Beräkningsvetenskap föreläsning 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beräkningsvetenskap föreläsning 2"

Transkript

1 Beräkningsvetenskap föreläsning 2 19/ Per Wahlund if-satser if x > 0 y = 2 + log(x); else y = -1 If-satsen skall alltid ha ett villkor, samt en då det som skall hända är skrivet. Mellan dessa kan det finnas en else-sats som specifierar andra förhållanden. Det Behövs ej parenteser kring villkor och ej heller klamrar runt uttrycket.! Villkoret "skilt från" skrivs inte som i java!= utan ~=. "Icke" skrivs ~. Annars är alla logiska operatorer samma som i java och andra språk. De logiska boolean-värdena lagras som 1 eller 0, inte true eller false. p = (x > 0); Här skulle ett booleanskt värde lagras, i MATLAB blir detta alltså 0 eller 1 istället.

2 Upprepningssatser While-satser while [[villkor]] [[sats]] [[sats]] Satserna upprepas så länge villkoret är sant, villkoret testas i början av varje loop. Denna fungerar alltså precis på samma sätt som i Java. Det kan bli många "" i slutet, precis som det kan bli många klamrar i slutet vid Java. Ett bra sätt att skriva kan vara att göra tabbar i början av varje rad för att visa vilken "nivå" det gäller. For-looper Används ofta när man vet hur många gånger en sak skall utföras. While-satser kan användas i det sammanhanget också, men en for-loop är bättre. Kan exempelvis användas för att skriva en tabell över talen 1 till 100 och kvadraterna till dessa tal. for k=1:100 disp([k k^2]) I MATLAB finns inte operatorn ++, i en for-loop adderar således MATLAB alltid ett om inget annat anges. Variabeln k existerar även utanför for-loopen. Även om man inom for-loopen sätter k till ett fix värde, exempelvis 17 kommer MATLAB ignorera detta när den kommer upp till starten av loopen igen, den vet redan innan vilket nästa värde i loopen skall vara. Man kan även ta andra steg for k=1:2:99 % Här kommer k att anta värdena 1, 3, 5,... Även negativa steg går bra for k=100:-1:1 % Antar 100, 99, 98,... I MATLAB går det alldeles utmärkt att använda flyttal (float), detta kanske dock inte är så användbart for x=0:0.1:1 Vid for-loopar finns det en liten marginal som täcker upp små små avrundnignsfel på bitnivå. Detta finns dock inte i while-satser, så det är rekommerat att använda sig av heltal i både i for-loopar och while-satser.

3 Arrayer (vektorer, matriser) I Java är det en sorts objekt som man måste deklarera typ och storlek innan den används. Detta behövs INTE i MATLAB. Dessa uppstår - liksom andra variabler - vid tilldelning. Om man exempelvis vill ha en imensionell array med tre element skulle detta skrivas x(1) = 2.5; x(2) = 1.4; x(3) = -1; Detta har nu skapat arrayen x [ ]. Lägsta index för en array i MATLAB är 1, inte 0 som i många andra programmeringsspråk. Index skrivs inom parenteser efter arraynamnet. Om man skriver 0, negativt eller float som index för en array så kommer MATLAB visa ett felmeddelande. Längden på arrayen är vad den är för tillfället, man kan alltid tilldela nya index i arrayen. x(100) = 2; MATLAB fyller upp alla platser mellan det tidigare högsta indexet till det nyligen tilldelade med nollor. Om man på detta sätt förlänger en array godtyckligt kommer det krävas en relativt stor mängd minne som behöver lokaliseras.! Man kan bara använda existerande element i högerledet då man använder dem för att tilldela ett värde till en annan variabel. Matrisen ovan kan tilldelas på ett annat, enklare sätt x = [ ]; Detta skapar en radvektor, man kan även skapa en kolonnvektor x = [2.5; 1.4; -1]; För att transponera en array skriver man en apostrof efter variabeln x = x' Tvådimensionell array a(1,1) = 2; a(1,2) = 1; a(2,1) = -3; a(2,2) = 5; Bildar den kvadratiska matrisen En tvådimensionell är alltid kvadratisk, MATLAB fyller icke tilldelade platser i en icke kvadratiskt matris med nollor så att en kvadratisk matris bildas.

4 På samma sätt som ovan kan man tilldela en flerdimensionell matris på ett enklare sätt a = [2 1; -3 5]; Stora arrayer bör skapas med en funktion x = zeros(1,10000); y = ones(1,10000); a = zeros(1000,1000); a = eye(1000,1000); % 1x10000 % 1x10000 % 1000x1000 % 1000x1000 enhetsmatris Arrayoperationer A och B är n*n-arrayer x och y är n*1-arrayer (kolonnvektorer) z = A * x; % matris-vektor-multiplikation, z kommer att bli en kolonnvektor (n*n * n*1 = n*1) C = A * B; n*n-matris w = x * y; % matrismultiplikation, z kommer att bli en ny % detta är FÖRBJUDET, fel storlekar MATLAB kan användas för att lösa ekvationssystem Ax = b. Detta ekvationssystem har formellt lösningen x = A^-1b. x = A \ b; \ används istället för / för att division med en vektor anses vara multiplikation med invers, men samtidigt måste matrisen A vara till vänster. Elementvisa operationer För att addera två arrayer till varandra elementvis kan man skriva z = x + y; som motsvarar for k = 1:n z(k) = x(k) + y(k); Naturligtvis går även subtraktion att utföra. Om man däremot vill multiplicera varje element i en array med motsvarande element i en annan array används andra operatorer. z = x.* y;

5 som på liknande sätt motsvarar for k = 1:n z(k) = x(k) * y(k); De andra operatorerna är z = x./ y; z = x.^ y; Standardfuktionerna fungerar elementvis, man kan exempelvis ta sinusvärdet för varje element i en vektor. w = sin(x); w = sin(x) + 3 * sqrt(1./ y); Här måste y och x vara lika stora vektorer. Alla operationer utförs elementvis. Delarrayer Antag att x och y är n*1-vektorer. z = x(1:5); x(4), x(5), som kolonnvektor % z blir delvektorn x(1), x(2), x(3), z = x(1:5) + y(2:6); % Fem element ur vardera vektor adderas och bildar en ny vektor z x(9) z = x(1:2:9); % Delvektorn x(1), x(3), x(5), x(7), Detta kan användas för att exempelvis vända på en vektor. z = x(9:-1:1); Detta gäller även för matriser. A(3:6,2:7) som ger matrisen a(3,2)... a(3,7) a(6,2)... a(6,7) Speciellt kan man hantera bara en rad/kolonn av en matris. A(3,:) A(:,4) % Ger tredje raden % Ger fjärde kolonnen

6 Kolon-notation Med ett kolon kan man enkelt skapa talserier. a = 3 : 8; 6 element. % Talserie från 3 till 8, a blir en vektor med x = 0:0.01:1; % Vektor med längd 101, innehåller värdena 0, 0.01, 0.02,..., 1

7 Egna funktioner! Motsvarar närmast Javas static-metoder. En funktion skapas exempelvis för att beräkna sinx/x, och även returnera 1 då x = 0: function r = singx(x) if x == 0 r = 1; else r = sin(x)/x; % End of singx (Denna kommentar är onödig, men trevlig att ha för att se slutet på funktionen) Funktionen skall skrivas i en egen fil, förslagsvis med samma namn som funktionen. Alla variabler i funktionen är lokala inom funktionen och kan inte kommas åt utifrån. Funktionen anropas sedan på samma sätt som standardfunktionerna. Om man har olika namn på funktionen och namnet på filen så anropas funktionen med filnamnet (som vanligt) men den går automagiskt till den första funktionen i filen. Man kan ha fler funktioner i samma fil, men dessa kan bara användas inom filen, det är bara den första funktionen som går att anropas utifrån.

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Introduktion till MATLAB

Introduktion till MATLAB c 2004 Liber AB, Lennart Harnefors, Johnny Holmberg, Joop Lundqvist Signaler och system med tillämpningar Introduktion till MATLAB 1 Inledning MATLAB (för Matrix laboratory) är ett interaktivt programpaket

Läs mer

For-sats/slinga. Notis

For-sats/slinga. Notis Notis I koden för exemplen förekommer kommentarer. Kommentarer i Matlabkoden identieras med prexet %. Kommentarer är text/kod som Matlab bortse från. Alltså all text/kod som ligger till höger och på samma

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer.

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Starta gärna en dagbok genom att ge kommandot diary lab1. Skriv in alla beräkningar som efterfrågas i uppgifterna i dagboken. Glöm inte diary off om det skrivna

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad Erlang Programspråk 5DV086 Sebastian Backstad Love Engman Joel Viklund Christer Jakobsson Petter Johansson c11sbd c11len c11jvd dv12cjn oi12pjn \_(ツ)_/ 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Om Erlang 4 Syntax

Läs mer

15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska

15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska 15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska Följande är tänkt att tjäna som instuderingsfrågor inför den praktiska tentamen. Troligtvis ligger dock uppgifterna här

Läs mer

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel av Anders Avdic Version 3.01 2009-08-07 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION 1 2 GRUNDERNA 1 2.1 Moduler, kod, programsatser och kommentarer 1 2.2

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

3-3 Skriftliga räknemetoder

3-3 Skriftliga räknemetoder Namn: 3-3 Skriftliga räknemetoder Inledning Skriftliga räknemetoder vad är det? undrar du kanske. Och varför behöver jag kunna det? Att det står i läroplanen är ju ett klent svar. Det finns miniräknare,

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3)

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) Kombinatorik 6.19 Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) S: Sitter med med uppgift 6.19 a och b i EA och trots att det finns lösningsförslag till a på hemsidan så förstår jag inte. C(n+1,2) - C(n,2)

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Objektorientering/1.2. 3 Klasser

Objektorientering/1.2. 3 Klasser 3 Klasser 3.1 Att hantera många objekt 3.2 Klasser 3.3 Krav för att bilda en klass 3.4 Får två objekt vara helt identiska? 3.5 Måste vi använda klasser i objektorientering? 3.6 En klassbeskrivning 3.7

Läs mer