Välkomna till ett nytt läsår!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till ett nytt läsår!"

Transkript

1 Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Välkomna till ett nytt läsår! Jag vill önska alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår på Gärdesskolorna. Jag hoppas att ni har haft en skön och vilsam ledighet. Jag är förväntansfull inför det kommande läsåret och har stora förhoppningar om att det kommer bli spännande och lärorikt. Ni vårdnadshavare är viktiga för oss och vi vill redan nu välkomna er till dessa möten: Olaus Petri skola åk F-3 To 28/8 kl i matsalen. Hjorthagens skola Särskolan Gärdesskolan åk F-3 Gärdesskolan åk 4-6 Gärdesskolan åk 7 Gärdesskolan åk 8 Gärdesskolan åk 9 On 3/9 kl i matsalen. Återkommer med tid och plats. Ti 26/8 kl i aulan. To 4/9 kl i aulan. Ti 2/9 kl i aulan. Ti 9/9 kl i aulan. Ti 9/9 kl i aulan. Nötallergi Vi har i våra skolor flera elever med svår nötallergi. Jag måste därför informera alla elever, vårdnadshavare och personal om att nötter i alla former inte får finnas i skolan, (gäller även bakverk med nötter i). Vi måste införa dessa restriktioner på grund av att dessa allergier kan vara så kraftiga att barnet kan få en allergireaktion enbart av att nötter finns i rummet. Det är viktigt att tänka på att dessa restriktioner även gäller vid klassfester, discon, möten etc. Vänliga hälsningar Maria Radway rektor 1/16

2 1. Skolledning och kansli Växel tfn: Rektor Maria Radway tfn: Bitr. rektor Vakant (Irma Willers) tfn: Olaus Petri skola, barnomsorg. Bitr. rektor Kristina Fredlund tfn: F-3 Gärdesskolan, Hjorthagens skola, barnomsorg, fritidsklubb. Bitr. rektor Vakant (Maria Radway) tfn: Gärdesskolan, fritidsklubb. Bitr. rektor Marianne Segelman Kilgren tfn: Gärdesskolan. Bitr. rektor Anne-Charlotte Enhamre tfn: Gärdesskolan. Bitr. rektor Lars Wikander tfn: Gärdesskolan fritid, fritidsgårdsverksamhet, tfn: Särskola. Intendent Helene Sjöblom tfn: Administration, vaktmästeri, lokalvård. Studie- och yrkesvägledare Awaz Majid tfn Skolassistent Annika Tally tfn: Skolkanslist Ingela Sturesson tfn: Elevhälsan Skolkurator Lillianne Juth Nilsen tfn: Skolpsykolog Maria Sekora tfn: Skolsköterskor Anna Jangholm tfn: Gunilla Serlén tfn: Skolläkare Britt Hellstrand (kontaktas via skolsköterskorna) 2/16

3 3. Skolrestaurang och lokalvård Skolrestaurangerna och lokalvården på Gärdesskolorna drivs i egen regi. Matsedel läggs ut på resp. skolas hemsida. Kökschef Cennet Svahn tfn: Lokalvårdsledare Haralambo Arnaki tfn: (Babbi) 4. Ansökan om ledighet för elev a) Ledighet beviljas av mentor för högst 10 dagar per läsår. b) Ytterligare ledighet beslutas av rektor. Ansökan om ledighet för elev sker på blankett som fås av mentor, på expeditionen eller hämtas från resp. skolas hemsida. Efter påskrift av mentor/rektor sänds originalet hem med eleven via mentor. 5. Skolkort Enligt beslut i Stockholms Stad gäller följande avståndskrav för att erhålla gratis skolkort: Årskurs Avståndskrav km km km Dessa regler gäller elever som bor inom skolans upptagningsområde. För elever utanför skolans upptagningsområde gäller andra regler. Förlorat kort ersätts ej! 6. Elever som inte har elevskåp Elever i de yngre åldrarna har inte elevskåp. Hängare finns då i korridorerna där ytterkläder hängs. Vi ansvarar inte för värdeföremål som lämnats kvar obevakade utan de ska tas med in i klassrummet. Vi avråder från att eleverna bär dyrbara märkeskläder i skolan men i det fall så sker ska de låsas fast med hänglås och vajer. 3/16

4 7. Cykling till och från skolan Vi får då och då frågan hur vi ställer oss till att elever cyklar till och från Gärdesskolorna. Eftersom forskningsresultat visar att barn inte är mogna att cykla i trafik före tolvårsåldern, är vårt svar att inga elever i åk F 6 bör ta cykeln till skolan. Vår inställning måste dock betraktas som en rekommendation. Ansvaret för ett beslut om att en elev ska få cykla till skolan ligger hos vårdnadshavaren. 8. Diverse dokument 1) Värdegrund och trivsel på Gärdesskolorna 2) Regler för innehav av elevskåp på Gärdesskolan 3) Regler för IT-användandet på Gärdesskolorna 9. Frånvaroanmälan Du kan anmäla ditt barn som frånvarande på fyra sätt se bifogad bilaga. För samtliga alternativ gäller att frånvaroanmälan ska vara gjord senast den dagen anmälan avser och att frånvaroanmälan ska göras varje dag barnet är frånvarande. Övrig ledighet, vilken ska beviljas av mentor och skolledning, ska ansökas på speciell blankett, vilken finns på skolans hemsida. 10. MOOF (=Meddelande om ogiltig frånvaro) Från och med föregående läsår får du som vårdnadshavare meddelande via sms och/eller e-post om ditt barn varit ogiltigt frånvarande från skolan det kan gälla enstaka lektioner och/eller sen ankomst. För att meddelande ska kunna skickas måste vårdnadshavares kontaktuppgifter finnas registrerade i Stockholms skolwebb. Är du ny vårdnadshavare på skolan eller har du ändrat ditt mobilnummer/e-post under sommaren, finns blankett som bilaga i detta kompendium. Fyll i blanketten och lämna snarast in den till ditt barns mentor. Efter detta registreras dina uppgifter av frånvaroadministratör Caroline Gertoft. 4/16

5 11. Överenskommelse om innehav av elevskåp och IT-användande Inlämnas till mentor snarast (se bifogad blankett). 12. Mediatek För att kunna låna böcker och använda datorerna i Mediateket ska du ha ett lånekort. Detta erhålls efter att man fyllt i en blankett som fås av mentor eller hämtas i Mediateket (se bifogad blankett). Inga lån medges utan att man har giltigt lånekort. Om man lånar ut sitt lånekort till en kamrat ansvarar ägaren av kortet för att boken kommer tillbaka till Mediateket. Eleverna ersätter förstörda och förkomna medier som har lånats ut via Mediatekets system med 120 kronor för skönlitteratur och aktuellt återanskaffningspris för faktaböcker och läromedel. När du lånar en lärobok som du använder under endast en del av ett läsår ber vi dig återlämna boken så snart du inte behöver använda den längre. Det finns andra elevgrupper som kan behöva låna boken. Dessutom slipper du köa för att återlämna böcker i slutet av läsåret. 13. Vårdnadshavares adress och telefon 14/15 Dessa uppgifter behövs för att vid behov kunna nå vårdnadshavare eller annan anhörig under skoldagen. Inlämnas till mentor snarast (se bifogad blankett). 14. Specialkostblankett För att kunna erbjuda elever i behov av specialkost/allergikost rätt mat i skolrestaurangen behöver vi få kännedom om eventuella allergier etc. Vi ber er av den anledningen att i förekommande fall fylla i blanketten som finns som bilaga i detta kompendium. Blanketten ska efter ifyllandet SNARAST lämnas till respektive mentor, som sedan skickar vidare till köksmästare Cennet Svahn samt till skolhälsovården. Tack på förhand! 5/16

6 15. Data för läsåret 14/15 HT 14 on 20 aug må 27 - fr 31 okt (v. 44) fr 19 dec Skolstart Höstlov Terminsavslutning VT 15 on 7 jan må 23 - fr 27 feb (v. 9) må 7 - fr 10 apr (v.15) fr 15 maj on 10 jun Terminsstart Sportlov Påsklov Lovdag Skolavslutning Två studiedagar tillkommer under VT 15. För elever är studiedagar lov. 16. Adress och hemsidor Gärdesskolorna, Banérgatan 56, Stockholm. 6/16

7 Utbildningsf förvaltningen Gärdesskolan n Sida 1 (1) VÄRDEGRUND OCH TRIVSEL PÅ GÄRDESSKOLORNA På Gärdesskolorna bemöter vi allaa elever med vänlighet och hänsyn, vi uppmuntrar alla att uppträda juste mot varandra och att använda ett vårdat språk. Vi uppmärksammar situationer och agerar i enlighet med vår likabehandlingsplan. Vi verkar för att ge eleverna god kunskap och o samarbetar med föräldrar så attt alla ska nå så långt det går i sin kunskapsutveckling mot kunskapskraven. Det är viktigt attt du som elev e tar ansvar för dina studier och görr dina läxor i tid. Som förälder är det viktigt att intressera i sig för sina barns studierr och hjälpa till medd framförhållning. Skolan kallar till utvecklingssamtal en gång per termin för att prata kring resultat och fortsatt utveckling. Det är viktigt med god arbetsro i klassrumm men, det ärr en förutsättning för att nå höga mål. Därför är det viktigt attt komma i tid, ha med sig material och att alltid haa mobiltelefon avstängd underr lektion. Tänk på att göra ditt yttersta för att det ska vara lugnt i klassrummet. Mentorer tar kontakt med hemmett i de fall det inte fungerar somm det ska. Alla vill ha dett trevligt och städat runt omkring sig, därför är det viktigt att vi tillsammans hållerr snyggt i klassrum, korridorer och matsal. I matsalen och i klassrummen är det inte tillåtet att ha jacka ellerr keps, lämna de i dittt skåp. Stora väskor måste också lämnas utanför, annars blir det trångt. Tillsammans verkar vi för att skapa trivsel och o stämning på Gärdesskolorna där alla kan utvecklas optimalt Utbildningsförvaltningen Gärdesskolan Banérgatan Stockholm 7/16

8 Regler för innehav av elevskåp på Gärdesskolan 1. Elev innehar skåp med det nummer som är överenskommet mellan elev och mentor. Mentor lämnar en förteckning över sina elevers skåpnummer till vaktmästeriet. Byte av skåp sker i samråd med mentor. Denne meddelar sedan vaktmästeriet. 2. Skåpet ska vara försett med ett kraftfullt hänglås av god kvalitet (ej lås med sifferkombination). 3. En reservnyckel kan, om eleven så vill, förvaras i skolans vaktmästeri. Eleven lämnar då reservnyckeln till en vaktmästare i ett märkt igenklistrat kuvert. Märkningen ska innehålla elevens namn, klass, mentor och datum för inlämnandet. För att en vaktmästare sedan ska kunna lämna ut reservnyckeln, måste eleven kunna identifiera sig. 4. Om nycklar till skåp saknas och skåpet måste öppnas med bultsax kontaktar eleven vaktmästeriet. Skåpet måste tömmas på sitt innehåll, till dess nytt hänglås inhandlats av eleven. För att en vaktmästare ska kunna öppna skåpet, måste eleven kunna identifiera sig. 5. Vid ev. inbrott i skåp står skolan för ersättning av skolmateriel. Vid förlust av personliga tillhörigheter gäller privat hemförsäkring. Värdeföremål bör inte förvaras i skåp. 6. Det är inte tillåtet med dekaler och klotter på och i skåp. Eleven ansvarar för att skåpet hålls fräscht. 8/16

9 Regler för IT-användandet på Gärdesskolorna Gärdesskolorna arbetar enligt Personuppgiftslagen (PuL), och följer dessutom Datainspektionens rekommendationer och regler för publicering av elevers personuppgifter Användandet av skolans datorer Endast elever med konto på Gärdesskolorna har rätt att använda skolans datorer och utrustning. Om du bryter mot de regler som finns för användandet har skolan rätt att stänga ditt konto och hindra din tillgång till skolans datorer. Datorerna i Mediateket (skolbiblioteket) får endast användas till skolarbete. Kontoansvar Du får enbart använda ditt eget användarkonto och du ansvarar personligen för ditt användarkonto. Det betyder att du inte får låna ut eller uppge ditt lösenord till någon och att du alltid måste logga ut efter avslutat arbete. I samband med avstängning meddelas lärare/mentor och därmed skickas ett brev hem med förklaring om varför kontot har stängts av. Utrustning Hårdvara Du får inte ägna dig åt något som medför risk för att datorn eller tillhörande utrustning förstörs. Detta medför även att du inte får äta eller dricka i omedelbar närhet till datorerna. Mjukvara Du får inte ändra några inställningar på skolans datorer. Utskrifter Skolan har ett begränsat antal skrivare. Du får bara skriva ut det som är nödvändigt för ditt skolarbete. 9/16

10 Etik Eftersom Internet även ger tillgång till oönskat material måste alla som använder skolans nätverk (och koppling mot Internet) respektera vissa regler. Det är absolut förbjudet att ägna sig åt sådant som anses stötande, allmänfarligt eller kriminellt. Om du bryter mot dessa regler kan skolan stänga ditt konto. Om du är osäker på vad som är tillåtet - fråga din lärare vad du får titta på. Dataintrång Det är inte tillåtet att försöka ta reda på andra användares lösenord, ta sig in i andras hemkataloger eller överhuvudtaget försöka få tillgång till sådant som inte är avsett för allmän insyn. All form av hackerverksamhet inom skolans nätverk resulterar i förlorade användarrättigheter. Upphovsrätt Upphovsrätten måste respekteras också i datavärlden. Därför är det brottsligt att kopiera program som skolan köpt rättigheter till. Kopiering från Internet får endast göras när så anges. Nätverk Nätverksspel blockerar ledningar och sänker hastigheten på skolans nätverk. Därför är sådana spel inte tillåtna. God ton Frihet inom nätverket ställer höga krav på ansvarskänslan. Visa respekt när du kommunicerar via nätet! Använd vårdat språk. Uppträd inte anonymt (du kan ändå spåras). Frihet under ansvar Om alla följer skolans IT-regler kommer vi att ha ett väl fungerande nätverk till glädje för samtliga. Brott mot reglerna leder till att utrustningen inte längre fungerar och att vi måste lägga in diverse spärrar, för att förhindra dem som inte har spärrarna inombords och inte kan kontrollera sig själva. Dessa spärrar inom nätverket begränsar användandet av nätverket och gör datorerna långsammare att arbeta med. Skolans åtagande Om reglerna följs garanterar skolan fri och lika tillgång till skolans datorer. 10/16

11 STOCKHOLM STAD Sida 1 (1) Gärdesskolorna Information rörande vårdnadshavares frånvaroanmälan av elever Gärdesskolans rutiner Du som vårdnadshavare kan anmäla ditt barn som giltigt frånvarande, t ex vid sjukdom, läkarbesök etc på fyra sätt: 1. Du anmäler själv frånvaron via Stockholm Skolwebb; e-legitimation krävs för inloggning. För mer information: Skolwebb/ 2. Du anmäler själv frånvaron via sms ; Ditt mobilnummer måste finnas registrerat i skolans kontaktuppgifter. För mer information: 3. Du anmäler via en app Anmäl frånvaro Stockholm. För mer information: 4. Du anmäler frånvaron på skolans telefonsvarare för detta ändamål: ange föroch efternamn på ditt barn samt klass. OBS! För samtliga alternativ gäller att frånvaroanmälan ska vara gjord senast den dagen anmälan avser. Ingen frånvaroanmälan görs längre till mentorn. I det fall ditt barn blir sjukt under skoldagen och måste gå hem måste du som vårdnadshavare anmäla detta så snart du fått kännedom om det. Lättast gör du det genom att anmäla frånvaron på skolans telefonsvarare, vilken läses av flera gånger dagligen se punkt 4. I det fall ditt barn är ogiltigt frånvarande kommer automatiskt sms/e-post att skickas till dig som vårdnadshavare. Detta gäller såväl frånvaro från hel lektion samt sen ankomst. Har du frågor kring anmälan av frånvaro etc kontaktar du skolans frånvaroadministratör: STOCKHOLM STAD Gärdesskolorna Caroline Gertoft Banérgatan STOCKHOLM Telefon /16

12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GÄRDESSKOLORNA Vårdnadshavares kontaktuppgifter (Gäller nya elever samt för de vårdnadshavare som ändrat kontaktuppgifter sedan vt 2014) Skollagen 7 kap 17 Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Texta tydligt, tack. Elevens namn: Klass: Vårdnadshavare 1 Om mitt barn uteblir från undervisningen utan att giltigt skäl meddelats av hemmet, vill jag som vårdnadshavare bli meddelad om det på följande sätt: SMS E-post (välj ett eller två alternativ) Vårdnadshavares namn: E-post: Mobiltelefon: Vårdnadshavares underskrift: Vårdnadshavare 2 Om mitt barn uteblir från undervisningen utan att giltigt skäl meddelats av hemmet, vill jag som vårdnadshavare bli meddelad om det på följande sätt: SMS E-post (välj ett eller två alternativ) Vårdnadshavares namn: E-post: Mobiltelefon: Vårdnadshavares underskrift: Obs! Meddela alltid ditt barns mentor om dina kontaktuppgifter ändras. 12/16

13 Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Överenskommelse om innehav av elevskåp och IT-användande Värdegrund och trivsel på Gärdesskolorna Regler för innehav av elevskåp (Gärdesskolan). Regler för IT-användandet på Gärdesskolorna. Foton på Gärdesskolornas hemsidor: Vi medger att undertecknad elev får finnas med på ev. fotografier på Gärdesskolornas hemsidor. Egna synpunkter:.. Klass.. Elevs underskrift Namnförtydligande Stockholm./ Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande 13/16

14 Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Kontrakt lånekort för elever Till elever (låntagare) och vårdnadshavare på Gärdesskolan Gärdesskolans Mediatek använder sig av ett datoriserat utlåningssystem och låntagaren behöver därför ett speciellt lånekort för att låna böcker eller använda Mediatekets datorer. - Det första lånekortet är gratis. - Lånetiden är 4 veckor för vanliga böcker. Läroböcker får lånas så länge de används i undervisningen. - Låntagaren och vårdnadshavare är ansvariga för de böcker som lånas på låntagarens kort. - Ni ansvarar för medierna till dess att de avregistrerats. - Om medierna blir försenade kommer en påminnelse. - Efter två påminnelser skickas en faktura på värdet av medierna till hemadressen. - Obetalade fakturor kan komma att skickas till inkasso. - Förlorade eller skadade medier ersätts enligt nedan: o Skönlitteratur 120 kr o Faktaböcker Enligt aktuellt återanskaffningspris o Läromedel Enligt aktuellt återanskaffningspris. - Det går också att ersätta förlorade och skadade medier med likvärdigt exemplar efter överenskommelse med Mediatekspersonalen. - Om ett medium har ersatts har låntagaren ej rätt till återbetalning om mediet senare återlämnas. - Borttappat lånekort ska anmälas så att Mediateket kan spärra det. - Nytt lånekort kostar 20 kr. - Kortet kommer att spärras om lånereglerna ej följs. - Låntagaren och vårdnadshavaren är skyldiga att informera sig om ändringar av lånereglerna. Välkommen till Mediateket! Undertecknad har tagit del av Mediatekets låneregler och förbinder sig att följa dessa. Låntagares namn Klass Låntagares namnteckning Vårdnadshavares namnteckning Namnförtydligande Vårdnadshavares namnteckning Namnförtydligande 14/16

15 Vårdnadshavares adress och telefon 14/ Gärdesskolorna Elev (efternamn, förnamn) Årskurs Elevs mobiltfn Elevs Mentor Vårdnadshavare 1 (efternamn, förnamn) Namnteckning Hemtfn Mobiltfn Arbetstfn Fax Bostadsadress, postnr, ort Vårdnadshavare 2 (efternamn, förnamn) Namnteckning Hemtfn Mobiltfn Arbetstfn Fax Bostadsadress, postnr, ort Annan anhörig (efternamn, förnamn) Namnteckning Hemtfn Mobiltfn Arbetstfn Fax Bostadsadress, postnr, ort Inlämnas till mentor snarast. Dessa uppgifter behövs för att vid behov kunna nå vårdnadshavare eller annan anhörig under skoldagen. 15/16

16 Plats för foto Formulär för beställning av specialkost vid födoämnesöverkänslighet Ifyllt formulär samt läkarintyg lämnas till på skolan, som för elevens säkerhet kommer att förmedla informationen vidare till berörd personal. Namn Födelsedatum Skola Klass Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Tel.nr (ange nummer som är anträffbart under skoltid) Tel.nr (ange nummer som är anträffbart under skoltid) Allergisk/överkänslig mot: (kryssa i aktuell/a ruta/rutor) laktos soja/baljväxter tomater råa komjölkprotein nötter tomater tillagade gluten (celiaki) mandel ärter ägg jordnötter citrusfrukter fisk annat Akut överkänslighetsreaktion: Beskriv vad skolan/eleven ska göra vid akut överkänslighetsreaktion: (vilken medicin, var finns den och hur och hur mycket ska intas, vem ska kontaktas osv.) Läkarintyg för elevens födoämnesöverkänslighet bifogas: JA NEJ Det är mycket viktigt att vårdnadshavaren informerar vid förändringar i elevens födoämnesallergi/överkänslighet. Nytt formulär ska lämnas in vid skolstart varje år. Ort Datum Vårdnadshavarens underskrift 16/16

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 ALLMÄN INFORMATION ELEVER Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar dig Välkommen. Vår förhoppning är att du skall trivas hos oss. INFORMATION

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium ELEVBOK Information inför läsåret 2014-2015 Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium Välkommen! Kulturama Gymnasium Odenplan Hagagatan 23 A, plan 4 E-post:

Läs mer

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt:

Läs mer

Elevhandbok 2012-2013

Elevhandbok 2012-2013 En personligt utformad utbildning Baksida Elevhandbok 2012-2013 Ingår i Kunskapsskolan i Sverige AB - Kunskapsgymnasiet Uppsala tfn: 08-5100 8180 Dag Hammarskjölds väg 21 fax: 08-5100 8209 752 37 Uppsala

Läs mer

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor Informationshäfte Läsåret 2014/2015 SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor VD & Rektors inledning Välkomna till läsåret 2014/2015 Vi och all personal har glädjen att hälsa Er

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer