OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service"

Transkript

1 OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Bostad med särskild service

2 INNEHÅLL 3 Vad erbjuder gruppboende 3 Vad erbjuder servicebostad 4 Vad erbjuder särskilt anpassad bostad 4 Gemensamhetslokaler 5 Hyreskontrakt 5 Flytt 6 Stödperson 6 Sjuk- och hälsovård 7 Tandvård 7 Ny personal 7 Tystnadsplikt 8 Fritidsaktiviteter 8 Resor 8 Uppsägning 9 Ansökan 2

3 Vad erbjuder gruppboende? Gärdesgården och Kaplangården erbjuder bostäder med gemensamhetsutrymme och där service och omvårdnad ges alla tider på dygnet. Gärdesgården och Kaplangården är ett bostadsalternativ för vuxna personer med funktionsnedsättningar, som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal hela dygnet. Bostadsalternativet möjliggör för vuxna med stora funktionsnedsättningar att skapa sig ett eget hem Vad erbjuder servicebostad? Med service bostad avses sådan bostad som ger tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller omvårdnad. Servicebostad för vissa personer med funktionsnedsättning kan vara en lämplig mellanform av bostad mellan ett helt självständigt boende i en lägenhet och en gruppbostad. Gemensam service innebär tillgång till gemensamutrymme och möjlighet till gemensamma aktiviteter. Personlig service och omvårdnad utformas individuellt efter behov. 3

4 Vad erbjuder särskilt anpassad bostad? Särskilt anpassad bostad är ett alternativ till personer med funktionsnedsättning som klarar ett eget boende med stöd av insatser från LSS. Bostaden kräver en viss grundanpassning men utan fast personalbemanning. Bostaden är en egen bostad i ett vanligt bostadsområde och har inte tillgång till gemensamutrymme. Gemensamhetslokaler Ett gemensamt utrymme ger möjlighet till samvaro för de boende. Man kan välja mellan gemenskap och avskildhet, men valet är alltid den enskildes. Gemensamhetslokalerna ska vara till för dem som bor där och tjänstgörande personal, och ska endast kunna nyttjas av andra på de boendes villkor. 4

5 Hyreskontrakt Den boende ska ha ett eget hyreskontrakt. Den boende bör också teckna egen hemförsäkring samt eget telefonabonnemang eftersom verksamheten inte tillhandahåller den servicen. Tv i gemensamhetsutrymmet omfattar endast dom fria markbundna kanalerna. Flytt Om den boende flyttar eller avlider är det en månads uppsägning av hyreskontraktet. Den boende eller dennes företrädare städar ur lägenheten. Besiktning av lägenheten sker när den har städats ur samt att onormalt slitage ersätts av den boende. 5

6 Stödperson Varje boende får en egen stödperson. Stödpersonen har ett särskilt ansvar för att den enskilde får sina behov tillgodosedda. Han eller hon ansvarar även för att information angående den boende når övriga i personalgruppen. Stödpersonen utarbetar en genomförandeplan tillsammans med den boende eller dess företrädare. Planen innefattar den boendes omvårdnad tillsyns behov. När stödperson och den boende eller dess företrädare är överens om utformning av stöd i bostaden görs en överenskommelse. Därefter utarbetas en kvalitetssäkring. Genomförandeplanen ska följas upp minst en gång per år, och finns det en individuell plan följer uppföljningen utsatta datum för den. Sjuk- och hälsovård Gruppboende insatsen omfattas av den kommunala sjuk- och hälsovården upp till sjuksköterskenivå. Sjukhusvistelse för den enskilde omfattas inte av boendets personalbemanning. Övrig sjukvård ges av landstinget på samma sätt som den som inte omfattas av LSS. Särskild anpassad bostad omfattas inte av kommunal sjukvård. 6

7 Tandvård Den som omfattas av LSS har rätt till billigare tandvård. För att få billigare tandvård krävs ett tandvårdsintyg som kan sökas hos kommunens handläggare. Ny personal Stödpersonen introducerar övrig personal samt vikarier på boendet. Tystnadsplikt Personalen har tystnadsplikt (Sekretesslagen 7 kap 4-6 ). Varje person har rätt till skydd av sin personliga integritet. Av den anledningen kan personalen inte prata om andra boenden med anhöriga. Det innebär till exempel att personalen inte kan berätta vilka funktionsnedsättningar andra boenden har. 7

8 Fritidsaktiviteter Personal följer med på semesterresor, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. Dessa aktiviteter ingår i insatsen bostad med särskild service. Aktiviteterna kan utföras i grupp eller enskilt. Personligt stöd ges vid tillfällen då den enskilde inte har förmågan att delta själv. Den enskilde betalar själv för kostnader för olika aktiviteter. Om den enskilde har önskemål om aktiviteter som inte ryms inom boendets verksamhet finns möjlighet att ansöka om ledsagarservice för detta ändamål. Resor Den enskilde kan söka färdtjänst med ledsagare, men färdtjänstkort kan inte nyttjas för gruppresor. För att göra enskilda eller gruppresor finns tillgång till buss inom LSS. Vid resor med verksamhetens buss tas en avgift ut enligt fastställd summa. Uppsägning av bostad med särskild service Den enskilde eller dennes företrädare kan när som helst frånsäga sig insatsen bostad med särskild service genom att meddela handläggaren. 8

9 Ansökan Insatserna bostad med särskild service söks hos LSS-handläggare. Handläggare fattar beslut om insats och meddelar detta skriftligen inom 3 månader. För bedömning behövs följande underlag: Läkarintyg/psykologutlåtande för fastställande av personkretstillhörighet. Vilken omfattning/tidsperiod ansökan avser. Vilket ändamål insatsen har för sökanden. Hur behovet tidigare har tillgodosetts. 9

10 LSS i Ockelbo Vi som är ansvariga för LSS i Ockelbo kommun är: LSS-handläggare Telefon: Till mig kan Du vända Dig med olika funderingar, lämna ansökningar rörande LSS samt få hjälp att upprätta individuella planer för stöd och service. Lisbeth Wester, enhetschef LSS Telefon: Till mig kan Du vända Dig då det gäller anställningar och arbetsledarskap samt andra funderingar angående LSS. Vi kan även nås genom kommunens växel: Vår adress är: Ockelbo kommun OCKELBO 10

11 Smultronstället i Gästrikland 11

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kungsängen i Nora AB - en handbok om att bo i gruppbostad

Kungsängen i Nora AB - en handbok om att bo i gruppbostad Kungsängen i Nora AB - en handbok om att bo i gruppbostad Vad är en gruppbostad? Här får du en introduktion om vad det innebär att bo i en gruppbostad. Vilka rättigheter och skyldigheter gäller när du

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Gruppbostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer