Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF"

Transkript

1 Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

2 2

3 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig utveckling 6 Från chef till ledare 8 Vidareutveckling av Ditt Personliga Chefs-& Ledarskap 10 Systematiskt psykosocialt arbetsmiljöarbete Executive Master of Leadership and Management Executive Master of Strategy Executive Master of Finance Executive Master of Human Resources Executive Master of Public Management

4 JOHAN TJÄRNFORS KOMMUNIKATION & MOTIVATION Kommunikativt ledarskap, att använda kommunikation som verktyg i sitt ledarskap två starter hösten 2014 Att vara chef och arbetsledare med personalansvar innebär ofta att man ska informera, presentera, prata med, lyssna på, återkoppla, vidarbefordra.kort sagt kommunicera. I den här kursen lär du dig hur det kommunikativa ledarskapet använder kommunikationens många variabler som ett redskap ett redskap att nå fram för att involvera och motivera medarbetare. Du får lära dig sambandet mellan individens kommunikation, organisationens kultur och hur det påverkar era mål hur är det sammankopplat och hur kan du påverka och förändra detta för att stärka er effektivitet och konkurrenskraft. Utbildningens mål att deltagaren skall få förståelse för kommunikationens olika redskap och när de kan användas på bästa sätt. Upplägg Utbildningen är på 5 halvdagar och bedrivs under en förmiddag i veckan under tio veckor. Max 12 deltagare. Innehåll Vilka vardagsfällor har vi i vår kommunikation och hur lär vi oss att hantera dessa Hur kan jag bli bättre på att lyssna, både till mig själv och mina medarbetare - återkoppling Kommunikativa spelregler, formella och informella nätverk Att förstå hur man kan strukturera organisationens internkommunikation och vilken påverkan en bra intern kommunikation kan ha som motivationsfaktor Utveckla kommunikationsförmågan utvecklar självkännedomen skapar tillit. att deltagarna får ökad förståelse för hur ett tydligt ledarskap är synonymt med en tydlig kommunikation. att ge kunskap om organisationers och företags kommunikativa spelplaner att se och förstå sambandet mellan kommunikation, mjuka värden och ekonomiskt resultat. Konflikthantering att kunna identifiera orsak och sammanhang genom dialogen. Att informera och presentera ett gemensamt ansvar Att förbereda, genomföra och återkoppla effektiva möten. Kommunikationen i förändringsfaser vad skiljer den åt från övrig kommunikation Målgrupp/Förkunskaper Utbildningen vänder sig till chefer/ledare som vill förbättra sin kommunikativa förmåga och utveckla detta i sitt ledarskap. Hur möter man upp de olika generationerna på arbetsplatsen med kommunikativt ledarskap 4

5 JOHAN TJÄRNFORS KOMMUNIKATION & MOTIVATION Genomförande, tid, plats mm Produktkod U636 C U636 D Tillfälle nr Jönköping torsdagar Värnamo onsdagar 1 4 september 3 september 2 18 september 17 september 3 2 oktober 1 oktober 4 16 oktober 15 oktober 5 30 oktober 29 oktober Kl 8 12 Kl 8 12 Plats IndustriForum, Fridhemsvägen 29 i Jönköping IndustriForum Arenum Gislaved OBS! Missad dag kan tas igen på parallellkurs. Pris kr exkl. moms. Dokumentation ingår. Anmälan är bindande. Vid för få deltagare äger IndustriForum rätten att ställa in utbildningen alternativt erbjuder vi plats på alternativ ort. Som deltagare får Du ett diplom som verifierar innehåll och omfattning av kursen. Utbildare Johan Tjärnfors Johan Tjärnfors konsult inom områdena: ledarskap organisationsutveckling, kommunikation/information och projektledning, Johan är väl förtrogen med Toyotas 14 principer och arbetssätt. Johan har arbetat i 20 år som personalutbildare och han har haft upp emot 300 olika uppdragsgivare i både privata näringslivet och myndigheter. Johan är sedan -95 bl.a. gästföreläsare och utbildare på Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på Högskolan. Av studentkåren (HLK) fått utmärkelse bästa pedagogiska lärare Anmälan och information Skicka Din anmälan via e-post, eller Frågor besvaras av Johan Tjärnfors på eller Elisabeth Wagner

6 Personlig utveckling Starter hösten 2014 Syfte En utbildning för dig som vill ha kunskap och förståelse samt öka din medvetenhet för det som händer inom dig och andra. Vad som händer i samspelet människor emellan? Utbildningen kan också innebära att du utvecklar nya förhållningssätt, när de gamla inte längre fungerar och får stöd i att experimentera och träna nytt agerande. En väg till vidareutveckling för dig kan vara att delta i nedanstående grupprogram i personlig mänsklig utveckling. Ett utvecklingsprogram för djupare personlig utveckling med integration av vår emotionella och vår kognitiva hjärna. Mål Ökad trygghet och glädje i nuet där dina tidigare präglingar kan bearbetas och bli konstruktiva minnen. Ökad förmåga att agera till skillnad från att i nuet påverkas av din historia till impulsivt och emotionellt reagerar. Att lära känna sig själv och öka din potential att välja ditt agerande. Ökad förmåga att få till stånd en konstruktiv dialog även i svåra situationer. Innehåll Detta är ett program för personlig mänsklig utveckling. Vi arbetar med att: Funktionella och mindre funktionella föreställningar och beteenden. Bearbetning av erfarenheter, känslor och bilder, som inte är integrerade i vårt vuxna jag. Medvetenhet om egna inre resurser och processer och ökad förståelse för andras processer. Trygghet och självkänsla i relation till oss själva och därmed till andra. Olika anknytningsmönster och deras betydelse. Mentaliseringens betydelse. Målgrupp/Förkunskaper Ledare och medarbetare som vill få ökad insikt om sig själv, sitt eget och andras beteende. Antal deltagare kan variera mellan 7 12 personer. Genomförande 9 dagar (tre x tre dagar ) under Ca sex månader, start lunch dag 1 och avslutning dag 3 kl 15. Utvecklingsprogrammet genomförs på konferensanläggning i Jönköpings läns eller på Besekull konferensanläggning i Sandsjöfors eller på annan konferensanläggning i Jönköpings län. Beroende av var du bor/önskar stannar du över natt eller inte. Metod Reflektion, samtal, enskilda övningar, utbyte av tankar, erfarenheter och känslor, kompletterande teorier mm. Som deltagare får Du ett diplom som bevis för genomgången utbildning. 6

7 Utbildare Maj-Inger Johansson Organisations- & processkonsult och samtalsterapeut. Organisations- och utbildningsinriktade uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Maj-Inger är bergsingenjör, affärscoach i LOTS, Diplomerad Organisations- & processkonsult och samtalsterapeut. Organisations- och utbildningsinriktade uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Maj-Inger bakgrund är civilingenjör, affärscoach i LOTS, Diplomerad organisationskonsult på Gestaltakademien i Skandinavien. Hon har utbildning och licens att utbilda och leda träningsprogram i TOC-Theory of constraints kopplat till ledarskap och medarbetarskap, AGI Avraham Goldratt Institute, USA 1996, Utbildning och lång erfarenhet i att använda testinstrumenten MBTI och FIRO B och stressinstrumentet JSS. Certifierad användare av programmet "Fördjupat samarbete" av Jim Tamm. Grundläggande utbildning i Systemisk Psykodynamisk Psykoterapi, samtalsterapeut grundat på Psykosyntes vid Huma Nova, Vuxenutveckling på avancerad nivå vid Hälsohögskolan i Jönköping mm. Programstarter 2014 Tillfälle nr Hösten 2014 våren , 3 och 4 (obs lördag) oktober 2 6, 7 och 8 (obs lördag) november 3 8, 9 och 10 (obs lördag) januari 2015 Pris ,- kr exkl moms för nio dagar vid tre tillfällen. Konferensavgift och litteratur tillkommer. Anmälan är bindande efter anmälan och ett personligt samtal med handledaren av utvecklingsprogrammet. Anmälan och information Skicka Din anmälan via e-post, Frågor besvaras av Maj-Inger Johansson eller Elisabeth Wagner

8 Från chef till ledare - Ditt Personliga Ledarskap start hösten 2014 Utvecklingsprogrammets syfte I ett medvetet och aktivt förhållningssätt till ledarskapet ingår god kommunikation som det viktigaste verktyget. Skicklig kommunikation kräver utveckling i flera steg för att kunna utövas med lätthet och för att leda till utvecklande relationer på våra arbetsplatser Utvecklingsprogrammets mål Du uppnår följande genom utbildningsprogrammet: Innehåll Ökad trygghet och stabilitet när du hanterar svåra situationer i ledarrollen. Ökad lust att anta svåra situationer som en utmaning istället för något du vill undvika. Du går till jobbet som ledare med engagemang och lust. Din kommunikation är tydlig, situationsanpassad och skicklig. Ökad medvetenhet om relationernas betydelse för dig som ledare. Programmet innehåller reflektion, dialog och träning på olika relationer kopplat till ledarrollen Är det någon skillnad mellan att utöva chefskap och att utöva ledarskap? Vad handlar denna skillnad i så fall om? Är kompetensen lika? Vilka föreställningar styr oss i de två rollerna? Kommunikation är vårt viktigaste verktyg som ledare. Våra signaler, tal, röst och kroppsspråk tas in och tolkas medvetet och omedvetet av alla omkring oss, både när vi aktivt sänder och när vi reagerar på vad och hur andras sänder sina signaler. Vilka är de andra verktygen? Hur påverkar vi andra och oss själva? Målgrupp/Förkunskaper Du är chef/ledare och har noterat att det finns utmaningar och svårigheter i att leda andra människor, enskilt och i grupp. Antal deltagare kan variera mellan Genomförande 8 dagar fördelade på ,5 + 0,5 dag under ca fem månader. Halvdagarna är handledning i grupp. Tider - dag ett kl 10 21(lunch och middag samt fika) och dag två kl 9 17 (lunch och fika)i varje pass. Utvecklingsprogrammet genomförs på konferensanläggning i Jönköpings läns eller på Besekull konferensanläggning i Sandsjöfors eller på annan konferensanläggning i Jönköpings län. Beroende av var du bor/önskar stannar du över natt eller inte. Metod Utbildningsdagarna genomförs med korta teoripass varvat med gruppdialog, enskilda reflektioner och träning. Handledningen (två halvdagar) genomförs i grupp med fokus på deltagarnas verkliga situationer. Som deltagare får Du ett diplom som bevis för genomgången utbildning. 8

9 Utbildare Maj-Inger Johansson Organisations- & processkonsult och samtalsterapeut. Organisations- och utbildningsinriktade uppdrag inom både privat och offentlig sektor Se fördjupad beskrivning under utbildning Personlig utveckling. Programstarter 2014 Tillfälle nr Hösten augusti september oktober Handledning Enligt ök.med gruppen Pris ,- kr exkl. moms. Konferensavgift och litteratur tillkommer. Anmälan är bindande efter anmälan och ett personligt samtal med handledaren av utvecklingsprogrammet. Anmälan och information Skicka Din anmälan via e-post, Frågor besvaras av Maj-Inger Johansson eller Elisabeth Wagner

10 Vidareutveckling av Ditt Personliga Chefs- & Ledarskap start hösten 2014 Utvecklingsprogrammets syfte Genom ett nytt förhållningssätt till kombinationen av människan och uppgiften, ökar din förmåga att tillvarata/maximera dina resurser på ett optimalt ur ett utvecklings- och konkurrenshänseende. Vad betyder nu detta? Ut i stora världen forskar och talar man mer om vår utveckling som vuxna. Vi och vår hjärna utvecklas hela livet. Vi har ofta hört att vi är färdigutvecklade när vi är så där år. Detta är inte sant attityden kan vara en del i vår ungdomskult. Vår hjärna och vårt tänkande fortsätter att utvecklas och denna utveckling är porten till att kunna konkurrera i den komplexa omvärld, som vi nu befinner oss i. Vill och behöver Du veta mer, träna på verktyg för att förstärka din egen visdom och upptäcka mångfalden av mognadsnivåer runt omkring dig? Vill Du veta mer om hur du kan upptäcka och ta vara på din organisations nyckelpersoner utifrån deras mognadsnivå? Till vilken nytta Utvecklingsprogrammets mål Tillgång till olika tankeverktyg kopplat till Chefs- och Ledarskap Medvetenhet om uppgiftens komplexitetsnivå Ökad medvetenhet om betydelse av mänsklig mognad. Innehåll Ökad förmåga att matcha ihop människa med uppgift. Ökad förmåga att tillvarata flera olika perspektiv och att hantera komplexa situationer (inte bara komplicerade). Ökad förmåga att bedöma var olika organisationer och individer befinner sig vad gäller mognad och koppla dessa till egen konkurrenssituation. Vi går igenom vad konkret (sakfrågor), abstrakt (generella modeller), formellt (orsak/verkan) till systemiskt chefs- och ledarskap innebär i din situation. Vi tränar på olika situationer ur ovanstående perspektiv. Genom träning träna oss i att ta oss till nästa nivå i vår egen utvecklingstrappa. Målgrupp/Förkunskaper Du är erfaren ledare som vill ta ett steg vidare. Antal deltagare kan variera mellan 3 9 personer. Genomförande 8 dagar under ca nio månader fördelade på dagar. Dag ett kl 10 21(lunch och middag samt fika) och dag två kl 9 17 (lunch och fika)i varje pass. Utvecklingsprogrammet genomförs på konferensanläggning på Besekull i Sandsjöfors eller på annan konferensanläggning i Jönköpings län. Beroende av var du bor/önskar stannar du över natt eller inte. 10

11 Metod Utvecklingsdagarna (8 dagar) genomförs med korta teoripass varvat med gruppdialog, enskilda reflektioner och träning samt hemuppgifter. Som deltagare får Du ett diplom som bevis för genomgången utbildning. Utbildare Maj-Inger Johansson Organisations- & processkonsult och samtalsterapeut. Organisations- och utbildningsinriktade uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Fördjupad information. se utbildning Personlig utveckling. Programstart 2014 Tillfälle nr september oktober november januari 2015 Pris ,- kr exkl moms för åtta tillfällen. Konferensavgift och litteratur tillkommer. Anmälan är bindande efter anmälan och genomförd dialog med handledaren av utvecklingsprogrammet. Anmälan och information Skicka Din anmälan via e-post, Frågor besvaras av Maj-Inger Johansson eller Elisabeth Wagner

12 Systematiskt psykosocialt arbetsmiljöarbete Bakgrund Ett hållbart arbetsliv där ingen slits ut fysiskt eller psykiskt i förväg. Det gynnar alla: individ, organisation och samhälle. Med ett fungerande arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser kan vi ta oss dit. Ovanstående är ett citat ur rapporten Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv som Näringsdepartementet på Regeringskansliet gav ut Sverige som nation behöver friska, effektiva och lönsamma företag. Företag behöver medarbetare som presterar väl. Människor presterar bättre när de mår bra. Välmående människor kan skapa en välmående nation. I detta bottnar den lagstiftning vi har idag kring arbetsmiljö och det systematiska arbetet med att skapa god arbetsmiljö. Samtidigt har vi i Sverige idag fler människor sjukskrivna av psykosociala skäl än av fysiska när det gäller arbetsrelaterade sjukskrivningar. Vi har genom åren blivit ganska bra på det här med fysisk arbetsmiljö. Vi behöver bli lika bra på att skapa god psykosocial arbetsmiljö. Syfte och målgrupp Kursen vänder sig till företagare, chefer och ledare i syftet att ge insikt i och kunskap om vad psykosocial arbetsmiljö är och redskap för hur man skapar en god sådan samt uppfyller kravet på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom just det psykosociala området. Även arbetsmiljöoch skyddsombud har nytta av denna kurs. Efter genomförd kurs ska man känna sig trygg i att man vet vad det handlar om och veta hur man ska gå vidare på hemmaplan. Upplägg och innehåll Kursen omfattar en dag och innefattar: Vad är en frisk organisation? Arbetsmiljö, trivsel, hälsa och prestationer Roller och ansvar, lagar och regler Attityder och ambitioner Systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är psykosocial arbetsmiljö? Organisation grupp individ Psykosociala risk- och friskfaktorer Kommunikation, relation, situation och människors olikheter Grund för uppsägning om man missköter sig psykosocialt? Hur arbetar man systematiskt med psykosociala frågor? Vi blandar teori med praktiska övningar. Vi utgår från såväl strategi som vardag och har verklighetsanpassade frågeställningar för verksamhetsnära tillämpning. 12

13 Fakta kring utbildningen hösten 2014 Genomförande, tid, plats mm Produktkod U637 A Tillfälle nr 1 Jönköping 4 september 2 Värnamo 16 september 3 Vetlanda 2 oktober 4 Gislaved 7 oktober U6367 B kl kl kl kl Pris Pris kronor per deltagare, exkl. moms, vilket inkluderar dokumentation, för- och eftermiddagkaffe samt lunch. Anmälan är bindande. Vid för få deltagare äger IndustriForum rätten att ställa in utbildningen alternativt erbjuder vi plats på alternativ ort. Som deltagare får Du ett diplom som verifierar innehåll och omfattning av kursen. Utbildare, Margareta Carlsson på Atheragram Structura Margareta Carlsson arbetar med chefsstöd, Ledarskapsutveckling, Coaching och Personlig utveckling. Mångsidig coach och konsult med ett genuint intresse för och tilltro till människor, gedigen färdighet i organisation och med en passion för förändringsoch utvecklingsarbete. Stort intresse för, erfarenhet av och goda insikter i ledarskap och chefskap samt mänsklig utveckling. Förmåga att se till både detaljer och helheter, skapa mening och sammanhang, och att länka mellan intressegrupper. En glad, öppen och framåt person som skapar förtroende och engagemang i arbetet. 13

14 Executive Master of Leadership and Management Executive Master of Strategy Executive Master of Finance Executive Master of Human Resources Executive Master of Public Management En organisations lönsamhet och framgång kan direkt kopplas till ledarens beteende. Att utveckla ditt eget ledarskap är därför av största betydelse för att framgångsrikt kunna vidareutveckla dig själv och dina medarbetare, den verksamhet du ansvarar för och därigenom skapa resultat. Mgruppen är ett utbildningsföretag som har funnits i mer än 80 år. Mgruppen samarbetar med Handelshögskolan i Stockholm, bland annat genom att Ek. Dr. Jonas Ridderstråle är akademiskt ansvarig för Mgruppens Executive MBA program. Kontakta Elisabeth Wagner, IndustriForum för mer information på eller Gunnar Landborn, Mgruppens programansvarig

15 EXECUTIVE MASTER OF LEADERSHIP & MANAGEMENT 21 dagar En organisations lönsamhet och framgång kan direkt kopplas till ledarens beteende. Att utveckla ditt eget ledarskap är därför av största betydelse för att framgångsrikt kunna vidareutveckla dig själv och dina medarbetare, den verksamhet du ansvarar för och därigenom skapa resultat. I en värld där spelplanen i många fall inte längre är lokal och där i princip alla organisationer på ett eller annat sätt påverkas av den globala situationen, krävs inte bara handlingskraft från verksamhetens ledare. Det är även av största vikt att ledarna förstår sammanhangen inom och utanför organisationen, vilka mekanismer som styr den lokala och globala ekonomin samt vilka faktorer som påverkar individer och företag. Dessutom krävs en förmåga att kunna kommunicera mål och värderingar i organisationen. Programmet Executive Master of Leadership & Management ger dig en unik möjlighet att utveckla dig själv och ditt ledarskap för att bättre kunna möta de allt högre kraven som ställs på dig i din roll som chef och ledare. Med vårt tredelade fokus på att leda såväl dig själv, som andra och en verksamhet, får du ett helhetsperspektiv på det moderna ledarskapet. Vi betonar också användbarheten i vardagen. Hos Mgruppen gör du en lönsam investering i dig själv. Genom att ta del av de senaste rönen inom ledarskapsområdet och genom att interagera och utbyta erfarenheter med det rika nätverket i form av föreläsare och övriga programdeltagare, vidareutvecklar du dig själv i att kunna hantera förändringsprocesser och komplexa frågor. Det nätverk du bygger under programmet blir en stor tillgång professionellt, men även personligt, under en lång tid framöver. I programmet lär du dig att effektivt ta fram och kommunicera mål, värderingar och strategier i organisationen, något som är nödvändigt för att nå resultat. Eftersom programmet genomförs under en längre period då du kombinerar studierna med ditt arbete, uppstår ett växelspel mellan å ena sidan teori och diskussioner under utbildningsdagarna och å andra sidan praktisk tillämpning i din yrkesmässiga vardag. Vårt pedagogiska upplägg är designat för att addera värde i din vardag. Detta säkerställer att du utvecklas i din ledarroll eftersom du direkt kan omsätta nya kunskaper och insikter i praktiken. Under programmets gång blir det även många tillfällen till reflektion över din egen situation och personliga utveckling. 15

16 MÅLGRUPP Programmet riktar sig till dig som är erfaren chef och/eller medlem i en operativ ledningsgrupp eller som vill förbereda dig för en sådan position. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med att driva och leda verksamheten. Din yrkesroll ställer krav på att du ska kunna bidra med en helhetssyn ansvaret i din nuvarande eller framtida roll går därmed bortom specialistrollens. SYFTE Utbildningen syftar till att ge dig: En helhetssyn på företagets verksamhet och ledarskapets roll i organisationen En fördjupad förståelse för det personliga ledarskapet Kunskaper och därmed mod att leda och implementera förändringar En fördjupad förståelse för hur omvärldsfaktorer påverkar organisationer och företag Kunskaper som stärker företagets effektivitet och konkurrenskraft Verktyg för att arbeta proaktivt och inte bara reaktivt En förmåga att agera handlingskraftigt i krissituationer En praktisk förståelse för organisationers affärsbehov idag och imorgon Nya perspektiv och alternativa angreppssätt Ett kvalificerat nätverk INNEHÅLL ETT PROGRAM SJU MOMENT Framgångsrikt ledarskap Affärsledarskap Talent Management Att leda i Europa och den nya världen Change Management Företagsledning Integrerat ledarskap FRAMGÅNGSRIKT LEDARS KAP Med utgångspunkt i din och de övriga deltagarnas ledarroller granskas olika modeller, verktyg och teorier kring ledning och verksamhetsstyrning. Vad gör framgångsrika ledare? Vad utmärker dem? Var ligger din förbättringspotential? Vad kan vi lära av varandra? I denna modul vänder vi på stenar och omprövar gamla sanningar och invanda tankemönster. AFFÄRSLEDARSKAP Genom affärssimuleringar utvecklas din förmåga att se de ekonomiska sambanden som existerar i en organisation. Du ingår i en ledningsgrupp som utarbetar mål och strategier för företaget och därefter konkreta handlingsplaner. Dessa planer genomförs och mäts, bl.a. genom bokslut och nyckeltal, under några simulerade verksamhetsår. Det moderna ledarskapet bygger även på din förmåga att engagera medarbetare att genomföra de beslut ni fattat. Framgångsrika ledare är mästare på att kommunicera: VBs verkställande berättare. Vi arbetar därför med vertyg för storytelling och teorier kring retorik. Du får träna på att hantera en rad olika situationer som ställer krav på din förmåga att förmedla ett budskap. TALENT MANAGEMENT De flesta organisationer baserar idag sin konkurenskraft på kompetens. Medarbetarna är den viktigaste resursen. Ingen ledare är perfekt med kanske kan ett team vara det? Vi tittar närmare på hur man bygger dynamiska grupper och organisationer som utnyttjar mångfald till sin fördel. Då talangfulla människor inte är en bulkvara ställs allt högre krav på ett personaliserat ledarskap. Ofta måste du kommunicera över kulturella gänser nationella, funktionella etc. Av denna anledning fokuserar vi speciellt på frågor som rör cross-cultural management. Hur håller du ihop och leder talangfulla personer som sins emellan är olika mot gemensamma mål? Strategiska HR-frågor blir en naturlig del av detta moment. 16

17 ATT LEDA I EUROPA OCH DEN NYA VÄRLDEN Executive Master of Leadership & Managment tar dig bokstavligen ut i Europa. Denna modul genomförs på plats i Bryssel där vi ägnar oss åt Europa och EU ur ett svenskt perspektiv. Under tre intensiva dagar besöker vi företag och får inblickar i hur det är att verka i dagens integrerade Europa och hur vår region förhåller sig till resten av världen. Vi diskuterar också med högt uppsatta politiker och EU-tjänstemän vart EU är på väg. Vilka hot och nya möjligheter innebär de nya medlemsländernas intåg i EU för din organisation? Vi bygger även nätverk och träffar lobbyister och andra nyckelpersoner. CHANGE MANAGEMENT Den kanske viktigaste framgångsfaktorn, och samtidigt den största utmaningen, för företag och organisationer är hur de ska anpassa sina verksamheter till de allt snabbare förändringar som sker i dagens avreglerade och globala kunskapsekonomi. Vi börjar med att analysera de nya förutsättningarna för framgång. Modulen behandlar sedan hur organisationer på basis av denna analys framgångsrikt; formulerar nya mål och utmaningar; skapar engagemang inom organisationen för behovet av förändring; samt implementerar de nya strategierna. En del av de case vi arbetar med avser stora organisationsförändringar, men vi tittar även på mer fokuserade strategiska initiativ och hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna. FÖRETAGSLEDNING Runt en organisation finns många olika intressenter. Som ledare har du ett ansvar för att hantera alla dessa på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi tittar på hur du kan använda kunderna som en strategisk resurs. Även media får allt mer makt. Som ledare måste du känna dig trygg med journalister syns du inte så finns du inte. Vi berör också styrelsearbete och tankar kring arbetet i ledningsgrupper. Under denna modul redovisar deltagarna även sina projektarbeten. INTEGRERAT LEDARSKAP I den sista modulen integrerar vi tankarna kring vad som krävs för att lyckas med att leda sig själv, andra och en verksamhet i en global ekonomi. Boston, Massachusetts, är en av de platser i världen som betytt mest för utvecklingen inom ledarskapsområdet. Under vårt besök där möter vi världsledande forskare från Harvard samt MIT Sloan School Center for Organizational Learning. Dessutom hinner vi med att besöka ett intressant företag i regionen. Under hela programmet återkommer vi regelbundet till de sju momenten samt även andra temaområden. Nya lärdomar bygger vidare på eller raserar gamla trossatser. Via diskussioner och gruppövningar väver vi successivt en allt starkare väv av insikter och kompetens. PROGRAMFAKTA MÅLGRUPP Programmet riktar sig till dig som är erfaren chef och/eller medlem i en operativ ledningsgrupp eller som vill förbereda dig för en sådan position. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med att driva och leda verksamheten. OMFATTNING 21 dagar uppdelat på sjudelar och löper under cirka ett år. I samband med anmälan reserverar Mgruppen en internatplats åt deltagaren. DATUM OCH PRIS PRIS SEK inklusive dokumentation. Moms, resor, kost och logi tillkommer. DATUM För datum och plats hänvisar vi till vår hemsida 17

18 EXECUTIVE MASTER OF STRATEGY 15 dagar Vill du lära dig varför världens bästa företag är så lönsamma? För du skall lyckas lika bra gäller det att förstå vilka faktorer inom och utanför organisationen som påverkar er konkurrenskraft. Dina beslut måste vara välgrundade samtidigt som de skall fattas allt snabbare med hänsyn till ett föränderligt konkurrenslandskap. Executive Master of Strategy möter chefens behov av förnyelse och kompetensutvecklingen för ett förbättrat ledningsarbete. Oavsett om du arbetar inom produktion, marknadssidan, HR, IT, FOU eller har andra mer generella arbetsuppgifter så ställer dagens näringsliv allt högre krav på ett strategiskt kunnande för att tillhöra en ledningsgrupp. Tiden är förbi då endast den högsta bolagsledningen skulle tänka strategiskt. Behovet av snabbhet och flexibilitet gör att även de strategiska frågorna har decentraliserats under senare år. Under programmet fördjupas dina teoretiska kunskaper om strategisk företagsledning. I Executive Master of Strategy ingår även flera handfasta praktiska inslag samt ett projektarbete i form av en djupstudie med fokus på branschvinnare. ANALYS FÖR KONKURRENSKRAFT För att utveckla sitt managementkunnande krävs nya perspektiv som bygger på en vetenskaplig grund och praktiska erfarenheter. Vi hjälper dig att använda nya modeller och verktyg i syfte att ge dig en så bred bas som möjligt för att du skall lyckas i det strategiska ledningsarbetet. Du ökar därmed dina egna och ditt företags möjligheter att nå nya nivåer. Programmet stärker din förmåga att analysera, formulera, kommunicera och driva igenom viktiga strategiska förändringar. Målet är att göra dig mer komplett i ledningsarbetet. Du skall kunna bidra med innovativa tankar och slutsatser för att stärka ditt företags konkurrenskraft. Vid varje programtillfälle är du borta från ditt ordinarie arbete i tre dagar. Räkna inte med att ta med dig jobbet under dessa dagar. Utbildningen präglas av intensivt arbete och högt tempo. Du får exempelvis uppgifter att förbereda till dagen därpå och det finns en hel del litteratur som du skall läsa. Vi använder en engagerande och bred pedagogisk ansats med allt från föreläsningar och gruppdiskussioner till projektarbeten till praktikfall. Utbildningen äger rum vid fem tillfällen varav fyra av dessa är förlagda till ett konferenscenter strax utanför Stockholm. Vid ett tillfälle beger vi oss till en av Europas högst rankande handelshögskolor Ashridge Business School - ca 30 minuter utanför London. För att bli diplomerad i Executive Master of Strategy krävs godkänt projektarbete samt aktiv närvaro vid tolv av programmets femton utbildningsdagar. 18

19 MÅNGSIDIG OCH PRAKTISK BELYSNING AV STRATEGIOMRÅDET Under de cirka 8 månader som utbildningen genomförs får du nya teoretiska kunskaper och träning för att kunna tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Vetenskapliga rön och modeller har förädlats till handfasta verktyg som du kan praktisera direkt i din organisation. Du handleds under projektarbetet av erfarna experter inom strategiområdet. Såväl här hemma som i London får du träffa en rad internationellt kända och framgångsrika föreläsare från akademin och näringslivet. MÅLGRUPP Du är troligtvis chef och medlem i en operativ ledningsgrupp eller strävar efter att nå dit. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med och bidra till att driva och leda verksamheten. Din yrkesroll ställer krav på att du ska kunna bidra med en helhetssyn bortom specialistrollens. SYFTE Utbildningen syftar till att: bredda och fördjupa dina kunskaper inom strategisk analys och management stärka din förmåga att analysera och driva igenom viktiga förändringar få dig att bli mer komplett i det strategiska ledningsarbetet få dig att kunna bidra med innovativa analyser och slutsatser för att stärka ditt företags konkurrenskraft ge dig gedigen erfarenhet och att göra dig redo för nästa utmaning ge dig nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter skaffa ett kvalificerat närverk för livet INNEHÅLL OMVÄRLDS-, BRANSCH- OCH KONKURRENTANALYS I de mest framgångsrika företagen växer strategin kring i ett samspel mellan förutsättningarna i organisationens omvärld och de interna styrkor som bolaget besitter. I programmets första modul börjar vi med kontexten för strategiarbetet. Du lär dig att analysera och dra nytta av de drivkrafter som nu stöper om det ekonomiska landskapet. Vi lägger också speciell vikt vid verktyg som hjälper dig att analysera din egen branschs speciella dynamik. Efter modulen förstår du bättre varför den genomsnittliga vinstpotentialen skiljer sig från bransch till bransch, hur förändringsvindarna blåser och varför era konkurrenter agerar som de gör. STRATEGISKA MODELLER OCH VERKTYG Denna modul tar sin utgångspunkt i strategiska analysmetoder och verktyg. Vi går igenom och använder en rad olika användbara modeller för att analysera ett enskilt företags konkurrensfördelar. Du lär dig förstå för- och nackdelar med olika konkurrensstrategier och affärsmodeller samt under vilka förutsättningar dessa fungerar bäst. Under detta utbildningsmoment granskar vi också värdekedjan och hur olika företag i en bransch kan agera för att skapa och exploatera temporära monopol. STRATEGISK VERKSAMHETSFÖRBÄTTRING Här arbetar vi med olika perspektiv på verksamhetsförbättring. Vi går igenom hur framgångsrika företag hela tiden vässar sin konkurrenskraft genom ständiga förbättringar och ökad effektivitet. Eftersom företags förmåga att addera värde genom innovation blir allt viktigare behandlar vi på djupet value innovation systematic inventive thinking som idag har blivit ett vedertaget sätt att skapa konkurrenskraft genom kreativitet. Slutligen belyses vikten av talent management i en värld där många konkurrensfördelar bär skor och lämnar kontoret efter fem. 19

20 INTERNATIONELL STRATEGI Den globala ekonomin påverkar i stort sätt alla bolag - även de organisationer som bara är verksamma lokalt. Under detta utbildningsmoment går vi igenom den globala ekonomins förutsättningar och möjligheter. Syftet är att öka dina kunskaper som ger dig ett globalt perspektiv för att kunna utveckla ditt företags konkurrenskraft. Vi går också igenom strategier för internationalisering samt såväl outsourcing som offsourcing. Det transnationella värdeskapandet inom och mellan företag står i centrum för undervisningen och praktikfallen. STRATEGISK MARKNADSFÖRING Ett företags konkurrenskraft handlar inte minst om dess förmåga att bibehålla och skapa marknader. Detta utbildningsmoment syftar till att ge dig en bred bas för att kunna analysera behov och möjligheter för en effektivare marknadsbearbetning. Vi går t.ex. igenom hur framgångsrikt varumärkesbyggande går till. Vidare behandlas olika strategier för distribution av produkter och tjänster samt utgångspunkterna för relationsmarknadsföring. Eftersom allt mer av värdeskapandet i företag sker genom service så tar detta utbildningsmoment på djupet upp ämnesområdet service management. PROJEKTARBETE Ett centralt inslag i utbildningen är ett omfattande projektarbete under vägledning av experter inom strategiområdet. Syftet är att du skall praktisera de modeller och verktyg du har lärt dig under utbildningen för att analysera varför vissa företag blir branschvinnare över längre tidsperioder. Projektarbetet kommer att kopplas till ett pågående forskningsarbete kring Europas mest framgångsrika företag under ledning av Jonas Ridderstråle som är Visiting Professor vid Ashridge Business School och IE Business School i Madrid. PROGRAMFAKTA MÅLGRUPP Programmet riktar sig till dig som är erfaren chef och/eller medlem i en operativ ledningsgrupp eller som vill förbereda dig för en sådan position. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med att driva och leda verksamheten. OMFATTNING 15 dagar uppdelat på 5 delar inklusive kvällsarbete och löper över cirka 8 månader. I samband med anmälan reserverar Mgruppen en internatplats åt deltagaren. DATUM OCH PRIS PRIS SEK inklusive dokumentation. Moms, resor, kost och logi tillkommer. DATUM För datum och plats hänvisar vi till vår hemsida 20

Chefscoaching 2 0 1 4-08- 08

Chefscoaching 2 0 1 4-08- 08 Chefscoaching 2 0 1 4-08- 08 2 Vad behöver du i din ledarroll?! Executive Coaching Chefscoaching Coaching Varför coaching? Vi människor har en mental och emotionell förmåga som skapar vår värld, en värld

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

IndustriForums värdegrund 2015

IndustriForums värdegrund 2015 Värdegrund 2015 1 IndustriForums värdegrund 2015 Förtroende Vi måste förtjäna våra kunders förtroende. Engagemang IndustriForum vill att våra kunder skall känna att vi anstränger oss till vårt yttersta

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

STYRA LEDA COACHA. Rätt kompetenser i olika situationer maximerar ditt Ledarskap!

STYRA LEDA COACHA. Rätt kompetenser i olika situationer maximerar ditt Ledarskap! STYRA LEDA COACHA Rätt kompetenser i olika situationer maximerar ditt Ledarskap! 1 Har du färdigheterna som krävs för att möta morgondagens globala, virtuella och mångkulturella team? Vi ser idag hur trycket

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 - Hur omsätter vi innebörden i föreskriften till praktisk handling? - Mervärde för organisation och medarbetare? Jan Winroth och Christer Sorbring Reflektioner kring

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling.

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling. Utvecklas genom lärande samtal Utbildningar för skolutveckling. Pilou AB Pilou är ett namn som sammanfattar vad vi står för. Process i lärande och utveckling. Företaget startades 2006 och stödjer företag,

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef

Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef Leda innovation Sveriges Ingenjörers utbildning Leda innovation utvecklar din kompetens kring att leda och organisera innovation

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE KRAFT & RESULTAT TRÄNING FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Denna Kraft & Resultat Träning syftar till att göra dig kapabel att leda ditt företag alt.

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentor- och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

För nionde året i rad med en uppgraderad version och ett helt nytt upplägg!

För nionde året i rad med en uppgraderad version och ett helt nytt upplägg! För nionde året i rad med en uppgraderad version och ett helt nytt upplägg! Den självklara ledarutbildningen sedan 2004, för dig som är arbetslagsledare inom förskola, skola, vård och omsorg. för dig som

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER KOMPETENSUTVECKLING PÅ HEMMAPLAN KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER Kommunikation är ofta en vilja att övertyga. Att just din vara, tjänst, idé eller att du själv är ett bra alternativ. Det kan handla om att

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

Kvinnor Leder

Kvinnor Leder Kvinnor Leder 2011 1 Framtiden är inte bara något som kommer. Den skapas av någon och det kan lika gärna vara av oss. Kaospiloterna 2 Kvinnor Leder 2011 Ledarna vill: Öka medvetenheten om de olika villkor

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Boken om KIM visar hur man som ledare kan utveckla grupper och verksamheter på ett lättsamt och

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Diplomerad Företagarutbildning

Diplomerad Företagarutbildning Diplomerad Företagarutbildning 38 Consensus arbetar med affärsutveckling och ledarutveckling i ett helhetsperspektiv och vi anser att ekonomisk och mänsklig tillväxt måste gå hand i hand. Vi på Consensus

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Att bygga hållbara förändringar

Att bygga hållbara förändringar Att bygga hållbara förändringar Jag jobbar med individer, team och organisationer i förändring. Min roll är coachande. Jag utgår från att jag inte är svarsleverantör. Ni är specialisterna i er verksamhet.

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer