Teknisk standard, upphandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk standard, upphandlingar"

Transkript

1 Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig från Christian Richaud Patrik Östman Teknisk standard, upphandlingar för Landstinget Dalarna Datum: Aktuell version: 1.0

2 1 BAKGRUND DOKUMENTHANTERING REVISIONSINFORMATION HÄNVISNINGAR DATAHALLAR KOMMUNIKATION INTERN NÄTSTRUKTUR LAN / WAN KAPACITETER FJÄRRACCESS SÄKERHETSLÖSNINGAR PLATTFORMSBEROENDEN OPERATIVSYSTEM FÖR SERVERPLATTFORMEN VIRTUELL SERVERPLATTFORM DATABASHANTERARE ACTIVE DIRECTORY 2008R E-POSTPLATTFORM SERVER- OCH SYSTEMÖVERVAKNING DATALAGRING OCH BACKUP IDENTITETSHANTERING SÄKERHETSLÖSNINGAR WSUS SÄKERHETSLÖSNINGAR INTEGRATIONER REGIONAL TJÄNSTEPLATTFORM INTEGRATION VIA BIZTALK WEBB... 6

3 1 Bakgrund IT-infrastrukturen är grundläggande för hela Landstinget Dalarnas IT-miljö. Att ITinfrastrukturen är anpassad efter nuvarande och kommande behov är av största vikt för att IT-miljön skall fungera på ett tillfredställande sätt. Syftet med detta dokument är att ge en tydlig bild över Landstinget Dalarnas tekniska förutsättningar och komponenter för IT-infrastruktur. Dokumentet är indelat i ett antal huvudområden för att härleda till IT-miljöns olika delar. När det gäller den löpande utvecklingen av IT-infrastrukturens IT-stöd styrs detta genom förvaltningsplaner för de tre pm 3 -objekten (Standardarbetsplats, Teknisk Plattform och Kommunikation) som utgör infrastruktursfamiljen. 2 Dokumenthantering 2.1 Revisionsinformation Version Datum Ändrat av Åtgärd Christian Richaud Fastställt som Hänvisningar Nedan redovisas de dokument som dokumentet hänvisar till. Dokument Plats Dokumentnamn Sökväg eller annan plats 3

4 3 Datahallar Det finns två datahallar i Falun. Dessa är placerade inom Falu Lasarett i två olika byggnader. Det är ungefär 100 meter mellan hallarna. I respektive hall finns utrymme för c:a 20 rack med utrustning. Det finns avbrottsfri kraft från två olika UPS-enheter i respektive hall. Hallarna är utrustade med kyla och befuktning. Mellan hallarna och de centrala kommunikationsrummen finns fiberkablage (MM-fiber och SM-fiber). Från de två centrala kommunikationsrummen (som ligger i anslutning till respektive datahall) finns det kablage till övriga sjukhuset och yttre anslutningar till andra verksamheter och omvärlden i form av Internet och Sjunet-accesser. 4 Kommunikation 4.1 Intern nätstruktur Datanätet baseras på Cisco-utrustning. Nätet använder IPv4 och merparten av utrustningen kopplad till nätet får IP-adresser tilldelat via DHCP. Det fysiska nätet består av c:a switchportar fördelat på olika VLAN. För att knyta ihop olika nät används Cisco VRF Lite. För närvarande finns det VRF:er för LD-net (det allmänna nätet), Fastighetsteknisk utrustning, Medicinteknisk utrustning och Gästnät till Internet. I nätet finns trafikprioritering för IP-telefoni. Detta då nätet inkluderar c:a IP-telefoner tråd respektive trådlöst anslutna till det interna nätet. Förutom fysiska portar finns det WLAN i varierande utsträckning inom verksamheten. Totalt c:a Accesspunkter. WLAN är utbyggt enligt Ciscos rekommendationer för trådlös IPtelefoni (min -67 db för täckning på 5 GHz-bandet) Anslutning till det trådlösa nätet sker med 802.1x (certifikat). Landstinget har egna IPv6-adresser men införande inom det egna nätet kommer inte att ske före LAN / WAN Kapaciteter LAN:et har generellt 100 Mbit/s accessportar med undantag för Röntgenavdelningar och nya utökningar som sker med 1 Gbit/s accessportar. Servrar ansluts med 1 eller 10 Gbit/s till LAN:et. I stjärna från Falu Lasarett har varje sjukhus 2 * 1 Gbit/s WAN. I städerna Falun, Borlänge och Mora har de större verksamheterna delade WAN-länkar (1 Gbit/s i slinga) med maximalt 4 noder per slinga. Slingorna i Falun och Borlänge ansluter till Falu Lasarett. Slingan i Mora ansluter till Mora Lasarett. Övriga yttre enheter har WAN-länkar med 10 eller 20 Mbit/s med möjlighet till uppgradering upp till 100 Mbit/s. Mindre enheter (Ungdomsmottagningar etc) har Hårdvaru-VPN med Internet via ADSL eller Stadsnät som bärare. Internetkapaciteten är typiskt 6-8 Mbit/s eller högre. Mot Sjunet finns en redundant anslutning med kapacitet 50 Mbit/s. Mot Internet finns en redundant anslutning med kapacitet 100 Mbit/s. 4.3 Fjärraccess Fjärraccess till LD-net (Landstinget Dalarnas IP-nät) sker i första hand via Portwise (SSL- VPN). 4

5 Vid sidan av Portwise finns Cisco VPN. Planering pågår för att införa Cisco Anyconnect always on vilket medför att Landstinget Dalarnas bärbara datorer alltid är uppkopplade till Landstingets nät om de har Internetaccess. Övriga fjärraccesslösningar levereras kundunikt i form av Telia LAN Access (Eget APN och 3G/GPRS VPN-koncentrator) för Ambulanser samt Cisco Office Extend för verksamheter som har behov av 4.4 Säkerhetslösningar Mot DMZ och Internet samt mellan VRF:er nyttjas Cisco ASA brandväggar. Brandväggarna är dubblerade för hög tillgänglighet. Landstinget använder McAfee Web-proxy och McAfee IDS/IPS för hantering av all Internettrafik. Web Proxy kräver inloggning för åtkomst till Internet. Proxy-inställningar laddas ner till klienten i form av PAC-fil. 5 Plattformsberoenden 5.1 Operativsystem för serverplattformen Följande versioner av Windows server finns stöd för i Landstingets serverplattform: Windows Server 2008, 2008R2 och Virtuell serverplattform Landstinget virtuella serverplattform är VMware version Databashanterare Valet av databas ska i första hand vara Microsoft SQL (MS SQL) och vi har stöd för följande versioner SQL 2008 och En SQL-databas ska i första hand lagras på något av landstingets dedikerade SQL-hotell. 5.4 Active Directory 2008R2 Landstinget har en domän med fyra domänkontrollanter som ligger på version 2008R E-postplattform Idag använder Landstinget Microsoft Exchange 2007 som e-postplattform men planerar en uppgradering till Exchange 2013 under hösten/våren Server- och systemövervakning Landstingets servrar och system skall i största möjlig mån övervakas av det centrala övervakningssystemet SCOM 2012 som har larmhantering med eskaleringsmöjligheter. 6 Datalagring och backup Den centrala lagringslösningen innefattar lagring, arkivering och backup. För SAN-lagring (blocklagring) nyttjas idag HP XP2400, ett skåp i vardera datahall. För fillagring nyttjas HP EVA6400. Som backupsystem använder Landstinget Symantec Netbackup version Identitetshantering Identitetshantering sker genom en centraliserad hantering via Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) och ambitionen är att ansluta alla större system till denna centrala lösning. 5

6 Identiteter skall verifieras via tillgängliga nationella system (Befolkningsregister, HSA-katalog, m fl) och uppdateras kontinuerligt vid eventuella förändringar. 8 Säkerhetslösningar För att bibehålla god säkerhetsnivå används ett flertal olika lösningar för säkerhetsuppdateringar, antivirus och systempatchningar. 8.1 WSUS Alla klienter och servrars Windows operativsystem uppdateras genom WSUS. Alla operativ skall ligga i fas med Microsofts rekommendationer gällande nivåer på operativ och säkerhetskorrigeringar. 8.2 Säkerhetslösningar Landstinget Dalarna använder produkter från Mcafee gällande antivirus eller intrångsprogramvara. Antivirus är av typen o Application Control o Move(virtuella miljöer) o Virus Scan Enterprise v8.x 9 Integrationer Landstinget Dalarna har olika integrationslösningar beroende på syftet med integrationen. 9.1 Regional tjänsteplattform Den Regionala tjänsteplattformen är en teknisk plattform som är kopplad mot den Nationella tjänsteplattformen. Varje tjänst som vill ansluta till tjänsteplattformarna måste följa Tjänstekontrakt som specificerar regelverket för hur informationsöverföringen ska gå mellan de olika systemen. Den Regionala tjänsteplattformen ska vara en central plats för kommunikation med nationella tjänster framtagna av CeHIS/Inera, men kan även användas av andra externa och interna tjänster. Detta innebär möjlighet till återanvändning av tjänster, samt kommunikation med externa aktörer utan att behöva släppa in dem genom brandväggen mot Landstingets interna nät. 9.2 Integration via Biztalk Idag används BizTalk 2010 som integrationsmotor. Med en SQL 2008 R2 som databashanterare. Det finns 2 produktionsmiljöer, en för VIS-integrationer som har en önskad upptid 24/7, samt en för mer administrativa integrationer som inte kräver lika stor upptid. 10 Webb Landstingets standard webbmotor är Windows IIS 7.5. Som webbpubliceringsverktyg används Episerver 5 för internwebb och Episerver 6 för extern webb. Sharepoint 2010 används också som verktyg för en projektportal.. 6

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009:15 Kartläggning IT-frågor vid bildandet av Region Norrland IT-frågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Svenska kyrkans gemensamma ITplattform

Svenska kyrkans gemensamma ITplattform Svenska kyrkans gemensamma ITplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE45/60 IT i Svenska kyrkan Ingen vet vad Svenska kyrkans IT kostar idag ( 300 miljoner per år? ) Enligt nyckeltalsprojektet i Göteborg

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 Författare: Martin Andersson JTH DD08 Erik Berggren JTH DD08 Henrik Hagstedt JTH DD08 Henrik Johansson JTH DD08 Björn Lindén JTH DD08 Björn Nygren JTH DD08 Tim Olsson JTH DD08

Läs mer

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 Förord En väl fungerande elförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett modernt samhälle. Företag

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

Kartläggning och bedömning av konsekvenser av Sasser-masken i samhället

Kartläggning och bedömning av konsekvenser av Sasser-masken i samhället Sid 1(10) Rapport Dnr. 0562/2004 2004-06-23 Informationssäkerhets- och analysenheten Bertil Lindberg Kartläggning och bedömning av konsekvenser av Sasser-masken i samhället Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Liftarens Guide till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Sid 1/29 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Revisionshistorik... 4 2. Inledning... 6 3. Översikt...

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 IT-kommissionen Adress: Observatoriet för IT-infrastruktur, IT-kommissionen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

BRP Systems. Systembeskrivning. BRP Systems. Sida 1 av (27)

BRP Systems. Systembeskrivning. BRP Systems. Sida 1 av (27) Systembeskrivning Sida 1 av (27) ... 1 Systembeskrivning... 1 Installationstyper... 4 Klient / Server... 4 Terminal Server... 6 ASP... 9 BRPs åtkomst till installationens servrar och klienter... 12 Säkerhet

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Inledning En stor del av den IT-utrustning som finns på marknaden idag och som i allt större

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Co-Location Helrack 42U från 3995:-/mån Exkl. moms och energi

Co-Location Helrack 42U från 3995:-/mån Exkl. moms och energi Hela denna bilaga är en annons från Nortech AB Producerad av www.indevel.se för Nortech Spara katalogen! Vårkatalog 2006 Varuhuset för telekommunikation och IT Högkvalitativa drifttjänster till konkurrenskraftiga

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Presentation Växjö Kommun Hur Växjö kommun hanterat MSKD 4.1 IT-plattform 2010 In i dimman ut i molnet? 2010-11-11 Snabb fakta Växjö Kommun I slutet av vikingatiden på 1000-talet kom, enligt legenden den

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar Län. Barnhälsodatapiloten - Slutrapport Bilaga 1-15 2010-03-01

Regionförbundet i Kalmar Län. Barnhälsodatapiloten - Slutrapport Bilaga 1-15 2010-03-01 Regionförbundet i Kalmar Län Barnhälsodatapiloten - Slutrapport Bilaga 1-15 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Bilaga 1 Avtal...5 2. Bilaga 2 - Testprotokoll BHDP Hultsfred SSK mot edos...8 2.1 Inloggning

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm

Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SID 1 (37) Bilaga 7e Beskrivning av befintlig IT-miljö Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform

Läs mer