Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Funktionärer 4 Avgifter 5 Hamn 6-7 Jolle 8 Kölbåt 9-11 Lustholmen/Nöje Motorbåt/Marknadsföring Varv 16 Balansrapport 17 Resultatrapport 18 Revisionsberättelse 19 2

3 Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen för Härnösands Segelsällskap ger följande berättelse för 2014, HSS 156:e verksamhetsår. Medlemsantalet varierar och minskar alternativt ökar beroende på hur man jämför. Vid ingången av året så hade vi 461 betalande medlemmar och vid utgången 451. Det hade ökat med 62 nya medlemmar och det var 72 som slutat. Ser man istället på totala medlemsantalet, alltså inklusive familjemedlemmar, så har det ökat från att vid ingången av året vara 605 till att vid utgången vara 629 stycken. Under året så har styrelsen fått utbildning i Idrottonlines hemsides-funktion och vår sida har uppdaterats med information under året. Så idag är det bra att hålla lite koll på den sidan om man vill veta vad som händer. Tillika de senaste åren så är det svårt att hitta funktionärer till styrelsearbetet och under året har varvskommittén provat en variant med att flera delar på huvudansvaret där, vilket har fungerat bra när sektionen har en ansvarsfull grupp. Men diskussioner förs hela tiden om framtida lösningar på denna situation. Kan vi inte komma förbi problemet så måste vi framgent lägga ut vissa delar av föreningen på entreprenad, vilket kommer att medföra ökade kostnader för oss båtägare. Kranen har besiktats av Inspecta och numera är den begränsad till lyft om 200 kg, även vagnen fick en okulär besiktning innan sjösättnings-säsongen. En av våra bodar på norra kajen har lånats ut under sommaren för försäljning av glass och fika till företaget som driver sjömacken. Medlemsregistret har uppdaterats med saknade uppgifter på enskilda medlemmar och ett erbjudande om att ta emot epostfakturor har gått ut, vilket ger oss en minskning i hanteringen och en sänkning av kostnaderna för att skicka fakturor. OCR-betalning har införts så att vi slipper manuell hantering med att stämma av inbetalningarna mot skickade fakturor. Vi ber Er därför använda OCR-betalning av våra fakturor och inte skriva ocr-numret i textfältet. Tack på förhand! Vår arbetskraft från kommunen har bjudits på julbord och styrelsen inklusive valberedningen har som tack för detta år bjudits på middag vid sista styrelsemötet. Styrelsen har under året haft 8 styrelsemöten samt två från styrelsen har deltagit i möten på SBU:s och SSF:s regionsmöten. Styrelsen tackar medlemmarna för Marie-Louise Nordén...Ordförande Tommy Nilsson...Sekreterare Liselott Thunberg... Kassör Göran Möllerstedt...Hamn Pontus Jansson... Jolle Ingvar Comstadius (f d Olsson)... Kölbåt Per Ramström...Lustholmen/Nöje Örjan Leek...Motorbåt/Marknad Jan Jansén... Varv 3

4 Funktionärer Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Revisorer Ordinarie Suppleanter Valberedning Sammankallande Hamn Ordförande Jolle Ordförande Marie-Louise Nordén Per Ramström Tommy Nilsson Liselott Thunberg Göran Möllerstedt Ingvar Comstadius (Olsson) Örjan Leek Pontus Jansson Björn Sandgren Magnus Boström Anders Nordin Hans Gustavsson Karin Öhman Åke Lidström Per Öhman Jonas Lundgren Henrik Olsson Göran Möllerstedt Göran Bergfors Magnus Boström Björn Sandgren Pontus Jansson Anders Nordin Marcus Sundgren Niklas Jonsson Magnus Åkerlind Jonas Lundgren Kölbåt Ordförande Lustholmen Ordförande Ingvar Comstadius (Olsson) Anders Nordin Joakim Backlund Henrik Olsson Bengt Sandström Per Ramström Mats Norlén Håkan Nordin Åke Malmheim Tomas Söderlind Motorbåt/marknadsföring Ordförande Örjan Leek Per Ramström Nöje Ordförande Varv Varvschef Christina Gisselman Jenny Nyberg Dyverdal Anneli Gustavsson Anneli Norlén Jan Jansén Sven-Olov Pettersson Thord Skarin Britt-Marie Dahlström Henrik Olsson Flemming Rodebrand Roger Callin Jonas Lundin Ulf Hallner Stefan Goes 4 HSS-funktionärerna tar in anmälningar till båtparaden den 19 juli 2014.

5 Avgifter Skierfe skall snart få vattenkänning och en ny skön sommar väntar. Hamnavgi er Skeppsbron, Kronholmen och Kanaludden (yttre) Mellanholmen, Nattviken och Kanaludden (inre) Medlemsavgi er Juniorer Man är junior t o m året man fyller 21 år (U21) Seniorer (medlemskapet gäller för alla i familjen boende på samma adress) Pensionär (e er begäran) Ej utfört medlemsarbete (4x125.-) Varvsavgi er Varvsinsats (engångsavgi ) Fast avgi per år Rörlig avgi pris kvm/år 20.- (Båthus hela ytan, övriga båtens längd+1meter x båtens bredd+1meter) Avgi en måste vara betald innan upptagning sker. Sommaravgi År År År År 4 och mer (per år)

6 Hamn Följande projekt och underhållsarbeten har utförts Kanaludden HSS förfogar över 130 platser med 8- och 6- metersbommar. Härnösands kommun förfogar över 30 stycken gästplatser. Kapat plank att lägga under flytpontoner för att minimera is-skador. Högtrycks-tvättat samtliga bryggor ett flertal gånger under säsongen. Driftsatt och vintrat anläggningen. Utfört rondering av hela brygganläggningen inklusive kommunens gästplatser. Mellanholmen Renovering av bryggor. Inköp av bommar av profiltyp och skiftat de gamla rörbommarna. Tillverkat nya landgångar på brygga 2, 3 och 4. Delvis byte av trä i bomramar. Byte av låssystem så att nyckel krävs för att kunna öppna grindar från båda sidor. Inköp och montering av platsnummer-skyltar. Förnyat 2 bojstenar och kätting på brygga 4. Högtryckstvättat bryggor. Norra hamnen Förnyat 15 stycken bojsten med kätting vid Kronholmskajen. Flyttat 5 bojstenar vid Kronholmskajen. Förnyat 4 stycken bojstenar med kätting vid Skeppsbron. Flyttat 4 stycken bojstenar vid Skeppsbron. Arbetet med bojstenar och kättingar kommer att fortsätta Nattviken-hamnen Alla gamla rörbommar har monterats bort, båda bryggorna kommer att få platser typ kontinental förtöjning. Högtryckstvättat bryggor ett flertal gånger. Påbörjat reparationsåtgärd på yttre bryggsektionerna och förankringarna. Övrigt Administration och uthyrning av båtplatser. Upphandling av utrustning och tjänster för hamnarna. Försäljning och administration av utbytta rörbommar från Mellanholmen. Driftsatt före och efter säsong. Vintrat hamnarna. Konserverat utombords-motorer. Agerat arbetsledare för hamntekniker och personal från Arbetslivsförvaltningens resursgrupp. Tecknat ett 3-årigt avtal med Härnösands kommuns arbetslivsförvaltning för Hans Jonsson. Reparation och svetsning av arbetsbåt + byte av trädurk. Deltagit i utveckling av hamnarna i samarbete med Härnösands kommun. Deltagit i HSS styrelsemöten som representant för hamnen. Inköp av Suzuki utombordare för arbetsflotten. Inköp av Yamaha utombordare för arbetsbåt. Inköp av bänkborrmaskin typ Ferax. Inköp av dragkärra till Kanaludden för att underlätta transport till och från bryggorna. Inköp av 2 stycken elektroniska mås-skrämmor till HSS bryggor på Kanaludden. Inköp av Milwaukee ms216 sb kap och gersåg Inköp av Hitachi ds18pls mutterdragare. /Göran Möllerstedt 6

7 7

8 Jolle Jollekommittén har under året arrangerat tre evenemang. Två måttligt besökta prova-på-tillfällen under maj och juni, dessutom arrangerades den sedvanliga seglarskolan veckan före midsommar. Seglarskolan drog i år 38 deltagare vilket är rekord sen verksamheten flyttades från Sälsten. Deltagarna fick träna i vattnen kring Lustholmen under tre dagar för att under dag fyra göra en lite längre utflykt. Årets utflykt gick till Sundhamn på Lungön där vi åt lunch i solskenet. Efter grillning med familjerna på kvällen kunde de som ville övernatta tillsammans i klubbhuset. Avslutningsdagen seglade vi in till Härnösand. Lagom till avslutningen hade den hårda vinden från tidigare i veckan avtagit och flera av båtarna fick bogseras in i bleke och regn. Sammanfattningsvis en bra vecka med nöjda deltagare även om vädret i år var väl blåsigt, i alla fall för de minsta. Organisations- och materielmässigt är 38 deltagare på gränsen till vad vi klarar av. I år löstes det genom att vi seglade med alla klubbens båtar samt lånade in båtar från Sjövärnskåren och Tynderö kyrka. Vi ledare ställde upp med egna segelbåtar och gummijollar för att täcka behoven av seglingsplatser och följebåtar. Utöver klubbens aktiviteter har våra båtar seglats en del. Våra 2-Kronor har varit utlånade till Sjövärnskåren under deras sommarskola på Lungön. Några Optimister, en Laser och en 2-Krona har varit uthyrda till privatpersoner under några sommarveckor. Dessutom har gymnasiet lånat våra och SVK:s 2-kronor för en pröva-på aktivitet med totalt 40 deltagare. Klubbens Stortriss har seglats en hel del av en av våra yngre medlemmar. Ekonomiskt har årets intäkter legat över det normala eftersom vi haft ovanligt många deltagare i seglarskolan. Att vi hyrde ut båtar under sommaren har även det gett en del intäkter. Kostnaderna för lägret blev något högre och vi har haft en del haverier som kostat en del att åtgärda. Resultatet för jollekommittén blir därför noll eller något minus. Jag vill även passa på att tacka för mig då jag efter denna säsong avslutar mitt engagemang i klubbens jollekommitté. Det har varit roliga år sen jag började med detta 2002 men nu är det dags att någon med lite ny energi och fräscha idéer tar över. /Pontus Jansson 8 Den mycket positiva Seglarskolan på Lustholmen tappade vinden mot slutet.

9 Kölbåt Kölbåtssektionen har under 2014 arrangerat fem kappseglingar. HSS-båtar deltog också i Ulvöregattan och Åbord runt. Antalet deltagare har i snitt varit tio per segling vilket visar på en nedåtgående trend jämfört med de senaste åren. Under säsongen har Harald Modig och Thomas Karlström införskaffat en Neptunkryssare som vi hoppas att kommer innebära ett ökat intresse för kappsegling. HSS har varit en av landets största Neptunkryssarflottiljer med framgångsrika seglare vid Norrlandsregattan, Ulvöregattan och Svenska Mästerskapen. Sundsvalls Segelsällskap arrangera SM 2015 där deltagare antalet förvänts överstiga 50 båtar. Härnön runt Härnön runt arrangerades den 7 juni med 11 deltagare. Seglingen inleddas med en fin kryss ut genom Södra Sundet, Norra inloppet bjöd på byig vind under spinnacker vilket var utmanande för många deltagare. Vinnare blev Pelle Thim från Kramfors med sin Omega 30 med en minut till godo före tvåan Lennart Ericsson med sin Express. Snabbaste båten runt Härnön hade en seglad tid av 3 timmar och 7 minuter. Tyvärr avbröts seglingen i samband med Båtens Dag på grund av vindens frånvaro. Familjeseglingen (Ordinarie regatta) från Härnösand till Lustholmen runt Lungön bjöd på en fin segling med kryss ut till Lungö fyr och sedan spinnaker segling till Lustholmen. Segrare på beräknad tid och snabbast i mål var Anders Nordin med sin 6:a, tvåa var Harald Modig med sin nya Neppare drygt 6 minuter efter på beräknad tid. Hemsön runt Tretton båtar kom till start varav fyra från Ö-vik, tyvärr uteblev Sundsvallsbåtarna som brukar vara framgångsrika. Öviks-båtarna visade sin klass med en första och andra placering på beräknad tid. Bästa HSS-båten blev Anders Nordin med sin 6:a på en tredje plats. Seglingen startade med en kryssbog i lätt vind. Tyvärr dog vinden innan Sannasundet vilket skapade omstart. När den nya vinden fyllde in kunden seglingen genomföras med en seglad tid på fem timmar och 22 minuter för snabbaste båt, en ¾ ton från Övik med Robert Karlsson som skeppare. Lungön runt Lungösundet visade som vanligt på stora svårigheter och med lätta vindar på utsidan av Lungön kan seglingen inte räknas som någon höjdare under 2014 även om sträcka från Lungö fyr till Härnösand bjöd på ett tvärsigt spinnacker ben med en frisk kryss i mål. Öviksbåtarna visad klass igen en första och andra plats på beräknad tid. Bästa Härnösands båt var Anders Nordin med sin 6:a. Klubbmästare 15 skeppare har deltagit i seglingar som omfattar klubbmästerskapet 2014 men endast fyra av dem har deltagit i minst tre av dessa, vilket krävs för att kunna räknas i mästerskapet. Slutgiltig segrare och därmed klubbmästare 2014 är Marie-Louise Nordén med besättning i sin Scampi, Lady G! Kölbåtssektionen vill tacka alla seglare, funktionärer och alla som har hjälpt till i kulisserna för det gångna året. Under 2015 ser vi tillsammans till att öka antalet deltagande båtar i våra kappseglingar! Eller hur! /Ingvar Comstadius (f d Olsson) Vår ordförande Marie-Louise Nordén blev klubbmästare

10 Härnön Runt, 7 juni 1 Pelle Thim KBK Omega Lennart Eriksson HSS Express 1, Claes Tjäder HSS IF 1, Marie-Louise Nordén HSS Scampi 1, Stig-Åke Rosén HSS Gambler 1, Mikael Bentsen HSS Carrera 1, Magnus Högberg HSS Carrera 1, Jan Jansen HSS Omega 1, Hampus Jansson HSS 606 1, Martin Sjödin KBK Wasa 1, Liselott Thunberg HSS H-båt 1, HSS-seglingen, 9 augusti 1. Sofia 6MR Anders Nordin :08 2. Fri Neptun Harald Modig 1, M&M Raven Ullberg/Boström 1, Lagy G Scampi Marie-Louise Nordén 1, Caramba Carrera Magnus Högberg 1, Kryzza H-båt Thunberg/Widegren 1, Linjett Jonas Lundgren 1, :37 Hemsön Runt, 6 september 1 HP1 Sweden Express ÖSS Martin Rubing X-Thyra 3/4 ton ÖSS Robert Karlsson Sofia 6MR HSS Anders Nordin Lady G Scampi HSS Marie-Louise Nordén Caramba Carrera HSS Magnus Högberg Zeke Diva 35 ÖSS Johan Hägglöf Blacken 1-ton ÖSS John Hägglöf Non Stop Carrera HSS Team Alma Gränd Fri Neptun HSS Harald Modig M&M Raven HSS Ullberg/Boström Kryzza H-båt HSS Thunberg/Widegren S-Ett Gambler 35 HSS Stig-Åke Rosén Opus One Carrera KLBK Fredrik Karlström Lungön Runt, 7 september 10 1 HP1 Sweden Express ÖSS Martin Rubing X-Thyra 3/4 ton ÖSS Robert Karlsson Sofia 6MR HSS Anders Nordin Lady G Scampi HSS Marie-Louise Nordén Zeke Diva 35 ÖSS Johan Hägglöf :51:42 6 Fri Neptun HSS Thomas Karlsten :52:43 7 Non Stop Carrera HSS Team Alma Gränd :11:56 8 Blacken 1-ton ÖSS John Hägglöf :12:34

11 HSS klubbmästare Marie-Louise Nordén Scampi 11 poäng 2. Anders Nordin 6MR 14 poäng 3. Stig-Åke Rosén Gambler 18 poäng 4. Mikael Bentsen Carrera 19 poäng Marie-Louise Nordén med Lady G blev klubbmästare. Kölbåtsrankingen 2014 MNSF RANKING Segelnr Båtmodell Skeppare Klubb SRS RANKING VALUE Neptunkryssare Kristoffer Harmark SuSS 1,039 0, Comfort 30 Per Inge Södergren SNBK 1,076 0, Express Mats Roos SÖSS 1,114 0, Express Martin Rubing ÖSS 1,114 0, IF Dick Westman ÖSS 1,016 0, X 332 Stefan Söderström HSSS 1,241 0, IF Anders Carlsson ÖSS 1,017 0, Omega 28 Göran Elfving ÖSS 1,065 0, Omega 30 Pelle Thim KBK 1,132 0, Express Ove Westman ÖSS 1,114 0, X 102 Morgan Evensson SöBS 1,186 0, X 3/4 ton Anders Lundqvist ÖSS 1,200 0, Diva 35 Johan Hägglöf ÖSS 1,243/1,224?? 1, Aphrodite 291 Håkan Nylander ÖSS 1,105H 1, Neptunkryssare Björn Karjel SuSS 1,039 1, Scampi Marie Louise Norden HSS 1,093 1, Firs 32s5 Lennart Ellner Söss 1,151 1, One Off 1 ton John Hägglöf ÖSS 1,308/1,268H 1, X 362 sport Billy Russel ÖSS 1,23H 1, First 34,7 Fredrik Nordin ÖSS 1,250 1, Stratus Lennart Elfving ÖSS 1,161 1, Maxi Magic Göte Norgren ÖSS 1,084 1, Neptunkryssare Peter Norberg SuSS 1,039 1, Farr 30 Mats Hägglöf ÖSS 1,351 1, Arcona 340 Tomas Rydman ÖSS 1,291 2, Gambler Stig Åke Rosén HSS 1,187 2, Neptunkryssare Tomas Sundholm SuSS 1,039 2, Carrera Magnus Högberg HSS 1,243 2, Maxi Racer Martin Söderberg SuSS 1,127 2, Neptunkryssare Jansson / Sundgren KTHSS 1,039 2, Maxi Racer Henrik Eriksson ÖSS 1,127 2, One off Per Hellgren ÖSS 1,018 2, Carrera Mikael Bentsen HSS 1,243 2, X 99 Arto Westberg SuSS 1,245 2, First 31.7 HR Rikard Thurdin SUBSS 1,197 2, Dheler 32 Martin Fredin Söss 1,240 3, Neptunkryssare Christer Östman SuSS 1,039 3, Neptunkryssare Ulf Nilsson SuSS 1,039 3,631 11

12 Lustholmen/Nöje Årets verksamhet på Lustholmen startade på sämsta möjliga sätt. En stor del av träden på vår klubbholme låg som ett enda stort plockepinn över ön. Det gick överhuvudtaget inte att komma fram till klubbstugan då en mängd träd låg över stigen upp till toppen av ön. Detta åtgärdades temporärt av Härnösands Kommuns resursgrupp. Ytterligare problem uppstod dock. På Vägnön hade träd blåst ner över elledningarna till pumpstationen (som förser vår ö med vatten) detta med ledningsbrott som följd. Detta kunde med Fortifikationsverkets hjälp åtgärdas. Problemen fortsatte bastuaggregatet visade sig vara uttjänt. Det var hål i bakkant på aggregatet och vi blev tvungna att införskaffa ett nytt. Det nya aggregatet har ett enormt stenmagasin om dryga 200 kilo och det visade sig bli mycket uppskattat av bastubadarna. Under våren och hösten har medlemsarbeten utförts då vi samlat ris, krattat, huggit ner träd, lagt ut bryggor m m. Traditionellt midsommarfirande genomfördes på midsommaraftonen med dans på stranden och lekar. Fredagen den 18 juli genomfördes för första gången HSS-dagen. En dag då vi hade öppet på Lustholmen för alla båtintresserade. Vi hade frågeslinga, fisketävling och vi bjöd på hamburgare. Fram på eftermiddagen spelade Fröberg & Sjöberg på verandan och på kvällen uppträdde de på klubbstugans veranda. Allt detta till strålande väder. Dagen därpå, lördag den 19 juli, genomfördes Båtens Dag. Tanken var att en segeltävling med omvänt lys skulle genomföras. Denna fick dock ställas in då vindarna uteblev. En eskader körde dock från Lustholmen genom staden till Kanaludden. Örjan Leek presenterade alla båtarna när de passerade Nybron. När båtarna kom fram till Kanaludden stod återigen Fröberg & Sjöberg och spelade på den nya bryggan. Deltagarna bjöds sedan på en sopplunch hos Koch s Restaurang. På kvällen anordnades en bankett för båtfolk hos Koch s. 6 september avslutades säsongen för klubbmedlemmarna genom den traditionella Surströmmingen i samband med Hemsön Runt. /Per Ramström Nya bastuaggregatet har strandat på Lustholmen. Marknadsföring av HSS-dagen och Båtens Dag Motorbåt/Marknadsföring Vår kommitté har under året samarbetat med Lustholmen/Nöje och då i första hand med HSS-dagen och Båtens Dag som arrangerades i samband med Härnösands återvändarhelg, fredag-lördag juli. Tyngdpunkten på vårt arbete fortsätter att vara fokuserat på att vara assisterande till de övriga kommittéerna och producera marknadsföringsmaterial för hela HSS. Det sker bl a genom fotografering och kontakter med media och kommunen. Den grafiska verksamhetsberättelsen du nu håller i din hand är ett resultat av vårt (läs mitt) jobb. /Örjan Leek

13 Stormar träffar tufft på vår kära klubbholme. Slit & släp... Om man hjälps åt går det så bra! Bryggjobb inför ny säsong på Lustholmen......och en välförtjänt fikapaus. 13

14 14 Lustholmen var välbesökt under HSS-dagen den 18 juli.

15 (Stefan) Fröberg & (Lars) Sjöberg svarade för underhållningen både på Lustholmen och vid Kanaludden, juli. I båtparaden deltog bl a både kanotklubben och SSRS. 15

16 16 Varv Varvet städades i somras då vi även även fick lite färg på jolleboden. Hasse och kompani har städat och ställt ordning i miljöboden. Varvskommiten har haft ett flertal möten under året. Det har fungerat alldeles utmärkt trots att någon huvudansvarig (sammankallande) ej har utsetts. Arbeten på varvet sommar/höst 2014 och som gäller ramp, pir och stenar och uppgrundningar vid mastgran och rustningsbrygga. Under sommaren 2014 gjordes provborrningar på ett antal platser runt upptagningsrampen för att utreda vilket metod som bäst skulle kunna användas för att göra en förstärkning av de nu frihängande brobanorna som endast ligger på upplag på land och längst ut vid rampslutet. Nämnda provborrning och rapport gjordes av Sweco och rapporten har sedan diskuterats med olika företag/personer kunniga i frågan och däribland personer som varit knutna till Strängbetong i Långviksmon som levererat brobanorna för många år sen. De alternativ som det till slut stod mellan var att påla på båda sidorna på rampen och lägga balk på pålarna och under brobanorna alternativt att helt sonika lyfta upp brobanorna och underfylla. Det visade sig att underfyllnadsalternativet var att föredra framförallt av kostnadsskäl. Efter allt förberedelsearbete/planering startade vi den 30/10 med att med grodmans hjälp plocka bort de bultförband som sitter mellen brobanorna och koppla lyftkedjor längst ut och redan påföljande måndag lyfts båda brobanorna upp på land. Onsdag i samma vecka påbörjas underfyllnaden som görs med en av Norrlands största grävare och som med GPS-hjälp håller exakt koll på såväl höjd som bredd, cirka 260 ton och Längre ut Brobanorna återlades sedan måndagen 10 oktober men då drygt 2 meter längre ut men med samma lutning som tidigare varefter massor också fylldes såväl på sidorna som i rampens förlängning ute i vattnet. Det monterades också sex stycken Jakoforstöd, tre på vardera ramp, för att ytterligare avlasta TT-kasetterna men också för att om man i framtiden vill kunna göra injisering/undergjutning kan detta ske på valfri del utan att hela banan måste undergjutas. Kvarvarande del upp mot asfaltkanten har sedan jämnats, paddats, armerats och gjutits igen. Vi har nu förhoppningsvis en ramp som klarar mycket stora vikter men också klarar ett helt annat djupgående. Vid medelvattenstånd hade vi tidigare cirka mm längst ut på rampen och där har vi nu ca mm. Vi har också plockat bort den kant som tidigare gjort att vagnen fastnar om den råkar passera rampens slut för där ligger nu bergmassor i samma nivå som rampen. ca 6-7 dumperlass med sten ända från mastkranen och längs större delen av rustningsbryggan har plockats bort och även här är detta gjort med den GPS-styrda grävaren och förhoppningsvis har vi nu djup hela vägen. Lastbilskran Utanför den uppställningsplats som nu använder för lyft med mobilkran har också djupet justerats in mot piren för att om så önskas kunna med lastbilskran, kanske modell större, kunna ta upp eller sjösätta båtar, platsen kan också mycket väl användas för på- och avmastning med lastbilskran och detta i synnerhet när nuvarande mastkran är maxad till 200 kg. I skrivande stund är dock inte konsoler och inklädning gjord men hoppas kunna ske under vårvintern. Allt arbete har gjorts som medlemsarbete! Varvet fick en ram på och har cirka :- kvar av tillsatta medel. Sture Karlsson kommer att dyka upp när det blir lite varmare i luften så han kan arbeta, (utomhus skruvande med bara fingrar). Prioriterat arbete som vi tyvärr var för sent ute att beställa, men vi gick dock igenom hela området med Sture och checkade av läget. Alltså till våren blir jordfelsbrytare. En vattenskada i klubbstugan på varvet har vi drabbats av. Renovering påbörjad. Tung arbetsinsats på varvet under hösten! /Jan Jansén

17 Balansrapport HÄRNÖSANDS SEGELSÄLLSKAP Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Balansrapport Senaste ver.nr: A598 Sida 1 (1) Utskriven: :17:50 Ingående balans Ingående saldo Perioden Utgående saldo TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader varvet , ,00 0, , Ack avskrivningar byggnader 0,00 0, , , Byggnader lustholm 9 781, ,00 0, , Inventarier hamnen , ,90 0, , Ack avskrivning inventarier hamnen 0,00 0, , , Inventarier båtar , ,00 0, , Ack avskrivning inventarier båtar 0,00 0, , ,00 S:a Anläggningstillgångar , , , ,90 Omsättningstillgångar 1680 Övriga kortfr. fordran 5 000, , ,00 0, Bank transaktionskonto , , , , Andelar köp , , , ,75 S:a Omsättningstillgångar , , , ,80 S:a TILLGÅNGAR , , , ,70 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2067 Eget kapital , ,09 0, , Resultat föregående år , ,32 0, , Årets resultat 0,00 0, , ,29 S:a Eget kapital , , , ,70 S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER , , , ,70 Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00 Givetvis skall väl båten prydas med en HSS-vimpel. Pris; Beställ på: 17

18 Resultatrapport HÄRNÖSANDS SEGELSÄLLSKAP Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.nr: A599 Resultatrapport Sida 1 (2) Utskriven: :05:53 Perioden INTÄKTER Egen verksamhet 3010 Varvsavgifter , Hamnavgifter , Gästhamnsavgifter , Medlemsavgifter , Medl. Arbete , Intäkter kölbåt 4 615, Intäkter jolle , Övriga intäkter ,00 S:a Egen verksamhet ,00 S:a INTÄKTER ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER Egen verksamhet 4010 El, VA, Renhållning , Drift, underhåll, förbrukning , Bryggrenovering , Köpta tjänster , Föreningsavgifter , Försäkringar, avtal, arrende , Övriga kostnader , Lager tröjor ,00 S:a Egen verksamhet ,17 Drift av bygdegård 5410 Korttidsinventarier , Administration ,11 S:a Drift av bygdegård ,11 Personalkostnader 7010 Löner ,00 S:a Personalkostnader ,00 Avskrivningar 7821 Avskrivningar på byggnader , Avskrivning inventarier ,00 S:a Avskrivningar ,00 Resultatrapport S:a VERKSAMHETENS KOSTNADER ,28 HÄRNÖSANDS SEGELSÄLLSKAP Sida 2 (2) ÖVER-/UNDERSKOTT Vald period: Hela räkenskapsåret FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN ,72 Utskriven: :05:53 Finansiella intäkter och kostnader Räkenskapsår: Senaste ver.nr: A Ränteintäkter och utdelningar 3 533,57 S:a Finansiella intäkter och kostnader 3 Perioden 533,57 Årets över-/underskott 8999 Årets resultat ,29 S:a Årets över-/underskott ,29 Beräknat resultat: -0,00 18

19 Revisionsberättelse Paraden av båtar anlöper från norr mot slutdestinationen Kanaludden. 19

20 Profilbild Leek i februari 2015

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande Ledare Innehåll UKF:s nya ordförande 3 Anslagstavlan 4 Nya seglare ute på Ekoln 6 Juniorer sopar banan på Höstlövet 7 Skridskoseglingsminne 8 Från Sverigecup i Finn... 10... till Finn Gold Cup i USA 11

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-09-01 2010-08-31 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf. Lasse Carlsson Kassör

Läs mer

TBS-nytt. Nu har vi hela sommaren framför oss med... ...kappseglingar. ...vänner på berget. ...skärgårdskvällar. ...seglarskola

TBS-nytt. Nu har vi hela sommaren framför oss med... ...kappseglingar. ...vänner på berget. ...skärgårdskvällar. ...seglarskola Nu har vi hela sommaren framför oss med......kappseglingar...vänner på berget...seglarskola...skärgårdskvällar TBS-nytt nummer 1 maj 2010 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap 1 Innehåll

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Minnessidor för vår vän Kjell Eriksson! Läs mer på sidorna 12-13. Underrättelser för Helgasjöfarande. Årsmöte den 18 november kl.

Minnessidor för vår vän Kjell Eriksson! Läs mer på sidorna 12-13. Underrättelser för Helgasjöfarande. Årsmöte den 18 november kl. Nr 3: 2009 Underrättelser för Helgasjöfarande Lars Nikell fick äran att klippa bandet när kajen invigdes, i ösregn, i samband med funktionärsfesten. Ordförande Bengt Jönsson övervakar det hela. 2009-08-15

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2010. Årgång 82. Det senaste om allt som händer inom KSS finns på www.kdss.se

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2010. Årgång 82. Det senaste om allt som händer inom KSS finns på www.kdss.se Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2010. Årgång 82 Läs om: Upptagningen Information Fancys Funderingar Jubileum på Nabben och mycket mycket mer! Missa inte: Kallelse till Årsmötet 2010

Läs mer

WSS-bladet www.wss.se

WSS-bladet www.wss.se WSS-bladet www.wss.se Info Nr 77 November 2004 Innehåll: Ordföranden har ordet... 1 Sekretariatet meddelar... 2 Kedjeön... 2 Kappsegling... 2 Hemsidan... 3 Rapport från 2004-års WSS Juniorläger på Kedjeön...

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB

MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB www.tbsk.se 1 TBSK Seglarkalender 2012 DATUM Aktivitet 25/6 SEGELSKOLESTART 16/7-20/7 10-seglingarna 23/7 27/7 Simmons Vandringspris (Klubbmästerskap) 28/7 Årsmöte

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Guiden 2013. Gåsö Vänner Tennis- & Segelklubb Årgång 34

Guiden 2013. Gåsö Vänner Tennis- & Segelklubb Årgång 34 Guiden 2013 Gåsö Vänner Tennis- & Segelklubb Årgång 34 Redaktionsinfo GåsöGuiden 2013 ges ut av Gåsö Vänner Tennis- & Segelklubb Redaktör Ingrid Sundqvist (Goda ord) 0708-83 83 69 Form: Martin Zetterquist

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar NR 99 Mars 2011 Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar Ur innehållet Styrelser 2010 Notiser! Medlemsavgifter 2011 mm. Storfiskeligan 2009 Höstfiske 2010 Matrutan Så fångade jag storrödingen Verksamhetsberättelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2006 FÖR KMS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2006 FÖR KMS 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2006 FÖR KMS Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf Lasse Carlsson Kassör Ulf Alm Ledamöter Marcus Blomberg Johan

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

EuroCup för 29er i Gottskär - Mitten - Foto: regatta.nu

EuroCup för 29er i Gottskär - Mitten - Foto: regatta.nu Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 3 År 2006 Årgång 45 Bilden: EuroCup för 29er i Gottskär - Mitten - Foto: regatta.nu Silver i junior-em - Sid 2 - Solkraft på Mönster - Sid 12 - Världens seglare vill

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 Vinden har vänt 2012 är året då trenden vände Rutinen avgjorde än en gång Ställer vi rätt krav på våra prestationer? När får man kratta en bunker?

Läs mer