Cisco Smart Care Service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cisco Smart Care Service"

Transkript

1 Cisco Smart Care Service Samarbete förbättrar företagets tjänster Cisco Smart Care Service hjälper dig att få företaget att växa genom att tillhandahålla en proaktiv tjänsteplattform där du kan bygga nästan generation med anpassade tjänster som ger ökade vinstmarginaler, återkommande intäkter och långvariga kundrelationer. Cisco Smart Care Service Moderna företag är mer beroende av affärsnätverk än någonsin tidigare, men också mer sårbara för den förlorade produktiviteten och lönsamheten som kan bli resultatet om det uppstår ett nätverksfel. I takt med att nätverket blir en plattform för framgångsrika affärer i företag av alla storlekar så förändras tjänste- och supportbehoven för många små och mellanstora företag. Även om supportavtal per nätverksenhet erbjuder fantastiskt bra skydd för enskilda enheter så saknar de ofta den insyn på nätverksnivå som många företag numera behöver för att förstå hur bra och säkra deras nätverk faktiskt är och för att identifiera potentiella problem innan de uppstår. Därför kräver många små och medelstora företag mer från sina teknikpartner och betraktar dem i allt högre grad som förlängningar av sina egna IT-avdelningar, snarare än enbart som leverantörer av maskinvara för nätverk. Cisco-partner som uppfyller dessa nya tjänstekrav kan få sina företag att växa och skapa starkare kundrelationer. Cisco Smart Care Service är en unik tjänsteplattform för samarbete som gör det möjligt för certifierade Cisco-partner att bygga vidare på Ciscos nätverkskunskaper, metoder, tekniska verktyg och tjänsteinfrastruktur för att skapa nya, anpassade tjänster för sina kunder. Tjänsten innehåller allt som behövs för att tillhandahålla den insyn på nätverksnivå, det traditionella underhåll och de proaktiva nätverkstjänster som små och medelstora företagskunder behöver, och hjälper dig dessutom att differentiera företaget på den kommersiella marknaden. Med nyckelfunktionerna i Cisco Smart Care Service kan du erbjuda kunderna: Fjärrbevakning och -reparation av enheter och program från Cisco Proaktiva tillståndskontroller och utvärderingar av den Cisco-levererade nätverksbasen, röst- och säkerhetstekniker för att identifiera potentiella problem Teknisk support för all maskin- och programvara från Cisco i nätverket i ett enda nätverksomspännande underhållsavtal Utbyte av Cisco-enheter till nästa arbetsdag med möjlighet att uppgradera enskilda enheter till utbyte inom fyra timmar Proaktiva meddelanden som förenklar uppdateringen av Cisco-enheter Utvärderings- och förberedelsetjänster som förenklar införandet av nya tekniker, till exempel röstteknik, och program över tiden Återställningstjänster som säkerhetskopierar kundens routrar, växlar och säkerhetlösningar till en annan plats och underlättar återställningen av nätverket vid eventuella katastrofer. Dessa funktioner ger dina små och medelstora företagskunder bättre insyn i tillståndet och säkerheten för sina Cisco-nätverk, förbättrar nätverkens prestanda och tillförlitlighet och minska avsevärt den tiden och de insatser som krävs för att garantera att nätverken fungerar på bästa sätt.

2 En heltäckande tjänsteplattform Cisco Smart Care Service ger dig tillgång till prisbelönt teknisk support och immaterialrättsligt skyddade produkter från Cisco genom en unik uppsättning proaktiva verktyg och processer som är särskilt utformade för certifierade partner. Dessa verktyg och processer gör det möjligt att skapa varaktiga, interaktiva och lönsamma kundrelationer. Du kan även använda Ciscos ramverk för livscykeltjänster och verktyg och resurser för gemensam marknadsföring som ett komplement till företagets befintliga tjänster och marknadsföringsinsatser. Kärnan för dessa unika funktioner är Cisco Smart Care Network Appliance, som förekommer antingen som en maskinvarubaserad eller Windows-programvarubaserad klient. Om du inte begär något annat får du som standard den maskinvarubaserade enheten. Du installerar snabbt och enkelt Smart Care-enheten i de deltagande kundernas nätverk, där den samlar in data om alla enheter i nätverket och på ett säkert sätt vidarebefordrar informationen till Cisco. Cisco analyserar informationen och meddelar dig om identifierade risker eller problem. För många problem kan Cisco tillhandahålla en särskild korrigeringsfil, samt möjligheten att på avstånd tillämpa korrigeringen på en enhet i kundnätverket. Det här verktyget gör det även möjligt att kommunicera med en serverfarm hos Cisco så att du får tillgång till ett brett utbud av proaktiva tjänster för utvärdering och åtgärder. Med de tjänsterna kan du särskilja ditt företag från andra organisationer på den kommersiella marknaden och befästa företagets roll som en strategisk affärspartner. Cisco Smart Care Service förlitar sig visserligen på löpande insamlingar av information om tillståndet för kundens nätverk, men kunderna kan lita på att tjänsten är säker. Alla data överförs direkt från kunden till Cisco över en säker HTTPS-anslutning. Även om Cisco och den partner som tillhandahåller tjänsten kan övervaka statusen för nätverket och enskilda nätverksenheter, så har varken Cisco eller partnern någon som helsttillgång till de data som passerar genom kundens nätverk. Förbättrar partners differentiering och lönsamhet Cisco Smart Care Service tillhandahåller inte bara ett ramverk för att leverera bästa möjliga nätverkssupport, utan erbjuder en plattform där du kan konstruera egna mervärdeskapande tjänster och ta fram nya, differentierade erbjudanden som är anpassade efter just dina kunders unika behov. Utöver de grundläggande tjänsterna för övervakning, utvärdering och teknisk support skulle du dessutom kunna lägga till Cisco Smart Care Service i ett större tjänsteerbjudande som innehåller: Alternativ för premietjänster Planering av en fullständig fjärrhanteringstjänst för säkerhetskopiering och återställning efter eventuella katastrofer Hantering av avtal för kundprodukter och tjänsteunderhåll samt leverantörsavtal på tjänstenivå (s.k. SLA) Fullständig fjärrhanteringstjänst för övervakning och hantering under ett SLA Förbetalda professionella projekttjänster Cisco är medvetna om att du är bäst lämpad att avgöra vilken nivå och vilka typer av tjänster som dina kunder kräver. Därför ger Cisco Smart Care Service dig obegränsad tillgång till Ciscos immaterialrättsligt skyddade produkter, verktyg och leveransinfrastruktur,så att du kan skapa egna unika tjänsteerbjudanden till de kunder som omfattas av tjänsterna. Du bestämmer typ och frekvens för de övervaknings-, utvärderingsoch reparationstjänster som erbjuds utifrån kundens unika behov. Du kan dessutom ta fram nyskapande tjänsteerbjudanden under kundernas hela nätverkslivscykel och skapa en mer hållbar affärsmodell som leder till högre vinstmarginaler, återkommande intäkter och långvariga relationer till små och medelstora företagskunder. Även om du redan erbjuder små och medelstora företagskunder egna tjänster för fjärrövervakning och utvärdering av nätverk, så tillhandahåller Cisco Smart Care Service en heltäckande plattform där du kan hantera och leverera dina tjänster på ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt. Genom att utnyttja det stora urvalet av automatiska verktyg, den webbaserade leveransinfrastrukturen och Ciscos resurser för gemensam marknadsföring behöver du inte lägga lika mycket tid på grundläggande fjärrövervakningsoch hanteringsfunktioner, utan kan fokusera dina resurser på att leverera mer avancerade och lönsammare tjänsteerbjudanden. Komponenter i Cisco Smart Care Service Cisco Smart Care Service levereras enbart genom certifierade Cisco-partner och finns inte tillgänglig för kunder direkt från Cisco. Målgruppen är små och medelstora företag som antingen saknar interna IT-resurser med djupgående nätverksexperis eller som skulle kunna göra vinster genom att minska personalens tid och insatser för nätverksunderhåll. Tjänsten kan omfatta mellan 5 och 105 Cisco-enheter (den inkluderar inte IP-telefoner) och kundens nätverk får endast innehålla Cisco-produkter av SMFklass. Kunder vars nätverk vid avtalets start inkluderar exkluderade produktfamiljer är inte kvalificerade för tjänsten. Se dokumentet om vilka enheter som stöder Smart Care för detaljerad information: smartcare/downloads/supported_devices_list.xls. Regelbunden rådgivning för att göra detaljerade expertanalyser av nätverksstatistik och ge rekommendationer för framtida planer

3 Cisco Smart Care Service innehåller följande partnerverktyg och -tjänster: Cisco Smart Care Control Panel för enkel åtkomst till alla verktyg och resurser i Smart Care Tjänsteinstrumentpaneler för direkt kontroll av nätverksstatus och fjärrövervakning Regelbundna utvärderings- och reparationstjänster för ett kontinuerligt gott tillstånd och bra säkerhet i nätverket Engångsutvärderingar av nätverkets tillstånd och säkerhet som levereras som en professionell engångstjänst eller för att demonstrera värdet av den årliga tjänsten för potentiella kunder Engångsröstutvärderingar finns också tillgängliga till en ytterligare kostnad Utvärdering och förberedelse av tjänster som förenklar införandet av avancerade tekniker Anpassningsbara varningstjänster som meddelar dig vid problem i kundnätverk Proaktiva meddelanden som hjälper till att kontrollera att Ciscoenheterna är uppdaterade Tjänster för återställning efter katastrofer som på avstånd säkerhetskopierar nätverkskonfigurationerna för kundnätverk Verktyg för att, i samarbete med Cisco, erbjuda omfattande teknisk support för kundnätverk Verktyg för kundhantering som förenklar administration och support Bild 1. Instrumentpanel med kundöversikt Cisco Smart Care Control Panel När Cisco Smart Care Network Appliance har installerats överför enheten den information om kundnätverket som samlas in till Cisco Smart Care Control Panel, en webbtillämpning hos Cisco som använder HTTPS. Därefter kan du logga in på kontrollpanelen och därifrån på ett enkelt sätt initiera, konfigurera och underhålla tjänsten genom en rad olika tjänsteinstrumentpaneler på Internet (bild 1). I Cisco Smart Care Control Panel kan du granska kundens nätverk, övervaka alla enheter, läsa meddelanden och varningar om identifierade problem och utföra åtgärder som konfigurering av tjänster, uppgraderingar, fjärreparationer och regelbundna nätverksutvärderingar. Kontrollpanelen ger dig åtkomst till följande tjänsteinstrumentpaneler: Discovery Dashboard: Första gången du kör upptäcktsprocessen för en kund kommer du att se en förteckning över alla enheter i kundens nätverk på Discovery Dashboard. Utifrån den förteckningen kan du utforma och ange ett pris för en lämplig tjänstenivå för den aktuella kunden. En kund som till exempel bara använder grundläggande routeroch växelfunktioner kommer endast att använda en liten del av de support- och underhållstjänster som ingår i erbjudandet, medan en kund som använder avancerade säkerhetslösningar från Cisco skulle ta del av fler tjänster och en kund som använder Cisco Unified Communications-lösningar eller Cisco Smart Business Communications Systems skulle utnyttja ännu fler tjänster. Du bestämmer nivån på övervaknings- och utvärderingstjänsterna samt hur ofta de ska utföras, med utgångspunkt från den tjänsteleveransmodell du väljer och från kundernas behov. Customer Inventory Dashboard: Informationen som visas i Discovery Dashboard kan visserligen användas för att utforma tjänsten och skapa en offert för den, men den här instrumentpanelen innehåller mer detaljerad information om alla enheter. Den förteckningen använder du som grund när

4 Bild 2. Instrumentpanel med förteckning över kundens enheter du tillhandahåller tilläggstjänster, till exempel utvärderingar av nätverkstillstånd och -säkerhet, samt röstutvärderingar som ger kunderna den proaktiva insyn på nätverksnivå som de behöver, och som är ett sätt ett särskilja ditt erbjudande från andra nätverkssupporttjänster. Availability Dashboard: I den här instrumentpanelen får du löpande övervakning av tillgängligheten för de enhetern i kundens nätverk som omfattas av tjänsteavtalet. Du kan ange vilka enheter i kundens nätverk vars tillgänglighet ska övervakas och hur ofta de ska kontrolleras. (Standardfrekvensen är en gång per minut.) I instrumentpanelen visas ett procenttal för den totala tiden i/ur drift samt information om vilka enheter som står för den största andelen av tiden ur drift. LAN and VoIP Services Dashboard: I den här instrumentpanelen ser du information om kundens LAN och (för kunder med aktiverad VoIP-övervakning) VoIP-tjänster, inklusive övergripande status, tid i/ur drift, väntetid och andra uppgifter. VoIP Network Monitoring Dashboard: För kunder som använder Cisco Unified Communications-lösningar kan du använda den här instrumentpanelen för att övervaka den grundläggande statusen för Cisco Unified CallManager- och Cisco Unified CallManager Express-lösningarna. VoIP WAN Performance Dashboard: För kunder med aktiverad VoIP WAN-övervakning kan du använda den här instrumentpanelen för att granska information om kundens VoIPtjänster, inklusive tillgänglig bandbredd, bandbreddsutnyttjande och antal möjliga samtal, samt visa det genomsnittliga högsta och lägsta värdet under en 24-timmarsperiod. Utvärderings- och reparationstjänster Ett av de unika värdena som du kan erbjuda genom Cisco Smart Care Service, utöver omfattande teknisk support och löpande övervakningstjänster, är proaktiva, regelbundna utvärderingar av kundernas nätverk. Dessa utvärderingar baseras på upptäcktsoch övervakningsinformation som samlas in av Cisco Smart Care Network Appliance och som kan levereras via verktyget. När det gäller många problem, till exempel konfigurationsfel, kan Cisco tillhandahålla information om kundens nätverk som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Därefter kan du använda nätverksverktyget och reparera problemet på avstånd. Beroende på vilka enheter och tjänster kunden använder kan du erbjuda en rad olika regelbundna, mervärdeskapande utvärderingstjänster, till exempel: Grundläggande utvärdering av nätverkstillstånd: Från Cisco Smart Care Control Panel kan du göra en grundlig utvärdering av alla Cisco-routrar och -växlar som stöds i nätverket och på så sätt säkerställa att alla enhetsportar och dirigeringsprotokoll är optimalt konfigurerade enligt Ciscos bästa säkerhetsmetoder (bild 2). Du kan göra resultaten från utvärderingarna tillgängliga för kunderna via varumärkesbaserade kundinstrumentpaneler. För de flesta identifierade problem kan du på avstånd utföra programuppdateringar och konfigurationskorrigeringar via nätverksenheten. Säkerhetsutvärdering: För kunder som använder Ciscos avancerade säkerhetslösningar (t.ex. Ciscos adaptiva säkerhetsenheter, system för skydd mot intrång eller avancerade Cisco IOS -programvarubaserade säkerhetstjänster) kan du tillhandahålla en utvärdering av säkerheten för att bedöma hur kunden förhåller sig till både Ciscos och amerikanska NSA: s bästa säkerhetsmetoder. I detta ingår en verifiering av att alla enheter använder den senaste programvaran, liksom en

5 Bild 3. Instrumentpanel för utvärdering och åtgärdande av säkerhet verifiering av alla enhetskonfigurationer gentemot 30 Ciscoregler för bästa säkerhetsmetoder (beroende på enhetstypen) och 80 NSA-regler för bästa säkerhetsmetoder (se bild 3). Du kan, precis som med den grundläggandetillståndsutvärderingen av nätverket göra resultaten av dessa bedömningar tillgängliga för kunderna genom företagets egna kundportal. Utvärdering av stöd för röstkommunikation: Genom att utvärdera om nätverket har stöd för röstkommunikation kan du stärka rollen som pålitlig rådgivare till dina kunder. Utvärderingen ger dig tillgång till automatiserade verktyg för att införa rösttrafik i kundernas nätverk och mäta försening, jitter och förluster vid röstkommunikation. Den ger dig även en MOS-poäng (Mean Opinion Score), som är branschens standardbedömning för IP-röstkretsar. Med utgångspunkt från den informationen kan du sedan rekommendera kunderna att börja med röstkommunikation med det nuvarande nätverket eller att göra en uppgradering. Skydda dina kunder genom att säkerhetskopiera konfigurationsinformationen för deras nätverksenheter med hjälp av Cisco Smart Care Network Appliance. På så sätt kan du vid behov återställa en enhet till dess tidigare konfiguration efter en fjärreparation. Dessutom innehåller Cisco Smart Care Service en felsäker funktion som gör det möjligt för tekniker att på avstånd interagera med och reparera nätverksenheter manuellt med hjälp av Telnet- eller Secure Shell (SSH)-protokoll, vilket ytterligare minskar behovet av att skicka tekniker till kunden. Dessa utvärderings- och reparationstjänster kan ingå i ramverket för Ciscos livscykeltjänster inom såväl den operativa fasen av nätverkets livscykel som under optimeringsfasen. Utvärderingarna skapar en möjlighet att erbjuda kunderna nya idéer och strategier för att förbättra sina funktioner och nätverksprestanda, vilket kan leda till försäljning av nya produkter och tjänster. (Mer information om Ciscos metod för livscykeltjänster finns på lifecycle.) Engångsutvärderingar av nätverkets tillstånd, säkerhet och röstkommunikation Cisco Smart Care Service erbjuder dina kunder (och ditt företag) störst mervärde i form av ett årligt tjänsteavtal, men det är så flexibelt att det även kan användas för att göra utvärderingar som en professionell engångstjänst. Det ger dig en möjlighet att erbjuda en intressant och intäktsskapande tjänst till kunder som ännu inte är redo att binda sig för ett årsavtal. Du kan köpa en engångsutvärdering för ett kunds nätverk för en tidsperiod på upp till 60 dagar. Alternativen är bland annat en grundläggande utvärdering av tillstånd och säkerhet eller en utvärdering som även inkluderar en bedömning av VoIP-funktionerna och -prestandan. Bortsett från att dessa engångsutvärderingar ger upphov till intäkter så är de även ett övertygande försäljningsverktyg som visar värdet av den årliga tjänsten. Genom att peka ut svagheter i säkerheten, oskyddade enheter och andra problem i kundens nätverk kan du demonstrera exakt vilken typ av nätverksinsyn och sinnesro som kunden skulle kunna få med den fullständiga tjänsten. Utvärderings- och förberedelsetjänster Utöver regelbundna utvärderingar av kundernas nätverk kan du även använda den innovativa verktygsuppsättningen i Cisco Smart Care Service för att erbjuda proaktiva utvärderingar av huruvida nätverket stöder ny teknik, till exempel Cisco Unified Communications-lösningar. Ciscos undersökningar har visat att kunder som får en utvärdering av nätverkets möjligheter att

6 stödja röstkommunikation under offertstadiet, innan de inför Unified Communication-lösningar, är mer nöjda med lösningen än de som inte får denna utvärdering. För kunder som överväger att implementera Cisco Unified Communications kan du göra en omfattande analys av kundens nätverk i Cisco Smart Care Network Appliance och utvärdera om det uppfyller kraven på bland annat bandbredd, tjänstekvalitet och processorkraft för att kunna erbjuda effektiva rösttjänster. Utvärderingen ger dig tillgång till automatiserade verktyg för att införa rösttrafik i kundernas nätverk och mäta försening, jitter och förluster vid röstkommunikation. Du får även en MOS-poäng (Mean Opinion Score), som är branschens standardbedömning för IP-röstkretsar. Därefter kan du ge kunden en detaljerad rapport med alla steg som måste vidtas för en lyckad implementering. För kunder som har infört Unified Communications-lösningar kan du fortsätta övervaka och utvärdera nätverkets rösttjänster på schemalagd basis eller på begäran. Dessa verktyg gör det dessutom möjligt att på ett mer framgångsrikt sälja, implementera och ge stöd för avancerade Unified Communications-tjänster, samtidigt som du stärker din roll som pålitlig rådgivare. Utvärderings- och förberedelsefunktionerna kan tillhandahållas inom planerings- och utformningsfaserna i ramverket för Ciscos livscykeltjänster och fungera som en primär komponent i ett tjänsteerbjudande till kunder som vill införa ny teknik. Anpassningsbara varningar Dina tekniker varnas om möjliga problem via Cisco Smart Care Service Control Panel, men du kan även konfigurera tjänsten så att det skickas en varning via e-post eller sms när det uppstår problem i ett kundnätverk. När teknikerna var och när som helst kan meddelas om problem elimineras behovet av att ständigt övervaka Smart Care Service-instrumentpanelerna, vilket innebär att du kan sänka kostnaderna för stöd till tjänsten. Cisco Smart Cares varningssystem kan till och med integreras med CRMprogramvara (Customer Relationship Management) och program för felrapporter som stöder funktioner för e-postvarningar. Proaktiva meddelanden Baserat på kundens unika enhetsförteckning kommer du att meddelas via portalen i Cisco Smart Care Service om det uppstår problem med en Cisco-enhet i kundens nätverk. Du kommer till exempel att meddelas om kunden använder en enhet som har nått slutet på sin livslängd. Det innebär att du kan göra kunden uppmärksam på problemet så att det kan åtgärdas innan det påverkar verksamheten. Tjänster för återställning efter katastrofer Med funktionerna för återställning efter katastrofer i Cisco Smart Care Service kan du hjälpa kunderna att försäkra sig om att deras verksamhet kan fortsätta även om det skulle bli ett omfattande driftstopp. Cisco Smart Care-verktyget säkerhetskopierar automatiskt information om kundens enhetskonfiguration för Ciscos routrar, växlar och säkerhetsenheter med Cisco Catalyst OS, Cisco IOS Software och Cisco Security Device Manager. Med kundens medgivande kan du arkivera den här informationen hos dig eller på annan plats så att du snabbt och enkelt kan återställa kundens nätverk till tidigare skick om det skulle uppstå en större katastrof. Dessa funktioner är ett övertygande försäljningsargument för små och medelstora företag och kan utgöra början till en mer omfattande diskussion med kunder om hur de kan planera återställning efter en eventuell katastrof. Sådana diskussioner stärker din status som pålitlig rådgivare och ger dessutom en möjlighet till försäljning av nya produkter och tjänster. Omfattande teknisk support Cisco tillhandahåller allt som behövs för att erbjuda små och medelstora företagskunder omfattande teknisk support. Du är kundernas enda kontakt när de får problem, men har själv dygnetrunttillgång till Ciscos TAC-center (Technical Assistance Center), där du kan öppna tjänsteärenden åt dem och, för nivå 2+, vid behov tillgång till supportsamtal. Tjänsten inkluderar även uppdateringar av Cisco IOS Software och uppgraderingar av alla kundens Cisco-enheter som omfattas av avtalet, samt löpande underhåll och uppdateringar av programvara. Om en Cisco-enhet behöver bytas ut inkluderar bastjänsten utbyte av maskinvara till nästa arbetsdag direkt hos kunden, vilket innebär att kunden snabbt får en ersättningsenhet utan att behöva vänta på att den defekta utrustningen ska returneras. Du har även möjlighet att, om så kunden önskar, uppgradera enskilda enheter till premienivå med komponentutbyte inom 4 timmar. När du köper tjänsten får dina kunder tillgång till ett stort urval av verktyg och resurser från Cisco, tack vare registrerad åtkomst till Cisco.com. Verktyg för kundhantering Den omfattande informationen om kundernas nätverk är endast tillgänglig för Cisco-partner via Cisco Smart Care Control Panel. Du kan däremot göra en del av informationen tillgänglig för kunderna genom en kundinstrumentpanel som bär ditt företags varumärke. Via Cisco Smart Care Control Panel kan du konfigurera instrumentpaneler för kunderna som endast visar den information som du anger, till exempel specifika instrumentpanelvyer, -tjänster och -meddelanden. Du kan anpassa dessa kundinstrumentpaneler genom att lägga till företagets logotyp, sidhuvud, sidfot, kontaktuppgifter och annat som tillhör varumärket. Du kan dessutom använda Cisco Smart Care Control Panel för att öppna tjänsteärenden hos Cisco för dina kunder om du behöver lösa problem som upptäcks under användningen av tjänsten och som kräver ytterligare hjälp från Cisco. Dessa utvärderings- och reparationstjänster kan ingå i ramverket för Ciscos livscykeltjänster inom såväl den operativa fasen av nätverkets livscykel som under optimeringsfasen. Utvärderingarna skapar en möjlighet att erbjuda kunderna nya idéer och strategier för att förbättra sina

7 funktioner och nätverksprestanda, vilket kan leda till försäljning av nya produkter och tjänster. (Mer information om Ciscos metod för livscykeltjänster finns på Tillsammans innebär dessa funktioner att du kan erbjuda små och medelstora företagskunder kontinuerlig, nätverksomfattande support och förbättringar som: Ger oöverträffad insyn i nätverksprestandan Ger information för bättre hantering och förbättring av nätverket Minskar tiden och arbetsinsatsen som krävs för att hålla nätverket i bästa form Verifierar att nätverket är säkert och pålitligt Gör det möjligt för kunderna att förutse potentiella problem innan de påverkar verksamheten Skyddar kontinuiteten i kundernas verksamhet och hjälper dem att snabbare återställa sina nätverk efter katastrofer Kombinerar de kompletterande styrkorna hos Cisco och dess certifierade partner i ett enda erbjudande med det bästa från två världar Affärsfördelar Cisco Smart Care Service erbjuder en innovativ, nätverksomfattande tjänsteplattform som ger dig följande fördelar: Förbättrad lönsamhet: Cisco Smart Care Service hjälper dig att på ett snabbt och enkelt sätt utveckla fler små och medelstora företag till en tjänstestyrd affärsmodell som baseras på löpande och förutsägbara tjänsteintäktsflöden i stället för på reaktiva transaktioner. Ökad insyn i kundernas nätverk ger dig större förståelse för deras behov och hjälper dig att driva på införandet av mer avancerad teknik och fler anslutningar och förnyelser till de tjänster du erbjuder. Tjänsten ger även förenklad åtkomst till immaterialrättsligt skyddade produkter från Cisco, Ciscos leveransinfrastruktur och verktyg som gör det möjligt att erbjuda marknaden nya tjänster till lägre kostnad, med lägre risk och mindre tidsinvestering. Differentiering: Med den här tjänsten kan du komplettera ditt aktuella tjänsteutbud med en unik kombination av traditionella underhållstjänster och proaktiva tjänster som levereras i samarbete med Cisco. Du kan även använda Cisco Smart Care Service som en plattform där du skapar unika tjänster som är anpassade efter kundernas behov, och på så sätt särskilja dina erbjudanden från andra organisationer på marknaden. Långsiktig kundlojalitet: Tjänsten gör det möjligt att förbättra det löpande tillståndet, säkerheten och tillgängligheten för kundernas nätverk och att expandera din roll som pålitlig strategisk rådgivare. Verktyg som fjärrövervakning, lagerstyrning, diagnostik, problemlösning och reparationer skapar kontinuerligt ett mervärde för kunden och gör dig ovärderlig. Affärstillväxt: Tjänsten ger dig en grundläggande plattform som är särskilt utformad för det snabbt växande marknadssegmentet med små och medelstora företag, där du kan lansera nya och anpassade tjänster som förenklar varaktiga och långsiktiga relationer till dina kunder. Tjänsten är ett sätt att få företaget att växa genom att både sälja tilläggstjänster till befintliga nätverkslösningar från Cisco och generera försäljning av Ciscos produkter, lösningar och tjänster till nya kunder. Sänkta kostnader: Cisco Smart Care Service gör det möjligt att ge bättre kundservice till lägre kostnad. Tjänstens webbaserade verktyg för fjärrövervakning, -varning, -hantering och återställning låter dig hantera många fjärrkunder från en enda plats, så att din skickliga IT-personal slipper vara på resande fot utan finns tillgänglig för andra prioriteringar. Dessutom sänks både administrationstiden och -kostnaderna för att ta hand om små och medelstora företagskunder avsevärt tack vare tjänstens nätverksomfattande avtal, enkla prissättningsmodell och funktioner för automatisk förnyelse. Du får dessutom tillgång till Ciscos tekniska supportexpertis om du behöver hjälp med att lösa komplicerade fall som behöver snabba lösningar. Förbättrad insyn: Du får bättre insyn som kan ge leda till ett ökat behov av dina tjänster genom Ciscos marknadsföringsverktyg, identifierare för webbplatspartner och den exklusiva användningen av logotypen för Collaborative Services, som uppmärksammar Ciscos åtaganden för relationerna till kunniga och pålitliga partner som ditt företag. Med dessa identifierare och marknadsföringsverktyg kan du ge kunderna förtroendet av att ha Ciscos stöd bakom dina tjänster.cisco fortsätter dessutom att göra investeringar för att förstärka våra partners upplevelse av Cisco Smart Care Service. Våra partner kan investera i Cisco Smart Care Service och lita på att Cisco strävar efter att plattformen även i framtiden ska kunna erbjuda både våra partner och deras kunder enastående mervärden. Förenklad prissättningsmodell Cisco Smart Care Service bygger på en prissättningsmodell som både är lätt att förstå och administrera. Genom Cisco Smart Care Network Appliance kan Cisco upptäcka större delen av enheterna i kundens nätverk och automatiskt lägga till dem i tjänsteavtalet, vilket sänker driftskostnaderna för beställning och administration av avtalet. Cisco kommer även att löpande uppdatera avtalen så att avtalsändringar och -förnyelser förenklas. Tjänstens förutsägbara prissättningsmodell innebär att du snabbt kan se vad tjänsten kommer att kosta. Det enda du behöver göra är att besvara några enkla frågor om kunden i Cisco Smart Care Control Panel. Kostnaden avgörs av tre faktorer: antalet enheter i nätverket, vilka typer av program och enheter som finns i nätverket och antalet enheter som har uppgraderats till premienivån med utbyte inom 4 timmar. Tjänsten använder dessutom 10 fasta prissättningsintervall för antalet enheter, så priset kommer inte att förändras varje gång du lägger till en enhet med basavtal för utbyte i nätverket, vilket minskar den

Bästa metoder för partners

Bästa metoder för partners T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7. QUICK START GUIDE Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.0(3) Översikt 2 Tilläggsprogram för telefonval 2 Välja

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 5 september 2007 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Startguide till paketerade it-tjänster

Startguide till paketerade it-tjänster Startguide till paketerade it-tjänster För att bli ett framgångsrikt tjänsteföretag som erbjuder paketerade it-tjänster krävs en stabil affärsstrategi och tjänsteleveransmodell, såväl som den rätta tekniken.

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Clavister DoS och DDos skydd

Clavister DoS och DDos skydd clavister WhitePaper Clavister DoS och DDoS skydd Hur man skyddar sig mot DoS och DDoS attacker med hjälp av Clavister Översikt Denial of Service (DoS) attack är, precis som namnet antyder, en form av

Läs mer

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov.

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden

Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden Juli 2012 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Vad är regelefterlevnad?

Vad är regelefterlevnad? Augusti 2008 NYHETER från oracle Vad är regelefterlevnad? I denne utgåva Kostnaden för regelefterlevnad Det behöver inte vara jobbigt med allt fler krav på att följa regler och bestämmelser. Ta reda på

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Kontrollera kostnaderna. Diskussionsämne. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/cost-control/se.

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Kontrollera kostnaderna. Diskussionsämne. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/cost-control/se. Vintern 2009 NYHETER från oracle I DENNA UTGÅVA Kontrollera kostnaderna Diskussionsämne Produktspotlight Ta reda på hur flexibla processer kan hjälpa dig att sänka kostnaderna utan att försämra resultatet.

Läs mer

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Hur Unified Communications kan erbjuda föregripande åtgärder i kärva ekonomiska tider och hur Microsofts UC lösningar kan förverkliga dessa

Läs mer

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget RAPPORT: FÖRENKLA HANTERINGEN AV SSL-CERTIFIKAT I HELA FÖRETAGET Rapport Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Innehåll Inledning..............................................................

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se. Sommar 2009 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Dialog Ta reda på hur du kan hantera kraven på regelefterlevnad och samtidigt skydda viktig information. Informationssäkerhet Upptäck hur du kan möta kraven

Läs mer