Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Föreningen Leader Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (Uross) arbetar inom ramen för EU:s landsbygdsprogram och omfattar landsbygds- och kustdelarna samt öarna i sex kommuner i Uppsala och Stockholms län: Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. Leader Uross fortsatte under det femte verksamhetsåret 2013 med att träffa många engagerade organisationer och nätverk med intressanta projektidéer samt att bereda och besluta om ett stort antal stöd. De beviljade Leaderprojekten ska långsiktigt bidra till en positiv utveckling av skärgård och landsbygd inom vårt område. Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt, komma bygden/fler aktörer tillgodo samt ske i samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Kontoret Leaderkontoret ligger på Färsna gård utanför Norrtälje. Anställda är sedan tidigare Susanne Ortmanns som verksamhetsledare på heltid. Maria Löfgren arbetade med föreningens bokföring, utbetalningar och projektadministration, på deltid, 75 % fram t.o.m. september 2013, och sedan oktober på 40 % med ansvar för i första hand bokföringen. Caroline Mattsson jobbade under 2013 som projektledare på deltid (50 %) för paraplyprojekten Entreprenörscheckar, Miljöcheckar och Bygdecheckar. Maria och Caroline deltog också på Landsbygdsnätverkets leaderträff maj i Nyköping samt 26 november i Stockholm. Därutöver har kontoret haft utbyte med främst Leaderområden i region Mälardalen för att dra nytta av varandras erfarenheter, i september var Leader Uross värd för den regionala leaderträffen som hölls på Söderarm. Styrelse, valberedning, revisorer Styrelsen (LAG = Lokala AktionsGruppen) LAG valdes på stämman 10 april 2013 i Norrtälje, och har därefter bestått av följande representanter från den ideella sektorn; (au = ledamot i arbetsutskottet) Lasse Lindell, au Lotta Johansson, au Inga-Lill Nilsson Anders Jansson Camilla Strandman Magnus Lindberg Naturskyddsföreningen, Östhammar Länsbygderådet i Stockholms län, Värmdö Studieförbundet Vuxenskolan, Norrtälje Fiskarförbundet i Stockholms län, Haninge Nämdö Nynäshamn Verksamhetsberättelse 2013, LAG Leader Uross 1 (5)

2 samt sex representanter från den privata sektorn; Sune Fogelström, ordf. Möja Företagarförening, Värmdö Hanna Wallander Saltboden Kök&Proviant, Landsort, Nynäshamn Lena Lindström Freija Företagarförening, Norrtälje Berzan Kockaya, au Haninge Yvonne Skanlert Werner, au Österåkers Skärgårdsråd, Österåker Lennart Jöngren LRF, Österåker Följande personer har varit offentligt utsedda ledamöter: Östhammars kommun Mats Sjöberg, ersättare Ulf Andersson Norrtälje kommun Anders Olander (au), ersättare Peter Häggberg Österåkers kommun Carl-Oscar Törnros, ersättare Michaela Fletcher Sjöman Värmdö kommun Lars Fladvad, ersättare Monica Petterson Haninge kommun Rune Andersson, ersättare Alexandra Anstrell Nynäshamns kommun Bertil Lindberg (Staffan Bjurulf fr.o.m. juni 2013), ersättare Anu Henriksson Revisorer Föreningsrevisorer Torbjörn Lännevall, Norrtälje Eva-Britt Karlsson, Östhammar Auktoriserad revisor Lars-Eric Forsberg, KPMG Valberedning Eva Bergström, Värmdö, sammankallande Alf Gustafsson, Haninge Åsa Wärlinder, Norrtälje Anna Lundin, Norrtälje Sören Norrby, Österåker Pia Södergren, Värmdö Marknadsföring Intresset för Leader var fortsatt stort samtidigt som våra sista beslut om projektmedel behövde tas pga. att Landsbygdsprogrammet närmade sig sitt slut. Ett tiotal enskilda möten med rådgivning till intresserade projektägare ägde rum innan de sista pengarna var beviljade. Våra s k checkar inom miljö, bygdemedel och entreprenörskap marknadsfördes dock via hemsida, möten, utskick mm. Det har förekommit ett antal artiklar i den lokala pressen inom Uross område om både Leader Uross och enskilda projekt. Hemsidan har fortsatt vara ett viktigt verktyg för kommunikation med aktörer som är intresserade av att söka stöd. På hemsidan finns också en intern del där LAG kan ta del av viktiga handlingar som protokoll, projektansökningar mm. Möten och sammankomster Årsmöte hölls den 10 april 2013 i Norrtälje. LAG sammanträdde vid sex tillfällen under året, varav ett telefonmöte. Arbetsutskottet hade 16 möten under året, varav 12 telefonmöten. Verksamhetsledaren och ordföranden har varit på olika möten och nätverksträffar med andra Leaderområden i regionen resp i övriga landet, men även med Länsstyrelsen och Landsbygdsnätverket, träffar som ger goda möjligheter till värdefullt erfarenhetsutbyte. Verksamhetsberättelse 2013, LAG Leader Uross 2 (5)

3 Externa projekt Leader Uross tog emot 17 projektansökningar under 2013 varav 15 bifölls. Av dessa bifall blev ett projekt inte godkänt av Länsstyrelsen, det enda under hela Leader Uross verksamhetsperiod där Länsstyrelsen ansåg att projektet var i strid med regelverket. Leader Uross har fört en dialog med Länsstyrelsen om detta, men utan att lyckas ändra Länsstyrelsens tolkning av regelverket. Projektens sammanlagda beviljade stöd summerade till kr och sedan verksamhetsstart totalt kr. Projektnamn LEADERSTÖD totalt Privat/offentlig medfinansiering (pengar) Privat/off. medfinansiering (ideellt arbete mm) Kommun Hallstaviks lägerverksamhet Norrtälje Båkbergsgården Arholma Norrtälje Turistverksamhet vid Öregrunds Golfklubb Östhammar Bredband till Bruket (Blidö) Norrtälje Vikarutveckling (Söderön) Östhammar Värdefull odlingsbygd Norrtälje Skeboåns sportfiske Norrtälje Tärnanområdet Österåker Innerfjärdens kanaler Östhammar Vingar (fjärilsprojekt) Nynäshamn Ridled Roslagen Norrtälje EVITA (vindkraftsprojektering) Norrtälje Ljusterö Graffiti skola Österåker Kulturens Hjärta i Tungelsta Haninge Roslagsmat i offentliga kök Norrtälje HälsaMatKultur-projekt Norrtälje SUMMA Ett antal projekt avslutades också, och slutrapporterna ligger på hemsidan. Projekt med större investeringar besiktigades av Länsstyrelsen enligt Jordbruksverkets regelverk för LEADERprogrammet. LAG:s paraplyprojekt Leader Uross arbetade med tre olika paraplyprojekt under Paraplyprojektet Entreprenörscheckar ska i förlängningen bidra till en positiv utveckling av företagsamhet och lokalt entreprenörskap genom att ge stöd till företagssamverkan (tex gemensam marknadsföring), till behovs-/marknadsanalyser innan start av nya företag och till andra inspirationsaktiviteter som ökar entreprenörskap. 30 st checkar på max kr finns totalt att bevilja. Verksamhetsberättelse 2013, LAG Leader Uross 3 (5)

4 Paraplyprojekt Bygdecheckar startades upp i april 2013 och syftar till att ge stöd till utveckling av hållbara idéer och planer för ökad eller bibehållen service på landsbygden samt ökad och god livskvalité i bygden vilket också bidrar till en större attraktionskraft checkar på max kr finns totalt att bevilja. Paraplyprojekt Miljöcheckar startades också i april 2013 för att föreningar och andra nätverk kan jobba med projektering av miljöförbättringar som gemensamma VA-lösningar, vindkraftsprojekt, förstudier inför större miljöprojekt, inspirationsaktiviteter som syftar till samverkanslösningar och nätverksbildande, kompetensutveckling/erfarenhetsutbyte inom miljö. Max kr/check finns totalt att bevilja. Måluppfyllelse Avslut av denna leaderperiod närmar sig och Leader Uross har genomfört en upphandling för köp av utvärdering. Fem företag fick förfrågan, två anbud hade inkommit innan årets slut 1. Samtidigt genomfördes en enkel webbenkät för att undersöka om det fanns några tydliga trender att se, även den pågick fortfarande vid årets slut. Stockholm, den 11 mars 2014 Sune Fogelström, ordförande Anders Jansson Lotta Johansson Magnus Lindberg Lasse Lindell Lena Lindström Berzan Kockaya Hanna Wallander Anders Olander Staffan Bjurulf Inga-Lill Nilsson Yvonne Skanlert Werner 1 Den 14 januari 2014 beslutade LAG att ge utvärderingsuppdraget till Doing Rural AB i samarbete med SLU. Preliminära resultat presenteras på årsmötet. Verksamhetsberättelse 2013, LAG Leader Uross 4 (5)

5 Mats Sjöberg Lars Fladvad Camilla Strandman Lennart Jöngren Carl Oscar Törnros Rune Andersson Verksamhetsberättelse 2013, LAG Leader Uross 5 (5)

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6 Leader Södertälje

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816

Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816 Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816 Vi har arbetat för en lönsam och hållbar utveckling av skärgårdsturismen i Stockholms Skärgård från Landsort till Öregrund

Läs mer

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet Sekreterare för mötet Två justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Leader Upplandsbygd Idéell För. 1[17] Verksamhetsberättelse 2012 Version 2013-02-11 Föreningen Upplandsbygd administrerar Leaderområdet Upplandsbygd. Vår uppgift är att på bästa sätt bidra till att nå

Läs mer

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2013, föreningens tjugosjunde verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 1 (5) Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 Årsmötet 2012 hölls vid YKI Ytkemiska Institutet den 21 mars i Stockholm med deltagande av 8 Teknikmäklare. Efter de formella Årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: Lokal utveckling omställning till hållbar framtid, supervalåret, bredband,

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Sammanfattning Verksamhetsåret 2010 har varit mångfacetterat med avseende på aktiviteter och ämnesområden. I maj var det landsbygdsriksdag i

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tjugosjätte verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) hos Anne och Magnus på Runmarö 29 maj 2007 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport 1. Slutrapport för projekt Konkurrenskraft Ekokött Jordbruksverket, dnr 19-8003/8 Länsstyrelsen Södermanland, journalnr 2008-5676 samt Metodutveckling försäljning av ekologiska nischprodukter, journalnr

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship FÖRSTUDIERAPPORT Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje Kommun En förstudie gjord i Norrtälje Kommun mellan april och november 2009 i syfte att

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer