ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår."

Transkript

1 ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr Mars Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. KAMP- VILJA Protesterna mot neddragningarna i assistansen har bara börjat. Så deltar du!

2 LEDARE: EMMA JOHANSSON INGÅNG Torsdagen den 16 februari var en av årets kallaste dagar. Men kylan till trots letade sig ett åttiotal personer, framförallt från JAG och några från STIL, till Mynttorget för att protestera. Demonstrationen, som var en gemensam aktion av STIL och JAG, riktade sig mot delar av de förslag som framkommit i utredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning. En enmansutredning utförd av Susanne Billum som överlämnandes till regeringen samma dag. På många sätt var det en lyckad aktion och resulterade i stor mediabevakning med bland annat nyhetsinslag i både Rapport och Sveriges Radio. Och med en viss lättnad kunde jag konstatera att fokus på debatten riktades bort från fusket och istället kom att handla om personlig assistans som en livsviktig reform. Aktionen på Mynttorget kan också ses som ett första steg i den kampanj som STIL tillsammans med andra assistansanvändarorganisationer kommer att driva under våren med parollen Utan den personliga assistansen stannar livet. Kampanjen kommer att nå sin kulmen i en manifestation i Stockholm den 5 maj och ska på tydliga sätt illustrera vad som händer INNEHÅLL Det har talats mycket om Billums utredning om assistansen. Läs en sammanfattning. IL I SVERIGE Sidan 4 John Magnus Roos ska studera fritidsaktiviteter och har åsikter om kassans minuträkning. FEATURE Sidan 6 Emma Johansson är ordförande i Stil. om den personliga assistansen utarmas. Utan assistans stannar livet upp för många av oss, när vi inte längre kan leva och verka i samhället på lika villkor som andra. När de mänskliga rättigheterna inskränks blir livet till ett fängelse. Vi måste värna den reform som möjliggör för alla oss som har personlig assistans att leva ett självvalt och självbestämt liv. Det är inte läge att sitta hemma och gnälla över att allt går åt skogen med reformen. Nu är det upp till kamp som gäller och jag hoppas att fler från STIL kommer vara med under vårens aktioner. Tillsammans är vi starka och tillsammans gör vi skillnad! Håll koll på hemsida och vår nya facebookgrupp för löpande information om vad som händer så är du ständigt uppdaterad. Upptakten till protesten den 16 februari skedde i slutet av januari i form av en aktionsverkstad i samarbete med JAG. Under våren kommer ytterligare medlemsmöten ske i Stockholm så väl som i Sundsvall. På dessa medlemsmöten kommer fokus att handla om föreningens framtid. Detta kan ses som en upptakt till STIL-dagen och årsmötet i maj. Jag hoppas att jag då kommer att träffa på gamla bekanta och även nya medlemmar. I övrigt har styrelsen den senaste tiden arbetat med förslag till verksamhetsplan och budget för 2012, träffat valberedningen, lyft hur vi bättre ska nå ut med information till alla oss medlemmar och fortsatt diskussionen kring hur föreningen ska kunna organisera och finansiera ett starkare påverkansarbete än idag. Våren är på väg och i takt med den försvinner snön med stormsteg. Med ljuset och värmen blir det allt lättare att leta sig ut på gator och torg. Så jag hoppas vi ses där. Fulla med kämpaglöd och ett gemensamt mål att bevara och förbättra den personliga assistansen. Man ur huse och upp till kamp! Nu jobbar vi i team! Läs det senaste om vad som händer på STIL. AKTUELLT Sidan 10 Hur sitter vårjackan? Fashion- Freaks har goda råd och mönster för modemedvetna. TIPS Sidan 15 Aktivist? Javisst! Den 30 januari genomförde STIL tillsammans med JAG ett aktivistmöte om det nuvarande läget för den personliga assistansen. Drygt 30 personer närvarade vid träffen som framförallt kom att handla om hotet som föreligger mot den personliga assistansen. Försäkringskassans nya sätt att tolka vad som Missa aldrig en aktivitet! Vi kan påminna dig via SMS. För att få senaste nytt om STILs aktiviteter, direkt i din mobil, behöver du bara skicka ett SMS till nummer: Vi skickar påminnelser i god tid före aktiveteten. Vill du inte längre ha utskick i mobilen skickar du ett SMS med texten AVBRYT. egentligen är grundläggande behov gör att alltfler inte når upp till tjugotimmarsgränsen för personlig assistans. Kommunerna utesluter personer ur personkretsen enligt samma tolkning, vilket gör att alltfler förlorar rätten till personlig assistans överhuvudtaget. Jessica Smaaland och Erik Ljungberg deltog på aktivitetsträffen. Checklista för aktivister Att göra: Göra aktioner och demonstrationer. Både sådana som är noga planerade och sådana som är mer spontana. Använda sociala medier som facebook för att skapa ett konstant tryck. Skriva uttalanden och debattartiklar. Skapa nätverk som vi snabbt kan mobilisera. Skapa kontakt och relationer med politiker och andra betydelsefulla aktörer. Samla case som vi kan ge till journalister. Vara uppmärksamma på när beslut fattas och var, så att vi i god tid kan motverka dåliga beslut och vara på plats när viktiga beslut fattas. 2 ORIGINAL ORIGINAL 3

3 INBLICK IL I SVERIGE INBLICK - IL I SVERIGE Sammanfattning av förslagen i Susanne Billums utredning Den 16 februari presenterades Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning, enmansutredaren Susanne Billums utredning av den personliga assistansen. Många kritiska röster har höjts mot utredningen, bland annat från Billum själv som menar att hon fått för lite tid på sig att utreda frågan. Den skarpaste kritiken har dock kommit från assistansanvändare själva och organisationer som representerar dem. Utredningen ses som en rad förslag på förändringar som kan komma att försämra villkoren för assistansen och i förlängningen kan komma att bli slutet för assistansreformen. Innan utredningen tas upp i Socialutskottet och kan ligga till grund för en eventuell förändring av LSS, lagen som reglerar assistansen, finns det tid för olika instanser att yttra sig om utredningen. STIL är en sådan remissinstans och det är oerhört viktigt att synpunkter kommer in från dig som är arbetsledare. Ta vara på möjligheten att vara med och försvara den personliga assistansen! Hör av dig med dina synpunkter på utredningen till Katarina Bergwall se eller ) före 31 mars 2012! Vill du läsa utredningen i sin helhet går den att läsa på Regeringens hemsida: d/108/a/ Här följer en sammanfattning av utredningen, skriven av Jessica Smaaland på organisationen Assistansanordnarna. 4 ORIGINAL Tillstånd Större krav på tillstånd vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet. Det ska inte räcka med att visa att verksamheten har kompetens i ekonomi genom t.ex. en redovisningsfirma, utan personerna i ledande befattningar måste ha kunskapen. Dessutom ska de ha en ordnad privat ekonomi. I den personliga lämpligheten ligger kunskap om LSS och annan relevant lagstiftning. Juridiska ombud är godkänt att ha, men det ska vara ett krav att de agerar sakligt och korrekt. Olämpliga ombud ska resultera i att tillstånd ej ges/dras in. Tillstånd ska kunna återkallas om tillsynen visar att man ej når upp till kraven. Krav på den personliga assistenten Någon som företräder en assistansberättigad får ej arbeta som personlig assistent, dvs. god man, förvaltare eller ombud. En personlig assistent får enbart arbeta så många timmar som tillåts enligt lagen om husligt arbete, dvs högst 52 timmar i veckan och 300 timmar övertid/år. Ej vara under 18 år. Ej till följd av sjukdom eller ålderdom inte kunna assistera på ett bra sätt. Däremot finns ingen absolut övre åldergräns. Måste vara bosatt inom EU/ESS. Undantag om förälder bor utanför och barnet åker dit samt vid akuta tillfällen då man varit tvungen att ta in personal på plats. Men anordnaren måste ändå ange personuppgifter för assistenten. Anhöriga som personliga assistenter Kommunen som arbetsgivare, alternativt inspektion av Försäkringskassan, kommun samt Socialstyrelsen i hemmet utan rätt att säga nej. Förbättring av rutiner hos Försäkringskassan Det första beslutet om assistansersättning måste bli korrekt och av hög kvalitet. Mer medel till detta måste avsättas. Tvåårsomprövningar ska göras främst för att följa upp förändringar i hälsotillstånd och inte för att rätta till beslut. FK ska ha rätt att begära in uppgifter direkt från anordnare och utökade möjligheter att begära in uppgifter från Skatteverket om lämnad assistans. Medel ska tillsättas för att ta fram IT-system för FK kontroll. Koncentrerad handläggning av ett fåtal för att skapa förutsättningar för mera korrekta och enhetliga bedömningar. Övriga förslag Bolag ska vara lika skyldiga att tillhandahålla all assistans som kommunen, t.ex. under OB-tid. Utbetalning får endast ske till den som är berättigad personlig assistans, dennes lagliga företrädare eller den som har tillstånd att bedriva personlig assistans. Anordnare ska lämna in alla uppgifter rörande de personliga assistenterna som behövs för att motverka fusk i första hand namn, personnummer och adress. Återkrav på felaktigt utbetalt belopp ska kunna riktas mot, förutom den assistansberättigade själv (som nu), även mot ställföreträdare och anordnare. Retroaktiv ersättning kan enbart ges om man på förhand meddelat FK om vilka som ska arbeta och vem som ska anordna assistansen. Lämnad assistans ska månadsvis redovisas till FK. Föräldrar ska vara skyldiga att tillse att barn får den habilitering och utbildning barnet har rätt till oavsett om de föredrar att ansöka om assistansersättning. Om barnet har behov som inte bli tillgodosedda genom personlig assistans ska FK göra anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap 1 SoL. Myndigheter ska bli anmälningsskyldiga gentemot varandra. T.ex. om kommunen beviljar en insats där personlig assistans ej ges, men även om sådant som tyder på att assistansersättningen används felaktigt. Aktuella myndigheter är kommun, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Skatteverket. Utvidgat bemyndigande att utföra föreskrifter. Schablonersättning ej inom utredningen utan föreslås utredas mer Schablonen ska delas upp i tre delar: Faktiska lönekostnader för anställda assistenter, upp till ett fastställt högsta belopp Administrationskostnader (admin, utbildning, arbetsmiljö, personal) med ett schablonbelopp per anställd assistent som faktiskt utfört assistans under ett minsta antal timmar. Juridisk hjälp räknas ej. Assistansomkostnader per assistansanvändare som skulle kunna baseras på SCBs hushållets utgifter ( kr år 2009). Särskilt yttrande av experten Peter Sjöquist I utredningen inkluderas ett expertutlåtande från Peter Sjöquist på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Behovsbedömning i hemmiljö. Företrädare för brukare får inte ha egenintresse i utförande av assistans. Av patientsäkerhetsskäl och p.g.a. arbetsgivarens ansvar är huvudmännen överens om att åtgärder som normalt sett ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal endast kan bedömas som egenvård om de ska utföras av den enskilde själv eller anhörig, och inte om de ska utföras av anställd personal. Vidare framgår att åtgärder inte ska bedömas som egenvård om personalen behöver särskild utbildning för att utföra dem. Någonstans i utredningen står exemplet respiratorvård. Brukare ska inte kunna välja assistansersättning om ett behov kan tillgodoses genom hjälpmedel och anpassning. Enbart staten som huvudman. Många samlades på Myntorget i Stockholm den 16 februari för att protestera mot utredningen. Begränsa antalet beviljade timmar till maximalt 24 timmar per dygn för att öka efterfrågan på boende enligt LSS och alternativa insatser som kompletterande hemtjänst som kan ersätta dubbelassistans. En boendeinsats för personer med så omfattande behov som i denna grupp är i de allra flesta fall både mindre kostsam och ger högre kvalité i form av tillgång till personal med specialkompetens än personlig assistans. TYCK TILL! Mejla dina synpunkter på utredningen till katarina. eller ring Senast 31 mars! ORIGINAL 5

4 FEATURE FEATURE Framstående forskare föreslår att asistansbedömningar byter fokus: Från behov foto: malin berg till aktivitet Av Kenneth Westberg Assistansanvändarnas självbestämmande minskar av minuträkning och kontroll i vardagen. Det borde istället vara mer kontroll av hur anordnarna använder assistansersättningen anser John Magnus Roos, Fil Dr i psykologi och affilierad forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan Göteborg. Han ska nu studera fritidsaktiviteter hos assistansanvändare och anser att assistansbedömningar bör grundas på en persons aktiviteter istället för behov. John Magnus Roos kommer framöver att studera fritidsaktiviteter hos människor med funktionsnedsättning. Han kommer undersöka vad assistansberättigade i Västra Götalands län kan eller inte kan göra med hjälp av sin assistans. I avhandlingen Quality of personal assistance - shaped by governments, markets and corporations 2009 visade John Magnus Roos att assistansberättigade som valt privata anordnare i Västra Götalands län både är mer nöjda och hade fler assistanstimmar/vecka. Jag kommer att följa upp avhandlingen och integrera den med studien av fritidsaktiviteter. Försäkringskassan kommer under 2012 att utreda och eventuellt definiera begreppet goda levnadsvillkor som personlig assistans enligt LSS ska leda till. Även John Magnus Roos kommer att studera goda levnadsvillkor i sin studie. När Försäkringskassan utreder utgår de normalt från ett begrepp de själva definierat för att se om det stämmer, jag vill istället utgå från vad de assistansberättigade anser vara goda levnadsvillkor. Idag beviljas assistansersättning utifrån en bedömning av en persons behov. John Magnus Roos anser att assistansersättning istället borde beviljas utifrån de aktiviteter personen vill göra och hur han/hon ser på assistentens roll vid dessa, helt enkelt eftersom behovsbegreppet är så diffust och ger lite vägledning i praktiken. Här skulle de 10 aspekter som assistansanvändare efterfrågar hos assistenter som jag undersökte i min avhandling kunna användas. Med en sådan bedömning skulle självbestämmandet hamna i centrum, oavsett funktionsnedsättning. Sedan får Försäkringskas- De hårdare bedömningarna tror John Magnus Roos har samband med att det 2007 var en debatt om att vissa assistansföretag gav assistansberättigade pengar (sk trivselpengar) för privat konsumtion om de blev deras kunder. Sedan 2009 har det uppstått en förnyad debatt om kriminalitet hos vissa assan och handläggare ta ställning till hur pass rimliga dessa önskemål av aktiviteter är och hur väl de motsvarar intentionerna i LSS. John Magnus Roos anser att det är problematiskt att utgå från behov eftersom det är svårt att hitta en botten som kan ligga till grund för en objektiv bedömning. Ett aktivitetsbaserat system som också tar hänsyn till assistenternas roll i de olika aktiviteterna skulle ge ett mer rättvist och transparent system. ertygad om att de flesta av de som nu förlorar den assistans de haft sedan 1994 behöver den. Lösningen är inte att räkna minuter vid toalettbesök vilket nu sker, assistans borde handla om att det finns en person tillhands för att kunna leva ett självständigt liv och utöva självbestämmande. De hårdare bedömningarna har lett till en stark rädsla hos assistansberättigade, vilket John Magnus Roos vill exemplifiera med ett citat från sin avhandling. Det du måste förstå om du är en assistansanordnare är vad personlig assistans handlar om. Du måste ta det väldigt seriöst, att det är en reform som kan försvinna imorgon. Jag tror inte att det blir så men det finns inga garantier, jag har inga garantier alls i mitt liv. Jag planerar varje dag i mitt liv som om reformen kommer att finnas kvar, men du vet aldrig, den kan lika gärna försvinna imorgon, tekniskt, politiskt, du vet aldrig. John Magnus Roos forskar just nu på Ergonomidesign i Bromma förändrade Försäkringskassan bedömningarna för att få assistansersättning. Delar av de grundläggande behoven började räknas som integritetskänsliga och det blev svårare att nå upp till de 20 tim/vecka som krävs för att få assistansersättning. Alltfler förlorar nu sin assistans vid omprövningar. John Magnus Roos säger sig vara övsistansföretag, omfattningen har dock varit mycket oklar. Det har talats om att en tredjedel eller tio procent av all assistansersättning betalas ut felaktigt. Försäkringskassan har nyligen börjat tona ner omfattningen av fusket till hundratals miljoner från tidigare antaganden på flera miljarder. Försäkringsdirektör Svante Borg sade nyligen att assistansersättning som hanteras av ett fuskande företag räknats in i fuskets omfattning även om större delen av medlen används till kundernas assistans, detta är uppseendeväckande enligt John Magnus Roos. Det säger ju allt, om man räknar allt som betalas ut till fuskande 6 ORIGINAL ORIGINAL 7

5 FEATURE NOTERAT företag ser man inte det som trots allt kommer assistansanvändare till del. Och om dessutom 1,5 miljarder i fusk helt plötsligt är hundratals miljoner, då har man egentligen ingen koll utan det är antaganden som formas av tidsandan i samhället. John Magnus Roos vill däremot se mer kontroll av assistansanordnare och ifrågasätter stora vinster hos assistansföretag kom en lagändring som gjorde att företagen ansvarar för användningen av pengarna istället för assistansanvändaren. Pengar som assistansanvändaren tidigare fick behålla är idag ofta vinster hos privata assistansföretag enligt John Magnus Roos. Han anser att det varit för lite kontroll av vad anordnarna använder assistansersättningen till. Företagen borde fått större redovisningskrav gentemot Försäkringskassan genom återkoppling åt båda håll, så man ser vad som betalas ut och hur det använts. Assistansanvändarna borde även kunna rapportera in hur det fungerar, det saknas överhuvudtaget en återkoppling om assistansanvändare är nöjda eller missnöjda. Kan inte assistansanvändaren tappas bort om anordnaren rapporterar alltmer? De som kan styra sitt eget liv och välja har fortfarande frihet i ett system utan återkoppling, medan de som inte kan det missgynnas, de hamnar lätt i händerna på oseriösa aktörer och har svårt att föra sin talan när de väl hamnat där. John Magnus Roos är även kritisk till att stora vinster plockas ut av assistansföretag. Går man in på www. allabolag.se finns det skattade vinster på över 20 % hos vissa assistansföretag. 8 ORIGINAL När någon gör en hög vinst borde man undersöka vad som är så bra, det finns en risk att oseriösa anordnare tar ut höga vinster och ger en dålig kvalitet. Det vore intressant att granska vilka assistansanvändare som är hos oseriösa bolag, jag tror inte det alltid är de mest medvetna. Han är samtidigt kritisk till att det blivit svårare att starta ett företag för sin egen assistans. Att ha ett eget företag kan vara viktigt för att kunna vara självbestämmande och vissa har gjort det för att slippa hamna hos oseriösa aktörer menar Lösningen är inte att räkna minuter John Magnus Roos. I den tillståndsprövning som nu sker på Socialstyrelsen får 40 procent inte tillstånd för att starta assistansanordnare. Det är bra om oseriösa anordnare stoppas men det får inte bli för svårt att uppfylla kraven. Om det inte går att driva ett eget företag runt sin egen assistans, har samhället misslyckats lite tycker jag. Orsakerna till att så många assistansberättigade vill driva egna företag borde också analyseras tycker John Magnus Roos. Oavsett om det handlar om att assistansanordnare inte lever upp till den kvalitet som de assistansberättigade önskar, eller om det är ekonomiska incitament hos den assistansberättigade, så anser jag att det stora antalet ansökningar om att starta eget tyder på att någonting i reformen inte fungerar. Även om John Magnus Roos i sin avhandling visade att de assistansberättigade som varit aktiva och valt någon annan anordnare än kommunen har fått fler timmar och upplever bättre kvalitet i assistansen så är han skeptisk till att samhället delar upp de assistansberättigade i olika grupper, en som sköter sin egen talan och en annan som får mer stöd. Att både de som kan föra sin egen talan och de som inte kan det finns i samma assistanssystem gör dock situationen mer komplicerad menar han. Självbestämmandet måste gälla alla. Runt hälften av alla assistansberättigade har en kognitiv funktionsnedsättning och behöver stöd i att föra sin talan om självbestämmande, men det är ofta de som kan föra sin talan som syns i medierna. En seriös assistansanordnare ska klara alla nivåer och det är trots allt positivt att alla ryms i assistansreformen menar John Magnus Roos eftersom den ena gruppen kan driva utvecklingen framåt för alla andra. De som inte kan föra sin egen talan riskerar annars att falla i glömska. Det som kan vara ett problem är att de som kan föra sin egen talan kanske inte alltid är kapabla att ta perspektivet för den andra gruppen eftersom de utgår från sig själva, men kanske är de ändå bättre på att ta detta perspektiv än de politiker och forskare som saknar funktionsnedsättning, säger John Magnus Roos. John Magnus Roos intervjuades av Kenneth Westberg Läs mer på Bostadscenter.se en guide för bostadsanpassning Bostadscenter är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges fem rörelsehinderförbund RTP, DHR, NHR och RBU. Här kan både enskilda och professionella få ta del av ett brett utbud av information kring bostadsanpassning. Lagom till Hjultorget den maj i år släpper Bostadscenter dessutom en guide som ska bidra till att tydliggöra reglerna kring bostadsanpassning. Tanken är att guiden ska utgå ifrån brukarnas behov och vara en pedagogisk vägledning, både för den som söker anpassning av sin bostad men också för berörd myndighets handläggare vare sig det gäller Boverket eller på kommunal nivå. De fem rörelsehinderförbunden är: Förbunden är Personskadeförbundet RTP, DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, Reumatikerförbundet och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Läs mer på Grattis! Säger vi till Ann-Katrine i Östavall som svarade rätt på frågorna i Originals tävling i förra numret. Ann-Katrine fick ett presentkort med posten och vi hoppas att en rullstol därute har fått sig en make-over. Stödet till barn och unga med funktionsnedsättning behöver samordnas bättre (SoU6) Det finns stora problem med samordningen av stödet till barn och unga med funktionsnedsättning. Det konstaterar socialutskottet efter att ha tagit del av Riksrevisionens granskning. Trots många satsningar har de olika instanser i samhället som ger stöd till barn och unga med funktionsnedsättning fortfarande problem med att samverka. Följden blir att ansvaret för samordningen ligger hos föräldrarna. Regeringen planerar att göra en djupare analys av hur stödet och regelverket fungerar, där även åtgärder inom samverkan och samordning ska ingå. Utskottet välkomnar detta. Utskottet har fått veta att regeringen planerar att starta en försöksverksamhet med samordnare. Utskottet förutsätter att försöksverksamheten ges hög prioritet och påbörjas under 2012, samt att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning när försöksverksamheten har utvärder- Ny kurs på Teologiska Högskolan Vårterminen 2013 kommer en ny kurs att börja på Teologiska Högskolan i Stockholm. Kursen går under namnet Funktionshinder och mänskliga rättigheter behandlar hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning har utvecklats och utformats i Sverige, i andra länder och på global nivå. En ats. Riksdagen avslutade ärendet med detta. Läs mer på Tillståndsprövningen är för hård Tillståndsprövningen är för hård mot de som har sin assistans i ett eget bolag anser Björn Jidéus på Arbetsgivarföreningen KFO. Han beklagar att ansökningar kopieras men ser det samtidigt som ett tecken på att kraven är otydliga och att vissa blir desperata. Samtidigt är det mycket positivt att Försäkringskassan nu skruvat ner siffrorna på omfattningen av kriminalitet inom assistans. Små anordnare tvingas avsluta sin verksamhet, egna arbetsgivare har inte samma ekonomiska skydd, oklara krav leder till kopiering, säger Björn Jidéus, som vill skärpa viss kontroll men behålla brukaren i centrum. Läs mer på assistanskoll introduktion ges till hur funktionshinder och funktionsnedsättning behandlas i politik, forskning och lagstiftning i Sverige, EU och internationellt. Läs mer på ORIGINAL 9

6 AKTUELLT PÅ STIL AKTUELLT PÅ STIL Nu jobbar vi i team För att kunna ge dig som medlem bästa tänkbara service har vi valt att från och med nu arbeta i team. Det betyder att du kommer att tillhöra ett team där du har tillgång till fyra kontaktpersoner: din arbetsledarpartner, en person på löneavdelningen, en person på redovisningen (gällande ditt projekt), samt en person på timredovisningen (gällande dina assistanstimmar). Vem eller vilka du väljer att ha kontakt med i ditt team är givetvis upp till dig. Med detta hoppas vi kunna säkerställa att det alltid finns någon att tillgå när du behöver komma i kontakt med oss. Tjänstledighet Från och med den 19 mars kommer vår jurist, Hanna Eriksson, att vara tjänstledig från STIL för att prova på nytt jobb på Kammarrätten i Stockholm. Vi önskar Hanna lycka till och kommer inom kort att påbörja rekrytering av en vikarie för tjänsten. Ny grupp på facebook Du gillar väl STIL på facebook? Om inte får du gärna gå in och gilla STILs nya grupp som du hittar på: STIL.independentliving Där lägger vi upp länkar till nyheter och annat stort som smått. Självklart är även du välkommen att lägga upp länkar, tycka till och tipsa om sådant du finner intressant och viktigt på sidan. Workshop i Digitalt berättande Helgen den april bjuder vi in dig som medlem till en workshop i digitalt berättande. Där får du chansen att göra din egen kortfilm med hjälp av bilder, texter, ljudklipp, röst och rörliga bilder. Vet du med dig redan nu att detta skulle kunna vara något för dig, är du välkommen att mejla din intresseanmälan till Märk mejlet med Workshop i digitalt berättande och ange ditt namn och kontaktuppgifter i mejlet. Mer detaljerad information kommer vid senare tillfälle. Medlemsundersökning Under mars månad kommer vi att göra en medlemsundersökning för att få veta vad du som är medlem tycker är viktigt för en god kvalitet i assistansanordningen. Inom kort får du därför en enkät som vi gärna ser att du fyller i och skickar tillbaka till oss. Vi kommer även att ringa runt till ett tjugotal av er för att ställa följdfrågor till enkäten. Resultaten av de svar ni ger kommer sedan att ligga till grund för ett större kvalitetsarbete som inleds under våren. Demonstration mot nedskärningar Torsdagen den 16 februari överlämnade Susanne Billum sin enmansutredning om den personliga assistansen. För att uppmärksamma de hot som föreligger mot assistansen anordnades därför en gemensam aktion. STIL- och JAG-medlemmar samlades under eftermiddagen i JAGs lokaler för att tillverka plakat och tog sig sedan till Mynttorget där själva aktionen hölls. Se bilder från demonstrationen: Läs hela utredningen här: d/15773/a/ Vicki lägger luftgeväret på hyllan STILs egen Vicki Wedin har haft en lång och medaljkantad skyttekarriär. Nu låter hon meddela att det blivit dags för ett nytt livskapitel att ta sin början. Alla idrottskarriärer har ett slut, så även min. Strax innan jul bestämde jag mig för att lägga luftgeväret på hyllan och satsa på andra saker i livet, säger Vicki. Vicki berättar att hon nu hoppas kunna hitta andra saker som blir lika betydelsefulla som skyttet varit, och i jakten på nya inspirationskällor tror hon att jobbet blir en viktig del. Detta till trots lämnar beslutet henne med delade känslor. Det känns såklart vemodigt, men det är ett helt rätt beslut. Och det är med glädje och stolthet jag tittar i prisskåpet där två bronsmedaljer från paralympics, ett VM-guld och ett EM-guld trängs med en massa andra priser från olika tävlingar runt om i världen. Skyttet har gett mig mer än bara segrar. Det har möjliggjort för mig att få se mig runt i världen och möta underbara människor. Jag har fått lära mig mycket om andra kulturer och samtidigt kommit till insikt om att det vi i Sverige tar för självklart vad gäller tillgänglighet, assistans och integration många gånger inte alls är lika självklart i andra länder. Jag vill tacka för den sponsring och det stöd jag har fått av alla under alla år jag hållit på, säger Vicki avslutningsvis. 10 ORIGINAL ORIGINAL 11

7 ASSISTANSFAKTA ASSISTANSFAKTA Förmånsbeskattning när du reser Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) har nyligen avgett två domar som båda handlar om huruvida anhöriga till den assistansberättigade ska förmånsbeskattas om arbetsgivaren (STIL) betalar deras resa. I den ena domen är den assistansberättigade ett barn, i den andra handlar det om två makar. Båda domarna är tydliga på så sätt Försäkringskassan utreder brottslighet Utredningar inleds nu mot drygt tjugo assistansbolag där Försäkringskassan förväntar sig att hitta omfattande organiserad brottslighet. Samtidigt vill Svante Borg, Försäkringsdirektör på Försäkringskassan tona ner tidigare uppskattningar av omfattningen av felaktiga utbetalningar. Han vill även se att brukare ges möjlighet att ta mer ansvar för sin assistans och ser inte kontroll av enskilda assistanstimmar som effektiv mot den organiserade brottsligheten. Läs mer på org/assistanskoll Löneutbetalningar 2012 Lönerapport och tidsredovisning: Utbetalning sker då den: 5 mars 23 mars 5 april 25 april 7 maj 25 maj 5 juni 25 juni 5 juli 25 juli att rätten förklarar att arbetsgivaren ska förmånsbeskatta den anhörige om syftet med resan är att familjen (eller delar av den) ska genomföra en gemensam semesterresa. Om syftet med resan istället är att den assistansberättigade ska delta i rehabilitering eller åka på läger, en kurs eller liknande gäller andra regler. Högsta förvaltningsdomstolen betonar att det är svårt att ge några generella riktlinjer, utan varje resa måste bedömas var och en för sig. STIL kommer inom kort att ta fram nya riktlinjer vad gäller förmånsbeskattning. Om du har några frågor kring förmånsbeskattningen går det bra att höra av sig till Maria Bredberg på telefonnummer Lägesrapport från Socialstyrelsen I början av februari 2012 presenterade Socialstyrelsen en lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso-, sjukvård och socialtjänst. Rapporten tar bland annat upp problematiken kring bemötande och självbestämmande när det kommer till assistansersättning. Ett avsnitt i rapporten berör den ojämlikhet som visat sig finnas vad gäller den somatiska vården för personer med psykisk funktionsnedsättning. Till exempel upptäcks bröstcancer senare hos denna grupp och risken att avlida inom sex månader efter en hjärtinfarkt är större för dessa personer. Andra områden som lyfts är de merutgifter som uppstår för personer med funktionsnedsättning och de stora skillnaderna som finns i hur rehabiliteringsinsatser och socialtjänstens stöd tilldelas i olika delar av landet. Vidare behandlas det faktum att andelen personer som är nöjda med sina assister är låg. Andelen nöjda är högst bland dem som anlitar ett brukarkooperativ eller är sin egen assistansanordnare. Hela rapporten finns att läsa på STIL växer! Vi säger varmt välkommen till följande nya medlemmar: Amanda från Alnö Rune från Borlänge 1. Helena Svensson Som samordnare och kundansvarig på olika assistansbolag. Har varit egen arbetsgivare för mina assistenter sedan år Träffar vänner, ser på en hel del film/serier och att umgås med pojkvännen. 5. Glad, lyhörd och lite morgontrött. frågor till nya medarbetare 51. Namn: 2. Arbetsuppgifter på STIL: 3. Tidigare har jag jobbat med: 4. Det gör jag på min fritid: 5. Tre ord som beskriver mig: 1. Malin Waldemarsson 2. Deltid med informationsträffar och informationsspridning i första hand i Småland och Östergötland.. 3. Jag har de senaste femton åren arbetat med personlig assistans på olika sätt. Som personlig assistent, medarbetsledare, tjänsteman, utbildare och handledare. Jag har rötterna i den kooperativa assistansanordnarformen med ett IL-tänk och tycker att det är ett hedersuppdrag att få börja jobba på STIL. 4. Umgås med familj och vänner, lyssna på musik, titta på film, läsa böcker och ibland snörar jag på mig joggingskorna. 5. Ideologisk, nyfiken och engagerad. 1. Niklas Pettersson 2. Rådgivare i personalfrågor; rekrytering, schemaläggning och bemanning. 3. Regionansvarig rekryterare på reklambyrån Caliptus. Assistent i STIL samt i andra assistansbolag. Behandlingsassistent, habiliteringsassistent, elevassistent m.m. 4. På min fritid utövar jag judo och även Brasiliansk Jiu-Jitsu. Andra intressen jag har är matlagning och inredning. 5. Hälsomedveten, matglad, globetrotter. 1. Veronica Kallander 2.. Övergripande stötta arbetsledare i sin assistans. 3. Jobbat på STIL 2004, med ungefär samma saker som nu. Dessutom arbetat på ILI som kontorsansvarig. Har jobbat på Strömstads kommun som verksamhetsansvarig för personlig assistans. 4. Går gärna på restaurang, bio, musikaler och konserter. 5. Rak, social, morgontrött. 12 ORIGINAL ORIGINAL 13

8 KONTAKTA KONTORET KALENDARIUM + TIPS STILs arbetsledarpartners Om du har frågor eller vill diskutera något som rör din personliga assistans kontakta din egen arbetsledarpartner! Mats Axedal Veronica Kallander Carola Johansson Helena Svensson Malin Waldemarsson Kicki Westerberg April 2 Måndag Medlemsmöte. Stockholm April Lördag-söndag Kortfilmsworkshop. Stockholm Maj 5 Lördag Större gemensam aktion tillsammans med andra assistansanordnare. Stockholm Maj 12 Lördag STIL-dagen. Stockholm Maj 15 Tisdag Informationsträff. Linköping Maj Tisdag-onsdag Hjultorget. Stockholm Maj 26 Lördag Marschen för tillgänglighet. Hela landet Dessutom: Informationsträff 2 i Sundsvall i april. Öppet Hus på STILs kontor i Farsta i juni. Exakt datum för dessa aktiviteter meddelas senare. Ekonomiavdelningen Om du vill veta hur ekonomin ligger till på ditt projekt eller hur många timmar du har gjort av med, kontakta ekonomiavdelningen. Maria Bredberg Ekonomichef Projektekonomi Katarina Bergwall Verksamhetsledare Gun-Britt Thorell Timredovisning Carina Fasth Chef för resursavdelningen Kerstin Kruse Timredovisning STILs ledningsgrupp I ledningsgruppen ingår även Maria Bredberg och Hanna Eriksson. Nicoletta Zoannos Kommunikationschef (föräldraledig) Sara Hallström Assistansomkostnader Juridikavdelningen Hjälper dig med ansökningar, överklagan och förberedelser inför omprövning. Hanna Eriksson Jurist Ros-Marie Berglund Assistansomkostnader ORIGINAL är en medlemstidning för STILs medlemmar som utkommer med 4 nummer/år. Redaktion: Herman Grafström, , herman. Linda Håkansson, , Foto: Sandra Qvist, Linda Håkansson omslag: Linda Håkansson Ansvarig utgivare: Katarina Bergwall, , Enkla vägar till snygga kläder Sedan 2000-talets början har Susanne Berg och Meagan Whellans drivit idén om snygga och funktionella kläder utformade för sittande former. På sajten www. fashionfreaks.se ger de tips på enkla sätt att konstruera kläder utifrån de behov som uppstår för rullstolsanvändaren. På ett överskådligt sätt erbjuder sajten grundmönster att utgå ifrån för att sy helt nya kreationer, men även syinstruktioner för hur man lätt kan anpassa redan färdigsydda kläder. Meagan Whellans kommer ursprungligen från Australien och har examen i textildesign från ett av Melbournes universitet. Susanne Berg är verksamhetsledare på Independent Living Institute sedan 2010, frilansar som skribent och utredare och är rullstolsanvändare sedan 30 år. Jag har sytt och ändrat kläder i mängder under mitt kvartssekel som rullstolsanvändare utan att hitta en bra lösning träffade jag Meagan och vi började diskutera kläder nästan omedelbart, berättar Susanne. Dessa samtal övergick sedan i försöksverksamhet där standardmönster testades och utvecklades. Fokus för projektet ligger dock på just mönster och syinstruktioner, inte på produktion av kläderna i sig. Men tanken är att vem som helst ska kunna använda sig av Fashionfreaks mönster och instruktioner, även för den som tidigare aldrig sytt. Bilder och mönster finns på 14 ORIGINAL ORIGINAL 15

9 Avs: STIL Storforsplan Farsta Gissa hur mycket vi tjänar på din personliga assistans... Rätt svar: 0 kronor På STIL har vi inga aktieägare som vill göra vinst. Vi satsar istället på hög kvalitet för dig och dina personliga assistenter. STIL är en assistansanordnare som även bedriver påverkansarbete där det behövs: för att bevara assistansen och förbättra tillgängligheten. För alla. Stockholm: , Sundsvalll , Personligt stöd och service Juridisk expertis Assistansgaranti Professionella utbildningar Medarbetare med egen erfarenhet

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE

ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE Ny tidning! ORIGINAL Stils tidning om Independent Living Nr 1 2011 Mars Följ med på Freedom Drive! 4 enkla steg så anordnar du en Marsch för tillgänglighet! ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE Om kampen för Independent

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Ledare: Emma Johansson

Ledare: Emma Johansson Original Nr 4 2013 Ledare: Emma Johansson Det senaste året och framöver kommer STIL som kooperativ och assistansanordnare vara tvungna att göra en hel del förändringar utifrån att omvärldens krav på personlig

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

EXAMENSARBETE. Personlig assistans. En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND

EXAMENSARBETE. Personlig assistans. En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND 2003:013 HV EXAMENSARBETE Personlig assistans En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR PROGRAMMET FÖR SOCIAL OMSORG Institutionen

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse - En kvalitativ studie av reformens betydelse Rebecca Fredriksson Socialhögskolan, Lunds universitet Ht-10 Handledare: Yoshiko Boregren Matsui 1. Inledning... 6 1.1 Problemformulering...6 1.2 Syfte...7

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, bli jämförelsevis central.

Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, bli jämförelsevis central. ,,,, 1 Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, en roll som kom att bli jämförelsevis central. Jag tror att bland det viktigaste jag gjorde var att jag som talesman

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 1(9) Riksförbundet FUB YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Riksförbundet FUB är en intresseorganisation

Läs mer

Statlig övervältring av personlig assistans hotar LSS-reformen. Ny praxis för behovsbedömning drabbar kommuner och funktionshindrade

Statlig övervältring av personlig assistans hotar LSS-reformen. Ny praxis för behovsbedömning drabbar kommuner och funktionshindrade Statlig övervältring av personlig assistans hotar LSS-reformen Ny praxis för behovsbedömning drabbar kommuner och funktionshindrade Förord Personlig assistans finns till för personer med funktionshinder,

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan Besök på anonym domstol ny metod KORtar sjuktider Irene Wennemo Kreativ utredare ny tidning: Dina sidor ute i höst #2 INNEHÅLL

Läs mer

Barn med personlig assistans. Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet

Barn med personlig assistans. Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet Barn med personlig assistans Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen - En studie om arbetsmiljön för personliga assistenter inom Frösunda Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Cecilia Jansson Handledare:

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA ADL-bedömningen chockade Jonas Franksson: De skulle ända in i duschen Tidskrift för Sveriges arbetsterapeuter # 2 14 F TEMA Intyg Juridiken, etiken & människorna Barbro Harnby har hittat lugnet i Paradiset

Läs mer