OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport."

Transkript

1 Aktienytt Aktieanalys Vecka 34 Fortsatt positivt humör När veckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen gått ned med 1,2 procent sedan föregående vecka. Förutom en del överraskande rapporter från bland andra AAK och Oriflame Cosmetics kom även statistik i form av europeiska BNP-siffror och räntebesked från Federal Reserve. Lundin Petroleum Riktkurs: 70 SEK Aktiekurs: 67,8 SEK Nästa rapport: Oriflame Cosmetics Riktkurs: 388 SEK Aktiekurs: 352,5 SEK Nästa rapport: I väntan på borrningsnyheter Rapporten visar att rörelsen är i gott skick. Borrningar i Ryssland kan inledas vilken dag som helst. Innan borrningsanalyserna är färdiga i Q4 förväntas ingen större rörelse i aktien och vi upprepar därför rekommendationen Neutral. Intakt tema Oriflames rapport kom ut svagare än väntat. Försäljningen var i linje med vår estimat, men lägre än marknadens. Men de svagare Q2-siffrorna påverkar inte marginalhöjningen. Vi upprepar Köp och riktkursen 38 EUR. Företagsnytt Bolag Rek. Riktkurs Aktiekurs Securitas Köp 72,00 65,00 Unibet Köp 236,80 183,00 AAK Köp 140,00 121,50 Danske Bank Neutral 157,54 166,45 Sampo Köp 173,38 161,65 Cardo Neutral 200,00 189,00 Odd Molly Köp 105,00 99,50 Holmen Neutral ,5 Händer i veckan Under nästa vecka kommer det rapporter från ett flertal bolag, då bland annat från Latour, Midelfart Sonesson, NCC, Ratos och Kungsleden. 1

2 Börsnoteringar OMXS PI -0,7% OMXS 30-1,2% DJIX 0,0% NASDAQ 0,1% 272,0 881,2 9368,3 2001,3 veckans förändring Räntor och valutor 3 mån -0,05 10 år -0,74 SEK/USD -0,03 SEK/EUR 0,00 0,10% 2,80% 7,14 10,19 veckans förändring Marknadskommentar Avstämning kl Fortsatt positivt humör Stockholmsbörsen fortsatte även denna vecka med ett positivt momentum och de positiva tongångarna om vart ekonomin är på väg har dominerats av fortsatt på marginalen bättre statistik än väntat. När veckan summerades på fredagseftermiddagen kl hade Stockholmsbörsen gått ned med 1,2 procent. Utöver en del överraskande rapporter har europeisk BNP-statistik, amerikansk detaljhandel och räntebesked från amerikanska centralbanken Fed varit på marknadens radarskärm. Banksektorn hör till de sektorer som under veckan haft störst omsättning och hög volatilitet. Under inledningen backade såväl SEB, Swedbank och Nordea i likhet med den finansiella sektorn i Europa. Men bland annat en mindre dålig BNP-siffra från Estland, -16.6% mot väntade -19%, kom att ge stöd åt sektorn och Swedbank och SEB kom åter på vinnarlistan. Även BNP-statistik från Frankrike och Tyskland kom att spä på bilden om en ekonomisk återhämtning, där båda två till och med lyckades redovisa en svag ökning under andra kvartalet. Vidare på statistikfronten kom den amerikanska detaljhandeln in svagare än väntat. Det amerikanska skrotningsprogrammet med premier för att skrota en gammal bil för att köpa en ny, Clunkers for cash, väntades ge en större effekt än vad som blev fallet. Utfallet blev -0.1% mot förväntade +0.8%, vilket fick en tillfälligt avkylande effekt på marknaderna då det visar på en fortsatt tuff situation för den amerikanska konsumenten. Under veckan kom även Feds beslut att man lämnar räntan oförändrad vid %, vilket var i linje med vad marknaden prognostiserat: Detta tillsammans med att talet i samband med räntebeskedet inte bjöd på några större överraskningar innebar att marknaderna inte påverkades nämnvärt. En del rapporter återstår och i veckans skörd fortsatte flera bolag att presentera starkare siffror än väntat. Bland annat AAK:s resultat tog marknaden på sängen med ett resultat 84 miljoner kr bättre än motsvarande kvartal förra året, aktien steg nästan 10%. Även Cardo fick se sin aktie stiga tvåsiffrigt, 12.5%, på en rapport som kom in klart starkare än förväntat samtidigt som man också passade på att avisera ytterligare ett sparprogram. I motsatt riktning gick det för Oriflame som tappade 6.6% efter en rapport som var svagare än väntat. Dock upprepades prognoserna om en +10% försäljningsökning i lokal valuta. 2

3 Lundin Petroleum Riktkurs: 70 SEK Aktiekurs: 67,8 SEK Nästa rapport: Analytiker: John Helgesson Resultat före skatt 08: 941 Resultat före skatt 09: Resultat före skatt 10: Justerad vinst per aktie 08: 1,8 Justerad vinst per aktie 09: 1,7 Justerad vinst per aktie 10: 5,0 P/E justerat 09: 23,2 P/E justerat 10: 11,7 Utdelning per aktie 08: 0,0 Utdelning per aktie 09: 0,0 Utdelning per aktie 10: 0,0 Direktavkastning 08: 0,0% Direktavkastning 09: 0,0% Direktavkastning 10: 0,0% Oriflame Cosmetics Riktkurs: 388 SEK Aktiekurs: 352,5 SEK Nästa rapport: Analytiker: Sergej Kazatchenko Henrik Fröjd Resultat före skatt 08: Resultat före skatt 09: Resultat före skatt 10: Justerad vinst per aktie 08: 24,3 Justerad vinst per aktie 09: 18,1 Justerad vinst per aktie 10: 25,4 P/E justerat 09: 19,5 P/E justerat 10: 13,9 Utdelning per aktie 08: 12,0 Utdelning per aktie 09: 11,9 Utdelning per aktie 10: 15,3 Direktavkastning 08: 5,3% Direktavkastning 09: 3,4% Direktavkastning 10: 4,3% I väntan på borrningsnyheter Rapporten kom inte med några särskilda nyheter, men den var stabil och visade på att rörelsen är i gott skick och att exploateringen inleds som väntat. Borrningarna i Ryssland och Norge innebär möjliga nyheter inom 1-2 månader. Vi upprepar Neutral, då vi inte förväntar oss någon större rörelse i aktien innan borrningsanalyserna är färdiga i Q4. Försäljning och EBITDA var i linje med konsensus. VPA blev dock 280 MSEK sämre, på grund av exploateringskostnader i Norge och torra borrhål i Vietnam. Produktionen var något högre än konsensus och bolaget uttalade att den kommer att ligga i den högre delen av intervallet 35,000-42,000 fat per dag under Borrningarna i Ryssland kan inledas vilken dag som helst nu och målet är att de skall tillföra bolaget cirka 200 miljoner fat netto. Resultat kan normalt väntas 6-7 veckor efter det att man inlett borrningarna. Borrningarna i Norge pågår och målet är att de skall tillföra bolaget cirka 120 miljoner fat netto. Vi sänker estimaten något eftersom vi framskjutit Volunds produktion, på grund av att man väntar på kapacitet som kan transportera oljan från platsen. Intakt tema Oriflames rapport var svagare, som ett resultat av en produktivitetstillväxt på -7% och något lägre marginaler efter högre försäljnings- och marknadsföringskostnader (vilka är mer av engångskaraktär). Vi gör små positiva justeringar av de operationella estimaten för att återspegla ett högre antal säljare, men vi ökar de finansiella kostnaderna. Vi upprepar Köp och riktkursen 38 EUR. Svagare Q2 påverkar inte marginalhöjningen 2010/2011. Oriflame erbjuder attraktiv värdering mot bakgrund av hög relativ och absolut VPA-tillväxt. Oriflames försäljning var i linje med våra estimat (0,4%), men 2% lägre än marknadens estimat. EBIT-marginalen uppgick till 10,3%, våra och marknadens estimat var just 10,3%. Produktivitetsfallet på 7% var det främsta negativa inslaget och det stabila operativa kassaflödet på 30 MEUR var det främsta positiva. Den upprepade framtidsbedömningen bör ha varit väntad. Vikten hos Q2-siffrorna skall inte överskattas. Tillsammans med ett kommande svagt Q3 reflekterar de inte potentialen i rörelsens utveckling för 2010/2011. Vinsttillväxten på 40% 2010 och 30% 2011 torde uppkomma genom högre marginaler och stark försäljningsökning. Bolaget kommer att skapa en stark försäljningstillväxt genom den stora säljorganisationen och produktivitetsnivån ger stöd. 3

4 Securitas Riktkurs: 72 SEK Aktiekurs: 65 SEK Nästa rapport: Analytiker: Henrik Fröjd Bevis på motståndskraftiga marginaler Vi upprepar Köp, trots estimatnedjusteringar efter Q2-rapporten. Det är positivt att Securitas kunnat uppvisa motståndskraftiga marginaler. Vi förväntar oss att P/E-rabatten gentemot marknaden ligger kvar, då VPArevideringar på grund av en starkare SEK kommer att drabba andra bolag hårdare. Unibet Riktkurs: 237 SEK Aktiekurs: 183 SEK Nästa rapport: Analytiker: Mikael Holm Henrik Fröjd Ett kvartal av investeringar Q2 blev svagt på grund av en låg marginal inom sportvadhållning, högre marknadsföringskostnader och negativa valutaeffekter. Framöver är vinstpotentialen avsevärd, med en normaliserad marginal inom sportvadhållning och positiva effekter från marknadsföringen under det första halvåret. Vi har nedjusterat VPA med -18% 2009 och -4% Vi upprepar Köp, baserat på mycket attraktiv värdering, förväntningar om lägre riskpremium i sektorn och att bolaget är ett potentiellt uppköpsobjekt. AAK Riktkurs: 140 SEK Aktiekurs: 121,5 SEK Nästa rapport: Analytiker: Jan Ihrfelt Mikael Holm Danske Bank Riktkurs: 158 SEK Aktiekurs: 166,45 SEK Nästa rapport: Analytiker: Robert Matulin Christian Hall In från kylan AAK:s Q2-rapport överträffade alla förväntningar. Det justerade rörelseresultatet blev 45% bättre än vi hade förväntat oss (möjligen 15-20% bättre än marknadsförväntningarna). Dessutom var det operativa kassaflödet överraskande starkt och därmed till stöd för den finansiella situationen. Ytterligare besparingar på 200 MSEK identifierades, utan att extra kostnader uppstår. Det andra halvåret är säsongsmässigt starkt och vi förväntar oss att de negativa effekterna från lagerminskning upphör redan i det tredje kvartalet, vilket resulterar i sekventiella förbättringar i Q3 och Q4. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 140 SEK (120). Tradingvinster balanserar kreditförluster Danske Bank ser ingen ljusning i ekonomin och uttalar sig mycket försiktigt vad gäller framtida kreditförluster. Exceptionellt höga kapitalmarknadsintäkter gör dock att banken kan uthärda höga kreditförluster, goodwillnedskrivningar och kostnader för de statliga stödåtgärderna. Vi uppgraderar till Neutral (Minska) och höjer riktkursen till 115 DKK (105), på grund av höjda estimat. 4

5 Sampo Riktkurs: 173 SEK Aktiekurs: 161,65 SEK Nästa rapport: Analytiker: Robert Matulin Högre belåning ökar risken Sampo har använt hela beloppet man fick in på försäljningen av Sampo Bank och lån på 1,1 miljard EUR för att förvärva 18,5% i Nordea. Sampo kommer att nå målet genom att ytterligare öka belåningen i holdingbo-laget. Den större potentialen vägs mot den större risken. Vi upprepar Köp och riktkursen 17 EUR. Cardo Riktkurs: 200 SEK Aktiekurs: 189 SEK Nästa rapport: Analytiker: Peter Näslund Kostnadssänkningar Cardo överträffade förväntningarna med nära 50% (trots svaga volymer), på grund av framgångsrika kostnadssänkningar, bättre mix och en konsekvent prissättning. Ledningen kommer att angripa de fasta kostnaderna under det andra halvåret i år. Vi uppjusterar estimaten med 7% för 2010p och 2011p. Vi upprepar Neutral, men höjer riktkursen till 200 SEK (180). Odd Molly Riktkurs: 105 SEK Aktiekurs: 99,5 SEK Nästa rapport: Analytiker: Mikael Holm Henrik Fröjd Kanske en smula för snabbt Vi nedgraderar till Neutral (Köp), men höjer riktkursen till 105 SEK (85). En hög andel av Q2-försäljningen var redan bokad i Q1, vilket innebär att Q2-vinsten sannolikt blir negativ. Aktien har dessutom stigit med 35% under de två senaste veckorna. Holmen Riktkurs: 200 SEK Aktiekurs: 199,5 Nästa rapport: Analytiker: Claes Rasmuson Papper håller emot, men hur länge? Holmens rapport var i nivå med förväntningarna. Pappersdivisionen gynnades av lägre kostnader och högre volymer. Enligt vår bedömning är dock utsikterna fortsatt dämpade och detta kommer sannolikt att begränsa potentialen. Värderingen reflekterar redan bolagets överlägsna avkastning jämfört med konkurrenterna. Vi upprepar Neutral och riktkursen 200 SEK. 5

6 Rapporter och bolagsspecifik info under veckan Dag Bolag Rekommendation Riktkurs (SEK) Måndag Q2 Lammhults Köp 53 Måndag Q2 Latour Starkt Köp 95 Tisdag Q2 Meda Köp 63 Tisdag Q2 TradeDoubler Köp 75 Onsdag Q2 DGC Köp 40 Onsdag Q2 Kungsleden Neutral 46 Onsdag Q2 Midelfart Sonesson Neutral 9 Onsdag Q2 NCC Neutral 75 Onsdag Q2 William Demant Holding Neutral 280 (DKK) Torsdag Q2 Melker Schörling AB Köp 80 Torsdag Q2 Ratos Sälj 130 Torsdag Q2 Odd Molly Köp 105 Fredag Q2 Bong Ljungdahl Neutral 25 Fredag Q2 Dagon Köp 38 Makro under veckan Makro måndag EMU Euro-Zone Handelsbalans JUN USA Empire Manufacturing AUG USA NAHB Housing Market Index AUG Makro tisdag SWE Totalt antal anställda 2Q SWE Industrikapacitet 2Q UK KPI JUL UK Detaljhandel prisindex JUL USA PPI JUL USA ABC Konsumentförtroende AUG 16 Makro onsdag GE Produktionspriser JUL EMU Euro-Zone bytesbalans JUN USA MBA låneansökningar AUG USA DOE olja AUG 14 Makro torsdag UK Detaljhandel JUL USA Nya artbetslösa AUG USA Fortsatt arbetslösa AUG USA Ledande indikatorer JUL USA Philadelphia Fed. AUG Makro fredag GE PMI AUG A EMU PMI AUG A USA Försäljning av befintliga hem JUL 6

7 Upplysningar Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Markets inom Swedbank AB (publ). Swedbank Markets är en registrerad bifirma till Swedbank AB och står under tillsyn av Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheterna i de länder där Swedbank Markets har kontor. Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX. Rekommendationsstruktur Swedbank Markets rekommendationsstruktur innehåller fem rekommendationsnivåer: Starkt köp, Köp, Neutral, Reducera och Sälj (tidigare Köp, Neutral och Sälj). Rekommendationerna baseras på absolut avkastning på tolv månaders sikt. Den absoluta avkastningen inkluderar kursutveckling och direktavkastning. Starkt köp Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%. Köp Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%. Neutral Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%. Minska Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10% Sälj Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%. Swedbank Markets aktieanalysavdelning baserar rekommendationerna på ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Basen för beräkningen är dock vår modell för diskonterat kassaflöde, utom vad gäller banker och investmentbolag. Kassaflödesmodellen nuvärdesberäknar framtida kassaflöden. Riktkursen (tidigare motiverat värde) bygger på kassaflödesvärderingen, den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter (på den egna marknaden och internationellt) och nyheter som kan påverka aktiekursen. Relativa och absoluta multiplar som vi beaktar är: EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substansvärdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma. Information till kund Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Mottagare av dokumentet som önskar rådgivning rekommenderas att kontakta sin mäklare/rådgivare. Swedbank Markets erinrar om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Kunden bör därför skaffa sig erforderlig kunskap om bl a de ifrågavarande finansiella instrumentens egenskaper och om de villkor som gäller för handel med instrumenten. Ansvarsbegränsning Swedbank Markets har sammanställt informationen i dokumentet i god tro från källor som vi anser vara tillförlitliga. Vi påtar oss dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms erforderligt. De uttalanden som presenteras i dokumentet grundas på vår nuvarande uppfattning och gäller under förutsättning att de antaganden som redovisas i detta dokument uppfylls. Om vår uppfattning ändras, strävar vi efter, om det är tillåtet enligt tillämplig lag, annan bestämmelse eller intern policy, att snarast göra information om en sådan ändring tillgänglig. Swedbank Markets påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användande av detta dokument. Potentiella intressekonflikter Analytiker inom Swedbank Markets får generellt inte ha något innehav eller annan position (lång eller kort, direkt eller via derivat) avseende aktier eller aktierelaterade instrument i bolag som de analyserar. Swedbank Markets aktieanalysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende Bland annat gäller följande: Swedbank AB får inte erhålla ersättning från analyserade bolag för att utföra en investeringsrekommendation eller ingå avtal med analyserade bolag om att utföra en investeringsrekommendation. Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet och får inte rapportera till bankens s k corporate finance-avdelning. En analytiker som har utarbetat en analys får inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i det aktuella bolaget. Analytikern får inte heller ha styrelseuppdrag eller andra uppdrag i analyserade bolag utan särskilt tillstånd från banken. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd medverka i bankens corporate finance-verksamhet och får inte erhålla ersättning som är kopplad till sådan verksamhet. Mottagare av detta dokument bör observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag (bl a i samband med s k corporate finance-transaktioner), s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i dokumentet. Det kan även förekomma att Swedbank Markets agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i dokumentet Planerade uppdateringar En investeringsrekommendation för ett bolag som står under Swedbank Markets bevakning uppdateras normalt i anslutning till att bolaget har offentliggjort en kvartalsrapport. Uppdateringen sker då normalt dagen efter offentliggörandet. Det kan även förekomma att rekommendationen uppdateras dagarna före sådan rapport. När det är påkallat - till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter - kan investeringsrekommendation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum. Mångfaldigande och spridning Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank Markets, Swedbank AB, Stockholm Adress Swedbank Markets, Swedbank AB, Regeringsgatan 13, SE Stockholm. 7

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 22 januari 2010 Marknadskommentar Inledningsveckan av rapportsäsongen kom till stora delar att handlas i moll. När börsveckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 1 oktober 2010 Förnyad oro över det europeiska banksystemet Skuldsituationen för en del europeiska länder och deras banksystem har åter kommit på marknadens radarskärm. Framför allt

Läs mer

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra Aktienytt Aktieanalys 3 december 2010 Marknadskommentar Riskaptiten tillbaka i marknaden Veckan bjöd på en del positiv makrostatistik bland annat i form av överraskande starka inköpschefsindex från Kina

Läs mer

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet Aktienytt Aktieanalys 27 november 2009 Marknadskommentar Efter en stark inledning av veckan kom uppgången av sig och det faktum att ett konglomerat med Dubai som storägare ställde in sina betalningar fick

Läs mer

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång Aktienytt Aktieanalys 19 november 2010 Marknadskommentar Turbulent vecka summerades på plus I avsaknad av rapporter har omvärldsfaktorer i stort satt veckans agenda. Irlandskrisen har både pressat och

Läs mer

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen Aktienytt Aktieanalys 28 januari 2011 Marknadskommentar Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport Makrostatistik i form av konfidensindikator för USA:s hushåll steg till 60,6 i januari, vilket var

Läs mer

Långsiktigt engagemang

Långsiktigt engagemang Aktienytt Aktieanalys 21 januari 2011 Marknadskommentar Inflationsoro OMXS30 visade under fredagseftermiddagen 1153, en nedgång på 1,7% under veckan. Veckan bjöd på statistik från USA som visade att försäljningen

Läs mer

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4.

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4. Aktienytt Aktieanalys - fredag den 7 februari 2014 Marknadskommentar Börsvecka som kämpade sig upp på plus Rapportsäsongen fortlöpte, ECB lämnade räntebesked och delar av ISMsiffran fick marknaden att

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer