Välkomna till ett nytt läsår!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till ett nytt läsår!"

Transkript

1 Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Välkomna till ett nytt läsår! Jag vill önska alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår på Gärdesskolorna. Jag hoppas att ni har haft en skön och vilsam ledighet. Jag är förväntansfull inför det kommande läsåret och har stora förhoppningar om att det kommer bli spännande och lärorikt. Ni vårdnadshavare är viktiga för oss och vi vill redan nu välkomna er till dessa möten: Olaus Petri skola åk F-3 To 28/8 kl i matsalen. Hjorthagens skola Särskolan Gärdesskolan åk F-3 Gärdesskolan åk 4-6 Gärdesskolan åk 7 Gärdesskolan åk 8 Gärdesskolan åk 9 On 3/9 kl i matsalen. Återkommer med tid och plats. Ti 26/8 kl i aulan. To 4/9 kl i aulan. Ti 2/9 kl i aulan. Ti 9/9 kl i aulan. Ti 9/9 kl i aulan. Nötallergi Vi har i våra skolor flera elever med svår nötallergi. Jag måste därför informera alla elever, vårdnadshavare och personal om att nötter i alla former inte får finnas i skolan, (gäller även bakverk med nötter i). Vi måste införa dessa restriktioner på grund av att dessa allergier kan vara så kraftiga att barnet kan få en allergireaktion enbart av att nötter finns i rummet. Det är viktigt att tänka på att dessa restriktioner även gäller vid klassfester, discon, möten etc. Vänliga hälsningar Maria Radway rektor 1/16

2 1. Skolledning och kansli Växel tfn: Rektor Maria Radway tfn: Bitr. rektor Vakant (Irma Willers) tfn: Olaus Petri skola, barnomsorg. Bitr. rektor Kristina Fredlund tfn: F-3 Gärdesskolan, Hjorthagens skola, barnomsorg, fritidsklubb. Bitr. rektor Vakant (Maria Radway) tfn: Gärdesskolan, fritidsklubb. Bitr. rektor Marianne Segelman Kilgren tfn: Gärdesskolan. Bitr. rektor Anne-Charlotte Enhamre tfn: Gärdesskolan. Bitr. rektor Lars Wikander tfn: Gärdesskolan fritid, fritidsgårdsverksamhet, tfn: Särskola. Intendent Helene Sjöblom tfn: Administration, vaktmästeri, lokalvård. Studie- och yrkesvägledare Awaz Majid tfn Skolassistent Annika Tally tfn: Skolkanslist Ingela Sturesson tfn: Elevhälsan Skolkurator Lillianne Juth Nilsen tfn: Skolpsykolog Maria Sekora tfn: Skolsköterskor Anna Jangholm tfn: Gunilla Serlén tfn: Skolläkare Britt Hellstrand (kontaktas via skolsköterskorna) 2/16

3 3. Skolrestaurang och lokalvård Skolrestaurangerna och lokalvården på Gärdesskolorna drivs i egen regi. Matsedel läggs ut på resp. skolas hemsida. Kökschef Cennet Svahn tfn: Lokalvårdsledare Haralambo Arnaki tfn: (Babbi) 4. Ansökan om ledighet för elev a) Ledighet beviljas av mentor för högst 10 dagar per läsår. b) Ytterligare ledighet beslutas av rektor. Ansökan om ledighet för elev sker på blankett som fås av mentor, på expeditionen eller hämtas från resp. skolas hemsida. Efter påskrift av mentor/rektor sänds originalet hem med eleven via mentor. 5. Skolkort Enligt beslut i Stockholms Stad gäller följande avståndskrav för att erhålla gratis skolkort: Årskurs Avståndskrav km km km Dessa regler gäller elever som bor inom skolans upptagningsområde. För elever utanför skolans upptagningsområde gäller andra regler. Förlorat kort ersätts ej! 6. Elever som inte har elevskåp Elever i de yngre åldrarna har inte elevskåp. Hängare finns då i korridorerna där ytterkläder hängs. Vi ansvarar inte för värdeföremål som lämnats kvar obevakade utan de ska tas med in i klassrummet. Vi avråder från att eleverna bär dyrbara märkeskläder i skolan men i det fall så sker ska de låsas fast med hänglås och vajer. 3/16

4 7. Cykling till och från skolan Vi får då och då frågan hur vi ställer oss till att elever cyklar till och från Gärdesskolorna. Eftersom forskningsresultat visar att barn inte är mogna att cykla i trafik före tolvårsåldern, är vårt svar att inga elever i åk F 6 bör ta cykeln till skolan. Vår inställning måste dock betraktas som en rekommendation. Ansvaret för ett beslut om att en elev ska få cykla till skolan ligger hos vårdnadshavaren. 8. Diverse dokument 1) Värdegrund och trivsel på Gärdesskolorna 2) Regler för innehav av elevskåp på Gärdesskolan 3) Regler för IT-användandet på Gärdesskolorna 9. Frånvaroanmälan Du kan anmäla ditt barn som frånvarande på fyra sätt se bifogad bilaga. För samtliga alternativ gäller att frånvaroanmälan ska vara gjord senast den dagen anmälan avser och att frånvaroanmälan ska göras varje dag barnet är frånvarande. Övrig ledighet, vilken ska beviljas av mentor och skolledning, ska ansökas på speciell blankett, vilken finns på skolans hemsida. 10. MOOF (=Meddelande om ogiltig frånvaro) Från och med föregående läsår får du som vårdnadshavare meddelande via sms och/eller e-post om ditt barn varit ogiltigt frånvarande från skolan det kan gälla enstaka lektioner och/eller sen ankomst. För att meddelande ska kunna skickas måste vårdnadshavares kontaktuppgifter finnas registrerade i Stockholms skolwebb. Är du ny vårdnadshavare på skolan eller har du ändrat ditt mobilnummer/e-post under sommaren, finns blankett som bilaga i detta kompendium. Fyll i blanketten och lämna snarast in den till ditt barns mentor. Efter detta registreras dina uppgifter av frånvaroadministratör Caroline Gertoft. 4/16

5 11. Överenskommelse om innehav av elevskåp och IT-användande Inlämnas till mentor snarast (se bifogad blankett). 12. Mediatek För att kunna låna böcker och använda datorerna i Mediateket ska du ha ett lånekort. Detta erhålls efter att man fyllt i en blankett som fås av mentor eller hämtas i Mediateket (se bifogad blankett). Inga lån medges utan att man har giltigt lånekort. Om man lånar ut sitt lånekort till en kamrat ansvarar ägaren av kortet för att boken kommer tillbaka till Mediateket. Eleverna ersätter förstörda och förkomna medier som har lånats ut via Mediatekets system med 120 kronor för skönlitteratur och aktuellt återanskaffningspris för faktaböcker och läromedel. När du lånar en lärobok som du använder under endast en del av ett läsår ber vi dig återlämna boken så snart du inte behöver använda den längre. Det finns andra elevgrupper som kan behöva låna boken. Dessutom slipper du köa för att återlämna böcker i slutet av läsåret. 13. Vårdnadshavares adress och telefon 14/15 Dessa uppgifter behövs för att vid behov kunna nå vårdnadshavare eller annan anhörig under skoldagen. Inlämnas till mentor snarast (se bifogad blankett). 14. Specialkostblankett För att kunna erbjuda elever i behov av specialkost/allergikost rätt mat i skolrestaurangen behöver vi få kännedom om eventuella allergier etc. Vi ber er av den anledningen att i förekommande fall fylla i blanketten som finns som bilaga i detta kompendium. Blanketten ska efter ifyllandet SNARAST lämnas till respektive mentor, som sedan skickar vidare till köksmästare Cennet Svahn samt till skolhälsovården. Tack på förhand! 5/16

6 15. Data för läsåret 14/15 HT 14 on 20 aug må 27 - fr 31 okt (v. 44) fr 19 dec Skolstart Höstlov Terminsavslutning VT 15 on 7 jan må 23 - fr 27 feb (v. 9) må 7 - fr 10 apr (v.15) fr 15 maj on 10 jun Terminsstart Sportlov Påsklov Lovdag Skolavslutning Två studiedagar tillkommer under VT 15. För elever är studiedagar lov. 16. Adress och hemsidor Gärdesskolorna, Banérgatan 56, Stockholm. 6/16

7 Utbildningsf förvaltningen Gärdesskolan n Sida 1 (1) VÄRDEGRUND OCH TRIVSEL PÅ GÄRDESSKOLORNA På Gärdesskolorna bemöter vi allaa elever med vänlighet och hänsyn, vi uppmuntrar alla att uppträda juste mot varandra och att använda ett vårdat språk. Vi uppmärksammar situationer och agerar i enlighet med vår likabehandlingsplan. Vi verkar för att ge eleverna god kunskap och o samarbetar med föräldrar så attt alla ska nå så långt det går i sin kunskapsutveckling mot kunskapskraven. Det är viktigt attt du som elev e tar ansvar för dina studier och görr dina läxor i tid. Som förälder är det viktigt att intressera i sig för sina barns studierr och hjälpa till medd framförhållning. Skolan kallar till utvecklingssamtal en gång per termin för att prata kring resultat och fortsatt utveckling. Det är viktigt med god arbetsro i klassrumm men, det ärr en förutsättning för att nå höga mål. Därför är det viktigt attt komma i tid, ha med sig material och att alltid haa mobiltelefon avstängd underr lektion. Tänk på att göra ditt yttersta för att det ska vara lugnt i klassrummet. Mentorer tar kontakt med hemmett i de fall det inte fungerar somm det ska. Alla vill ha dett trevligt och städat runt omkring sig, därför är det viktigt att vi tillsammans hållerr snyggt i klassrum, korridorer och matsal. I matsalen och i klassrummen är det inte tillåtet att ha jacka ellerr keps, lämna de i dittt skåp. Stora väskor måste också lämnas utanför, annars blir det trångt. Tillsammans verkar vi för att skapa trivsel och o stämning på Gärdesskolorna där alla kan utvecklas optimalt Utbildningsförvaltningen Gärdesskolan Banérgatan Stockholm 7/16

8 Regler för innehav av elevskåp på Gärdesskolan 1. Elev innehar skåp med det nummer som är överenskommet mellan elev och mentor. Mentor lämnar en förteckning över sina elevers skåpnummer till vaktmästeriet. Byte av skåp sker i samråd med mentor. Denne meddelar sedan vaktmästeriet. 2. Skåpet ska vara försett med ett kraftfullt hänglås av god kvalitet (ej lås med sifferkombination). 3. En reservnyckel kan, om eleven så vill, förvaras i skolans vaktmästeri. Eleven lämnar då reservnyckeln till en vaktmästare i ett märkt igenklistrat kuvert. Märkningen ska innehålla elevens namn, klass, mentor och datum för inlämnandet. För att en vaktmästare sedan ska kunna lämna ut reservnyckeln, måste eleven kunna identifiera sig. 4. Om nycklar till skåp saknas och skåpet måste öppnas med bultsax kontaktar eleven vaktmästeriet. Skåpet måste tömmas på sitt innehåll, till dess nytt hänglås inhandlats av eleven. För att en vaktmästare ska kunna öppna skåpet, måste eleven kunna identifiera sig. 5. Vid ev. inbrott i skåp står skolan för ersättning av skolmateriel. Vid förlust av personliga tillhörigheter gäller privat hemförsäkring. Värdeföremål bör inte förvaras i skåp. 6. Det är inte tillåtet med dekaler och klotter på och i skåp. Eleven ansvarar för att skåpet hålls fräscht. 8/16

9 Regler för IT-användandet på Gärdesskolorna Gärdesskolorna arbetar enligt Personuppgiftslagen (PuL), och följer dessutom Datainspektionens rekommendationer och regler för publicering av elevers personuppgifter Användandet av skolans datorer Endast elever med konto på Gärdesskolorna har rätt att använda skolans datorer och utrustning. Om du bryter mot de regler som finns för användandet har skolan rätt att stänga ditt konto och hindra din tillgång till skolans datorer. Datorerna i Mediateket (skolbiblioteket) får endast användas till skolarbete. Kontoansvar Du får enbart använda ditt eget användarkonto och du ansvarar personligen för ditt användarkonto. Det betyder att du inte får låna ut eller uppge ditt lösenord till någon och att du alltid måste logga ut efter avslutat arbete. I samband med avstängning meddelas lärare/mentor och därmed skickas ett brev hem med förklaring om varför kontot har stängts av. Utrustning Hårdvara Du får inte ägna dig åt något som medför risk för att datorn eller tillhörande utrustning förstörs. Detta medför även att du inte får äta eller dricka i omedelbar närhet till datorerna. Mjukvara Du får inte ändra några inställningar på skolans datorer. Utskrifter Skolan har ett begränsat antal skrivare. Du får bara skriva ut det som är nödvändigt för ditt skolarbete. 9/16

10 Etik Eftersom Internet även ger tillgång till oönskat material måste alla som använder skolans nätverk (och koppling mot Internet) respektera vissa regler. Det är absolut förbjudet att ägna sig åt sådant som anses stötande, allmänfarligt eller kriminellt. Om du bryter mot dessa regler kan skolan stänga ditt konto. Om du är osäker på vad som är tillåtet - fråga din lärare vad du får titta på. Dataintrång Det är inte tillåtet att försöka ta reda på andra användares lösenord, ta sig in i andras hemkataloger eller överhuvudtaget försöka få tillgång till sådant som inte är avsett för allmän insyn. All form av hackerverksamhet inom skolans nätverk resulterar i förlorade användarrättigheter. Upphovsrätt Upphovsrätten måste respekteras också i datavärlden. Därför är det brottsligt att kopiera program som skolan köpt rättigheter till. Kopiering från Internet får endast göras när så anges. Nätverk Nätverksspel blockerar ledningar och sänker hastigheten på skolans nätverk. Därför är sådana spel inte tillåtna. God ton Frihet inom nätverket ställer höga krav på ansvarskänslan. Visa respekt när du kommunicerar via nätet! Använd vårdat språk. Uppträd inte anonymt (du kan ändå spåras). Frihet under ansvar Om alla följer skolans IT-regler kommer vi att ha ett väl fungerande nätverk till glädje för samtliga. Brott mot reglerna leder till att utrustningen inte längre fungerar och att vi måste lägga in diverse spärrar, för att förhindra dem som inte har spärrarna inombords och inte kan kontrollera sig själva. Dessa spärrar inom nätverket begränsar användandet av nätverket och gör datorerna långsammare att arbeta med. Skolans åtagande Om reglerna följs garanterar skolan fri och lika tillgång till skolans datorer. 10/16

11 STOCKHOLM STAD Sida 1 (1) Gärdesskolorna Information rörande vårdnadshavares frånvaroanmälan av elever Gärdesskolans rutiner Du som vårdnadshavare kan anmäla ditt barn som giltigt frånvarande, t ex vid sjukdom, läkarbesök etc på fyra sätt: 1. Du anmäler själv frånvaron via Stockholm Skolwebb; e-legitimation krävs för inloggning. För mer information: Skolwebb/ 2. Du anmäler själv frånvaron via sms ; Ditt mobilnummer måste finnas registrerat i skolans kontaktuppgifter. För mer information: 3. Du anmäler via en app Anmäl frånvaro Stockholm. För mer information: 4. Du anmäler frånvaron på skolans telefonsvarare för detta ändamål: ange föroch efternamn på ditt barn samt klass. OBS! För samtliga alternativ gäller att frånvaroanmälan ska vara gjord senast den dagen anmälan avser. Ingen frånvaroanmälan görs längre till mentorn. I det fall ditt barn blir sjukt under skoldagen och måste gå hem måste du som vårdnadshavare anmäla detta så snart du fått kännedom om det. Lättast gör du det genom att anmäla frånvaron på skolans telefonsvarare, vilken läses av flera gånger dagligen se punkt 4. I det fall ditt barn är ogiltigt frånvarande kommer automatiskt sms/e-post att skickas till dig som vårdnadshavare. Detta gäller såväl frånvaro från hel lektion samt sen ankomst. Har du frågor kring anmälan av frånvaro etc kontaktar du skolans frånvaroadministratör: STOCKHOLM STAD Gärdesskolorna Caroline Gertoft Banérgatan STOCKHOLM Telefon /16

12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GÄRDESSKOLORNA Vårdnadshavares kontaktuppgifter (Gäller nya elever samt för de vårdnadshavare som ändrat kontaktuppgifter sedan vt 2014) Skollagen 7 kap 17 Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Texta tydligt, tack. Elevens namn: Klass: Vårdnadshavare 1 Om mitt barn uteblir från undervisningen utan att giltigt skäl meddelats av hemmet, vill jag som vårdnadshavare bli meddelad om det på följande sätt: SMS E-post (välj ett eller två alternativ) Vårdnadshavares namn: E-post: Mobiltelefon: Vårdnadshavares underskrift: Vårdnadshavare 2 Om mitt barn uteblir från undervisningen utan att giltigt skäl meddelats av hemmet, vill jag som vårdnadshavare bli meddelad om det på följande sätt: SMS E-post (välj ett eller två alternativ) Vårdnadshavares namn: E-post: Mobiltelefon: Vårdnadshavares underskrift: Obs! Meddela alltid ditt barns mentor om dina kontaktuppgifter ändras. 12/16

13 Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Överenskommelse om innehav av elevskåp och IT-användande Värdegrund och trivsel på Gärdesskolorna Regler för innehav av elevskåp (Gärdesskolan). Regler för IT-användandet på Gärdesskolorna. Foton på Gärdesskolornas hemsidor: Vi medger att undertecknad elev får finnas med på ev. fotografier på Gärdesskolornas hemsidor. Egna synpunkter:.. Klass.. Elevs underskrift Namnförtydligande Stockholm./ Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande 13/16

14 Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Kontrakt lånekort för elever Till elever (låntagare) och vårdnadshavare på Gärdesskolan Gärdesskolans Mediatek använder sig av ett datoriserat utlåningssystem och låntagaren behöver därför ett speciellt lånekort för att låna böcker eller använda Mediatekets datorer. - Det första lånekortet är gratis. - Lånetiden är 4 veckor för vanliga böcker. Läroböcker får lånas så länge de används i undervisningen. - Låntagaren och vårdnadshavare är ansvariga för de böcker som lånas på låntagarens kort. - Ni ansvarar för medierna till dess att de avregistrerats. - Om medierna blir försenade kommer en påminnelse. - Efter två påminnelser skickas en faktura på värdet av medierna till hemadressen. - Obetalade fakturor kan komma att skickas till inkasso. - Förlorade eller skadade medier ersätts enligt nedan: o Skönlitteratur 120 kr o Faktaböcker Enligt aktuellt återanskaffningspris o Läromedel Enligt aktuellt återanskaffningspris. - Det går också att ersätta förlorade och skadade medier med likvärdigt exemplar efter överenskommelse med Mediatekspersonalen. - Om ett medium har ersatts har låntagaren ej rätt till återbetalning om mediet senare återlämnas. - Borttappat lånekort ska anmälas så att Mediateket kan spärra det. - Nytt lånekort kostar 20 kr. - Kortet kommer att spärras om lånereglerna ej följs. - Låntagaren och vårdnadshavaren är skyldiga att informera sig om ändringar av lånereglerna. Välkommen till Mediateket! Undertecknad har tagit del av Mediatekets låneregler och förbinder sig att följa dessa. Låntagares namn Klass Låntagares namnteckning Vårdnadshavares namnteckning Namnförtydligande Vårdnadshavares namnteckning Namnförtydligande 14/16

15 Vårdnadshavares adress och telefon 14/ Gärdesskolorna Elev (efternamn, förnamn) Årskurs Elevs mobiltfn Elevs Mentor Vårdnadshavare 1 (efternamn, förnamn) Namnteckning Hemtfn Mobiltfn Arbetstfn Fax Bostadsadress, postnr, ort Vårdnadshavare 2 (efternamn, förnamn) Namnteckning Hemtfn Mobiltfn Arbetstfn Fax Bostadsadress, postnr, ort Annan anhörig (efternamn, förnamn) Namnteckning Hemtfn Mobiltfn Arbetstfn Fax Bostadsadress, postnr, ort Inlämnas till mentor snarast. Dessa uppgifter behövs för att vid behov kunna nå vårdnadshavare eller annan anhörig under skoldagen. 15/16

16 Plats för foto Formulär för beställning av specialkost vid födoämnesöverkänslighet Ifyllt formulär samt läkarintyg lämnas till på skolan, som för elevens säkerhet kommer att förmedla informationen vidare till berörd personal. Namn Födelsedatum Skola Klass Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Tel.nr (ange nummer som är anträffbart under skoltid) Tel.nr (ange nummer som är anträffbart under skoltid) Allergisk/överkänslig mot: (kryssa i aktuell/a ruta/rutor) laktos soja/baljväxter tomater råa komjölkprotein nötter tomater tillagade gluten (celiaki) mandel ärter ägg jordnötter citrusfrukter fisk annat Akut överkänslighetsreaktion: Beskriv vad skolan/eleven ska göra vid akut överkänslighetsreaktion: (vilken medicin, var finns den och hur och hur mycket ska intas, vem ska kontaktas osv.) Läkarintyg för elevens födoämnesöverkänslighet bifogas: JA NEJ Det är mycket viktigt att vårdnadshavaren informerar vid förändringar i elevens födoämnesallergi/överkänslighet. Nytt formulär ska lämnas in vid skolstart varje år. Ort Datum Vårdnadshavarens underskrift 16/16

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 INFORMATION Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vart vänder Du Dig 3-5 - skolans hemsida - skolans adress - Frånvaroanmälan/sjukdom - Ledighet - Försäkring

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Skolportalen, hypernet med Dexter

Skolportalen, hypernet med Dexter Produktionsförvaltningen 2014-11-21 Skolportalen, hypernet med Dexter Information till vårdnadshavare www.osteraker.se Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Välkommen till hypernetportalen,... 4 Österåkers

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 0 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk 6-9... 3 Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket...

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan Mot alkohol

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

Söderfjärdsskolan Vaxholm

Söderfjärdsskolan Vaxholm Söderfjärdsskolan Vaxholm Läsåret 2014-2015 Vi som arbetar i Söderfjärdsskolan har som mål att alla elever känner trygghet att alla elever tar ett växande ansvar för sitt lärande och lär sig samarbeta

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615 Skolskjutsregler Antagna av kommunfullmäktige 090615 Innehåll Skolskjutsregler... 3 1. Berättigade till skolskjuts... 3 2. Växelvis boende... 4 3. Avstånd... 4 4. Föräldraansvar... 5 5. Trafiksäkerhet...

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Litet kalendarium Höstterminen 2015 Vårterminen 2016 17 aug Skolstart 11 jan Skolstart V 44 Lov för elever V 7 Sportlov 18 dec Sista skoldagen ht-15 7-8 mars

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR KIRUNA KOMMUN REVIDERAD AV KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 GÄLLER FROM 2015-06-13 SKOLSKJUTS Rätten till skolskjuts regleras för grundskolan i 10 kap 32 ; för grundsärskolan

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass 2013-10-04 Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass Allmänt Enligt 10 kap 32, 33, 40 i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

AXONASKOLANS FRITIDSHEM

AXONASKOLANS FRITIDSHEM AXONASKOLANS FRITIDSHEM Fritidshemmet följer skolans profil med mycket rörelse, lek och utevistelse. Då verksamheten till stor del bedrivs utomhus ankommer det på vårdnadshavare att skicka med rätt utrustning

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014

Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014 Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014 Närvarande föräldrar Föräldrar: Carolina Kühnemann (6A, 7C), Jennie Molin (5B), Herbert Neuwirth (7A), Annelie Bergström (7A), Annita Schörling (7B),

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Birgittaskolan i Linköping Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Besöksadress: Klostergatan 49, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014-09-23 ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014 Innehållsförteckning: Elevhälsoplan - presentation Elevhälsoarbete arbetsgång, protokoll för EVK Lathund inför upprättande av åtgärdsprogram Handlingsplan

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer