Fysikers insatser är avgörande för den tekniska utvecklingen och för vår välfärd. Foto: Bo Pedersen NATURVETARNA A RBETSMARKNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fysikers insatser är avgörande för den tekniska utvecklingen och för vår välfärd. Foto: Bo Pedersen NATURVETARNA A RBETSMARKNAD"

Transkript

1 om fysiker Fysikers insatser är avgörande för den tekniska utvecklingen och för vår välfärd. Foto: Bo Pedersen NATURVETARNA A RBETSMARKNAD

2 Fysiker gör världen bättre och roligare Utan fysikernas forskning och upptäckter skulle vi inte kunna lyssna på vår i-pod eller skicka bilder till varandra världen över med mobilen. Den optiska fibertekniken gör detta möjligt. Det underlättar kommunikationen vid katastrofer, samtidigt som det berikar vardagslivet att till exempel kunna skicka en häftig bild från badstranden. Fysikens lagar om vad som styr allt från det allra minsta till det allra största i universum är basen för all teknologi. Fysikers kunskap är därför på många sätt avgörande för den tekniska utvecklingen och för vår välfärd. Dessutom spelar meteorologers kunskap stor roll för klimatarbetet. Utbildning Fysiker gör avtryck Fysiker är experter på att bygga modeller, förfina mätmetoder samt göra beräkningar och prognoser. Under utbildningen får fysikern träning i fysikaliska och matematiska metoder, modellbyggande och problemlösning. Vanliga inriktningar inom fysiken är exempelvis kärnfysik och biofysik. Meteorologer, sjukhusfysiker(radiofysiker), oceanografer och astronomer är specifika yrken som bygger på specialiseringar inom fysiken. Fysiken är mycket forskningsinriktad och närmare hälften av fysikerna har en forskarutbildning. Arbetsliv Våga släppa ditt sakområde Fysiker återskapar big bang, utvecklar mobilnät på Ericsson, skapar säkra kärnkraftverk och annat som är till nytta för mänskligheten. Fysiker är kvalificerade för att arbeta inom alla högteknologiska verksamheter. Det finns ingen tydlig arbetsmarknad för fysiker, men de behövs överallt i samhället. Fler fysiker måste våga gå ifrån sitt sakområde och ta med sig kunskaperna och erfarenheterna in i ett nytt arbetsfält. Många fysiker ifrån näringslivet vittnar om att fysiken är en bra grund att stå på och att du som fysiker bär med dig verktygen genom hela karriären. 2 Naturvetarna 2010

3 Inom i stort sett allt utvecklingsarbete är fysikers förmåga att lösa problem värdefull. För områden som informationsteknik, bioteknik, medicinsk diagnostik, miljö- och energiteknik, materialteknik och elektronik har fysikern en avgörande kompetens. Fysiker arbetar i stor utsträckning med forsknings- och utvecklingsarbete samt med problemlösning. Många fysiker arbetar med IT- och telekomrelaterade arbetsuppgifter som system- och programutveckling. Även produkt- och processutveckling samt tekniskt arbete passar för många fysiker. Sjukhusfysiker arbetar framför allt inom sjukvården med att behandla och diagnostisera sjukdomar där olika former av strålning används. Sjukhusfysiker eller radiofysiker arbetar även med metodutveckling och forskning inom strålskyddsområdet. Radiofysiker kan göra insatser som berör strålning vid olyckor och katastrofer, eller analysera risker vid strålning från mobiltelefoner, datorer och kraftledningar. Meteorologer arbetar med beräkningar för att förutsäga och analysera väder. Analyser och beräkningar av försurningen, människans påverkan på klimatet och ozonskiktet samt luftföroreningar är andra viktiga områden för meteorologer, även inom forskningen. Fysiker är vanliga inom såväl näringslivet som offentlig sektor. Två av fem fysiker finns inom statliga myndigheter inklusive universitet och högskolor som, liksom forskningsinstitut, Foto: NASA Naturvetarna

4 är en stor arbetsgivare. Lika många finns inom det privata näringslivet. Landstingen är också en stor arbetsgivare, framför allt för sjukhusfysiker. Ett antal radiofysiker finns även inom statliga myndigheter som strål- och miljöskyddsmyndigheter samt privata företag, exempelvis inom kärnkrafts- och medicinteknisk industri. Meteorologer och oceanografer finns framför allt inom SMHI. Försvarsmakten anställer meteorologer och är en viktig arbetsgivare för alla fysiker. En stor andel av fysikerna arbetar i storstadslänen. Arbetsmarknad Fysikers kompetens efterfrågas i alla branscher med högteknologisk forskning. En föränderlig arbetsmarknad breddar också arbetsmarknaden för fysiker. Ofta efterfrågar arbetsgivare individer som har fysikkunskaper i kombination med något annat ämne. Branschkunskap inom till exempel IT är eftertraktat hos många arbetsgivare och är ett viktigt komplement till en fysikutbildning. Arbetsmarknaden förbättrades för hela gruppen under åren 2007 och Antalet utbildade fysiker har sjunkit på senare år. Det finns dock fortfarande betydligt fler fysiker i de yngre åldersgrupperna än bland de äldre. Drygt 10 procent av fysikerna är 55 år eller äldre. Trots att det inte finns några stora pensionsavgångar att räkna med har arbetslösheten för fysiker sjunkit rejält de senaste åren. Arbetsmarknaden varierar dock utifrån de olika specialiseringarna inom fysiken. Av Naturvetarnas medlemmar som är fysiker var två och en halv procent arbetssökande med ersättning från AEA, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, vid mättillfället maj Arbetslösheten för sjukhusfysiker var vid samma tidpunkt mindre än en procent. 4 Naturvetarna 2010

5 Arbetsmarknaden befinner sig nu i en övergång från låg- till högkonjunktur. Efter att arbetslösheten ökat något under lågkonjunkturen sjunker nu siffrorna igen. Akademiker brukar klara sig något bättre i lågkonjunkturer jämfört med andra grupper vilket även gällt naturvetarutbildade. Det är svårt att förutspå exakt hur snabbt konjunkturen vänder uppåt igen. Dessutom påverkas enskilda grupper och branscher helt olika både i omfattning och i tid. Vissa signaler inom den globala ekonomin tyder också på att Sverige och den svenska arbetsmarknaden återigen skulle kunna drabbas. Följ gärna utvecklingen på arbetsmarknaden för olika naturvetare i tidningen Naturvetare och på Arbetsgivare Fysiker arbetar till största delen inom det privata näringslivet. Fysiker är väl spridda på arbetsmarknaden och finns i stora och små företag. Några vanliga titlar avdelningschef data-/ IT-konsult forskare forskningsingenjör försvarsmeteorolog systemerare/programmerare systemutvecklare/systemingenjör utvecklingsingenjör verksamhetschef Några exempel på privata arbetsgivare Astra Zeneca ABB Cap Gemini Capio Diagnostics Elekta Instruments Ericsson Forsmarks kraftgrupp GE Healthcare IBM Svenska Siemens Sony Ericsson Mobile Communications Telia Sonera Sverige Vattenfall Volvo Några exempel på statliga arbetsgivare Universitet och högskolor FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut Försvarsmakten Försvarets Materielverk Naturvårdsverket SMHI Statens Kärnkraftsinspektion Strålsäkerhetsmyndigheten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Institutet för rymdfysik, IRF Sveriges geologiska undersökning, SGU Naturvetarna

6 löner Hur mycket du tjänar beror på många olika faktorer. Lönen varierar utifrån din erfarenhet och efterfrågan på din kompetens, kraven och förutsättningarna i tjänsten och var i landet du jobbar samt sektor, bransch och arbetsgivare. Medianlönen för fysiker ligger på cirka kronor i månaden för dem som har en akademisk grundexamen, och på för fysiker med forskarutbildning. Spannet i lönerna ligger mellan dryga för de nyexaminerade fysiker som har lägst löner, och närmare för erfarna fysiker med många år i arbetslivet. Naturvetarnas lönestatistik ger en fingervisning om hur lönerna ser ut för olika naturvetare. Observera att lönestatistiken visar 2009 års löner. Ta alltid kontakt med din lokala Naturvetar- eller Sacoförening eller en ombudsman på Naturvetarna för råd kring vilken lön du kan begära för ett visst jobb och inte minst för att få tips på hur du förhandlar. Är du inte redan medlem i Naturvetarna, ansök om medlemskap på 6 Naturvetarna 2010

7 Löner år 2009 Lön för fysiker med akademisk grundutbildning, fördelat på arbetsmarknadssektor: median övre kvartil* privat stat landsting samtliga Lön för fysiker, 0 4 år efter grundexamen: median övre kvartil* privat stat landsting samtliga Lön för fysiker med högre examen (doktor eller lic.), fördelat på arbetsmarknadssektor: median övre kvartil: privat stat landsting samtliga *Övre kvartil betyder att 25% tjänar mer och 75% mindre. Källa: Naturvetarnas lönestatistik Naturvetarna

8 fysikerprofiler Aras Papadelis är partikelfysiker. För fem år sedan belönades han med Naturvetarpriset. Han har fortsatt på samma bana och lägger pusslet till universums uppkomst, med partikelacceleratorn på CERN som kraftkälla. Aras har materians minsta byggsten, kvarken, i fokus. Just nu jagar han den så kallade toppkvarken, vilken är tyngst av alla kvarkar och väger ungefär lika mycket som guldatomen. Han beskriver toppkvarken som en språngbräda till att hitta nya partiklar som ännu ingen annan har sett. För att nå dit krävs farter som tangerar ljusets hastighet. I kollisioner i partikelacceleratorn frigörs energi och nya partiklar bildas. Men de är mycket instabila och lever inte längre än en ultrabråkdel av en sekund. Aras gör statistiska beräkningar och analyserar alla mätdata med hjälp av egna dataprogram. 8 Naturvetarna 2010

9 Kai-Uwe Schässburger är industridoktorand på Neodynamics AB där han är med och utvecklar metoder som kan revolutionera bröstcancerdiagnosen och den efterföljande terapin. Det skulle bli en stor förbättring för patienten jämfört med idag, då det kan gå flera veckor mellan diagnos och behandling. Han jobbar i gränssnittet mellan teknik, medicin, marknad och sjukvård. Några av produkterna är nära marknaden och kan revolutionera bröstcancervården. Doktorandtjänsten fick han genom att knyta kontakter med professorer under grundutbildningen. Fördelen är att jag inte bara sitter i ett labb, utan jobbar betydligt bredare med exempelvis patentfrågor och affärsplaner. Jag deltar på möten med samarbetspartners och håller i trådarna i kontakt med olika kompetenser, som till exempel radiologer, kirurger, patologer och ingenjörer. Naturvetarna

10 Naturvetarnas erbjudande Naturvetarna är specialister på fysikers och andra naturvetares utbildning, kompetens och arbetsmarknad. Med oss som stöd kan du känna dig trygg både under studietiden och genom hela arbetslivet. Vi är ett partipolitiskt obundet yrkesfackligt förbund inom Saco. Naturvetarna stödjer dig i arbetssökande och karriärutveckling, oavsett om du söker jobb för första gången eller vill komma vidare i arbetslivet. I vårt utbud av service kring jobb och karriär hittar du bland annat följande: Karriärsamtal Personlig rådgivning om dina karriärmöjligheter, där du får råd och stöd i din kompetensutveckling Karriärplanering och karriärprofilanalys Verktyg för att kartlägga din kompetens och klargöra för dig själv vad du kan och vad du vill. Nyttigt när du söker jobb samt förbereder dig inför löne- och utvecklingssamtal. Söka jobb Stöd och verktyg för hela processen. Det kan till exempel handla om att coacha dig till en slagkraftig ansökan som tar dig till intervjun. Vi erbjuder också workshops, där vi varvar teori och praktik. Du får chans att öva på att kommunicera din kompetens och bemöta tuffa frågor på en anställningsintervju. Nätverk Kontakter med andra naturvetare kan hjälpa dig i jobbet och i att komma vidare i din karriär. Det gäller oavsett om du är student, doktorand, anställd, chef eller företagare. Ekonomisk trygghet Naturvetarnas a-kassa, AEA, har en av de lägsta avgifterna på marknaden. Den ersättning du får via a-kassan kompletteras dessutom genom Naturvetarnas inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften och ger dig 80 procent av din inkomst vid eventuell arbetslöshet. Bra arbetsvillkor Naturvetarna förhandlar fram förmånliga kollektivavtalavtal, samt stöder dig i argumentationen för en högre lön och bra individuella anställningsavtal. Förbundet ger råd och stöd i frågor som rör din situation och dina rättigheter i arbetet. Genom medlemskapet i Naturvetarna får du inflytande över utvecklingen för naturvetare. Med ditt stöd får vi också större möjligheter att verka för en samhällsutveckling där din kompetens tas tillvara och är efterfrågad. 10 Naturvetarna 2010

11 Vi eftersträvar en dialog och vi välkomnar inlägg i vår tidning Naturvetare, på och studentbloggen Här kan du följa dagsaktuella frågor som rör dig som naturvetare. Läs och kommentera, ge oss feedback. Som student är ditt första medlemsår gratis, och därefter betalar du tio kronor i månaden. Fullbetalande medlemmar betalar 230 kronor per månad. Mer information: svenska Fysikersamfundet Svenska Fysikersamfundet är en ideell förening grundad 1920 av den fysiska vetenskapens utövare, främjare och vänner. Samfundet har som ändamål bland annat att främja fysikalisk forskning och fysikens tillämpningar. De vill också sprida information om fysik och fysikutbildning och stimulera intresse för naturvetenskap. Samfundet är även till för att öka samverkan mellan fysiker och andra grupper i samhället som t.ex. massmedia. Mer information: Naturvetarna

12 Besök På vår webb hittar du mer information och aktuella nyheter om fysiker och andra naturvetare. Där kan du också bli medlem i Naturvetarna. Ett strategiskt steg i din karriär, som stöttar vårt arbete med att utveckla naturvetarnas möjligheter på arbetsmarknaden. NATURVETARNA.SE Fakta i denna skrift bygger på SCBs utbildnings- och arbetsmarknadsstatistik, Naturvetarnas medlems- och lönestatistik samt AEAs statistik. Skriften uppdaterades i augusti Planiavägen 13 Box Nacka

Matematiker, statisti ke r & datavetar e

Matematiker, statisti ke r & datavetar e Matematiker, statisti ke r & datavetar e Beskriver, analyserar och modellerar processer och fenomen. NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om matematiker, statistiker och datavetare

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund Därför är det smart att bli medlem Jag forskar om ett tabubelagt ämne Sid 14 Sid 13 SOCIONOMER Hur mycket tjänar en socionom? Sid 12 Här arbetar socionomerna Sid 8 Anna Bonnier: Jag vill jobba 10 åsikter

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing ANNONS hela denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing ANNONS DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing 2008 Den statliga verksamheten är full av utmaningar

Läs mer

Drömjobbet. var med och forma Sveriges framtid

Drömjobbet. var med och forma Sveriges framtid Drömjobbet var med och forma Sveriges framtid September 2009 Sida 4 En ny generation tar över staten Generationsväxlingen öppnar för 132 000 nya jobb Sida 6 7 & 17 Myndigheter och bolag, isbjörnar och

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 November 2008 Omslag: Marina Kalafatidis är legitimerad sjukgymnast och arbetar inom Västerås stad med att behandla och hjälpa

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

En handbok i yrkesvägledning

En handbok i yrkesvägledning En handbok i yrkesvägledning 2 Tomas Lundmark, dekanus för skogsfakulteten vid SLU Foto: Julio Gonzalez, InfoAvd. SLU Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 3 Jägmästare En mästare på jakt?

Läs mer

Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag Modellen med individuell lönesättning, där medlemmar själva kommer överens om

Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag Modellen med individuell lönesättning, där medlemmar själva kommer överens om #8/07»Jag är övertygad om att akademikerförmedlingen kommer att bli ett ovärderligt stöd för medlemmar under nästa lågkonjunktur. Louise Adelborg, vd Jusek ledare nästa uppslag» Starkt stöd för individuell

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken TVÅ MÅSTEN I VÅRDPOLITIKEN Vården är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Det är framförallt vårdens kvalitet och hur du bemöts som patient som är viktigt för

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

IT-branschen en viktig bransch för Sverige

IT-branschen en viktig bransch för Sverige Om IT-branschen 2 ISBN: 978-91-7391-007-1 IT-branschen en viktig bransch för Sverige Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas, hög användning av IT både inom offentlig

Läs mer

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Systemvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer