Cisco Smart Care Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cisco Smart Care Service"

Transkript

1 Cisco Smart Care Service Samarbete förbättrar företagets tjänster Cisco Smart Care Service hjälper dig att få företaget att växa genom att tillhandahålla en proaktiv tjänsteplattform där du kan bygga nästan generation med anpassade tjänster som ger ökade vinstmarginaler, återkommande intäkter och långvariga kundrelationer. Cisco Smart Care Service Moderna företag är mer beroende av affärsnätverk än någonsin tidigare, men också mer sårbara för den förlorade produktiviteten och lönsamheten som kan bli resultatet om det uppstår ett nätverksfel. I takt med att nätverket blir en plattform för framgångsrika affärer i företag av alla storlekar så förändras tjänste- och supportbehoven för många små och mellanstora företag. Även om supportavtal per nätverksenhet erbjuder fantastiskt bra skydd för enskilda enheter så saknar de ofta den insyn på nätverksnivå som många företag numera behöver för att förstå hur bra och säkra deras nätverk faktiskt är och för att identifiera potentiella problem innan de uppstår. Därför kräver många små och medelstora företag mer från sina teknikpartner och betraktar dem i allt högre grad som förlängningar av sina egna IT-avdelningar, snarare än enbart som leverantörer av maskinvara för nätverk. Cisco-partner som uppfyller dessa nya tjänstekrav kan få sina företag att växa och skapa starkare kundrelationer. Cisco Smart Care Service är en unik tjänsteplattform för samarbete som gör det möjligt för certifierade Cisco-partner att bygga vidare på Ciscos nätverkskunskaper, metoder, tekniska verktyg och tjänsteinfrastruktur för att skapa nya, anpassade tjänster för sina kunder. Tjänsten innehåller allt som behövs för att tillhandahålla den insyn på nätverksnivå, det traditionella underhåll och de proaktiva nätverkstjänster som små och medelstora företagskunder behöver, och hjälper dig dessutom att differentiera företaget på den kommersiella marknaden. Med nyckelfunktionerna i Cisco Smart Care Service kan du erbjuda kunderna: Fjärrbevakning och -reparation av enheter och program från Cisco Proaktiva tillståndskontroller och utvärderingar av den Cisco-levererade nätverksbasen, röst- och säkerhetstekniker för att identifiera potentiella problem Teknisk support för all maskin- och programvara från Cisco i nätverket i ett enda nätverksomspännande underhållsavtal Utbyte av Cisco-enheter till nästa arbetsdag med möjlighet att uppgradera enskilda enheter till utbyte inom fyra timmar Proaktiva meddelanden som förenklar uppdateringen av Cisco-enheter Utvärderings- och förberedelsetjänster som förenklar införandet av nya tekniker, till exempel röstteknik, och program över tiden Återställningstjänster som säkerhetskopierar kundens routrar, växlar och säkerhetlösningar till en annan plats och underlättar återställningen av nätverket vid eventuella katastrofer. Dessa funktioner ger dina små och medelstora företagskunder bättre insyn i tillståndet och säkerheten för sina Cisco-nätverk, förbättrar nätverkens prestanda och tillförlitlighet och minska avsevärt den tiden och de insatser som krävs för att garantera att nätverken fungerar på bästa sätt.

2 En heltäckande tjänsteplattform Cisco Smart Care Service ger dig tillgång till prisbelönt teknisk support och immaterialrättsligt skyddade produkter från Cisco genom en unik uppsättning proaktiva verktyg och processer som är särskilt utformade för certifierade partner. Dessa verktyg och processer gör det möjligt att skapa varaktiga, interaktiva och lönsamma kundrelationer. Du kan även använda Ciscos ramverk för livscykeltjänster och verktyg och resurser för gemensam marknadsföring som ett komplement till företagets befintliga tjänster och marknadsföringsinsatser. Kärnan för dessa unika funktioner är Cisco Smart Care Network Appliance, som förekommer antingen som en maskinvarubaserad eller Windows-programvarubaserad klient. Om du inte begär något annat får du som standard den maskinvarubaserade enheten. Du installerar snabbt och enkelt Smart Care-enheten i de deltagande kundernas nätverk, där den samlar in data om alla enheter i nätverket och på ett säkert sätt vidarebefordrar informationen till Cisco. Cisco analyserar informationen och meddelar dig om identifierade risker eller problem. För många problem kan Cisco tillhandahålla en särskild korrigeringsfil, samt möjligheten att på avstånd tillämpa korrigeringen på en enhet i kundnätverket. Det här verktyget gör det även möjligt att kommunicera med en serverfarm hos Cisco så att du får tillgång till ett brett utbud av proaktiva tjänster för utvärdering och åtgärder. Med de tjänsterna kan du särskilja ditt företag från andra organisationer på den kommersiella marknaden och befästa företagets roll som en strategisk affärspartner. Cisco Smart Care Service förlitar sig visserligen på löpande insamlingar av information om tillståndet för kundens nätverk, men kunderna kan lita på att tjänsten är säker. Alla data överförs direkt från kunden till Cisco över en säker HTTPS-anslutning. Även om Cisco och den partner som tillhandahåller tjänsten kan övervaka statusen för nätverket och enskilda nätverksenheter, så har varken Cisco eller partnern någon som helsttillgång till de data som passerar genom kundens nätverk. Förbättrar partners differentiering och lönsamhet Cisco Smart Care Service tillhandahåller inte bara ett ramverk för att leverera bästa möjliga nätverkssupport, utan erbjuder en plattform där du kan konstruera egna mervärdeskapande tjänster och ta fram nya, differentierade erbjudanden som är anpassade efter just dina kunders unika behov. Utöver de grundläggande tjänsterna för övervakning, utvärdering och teknisk support skulle du dessutom kunna lägga till Cisco Smart Care Service i ett större tjänsteerbjudande som innehåller: Alternativ för premietjänster Planering av en fullständig fjärrhanteringstjänst för säkerhetskopiering och återställning efter eventuella katastrofer Hantering av avtal för kundprodukter och tjänsteunderhåll samt leverantörsavtal på tjänstenivå (s.k. SLA) Fullständig fjärrhanteringstjänst för övervakning och hantering under ett SLA Förbetalda professionella projekttjänster Cisco är medvetna om att du är bäst lämpad att avgöra vilken nivå och vilka typer av tjänster som dina kunder kräver. Därför ger Cisco Smart Care Service dig obegränsad tillgång till Ciscos immaterialrättsligt skyddade produkter, verktyg och leveransinfrastruktur,så att du kan skapa egna unika tjänsteerbjudanden till de kunder som omfattas av tjänsterna. Du bestämmer typ och frekvens för de övervaknings-, utvärderingsoch reparationstjänster som erbjuds utifrån kundens unika behov. Du kan dessutom ta fram nyskapande tjänsteerbjudanden under kundernas hela nätverkslivscykel och skapa en mer hållbar affärsmodell som leder till högre vinstmarginaler, återkommande intäkter och långvariga relationer till små och medelstora företagskunder. Även om du redan erbjuder små och medelstora företagskunder egna tjänster för fjärrövervakning och utvärdering av nätverk, så tillhandahåller Cisco Smart Care Service en heltäckande plattform där du kan hantera och leverera dina tjänster på ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt. Genom att utnyttja det stora urvalet av automatiska verktyg, den webbaserade leveransinfrastrukturen och Ciscos resurser för gemensam marknadsföring behöver du inte lägga lika mycket tid på grundläggande fjärrövervakningsoch hanteringsfunktioner, utan kan fokusera dina resurser på att leverera mer avancerade och lönsammare tjänsteerbjudanden. Komponenter i Cisco Smart Care Service Cisco Smart Care Service levereras enbart genom certifierade Cisco-partner och finns inte tillgänglig för kunder direkt från Cisco. Målgruppen är små och medelstora företag som antingen saknar interna IT-resurser med djupgående nätverksexperis eller som skulle kunna göra vinster genom att minska personalens tid och insatser för nätverksunderhåll. Tjänsten kan omfatta mellan 5 och 105 Cisco-enheter (den inkluderar inte IP-telefoner) och kundens nätverk får endast innehålla Cisco-produkter av SMFklass. Kunder vars nätverk vid avtalets start inkluderar exkluderade produktfamiljer är inte kvalificerade för tjänsten. Se dokumentet om vilka enheter som stöder Smart Care för detaljerad information: smartcare/downloads/supported_devices_list.xls. Regelbunden rådgivning för att göra detaljerade expertanalyser av nätverksstatistik och ge rekommendationer för framtida planer

3 Cisco Smart Care Service innehåller följande partnerverktyg och -tjänster: Cisco Smart Care Control Panel för enkel åtkomst till alla verktyg och resurser i Smart Care Tjänsteinstrumentpaneler för direkt kontroll av nätverksstatus och fjärrövervakning Regelbundna utvärderings- och reparationstjänster för ett kontinuerligt gott tillstånd och bra säkerhet i nätverket Engångsutvärderingar av nätverkets tillstånd och säkerhet som levereras som en professionell engångstjänst eller för att demonstrera värdet av den årliga tjänsten för potentiella kunder Engångsröstutvärderingar finns också tillgängliga till en ytterligare kostnad Utvärdering och förberedelse av tjänster som förenklar införandet av avancerade tekniker Anpassningsbara varningstjänster som meddelar dig vid problem i kundnätverk Proaktiva meddelanden som hjälper till att kontrollera att Ciscoenheterna är uppdaterade Tjänster för återställning efter katastrofer som på avstånd säkerhetskopierar nätverkskonfigurationerna för kundnätverk Verktyg för att, i samarbete med Cisco, erbjuda omfattande teknisk support för kundnätverk Verktyg för kundhantering som förenklar administration och support Bild 1. Instrumentpanel med kundöversikt Cisco Smart Care Control Panel När Cisco Smart Care Network Appliance har installerats överför enheten den information om kundnätverket som samlas in till Cisco Smart Care Control Panel, en webbtillämpning hos Cisco som använder HTTPS. Därefter kan du logga in på kontrollpanelen och därifrån på ett enkelt sätt initiera, konfigurera och underhålla tjänsten genom en rad olika tjänsteinstrumentpaneler på Internet (bild 1). I Cisco Smart Care Control Panel kan du granska kundens nätverk, övervaka alla enheter, läsa meddelanden och varningar om identifierade problem och utföra åtgärder som konfigurering av tjänster, uppgraderingar, fjärreparationer och regelbundna nätverksutvärderingar. Kontrollpanelen ger dig åtkomst till följande tjänsteinstrumentpaneler: Discovery Dashboard: Första gången du kör upptäcktsprocessen för en kund kommer du att se en förteckning över alla enheter i kundens nätverk på Discovery Dashboard. Utifrån den förteckningen kan du utforma och ange ett pris för en lämplig tjänstenivå för den aktuella kunden. En kund som till exempel bara använder grundläggande routeroch växelfunktioner kommer endast att använda en liten del av de support- och underhållstjänster som ingår i erbjudandet, medan en kund som använder avancerade säkerhetslösningar från Cisco skulle ta del av fler tjänster och en kund som använder Cisco Unified Communications-lösningar eller Cisco Smart Business Communications Systems skulle utnyttja ännu fler tjänster. Du bestämmer nivån på övervaknings- och utvärderingstjänsterna samt hur ofta de ska utföras, med utgångspunkt från den tjänsteleveransmodell du väljer och från kundernas behov. Customer Inventory Dashboard: Informationen som visas i Discovery Dashboard kan visserligen användas för att utforma tjänsten och skapa en offert för den, men den här instrumentpanelen innehåller mer detaljerad information om alla enheter. Den förteckningen använder du som grund när

4 Bild 2. Instrumentpanel med förteckning över kundens enheter du tillhandahåller tilläggstjänster, till exempel utvärderingar av nätverkstillstånd och -säkerhet, samt röstutvärderingar som ger kunderna den proaktiva insyn på nätverksnivå som de behöver, och som är ett sätt ett särskilja ditt erbjudande från andra nätverkssupporttjänster. Availability Dashboard: I den här instrumentpanelen får du löpande övervakning av tillgängligheten för de enhetern i kundens nätverk som omfattas av tjänsteavtalet. Du kan ange vilka enheter i kundens nätverk vars tillgänglighet ska övervakas och hur ofta de ska kontrolleras. (Standardfrekvensen är en gång per minut.) I instrumentpanelen visas ett procenttal för den totala tiden i/ur drift samt information om vilka enheter som står för den största andelen av tiden ur drift. LAN and VoIP Services Dashboard: I den här instrumentpanelen ser du information om kundens LAN och (för kunder med aktiverad VoIP-övervakning) VoIP-tjänster, inklusive övergripande status, tid i/ur drift, väntetid och andra uppgifter. VoIP Network Monitoring Dashboard: För kunder som använder Cisco Unified Communications-lösningar kan du använda den här instrumentpanelen för att övervaka den grundläggande statusen för Cisco Unified CallManager- och Cisco Unified CallManager Express-lösningarna. VoIP WAN Performance Dashboard: För kunder med aktiverad VoIP WAN-övervakning kan du använda den här instrumentpanelen för att granska information om kundens VoIPtjänster, inklusive tillgänglig bandbredd, bandbreddsutnyttjande och antal möjliga samtal, samt visa det genomsnittliga högsta och lägsta värdet under en 24-timmarsperiod. Utvärderings- och reparationstjänster Ett av de unika värdena som du kan erbjuda genom Cisco Smart Care Service, utöver omfattande teknisk support och löpande övervakningstjänster, är proaktiva, regelbundna utvärderingar av kundernas nätverk. Dessa utvärderingar baseras på upptäcktsoch övervakningsinformation som samlas in av Cisco Smart Care Network Appliance och som kan levereras via verktyget. När det gäller många problem, till exempel konfigurationsfel, kan Cisco tillhandahålla information om kundens nätverk som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Därefter kan du använda nätverksverktyget och reparera problemet på avstånd. Beroende på vilka enheter och tjänster kunden använder kan du erbjuda en rad olika regelbundna, mervärdeskapande utvärderingstjänster, till exempel: Grundläggande utvärdering av nätverkstillstånd: Från Cisco Smart Care Control Panel kan du göra en grundlig utvärdering av alla Cisco-routrar och -växlar som stöds i nätverket och på så sätt säkerställa att alla enhetsportar och dirigeringsprotokoll är optimalt konfigurerade enligt Ciscos bästa säkerhetsmetoder (bild 2). Du kan göra resultaten från utvärderingarna tillgängliga för kunderna via varumärkesbaserade kundinstrumentpaneler. För de flesta identifierade problem kan du på avstånd utföra programuppdateringar och konfigurationskorrigeringar via nätverksenheten. Säkerhetsutvärdering: För kunder som använder Ciscos avancerade säkerhetslösningar (t.ex. Ciscos adaptiva säkerhetsenheter, system för skydd mot intrång eller avancerade Cisco IOS -programvarubaserade säkerhetstjänster) kan du tillhandahålla en utvärdering av säkerheten för att bedöma hur kunden förhåller sig till både Ciscos och amerikanska NSA: s bästa säkerhetsmetoder. I detta ingår en verifiering av att alla enheter använder den senaste programvaran, liksom en

5 Bild 3. Instrumentpanel för utvärdering och åtgärdande av säkerhet verifiering av alla enhetskonfigurationer gentemot 30 Ciscoregler för bästa säkerhetsmetoder (beroende på enhetstypen) och 80 NSA-regler för bästa säkerhetsmetoder (se bild 3). Du kan, precis som med den grundläggandetillståndsutvärderingen av nätverket göra resultaten av dessa bedömningar tillgängliga för kunderna genom företagets egna kundportal. Utvärdering av stöd för röstkommunikation: Genom att utvärdera om nätverket har stöd för röstkommunikation kan du stärka rollen som pålitlig rådgivare till dina kunder. Utvärderingen ger dig tillgång till automatiserade verktyg för att införa rösttrafik i kundernas nätverk och mäta försening, jitter och förluster vid röstkommunikation. Den ger dig även en MOS-poäng (Mean Opinion Score), som är branschens standardbedömning för IP-röstkretsar. Med utgångspunkt från den informationen kan du sedan rekommendera kunderna att börja med röstkommunikation med det nuvarande nätverket eller att göra en uppgradering. Skydda dina kunder genom att säkerhetskopiera konfigurationsinformationen för deras nätverksenheter med hjälp av Cisco Smart Care Network Appliance. På så sätt kan du vid behov återställa en enhet till dess tidigare konfiguration efter en fjärreparation. Dessutom innehåller Cisco Smart Care Service en felsäker funktion som gör det möjligt för tekniker att på avstånd interagera med och reparera nätverksenheter manuellt med hjälp av Telnet- eller Secure Shell (SSH)-protokoll, vilket ytterligare minskar behovet av att skicka tekniker till kunden. Dessa utvärderings- och reparationstjänster kan ingå i ramverket för Ciscos livscykeltjänster inom såväl den operativa fasen av nätverkets livscykel som under optimeringsfasen. Utvärderingarna skapar en möjlighet att erbjuda kunderna nya idéer och strategier för att förbättra sina funktioner och nätverksprestanda, vilket kan leda till försäljning av nya produkter och tjänster. (Mer information om Ciscos metod för livscykeltjänster finns på lifecycle.) Engångsutvärderingar av nätverkets tillstånd, säkerhet och röstkommunikation Cisco Smart Care Service erbjuder dina kunder (och ditt företag) störst mervärde i form av ett årligt tjänsteavtal, men det är så flexibelt att det även kan användas för att göra utvärderingar som en professionell engångstjänst. Det ger dig en möjlighet att erbjuda en intressant och intäktsskapande tjänst till kunder som ännu inte är redo att binda sig för ett årsavtal. Du kan köpa en engångsutvärdering för ett kunds nätverk för en tidsperiod på upp till 60 dagar. Alternativen är bland annat en grundläggande utvärdering av tillstånd och säkerhet eller en utvärdering som även inkluderar en bedömning av VoIP-funktionerna och -prestandan. Bortsett från att dessa engångsutvärderingar ger upphov till intäkter så är de även ett övertygande försäljningsverktyg som visar värdet av den årliga tjänsten. Genom att peka ut svagheter i säkerheten, oskyddade enheter och andra problem i kundens nätverk kan du demonstrera exakt vilken typ av nätverksinsyn och sinnesro som kunden skulle kunna få med den fullständiga tjänsten. Utvärderings- och förberedelsetjänster Utöver regelbundna utvärderingar av kundernas nätverk kan du även använda den innovativa verktygsuppsättningen i Cisco Smart Care Service för att erbjuda proaktiva utvärderingar av huruvida nätverket stöder ny teknik, till exempel Cisco Unified Communications-lösningar. Ciscos undersökningar har visat att kunder som får en utvärdering av nätverkets möjligheter att

6 stödja röstkommunikation under offertstadiet, innan de inför Unified Communication-lösningar, är mer nöjda med lösningen än de som inte får denna utvärdering. För kunder som överväger att implementera Cisco Unified Communications kan du göra en omfattande analys av kundens nätverk i Cisco Smart Care Network Appliance och utvärdera om det uppfyller kraven på bland annat bandbredd, tjänstekvalitet och processorkraft för att kunna erbjuda effektiva rösttjänster. Utvärderingen ger dig tillgång till automatiserade verktyg för att införa rösttrafik i kundernas nätverk och mäta försening, jitter och förluster vid röstkommunikation. Du får även en MOS-poäng (Mean Opinion Score), som är branschens standardbedömning för IP-röstkretsar. Därefter kan du ge kunden en detaljerad rapport med alla steg som måste vidtas för en lyckad implementering. För kunder som har infört Unified Communications-lösningar kan du fortsätta övervaka och utvärdera nätverkets rösttjänster på schemalagd basis eller på begäran. Dessa verktyg gör det dessutom möjligt att på ett mer framgångsrikt sälja, implementera och ge stöd för avancerade Unified Communications-tjänster, samtidigt som du stärker din roll som pålitlig rådgivare. Utvärderings- och förberedelsefunktionerna kan tillhandahållas inom planerings- och utformningsfaserna i ramverket för Ciscos livscykeltjänster och fungera som en primär komponent i ett tjänsteerbjudande till kunder som vill införa ny teknik. Anpassningsbara varningar Dina tekniker varnas om möjliga problem via Cisco Smart Care Service Control Panel, men du kan även konfigurera tjänsten så att det skickas en varning via e-post eller sms när det uppstår problem i ett kundnätverk. När teknikerna var och när som helst kan meddelas om problem elimineras behovet av att ständigt övervaka Smart Care Service-instrumentpanelerna, vilket innebär att du kan sänka kostnaderna för stöd till tjänsten. Cisco Smart Cares varningssystem kan till och med integreras med CRMprogramvara (Customer Relationship Management) och program för felrapporter som stöder funktioner för e-postvarningar. Proaktiva meddelanden Baserat på kundens unika enhetsförteckning kommer du att meddelas via portalen i Cisco Smart Care Service om det uppstår problem med en Cisco-enhet i kundens nätverk. Du kommer till exempel att meddelas om kunden använder en enhet som har nått slutet på sin livslängd. Det innebär att du kan göra kunden uppmärksam på problemet så att det kan åtgärdas innan det påverkar verksamheten. Tjänster för återställning efter katastrofer Med funktionerna för återställning efter katastrofer i Cisco Smart Care Service kan du hjälpa kunderna att försäkra sig om att deras verksamhet kan fortsätta även om det skulle bli ett omfattande driftstopp. Cisco Smart Care-verktyget säkerhetskopierar automatiskt information om kundens enhetskonfiguration för Ciscos routrar, växlar och säkerhetsenheter med Cisco Catalyst OS, Cisco IOS Software och Cisco Security Device Manager. Med kundens medgivande kan du arkivera den här informationen hos dig eller på annan plats så att du snabbt och enkelt kan återställa kundens nätverk till tidigare skick om det skulle uppstå en större katastrof. Dessa funktioner är ett övertygande försäljningsargument för små och medelstora företag och kan utgöra början till en mer omfattande diskussion med kunder om hur de kan planera återställning efter en eventuell katastrof. Sådana diskussioner stärker din status som pålitlig rådgivare och ger dessutom en möjlighet till försäljning av nya produkter och tjänster. Omfattande teknisk support Cisco tillhandahåller allt som behövs för att erbjuda små och medelstora företagskunder omfattande teknisk support. Du är kundernas enda kontakt när de får problem, men har själv dygnetrunttillgång till Ciscos TAC-center (Technical Assistance Center), där du kan öppna tjänsteärenden åt dem och, för nivå 2+, vid behov tillgång till supportsamtal. Tjänsten inkluderar även uppdateringar av Cisco IOS Software och uppgraderingar av alla kundens Cisco-enheter som omfattas av avtalet, samt löpande underhåll och uppdateringar av programvara. Om en Cisco-enhet behöver bytas ut inkluderar bastjänsten utbyte av maskinvara till nästa arbetsdag direkt hos kunden, vilket innebär att kunden snabbt får en ersättningsenhet utan att behöva vänta på att den defekta utrustningen ska returneras. Du har även möjlighet att, om så kunden önskar, uppgradera enskilda enheter till premienivå med komponentutbyte inom 4 timmar. När du köper tjänsten får dina kunder tillgång till ett stort urval av verktyg och resurser från Cisco, tack vare registrerad åtkomst till Cisco.com. Verktyg för kundhantering Den omfattande informationen om kundernas nätverk är endast tillgänglig för Cisco-partner via Cisco Smart Care Control Panel. Du kan däremot göra en del av informationen tillgänglig för kunderna genom en kundinstrumentpanel som bär ditt företags varumärke. Via Cisco Smart Care Control Panel kan du konfigurera instrumentpaneler för kunderna som endast visar den information som du anger, till exempel specifika instrumentpanelvyer, -tjänster och -meddelanden. Du kan anpassa dessa kundinstrumentpaneler genom att lägga till företagets logotyp, sidhuvud, sidfot, kontaktuppgifter och annat som tillhör varumärket. Du kan dessutom använda Cisco Smart Care Control Panel för att öppna tjänsteärenden hos Cisco för dina kunder om du behöver lösa problem som upptäcks under användningen av tjänsten och som kräver ytterligare hjälp från Cisco. Dessa utvärderings- och reparationstjänster kan ingå i ramverket för Ciscos livscykeltjänster inom såväl den operativa fasen av nätverkets livscykel som under optimeringsfasen. Utvärderingarna skapar en möjlighet att erbjuda kunderna nya idéer och strategier för att förbättra sina

7 funktioner och nätverksprestanda, vilket kan leda till försäljning av nya produkter och tjänster. (Mer information om Ciscos metod för livscykeltjänster finns på Tillsammans innebär dessa funktioner att du kan erbjuda små och medelstora företagskunder kontinuerlig, nätverksomfattande support och förbättringar som: Ger oöverträffad insyn i nätverksprestandan Ger information för bättre hantering och förbättring av nätverket Minskar tiden och arbetsinsatsen som krävs för att hålla nätverket i bästa form Verifierar att nätverket är säkert och pålitligt Gör det möjligt för kunderna att förutse potentiella problem innan de påverkar verksamheten Skyddar kontinuiteten i kundernas verksamhet och hjälper dem att snabbare återställa sina nätverk efter katastrofer Kombinerar de kompletterande styrkorna hos Cisco och dess certifierade partner i ett enda erbjudande med det bästa från två världar Affärsfördelar Cisco Smart Care Service erbjuder en innovativ, nätverksomfattande tjänsteplattform som ger dig följande fördelar: Förbättrad lönsamhet: Cisco Smart Care Service hjälper dig att på ett snabbt och enkelt sätt utveckla fler små och medelstora företag till en tjänstestyrd affärsmodell som baseras på löpande och förutsägbara tjänsteintäktsflöden i stället för på reaktiva transaktioner. Ökad insyn i kundernas nätverk ger dig större förståelse för deras behov och hjälper dig att driva på införandet av mer avancerad teknik och fler anslutningar och förnyelser till de tjänster du erbjuder. Tjänsten ger även förenklad åtkomst till immaterialrättsligt skyddade produkter från Cisco, Ciscos leveransinfrastruktur och verktyg som gör det möjligt att erbjuda marknaden nya tjänster till lägre kostnad, med lägre risk och mindre tidsinvestering. Differentiering: Med den här tjänsten kan du komplettera ditt aktuella tjänsteutbud med en unik kombination av traditionella underhållstjänster och proaktiva tjänster som levereras i samarbete med Cisco. Du kan även använda Cisco Smart Care Service som en plattform där du skapar unika tjänster som är anpassade efter kundernas behov, och på så sätt särskilja dina erbjudanden från andra organisationer på marknaden. Långsiktig kundlojalitet: Tjänsten gör det möjligt att förbättra det löpande tillståndet, säkerheten och tillgängligheten för kundernas nätverk och att expandera din roll som pålitlig strategisk rådgivare. Verktyg som fjärrövervakning, lagerstyrning, diagnostik, problemlösning och reparationer skapar kontinuerligt ett mervärde för kunden och gör dig ovärderlig. Affärstillväxt: Tjänsten ger dig en grundläggande plattform som är särskilt utformad för det snabbt växande marknadssegmentet med små och medelstora företag, där du kan lansera nya och anpassade tjänster som förenklar varaktiga och långsiktiga relationer till dina kunder. Tjänsten är ett sätt att få företaget att växa genom att både sälja tilläggstjänster till befintliga nätverkslösningar från Cisco och generera försäljning av Ciscos produkter, lösningar och tjänster till nya kunder. Sänkta kostnader: Cisco Smart Care Service gör det möjligt att ge bättre kundservice till lägre kostnad. Tjänstens webbaserade verktyg för fjärrövervakning, -varning, -hantering och återställning låter dig hantera många fjärrkunder från en enda plats, så att din skickliga IT-personal slipper vara på resande fot utan finns tillgänglig för andra prioriteringar. Dessutom sänks både administrationstiden och -kostnaderna för att ta hand om små och medelstora företagskunder avsevärt tack vare tjänstens nätverksomfattande avtal, enkla prissättningsmodell och funktioner för automatisk förnyelse. Du får dessutom tillgång till Ciscos tekniska supportexpertis om du behöver hjälp med att lösa komplicerade fall som behöver snabba lösningar. Förbättrad insyn: Du får bättre insyn som kan ge leda till ett ökat behov av dina tjänster genom Ciscos marknadsföringsverktyg, identifierare för webbplatspartner och den exklusiva användningen av logotypen för Collaborative Services, som uppmärksammar Ciscos åtaganden för relationerna till kunniga och pålitliga partner som ditt företag. Med dessa identifierare och marknadsföringsverktyg kan du ge kunderna förtroendet av att ha Ciscos stöd bakom dina tjänster.cisco fortsätter dessutom att göra investeringar för att förstärka våra partners upplevelse av Cisco Smart Care Service. Våra partner kan investera i Cisco Smart Care Service och lita på att Cisco strävar efter att plattformen även i framtiden ska kunna erbjuda både våra partner och deras kunder enastående mervärden. Förenklad prissättningsmodell Cisco Smart Care Service bygger på en prissättningsmodell som både är lätt att förstå och administrera. Genom Cisco Smart Care Network Appliance kan Cisco upptäcka större delen av enheterna i kundens nätverk och automatiskt lägga till dem i tjänsteavtalet, vilket sänker driftskostnaderna för beställning och administration av avtalet. Cisco kommer även att löpande uppdatera avtalen så att avtalsändringar och -förnyelser förenklas. Tjänstens förutsägbara prissättningsmodell innebär att du snabbt kan se vad tjänsten kommer att kosta. Det enda du behöver göra är att besvara några enkla frågor om kunden i Cisco Smart Care Control Panel. Kostnaden avgörs av tre faktorer: antalet enheter i nätverket, vilka typer av program och enheter som finns i nätverket och antalet enheter som har uppgraderats till premienivån med utbyte inom 4 timmar. Tjänsten använder dessutom 10 fasta prissättningsintervall för antalet enheter, så priset kommer inte att förändras varje gång du lägger till en enhet med basavtal för utbyte i nätverket, vilket minskar den

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7. QUICK START GUIDE Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.0(3) Översikt 2 Tilläggsprogram för telefonval 2 Välja

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0 Först publicerad: February 24, 2010 Senast ändrad: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Användarhandbok för att använda Cisco Unity Connection-röstmeddelanden i ett e-postprogram

Användarhandbok för att använda Cisco Unity Connection-röstmeddelanden i ett e-postprogram Användarhandbok för att använda Cisco Unity Connection-röstmeddelanden i ett e-postprogram Utgåva 7.x Publicerad 25 augusti 2008 Huvudkontor i Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Presence version 8,5

Användarhandbok för Cisco Unified Presence version 8,5 Först publicerad: July 02, 2010 Senast ändrad: December 13, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS

Läs mer

Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8.5 och senare)

Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8.5 och senare) Snabbstarthandbok Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8. och senare) Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8. och senare) 2 Om Cisco ViewMail för Microsoft Outlook

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Lösningar för övervakning och underhåll kontroll l produktivitet I styrning Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Det enkla sättet att hantera arbetsflöden Fakta: Att skrivare

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Anpassa Cisco IP-telefonen på webben

Anpassa Cisco IP-telefonen på webben Telefonhandbok Anpassa Cisco IP-telefonen på webben Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 800 408 526 4000 +1-800 553 NETS

Läs mer

Ciscos problemlösarguide. Utnyttja IT fullt ut tio viktiga råd om säkerhet för ditt företag

Ciscos problemlösarguide. Utnyttja IT fullt ut tio viktiga råd om säkerhet för ditt företag Ciscos problemlösarguide Utnyttja IT fullt ut tio viktiga råd om säkerhet för ditt företag 31997_Cisco_SMB Problem Solver_v2.indd 1 5/19/2009 2:28:52 PM Säkerhet en del av allt företagande. Att kunna garantera

Läs mer

Användarhandbok för webbverktyget Cisco Unity Connection samtalsöverföringsregler

Användarhandbok för webbverktyget Cisco Unity Connection samtalsöverföringsregler Användarhandbok för webbverktyget Cisco Unity Connection samtalsöverföringsregler Utgåva 7.x Publicerad 25 augusti 2008 Huvudkontor i Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

Field Services. Elkraftservice. Service och modernisering

Field Services. Elkraftservice. Service och modernisering Field Services Elkraftservice Service och modernisering Vi är experter på service och modern i seringar av ställverk och elkraftsutrustning. Modernisering En modernisering av befintlig anläggning ökar

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8

Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8 Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8 SKF Multilog On-line System IMx-8 Kompakt övervakningsenhet, inte större än en bok Vikt: 450

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager

Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager Licens och garanti Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1-408

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1)

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Unified Communications 2 Självbetjäningsinställningar för Unified Communications 2 Telefoner

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Informationsblad: Endpoint Security Driv din verksamhet på ett smartare och säkrare sätt Din målsättning är att skapa bra produkter och tjänster

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår vision Underlätta batteribyten för våra kunder...din framtid Nya kunder, förbättrad lönsamhet och anpassning till marknaden Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme Vi

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Användarhandbok för webbverktyget Cisco Unity Connection Messaging Assistant (version 8.x)

Användarhandbok för webbverktyget Cisco Unity Connection Messaging Assistant (version 8.x) Användarhandbok för webbverktyget Cisco Unity Connection Messaging Assistant (version 8.x) Först publicerad: February 02, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Medlemsskap för leverantörer (SMP)

Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemskap för leverantörer (SMP) Medlemsskapet kallas Ariba Supplier Membership Program (SMP) och hjälper dig att maximera fördelarna för ditt företag genom att kombinera

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 5 september 2007 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Användarhandbok för webbverktyget Cisco Unity Connection Assistant

Användarhandbok för webbverktyget Cisco Unity Connection Assistant Användarhandbok för webbverktyget Cisco Unity Connection Assistant Utgåva 7.x Publicerad 25 augusti 2008 Huvudkontor i Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Fallstudie av kund Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Hannover förändrar datacenterhanteringen SAMMANFATTNING HANNOVER LIFE RE AMERICA Finansiella

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott

Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott Fallstudie Sollentuna Energi AB 1. Bakgrund Sollentuna Energi AB

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS Som verksam inom segmentet för bank och finans ställs du dagligen inför utmaningen att bland annat säkra hundratals anställda och besökare på bankkontor samt användare

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter» När du tar dina affärer på allvar Det finns bara en multimediekontaktcenterlösning som konsekvent ger mycket goda resultat Aastra Solidus ecare. Varför Solidus

Läs mer

Få ut så mycket som möjligt av dina designverktyg

Få ut så mycket som möjligt av dina designverktyg 2014 Få ut så mycket som möjligt av dina designverktyg Med Autodesk Subscription har du alltid tillgång till de senaste och mest effektiva programversionerna och tjänsterna från Autodesk Vad innebär Autodesk

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Releaseinformation för Remote Support Platform 3.0

Releaseinformation för Remote Support Platform 3.0 Releaseinformation Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentversion: 1.0 2012-10-08 OFFENTLIGT Releaseinformation för Remote Support Platform 3.0 Alla länder Typografiska konventioner Teckenstil

Läs mer

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Tillförlitlighet Tillgänglighet Expertis Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Avgörande faktorer för ditt klimatsystem Optimerad drift av utrustningen Konstant prestanda

Läs mer

Vanliga frågor kunder

Vanliga frågor kunder Viktiga uppdateringar för underhållsavtal Vanliga frågor kunder Det här dokumentet innehåller svar på vanliga frågor om de kommande förändringarna vad gäller underhållsavtal som beror på vår övergång till

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS IT-säkerhet är ett måste En fungerande IT-säkerhet är en grundläggande förutsättning för alla företag och verksamheter. Konsekvenserna

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara!

Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara! Ta kontroll över dina loggar och gör dem användbara! Robin Crohns Technical Specialist Symantec Security Information Manager 1 Loggböcker i en marin värld Loggbok, även skeppsdagbok eller skeppsjournal,

Läs mer

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur Översikt: tjänst Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur I den här tjänsten ingår Dells tjänster för fjärrövervakning av infrastrukturer (RIM-tjänsten, "tjänsten" eller "tjänsterna")

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

PRODUKT- OCH PRISLISTA

PRODUKT- OCH PRISLISTA CERTIFIED FOR 11-04-2014 PAYMENT MANAGEMENT PRODUKT- OCH PRISLISTA DOCUMENT CAPTURE INDEX Tips: Klicka på sidnumret Inledning PAYMENT Continia Payment Management MANAGEMENT Grundpriser Priser, ytterligare

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System HotSoft 8 Cloud Solution Med vår nya hosting-lösning får du tillgång till HotSoft 8 via säkra tunnlar över internet. HotSoft 8 körs via en server hos Hoist Cloud

Läs mer

Cisco Jabber för ipad Vanliga frågor

Cisco Jabber för ipad Vanliga frågor Frequently Asked Questions Cisco Jabber för ipad Vanliga frågor Introduktion 2 Grunderna 2 Anslutning 3 Snabbmeddelanden 5 Samtal 6 Cisco WebEx-möten 7 Kontakter, tillgänglighet och katalogsökning 8 Senaste

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Nu bär det av mot molnen. Vad funkar bäst för dig? En resa genom tid och rum

Nu bär det av mot molnen. Vad funkar bäst för dig? En resa genom tid och rum Nu bär det av mot molnen. Vad funkar bäst för dig? En resa genom tid och rum Arbetet med att leverera nätverkslösningar till små och medelstora företag påminner en hel del om rymdfärder. Båda uppgifterna

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer