Hur ser grundförutsättningarna ut för ehälsa i Skåne? Vilka behov finns inom vården?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ser grundförutsättningarna ut för ehälsa i Skåne? Vilka behov finns inom vården?"

Transkript

1 Hur ser grundförutsättningarna ut för ehälsa i Skåne? Vilka behov finns inom vården? Regional Digital Agendas for Healthcare Helena Wiedling Fernandes Mobile Heights Ann Tronde FoU-centrum Skåne, SUS, Region Skåne 1

2 Agenda Definition av ehälsa EU-projektet READi for Health Vilka studier har vi gjort? Hur ser grundförutsättningarna ut för ehälsa i Skåne? Vilka behov finns inom vården och inom ekosystemet? Hur går vi vidare för att främja innovation och produktutveckling inom ehälsa i Skåne? 2

3 EU-definition ehälsa (European Commission 2013) Svenska e-hälsa är samlingsbegreppet för informations- och kommunikationsverktyg som används till förebyggande åtgärder, diagnos, behandling samt övervakning och styrning av hälsa och livsstil. Engelska ehealth is the overarching term for the range of tools based on information and communication technologies used to assist and enhance the prevention, diagnosis, treatment, monitoring, and management of health and lifestyle. 3

4 READi for Health - Regioner och partners Murcia Skåne Midi-Pyrénées Oulu Projekttid: 3 år Sept Partners: 4 triple-helix clusters + European Connected Health Alliance Budget: euro Skånes resurser: FoU-centrum Skåne (ca 57 manmån.) Mobile Heights (ca 18 manmån.) 4

5 PARTNERS I SKÅNE FoU-centrum Skåne: Resursorganisation som erbjuder en sammanhållen infrastruktur för forskning och produktutveckling inom hälso- och sjukvården i Skåne. Mobile Heights: Klusterorganisation för mobilbranschen med målsättningen att Skåne ska förbli en region i världsklass. This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no

6 Vision för READi for Health i Skåne Nyttja regionens unika kompetenser kring IT och mobil teknik samt forskning inom hälso- och sjukvård för att underlätta utveckling och upptag av e-hälsolösningar som skapar värde för vårdgivare, patienter och medborgare 6

7 Hur jobbar vi? Skapa möten och inspirera till dialog och samarbeten över gränserna (hälso- och sjukvård/patienter, näringsliv och universitet) Stimulera entreprenörer och SMEs att skapa produkter och tjänster utifrån vårdgivarnas och patienternas behov Initiera tvärdisciplinära projekt som främjar upptag av innovationer och produktutveckling inom ehälsa Sprida resultat och kunskap från projektet till intressenter via möten, konferenser, workshops, internet, sociala medier mm. 7

8 Vilka studier har vi gjort? Enkäter Steg 1: Analys av ekosystemens grundförutsättningar för ehälsa Kartlägga unika styrkor, expertis, erfarenheter, behov, utmaningar och idéer för e-hälsoinnovationer samt strategier/policies och finansieringsmöjligheter Intressentgrupper (435 svar 29%) 1. Politiker och beslutsfattare (58) 2. Akademiska forskare (22) 3. Näringsliv (företag) (60) 4. Hälso- och sjukvård (inkl omsorg) (241) 5. Innovationsstöd och infrastruktur (27) 6. Investerare (privata och offentliga) (4) 7. Patientorganisationer och stiftelser (20) 8. Friskvårdsorganisationer (3) 8

9 Vilka studier har vi gjort? Intervjuer Steg 2: Behovsanalys inom hälso- och sjukvården Region Skåne Top-down Ledare inom hälso-och sjukvårdsorganisationerna (13 st) Bottom-up Personal inom vården (11 st) Patienter (8 st) Enkäter Chefer inom vård och omsorg (241 st) (92% offentlig sektor) 65% specialistvård 16% primärvård 12% tandvård 21% omsorg Enkäter 9

10 RESULTAT: Övergripande resultat Skåne Skåne har alla viktiga kompetenser som behövs för konkurrenskraftig ehälsoinnovation och produktutveckling ehälsa är identifierat som en intressant möjlighet att förbättra hälso-och sjukvården, service till medborgaren, forskning och näringslivsutveckling MEN Skåne använder sig inte av de goda förutsättningarna Traditionella silor för forskning och affärsutveckling dominerar 10

11 RESULTAT 3 viktigaste drivkrafterna för införande av ehälsa Bättre service till patienter/medborgare Förbättra patientsäkerheten Arbeta smartare Viktigaste förutsättningarna för införande av ehälsa Finansiering av ehälso projekt, forskning & utveckling Organisationer öppna för nya arbetssätt Moderna och flexibla IT/IS plattformar 3 viktigaste ICT investeringarna Mobila lösningar som flyttar vården närmre patienterna Modernt journalsystem sökbar databas Interoperabilitet (vårdkedjan, single-login, datainmatning) Det behövs idéer, testbädd, marknad och stålar 11

12 Identifierade sjukdomsområden Intervjuer Reumatiker Psykisk ohälsa Hjärtsjuka KOL Astma Njursjuka Gastroenterologi Diabetes Hemsjukvård Äldre-multisjuka 12

13 ICT - behov Interoperabilitet Undvika dubbelinmatningar, multipla inloggningar/ lösenord Utbyte av hälsoinformation över hela vårdkedjan Få systemen att kommunicera med varandra IT-infrastruktur Som tillåter att nya e-tjänster integreras Kommunikation Förbättra kommunikationen med patienten genom ljud och bild Modernt journalsystem databas Databas med sökfunktioner Möjliggöra informationsöverföring från hemmet till journalsystemet Standarder som bas vid produktutveckling Använda internationella och nationella standarder (ex. IHE, Continua) Mobila lösningar Möjliggöra för patienten/medborgaren att monitorera sin hälsa Flytta vården nära patienten 13

14 Behovsområden - Tjänster Patienten är viktig för sin egen behandling E-learnings Kompetens utveckling Certifikat Utbildningsportal för patienter och anhöriga Compliance till behandling och livsstilförändring Kunskapsportalprofessionerna/ specialiteterna Råd till patienten kommunikation Motivationsstöd till behandling och livsstilförändring Distansmätning av vikt och blodtryck med länk till journalsystemet E-formulär, Hälsotillstånd - kommunikation Uppföljning av behandling, provsvar Intervjuer Se till att man som medborgare känner sig trygg i den utrustningen man får Monitorering på distans skicka värden, se kurvor 14

15 Röster från vården Engagera vårdpersonalen i utvecklingen frigör deras tid Det traditionella tänkandet i vården blockerar någonstans Det är viktigt att jobba med patientoch brukarorganisationer i de här frågorna När ehälsolösningar implementeras måste värdet som skapas utvärderas professionerna efterfrågar evidens Leverantörer måste vara lyhörda för våra behov Var och en använder sin definition på sitt sätt Det är nödvändigt att ha de goda exemplen först annars blir det bara teori 15

16 Röster från näringslivet Vi har tekniken berätta för oss hur den kan skapa värde i vården Jämfört med fitness är ehälsa är en möjlighet för oss att bygga långsiktiga relationer med våra kunder Vi vill involveras i ehälsoprojekt i offentlig regi för att lära om behov och regulatoriska krav Otydliga affärsmodeller/ ersättningsmodeller för preventiv hälsooch sjukvård vem beställer/ betalar 16

17 Generella behov för framgångsrik utveckling av ehälsa i Skåne Tydlig vision för ehälsa i Skåne Långsiktig strategisk handlingsplan för ehälsa i vården Tydliga affärsmodeller/ersättningsmodeller som skapar en attraktiv marknad för ehälsa Tvärdisciplinära samarbeten lärandeprocess Kunskap om hälso- och sjukvårdens behov Tillgång till sjukvårdsexpertis Testbäddar inom hälso- och sjukvården Bygga kompetens kring upphandling av innovationer 17

18 Hur går vi vidare för att främja innovation och produktutveckling inom ehälsa i Skåne? Rapportering, kommunikation och spridning av resultat till intressentgrupper i Skåne och inom konsortiet Fokusgrupper identifiera projekt/aktiviteter/åtgärder Cloudteknologi Informationssäkerhet och mobilitet Semantisk interoperabilitet och standarder Innovationsupphandling Internationalisering Joint action plan konsortium & Skåne Workshop 15 december, Mobile Heights 18

19 Välkommen att följa oss på eller https://www.facebook.com/groups/readiforhealth/

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION En internationell utblick om impact investment Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Rapportförfattare Camilla Backström Verksamhets ansvarig för området

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport INNEHÅLL INLEDNING 3 1. SAMMANFATTNING, OBSERVATIONER OCH REKOMMENDATIONER 4 2. UTVECKLING AV De kulturella och kreativa Näringarna OCH EU 2020. 7 2.1 De

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

UTBYTE AV KUNSKAPER OCH ERFARENHETER MELLAN JUNIORA OCH SENIORA LÄRARE THE 2AGEPRO JOINT EUROPEAN MODEL

UTBYTE AV KUNSKAPER OCH ERFARENHETER MELLAN JUNIORA OCH SENIORA LÄRARE THE 2AGEPRO JOINT EUROPEAN MODEL UTBYTE AV KUNSKAPER OCH ERFARENHETER MELLAN JUNIORA OCH SENIORA LÄRARE THE 2AGEPRO JOINT EUROPEAN MODEL Om detta konsortium och denna guide Det konsortium som ligger bakom denna guide heter Generationsskifte

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt!

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt! Dokumentation från konferensen i Helsingborg 4 december 2014 Överenskommelsen Skåne - Regionalt Forum 2014 Den 4 december möttes nära 130 personer från idéburna och offentliga verksamheter i Helsingborg

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner Nyttan av bredband - en fallstudie av sex kommuner April 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Bakgrund... 6 1.2. Syfte och mål... 7 1.3. Metod

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer