OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport."

Transkript

1 Aktienytt Aktieanalys 4 mars 2011 Marknadskommentar Den svaga börsutvecklingen håller i sig Trots överlag positiva nyheter lyckades inte Stockholmsbörsen med att stiga under veckan, utan noterade en sammantagen nedgång på 0,1% vid kl på fredagseftermiddagen. Med en avslutad rapportsäsong var det ganska tunt med bolagsnyheter, men en hel del makrodata bidrog med nyhetsvärde. MTG Riktkurs: 560 SEK Pris: SEK Nästa rapport Analytiker: Christian Anderson Små justeringar efter CTC:s Q4-siffror Resultaten har begränsad effekt på MTG, riktkursen minskas till 560 (590) SEK. Marknaden underskattar återhämtningen av Free-TV på tillväxtmarknaderna. Vi upprepar Starkt Köp och menar att det är ett bra tillfälle att gå in i aktien. Clas Ohlson Riktkurs: 120 SEK Pris: 96 SEK Nästa rapport Analytiker: Christian Anderson Utnyttja detta läge! Valutaeffekterna väntas bli positiva för 2011p. Februariförsäljningen bedöms komma in i linje eller överraska positivt. Vi upprepar Starkt Köp efter att vi genomfört mer detaljerade beräkningar. Företagsnytt Bolag Rek. Riktkurs Aktiekurs Analytiker GN Store Nord KÖP 61 DKK 52 DKK Johan Unnerus Lundin Mining KÖP 58 SEK SEK Ola Södermark Sandvik KÖP 135 SEK SEK Mats Liss William Demant KÖP 495 DKK DKK Johan Unnerus Atlas Copco KÖP 170 SEK SEK Mats Liss Nordnet KÖP 24 SEK 21 SEK Robert Matulin Brinova KÖP 130 SEK 120 SEK Andreas Daag Huhtamäki MINSKA 10.2 EUR 10.2 EUR Antti Saari Händer i veckan Nästa vecka rapporterar en del detaljhandelsföretag. På makroagendan finns bl a amerikansk statistik i form av handelsbalans och grossistlager. För svensk del handlar det främst om sysselsättning och siffror kring industriproduktionen. 1

2 Börsnoteringar veckans förändring OMXSPI 0.6% OMXS30-0.1% DJIX 0.5% NASDAQ % Räntor och valutor veckans förändring Marknadskommentar Avstämning SE-10Y 0.11 SEK/USD SEK/EUR Den svaga börsutvecklingen håller i sig Trots överlag positiva nyheter lyckades inte Stockholmsbörsen med att stiga under veckan, utan noterade en sammantagen nedgång på 0,1% vid kl på fredagseftermiddagen. Med en avslutad rapportsäsong var det ganska tunt med bolagsnyheter, men en hel del makrodata bidrog med nyhetsvärde. Bland annat presenterades inköpschefsindex och sysselsättningsdata från USA, från ECB kom ett räntebesked, och i Sverige diskuterades BNP-prognoser och bankernas kapitaltäckningskrav. På bolagsnivå var den största nyheten Equinox bud på Lundin Mining. Situationen i Mellanöstern har fortsatt fått marknadernas intresse och periodvis ryckte oljepriset uppåt, vilket satte lite press på aktiemarknaden. WTI oljan handlades på fredagseftermiddagen på lite drygt 102 dollar per fat. Bland annat ökade råvarupriser har eldat på inflationen under senare tid vilket bland annat visat sig i olika inköpschefsindex, där insatsvarukostnaderna klättrat uppåt. När ECB på torsdagen lämnade sitt räntebesked var fokus inte på det faktiska räntebeskedet, räntan lämnades oförändrad på 1%, utan snarare på hur centralbanken skulle kommunicera kring inflationsoron. ECB:s inflationsoro visade sig vara större än hos amerikanska och engelska motsvarigheter och man började tala om en eventuell höjning av räntan i april, vilket överraskade marknaden. På fredagseftermiddagen kom den viktigaste sysselsättningsdatan från USA, i form av non farm payroll. Förväntningarna hade skruvats upp till nya arbetstillfällen, efter att siffror för privat sysselsättning, ADP, överraskat på uppsidan. Så när den faktiska siffran blev backade börsen något. Bland övrig amerikansk statistik som är värd att nämna lyckades det inköpschefsindex som täcker hela USA, ISM, överraska positivt och anknöt därmed till den senaste tidens positiva statistik. På bolagsnivå har Lundin Mining varit involverade i nyhetsflödet då Equinox under inledningen av veckan la ett bud på motsvarande 53 kronor per aktie, vilket fick till följd en kursuppgång på nästan 17%. Det började dock relativt tidigt spekuleras i ett nytt bud, då flera röster höjdes om att budet var för lågt. Ericsson hörde också till vinnarna efter att ha fått höjda rekommendationer. Ericsson har föreslagit Volvos Leif Johansson till ny styrelseordförande. De svenska bankerna har varit i fokus efter att finansinspektionen varit ute och talat om att bankerna ska vänta sig kapitalkrav på motsvarande 15-16%, varav kärnkapital bör utgöra minst 10%. Höga kapitalkrav gör bankerna säkrare, men slår mot lönsamheten. 2

3 Nästa rapport Analytiker: MTG Riktkurs: 560 SEK Pris: SEK Christian Anderson P/E 10: 16.7 P/E 11: 14.5 P/E 12: 12.1 EV/EBIT 10: 17.7 EV/EBIT 11: 13.4 EV/EBIT 12: 10.8 Utdelning per aktie 10: 7.5 Utdelning per aktie 11: 10.0 Utdelning per aktie 12: 12.0 Direktavkastning 10: 1.7% Direktavkastning 11: 2.2% Direktavkastning 12: 2.7% NetDebt/EBITDA 10: 1.1 NetDebt/EBITDA 11: 0.5 Små justeringar efter CTC:s Q4-siffror Vi upprepar Starkt Köp efter gårdagens Q4-rapport från CTC Media. Vi har gjort små justeringar av våra estimat för CTC Media, främst som en följd av att nya valutaantaganden får en viss begränsad påverkan på MTG:s VPA. Vi anser att detta är ett bra köptillfälle, med tanke på den senaste tidens svaga kursutveckling och en vändning i den nordiska statistiken över tittarandelar. CTC Medias Q4 siffror i tisdags var 1% och 4% bättre på försäljning respektive nettoresultat, med en tillväxt i lokal valuta på 28% i Q4, detta främst till följd av prisökningar på 28%. Vi har justerat våra prognoser för CTC Media något, vilket har en begränsad effekt på MTG. Vi sänker vår riktkurs till 560 (590) SEK till följd av en lägre summan-av-delarna -värdering, främst beroende av en lägre värdering av CTC Media, främst till följd av försvagningen USD kontra SEK på senaste tid. Vi upprepar vår rekommendation Starkt Köp på MTG eftersom vi fortfarande bedömer att marknaden underskattar återhämtningen av Free-TV på tillväxtmarknaderna för Tillsammans med 1) positiva tecken för tittarsiffrorna i Norden nyligen, efter en period av minskande siffror, 2) en försiktig värdering på P/E på 12x för 2011p (exkl. CTC), vilket motsvarar en rabatt på 20% jämfört med konkurrenterna och 3) en svag kursutveckling på senare tid, anser vi att det är ett bra tillfälle att köpa in sig i aktien. Nästa rapport Analytiker: Clas Ohlson Riktkurs: 120 SEK Pris: 96 SEK Christian Anderson P/E 10: 16.2 P/E 11: 13.6 P/E 12: 11.3 EV/EBIT 10: 11.7 EV/EBIT 11: 9.1 EV/EBIT 12: 7.2 Utdelning per aktie 10: 3.5 Utdelning per aktie 11: 4.0 Utdelning per aktie 12: 4.5 Direktavkastning 10: 3.6% Direktavkastning 11: 4.2% Direktavkastning 12: 4.7% NetDebt/EBITDA 10: 0.3 NetDebt/EBITDA 11: -0.1 Redo för medvind Vi upprepar Starkt Köp efter att ha genomfört ännu mer detaljerade beräkningar, som resulterat i nedjusteringar för 2010p men ytterligare trygghet i estimaten för Q3 framstår som något mer svårbedömt än vi först trodde, men utsikterna för 2011p ser bättre ut nu. Vi har studerat Clas Ohlsons valutaeffekter mer ingående genom att jämföra terminssäkringar och månatliga volymer mot Clas Ohlsons varuflöde. Slutsatsen är att valutan har en tydlig negativ inverkan på Q310p tillsammans med kostnader för nyöppnade butiker men för 2011e ser vi en klar positiv inverkan. Återigen konstaterar vi att Clas Ohlson är en klar vinnare på den starkare USD/SEK från nästa år. Vår nuvarande modell tyder på en EBIT förbättring 2011 på 185 MSEK exkl. Storbritannien med en enkel EBIT-beräkning baserad på försäljningsvolymer och valutaeffekterna från NOK och USD på omkring 160 MSEK. Skillnaden bör spela ut som positiva hävstångseffekter anser vi. Dessutom har Clas Ohlson enkla jämförelsetal på månadsförsäljningen, och vi förväntar oss att försäljningen i februari kommer att vara i linje eller något över med utrymme för tillväxt i lokala valutor. 3

4 GN Store Nord Riktkurs: 61 DKK Pris: 52 DKK Analytiker: Johan Unnerus Susanna Karlsson Li Stabil tillväxt och högre marginaler framöver GN har en bra exponering mot kommunikationsmarknaden och bör kunna växa med 20-30% per år i denna nisch. GN gynnas också av starka varumärken och begränsad dynamik på marknaden för hörselhjälpmedel. En stabil tillväxt i nivå med marknaden och kraftiga kostnadsnedskärningar möjliggör högre marginaler framöver. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 61 DKK (59). Lundin Mining Riktkurs: 58 SEK Pris: SEK Analytiker: Ola Södermark Claes Rasmuson Fientligt bud hotar sammanslagningen Koppargruvbolaget Equinox erbjuder 53 SEK, 4,8 miljarder Kanadadollar (CAD), i ett bud bestående av kontanter och aktier. Detta innebär ett premium på 26% på stängningskursen den 25 februari. Med utgångspunkt i vår riktkurs och kassaflödesvärdering anser vi att budet är för lågt och att ett högre kan komma att presenteras. Budet ökar också trycket på den planerade sammanslagningen med Inmet. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 58 SEK (55). Sandvik Riktkurs: 135 SEK Pris: SEK Analytiker: Mats Liss Niclas Höglund, CFA Möjligheter efter 2012 Vi upprepar Köp och riktkursen 135 SEK efter USA-presentationer med företagsledningen. Efterfrågan fortsätter att utvecklas starkt, i linje med budskapet från Q4. Långsiktiga tillväxtmöjligheter inom gruvindustri och kärnkraft ger stöd, även om produktionen inom SMT kunde gå smidigare. Volym- och prisökningar i närtid balanserar den starkare kronan. William Demant Riktkurs: 495 DKK Pris: DKK Analytiker: Johan Unnerus Susanna Karlsson Li Låga förväntningar och mycket god avkastning William Demant gynnas av en kombination av en lång period av investeringar, stabila marknader, VA-bidrag och förvärv. Tillväxten är på väg att öka och den senaste tidens marginalosäkerhet kommer att minska gradvis under året, enligt vår bedömning. Vi är mest nyfikna på marginalutsikterna och möjligheten att framöver öka hävstången i verksamheten. Vi uppgraderar till Köp (Neutral) och höjer riktkursen till 495 DKK (465). 4

5 Atlas Copco Riktkurs: 170 SEK Pris: SEK Analytiker: Mats Liss Niclas Höglund, CFA Stark efterfrågan, men valutan motverkar Vid ett möte med VD Ronnie Leten fick vi intrycket att efterfrågan fortsätter att utvecklas starkt. En smula oro över valutautvecklingen dröjer dock kvar och hävstången i verksamheten blir lägre i år. Våra estimat ligger 10% under konsensus och vi ändrar dem inte i det här läget. Vi rekommenderar Köp. Riktkursen är 170 SEK. Nordnet Riktkurs: 24 SEK Pris: 21 SEK Analytiker: Robert Matulin Sverige och Finland visar styrka Aktiviteten i aktiehandeln har återhämtat sig under de två första månaderna i år, men courtageintäkten per affär har det inte. Förra årets Q1-snitt uppgick till 32 SEK. Den stigande kronkursen (SEK) gör att vi för Q1 i år inte väntar oss ett snitt högre än 27 SEK. Den höga aktivitetsnivån och kundtillväxten ger stöd till vårt långsiktiga Nordnetscenario, men leder inte till någon vinstjustering på kort sikt. Vi upprepar Köp och riktkursen 24 SEK. Brinova Riktkurs: 130 SEK Pris: 120 SEK Analytiker: Andreas Daag Jan Ihrfelt Substansrabatt på 17% Brinovas Q4-rapport var i linje med förväntningarna. Vi förväntar oss att utdelningarna från de andra bolagen ökar med 31% i år, vilket också ger uppjusterade estimat för kommande år. Aktien har en hög substansrabatt och generellt en attraktiv värdering. Vi upprepar Köp och riktkursen 130 SEK. Huhtamäki Rek.: MINSKA Riktkurs: 10.2 EUR Pris: 10.2 EUR Analytiker: Antti Saari Överoptimistiska förväntningar på rörelseresultatet Vi upprepar Minska och riktkursen 10,20 EUR efter Huhtamäkis kapitalmarknadsdag. Trots att tillväxtutsikterna för bolaget är verkligt attraktiva bedömer vi att förväntningarna på rörelseresultatet för de kommande åren är radikalt överoptimistiska. 5

6 Rapporter och bolagsspecifik info under veckan Dag Bolag Rekommendation Riktkurs TISDAG Q3 Elekta Starkt Köp 315 SEK ONSDAG Q3 Clas Ohlson Starkt Köp 120 SEK ONSDAG Q3 WeSC Starkt Köp 133 SEK ONSDAG Q4 William Demant Köp 495 DKK FREDAG Q4 YIT Köp 23 EUR Makro måndag SWE 0930 Budgetbalans FEB EMU 1300 Trichet håller tal i Basel USA 2100 Konsumentbelåning JAN Makro tisdag UK 0101 RICS Husprisindex FEB SWE 0930 Investerar förtroende USA 1330 NFIB Småföretagarnas optimism FEB Makro onsdag SWE 0930 Industriproduktion (m/m)(y/y) JAN SWE 0930 Industriorders (m/m)(y/y) JAN UK 1130 Handelsbalans (GBP/Mln) JAN USA 1600 Grossistlager Makro torsdag SWE 0930 KPI -(m/m)(y/y) FEB EMU 1000 ECB Månadsrapport Mars UK 1130 Industriproduktion (m/m)(y/y) JAN UK 1130 Tillverkningsproduktion (m/m)(y/y) JAN UK 1300 Boe Räntrebesked UK 1400 BOE Inköpsmål USA 1430 Nya arbetslösa w/e USA 1430 Fortsatt arbetslösa w/e USA 1430 Handelsbalans JAN USA 2000 Budget uttalande FEB UK 1130 Industriproduktion (m/m)(y/y) JAN Makro fredag SWE 1000 PES Sysselsättning FEB UK 1130 PPI (m/m)(y/y) FEB USA 1430 Detaljhandel (m/m) FEB USA 1600 Affärslager JAN 6

7 Upplysningar Rekommendationsstruktur Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt. Starkt köp Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%. Köp Neutral Minska Sälj Riktkurs Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%. Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%. Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10% Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%. Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt. Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substansvärdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma. Analytikern intygar Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument. Utgivning, distribution & mottagare Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer. Swedbank AB är ett publikt aktiebolag och innehar börsmedlemskap på börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Reykjavik samt fjärrmedlemskap på EUREX. Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution. I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. I USA sker distributionen av Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ). Ansvarsbegränsningar All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter. Under Rekommendationsstruktur kan du läsa om våra olika rekommendationer. Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument. Potentiella intressekonflikter Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande: Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet. Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information. Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer. De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation. Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation. Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag som omfattas av detta dokument. Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: innehav av finansiella instrument; rådgivningsuppdrag (bl a i samband med corporate finance-uppdrag); s k investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller långivningsuppdrag, avseende bolag/finansiella instrument som innefattas i detta dokument. Det kan även förekomma att Swedbank LC&I agerar som s k sponsor i handeln med finansiella instrument som innefattas i detta dokument. Planerade uppdateringar I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommendation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum. Mångfaldigande och spridning Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm Adress Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), Stockholm. Besöksadress: Regeringsgatan 13, Stockholm Swedbank LC&I Regeringsgatan Stockholm Observera den viktiga informationen till våra kunder på denna sida. Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande.

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen Aktienytt Aktieanalys 28 januari 2011 Marknadskommentar Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport Makrostatistik i form av konfidensindikator för USA:s hushåll steg till 60,6 i januari, vilket var

Läs mer

Fortsatt Greklandsoro gav röda siffror. Ett köptillfälle

Fortsatt Greklandsoro gav röda siffror. Ett köptillfälle Aktienytt Aktieanalys 23 juni 2011 Marknadskommentar Fortsatt Greklandsoro gav röda siffror Stockholmsbörsen har under veckan främst fokuserat på osäkerheterna kring läget i Grekland. Trots att Giorgos

Läs mer

Långsiktigt engagemang

Långsiktigt engagemang Aktienytt Aktieanalys 21 januari 2011 Marknadskommentar Inflationsoro OMXS30 visade under fredagseftermiddagen 1153, en nedgång på 1,7% under veckan. Veckan bjöd på statistik från USA som visade att försäljningen

Läs mer

Övertygande rapport. Q4 väntas dock bli något svagare. Kvalitetsförbättring på gång. Välpositionerat för en kvalitetshöjning

Övertygande rapport. Q4 väntas dock bli något svagare. Kvalitetsförbättring på gång. Välpositionerat för en kvalitetshöjning Aktienytt Aktieanalys 30 september 2011 Marknadskommentar Grekfrossa och ett stabilt H&M Skuldoron i världen fortsätter att kasta marknaden mellan hopp och förtvivlan vilket avspeglat sig i både kraftiga

Läs mer

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4.

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4. Aktienytt Aktieanalys - fredag den 7 februari 2014 Marknadskommentar Börsvecka som kämpade sig upp på plus Rapportsäsongen fortlöpte, ECB lämnade räntebesked och delar av ISMsiffran fick marknaden att

Läs mer

Ökad oro för Baltikum. Rekommendationen höjs till Köp. Positiva signaler från Tyskland. Stöd från valutaeffekter. Vi uppgraderar till Köp

Ökad oro för Baltikum. Rekommendationen höjs till Köp. Positiva signaler från Tyskland. Stöd från valutaeffekter. Vi uppgraderar till Köp Aktienytt vecka 23 Aktieanalys 29 maj 2009 Ökad oro för Baltikum Under en vecka med avvaktande handel har ökad oro för Baltikum, GM:s eventuella konkursansökan och amerikansk makrodata kommit att dominera

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys Vecka 34 Fortsatt positivt humör När veckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen gått ned med 1,2 procent sedan föregående vecka. Förutom en del överraskande rapporter

Läs mer

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra Aktienytt Aktieanalys 3 december 2010 Marknadskommentar Riskaptiten tillbaka i marknaden Veckan bjöd på en del positiv makrostatistik bland annat i form av överraskande starka inköpschefsindex från Kina

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 22 januari 2010 Marknadskommentar Inledningsveckan av rapportsäsongen kom till stora delar att handlas i moll. När börsveckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadskommentar. Volvo kommer att överträffa sina mål

Marknadskommentar. Volvo kommer att överträffa sina mål Aktienytt Aktieanalys 8 oktober 2010 Marknadskommentar Stockhomsbörsen har i veckan rört sig i sidled och när den summerades på fredagseftermiddagen så hade OMX30 sjunkit med 0.3% och marknaden börjar

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 1 oktober 2010 Förnyad oro över det europeiska banksystemet Skuldsituationen för en del europeiska länder och deras banksystem har åter kommit på marknadens radarskärm. Framför allt

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång Aktienytt Aktieanalys 19 november 2010 Marknadskommentar Turbulent vecka summerades på plus I avsaknad av rapporter har omvärldsfaktorer i stort satt veckans agenda. Irlandskrisen har både pressat och

Läs mer

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet Aktienytt Aktieanalys 27 november 2009 Marknadskommentar Efter en stark inledning av veckan kom uppgången av sig och det faktum att ett konglomerat med Dubai som storägare ställde in sina betalningar fick

Läs mer

Förvärv motiverar uppgradering. Attraktiv värdering under sektorsnittet. Räntederivat höjer substansen. Bygger en plattform i Kina

Förvärv motiverar uppgradering. Attraktiv värdering under sektorsnittet. Räntederivat höjer substansen. Bygger en plattform i Kina Aktienytt Aktieanalys 23 december 2010 Marknadskommentar Oro för PIGS-länderna Internationella Valutafonden, IMF, varnade i slutet av förra veckan för "betydande" spridningsrisker från den irländska krisen

Läs mer

Marknadskommentar. Satsa på tillväxt! Positivt momentum i USA. Låg operativ och finansiell risk. Vi upprepar Starkt köp. Substansrabatten över 33%

Marknadskommentar. Satsa på tillväxt! Positivt momentum i USA. Låg operativ och finansiell risk. Vi upprepar Starkt köp. Substansrabatten över 33% Aktienytt Aktieanalys 21 maj 2010 Marknadskommentar Åter en vecka med stor volatilitet och en ökad oro för de skuldsatta sydliga EMU-länderna. Efter att Tyskland införde ett tillfälligt nakenblankningsförbud

Läs mer

Aktienytt. Vecka 14. Marknadskommentar. Axfood. Rätt tid för Axfood. Ericsson. Stort problem med bara en lösning

Aktienytt. Vecka 14. Marknadskommentar. Axfood. Rätt tid för Axfood. Ericsson. Stort problem med bara en lösning Aktienytt Vecka 14 Aktieanalys Swedbank Markets 27 March 2009 Marknadskommentar Stockholmsbörsen gick ner med en halv procent under veckan. Den amerikanska regeringen gladde marknaderna ännu ett bankräddningspaket.

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

S&P500. Teknisk Analys. 2015: Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500. Torsdagen den 8 januari 2015

S&P500. Teknisk Analys. 2015: Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500. Torsdagen den 8 januari 2015 Teknisk Analys Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500 Torsdagen den 8 januari 2015 S&P500 2015: Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Sannolikt en positiv utveckling på helårsbasis, men stor volatilitet

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer