Projektuppgift - Gymmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektuppgift - Gymmet"

Transkript

1 Projektuppgift - Gymmet 2013

2 1. Projekt - syfte, instruktioner och uppgift Syftet med den här projektuppgiften är att ni nu ska tillämpa allt det ni har lärt er i kursens två labbdelar, dvs både kunskaper från del 1 och 2 av labbarna. Ni får välja mellan ett par olika uppgifter, men får färdiga krav från oss. Det kan tyckas lite tråkigt, men det finns ett par anledningar till det: dels vill vi vara säkra på att uppgiften både innehåller ett antal moment som gör att ni faktiskt får öva på just det som ni tidigare gjort i labbarna, dvs att vi täcker in ett antal moment som ni ska kunna efter kursens slut, men å andra sidan vill vi inte att uppgiften ska bli för svår för er, vilket är lätt hänt om ni får bestämma själva vad ni vill göra, utan precis på en "lagom" nivå för en nybörjarkurs i programmering. När ni löser uppgiften, tänk på att försöka använda alla principer som ni lärt er under kursens gång. Vi förutsätter att ni åtminstone tänker på följande: o Objektorienterad design av er programvara - vi lägger stor vikt vid att ni funderar igenom hur ni ska dela upp era klasser, om det är lämpligt att t ex använda arv någonstans och att ni i så fall faktiskt gör det, vilka data som ska lagras i vilken klass och hur ni tillämpar principerna om inkapsling, vilka metoder som finns i vilken klass etc. Uppgiften går att lösa på många olika sätt, men handledarna kommer hjälpa er att "tänka" så objektorienterat som möjligt eftersom det är ett av huvudsyftena med projektet. Är ni osäkra - kolla med handledaren om er struktur är ok så tidigt som möjligt! o Övriga programmeringsprinciper vi har lärt oss - ni har t e x lärt er att undvika svenska tecken, att namnge alla variabler och metoder på ett sätt som faktiskt säger något om vad de har för funktion (t ex inte bara en bokstav), och att strukturera er kod så att ingen metod är längre än ca 20 rader kod (annars bryter ni ut delar av koden i nya metoder som ni anropar). o Robusta program - er programvara ska i princip inte kunna "krascha" (eller bara avslutas innan användaren bett om det) oavsett vilka indata som användaren matar in i systemet. Tänk på att kontrollera alla indata innan ni använder dem i systemet, och be användaren mata in nya data om något verkar fel, utan att programmet avslutas och användaren får börja om. Tänk även på att fånga upp alla eventuella undantag och hantera dem på lämpligt sätt. Testa ert system med oväntade och felaktiga indata innan ni lämnar in er lösning - ett bra sätt kan vara att be en kompis att använda programmet, utan att först ge personen detaljerade instruktioner om vad han eller hon får göra. o Välkommenterad kod - er kod ska innehålla så mycket kommentarer att handledaren direkt kan förstå vad som händer på varje rad i programmet. Det är inte nödvändigt att kommentera varje rad, om det är helt uppenbart vad som utförs (t ex en enkel utskrift), men åtminstone varje beräkning, metodanrop eller annan operation (t ex loop eller if-sats) ska ha en förklarande kommentar i koden. Utöver dessa kommentarer "inne i koden" ska ni även dokumentera ert program genom att använda Javadoc. Det innebär att åtminstone varje publik klass, variabel och metod ska ha en kommentar formaterad enligt Javadoc-syntax, och ni ska generera och lämna in resulterande HTML-sidor för hela projektet.

3 1.1 Planering På kurshemsidan hittar du mer information om examination och deadlines, så se till att läsa den noga. Återkom även till kurshemsidan med jämna mellanrum för att se så att det inte har blivit några ändringar! Sammanfattningsvis kan man säga att ert projekt kommer att innehålla tre delar: o Kravanalys och design o Implementation och test o Dokumentation Kravanalys och design innebär att ni går igenom kraven i det här dokumentet och planerar för hur ert program ska se ut, dvs vilka klasser ska programmet innehålla, hur är de relaterade till varandra, var ska main-metoden finnas, vilka klass- och instansvariabler ska varje klass ha osv. Det här ska ni göra på papper, innan ni ens börjar programmera, och visa upp för handledaren på det första mötet (deadline 17/1). Syftet är att handledaren redan innan ni ens har skrivit en enda rad kod ska kunna se om ni är "på rätt väg" eller inte, men det är inget "test" utan handledaren kommer istället att hjälpa er och tipsa er om en bättre struktur om ni inte har tänkt helt rätt från början! Syftet är att se till att ni "tänker objektorienterat" från början och inte hamnar på fel spår och får göra om en massa sen när ni börjat implementera er kod. Implementation innebär att ni skapar de klasser ni har planerat att ert program ska ha, och skriver koden för de variabler och metoder de ska innehålla. I implementationsdelen ingår även att testa programmet så att det gör vad det ska och inte "kraschar" vid oväntade indata. Tänk på att kommentera er kod medan ni skriver den, så att ni själva kan komma tillbaka och se hur ni tänkte lite senare! För att ni inte ska fastna på momentet att läsa in data från fil, får ni två färdiga textfiler som innehåller data ni kan använda som testdata när ni kör ert program. Tänk på att programmet ska fungera med vilka andra indatafiler som helst, bara de heter likadant, ligger på samma ställe på hårddisken, och innehåller data som är formaterat på samma sätt - handledarna kommer att testa era program med indatafiler som innehåller andra kunder, gymkort och gymbesök än vad ni har i era filer! Ni får även en halvfärdig klass som ni kan använda som ett kodskelett för den klass som sköter inläsning av data från fil. När ni har kompletterat den klassen med kod för att skapa instanser av era egna klasser, baserat på indata från filerna, är det dags att återigen ha ett avstämningsmöte med handledaren (deadline 31/1). Syftet är att se till att ni återigen "tänker objektorienterat" och använder era klasser på rätt sätt - har ni hamnat på fel spår kommer handledaren ge er tips på hur ni kan göra istället. När ni känner att ni är klara med hela implementationen är det dags att demonstrera projektet för handledaren (deadline 21/2). Handledaren kommer att vilja köra ert program och själv testa funktionaliteten, och ni kommer att få nya textfiler med indata (samma namn och samma format) som ert program ska kunna använda utan att behöva modifieras på något sätt. Handledaren kommer även att vilja diskutera koden med er och ni förväntas enskilt (dvs vardera medlemmen i gruppen) förväntas kunna beskriva vad varje del i koden gör (se till att ha bra kommentarer i koden), och vilka delar som löser vilka delproblem - så om ni har delat upp uppgiften mellan er under arbetets gång, var noga med att förklara era lösningar för varandra innan redovisningen, annars riskerar ni att inte får godkänt!

4 Slutligen ska ni dokumentera er lösning, dels genom att generera HTML-sidor baserat på era Javadoc-kommentarer i kod-filerna och dels genom att skriva en rapport om ert program. När ni är klara med både implementationen och dokumentationen (deadline 21/2) lämnar ni in koden, HTML-filerna och rapporten (i pdf eller Word-format) i en gemensam zip-fil i LISAM. Deadlines för respektive moment hittar ni på kurshemsidan, men tänk på att för att vara säkra på att hinna klart med projektet rekommenderar vi att ni är klara med varje moment lite innan sista deadline! Se veckoplaneringen för lämpliga tider när varje del bör vara genomförd - lämpligt är att ha pratat med handledaren om er design redan innan juluppehållet, dvs i vecka 51, och att sedan visa upp koden för att läsa in data från fil och skapa era objekt redan i vecka 3 eller 4. Ni kan jobba med projektet på labbtid, men tiden kommer förmodligen inte att räcka till, så planera även in tid utanför schemalagd labbtid då ni jobbar med projektet. Tänk också på att det är ni själva som bokar tid med er handledare för alla möten och redovisningar - på labbtillfällena fram till 31/1 prioriterar handledarna att svara på frågor om labbarna, bara i mån av tid kan ni visa upp er design, eller kod från projektet. Boka därför in möten utanför labbtid med er handledare för dessa möten/redovisningar, men tänk på att handledarna kan vara upptagna och kanske inte har tid att träffa er just dagen för deadline, så var ute i god tid! 2. Projektuppgift Ett medlemssystem hanterar medlemmarnas gymkort och besök på ett litet gym, som har både gruppaktiviteter som aerobics och spinning samt ett gym för styrketräning. Tänk er att systemet ska användas av gympersonalen (kassörerna) när de betjänar kunderna i gymmets kassa. Systemet ska uppfylla ett antal krav som kunden (gymmet) har ställt upp. För att den tänkta kunden ska acceptera systemet (d v s för att ni ska få G på projektet) ska samtliga krav i listan nedan (punkterna 1-15 i avsnitt 2.1) vara uppfyllda - detta kommer er handledaren att testa när ni demonstrerar projektresultatet för honom/henne. Systemet har bara en typ av användare: gympersonalen som står i gymmets kassa och betjänar en kund när han eller hon vill träna. 2.1 Följande krav gäller för systemet (för G-nivå) 1. Systemet ska hantera information om gymmets medlemmar (kunder), varje kund har åtminstone ett namn, en adress, ett (unikt) personnummer och ett telefonnummer. 2. Systemet ska även hantera information om medlemskap i gymmet, dvs gymkort. Ett gymkort har ett (unikt) kortnummer, ett pris (som kunden betalat när denne köpte kortet) och ett utgångsdatum när det upphör att gälla. Varje gymkort ägs av exakt en kund, men en kund kan ha flera gymkort. Ett gymkort ska även hålla reda på en lista över tidigare gymbesök, d v s träningstillfällen, som registrerats på kortet när innehavaren kommit till gymmet för att träna. 3. Varje träningstillfälle har ett datum och en tid, en passtyp (på det här gymmet finns tre typer av pass: spinning, aerobics, och gym), samt en titel på det pass som kunden deltog i (en text, t ex "aerobics, intensiv", "spinning 45min soft" eller kanske bara "gymmet" om besökaren valde att styrketräna i gymmet på egen hand).

5 4. Det finns två olika typer av gymkort: periodkort och klippkort. 5. Ett periodkort är ett kort där kunden kan gå på så många pass denne vill under en viss period, dvs hur många besök som helst fram till kortets utgångsdatum. Alla periodkorten gäller även för vilka träningstillfällen som helst, dvs för alla tre typerna av pass (spinning, aerobics och gym). 6. Ett klippkort är ett kort som gäller bara för ett visst antal besök (antalet varierar), och dessutom bara för en viss typ av aktivitet, dvs antingen bara för besök i gymmet, bara för aerobicspass, eller bara för spinningpass. Liksom alla gymkort har klippkorten ett utgångsdatum, men kunden kan inte heller använda kortet för ett besök om kortet tar slut på grund av att 0 klipp återstår på kortet, även om det sker före utgångsdatum, dvs för kortet måste vi även hålla reda på antalet kvarvarande klipp. 7. När programmet startar, innan interaktionen med användarna börjar, ska information om kunder och deras gymkort, inklusive tidigare besök på gymmet, läsas in från textfiler på hårddisken. Programmet kan förutsätta att filerna ligger på en förutbestämd plats, med ett förutbestämt namn, och att innehållet är formaterat på ett förutbestämt sätt, men vi vet inte i förväg hur många kunder/kort/besök som ska läsas in. 8. När programmet startas och data lästs in från fil listas sedan alla kunder (åtminstone personnummer och namn skrivs ut på skärmen) och användaren (kassören) uppmanas välja en kund ur listan genom att mata in dennes personnummer. 9. När kassören valt en viss person listas den aktuella kundens samtliga periodkort respektive klippkort på skärmen (även de som har gått ut eller är fullt utnyttjade), i två separata listor, och kassören uppmanas välja vilket kort att jobba vidare med genom att ange dess kortnummer. Här listas alltså alla kort, dvs även tidigare kort med utgångsdatum som passerats eller där det inte finns några klipp kvar, detta för att även kunna visa information om tidigare kort kunden haft. 10. När kassören har valt ett visst periodkort eller klippkort ska all information för det kortet visas på skärmen, inklusive alla tidigare träningstillfällen som registrerats på kortet. För varje träningstillfälle visas datum, tid, passtyp och titeln på passet. 11. Gymbesökaren kan sedan registrera sitt besök, dvs ett nytt träningstillfälle, med kassörens hjälp. Om det valda kortet är ett periodkort ska kunden kunna registrera ett nytt träningstillfälle på kortet oavsett vilken typ av pass det gäller (aerobics, spinning eller gymträning), så länge utgångsdatum på kortet inte passerats. Om det valda kortet är ett klippkort kan kunden bara registrera ett besök om typen av klippkort överensstämmer med typen av pass som kunden försöker registrera ett besök på, samt om det återstår minst ett klipp på kortet och utgångsdatum på kortet inte har passerat. 12. Varje träningstillfälle (besök) på gymmet registreras på kortet genom att lagras i en lista över tidigare träningstillfällen för det kortet, med tillhörande datum, klockslag, typ av pass, och titel på det specifika passet. Datum och tid får matas in av kassören - ni behöver inte använda aktuell systemtid, och även typ och titel på passet matas in av kassören. Om kortet är ett klippkort räknas antalet kvarvarande klipp ned med 1 för varje nytt träningstillfälle som läggs in. 13. När ett träningstillfälle är registrerat och klart, ska användaren (gymkassören) återigen få se listan över alla kunder, för att vara redo att ta emot en ny kund (enligt krav 8).

6 14. Gymkassören ska i detta läge (när alla kunder listas) kunna avsluta programmet genom att skriva något kommando i terminalfönstret. 15. Innan programmet avslutas ska all information om gymmets kunder, deras kort och träningstillfällen (inklusive alla ändringar och nya besök som genomförts sen programmet startades), återigen lagras i de textfiler varifrån informationen lästes in vid programstarten. 2.2 Extra krav för VG För att kunna få VG på projektet krävs att ni även visar förmåga att själva läsa in er på något område som vi inte har gått igenom i detalj i kursen. Här har ni tre val, (1) att läsa in er mer på grafiska gränssnitt, (2) att läsa in er på hur man kan koppla ett Javaprogram till en databas och hur man designar en sådan databas, eller (3) att utöka funktionaliteten i systemet och läsa in er på eventuella klasser och metoder i Javas standardbibliotek som ni inte använt tidigare och som behövs för detta (ni kan behöva klasser som vi inte gått igenom alls i kursen). Detta innebär att för att få VG måste ni, utöver ovanstående krav (1-15), lösa EN av följande uppgifter (d v s er lösning täcker in en av följande punkter, antingen 16, 17, eller 18, helt och hållet - det går alltså inte att välja lite från varje punkt utan ni måste täcka in åtminstone en av dessa helt och hållet): 16. All interaktion med användaren sker genom ett grafiskt gränssnitt, d v s via fönster, menyer, knappar osv, istället för genom text och meddelanden i terminalfönstret. Detta innebär alltså att krav 7-14 ovan ska använda ett grafiskt gränssnitt för alla in- och utmatningar som krävs, samt för att visa all information som systemet visar för användaren, eventuella felmeddelanden, och för att avsluta programmet (t ex genom en "avsluta"-knapp). 17. All information som systemet behöver läsa in när programmet startar, lagras i en databas (istället för direkt som textfiler på hårddisken - detta krav ersätter alltså krav 7 och 15 ovan), och innan programmet avslutas lagras den uppdaterade informationen i databasen. Databasen ska vara designad med olika tabeller som lagrar information om objekt av olika typer, dvs det kan t ex finnas en särskild tabell för information om kunder, en för kort, en för träningstillfällen osv. Stäm av designen av databasen och dess tabeller med handledaren vid första mötestillfället om ni planerar att välja detta VG-alternativ. Observera även att ni förmodligen inte kan installera ett databashanteringssystem på era konton på IDA. Väljer ni detta alternativ måste ni alltså antingen använda ett system som redan finns installerat (på de flesta datorer i PC-pularna ska MySQL vara installerat), eller så måste ni köra programmet på er egen dator. 18. Utöka systemet med följande funktionalitet (alla punkter måste finnas med i er lösning om ni väljer detta alternativ): Inloggning för kassören, d v s, när programmet startas måste denne logga in med sitt användarnamn och lösenord innan några andra funktioner i systemet blir tillgängliga (detta är ett nytt krav, utöver 1-15 ovan), dvs systemet ska fråga om användarnamn och lösenord för kassören innan listan över kunder visas på skärmen (se krav 8 ovan) och endast om kassören skriver rätt ska man kunna komma vidare i systemet. Ni behöver dock inte ta hänsyn till säkerheten, d v s ingen kryptering behövs och ni kan lagra och hantera lösenord i klartext. Användaren får även försöka hur många gånger som helst om man skriver fel användarnamn och/eller lösenord, utan att programmet avslutas. Användarnamn och lösenord ska finnas lagrade på

7 hårddisken i en separat fil, varifrån de läses in och lagras i en lämplig datastruktur samtidigt som övriga data läses in från fil när programmet startas Varje träningstillfälle som registreras på ett kort ska även innehålla information om vilken kassör som registrerade det, d v s den aktuella kassörens användarnamn ska lagras tillsammans med varje träningstillfälle som denne registrerar åt kunden (detta är ett tillägg till krav 3 ovan). Vid varje nytt träningstillfälle, dvs besök på gymmet, ska den här informationen automatiskt lagras i det nya träningstillfälle som skapas (detta är ett tillägg till krav 12 ovan). Ni måste alltså hela tiden hålla reda på vilken kassör som är inloggad. Nu ska även aktuellt datum och exakt tid för varje transaktion hämtas automatiskt (d v s med hjälp av tiden från systemklockan, istället för att användaren matar in datum och tid - detta krav modifierar krav 10 ovan) Automatisk utloggning av kassören om ingen ny registrering genomförts på en viss tid, t ex 5 minuter. Om kassören försöker göra någon operation efter att tiden gått ut ska programmet återgå till inloggningsskärmen som visades när programmet startade (se krav 18.1) och ett meddelande om att kassören blivit automatisk utloggad visas Kassören ska kunna lägga in nya kunder i systemet (samt ta bort kunder ur systemet), och kunderna ska kunna köpa nya gymkort (både periodkort och klippkort). När programmet avslutas ska naturligtvis även alla dessa förändringar reflekteras i de data som skrivs ut i respektive fil.

Projektuppgift - Biblioteket

Projektuppgift - Biblioteket Projektuppgift - Biblioteket 2013 1. Projekt - syfte, instruktioner och uppgift Syftet med den här projektuppgiften är att ni nu ska tillämpa allt det ni har lärt er i kursens två labbdelar, dvs både kunskaper

Läs mer

Projektuppgift - Banken

Projektuppgift - Banken Projektuppgift - Banken 2013 1. Projekt - syfte, instruktioner och uppgift Syftet med den här projektuppgiften är att ni nu ska tillämpa allt det ni har lärt er i kursens två labbdelar, dvs både kunskaper

Läs mer

DD1311 Programmeringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008

DD1311 Programmeringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008 DD1311 meringsteknik för S1 Laborationer läsåret 2007-2008 Fyll i ditt namn och personnummer med bläck eller motsvarande. Kursledare är Linda Kann, linda@nada.kth.se. Namn... Personnr... Laborationer Labb

Läs mer

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik KTH Skolan för Teknik och Hälsa Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL

TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL Denna tutorial är en fortsättning på den tutorial där vi skapade klassen Car och sedan objekt av denna klass. Vi skall nu lära oss att lagra dessa objekt i en samling och även

Läs mer

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik KTH Skolan för Teknik och Hälsa Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen

Läs mer

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API Johan Falkenjack December 13, 2013 1 Inledning Hittills i kursen har vi tittat på grundläggande programmering och grundläggande objektorientering. I den

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Laboration 2 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Syfte: Att kunna använda sig av olika villkors- och kontrollflödeskonstruktioner

Läs mer

Programdesign. Dokumentera. Dokumentera

Programdesign. Dokumentera. Dokumentera Programdesign Dokumentera Välj datastruktur så programmet blir så enkelt som möjligt. Välj algoritm så programmet blir lättläst, robust och effektivt. Analysera programmet för att få en bra metod. Överväganden

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Uppdaterad: 2006-08-31 Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Inledning Laborationen går ut på att lära sig grunderna för objektorienterad programmering, samt motsvarande språkkonstruktioner i Java. Labben

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Imperativ programmering. Föreläsning 4

Imperativ programmering. Föreläsning 4 Imperativ programmering 1DL126 3p Föreläsning 4 Imperativa paradigmer Ostrukturerad programmering Strukturerad programmering Procedurell programmering Objektorienterad programmering Klassbaserad programmering

Läs mer

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet.

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet. INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Typografiskt i manualen... 4 2 Systemkrav... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.2 Internet... 5 3 Utbildningskortet... 6 3.1 Dagsschema... 6 4 Utbildningskort - Översikt... 10 5 De praktiska

Läs mer

Vem är vem på kursen. Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursbok Cay Horstmann: Big Java 3rd edition.

Vem är vem på kursen. Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursbok Cay Horstmann: Big Java 3rd edition. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Vem är vem på kursen Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Kursansvarig : Katarina Blom, tel 772 10 60 Rum: 6126 (E-huset)

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt. Vilka egenskaper vill vi att våra program ska ha?

Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt. Vilka egenskaper vill vi att våra program ska ha? Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 mars 2005 1. Korrekthet 2. Robusthet 3. Utökbarhet 4. Återanvändbarhet 5. Kompatibilitet

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Lab 4, 5 ERD PHP + MySQL Återblick Idag Sessions PHP och MySQL för samband Lab 6 725G54: Genomgång projektuppgift Avstämning av kursmål Om sessions På IDA måste ni göra

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion

Objektorienterad Programkonstruktion Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 9 Projektuppgift Collection, Iterator, Composite Christian Smith ccs@kth.se 1 Projektuppgift IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift,

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Design av en klass BankAccount som representerar ett bankkonto

Design av en klass BankAccount som representerar ett bankkonto Klasser Kommer ta upp följande begrepp: Design av en klass Implementera en klass Testa en klass med en mainmetod Instansvariabler, lokala variabler, formella parametrar, aktuella parametrar och variablers

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

Laboration 3, uppgift En klass för en räknare

Laboration 3, uppgift En klass för en räknare Laboration 3, uppgift 1 3.1 En klass för en räknare Ursprungligen skriven av Erland Holmström. Magnus Myreen har uppdaterat vissa delar. Hösten 2014 Anvisningar: Programmet skall utformas enligt de principer

Läs mer

Objektorienterad programmering med Java Swing: Händelser, lyssnare och applets

Objektorienterad programmering med Java Swing: Händelser, lyssnare och applets GUI (forts) Objektorienterad programmering med Java Swing: Händelser, lyssnare och applets Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 18 mars 2005 Skansholm: Kapitel 6 Användaren kan kommunicera med programmet

Läs mer

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel Programmeringsteknik för Bio1 och I1 Övning 2 Kort repetition Övningsgrupp 3 (Sal E33) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1310/

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT. Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT. Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00 Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna i del

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I

Objektorienterad programmering i Java I Laboration 4 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 1 Beräknad tid: 6 9 timmar Att läsa: Kapitel 7, 8 (stränghantering, arrayer och Vector) Utdelat material (paket) Syfte: Att kunna använda

Läs mer

Introduktion till användning av linux-servern sledge och några övningsuppgifter

Introduktion till användning av linux-servern sledge och några övningsuppgifter Uppsala universitet Institutionen för utbildning, kultur och medier Monica Langerth Zetterman och Richard Walls IT-stöd i undervisningen, HT10 Introduktion till användning av linux-servern sledge och några

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Laboration: Whitebox- och blackboxtesting

Laboration: Whitebox- och blackboxtesting Tilda11 höstterminen 2011 Laboration: Whitebox- och blackboxtesting Mål med laborationen Du ska lära dig begreppen white-box testing och black-box testing Du ska öva dig på att konstruera testfall Du ska

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ NKÖPING PRESENTATION En presentation av applikationen Aktivitetsstöd för NÄRVAROREGISTRERING Ett begrepp vi vill försöka använda oss av MEN FÖRSTF RST Finns det några idrottsföreningar

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Slutrapport Get it going contracts

Slutrapport Get it going contracts Slutrapport Get it going contracts Författare: Anthony Dry Datum: 2011-06-02 Program: Utvecklare av digitala tjänster Kurs: Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7.5p Linnéuniversitetet (Kalmar) Abstrakt

Läs mer

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Denna manual innehåller följande ämnen: Strukturen för en lagsida Roller i IdrottOnline Logga in på IdrottOnline Publicera en nyhet Använda en bild (ladda upp

Läs mer

UNIX. 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Laboration 1. Mål. Vad laborationen går ut på. Redovisning

UNIX. 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Laboration 1. Mål. Vad laborationen går ut på. Redovisning Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Ann Bengtsson, Kerstin Frenckner 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Laboration 1 UNIX Mål Syftet med denna laboration är att ni ska

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering λ Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/mafykht11/ λ Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se UNIX-konton (systemansvariga

Läs mer

Distansåtkomst via webaccess

Distansåtkomst via webaccess Distansåtkomst via webaccess Innehåll Syftet med tjänsten distansåtkomst via webbaccess... 1 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 1 Så här gör du för att ansluta till tjänsten distansåtkomst...

Läs mer

Kopiering av objekt i Java

Kopiering av objekt i Java 1 (6) Kopiering av objekt i Java Först När du läser detta papper bör du samtidigt studera dokumentationen för klasserna Object, Cloneable (java.lang) och ArrayList (java.util). Mycket blir klarare genom

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Föreläsning V36 Föreläsning 1 Programmering Kurs-PM Programmeringsmiljö Hello World! Variabler printf scanf Föreläsning 2 Operatorer Tilldelning

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Inkapsling (encapsulation)

Inkapsling (encapsulation) UML UML är en standard för att dokumentera och visualisera sina tankar och beslut under analys och design. Att lära sig allt om UML får inte plats i den här kursen, men vi kommer lära oss vissa delar.

Läs mer

LABORATION 4 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I C++ I

LABORATION 4 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I C++ I LABORATION 4 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I C++ I Vt 2002 Mål: Lära sig: Filhantering Stränghantering Vektorer Funktioner Programstruktur Tid: Läroboken: 6 timmars handledd laborationstid. Beräknad klar

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

TDDC74 - Projektspecifikation

TDDC74 - Projektspecifikation TDDC74 - Projektspecifikation Projektmedlemmar: Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Handledare: Handledare handledare@ida.liu.se eller handledare@student.liu.se

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 1: Programmets väg 1 Vad är en dator? En maskin vars beteende styrs av de innehållet (bitmönster) som finns lagrade i datorns minne (inte helt olikt förra

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITET 12/8/09 informatik & datavetenskap Johan Öfverberg, Kerstin Andersson Laboration 4, ISG A04 och DVG A08 HT-09

KARLSTADS UNIVERSITET 12/8/09 informatik & datavetenskap Johan Öfverberg, Kerstin Andersson Laboration 4, ISG A04 och DVG A08 HT-09 Laboration 4, ISG A04 och DVG A08 HT-09 Laborationen går ut på att skapa en enkel bankbok. Ni skall i bankboken kunna registrera upp till 30 transaktioner som kan bestå av insättning, uttag eller checkuttag.

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Skriven av Michael Andersson Introduktion Programmering I högnivåspråk fokuserar på själv problemet (algoritmen) istället

Läs mer

Tentamen. Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, Lördagen den 30 november 2002 kl , salar E33, E34

Tentamen. Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, Lördagen den 30 november 2002 kl , salar E33, E34 Tentamen Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, 2002-2003 Lördagen den 30 november 2002 kl 9.00 14.00, salar E33, E34 Inga hjälpmedel 30 poäng ger säkert godkänt, 40 poäng ger betyg 4 50 poäng ger

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Objektinteraktion. Objektorienterad programmering Laboration 2. Syfte Att konstruera ett litet objektorienterat program med flera samverkande objekt.

Objektinteraktion. Objektorienterad programmering Laboration 2. Syfte Att konstruera ett litet objektorienterat program med flera samverkande objekt. (7) Objektinteraktion Objektorienterad programmering 2 Syfte Att konstruera ett litet objektorienterat program med flera samverkande objekt. Mål Efter övningen skall du kunna konstruera ett program med

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik KTH Skolan för Teknik och Hälsa Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

PDA-applikationer med.net

PDA-applikationer med.net Sid 1 av 7 Örebro universitet Institutionen för teknik Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) Tentamen i PDA-applikationer med.net (fristående kurs) lördag 17 december 2005 kl 14:00-19:00

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/vt11 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Design av interaktiv multimedia. Läs i förväg om det som övningarna kommer att beröra. Träna hemma både före och efter övningarna.

Design av interaktiv multimedia. Läs i förväg om det som övningarna kommer att beröra. Träna hemma både före och efter övningarna. Använd olika lager. Döp lagren! Organisera era bibliotek! Design av interaktiv multimedia Ge era symboler instansnamn för att hitta dem med AS. Nytt för denna kurs: Ingen ActionScript-kod i.fla-filen!

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment.

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment. Användarfall Uppgift: Lägg till moment för en kurs Beskrivning: Läraren lägger till moment i en kurs för att kunna hantera betygen i Ladok på webb. Tillkommande användarfall: Lägg till betyg för student

Läs mer

Använda Python Laboration 1 GruDat, DD1344

Använda Python Laboration 1 GruDat, DD1344 Använda Python Laboration 1 GruDat, DD1344 Örjan Ekeberg 14 oktober 2008 Målsättning Målet med denna laboration är att du ska prova på att använda Python, framförallt interativt. Du ska också lära dig

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Åtkomst till Landstingets nät via Internet

Åtkomst till Landstingets nät via Internet Åtkomst till Landstingets nät via Internet https://landstingetsormland.se/distansarbete 1 (12) Innehåll 1 Så fungerar PointSharp app eller dosa...3 1.1 Support...3 2 Lägg till Webaccess.dll.se som en tillförlitlig

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Föreläsning 1: Introduktion till kursen

Föreläsning 1: Introduktion till kursen (17 januari 2017 F1 1 ) Föreläsning 1: Introduktion till kursen Lärare: Anna Eckerdal och Tom Smedsaas samt ca 20 assistenter Registrering / avregistrering Undervisningsformer: föreläsningar och laborationer

Läs mer

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT I denna tutorial lär vi oss att använda klasser och objekt samt hur vi bygger en enkel applikation kring dessa. I tutorialen kommer det finnas en mängd kod som du antingen kan

Läs mer

Översikt Föreläsning 1. Trivicalc. Vad är trivicalc? En cell. Områden på skärmen. SMD168/SMD135 Fredrik Bengtsson

Översikt Föreläsning 1. Trivicalc. Vad är trivicalc? En cell. Områden på skärmen. SMD168/SMD135 Fredrik Bengtsson Översikt Trivicalc SMD168/SMD15 Fredrik Bengtsson bson@sm.luth.se Föreläsning 1 Introduktion till Trivicalc - problem Föreläsning Grafiska Användargränssnitt Föreläsning del 1 Versionshantering CVS (Johan

Läs mer

DRAFT Mottagningswebben Kravspecifikation

DRAFT Mottagningswebben Kravspecifikation DRAFT Mottagningswebben Kravspecifikation Patrik Stenmark 2006-12-17 Contents 1 Introduktion 2 2 Ordlista 2 3 Användarnas mål 2 3.1 Titel.................................................. 2 3.2 Daddor................................................

Läs mer

Metoder (funktioner) Murach s: kap Winstrand Development

Metoder (funktioner) Murach s: kap Winstrand Development (funktioner) Murach s: kap 6 2013-01-23 1 Winstrand Development Metoder I C# kan vi dela in koden i block en kodsekvens ska köras likadant på flera ställen i applikationen. Detta block kallas för en metod

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning II: utmatning, variabler, typer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Kompilera och köra programmet under terminal 2: I Skapa Hej.java

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Registrera formulär 2014 mars

Registrera formulär 2014 mars Ikmdok.se Registrera formulär 2014 mars Logga in Gå till www.ikmdok.se och klicka på länken IKMDOK-programmet för att komma till inloggningssidan för dataprogrammet. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning I: kursinfo, att programmera datorer, första programmet Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2015 Outline Hemsida Organization Examination

Läs mer