Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Funktionärer 4 Avgifter 5 Hamn 6-7 Jolle 8 Kölbåt 9-11 Lustholmen/Nöje Motorbåt/Marknadsföring Varv 16 Balansrapport 17 Resultatrapport 18 Revisionsberättelse 19 2

3 Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen för Härnösands Segelsällskap ger följande berättelse för 2014, HSS 156:e verksamhetsår. Medlemsantalet varierar och minskar alternativt ökar beroende på hur man jämför. Vid ingången av året så hade vi 461 betalande medlemmar och vid utgången 451. Det hade ökat med 62 nya medlemmar och det var 72 som slutat. Ser man istället på totala medlemsantalet, alltså inklusive familjemedlemmar, så har det ökat från att vid ingången av året vara 605 till att vid utgången vara 629 stycken. Under året så har styrelsen fått utbildning i Idrottonlines hemsides-funktion och vår sida har uppdaterats med information under året. Så idag är det bra att hålla lite koll på den sidan om man vill veta vad som händer. Tillika de senaste åren så är det svårt att hitta funktionärer till styrelsearbetet och under året har varvskommittén provat en variant med att flera delar på huvudansvaret där, vilket har fungerat bra när sektionen har en ansvarsfull grupp. Men diskussioner förs hela tiden om framtida lösningar på denna situation. Kan vi inte komma förbi problemet så måste vi framgent lägga ut vissa delar av föreningen på entreprenad, vilket kommer att medföra ökade kostnader för oss båtägare. Kranen har besiktats av Inspecta och numera är den begränsad till lyft om 200 kg, även vagnen fick en okulär besiktning innan sjösättnings-säsongen. En av våra bodar på norra kajen har lånats ut under sommaren för försäljning av glass och fika till företaget som driver sjömacken. Medlemsregistret har uppdaterats med saknade uppgifter på enskilda medlemmar och ett erbjudande om att ta emot epostfakturor har gått ut, vilket ger oss en minskning i hanteringen och en sänkning av kostnaderna för att skicka fakturor. OCR-betalning har införts så att vi slipper manuell hantering med att stämma av inbetalningarna mot skickade fakturor. Vi ber Er därför använda OCR-betalning av våra fakturor och inte skriva ocr-numret i textfältet. Tack på förhand! Vår arbetskraft från kommunen har bjudits på julbord och styrelsen inklusive valberedningen har som tack för detta år bjudits på middag vid sista styrelsemötet. Styrelsen har under året haft 8 styrelsemöten samt två från styrelsen har deltagit i möten på SBU:s och SSF:s regionsmöten. Styrelsen tackar medlemmarna för Marie-Louise Nordén...Ordförande Tommy Nilsson...Sekreterare Liselott Thunberg... Kassör Göran Möllerstedt...Hamn Pontus Jansson... Jolle Ingvar Comstadius (f d Olsson)... Kölbåt Per Ramström...Lustholmen/Nöje Örjan Leek...Motorbåt/Marknad Jan Jansén... Varv 3

4 Funktionärer Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Revisorer Ordinarie Suppleanter Valberedning Sammankallande Hamn Ordförande Jolle Ordförande Marie-Louise Nordén Per Ramström Tommy Nilsson Liselott Thunberg Göran Möllerstedt Ingvar Comstadius (Olsson) Örjan Leek Pontus Jansson Björn Sandgren Magnus Boström Anders Nordin Hans Gustavsson Karin Öhman Åke Lidström Per Öhman Jonas Lundgren Henrik Olsson Göran Möllerstedt Göran Bergfors Magnus Boström Björn Sandgren Pontus Jansson Anders Nordin Marcus Sundgren Niklas Jonsson Magnus Åkerlind Jonas Lundgren Kölbåt Ordförande Lustholmen Ordförande Ingvar Comstadius (Olsson) Anders Nordin Joakim Backlund Henrik Olsson Bengt Sandström Per Ramström Mats Norlén Håkan Nordin Åke Malmheim Tomas Söderlind Motorbåt/marknadsföring Ordförande Örjan Leek Per Ramström Nöje Ordförande Varv Varvschef Christina Gisselman Jenny Nyberg Dyverdal Anneli Gustavsson Anneli Norlén Jan Jansén Sven-Olov Pettersson Thord Skarin Britt-Marie Dahlström Henrik Olsson Flemming Rodebrand Roger Callin Jonas Lundin Ulf Hallner Stefan Goes 4 HSS-funktionärerna tar in anmälningar till båtparaden den 19 juli 2014.

5 Avgifter Skierfe skall snart få vattenkänning och en ny skön sommar väntar. Hamnavgi er Skeppsbron, Kronholmen och Kanaludden (yttre) Mellanholmen, Nattviken och Kanaludden (inre) Medlemsavgi er Juniorer Man är junior t o m året man fyller 21 år (U21) Seniorer (medlemskapet gäller för alla i familjen boende på samma adress) Pensionär (e er begäran) Ej utfört medlemsarbete (4x125.-) Varvsavgi er Varvsinsats (engångsavgi ) Fast avgi per år Rörlig avgi pris kvm/år 20.- (Båthus hela ytan, övriga båtens längd+1meter x båtens bredd+1meter) Avgi en måste vara betald innan upptagning sker. Sommaravgi År År År År 4 och mer (per år)

6 Hamn Följande projekt och underhållsarbeten har utförts Kanaludden HSS förfogar över 130 platser med 8- och 6- metersbommar. Härnösands kommun förfogar över 30 stycken gästplatser. Kapat plank att lägga under flytpontoner för att minimera is-skador. Högtrycks-tvättat samtliga bryggor ett flertal gånger under säsongen. Driftsatt och vintrat anläggningen. Utfört rondering av hela brygganläggningen inklusive kommunens gästplatser. Mellanholmen Renovering av bryggor. Inköp av bommar av profiltyp och skiftat de gamla rörbommarna. Tillverkat nya landgångar på brygga 2, 3 och 4. Delvis byte av trä i bomramar. Byte av låssystem så att nyckel krävs för att kunna öppna grindar från båda sidor. Inköp och montering av platsnummer-skyltar. Förnyat 2 bojstenar och kätting på brygga 4. Högtryckstvättat bryggor. Norra hamnen Förnyat 15 stycken bojsten med kätting vid Kronholmskajen. Flyttat 5 bojstenar vid Kronholmskajen. Förnyat 4 stycken bojstenar med kätting vid Skeppsbron. Flyttat 4 stycken bojstenar vid Skeppsbron. Arbetet med bojstenar och kättingar kommer att fortsätta Nattviken-hamnen Alla gamla rörbommar har monterats bort, båda bryggorna kommer att få platser typ kontinental förtöjning. Högtryckstvättat bryggor ett flertal gånger. Påbörjat reparationsåtgärd på yttre bryggsektionerna och förankringarna. Övrigt Administration och uthyrning av båtplatser. Upphandling av utrustning och tjänster för hamnarna. Försäljning och administration av utbytta rörbommar från Mellanholmen. Driftsatt före och efter säsong. Vintrat hamnarna. Konserverat utombords-motorer. Agerat arbetsledare för hamntekniker och personal från Arbetslivsförvaltningens resursgrupp. Tecknat ett 3-årigt avtal med Härnösands kommuns arbetslivsförvaltning för Hans Jonsson. Reparation och svetsning av arbetsbåt + byte av trädurk. Deltagit i utveckling av hamnarna i samarbete med Härnösands kommun. Deltagit i HSS styrelsemöten som representant för hamnen. Inköp av Suzuki utombordare för arbetsflotten. Inköp av Yamaha utombordare för arbetsbåt. Inköp av bänkborrmaskin typ Ferax. Inköp av dragkärra till Kanaludden för att underlätta transport till och från bryggorna. Inköp av 2 stycken elektroniska mås-skrämmor till HSS bryggor på Kanaludden. Inköp av Milwaukee ms216 sb kap och gersåg Inköp av Hitachi ds18pls mutterdragare. /Göran Möllerstedt 6

7 7

8 Jolle Jollekommittén har under året arrangerat tre evenemang. Två måttligt besökta prova-på-tillfällen under maj och juni, dessutom arrangerades den sedvanliga seglarskolan veckan före midsommar. Seglarskolan drog i år 38 deltagare vilket är rekord sen verksamheten flyttades från Sälsten. Deltagarna fick träna i vattnen kring Lustholmen under tre dagar för att under dag fyra göra en lite längre utflykt. Årets utflykt gick till Sundhamn på Lungön där vi åt lunch i solskenet. Efter grillning med familjerna på kvällen kunde de som ville övernatta tillsammans i klubbhuset. Avslutningsdagen seglade vi in till Härnösand. Lagom till avslutningen hade den hårda vinden från tidigare i veckan avtagit och flera av båtarna fick bogseras in i bleke och regn. Sammanfattningsvis en bra vecka med nöjda deltagare även om vädret i år var väl blåsigt, i alla fall för de minsta. Organisations- och materielmässigt är 38 deltagare på gränsen till vad vi klarar av. I år löstes det genom att vi seglade med alla klubbens båtar samt lånade in båtar från Sjövärnskåren och Tynderö kyrka. Vi ledare ställde upp med egna segelbåtar och gummijollar för att täcka behoven av seglingsplatser och följebåtar. Utöver klubbens aktiviteter har våra båtar seglats en del. Våra 2-Kronor har varit utlånade till Sjövärnskåren under deras sommarskola på Lungön. Några Optimister, en Laser och en 2-Krona har varit uthyrda till privatpersoner under några sommarveckor. Dessutom har gymnasiet lånat våra och SVK:s 2-kronor för en pröva-på aktivitet med totalt 40 deltagare. Klubbens Stortriss har seglats en hel del av en av våra yngre medlemmar. Ekonomiskt har årets intäkter legat över det normala eftersom vi haft ovanligt många deltagare i seglarskolan. Att vi hyrde ut båtar under sommaren har även det gett en del intäkter. Kostnaderna för lägret blev något högre och vi har haft en del haverier som kostat en del att åtgärda. Resultatet för jollekommittén blir därför noll eller något minus. Jag vill även passa på att tacka för mig då jag efter denna säsong avslutar mitt engagemang i klubbens jollekommitté. Det har varit roliga år sen jag började med detta 2002 men nu är det dags att någon med lite ny energi och fräscha idéer tar över. /Pontus Jansson 8 Den mycket positiva Seglarskolan på Lustholmen tappade vinden mot slutet.

9 Kölbåt Kölbåtssektionen har under 2014 arrangerat fem kappseglingar. HSS-båtar deltog också i Ulvöregattan och Åbord runt. Antalet deltagare har i snitt varit tio per segling vilket visar på en nedåtgående trend jämfört med de senaste åren. Under säsongen har Harald Modig och Thomas Karlström införskaffat en Neptunkryssare som vi hoppas att kommer innebära ett ökat intresse för kappsegling. HSS har varit en av landets största Neptunkryssarflottiljer med framgångsrika seglare vid Norrlandsregattan, Ulvöregattan och Svenska Mästerskapen. Sundsvalls Segelsällskap arrangera SM 2015 där deltagare antalet förvänts överstiga 50 båtar. Härnön runt Härnön runt arrangerades den 7 juni med 11 deltagare. Seglingen inleddas med en fin kryss ut genom Södra Sundet, Norra inloppet bjöd på byig vind under spinnacker vilket var utmanande för många deltagare. Vinnare blev Pelle Thim från Kramfors med sin Omega 30 med en minut till godo före tvåan Lennart Ericsson med sin Express. Snabbaste båten runt Härnön hade en seglad tid av 3 timmar och 7 minuter. Tyvärr avbröts seglingen i samband med Båtens Dag på grund av vindens frånvaro. Familjeseglingen (Ordinarie regatta) från Härnösand till Lustholmen runt Lungön bjöd på en fin segling med kryss ut till Lungö fyr och sedan spinnaker segling till Lustholmen. Segrare på beräknad tid och snabbast i mål var Anders Nordin med sin 6:a, tvåa var Harald Modig med sin nya Neppare drygt 6 minuter efter på beräknad tid. Hemsön runt Tretton båtar kom till start varav fyra från Ö-vik, tyvärr uteblev Sundsvallsbåtarna som brukar vara framgångsrika. Öviks-båtarna visade sin klass med en första och andra placering på beräknad tid. Bästa HSS-båten blev Anders Nordin med sin 6:a på en tredje plats. Seglingen startade med en kryssbog i lätt vind. Tyvärr dog vinden innan Sannasundet vilket skapade omstart. När den nya vinden fyllde in kunden seglingen genomföras med en seglad tid på fem timmar och 22 minuter för snabbaste båt, en ¾ ton från Övik med Robert Karlsson som skeppare. Lungön runt Lungösundet visade som vanligt på stora svårigheter och med lätta vindar på utsidan av Lungön kan seglingen inte räknas som någon höjdare under 2014 även om sträcka från Lungö fyr till Härnösand bjöd på ett tvärsigt spinnacker ben med en frisk kryss i mål. Öviksbåtarna visad klass igen en första och andra plats på beräknad tid. Bästa Härnösands båt var Anders Nordin med sin 6:a. Klubbmästare 15 skeppare har deltagit i seglingar som omfattar klubbmästerskapet 2014 men endast fyra av dem har deltagit i minst tre av dessa, vilket krävs för att kunna räknas i mästerskapet. Slutgiltig segrare och därmed klubbmästare 2014 är Marie-Louise Nordén med besättning i sin Scampi, Lady G! Kölbåtssektionen vill tacka alla seglare, funktionärer och alla som har hjälpt till i kulisserna för det gångna året. Under 2015 ser vi tillsammans till att öka antalet deltagande båtar i våra kappseglingar! Eller hur! /Ingvar Comstadius (f d Olsson) Vår ordförande Marie-Louise Nordén blev klubbmästare

10 Härnön Runt, 7 juni 1 Pelle Thim KBK Omega Lennart Eriksson HSS Express 1, Claes Tjäder HSS IF 1, Marie-Louise Nordén HSS Scampi 1, Stig-Åke Rosén HSS Gambler 1, Mikael Bentsen HSS Carrera 1, Magnus Högberg HSS Carrera 1, Jan Jansen HSS Omega 1, Hampus Jansson HSS 606 1, Martin Sjödin KBK Wasa 1, Liselott Thunberg HSS H-båt 1, HSS-seglingen, 9 augusti 1. Sofia 6MR Anders Nordin :08 2. Fri Neptun Harald Modig 1, M&M Raven Ullberg/Boström 1, Lagy G Scampi Marie-Louise Nordén 1, Caramba Carrera Magnus Högberg 1, Kryzza H-båt Thunberg/Widegren 1, Linjett Jonas Lundgren 1, :37 Hemsön Runt, 6 september 1 HP1 Sweden Express ÖSS Martin Rubing X-Thyra 3/4 ton ÖSS Robert Karlsson Sofia 6MR HSS Anders Nordin Lady G Scampi HSS Marie-Louise Nordén Caramba Carrera HSS Magnus Högberg Zeke Diva 35 ÖSS Johan Hägglöf Blacken 1-ton ÖSS John Hägglöf Non Stop Carrera HSS Team Alma Gränd Fri Neptun HSS Harald Modig M&M Raven HSS Ullberg/Boström Kryzza H-båt HSS Thunberg/Widegren S-Ett Gambler 35 HSS Stig-Åke Rosén Opus One Carrera KLBK Fredrik Karlström Lungön Runt, 7 september 10 1 HP1 Sweden Express ÖSS Martin Rubing X-Thyra 3/4 ton ÖSS Robert Karlsson Sofia 6MR HSS Anders Nordin Lady G Scampi HSS Marie-Louise Nordén Zeke Diva 35 ÖSS Johan Hägglöf :51:42 6 Fri Neptun HSS Thomas Karlsten :52:43 7 Non Stop Carrera HSS Team Alma Gränd :11:56 8 Blacken 1-ton ÖSS John Hägglöf :12:34

11 HSS klubbmästare Marie-Louise Nordén Scampi 11 poäng 2. Anders Nordin 6MR 14 poäng 3. Stig-Åke Rosén Gambler 18 poäng 4. Mikael Bentsen Carrera 19 poäng Marie-Louise Nordén med Lady G blev klubbmästare. Kölbåtsrankingen 2014 MNSF RANKING Segelnr Båtmodell Skeppare Klubb SRS RANKING VALUE Neptunkryssare Kristoffer Harmark SuSS 1,039 0, Comfort 30 Per Inge Södergren SNBK 1,076 0, Express Mats Roos SÖSS 1,114 0, Express Martin Rubing ÖSS 1,114 0, IF Dick Westman ÖSS 1,016 0, X 332 Stefan Söderström HSSS 1,241 0, IF Anders Carlsson ÖSS 1,017 0, Omega 28 Göran Elfving ÖSS 1,065 0, Omega 30 Pelle Thim KBK 1,132 0, Express Ove Westman ÖSS 1,114 0, X 102 Morgan Evensson SöBS 1,186 0, X 3/4 ton Anders Lundqvist ÖSS 1,200 0, Diva 35 Johan Hägglöf ÖSS 1,243/1,224?? 1, Aphrodite 291 Håkan Nylander ÖSS 1,105H 1, Neptunkryssare Björn Karjel SuSS 1,039 1, Scampi Marie Louise Norden HSS 1,093 1, Firs 32s5 Lennart Ellner Söss 1,151 1, One Off 1 ton John Hägglöf ÖSS 1,308/1,268H 1, X 362 sport Billy Russel ÖSS 1,23H 1, First 34,7 Fredrik Nordin ÖSS 1,250 1, Stratus Lennart Elfving ÖSS 1,161 1, Maxi Magic Göte Norgren ÖSS 1,084 1, Neptunkryssare Peter Norberg SuSS 1,039 1, Farr 30 Mats Hägglöf ÖSS 1,351 1, Arcona 340 Tomas Rydman ÖSS 1,291 2, Gambler Stig Åke Rosén HSS 1,187 2, Neptunkryssare Tomas Sundholm SuSS 1,039 2, Carrera Magnus Högberg HSS 1,243 2, Maxi Racer Martin Söderberg SuSS 1,127 2, Neptunkryssare Jansson / Sundgren KTHSS 1,039 2, Maxi Racer Henrik Eriksson ÖSS 1,127 2, One off Per Hellgren ÖSS 1,018 2, Carrera Mikael Bentsen HSS 1,243 2, X 99 Arto Westberg SuSS 1,245 2, First 31.7 HR Rikard Thurdin SUBSS 1,197 2, Dheler 32 Martin Fredin Söss 1,240 3, Neptunkryssare Christer Östman SuSS 1,039 3, Neptunkryssare Ulf Nilsson SuSS 1,039 3,631 11

12 Lustholmen/Nöje Årets verksamhet på Lustholmen startade på sämsta möjliga sätt. En stor del av träden på vår klubbholme låg som ett enda stort plockepinn över ön. Det gick överhuvudtaget inte att komma fram till klubbstugan då en mängd träd låg över stigen upp till toppen av ön. Detta åtgärdades temporärt av Härnösands Kommuns resursgrupp. Ytterligare problem uppstod dock. På Vägnön hade träd blåst ner över elledningarna till pumpstationen (som förser vår ö med vatten) detta med ledningsbrott som följd. Detta kunde med Fortifikationsverkets hjälp åtgärdas. Problemen fortsatte bastuaggregatet visade sig vara uttjänt. Det var hål i bakkant på aggregatet och vi blev tvungna att införskaffa ett nytt. Det nya aggregatet har ett enormt stenmagasin om dryga 200 kilo och det visade sig bli mycket uppskattat av bastubadarna. Under våren och hösten har medlemsarbeten utförts då vi samlat ris, krattat, huggit ner träd, lagt ut bryggor m m. Traditionellt midsommarfirande genomfördes på midsommaraftonen med dans på stranden och lekar. Fredagen den 18 juli genomfördes för första gången HSS-dagen. En dag då vi hade öppet på Lustholmen för alla båtintresserade. Vi hade frågeslinga, fisketävling och vi bjöd på hamburgare. Fram på eftermiddagen spelade Fröberg & Sjöberg på verandan och på kvällen uppträdde de på klubbstugans veranda. Allt detta till strålande väder. Dagen därpå, lördag den 19 juli, genomfördes Båtens Dag. Tanken var att en segeltävling med omvänt lys skulle genomföras. Denna fick dock ställas in då vindarna uteblev. En eskader körde dock från Lustholmen genom staden till Kanaludden. Örjan Leek presenterade alla båtarna när de passerade Nybron. När båtarna kom fram till Kanaludden stod återigen Fröberg & Sjöberg och spelade på den nya bryggan. Deltagarna bjöds sedan på en sopplunch hos Koch s Restaurang. På kvällen anordnades en bankett för båtfolk hos Koch s. 6 september avslutades säsongen för klubbmedlemmarna genom den traditionella Surströmmingen i samband med Hemsön Runt. /Per Ramström Nya bastuaggregatet har strandat på Lustholmen. Marknadsföring av HSS-dagen och Båtens Dag Motorbåt/Marknadsföring Vår kommitté har under året samarbetat med Lustholmen/Nöje och då i första hand med HSS-dagen och Båtens Dag som arrangerades i samband med Härnösands återvändarhelg, fredag-lördag juli. Tyngdpunkten på vårt arbete fortsätter att vara fokuserat på att vara assisterande till de övriga kommittéerna och producera marknadsföringsmaterial för hela HSS. Det sker bl a genom fotografering och kontakter med media och kommunen. Den grafiska verksamhetsberättelsen du nu håller i din hand är ett resultat av vårt (läs mitt) jobb. /Örjan Leek

13 Stormar träffar tufft på vår kära klubbholme. Slit & släp... Om man hjälps åt går det så bra! Bryggjobb inför ny säsong på Lustholmen......och en välförtjänt fikapaus. 13

14 14 Lustholmen var välbesökt under HSS-dagen den 18 juli.

15 (Stefan) Fröberg & (Lars) Sjöberg svarade för underhållningen både på Lustholmen och vid Kanaludden, juli. I båtparaden deltog bl a både kanotklubben och SSRS. 15

16 16 Varv Varvet städades i somras då vi även även fick lite färg på jolleboden. Hasse och kompani har städat och ställt ordning i miljöboden. Varvskommiten har haft ett flertal möten under året. Det har fungerat alldeles utmärkt trots att någon huvudansvarig (sammankallande) ej har utsetts. Arbeten på varvet sommar/höst 2014 och som gäller ramp, pir och stenar och uppgrundningar vid mastgran och rustningsbrygga. Under sommaren 2014 gjordes provborrningar på ett antal platser runt upptagningsrampen för att utreda vilket metod som bäst skulle kunna användas för att göra en förstärkning av de nu frihängande brobanorna som endast ligger på upplag på land och längst ut vid rampslutet. Nämnda provborrning och rapport gjordes av Sweco och rapporten har sedan diskuterats med olika företag/personer kunniga i frågan och däribland personer som varit knutna till Strängbetong i Långviksmon som levererat brobanorna för många år sen. De alternativ som det till slut stod mellan var att påla på båda sidorna på rampen och lägga balk på pålarna och under brobanorna alternativt att helt sonika lyfta upp brobanorna och underfylla. Det visade sig att underfyllnadsalternativet var att föredra framförallt av kostnadsskäl. Efter allt förberedelsearbete/planering startade vi den 30/10 med att med grodmans hjälp plocka bort de bultförband som sitter mellen brobanorna och koppla lyftkedjor längst ut och redan påföljande måndag lyfts båda brobanorna upp på land. Onsdag i samma vecka påbörjas underfyllnaden som görs med en av Norrlands största grävare och som med GPS-hjälp håller exakt koll på såväl höjd som bredd, cirka 260 ton och Längre ut Brobanorna återlades sedan måndagen 10 oktober men då drygt 2 meter längre ut men med samma lutning som tidigare varefter massor också fylldes såväl på sidorna som i rampens förlängning ute i vattnet. Det monterades också sex stycken Jakoforstöd, tre på vardera ramp, för att ytterligare avlasta TT-kasetterna men också för att om man i framtiden vill kunna göra injisering/undergjutning kan detta ske på valfri del utan att hela banan måste undergjutas. Kvarvarande del upp mot asfaltkanten har sedan jämnats, paddats, armerats och gjutits igen. Vi har nu förhoppningsvis en ramp som klarar mycket stora vikter men också klarar ett helt annat djupgående. Vid medelvattenstånd hade vi tidigare cirka mm längst ut på rampen och där har vi nu ca mm. Vi har också plockat bort den kant som tidigare gjort att vagnen fastnar om den råkar passera rampens slut för där ligger nu bergmassor i samma nivå som rampen. ca 6-7 dumperlass med sten ända från mastkranen och längs större delen av rustningsbryggan har plockats bort och även här är detta gjort med den GPS-styrda grävaren och förhoppningsvis har vi nu djup hela vägen. Lastbilskran Utanför den uppställningsplats som nu använder för lyft med mobilkran har också djupet justerats in mot piren för att om så önskas kunna med lastbilskran, kanske modell större, kunna ta upp eller sjösätta båtar, platsen kan också mycket väl användas för på- och avmastning med lastbilskran och detta i synnerhet när nuvarande mastkran är maxad till 200 kg. I skrivande stund är dock inte konsoler och inklädning gjord men hoppas kunna ske under vårvintern. Allt arbete har gjorts som medlemsarbete! Varvet fick en ram på och har cirka :- kvar av tillsatta medel. Sture Karlsson kommer att dyka upp när det blir lite varmare i luften så han kan arbeta, (utomhus skruvande med bara fingrar). Prioriterat arbete som vi tyvärr var för sent ute att beställa, men vi gick dock igenom hela området med Sture och checkade av läget. Alltså till våren blir jordfelsbrytare. En vattenskada i klubbstugan på varvet har vi drabbats av. Renovering påbörjad. Tung arbetsinsats på varvet under hösten! /Jan Jansén

17 Balansrapport HÄRNÖSANDS SEGELSÄLLSKAP Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Balansrapport Senaste ver.nr: A598 Sida 1 (1) Utskriven: :17:50 Ingående balans Ingående saldo Perioden Utgående saldo TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader varvet , ,00 0, , Ack avskrivningar byggnader 0,00 0, , , Byggnader lustholm 9 781, ,00 0, , Inventarier hamnen , ,90 0, , Ack avskrivning inventarier hamnen 0,00 0, , , Inventarier båtar , ,00 0, , Ack avskrivning inventarier båtar 0,00 0, , ,00 S:a Anläggningstillgångar , , , ,90 Omsättningstillgångar 1680 Övriga kortfr. fordran 5 000, , ,00 0, Bank transaktionskonto , , , , Andelar köp , , , ,75 S:a Omsättningstillgångar , , , ,80 S:a TILLGÅNGAR , , , ,70 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2067 Eget kapital , ,09 0, , Resultat föregående år , ,32 0, , Årets resultat 0,00 0, , ,29 S:a Eget kapital , , , ,70 S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER , , , ,70 Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00 Givetvis skall väl båten prydas med en HSS-vimpel. Pris; Beställ på: 17

18 Resultatrapport HÄRNÖSANDS SEGELSÄLLSKAP Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.nr: A599 Resultatrapport Sida 1 (2) Utskriven: :05:53 Perioden INTÄKTER Egen verksamhet 3010 Varvsavgifter , Hamnavgifter , Gästhamnsavgifter , Medlemsavgifter , Medl. Arbete , Intäkter kölbåt 4 615, Intäkter jolle , Övriga intäkter ,00 S:a Egen verksamhet ,00 S:a INTÄKTER ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER Egen verksamhet 4010 El, VA, Renhållning , Drift, underhåll, förbrukning , Bryggrenovering , Köpta tjänster , Föreningsavgifter , Försäkringar, avtal, arrende , Övriga kostnader , Lager tröjor ,00 S:a Egen verksamhet ,17 Drift av bygdegård 5410 Korttidsinventarier , Administration ,11 S:a Drift av bygdegård ,11 Personalkostnader 7010 Löner ,00 S:a Personalkostnader ,00 Avskrivningar 7821 Avskrivningar på byggnader , Avskrivning inventarier ,00 S:a Avskrivningar ,00 Resultatrapport S:a VERKSAMHETENS KOSTNADER ,28 HÄRNÖSANDS SEGELSÄLLSKAP Sida 2 (2) ÖVER-/UNDERSKOTT Vald period: Hela räkenskapsåret FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN ,72 Utskriven: :05:53 Finansiella intäkter och kostnader Räkenskapsår: Senaste ver.nr: A Ränteintäkter och utdelningar 3 533,57 S:a Finansiella intäkter och kostnader 3 Perioden 533,57 Årets över-/underskott 8999 Årets resultat ,29 S:a Årets över-/underskott ,29 Beräknat resultat: -0,00 18

19 Revisionsberättelse Paraden av båtar anlöper från norr mot slutdestinationen Kanaludden. 19

20 Profilbild Leek i februari 2015

Verksamhetsberättelse 2008. HSS 150:e verksamhetsår

Verksamhetsberättelse 2008. HSS 150:e verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 HSS 150:e verksamhetsår Året som gått Styrelsen för Härnösands Segelsällskap ger följande verksamhetsberättelse för Jubileumsåret 2008, HSS 150:e verksamhetsår. Medlemsantalet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. HSS 151:e verksamhetsår

Verksamhetsberättelse 2009. HSS 151:e verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2009 HSS 151:e verksamhetsår Året som gått Styrelsen för Härnösands Segelsällskap ger följande verksamhetsberättelse för 2009, HSS 151:a verksamhetsår: Medlemsantalet har stigit

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 HSS 149:e verksamhetsår Härnösands Segel Sällskap Stiftat 1858 Året som gått. Styrelsen för Härnösands SegelSällskap avger härmed verksamhetsberättelse för år 2007, HSS 149:e

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsmöte på Varvet 17 november 2012

Årsmöte på Varvet 17 november 2012 Årsmöte på Varvet 17 november 2012 1. Årsmötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande Att mötet utlysts på behörigt sätt godkänds. 3. Val

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni Mistluren Nummer 2-2009 För Väggöseglingen gäller: Skepparmöte kl 11.00 Start ca kl 12.00. Startavgift 50 kr. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma)

Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma) Kallelse till årsmöte i Lagnövikens Bad- och Båtklubb Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma) Plats: Lagnö Studio, Lagnö Gård, Trosa Förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Datum: Måndagen den 8 juni 2015, klockan 18:30 20:30 Plats: Mälbybasen, Torshälla Ordförande: Niklas Kvartsén 1-6 Per Tillman 7-11 Sekreterare: Malai Bierfeldt Justerare:

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Konto Benamning Budget Avvik Resuitat Ackumulerat 1201-1212 1201-1212 1201-1212 (tkr)

Konto Benamning Budget Avvik Resuitat Ackumulerat 1201-1212 1201-1212 1201-1212 (tkr) Resultatrapport ^'''^'''^ Hammarbyledens Motorbatsklubb, 802001-3390 (IMN) utskrifts-id: 195 Period: 1201-1212 Senast reg verifikat: A:22, C:141, KF:102 Utskriven: 130205 19:36 av Kassor Konto Benamning

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 EDESÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr. 716417-2160

ÅRSREDOVISNING 2011 EDESÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr. 716417-2160 Bilaga 1 sid 1 Edesö samfällighet ÅRSREDOVISNING 2011 EDESÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr. 716417-2160 FÖRVALTNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för sförening avger härmed förvaltningsberättelse för

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Årsmöte VMK sida 1(6)

Årsmöte VMK sida 1(6) Årsmöte VMK 2014-03-09 sida 1(6) Dagordning VMK årsmöte 2014 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Val av a) Ordförande b) sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

Läs mer

KALLELSE. STABERGS BÅTKLUBBS ÅRSMÖTE Lördagen den 20:e februari 2016 kl 11.00

KALLELSE. STABERGS BÅTKLUBBS ÅRSMÖTE Lördagen den 20:e februari 2016 kl 11.00 Kallelse 2016 www.stabergsbatklubb.se KALLELSE STABERGS BÅTKLUBBS ÅRSMÖTE Lördagen den 20:e februari 2016 kl 11.00 Plats: Kniva Bystuga Kniva 111 Falun Vi kommer att behandla frågor föreskrivna i stadgarna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Årsbokslut 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsbokslut 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sid.1 av5 Årsbokslut 2015 Styrelsen för Råå Hamnförening,, får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen är en ideell förening. Enligt

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan 19 21 i Viby Herrgård Program Rikard Dahlén, naturvårdschef i Sollentuna kommun, kommer att berätta om skötseln av Järvafältet

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. Kristianstads Brukshundklubb Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-10-13 Plats: Klubbstugan Gälltofta. 1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga 2016-03-05 Mötets öppnande P-O Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 2. Val av ordförande för mötet Beslut: P-O Svensson valdes

Läs mer

Linköpings Jolleseglarklubb LJS

Linköpings Jolleseglarklubb LJS Linköpings Jolleseglarklubb LJS 1(2) Årsmöte 2009 Protokoll Tid: Söndagen den 22 november 2009 kl 16:00 Plats: Rydsskolan, Linköping Närvarande: 28 medlemmar 1. Fråga om mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 20 31/7 2012 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

Dagordning för årsmöte

Dagordning för årsmöte Dagordning för årsmöte Den 14:e April 2013 Kl 18.00 Plats: Folkets hus, lokal Embla 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 2. Årsmöteskallelse 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande

Läs mer

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 6 Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges Sida 1 Ordföranden har ordet Hej alla SBS medlemmar nu har både Isen och Mörkret lagt sig

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna!

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Skriv ut Karta hitta.se http://www.hitta.se/skriv-ut/karta#center=65458 Samling under förmiddagen från kl 10:30.

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Båtklubben Wega s Årsmöte 2014

Båtklubben Wega s Årsmöte 2014 Båtklubben Wega s Årsmöte 2014 Signalistgatan 6, Västerås Onsdagen den 19 februari kl. 18:30 Klubben bjuder på kaffe och fralla! OBS! Vi vill gärna ha din mail adress för att kunna skicka dig nyheter i

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Följande priser utdelas på VNÄK:s årsmöte 28/2-15 Vandringspris: SÄK:s 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013, Ägare Alexander Ramén, Helgum Unghundskannan: 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013,

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Plats: Karlskoga, Näset Datum: 25/11 2012 Närvarande: Tomislav Molnstrand, Markku Kivistö, Bengt-Åke Andersson, Michael Johansson, Göran Edlund, Per Nilsson,

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2015

Tilläggsregler för SKCC 2015 Tilläggsregler för SKCC 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR... 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION... 2 1.4 KALENDER... 3

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2015 TORSDAG 12:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16)

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16) Verksamhetsberättelse 2015-2016 Ordförande har ordet Äntligen är den här skitsäsongen över och vi kan med tillförsikt börja blicka mot nästa säsong och förhoppningsvis en ny era inom VIK Hockey. Det var

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Stefan Peterson hälsade samtliga välkomna till det 129:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse Askersunds Ekonomiska Förening 2012

Verksamhetsberättelse Askersunds Ekonomiska Förening 2012 Verksamhetsberättelse Askersunds Ekonomiska Förening 2012 Vi fortsatte även 2012 att uppgradera och underhålla vår fina hamn MEDLEMSUPPGIFTER Antalet medlemmar under 2012 har varit 230 st Styrelsen har

Läs mer

Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008

Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008 Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008 Innehåll Sid. Fakta om klubben 1 Verksamheten 2 Funktionärer 6 Fakta om klubben Medlemmar Seniorer: 421 (423) Juniorer: 36 (42) Hedersmedlemmar:

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer