Nr.6-7. Vänsterpress. Välkommen till Almedalen! Trevlig sommar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr.6-7. Vänsterpress. Välkommen till Almedalen! Trevlig sommar!"

Transkript

1 Vänsterpartiets medlemstidning Nr.6-7 Vänsterpress Trevlig sommar! Foto: Kalle Larsson Dags för Almedalsvecka igen. Foto: Losita Garcia Vi röstade ja! Natasja Mrdjanov gläds åt ett alldeles speciellt beslut på LOkongressen. Sid. 6 Ledaren: Vår kampanj har varit framgångsrik. Sid 3 Välkommen till Almedalen! Den 4 juli ordnar Vänsterpartiet ett välfärdsseminarium. Feminism, bostadspolitik, kultur och popvänstern är också delar av programmet i Almedalen. Välkomna! Alliansens egen experimentverkstad ligger i Stockholm. Sid 8-9 Ida Gabrielsson: Kvinnor behöver träffas enskilt. Sid 11 Vi zappar mellan tvkanalernas Top model och Postkodmiljonären i hopp om att finna lyckan. Sid 16 Foto: Losita Garcia Nu ska partiet få bättre verktyg att jobba med: Aron Etzler berättar om tankarna bakom den kanske största organisationsförändringen i partiets historia, sid 4-5

2 Klipp & Innehåll Vänsterpress är Vänsterpartiets medlemstidning. Kontakt Vänsterpartiet Tfn: Fax: Box , Stockholm Ansvarig utgivare Aron Etzler Kontakt, redaktör Losita Garcia (vik.) Tfn: Prenumeration Kristina Boström Carlbäck vansterpartiet.se Prenumeration ingår i medlemssavgiften. För övriga kostar en helårsprenumeration 300 kr per helår. Betala till pg Taltidning Prenumeration som ovan. Annonser Losita Garcia Tfn: Creative Director Dennis Hankvist Grafisk formgivning Losita Design Tryckeri MittMedia 2012 Manusstopp Red. ansvarar endast för beställt material. Gefle Dagblad 7 juni Kritik mot vinstutdelning Kommunen tar för mycket vinst från Gavlegårdarna. Det tycker Hyresgästföreningen som i ett öppet brev till politikerna nu kräver att miljon utdelningen stoppas. / / Vänsterpartiet reserverade sig mycket riktigt mot vinstuttaget när frågan behandlades i kommunstyrelsen. Enligt partiet är det dessutom tveksamt om beslutsunderlaget är tillräckligt i lagens mening. Lärarnas nyheter 7 juni Del av längre intervju. Ni är ensamma om att helt vilja för bjuda vinster i den skattefinansierade skolan. Hur ska ett förbud se ut? Vi tittar på flera modeller, bland annat Norges. Man kan till exempel lagstifta om att en skola inte får skolpengen om den har vinstuttag. Det drabbar framför allt stora skolkoncerner. Väljer de att vara kvar och återinvestera alla pengar får de göra det. Men sannolikt kommer de inte att vara så intresserade av detta och många skolor återgår då till kommunen/staten. Så det är inte så att friskolor ska förbjudas helt och hållet? Nej, de som driver skolor för att de har en pedagogisk idé, personalkooperativ och bya-skolor kommer inte att beröras av detta. Men hur ska ni kunna enas med S och MP som anser att det räcker att villkora vinstuttagen med kvalitet och skrivningar om att vinst inte får vara syftet med verksamheten? Vi vet att det finns en debatt inom S och MP och jag är övertygad om att vår åsikt har gehör långt utanför vårt parti, till och med på den borgerliga sidan. Vi kommer att göra vinstförbud i välfärden till en valfråga och ju starkare vi blir desto större chans har vi att driva igenom det. DN debatt 7 juni Det råder i dag stor brist på kvalificerade yrkesarbetare. Samtidigt är det allt färre som efter den senaste gymnasiereformen väljer de yrkesförberedande programmen. Jan Björklunds åtgärd att låta eleverna slippa läsa in högskolebehörighet saknar stöd bland ungdomarna. Andelen sökanden till yrkesprogram i Stockholms län minskade förra året med närmare 30 procent. De uppfattas av allt fler som karriärmässiga återvändsgränder. Vi menar att programmen därför fortsatt måste ge grundläggande högskolebehörighet. Men minst lika viktigt är att själva yrkesutbildningen håller en högre kvalitet än i dag. Det är en fråga som hamnat i skymundan i skoldebatten, och där har också vi själva ett ansvar./ / Jonas Sjöstedt, Rossana Dinamarca Dalademokraten 7 juni Klimatkris, oljekris & skuldkris. Kunskapen om de globala och lokala samhällshoten ökar för var dag. Vi i Vänsterpartiet i Falun tänker inte sitta passivt och vänta på konsekvenserna av dessa kriser. Vi tänker agera för att motverka och hantera dem. Vi är beredda att omformulera vår politik i takt med vår insikt om denna nya verklighet. Vi vill skapa ett samhälle där människans välbefinnande står i centrum, ett jämlikt samhälle byggt på ekologiska principer där vi bryr oss om våra barn och barnbarn, medmänniskor och andra arter. / / För att genomföra denna omställning startar vi härmed Faluvänsterns gröna arbetsgrupp! Vill du hjälpa oss i detta arbete? Internkommunikationen görs om Det här numret av Vänsterpress är kanske ett av de sista du håller i handen. Partiet ändrar om i organisationen, men också internkommunikationen föränd ras. Vänsterpress i sig kommer att läggas ner, men tidningens olika delar dyker upp i ny skepnad. På webben, i nyhetsbrev och i ett helt nytt magasin ska medlemmarna kunna delta i debatten, få hjälp och tips och läsa om politiska frågor. Den exakta tidpunkten är inte klar, men planen är att det ska realiseras under hösten. På sidan 4-5 kan du läsa mer om vad som är på gång! Natasja Mrdjanov är ytterligare en av partiets medlemmar som satt fart på det fackliga arbetet. Även i Handels är bemanningsföretag ett ökande problem. Mer på sidan 6-7 Alliansen har en egen experimentverk stad där man testar nyliberala idéer. I Stockholm säljer man ut allt som går att sälja. Det gäller vård, skolor, kommunala tjänster men också bostäder. Det kan drabba din kommun också om de blå tar makten. På sidan 8-9 berättar Ann-Margarethe Livh om de märkliga turer som allianspartierna använder sig av för att kunna sälja ut stadens allmännytta. Lennart Johnson, redaktör för tidningen SEKO Sjöfolks Sjömannen, tar oss med till Filippinerna. Här förs sedan lång tid en kamp som handlar om rätten till fast anställning. Kontraktsanställningar och försöken att slå sönder facket är en internationell historia. Sidan Ida Gabrielsson berättar om hur det feministiska nätverket ska fungera. Utbildningsmaterial och manualer för att hjälpa exempelvis styrelser och valberedningar är på gång och distrikten kan söka pengar för viss verksamhet. Sidan 11 Max Gustafson Baksidan handlar på ett eller annat sätt om socialismen, som idédebatt i Upp sala och långt mer norrut; i Christina Snell- Lumios drömmar. Välkommen Ge plats för debatt! skriva till våra debattsidor! Du är välkommen Skriv att gärna skriva kort, till så våra är debattsidor, chansen stor max att de får Nästa nummer plats. tecken. Bidrag kan komma att Augustinumret innehåller en större Mejla returneras dessa för till: kortning alterna- intervju med Jonas Sjöstedt. tivt nedkortas av redaktionen. Vi kommer också att träffa Birger Lahti, Om Mejla du till: ej kan mejla; skicka skogs arbetare och medlem av parti- maskin- eller handskrivna styrelsen. Köttets påverkan på klimatet manus Maskinskrivna till: eller handskriv- kommer att redas ut och vi får veta vad som Losita na manus Design, skickas Högalidsgatan till: hände i Almedalen.Jenny Wrangborg som 35, Losita 117 Design, 30 Stockholm. Högalidsgatan i skrivande stund tilldelats LOs kulturpris Bidrag 35, 117 på 30 över Stockholm tecken medverkar med dikten Ett nytt språk. kan Faxade komma texter att kan returneras tyvärr ej för tas Och så blir det mer debatt förstås. kortning in. / Redaktionen alternativt nedkortas av redaktionen. Tills dess; trevlig sommar! Losita Garcia 2

3 Ledare Ledare: Vår kampanj har varit framgångsrik Jag vill gärna tro att vår envishet, vårt gemensamma och uthålliga arbete med att lyfta samma fråga gång på gång har bidragit till att LO-kongressen också uttalat samma uppfattning: Vinstintressen hör inte hemma i vård, skola och omsorg. De sista måndagarna i maj var Vänsterpartiets riksdagsgrupp ute i landet med äldreomsorgskampanjen. I Almedalen går vi över till höstkampanjen. Äldreomsorgskampanjen har gett mersmak och jag ser fram emot vår nästa gemensamma satsning. Det har varit en rolig kampanj och lätt att prata med folk var vi än har varit. Det har handlat om konkreta frågor som berör alla. Våren 2011 bedrev Vänsterpartiet kampanjen mot vinster i sjukvården och samtidigt var det flera tidningar som granskade riskkapitalbolagen i vården och visade på hur mycket av våra skattemedel som bara rullade ut ur landet och ner i fickorna på ägarna. Det senaste året har vi bedrivit kampanjen för bättre äldreomsorg, vi har även då pratat om att skattepengarna måste användas till omsorgen, men också visat på olika vägar att göra verksamheterna bättre. Det går att satsa så det blir fler anställda som får bättre möjligheter till vidareutbildning, bättre mat för de äldre, mer tid för de gamla att förfoga över själva det vill säga verklig valfrihet. Samtidigt har vårdskandalerna rulllats upp, där Carema är det företag som verkligen gett vanvården ett ansikte. Bland riksdagspartierna har vi varit ensamma med vår uppfattning. Vi blir ganska ofta hånade för vårt envisa motstånd mot privatiseringar av välfärden, men det har blivit svårare och svårare för våra motståndare. Vår kampanj har varit framgångsrik. Jag vill gärna tro att vår envishet, vårt gemensamma och uthålliga arbete med att lyfta samma fråga gång på gång har bidragit till att LO-kongressen också uttalat samma uppfattning: Vinstintressen hör inte hemma i vård, skola och omsorg. I slutet av maj presenterade Socialstyrelsen en utvärdering av äldreomsorg där man visade att det inte är några skillnader på kvalitén mellan privat och offentligt driven verksamhet. I alla fall inte vad man kunnat visa med det man mäter. Men en skillnad har man sett och det gäller bemanning och utbildningsnivå. Trots att många känner av kommunernas dåliga ekonomi, med fler delade turer, fler deltidsanställningar och fler vikariat, så är det bättre än inom den privata omsorgen. I offentlig verksamhet är det fler anställda och de har högre utbildningsnivå. Det är alltså precis som vanligt, personalen betalar priset för att bolagen ska få ut sina vinster. Undersköterskorna springer lite fortare och slår knut på sig själva för att gamla och sjuka ändå ska få en bra omsorg. Frågan är hur länge de orkar göra det innan underbemanningen visar sig i de kvalitetsuppföljningar som görs. Våra kampanjer mot vinsterna i välfärden har varit långsiktiga och konkreta. Vi tar tillvara det vi lärt oss i det arbetet och i höst drar vi igång ytterligare en vass kampanj, som riktar in sig på villkoren på den allt osäkrare arbetsmarkanden. Korta anställningar blir van ligare, vikarier och papperslösa utnyttjas hänsynslöst. Det är framförallt unga, kvinnor och invandrare som drabbas. Vi ska visa på effekterna av det osäkra arbetslivet och vi ska lyfta fram alternativen. Vi kanske kommer vara det enda partiet som driver de här frågorna också, men vi vet att vi har väldigt många drabbade och den fackliga rörelsen med oss redan från början. Vila upp er under sommaren kamrater, så samlas vi till en hejdundrande kampanj i höst! Mia Sydow Mölleby VU-ledamot 3

4 Den nya organisationen Partiet får bättre verktyg för att klara uppdraget Vi går igenom den kanske största organisationsförändringen i partiets historia, berättar nye partisekreteraren Aron Etzler. Det handlar om vad vänstern ska vara och göra för att klara de uppgifter som vi har idag. Vi sitter i arbetsrummet där Lars Ohly satt tidigare, och efter honom flera andra partisekreterare. Nu är det Aron Etzler som flyttat in. Men ännu är inte möbleringen klar. Dets saknas fler böcker, säger han och pekar på den tomma ytan bredvid bokhyllan. Trots att han bara suttit på posten några månader så ger han intryck av att ha tänkt igenom det mesta. Det finns en långsiktighet och en trygghet i det han säger. Det kommer att ta tid, men det kommer att gå bra. Och partimedlemmarna ska få det stöd de behöver. Kanske är det just det luttrade medlemmar behöver höra. Han berättar att det finns en väldig optimism efter kongressen. De flesta säger att det aldrig varit så bra stämning inom partiet. Inte ens under 90-talet, trots att partiet då fick mycket röster. Men då var det ett mer splittrat parti, nu finns få konflikter. Efter kongressen har vi jobbat hårt med att fundera på hur vi ska genomföra de ambitiösa kongressbesluten, vi har gjort tidsplaner och att-göra-listor och satt saker på plats. Det har varit en genomlysning av organisationen, en ganska visionär process som handlar om vad vänstern ska vara och göra för att klara de uppgifter som vi har idag. Den förra partistyrelsen påbörjade arbetet och nu genomförs den kanske största organisationsförändringen i partiets historia, berättar han. Partiet har äntligen kommit på hur man ska kunna satsa på organisation, studier och politikutveckling. Något man tidigare bara pratat om, men inte genomfört. Nu har vi sett till att det finns resurser för att bygga det här partiet, säger Aron Etzler. Han berättar om ett mycket mer systematiskt arbete. Hur partiet exempelvis undersöker varför vissa partiföreningar går bra och vad man kan lära av det. Och varför det går dåligt för andra och om orsakerna till det kan elimineras. Nu görs organisationsförändringen centralt och till hösten kommer resultatet att börja synas ute i landet. Vänsterpartiet ska vara med och ta fajten och det är därför vi omformar vårt parti så att vi kan vara just på plats. Ett enda parti. Vi jobbar också för att skapa ett parti, säger Aron Etzler med betoning på ett. Många talar om parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete, det tror jag inte är så klokt. Dels för att utomparlamentariskt arbete kan betyda vad som helst. Där finns allt mellan att samla in pengar till Nicaragua till att knacka dörr om lokala frågor. Kort sagt: det är ingen strategi att satsa på utomparlamentariskt arbete vi behöver istället definiera vilket utomparlamentariskt arbete som vi ska ägna oss åt för att bli framgångsrika. Men ett annat skäl är att en klyfta mellan arbetet i och utanför parlamenten inte är ett ideal. Snarare vill vi ju ha en väldigt tät koppling mellan det arbete vi gör i kommuner och det utåtriktade arbetet att prata med folk och driva opinionsarbete ska vara en naturlig del i det parlamentariska arbetet. Vi vill se det parlamentariska arbetet som en form av politisk aktivism. Och så är det faktiskt redan idag på många håll. Han förklarar att man försöker förstärka detta genom att låta studierna i partiet, organisationsbygget och internkommunikationen handla om partiets politiska aktion oavsett om det handlar om vänsterpartistiska förslag i kommunen eller lyckade torgmöten. Folk som gått igenom partiets studieprogram kommer kunna bli kommunikatörer, organisatörer och politiker i ett. Det tror jag kommer göra att vi upplever att vi tillhör ett parti som har ett gemensamt projekt, säger han. Konflikter. Det är ett faktum att vi har en del lokala partiföreningar som plågas av ganska onödiga konflikter. Vi tror att en del av lösningen på dem är att fokusera på verksamheten och ha en tydlig metodik. Om alla vet och har en gemensam bild av vad vänsterpartiet handlar om och får verktyg för att bli framgångsrika lokalt kommer konflikterna hamna i periferin. Det kan också sammanfatta mycket av det vi jobbar med just nu: vi ska inte vara ett parti på central nivå och 350 partiföreningar som står helt ensamma, utan vi ska bli ett parti, vi ska inte vara ett rött och ett grönt parti, utan det ska vara ett parti. Sätt att arbeta. En av de viktigaste politiska insikterna handlar om att inse att politik handlar om här och nu, säger han. Vad som hände igår och vad vi gör imorgon, är det som intresserar gemene man. En annan viktig sak är att vänsterpartister måste vara närvarande, vare sig det 4kanaler Hemsidan kommer att vara den stora mötesplatsen. Här ska erfarenheter spridas och debatten föras. Foto: Uppsala museum V Magasinet Vänsterpress upphör och ett nytt magasin skapas som även ska vara utåtriktat. 4

5 Den nya organisationen Nu görs organisationsförändringen centralt och till hösten kommer resultatet att börja synas ute i landet, säger Aron Etzler. handlar om en kommuns bostadspolitik eller en facklig konflikt så ska vänsterpartister finnas där. Vänsterpartiet ska vara med och ta fajten och det är därför vi omformar vårt parti så att vi kan vara just på plats. För att klara detta behövs en snabbare och bättre internkommunikation. Eftersom allmänheten verkar tveka om vi faktiskt kan genomföra vår politik är det också nödvändigt för oss att ta fram goda exempel på att det lönar sig att rösta in vänsterpartiet. Det blir också en viktig uppgift för partiets kommunikation att sprida dessa exempel. Fyra kanaler. Aron Etzler berättar att internkommunikationen ska vara en tjänst för medlemmarna och att partiet kommer ha fyra stora kanaler. Den mest Nyhetsbrev via mejl till alla medlemmar centrala är hemsidan, eftersom det är dit folk söker sig och eftersom den går att uppdatera snabbt. Där ska finnas en starkare medlemsdel med en uppsättning av olika verktyg. Man ska kunna få hjälp och tips med praktiska frågor som: Så här bygger man en stark lokalorganisation eller Så här genomför man en kampanj. Det kommer att finnas en resursbank med tal, siffror, statistik och hjälp. Det kommer att finnas en debattsida med en egen redaktion. På den nya hemsidan kommer man också kunna se vad Vänsterpartiet gör på olika håll, där kommer att finnas länkar till radioinslag och artiklar. Det kommer på så sätt också bli lättare att se vad Vänsterpartiet tycker i olika frågor. Nyhetsbrev via mejl till styrelser och parlamentariker Vi kommer att göra den tidning som partiet behöver Nyhetsbrev. Det kommer att finnas två nyhetsbrev, ett som går till alla medlemmar och ett som går till styrelser och parlamentariker, den senare kommer att innehålla mer kon kret information om kampanjer och andra uppgifter som just den målgruppen behöver. Nyhetsbrevet till medlemmarna ska sprida goda idéer och arbetsätt, det ska vara mobiliserande och ge partiet möjlighet att verkligen vara närvarande i det som händer. Nytt magasin Vi kommer att lägga ner Vänsterpress och starta en ny medlemstidning, berättar Etzler. Vi har utvecklat Vänsterpress så långt det går, men kommit till vägs ände. Nu måste vi ta ett nytt steg och där har vi lyssnat till våra medlemmar. Han berättar att medlemmarna haft tre önskningar när det gäller papperstidningen: den lokala nivån ska synas, den ska vara aktuell och den ska ta upp de stora frågorna. Detta har Vänsterpress svårt att uppfylla, menar han. Just att Vänsterpress kommer ut en gång i månaden är kanske det största problemet. Den kommer sällan, men när den väl kommer så håller den inte så länge, den känns snabbt gammal. Men vi har inte bara tittat på vad medlemmarna vill ha utan också på vad partiet behöver, säger han. Studiesatsning. Vänsterpartiet genomför just nu en stor studiesatsning och det nya magasinet är ett bra forum för att kunna använda resultaten och göra de stora frågorna begripliga. Vi lever i en komplicerad tid när stora saker står på spel. Och Vänsterpartiet ska befinna sig mitt i den kunskapsmässigt. Även om vi naturligtvis också kan skriva om historia och framtid, så ska folk framför allt känna att det är ett parti som befinner sig här och nu. Det nya magasinet ska, enligt Etzler, ge mer fördjupning, men också kunna användas utåtriktat. Formen ska vara tilltalande och den ska kunna användas med stolthet på arbetsplatsen, torget eller var man på nu befinner sig. Den måste vara rolig att läsa, säger han. Vänsterpress läsare behöver inte vara oroliga för att papperstidningen görs om, för vi kommer att göra den tidning partiet behöver. Jag tror att folk kommer att bli glada när de får se den! Text & foto: Losita Garcia 5

6 Vänsterpartister i facket Härligt med det rungande ja:et! Det kändes stort att vara en av 27 representanter från Handels på LO-kongressen, säger hon. Och det känns väldigt bra med det bifall som Handels motion fick, den som sa nej till vinst i välfärden. Natasja Mrdjanovs väg till yrket och rollen som fackklubbsordförande inom Handels var tämligen krokig. Natasja började som hotellstäderska, för att sedan gå vidare till arbete på Konsum, som krokimodell och vaktmästare på DN gick hon med i facket när hon jobbade på ett fik med risiga villkor som hon säger. Hon har också jobbat som SFI-lärare, telefonist och på bildbyrå. Vid 35 fick hon sin första fasta anställning och det var på Hyresgästföreningen. Idag jobbar hon som verksamhetsutvecklare och dessutom fackligt på halvtid. Det är 160 anställda på arbetsplatsen. Förutom anställda i butiker och på lager så organiserar Handels folk inom folkrörelserna, berättar hon. Tidigare har det genomsyrat arbetsplatsen att det är en folkrörelse, men nu har nya, kallare vindar börjat blåsa. Löner är en viktig fråga, men också arbetsmiljön. Många stressar för mycket eftersom de jobbar med frågor som de känner och brinner för. Det är oreglerad arbetstid och lätt att jobba för mycket. Natasja Mrdjanov har flera uppdrag i Handels, hon är representantsskapsombud, och sitter som ersättare i avdelningsstyrelsen och är vice i den sektion som organiserar just tjänstemännen inom Handels. Hon var också ombud på LO-kongressen. Det kändes stort att vara en av 27 representanter från Handels på LOkongressen, säger hon. Tre stora frågor. För Handels i stort är de viktigaste frågorna bemanningsföretagen som nu gör sitt intåg även i butikerna, det är att få bort visstidanställningar och det är rätten till heltid. När det gäller bemanningsföretagen så slipper arbetsgivaren, som hyr in, allt ansvar. Så är det visstidsfrågan, som mest gäller kvinnodominerade butiker. Nyss träffade jag en tjej som hade tolv timmar i veckan och det kan man ju inte leva på, säger hon, och fortsätter: Det är så himla viktigt att vi inte tappar den svenska modellen. Vi har ju fortfarande kollektivavtal, vi förhandlar fortfarande i partsförhandlingar, men det är så mycket som har försvagats. Frågorna måste upp på agendan. Vänsterpartiet har dom redan där, men sossarna, vart har dom tagit vägen? Normalisering. Vi diskuterar om det nya arbetslivet kanske har blivit normalt för yngre som inte har något att jämföra med. Att man accepterar att man måste jobba kvällar och helger för att kunna försörja sig och familjen. Men vill man ha en grundlön man kan leva på, så måste man också ta den fajten, säger Natasja. Handels centralt måste driva det här, men det handlar också om det lokala arbetet. Det är för många som bara väntar på att facket ska ordna upp saker. Men det skulle kunna vara lite mer fighting spirit på central nivå, tillägger hon. Hur är det med handels samarbete med politiska partier? I vår avdelningsstyrelse har skapats en påverkansgrupp, som ska påverka politiskt och nå ut med de fackliga och politiska frågorna. De valda är bland andra ordföranden från Handels sossen och dessutom ordföranden från Handelsvänstern, vilket är jätte roligt, säger hon. Vi har ju ett parti som satt de fackliga frågorna mycket tydligare på agendan än vad Socialdemokraterna har Vi har ju ett parti som satt de fackliga frågorna mycket tydligare på agendan. Natasja Mrdjanov har nära till skratt. Och trots namnet är hon med råge äkta stockholmare den sjätte generationen i staden. 6

7 Ekonomi & Noterat gjort och vi driver ungefär samma frågor som Handels, som delad föräldraförsäkring och sex timmars arbetsdag, vilket inte sossarna gör. Vänsterpartiet är helt enkelt det bästa partiet! Hon skrattar. När det handlar om hela fackföreningsrörelsen och LO, så skulle facket kunna ta en betydligt mer framträdande roll, tycker Natasja Mrdjanov. Hon har en känsla av att LO inte riktigt vågar sätta press på sossarna. Jag frågar henne om det inte är just det som är problemet, att LO har de här nära banden till socialdemokratin. Om det inte är just det som förhindrat facket från att bli en kamporganisation? Men Natasja ser det som en möjlighet att påverka. LO är ju en stor organisation som skulle kunna ställa mycket tuffare krav, säger hon. Och nu känns det som det kan bli en nystart med den nya LOordföranden. Hur ser du på Trondheimsmodellen, där man istället sätter press på alla partier? Jag tror abolut att det skulle kunna vara bra. Man gjorde ett försök från Handels sida med Stockholmsmodellen, som mest landade i att man skickade ut en enkät. Men när det gäller så här viktiga frågor borde man göra det mycket mer grundligt. Men åter till LO-kongressen Där fanns en motion från Handels som yrkade att LO ska verka för en non-profit-princip inom vård, skola och omsorg. LO-ledningen ansåg att motionen var besvarad i och med att de föreslog en utredning. Men det tyckte inte kongressen, berättar Natasja. Och resultatet av omröstningen gick inte att ta miste på. Folk började applådera och vråla redan innan presidiet hunnit säga att motionen bifallits. Ingen begärde heller rösträkning, det behövdes inte. Jag tror det bara var ledningen som var emot. Text & foto: Losita Garcia Natasja Mrdjanov Yrke: Verksamhetsutvecklare Familj: Just träffat någon Djur: Bara silverfiskar Bor: Hyresrätt i Hammarby sjöstad, Stockholm Senast lästa bok: Svikaren av Katarina Wennstam Senast sedda film: Svinalängornna Klas Eklund, SEB:s seniorekonom, skriver på DN-Debatt att det behövs en mer ansvars tagande kapitalism. Nationalekonomen Erik Hegelund anar en omsvängning i tiden. V:s ekonomiska politik snart betydligt populärare? Nationalekonomin har inom svensk vänster ofta ansetts vara högervriden och många av de ekonomer som hörts i media har också haft en borgerligt prägel. Nu verkar det dock börja röra på sig även där. Klas Eklund är en av Sveriges mest kända högerekonomer. Under Kjell-Olof Feldt ingick han i den socialdemokratiska så kallade kanslihushögern. Nyligen gav han en intervju i en affärstidning där han förklarade att man som företagare helt enkelt inte kan rösta rödgrönt. För några år sedan skrev Eklund boken Vårt klimat. I denna förklarar han att samhället snarast måste vidta kraftfulla åtgärder för att få ned klimatutsläppen till en hållbar nivå. Visst, marknadsmekanismer är användbara för att få effektivitet i detaljerna. Men marknaden kommer aldrig att lösa de globala problemen och de stora frågorna om samhällets framtid, menade han. Vindarna håller på att vända. Den internationella tankesmedjan OECD har länge hävdat att den enda vägen att få ned arbetslösheten är att skapa flexibilitet på arbetsmarknaden. Sänk a-kassan, minska anställningstryggheten, ta bort bidragen med mera. Det är olika varianter av denna politik, och teorier till stöd för denna, som alla partier i riksdagen mer eller mindre lutar sig mot alla förutom Vänsterpartiet. När man följer svensk debatt kan man lätt få intrycket av att övriga partiers politik skulle ha ett starkt stöd i forskningen. Det är helt enkelt inte sant. Lyckats lika bra. I en rapport 2006 konstaterade OECD att vissa länder verkar ha lyckats lika bra med arbetslöshet och jobben, men genom väldigt olika politik. Samma år sammanfattade IMFs chefsekonom Olivier Blanchard de senaste decennierna av forskning kring arbetslösheten med en liknande slutsats: Allt det som varit populärt att säga var nog trots allt fel. Blanchard har istället börjat fundera kring huruvida efterfrågan i samhällsekonomin, såsom mer expansiv finans- och penningpolitik, troligen har en större betydelse för arbetslösheten än vad många (framförallt höger)ekonomer trott. Penningpolitiken. En av de mest centrala åtgärderna i Vänsterpartiets jobbpolitik är förändringen av penningpolitiken och hela den ekonomiska politikens målsättning. Istället för stabil prisutveckling vill Vänsterpartiet ha full sysselsättning. En ny penningpolitik är troligen fullständigt avgörande för att fixa jobben och har potential att halvera arbetslösheten. Resten av politiken måste så klart också samspela till viss del men utan Riksbanken kommer det troligen vara omöjligt. Fattig debatt. Svensk ekonomisk debatt har länge varit fattig. Exempelvis har det bland amerikanska ekonomer inte varit svårt att hitta olika inriktningar, däribland flera av världsklass som förespråkar samma åtgärder som Vänsterpartiet gått till val på. I Sverige har vi länge nöjt oss med mer likriktning. Men även här har det börjat svänga. Lars Calmfors, en av Sveriges mest kända, kom i höstas ut som anhängare av en förändrad penningpolitik i den riktning som Vänsterpartiet argumenterat för länge. Att döma av ekonomernas diskussion kommer Vänsterpartiets jobbpolitik troligen snart bli betydligt mer populär Text: Erik Hegelund Foto: SEBgroup Så gick det med det sociala protokollet Sveriges riksdag godkände den 30 maj en ändring i EUs fördrag som möjliggör ett nytt permanent ekonomiskt stödprogram för euroländerna, den så kalllade europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). För att beslutet om fördragsändring skulle kunna träda i kraft krävdes ett godkännande av alla EU-länder. Ulla Andersson, (V), talade för att riksdagen skulle vägra godkänna fördragsändringen utan ett socialt protokoll, ett skydd för de fackliga rättigheterna. Se Vänsterpress nr 5/2012. Socialdemokraterna som länge pratat för ett socialt protokoll gick till oväntat hårt angrepp mot vänsterns förslag och försvarade att inget skydd för de fackliga rättigheterna skulle krävas. Det var återigen fel tillfälle och viktigare att det ekonomiska stödpaketet till euroländerna blev av. Sveriges Riksdag godkände slutligen fördraget efter en lång debatt. Inget skydd för de fackliga rättigheterna krävdes av majoriteten. Losita Garcia Fackligt i Sundsvall Det har startats en grupp i Sundsvall för dem inom partiet som jobbar med fackligt- politiska frågor. Se hemsidan 7

8 Bostadspolitiken Våra drömmars stad? Stockholm har länge varit en borgerlig experimentverkstad. Man har sålt och privatiserat och låtit marknaden ta över. Tanken är att exportera idéerna till resten av landet, så inte bara stockholmare har intresse av resultaten. Här synas bostadspolitiken. Vi brinner för att skapa en stad som verkligen är blandad, säger finansborgar rådet Sten Nordin (M) i DN. Så hur har det blivit? Idag är Stockholm en av de mest segregerade städerna i Europa, enligt Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid Uppsala Universitet. Något verkar alltså ha gått fel. De allmännyttiga bostäderna har inte bara betytt att folk kunnat få en bostad, utan forskning visar att de även haft andra effekter. Inom allmännyttan har folk från olika klasser delat bostadsområde, det i sin tur har lett till bättre studieresultat i skolorna i området, till större trygghet och mindre segregation. Att sälja ut allmännyttan har därför påverkat alla dessa områden negativt. Ju mindre allmännytta i ett område, ju färre människor med små inkomster som kan bosätta sig i området. Och tvärtom, ju fler borätter, ju fler med större inkomster i området. Segregationen påverkar inte bara de med mindre inkomster, även medel- och överklass blir mer otrygga när staden delas. Gasen i botten. Redan på 80-talet övergavs den politiska styrningen, men under det borgerliga styret har man verkligen trampat på gaspedalen. Under de sista 20 åren har hyresrätter försvunnit, av dem hela sedan Ett exempel är Östermalm, historiskt känd som en rik stadsdel. Trots det var andelen hyresrätter så sent som 1990 två tredjedelar av bostadsbeståndet. Idag är det en tredjedel. När det gäller allmännytta så finns bara tre procent kvar i innerstaden. Om trenden håller i sig kan allmännyttan i hela staden vara bortsopad Klipp. Bostadsklipp och bostadskarriär är nya begrepp i Stockholmsvärlden. Alla köper och säljer borätter. Alla gör klipp. Eller? I verkligheten så är det ungefär åtta procent som tjänat pengar. Övriga har förlorat på den förda politiken. Man har Hyresrätten och byggandet Byggkostnaderna i Sverige är de näst högsta i EU. Sverige domineras av fyra stora byggföretag. Och bostadsbrist är lönsamt för byggföretagen som kan ta betydligt mer betalt när de faktiskt bygger. I Stockholm är marken dyr. Istället för att hyra ut den och behålla ägandet, så säljs den. Den som bjuder högst får köpa marken av staden. Markkostnadens andel av hyran för en hyresrätt är idag 16 procent. Regeringen har slopat det räntebidrag som fanns tidigare, riktat till att bygga små hyresrätter. Hyresgäster i hyresrätt får inte göra några skatteavdrag för boende. Idag betalar en hyresgäst i Storstockholm 28 procent för sitt boende, medan en boende i bostadsrätt betalar 19 procent. Mer finns att läsa i den rapport som Edvin S. Frid tagit fram på uppdrag av Stockholmsvänstern. sålt det som stockholmarna ägt gemensamt, och sålt billigt. Det gäller inte bara allmännyttan utan också andra verksamheter. Man har sålt för att kunna sänka skatten. Nu vill man ta ännu mer från de allmänna bostadsbolagen, inte för att bygga nytt, utan för att kunna sköta normal kommunal service. Att sänka skatten är överordnat allt. Osäker tillvaro. Men också de nyblivna borättsinnehavarna lever farligt. Enligt en undersökning så klarar hälften inte en ränta på 7,5 procent. Och ingen vet vad framtidens ränta bär med sig. Till det kommer att den svenska bostadsmarknaden är en av de högst värderade i Europa. Byggande på sparlåga. Det byggs för lite i Stockholms län. Och när det byggs så är det för få hyresrätter. Det betyder att i de stadsdelar och förorter där många lägenheter redan omvandlats till borätter så fortsätter utvecklingen åt fel håll. Byggs det så blir det ännu fler borätter. Medelinkomsten höjs i dessa stadsdelar och förorter, i vissa fall kraftigt. Inte för att invånarna plötsligt tjänar mer, utan för att de med högre inkomster flyttar dit och de fattiga bort. Fattiga familjer. Skillnaderna syns även på andelen fattiga barn hade exempelvis de rikare områdena Bromma, Kungsholmen och Östermalm ungefär samma nivå som resten av staden. Men 2008 hade andelen fattiga barn i dessa områden sjunkit till en mycket låg nivå, medan den låg kvar eller hade ökat i andra. Staden delas upp, i fattiga och rika. Marknaden. I andra förorter, där folk inte har råd att köpa borätter cementeras andelen invånare med låg inkomst, de blir kvar där de har råd att bo. Bostadsrätterna blir inte fler här. När marknaden verkar så blir det ingen styrning mot blandade bostadsformer, utan tvärtom förstärks uppdelningen av staden. Text: Losita Garcia Källa: Bostadspolitik eller bostadsbutik Foto: Yanan Li 8

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer