Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet"

Transkript

1 Aktienytt Aktieanalys 27 november 2009 Marknadskommentar Efter en stark inledning av veckan kom uppgången av sig och det faktum att ett konglomerat med Dubai som storägare ställde in sina betalningar fick marknaden nervös. Efter att ha fallit kraftigt under torsdagen och initialt under fredagen repade dock Stockholmsbörsen mod och steg under fredagseftermiddagen. Millicom Int Cellular Rekommendation: MINSKA Riktkurs: 477 SEK Aktiekurs: 521 SEK Nästa rapport: Utmanande relativvärdering, igen 50% av EBITDA från svåra makroekonomiska förhållanden Risk att priserna sjunker ytterligare i Centralamerika Handlas till >25% P/E-premium Getinge Rekommendation: STARKT KÖP Riktkurs: 155 SEK Aktiekurs: 135 SEK Nästa rapport: Vi tycker inte om osäkerhet Närmar sig slutförandet av kostnadsbesparingarna Medical Systems gynnas av de senaste förvärven Värderingsrabatt på nära 30% till historiskt OMXS30-premium Företagsnytt Bolag Rek. Riktkurs Aktiekurs TeliaSonera Köp Trelleborg Köp SkiStar Neutral AssaAbloy Köp Bilia Köp Haldex Neutral Peab Köp Systemair Köp Händer i veckan I veckan som kommer rapporterar två av de bolag som Swedbank Markets följer, WeSC och Hemtex. Kapitalmarknadsdagar hålls av Hexagon, Nokia, Trelleborg och Getinge. På makrosidan väntas lönestatistik och inköpschefsindex från Sverige, EMU-området och USA. Från USA kommer även siffror på fordonsförsäljning, bygginvesteringar och sysselsättningsstatistik. 1

2 Börsnoteringar veckans förändring OMXS PI 0.1% OMXS % DJIX -0.2% NASDAQ -0.4% Räntor och valutor veckans förändring Marknadskommentar Avstämning 16: mån år SEK/USD 0.01 SEK/EUR % 3.20% Dubaiaffär skapar marknadsoro Flera helgdagar på de internationella aktiemarknaderna under veckan. Men torsdagen blev inte så lugn som det brukar vara då de amerikanska börserna är stängda. Istället framkom att ett konglomerat med Dubai som storägare ställer in betalningarna på sina obligationer. Samtidigt var det väldig svårt att få fram ytterligare information då det var helgdag i mellanöstern och detta sammantaget fick börserna att falla rejält under torsdagen. Även fredagen öppnade neråt men var vid kl 16:15 på fredagseftermiddagen upp 1.2% för dagen och 0.1% för veckan. Annars öppnade veckan med positiva tongångar och Stockholmsbörsen steg med 2.5%, drivet av bland annat en försvagad dollar och en ökad riskaptit. Samtidigt steg även metallpriser och guldet nådde nya rekordnivåer. En hel del makrostatistik kom in lite bättre än förväntat. Noteras kan att veckostatistiken över nya arbetslösa kom in på den lägsta nivån på ett år och försäljningen av nya enfamiljshus steg med 6.2% under oktober, jämfört med föregående månad. Huspriserna sjönk dock något mer än analytikerna väntat sig och antalet problembanker i USA är nu 552 st. vilket är den högsta siffran på 16 år enligt Federal Deposit Insurance Corp. Flera bolag höll kapitalmarknadsdagar under veckan, nämnas kan Assa Abloy som bekräftade att den organiska tillväxten i oktober var så svag som man tidigare befarat och aktien föll i likhet med börsen under tisdagen. Tieto meddelade under sin kapitalmarknadsdag att man inte såg någon större marginalexpansion under det kommande året vilket var något som marknaden hoppats på. Den största nyheten var givetvis att konglomeratet inom bygg och fastigheter Dubai World, med staten Dubai som storägare, ställde in betalningarna. Däremot anses de inte ha gått i konkurs, men har fått sänkt kreditbetyg. Att de haft problem har under en längre tid varit känt, men nyheten kom ändå som en överraskning. Oron ökade också till följd av att det råder helgdag i mellanöstern och att det på grund av det varit svårt att få fram information. Dubai har inga stora oljetillgångar utan har störst intjäning inom främst turism och transporter, vilket innebär att man inte har samma kassaflöden som oljeexporterande länder utan är beroende av färdigställda fastigheter för att generera kassaflöden. Vid årsskiftet 2008/2009 värderades tillgångarna till USD 99.6 miljarder och skulderna uppgick till USD 59 miljarder. 2

3 Millicom Int Cellular Rekommendation: MINSKA Riktkurs: 477 SEK Aktiekurs: 521 SEK Nästa rapport: Analytiker: Sven Sköld Resultat före skatt 08: 4,590 Resultat före skatt 09: 5,294 Resultat före skatt 10: 5,817 Justerad vinst per aktie 08: 37.9 Justerad vinst per aktie 09: 33.8 Justerad vinst per aktie 10: 36.7 P/E justerat 09: 15.4 P/E justerat 10: 14.2 Utdelning per aktie 08: 15.7 Utdelning per aktie 09: 15.3 Utdelning per aktie 10: 0.0 Direktavkastning 08: 4.4% Direktavkastning 09: 2.9% Direktavkastning 10: 0.0% Utmanande relativvärdering, igen Millicom har stigit de senaste veckorna. Huvudkonkurrenterna har samtidigt fallit tillbaka, vilket skapar en värderingsklyfta. I absolut mening är värderingen en smula hög, men inte extremt. Vi nedgraderar till Minska (Neutral), baserat på relativvärderingen. Riktkursen är 68 USD. Millicom är ett kvalitetsbolag inom sin nisch. Dock kommer 50% av EBITDA från Centralamerika, en region med en mogen mobilmarknad och med svåra makroekonomiska förhållanden. Huvudkonkurrenten i Centralamerika har sett intäkten per kund falla under Q3, efter att ha varit stabil tre kvartal i rad. Vi anser att det finns en risk att priserna sjunkit ytterligare. Valutasituationen har inte förändrats på ett avgörande sätt. De lokala valutorna i Tanzania och DRC (Kongo) har dock fortsatt att falla gentemot USD i Q4. Millicom handlas till >25% P/E-premium jämfört med konkurrenterna 2010 och med ett EV/EBIT-premium på 18% för samma år. Millicoms värdering är särskilt utmanande jämfört med en av de främsta huvudkonkurrenterna i Afrika, MTN Group. Getinge Rekommendation: STARKT KÖP Riktkurs: 155 SEK Aktiekurs: 135 SEK Nästa rapport: Analytiker: Johan Unnerus Sergej Kazatchenko Resultat före skatt 08: 2,176 Resultat före skatt 09: 2,732 Resultat före skatt 10: 3,310 Justerad vinst per aktie 08: 7.9 Justerad vinst per aktie 09: 8.3 Justerad vinst per aktie 10: 10.1 P/E justerat 09: 15.0 P/E justerat 10: 13.4 Utdelning per aktie 08: 2.4 Utdelning per aktie 09: 2.7 Utdelning per aktie 10: 3.2 Direktavkastning 08: 2.6% Direktavkastning 09: 2.0% Direktavkastning 10: 2.4% Vi tycker inte om osäkerhet Och vi är knappast ensamma om detta. Vi förväntar oss ett budskap från kapitalmarknadsdagen i vilket Getinge visar på en gradvis tillväxtåterhämtning, stabil kassaflödesförbättring och starkare marknader. Osäkerheten kring hälsovårdsreformen i USA minskar också gradvis och utsikterna inför kapitalmarknadsdagen den 4 december och inför 2010 är goda. Vi upprepar Starkt köp och riktkursen 155 SEK. Vi förväntar oss mer fokus på kassaflödestransparens och fortsatta åtgärder för att förbättra rörelsekapitalet. Vi förväntar oss ett budskap om förbättrade utsikter i USA, europeisk stabilitet med normal eller något lägre tillväxttakt och fortsatt stöd från tillväxtmarknaderna. Förändringarna inom Infection Control är redan synliga, Medical Systems gynnas av en lyckad integration av de senaste förvärven och kostnadsbesparingar och Extended Care bör vara redo att prestera marginalförbättringar. En värderingsrabatt på 5% gentemot konkurrenterna och en rabatt på nära 30% till historiskt OMXS30-premium är attraktivt. Getinge är på väg att gå från ett återhämtningstema till ett kvalitetstema. 3

4 TeliaSonera Riktkurs: 56 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Sven Sköld Datatrafik förklarar stark mobiltillväxt Telia Mobile i Sverige ökade intäkterna med 7,4% (å/å) för de första nio månaderna, i en period då BNP föll med cirka 6%. Vår analys visar att detta är helt drivet av data. Vi bedömer att detta kan fortsätta och att TeliaSonera kan återvända till organisk tillväxt i Q Detta kan bli ett tema för industrin och för TeliaSonera. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 56 SEK (55). Trelleborg Riktkurs: 55 SEK Aktiekurs: 47.5 SEK Nästa rapport: Analytiker: Mats Liss Övergången fullbordas Vi upprepar Köp inför kapitalmarknadsdagen den 3 december i Stockholm. En presentation liknande förra årets är väntad, en uppdatering av VD och från alla fyra affärsområdena. Aktien har gått mycket bra, mot bakgrund av både operationell och finansiell återhämtning. Ändå är dagens P/E på 9-12 ganska blygsamt, jämfört med större verkstadskonkurrenter. Högre multiplar i sektorn ger en riktkurshöjning till 55 SEK (50). SkiStar Rekommendation: NEUTRAL Riktkurs: 140 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Sergej Kazatchenko Andreas Daag Rimligt värderat Vi nedgraderar till Neutral (Köp), då aktiekursen nu nått upp till vår riktkurs på 140 SEK och vi inte ser några anledningar till att ändra vår bedömning av bolaget. SkiStar går nu in i sin bästa säsong någonsin, med stöd av relativa valutafördelar och gynnsamma väderförhållanden. Dock antyder den rimliga värderingen att bra väder redan är inprisat och nya positiva nyheter behövs för att driva upp kursen ytterligare. AssaAbloy Riktkurs: 145 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Niclas Höglund, CFA Högre lönsamhet och lägre investeringar Assa Abloy höll en välbesökt kapitalmarknadsdag i London. Vi uppfattade en fortsatt övertygelse kring kostnadsbesparingsprogrammet, stöd i prisbilden och förvärvspotential särskilt inom Entrance Systems. Inga ändringar vad gäller mål eller kortsiktig marknadsnedgång. De främsta drivkrafterna är även fortsatt momentum från kostnadsbesparingar och attraktiv värdering jämfört med konkurrenterna. Vi upprepar köp och riktkursen 145 SEK. 4

5 Bilia Riktkurs: 80 SEK Aktiekurs: 67.5 SEK Nästa rapport: Analytiker: Mats Liss Attraktivt värde Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 80 SEK (75), på grund av högre multiplar i marknaden. En starkare marknad och kostnadsbesparingar har förbättrat den finansiella situationen. Vid 7-9x VPA och en förväntad direktavkastning på 3% är aktien attraktivt prissatt. Haldex Rekommendation: NEUTRAL Riktkurs: 55 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Mats Liss Dags för en paus? Vi nedgraderar till Neutral (Köp) och justerar riktkursen till 55 SEK (75) inför emissionen. Haldexaktien har haft en stark kursutveckling. Handeln i teckningsrätter startar den 1 december. Detta brukar normalt ha en negativ kurspåverkan. Vi har justerat estimaten något på grund av valutapåverkan och en något mer försiktig decemberbedömning. Det mesta av vinstförbättringarna är inprisat vid 12-18x VPA. Peab Riktkurs: 53 SEK Aktiekurs: 46 SEK Nästa rapport: FALSE Niclas Höglund, CFA Svagt Q3 kompenseras av stark orderbok Peabs Q3-rapport var sämre än vi väntat och vi har nedjusterat estimaten. Den lägre byggmarginalen innebär vissa frågetecken. Den starka orderboken, den fortsatt starka bostadsmarknaden och en attraktiv värdering ger dock stöd. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 53 SEK (55). Systemair Riktkurs: 78 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Ola Södermark Niclas Höglund, CFA Lägre Q2-försäljning, men tillväxt i sikte Q2-försäljningen blev lägre än vi väntat och marginalerna drabbades av provisioner för dåliga krediter (10,5 MSEK). Norden och Västeuropa (66% av Q2-försäljningen) utvecklades som vi förväntat. De flesta marknaderna har bottnat och visar en begynnande tillväxt. Vi upprepar Köp. Riktkursen sänks till 78 SEK (82). 5

6 Rapporter och bolagsspecifik info under veckan Dag Bolag Rekommendation Riktkurs (SEK) Q2 WeSC Köp Q2 Hemtex Neutral 27 Makro måndag 09:30 SWE Lönestatistik September 11:00 EMU KPI Estimat Y/Y November 15:45 USA Chicago Inköpschefsindex November 16:30 USA Dallas Fed Aktivitetsindex tillverkning November Makro tisdag USA Total fordonsförsäljning November USA Försäljning inhemskt producerade fordon November 08:00 GER Detaljhandelsstatistik M/M (Y/Y) Oktober 08:30 SWE Swedbank PMI (inköpschefsindex) November 09:55 GER Industrins inköpschefsindex November 10:00 EU Industrins inköpschefsindex November 11:00 EU Euro-Zonens Arbetslöshet Oktober 16:00 USA ISM Manufacturing (inköpschefsindex) November 16:00 USA Pågående husförsäljning M/M (Y/Y) Oktober 16:00 USA Bygginvesteringar Oktober 18:00 USA Fed s Plosser talar 22:30 USA API U.S. råoljelager November 27 22:30 USA API U.S. bensinlager November 27 22:30 USA API U.S. destillatlager November 27 23:00 USA ABC Konsumenternas konfidensindikator November 29 Makro onsdag 09:30 SWE Bytesbalans Q3 11:00 EU Producentpriser Oktober 13:00 USA MBA Bolåneansökningar 14:15 USA ADP sysselsättningsförändring November 20:00 USA Fed s Beige Book Makro torsdag 11:00 EU BNP Q3 11:00 EU Detaljhandelsförsäljning Oktober 13:45 EU Räntebeslut från ECB 14:30 USA Nyanmälda arbetslösa 14:30 USA Fortsatt arbetslösa 14:30 EU ECBs Trichet talar Makro fredag 09:30 SWE Serviceproduktion Oktober 14:30 USA Förändring i Non-farm payroll November 14:30 USA Arbetslöshet 16:00 USA Industriorder 6

7 Upplysningar Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Markets inom Swedbank AB (publ). Swedbank Markets är en registrerad bifirma till Swedbank AB och står under tillsyn av Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheterna i de länder där Swedbank Markets har kontor. Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX. Rekommendationsstruktur Swedbank Markets rekommendationsstruktur innehåller fem rekommendationsnivåer: Starkt köp, Köp, Neutral, Reducera och Sälj (tidigare Köp, Neutral och Sälj). Rekommendationerna baseras på absolut avkastning på tolv månaders sikt. Den absoluta avkastningen inkluderar kursutveckling och direktavkastning. Starkt köp Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%. Köp Neutral Minska Sälj Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%. Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%. Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10% Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%. Swedbank Markets aktieanalysavdelning baserar rekommendationerna på ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Basen för beräkningen är dock vår modell för diskonterat kassaflöde, utom vad gäller banker och investmentbolag. Kassaflödesmodellen nuvärdesberäknar framtida kassaflöden. Riktkursen (tidigare motiverat värde) bygger på kassaflödesvärderingen, den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter (på den egna marknaden och internationellt) och nyheter som kan påverka aktiekursen. Relativa och absoluta multiplar som vi beaktar är: EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substansvärdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma. Information till kund Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Mottagare av dokumentet som önskar rådgivning rekommenderas att kontakta sin mäklare/rådgivare. Swedbank Markets erinrar om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Kunden bör därför skaffa sig erforderlig kunskap om bl a de ifrågavarande finansiella instrumentens egenskaper och om de villkor som gäller för handel med instrumenten. Ansvarsbegränsning Swedbank Markets har sammanställt informationen i dokumentet i god tro från källor som vi anser vara tillförlitliga. Vi påtar oss dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms erforderligt. De uttalanden som presenteras i dokumentet grundas på vår nuvarande uppfattning och gäller under förutsättning att de antaganden som redovisas i detta dokument uppfylls. Om vår uppfattning ändras, strävar vi efter, om det är tillåtet enligt tillämplig lag, annan bestämmelse eller intern policy, att snarast göra information om en sådan ändring tillgänglig. Swedbank Markets påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användande av detta dokument. Potentiella intressekonflikter Analytiker inom Swedbank Markets får generellt inte ha något innehav eller annan position (lång eller kort, direkt eller via derivat) avseende aktier eller aktierelaterade instrument i bolag som de analyserar. Swedbank Markets aktieanalysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende Bland annat gäller följande: Swedbank AB får inte erhålla ersättning från analyserade bolag för att utföra en investeringsrekommendation eller ingå avtal med analyserade bolag om att utföra en investeringsrekommendation. Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet och får inte rapportera till bankens s k corporate finance-avdelning. En analytiker som har utarbetat en analys får inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i det aktuella bolaget. Analytikern får inte heller ha styrelseuppdrag eller andra uppdrag i analyserade bolag utan särskilt tillstånd från banken. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd medverka i bankens corporate finance-verksamhet och får inte erhålla ersättning som är kopplad till sådan verksamhet. Mottagare av detta dokument bör observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag (bl a i samband med s k corporate finance-transaktioner), s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i dokumentet. Det kan även förekomma att Swedbank Markets agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i dokumentet Planerade uppdateringar En investeringsrekommendation för ett bolag som står under Swedbank Markets bevakning uppdateras normalt i anslutning till att bolaget har offentliggjort en kvartalsrapport. Uppdateringen sker då normalt dagen efter offentliggörandet. Det kan även förekomma att rekommendationen uppdateras dagarna före sådan rapport. När det är påkallat - till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter - kan investeringsrekommendation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum. Mångfaldigande och spridning Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank Markets, Swedbank AB, Stockholm Adress Swedbank Markets, Swedbank AB, Regeringsgatan 13, SE Stockholm. Swedbank Markets Regeringsgatan Stockholm Observera den viktiga informationen till våra kunder på denna sida. Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande.

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen Aktienytt Aktieanalys 28 januari 2011 Marknadskommentar Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport Makrostatistik i form av konfidensindikator för USA:s hushåll steg till 60,6 i januari, vilket var

Läs mer

Långsiktigt engagemang

Långsiktigt engagemang Aktienytt Aktieanalys 21 januari 2011 Marknadskommentar Inflationsoro OMXS30 visade under fredagseftermiddagen 1153, en nedgång på 1,7% under veckan. Veckan bjöd på statistik från USA som visade att försäljningen

Läs mer

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4.

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4. Aktienytt Aktieanalys - fredag den 7 februari 2014 Marknadskommentar Börsvecka som kämpade sig upp på plus Rapportsäsongen fortlöpte, ECB lämnade räntebesked och delar av ISMsiffran fick marknaden att

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer