SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH"

Transkript

1

2 SVENSKA FRÖBELFÖRBU Av MARIA MOBERG OCH 'STINA

3 SVENSKA FRÖBELFÖRB STYRELSE 1938 NORRKÖPING J938 NORRKÖPINGS TIDNTNGARS AKTIEBOLAG

4 Agda Jeppson. Disa Beijer. Agnes Kleberg. Vice ordf. Ida Sjögren. Kassaförvaltare. Stina Sandels. Förbundets sekreterare. Dagmar Dahlberg. Ester johansson. Greta Hjelmblad. Maria Moberg. Ansv;u'ig utgivare av tidskriften. Ellen Moberg. Ordf. N aimi Lindegren. Rlt För '" Anna Holmberg. Gltnnel Landberg. f. HamlTIJ.rskjöld. Ledamöter Anna Höglin... Margareta Strokirle..

5 IIOAIII::O ' IUUTlDIL..1.1., UI! Kfa 1938 Svenska Fröbelförbundets sty BEIJER, DISA, Stockholm...,. DAHLBERG, DAGMAR, Stockholm.. GUSTAFSSON, GUNVOR, Stockholm HJELMBLAD, GRETA, suppl., Ålsten HOLMBERG, ANNA, Norrköping... JEPPSSON, AGDA, Malmö JOHANSSON, ESTER, Göteborg... KLEBERG, AGNES, vice ordf., Hjonha KARRBERG, ELI N, suppl., Domnarvet LANDBERG, GUNNEL, Uppsala... LINDEGREN, NAIMI, suppl., Götebor MOBERG, ELLEN, ordförande, Norrkö MOBERG, MARIA, suppl., Norrköping SANDELS, STINA, sekreterare, Marie SJOGREN, IDA, kassaförvaltare, Norrkö

6 Svenska Fröbelförbundets styrelse Anna Eklund. Ellen Moberg. Vice ordf. Maria Kjel/mark. Tidsläget vid Svenska Fröbelförbundets bild Den första början. Disa Bcijer. Betty Hirsch. Signe Akermark. Fru Anna Warburg. Fröbelförbundets första ordförande. Maria Moberg. suppl. Agnes Petersson. Anna Stina Pripp. Tidskriftens första redaktör. Elin K ärrberg. Det var i november Världskrigets fasor och fastän vi, lyckliga Sverige, fingo behålla vår levde vi ändå mitt uppe i händelserna. Vårt gjorde såsom alltid sin beredvilliga tjänst och b tågen, som förde s~rade, lemlästade och lidand vårt land från Skåne upp till Finlands gränse oberörd ' av det hemska som skedde. Nöden bränslebristen fingo även vi känna av, och köe man utanför butikerna, väntande att få ut s ranson av det nödvändigaste för sig och familj spisning för småbarn anordnades för första gå gårdarna bistodo med att ge anvisning på mång kände sig mer än förr ansvarig för vad som s man ville framför allt söka rädda de uppväxande mycket taga skada kroppsligen och andligen av nöd, som en stackars mänsklighet tillfogat sig sj På samma sätt känd~ man behov av sammanhå bruka göra det i nödens tider, behov att möta muntran men framför allt till vidare utvecklin vi gjort till vår, småbarnsfostran genom barnträ för hemmen. Ett försök till sammanslutning h 1906 i Stockholm på initiativ av fröken Anna Ek vid Pestalozzi-Fröbelhaus i Berlin, år 1896 börja garten i Sverige. En Fröbelförening bildades n

7 en tidskrift, Kindergarten, som utkom med sju nummer. Men den föreningens varaktighet blev kort, och tidskriften upphörde efter ett år fanns i vårt land, förutom i Stockholm, 3 utbildningsanstalter, i Norrköping, örebro och Uppsala. Föreståndarinnorna vid dessa hade fått sina första impulser under en kort, alltför kort, utbildningstid vid en av ovannämnda privata kindergarten anordnad utbildningskurs i Stockholm. Före världskrigets utbrott sökte man genom studieresor till andra länder, företrädesvis Tyskland, att få en komplettering till sin förut erhållna utbildning, så mycket mera nödvändig för den utbildning av elever, som på här nämnda orter upptagits i samband med barnträdgårdsverksamheten. Men var och en arbetade mer eller mindre isolerat på sin ort, man var upptagen helt och fullt av sitt, även om tillfälliga sammanträffanden förekommo. Behovet av samarbete blev så alltmera kännbart, och därtill blev det för föreståndarinnorna vid Fröbelinstitutet i Norrköping ett önskemål att skapa en föreningslänk mellan de många f. d. elever, som nu arbetade i huvudstaden såväl som i landsorten mer eller mindre isolerade. Det var undantag, att någon på den tiden insåg, att barnträdgården var ett arbete liksom vilket annat arbete som helst - och att det var en pedagogisk verksamhet, det förstodo inte många i vårt land. Så gick det till, att fröken Maria Moberg en afton till Margareta Hushållsskola i Stockholm inbjöd alla i huvudstaden befintliga f. d. Fröbelinstitutets elever till ett samkväm. Det var ett glatt igenkännande av dem, man inte träffat på många år. Men till detta samkväm inbjöds också en f. d. barnträdgårdsledarinna, då gift och egentligen bosatt i Hamburg, men som under krigsåren med sin familj befann sig i sin födelsestad, Stockholm. Det var fru Anna Warburg. Hon hade i unga år samlat fattiga små barn på Stockholms gator till sitt hem, lekt och sysselsatt sig med dem och därtill gått såsom frivillig hjälp i barnkrubborna för att göra livet litet ljusare och rikare för de små. Sin utbildning hade hon fått vid Fröbelseminariet i Hamburg. Dessutom hade fru Warburg år 1904, då helt ung, hållit ett föredrag i Grängesberg, vilket väckte intresset för barnträdgården till den ' grad, att bruksledningen beslöt upprätta en sådan för sin arbetarebefolkning, vilken barnträdgård ännu i dag fortlever. Till Norrköping vände sig fru Warburg och fick därifrån dess vid därvarande barnträdgård enda utbildade elev, som antogs såsom föreståndarinna för Grängesbergs barnträdgård. - Men låt oss återgå till mötet vid Margareta Hushållsskola! Resultatet av detta möte blev, att en kommitte tillsattes en sammanslutning mellan för småbarnsfostran eventuellt inbjuda till ett konstituerande sammantr Fram i mars hade man nått så långt, att kallel Bland de närvarande märktes föreståndarinnorna trädgårdsseminarier, fröknarna Anna Eklund och för Fröbelseminariet i Stockholm, fröknarna Elle berg för Fröbelinstitutet i Norrköping, fröken Ma örebro Fröbelseminarium och fru Agnes Petersso kursen för kindergartenlärarinnor vid Uppsala E Förslag om bildande aven förening, benämnd S bundet framlades av fru Warburg och antogs enh Att intresset för det nya förbundet var stort va man kände att här var mycken god vilja, ene samlad, och alla uttalade sin glädje över att ma krubbor och barnträdgårdar och på eftermiddag ånyo, denna gång å Konstnärsklubbens lokal. Fru ett föredrag om "Barnkrubban och barnträdgå Ellen Moberg talade om "Vilka möjligheter barnt stadgar, vilka i huvudsak antogos, och vars först följande lydelse: "Fröbelförbundet har till uppgif sund utveckling av de fröbelska barnträdgårdarn i övrigt att väcka intresse och förståelse för de frö och deras tillämpning vid barnuppfostran i allmän v. ordf., fröken Anna Eklund, fröken Maria Kje Petersson, fröken Betty Hirsch, barnträdgårdsl Beijer och Anna Stina Pripp samt till supplean Moberg och fröken Signe Åkermark samt barntr Ännu ett betydelsefullt beslut fattades vid detta ligen utgivandet aven tidskrift. För dess startan erhållit en gåva av "okänd givare" på 500 kronor sekreterare antogs fröken Anna StinaPripp, men a glädjande nog med gott resultat. Det var tydl mogen. Tisdagen den 2 april 1918 samlades så burgs hem vid Engelbrektsgatan ett 6o-tal barnt o~h andra, för Fröbels uppfostringsprirciper intr detta steg. Med iver studerades även den av fru litteraturen. Följande dags förmiddag gjor'des stödja barnens moraliska fostran". Därefter fram medlemmar valdes fru Anna W arburg, ordf., frö Elin Kärrberg. 6

8

Förskolan. De första småbarnsskolorna. Den första barnkrubban i Stockholm. Sveriges första Kindergarten startas

Förskolan. De första småbarnsskolorna. Den första barnkrubban i Stockholm. Sveriges första Kindergarten startas Förskolan Den svenska förskolan hålls idag fram som ett föredöme i världen. Men vem hade väl för bara en generation sedan kunnat drömma om att man nu ser det som självklart att barn ska börja skolan vid

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Innehåll Förord 4 Henrys uppgift en livsviktig uppgift 7 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia 10 Samarbete över gränser 12 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Det kompetenta barnet

Det kompetenta barnet Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Det kompetenta barnet varför behöver vi ett kompetent barn just nu, i vår tid och i vårt samhälle Bodil Halvars-Franzén Handledare:

Läs mer

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL Uppföljning tio år efter Backabranden Ann Hanbert LarsÅke Lundberg Lars Rönnmark Innehåll Förord att läsa före och/eller efter 4 Inledning 6 Kapitel 1. Det magiska mötet 9 Tidsaxel

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell Folkhälsans rapporter 1/2012 Ett jämställt DAGIS Projektrapport Sara Sundell Innehåll Förord... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 Fler möjligheter för barnen 4 Varför jämställdhet? 5 Jämställdhet

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer