Förvärvar videokonferensbolag. Stabilt bolag. Låg värdering. Hög återkommande utdelning. Prissatt för misslyckande. Vi höjer rekommendationen till Köp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvärvar videokonferensbolag. Stabilt bolag. Låg värdering. Hög återkommande utdelning. Prissatt för misslyckande. Vi höjer rekommendationen till Köp"

Transkript

1 Aktienytt Aktieanalys 28 maj 2010 En smula förtroende tillbaka i marknaden Mindre stress i det finansiella systemet gjorde att riskaptiten återvände något och Stockholmsbörsen lyckades stänga på plus för veckan. Rörelserna på börsen blev även denna vecka stora men sammantaget fick de positiva rörelserna övertaget och när veckan summerades på fredagseftermiddagen vid kl 16:00 hade Stockholmsbörsen stigit med 2,6%. Elisa Riktkurs: 151 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Jari Honko Sven Sköld Förvärvar videokonferensbolag Stabilt bolag Låg värdering Hög återkommande utdelning Getinge Riktkurs: 170 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Johan Unnerus Sergej Kazatchenko Prissatt för misslyckande Vi höjer rekommendationen till Köp Värderingen nu attraktiv Vinstmomentum och utsikterna är främsta värderdrivarna Företagsnytt Bolag Rek. Riktkurs Aktiekurs Ericsson Köp TeliaSonera Starkt Köp SSAB Köp NCC Minska Saab Köp Micronic Starkt Köp WeSC Starkt Köp Händer i veckan Under den kommande veckan är bolagsrapporterna fortfarande få, Systemair och WeSC är ensamma om att presentera sina kvartalsrapporter. Viktigast på statistikagendan är amerikansk sysselsättning och inköpschefsindex. 1

2 Börsnoteringar veckans förändring Räntor och valutor veckans förändring Marknadskommentar Avstäming 16:00 10 år 0.06 SEK/USD 0.02 SEK/EUR % En smula förtroende tillbaka i marknaden Mindre stress i det finansiella systemet gjorde att riskaptiten återvände något och Stockholmsbörsen lyckades stänga på plus för veckan. Rörelserna på börsen blev även denna vecka stora men sammantaget fick de positiva rörelserna övertaget och när veckan summerades på fredagseftermiddagen vid kl 16:00 hade Stockholmsbörsen stigit med 2,6%. Makrostatistiken hade för första gången på några veckor, åtminstone delvis, marknadens fokus och lyckades mestadels överraska positivt. Efter en svag inledning på veckan, med fortsatt stigande interbankräntor, kom den månatliga konfidensindikatorn från de amerikanska hushållen in på Detta var en ökning från aprils 57.7 och klart starkare än förväntade Med denna statistik i ryggen vände de amerikanska börserna uppåt på tisdagen från ett relativt kraftigt fall under dagen till att stänga svagt ner. Denna vändning kom att prägla resten av handelsveckan då övriga dagar kom att handlas i positivt territorium. Samtidigt fortsatte makrostatistiken att överraska positivt. Försäljningen av nya hem och befintliga hem kom båda in klart bättre än förväntat. Förklaringen ligger sannolikt i att det stimulanspaket som löper i USA till stöd för bostadsmarkanden kräver att man tecknar kontrakt innan den 30 april för att ta del av skatterabatterna. Även huspriserna kom att överraska positivt när Case-Schiller indexet visade på en ökning av huspriser med 3.5% jämfört med föregånde månad föregående år och med 0.3% jämfört med föregående månad. Som sagt så var det en vecka med i stort sett enkom starkare data än väntat vilket också kom att gälla för varaktiga varor, och sysselsättningsstatistik från USA, undantaget var BNP-data som inte nådde upp till väntade 3.4% utan kom in på 3.0%. Som om inte detta vore nog passade även OECD på att revidera upp sina prognoser gällande tillväxten för både innevarande och kommande år. Banker som haft en mycket tuff inledning på veckan hörde till vinnarna och steg kraftigt. HQ bank fick däremot se sin aktie falla med hela 26% efter att man meddelat att man läggar ner sin tradingverksamhet efter dåliga resultat och tvingas till en nyemission på 559 miljoner SEK som garanteras till 465 miljoner SEK av Öresund, som i sin tur fick se sin aktie falla med 3%. 2

3 Elisa Riktkurs: 151 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Jari Honko Sven Sköld Resultat före skatt 08: 2,188 Resultat före skatt 09: 2,493 Resultat före skatt 10: 1,994 Justerad vinst per aktie 08: 12.2 Justerad vinst per aktie 09: 11.6 Justerad vinst per aktie 10: 9.7 P/E justerat 09: 14.1 P/E justerat 10: 11.3 Utdelning per aktie 08: 9.6 Utdelning per aktie 09: 9.8 Utdelning per aktie 10: 9.8 Direktavkastning 08: 7.1% Direktavkastning 09: 6.0% Direktavkastning 10: 7.5% Förvärvar videokonferensbolag Vi upprepar Köp och riktkursen 15,50 EUR efter förvärvet av videokonferensbolaget Videra. Förvärvet var dyrt på kort sikt, men vi betraktar det som en utökning mot nya affärsmöjligheter. Vi bedömer att detta kan hjälpa Elisa att bättre bibehålla intäktsnivåerna i framtiden. Dessutom kan synergierna med företagskunder vara höga. Vi estimerar att Elisa betalade en EV/EBITDA 09 multipel på 16-30x för Videra (10-20 MEUR för en ägarandel på 64,7%, nettoskulden runt 2 MEUR), vilket gör förvärvet mycket dyrt. Priset är uppenbarligen inte det viktigaste eftersom Elisa köper en VASplattform på en ny marknad. Videra hade intäkter på 9,5 MEUR och EBITDA 2009 på 1,1 MEUR. Vi bedömer att Elisa kan lyfta affärerna till högre nivåer när verksamheten inkorporeras i ett större erbjudande till företagssegmentet. Estimatförändringarna är inte viktiga på grund av verksamheten utgör en liten del. VPA för 2010 har ökats med 1,7% till 0,02 EUR. På fastnätsidan är vi i viss mån oroade för att det första lågprisfastnätet från Elisas Saunlahti kan påskynda prisnedgången. För att kompensera nedgången försöker Elisa vinna tillräckligt många nya kunder. Getinge Riktkurs: 170 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Johan Unnerus Sergej Kazatchenko Resultat före skatt 08: 2,176 Resultat före skatt 09: 2,636 Resultat före skatt 10: 3,522 Justerad vinst per aktie 08: 7.9 Justerad vinst per aktie 09: 8.0 Justerad vinst per aktie 10: 10.7 P/E justerat 09: 16.3 P/E justerat 10: 14.5 Utdelning per aktie 08: 2.4 Utdelning per aktie 09: 2.8 Utdelning per aktie 10: 3.2 Direktavkastning 08: 2.6% Direktavkastning 09: 2.0% Direktavkastning 10: 2.1% Prissatt för misslyckande Den organiska försäljningstillväxten förbättras från 40-50% av normalt och marginalförbättringen är tydligt snabbare än konkurrenternas. Getinge är finansiellt redo för det rätta förvärvet, vilket skulle kunna vara såväl ett strategiskt kardiovaskulärt förvärv som ett mindre kompletterande förvärv. Den snabba EBITA-ökningen under 2010 får stöd av en gradvis återhämtning i tillväxten, vilket indikerades i orderingången för 2010 och Den långsiktiga strategin är hållfast. Vi uppgraderar till Köp (Minska) och upprepar riktkursen på 170 SEK. En PIIGS-exponering på 6% är inte mycket att orda om. Portugal, Grekland och Spanien står för 2%. Försäljningsmomentum är på väg att återhämta sig från 50% av normal organisk tillväxt på 6-8%. Tillväxtmarknaderna och USAåterhämtningen är de främsta drivkrafterna. Tillväxtåterhämtningen bekräftas av konkurrenterna och Getinges marginalförbättring är redan tydligt snabbare än konkurrenternas. Följaktligen är värderingen nu attraktiv och VPA-momentum plus utsikterna till återhämtning 2010 och 2011 är nyckeldrivkrafterna. 3

4 Ericsson Riktkurs: 95 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Håkan Wranne Jari Honko Återhämtning inom synhåll Vår studie över investeringarna visar att operatörerna fortfarande planerar att öka investeringarna något i år. Q1 var svagt vad gäller investeringar och budgetarna medger en ökning i inköp av utrustning framöver. Vi förväntar oss att Ericssons marginaler ligger kvar på en hög nivå i Q2 och att försäljningstillväxten återtas under det andra halvåret. Vi rekommenderar Köp med riktkurs 95 SEK. TeliaSonera Rekommendation: STARKT KÖP Riktkurs: 54 SEK Aktiekurs: 46.9 SEK Nästa rapport: Analytiker: Sven Sköld Håkan Wranne Megafon: Högre tillväxt; lägre marginal Megafon (TeliaSonera 44%) och Turkcell (TeliaSonera 38%) uppvisade en högre tillväxt i intäkterna i Q1 i år än i Q Samtidigt föll Megafons marginal med 370 punkter (å/å), på grund av högre marknadsföringskostnader. Vi sänker VPA för TeliaSonerakoncernen med 1%. Vi upprepar Starkt köp och riktkursen 54 SEK. SEB Riktkurs: 50 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Christian Hall SSAB Riktkurs: 145 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Claes Rasmuson Ola Södermark Växande räntenetto och minskande kreditförluster Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 50 SEK (56) efter ett företagsbesök. Vi förväntar oss att räntenettot fortsätter att växa i Q2 (Q/Q), främst på grund av att likviditetsbuffertarna fortsätter att gradvis klinga av. Affärsklimatet i Q2 har varit positivt för trading och kapitalmarknadsverksamhet, men corporate finance pressas av den nervösa marknaden. Kreditkvaliteten i Baltikum fortsätter att stabiliseras och kreditförlusterna bör kunna sjunka påtagligt i kommande kvartal. Ettårigt priskontrakt med LKAB? Den svenska järnmalmsproducenten LKAB erbjuder sina kunder ett ettårigt priskontrakt, som ett alternativ till de tre storas kvartalskontrakt. Spotpriset på järnmalm sjunker för närvarande, men vi förväntar oss att SSAB satsar på ettårskontraktet. Som vi ser det skulle detta minska en del av osäkerheten i aktien. Vi upprepar Köp och riktkursen 145 SEK. 4

5 NCC Rekommendation: MINSKA Riktkurs: 110 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Andreas Daag Niclas Höglund, CFA Hög värdering och oro över bostadsbyggandet Igår höll NCC en kapitalmarknadsdag med fokus på byggandet i Sverige och Norge. Utsikterna verkar goda för dessa affärsområden, men bidraget från bostadsbyggandet blir begränsat framöver och vi är oroade över bostadspriserna. Historiskt sett är värderingen hög. Vi rekommenderar Minska. Riktkursen är 110 SEK. Saab Riktkurs: 125 SEK Aktiekurs: 102 SEK Nästa rapport: Analytiker: Mats Liss Peter Näslund Effektiviseringsåtgärder ger sannolikt stöd Vi upprepar Köp efter Saabs kapitalmarknadsdag. Trots att stora försvarsinvesteringar kommer att bli försenade, i viss mån på grund av ansträngda statsbudgetar, har Saab flera starka positioner inom flyg och system för försvarselektronik som kan kompensera något. Pågående program för effektivisering ger också stöd. Micronic Rekommendation: STARKT KÖP Riktkurs: 17 SEK Aktiekurs: SEK Nästa rapport: Analytiker: Håkan Wranne Nyemissionen färdig, trenderna förbättras Micronic har tryckts ner den senaste tiden, pressat av pågående emission och en generell svaghet i marknaden. Den industriella utvecklingen har dock varit avgjort positiv. Med emissionsfrågan ur vägen bör aktien ha goda möjligheter att studsa upp igen. Vi uppgraderar till Starkt köp (Köp). Riktkursen på 17 SEK upprepas. WeSC Rekommendation: STARKT KÖP Riktkurs: 120 SEK Aktiekurs: 95 SEK Nästa rapport: Analytiker: Henrik Fröjd Rätar ut de flesta frågetecknen Vi uppgraderar till Starkt köp. WeSC har verkligen bevisat sin styrka genom att växa trots en svår marknadssituation. Man har också klarat av negativa valutaeffekter under 2009/10 och presterat ett genombrott i USA. Dessutom implicerar affärsmodellen relativt låg operationell och finansiell risk. Riktkursen höjs till 120 SEK (112). 5

6 Rapporter Dag Bolag Rekommendation Riktkurs (SEK) Onsdag Q4 WeSC Starkt köp 120 Torsdag Q4 Systemair Köp 78 Makro måndag 09:15 SWE KI - Konjunkturbarometer Maj 11:00 EMU Hushållen och Industrins konfidensindikator Maj 11:00 EMU Företagsklimat Maj 11:00 EMU KPI snabbindex Maj Makro tisdag 08:30 SWE Swedbank Inköpschefsindex Maj 09:30 SWE Nybilsregistrering Maj 09:55 GER Arbetslöshetsnivå Maj 09:55 GER Inköpschefsindex Maj 10:00 EMU Inköpschefsindex Maj 11:00 EMU Arbetslöshetsnivå April 16:00 USA Inköpschefsindex Maj 16:00 USA Bygginvesteringar April Makro onsdag 09:30 SWE Betalningsbalans Q1 11:00 EMU PPI April 13:30 USA Challenger varselstatistik Maj 16:00 USA Kontrakterade husköp April Makro torsdag 11:00 EMU Detaljhandelsförsäljning April 14:15 USA ADP sysselsättning privat sektor Maj 14:30 USA Produktivitet Q1 16:00 USA Industriorder April 16:00 USA Inköpschefsindex - Tjänstesektorn Maj Makro fredag 11:00 EMU BNP Q1 14:30 USA Sysselssättning Maj Swedbank Markets Regeringsgatan Stockholm Observera den viktiga informationen till våra kunder på denna sida. Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande.

7 Upplysningar Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Markets inom Swedbank AB (publ). Swedbank Markets är en registrerad bifirma till Swedbank AB och står under tillsyn av Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheterna i de länder där Swedbank Markets har kontor. Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX. Rekommendationsstruktur Swedbank Markets rekommendationsstruktur innehåller fem rekommendationsnivåer: Starkt köp, Köp, Neutral, Reducera och Sälj (tidigare Köp, Neutral och Sälj). Rekommendationerna baseras på absolut avkastning på tolv månaders sikt. Den absoluta avkastningen inkluderar kursutveckling och direktavkastning. Starkt köp Köp Neutral Minska Sälj överstiga 15%. ligga mellan 5% och 25%. ligga mellan 0% och 10%. ligga mellan 5% och -10% bli lägre än -5%. Swedbank Markets aktieanalysavdelning baserar rekommendationerna på ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Basen för beräkningen är dock vår modell för diskonterat kassaflöde, utom vad gäller banker och investmentbolag. Kassaflödesmodellen nuvärdesberäknar framtida kassaflöden. Riktkursen (tidigare motiverat värde) bygger på kassaflödesvärderingen, den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter (på den egna marknaden och internationellt) och nyheter som kan påverka aktiekursen. Relativa och absoluta multiplar som vi beaktar är: EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substansvärdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma. Information till kund Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Mottagare av dokumentet som önskar rådgivning rekommenderas att kontakta sin mäklare/rådgivare. Swedbank Markets erinrar om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Kunden bör därför skaffa sig erforderlig kunskap om bl a de ifrågavarande finansiella instrumentens egenskaper och om de villkor som gäller för handel med instrumenten. Ansvarsbegränsning Swedbank Markets har sammanställt informationen i dokumentet i god tro från källor som vi anser vara tillförlitliga. Vi påtar oss dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms erforderligt. De uttalanden som presenteras i dokumentet grundas på vår nuvarande uppfattning och gäller under förutsättning att de antaganden som redovisas i detta dokument uppfylls. Om vår uppfattning ändras, strävar vi efter, om det är tillåtet enligt tillämplig lag, annan bestämmelse eller intern policy, att snarast göra information om en sådan ändring tillgänglig. Swedbank Markets påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användande av detta dokument. Potentiella intressekonflikter Analytiker inom Swedbank Markets får generellt inte ha något innehav eller annan position (lång eller kort, direkt eller via derivat) avseende aktier eller aktierelaterade instrument i bolag som de analyserar. Swedbank Markets aktieanalysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende Bland annat gäller följande: Swedbank AB får inte erhålla ersättning från analyserade bolag för att utföra en investeringsrekommendation eller ingå avtal med analyserade bolag om att utföra en investeringsrekommendation. Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet och får inte rapportera till bankens s k corporate finance-avdelning. En analytiker som har utarbetat en analys får inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i det aktuella bolaget. Analytikern får inte heller ha styrelseuppdrag eller andra uppdrag i analyserade bolag utan särskilt tillstånd från banken. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd medverka i bankens corporate finance-verksamhet och får inte erhålla ersättning som är kopplad till sådan verksamhet. Mottagare av detta dokument bör observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag (bl a i samband med s k corporate finance-transaktioner), s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i dokumentet. Det kan även förekomma att Swedbank Markets agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i dokumentet Planerade uppdateringar En investeringsrekommendation för ett bolag som står under Swedbank Markets bevakning uppdateras normalt i anslutning till att bolaget har offentliggjort en kvartalsrapport. Uppdateringen sker då normalt dagen efter offentliggörandet. Det kan även förekomma att rekommendationen uppdateras dagarna före sådan rapport. När det är påkallat - till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter - kan investeringsrekommendation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum. Mångfaldigande och spridning Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank Markets, Swedbank AB, Stockholm Adress Swedbank Markets, Swedbank AB, Regeringsgatan 13, SE Stockholm. Swedbank Markets Regeringsgatan Stockholm Observera den viktiga informationen till våra kunder på denna sida. Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande.