ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår."

Transkript

1 ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr Mars Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. KAMP- VILJA Protesterna mot neddragningarna i assistansen har bara börjat. Så deltar du!

2 LEDARE: EMMA JOHANSSON INGÅNG Torsdagen den 16 februari var en av årets kallaste dagar. Men kylan till trots letade sig ett åttiotal personer, framförallt från JAG och några från STIL, till Mynttorget för att protestera. Demonstrationen, som var en gemensam aktion av STIL och JAG, riktade sig mot delar av de förslag som framkommit i utredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning. En enmansutredning utförd av Susanne Billum som överlämnandes till regeringen samma dag. På många sätt var det en lyckad aktion och resulterade i stor mediabevakning med bland annat nyhetsinslag i både Rapport och Sveriges Radio. Och med en viss lättnad kunde jag konstatera att fokus på debatten riktades bort från fusket och istället kom att handla om personlig assistans som en livsviktig reform. Aktionen på Mynttorget kan också ses som ett första steg i den kampanj som STIL tillsammans med andra assistansanvändarorganisationer kommer att driva under våren med parollen Utan den personliga assistansen stannar livet. Kampanjen kommer att nå sin kulmen i en manifestation i Stockholm den 5 maj och ska på tydliga sätt illustrera vad som händer INNEHÅLL Det har talats mycket om Billums utredning om assistansen. Läs en sammanfattning. IL I SVERIGE Sidan 4 John Magnus Roos ska studera fritidsaktiviteter och har åsikter om kassans minuträkning. FEATURE Sidan 6 Emma Johansson är ordförande i Stil. om den personliga assistansen utarmas. Utan assistans stannar livet upp för många av oss, när vi inte längre kan leva och verka i samhället på lika villkor som andra. När de mänskliga rättigheterna inskränks blir livet till ett fängelse. Vi måste värna den reform som möjliggör för alla oss som har personlig assistans att leva ett självvalt och självbestämt liv. Det är inte läge att sitta hemma och gnälla över att allt går åt skogen med reformen. Nu är det upp till kamp som gäller och jag hoppas att fler från STIL kommer vara med under vårens aktioner. Tillsammans är vi starka och tillsammans gör vi skillnad! Håll koll på hemsida och vår nya facebookgrupp för löpande information om vad som händer så är du ständigt uppdaterad. Upptakten till protesten den 16 februari skedde i slutet av januari i form av en aktionsverkstad i samarbete med JAG. Under våren kommer ytterligare medlemsmöten ske i Stockholm så väl som i Sundsvall. På dessa medlemsmöten kommer fokus att handla om föreningens framtid. Detta kan ses som en upptakt till STIL-dagen och årsmötet i maj. Jag hoppas att jag då kommer att träffa på gamla bekanta och även nya medlemmar. I övrigt har styrelsen den senaste tiden arbetat med förslag till verksamhetsplan och budget för 2012, träffat valberedningen, lyft hur vi bättre ska nå ut med information till alla oss medlemmar och fortsatt diskussionen kring hur föreningen ska kunna organisera och finansiera ett starkare påverkansarbete än idag. Våren är på väg och i takt med den försvinner snön med stormsteg. Med ljuset och värmen blir det allt lättare att leta sig ut på gator och torg. Så jag hoppas vi ses där. Fulla med kämpaglöd och ett gemensamt mål att bevara och förbättra den personliga assistansen. Man ur huse och upp till kamp! Nu jobbar vi i team! Läs det senaste om vad som händer på STIL. AKTUELLT Sidan 10 Hur sitter vårjackan? Fashion- Freaks har goda råd och mönster för modemedvetna. TIPS Sidan 15 Aktivist? Javisst! Den 30 januari genomförde STIL tillsammans med JAG ett aktivistmöte om det nuvarande läget för den personliga assistansen. Drygt 30 personer närvarade vid träffen som framförallt kom att handla om hotet som föreligger mot den personliga assistansen. Försäkringskassans nya sätt att tolka vad som Missa aldrig en aktivitet! Vi kan påminna dig via SMS. För att få senaste nytt om STILs aktiviteter, direkt i din mobil, behöver du bara skicka ett SMS till nummer: Vi skickar påminnelser i god tid före aktiveteten. Vill du inte längre ha utskick i mobilen skickar du ett SMS med texten AVBRYT. egentligen är grundläggande behov gör att alltfler inte når upp till tjugotimmarsgränsen för personlig assistans. Kommunerna utesluter personer ur personkretsen enligt samma tolkning, vilket gör att alltfler förlorar rätten till personlig assistans överhuvudtaget. Jessica Smaaland och Erik Ljungberg deltog på aktivitetsträffen. Checklista för aktivister Att göra: Göra aktioner och demonstrationer. Både sådana som är noga planerade och sådana som är mer spontana. Använda sociala medier som facebook för att skapa ett konstant tryck. Skriva uttalanden och debattartiklar. Skapa nätverk som vi snabbt kan mobilisera. Skapa kontakt och relationer med politiker och andra betydelsefulla aktörer. Samla case som vi kan ge till journalister. Vara uppmärksamma på när beslut fattas och var, så att vi i god tid kan motverka dåliga beslut och vara på plats när viktiga beslut fattas. 2 ORIGINAL ORIGINAL 3

3 INBLICK IL I SVERIGE INBLICK - IL I SVERIGE Sammanfattning av förslagen i Susanne Billums utredning Den 16 februari presenterades Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning, enmansutredaren Susanne Billums utredning av den personliga assistansen. Många kritiska röster har höjts mot utredningen, bland annat från Billum själv som menar att hon fått för lite tid på sig att utreda frågan. Den skarpaste kritiken har dock kommit från assistansanvändare själva och organisationer som representerar dem. Utredningen ses som en rad förslag på förändringar som kan komma att försämra villkoren för assistansen och i förlängningen kan komma att bli slutet för assistansreformen. Innan utredningen tas upp i Socialutskottet och kan ligga till grund för en eventuell förändring av LSS, lagen som reglerar assistansen, finns det tid för olika instanser att yttra sig om utredningen. STIL är en sådan remissinstans och det är oerhört viktigt att synpunkter kommer in från dig som är arbetsledare. Ta vara på möjligheten att vara med och försvara den personliga assistansen! Hör av dig med dina synpunkter på utredningen till Katarina Bergwall se eller ) före 31 mars 2012! Vill du läsa utredningen i sin helhet går den att läsa på Regeringens hemsida: d/108/a/ Här följer en sammanfattning av utredningen, skriven av Jessica Smaaland på organisationen Assistansanordnarna. 4 ORIGINAL Tillstånd Större krav på tillstånd vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet. Det ska inte räcka med att visa att verksamheten har kompetens i ekonomi genom t.ex. en redovisningsfirma, utan personerna i ledande befattningar måste ha kunskapen. Dessutom ska de ha en ordnad privat ekonomi. I den personliga lämpligheten ligger kunskap om LSS och annan relevant lagstiftning. Juridiska ombud är godkänt att ha, men det ska vara ett krav att de agerar sakligt och korrekt. Olämpliga ombud ska resultera i att tillstånd ej ges/dras in. Tillstånd ska kunna återkallas om tillsynen visar att man ej når upp till kraven. Krav på den personliga assistenten Någon som företräder en assistansberättigad får ej arbeta som personlig assistent, dvs. god man, förvaltare eller ombud. En personlig assistent får enbart arbeta så många timmar som tillåts enligt lagen om husligt arbete, dvs högst 52 timmar i veckan och 300 timmar övertid/år. Ej vara under 18 år. Ej till följd av sjukdom eller ålderdom inte kunna assistera på ett bra sätt. Däremot finns ingen absolut övre åldergräns. Måste vara bosatt inom EU/ESS. Undantag om förälder bor utanför och barnet åker dit samt vid akuta tillfällen då man varit tvungen att ta in personal på plats. Men anordnaren måste ändå ange personuppgifter för assistenten. Anhöriga som personliga assistenter Kommunen som arbetsgivare, alternativt inspektion av Försäkringskassan, kommun samt Socialstyrelsen i hemmet utan rätt att säga nej. Förbättring av rutiner hos Försäkringskassan Det första beslutet om assistansersättning måste bli korrekt och av hög kvalitet. Mer medel till detta måste avsättas. Tvåårsomprövningar ska göras främst för att följa upp förändringar i hälsotillstånd och inte för att rätta till beslut. FK ska ha rätt att begära in uppgifter direkt från anordnare och utökade möjligheter att begära in uppgifter från Skatteverket om lämnad assistans. Medel ska tillsättas för att ta fram IT-system för FK kontroll. Koncentrerad handläggning av ett fåtal för att skapa förutsättningar för mera korrekta och enhetliga bedömningar. Övriga förslag Bolag ska vara lika skyldiga att tillhandahålla all assistans som kommunen, t.ex. under OB-tid. Utbetalning får endast ske till den som är berättigad personlig assistans, dennes lagliga företrädare eller den som har tillstånd att bedriva personlig assistans. Anordnare ska lämna in alla uppgifter rörande de personliga assistenterna som behövs för att motverka fusk i första hand namn, personnummer och adress. Återkrav på felaktigt utbetalt belopp ska kunna riktas mot, förutom den assistansberättigade själv (som nu), även mot ställföreträdare och anordnare. Retroaktiv ersättning kan enbart ges om man på förhand meddelat FK om vilka som ska arbeta och vem som ska anordna assistansen. Lämnad assistans ska månadsvis redovisas till FK. Föräldrar ska vara skyldiga att tillse att barn får den habilitering och utbildning barnet har rätt till oavsett om de föredrar att ansöka om assistansersättning. Om barnet har behov som inte bli tillgodosedda genom personlig assistans ska FK göra anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap 1 SoL. Myndigheter ska bli anmälningsskyldiga gentemot varandra. T.ex. om kommunen beviljar en insats där personlig assistans ej ges, men även om sådant som tyder på att assistansersättningen används felaktigt. Aktuella myndigheter är kommun, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Skatteverket. Utvidgat bemyndigande att utföra föreskrifter. Schablonersättning ej inom utredningen utan föreslås utredas mer Schablonen ska delas upp i tre delar: Faktiska lönekostnader för anställda assistenter, upp till ett fastställt högsta belopp Administrationskostnader (admin, utbildning, arbetsmiljö, personal) med ett schablonbelopp per anställd assistent som faktiskt utfört assistans under ett minsta antal timmar. Juridisk hjälp räknas ej. Assistansomkostnader per assistansanvändare som skulle kunna baseras på SCBs hushållets utgifter ( kr år 2009). Särskilt yttrande av experten Peter Sjöquist I utredningen inkluderas ett expertutlåtande från Peter Sjöquist på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Behovsbedömning i hemmiljö. Företrädare för brukare får inte ha egenintresse i utförande av assistans. Av patientsäkerhetsskäl och p.g.a. arbetsgivarens ansvar är huvudmännen överens om att åtgärder som normalt sett ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal endast kan bedömas som egenvård om de ska utföras av den enskilde själv eller anhörig, och inte om de ska utföras av anställd personal. Vidare framgår att åtgärder inte ska bedömas som egenvård om personalen behöver särskild utbildning för att utföra dem. Någonstans i utredningen står exemplet respiratorvård. Brukare ska inte kunna välja assistansersättning om ett behov kan tillgodoses genom hjälpmedel och anpassning. Enbart staten som huvudman. Många samlades på Myntorget i Stockholm den 16 februari för att protestera mot utredningen. Begränsa antalet beviljade timmar till maximalt 24 timmar per dygn för att öka efterfrågan på boende enligt LSS och alternativa insatser som kompletterande hemtjänst som kan ersätta dubbelassistans. En boendeinsats för personer med så omfattande behov som i denna grupp är i de allra flesta fall både mindre kostsam och ger högre kvalité i form av tillgång till personal med specialkompetens än personlig assistans. TYCK TILL! Mejla dina synpunkter på utredningen till katarina. eller ring Senast 31 mars! ORIGINAL 5

4 FEATURE FEATURE Framstående forskare föreslår att asistansbedömningar byter fokus: Från behov foto: malin berg till aktivitet Av Kenneth Westberg Assistansanvändarnas självbestämmande minskar av minuträkning och kontroll i vardagen. Det borde istället vara mer kontroll av hur anordnarna använder assistansersättningen anser John Magnus Roos, Fil Dr i psykologi och affilierad forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan Göteborg. Han ska nu studera fritidsaktiviteter hos assistansanvändare och anser att assistansbedömningar bör grundas på en persons aktiviteter istället för behov. John Magnus Roos kommer framöver att studera fritidsaktiviteter hos människor med funktionsnedsättning. Han kommer undersöka vad assistansberättigade i Västra Götalands län kan eller inte kan göra med hjälp av sin assistans. I avhandlingen Quality of personal assistance - shaped by governments, markets and corporations 2009 visade John Magnus Roos att assistansberättigade som valt privata anordnare i Västra Götalands län både är mer nöjda och hade fler assistanstimmar/vecka. Jag kommer att följa upp avhandlingen och integrera den med studien av fritidsaktiviteter. Försäkringskassan kommer under 2012 att utreda och eventuellt definiera begreppet goda levnadsvillkor som personlig assistans enligt LSS ska leda till. Även John Magnus Roos kommer att studera goda levnadsvillkor i sin studie. När Försäkringskassan utreder utgår de normalt från ett begrepp de själva definierat för att se om det stämmer, jag vill istället utgå från vad de assistansberättigade anser vara goda levnadsvillkor. Idag beviljas assistansersättning utifrån en bedömning av en persons behov. John Magnus Roos anser att assistansersättning istället borde beviljas utifrån de aktiviteter personen vill göra och hur han/hon ser på assistentens roll vid dessa, helt enkelt eftersom behovsbegreppet är så diffust och ger lite vägledning i praktiken. Här skulle de 10 aspekter som assistansanvändare efterfrågar hos assistenter som jag undersökte i min avhandling kunna användas. Med en sådan bedömning skulle självbestämmandet hamna i centrum, oavsett funktionsnedsättning. Sedan får Försäkringskas- De hårdare bedömningarna tror John Magnus Roos har samband med att det 2007 var en debatt om att vissa assistansföretag gav assistansberättigade pengar (sk trivselpengar) för privat konsumtion om de blev deras kunder. Sedan 2009 har det uppstått en förnyad debatt om kriminalitet hos vissa assan och handläggare ta ställning till hur pass rimliga dessa önskemål av aktiviteter är och hur väl de motsvarar intentionerna i LSS. John Magnus Roos anser att det är problematiskt att utgå från behov eftersom det är svårt att hitta en botten som kan ligga till grund för en objektiv bedömning. Ett aktivitetsbaserat system som också tar hänsyn till assistenternas roll i de olika aktiviteterna skulle ge ett mer rättvist och transparent system. ertygad om att de flesta av de som nu förlorar den assistans de haft sedan 1994 behöver den. Lösningen är inte att räkna minuter vid toalettbesök vilket nu sker, assistans borde handla om att det finns en person tillhands för att kunna leva ett självständigt liv och utöva självbestämmande. De hårdare bedömningarna har lett till en stark rädsla hos assistansberättigade, vilket John Magnus Roos vill exemplifiera med ett citat från sin avhandling. Det du måste förstå om du är en assistansanordnare är vad personlig assistans handlar om. Du måste ta det väldigt seriöst, att det är en reform som kan försvinna imorgon. Jag tror inte att det blir så men det finns inga garantier, jag har inga garantier alls i mitt liv. Jag planerar varje dag i mitt liv som om reformen kommer att finnas kvar, men du vet aldrig, den kan lika gärna försvinna imorgon, tekniskt, politiskt, du vet aldrig. John Magnus Roos forskar just nu på Ergonomidesign i Bromma förändrade Försäkringskassan bedömningarna för att få assistansersättning. Delar av de grundläggande behoven började räknas som integritetskänsliga och det blev svårare att nå upp till de 20 tim/vecka som krävs för att få assistansersättning. Alltfler förlorar nu sin assistans vid omprövningar. John Magnus Roos säger sig vara övsistansföretag, omfattningen har dock varit mycket oklar. Det har talats om att en tredjedel eller tio procent av all assistansersättning betalas ut felaktigt. Försäkringskassan har nyligen börjat tona ner omfattningen av fusket till hundratals miljoner från tidigare antaganden på flera miljarder. Försäkringsdirektör Svante Borg sade nyligen att assistansersättning som hanteras av ett fuskande företag räknats in i fuskets omfattning även om större delen av medlen används till kundernas assistans, detta är uppseendeväckande enligt John Magnus Roos. Det säger ju allt, om man räknar allt som betalas ut till fuskande 6 ORIGINAL ORIGINAL 7

5 FEATURE NOTERAT företag ser man inte det som trots allt kommer assistansanvändare till del. Och om dessutom 1,5 miljarder i fusk helt plötsligt är hundratals miljoner, då har man egentligen ingen koll utan det är antaganden som formas av tidsandan i samhället. John Magnus Roos vill däremot se mer kontroll av assistansanordnare och ifrågasätter stora vinster hos assistansföretag kom en lagändring som gjorde att företagen ansvarar för användningen av pengarna istället för assistansanvändaren. Pengar som assistansanvändaren tidigare fick behålla är idag ofta vinster hos privata assistansföretag enligt John Magnus Roos. Han anser att det varit för lite kontroll av vad anordnarna använder assistansersättningen till. Företagen borde fått större redovisningskrav gentemot Försäkringskassan genom återkoppling åt båda håll, så man ser vad som betalas ut och hur det använts. Assistansanvändarna borde även kunna rapportera in hur det fungerar, det saknas överhuvudtaget en återkoppling om assistansanvändare är nöjda eller missnöjda. Kan inte assistansanvändaren tappas bort om anordnaren rapporterar alltmer? De som kan styra sitt eget liv och välja har fortfarande frihet i ett system utan återkoppling, medan de som inte kan det missgynnas, de hamnar lätt i händerna på oseriösa aktörer och har svårt att föra sin talan när de väl hamnat där. John Magnus Roos är även kritisk till att stora vinster plockas ut av assistansföretag. Går man in på www. allabolag.se finns det skattade vinster på över 20 % hos vissa assistansföretag. 8 ORIGINAL När någon gör en hög vinst borde man undersöka vad som är så bra, det finns en risk att oseriösa anordnare tar ut höga vinster och ger en dålig kvalitet. Det vore intressant att granska vilka assistansanvändare som är hos oseriösa bolag, jag tror inte det alltid är de mest medvetna. Han är samtidigt kritisk till att det blivit svårare att starta ett företag för sin egen assistans. Att ha ett eget företag kan vara viktigt för att kunna vara självbestämmande och vissa har gjort det för att slippa hamna hos oseriösa aktörer menar Lösningen är inte att räkna minuter John Magnus Roos. I den tillståndsprövning som nu sker på Socialstyrelsen får 40 procent inte tillstånd för att starta assistansanordnare. Det är bra om oseriösa anordnare stoppas men det får inte bli för svårt att uppfylla kraven. Om det inte går att driva ett eget företag runt sin egen assistans, har samhället misslyckats lite tycker jag. Orsakerna till att så många assistansberättigade vill driva egna företag borde också analyseras tycker John Magnus Roos. Oavsett om det handlar om att assistansanordnare inte lever upp till den kvalitet som de assistansberättigade önskar, eller om det är ekonomiska incitament hos den assistansberättigade, så anser jag att det stora antalet ansökningar om att starta eget tyder på att någonting i reformen inte fungerar. Även om John Magnus Roos i sin avhandling visade att de assistansberättigade som varit aktiva och valt någon annan anordnare än kommunen har fått fler timmar och upplever bättre kvalitet i assistansen så är han skeptisk till att samhället delar upp de assistansberättigade i olika grupper, en som sköter sin egen talan och en annan som får mer stöd. Att både de som kan föra sin egen talan och de som inte kan det finns i samma assistanssystem gör dock situationen mer komplicerad menar han. Självbestämmandet måste gälla alla. Runt hälften av alla assistansberättigade har en kognitiv funktionsnedsättning och behöver stöd i att föra sin talan om självbestämmande, men det är ofta de som kan föra sin talan som syns i medierna. En seriös assistansanordnare ska klara alla nivåer och det är trots allt positivt att alla ryms i assistansreformen menar John Magnus Roos eftersom den ena gruppen kan driva utvecklingen framåt för alla andra. De som inte kan föra sin egen talan riskerar annars att falla i glömska. Det som kan vara ett problem är att de som kan föra sin egen talan kanske inte alltid är kapabla att ta perspektivet för den andra gruppen eftersom de utgår från sig själva, men kanske är de ändå bättre på att ta detta perspektiv än de politiker och forskare som saknar funktionsnedsättning, säger John Magnus Roos. John Magnus Roos intervjuades av Kenneth Westberg Läs mer på Bostadscenter.se en guide för bostadsanpassning Bostadscenter är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges fem rörelsehinderförbund RTP, DHR, NHR och RBU. Här kan både enskilda och professionella få ta del av ett brett utbud av information kring bostadsanpassning. Lagom till Hjultorget den maj i år släpper Bostadscenter dessutom en guide som ska bidra till att tydliggöra reglerna kring bostadsanpassning. Tanken är att guiden ska utgå ifrån brukarnas behov och vara en pedagogisk vägledning, både för den som söker anpassning av sin bostad men också för berörd myndighets handläggare vare sig det gäller Boverket eller på kommunal nivå. De fem rörelsehinderförbunden är: Förbunden är Personskadeförbundet RTP, DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, Reumatikerförbundet och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Läs mer på Grattis! Säger vi till Ann-Katrine i Östavall som svarade rätt på frågorna i Originals tävling i förra numret. Ann-Katrine fick ett presentkort med posten och vi hoppas att en rullstol därute har fått sig en make-over. Stödet till barn och unga med funktionsnedsättning behöver samordnas bättre (SoU6) Det finns stora problem med samordningen av stödet till barn och unga med funktionsnedsättning. Det konstaterar socialutskottet efter att ha tagit del av Riksrevisionens granskning. Trots många satsningar har de olika instanser i samhället som ger stöd till barn och unga med funktionsnedsättning fortfarande problem med att samverka. Följden blir att ansvaret för samordningen ligger hos föräldrarna. Regeringen planerar att göra en djupare analys av hur stödet och regelverket fungerar, där även åtgärder inom samverkan och samordning ska ingå. Utskottet välkomnar detta. Utskottet har fått veta att regeringen planerar att starta en försöksverksamhet med samordnare. Utskottet förutsätter att försöksverksamheten ges hög prioritet och påbörjas under 2012, samt att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning när försöksverksamheten har utvärder- Ny kurs på Teologiska Högskolan Vårterminen 2013 kommer en ny kurs att börja på Teologiska Högskolan i Stockholm. Kursen går under namnet Funktionshinder och mänskliga rättigheter behandlar hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning har utvecklats och utformats i Sverige, i andra länder och på global nivå. En ats. Riksdagen avslutade ärendet med detta. Läs mer på Tillståndsprövningen är för hård Tillståndsprövningen är för hård mot de som har sin assistans i ett eget bolag anser Björn Jidéus på Arbetsgivarföreningen KFO. Han beklagar att ansökningar kopieras men ser det samtidigt som ett tecken på att kraven är otydliga och att vissa blir desperata. Samtidigt är det mycket positivt att Försäkringskassan nu skruvat ner siffrorna på omfattningen av kriminalitet inom assistans. Små anordnare tvingas avsluta sin verksamhet, egna arbetsgivare har inte samma ekonomiska skydd, oklara krav leder till kopiering, säger Björn Jidéus, som vill skärpa viss kontroll men behålla brukaren i centrum. Läs mer på assistanskoll introduktion ges till hur funktionshinder och funktionsnedsättning behandlas i politik, forskning och lagstiftning i Sverige, EU och internationellt. Läs mer på ORIGINAL 9

6 AKTUELLT PÅ STIL AKTUELLT PÅ STIL Nu jobbar vi i team För att kunna ge dig som medlem bästa tänkbara service har vi valt att från och med nu arbeta i team. Det betyder att du kommer att tillhöra ett team där du har tillgång till fyra kontaktpersoner: din arbetsledarpartner, en person på löneavdelningen, en person på redovisningen (gällande ditt projekt), samt en person på timredovisningen (gällande dina assistanstimmar). Vem eller vilka du väljer att ha kontakt med i ditt team är givetvis upp till dig. Med detta hoppas vi kunna säkerställa att det alltid finns någon att tillgå när du behöver komma i kontakt med oss. Tjänstledighet Från och med den 19 mars kommer vår jurist, Hanna Eriksson, att vara tjänstledig från STIL för att prova på nytt jobb på Kammarrätten i Stockholm. Vi önskar Hanna lycka till och kommer inom kort att påbörja rekrytering av en vikarie för tjänsten. Ny grupp på facebook Du gillar väl STIL på facebook? Om inte får du gärna gå in och gilla STILs nya grupp som du hittar på: STIL.independentliving Där lägger vi upp länkar till nyheter och annat stort som smått. Självklart är även du välkommen att lägga upp länkar, tycka till och tipsa om sådant du finner intressant och viktigt på sidan. Workshop i Digitalt berättande Helgen den april bjuder vi in dig som medlem till en workshop i digitalt berättande. Där får du chansen att göra din egen kortfilm med hjälp av bilder, texter, ljudklipp, röst och rörliga bilder. Vet du med dig redan nu att detta skulle kunna vara något för dig, är du välkommen att mejla din intresseanmälan till Märk mejlet med Workshop i digitalt berättande och ange ditt namn och kontaktuppgifter i mejlet. Mer detaljerad information kommer vid senare tillfälle. Medlemsundersökning Under mars månad kommer vi att göra en medlemsundersökning för att få veta vad du som är medlem tycker är viktigt för en god kvalitet i assistansanordningen. Inom kort får du därför en enkät som vi gärna ser att du fyller i och skickar tillbaka till oss. Vi kommer även att ringa runt till ett tjugotal av er för att ställa följdfrågor till enkäten. Resultaten av de svar ni ger kommer sedan att ligga till grund för ett större kvalitetsarbete som inleds under våren. Demonstration mot nedskärningar Torsdagen den 16 februari överlämnade Susanne Billum sin enmansutredning om den personliga assistansen. För att uppmärksamma de hot som föreligger mot assistansen anordnades därför en gemensam aktion. STIL- och JAG-medlemmar samlades under eftermiddagen i JAGs lokaler för att tillverka plakat och tog sig sedan till Mynttorget där själva aktionen hölls. Se bilder från demonstrationen: Läs hela utredningen här: d/15773/a/ Vicki lägger luftgeväret på hyllan STILs egen Vicki Wedin har haft en lång och medaljkantad skyttekarriär. Nu låter hon meddela att det blivit dags för ett nytt livskapitel att ta sin början. Alla idrottskarriärer har ett slut, så även min. Strax innan jul bestämde jag mig för att lägga luftgeväret på hyllan och satsa på andra saker i livet, säger Vicki. Vicki berättar att hon nu hoppas kunna hitta andra saker som blir lika betydelsefulla som skyttet varit, och i jakten på nya inspirationskällor tror hon att jobbet blir en viktig del. Detta till trots lämnar beslutet henne med delade känslor. Det känns såklart vemodigt, men det är ett helt rätt beslut. Och det är med glädje och stolthet jag tittar i prisskåpet där två bronsmedaljer från paralympics, ett VM-guld och ett EM-guld trängs med en massa andra priser från olika tävlingar runt om i världen. Skyttet har gett mig mer än bara segrar. Det har möjliggjort för mig att få se mig runt i världen och möta underbara människor. Jag har fått lära mig mycket om andra kulturer och samtidigt kommit till insikt om att det vi i Sverige tar för självklart vad gäller tillgänglighet, assistans och integration många gånger inte alls är lika självklart i andra länder. Jag vill tacka för den sponsring och det stöd jag har fått av alla under alla år jag hållit på, säger Vicki avslutningsvis. 10 ORIGINAL ORIGINAL 11

7 ASSISTANSFAKTA ASSISTANSFAKTA Förmånsbeskattning när du reser Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) har nyligen avgett två domar som båda handlar om huruvida anhöriga till den assistansberättigade ska förmånsbeskattas om arbetsgivaren (STIL) betalar deras resa. I den ena domen är den assistansberättigade ett barn, i den andra handlar det om två makar. Båda domarna är tydliga på så sätt Försäkringskassan utreder brottslighet Utredningar inleds nu mot drygt tjugo assistansbolag där Försäkringskassan förväntar sig att hitta omfattande organiserad brottslighet. Samtidigt vill Svante Borg, Försäkringsdirektör på Försäkringskassan tona ner tidigare uppskattningar av omfattningen av felaktiga utbetalningar. Han vill även se att brukare ges möjlighet att ta mer ansvar för sin assistans och ser inte kontroll av enskilda assistanstimmar som effektiv mot den organiserade brottsligheten. Läs mer på org/assistanskoll Löneutbetalningar 2012 Lönerapport och tidsredovisning: Utbetalning sker då den: 5 mars 23 mars 5 april 25 april 7 maj 25 maj 5 juni 25 juni 5 juli 25 juli att rätten förklarar att arbetsgivaren ska förmånsbeskatta den anhörige om syftet med resan är att familjen (eller delar av den) ska genomföra en gemensam semesterresa. Om syftet med resan istället är att den assistansberättigade ska delta i rehabilitering eller åka på läger, en kurs eller liknande gäller andra regler. Högsta förvaltningsdomstolen betonar att det är svårt att ge några generella riktlinjer, utan varje resa måste bedömas var och en för sig. STIL kommer inom kort att ta fram nya riktlinjer vad gäller förmånsbeskattning. Om du har några frågor kring förmånsbeskattningen går det bra att höra av sig till Maria Bredberg på telefonnummer Lägesrapport från Socialstyrelsen I början av februari 2012 presenterade Socialstyrelsen en lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso-, sjukvård och socialtjänst. Rapporten tar bland annat upp problematiken kring bemötande och självbestämmande när det kommer till assistansersättning. Ett avsnitt i rapporten berör den ojämlikhet som visat sig finnas vad gäller den somatiska vården för personer med psykisk funktionsnedsättning. Till exempel upptäcks bröstcancer senare hos denna grupp och risken att avlida inom sex månader efter en hjärtinfarkt är större för dessa personer. Andra områden som lyfts är de merutgifter som uppstår för personer med funktionsnedsättning och de stora skillnaderna som finns i hur rehabiliteringsinsatser och socialtjänstens stöd tilldelas i olika delar av landet. Vidare behandlas det faktum att andelen personer som är nöjda med sina assister är låg. Andelen nöjda är högst bland dem som anlitar ett brukarkooperativ eller är sin egen assistansanordnare. Hela rapporten finns att läsa på STIL växer! Vi säger varmt välkommen till följande nya medlemmar: Amanda från Alnö Rune från Borlänge 1. Helena Svensson Som samordnare och kundansvarig på olika assistansbolag. Har varit egen arbetsgivare för mina assistenter sedan år Träffar vänner, ser på en hel del film/serier och att umgås med pojkvännen. 5. Glad, lyhörd och lite morgontrött. frågor till nya medarbetare 51. Namn: 2. Arbetsuppgifter på STIL: 3. Tidigare har jag jobbat med: 4. Det gör jag på min fritid: 5. Tre ord som beskriver mig: 1. Malin Waldemarsson 2. Deltid med informationsträffar och informationsspridning i första hand i Småland och Östergötland.. 3. Jag har de senaste femton åren arbetat med personlig assistans på olika sätt. Som personlig assistent, medarbetsledare, tjänsteman, utbildare och handledare. Jag har rötterna i den kooperativa assistansanordnarformen med ett IL-tänk och tycker att det är ett hedersuppdrag att få börja jobba på STIL. 4. Umgås med familj och vänner, lyssna på musik, titta på film, läsa böcker och ibland snörar jag på mig joggingskorna. 5. Ideologisk, nyfiken och engagerad. 1. Niklas Pettersson 2. Rådgivare i personalfrågor; rekrytering, schemaläggning och bemanning. 3. Regionansvarig rekryterare på reklambyrån Caliptus. Assistent i STIL samt i andra assistansbolag. Behandlingsassistent, habiliteringsassistent, elevassistent m.m. 4. På min fritid utövar jag judo och även Brasiliansk Jiu-Jitsu. Andra intressen jag har är matlagning och inredning. 5. Hälsomedveten, matglad, globetrotter. 1. Veronica Kallander 2.. Övergripande stötta arbetsledare i sin assistans. 3. Jobbat på STIL 2004, med ungefär samma saker som nu. Dessutom arbetat på ILI som kontorsansvarig. Har jobbat på Strömstads kommun som verksamhetsansvarig för personlig assistans. 4. Går gärna på restaurang, bio, musikaler och konserter. 5. Rak, social, morgontrött. 12 ORIGINAL ORIGINAL 13

8 KONTAKTA KONTORET KALENDARIUM + TIPS STILs arbetsledarpartners Om du har frågor eller vill diskutera något som rör din personliga assistans kontakta din egen arbetsledarpartner! Mats Axedal Veronica Kallander Carola Johansson Helena Svensson Malin Waldemarsson Kicki Westerberg April 2 Måndag Medlemsmöte. Stockholm April Lördag-söndag Kortfilmsworkshop. Stockholm Maj 5 Lördag Större gemensam aktion tillsammans med andra assistansanordnare. Stockholm Maj 12 Lördag STIL-dagen. Stockholm Maj 15 Tisdag Informationsträff. Linköping Maj Tisdag-onsdag Hjultorget. Stockholm Maj 26 Lördag Marschen för tillgänglighet. Hela landet Dessutom: Informationsträff 2 i Sundsvall i april. Öppet Hus på STILs kontor i Farsta i juni. Exakt datum för dessa aktiviteter meddelas senare. Ekonomiavdelningen Om du vill veta hur ekonomin ligger till på ditt projekt eller hur många timmar du har gjort av med, kontakta ekonomiavdelningen. Maria Bredberg Ekonomichef Projektekonomi Katarina Bergwall Verksamhetsledare Gun-Britt Thorell Timredovisning Carina Fasth Chef för resursavdelningen Kerstin Kruse Timredovisning STILs ledningsgrupp I ledningsgruppen ingår även Maria Bredberg och Hanna Eriksson. Nicoletta Zoannos Kommunikationschef (föräldraledig) Sara Hallström Assistansomkostnader Juridikavdelningen Hjälper dig med ansökningar, överklagan och förberedelser inför omprövning. Hanna Eriksson Jurist Ros-Marie Berglund Assistansomkostnader ORIGINAL är en medlemstidning för STILs medlemmar som utkommer med 4 nummer/år. Redaktion: Herman Grafström, , herman. Linda Håkansson, , Foto: Sandra Qvist, Linda Håkansson omslag: Linda Håkansson Ansvarig utgivare: Katarina Bergwall, , Enkla vägar till snygga kläder Sedan 2000-talets början har Susanne Berg och Meagan Whellans drivit idén om snygga och funktionella kläder utformade för sittande former. På sajten www. fashionfreaks.se ger de tips på enkla sätt att konstruera kläder utifrån de behov som uppstår för rullstolsanvändaren. På ett överskådligt sätt erbjuder sajten grundmönster att utgå ifrån för att sy helt nya kreationer, men även syinstruktioner för hur man lätt kan anpassa redan färdigsydda kläder. Meagan Whellans kommer ursprungligen från Australien och har examen i textildesign från ett av Melbournes universitet. Susanne Berg är verksamhetsledare på Independent Living Institute sedan 2010, frilansar som skribent och utredare och är rullstolsanvändare sedan 30 år. Jag har sytt och ändrat kläder i mängder under mitt kvartssekel som rullstolsanvändare utan att hitta en bra lösning träffade jag Meagan och vi började diskutera kläder nästan omedelbart, berättar Susanne. Dessa samtal övergick sedan i försöksverksamhet där standardmönster testades och utvecklades. Fokus för projektet ligger dock på just mönster och syinstruktioner, inte på produktion av kläderna i sig. Men tanken är att vem som helst ska kunna använda sig av Fashionfreaks mönster och instruktioner, även för den som tidigare aldrig sytt. Bilder och mönster finns på 14 ORIGINAL ORIGINAL 15

9 Avs: STIL Storforsplan Farsta Gissa hur mycket vi tjänar på din personliga assistans... Rätt svar: 0 kronor På STIL har vi inga aktieägare som vill göra vinst. Vi satsar istället på hög kvalitet för dig och dina personliga assistenter. STIL är en assistansanordnare som även bedriver påverkansarbete där det behövs: för att bevara assistansen och förbättra tillgängligheten. För alla. Stockholm: , Sundsvalll , Personligt stöd och service Juridisk expertis Assistansgaranti Professionella utbildningar Medarbetare med egen erfarenhet

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Sundbyberg 2012-04-17

Sundbyberg 2012-04-17 Sundbyberg 2012-04-17 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: s.fst@social.ministry.se Yttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU2012:6 Handikappförbunden är ett partipolitiskt

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent Ersätter: 1997:164, 2005:2 Bilagor: Provexemplar fullmakt

Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent Ersätter: 1997:164, 2005:2 Bilagor: Provexemplar fullmakt Cirkulärnr: 2006:39 Diarienr: 2006/1608 Handläggare: Anna Ingmanson Avdelning: Vård och omsorg Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2006-06-22 Mottagare: Handikappomsorg Äldreomsorg Individ och

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Socialpolitik Fakta i korthet

Socialpolitik Fakta i korthet Jag har haft personlig assistent i nästan 17 år. Under de 17 åren har mina två barn kunnat växa upp hemma med sin mamma, inte hälsat på mig på ett boende, som säkert hade varit fallet utan LSS-insatser.

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Stockholm 11 juni 2014 Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO har drygt 500 medlemsföretag inom personlig

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

3tips på ORIGINAL. Vi är här för att kräva våra rättigheter. Erik & Aiai förenklar. Assistans för välfärd. Pimpa din rullstol.

3tips på ORIGINAL. Vi är här för att kräva våra rättigheter. Erik & Aiai förenklar. Assistans för välfärd. Pimpa din rullstol. ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 3 2011 Oktober FLYTT TILL FARSTA STIL byter adress Vi är här för att kräva våra rättigheter 200 IL-aktivister höjer rösten mot EU 3tips på coola kurser Erik

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Assistansersättning och skattefrågor kring personliga assistenters medverkan vid resor med den assistansberättigade

Assistansersättning och skattefrågor kring personliga assistenters medverkan vid resor med den assistansberättigade Skatteverket Humana Assistans AB Att: Harald Wessman Box 184 701 43 Örebro Assistansersättning och skattefrågor kring personliga assistenters medverkan vid resor med den assistansberättigade Ni har i brev

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Studenter som ska ut på praktik bland barn med funktionshinder är skyldiga att uppvisa att registerutdrag om sig

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Sida 1 av 10 Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Att enskilda personer och företag fuskar förstör för alla de som är beroende av sin assistans.

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition.

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition. 1(5) Vårt diarienummer: KS-KOM-2008-00834 Till Socialdepartementet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Socialdepartementet

Läs mer