Matematiker, statisti ke r & datavetar e

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matematiker, statisti ke r & datavetar e"

Transkript

1 Matematiker, statisti ke r & datavetar e Beskriver, analyserar och modellerar processer och fenomen. NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014

2 Här får du samlad fakta om matematiker, statistiker och datavetare på den svenska arbetsmarknaden. Vi riktar oss framförallt till dig som står i begrepp att söka ditt första jobb eller är ny på arbetsmarknaden. Mycket av informationen är även nyttig för dig som funderar över nästa steg i din personliga karriärutveckling eller vill skapa dig en bättre bild av dina möjligheter i arbetslivet. Broschyren har tagits fram av Naturvetarna och baseras på förbundets expertkunskaper kring naturvetares kompetenser och arbetsmarknad. Som medlem i Naturvetarna kan du ta del av förbundets samlade utbud av service och kunskap. NATURVETARNAS SERVICE Workshops & seminarier Karriärsamtal Karriärprofilanalys CV-coachning Intervjucoachning Lönerådgivning och coachning inför lönesamtalet Några av Naturvetarnas karriärrådgivare: Marita Teräs, Sofia Sjöholm, Johan Runesson, Christel Lindgren och Anna Ogenstad. Karriär & arbetsmarknadsavdelningen på Naturvetarna består av: Sofia Sjöholm, Anna Ogenstad, Ann Lundström, Johan Runesson, Christel Lindgren och Marita Teräs. Är du inte redan medlem? Läs mer om Naturvetarnas erbjudande och bli medlem på Omslagsbild: Matematiker Sandra Eloranta, medlem i Naturvetarna sedan 2008.

3 It-utvecklingen har radikalt förändrat våra möjligheter att lagra, analysera och modellera data. De stora datamängderna ger oss nya insikter och mer träffsäkra prognoser, men kräver inte bara datakraft utan också matematisk kompetens. Digitaliseringen påverkar i princip alla samhällsområden samtidigt som de flesta av våra elektronikprylar kopplas upp. Detta för med sig många nya produkter och tjänster. Den allt snabbare utvecklingen inom it sätter också hanteringen av säkerhet på nätet i fokus, vilket innebär nya utmaningar och möjligheter för matematiker, statistiker och datavetare. Din kompetens är mycket mer än den utbildning du har läst. Personliga egenskaper, erfarenheter och intressen kan bli det som gör att just du får ett visst jobb. De färdigheter du har fått med dig från din utbildning är också i många fall minst lika viktiga som ämneskunskaperna. En arbetsgivare är främst intresserad av att du har rätt förutsättning att klara arbetet, inte vilken utbildning du har gått. We hire for attitude, and we train for skills. Vanlig inställning hos arbetsgivare För naturvetare finns det en stor frihet att själv utforma en utbildning. Varje matematikers, statistikers eller datavetares kunskaper kan därför skilja sig från den andres. Ta tillvara möjligheten att visa att du är unik och har gjort aktiva och genomtänkta val under studietiden. Att du valt utifrån intresse är ingen nackdel, det visar att du är engagerad, något som ofta efterfrågas av arbetsgivare. Här lyfter vi fram det som ofta är gemensamt för naturvetare med matematisk kompetens. 3

4 Under utbildningen har du tränats i att analysera och dra slutsatser av komplicerade fakta. Du har lärt dig att modellera, räkna på och förutsäga processer och fenomen. Detta är en kompetens som efterfrågas i de flesta branscher och en förutsättning för att du ska bli en skicklig problemlösare. På en naturvetenskaplig utbildning lär man sig snarare att förstå och tolka komplexa system än en massa saker utantill. Richard Gabler, naturvetare och vd för Mobillån Sverige Du har både en mycket bred och djup kompetens. Redan efter gymnasiet hade du en bredare allmänbildning än de allra flesta. Till det kommer att du har mycket goda grundkunskaper inom matematik, statistik och it. Du har också fördjupad kompetens inom något av områdena. Genom laborationer och övningar har du fått möjlighet att tillämpa och kommunicera den teoretiska kunskap du skaffat dig. Ofta har du också under praktiska inslag tränat på att samarbeta. Kanske har du också haft tillfälle att kommunicera och samarbeta med personer med en annan kompetens och bakgrund. Du har tränats i att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och att söka rätt på och ta till dig nya forskningsresultat. Detta kommer att vara ovärderligt för dig i arbetslivet, där du måste kunna inhämta ny kunskap för att lösa problem och för att utveckla verksamheten och dig själv professionellt. Din akademiska utbildning har också förberett dig för att kunna ta ett större ansvar för både det egna arbetet, och din kompetensutveckling. De flesta naturvetare arbetar i verksamheter med få andra naturvetare, så dra nytta av att du sannolikt har en unik kompetens och bakgrund. Detta kan göra dig extra viktig för verksamhetens kreativitet, flexibilitet och förmåga att uppfatta förändringar i omvärlden. En annan bonus av att du har satsat på en naturvetenskaplig utbildning är att du har ett kvitto på att du är van att prioritera och planera din tid. En naturvetenskaplig utbildning har förhållandevis mycket obligatorisk undervisning, samtidigt som det krävs en hel del självstudier. Slutligen har du blivit bättre på engelska, vilket är en tillgång på en global arbetsmarknad. 4

5 Tack vare att naturvetenskaplig kunskap är lika gångbar oavsett i vilket land du arbetar är språk en nyckelkompetens för naturvetare. Att behärska något språk utöver svenska och engelska är ofta en stor fördel. NATURVETARE BIDRAR OFTA MED: Engagemang Ansvarstagande Saklig och systematisk analys Ett nytt perspektiv Ett vetenskapligt förhållningssätt VAD KAN MATEMATIKER & STATISTIKER? Strukturera, analysera och lösa problem matematiskt Modellera processer och fenomen Bedöma risker och arbeta kvalitetssäkert Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang Använda och utveckla matematiska eller statistiska metoder VAD KAN DATAVETARE? Använda it för att lösa problem Programmera och utveckla it-lösningar Underhålla och kvalitetssäkra datasystem och -program Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang Matematik 5

6 Hur kan min kompetens gynna den här verksamheten? Vad är deras affärsidé eller uppdrag? Vilka utmaningar står de inför? På vilket sätt skulle min kompetens kunna förbättra verksamhetens resultat? Vilken betydelse får det? Möjliga karriärvägar En utbildning är en möjlighet och en dörröppnare. Inte en begränsning. Om du börjar fundera på att du inte kan göra det ena eller det andra på grund av din utbildning finns risk för att du begränsar dig själv i onödan. Genom att istället noga fundera igenom vad du är bra på, vad du vill och hur din kompetens kan användas ökar du dina möjligheter. Om du inte själv vet hur du kan användas blir det svårt att övertyga någon annan. Vi rekommenderar att du så tidigt som möjligt skaffar dig kunskap om din potentiella arbetsmarknad. Läs branschtidningar, nätverka och studera platsannonser som fångar ditt intresse. Mer information om hur du går till väga kan du få genom Naturvetarnas karriärseminarier och informationsmaterial. Alla stöter på matematik i vardagen och matematisk kompetens spelar en stor roll i bland annat industri, administration och i bankvärlden. Det är med andra ord något man använder i många yrken och som samhället har stort behov av. Tobias Ekholm, professor Uppsala universitet och ordförande i Svenska Matematikersamfundet 6

7 I tabellen ger vi några exempel på vad naturvetare med matematisk kompetens har valt att ägna sig åt. Låt dig gärna inspireras, ha ett öppet sinne, det kan finnas nya möjligheter för dig. Naturvetare skapar ofta sina egna jobb och finns framförallt i forsknings- och utvecklingsintensiva verksamheter. Det är inte främst pensionsavgångar utan tekniska genombrott som skapar arbetstillfällen för dig som är matematiker, statistiker eller datavetare. Administration Arbetsmiljö/-skydd/-säkerhet Life Science Data/IT Fysik Försäkring/Värdering /Skadereglering Geovetenskap/Meteorologi Kemi Marknadsföring Matematik/Statistik Produktkvalitet-/säkerhet Projektledning Tekniskt arbete Undervisning/Pedagogiskt arbete Arbetsområden som matematiker, statistiker eller datavetare uppgett sig vara verksamma inom i Naturvetarnas årliga löneenkät. Fundera över inom vilket område du skulle vilja jobba och varför? Vilka problem skulle du i så fall vilja lösa och vilken arbetsgivare skulle vara intresserad av att betala dig för att göra det? Samt vilken kompetens som krävs? Matematiker arbetar ofta med optimering, analys, it eller statistik. Optimering används till exempel inom industrin, forskningen, vid transportplanering eller vid schemaläggning. Analytiker behövs inom i princip alla branscher och områden. Finansvärlden och it-branschen är två exempel. Riskanalys är ett annat viktigt arbetsområde. Inom försäkringsbranschen finns exempelvis aktuarier, som är experter på försäkringsmatematik. En del matematiker arbetar också med säkerhet och kryptering. Datavetare ägnar sig ofta åt att utveckla system, program, spel eller it-metoder för att exempelvis hantera data. De kan också ägna sig åt drift, övervakning och kvalitetssäkring av it-lösningar. Dokumentation, kundsupport och utbildning ingår också ofta i arbetsuppgifterna. Kompetensen behövs också för att skriva kravspecifikationer och för att hantera inköp eller för den delen vid marknadsföring och försäljning av it-lösningar. 7

8 Med min breda utbildning kan jag byta bransch utan problem Fredrik Larsson, datavetare och spelutvecklare Forskarkarriär? Drygt 20 procent av matematikerna och statistikerna, men endast cirka 6 procent av datavetarna har en forskarexamen. För många är forskarutbildningen ett riktigt karriärlyft. Det är också ofta en nödvändighet om du vill etablera dig som specialist. Tänk dock på att det finns relativt få specialisttjänster och att en forskarexamen ger mycket annat än ren sakkompetens Efter forskarexamen lämnar de allra flesta akademin, medan andra bedriver egen forskning och etablerar sin egen forskargrupp Chefskarriär? Om du är intresserad av människor, har ett smittande engagemang och ledaregenskaper kanske du ska fundera på en chefskarriär. Idag är det bara cirka 6 procent av matematikerna, statistikerna och datavetarna som är chefer, vilket är avsevärt lägre än för många andra naturvetargrupper. 8

9 Myndigheter VAR ARBETAR MATEMATIKER & statistiker? Matematiker och statistiker finns i alla branscher. De flesta finns inom näringslivet och arbetar på it-företag, teknikföretag samt på banker och försäkringsbolag. Myndigheter såsom exempelvis SCB och Försvaret är andra arbetsgivare. Tjänsteföretag Källa: Naturvetarnas lönestatistik Parti- och detaljhandel Exempel på arbetsgivare ABB Bombardier Transportation Cambio Healthcare Systems Elfa International Övrigt privat Industri- och kemiföretag Försvarets Materielverk IBM IF Skadeförsäkring IT-företag Landsting Kommuner Tjänsteföretag Teknikföretag Bank och försäkring Kommuninvest i Sverige Pensionsmyndigheten Spotify Universitet och högskolor VAR ARBETAR DATAVETARE? Framförallt är det it-branschen och verksamheter som är beroende av avancerade program och it-system som anställer datavetare. Under Övrigt privat finns framförallt telekomföretag och industrioch kemiföretag. Källa: Naturvetarnas lönestatistik Övrigt privat Myndigheter Universitet och högskolor IT-företag Landsting Kommuner Exempel på arbetsgivare Arbetsförmedlingen Borealis Cybercom EDB Business Partner Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Teknikföretag Holmen Skog Know IT Sogeti Sverige AB Tieto Sweden AB Trafikverket Vattenfall Research and Development 9

10 BEFATTNINGAR matematiker & statistiker 5 I TOPP: Data/IT-konsult Systemutvecklare Data/IT-specialist Systemerare/Programmerare Aktuarie 5 ROOKIES: Gruppchef/Mellanchef Kvalitetschef Projektledare Säljare Utvecklingsingenjör Källa: Naturvetarnas lönestatistik BEFATTNINGAR datavetare 5 I TOPP: Systemutvecklare Systemerare/Programmerare Data/IT-specialist Data/IT-konsult Projektledare 5 ROOKIES: Affärschef Analytiker Forskningschef/FoU-chef Ingenjör Utvecklingsingenjör Källa: Naturvetarnas lönestatistik Arbetsmarknad Matematikers, statistikers och datavetares kompetens är efterfrågad. Kompetensen efterfrågas inom allt fler branscher och områden i takt med att de matematiska modellerna och applikationerna blivit allt mer komplexa. Utvecklingen på it-området har också haft stor betydelse för såväl möjligheterna att beskriva och modellera verkligheten som efterfrågan på kompetens. Särskilt goda framtidsutsikter har matematiker inriktade mot statistik, bankoch försäkringsbranschen samt it. Hälften av yrkeskåren är över 50 år och vi kan förvänta oss en hel del pensionsavgångar de närmaste åren, samtidigt är det få nyutexaminerade som kommer ut på arbetsmarknaden. Sverige har sedan en tid varit mycket framgångsrikt inom spelbranschen, som attraherar många unga matematiker och datavetare. Den senaste trenden är att film, webb och dataspel flyter ihop. I filmens värld gifter sig matematik och design, med lyckat resultat. Film, webb och reklam har blivit en växande arbetsmarknad för naturvetare med kompetens inom matematik och it. Sverige ligger i framkant och står sig väl i konkurrensen. 10

11 Det händer mycket just nu när det gäller riskhantering i försäkringsbranschen, bland annat är ett nytt regelverk på gång inom EU. Detta gör att vårt behov av matematisk statistisk kompetens ökar. Anette Norberg, Funktionschef Produkt Liv Folksam Uppdrag: Leder en avdelning som hanterar risker inom pensionssparande och livförsäkringar. Hennes team bygger matematiska och slumpmässiga modeller och räknar på olika scenarier. För att få en så fullständig bild som möjligt görs simuleringar med upp till tiotusen olika utfall. Vi kan också förvänta oss en ökad efterfrågan på dataanalytiker, som kan ta tillvara ostrukturerad data som skapas genom exempelvis försäljning, digital kommunikation, mobil positionering och sensorer. Rätt använd kan den kunskap som genereras möjliggöra bättre förståelse för kunders beteenden och göra det lättare att snabbt uppfatta omvärldsförändringar. Även datavetare är mycket efterfrågade. Med sin djupa och breda kompetens matchar denna grupp nya krav. I likhet med andra naturvetare tar de snabbt till sig ny kunskap. Trender som snabbt kan få stor betydelse för kompetensbehovet är till exempel att programvaran smyger sig in i allt fler sammanhang och produkter, utvecklingen av mobila tjänster och möjligheten att ta hjälp av it för att exempelvis energi- och resurseffektivisera. Det som gör det svårt att bedöma framtidsutsikterna är att matematiker, statistiker och datavetare finns inom i stort sett alla branscher och kan specialisera sig inom så många olika områden. Det är också svårt att säga i vilken utsträckning efterfrågan på datavetare kommer att mötas upp av andra grupper med it-kompetens, samt hur kommande genombrott påverkar kompetensbehovet. Inom it-branschen är det också osäkert i vilken grad konkurrensen från låglöneländer kommer att påverka arbetsmarknaden. 11

12 Ett ökat matematikintresse är angeläget för Sveriges framtida konkurrenskraft och gagnar både vår industri och finanssektor. Klaus Jäntti, vd Brummer & partners Arbetsmarknaden är god i hela landet, även om efterfrågan är större i storstadsregionerna. Det är där de flesta it-, bank- och försäkringsbolag finns. I februari stod 3,4 procent eller 1027 av Naturvetarnas yrkesverksamma medlemmar utanför den reguljära arbetsmarknaden, dvs. fick antingen arbetslöshetsersättning. eller deltog i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ett litet antal av dessa var matematiker och datavetare, ingen var statistiker. Under lågkonjunktur ökar arbetslösheten, men i likhet med många andra akademiker verkar matematiker, statistiker och datavetare klara sig relativt bra och berörs sent i konjunkturnedgången. Naturvetarna uppskattar att det idag finns drygt matematiker och statistiker, samt datavetare på arbetsmarknaden. Den matematiska statistiken beskriver världen och visar oanade samband. Resultaten används för teknikutveckling, samhällsuppbyggnad och för att rädda liv. Erik Bülow, produktchef på ORC som bl.a. utvecklar verktyg för börsmäklare Uppdrag: Genom statistiska metoder försöker vi sätta cancer i ett sammanhang, lungcancer och rökning är ett klassiskt exempel. Vi är en stabsfunktion till regionstyrelsen som planerar Västra Götalands cancervård utifrån våra resultat. 12

13 Lön 1600 kr mer! Så mycket större var medellönen för nyexaminerade naturvetare som använt Saco LöneSök. Erfarenhet, krav och ansvar, var i landet du jobbar, utbud och efterfrågan på en viss kompetens samt vilken sektor, bransch eller arbetsgivare det handlar om är faktorer som påverkar lönen. Naturvetarna anser att lönen ska vara individuell. Den ska avgöras av din kunskap och kompetens, ditt ansvarstagande, arbetsuppgifternas omfattning, innehåll och svårighetsgrad samt de resultat du uppnått. Tabellen nedan ger en fingervisning om löneläget för matematiker, statistiker och datavetare För den som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta genom verktyget Saco LöneSök. Om du vill få en bild av vilken lön som kan vara relevant för en tjänst du sökt, är det alltid bra att kontakta den lokala fackliga föreningen på arbetsplatsen i fråga. De vet hur löneläget ser ut just där. Som medlem i Naturvetarna kan du också alltid kontakta förbundet för lönerådgivning eller för att boka tid för coachning inför ditt lönesamtal. Löner 2013 Medel 10:e Percentil Median 90:e Percentil Matematiker/ Statistiker Datavetare Tabellen visar inom vilket spann lönerna fördelade sig i Naturvetarnas löneenkät Var i intervallet du bör ligga avgörs av flera faktorer, inte bara av om du har erfarenhet eller ej. Tips! Dra nytta av de lokala fackliga föreningarna! De svarar gärna på frågor om verksamhetens kompetensbehov, löneläge och arbetsvillkor. inom privat sektor: Akademikerföreningen inom staten: Saco-S inom kommun och landsting: Naturvetarförening/ombud 13

14 Nätverk Ett bra nätverk är ovärderligt i arbetslivet. Du bör redan under studietiden kontakta personer som du är intresserad av att ha ett utbyte med. Var också noga med att underhålla de kontakter du skaffar dig. Genom att delta på Naturvetarnas och Sacos arrangemang har du möjlighet att träffa inspirerande akademiker utanför ditt eget specialområde. På arbetsplatsen kan du påverka och få stöd och hjälp via den lokala fackliga organisationen för akademiker. De lokala fackliga representanterna kan förse dig med värdefull information om arbetsplatsen, anställningsvillkor och löneläge när du söker jobb. Sociala medier som Facebook, LinkedIn och Twitter, används allt oftare av rekryterare. Vi rekommenderar därför att du tar tillvara möjligheten att marknadsföra din kompetens via sociala medier och engagera andra i de utmaningar du brottas med. Men kom ihåg att det handlar om att både ge och ta i ett nätverk. Tips! Naturvetarnas nätverk på LinkedIn och Facebook ger tips på arrangemang, information om arbetsmarknad och karriär samt möjlighet att nätverka i frågor som rör dig som naturvetare. Fler och fler upptäcker att de behöver hjälp att analysera sina data Sandra Eloranta, biostatistiker på Scandinavian Development Services Uppdrag: Scandinavian Development Services arbetar med projekt inom läkemedelsutveckling. Vi biostatistiker planerar kliniska studier, alltså studier där man undersöker effekten av nya läkemedel. Arbetsuppgifterna spänner från rådgivning och design av studier till analys av data, rapportering samt tolkning av resultat. 14

15 Nätverk för matematiker, statistiker och datavetar e MATEMATIKERSAMFUNDET Svenska Matematikersamfundet är en fristående ideell förening. Syftet är att främja matematiken, bland annat genom att förbättra kontakterna mellan professionella matematiker, såväl nationellt som internationellt, och genom att sprida information om matematikens betydelse i samhället. Så gott som samtliga matematiker vid universitet och högskolor är medlemmar liksom många av gymnasielärarna Samfundet har ca 500 medlemmar och bildades Mer information: AKTUARIEFÖRENINGEN Svenska Aktuarieföreningen är en professionsförening för aktuarier. Föreningen har drygt 400 medlemmar och bildades Mer information: STATISTIKFRÄMJANDET Svenska Statistikfrämjandet är en ideell förening för statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen bildades 2007 som ett resultat av att Svenska Statistikersamfundet och Statistiska föreningen gick samman. Mer information: DATAFÖRENINGEN Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av att utveckla sin förmåga att använda datorstöd och öka sin kunskap och kompetens inom området. I medlemskapet ingår prenumeration på tidningen Computer Sweden. Mer information: Erbjudande för dig som är medlem i Naturvetarna: Prenumerera på Computer Sweden med 35 procents rabatt. 15

16 Nyfiken på andra naturvetare? Se filmen Endast fantasin sätter gränserna Nomi Creson, biomedicinare, medlem i Naturvetarna sedan

17 Ger råd och träffar avtal om lön och arbetsvillkor Erbjuder kvalificerad karriärservice Synliggör naturvetenskaplig kompetens Har trygghetslösningar, såsom inkomstförsäkring NATURVETARNA det självklara valet för naturvetare 17

18 Egna anteckningar 18

19 19

20 Naturvetarna är det självklara valet för naturvetare Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi avtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad. Ansök på eller använd QR-koden Planiavägen 13 Box Nacka Fakta i denna skrift bygger på SCBs utbildnings- och arbetsmarknadsstatistik, Naturvetarnas medlems- och lönestatistik samt AEAs statistik. Skriften uppdaterades i maj 2014.

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets It har gått från att vara en supportfunktion till att idag vara helt verksamhetskritiskt i snart sagt alla branscher Alexandra Fürst, Vice President på Tieto Sverige Framtidens Karriär Statliga verk och

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte,

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte, Man ska inte vara inne och peta i detaljerna utan överlåta dem åt sina medarbetare Karin Schreil Jonsson, ledamot i ledningsgruppen CGI Sverige Som chef tror jag att det är väldigt viktigt att våga anställa

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarnas undersökning bland naturvetare examinerade läsåret 00/ Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarna Tryck: januari 0 Rapportförfattare: Marita Teräs & Elisabeth Möller.

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 November 2008 Omslag: Marina Kalafatidis är legitimerad sjukgymnast och arbetar inom Västerås stad med att behandla och hjälpa

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing ANNONS hela denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing ANNONS DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing 2008 Den statliga verksamheten är full av utmaningar

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer