Välkomna till ett nytt läsår!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till ett nytt läsår!"

Transkript

1 Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Välkomna till ett nytt läsår! Jag vill önska alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår på Gärdesskolorna. Jag hoppas att ni har haft en skön och vilsam ledighet. Jag är förväntansfull inför det kommande läsåret och har stora förhoppningar om att det kommer bli spännande och lärorikt. Ni vårdnadshavare är viktiga för oss och vi vill redan nu välkomna er till dessa möten: Olaus Petri skola åk F-3 To 28/8 kl i matsalen. Hjorthagens skola Särskolan Gärdesskolan åk F-3 Gärdesskolan åk 4-6 Gärdesskolan åk 7 Gärdesskolan åk 8 Gärdesskolan åk 9 On 3/9 kl i matsalen. Återkommer med tid och plats. Ti 26/8 kl i aulan. To 4/9 kl i aulan. Ti 2/9 kl i aulan. Ti 9/9 kl i aulan. Ti 9/9 kl i aulan. Nötallergi Vi har i våra skolor flera elever med svår nötallergi. Jag måste därför informera alla elever, vårdnadshavare och personal om att nötter i alla former inte får finnas i skolan, (gäller även bakverk med nötter i). Vi måste införa dessa restriktioner på grund av att dessa allergier kan vara så kraftiga att barnet kan få en allergireaktion enbart av att nötter finns i rummet. Det är viktigt att tänka på att dessa restriktioner även gäller vid klassfester, discon, möten etc. Vänliga hälsningar Maria Radway rektor 1/16

2 1. Skolledning och kansli Växel tfn: Rektor Maria Radway tfn: Bitr. rektor Vakant (Irma Willers) tfn: Olaus Petri skola, barnomsorg. Bitr. rektor Kristina Fredlund tfn: F-3 Gärdesskolan, Hjorthagens skola, barnomsorg, fritidsklubb. Bitr. rektor Vakant (Maria Radway) tfn: Gärdesskolan, fritidsklubb. Bitr. rektor Marianne Segelman Kilgren tfn: Gärdesskolan. Bitr. rektor Anne-Charlotte Enhamre tfn: Gärdesskolan. Bitr. rektor Lars Wikander tfn: Gärdesskolan fritid, fritidsgårdsverksamhet, tfn: Särskola. Intendent Helene Sjöblom tfn: Administration, vaktmästeri, lokalvård. Studie- och yrkesvägledare Awaz Majid tfn Skolassistent Annika Tally tfn: Skolkanslist Ingela Sturesson tfn: Elevhälsan Skolkurator Lillianne Juth Nilsen tfn: Skolpsykolog Maria Sekora tfn: Skolsköterskor Anna Jangholm tfn: Gunilla Serlén tfn: Skolläkare Britt Hellstrand (kontaktas via skolsköterskorna) 2/16

3 3. Skolrestaurang och lokalvård Skolrestaurangerna och lokalvården på Gärdesskolorna drivs i egen regi. Matsedel läggs ut på resp. skolas hemsida. Kökschef Cennet Svahn tfn: Lokalvårdsledare Haralambo Arnaki tfn: (Babbi) 4. Ansökan om ledighet för elev a) Ledighet beviljas av mentor för högst 10 dagar per läsår. b) Ytterligare ledighet beslutas av rektor. Ansökan om ledighet för elev sker på blankett som fås av mentor, på expeditionen eller hämtas från resp. skolas hemsida. Efter påskrift av mentor/rektor sänds originalet hem med eleven via mentor. 5. Skolkort Enligt beslut i Stockholms Stad gäller följande avståndskrav för att erhålla gratis skolkort: Årskurs Avståndskrav km km km Dessa regler gäller elever som bor inom skolans upptagningsområde. För elever utanför skolans upptagningsområde gäller andra regler. Förlorat kort ersätts ej! 6. Elever som inte har elevskåp Elever i de yngre åldrarna har inte elevskåp. Hängare finns då i korridorerna där ytterkläder hängs. Vi ansvarar inte för värdeföremål som lämnats kvar obevakade utan de ska tas med in i klassrummet. Vi avråder från att eleverna bär dyrbara märkeskläder i skolan men i det fall så sker ska de låsas fast med hänglås och vajer. 3/16

4 7. Cykling till och från skolan Vi får då och då frågan hur vi ställer oss till att elever cyklar till och från Gärdesskolorna. Eftersom forskningsresultat visar att barn inte är mogna att cykla i trafik före tolvårsåldern, är vårt svar att inga elever i åk F 6 bör ta cykeln till skolan. Vår inställning måste dock betraktas som en rekommendation. Ansvaret för ett beslut om att en elev ska få cykla till skolan ligger hos vårdnadshavaren. 8. Diverse dokument 1) Värdegrund och trivsel på Gärdesskolorna 2) Regler för innehav av elevskåp på Gärdesskolan 3) Regler för IT-användandet på Gärdesskolorna 9. Frånvaroanmälan Du kan anmäla ditt barn som frånvarande på fyra sätt se bifogad bilaga. För samtliga alternativ gäller att frånvaroanmälan ska vara gjord senast den dagen anmälan avser och att frånvaroanmälan ska göras varje dag barnet är frånvarande. Övrig ledighet, vilken ska beviljas av mentor och skolledning, ska ansökas på speciell blankett, vilken finns på skolans hemsida. 10. MOOF (=Meddelande om ogiltig frånvaro) Från och med föregående läsår får du som vårdnadshavare meddelande via sms och/eller e-post om ditt barn varit ogiltigt frånvarande från skolan det kan gälla enstaka lektioner och/eller sen ankomst. För att meddelande ska kunna skickas måste vårdnadshavares kontaktuppgifter finnas registrerade i Stockholms skolwebb. Är du ny vårdnadshavare på skolan eller har du ändrat ditt mobilnummer/e-post under sommaren, finns blankett som bilaga i detta kompendium. Fyll i blanketten och lämna snarast in den till ditt barns mentor. Efter detta registreras dina uppgifter av frånvaroadministratör Caroline Gertoft. 4/16

5 11. Överenskommelse om innehav av elevskåp och IT-användande Inlämnas till mentor snarast (se bifogad blankett). 12. Mediatek För att kunna låna böcker och använda datorerna i Mediateket ska du ha ett lånekort. Detta erhålls efter att man fyllt i en blankett som fås av mentor eller hämtas i Mediateket (se bifogad blankett). Inga lån medges utan att man har giltigt lånekort. Om man lånar ut sitt lånekort till en kamrat ansvarar ägaren av kortet för att boken kommer tillbaka till Mediateket. Eleverna ersätter förstörda och förkomna medier som har lånats ut via Mediatekets system med 120 kronor för skönlitteratur och aktuellt återanskaffningspris för faktaböcker och läromedel. När du lånar en lärobok som du använder under endast en del av ett läsår ber vi dig återlämna boken så snart du inte behöver använda den längre. Det finns andra elevgrupper som kan behöva låna boken. Dessutom slipper du köa för att återlämna böcker i slutet av läsåret. 13. Vårdnadshavares adress och telefon 14/15 Dessa uppgifter behövs för att vid behov kunna nå vårdnadshavare eller annan anhörig under skoldagen. Inlämnas till mentor snarast (se bifogad blankett). 14. Specialkostblankett För att kunna erbjuda elever i behov av specialkost/allergikost rätt mat i skolrestaurangen behöver vi få kännedom om eventuella allergier etc. Vi ber er av den anledningen att i förekommande fall fylla i blanketten som finns som bilaga i detta kompendium. Blanketten ska efter ifyllandet SNARAST lämnas till respektive mentor, som sedan skickar vidare till köksmästare Cennet Svahn samt till skolhälsovården. Tack på förhand! 5/16

6 15. Data för läsåret 14/15 HT 14 on 20 aug må 27 - fr 31 okt (v. 44) fr 19 dec Skolstart Höstlov Terminsavslutning VT 15 on 7 jan må 23 - fr 27 feb (v. 9) må 7 - fr 10 apr (v.15) fr 15 maj on 10 jun Terminsstart Sportlov Påsklov Lovdag Skolavslutning Två studiedagar tillkommer under VT 15. För elever är studiedagar lov. 16. Adress och hemsidor Gärdesskolorna, Banérgatan 56, Stockholm. 6/16

7 Utbildningsf förvaltningen Gärdesskolan n Sida 1 (1) VÄRDEGRUND OCH TRIVSEL PÅ GÄRDESSKOLORNA På Gärdesskolorna bemöter vi allaa elever med vänlighet och hänsyn, vi uppmuntrar alla att uppträda juste mot varandra och att använda ett vårdat språk. Vi uppmärksammar situationer och agerar i enlighet med vår likabehandlingsplan. Vi verkar för att ge eleverna god kunskap och o samarbetar med föräldrar så attt alla ska nå så långt det går i sin kunskapsutveckling mot kunskapskraven. Det är viktigt attt du som elev e tar ansvar för dina studier och görr dina läxor i tid. Som förälder är det viktigt att intressera i sig för sina barns studierr och hjälpa till medd framförhållning. Skolan kallar till utvecklingssamtal en gång per termin för att prata kring resultat och fortsatt utveckling. Det är viktigt med god arbetsro i klassrumm men, det ärr en förutsättning för att nå höga mål. Därför är det viktigt attt komma i tid, ha med sig material och att alltid haa mobiltelefon avstängd underr lektion. Tänk på att göra ditt yttersta för att det ska vara lugnt i klassrummet. Mentorer tar kontakt med hemmett i de fall det inte fungerar somm det ska. Alla vill ha dett trevligt och städat runt omkring sig, därför är det viktigt att vi tillsammans hållerr snyggt i klassrum, korridorer och matsal. I matsalen och i klassrummen är det inte tillåtet att ha jacka ellerr keps, lämna de i dittt skåp. Stora väskor måste också lämnas utanför, annars blir det trångt. Tillsammans verkar vi för att skapa trivsel och o stämning på Gärdesskolorna där alla kan utvecklas optimalt Utbildningsförvaltningen Gärdesskolan Banérgatan Stockholm 7/16

8 Regler för innehav av elevskåp på Gärdesskolan 1. Elev innehar skåp med det nummer som är överenskommet mellan elev och mentor. Mentor lämnar en förteckning över sina elevers skåpnummer till vaktmästeriet. Byte av skåp sker i samråd med mentor. Denne meddelar sedan vaktmästeriet. 2. Skåpet ska vara försett med ett kraftfullt hänglås av god kvalitet (ej lås med sifferkombination). 3. En reservnyckel kan, om eleven så vill, förvaras i skolans vaktmästeri. Eleven lämnar då reservnyckeln till en vaktmästare i ett märkt igenklistrat kuvert. Märkningen ska innehålla elevens namn, klass, mentor och datum för inlämnandet. För att en vaktmästare sedan ska kunna lämna ut reservnyckeln, måste eleven kunna identifiera sig. 4. Om nycklar till skåp saknas och skåpet måste öppnas med bultsax kontaktar eleven vaktmästeriet. Skåpet måste tömmas på sitt innehåll, till dess nytt hänglås inhandlats av eleven. För att en vaktmästare ska kunna öppna skåpet, måste eleven kunna identifiera sig. 5. Vid ev. inbrott i skåp står skolan för ersättning av skolmateriel. Vid förlust av personliga tillhörigheter gäller privat hemförsäkring. Värdeföremål bör inte förvaras i skåp. 6. Det är inte tillåtet med dekaler och klotter på och i skåp. Eleven ansvarar för att skåpet hålls fräscht. 8/16

9 Regler för IT-användandet på Gärdesskolorna Gärdesskolorna arbetar enligt Personuppgiftslagen (PuL), och följer dessutom Datainspektionens rekommendationer och regler för publicering av elevers personuppgifter Användandet av skolans datorer Endast elever med konto på Gärdesskolorna har rätt att använda skolans datorer och utrustning. Om du bryter mot de regler som finns för användandet har skolan rätt att stänga ditt konto och hindra din tillgång till skolans datorer. Datorerna i Mediateket (skolbiblioteket) får endast användas till skolarbete. Kontoansvar Du får enbart använda ditt eget användarkonto och du ansvarar personligen för ditt användarkonto. Det betyder att du inte får låna ut eller uppge ditt lösenord till någon och att du alltid måste logga ut efter avslutat arbete. I samband med avstängning meddelas lärare/mentor och därmed skickas ett brev hem med förklaring om varför kontot har stängts av. Utrustning Hårdvara Du får inte ägna dig åt något som medför risk för att datorn eller tillhörande utrustning förstörs. Detta medför även att du inte får äta eller dricka i omedelbar närhet till datorerna. Mjukvara Du får inte ändra några inställningar på skolans datorer. Utskrifter Skolan har ett begränsat antal skrivare. Du får bara skriva ut det som är nödvändigt för ditt skolarbete. 9/16

10 Etik Eftersom Internet även ger tillgång till oönskat material måste alla som använder skolans nätverk (och koppling mot Internet) respektera vissa regler. Det är absolut förbjudet att ägna sig åt sådant som anses stötande, allmänfarligt eller kriminellt. Om du bryter mot dessa regler kan skolan stänga ditt konto. Om du är osäker på vad som är tillåtet - fråga din lärare vad du får titta på. Dataintrång Det är inte tillåtet att försöka ta reda på andra användares lösenord, ta sig in i andras hemkataloger eller överhuvudtaget försöka få tillgång till sådant som inte är avsett för allmän insyn. All form av hackerverksamhet inom skolans nätverk resulterar i förlorade användarrättigheter. Upphovsrätt Upphovsrätten måste respekteras också i datavärlden. Därför är det brottsligt att kopiera program som skolan köpt rättigheter till. Kopiering från Internet får endast göras när så anges. Nätverk Nätverksspel blockerar ledningar och sänker hastigheten på skolans nätverk. Därför är sådana spel inte tillåtna. God ton Frihet inom nätverket ställer höga krav på ansvarskänslan. Visa respekt när du kommunicerar via nätet! Använd vårdat språk. Uppträd inte anonymt (du kan ändå spåras). Frihet under ansvar Om alla följer skolans IT-regler kommer vi att ha ett väl fungerande nätverk till glädje för samtliga. Brott mot reglerna leder till att utrustningen inte längre fungerar och att vi måste lägga in diverse spärrar, för att förhindra dem som inte har spärrarna inombords och inte kan kontrollera sig själva. Dessa spärrar inom nätverket begränsar användandet av nätverket och gör datorerna långsammare att arbeta med. Skolans åtagande Om reglerna följs garanterar skolan fri och lika tillgång till skolans datorer. 10/16

11 STOCKHOLM STAD Sida 1 (1) Gärdesskolorna Information rörande vårdnadshavares frånvaroanmälan av elever Gärdesskolans rutiner Du som vårdnadshavare kan anmäla ditt barn som giltigt frånvarande, t ex vid sjukdom, läkarbesök etc på fyra sätt: 1. Du anmäler själv frånvaron via Stockholm Skolwebb; e-legitimation krävs för inloggning. För mer information: Skolwebb/ 2. Du anmäler själv frånvaron via sms ; Ditt mobilnummer måste finnas registrerat i skolans kontaktuppgifter. För mer information: 3. Du anmäler via en app Anmäl frånvaro Stockholm. För mer information: 4. Du anmäler frånvaron på skolans telefonsvarare för detta ändamål: ange föroch efternamn på ditt barn samt klass. OBS! För samtliga alternativ gäller att frånvaroanmälan ska vara gjord senast den dagen anmälan avser. Ingen frånvaroanmälan görs längre till mentorn. I det fall ditt barn blir sjukt under skoldagen och måste gå hem måste du som vårdnadshavare anmäla detta så snart du fått kännedom om det. Lättast gör du det genom att anmäla frånvaron på skolans telefonsvarare, vilken läses av flera gånger dagligen se punkt 4. I det fall ditt barn är ogiltigt frånvarande kommer automatiskt sms/e-post att skickas till dig som vårdnadshavare. Detta gäller såväl frånvaro från hel lektion samt sen ankomst. Har du frågor kring anmälan av frånvaro etc kontaktar du skolans frånvaroadministratör: STOCKHOLM STAD Gärdesskolorna Caroline Gertoft Banérgatan STOCKHOLM Telefon /16

12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GÄRDESSKOLORNA Vårdnadshavares kontaktuppgifter (Gäller nya elever samt för de vårdnadshavare som ändrat kontaktuppgifter sedan vt 2014) Skollagen 7 kap 17 Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Texta tydligt, tack. Elevens namn: Klass: Vårdnadshavare 1 Om mitt barn uteblir från undervisningen utan att giltigt skäl meddelats av hemmet, vill jag som vårdnadshavare bli meddelad om det på följande sätt: SMS E-post (välj ett eller två alternativ) Vårdnadshavares namn: E-post: Mobiltelefon: Vårdnadshavares underskrift: Vårdnadshavare 2 Om mitt barn uteblir från undervisningen utan att giltigt skäl meddelats av hemmet, vill jag som vårdnadshavare bli meddelad om det på följande sätt: SMS E-post (välj ett eller två alternativ) Vårdnadshavares namn: E-post: Mobiltelefon: Vårdnadshavares underskrift: Obs! Meddela alltid ditt barns mentor om dina kontaktuppgifter ändras. 12/16

13 Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Överenskommelse om innehav av elevskåp och IT-användande Värdegrund och trivsel på Gärdesskolorna Regler för innehav av elevskåp (Gärdesskolan). Regler för IT-användandet på Gärdesskolorna. Foton på Gärdesskolornas hemsidor: Vi medger att undertecknad elev får finnas med på ev. fotografier på Gärdesskolornas hemsidor. Egna synpunkter:.. Klass.. Elevs underskrift Namnförtydligande Stockholm./ Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande 13/16

14 Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Kontrakt lånekort för elever Till elever (låntagare) och vårdnadshavare på Gärdesskolan Gärdesskolans Mediatek använder sig av ett datoriserat utlåningssystem och låntagaren behöver därför ett speciellt lånekort för att låna böcker eller använda Mediatekets datorer. - Det första lånekortet är gratis. - Lånetiden är 4 veckor för vanliga böcker. Läroböcker får lånas så länge de används i undervisningen. - Låntagaren och vårdnadshavare är ansvariga för de böcker som lånas på låntagarens kort. - Ni ansvarar för medierna till dess att de avregistrerats. - Om medierna blir försenade kommer en påminnelse. - Efter två påminnelser skickas en faktura på värdet av medierna till hemadressen. - Obetalade fakturor kan komma att skickas till inkasso. - Förlorade eller skadade medier ersätts enligt nedan: o Skönlitteratur 120 kr o Faktaböcker Enligt aktuellt återanskaffningspris o Läromedel Enligt aktuellt återanskaffningspris. - Det går också att ersätta förlorade och skadade medier med likvärdigt exemplar efter överenskommelse med Mediatekspersonalen. - Om ett medium har ersatts har låntagaren ej rätt till återbetalning om mediet senare återlämnas. - Borttappat lånekort ska anmälas så att Mediateket kan spärra det. - Nytt lånekort kostar 20 kr. - Kortet kommer att spärras om lånereglerna ej följs. - Låntagaren och vårdnadshavaren är skyldiga att informera sig om ändringar av lånereglerna. Välkommen till Mediateket! Undertecknad har tagit del av Mediatekets låneregler och förbinder sig att följa dessa. Låntagares namn Klass Låntagares namnteckning Vårdnadshavares namnteckning Namnförtydligande Vårdnadshavares namnteckning Namnförtydligande 14/16

15 Vårdnadshavares adress och telefon 14/ Gärdesskolorna Elev (efternamn, förnamn) Årskurs Elevs mobiltfn Elevs Mentor Vårdnadshavare 1 (efternamn, förnamn) Namnteckning Hemtfn Mobiltfn Arbetstfn Fax Bostadsadress, postnr, ort Vårdnadshavare 2 (efternamn, förnamn) Namnteckning Hemtfn Mobiltfn Arbetstfn Fax Bostadsadress, postnr, ort Annan anhörig (efternamn, förnamn) Namnteckning Hemtfn Mobiltfn Arbetstfn Fax Bostadsadress, postnr, ort Inlämnas till mentor snarast. Dessa uppgifter behövs för att vid behov kunna nå vårdnadshavare eller annan anhörig under skoldagen. 15/16

16 Plats för foto Formulär för beställning av specialkost vid födoämnesöverkänslighet Ifyllt formulär samt läkarintyg lämnas till på skolan, som för elevens säkerhet kommer att förmedla informationen vidare till berörd personal. Namn Födelsedatum Skola Klass Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Tel.nr (ange nummer som är anträffbart under skoltid) Tel.nr (ange nummer som är anträffbart under skoltid) Allergisk/överkänslig mot: (kryssa i aktuell/a ruta/rutor) laktos soja/baljväxter tomater råa komjölkprotein nötter tomater tillagade gluten (celiaki) mandel ärter ägg jordnötter citrusfrukter fisk annat Akut överkänslighetsreaktion: Beskriv vad skolan/eleven ska göra vid akut överkänslighetsreaktion: (vilken medicin, var finns den och hur och hur mycket ska intas, vem ska kontaktas osv.) Läkarintyg för elevens födoämnesöverkänslighet bifogas: JA NEJ Det är mycket viktigt att vårdnadshavaren informerar vid förändringar i elevens födoämnesallergi/överkänslighet. Nytt formulär ska lämnas in vid skolstart varje år. Ort Datum Vårdnadshavarens underskrift 16/16

Välkomna till ett nytt läsår!

Välkomna till ett nytt läsår! UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Gärdesskolorna Välkomna till ett nytt läsår! Jag vill önska alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår på Gärdesskolorna. Jag hoppas att ni har haft en skön och

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 STUREBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (8) 2015-08-14 info LÄSÅRET 2015/2016 Häftet innehåller kort information för läsåret samt blanketter som skall fyllas i och lämnas till skolan. SID 2(8) VÄLKOMMEN

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Det nya läsåret har startat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen som elev och förälder till Kulturama Gymnasium

Välkommen som elev och förälder till Kulturama Gymnasium ELEVREGI STRERI N G Välkommen som elev och förälder till Kulturama Gymnasium När du som elev skrivs in på skolan är det en del kompletterande uppgifter vi behöver. Vi ber er därför att så snabbt som möjligt

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

AKALLA GRUNDSKOLA

AKALLA GRUNDSKOLA AKALLA GRUNDSKOLA 2015 16 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER Kontakt SÅ HÄR NÅR DU OSS PÅ AKALLA GRUNDSKOLA: Telefon...08-508 45 100 Sveaborgsskolan...08-508 45 595 Mail...akallagrundskola@stockholm.se

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Varmt välkomna till ett nytt läsår! Nacka augusti 2016 Varmt välkomna till ett nytt läsår! Vi hälsar alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår! Vi kommer att starta upp med fokus på trygghetsarbete i klasserna. Terminsstart

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Välkomna till föräldramöte 3a och 3b Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Mötets innehåll Vad gör vi i skolan? Skolan informerar Fritids Läxor Utvecklingssamtal Om ett år En vädjan Skolans informationskanaler

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan Välkommen! Läsåret är redan i full gång och jag vill inleda med att önska elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett extra

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Vi hälsar dig välkommen som elev på Arlövs västra rektorsområde och hoppas att du kommer att trivas här. Det är viktigt att vi kan nå dina anhöriga, om något

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

Trädet. Välkomna till Trädets föräldramöte! Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Trädet. Välkomna till Trädets föräldramöte! Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Trädet Välkomna till Trädets föräldramöte! Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Informationsmöte Närvarolista skickas runt Klubben Nationella prov Skolwebben Förväntningar Ansvar

Läs mer

The Capital of Scandinavia. (Presentationen från föräldramötet) Med komentarer från Peter Frövik

The Capital of Scandinavia. (Presentationen från föräldramötet) Med komentarer från Peter Frövik (Presentationen från föräldramötet) Med komentarer från Peter Frövik Presentation av Stockholms skolwebb Presentation av MOOF (Meddelande om ogiltig frånvaro) Genomgång av sätt att anmäla giltig elevfrånvaro

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Jessica Carlberg Rektor, Tällbergs skola Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

A-Ö läsåret Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2016-2017 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVRÅD... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

segevångsskolans ordningsregler 7-9

segevångsskolans ordningsregler 7-9 Malmö stad Segevångsskolan Segevångsskolans ordningsregler Vi vill ha en skola som är en trygg arbetsplats för alla. Det krävs då att alla visar respekt och hänsyn till varandra. Med denna informationsbroschyr

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

FRUÄNGENS SKOLA Utbildningsförvaltningen

FRUÄNGENS SKOLA Utbildningsförvaltningen FRUÄNGENS SKOLA Utbildningsförvaltningen SID 1 (11) FRUÄNGENS SKOLA Besöksadress: Fruängsgatan 57-61 Adress: Box 6104, 12907 Hägersten Telefon: 08-508 23 700 E-post: fruangensskola@stockholm.se Webbplats:

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Upprättad 2014-11-25 Innehåll Skolplikt och elevens rätt till utbildning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Begreppsförklaring....

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Föräldramöte Herrängens skola

Föräldramöte Herrängens skola Föräldramöte 2017 Herrängens skola Presentation Mentorer Lisa Ek (6A) Alexander Augustsson (6B) Thomas Smith (6C) Catharina Glaas (6D) Resurser Peter Emas (Klubben) Johan Schenström (Resurspedagog) Spec

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Välkomna till Snösätraskolan!

Välkomna till Snösätraskolan! Information till hemmet Sida 1 (16) 2014-08-12 Välkomna till! Foto: Eva Parmsäter Information till vårdnadshavare/föräldrar och elever läsåret 2014/2015 Sida 2 (16) Välkomna tillbaka till ett nytt läsår

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Vänersborgs kommun LÄSÅRET

Vänersborgs kommun LÄSÅRET Vänersborgs kommun LÄSÅRET 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Postadress, telefonnummer 3 Rektor har ordet 4 Läsårstider, stängningsdagar fritids, skolplikt, ledighet 5 Policy för studier vid beviljad ledighet

Läs mer

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen 141029 - längre version I Skollagens femte kapitel och femte paragrafen om Trygghet och studiero finns bestämmelser kring ordningsregler. Ordningsregler ska finnas

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2016-2017 1 Innehållsförteckning Vision 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 5 Rutiner och information 6 Nationella prov 8 Regler

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11 Ordningsregler F-6 Västra Ingelstad skola Läsåret 10/11 Vi vill arbeta i en skola där vi alla bryr oss om och respekterar varandra. För att detta ska fungera måste alla elever följa vissa gemensamma regler.

Läs mer

FRUÄNGENS SKOLA Utbildningsförvaltningen

FRUÄNGENS SKOLA Utbildningsförvaltningen FRUÄNGENS SKOLA Utbildningsförvaltningen SID 1 (11) FRUÄNGENS SKOLA Besöksadress: Fruängsgatan 57-61 Adress: Box 6104, 12907 Hägersten Telefon: 08-508 23 700 E-post: fruangensskola@stockholm.se Webbplats:

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer