BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER"

Transkript

1 BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER Bakom varje provsvar finns en naturvetare NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014

2 Här får du samlad fakta om biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker på den svenska arbetsmarknaden. Vi riktar oss framförallt till dig som står i begrepp att söka ditt första jobb eller är ny på arbetsmarknaden. Mycket av informationen är även nyttig för dig som funderar över nästa steg i din personliga karriärutveckling eller vill skapa dig en bättre bild av dina möjligheter i arbetslivet. Broschyren har tagits fram av Naturvetarna och baseras på förbundets expertkunskaper kring naturvetares kompetenser och arbetsmarknad. Som medlem i Naturvetarna kan du ta del av förbundets samlade utbud av service och kunskap. NATURVETARNAS SERVICE Workshops & seminarier Karriärsamtal Karriärprofilanalys CV-coachning Intervjucoachning Lönerådgivning och coachning inför lönesamtalet Några av Naturvetarnas karriärrådgivare: Marita Teräs, Sofia Sjöholm, Johan Runesson, Christel Lindgren och Anna Ogenstad. Karriär & arbetsmarknadsavdelningen på Naturvetarna består av: Sofia Sjöholm, Anna Ogenstad, Ann Lundström, Johan Runesson, Christel Lindgren och Marita Teräs. Är du inte redan medlem? Läs mer om Naturvetarnas erbjudande och bli medlem på Omslagsbild: Hanna Arvidsson, cytodiagnostiker och medlem i Naturvetarna sedan 2006

3 Utvecklingen går snabbt i gränslandet mellan naturvetenskap, medicin och teknik. Det är en utmaning och en möjlighet för dig som är cytodiagnostiker eller biomedicinsk analytiker. Du är viktig för att patienterna ska få korrekta provsvar så snabbt som möjligt. Din kompetens är mycket mer än den utbildning du har läst. Personliga egenskaper, erfarenheter och intressen kan bli det som gör att just du får ett visst jobb. De färdigheter du har fått med dig från din utbildning är också i många fall minst lika viktiga som ämneskunskaperna. En arbetsgivare är främst intresserad av att du har rätt förutsättningar för att klara arbetet, inte vilken utbildning du har gått. We hire for attitude, and we train for skills. Vanlig inställning hos arbetsgivare Under utbildningen har du tränats i att analysera och dra slutsatser utifrån komplicerade fakta. Detta är en kompetens som efterfrågas i de flesta branscher och en förutsättning för att du ska bli skicklig på att lösa metodologiska problem och dra rätt slutsatser av ett prov. På en naturvetenskaplig utbildning lär man sig snarare att förstå och tolka komplexa system än en massa saker utantill. Richard Gabler, naturvetare och vd för Mobillån Sverige 3

4 Jag bidrar till en bättre hälsa genom att ställa rätt diagnos. Anna Kellin, cytodiagnostiker på Sahlgrenska universitetssjukhuset Som naturvetare har du en mycket bred och djup kompetens. Redan efter gymnasiet hade du en bredare allmänbildning än de allra flesta. Dessutom har du fördjupat dig inom biomedicinsk laboratorievetenskap och kanske också cytologi. För dig som är biomedicinsk analytiker eller cytodiagnostiker är det av yttersta vikt att vara noggrann och att arbeta systematiskt. Ett misstag kan leda till ett felaktigt provsvar och i förlängningen att en patient inte får en korrekt behandling. Under din utbildning har du därför tränats i att arbeta på ett sätt som säkrar kvaliteten. Vårt diagnostiska ansvar skulle kunna utökas. Hanna Arvidsson, cytodiagnostiker vid Länssjukhuset i Kalmar Uppdrag: Diagnos av benigna vaginalcytologiska prover, samt assistent vid finnålspunktion. Genom laborationer och den verksamhetsförlagda utbildningen har du fått möjlighet att tillämpa och kommunicera den teoretiska kunskap du skaffat dig. Ofta har du också under praktiska inslag tränat på att samarbeta. Kanske har du också haft tillfälle att kommunicera och samarbeta med personer med en annan kompetens och bakgrund. 4

5 Du har tränats i att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och att söka rätt på och ta till dig nya forskningsresultat. Detta kommer att vara ovärderligt för dig i arbetslivet, där du måste kunna inhämta ny kunskap för att lösa problem och för att utveckla verksamheten och dig själv professionellt. Det här jobbet är som att lägga pussel. Karin Heidling Lindahl, cytodiagnostiker på Norrlands universitetssjukhus Din akademiska utbildning har också förberett dig för att kunna ta ett större ansvar för både det egna arbetet, och din kompetensutveckling. Detta kan göra dig extra viktig för verksamhetens kreativitet, flexibilitet och förmåga att uppfatta förändringar i omvärlden. En annan bonus av att du har satsat på en naturvetenskaplig utbildning är att du har ett kvitto på att du är van att prioritera och planera din tid. En naturvetenskaplig utbildning har förhållandevis mycket obligatorisk undervisning, samtidigt som det krävs en hel del självstudier. Slutligen har du blivit bättre på engelska, vilket är en tillgång på en global arbetsmarknad. Tack vare att naturvetenskaplig kunskap är lika gångbar oavsett i vilket land du arbetar är språk en nyckelkompetens för naturvetare. Att behärska något språk utöver svenska och engelska är ofta en stor fördel. NATURVETARE BIDRAR OFTA MED:» Engagemang» Ansvarstagande» Saklig och systematisk analys» Ett nytt perspektiv» Ett vetenskapligt förhållningssätt 5

6 VAD KAN BIOMEDICINSKA ANALYTIKER OCH CYTODIAGNOSTIKER?» Metoder inom laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi» Alla moment i kedjan från provtagning till analys» Arbeta noggrant och systematiskt» Agera vetenskapligt och tillägna sig ny kunskap» Kemi, biologi och medicin CYTODIAGNOSTIKER är dessutom experter på:» Att identifiera cellförändringar som kan leda till cancer» Diagnostisk gynekologisk cytologi» Mikroskopiering Vi behöver biomedicinska analytiker för att göra kliniskt kemiska och hematologiska analyser av blod, urin och träck från husdjur. Anna Ekelund, avdelningschef laboratorier, Stockholms regiondjursjukhus 6

7 Hur kan min kompetens gynna den här verksamheten? Vad är deras affärsidé eller uppdrag? Vilka utmaningar står de inför? På vilket sätt skulle min kompetens kunna förbättra verksamhetens resultat? Vilken betydelse får det? Möjliga karriärvägar En utbildning är en möjlighet och en dörröppnare. Inte en begränsning. Om du börjar fundera på att du inte kan göra det ena eller det andra på grund av din utbildning finns risk för att du begränsar dig själv i onödan. Genom att istället noga fundera igenom vad du är bra på, vad du vill och hur din kompetens kan användas ökar du dina möjligheter. Om du inte själv vet hur du kan användas blir det svårt att övertyga någon annan. Vi rekommenderar att du så tidigt som möjligt skaffar dig kunskap om din potentiella arbetsmarknad. Läs branschtidningar, nätverka och studera platsannonser som fångar ditt intresse. Mer information om hur du går till väga kan du få genom Naturvetarnas karriärseminarier och informationsmaterial. De allra flesta biomedicinska analytiker arbetar som detta inom landstingen, men ett växande antal finns på privata analysföretag, samt på läkemedels- och bioteknikföretag. En del arbetar också på myndigheter, djursjukhus samt på universitetens och högskolornas forskningslaboratorier. Allt fler naturvetare ägnar sig också åt att hantera interna kvalitetssäkringssystem. Det som krävs är att du är analytisk, noggrann och insatt i branschens standarder. I och med den snabba utvecklingen av analysmetoder växer skaran som tar och analyserar prover. Detta ökar behovet av metodexperter inom kundsupport, utbildning, marknadsföring och försäljning. I stort sett alla cytodiagnostiker arbetar på landstingens laboratorier eller på privata laboratorier som ägnar sig åt att analysera cellprover. 7

8 Administration Arbetsmiljö/-skydd/-säkerhet Miljö/Biologi/Naturvård Life Science Kemi Kliniskt arbete Livsmedel/Nutrition Marknadsföring Produkt-/Processutveckling Produktkvalitet/-säkerhet Undervisning/Pedagogiskt arbete Arbetsområden som biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker uppgett sig vara verksamma inom i Naturvetarnas årliga löneenkät. Fundera över inom vilket område du skulle vilja jobba och varför? Vilka problem skulle du i så fall vilja lösa och vilken arbetsgivare skulle vara intresserad av att betala dig för att göra det? Samt vilken kompetens som krävs? Forskarkarriär? En forskarexamen kan vara ett riktigt karriärlyft. Det är också ofta en nödvändighet om du vill etablera dig som specialist. Tänk dock på att det finns relativt få specialisttjänster och att en forskarexamen ger mycket annat än ren sakkompetens. Efter forskarexamen lämnar de allra flesta akademin, medan andra bedriver egen forskning och etablerar sin egen forskargrupp. Idag är det mycket få biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker som har en forskarexamen, så det finns behov av fler. Chefskarriär? Om du är intresserad av människor, har ett smittande engagemang och ledaregenskaper kanske du ska fundera på en chefskarriär. Betydligt fler biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker skulle kunna axla chefsrollen. Idag är det bara 5 respektive 7 procent som är chefer, vilket är avsevärt lägre än för många andra naturvetargrupper. 8

9 BEFATTNINGAR I TOPP: Biomedicinsk analytiker 5 ROOKIES: Laboratorieingenjör Avdelningschef Verksamhetschef Universitets- och högskolelärare Säljare Källa: SCB och Naturvetarnas lönestatistik BEFATTNINGAR I TOPP: Cytodiagnostiker (9 av 10 har denna befattning) 5 ROOKIES: Chef Systemförvaltare Specialist Kvalitetssäkrare Kvalitetskoordinator Källa: Naturvetarnas lönestatistik Det är viktigt att förbättra diagnostiken och implementera nya metoder. Diari Ghafouri, cytodiagnostiker på Karolinska universitetssjukhuset 9

10 VAR ARBETAR BIOMEDICINSKA ANALYTIKER? De flesta biomedicinska analytiker arbetar inom landstingen, men allt fler arbetar på privata analysföretag, på läkemedels- och bioteknikföretag samt på djursjukhus. De finns också på myndigheter och på universitetens och högskolornas forskningslaboratorier. Under övrigt privat finns framförallt tjänsteföretag och företag inom partioch detaljhandel. Källa: SCB och Naturvetarnas lönestatistik Landsting Universitet och högskolor Kommuner Myndigheter Organisationer och offentliga företag Industri- och kemiföretag Övrigt privat Exempel på arbetsgivare: Apotek Produktion & Laboratorier Arbetsmiljöverket Eurofins Environment Sweden Fertilitetscentrum Stockholm Norrmejerier ekonomiska förening Octapharma Rikspolisstyrelsen Thermo Fisher Scientific Unilabs Västerorts Djursjukhus VAR ARBETAR CYTODIAGNOSTIKER? I stort sett alla cytodiagnostiker arbetar på landstingens laboratorier eller på privata laboratorier som ägnar sig åt att analysera cellprover. Källa: Naturvetarnas lönestatistik Landsting Vårdföretag Övrigt 10

11 Arbetsmarknad Stora pensionsavgångar gör att vi kan förvänta oss en ökad efterfrågan på såväl biomedicinska analytiker som cytodiagnostiker framöver. Den förväntade bristen kan emellertid delvis avhjälpas genom att naturvetare men en annan bakgrund kompetensutvecklar sig för att erhålla en legitimation, samt genom att arbetsgivarna fördelar arbetet på ett annat sätt än idag. Det är kompetensbrist redan idag och svårt att hitta biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi. De sugs upp direkt. Stefan Liljedahl, överläkare Falu lasarett Samtidigt behövs biomedicinska analytiker i allt större omfattning utanför vården på analysföretag, forskningslaboratorier, myndigheter med laborativ verksamhet, reningsverk samt inom livsmedelsbranschen, läkemedelsindustrin och veterinärmedicinen. Redan i dag råder brist på cytodiagnostiker. Sivert Stenman, biträdande verksamhetschef för Laboratoriemedicin inom landstinget Dalarna. I februari 2014 stod 3,4 procent eller 1027 av Naturvetarnas yrkesverksamma medlemmar utanför den reguljära arbetsmarknaden, dvs. fick antingen arbetslöshetsersättning eller deltog i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetslösheten för biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker är betydligt lägre än för andra naturvetare. Naturvetarna uppskattar att det idag finns ca respektive 220 cytodiagnostiker på arbetsmarknaden. 11

12 För att inte äventyra patientsäkerheten ska personal med adekvat utbildning utföra undersökningar inom klinisk fysiologi. Janne Raappana, biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi på hjärtmottagningen vid Falu lasarett Uppdrag: Att med olika undersökningar och teknisk apparatur försöka hitta förklaringar till patienternas symptom. För att verkligen bli specialist krävs det mellan fem och tio års erfarenhet i kombination med kompetensutveckling. 12

13 Lön 1600 kr mer! Så mycket större var medellönen för nyexaminerade naturvetare som använt Saco LöneSök. Erfarenhet, krav och ansvar, var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt vilken sektor, bransch eller arbetsgivare det handlar om är faktorer som påverkar lönen. Naturvetarna anser att lönen ska vara individuell. Den ska avgöras av din kunskap och kompetens, ditt ansvarstagande, arbetsuppgifternas omfattning, innehåll och svårighetsgrad samt de resultat du uppnått. Tabellen ger en fingervisning om löneläget för biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker För den som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta genom verktyget Saco LöneSök. Om du vill få en bild av vilken lön som kan vara relevant för en ny tjänst, är det alltid bra att kontakta den lokala fackliga föreningen på arbetsplatsen i fråga. De vet hur löneläget ser ut just där. Som medlem i Naturvetarna kan du också alltid kontakta förbundet för lönerådgivning eller för att boka tid för coachning inför ditt lönesamtal. Löner 2013 Medel 10:e Percentil Median 90:e Percentil Biomedicinska analytiker Cytodiagnostiker Tabellen visar inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnass löneenkät Var i intervallet just du bör ligga avgörs av flera faktorer, inte bara av om du har erfarenhet eller ej. Tips! Dra nytta av de lokala fackliga föreningarna! De svarar gärna på frågor om verksamhetens kompetensbehov, löneläge och arbetsvillkor.» inom privat sektor: Akademikerföreningen» inom staten: Saco-S» inom kommun och landsting: Naturvetarförening/ombud 13

14 Tips! Naturvetarnas nätverk på LinkedIn och Facebook ger tips på arrangemang, information om arbetsmarknad och karriär samt möjlighet att nätverka i frågor som rör dig som naturvetare. Nätverk Ett bra nätverk är ovärderligt i arbetslivet. Redan under studietiden kan du börja kontakta personer som du är intresserad av att ha ett utbyte med. Var också noga med att underhålla de kontakter du skaffar dig. Genom att delta på Naturvetarnas och Sacos arrangemang har du möjlighet att träffa inspirerande akademiker utanför ditt eget specialområde. På arbetsplatsen kan du påverka och få stöd och hjälp via den lokala fackliga organisationen för akademiker. De lokala fackliga representanterna kan förse dig med värdefull information om arbetsplatsen, anställningsvillkor och löneläge när du söker jobb. Sociala medier som Facebook, LinkedIn och Twitter, används allt oftare av rekryterare. Vi rekommenderar därför att du tar tillvara möjligheten att marknadsföra din kompetens via sociala medier och engagera andra i de utmaningar du brottas med. Men kom ihåg att det handlar om att både ge och ta i ett nätverk. Fokusera på vad du vill, och ifall du är redo att göra det som krävs. Anette Andsten, ombudsman på Naturvetarna med ansvar för kommuner och landsting Uppdrag: Rådgivning om löner, arbetsvillkor m.m. samt fungera som en länk mellan medlemmen och arbetsgivaren. Tidigare jobb: Biomedicinsk analytiker inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt ordförande i Naturvetarföreningen på Karolinska sjukhuset. 14

15 Nätverk för biomedicinska analytiker BIOMEDICINSKA ANALYTIKERFÖRENINGEN Biomedicinska analytikerföreningen är en professionsförening inom Naturvetarna som arbetar med att synliggöra sina medlemmars kompetens. Högre lön, breddad arbetsmarknad och bättre möjlighet till kompetensutveckling är viktiga frågor. Mer information: Nätverk för cytodiagnostiker RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI Naturvetarna samarbetar med Riksföreningen för klinisk cytologi för att synliggöra cytodiagnostikers kompetens och för att yrket ska få legitimation. Mer information: Examensring för Biomedicinska Analytiker Som medlem i Naturvetarna Exklusivt erbjudande! får du 10% i rabatt! (Ordinarie pris kronor) Leveranstid cirka 3 veckor. Mer information på 15

16 Nyfiken på andra naturvetare? Se filmen Endast fantasin sätter gränserna Nomi Creson, biomedicinare, medlem i Naturvetarna sedan

17 » Ger råd och träffar avtal om lön och arbetsvillkor» Erbjuder kvalificerad karriärservice» Synliggör naturvetenskaplig kompetens» Har trygghetslösningar, såsom inkomstförsäkring NATURVETARNA det självklara valet för naturvetare 17

18 Egna anteckningar 18

19 19

20 Naturvetarna är det självklara valet för naturvetare Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi avtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad. Ansök på eller använd QR-koden Planiavägen 13 Box Nacka Fakta i denna skrift bygger på SCBs utbildnings- och arbetsmarknadsstatistik, Naturvetarnas medlems- och lönestatistik samt AEAs statistik. Skriften uppdaterades i maj 2014.

Matematiker, statisti ke r & datavetar e

Matematiker, statisti ke r & datavetar e Matematiker, statisti ke r & datavetar e Beskriver, analyserar och modellerar processer och fenomen. NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om matematiker, statistiker och datavetare

Läs mer

DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER

DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER Ökar livskvalitet och hälsa samtidigt som de spar pengar åt samhället NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om dietister, kostvetare och nutritionister

Läs mer

Fysikers insatser är avgörande för den tekniska utvecklingen och för vår välfärd. Foto: Bo Pedersen NATURVETARNA A RBETSMARKNAD

Fysikers insatser är avgörande för den tekniska utvecklingen och för vår välfärd. Foto: Bo Pedersen NATURVETARNA A RBETSMARKNAD om fysiker Fysikers insatser är avgörande för den tekniska utvecklingen och för vår välfärd. Foto: Bo Pedersen NATURVETARNA A RBETSMARKNAD Fysiker gör världen bättre och roligare Utan fysikernas forskning

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. biomedicinare

Arbetsmarknadsinformation för. biomedicinare Arbetsmarknadsinformation för biomedicinare Biomedicin Biomedicinare har kunskap om människans biologi från minsta molekyl till hela människokroppen. Denna kunskap används framför allt inom verksamheter

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor Framtidens Karriär Sjuksköterska Säker sjukvård kräver fler specialistsjuksköterskor Specialistutbildning för sjuksköterskor måste löna sig Så får du nytändning på jobbet genom nya utmaningar Bristen på

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

guiden grunden för a-kassan är arbete

guiden grunden för a-kassan är arbete Annons Medlemskap krävs för inkomstrelaterad ersättning grunden för a-kassan är arbete Det finns två grundkrav för att du ska ha rätt till a-kassa. Det första är att du ska vara arbetslös och det andra

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Välkommen. till filmpremiär och

Välkommen. till filmpremiär och 1 2 Välkommen till filmpremiär och 3 4 Kongressombud Förbundsstyrelsen Revisorerna Valberedningen Välkommen till Naturvetarnas kongress 2012 Vi har nöjet att översända handlingarna till Naturvetarnas kongress

Läs mer