Ökad oro för Baltikum. Rekommendationen höjs till Köp. Positiva signaler från Tyskland. Stöd från valutaeffekter. Vi uppgraderar till Köp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad oro för Baltikum. Rekommendationen höjs till Köp. Positiva signaler från Tyskland. Stöd från valutaeffekter. Vi uppgraderar till Köp"

Transkript

1 Aktienytt vecka 23 Aktieanalys 29 maj 2009 Ökad oro för Baltikum Under en vecka med avvaktande handel har ökad oro för Baltikum, GM:s eventuella konkursansökan och amerikansk makrodata kommit att dominera nyhetsflödet. När veckan summerades under fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen stigit med 0.8% för veckan. H&M Riktkurs: 400 SEK Aktiekurs: 359,5 SEK Nästa rapport: Getinge Riktkurs: 115 SEK Aktiekurs: 103 SEK Nästa rapport: Rekommendationen höjs till Köp Historiskt låg värdering mot aktiemarknaden Positiva signaler från Tyskland Stöd från valutaeffekter Låga multiplar på låga marginaler Vi uppgraderar till Köp Värderingen på låga nivåer Ökad visabilitet Företagsnytt Bolag Rek. Riktkurs Aktiekurs Elekta Neutral 115,00 109,00 BE Group Köp 38,00 33,50 Bilia Neutral 47,00 45,30 Ratos Sälj 130,00 150,50 Intrum Justitia Köp 78,00 74,50 Sandvik Köp 65,00 60,75 Atlas Copco Köp 87,00 75,00 NCC Neutral Händer i veckan I veckan som kommer fokuserar vi på inköpschefsindex från flertalet länder och sysselsättningutveckling från USA. 1

2 Börsnoteringar veckans förändring 16:00 OMXS PI -0,2% OMXS 30 0,3% DJIX 1,5% NASDAQ 3,5% 241,3 771,8 8403,8 1751,8 Räntor och valutor veckans förändring 16:00 Marknadskommentar 3 mån 0,00 10 år 0,12 SEK/USD 0,11 SEK/EUR 0,23 0,50% 3,74% 7,58 10,68 Ökad oro för Baltikum Under en vecka med avvaktande handel har ökad oro för Baltikum, GM:s eventuella konkursansökan och amerikansk makrodata kommit att dominera nyhetsflödet. När veckan summerades under fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen gått ner marginellt med -0.2% för veckan. Med rapportsäsongen i princip avklarad kom marknadens fokus att riktas mot omvärlds- och konjunkturindikatorer och som vanligt spelade amerikansk statistik en stor roll, där huspriser fortsatte att falla. Det oroande var att prisfallet, -18.7% i mars y/y, åter accelererat och fortsätter att pressa de redan hårt ansatta amerikanska hushållen. Men det kom även positivare statistik i form av konsumentförtroende, som kom in klart över förväntningarna på 54.9 mot förväntat Konsumentförtroendet brukar korrelera väl med utvecklingen på de amerikanska börserna under mätperioden, så även denna gång. Även i Sverige presenterades makrodata, i form av BNP. Tappet på -6.5% var rekordstort och även kapacitetsutnyttjandet var på rekordlåga nivåer, 78%. Spekulationer kring en eventuell devalvering i baltländerna, och nu specifikt Lettland, tog fart efter att Riksbanken genom Riksgälden tagit upp ett lån i utländsk valuta för att återställa valutareserven. Detta fick marknaden att dra slutsatsen att Riksbanken hade någon form av information gällande Lettland. I spåret av detta kom både SEB:s och Swedbanks aktier att pressas under andra hälften av veckan. Även i USA pressades banksektorn efter att statistik visat att amerikanska problembanker steg med 21% till den högsta nivån på 15 år. GM:s öden och äventyr har även denna vecka rullat på. Aktien tappade kraftigt på onsdagen efter att obligationsägarna avvisat ett erbjudande om att konvertera sina fodringar till aktier motsvarande 10% av bolaget. Men redan på torsdagen accepterades ett litet förändrat erbjudande där en option på att köpa ytterligare 15% adderades. Rykten gör gällande att GM kommer att ansöka om konkursskydd nu på måndag den första juni. NCC höll på torsdagen en kapitalmarknadsdag i Stockholm och samma dag kom också beskedet att bolagets böter i samband med asfaltskartellen höjdes med ytterligare 50 miljoner kronor till 200 miljoner. Vidare meddelade bolaget att orderingången minskade samtidigt som den nordiska byggmarknaden är fortsatt svag. 2

3 H&M Riktkurs: 400 SEK Aktiekurs: 359,5 SEK Nästa rapport: Analytiker: Henrik Fröjd Mikael Holm Resultat före skatt 07: Resultat före skatt 08: Resultat före skatt 09: Justerad vinst per aktie 07: 16,4 Justerad vinst per aktie 08: 18,5 Justerad vinst per aktie 09: 18,8 P/E justerat 08: 16,1 P/E justerat 09: 19,2 Utdelning per aktie 07: 14,0 Utdelning per aktie 08: 15,5 Utdelning per aktie 09: 17,5 Direktavkastning 07: 3,5% Direktavkastning 08: 5,2% Direktavkastning 09: 4,9% Rekommendationen höjs till Köp Vi uppgraderar till Köp (Neutral) då bolaget äntligen verkar gynnas av valutautvecklingen. Värderingen är på en historisk lägstapunkt gentemot marknaden och försäljningsdata ser inte så illa ut, om man ser på Tyskland. Ny riktkurs är 400 SEK (380). H&M:s aktiekurs samvarierar dåligt med historiska kursrörelser för EUR/USD. Denna relation är dock särskilt viktig just nu och vi bedömer att om nuvarande nivå är stabil kommer H&M att ha samma valutavillkor 2010p som man hade under Detta kan undanröja kortsiktigt oro över bruttomarginalen. H&M:s värdering gentemot aktiemarknaden i stort är på historiska lägstanivåer, samtidigt förväntar vi oss inte att bolagets vinstutveckling kommer att avvika mycket från aktiemarknadens det kommande året. Vårt nuvarande försäljningsestimat är -8% för jämförbara enheter i maj, vilket sänker Q2p med endast -1% (å/å). Veckodata från Tyskland har hittills snarast indikerat en bättre utveckling än så. Vi har anpassat estimaten till den senaste tidens valutarörelser. Vi sätter vår riktkurs till 1,4x VPA för OMXS p. Getinge Riktkurs: 115 SEK Aktiekurs: 103 SEK Nästa rapport: Analytiker: Johan Unnerus Resultat före skatt 07: Resultat före skatt 08: Resultat före skatt 09: Justerad vinst per aktie 07: 7,2 Justerad vinst per aktie 08: 8,6 Justerad vinst per aktie 09: 8,0 P/E justerat 08: 10,8 P/E justerat 09: 12,8 Utdelning per aktie 07: 2,4 Utdelning per aktie 08: 2,4 Utdelning per aktie 09: 2,7 Direktavkastning 07: 1,4% Direktavkastning 08: 2,6% Direktavkastning 09: 2,6% Låga multiplar på låga marginaler Getinge har inga problem med affärsmodellen, inga problem med produktportföljen, inga konkurrensnackdelar, ingen kreditexponering och är lågt värderat. De pressade multiplarna beror på en tillfälligt svag efterfrågan i USA. Med ytterligare kostnadsbesparingar och en historiskt extrem rabatt i förhållande till OMXS30 är Getinge redo för en långsiktig återhämtning. Vi uppgraderar till Köp (Neutral). Riktkursen höjs till 115 SEK (105). Det som på kort sikt kan ge kursuppgång är gradvis högre visibiltet i Q2 och Q3. Vi förväntar oss att Getinge har en förbättringspotential på 15%, baserat på tidiga signaler om en stabilisering av orderläget i USA. Getinge har den senaste tiden lidit av den tillfälligt svaga efterfrågan och en långsammare dynamik för rörelsekapitalet. Man är nu i färd med att förbättra rörelsekapitalet med 500 MSEK 1 miljard och att spara upp till 300 MSEK, utan att begränsa möjligheterna att globalt nå ut med den strategiska portföljen. Värderingen är på historiska lägstanivåer gentemot aktiemarknaden i stort. Vi är i nivå med konsensus för 2009, men trots positiv revidering av 2010 är vi fortfarande 50 punkter under konsensus för EBITmarginalerna för

4 Elekta Riktkurs: 115 SEK Aktiekurs: 109 SEK Nästa rapport: Analytiker: Johan Unnerus Visibilitet skyddar återhämtning Orderstabilitet och kassaflödesvisibilitet räcker för att skydda den senaste tidens återhämtning, men inte till att skapa ytterligare momentum. Kursfallsrisken begränsas av en stark produktportfölj och en affärsmodell med multiplar i nivå med konkurrenterna och marknaden. Vi nedgraderar till Neutral (Köp). Riktkursen höjs till 115 SEK (100). BE Group Riktkurs: 38 SEK Aktiekurs: 33,5 SEK Nästa rapport: Analytiker: Ola Södermark Claes Rasmuson Positiva tecken bekräftar återhämtning under det andra halvåret Tecken på en starkare stålmarknad börjar dyka upp. De stora stålbolagen tillkännager att lagerminskningarna upphör och att orderläget förbättras i Q3 09, jämfört med Q2 09. BE Group drar nytta av bottnande och i vissa fall stigande stålpriser. Vi uppgraderar till Köp (Neutral). Riktkursen höjs till 38 SEK (24). Bilia Riktkurs: 47 SEK Aktiekurs: 45,3 SEK Nästa rapport: Analytiker: Mats Liss Anders Bruzelius Stark kursutveckling leder till nedgradering Biliaaktien har utvecklats starkt sedan bottennivåerna. Marknaden har förbättrats, bilförsäljningen har ökat och kostnadsnedskärningarna börjar ge effekt. Vi bedömer att vinsten återhämtar sig från det första kvartalet. Vid x VPA är merparten av de goda nyheterna inprisade. Vi nedgraderar till Neutral (Köp). Riktkursen höjs till 47 SEK (45), på grund av högre värdering i sektorn. SSAB Riktkurs: 105 SEK Aktiekurs: 100,75 SEK Nästa rapport: Analytiker: Claes Rasmuson Ola Södermark Prissänkningar på 33% för järnmalm Rio Tinto och Nippon Steel har enats om prissänkningar på järnmalm på mellan 33% och 44%, beroende på kvalitet. Den 33%-iga sänkningen är i nivå med förväntningarna och vi förväntar oss att detta blir benchmark för Justerat för valuta bör SSAB kunna få se cirka 20% lägre järnmalmspriser från Q Vi upprepar Köp och riktkursen 105 SEK. 4

5 Intrum Justitia Riktkurs: 78 SEK Aktiekurs: 74,5 SEK Nästa rapport: Analytiker: Sven Sköld Timing är allt! Vi höjer riktkursen för Intrum Justitia (IJ) till 78 SEK (70). Höjningen handlar om timing och riskpremie. IJ har tagit sig igenom två tuffa kvartal med bibehållen stark avkastning inom Purchased Debt (förvärvad lånestock). IJ kan nu förvärva lånestockar till lägre pris, vilket innebär lägre risk framöver. Vi upprepar Köprekommendationen. West Siberian Resources Riktkurs: 4,87 SEK Aktiekurs: 4,67 SEK Nästa rapport: Analytiker: John Helgesson Mindre attraktivt Q1-resultatet blev lägre än vi estimerat och även under konsensus. Estimaten nedjusteras något då oljepriset är under prognos. Vi bedömer också att kostnaderna stiger något. Vi ser ingen omedelbar potential för verksamheten den närmaste tiden och vi bedömer att den omvända aktieuppdelningen kan dämpa kursutvecklingen. Vi nedgraderar till Neutral (Köp). Riktkursen sänks till 0,65 USD (0,75). Atlas Copco Riktkurs: 87 SEK Aktiekurs: 75 SEK Nästa rapport: Analytiker: Mats Liss Anders Bruzelius Uppåt i gruvindustrin? Vi upprepar Köp efter vissa indikationer på att gruvindustrin börjar dra nytta av de stigande mineralpriserna. Att gruvindustrin skulle förbättras var väntat, men en mindre gynnsam valutautveckling ger något sänkta estimat. Riktkursen sänks till 87 SEK (90). NCC Riktkurs: 70 SEK Aktiekurs: 71 SEK Nästa rapport: Analytiker: Niclas Höglund, CFA Andreas Daag Minskar riskerna inom husbyggandet Utsikterna för husbyggandet är fortsatt svaga framåt det andra halvåret. Utsikterna för vägbygge är mer i balans och påverkas positivt av efterfrågan på infrastruktur och lägre insatskostnader. Marknadsdomstolen beslutade överraskande att höja böterna för hindrande av konkurrens med 50 MSEK, vilket i någon liten mån är negativt för våra estimat. Osäkerheten om den underliggande lönsamheten är stor, drivet av fortsatta förluster inom bostadsbyggandet. Vi upprepar Neutral och riktkursen 70 SEK. 5

6 Rapporter och bolagsspecifik info under veckan Dag Bolag Rekommendation Riktkurs (SEK) Onsdag Q4 WeSC Starkt köp 43 Torsdag Q4 Systemair Köp 55 Makro måndag 03:00 CHI Inköpschefsindex Maj 08:30 SWE Swedbanks inköpschefsindex Maj 10:00 EMU Inköpschefsindex Maj 10:30 UK Inköpschefsindex Maj 14:30 USA Privatinkomster och privatkonsumtion April 16:00 USA Inköpschefsindex Maj 16:00 USA Bygginvesteringar April Makro tisdag 11:00 EMU Arbetslöshet April 16:00 USA Konrakterade husköp April Makro onsdag 09:00 SWE Swedbanks Boindex Q1 09:30 SWE Betalningsbalans Q1 10:00 EMU Inköpschefsindex tjänstesektorn Maj 11:00 EMU BNP Prel. Q1 13:30 USA Challenger varselstatistik Maj 14:15 USA ADP sysselsättningsutveckling Maj 16:00 USA Inköpschefsindex tjänstesektorn Maj 16:00 USA Industriorder April Makro torsdag 11:00 EMU Detaljhandel April 13:45 ECB Räntebesked - 14:30 USA Produktivitet Q1 Makro fredag 14:30 USA Sysselsättning Maj 6

7 Upplysningar Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Markets inom Swedbank AB (publ). Swedbank Markets är en registrerad bifirma till Swedbank AB och står under tillsyn av Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheterna i de länder där Swedbank Markets har kontor. Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX. Rekommendationsstruktur Swedbank Markets rekommendationsstruktur innehåller fem rekommendationsnivåer: Starkt köp, Köp, Neutral, Reducera och Sälj (tidigare Köp, Neutral och Sälj). Rekommendationerna baseras på absolut avkastning på tolv månaders sikt. Den absoluta avkastningen inkluderar kursutveckling och direktavkastning. Starkt köp Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%. Köp Neutral Minska Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%. Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%. Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10% Sälj Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%. Swedbank Markets aktieanalysavdelning baserar rekommendationerna på ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Basen för beräkningen är dock vår modell för diskonterat kassaflöde, utom vad gäller banker och investmentbolag. Kassaflödesmodellen nuvärdesberäknar framtida kassaflöden. Riktkursen (tidigare motiverat värde) bygger på kassaflödesvärderingen, den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter (på den egna marknaden och internationellt) och nyheter som kan påverka aktiekursen. Relativa och absoluta multiplar som vi beaktar är: EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substansvärdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma. Information till kund Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Mottagare av dokumentet som önskar rådgivning rekommenderas att kontakta sin mäklare/rådgivare. Swedbank Markets erinrar om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Kunden bör därför skaffa sig erforderlig kunskap om bl a de ifrågavarande finansiella instrumentens egenskaper och om de villkor som gäller för handel med instrumenten. Ansvarsbegränsning Swedbank Markets har sammanställt informationen i dokumentet i god tro från källor som vi anser vara tillförlitliga. Vi påtar oss dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms erforderligt. De uttalanden som presenteras i dokumentet grundas på vår nuvarande uppfattning och gäller under förutsättning att de antaganden som redovisas i detta dokument uppfylls. Om vår uppfattning ändras, strävar vi efter, om det är tillåtet enligt tillämplig lag, annan bestämmelse eller intern policy, att snarast göra information om en sådan ändring tillgänglig. Swedbank Markets påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användande av detta dokument. Potentiella intressekonflikter Analytiker inom Swedbank Markets får generellt inte ha något innehav eller annan position (lång eller kort, direkt eller via derivat) avseende aktier eller aktierelaterade instrument i bolag som de analyserar. Swedbank Markets aktieanalysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende Bland annat gäller följande: Swedbank AB får inte erhålla ersättning från analyserade bolag för att utföra en investeringsrekommendation eller ingå avtal med analyserade bolag om att utföra en investeringsrekommendation. Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet och får inte rapportera till bankens s k corporate finance-avdelning. En analytiker som har utarbetat en analys får inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i det aktuella bolaget. Analytikern får inte heller ha styrelseuppdrag eller andra uppdrag i analyserade bolag utan särskilt tillstånd från banken. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd medverka i bankens corporate finance-verksamhet och får inte erhålla ersättning som är kopplad till sådan verksamhet. Mottagare av detta dokument bör observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag (bl a i samband med s k corporate finance-transaktioner), s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i dokumentet. Det kan även förekomma att Swedbank Markets agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i dokumentet Planerade uppdateringar En investeringsrekommendation för ett bolag som står under Swedbank Markets bevakning uppdateras normalt i anslutning till att bolaget har offentliggjort en kvartalsrapport. Uppdateringen sker då normalt dagen efter offentliggörandet. Det kan även förekomma att rekommendationen uppdateras dagarna före sådan rapport. När det är påkallat - till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter - kan investeringsrekommendation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum. Mångfaldigande och spridning Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank Markets, Swedbank AB, Stockholm Adress Swedbank Markets, Swedbank AB, Regeringsgatan 13, SE Stockholm. Swedbank Markets Regeringsgatan Stockholm Observera den viktiga informationen till våra kunder på denna sida. Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande.

Marknadskommentar. Satsa på tillväxt! Positivt momentum i USA. Låg operativ och finansiell risk. Vi upprepar Starkt köp. Substansrabatten över 33%

Marknadskommentar. Satsa på tillväxt! Positivt momentum i USA. Låg operativ och finansiell risk. Vi upprepar Starkt köp. Substansrabatten över 33% Aktienytt Aktieanalys 21 maj 2010 Marknadskommentar Åter en vecka med stor volatilitet och en ökad oro för de skuldsatta sydliga EMU-länderna. Efter att Tyskland införde ett tillfälligt nakenblankningsförbud

Läs mer

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet Aktienytt Aktieanalys 27 november 2009 Marknadskommentar Efter en stark inledning av veckan kom uppgången av sig och det faktum att ett konglomerat med Dubai som storägare ställde in sina betalningar fick

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 22 januari 2010 Marknadskommentar Inledningsveckan av rapportsäsongen kom till stora delar att handlas i moll. När börsveckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys Vecka 34 Fortsatt positivt humör När veckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen gått ned med 1,2 procent sedan föregående vecka. Förutom en del överraskande rapporter

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 1 oktober 2010 Förnyad oro över det europeiska banksystemet Skuldsituationen för en del europeiska länder och deras banksystem har åter kommit på marknadens radarskärm. Framför allt

Läs mer

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång Aktienytt Aktieanalys 19 november 2010 Marknadskommentar Turbulent vecka summerades på plus I avsaknad av rapporter har omvärldsfaktorer i stort satt veckans agenda. Irlandskrisen har både pressat och

Läs mer

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra Aktienytt Aktieanalys 3 december 2010 Marknadskommentar Riskaptiten tillbaka i marknaden Veckan bjöd på en del positiv makrostatistik bland annat i form av överraskande starka inköpschefsindex från Kina

Läs mer

Marknadskommentar. Volvo kommer att överträffa sina mål

Marknadskommentar. Volvo kommer att överträffa sina mål Aktienytt Aktieanalys 8 oktober 2010 Marknadskommentar Stockhomsbörsen har i veckan rört sig i sidled och när den summerades på fredagseftermiddagen så hade OMX30 sjunkit med 0.3% och marknaden börjar

Läs mer

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen Aktienytt Aktieanalys 28 januari 2011 Marknadskommentar Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport Makrostatistik i form av konfidensindikator för USA:s hushåll steg till 60,6 i januari, vilket var

Läs mer

Långsiktigt engagemang

Långsiktigt engagemang Aktienytt Aktieanalys 21 januari 2011 Marknadskommentar Inflationsoro OMXS30 visade under fredagseftermiddagen 1153, en nedgång på 1,7% under veckan. Veckan bjöd på statistik från USA som visade att försäljningen

Läs mer

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4.

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4. Aktienytt Aktieanalys - fredag den 7 februari 2014 Marknadskommentar Börsvecka som kämpade sig upp på plus Rapportsäsongen fortlöpte, ECB lämnade räntebesked och delar av ISMsiffran fick marknaden att

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

S&P500. Teknisk Analys. 2015: Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500. Torsdagen den 8 januari 2015

S&P500. Teknisk Analys. 2015: Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500. Torsdagen den 8 januari 2015 Teknisk Analys Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500 Torsdagen den 8 januari 2015 S&P500 2015: Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Sannolikt en positiv utveckling på helårsbasis, men stor volatilitet

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer