Hur arbetar vi med e- hälsa och ny teknik i Norrbotten Per-Olof Egnell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur arbetar vi med e- hälsa och ny teknik i Norrbotten Per-Olof Egnell"

Transkript

1 1 Hur arbetar vi med e- hälsa och ny teknik i Norrbotten Per-Olof Egnell e-hälsastrateg Norrbottens läns landsting

2 Agenda Norrbottens utmaningar och möjligheter Strategier och policier Samverkan mellan landstinget och kommunerna Exempel på pågående satsningar 2

3 Agenda Norrbotten utmaningar och möjligheter Strategier och policier Samverkan mellan landstinget och kommunerna Exempel på pågående satsningar 3

4 Norrbottens län Invånare 25% av Sveriges yta 2,6% av Sveriges befolkning 14 kommuner 31 vårdcentraler + 6 Privata vårdgivare 32 Folktandvårdskliniker 6500 anställda vid NLL En av Europas ädlsta befolkning och krympande sedan 1994 Sveriges största investeringsområde Landets högsta exportvärde per invånare 1/3 Av personalen går hem 2020 Andel över 65 år 31,1 31,3 26,0 31,0 25,3 25,9 23,2 25,2 18,4 23,1 4

5 Vår strävan, mål, motto, ledstjärna Alla Överallt Alltid Landstinget har uppmärksammat behovet av politiskt ledarskap och integrerat e-hälsa i policyarbetet för att utveckla tjänster utgående från medborgarnas behov 5

6 Våra styrkor En regional plattform för e-hälsa Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen I Norrbotten, Kommunförbundet Norrbotten, regionala IT-företag Regional specialisering genom att vård- och omsorgsaktörerna fungerar som starka kravställare till det regionala näringslivet som levererar de efterfrågade lösningarna Ingen region i Sverige har etablerat samma bredd och expertis för att utveckla innovativa IT-lösningar för vård och omsorg Vårt egenutvecklade vårdadministrativa system, VAS En patient en journal inom hela landstinget Unik funktionalitet och används av alla personalkategorier oavsett roll eller specialitet Används inom hela landstingets verksamheter Flertalet vinnande IT-lösningar inom sjukvård

7 Användare av VAS Norrbottens läns landsting Jämtlands läns landsting Hallands läns landsting

8 Våra styrkor En regional plattform för e-hälsa Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen I Norrbotten, Kommunförbundet Norrbotten, regionala IT-företag Regional specialisering genom att vård- och omsorgsaktörerna fungerar som starka kravställare till det regionala näringslivet som levererar de efterfrågade lösningarna Ingen region i Sverige har etablerat samma bredd och expertis för att utveckla innovativa IT-lösningar för vård och omsorg Vårt egenutvecklade vårdadministrativa system, VAS En patient en journal inom hela landstinget Unik funktionalitet och används av alla personalkategorier oavsett roll eller specialitet Flertalet vinnande IT-lösningar inom sjukvård En kraftfull infrastruktur i form av ett regionalt fiberoptiskt höghastighetsnät för medborgare, näringsliv och offentliga aktörer, One Stream Förstärker möjligheterna till ökad mängd e-tjänster och en skapar goda förutsättningar för att utveckla e-hälsatjänster

9 Vår infrastruktur: One Stream Ingår I Europas största öppna bredbandsnät Lumiora i Norrbotten Byggt Vår infrastruktur för digitala tjänster E-hälsa/telemedicin utbildning Etc 9,000 km fibernätverk > 95 % av invånarna har tillgång till bredband 9

10 Våra styrkor En regional plattform för e-hälsa Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen I Norrbotten, Kommunförbundet Norrbotten, regionala IT-företag Regional specialisering genom att vård- och omsorgsaktörerna fungerar som starka kravställare till det regionala näringslivet som levererar de efterfrågade lösningarna Ingen region i Sverige har etablerat samma bredd och expertis för att utveckla innovativa IT-lösningar för vård och omsorg Vårt egenutvecklade vårdadministrativa system, VAS En patient en journal inom hela landstinget Unik funktionalitet och används av alla personalkategorier oavsett roll eller specialitet Flertalet vinnande IT-lösningar inom sjukvård En kraftfull infrastruktur i form av ett regionalt fiberoptiskt höghastighetsnät för medborgare, näringsliv och offentliga aktörer, OneSstream Förstärker möjligheterna till ökad mängd e-tjänster och en skapar goda förutsättningar för att utveckla e-hälsatjänster Lång erfarenhet av att arbeta med distansöverbryggande teknik och dess verksamhetsfördelar Luleå tekniska universitet Collaborative Working Environments Telemedicin I forskning och praktik Centrum för Innovation och e-hälsa vid Luleå tekniska universitet Regional, nationell och internationell samverkan med andra e-hälsaaktörer

11 11

12 Agenda Norrbotten Strategier och policier Samverkan mellan landstinget och kommunerna Exempel på pågående satsningar 12

13 Vårt arbetssätt för e-hälsa Från EU Policier till regionala strategier och planer EU ehealth Action Plan 2004 Communication on telemedicine 2008 Digital Agenda for Europe 2010 ehealth Action Plan Nationellt Sverige National Strategy for ehealth 2005, National Strategy for ehealth > Digital Agenda for Sweden 2011 Regionalt/ Lokalt E-hälsa prioriterat i de Regionala Tillväxt- Programmen , E-hälsa prioriterat i Regionala UtvecklingsProgrammen 2007-> Utmaningar & Behov Medfinansiärer EU: FP7, CIP, Strukturfonderna(ERDF) Nationellt: Vinnova etc. Projekt Implementation 13

14 Nationell e-hälsa, 2010 Stödja, engagera och motivera INVÅNARE Personliga e-tjänster för åtkomst till egen information och för att följa sin hälsa Tjänster för kommunikation och interaktion med utförare Webbaserad information för att underlätta val och ge ökad egenmakt Beslutsstöd/ förskrivarstöd Strukturerad dokumentation Användarvänliga journalsystem Patientöversikt Varningsinformation Utbildning och elärande Stöd till VERKSAMHET INFRASTRUKTUR Lagstiftning Informationsstruktur Teknisk infrastruktur Stöd till BESLUTS- FATTANDE Öppna jämförelser Automatiskt genererade kunskapsunderlag Utveckling av register och statistik för FoU Uppföljning och utvärdering 14

15 ICT for Everyone A Digital Agenda for Sweden ICT Policy Objectives: Sweden will be the best in the world at exploiting the opportunities afforded by digitisation Strategic areas: 15

16 Aktiviter inom vård och omsorg Utveckling av nya interaktiva tjänster som ökar tillgängligheten till vård så att patienten kan planera sin egen vård Ge medborgarna tillgång till sin egen journalinformation Hälsokonto där patienten själv kan dokumentera och föra in egentagen mätdata. Beslutsstöd för vårdpersonalen 16

17 Framtidens hälsovård i Norrbotten Policy och vision 2020 Norrbottens läns landsting som digital signatär för att arbete med den svenska digitala agendan E-samhället är ett av de fem strategiska områdena för landstinget 17

18 Framtidens hälsovård i Norrbotten Policy och vision 2020 Norrbottens läns landsting som digital signatär för att arbete med den svenska digitala agendan E-samhället är ett av de fem strategiska områdena för landstinget Fyra strategiska utvecklingsområden inom närsjukvårdskonceptet: 1. Systematiskt använda telemedicinska lösningar för att stärka sjukvården I hemmet och minska behovet av resor 2. Ytterligare förstärka och utveckla samverkan mellan landstinget och kommunerna 3. Öka flexibiliteten I hur vi kan utnyttja den kompetens som finns inom vården 4. Evidensbaserad vård I fokus Fortsätta bygga ut tjänsteutbudet: En av Sveriges största videokonferensplattform 18

19 Agenda Norrbotten utmaningar och möjligheter Strategier och policier Samverkan mellan landstinget och kommunerna Exempel på pågående satsningar 19

20 Samverkansytor KOMMUNALRÅD/LANDSTINGSRÅD Strategiskt SOCIALNÄMDS ORDF+VICE/Landstingsråd Politisk SOCIALBEREDNINGEN + 2 Landstingsråd Taktiskt Operativt MAS Kvalitetsutvecklare Adm. chef IT strateg Enhetschef ÄO LÄNSSTYRGRUPP 4 socialchefer, 4 skolchefer och 4 Landstingschefer 1 samordnare från Kfb och NLL IT-SAMVERKANSGRUPP inom ehälsa 5 tjänstemän från kommunerna 4 tjänstemän från landstinget gem samordnare från Kommunförbundet 5 ggr/år 1 ggr/mån Strateg primärvård, Processutvecklare, medicinska specialiteter Verksamhetschef IT, FoU-representant

21 Tidslinje Gemensam arbetsgrupp ehälsa etableras Pilot informationsåtkomst till VAS genomförs Införande HSA och SITHS i kommunerna Informationsåtkomst VAS=>NPÖ Informationsbehov mellan huvudmän kartläggs Breddinförande i kommunerna ( Informationsåtkomst till VAS ) Landstinget blir producent i NPÖ

22 Aktuella samverkansområden Bra liv mellan ungdom och ålderdom Hälsosam uppväxt Länsstyrgrupp Trygg ålderdom Övriga samverkansarenor e-hälsa

23 Exempel på samverkansaktiviteter inom e-hälsa Samordnad individuell plan SIP slutenvård öppen psykiatrisk tvångsvård öppen rättspsykiatrisk vård öppenvård Norrbottens NPÖ används sedan våren 2010 Distanskonsultation via CMA/video Vårdplanering via CMA Gemensamma utbildningar via video

24 Agenda Norrbotten utmaningar och möjligheter Strategier och policier Samverkan mellan landstinget och kommunerna Exempel på pågående satsningar 24

25 Gemensam videokonferensplattform Klinisk verksamhet och möten i vården Karesuando 50 videokonferenssystem 1500 PC-baserade klienter (CMA) driftstimmar 2011 Video conference system Pc system Mobil cart In patients home 25

26 Mobila lösningar Neonatalvård 26

27 Axelrehabilitering på distans 27

28 Distanskonsultationer Psykiatri - Inom länet - Stockholm - Köpenhamn 28

29 Specialistkonsultationer, Hud och hjärtsjukvård - Hud- eller Hjärtspecialist - Primärvårdsläkare/Dssk - Patient 29

30 Flerpartsbrygga Vårdplanering - Sjukhus - Vårdcentral - Biståndshandläggare - Patient och anhörig 30

31 Multidiciplinära radiologironder - Diagnos och behandling av cancerpatienter - Radiolog, Patolog, Ansvarig läkare 31

32 Streaming - Meetings & lectures - Website for streaming and recorded material Live and on demand 32

33 Barnkardiologi Snabb konsultation med hjärtspecialisterna på NUS Ekel lösning mha webbkameraserverlösning (Axis) Ultraljud via internet www-adress Password 33

34 RENEWING HEALTH, REgioNs of Europe WorkINg together for HEALTH RENEWING HEALTH is the second Pilot Type A ehealth project funded under the new European Union ICT-PSP (Information and Communications Technologies Policy Support Programme) Project start date: 1st of February 2010 Project duration: Total budget: EU contribution: 32 months Euros Euros The Whole System Demonstrator 6191 kroniskt sjuka patienter, 238 primärvårdsläkare 45% minskning av dödligheten 15% färre besök på akuten 20% färre akuta inskrivningar 14% färre inskrivningar 8 % lägre kostnader 26 pilot sites, grouped in 9 clusters and distributed over 9 EU regions patients in the Intervention Group

35 Renewing Health I Norrbotten - Ordinerad egenvård, 400 med hjärt- och kärlsjukdom eller eller diabetes och 400 patienter I kontrollgruppen Diet och fysisk aktivitet Diabetes Högt blodtryck Waranmedicinering EKG Glucose Blood pressure Stepmeeter Pulse watch Coagulation (INR) ECG-monitoring 35

36 Exempel på invånartjänster som vi utvecklat Ordinerad egenvård Boka möten med vårpersonal Fysiskt eller videbook meetings with professionals (video. Mail, chat etc) Möjlighet att bifoga information (dokument, foton, inspelad video) Tillgång till läkemedelslistan (and transfer to outlook calendar for reminders) Lagring av egna mätningar och möjlighet för vårdpersonalen att ta del av dem Tillgång till ordinationer, instruktioner, träningsprogram (video mm) Doktor_Egnell, MVK001 Per-Olof_Egnell 36

37 Example of other services developed Web based Clinic-specific services for citizens Safe management of drugs for elderly people Discharge planning with patients and kin using video conference - creating better quality of care Mobile IT services connect nursing and care teams Remote consultations with specialists via video conference Patients access to their EHR 37

38 Support USers To Access INformation and Services 38

39 Administrativa tjänster i SUSTAINS Tjänst Kommentar 1. Bokning, ombokning eller avbokning av undersökning och besök 2. Betalning av vårdbesök via Internet 3. Byte av primärvårdsläkare 4. Uppdatering av telefonnummer och namn för nära anhörig 5. Kontroll (logg) över vilka som läst journalinformation 39

40 Administrativa tjänster i SUSTAINS Tjänst Kommentar 6. Tillgång till information om hälsoförsäkringar 7. Tillgång till kostnader för erhållen vård 8. Möjlighet till att delegera journalinformation till närstående eller annan vårdare 9. Möjlighet att blockera information 10. Spåra och följa remisser 40

41 Administrativa tjänster i SUSTAINS Tjänst 11. Påminnelsetjänster (Sms etc.) 12. Medgivande till export av jornaldata till patientöversikten i epsos Kommentar NL L 41

42 Kliniska tjänster i SUSTAINS Tjänst 1. Tillgång till journalinformation 2. Möjlighet att ställa frågor till specifik sjuksköterska eller läkare 3. Fylla i hälsodeklarationer Kommentar NL L 4. Tillgång till läkemedelslista och labblistan (provsvar?) 42

43 Kliniska tjänster i SUSTAINS Tjänst Kommentar 5. Möjlighet till att bidra med information till journalen 6. Integration av mätvärden tagna av patienten 7. Integration av patientanpassade beslutsstödsystem (exempelvis för diabetiker) 43

44 Support USers To Access INformation and Services 44

45 Samarbetspartners i pågående projekt 1. Region of Southern Denmark Danmark 2. Veneto Region Italy 3. Ministry of Health of the Catalan Government Spain 4. Northern Norway Regional Health Authority Norway 5. Estonian ehealth Foundation Estonia 6. Regional Council of Auvergene France 7. Scottish Centre for Telehealth United Kingdom 8. Malopolska Region Poland 9. ehealth Innovations Center Sweden 10. Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine Norway 11. South Karelia Social and Health Care Dist. Finland 12. Intermunicipal Development Company Digital Cities of Central Greece S.A. Greece 13. e-trikala AE Greece 14. Municipality of Trikala Greece 15. Regional Health Auth. of Sterea&Thessaly Greece 16. European Patient s Forum Luxembourg 17. EHTEL Belgium 18. Cocir Belgium 19. Continua Health Alliance Belgium 20. Fundació TicSalut Spain 21. Krankenanstalten Betriebsgesellschft Austria 22. Land Kärnten Austria 23. Pflegewerk Managementgesellschaft Germany 24. County Council of Uppsala Sweden 24. Comunidad Autónoma de Aragon Spain 25. Comunidad Autónoma del País Vasco Spain 26. NHS Scotland United Kingdom 27. European Connected Health Campus United Kingdom 28. 5th Regional Health Authority of Central Greece Greece 29. Health Insurance Institute of Slovenia Slovenia 30. Health Information Management SA Belgium 31. Continua Health Alliance Belgium (EU) 32. Scottish Centre for Telehealth and Telecare United Kingdom 33. Association Internationale de la Mutualité Belgium 34. Club of Actors in TELemedicine France 35. Comité Permanent des Médecins Européens Belgium (EU) 36. Deutsche Gesellschaft für Gesundheitstelematik Forum für ehealth und Ambient Assisted Living e.v. Germany 37. European Health Management Association Belgium (EU) 38. European Hospital and Healthcare Federation Belgium (EU) 39. European Union of Medical Specialists Belgium (EU) 40. Nederlands Vereniging voor ehealth Netherlands 41. Polish Telemedicine Society Poland 42. Schweizerische Gesellschaft für Telemedizin und ehealth Switzerland 43. Telecare Service Association United Kingdom 44. ZTG GmbH Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen Germany 45

46 Tack! Frågor? 46

47 47

48 The main objectives for RTF Identify and analyze good practices within telemedicine services for chronic patients with COPD, Diabetes and CVD Identify and analyze good practices within regional facilitation of market development for SMEs in relation to telemedicine Identify and analyze regional strategies on the subject of telemedicine Suggest policy recommendations to European regions which can instigate wider implementation and deployment of telemedicine services at regional level 48

49 MOMENTUM European Momentum for Mainstreaming Telemedicine Deployment in Daily Practice Negotiation meeting 22 September 2011

50 A European Blueprint Telemedicine Deployment Legal, Regulatory & Security Strategy & Management Organisatio n & Change Mgmt. Technical & Market relations 50

51 Några planerade aktiviteter inom e- hälsa , Per-Olof Egnell Landstingsdirektörens stab

52 Bakgrund Fler och fler organisationer börjar upptäcka värdet av telemedicinska lösningar Men Tjänsterna (exempelvis video- och monitoreringstjänster) är inte en del av den vardagliga vården Några anledningar: Osäkerheter gällande organisation, lagar och förordningar Förändringsledning, ekonomiska incitament/ersättningsregler Infrastruktur för support Det finns ett behov av att identifiera och validera angreppssätt och verktyg för att kunna sprida och implementera tjänsterna Landstingsdirektörens stab

53 Förväntat resultat Ett etablerat nätverk av organisationer med lång erfarenhet av telemedicin och intresseorganisationer (patientföreningar, kompetenscentrum mm) En sammanställning av goda erfarenheter och strategier för hur telemedicin kan implementerar i daglig vård A European Telemedicine Deployment Blueprint En stor spridning av erfarenheterna och European Telemedicine Deployment Blueprint Landstingsdirektörens stab

54 How to reach large scale implementation A clear vision and objectives for future health care in the regions The competence and knowledge at regional politicians and decision makers Political courage make difficult decisions in an decreasing economy Shift focus from organisation to patient Need for e-health (IT) strategy on local/regional level From small local pilot projects run by champions to larger interventions Need of holistic evaluation for evidence and decision support New reimbursement models Knowledge and experience of change management on all levels Resources/funds for implementation 54

55 Children Cardiology Fast second opinion about newborn from children cardiac specialits at the academical hospial in Umeå Simple solution using regular ultrasound machine connected directly by Axis video camera Ultrasound available through internet www-adress Password 55

56 Regionalization of medical training At Sunderby Hospital - A vital future for the entire county 365 km Umeå Luleå 260 km Medical regionalization of medical school at Umeå University to the Norrbotten, Jämtland and Västernorrland counties (4 places) Östersund 270 km Sundsvall 56

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2012:03 FRISKA SYSTEM. ehälsa som lösning på hälsooch sjukvårdens utmaningar

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2012:03 FRISKA SYSTEM. ehälsa som lösning på hälsooch sjukvårdens utmaningar FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:03 FRISKA SYSTEM ehälsa som lösning på hälsooch sjukvårdens utmaningar Titel: Friska system - ehälsa som lösning på hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

Innovationer i vård och omsorg

Innovationer i vård och omsorg Maj 2013 Innovationer i vård och omsorg En bakgrundsstudie inom projektet Framtidens vård, skola, omsorg Rapporten är framtagen i samarbete med Christina Johannesson, Therese Olmsäter, Marcus Stevens,

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18)

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) V I N N OVA I N F O R M AT ION V I 2 0 0 8 : 1 1 ( e r s ä t t e r V I 2 0 0 6 : 1 7 ) Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) ISSN: 1650-3120 Maj 2008 Den

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

EFFEKTER AV DIGITALA TJÄNSTER FÖR ÄLDREVÅRD, EN EKONOMISK STUDIE

EFFEKTER AV DIGITALA TJÄNSTER FÖR ÄLDREVÅRD, EN EKONOMISK STUDIE EFFEKTER AV DIGITALA TJÄNSTER FÖR ÄLDREVÅRD, EN EKONOMISK STUDIE Marco Forzati Crister Mattson Acreo Swedish ICT AB www.acreo.se 2 !! EFFEKTER AV DIGITALA TJÄNSTER FÖR ÄLDREVÅRD EN EKONOMISK STUDIE Acreo

Läs mer

Reserapport från USA-resa 4 8 oktober 2010

Reserapport från USA-resa 4 8 oktober 2010 1 Reserapport från USA-resa 4 8 oktober 2010 Bakgrund Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) arbetar bland annat med frågan om kliniska beslutsstöd i den svenska hälso- och sjukvården.

Läs mer

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

Effekter av digitala tjänster för äldrevård

Effekter av digitala tjänster för äldrevård Effekter av digitala tjänster för äldrevård En ekonomisk studie Januari 2014 A c r e o S w e d i s h I C T A B Acreo Rapport acr057005, Författare: Marco Forzati & Crister Mattsson På uppdrag av: S v e

Läs mer

Vård på distans via videokonferens i Sverige

Vård på distans via videokonferens i Sverige Örebro universitet Handelshögskolan C-uppsats (Informatik C) Handledare: Isabella Scandurra Examinator: Gunnar Klein HT2014, 2015-01-09 Vård på distans via videokonferens i Sverige - En rekommendation

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 REGIONALA STRATEGISKA UTMANINGAR 8 GLESBYGD OCH GEOGRAFISKA AVSTÅND 8 BEFOLKNINGSTRENDER 8 TILLVÄXT 9 HUR MÖTER VI

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

Hur ser grundförutsättningarna ut för ehälsa i Skåne? Vilka behov finns inom vården?

Hur ser grundförutsättningarna ut för ehälsa i Skåne? Vilka behov finns inom vården? Hur ser grundförutsättningarna ut för ehälsa i Skåne? Vilka behov finns inom vården? Regional Digital Agendas for Healthcare Helena Wiedling Fernandes Mobile Heights Ann Tronde FoU-centrum Skåne, SUS,

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt Mobilisering för ökad regional attraktionskraft En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer