Projektuppgift - Biblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektuppgift - Biblioteket"

Transkript

1 Projektuppgift - Biblioteket 2013

2 1. Projekt - syfte, instruktioner och uppgift Syftet med den här projektuppgiften är att ni nu ska tillämpa allt det ni har lärt er i kursens två labbdelar, dvs både kunskaper från del 1 och 2 av labbarna. Ni får välja mellan ett par olika uppgifter, men får färdiga krav från oss. Det kan tyckas lite tråkigt, men det finns ett par anledningar till det: dels vill vi vara säkra på att uppgiften både innehåller ett antal moment som gör att ni faktiskt får öva på just det som ni tidigare gjort i labbarna, dvs att vi täcker in ett antal moment som ni ska kunna efter kursens slut, men å andra sidan vill vi inte att uppgiften ska bli för svår för er, vilket är lätt hänt om ni får bestämma själva vad ni vill göra, utan precis på en "lagom" nivå för en nybörjarkurs i programmering. När ni löser uppgiften, tänk på att försöka använda alla principer som ni lärt er under kursens gång. Vi förutsätter att ni åtminstone tänker på följande: o Objektorienterad design av er programvara - vi lägger stor vikt vid att ni funderar igenom hur ni ska dela upp era klasser, om det är lämpligt att t ex använda arv någonstans och att ni i så fall faktiskt gör det, vilka data som ska lagras i vilken klass och hur ni tillämpar principerna om inkapsling, vilka metoder som finns i vilken klass etc. Uppgiften går att lösa på många olika sätt, men handledarna kommer hjälpa er att "tänka" så objektorienterat som möjligt eftersom det är ett av huvudsyftena med projektet. Är ni osäkra - kolla med handledaren om er struktur är ok så tidigt som möjligt! o Övriga programmeringsprinciper vi har lärt oss - ni har t e x lärt er att undvika svenska tecken, att namnge alla variabler och metoder på ett sätt som faktiskt säger något om vad de har för funktion (t ex inte bara en bokstav), och att strukturera er kod så att ingen metod är längre än ca 20 rader kod (annars bryter ni ut delar av koden i nya metoder som ni anropar). o Robusta program - er programvara ska i princip inte kunna "krascha" (eller bara avslutas innan användaren bett om det) oavsett vilka indata som användaren matar in i systemet. Tänk på att kontrollera alla indata innan ni använder dem i systemet, och be användaren mata in nya data om något verkar fel, utan att programmet avslutas och användaren får börja om. Tänk även på att fånga upp alla eventuella undantag och hantera dem på lämpligt sätt. Testa ert system med oväntade och felaktiga indata innan ni lämnar in er lösning - ett bra sätt kan vara att be en kompis att använda programmet, utan att först ge personen detaljerade instruktioner om vad han eller hon får göra. o Välkommenterad kod - er kod ska innehålla så mycket kommentarer att handledaren direkt kan förstå vad som händer på varje rad i programmet. Det är inte nödvändigt att kommentera varje rad, om det är helt uppenbart vad som utförs (t ex en enkel utskrift), men åtminstone varje beräkning, metodanrop eller annan operation (t ex loop eller if-sats) ska ha en förklarande kommentar i koden. Utöver dessa kommentarer "inne i koden" ska ni även dokumentera ert program genom att använda Javadoc. Det innebär att åtminstone varje publik klass, variabel och metod ska ha en kommentar formaterad enligt Javadoc-syntax, och ni ska generera och lämna in resulterande HTML-sidor för hela projektet.

3 1.1 Planering På kurshemsidan hittar du mer information om examination och deadlines, så se till att läsa den noga. Återkom även till kurshemsidan med jämna mellanrum för att se så att det inte har blivit några ändringar! Sammanfattningsvis kan man säga att ert projekt kommer att innehålla tre delar: o Kravanalys och design o Implementation och test o Dokumentation Kravanalys och design innebär att ni går igenom kraven i det här dokumentet och planerar för hur ert program ska se ut, dvs vilka klasser ska programmet innehålla, hur är de relaterade till varandra, var ska main-metoden finnas, vilka klass- och instansvariabler ska varje klass ha osv. Det här ska ni göra på papper, innan ni ens börjar programmera, och visa upp för handledaren på det första mötet (deadline 17/1). Syftet är att handledaren redan innan ni ens har skrivit en enda rad kod ska kunna se om ni är "på rätt väg" eller inte, men det är inget "test" utan handledaren kommer istället att hjälpa er och tipsa er om en bättre struktur om ni inte har tänkt helt rätt från början! Syftet är att se till att ni "tänker objektorienterat" från början och inte hamnar på fel spår och får göra om en massa sen när ni börjat implementera er kod. Implementation innebär att ni skapar de klasser ni har planerat att ert program ska ha, och skriver koden för de variabler och metoder de ska innehålla. I implementationsdelen ingår även att testa programmet så att det gör vad det ska och inte "kraschar" vid oväntade indata. Tänk på att kommentera er kod medan ni skriver den, så att ni själva kan komma tillbaka och se hur ni tänkte lite senare! För att ni inte ska fastna på momentet att läsa in data från fil, får ni två färdiga textfiler som innehåller data ni kan använda som testdata när ni kör ert program. Tänk på att programmet ska fungera med vilka andra indatafiler som helst, bara de heter likadant, ligger på samma ställe på hårddisken, och innehåller data som är formaterat på samma sätt - handledarna kommer att testa era program med indatafiler som innehåller andra låntagare, böcker och lån än vad ni har i era filer! Ni får även en halvfärdig klass som ni kan använda som ett kodskelett för den klass som sköter inläsning av data från fil. När ni har kompletterat den klassen med kod för att skapa instanser av era egna klasser, baserat på indata från filerna, är det dags att återigen ha ett avstämningsmöte med handledaren (deadline 31/1). Syftet är att se till att ni återigen "tänker objektorienterat" och använder era klasser på rätt sätt - har ni hamnat på fel spår kommer handledaren ge er tips på hur ni kan göra istället. När ni känner att ni är klara med hela implementationen är det dags att demonstrera projektet för handledaren (deadline 21/2). Handledaren kommer att vilja köra ert program och själv testa funktionaliteten, och ni kommer att få nya textfiler med indata (samma namn och samma format) som ert program ska kunna använda utan att behöva modifieras på något sätt. Handledaren kommer även att vilja diskutera koden med er och ni förväntas enskilt (dvs vardera medlemmen i gruppen) kunna beskriva vad varje del i koden gör (se till att ha bra kommentarer i koden), och vilka delar som löser vilka delproblem - så om ni har delat upp uppgiften mellan er under arbetets gång, var noga med att förklara era lösningar för varandra innan redovisningen, annars riskerar ni att inte får godkänt!

4 Slutligen ska ni dokumentera er lösning, dels genom att generera HTML-sidor baserat på era Javadoc-kommentarer i kod-filerna och dels genom att skriva en rapport om ert program. När ni är klara med både implementationen och dokumentationen (deadline 21/2) lämnar ni in koden, HTML-filerna och rapporten (i pdf eller Word-format) i en gemensam zip-fil i LISAM. Deadlines för respektive moment hittar ni på kurshemsidan, men tänk på att för att vara säkra på att hinna klart med projektet rekommenderar vi att ni är klara med varje moment lite innan sista deadline! Se veckoplaneringen för lämpliga tider när varje del bör vara genomförd - lämpligt är att ha pratat med handledaren om er design redan innan juluppehållet, dvs i vecka 51, och att sedan visa upp koden för att läsa in data från fil och skapa era objekt redan i vecka 3 eller 4. Ni kan jobba med projektet på labbtid, men tiden kommer förmodligen inte att räcka till, så planera även in tid utanför schemalagd labbtid då ni jobbar med projektet. Tänk också på att det är ni själva som bokar tid med er handledare för alla möten och redovisningar - på labbtillfällena fram till 31/1 prioriterar handledarna att svara på frågor om labbarna, bara i mån av tid kan ni visa upp er design, eller kod från projektet. Boka därför in möten utanför labbtid med er handledare för dessa möten/redovisningar, men tänk på att handledarna kan vara upptagna och kanske inte har tid att träffa er just dagen för deadline, så var ute i god tid! 2. Projektuppgift Ett bibliotekssystem som hanterar kundernas lån av böcker och filmer. Tänk er att systemet ska användas av bibliotekarien (vid utlånings/återlämningsdisken) när de betjänar låntagarna i utlånings- och inlämningsdisken. Systemet ska uppfylla ett antal krav som kunden (biblioteket) har ställt upp. För att den tänkta kunden ska acceptera systemet (d v s för att ni ska få G på projektet) ska samtliga krav i listan nedan (punkterna 1-15 i avsnitt 2.1) vara uppfyllda - detta kommer er handledaren att testa när ni demonstrerar projektresultatet för honom/henne. Systemet har bara en typ av användare: bibliotekarien som står i den kombinerade utlånings och återlämningsdisken och betjänar en låntagare. 2.1 Följande krav gäller för systemet (för G-nivå) 1. Systemet ska hantera information om låntagarna, varje låntagare har åtminstone ett namn, en adress, ett (unikt) personnummer och ett telefonnummer. Till varje kund hör också en lista som innehåller alla lån som den kunden gjort (både tidigare och nu aktuella utlåningar). 2. Systemet ska även hantera information om böckerna som biblioteket lånar ut. En bok har ett (unikt) id-nummer, en författare och en titel, samt en maximal utlåningstid (ni kan anta att det bara finns två varianter: vissa populära böcker kan bara lånas i 10 dagar, medan andra böcker kan lånas i två månader). 3. Ett lån hör till en viss specifik låntagare och gäller en specifik bok, lånet har dessutom ett datum och en tid för när utlåningen börjar, samt ett sista återlämningsdatum för lånet som beräknas baserat på maximal utlåningstid för den specifika boken. När boken lämnas tillbaka får lånet även ett faktiskt återlämningsdatum (utöver det beräknade datumet). 4. Det finns två olika typer av böcker: "vanliga" tryckta böcker och e-böcker. 5. En tryckt bok kan bara lånas ut till en kund i taget, och är därför alltid antingen utlånad eller tillgänglig i biblioteket.

5 6. En e-bok är en elektronisk version av en bok, som kan lånas ut till ett antal låntagare i taget (det maximala antalet samtidiga lån är olika för olika e-böcker). En e-bok kan därmed vara tillgänglig om inte maximalt antal aktiva lån uppnåtts, eller fullt utlånad om maximalt antal personer redan har aktiva lån på e-boken. För varje e-bok måste vi därför hålla reda på hur många som just nu har lånat boken. 7. När programmet startar, innan interaktionen med användarna börjar, ska information om böcker, låntagare och deras lån, inklusive både tidigare lån och just nu aktiva lån, läsas in från textfiler på hårddisken. Programmet kan förutsätta att filerna ligger på en förutbestämd plats, med ett förutbestämt namn, och att innehållet är formaterat på ett förutbestämt sätt, men vi vet inte i förväg hur många böcker/låntagare/lån som ska läsas in. 8. När programmet startas och data lästs in från fil listas sedan alla låntagare (åtminstone personnummer och namn skrivs ut på skärmen) och användaren (bibliotekarien) uppmanas välja en låntagare ur listan genom att mata in dennes personnummer. 9. När bibliotekarien valt en viss person listas den aktuella kundens tidigare lån, respektive aktuella lån på skärmen, i två separata listor, och kassören uppmanas att antingen välja ett lån att jobba vidare med genom att ange id-nummer för den utlånade boken (t ex om låntagaren vill återlämna en bok, eller bara se detaljer om lånet), eller ange att låntagaren vill göra ett nytt lån. 10. Om bibliotekarien har valt ett visst lån ska all information för det lånet och boken det gäller visas på skärmen (för varje lån visas alltså datum och tid för utlåning, sista återlämningsdatum, eventuellt faktiskt återlämningsdatum, samt bokens idnummer, titel, författare och typ - e-bok eller tryckt bok). 11. Låntagaren kan sedan avsluta lånet, d v s bekräfta återlämningen, genom att bibliotekarien anger ett kommando till systemet som betyder "återlämning". Lånet får då ett datum för återlämning - datum får matas in av kassören (ni behöver inte använda aktuell systemtid), och bokens status går från "utlånad" till "tillgänglig" för tryckta böcker, alternativt minskas antalet aktuella låntagare om det rör sig om en e-bok. 12. Om låntagaren istället valde att göra ett nytt lån visas först en lista med idnummer, titel och författare för alla böcker i systemet, och bibliotekarien uppmanas ange id-nummer för boken som låntagaren vill låna, samt datum och tid för utlåningen (datum och tid får matas in av kassören - ni behöver inte använda aktuell systemtid). Systemet kontrollerar att boken är tillgänglig, och om så är fallet registreras ett nytt lån för låntagaren (samt registrerar att boken lånats ut), och sista återlämningsdatum beräknas baserat på bokens maximala utlåningstid och det datum som användaren matat in. 13. När ett nytt lån eller en återlämning är utförd och klar, ska användaren (bibliotekarien) återigen få se listan över alla låntagare, för att vara redo att ta emot en ny kund (enligt krav 8). 14. Bibliotekarien ska i detta läge (när alla kunder listas) kunna avsluta programmet genom att skriva något kommando i terminalfönstret. 15. Innan programmet avslutas ska all information om låntagarna och deras lån (inklusive alla återlämningar och nya lån som genomförts sen programmet startades), återigen lagras i de textfiler varifrån informationen lästes in vid programstarten.

6 2.2 Extra krav för VG För att kunna få VG på projektet krävs att ni även visar förmåga att själva läsa in er på något område som vi inte har gått igenom i detalj i kursen. Här har ni tre val, (1) att läsa in er mer på grafiska gränssnitt, (2) att läsa in er på hur man kan koppla ett Javaprogram till en databas och hur man designar en sådan databas, eller (3) att utöka funktionaliteten i systemet och läsa in er på eventuella klasser och metoder i Javas standardbibliotek som ni inte använt tidigare och som behövs för detta (ni kan behöva klasser som vi inte gått igenom alls i kursen). Detta innebär att för att få VG måste ni, utöver ovanstående krav (1-15), lösa EN av följande uppgifter (d v s er lösning täcker in en av följande punkter, antingen 16, 17, eller 18, helt och hållet - det går alltså inte att välja lite från varje punkt utan ni måste täcka in åtminstone en av dessa helt och hållet): 16. All interaktion med användaren sker genom ett grafiskt gränssnitt, d v s via fönster, menyer, knappar osv, istället för genom text och meddelanden i terminalfönstret. Detta innebär alltså att krav 8-14 ovan ska använda ett grafiskt gränssnitt för alla in- och utmatningar som krävs, samt för att visa all information som systemet visar för användaren, eventuella felmeddelanden, och för att avsluta programmet (t ex genom en "avsluta"-knapp). 17. All information som systemet behöver läsa in när programmet startar, lagras i en databas (istället för direkt som textfiler på hårddisken - detta krav ersätter alltså krav 7 och 15 ovan), och innan programmet avslutas lagras den uppdaterade informationen i databasen. Databasen ska vara designad med olika tabeller som lagrar information om objekt av olika typer, dvs det kan t ex finnas en särskild tabell för information om låntagare, en för böcker, en för lån osv. Stäm av designen av databasen och dess tabeller med handledaren vid första mötestillfället om ni planerar att välja detta VG-alternativ. Observera även att ni förmodligen inte kan installera ett databashanteringssystem på era konton på IDA. Väljer ni detta alternativ måste ni alltså antingen använda ett system som redan finns installerat (på de flesta datorer i PC-pularna ska MySQL vara installerat), eller så måste ni köra programmet på er egen dator. 18. Utöka systemet med följande funktionalitet (alla punkter måste finnas med i er lösning om ni väljer detta alternativ): Inloggning för bibliotekarien, d v s, när programmet startas måste denne logga in med sitt användarnamn och lösenord innan några andra funktioner i systemet blir tillgängliga (detta är ett nytt krav, utöver 1-15 ovan), dvs systemet ska fråga om användarnamn och lösenord för bibliotekarien innan listan över låntagare visas på skärmen (se krav 8 ovan) och endast om bibliotekarien skriver rätt ska man kunna komma vidare i systemet. Ni behöver dock inte ta hänsyn till säkerheten, d v s ingen kryptering behövs och ni kan lagra och hantera lösenord i klartext. Användaren får även försöka hur många gånger som helst om man skriver fel användarnamn och/eller lösenord, utan att programmet avslutas. Användarnamn och lösenord ska finnas lagrade på hårddisken i en separat fil, varifrån de läses in och lagras i en lämplig datastruktur samtidigt som övriga data läses in från fil när programmet startas Varje lån ska även innehålla information om vilken bibliotekarie som hanterade utlåningen, d v s den aktuella bibliotekariens användarnamn ska lagras tillsammans med varje lån som denne utför åt låntagare (detta är ett tillägg till krav 3 ovan). Ni måste alltså hela tiden hålla reda på vilken

7 bibliotekarie som är inloggad. Nu ska även aktuellt datum och exakt tid för varje nytt lån eller återlämning hämtas automatiskt (d v s med hjälp av tiden från systemklockan, istället för att användaren matar in datum och tid - detta krav modifierar krav ovan) Automatisk utloggning av bibliotekarien om ingen nytt lån eller återlämning genomförts på en viss tid, t ex 5 minuter. Om bibliotekarien försöker göra någon operation efter att tiden gått ut ska programmet återgå till inloggningsskärmen som visades när programmet startade (se krav 18.1) och ett meddelande om att bibliotekarien blivit automatisk utloggad visas Bibliotekarien ska kunna lägga in nya låntagare och nya böcker i systemet, samt ta bort låntagare och böcker ur systemet. När programmet avslutas ska naturligtvis även alla dessa förändringar reflekteras i de data som skrivs ut i respektive fil.

Projektuppgift - Banken

Projektuppgift - Banken Projektuppgift - Banken 2013 1. Projekt - syfte, instruktioner och uppgift Syftet med den här projektuppgiften är att ni nu ska tillämpa allt det ni har lärt er i kursens två labbdelar, dvs både kunskaper

Läs mer

Projektuppgift - Gymmet

Projektuppgift - Gymmet Projektuppgift - Gymmet 2013 1. Projekt - syfte, instruktioner och uppgift Syftet med den här projektuppgiften är att ni nu ska tillämpa allt det ni har lärt er i kursens två labbdelar, dvs både kunskaper

Läs mer

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API Johan Falkenjack December 13, 2013 1 Inledning Hittills i kursen har vi tittat på grundläggande programmering och grundläggande objektorientering. I den

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

DD1311 Programmeringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008

DD1311 Programmeringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008 DD1311 meringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008 Fyll i ditt namn och personnummer med bläck eller motsvarande. Kursledare är Linda Kann, linda@nada.kth.se. Namn... Personnr... Laborationer Labb

Läs mer

TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL

TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL Denna tutorial är en fortsättning på den tutorial där vi skapade klassen Car och sedan objekt av denna klass. Vi skall nu lära oss att lagra dessa objekt i en samling och även

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik KTH Skolan för Teknik och Hälsa Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen

Läs mer

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik KTH Skolan för Teknik och Hälsa Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

ALEPH ver. 18 Lån - övningar

ALEPH ver. 18 Lån - övningar ALEPH ver. 18 Lån - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till lånemodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas). Låntagare A. Registrera tre nya låntagare Ø Visa

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Laboration 2 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Syfte: Att kunna använda sig av olika villkors- och kontrollflödeskonstruktioner

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Programdesign. Dokumentera. Dokumentera

Programdesign. Dokumentera. Dokumentera Programdesign Dokumentera Välj datastruktur så programmet blir så enkelt som möjligt. Välj algoritm så programmet blir lättläst, robust och effektivt. Analysera programmet för att få en bra metod. Överväganden

Läs mer

Grundläggande programmering, STS 1, VT Sven Sandberg. Föreläsning 14

Grundläggande programmering, STS 1, VT Sven Sandberg. Föreläsning 14 Grundläggande programmering, STS 1, VT 2007. Sven Sandberg Föreläsning 14 I torsdags & fredags: arrayer Deklaration, initiering, åtkomst Arrayer är referenser Arrayer som parametrar och returvärden Exempel

Läs mer

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Uppdaterad: 2006-08-31 Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Inledning Laborationen går ut på att lära sig grunderna för objektorienterad programmering, samt motsvarande språkkonstruktioner i Java. Labben

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel Programmeringsteknik för Bio1 och I1 Övning 2 Kort repetition Övningsgrupp 3 (Sal E33) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1310/

Läs mer

Lathund för att skapa dokument i redigeraren

Lathund för att skapa dokument i redigeraren Lathund för att skapa dokument i redigeraren Denna guide beskriver hur man skapar ett dokument i redigeraren. Redigeraren är Fronters inbyggda textredigerare. Man kan även låta andra skriva och kommentera

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Imperativ programmering. Föreläsning 4

Imperativ programmering. Föreläsning 4 Imperativ programmering 1DL126 3p Föreläsning 4 Imperativa paradigmer Ostrukturerad programmering Strukturerad programmering Procedurell programmering Objektorienterad programmering Klassbaserad programmering

Läs mer

Kopiering av objekt i Java

Kopiering av objekt i Java 1 (6) Kopiering av objekt i Java Först När du läser detta papper bör du samtidigt studera dokumentationen för klasserna Object, Cloneable (java.lang) och ArrayList (java.util). Mycket blir klarare genom

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Lab 4, 5 ERD PHP + MySQL Återblick Idag Sessions PHP och MySQL för samband Lab 6 725G54: Genomgång projektuppgift Avstämning av kursmål Om sessions På IDA måste ni göra

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt. Vilka egenskaper vill vi att våra program ska ha?

Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt. Vilka egenskaper vill vi att våra program ska ha? Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 mars 2005 1. Korrekthet 2. Robusthet 3. Utökbarhet 4. Återanvändbarhet 5. Kompatibilitet

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT. Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT. Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00 Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna i del

Läs mer

Design av en klass BankAccount som representerar ett bankkonto

Design av en klass BankAccount som representerar ett bankkonto Klasser Kommer ta upp följande begrepp: Design av en klass Implementera en klass Testa en klass med en mainmetod Instansvariabler, lokala variabler, formella parametrar, aktuella parametrar och variablers

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion

Objektorienterad Programkonstruktion Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 9 Projektuppgift Collection, Iterator, Composite Christian Smith ccs@kth.se 1 Projektuppgift IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift,

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Objektorienterad programmering med Java Swing: Händelser, lyssnare och applets

Objektorienterad programmering med Java Swing: Händelser, lyssnare och applets GUI (forts) Objektorienterad programmering med Java Swing: Händelser, lyssnare och applets Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 18 mars 2005 Skansholm: Kapitel 6 Användaren kan kommunicera med programmet

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

LABORATION 4 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I C++ I

LABORATION 4 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I C++ I LABORATION 4 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I C++ I Vt 2002 Mål: Lära sig: Filhantering Stränghantering Vektorer Funktioner Programstruktur Tid: Läroboken: 6 timmars handledd laborationstid. Beräknad klar

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Slutrapport Get it going contracts

Slutrapport Get it going contracts Slutrapport Get it going contracts Författare: Anthony Dry Datum: 2011-06-02 Program: Utvecklare av digitala tjänster Kurs: Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7.5p Linnéuniversitetet (Kalmar) Abstrakt

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Det ska endast finnas två bilder av samma typ på spelplanen.

Det ska endast finnas två bilder av samma typ på spelplanen. Laboration 3 Laboration 3, Memory Observera För att bli godkänd på laborationen ska din källkod följa den standard vad det gäller kommentering, val av variabelnamn m.m. som gåtts igenom på föreläsning.

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment.

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment. Användarfall Uppgift: Lägg till moment för en kurs Beskrivning: Läraren lägger till moment i en kurs för att kunna hantera betygen i Ladok på webb. Tillkommande användarfall: Lägg till betyg för student

Läs mer

Lathund för att skapa dokument i redigeraren

Lathund för att skapa dokument i redigeraren Lathund för att skapa dokument i redigeraren Denna guide beskriver hur man skapar ett dokument i redigeraren. Redigeraren är Fronters inbyggda textredigerare. Man kan även låta andra skriva och kommentera

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I

Objektorienterad programmering i Java I Laboration 3 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 1 Beräknad tid: ca 3-6 timmar Att läsa: sidan 150,151, 170-174, 200, 201 (arv) sidan 178-179, 360 (abstrakta klasser, metoder) + utdelat

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

PDA-applikationer med.net

PDA-applikationer med.net Sid 1 av 7 Örebro universitet Institutionen för teknik Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) Tentamen i PDA-applikationer med.net (fristående kurs) lördag 17 december 2005 kl 14:00-19:00

Läs mer

UNIX. 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Laboration 1. Mål. Vad laborationen går ut på. Redovisning

UNIX. 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Laboration 1. Mål. Vad laborationen går ut på. Redovisning Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Ann Bengtsson, Kerstin Frenckner 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Laboration 1 UNIX Mål Syftet med denna laboration är att ni ska

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Inkapsling (encapsulation)

Inkapsling (encapsulation) UML UML är en standard för att dokumentera och visualisera sina tankar och beslut under analys och design. Att lära sig allt om UML får inte plats i den här kursen, men vi kommer lära oss vissa delar.

Läs mer

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Denna manual innehåller följande ämnen: Strukturen för en lagsida Roller i IdrottOnline Logga in på IdrottOnline Publicera en nyhet Använda en bild (ladda upp

Läs mer

Vem är vem på kursen. Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursbok Cay Horstmann: Big Java 3rd edition.

Vem är vem på kursen. Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursbok Cay Horstmann: Big Java 3rd edition. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Vem är vem på kursen Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursansvarig : Katarina Blom, tel 772 10 60 Rum: 6126 (E-huset)

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Använda Python Laboration 1 GruDat, DD1344

Använda Python Laboration 1 GruDat, DD1344 Använda Python Laboration 1 GruDat, DD1344 Örjan Ekeberg 14 oktober 2008 Målsättning Målet med denna laboration är att du ska prova på att använda Python, framförallt interativt. Du ska också lära dig

Läs mer

Innehållsförteckning Användarmanual för Jetty Chat 1.0 2

Innehållsförteckning Användarmanual för Jetty Chat 1.0 2 Innehållsförteckning Användarmanual för Jetty Chat 1.0 2 Lägga till en vän 3 Skriva meddelande 3 Läsa meddelande 3 Ändra humör 4 Ta bort en vän 4 Info om din vän 4 Utloggning 4 Körexempel 4 Navigeringsträd

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Ljudböcker Elin Ullman 1 Innehåll Detta dokument... 2 admin.elib.se... 2 Logga in... 2 Förlag... 2 Inställningar... 2 Förlagsprofil... 3 Hantera böcker... 4 Skapa

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

UNIX Introduktion UNIX. Datorerfarenhet. Vad menar man med operativsystem

UNIX Introduktion UNIX. Datorerfarenhet. Vad menar man med operativsystem UNIX Introduktion UNIX Inge Frick inge@nada.kth.se De datorer ni kommer att använda här är huvudsakligen SUN-maskiner som kör Solaris. Solaris är ett Unix operativsystem. Unix intro 2005 / Copyright Inge

Läs mer

Så här loggar man in:

Så här loggar man in: instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

Aktivitetsstöd Ledare

Aktivitetsstöd Ledare Aktivitetsstöd Ledare Sidan 1 (18) Datum: 2012 01 11 Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 6 1.4 Huvudmeny

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Utkast/Version (7) Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen

Utkast/Version (7) Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen Utkast/Version Sida 2.0 1 (7) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen 2 (7) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Inloggning...

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I

Objektorienterad programmering i Java I Laboration 0 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: ca 2 3 timmar Att läsa: sidan 45 52 Syfte: Att ladda hem och installera utvecklingsmiljön Att skriva ditt första Javaprogram

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin Evaluation Summary CDT Grundläggande Webbdesign HT7 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) 9 Skriv kommentarer här... Q. a

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Handbok PRIVERA. Privera Handbok för vårdgivare

Handbok PRIVERA. Privera Handbok för vårdgivare Handbok PRIVERA Privera Handbok för vårdgivare Innehållsförteckning Vad är Privera?... 3 Privera för vårdgivare... 3 Vad behövs för att använda Privera?...3 Privera för vårdgivare innebär:...3 Arbetsgången

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5 Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor 1 Laboration 5 - Introduktion Syfte: Öva på självständig

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Användardokumentation

Användardokumentation Användardokumentation Landstinget i Norrbotten Kortversion 19.11.2010 V 1.2 Frigitt 1 av 10 Innhold 1 Innledning...3 2 Beskrivning av funktionalitet för utlåning av varor i öppna hyllor (Norrbottenmodellen)...3

Läs mer