Marknadskommentar. Satsa på tillväxt! Positivt momentum i USA. Låg operativ och finansiell risk. Vi upprepar Starkt köp. Substansrabatten över 33%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskommentar. Satsa på tillväxt! Positivt momentum i USA. Låg operativ och finansiell risk. Vi upprepar Starkt köp. Substansrabatten över 33%"

Transkript

1 Aktienytt Aktieanalys 21 maj 2010 Marknadskommentar Åter en vecka med stor volatilitet och en ökad oro för de skuldsatta sydliga EMU-länderna. Efter att Tyskland införde ett tillfälligt nakenblankningsförbud mot ett urval av tyska banker och försäkringsbolag tilltog oron ytterligare. Även euron kom att hamna i fokus med stora rörelser efter att bland annat Tysklands förbundskansler Angela Merkel uttalade att EU står inför en existentiell risk. Elekta Riktkurs: 235 SEK Aktiekurs: 183 SEK Nästa rapport: Analytiker: Johan Unnerus Satsa på tillväxt! Skördetid efter förvärv och investeringar i kundbasen Positivt momentum i USA Låg operativ och finansiell risk Investor Riktkurs: 173 SEK Aktiekurs: 123 SEK Nästa rapport: Analytiker: Niclas Höglund, CFA Sergej Kazatchenko Operativa investeringar i ett bra läge Vi upprepar Starkt köp Substansrabatten över 33% Kapitalmarknadsdag med fokus på de operativa investeringarna Företagsnytt Bolag Rek. Riktkurs Aktiekurs H&M Neutral Millicom Int Cellular Neutral Fiskars Neutral Nibe Industrier Neutral Basware Köp BE Group Köp Teleste Neutral Händer i veckan Under den kommande veckan kommer sannolikt fokus att kvarstå på oroligheterna inom EMU-området. Högst prioriterade på makroagendan är försäljning av varaktiga varor och konfidensindikatorer från USA. 1

2 Börsnoteringar veckans förändring Räntor och valutor veckans förändring Marknadskommentar Avstäming 16:00 10 år SEK/USD 0.09 SEK/EUR % Tyskt blankningsförbud eldade på osäkerheten Stockholmsbörsen levererade ännu en vecka med hög volatilitet, fallande kurser, ökad osäkerhet gällande återhämtningen i konjunkturen samt utsikterna för eurons framtid. Även de amerikanska börserna har i allt större utsträckning kommit att dras in i oron liksom de asiatiska börserna som också fallit. När veckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen backat med 4.2%. Nyheter på bolagsnivå har kommit något i skymundan, men en del sena rapporter presenterades liksom försäljningssiffror från H&M. Den senaste tidens oro gällande Grekland och övriga tungt skuldsatta länder kom att få förnyad fart på tisdagen. Då införde Tyskland ett förbud mot nakenblankning mot vissa banker och försäkringsbolag. Förbudet innefattar även CDS-kontrakt för euro-området, en sorts försäkring mot om något land skulle komma att ställa in sina betalningar. Nakenblankning innebär att investerare säljer ett värdepapper som man inte har tillgången till genom ägande eller lån. Inga övriga länder har följt efter Tysklands beslut men oron spred sig ändå gällande bankers exponering mot bland annat Grekiska statspapper. På aktiemarknaden syntes klassisk flykt till kvalitet, där AstraZeneca kom att höra till de aktier som stod emot bäst. Under torsdagen fortsatte dock oron med kraftigt fallande börser och en snabbt försvagad euro. Under fredagsförmiddagen röstade den tyska regeringen igenom att godkänna sin del i räddningspaketet, i marknaden fanns en del oro för att detta skulle stöta på patrull. Storleken av paketet bedömdes i veckan av kreditvärderingsföretaget Fitch vara tillräckligt stort för att minimera likviditetsrisken på kort sikt, vilket innebär att det inte finns något behov för Grekland att behöva söka pengar i marknaden fram till Trots detta är utsikterna för kreditbetyget fortsatt negativa. Veckan började dock på plus efter stigande kurser under såväl måndagen som tisdagen, dock med relativt stora intradag-rörelser. H&M presenterade på måndagen sina försäljningssiffror för april. Försäljningen i jämförbara butiker föll med 6%, vilket var svagare än förväntade -4%. Förklaringen låg framför allt i ett kallare väder än normalt i april samt en del kalendereffekter och aktien backade med 0.3% till 441,10 kronor. AAK:s rapport levde inte heller upp till förväntningarna med en lägre försäljning och aktien var ner med 10.7% på fredagseftermiddagen. 2

3 Elekta Riktkurs: 235 SEK Aktiekurs: 183 SEK Nästa rapport: Analytiker: Johan Unnerus Resultat före skatt 08: 782 Resultat före skatt 09: 1,127 Resultat före skatt 10: 1,438 Justerad vinst per aktie 08: 6.1 Justerad vinst per aktie 09: 8.4 Justerad vinst per aktie 10: 10.8 P/E justerat 09: 22.6 P/E justerat 10: 17.0 Utdelning per aktie 08: 2.0 Utdelning per aktie 09: 2.5 Utdelning per aktie 10: 2.9 Direktavkastning 08: 2.1% Direktavkastning 09: 1.3% Direktavkastning 10: 1.6% Satsa på tillväxt! Elekta är mycket attraktivt i en värld med skakiga tillväxtutsikter. Den organiska potentialen är driven av global tillväxt, överlägsen tillväxt på tillväxtmarknaderna, en god konkurrenskraft med Varian och avsevärda skalfördelar i en hårt reglerad industri. Stöd kommer också från möjliga företagsaffärer, både i form av kompletterande förvärv och i form av att bolaget kan vara en uppköpskandidat. Vi uppgraderar till Starkt köp (Köp) och höjer riktkursen till 235 SEK (205). Elekta är mitt inne i en skördetid efter en period av förvärv och investeringar för att utöka kundbasen, produktbasen och balansera infrastrukturen i både USA och på tillväxtmarknaderna. För närvarande stärks marginalerna snabbt och marknadspositionen är avsevärt förbättrad i USA, Brasilien och Kina. Hårdvarupositionen är en inträdesbiljett till kommande period av aggressiv mjukvarutillväxt med höga marginaler. Negativ påverkan från valutan på försäljningen kompenseras naturligt via svag GBP och terminssäkringar på 6-18 månader. Vi uppjusterar estimaten med 4-9% och betraktar Elekta som en mycket attraktiv BRIC/US-investering med låg operativ och finansiell risk. Investor Motiverat värde: 173 SEK Aktiekurs: 123 SEK Analytiker: Niclas Höglund, CFA Sergej Kazatchenko Substansrabatt Nettoskuldsättning Utdelning per aktie 08: 4.0 Utdelning per aktie 09: 4.0 Utdelning per aktie 10: 4.5 Direktavkastning 08: 3.0% Direktavkastning 09: 3.0% Direktavkastning 10: 4.0% Operativa investeringar i ett bra läge Investor hyser stora förhoppningar kring vinst och tillväxtpotential för de operativa investeringarna, vilka presenterades på en välbesökt kapitalmarknadsdag i Stockholm. Dagen skuggades av en mindre nedskrivning inom Investor Growth capital. Substansrabatten har ökat och ligger nu på en attraktiv nivå över 33%. Vi upprepar Starkt köp och riktkursen 173 SEK. Kapitalmarknadsdagen i Stockholm var välbesökt och fokus låg på de operativa investeringarna. Samtliga bolag uppvisade positiva utsikter, vilket bekräftade den senaste tidens starka resultatutveckling. Investor Growth Capital har skrivit ned sitt noterade innehav i Japan (baserat på FOI corp) till noll (från 226 MSEK) eftersom det kommer att avnoteras från börsen efter en undersökning gällande misstankar om överträdelse av lagen om finansiella instrument och handel. Nedskrivningen har en negativ effekt på substansvärdet uppgående till 0,3 SEK per aktie. Omvärderingspotential från den ickenoterade portföljen, minskning av den höga substansrabatten och en positiv portföljsyn är även fortsatt viktiga drivkrafter för vår positiva syn på Investor. 3

4 H&M Riktkurs: 465 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Henrik Fröjd Fortfarande Neutral Vi behåller vår icke-konsensus Neutralrekommendation på H&M, trots negativ kursutveckling. Även om bruttomarginalen i Q2 skulle bli bra (vilket också ligger i konsensusestimaten) ser vi ett antal indikationer på tuffare villkor på lång sikt. Vi nedjusterar riktkursen till 465 SEK (490). Millicom Int Cellular Riktkurs: 685 SEK Aktiekurs: 637 SEK Nästa rapport: Analytiker: Sven Sköld Håkan Wranne Något ökad optimism kring tillväxten Vi har träffat Millicoms ansvarige för investerarfrågor, Peregrine Riviere, i Stockholm. Vi gör tolkningen att bolaget är något mer optimistiskt än tidigare. Den förändrade beskrivningen av affärsklimatet är kanske inte avgörande, men den är tydlig. Vi finjusterar estimaten för Centralamerika och höjer riktkursen till 86 USD (84). Husqvarna Riktkurs: 55 SEK Aktiekurs: 47 SEK Nästa rapport: Analytiker: Peter Näslund Mats Liss Inte en helt ny värld Ledningen gav en detaljerad genomgång av de breda aktiviteter som syftar till att lyfta EBIT-marginalen tillbaka till och över 10%-nivån. Denna återhämtning är dock redan diskonterad i konsensusestimaten och aktiekursen. Makrofaktorerna har, å andra sidan, utvecklats mer negativt, särskilt valutarörelserna. Vi upprepar Neutral och sänker riktkursen till 55 SEK (58). Fiskars Riktkurs: 12 EUR Aktiekurs: EUR Nästa rapport: Analytiker: Tomi Tiilola Vi inleder med en Neutralrekommendation Vi inleder bevakningen av Fiskars med en Neutralrekommendation och riktkursen 12 EUR, eftersom vi inte ser vad som skulle kunna utlösa en kursuppgång på kort sikt. Detta gäller särskilt efter det starka Q1- resultatet, vilket delvis lyftes av goda snöförhållanden. Värderingen är varken särskilt attraktiv eller utmanande hög. 4

5 Nibe Industrier Riktkurs: 80 SEK Aktiekurs: 71 SEK Nästa rapport: Analytiker: Peter Näslund Ljummet Det första kvartalets siffror levde inte upp till förväntningarna, men en mer kraftfull återhämtning väntas under den andra halvan av Vi har dock inte vägt in att Nibe uppnår sitt mål om en försäljning på 10 miljarder SEK Detta skulle kräva att den organiska tillväxten vänder upp och att företagsaffärerna tar fart, vilket i dagsläget inte verkar sannolikt. Vår rekommendation är Neutral med riktkursen 80 SEK. Basware Rekommendation: KÖP Riktkurs: EUR Aktiekurs: EUR Nästa rapport: Analytiker: Antti Saari Succén fortsätter Vi upprepar Köp och riktkursen 20,50 EUR efter kapitalmarknadsdagen, eftersom vår positiva syn på bolaget är oförändrad. Baswares marknadsposition och konkurrenskraft uppvisar styrka och vi bedömer att bolaget kommer att fortsätta att växa snabbare än underliggande marknad. BE Group Rekommendation: KÖP Riktkurs: 60 SEK Aktiekurs: 45.8 SEK Nästa rapport: Analytiker: Ola Södermark Claes Rasmuson Stålpris och efterfrågan i fokus BE Group håller sin kapitalmarknadsdag den 27 maj i Stockholm. Fokus kommer att ligga på prisutvecklingen på stålmarknaden, efterfrågan/volymer och strategin för nuvarande affärscykel. Sedan slutet av Q1 har priset på stål stigit i skyn, drivet av högre råmaterialkostnader och ökad efterfrågan. Vi upprepar Köp och riktkursen 60 SEK, inför kapitalmarknadsdagen. Teleste Riktkurs: 5.00 EUR Aktiekurs: 4.68 EUR Nästa rapport: Analytiker: Antti Saari Gradvis återhämtning redan inprisad Vi inleder bevakningen av Teleste med en Neutralrekommendation och riktkursen 5.00 EUR, eftersom vi anser att den gradvisa återhämtningen inom bredbandskabelnätverk redan är inprisad i kursen. Dessutom förväntar vi oss inte att Teleste i framtiden uppnår de höga EBIT-marginaler man hade före recessionen. 5

6 Rapporter Dag Bolag Rekommendation Riktkurs (SEK) Måndag Q1 Melker Schörling AB Neutral 120 Tisdag Q1 Black Earth Farming Neutral 26 Torsdag Q1 Lundbergs Köp 375 Makro måndag 14:30 USA Chicago Fed Aktivitetsindex April 16:00 USA Försäljning av befintliga bostäder April Makro tisdag 10:30 UK BNP Q1 11:00 EMU Orderingång - Industrin Mars 15:00 USA Case Shiller Husprisindex Mars 16:00 USA Ricmond Fed Tillverkningsindex Maj 16:00 USA Hushållens konfidensindikator Maj Makro onsdag 08:00 GER Hushållens konfidensindikator Juni 09:30 SWE Handelsbalans April 14:30 USA Orderingång för varaktiga varor April 16:00 USA Försäljning av nya hem April Makro torsdag 09:30 SWE PPI April 14:30 USA Privatkonsumtion Q1 14:30 USA BNP (revidering) Q1 14:30 USA Nyanmälda arbetslösa Veckosiffra 14:30 USA Fortsatt arbetslösa Veckosiffra Makro fredag 09:30 SWE BNP Q1 09:30 SWE Hushållens belåning April 09:30 SWE Detaljhandelsförsäljning April 14:30 USA Privata inkomster samt konsumtion April 15:45 USA Chicago Inköpschefsindex Maj 15:55 USA Michigan-index Swedbank Markets Regeringsgatan Stockholm Observera den viktiga informationen till våra kunder på denna sida. Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande.

7 Upplysningar Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Markets inom Swedbank AB (publ). Swedbank Markets är en registrerad bifirma till Swedbank AB och står under tillsyn av Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheterna i de länder där Swedbank Markets har kontor. Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX. Rekommendationsstruktur Swedbank Markets rekommendationsstruktur innehåller fem rekommendationsnivåer: Starkt köp, Köp, Neutral, Reducera och Sälj (tidigare Köp, Neutral och Sälj). Rekommendationerna baseras på absolut avkastning på tolv månaders sikt. Den absoluta avkastningen inkluderar kursutveckling och direktavkastning. Starkt köp Köp Neutral Minska Sälj överstiga 15%. ligga mellan 5% och 25%. ligga mellan 0% och 10%. ligga mellan 5% och -10% bli lägre än -5%. Swedbank Markets aktieanalysavdelning baserar rekommendationerna på ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Basen för beräkningen är dock vår modell för diskonterat kassaflöde, utom vad gäller banker och investmentbolag. Kassaflödesmodellen nuvärdesberäknar framtida kassaflöden. Riktkursen (tidigare motiverat värde) bygger på kassaflödesvärderingen, den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter (på den egna marknaden och internationellt) och nyheter som kan påverka aktiekursen. Relativa och absoluta multiplar som vi beaktar är: EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substansvärdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma. Information till kund Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Mottagare av dokumentet som önskar rådgivning rekommenderas att kontakta sin mäklare/rådgivare. Swedbank Markets erinrar om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Kunden bör därför skaffa sig erforderlig kunskap om bl a de ifrågavarande finansiella instrumentens egenskaper och om de villkor som gäller för handel med instrumenten. Ansvarsbegränsning Swedbank Markets har sammanställt informationen i dokumentet i god tro från källor som vi anser vara tillförlitliga. Vi påtar oss dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms erforderligt. De uttalanden som presenteras i dokumentet grundas på vår nuvarande uppfattning och gäller under förutsättning att de antaganden som redovisas i detta dokument uppfylls. Om vår uppfattning ändras, strävar vi efter, om det är tillåtet enligt tillämplig lag, annan bestämmelse eller intern policy, att snarast göra information om en sådan ändring tillgänglig. Swedbank Markets påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användande av detta dokument. Potentiella intressekonflikter Analytiker inom Swedbank Markets får generellt inte ha något innehav eller annan position (lång eller kort, direkt eller via derivat) avseende aktier eller aktierelaterade instrument i bolag som de analyserar. Swedbank Markets aktieanalysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende Bland annat gäller följande: Swedbank AB får inte erhålla ersättning från analyserade bolag för att utföra en investeringsrekommendation eller ingå avtal med analyserade bolag om att utföra en investeringsrekommendation. Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet och får inte rapportera till bankens s k corporate finance-avdelning. En analytiker som har utarbetat en analys får inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i det aktuella bolaget. Analytikern får inte heller ha styrelseuppdrag eller andra uppdrag i analyserade bolag utan särskilt tillstånd från banken. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd medverka i bankens corporate finance-verksamhet och får inte erhålla ersättning som är kopplad till sådan verksamhet. Mottagare av detta dokument bör observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag (bl a i samband med s k corporate finance-transaktioner), s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i dokumentet. Det kan även förekomma att Swedbank Markets agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i dokumentet Planerade uppdateringar En investeringsrekommendation för ett bolag som står under Swedbank Markets bevakning uppdateras normalt i anslutning till att bolaget har offentliggjort en kvartalsrapport. Uppdateringen sker då normalt dagen efter offentliggörandet. Det kan även förekomma att rekommendationen uppdateras dagarna före sådan rapport. När det är påkallat - till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter - kan investeringsrekommendation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum. Mångfaldigande och spridning Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank Markets, Swedbank AB, Stockholm Adress Swedbank Markets, Swedbank AB, Regeringsgatan 13, SE Stockholm. Swedbank Markets Regeringsgatan Stockholm Observera den viktiga informationen till våra kunder på denna sida. Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 22 januari 2010 Marknadskommentar Inledningsveckan av rapportsäsongen kom till stora delar att handlas i moll. När börsveckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen

Läs mer

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång Aktienytt Aktieanalys 19 november 2010 Marknadskommentar Turbulent vecka summerades på plus I avsaknad av rapporter har omvärldsfaktorer i stort satt veckans agenda. Irlandskrisen har både pressat och

Läs mer

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet Aktienytt Aktieanalys 27 november 2009 Marknadskommentar Efter en stark inledning av veckan kom uppgången av sig och det faktum att ett konglomerat med Dubai som storägare ställde in sina betalningar fick

Läs mer

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra Aktienytt Aktieanalys 3 december 2010 Marknadskommentar Riskaptiten tillbaka i marknaden Veckan bjöd på en del positiv makrostatistik bland annat i form av överraskande starka inköpschefsindex från Kina

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 1 oktober 2010 Förnyad oro över det europeiska banksystemet Skuldsituationen för en del europeiska länder och deras banksystem har åter kommit på marknadens radarskärm. Framför allt

Läs mer

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen Aktienytt Aktieanalys 28 januari 2011 Marknadskommentar Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport Makrostatistik i form av konfidensindikator för USA:s hushåll steg till 60,6 i januari, vilket var

Läs mer

Långsiktigt engagemang

Långsiktigt engagemang Aktienytt Aktieanalys 21 januari 2011 Marknadskommentar Inflationsoro OMXS30 visade under fredagseftermiddagen 1153, en nedgång på 1,7% under veckan. Veckan bjöd på statistik från USA som visade att försäljningen

Läs mer

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4.

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4. Aktienytt Aktieanalys - fredag den 7 februari 2014 Marknadskommentar Börsvecka som kämpade sig upp på plus Rapportsäsongen fortlöpte, ECB lämnade räntebesked och delar av ISMsiffran fick marknaden att

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer