Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur"

Transkript

1 Sidan 1 av 12 Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur

2 Sidan 2 av 12 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT infrastruktur Innehållsförteckning 1 OMFATTNING OCH SYFTE ANSVAR OCH ORGANISATION SERVERMILJÖ SERVERAPPLIKATIONER ÖVERVAKNING LAGRINGSMILJÖ DATABASHANTERARE INTEGRATIONER KLIENTMILJÖ UTSKRIFTSMILJÖ KATALOGTJÄNSTER OCH DOMÄNSTRUKTUR... 6 METAKATALOG... 7 SKÅNEKATALOGEN... 8 ACTIVE DIRECTORY... 8 EDIRECTORY... 8 IM (IDENTITY MANAGER) REGION SKÅNES WAN... 9 TILLGÄNGLIGHET TEKNIK 11 KAPACITET TJÄNSTER REGION SKÅNES LAN DATORHALLAR... 12

3 Sidan 3 av 12 1 Omfattning och syfte Detta dokument avser att ge en övergripande beskrivning av Region Skånes ITinfrastruktur. Med syfte att tjäna som bilaga till upphandlingar eller som stöd i kommunikation både internt i Region Skåne och med externa samarbetsparter. 2 Ansvar och organisation Den första januari 2005 bildades en intern förvaltning inom Region Skåne med ansvar för Region Skånes infrastruktur, (InformationsTeknikTjänster ITT). ITT:s uppdrag var att leverera IT-infrastrukturtjänster som arbetsplatser, kommunikation och nätverk, lagring, behörighetssystem och säkerhet till hela Region Skåne. Uppdraget innebär ansvar för drift och samordning av Region Skånes IT-infrastruktur så att information lagras och finns tillgänglig på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. När ITT startade var all IT decentraliserad inom Region Skåne vilket innebär att alla sjukhus hade olika IT-miljöer och att nästan ingen samordning fanns, ITT har på Region Skånes uppdrag sedan starten arbetet för att standardisera och samordna ITinfrastrukturen genom standardiserade plattformar och konsolideringar och detta arbete fortsätter även Sedan 1 januari 2009 övergick ITT i en ny förvaltning (RSIT Region Skånes ITförvaltning) 3 Servermiljö Region Skånes standard serveroperativ baseras på nuvarande och den föregående versionen av Microsoft Windows Server. Det finns även vissa inslag av HP UX och Linux. Vid behov av servertjänster är alltid förstahandsvalet virtuella servrar, om speciella förutsättningar kräver att servertjänsten är fysisk så är dessa endast i undantagsfall annat än bladservrar. Regions Skånes fysiska servermiljö är baserad på C klass bladservrar från HP. Konsolidering och virtualisering av servermiljön och testmiljöer pågår med hjälp av VMware ESX, steg ett i konsolideringsstrategin innebär att de lokala servrarna virtualiseras för att sedan konsolideras till färre antal driftcenter. Ett datacenter geografisk speglat i två serverhallar är etablerat och ett konsolideringsarbete av servertjänster påbörjades i november 2009 och beräknas vara slutfört under 2010.

4 Sidan 4 av 12 4 Serverapplikationer E-postplattformen utgörs av Microsoft Exchange Server. All inkommande och utgående e-post till och från Internet skannas för virus och spam innan leverans till Exchangemiljön. E-post domänen och är den enda tillåtna avsändaredomänen mot Internet. Standardklienter är MS Outlook och Outlook Webb Access. Autentisering av användaren sker genom Active Directory. Region Skånes standardplattform för informationsspridning både internt och extern via intranät och externa webbplatser är för närvarande uppbyggt kring EPiServer. Ett ramverk för ett regiongemensamt Intranet är under uppbyggnad under Ramverket kommer att vara skiktat och tjänsteorienterat med möjlighet att byta ut eller lägga till komponenter allteftersom nya krav tillkommer. Standardprodukt för virusskydd på servrar är F-Secure Anti-Virus. Som terminalserverlösning använder Region Skåne Citrix Presentation Server på Microsoft Windows servrar. Citrix används i huvudsak för verksamheter med geografisk spridning som ett strategiskt val av plattform. Samt i vissa fall som ett komplement till lokal klientinstallation om specifika skäl föreligger. IT-system som kräver klientinstallation bör därför alltid vara verifierat för publicering med Citrix Presentation Server 4.5 eller senare. 5 Övervakning Region Skåne har standardiserat server- och applikationsövervakning till produkten AppManager från Attachmate NetIQ. Det finns framtaget ett grundövervakningspaket för övervakning av hårdvara och operativsystem som är implementerat på samtliga servrar. Appmanager används också för proaktiv övervakning av applikationer, på så sätt kan man uppnå en optimerad och anpassad applikations övervakning som ger ökad effektivitet. För nätövervakning har Region Skåne valt att standardisera kring produkten HPOpenView, nätövervakningen kontrollerar kontinuerligt att kommunikation är i full funktion. Alla larm som övervakningssystemen genererar samlas in till en funktion i Region Skånes centrala Servicedesk som benämns Central övervakningsfunktion. Den Central övervakningsfunktion äger alla inkomna larm och har till uppgift att gör en första prioritering av larmet och att skapa ett ärende som sedan eskaleras till lämplig tekniker som påbörjar felsökning och åtgärd.

5 Sidan 5 av 12 6 Lagringsmiljö Inom Region Skåne finns fem separerade lagringsnätverk vilka tillhandahåller lagringstjänster både lokalt och regionalt. Tekniken som används är Brocade resp. Cisco SAN switchar och HP SAN EVA 8000 och MSA1000/1500. Region Skåne har som avsikt att konsolidera sin lagring till det nya datacenter som är speglat i två serverhallar. Här finns etablerat en ny tre skiktad lagringslösning från EMC som även innebär att all information speglas mellan de två datacentren med start under hösten Legato Networker, IBM Tivoli och Veritas NetBackup används som backupverktyg, även dessa är under konsolidering och samordnas till en gemensam plattform baserad på IBM Tivoli och diskbaserad backup. 7 Databashanterare Standard för databashanterare inom Region Skåne är Microsoft SQL Server. De versioner som används är SQL Server 2000, SQL Server 2005 och SQL Server En regional konsolidering till en databasmiljö på MS SQL Server 2008 är påbörjad och beräknas vara slutfört Ett regelverk finns för nya databaser gällande ex databasnamn eller att följa standard för sorteringsordning, instans och instansnamn. Leverantörer bör supportera framtida uppdateringar av SQL Server och ska ta del av Region Skånes regelverk för databaser och databasmiljö. 8 Integrationer Region Skåne strävar efter att uppnå en tjänsteorienterad arkitektur för sina applikationer och plattformar. En följd av detta är att alla integrationer ska ske via tjänstegränssnitt och kontrakt mellan konsument och producent. Region Skåne har etablerat en enhetlig plattform för en tjänsteorienterad arkitektur baserat på ramverket Microsoft.NET med de stödjande produkterna Microsoft BizTalk Server och Office Sharepoint Server. Region Skånes integrationsplattform består för närvarande av Microsoft BizTalk Klientmiljö Inom Region Skåne finns ca PC-klienter. Av dessa ska under 2009, mer än 80% vara grundinstallerade enligt nedan: Windows XP Pro SP2 (inklusive diverse aktuella patchar) F-Secure Anti-Virus 5.44/6.0

6 Sidan 6 av 12 Novell ZenWorks Desktop Management 6.5 eller senare MDAC 2.8 Acrobat Reader 7 Internet Explorer version 6.0 som lägst Microsoft Office/Open Office. Specifikation av klient-pc vid nyanskaffning HP: Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz Intel Q35 Express Intel Graphic Media Accelerator GB PC GB hårddisk, 7200rpm DVD-läsare; Slim 8X/24X DVD-ROM Drive Integrerat ljudkort AC-97 Integrerat Broadcom eller intel 10/100/1000 SmartcardReader tangentbord Optisk USB-mus med 2 knappar & hjul Windows Vista OEM Resterande 20% av regionens klient-pc erhåller en lägre prestanda: Dell / HP Pentium III på ca MHz 128 MB minne Ca 10 GB hårddisk Management i form av applikationsdistribution, uppdatering och fjärstyrning av klienter sker primärt med Novell ZenWorks Desktop Management 6.5. Novell ZENworks Asset Management används för inventering av hårdvara och applikationer. 10 Utskriftsmiljö Region Skåne använder till stor del laserskrivare från HP, nätverksskrivarna är till stor del utrustade med HPs Jet-directkort. En stor andel skrivare är lokala. På senare år har även nätanslutna kopiatorer och multifunktions maskiner införts. Nätverksutskrifter köas på dedikerade Windows servrar. 11 Katalogtjänster och domänstruktur Aktuella versioner av våra katalogtjänster behandlas inte i detta dokument då dessa är föränderliga. Det åligger leverantören att kontakta ansvarig för katalogtjänster för att få

7 Sidan 7 av 12 denna information. Övergripande är att det finns en standard för signatur/användaridentiteter som medför att varje användares signatur är unik. Alla användarna som finns upplagda i katalogerna har ett HSA-id. Detta är baserat på organisations id:et samt en unik siffer kombination i slutet av denna som gör id:et unikt. HSA-id:et används för att utfärda Siths certifikat i HSA katalogen för att möjliggöra stark authentisering Region Skåne har ett antal olika katalogtjänster för olika ändamål dessa är: Metakatalog I Region Skåne finns två uppsättningar av metakataloger som har till uppgift att vara navet i vår infrastruktur gällande hanteringen av identiteter och annan användarbaserad information från identifierade styrande tjänster till mottagare av informationen. Detta görs med hjälp av regelverk som har till uppgift att säkerställa att informationen finns i de tjänster/system på sådant sätt som tjänsten kräver eller enligt de regler och riktlinjer som finns. Tjänster som inte kan använda sig av BIF och dess regelverk eller använda sig av våra andra katalogtjänster för uppslag ska låta sina interna värdemängder hanteras med hjälp av metakatalogen för att undvika manuell dubbelregistrering och dubbeladministration av användare. Nedan följer i punktform de krav som bör/måste uppfyllas av leverantör för varje ny tjänst. Om synkronisering av identiteter ska göras bör/ska målsystemet ha ett unikt attribut eller kolumn för personpost som är detsamma som i metakatalogen (t ex personnummer, HSA-id) för att kunna matcha detta. Leverera och överlämna rätt/tillräcklig åtkomst för att kunna läsa samt göra förändringar i målsystem (t.ex. ldap, odbc, jdbc, webservice) Att en tydlig dokumentation över vilka poster samt beroenden som är aktuella vid integration för att RSIT ska kunna upprätta ett kontrakt (överenskommelse) mot leverantör. Kontraktet som RSIT tillsammans med leverantör tar fram och godkänner innefattar följande: o Bakgrund och mål o Verksamhetsinformation o Ansvariga o Tillgänglighetskrav o Avgränsningar o Loggning o Förvaltningsansvar o Informationsmodell o Entiteter/Begrepp o Organisatorisk struktur o Placeringslogik o Processmodell o Komponentvy o Generell beskrivning av gränssnittet mellan systemet o Funktioner och meddelanden

8 Sidan 8 av 12 I de tjänster som inte kan nyttja Siths certifikat (alla nya tjänster bör/ska använda sig av Siths authentisering) så ska lösenordspolicyn för dessa följa Region Skånes befintliga. Skånekatalogen Skånekatalogen är en X500 katalog som är organisatoriskt uppbyggd. I denna registreras, flyttas och tas det bort användarobjekt via ett enkelt användargränssnitt som verksamheten själv förfogar över. Varje ny användare får en unik identitet och till denna knyts ett HSA-id. Denna följer sedan användaren i våra övriga katalogtjänster och i ett flertal olika system. Skånekatalogen ska betraktas som en informationskatalog för våra anställda inom Region Skåne. Tjänster som ett visst system är beroende av bör och ska inte knytas mot denna tjänst utan detta ska istället göras mot HSA katalogen eller mot ett Active Directory beroende på tjänstens användningsområde. Detta utreds tillsammans med RSIT och leverantör/beställare. Active Directory I vårt regiongemensamma Microsoft Active Directory finns samtliga huvudförekomster (primär anställning enligt Skånekatalogen) i Region Skåne upplagda med hjälp av metakatalogen. Detta är den primära och styrande katalogen avseende autentisering vid inloggning, behörighetskontroll och tilldelning av rättigheter för till exempel filer och kataloger från klientplattformen. Här knyts även en Exchange e-post adress till varje användare som ska ha en sådan. Miljön består av ett antal domänkontrollanter fördelade i två regionala serverhallar. Varje ny tjänst som införs som kräver integration mot vårt Active Directory bör/ska uppfylla dessa punkter: Leverantören bör/ska "automatiskt" supportera framtida uppdateringar och versioner av vårt Active Directory. Detta innebär att leverantören måste agera proaktivt mot, i detta fall Microsoft, och testa sina tjänster mot nya versioner Om den nya tjänsten måste ha ett systemkonto för att kommunicera med vårt Active Directory får detta inte vara likställt med Domain Admin för att fungera. Dessa konton måste specificeras så att de inte får mer rättigheter än vad som krävs för att tjänsten ska fungera. Den nya tjänsten ska vara anpassad för att kommunicera mot domännamnet med hjälp av ldaps och inte vara hårt knuten mot enskilda domänkontrollanter med dns namn eller ip-adress. Om domännamnet används innebär det en högre tillgänglighet vid eventuella avbrott.. edirectory I vårt regiongemensamma edirectory finns samtliga anställda i Region Skåne upplagda. Identiteterna hämtas från vårt Active Directory med hjälp av en metakatalog. Denna katalogtjänst används i dagsläget för att uppnå funktionalitet gällande programdistributioner med hjälp av Zenworks till vår region gemensamma tekniska grundplattform. Miljön består av ett antal servrar med olika roller gällande Zenworks funktionalitet fördelade i två regionala serverhallar. Varje ny tjänst som införs som kräver integration mot vårt edirectory bör/ska uppfylla dessa punkter:

9 Sidan 9 av 12 Leverantören bör/ska "automatiskt" supportera framtida uppdateringar och versioner av edirectory. Detta innebär att leverantören måste agera proaktivt mot, i detta fall Novell, och testa sina tjänster mot nya versioner Leverantören ska använda sig av DNS-adress för att nå vår edirectory miljö företrädesvis via ldaps. På det sättet kan vi hantera IP-adresser som vi vill och dessutom styra om servrar vid driftstörningar utan att ta hänsyn till speciallösningar. Om den nya tjänsten måste ha ett systemkonto för att kommunicera med vårt edirectory får detta inte vara likställt med Administrator för att fungera. Dessa konton måste specificeras så att de inte får mer rättigheter än vad som krävs för att tjänsten ska fungera. IM (Identity Manager) Detta är ett administrativt gränssnitt från Nordic Edge som är Javabaserat och används idag för administration mot olika typer av tjänster såsom katalogtjänster samt självadministration i vissa delar av verksamheten. Om nya eller befintliga tjänster kräver ett gränssnitt är detta vårt primära val för användning IM, som står för Identity Manager, fungerar som en webbaserad tjänst. När användaren har bevisat vem man är genom en godkänd authentisering (Siths eller användarnamn och lösenord), så kontrolleras användares behörigheter antingen genom attribut baserad åtkomst eller via grupptilldelning. Baserat på behörigheterna bestämms sedan vilken vy man får se och vilka delar som får administreras. En användare har alltid minst en roll men kan ha flera utefter funktion eller ansvarsområde. Vid administration sparas eventuella förändringar genom webbtjänsten till berört bakomliggande system, exempelvis direkt till en katalogtjänst via ldaps eller genom webservices via vår region gemensamma plattform till aktuell tjänst. 12 Region Skånes WAN SkåNet den gemensamma infrastrukturen för Region Skåne, kopplar samman geografiskt spridda verksamheter i Skåne. Tjänsten levereras idag av Tele2 och tillvaratar dagens möjligheter att tillgodose kraven från olika verksamhetssystem som använder data, tal och bildkommunikation i ett gemensamt IP baserat datanät. Tele2 tar i tjänsten ett totalansvar för installation, drift och övervakning. Tjänsten hanterar mycket höga krav på tillgänglighet, kostnadseffektivitet, skalbarhet och flexibilitet baserade på regionens och verksamheternas krav. Regionens sjukhus är via back-bone sammankopplade i ett SDH-nät med gränssnitt mot Region Skåne i form av Ethernet Gbit. Hastigheten är 1 GB/s mellan sjukhusen. Avtalade tillåtna fördröjningar är i backbone mellan två valfria sjukhusnoder 10 msek vid Frame size 128 och 15 msek vid Frame size För access till närmaste nod är den tillåtna fördröjningen 18 msek vid Frame size 128 och 23 msek vid Frame size I båda fallen gäller att värdena garanteras vid en last på max 60% av tillgänglig

10 Sidan 10 av 12 bandbredd samt att för thruput garanteras minst 80% av bandbredden på enskild förbindelse. Back-bone består av 12 huvudnoder i Lund, Landskrona, Malmö (UMAS och Knutpunkten), Trelleborg, Helsingborg, Ängelholm, Ystad, Simrishamn, Kristianstad (CSK och Skånehuset). Dessa 12 noder är hopkopplade via två separata ringar, som i sin tur är hopkopplade på två fysiskt skilda ställe, allt för att höja tillgängligheten. Den sk. Knutpunkten finns etablerad i Malmö. Knutpunkten har en egen Back-bone anslutning till Skånet för hög prestanda och till denna ansluts all trafik till och från Internet, Sjunet (det nationella Hälso- och Sjukvårdsnätet), olika leverantörer med avtal, samt till Universitetsnätet. Andra enheter som ansluts direkt till SkåNet back-bone nät, gör detta på två olika sätt. Ett sätt för accesser med hastigheten 2 Mbit/s och ett sätt för accesser med hastigheterna 10 eller 100 Mbit/s. Noderna har två skilda trafikseparerade sk. redundanta vägar till Back-bone enligt följande:

11 Sidan 11 av 12 Tillgänglighet Teknik Tillgängligheten till infrastrukturen för större enheter (sjukhus och Knutpunkten, samt Skånehuset i Kristianstad) är anpassad för drift dygnet runt om årets alla dagar. Samtliga noder (kommunikationsutrustning) i Back-bone har full redundans. Detta innebär att det alltid finns två oberoende trafik vägar och separata divergerade fiber in till den aktiva utrustningen placerad inne på sjukhuset. Utöver detta finns extra redundans i Back-bone nätet för att eliminera konsekvenserna av ett fiberbrott så att omkoppling sker till redundant väg inom 50 ms. I Spridningsnät finns ingen redundant förbindelse, men utökad tillgänglighet utöver kontorsarbetstid kan fås som utökad option. Det finns i avtalet olika mått på vilken otillgänglig tid som är tillåten. För back-bone gäller 99,96 % tillgänglighet vilket motsvarar max 4 timmars otillgänglighet per år 0-24 årets alla dagar. För accessnätet gäller motsvarande 99,70 % tillgänglighet, dvs max 8 timmars otillgänglighet per år under servicetiden (kl ). Åtgärdstiderna vid fel är för back-bone max 2 timmar mellan och max 4 timmar övrig tid. För accessnätet är motsvarande 4 timmar mellan Infrastrukturen som knyter samman huvudnoderna i back-bone nätet är baserad på SDH teknik. Back-bone tjänsten överlämnas på respektive nod via dubblerade optiska Gigabit Ethernet interface. Olika typer av logiska trafikflöden transporteras i SkåNet och för framtiden finns många olika möjligheter att prioritera dessa olika trafik typer för att alltid kunna använda den totalt tillgängliga bandbredden på ett optimalt sätt. Kapacitet Samtliga tio sjukhus, samt Knutpunkten i Malmö och Skånehuset ansluts från start med 1 Gbit/s till det gemensamma Back-bone nätet. Denna kapacitet är den som gäller från start och det är denna bandbredd man delar på i ringarna mellan back-bone noderna. Skulle det uppstå behov av mer kapacitet går det att uppgradera hela back-bone nätet till 1 Gbit/s. Mindre enheter som vårdcentraler och tandvårdskliniker ca (260 st) ansluts med olika tjänster beroende på behov av hastighet och tillgänglighet. Tjänster Förvaltningarna kan avropa ett antal olika tjänster för access in till back-bone nätet. Det finns förädlade tjänster som innebär att alla nödvändiga komponenter ingår för att

12 Sidan 12 av 12 koppla in sig. Dessa kallas Access och finns med hastigheterna 2, 10 och 100 Mbit/s. Dessutom finns xdsl tjänster. Utöver detta finns förbindelsetjänster som Koppar, Smalband och sk. Svart fiber. För dessa tjänster ansvarar Region Skånes egna IT förvaltning RSIT. Region Skånes LAN Huvuddelen av Regionens fastighetsnät och LAN bygger på Fast Ethernet 10/100. I stamnäts delar börjar mer och mer Gigabit Ethernet dock att etablera sig. Även om flertalet nät är switchade finns fortfarande mindre delar som fortfarande är hubbade, RSIT förvaltningen har helt driftansvar för de lokala fastighetsnäten och campusnäten. 13 Datorhallar Sedan september 2009 finns det etablerat två redundanta och katastrofsäkrade datacenter inom Region Skåne, dessa är etablerade i Lund och Helsingborg och alla nya installationer av system och applikationer kommer att förläggas dit. Region Skåne befintliga äldre datorhallar kommer successivt att avvecklas under 2010.

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet Länsteknik Sida 1 (6) 1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet 1.1.1 Syfte Många system som upphandlas av olika enheter inom Norrbottens läns landsting, t

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö Bilaga 05 Beskrivning av befintlig IT-miljö Innehåll Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 Inledning... 3 2 Allmänt... 3 3 Mobila enheter... 3 3.1 Fabrikat och modeller... 3 3.2 Operativ system...

Läs mer

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN Versionshistorik Datum Orsak Ansvarig Version Revision 2014-03-07 Skapad Roland Jaeger 1.0 1.0 2 (5) Innehåll Beskrivning av datamiljön i... 3 Allmänt... 3 Generell

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.4 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

1 Infrastruktur för RTJP RTJP är placerad i en virtuell miljö som i brist på bättre namn går under benämningen MVK-molnet

1 Infrastruktur för RTJP RTJP är placerad i en virtuell miljö som i brist på bättre namn går under benämningen MVK-molnet Beskrivning av infrastruktur kring RTJP 1 1 Infrastruktur för RTJP RTJP är placerad i en virtuell miljö som i brist på bättre namn går under benämningen MVK-molnet 1.1 Nätverk och brandvägg RTJP är placerat

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. Ecos Systemkrav Systemkrav 2016-11-25 2 (6) Systemkrav för Ecos Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun

Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun Kommits Vårkonferens 2008, 7-8 maj i Strömstad Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef 2008-05-06 Värmland och Karlstad Värmland: Karlstad: 280.000 84.000 Resan från politiskt

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

tisdag 8 november 11

tisdag 8 november 11 Hur bygger vi SSO-lösningar utan att påverka IT-infrastrukturen? 2011-11-07 Tommy Almström Product Manager www.nordicedge.se/talmstrom Dagens mest aktuella fråga: Hur många konton samt lösenord har

Läs mer

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient 1 Vad är eklient? Beställningsautomation Nytta och utmaningar Frågor 2 startade 2012/13 som samarbetsprojekt mellan Region

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

ByggR Systemkrav

ByggR Systemkrav ByggR 1.7.0 Systemkrav Systemkrav 2017-01-25 SMS 2 (5) Systemkrav ByggR Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se. Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com

Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se. Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com Norrköpings kommun En del i Fjärde storstadsregionen 129 500 invånare 8 500 anställda 20 000 elever IT-infrastruktur

Läs mer

Bilaga 3, Tjänste & Systemspecifikation

Bilaga 3, Tjänste & Systemspecifikation Bilaga 3, Tjänste & Systemspecifikation 1. Behovsbild: Botkyrkabyggen har ett Intranät som bygger på EPI server med kopplingar till en SharePoint miljö. Servrarna hostas av vår IT-partner (i dagsläget

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Hur kan medborgaren få bättre vård?

Hur kan medborgaren få bättre vård? Hur kan medborgaren få bättre vård? Säkert informationsutbyte med federationslösning för utökad vårdkvalitet över organisationsgränser Presentatörer Stefan Wittlock, Hultsfreds kommun Tommy Almström, Nordic

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Vabas 2.6.2. Systemkrav

Vabas 2.6.2. Systemkrav Vabas 2.6.2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2015-0-12 2 (6) Systemkrav Vabas 2.6.2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Mark Systemkrav

Mark Systemkrav 1.36 Systemkrav Systemkrav 2016-10-25 2 (7) Systemkrav 1.36 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Vabas 2.7. Systemkrav

Vabas 2.7. Systemkrav Vabas 2.7 Systemkrav Systemkrav 2016-05-20 2 (7) Systemkrav Vabas 2.7 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Av Johan Olsson vid IT avdelningen på HTU Johan.Olsson@htu.se Definition av kriswebb Kriswebb är ett system som möjliggör snabb publicering av information

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

Vabas Systemkrav

Vabas Systemkrav Vabas 2.7.1 Systemkrav Systemkrav 2017-11-29 2 (7) Systemkrav Vabas 2.7.1 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar 1 Sammanfattning Detta dokument beskriver Sametingets krav för sin framtida IT-driftmiljö. Kraven är ställda utifrån Sametingets nuvarande och framtida behov av en säker och stabil driftmiljö för Sametingets

Läs mer

Ale kommun Arkitektdokument

Ale kommun Arkitektdokument Ale kommun Arkitektdokument 2013-02-25 Version 1 Revison B Versionshantering Obs Dokumentet bör revideras minst en gång per år. Datum Version Beskrivning Ändrat av 2012-09-03 1 JA 2013-02-25 1B Uppdaterade

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Sjunet robust DNS. Teknisk Beskrivning

Sjunet robust DNS. Teknisk Beskrivning Sjunet robust DNS Teknisk Beskrivning Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0-0.9 Björn Gustavsson 0.91 Christoffers Johansson 1. Inledning... 2 2. Syfte... 2 3. Bakgrund... 2 4. Kontaktvägar...

Läs mer

Teknisk plattform för version 3.7

Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 1 (13) Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Programsupport... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.1.1 Primära webbläsare... 5 2.1.2 Sekundära webbläsare...

Läs mer

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under Johan Lindgren, 32 år - Linuxtekniker - Brinner för fotografering

Läs mer

Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015

Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015 i Samverkan Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015 Håkan Bengtsson, eklient i Samverkan Roger Nilsson, Ystad kommun Lars Nilsander, Halmstad kommun 1 Agenda Grunden för eklient Standarder och Livscykelplaner

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP Info KP 081113 Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP - FM Generell Teknisk Plattform En IT-infrastruktur som bl a tillhandahåller

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien En nyckelfärdig och heltäckande global dedupliceringslösning för företag. Informationsblad: Dataskydd Översikt Symantec NetBackup 5000-serien levererar en innehållsmedveten, heltäckande lösning med global

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Introduktion Meddelande tjänsten eller EDI tjänsten som den kallats under många år är en punkt-till- punkt-, alternativt punkt-till-många-leverans

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6)

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 1(6) LEDNINGSÄGARMODUL Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 2(6) 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0 Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK Version 1.0 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-01-27 Prel. version för initial test Anders Carlberg 0.2 2017-02-14

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift

ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift ISY Case är ett standardsystem för hantering av verksamhetsspecifika behov hos en kommun. Systemet finns idag tillgängligt för verksamheterna

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Inbjudan. Hearing gällande HR-personalsystem för hela Region Gävleborg

Inbjudan. Hearing gällande HR-personalsystem för hela Region Gävleborg Hearing gällande HR-personalsystem för hela Region Gävleborg Inledning En upphandling kan föregås av en så kallad Hearing. En Hearing är ett sätt för Region Gävleborg att i detta fall samla information

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer