Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF"

Transkript

1 Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

2 2

3 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig utveckling 6 Från chef till ledare 8 Vidareutveckling av Ditt Personliga Chefs-& Ledarskap 10 Systematiskt psykosocialt arbetsmiljöarbete Executive Master of Leadership and Management Executive Master of Strategy Executive Master of Finance Executive Master of Human Resources Executive Master of Public Management

4 JOHAN TJÄRNFORS KOMMUNIKATION & MOTIVATION Kommunikativt ledarskap, att använda kommunikation som verktyg i sitt ledarskap två starter hösten 2014 Att vara chef och arbetsledare med personalansvar innebär ofta att man ska informera, presentera, prata med, lyssna på, återkoppla, vidarbefordra.kort sagt kommunicera. I den här kursen lär du dig hur det kommunikativa ledarskapet använder kommunikationens många variabler som ett redskap ett redskap att nå fram för att involvera och motivera medarbetare. Du får lära dig sambandet mellan individens kommunikation, organisationens kultur och hur det påverkar era mål hur är det sammankopplat och hur kan du påverka och förändra detta för att stärka er effektivitet och konkurrenskraft. Utbildningens mål att deltagaren skall få förståelse för kommunikationens olika redskap och när de kan användas på bästa sätt. Upplägg Utbildningen är på 5 halvdagar och bedrivs under en förmiddag i veckan under tio veckor. Max 12 deltagare. Innehåll Vilka vardagsfällor har vi i vår kommunikation och hur lär vi oss att hantera dessa Hur kan jag bli bättre på att lyssna, både till mig själv och mina medarbetare - återkoppling Kommunikativa spelregler, formella och informella nätverk Att förstå hur man kan strukturera organisationens internkommunikation och vilken påverkan en bra intern kommunikation kan ha som motivationsfaktor Utveckla kommunikationsförmågan utvecklar självkännedomen skapar tillit. att deltagarna får ökad förståelse för hur ett tydligt ledarskap är synonymt med en tydlig kommunikation. att ge kunskap om organisationers och företags kommunikativa spelplaner att se och förstå sambandet mellan kommunikation, mjuka värden och ekonomiskt resultat. Konflikthantering att kunna identifiera orsak och sammanhang genom dialogen. Att informera och presentera ett gemensamt ansvar Att förbereda, genomföra och återkoppla effektiva möten. Kommunikationen i förändringsfaser vad skiljer den åt från övrig kommunikation Målgrupp/Förkunskaper Utbildningen vänder sig till chefer/ledare som vill förbättra sin kommunikativa förmåga och utveckla detta i sitt ledarskap. Hur möter man upp de olika generationerna på arbetsplatsen med kommunikativt ledarskap 4

5 JOHAN TJÄRNFORS KOMMUNIKATION & MOTIVATION Genomförande, tid, plats mm Produktkod U636 C U636 D Tillfälle nr Jönköping torsdagar Värnamo onsdagar 1 4 september 3 september 2 18 september 17 september 3 2 oktober 1 oktober 4 16 oktober 15 oktober 5 30 oktober 29 oktober Kl 8 12 Kl 8 12 Plats IndustriForum, Fridhemsvägen 29 i Jönköping IndustriForum Arenum Gislaved OBS! Missad dag kan tas igen på parallellkurs. Pris kr exkl. moms. Dokumentation ingår. Anmälan är bindande. Vid för få deltagare äger IndustriForum rätten att ställa in utbildningen alternativt erbjuder vi plats på alternativ ort. Som deltagare får Du ett diplom som verifierar innehåll och omfattning av kursen. Utbildare Johan Tjärnfors Johan Tjärnfors konsult inom områdena: ledarskap organisationsutveckling, kommunikation/information och projektledning, Johan är väl förtrogen med Toyotas 14 principer och arbetssätt. Johan har arbetat i 20 år som personalutbildare och han har haft upp emot 300 olika uppdragsgivare i både privata näringslivet och myndigheter. Johan är sedan -95 bl.a. gästföreläsare och utbildare på Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på Högskolan. Av studentkåren (HLK) fått utmärkelse bästa pedagogiska lärare Anmälan och information Skicka Din anmälan via e-post, eller Frågor besvaras av Johan Tjärnfors på eller Elisabeth Wagner

6 Personlig utveckling Starter hösten 2014 Syfte En utbildning för dig som vill ha kunskap och förståelse samt öka din medvetenhet för det som händer inom dig och andra. Vad som händer i samspelet människor emellan? Utbildningen kan också innebära att du utvecklar nya förhållningssätt, när de gamla inte längre fungerar och får stöd i att experimentera och träna nytt agerande. En väg till vidareutveckling för dig kan vara att delta i nedanstående grupprogram i personlig mänsklig utveckling. Ett utvecklingsprogram för djupare personlig utveckling med integration av vår emotionella och vår kognitiva hjärna. Mål Ökad trygghet och glädje i nuet där dina tidigare präglingar kan bearbetas och bli konstruktiva minnen. Ökad förmåga att agera till skillnad från att i nuet påverkas av din historia till impulsivt och emotionellt reagerar. Att lära känna sig själv och öka din potential att välja ditt agerande. Ökad förmåga att få till stånd en konstruktiv dialog även i svåra situationer. Innehåll Detta är ett program för personlig mänsklig utveckling. Vi arbetar med att: Funktionella och mindre funktionella föreställningar och beteenden. Bearbetning av erfarenheter, känslor och bilder, som inte är integrerade i vårt vuxna jag. Medvetenhet om egna inre resurser och processer och ökad förståelse för andras processer. Trygghet och självkänsla i relation till oss själva och därmed till andra. Olika anknytningsmönster och deras betydelse. Mentaliseringens betydelse. Målgrupp/Förkunskaper Ledare och medarbetare som vill få ökad insikt om sig själv, sitt eget och andras beteende. Antal deltagare kan variera mellan 7 12 personer. Genomförande 9 dagar (tre x tre dagar ) under Ca sex månader, start lunch dag 1 och avslutning dag 3 kl 15. Utvecklingsprogrammet genomförs på konferensanläggning i Jönköpings läns eller på Besekull konferensanläggning i Sandsjöfors eller på annan konferensanläggning i Jönköpings län. Beroende av var du bor/önskar stannar du över natt eller inte. Metod Reflektion, samtal, enskilda övningar, utbyte av tankar, erfarenheter och känslor, kompletterande teorier mm. Som deltagare får Du ett diplom som bevis för genomgången utbildning. 6

7 Utbildare Maj-Inger Johansson Organisations- & processkonsult och samtalsterapeut. Organisations- och utbildningsinriktade uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Maj-Inger är bergsingenjör, affärscoach i LOTS, Diplomerad Organisations- & processkonsult och samtalsterapeut. Organisations- och utbildningsinriktade uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Maj-Inger bakgrund är civilingenjör, affärscoach i LOTS, Diplomerad organisationskonsult på Gestaltakademien i Skandinavien. Hon har utbildning och licens att utbilda och leda träningsprogram i TOC-Theory of constraints kopplat till ledarskap och medarbetarskap, AGI Avraham Goldratt Institute, USA 1996, Utbildning och lång erfarenhet i att använda testinstrumenten MBTI och FIRO B och stressinstrumentet JSS. Certifierad användare av programmet "Fördjupat samarbete" av Jim Tamm. Grundläggande utbildning i Systemisk Psykodynamisk Psykoterapi, samtalsterapeut grundat på Psykosyntes vid Huma Nova, Vuxenutveckling på avancerad nivå vid Hälsohögskolan i Jönköping mm. Programstarter 2014 Tillfälle nr Hösten 2014 våren , 3 och 4 (obs lördag) oktober 2 6, 7 och 8 (obs lördag) november 3 8, 9 och 10 (obs lördag) januari 2015 Pris ,- kr exkl moms för nio dagar vid tre tillfällen. Konferensavgift och litteratur tillkommer. Anmälan är bindande efter anmälan och ett personligt samtal med handledaren av utvecklingsprogrammet. Anmälan och information Skicka Din anmälan via e-post, Frågor besvaras av Maj-Inger Johansson eller Elisabeth Wagner

8 Från chef till ledare - Ditt Personliga Ledarskap start hösten 2014 Utvecklingsprogrammets syfte I ett medvetet och aktivt förhållningssätt till ledarskapet ingår god kommunikation som det viktigaste verktyget. Skicklig kommunikation kräver utveckling i flera steg för att kunna utövas med lätthet och för att leda till utvecklande relationer på våra arbetsplatser Utvecklingsprogrammets mål Du uppnår följande genom utbildningsprogrammet: Innehåll Ökad trygghet och stabilitet när du hanterar svåra situationer i ledarrollen. Ökad lust att anta svåra situationer som en utmaning istället för något du vill undvika. Du går till jobbet som ledare med engagemang och lust. Din kommunikation är tydlig, situationsanpassad och skicklig. Ökad medvetenhet om relationernas betydelse för dig som ledare. Programmet innehåller reflektion, dialog och träning på olika relationer kopplat till ledarrollen Är det någon skillnad mellan att utöva chefskap och att utöva ledarskap? Vad handlar denna skillnad i så fall om? Är kompetensen lika? Vilka föreställningar styr oss i de två rollerna? Kommunikation är vårt viktigaste verktyg som ledare. Våra signaler, tal, röst och kroppsspråk tas in och tolkas medvetet och omedvetet av alla omkring oss, både när vi aktivt sänder och när vi reagerar på vad och hur andras sänder sina signaler. Vilka är de andra verktygen? Hur påverkar vi andra och oss själva? Målgrupp/Förkunskaper Du är chef/ledare och har noterat att det finns utmaningar och svårigheter i att leda andra människor, enskilt och i grupp. Antal deltagare kan variera mellan Genomförande 8 dagar fördelade på ,5 + 0,5 dag under ca fem månader. Halvdagarna är handledning i grupp. Tider - dag ett kl 10 21(lunch och middag samt fika) och dag två kl 9 17 (lunch och fika)i varje pass. Utvecklingsprogrammet genomförs på konferensanläggning i Jönköpings läns eller på Besekull konferensanläggning i Sandsjöfors eller på annan konferensanläggning i Jönköpings län. Beroende av var du bor/önskar stannar du över natt eller inte. Metod Utbildningsdagarna genomförs med korta teoripass varvat med gruppdialog, enskilda reflektioner och träning. Handledningen (två halvdagar) genomförs i grupp med fokus på deltagarnas verkliga situationer. Som deltagare får Du ett diplom som bevis för genomgången utbildning. 8

9 Utbildare Maj-Inger Johansson Organisations- & processkonsult och samtalsterapeut. Organisations- och utbildningsinriktade uppdrag inom både privat och offentlig sektor Se fördjupad beskrivning under utbildning Personlig utveckling. Programstarter 2014 Tillfälle nr Hösten augusti september oktober Handledning Enligt ök.med gruppen Pris ,- kr exkl. moms. Konferensavgift och litteratur tillkommer. Anmälan är bindande efter anmälan och ett personligt samtal med handledaren av utvecklingsprogrammet. Anmälan och information Skicka Din anmälan via e-post, Frågor besvaras av Maj-Inger Johansson eller Elisabeth Wagner

10 Vidareutveckling av Ditt Personliga Chefs- & Ledarskap start hösten 2014 Utvecklingsprogrammets syfte Genom ett nytt förhållningssätt till kombinationen av människan och uppgiften, ökar din förmåga att tillvarata/maximera dina resurser på ett optimalt ur ett utvecklings- och konkurrenshänseende. Vad betyder nu detta? Ut i stora världen forskar och talar man mer om vår utveckling som vuxna. Vi och vår hjärna utvecklas hela livet. Vi har ofta hört att vi är färdigutvecklade när vi är så där år. Detta är inte sant attityden kan vara en del i vår ungdomskult. Vår hjärna och vårt tänkande fortsätter att utvecklas och denna utveckling är porten till att kunna konkurrera i den komplexa omvärld, som vi nu befinner oss i. Vill och behöver Du veta mer, träna på verktyg för att förstärka din egen visdom och upptäcka mångfalden av mognadsnivåer runt omkring dig? Vill Du veta mer om hur du kan upptäcka och ta vara på din organisations nyckelpersoner utifrån deras mognadsnivå? Till vilken nytta Utvecklingsprogrammets mål Tillgång till olika tankeverktyg kopplat till Chefs- och Ledarskap Medvetenhet om uppgiftens komplexitetsnivå Ökad medvetenhet om betydelse av mänsklig mognad. Innehåll Ökad förmåga att matcha ihop människa med uppgift. Ökad förmåga att tillvarata flera olika perspektiv och att hantera komplexa situationer (inte bara komplicerade). Ökad förmåga att bedöma var olika organisationer och individer befinner sig vad gäller mognad och koppla dessa till egen konkurrenssituation. Vi går igenom vad konkret (sakfrågor), abstrakt (generella modeller), formellt (orsak/verkan) till systemiskt chefs- och ledarskap innebär i din situation. Vi tränar på olika situationer ur ovanstående perspektiv. Genom träning träna oss i att ta oss till nästa nivå i vår egen utvecklingstrappa. Målgrupp/Förkunskaper Du är erfaren ledare som vill ta ett steg vidare. Antal deltagare kan variera mellan 3 9 personer. Genomförande 8 dagar under ca nio månader fördelade på dagar. Dag ett kl 10 21(lunch och middag samt fika) och dag två kl 9 17 (lunch och fika)i varje pass. Utvecklingsprogrammet genomförs på konferensanläggning på Besekull i Sandsjöfors eller på annan konferensanläggning i Jönköpings län. Beroende av var du bor/önskar stannar du över natt eller inte. 10

11 Metod Utvecklingsdagarna (8 dagar) genomförs med korta teoripass varvat med gruppdialog, enskilda reflektioner och träning samt hemuppgifter. Som deltagare får Du ett diplom som bevis för genomgången utbildning. Utbildare Maj-Inger Johansson Organisations- & processkonsult och samtalsterapeut. Organisations- och utbildningsinriktade uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Fördjupad information. se utbildning Personlig utveckling. Programstart 2014 Tillfälle nr september oktober november januari 2015 Pris ,- kr exkl moms för åtta tillfällen. Konferensavgift och litteratur tillkommer. Anmälan är bindande efter anmälan och genomförd dialog med handledaren av utvecklingsprogrammet. Anmälan och information Skicka Din anmälan via e-post, Frågor besvaras av Maj-Inger Johansson eller Elisabeth Wagner

12 Systematiskt psykosocialt arbetsmiljöarbete Bakgrund Ett hållbart arbetsliv där ingen slits ut fysiskt eller psykiskt i förväg. Det gynnar alla: individ, organisation och samhälle. Med ett fungerande arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser kan vi ta oss dit. Ovanstående är ett citat ur rapporten Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv som Näringsdepartementet på Regeringskansliet gav ut Sverige som nation behöver friska, effektiva och lönsamma företag. Företag behöver medarbetare som presterar väl. Människor presterar bättre när de mår bra. Välmående människor kan skapa en välmående nation. I detta bottnar den lagstiftning vi har idag kring arbetsmiljö och det systematiska arbetet med att skapa god arbetsmiljö. Samtidigt har vi i Sverige idag fler människor sjukskrivna av psykosociala skäl än av fysiska när det gäller arbetsrelaterade sjukskrivningar. Vi har genom åren blivit ganska bra på det här med fysisk arbetsmiljö. Vi behöver bli lika bra på att skapa god psykosocial arbetsmiljö. Syfte och målgrupp Kursen vänder sig till företagare, chefer och ledare i syftet att ge insikt i och kunskap om vad psykosocial arbetsmiljö är och redskap för hur man skapar en god sådan samt uppfyller kravet på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom just det psykosociala området. Även arbetsmiljöoch skyddsombud har nytta av denna kurs. Efter genomförd kurs ska man känna sig trygg i att man vet vad det handlar om och veta hur man ska gå vidare på hemmaplan. Upplägg och innehåll Kursen omfattar en dag och innefattar: Vad är en frisk organisation? Arbetsmiljö, trivsel, hälsa och prestationer Roller och ansvar, lagar och regler Attityder och ambitioner Systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är psykosocial arbetsmiljö? Organisation grupp individ Psykosociala risk- och friskfaktorer Kommunikation, relation, situation och människors olikheter Grund för uppsägning om man missköter sig psykosocialt? Hur arbetar man systematiskt med psykosociala frågor? Vi blandar teori med praktiska övningar. Vi utgår från såväl strategi som vardag och har verklighetsanpassade frågeställningar för verksamhetsnära tillämpning. 12

13 Fakta kring utbildningen hösten 2014 Genomförande, tid, plats mm Produktkod U637 A Tillfälle nr 1 Jönköping 4 september 2 Värnamo 16 september 3 Vetlanda 2 oktober 4 Gislaved 7 oktober U6367 B kl kl kl kl Pris Pris kronor per deltagare, exkl. moms, vilket inkluderar dokumentation, för- och eftermiddagkaffe samt lunch. Anmälan är bindande. Vid för få deltagare äger IndustriForum rätten att ställa in utbildningen alternativt erbjuder vi plats på alternativ ort. Som deltagare får Du ett diplom som verifierar innehåll och omfattning av kursen. Utbildare, Margareta Carlsson på Atheragram Structura Margareta Carlsson arbetar med chefsstöd, Ledarskapsutveckling, Coaching och Personlig utveckling. Mångsidig coach och konsult med ett genuint intresse för och tilltro till människor, gedigen färdighet i organisation och med en passion för förändringsoch utvecklingsarbete. Stort intresse för, erfarenhet av och goda insikter i ledarskap och chefskap samt mänsklig utveckling. Förmåga att se till både detaljer och helheter, skapa mening och sammanhang, och att länka mellan intressegrupper. En glad, öppen och framåt person som skapar förtroende och engagemang i arbetet. 13

14 Executive Master of Leadership and Management Executive Master of Strategy Executive Master of Finance Executive Master of Human Resources Executive Master of Public Management En organisations lönsamhet och framgång kan direkt kopplas till ledarens beteende. Att utveckla ditt eget ledarskap är därför av största betydelse för att framgångsrikt kunna vidareutveckla dig själv och dina medarbetare, den verksamhet du ansvarar för och därigenom skapa resultat. Mgruppen är ett utbildningsföretag som har funnits i mer än 80 år. Mgruppen samarbetar med Handelshögskolan i Stockholm, bland annat genom att Ek. Dr. Jonas Ridderstråle är akademiskt ansvarig för Mgruppens Executive MBA program. Kontakta Elisabeth Wagner, IndustriForum för mer information på eller Gunnar Landborn, Mgruppens programansvarig

15 EXECUTIVE MASTER OF LEADERSHIP & MANAGEMENT 21 dagar En organisations lönsamhet och framgång kan direkt kopplas till ledarens beteende. Att utveckla ditt eget ledarskap är därför av största betydelse för att framgångsrikt kunna vidareutveckla dig själv och dina medarbetare, den verksamhet du ansvarar för och därigenom skapa resultat. I en värld där spelplanen i många fall inte längre är lokal och där i princip alla organisationer på ett eller annat sätt påverkas av den globala situationen, krävs inte bara handlingskraft från verksamhetens ledare. Det är även av största vikt att ledarna förstår sammanhangen inom och utanför organisationen, vilka mekanismer som styr den lokala och globala ekonomin samt vilka faktorer som påverkar individer och företag. Dessutom krävs en förmåga att kunna kommunicera mål och värderingar i organisationen. Programmet Executive Master of Leadership & Management ger dig en unik möjlighet att utveckla dig själv och ditt ledarskap för att bättre kunna möta de allt högre kraven som ställs på dig i din roll som chef och ledare. Med vårt tredelade fokus på att leda såväl dig själv, som andra och en verksamhet, får du ett helhetsperspektiv på det moderna ledarskapet. Vi betonar också användbarheten i vardagen. Hos Mgruppen gör du en lönsam investering i dig själv. Genom att ta del av de senaste rönen inom ledarskapsområdet och genom att interagera och utbyta erfarenheter med det rika nätverket i form av föreläsare och övriga programdeltagare, vidareutvecklar du dig själv i att kunna hantera förändringsprocesser och komplexa frågor. Det nätverk du bygger under programmet blir en stor tillgång professionellt, men även personligt, under en lång tid framöver. I programmet lär du dig att effektivt ta fram och kommunicera mål, värderingar och strategier i organisationen, något som är nödvändigt för att nå resultat. Eftersom programmet genomförs under en längre period då du kombinerar studierna med ditt arbete, uppstår ett växelspel mellan å ena sidan teori och diskussioner under utbildningsdagarna och å andra sidan praktisk tillämpning i din yrkesmässiga vardag. Vårt pedagogiska upplägg är designat för att addera värde i din vardag. Detta säkerställer att du utvecklas i din ledarroll eftersom du direkt kan omsätta nya kunskaper och insikter i praktiken. Under programmets gång blir det även många tillfällen till reflektion över din egen situation och personliga utveckling. 15

16 MÅLGRUPP Programmet riktar sig till dig som är erfaren chef och/eller medlem i en operativ ledningsgrupp eller som vill förbereda dig för en sådan position. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med att driva och leda verksamheten. Din yrkesroll ställer krav på att du ska kunna bidra med en helhetssyn ansvaret i din nuvarande eller framtida roll går därmed bortom specialistrollens. SYFTE Utbildningen syftar till att ge dig: En helhetssyn på företagets verksamhet och ledarskapets roll i organisationen En fördjupad förståelse för det personliga ledarskapet Kunskaper och därmed mod att leda och implementera förändringar En fördjupad förståelse för hur omvärldsfaktorer påverkar organisationer och företag Kunskaper som stärker företagets effektivitet och konkurrenskraft Verktyg för att arbeta proaktivt och inte bara reaktivt En förmåga att agera handlingskraftigt i krissituationer En praktisk förståelse för organisationers affärsbehov idag och imorgon Nya perspektiv och alternativa angreppssätt Ett kvalificerat nätverk INNEHÅLL ETT PROGRAM SJU MOMENT Framgångsrikt ledarskap Affärsledarskap Talent Management Att leda i Europa och den nya världen Change Management Företagsledning Integrerat ledarskap FRAMGÅNGSRIKT LEDARS KAP Med utgångspunkt i din och de övriga deltagarnas ledarroller granskas olika modeller, verktyg och teorier kring ledning och verksamhetsstyrning. Vad gör framgångsrika ledare? Vad utmärker dem? Var ligger din förbättringspotential? Vad kan vi lära av varandra? I denna modul vänder vi på stenar och omprövar gamla sanningar och invanda tankemönster. AFFÄRSLEDARSKAP Genom affärssimuleringar utvecklas din förmåga att se de ekonomiska sambanden som existerar i en organisation. Du ingår i en ledningsgrupp som utarbetar mål och strategier för företaget och därefter konkreta handlingsplaner. Dessa planer genomförs och mäts, bl.a. genom bokslut och nyckeltal, under några simulerade verksamhetsår. Det moderna ledarskapet bygger även på din förmåga att engagera medarbetare att genomföra de beslut ni fattat. Framgångsrika ledare är mästare på att kommunicera: VBs verkställande berättare. Vi arbetar därför med vertyg för storytelling och teorier kring retorik. Du får träna på att hantera en rad olika situationer som ställer krav på din förmåga att förmedla ett budskap. TALENT MANAGEMENT De flesta organisationer baserar idag sin konkurenskraft på kompetens. Medarbetarna är den viktigaste resursen. Ingen ledare är perfekt med kanske kan ett team vara det? Vi tittar närmare på hur man bygger dynamiska grupper och organisationer som utnyttjar mångfald till sin fördel. Då talangfulla människor inte är en bulkvara ställs allt högre krav på ett personaliserat ledarskap. Ofta måste du kommunicera över kulturella gänser nationella, funktionella etc. Av denna anledning fokuserar vi speciellt på frågor som rör cross-cultural management. Hur håller du ihop och leder talangfulla personer som sins emellan är olika mot gemensamma mål? Strategiska HR-frågor blir en naturlig del av detta moment. 16

17 ATT LEDA I EUROPA OCH DEN NYA VÄRLDEN Executive Master of Leadership & Managment tar dig bokstavligen ut i Europa. Denna modul genomförs på plats i Bryssel där vi ägnar oss åt Europa och EU ur ett svenskt perspektiv. Under tre intensiva dagar besöker vi företag och får inblickar i hur det är att verka i dagens integrerade Europa och hur vår region förhåller sig till resten av världen. Vi diskuterar också med högt uppsatta politiker och EU-tjänstemän vart EU är på väg. Vilka hot och nya möjligheter innebär de nya medlemsländernas intåg i EU för din organisation? Vi bygger även nätverk och träffar lobbyister och andra nyckelpersoner. CHANGE MANAGEMENT Den kanske viktigaste framgångsfaktorn, och samtidigt den största utmaningen, för företag och organisationer är hur de ska anpassa sina verksamheter till de allt snabbare förändringar som sker i dagens avreglerade och globala kunskapsekonomi. Vi börjar med att analysera de nya förutsättningarna för framgång. Modulen behandlar sedan hur organisationer på basis av denna analys framgångsrikt; formulerar nya mål och utmaningar; skapar engagemang inom organisationen för behovet av förändring; samt implementerar de nya strategierna. En del av de case vi arbetar med avser stora organisationsförändringar, men vi tittar även på mer fokuserade strategiska initiativ och hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna. FÖRETAGSLEDNING Runt en organisation finns många olika intressenter. Som ledare har du ett ansvar för att hantera alla dessa på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi tittar på hur du kan använda kunderna som en strategisk resurs. Även media får allt mer makt. Som ledare måste du känna dig trygg med journalister syns du inte så finns du inte. Vi berör också styrelsearbete och tankar kring arbetet i ledningsgrupper. Under denna modul redovisar deltagarna även sina projektarbeten. INTEGRERAT LEDARSKAP I den sista modulen integrerar vi tankarna kring vad som krävs för att lyckas med att leda sig själv, andra och en verksamhet i en global ekonomi. Boston, Massachusetts, är en av de platser i världen som betytt mest för utvecklingen inom ledarskapsområdet. Under vårt besök där möter vi världsledande forskare från Harvard samt MIT Sloan School Center for Organizational Learning. Dessutom hinner vi med att besöka ett intressant företag i regionen. Under hela programmet återkommer vi regelbundet till de sju momenten samt även andra temaområden. Nya lärdomar bygger vidare på eller raserar gamla trossatser. Via diskussioner och gruppövningar väver vi successivt en allt starkare väv av insikter och kompetens. PROGRAMFAKTA MÅLGRUPP Programmet riktar sig till dig som är erfaren chef och/eller medlem i en operativ ledningsgrupp eller som vill förbereda dig för en sådan position. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med att driva och leda verksamheten. OMFATTNING 21 dagar uppdelat på sjudelar och löper under cirka ett år. I samband med anmälan reserverar Mgruppen en internatplats åt deltagaren. DATUM OCH PRIS PRIS SEK inklusive dokumentation. Moms, resor, kost och logi tillkommer. DATUM För datum och plats hänvisar vi till vår hemsida 17

18 EXECUTIVE MASTER OF STRATEGY 15 dagar Vill du lära dig varför världens bästa företag är så lönsamma? För du skall lyckas lika bra gäller det att förstå vilka faktorer inom och utanför organisationen som påverkar er konkurrenskraft. Dina beslut måste vara välgrundade samtidigt som de skall fattas allt snabbare med hänsyn till ett föränderligt konkurrenslandskap. Executive Master of Strategy möter chefens behov av förnyelse och kompetensutvecklingen för ett förbättrat ledningsarbete. Oavsett om du arbetar inom produktion, marknadssidan, HR, IT, FOU eller har andra mer generella arbetsuppgifter så ställer dagens näringsliv allt högre krav på ett strategiskt kunnande för att tillhöra en ledningsgrupp. Tiden är förbi då endast den högsta bolagsledningen skulle tänka strategiskt. Behovet av snabbhet och flexibilitet gör att även de strategiska frågorna har decentraliserats under senare år. Under programmet fördjupas dina teoretiska kunskaper om strategisk företagsledning. I Executive Master of Strategy ingår även flera handfasta praktiska inslag samt ett projektarbete i form av en djupstudie med fokus på branschvinnare. ANALYS FÖR KONKURRENSKRAFT För att utveckla sitt managementkunnande krävs nya perspektiv som bygger på en vetenskaplig grund och praktiska erfarenheter. Vi hjälper dig att använda nya modeller och verktyg i syfte att ge dig en så bred bas som möjligt för att du skall lyckas i det strategiska ledningsarbetet. Du ökar därmed dina egna och ditt företags möjligheter att nå nya nivåer. Programmet stärker din förmåga att analysera, formulera, kommunicera och driva igenom viktiga strategiska förändringar. Målet är att göra dig mer komplett i ledningsarbetet. Du skall kunna bidra med innovativa tankar och slutsatser för att stärka ditt företags konkurrenskraft. Vid varje programtillfälle är du borta från ditt ordinarie arbete i tre dagar. Räkna inte med att ta med dig jobbet under dessa dagar. Utbildningen präglas av intensivt arbete och högt tempo. Du får exempelvis uppgifter att förbereda till dagen därpå och det finns en hel del litteratur som du skall läsa. Vi använder en engagerande och bred pedagogisk ansats med allt från föreläsningar och gruppdiskussioner till projektarbeten till praktikfall. Utbildningen äger rum vid fem tillfällen varav fyra av dessa är förlagda till ett konferenscenter strax utanför Stockholm. Vid ett tillfälle beger vi oss till en av Europas högst rankande handelshögskolor Ashridge Business School - ca 30 minuter utanför London. För att bli diplomerad i Executive Master of Strategy krävs godkänt projektarbete samt aktiv närvaro vid tolv av programmets femton utbildningsdagar. 18

19 MÅNGSIDIG OCH PRAKTISK BELYSNING AV STRATEGIOMRÅDET Under de cirka 8 månader som utbildningen genomförs får du nya teoretiska kunskaper och träning för att kunna tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Vetenskapliga rön och modeller har förädlats till handfasta verktyg som du kan praktisera direkt i din organisation. Du handleds under projektarbetet av erfarna experter inom strategiområdet. Såväl här hemma som i London får du träffa en rad internationellt kända och framgångsrika föreläsare från akademin och näringslivet. MÅLGRUPP Du är troligtvis chef och medlem i en operativ ledningsgrupp eller strävar efter att nå dit. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med och bidra till att driva och leda verksamheten. Din yrkesroll ställer krav på att du ska kunna bidra med en helhetssyn bortom specialistrollens. SYFTE Utbildningen syftar till att: bredda och fördjupa dina kunskaper inom strategisk analys och management stärka din förmåga att analysera och driva igenom viktiga förändringar få dig att bli mer komplett i det strategiska ledningsarbetet få dig att kunna bidra med innovativa analyser och slutsatser för att stärka ditt företags konkurrenskraft ge dig gedigen erfarenhet och att göra dig redo för nästa utmaning ge dig nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter skaffa ett kvalificerat närverk för livet INNEHÅLL OMVÄRLDS-, BRANSCH- OCH KONKURRENTANALYS I de mest framgångsrika företagen växer strategin kring i ett samspel mellan förutsättningarna i organisationens omvärld och de interna styrkor som bolaget besitter. I programmets första modul börjar vi med kontexten för strategiarbetet. Du lär dig att analysera och dra nytta av de drivkrafter som nu stöper om det ekonomiska landskapet. Vi lägger också speciell vikt vid verktyg som hjälper dig att analysera din egen branschs speciella dynamik. Efter modulen förstår du bättre varför den genomsnittliga vinstpotentialen skiljer sig från bransch till bransch, hur förändringsvindarna blåser och varför era konkurrenter agerar som de gör. STRATEGISKA MODELLER OCH VERKTYG Denna modul tar sin utgångspunkt i strategiska analysmetoder och verktyg. Vi går igenom och använder en rad olika användbara modeller för att analysera ett enskilt företags konkurrensfördelar. Du lär dig förstå för- och nackdelar med olika konkurrensstrategier och affärsmodeller samt under vilka förutsättningar dessa fungerar bäst. Under detta utbildningsmoment granskar vi också värdekedjan och hur olika företag i en bransch kan agera för att skapa och exploatera temporära monopol. STRATEGISK VERKSAMHETSFÖRBÄTTRING Här arbetar vi med olika perspektiv på verksamhetsförbättring. Vi går igenom hur framgångsrika företag hela tiden vässar sin konkurrenskraft genom ständiga förbättringar och ökad effektivitet. Eftersom företags förmåga att addera värde genom innovation blir allt viktigare behandlar vi på djupet value innovation systematic inventive thinking som idag har blivit ett vedertaget sätt att skapa konkurrenskraft genom kreativitet. Slutligen belyses vikten av talent management i en värld där många konkurrensfördelar bär skor och lämnar kontoret efter fem. 19

20 INTERNATIONELL STRATEGI Den globala ekonomin påverkar i stort sätt alla bolag - även de organisationer som bara är verksamma lokalt. Under detta utbildningsmoment går vi igenom den globala ekonomins förutsättningar och möjligheter. Syftet är att öka dina kunskaper som ger dig ett globalt perspektiv för att kunna utveckla ditt företags konkurrenskraft. Vi går också igenom strategier för internationalisering samt såväl outsourcing som offsourcing. Det transnationella värdeskapandet inom och mellan företag står i centrum för undervisningen och praktikfallen. STRATEGISK MARKNADSFÖRING Ett företags konkurrenskraft handlar inte minst om dess förmåga att bibehålla och skapa marknader. Detta utbildningsmoment syftar till att ge dig en bred bas för att kunna analysera behov och möjligheter för en effektivare marknadsbearbetning. Vi går t.ex. igenom hur framgångsrikt varumärkesbyggande går till. Vidare behandlas olika strategier för distribution av produkter och tjänster samt utgångspunkterna för relationsmarknadsföring. Eftersom allt mer av värdeskapandet i företag sker genom service så tar detta utbildningsmoment på djupet upp ämnesområdet service management. PROJEKTARBETE Ett centralt inslag i utbildningen är ett omfattande projektarbete under vägledning av experter inom strategiområdet. Syftet är att du skall praktisera de modeller och verktyg du har lärt dig under utbildningen för att analysera varför vissa företag blir branschvinnare över längre tidsperioder. Projektarbetet kommer att kopplas till ett pågående forskningsarbete kring Europas mest framgångsrika företag under ledning av Jonas Ridderstråle som är Visiting Professor vid Ashridge Business School och IE Business School i Madrid. PROGRAMFAKTA MÅLGRUPP Programmet riktar sig till dig som är erfaren chef och/eller medlem i en operativ ledningsgrupp eller som vill förbereda dig för en sådan position. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med att driva och leda verksamheten. OMFATTNING 15 dagar uppdelat på 5 delar inklusive kvällsarbete och löper över cirka 8 månader. I samband med anmälan reserverar Mgruppen en internatplats åt deltagaren. DATUM OCH PRIS PRIS SEK inklusive dokumentation. Moms, resor, kost och logi tillkommer. DATUM För datum och plats hänvisar vi till vår hemsida 20

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram

Resan till framgång Utbildningprogram Resan till framgång Utbildningprogram Training Brochure rev D E.indd 1 2010-08-23 13:22:04 Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Kunskap föder framgång Genom att utbilda

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress

UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING KUNSKAPSUTVECKLING COACHING GEMENSAMT LÄRANDE LEDARSKAP SOCIAL KOMPETENS SEPTEMBER 2004 Ditt beteende en framgångsfaktor

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer