cell network årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "cell network årsredovisning"

Transkript

1 cell network årsredovisning 2000 året i korthet 2 vd har ordet 4 omvärld och marknad 6 affärsidé, mål och strategier 9 det här är cell network 10 cell network i världen 11 tjänsteområden, exempel på projekt 12 organisationen 22 humankapitalet 23 cell networks aktie 26 nyckeltalsanalys 27 förvaltningsberättelse 28 resultaträkningar 31 balansräkningar 32 kassaflödesanalyser 34 redovisningsprinciper 35 noter 37 revisionsberättelse 53 styrelse 54 ledning 55 ordlista 56 adresser 57 kallelse till bolagsstämma 59 CELL NETWORK 2000 / 1

2 året i korthet Förhandlingar Första kvartalet präglas av förhandlingar mellan företagen Cell Network och Mandator. Formalia hanteras samtidigt som de båda företagen fortsätter att expandera. Cell Network inleder samarbete med nyetablerade Cell Strategy vars verksamhet är fokuserad på strategi inom e-business. Den 8 februari kommer meddelandet att Cell Network och Mandator har för avsikt att fusionera. Företagets nya namn blir Cell Network AB med medarbetare och en sammanlagd omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor under Cell Network förvärvar Internetkonsultbolagen World Entertainment Board (WEB) i Italien och BRG Interactive Digital Media (IDM) i Malaysia. Mandator köper det svenska IT-företaget A-Tind. Cell Network bildar riskkapitalbolaget Cell Innovation. Integration Det andra kvartalets nyckelord är integration. Arbetet med fusionen mellan de två företagen tar mycket tid och under detta kvartal slutförs affären. Ett av världens ledande företag inom e-business har bildats. Mandator förklarar att erbjudandet till Cell Network fullföljs. Cirka 97 procent av aktieägarna godkänner erbjudandet. På Mandators extra bolagsstämma den 30 maj beslutas att firmanamnet Mandator AB ändras till Cell Network AB. Tillväxt Sammanslagningen av de båda företagen är fullbordad och nu satsar Cell Network på det nya bolagets tillväxt. Telekomföretaget DataStream Technology (DST) i Brunei väljer Cell Network som partner när de lanserar mobiltelefoni och Internettjänster år / CELL NETWORK 2000

3 Cell Network får uppdraget att utveckla en bredbandsplattform för konsument- och företagstjänster åt svenska Utfors. Projektet beräknas vara värt 25 miljoner kronor. Det tyska Internetföretaget Aperto Multimedia med 125 medarbetare förvärvas. Närvaron på den tyska marknaden förstärks därmed. Förvärv av den holländska Internetkonsulten WDS. Företaget stärker framför allt Cell Networks kompetens inom kreativa lösningar och varumärkesprofilering. Internkonferens, Cell City, i Åre för samtliga anställda inom Cell Network där koncernens nya vision Together we create a new beginning lanseras. Trendbrott Fusionen har krävt mycket tid och arbete samtidigt som marknaden har svängt. Krafttag sätts in för att återskapa lönsamhet. Cell Network startar Cell Consulting och säljer Cell Strategy. Ledningen genomför ett antal åtgärder för att förbättra koncernens lönsamhet. Som en följd av åtgärdspaketet varslas ett sjuttiotal medarbetare i Sverige om uppsägning. Cell Telecom öppnar 3G-center i Brighton, England. CELL NETWORK 2000 / 3

4 vd har ordet ÅR 2000 VAR ETT förändringens år, inte bara för Cell Network utan för samtliga bolag i vår bransch, både i Sverige och utomlands. Det var ett år då sanningar fick omprövas, och då utvecklingen svängde oerhört kraftigt. har vi fullföljt förvärv av bolag i Malaysia, Italien, Tyskland och Holland. Vi ser en kontinuerligt ökande betydelse av vår utomnordiska verksamhet, vilket även avspeglar sig i ledningen och styrelsen. ÅRETS BÖRJAN: Redan när vi gick in i det första kvartalet befann vi oss i en situation av snabb förändring. Under det första kvartalet syntes ingenting omöjligt, vare sig det gällde tillväxt, lönsamhet eller internationalisering. Allt som var nytt togs emot med öppna armar. I februari offentliggjordes avsikten att genomföra ett samgående mellan Mandator och Cell Network. Mandator hade under några år byggt upp en stabil verksamhet och hade inlett en omsvängning för att fånga den senaste tekniska utvecklingens möjligheter. Tidigare Cell Network hade i snabb takt växt till en betydande spelare bland konsulterna i den så kallade nya ekonomin. Samgåendet gav en bredd och en kompetensmix som inget av företagen på egen hand kunnat uppvisa. Tillsammans bildar vi ett erfaret, kunnigt och välutbildat team som kan hantera hela kedjan av tjänster, från teknisk integration till affärsutveckling och design. KUNDER OCH PROJEKT: Att vi lyckats attrahera en kompetent, handlingskraftig, innovativ och problemlösande medarbetarskara har vi fått bekräftelse på via våra uppdragsgivare. Samarbetet med alla våra stora kunder, både de internationella och de nationella, har fortsatt och fördjupats efter fusionen. Vi arbetar högt upp i värdekedjan med, för våra kunder, affärskritiska frågor. Några exempel på årets aktiviteter är bredbandsprojekt för Telia, Telenor och Utfors, strategiprojekt inom e-business för Lufthansa samt utveckling av en portal, som blev prisbelönad, för den malaysiska mobiltelefonoperatören Maxis. FÖRVÄRV: Parallellt med fusionsarbetet mellan Cell Network och Mandator har vi ökat vår internationella närvaro. Under året FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR: Under samma period som vi arbetade hårt med både integrationen av Cell Network och Mandator, och med att bygga upp vår internationella verksamhet så förändrades dock marknaden vi verkar på. Den snabba tillväxten lockade in många nya aktörer på marknaden, särskilt i Sverige. Förhoppningarna på en ohämmad tillväxt började också komma på skam, och det visade sig att alltför många projekt varit dåligt förankrade i verkligheten. Det hade funnits en övertro på hur snabbt ny teknologi skulle få genomslag och på hur snabbt slutkunderna ville anpassa sina beteendemönster. Vi själva var inte tillräckligt lyhörda för att i tid anpassa oss till de nya förutsättningarna och vi hade en kostym som inte riktigt passade. I kombination med det intensiva integrationsarbetet fick detta mycket negativa konsekvenser för vår lönsamhet under andra halvan av året. För att anpassa oss till den rådande situationen genomförde vi i november ett antal kraftfulla åtgärder för att förbättra lönsamheten. Vi varslade personal, tillsatte nya ledningar och omorganiserade de enheter som hade stora lönsamhetsproblem. Effekterna hann inte synas under föregående år men kommer minska kostnadsbasen med tre miljoner kronor per månad under Innevarande år har inletts med tydliga tecken på en vikande konjunktur, både i Sverige och utomlands. Ännu är det dock för tidigt att säga hur kraftig konjunkturnedgången kan bli eller i vilken utsträckning Cell Network kommer påverkas eftersom visibiliteten försämrats. I det läget är det naturligtvis viktigt att vi ytterligare ökar vårt lönsamhetsfokus. Vi analyserar nu behovet av att stärka vår finansiella ställning. Detta sker bland annat genom att vi ser över möjligheterna att avyttra vissa dotterbolag som inte tillhör kärnverksamheten. POSITIONERING: Icke desto mindre vill jag framhålla att vi har ägnat år 2000 åt att skapa ett nytt företag, och att positionera detta nya företag för att kunna skörda framgångar under kommande år. Vi har byggt upp en koncern med en unik kompetensmix. Vi har dokumenterad erfarenhet av att hjälpa våra kunder med hela spektrumet av tjänster från systemintegration till affärsutveckling och design. Inom Telecom har vi spetskompetens inom mobil kommunikation, och vi kan erbjuda även innehållstjänster för olika slags kommunikation. Därmed är vi väl rustade för 4 / CELL NETWORK 2000

5 att dra nytta av den fortsatt snabba tekniska utvecklingen. För att ytterligare förbättra vår service till våra kunder har vi under början av 2001 identifierat fem kundsektorer med särskild prioritet. Dessa är finanssektorn, telekom, fordonsindustrin, myndigheter och verk samt konsument- och detaljhandeln. Inom dessa sektorer har Cell Network djupa verksamhetskompetenser och kan skapa skalbarhet i lösningar, effektiv erfarenhetsåtervinning, snabbare leverans och maximalt kundfokus. FRAMTIDEN: Den nya organisationen och vår spetskompetens om olika kommunikationskanaler ger oss ett försprång. Vi har möjlighet att skapa ett både växande och lönsamt bolag med en stark internationell position. Innevarande år fokuserar vi på att snarast återskapa lönsamhet. Integrationen av Cell Network och Mandator är avslutad och nu börjar vi se fördelarna komma oss tillgodo. Vi kommer fortsätta att växa, i första hand utanför Norden, men med mer betoning på organisk tillväxt än på företagsförvärv. Det är viktigt att vi förblir en snabbrörlig organisation som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen och anpassar sig till marknadens ökande krav. Jag tycker att Cell Network under år 2000 visat att vi är ett modigt företag som vågat, och fortsätter våga, hitta en egen väg. Därför ska vi bli en av vinnarna i en ständigt föränderlig bransch och jag är övertygad om att vårt hårda arbete kommer ge frukt. Vi går en spännande framtid tillmötes. Jag ser fram emot att tillsammans med alla mina kollegor skapa framtidens affärsmöjligheter, för oss och för våra kunder. CELL NETWORK 2000 / 5

6 omvärld och marknad ÅR 2000, som inleddes under stor millennieyra och med högt ställda förväntningar inför framtiden, visade sig istället bli ett veritabelt stålbad för många teknikorienterade bolag. Ändå gick Sverige, enligt amerikansk statistik, om USA under våren och etablerade sig som det främsta IT-landet i världen, samtidigt som IT-sektorns aktörer kunde glädja sig åt rekordkurser på alla de stora internationella börserna. De absolut högsta noteringarna någonsin för IT-aktierna, både på Nasdaq och OM Stockholmsbörsen, nåddes i mars Då hade de stigit med 156 procent, respektive 203 procent sedan årsskiftet Men sedan vände utvecklingen, både för IT- och telekombranschen. Problemen blev först tydliga i USA där flera av de stora så kallade dotcom-bolagen hade överskattat konsumenternas intresse för att köpa deras produkter över nätet och därtill hade stora problem med logistiken. E-handelsbolagens kris frammanade den kända dominoeffekten. Deras tillbakagång påverkade de flesta ITrelaterade aktier, vare sig det var relevant eller ej. Det blev svårare för IT-bolagen, oavsett inriktning, att anskaffa riskkapital och i stort sett samtliga aktiekurser backade kraftigt. Den gångna hösten blev därför ganska mörk även för konsulterna inom IT och interaktiva medier. Många företag inom sektorn tvingades dra ner på personalstyrka och expansionstakt. FÖRVÄNTNINGARNA på den nya ekonomin blev till sist för höga. De senaste årens kraftiga expansion innebar att marknaden räknade med en fortsatt lika snabb tillväxt vilket inte infriades. Dessutom bidrog konsulternas framgångar till en massiv ökning av nya företag i sektorn. Resultatet blev en kraftig överetablering, i synnerhet på den svenska marknaden. DEN STORA EFTERFRÅGAN på konsulttjänster under 1999 och början av 2000 resulterade i en dragkamp mellan bolagen om att få tag i tillräckligt med personal, vilket gjorde att bolagens kompetenssammansättning inte alltid överensstämde med kundernas behov. Men den kraftiga expansionen inom ITsektorn fortsätter, även om takten under 6 / CELL NETWORK 2000

7 Bredbandsuppkopplingar i Västeuropa Norge Danmark Finland Holland Schweiz Storbritannien Sverige Österrike Tyskland Frankrike Belgien Irland Spanien Italien Portugal Grekland 0% 10% 20% 30% 40% 50% Källa: IDC, Deutsche Banc Alex, Brown. Andel av hushållen Finland Sverige Norge Danmark Italien Storbritannien Spanien Frankrike Tyskland Mobiltelefonanvändande i Västeuropa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel av befolkning Källa: Prim Ark Datastream Dresdener Kleinwort Benson; Gartner Group; Augusti förväntas bli betydligt lugnare än under 1999 och Marknaden för till exempel mobilt Internet förmodas öka i takt med att nya användningsområden och kundlösningar tas fram. TELEKOM- OCH kommunikationsbranschen har vuxit kraftigt det senaste året. För telekomsektorn handlar det inte minst om den tredje generationens mobiltelefoni, som innebär nya krav på affärsmodeller samt tjänste- och produktutveckling för den framtida marknaden. Samtidigt växer den traditionella samordningen mellan telefoni, Internet och affärssystem oavbrutet. Kopplingen mellan innehållet och mediet blir allt tydligare, något som borgar för en fortsatt stark utveckling av innehållstjänster. Nya tekniker utvecklas i en allt stegrande hastighet, och grunden för företag som Cell Network och andra konsulter inom IT och interaktiva medier är just den tekniska utvecklingen. Moores lag, som myntades 1965 hävdar att processorkapaciteten fördubblas inom ett 18-månaders spann, vilket har stämt de senaste tio åren. Det gäller att ha förmågan att i samma takt ta till sig det nya och hitta allt bredare och oväntade användningsområden. Den stora satsningen på bredband är ett konkret exempel. Användningen av bredband ställer nya och utmanande krav på aktörerna inom IT-sektorn. Bredband skapar en mer komplex infrastruktur, gör att säkerhetskraven växer, ökar efterfrågan på underhåll och drift av nätverken och bidrar till att avkastningen på e-businessinvesteringarna stiger. År 2004 räknar man enligt statistik från Deutsche Bank med att det ska finnas cirka 47 miljoner bredbandsanvändare i Europa. Också utvecklingen i Sydostasien är på frammarsch och i områden som Singapore och Malaysia finns fantastiska tillväxtmöjligheter. Många ekonomer har i svenska dagspressen uttalat sin uppfattning om att 2001 kan visa sig bli ett framgångsrikt år för svensk IT, Internet samt medier överhuvudtaget. Bolagen satsar nu sin kraft på lönsamhet och kompetensutveckling istället för expansion till varje pris. Den amerikanska Internetekonomin går också bra trots höstens utveckling. Framför allt är det de så kallade traditionella företagens användande av IT som drar upp siffrorna. En studie som gjorts av University of Texas i Austin visar att de cirka tre miljoner människor som arbetar inom USA:s IT-sektor genererade närmare 850 miljarder dollar år 2000 en nästan 60-procentig ökning jämfört med Marknaden och potentialen för IT-sektorn är stor. Den tekniska utvecklingen går allt fortare och det gäller att positionera sig inför framtiden. De nordiska länderna och USA är fortfarande ledande men både övriga Europa och Sydostasien utvecklas snabbt. Internetutveckling Avkastning på investering Integration Transaktion Kommunikation Information Marknadsutveckling Avkastning på investeringar Företag kräver en allt högre avkastning på sina ITinvesteringar. Internet har gått ifrån att vara en informations- och kommunikationskanal till att även hantera transaktioner. Internet ger företag möjlighet att i högre grad basera sin verksamhet på nätverk med olika affärspartners, vilket leder till att de i större utsträckning öppnar och integrerar sina system mot varandra. Värdefull information som tidigare var låst i företagens informationssystem kan spridas till nya intressenter. För företagen innebär detta vinster i form av kostnadsbesparingar, effektiviserade rutiner och förbättrade kundrelationer. CELL NETWORK 2000 / 7

8 Sverige Norge Danmark Finland Schweiz Holland Storbritannien Österrike EU-genomsnitt Tyskland Frankrike Internetpenetration i Västeuropa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Källa: Pan European Internet Monitor / Pro Active International, Andel av hushållen Andel av hushållen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Framtida Internetpenetration i Västeuropa Källa: IDC, Deutsche Banc Alex, Brown kunder och konkurrensbild CELL NETWORKS KUNDER är främst stora företag och organisationer som utnyttjar IT och interaktiva medier för att förbättra sitt affärserbjudande. Gemensamt för kunderna är deras intresse och förmåga att ta tillvara och tjäna på teknologiskiften. Några sektorer är prioriterade och inom dessa har Cell Network en specifik kunskap. De beräknas ha en god tillväxt och förväntas stå för cirka två tredjedelar av koncernens omsättning under Prioriterade marknadssegment är finanssektorn, telekom, fordonsindustrin, myndigheter och verk samt konsument- och detaljhandeln. Cell Network strävar efter att ha långsiktiga relationer med sina kunder. Idag kommer 75 procent av våra projekt från redan existerande kunder. Koncernens tio största kunder under 2000 var: Ericsson, Volvo, Försvarets materielverk, Telia, General Electric, SAAB Opel Sverige, Överstyrelsen för civil beredskap, Statoil, Skandinaviska Enskilda Banken och Pharmacia. Fokus på strategi Fokus på traditionell rådgivning IT-konsulter Managementkonsulter E-handelsintegratörer Kommunikationsbyråer Fokus på kreativitet Cells Networks största kunder Ericsson, 12 % Fokus på förverkligande Volvo, 5 % Övriga, 68 % FMV, 5 % Telia, 3 % GE, 2 % Saab Opel Sverige AB, 1 % Överstyrelsen för civil beredskap, 1 % Statoil, 1 % SEB, 1 % Pharmacia, 1 % Cell Networks konkurrensbild Cell Network arbetar i en sektor där de olika delgrupperna alltmer glider ihop i takt med att tekniken utvecklas. Inom sektorn finns managementkonsulter, de klassiska IT-bolagen, e-handelsintegratörer och kommunikationsbyråer. Cell Network har tidigt anpassat sig till förändringen av marknadsbilden och har redan, till skillnad från många av konkurrenterna, spjutspetskompetens inom alla segmenten. 8 / CELL NETWORK 2000

9 affärsidé, mål och strategi Together with ambitious clients, we build business based on the new technology opportunities through re-thinking and transformation. Being a project-oriented multi-dimensional company with a consistent business model, we provide e-integration all the way. together we create a new beginning CELL NETWORK ÄR ett internationellt konsultföretag som erbjuder affärsutveckling, tekniska lösningar och innehållstjänster baserade på ny teknologi som Internet och andra interaktiva medier. Cell Network kombinerar kompetens inom strategi, design och teknik, samt även projektledning. Detta för att kunna hjälpa kunderna med alla aspekter av hur de kan utnyttja den nya teknologins möjligheter; från strategisk positionering till kreativ konceptutveckling, val av teknisk lösning och teknisk integration, samt design och produktion av innehåll. Tillsammans med kunderna omvärderar, förnyar och förvandlar vi deras affär. MÅL OCH STRATEGIER: Cell Network har som mål att bygga ett globalt nätverk av utmärkta kompetenser för att kunna utveckla våra kunders affärer med hjälp av ny teknologi. Cell Network är en bred leverantör som kombinerar strategi-, teknologi-, design- och projektledningskompetens för att erbjuda rätt lösning på varje kunds specifika behov. Det långsiktiga målet är att växa under lönsamhet. Under 2001 räknar företaget med att växa minst lika snabbt som branschen i helhet. Utvecklingen under de tre sista kvartalen 2000, har medfört att förväntningarna på marknadstillväxten under innevarande år minskat från procent till procent. I det kortare perspektivet fokuserar vi på att snarast åter visa upp ett positivt resultat före goodwillavskrivningar. För att nå lönsamhetsmålet har en åtgärdsplan satts i verket. Nödvändiga personalnedskärningar, omorganisationer och avyttringar har genomförts och Cell Network har därmed fått en uppbyggnad väl anpassad till rådande marknadsläge. En högre beläggningsgrad och ökande intäkter per timme har redan haft en gynnsam inverkan på lönsamheten. Flera verksamhetsområden, som Cell Telecom och delar av Media/Communication har redan en mycket positiv utveckling. Den ökade koncentrationen på lönsamheten innebär tills vidare en neddragning på förvärvsaktiviteter. Nästa steg i Cell Networks utveckling kommer att innebära en kraftigare fokusering på verksamheten i Europa, utanför de nordiska länderna, som Kompetensnivå strategi genom organisk tillväxt ska kompletteras med viss teknisk kompetens. Företagets hela tjänsteutbud ska finnas på de tio viktigaste europeiska marknaderna. Även i Asien, där en framgångsrik inbrytning genomfördes under föregående år, kommer en viss expansion att ske men utifrån den existerande verksamheten i Malaysia och Singapore. Däremot kommer den planerade etableringen i USA att skjutas på framtiden. cell network teknik design projektledning Den vinnande kompetensmixen. Cell Network besitter spjutspetskompetens inom alla kompetensområdena. CELL NETWORK 2000 / 9

10 det här är cell network CELL NETWORK ÄR ETT internationellt konsultföretag som levererar projekt och tjänster inom tre tjänsteområden: Convergence, Business Modelling och Communication. Tjänsteområdet Convergence växer konstant inom Cell Network. Här arbetar vi med integrerade lösningar oberoende av mediet. Det betyder att vi använder oss av olika teknologier för att föra ut budskap på ett koordinerat sätt, så att helt nya och fantastiska möjligheter öppnas för våra kunder att göra affärer. Vårt största tjänsteområde under 2000 var Business Modelling. Cell Network hjälper kunden att anpassa alla sina verksamhetsdelar till den nya teknologins möjligheter. Vi hjälper kunderna med strategier, integration och utveckling av applikationer, såväl tekniska som affärsstödjande. Inom Communication hjälper Cell Network kunderna att utveckla både sin interna och externa kommunikation. Allt för att skapa effektivare informationsflöden mellan kunderna och deras intressenter. Vår slutsats är att marknaden i allt lägre grad efterfrågar rena tekniska lösningar. Istället söker kunderna en partner som kombinerar affärsutvecklingskompetens med teknik och integrationserfarenhet. En partner som kan hjälpa kunden att hantera sina behov i samspelet med de egna kunderna och som kan skapa de rätta affärsverktygen. Cell Network har den kritiska massa, stabila bakgrund och geografiska täckning som krävs för att utföra stora, komplexa uppdrag och leverera dem i tid. Vi har en stark och erfaren ledning, vi arbetar högt upp i värdekedjan hos våra kunder och under åren har vi byggt upp strategiska partnerskap med ett antal välrenommerade bolag som Sun Microsystems, Microsoft, Oracle, IBM, Intershop, Rational Software och ATG. Cell Network är ett internationellt företag och våra kompetenser befinner sig på olika ställen i världen. För att kunna leverera bästa möjliga slutprodukt till kunden krävs en dynamisk kompetensmix och en öppen nätverkskultur. Våra medarbetare är därför flexibla och ständigt öppna för nya arbetsformer. Genom denna nätverkskultur sätter vi snabbt ihop de kompetenser som krävs för varje projekt, oavsett var i världen våra medarbetare befinner sig. När användningen av bredband successivt ökar kommer också efterfrågan på en ny kompetensmix att växa. Med bredbandsinförandet ökar kraven på flexibilitet och nya färdigheter. Cell Network är där vi har redan idag vad som behövs för att framgångsrikt möta framtiden. cell networks tjänsteområden Convergence Business Modelling Communication CELL NETWORKS PROJEKTMODELL ska fungera som stöd i vårt arbete. Projektprocessen är indelad i tre faser: Analys, Utveckling och Implementering. Analysfasen inleds med en analys av vilken affärsstrategi som ska råda och vilken affärs- och konceptmodell som bör användas. I Utvecklingsfasen sammanställs kravspecifikationen och lösningar utvecklas och testas. I den tredje fasen implementeras lösningen. Slutligen görs en utvärdering av projektgenomförandet. Analys Utveckling Implementering Affärsstrategi Affärs- och konceptmodell Koncept- och systembeskrivning Kravspecifikation Utveckling av lösningar Testning Tillämpning Utvärdering 10 / CELL NETWORK 2000

11 Norge Sverige Finland Danmark Estland Storbritannien Nederländerna Tyskland Frankrike Italien Spanien Malaysia Singapore Sverre Hurum, Norge Michael Ekman, Sverige Johan Weckström, Finland cell network Caroline Søeborg Ohlsen, Danmark Cell Network finns i 14 länder i världen. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm. i världen Niilo Saard, Estland Karin Werhagen, Storbritannien Ton Damen, Nederländerna USA Dirk Buddensiek, Tyskland Mondher Adbhennader, Frankrike Franco Richiutti, Italien Magnus Nylander, Spanien Gerard Lim, Malaysia CELL NETWORK 2000 / 11

12 cell networks tjänsteområden communication convergence convergence business modelling DE OLIKA VERKTYGEN för digital kommunikation; PC, mobiltelefoni och TV närmar sig varandra alltmer. Denna konvergens underlättas då uppkopplingarna blir allt snabbare samtidigt som de olika teknikerna byggs på samma plattformar. Cell Network har förmågan att leverera integrerade lösningar oberoende av valet av kanal. Det betyder att vi använder oss av alla olika tekniker på ett koordinerat sätt, så att helt nya och fantastiska möjligheter öppnas för våra kunder att göra affärer. Ett exempel på Convergence är vad som kallas ITV, interaktiv tv, där vi hjälper kunderna att förena televisionens genomslagskraft med nätets e-handelsmöjligheter. Ett annat är Wireless där vi erbjuder lösningar som gör att våra kunder kan kombinera det traditionella informationsutbudet på Internet med till exempel mobiltelefoner och PDA:er. Med hjälp av dessa kan man också skapa så kallat Location Awareness, där ett företag som har ett stort antal mobila serviceenheter hela tiden kan hålla sig à jour med enheternas position och status. På så sätt kan företag effektivisera fördelningen av sina resurser vilket leder till ökad affärsnytta. Ett tredje åter är CTI, Computer Telephony Integration. Ringer en person till exempel till sin bank, så tar multikanalen simultant fram relevanta data om denne, så att banken har alla uppgifter redo när kunden för fram sitt ärende. Vi skapar även produkter för till exempel UMTS, och integrerar stödsystem för den nya teknologin. 12 / CELL NETWORK 2000

13 Ökad kundservice med talsvar Jag tycker helt enkelt om att prova på nya saker. Han växte upp på Kuba, skaffade sig en universitetsutbildning i Ukraina, hittade sin svenska fru i Finland och bor numera i Madrid. Det är uppenbart att Julio Machado tycker om att röra på sig och att söka nya utmaningar. Jag tycker helt enkelt om att prova på nya saker, berättar Julio som under hösten lämnade sitt jobb som systemutvecklare i Cell Telecom för att bli Chief Technology Officer i Cell Network Spanien. I alla år har hans liv varit inriktat på möten med nya människor och nya situationer både jobbmässigt och privat. Den svenska kulturen har passat mig bra eftersom jag nästan alltid strävar efter att alla ska förstå och vara överens med varandra, förklarar han. Innan flytten till Madrid arbetade han i några år som systemutvecklare i Cell Network/Mandatorkoncernen och blev så småningom något av en specialist på systemintegrering. Det är inte konstigt att Julio därför gärna nämner talsvarslösningen åt bensinbolaget Conoco Jet Nordic som ett av sina favoritprojekt under tiden som systemutvecklare. Uppdraget var att ta fram en integrerad lösning för talsvar och webb som skulle matcha Conocos befintliga affärssystem i stordatormiljö. Talsvar är en lösning där Conoco Jets kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland kan få snabb information om sina konton genom att knappa sig fram i systemet via sin telefon utan att vara beroende av telefonister eller kontorstider. Julio ansvarade för utvecklingen av den server som är länken mellan de gamla affärssystemen och de nya kanalerna som ska sköta kommunikationen med Conoco Jets kunder. Att främja kommunikationen, så som i denna integrationsserver, gällde emellertid inte bara den tekniska lösningen. I projektet fick Julio, tillsammans med projektledaren Magdalena Thaysen, en nyckelroll som innebar många möten med kunder och kolleger som talade olika språk. Alla var ju tvungna att vara överens och förstå vad det var som krävdes och vad vi skulle åstadkomma; till exempel administratörer som inte kan teknik eller systemutvecklare som bara behärskade stordatorer och inte webb. Gunilla Blomkvist, Manager Business Services på Conoco Jet Nordic, instämmer i att projektet var lyckat. Framför allt att vi hela tiden visste hur projektet utvecklades. Projektledningen vid Cell Telecom fungerade utmärkt. De gav oss återkommande dokumentation och öppnade för kontinuerlig kommunikation hela tiden. Vi är nöjda, våra kunder är nöjda, och när vi förverkligar webblösningen under 2001 kommer alla att bli allt mer nöjda, säger Gunilla Blomkvist. CELL NETWORK 2000 / 13

14 Tag fjärrkontrollen till fjärran land I maj 2000 blev det möjligt att beställa resor från tv-soffan. Då lanserade SAS ett bokningssystem på digital-tv via den interaktiva tv-kanalen etv:s plattform. Tjänsten utvecklades av Cell Interactive TV och är den första i sitt slag i världen. Det här är ett nytt sätt att marknadsföra resor. Kunderna beställer själva sina resor genom digital-tv. Det går att beställa direkt, söka mer information eller be SAS att ta kontakt per telefon. Det finns många skäl att utnyttja tv-mediet för interaktivitet. Det är ofta när folk tittar på reseprogram, nyheter och dokumentärer som lusten att resa vaknar. Nu finns möjligheten att boka direkt från soffan. Det här är första steget i utvecklingen av en komplett tjänst, och SAS visar vägen för hur konsumentinriktade bolag kan komma att använda tv:n som komplement till datorn och mobila gränssnitt i sin marknadskommunikation. Tittarna använder fjärrkontrollen för att klicka sig in på SAS resetjänst som dygnet runt finns tillgänglig på etv:s plattform i det marksända digital-tv-nätet. Efter bokning via tv:n skickas biljetterna direkt hem i brevlådan. boka direkt från soffan Med Ericsson vid fronten Det är att betrakta som ett pilotprojekt Nästa stora genombrott inom IT handlar om mobilt Internet. Men vägen dit är knaggligare än väntat. WAP, Wireless Application Protocol, är hittills något av en besvikelse. UMTS, Universal Mobile Telecommunications System, finns ännu inte i praktiken. Men GPRS, General Packet Radio Services, är i drift. Inom kort har alla större svenska teleoperatörer GPRS-tjänster i luften. Bara bristen på telefoner tycks ligga i vägen för genombrottet. Cell Telecom är med vid fronten, eller snarare just bakom fronten. Bolaget har fått ett mycket ovanligt uppdrag av Ericsson Radio Systems, nämligen att förvalta och vidareutveckla en plattformsprogramvara för en basstation som kan hantera både GSM och GPRS. Det är att betrakta som ett pilotprojekt, vår enhet har aldrig förut lagt ut något som är så omfattande och nära kärnverksamheten, bekräftar Göran Nyblom som är chef för Platform & Transmission Verification inom Ericsson Radio Systems. Vi behöver avlastning helt enkelt. Och vi litar på Cell Telecom. Vi känner varandra. Även om bolaget bara existerat under namnet Cell Telecom sedan förra året, så har man lång erfarenhet av mobila system. Cellfolk har funnits innanför Ericssons väggar sedan ett par decennier och arbetat med GSM och på senare år olika former av mobilt Internet. Men hittills har jobbet skett på konsultbasis, och alltid på plats hos Ericsson. Det unika med åtagandet är att vi ska sköta uppdateringen och utvecklingen av nya funktioner hemma hos oss, i våra egna lokaler, säger Göran Fredriksson, affärsenhetschef på Cell Telecom. Lyckas vi väl med det här, så har vi stora möjligheter att få fler uppdrag av den här omfattningen från Ericsson. 14 / CELL NETWORK 2000

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport Sida 1 (7)

Delårsrapport Sida 1 (7) Delårsrapport Sida 1 (7) för perioden 1 januari 31 mars 2000 Mandator AB (publ), org nr 556216-0357 Kontrollerad förändringsprocess med god lönsamhet i konsultverksamheten! Mandators tjänsteerbjudande

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000

D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 96 % jämfört med samma period

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Fortsatt stark organisk tillväxt på 20 %

Fortsatt stark organisk tillväxt på 20 % 19 april 2007 Första kvartalet 2007 Omsättning: 143 (128*) mkr Omsättning exkl engångsposter: 143 (119) mkr Rörelseresultat: 7 (14*) mkr Rörelseresultat exkl engångsposter: 7 (5) mkr Rörelsemarginal exkl

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper. En virtuell webbyrå Vi skapar kostnadseffektiva digitala lösningar åt medelstora och stora företag. Er webbplats blir sökvänlig, responsiv och modern. Vårt koncept bygger på låga kostnader med god kvalité.

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT Microsoft erbjudande idag Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT "Vi står på randen av en teknisk revolution som fundamentalt förändrar hur vi lever, hur vi arbetar och relaterar till varandra.

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Pressmeddelande Open Source-succén Alfresco når Sverige Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Stockholm, 14 november 2007 - Alfresco inleder en aggressiv satsning för att konkurrera

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Med OmniSound ut i världen

Med OmniSound ut i världen Med OmniSound ut i världen Ericsson Screenphone med ljudteknik från Konftel. Den snabba digitala utvecklingen, ytmonteringstekniken och de ständigt krympande IC-kretsarna skapade under 1990-talet en boom

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Kommunikation som skapar affärer

Kommunikation som skapar affärer Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetschef Kommunikation som skapar affärer siemens.com/answers Upplägg Kort om Siemens Hur är vi organiserade? Kommunikation som skapar affärer Några exempel Page

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Ingrid Haraldsson, Piku AB, i samarbete med Göran Hydbom, Modern Management Network AB PROGRAMDEKLARATION

Läs mer