Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse För Leader Storsjöbygden med sjö, skog och fjäll ideell förening Organisationsnummer

2 Verksamhetsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har ett allmännyttigt ändamål att främja områdets utveckling av landsbygden med de offentliga, ideella och privata aktörer som vill bidra till områdets utveckling. Föreningen ska verka för att områdets attraktionskraft utvecklas enligt ansökt utvecklingsplan inom Svenska Landsbygdsprogrammet och utgöra en LAGgrupp inom verksamhetsområdet. Föreningen kan utöver att driva verksamhet med Leaderstöd driva annan utvecklingsverksamhet inom verksamhetsområdet överensstämmande med föreningens ändamål och som finansieras på annat sätt. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Föreningens verksamhetsområde Föreningen verkar inom Krokoms kommun, Östersunds kommun exklusive Östersunds församling och Frösö församling med undantag för landsbygdsområdena Härke-Frösö camping, Stocke-Västerhus, Tanne-Berge-Lövsta exklusive Byvägen och Fröjavägen samt exklusive Torvalla i Brunflo Församling med undantag för Torvalla landsbygd, Bergs kommun omfattande församlingarna Myssjö, Hackås, Berg och Oviken samt byarna Gräftåvallen och Häggsåsen och Åre kommun med de gamla sockenbenämningarna för Hallen och Marby samt området kring Offne och Arvesund. Cirka invånare ingår i Leaderområdet. LAG LAG (Local Action Group), styrelsen i föreningen, består av 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare, lika många från ideell-, privat-, respektive offentlig sektor. LAG beslutar om projektstöden och utses på föreningens årsmöte. Sammansättningen styrs av föreningens stadgar samt de regler och anvisningar som EU och Sverige satt upp. Under verksamhetsåret har LAG haft nio protokollförda sammanträden, 3/2, 23/2, 17/3, 20/4, 9/6, 10/6, 2/9, 9/11 och 16/12. Arbetsutskottet (AU), som bereder ärendena inför LAG, har träffats fem gånger, 3/2, 3/3, 29/3, 16/8 och 20/10. 2

3 LAG har sedan föregående årsmöte bestått av nedanstående personer. Carina Asplund har varit ordförande och Ulf Jonasson vice ordförande. De har även utgjort presidium. AU har bestått av Abbe Elhachimi, Birgitta Näsman, Carina Asplund, Ingela Tjärnefors samt Ulf Jonasson. Från Bergs kommun Kerstin Lindblad Margareta Abrahamsson Dan-Olov Westberg Berit Johansson Ingela Tjärnefors Gunnar Nilsson Ideell ordinarie Ideell ersättare Offentlig ordinarie Offentlig ersättare Privat ordinarie, AU Privat ersättare Från Krokoms kommun Louise Öhnstedt Inga-Lill Olsson Ulf Jonasson Stefan Wikén Gunnar Heibring Marie Gunnarsson Ideell ordinarie Ideell ersättare Offentlig ordinarie, vice ordf, AU Offentlig ersättare Privat ordinarie Privat ersättare Från Åre kommun Åke Granlöv Ingemar Ericsson Nils Johnsson Eva-Lena Blom Håkan Karlsson Göran Jämting Ideell ordinarie Ideell ersättare Offentlig ordinarie Offentlig ersättare Privat ordinarie Privat ersättare Från Östersunds kommun Birgitta Näsman Roland Sundström Abbe Elhachimi Lise Hjemgaard-Svensson Carina Asplund Annika Nordin Ideell ordinarie, AU Ideell ersättare Offentlig ordinarie, AU Offentlig ersättare Privat ordinarie, ordförande, AU Privat ersättare 3

4 Valberedning och revisorer Valberedningen har sedan föregående årsmöte bestått av följande personer: Pelle Persson, ordinarie ideell sektor Sture Espwall, ersättare ideell sektor Maria Söderberg, ordinarie offentlig sektor Lena Olsson, ersättare offentlig sektor Kerstin Englund, ordinarie privat sektor Nils Hultin, ersättare privat setor Revisorer för verksamhetsåret har varit Urban Lindén, auktoriserad revisor, samt Stefan Fax som föreningsrevisor. Erik A Egervärn har varit ersättande föreningsrevisor. Personal LAG driver fyra egna Leaderprojekt, Driften av Leaderkontoret, Starthjälpen, Sixten och Projektledarutveckling. Personalen har utgjorts av Nina Andersson som vikarierande verksamhetsledare på 100% fram till och med utgången av oktober. Linda Näsén som är ordinarie verksamhetsledare har varit föräldraledig, men gick in och arbetade 20% under november och december. Linda arbetar heltid från och med januari Verksamhetsledaren har under 2010 finansieras med 70% från Driften, 20% från Starthjälpen och 10% från Projektledarutveckling. I ungdomsprojektet Sixten är Anki E. Nilsson anställd som projektledare på 40%. Hon arbetar även som en extra resurs på 60% inom Driften, vilket under 2010 har bekostas av Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU). Carina Lönneryd har en bidragsanställning via Arbetsförmedlingen och arbetar 100% inom Driften. 60% av hennes lönekostnader har under 2010 finansierats via Arbetsförmedlingen resten har bekostats av Driften. Carina arbetar dels med administration och dels som support för övriga projektägare. På konsultbasis arbetar Malin Gagner från P46 med redovisning, lönehantering och löpande bokföring. 4

5 Driftens ekonomi Ansökningshandlingen kring driften av Leaderkontoret och LAG lämnades in till Länsstyrelsen i Jämtlands län den , varav kostnader har kunnat tas upp från och med det datumet. Driftskostnaderna har finansierats och administrerats som ett vanligt Leaderprojekt. De svenska offentliga medfinansiärerna, det vill säga Bergs kommun, Krokoms kommun, Åres kommun, Östersunds kommun samt Jämtlands Institut för Landsbygdsutveckling (JiLU) har stått för 30%, Svenska staten 30% samt EU s Landsbygdsprogram för 40%. Föreningen är inte momsredovisningsskyldig. Utbetalning av pengar från staten och EU kommer att ske i efterskott. Likviditeten har dock fungerat bra tack vare att kommunerna betalat in sin medfinansiering i förskott. Information För att sprida information om verksamheten och Leader arbetar Leaderkontoret kontinuerligt med hemsidan och presskontakter. Intern kommunikation sker via intranät där bland annat alla dokument läggs ut inför beslutsmötena. Ordförande och verksamhetsledare har besökt samtliga kommuner inom Leaderområdet för att redovisa hur arbetet fortskrider. Beviljade projektansökningar LAG har sedan verksamheten startat till och med sista december 2010 beviljat 29 Leaderprojekt stöd, varav 25 externa och fyra interna. Utöver detta har 29 projekt beviljats stöd inom Starthjälpen och 13 projekt inom Sixten. Nedanstående Leaderprojekt har blivit beviljade stöd sedan verksamhetsstart. Observera att projekten Destination Storsjöbygden, Storsjön Kajak samt Tour of Jamtland drivs i flera kommuner. Beloppen nedan innefattar 40% från EU, 30% från Svenska staten samt 30% från övriga offentliga medfinansiärer. 5

6 Beviljade projekt Bergs kommun: Sweden Mali Voices kr Snilleriket Film kr Kvitsleskolan kr Fröjdholmen kr Båtliv och fisketurism i södra Näkten kr Levande Pilgrimsleder kr Storsjöodjurets södra revir III kr Framtid Oviken kr Destination Storsjöbygden kr Kulturmiljöhockey i Berg kr Storsjön Kajak kr Totalt kr Beviljade projekt Krokoms kommun: Sörbodaprojektet kr Rekreationsområde Sandnäset-Dvärsätt kr Tour of Jamtland kr Destination Storsjöbygden kr Turistlyftet Krokom kr Totalt kr Beviljade projekt Åre kommun: Projekt Arvesund kr 321:an kr Tour of Jamtland kr Destination Storsjöbygden kr Hallens Jaktskyttecentrum kr Skidspårslyftet i Gräftåvallen kr Totalt kr 6

7 Beviljade projekt Östersunds kommun: Sjökort Näkten kr För St Olavsloppet i tiden kr Byplan för Näsbygden kr Barn och ungdomar Locknebygdens framtid kr Litsfilmen kr Tour of Jamtland kr Destination Storsjöbygden kr Destination Bynäset/Kungsgårdsviken kr Utveckling av destination Bynäset/Kungs kr gårdsviken Storsjön Kajak kr Totalt kr LAG Leader Storsjöbygdens egna projekt Starthjälpen kr Sixten kr Driften kr Projektledarutveckling kr Totalt kr Starthjälpen För att stimulera till att Leaderprojekt kommer igång i området har LAG startat upp paraplyprojektet Starthjälpen. Om man har en idé kring ett större projekt som man vill testa i en förstudie, innan man startar upp ett fullskaligt projekt. Eller om man vill samla bygdens folk i en framtidsverkstad, för att locka fram idéer som kan utveckla en bygd. Och efter det skriva fram en by- eller bygdeutvecklingsplan, då är det möjligt att söka upp till kronor från Starthjälpen. Ett projekt inom Starthjälpen får inte pågå längre än ett år. Beviljade projekt inom Starthjälpen Bergs kommun Storsjön Näkten kajak (Har blivit ett Leaderprojekt!) Storsjöodjuret (Har blivit ett Leaderprojekt!) Förstudie Storsjöbygden. (Har blivit ett Leaderprojekt!) Camp Oviksbygden Hackås långfärdskridsko Utveckling Svenstavik 7

8 Beviljade projekt inom Starthjälpen Krokoms kommun Storsjöodjuret (Har blivit ett Leaderprojekt!) Område för marina i Dvärsätt. (Har blivit ett Leaderprojekt!) Mus-Olle i kulturturismens tjänst Förstudie Storsjöbygden. (Har blivit ett Leaderprojekt!) Marknadsundersökning Julgranar och Pyntegrönt Marknadsundersökning Frukt och Bär i tunnel Närradio och Bygdegårdar i samarbete med tekninken i centrum OLIVIA Marknadsföring av Offerdalsbygden Förstudie ansökan Ansättsfjällen Förutsättningar för fiskekortslösningar Näldens Ullspinnerier Hotagsbygdens Fiskodling Framtid i Alsenbygden Mooseum Byplan för Krokoms Centrum Coachpool coex Åsbygden Beviljade projekt inom Starthjälpen Åre kommun StorsjöNäkten Kajak (Har blivit ett Leaderprojekt!) Storsjöodjuret (Har blivit ett Leaderprojekt!) Förstudie Storsjöbygden. (Har blivit ett Leaderprojekt!) Coachpool coex Beviljade projekt inom Starthjälpen Östersunds kommun Entreprenörsgruppen Frösön StorsjöNäkten Kajak (Har blivit ett Leaderprojekt!) Utveckling Västra Frösön Storsjöodjuret (Har blivit ett Leaderprojekt!) Förstudie Storsjöbygden. (Har blivit ett Leaderprojekt!) Förstudie utvecklingsprojekt Litsbygden Infobladet Annersia Gång och cykelväg Brunflo-Hara Studieresa Santiago de Compostela 8

9 Sixten För att stimulera till att ungdomsprojekt kommer igång i området har LAG startat upp paraplyprojektet Sixten. Genom Sixten ges ungdomar mellan år möjlighet att förverkliga sina idéer. De kan söka upp till kr för att utforma och driva egna aktiviteter i projekt. Beviljade projekt inom Sixten Krokoms kommun Luciakonsert Multikulturelltbandslam ScenByggnad Ås Båthamn vi unga I Göran Kropps fotspår Teater på tapeten Beviljade projekt inom Sixten Östersunds kommun Sommarläger Inspirationsresa Skoldans Danskväll Edgeaton Projektledarutbildning LAG har ett eget projekt inom samarbetsåtgärden, Projektledarutbildning. Projektidén är att skapa mötesplatser för projektledare där kompetensutveckling blandas med inspiration. Två träffar har ägt rum under Kvar att fördela Fördelad budget från Jordbruksverket för hela programperioden har fram till och med sista december 2010 sett ut så här: Leader 1, Konkurenskraft jord och skog Leader 2, Miljö och landskap Leader 3, Livskvalitet och diversifiering Drift LAG Samarbete LAG Totalt

10 Tillkommer gör 30% från övrig offentlig medfinansiering och 30% från privat medfinansiering. De flesta Leaderprojekten har beviljats stöd från Leader 3-potten. LAG har lämnat in en ansökan till Jordbruksverket om att få flytta två miljoner kr från Leader 2 till Leader 3. Detta eftersom det är inom Leader 3 de flesta projektansökningar hamnar. Per sista december 2010 hade LAG beviljat cirka 24 miljoner kr i stöd och cirka 15 miljoner kr finns kvar att fördela fram till och med sista december Ås 9 maj 2011 Carina Asplund Ordförande Linda Näsén Verksamhetsledare 10

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Föreningen Leader Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (Uross) arbetar inom ramen för EU:s landsbygdsprogram och omfattar landsbygds- och kustdelarna samt öarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Leader Gästrikebygden ideell förening Ordförande har ordet Det är dags att summera verksamhetsåret 2012. Leader som metod och finansiär skapar ju möjlighet för nya samarbeten

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening Årsredovisning för Leader Skånes Ess Ideell förening 802441-9635 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Leader Skånes Ess Ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Datum 2013-10-29. att lånet ska ha en ränta om 3,5 procent samt att det ska återbetalas senast den 31 juli 2014.

Datum 2013-10-29. att lånet ska ha en ränta om 3,5 procent samt att det ska återbetalas senast den 31 juli 2014. KS 7 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Malmberg Jan Datum 2013-10-29 Diarienummer KSN-2013-1303 Kommunstyrelsen Leader Upplandsbygd: Begäran om lån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6 Leader Södertälje

Läs mer

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet Sekreterare för mötet Två justerare

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Olle Olsson Ålder: 21 Adress: Åsvägen

Läs mer

"Medan gräset gror, dör kon"

Medan gräset gror, dör kon Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap "Medan gräset gror, dör kon" En utvärdering av Leader som verktyg för utveckling i Region Syd "While the grass grows, the cow dies" Evaluation of Leader

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth, VGR (tom

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 10 mars 2011 Plats: Arsenalen, Strängnäs. Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, AnneMarie Andersson,, Carola

Läs mer

Attraktiv! landsbygd. De gav nytt liv till släktgården. Sid 4

Attraktiv! landsbygd. De gav nytt liv till släktgården. Sid 4 Attraktiv! landsbygd Information om Sävsjö kommuns landsbygdsarbete 2010 De gav nytt liv till släktgården Sid 4 2 Ny energi med stenar och choklad 5 Så lyckas du driva företag på landsbygden 6-7 Nytt leaderområde

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2013, föreningens tjugosjunde verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer