Länsbibliotek Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsbibliotek Sörmland"

Transkript

1 Länsbibliotek Sörmland VERKSAMHET 2013

2 Foto: Anna-Lena Ahlström 05 Pojkar och unga män läser allt mindre 09 En berättelsevagn för de allra minsta 16 Möt din favoritförfattare vid Litterära caféer Länsbibliotek Sörmland på studiebesök i Sundbyberg. Från vänster Klas Karlsson, Linn Hall, Betty Lennkvist, Maria Andersson Nyquist, Susanna Frisk, David Lüning, Ingrid Källström, Ulla Solsmo och Anneli Reinhammar. Dela & Lär! 03 KompoBib2020 Som blev Komposten 05 Utan språk är du körd! Pojkar och unga män läser allt mindre 06 Biblioteksting 2013 Bibliotekens roll och plats i samhällsbyggandet 07 Dela & Lär Vi är varandras miljö och gör varandra bra 08 Dela & Lär - dagen Vi är varandras miljö och gör varandra bra 09 Bubblan Rullar vidare på vägarna 10 Berätta Leka Läsa Inspirerar till ökad läsglädje 11 Formatdag nummer XVI Förstärkt verklighet! 12 Taltidningskonferens Sveriges taltidningar träffas 12 Biblioteksrummet.se 13 Våga prova - Digital delaktighet 13 Medier av alla slag 14 Jag läser Talböcker till alla som behöver 14 Det är möjligt! 15 Sörmlands taltidning Taltidningen klarar vardagen! 16 Möt din favoritförfattare! 10 författare besöker Sörmländska biblio tek 17 Internet Librarian International 18 Kalender över året som gick 2013 har dominerats av frågan: Hur tar vi nu på bästa sätt vara på allt som vi och alla deltagarna lärt sig under projektet KompoBib2020? Jo, vi gör en Kompost! Projektet, som var delfinansierat av ESF, avslutades 31 mars Men lärdomarna lever kvar och de förvaltas nu på alla kommunbibliotek och tillsammans mellan länen genom fortsatt samarbete. Dela & Lär har växt fram, bibliotekschefer har samlats över två dagar och lärt av varandra och av forskare. Medarbetarna har också delat med sig till varandra vid olika tillfällen. Bubblan håller fortfarande och har rullat ut till barn i kommunerna under sommaren för att möta dem där de samlats. Bubblan har också utvärderats och rapporterats och gjort en fin skrift, Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län. Barns och ungas läsande är ett viktigt område, inte minst för att statistiken visar att läsningen minskar bland (speciellt) pojkar. Därför samarbetar Länsbibliotek Sörmland med flera regionala aktörer i satsningen Utan Språk är du körd! för att stimulera personalen som möter barn och unga. Berätta Leka Läsa BLL har dragit igång. Det är Läsrörelsens projekt, finansiserat av Allmänna Arvsfonden, som tillsammans med länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland och Örebro ska stimulera till närläsning för de allra minsta barnen. I slutet av 2013 avslutades den nationella satsningen Digidel Den har varit ett stort stöd för arbetet med digital delaktighet, som vi i Sörmland har gett namnet Våga Prova! Samarbetet mellan studieförbund och bibliotek, med Länsbildningsförbundet Sörmland och Länsbibliotek Sörmland som nav, kommer att fortsätta det finns fortfarande många som inte är delaktiga i den digitala världen. Under året har personalgruppen förändrats. Några är tjänstlediga för föräldraledighet, en annan har påbörjat forskning. Goda vikarier har tillkommit och arbetsuppgifter har ibland förändrats. Länsbibliotek Sörmland gillar förändring - det bidrar till utveckling! Anneli Reinhammar Länsbibliotekarie Länsbibliotek Sörmland 1 2

3 KompoBib2020 Som blev......komposten! KompoBib2020, med syftet att säkerställa att de biblioteksanställda i Sörmland, Västmanland och Örebro län har rätt kompetens för att kunna arbeta för och i framtidens bibliotek, pågick mellan 17 januari 2011 och 31 mars De sista månaderna blev en förlängning av projektet, inom den ram som finansieringen från Europeiska Socialfonden medgav. Under projektets sista månader genomfördes workshops på kommunbiblioteken med bibliotekskonsulenterna som handledare. Biblioteket valde ett ämne som de ville arbeta vidare med i sin arbetsgrupp. Bibliotekskonsulenternas roll var att handleda dem i processen att arbeta fram en handlingsplan för det framtida arbetet. Biblioteket ägde frågan, länsbiblioteket fungerade som stöd i processen. Författaren Kristian Lundberg var en uppskattad föreläsare på Biblioteksdagarna. Det handledande arbetssättet har utvecklas under projekttiden. Bibliotekskonsulenterna fick en speciell utbildning för att stärka arbetssättet och ser att det är den form som en stor del av arbetet kommer att ta i framtiden att kombinera de olika specialkompetenserna med ett handledande och coachande arbetssätt. Den 13 mars samlades många från de delatagande kommunbiblioteken till ett avslutningsseminarium. Där fick vi lyssna till stor bibliotekserfarenhet genom chefen för Helsingfors stadsbibliotek Maija Berndtson, lyssna till korta föreläsningar av kollegor från olika deltagande bibliotek om vad de gjort under projektet, titta på utställningar från kommunerna och skratta tillsammas med författaren Martina Haag. Redan under projekttiden för KompoBib2020 bildades gruppen Komposten. Den består av ett tiotal bibliotekschefer från de tre länen och personal från länsbiblioteken. Syftet med Komposten är att ta vara på erfarenheterna från projekttiden, försäkra oss om att arbetet fortsätter och identifiera vilka framtida satsningar och utbildningar som görs bäst tillsammans. Gruppen har träffats fem gånger under året och tillsammans identifierat ledarskap och medarbetarskap som grunder för det fortsatta arbetet för 2014, allt med betoning på biblioteksutveckling. Inom samarbetet genomfördes ett bibliotekschefsinternat oktober Ett stort antal av bibliotekscheferna i regionen fick då lyssna till två forskare från olika områden: Pamela Schulz Nybacka, som utifrån sina studier av projektet Kompetensen i Stockholms län pratade om bibliotekets möte med en förändrad omvärld och bibliotekariernas engagerade sökande efter grunden för den professionella kompetensen. T.v. Philip Runsten presenterade sin forskning kring hur man får kunskapsintensiva grupper effektiva. T.h. forskaren och läraren Pamela Schulz Nybacka. Philip Runsten som talade om grupper och kunskapsintegration. Och, den kanske mest uppskattade punkten, då fyra bibliotek i regionen berättade om sitt förändringsarbete. Projektet har följts av Ekan, en extern utvärderare, genom så kallad följeforskning. De har utvärderat projektet i förhållande till de uppsatta målen. Ekans slutsatser är att projektets samtliga mål har uppfyllts med god marginal. Ekan presenterade sin rapport för ansvariga politiker i Sörmland den 2 maj. Projektet har presenterats vid två konferenser under 2013: Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar i maj. KompoBib2020 deltog tillsammans med det mellansvenska systerprojektet KUB utifrån rubriken Arbetsplatslärande ett annorlunda sätt att lära? Maija Berndtson, chef för Helsingfors stadsbibliotek var en av gästföreläsarna vid avslutningsseminariumet. T.v. Peter Alsbjer länsbibliotekarie i Örebro län och t.h. KompoBibs projektledare David Jonsson. Mötesplats Borås profession, forskning oktober Titeln på presentationen var: Biblioteken som lärande organisationer hur skapas och bibehålls de? Bibliotekschefer från 20 kommuner deltog i bibliotekschefsinternatet som i år var på Schenströmska Herrgården i Ramnäs. 3 4

4 Utan språk är du körd! Pojkar och unga män läser allt mindre Den 12 februari samlades 150 personer från bibliotek, skola och olika organisationer från länet i Eskilstuna. Temat för dagen var unga pojkars läsning. Dagen bjöd på forskning och underhållning. Jag ryser när jag ser en bok. Om pojkars attityder till läsning av skönlitteratur i skolan föreläste docent Gunilla Molloy från Stockholms Universitet Läsambassadören och författaren Johan Unenge pratade om att Svaret på läslusten finns i skolan - i ett låst rum. Elspeth Randelin, som är skolbibliotekarie i Mariehamn, inspirerade med berättelsen om hur de arbetar för att öka läsandet i hennes skola. Dagen avslutades med författaren David Lagercrantz som skrivit succéboken, biografin om Zlatan Ibrahimovitz. Satsningen Utan språk är du körd! är ett samarbete mellan Länsbibliotek Sörmland, Folkhälsocentrum, Eskilstuna folkhögskola, LBF Sörmland, ABF Sörmland, SISU Idrottsutbildarna och If Metall Mälardalen. Gunilla Molloy: Det är inte förrän man känner sina elever och deras kompetens som man kan få dem att läsa och skriva på allvar. Foto: Anneli Reinhammar Biblioteksting 2013 Bibliotekens roll och plats i samhällsbyggandet Det finns många aktuella frågor som påverkar oss när vi talar om bibliotekens roll och plats i samhällsbyggandet. Vi behöver lyfta dessa frågor och vi behöver diskutera med varandra, därför har vi Biblioteksting! Biblioteksting riktar sig till politiker, beslutsfattare och bibliotekschefer, som tillsammans har möjlighet och makt att forma bibliotekens framtid i Sörmland, Västmanland och Örebro län. I år var det Eskilstunas tur att vara värd för Biblioteksting. Den 12 september samlades politiker, beslutsfattare och bibliotekschefer på Elite Stadshotellet, för att lyfta frågan och tillsammans diskutera bibliotekets roll och plats i samhällsbyggandet. Christina Stenberg, tidigare bibliotekskonulent i Västmanland, var moderator under dagen och programmet bestod av: Kommundirektören i Eskilstuna, Pär Eriksson, gjorde en mycket uppskattad presentation om bildning och bibliotek. Niclas Lindberg från Svensk Biblioteksförening berättade om den nya bibliotekslagens möjligheter. F.v. Eva Köningsson, förvaltningschef kultur och- fritidsförvaltningen Eskilstuna, avslutningstalare Maria Sveland och Mona Kanaan, ordförande kultur och- fritidsnämnden Eskilstuna. Karin Röding, rektor vid Mälardalens Högskola talade om bibliotekens betydelse för ett modernt lärosäte. Samtal om biblioteket i samhällsbygget med inbjudna politiker, flera från Riksdagens kulturutskott. Det blev en livfull debatt. Journalisten och författaren Maria Sveland avslutade dagen personligt och politiskt. Konferansrummet på Elite Statshotellet var fyllt till bristningsgräns med nyfikna deltagare som ville få inspiration och lyssna på forskning och underhållning kring temat unga pojkars läsning. Foto: Anneli Reinhammar Debatten mellan de inbjudna politikerna, flera av dem från Riksdagens kulturutskott, var en mycket uppskattad punkt i programmet då det blev en livfull debatt. F.v. Torbjörn Ahlin (C), Tina Ehn (MP), Roger Hadid (FP), Åsa Kratz (S), Cecilia Magnusson (M), Lars-Axel Nordell (KD) och Lars Ohly (V). Foto: Susanna Frisk 5 6

5 DELA & LÄR Vi är varandras miljö - och gör varandra bra DELA & LÄR - DAGEN Vi är varandras miljö - och gör varandra bra Dela & Lär är fortsättningen på KompoBib2020, det EU-finansierade tvååriga kompetensutvecklingsprojektet för bibliotekspersonal i de tre länen, Västmanland, Örebro och Sörmland. Konceptet Dela & Lär har skapats för att bibliotekspersonalen i Örebro, Västmanland och Sörmlands län (500 personer) ska kunna dela med sig av kunskap till varandra och för att lära sig nya saker. Dela & Lärkonceptet bygger på bibliotekspersonalens egen interaktiva medverkan. Har man ett tema, en fråga eller något annat som man antingen undrar över eller vet mycket om, kan man bjuda in till en träff av något slag. Det kan ske när som helst genom fysiska eller virtuella träffar, det är upp till var och en. Till stöd för bibliotekspersonalen på kommunbiblioteken i Dela & Lärkonceptet finns länsbibliotekens personal som administrerar och underlättar delarna i Dela & Lärkonceptet. Länsbibliotekens roll är bland annat att hålla med virtuella mötesrum, arrangera några av de konferensdagar som ingår i Dela & Lärkonceptet, såsom: Dela & Lär-dagen, Formatdagen och Chefsinternatet. I Dela & Lär försöker vi på länsbiblioteken aktivt, tillsammans med bibliotekspersonalen i de tre länen skapa en tillfredsställande lärmiljö. Lärmiljön är som vi lärt oss inom KompoBib, grundbulten för att överhuvudtaget lära sig saker. En bra lärmiljö har högt i tak och i en god lärmiljö behöver man inte vara rädd för att misslyckas. Våga prova är att lyckas! För första gången arrangerades Dela & Lär - dagen, en unconferens (se förklaringsrutan till höger) som bygger på erfarenhetsutbyte om biblioteksverksamhetsutveckling. Det är en dag då samtliga biblioteksmedarbetare samtidigt i Sörmland, Örebro och Västmanlands län är inbjudna för att själva medverka eller för att delta som publik. Det är ett lärtillfälle för samtliga då man lär ut eller lär in, antingen som presentatör, diskussionsledare, visa posters eller annat material, delta som nyfiken och aktiv åhörare, eller helt enkelt på det sätt man själv väljer. Möjligheterna är oändliga. Dela & Lär - dagen blev en lyckad dag med intressanta och inspirerande programpunkter. De medverkande i år var personal från biblioteken i Eskilstuna, Katrineholm, Västerås, Karlskoga, Lindesberg, Laxå som samtliga hade spännande verksamheter att berätta om! UNCONFERENCE Dela & Lär - dagens konferens har idén från konferensformen: Unconference. Det innebär att den är deltagarstyrd. Deltagarna väljer att berätta om det man är bra på. På det här sättet uppmuntras alla att våga berätta om ett ämne som man kan bra, även de som inte brukar stå i centrum. Det gör det dessutom lättare att knyta nya kontakter med andra deltagare. Fördelar som gynnar alla! Deltagarna representerade flera bibliotek inom våra tre län och moderator för dagen var Karin Zetterberg, bibliotekschef på Eskilstuna stadsbibliotek. Dela & Lär - dagen kommer att bli ett årligen återkommande arrangemang som vi hoppas ska locka alltfler medverkande som vanligtvis inte brukar stå i centrum. Cajsa Broström från Eskilstuna stadsbibliotek höll ett föredrag om samarbeten och att få växa tillsammans. Foto: Susanna Frisk Från Katrineholm kom Karolina Rochling, Anette Hellgren och Annika Elmhag (ej med på bilden) för att dela med sig om projektet KONSTiga djur. Foto: Susanna Frisk 7 8

6 Bubblan Rullar vidare på vägarna Berätta Leka Läsa Inspirerar till ökad läsglädje I utklädningshörnan kan man förvandlas till en robot, tiger, superhjälte eller sjörövare. En populär ramp att krypa upp för in i vagnen och rutscha ner för har skapats till de yngsta barnens stora förtjusning. Foto: Margareta Söderlund Här i Sörmland har vi något som är unikt, enastående och alldeles, alldeles underbart, nämligen husvagnen Bubblan. För fjärde året i rad har Bubblan rullat vidare på vägarna i Sörmland, Västmanland och Örebro län. Bubblan är en kändis inte bara i bibliotekssverige utan också internationellt och verksamheten med Bubblan presenterades bla på IFLAs (International Federation on Libraries and Institutions) stora världskongress förra året. Bubblan är ytterligare ett gott exempel på hur samverkan mellan Sörmland, Västmanland och Örebro län kan fungera och hur länen gemensamt kan stärka och stödja en god verksamhet. I våras samlades all personal från de kommuner i de tre länen som skulle använda Bubblan för en gemensam utbildningsdag. Under den lite småblåsiga men soliga dagen fick man pröva på att haka av och på Bubblan från en bil, sätta upp ramp och tält samt på många olika sätt passa på att bekanta sig med Bubblan och det material som också finns att tillgå. Deltagandet i den här utbildningsdagen är obligatoriskt för personal som ska använda Bubblan. Dagen är också ett utmärkt tillfälle att utbyta tankar och förhoppningar kring Bubblans turné. Från Sörmland är det Vingåker, Torshälla och Eskilstuna som använt Bubblan i år. Barn och unga i alla åldrar, ända upp till sextonårsåldern, har varit nyfikna på den blåglänsande husvagnen, dess innehåll och verksamhet. Alla har inspirerats till berättande i olika former, vilket är just tanken med Bubblan. Att klä ut sig och dramatisera har varit mycket uppskattat samt att spela teater med handdockorna. En rysarkväll vid Säfstaholms slott för ungdomar var också ett populärt arrangemang. Att Bubblanperioden från maj till oktober i år har varit ovanligt varm och solig har bidragit till ännu en lyckad säsong med Bubblan! I slutet av november träffades bibliotekspersonal från kommuner som använt Bubblan under sommaren för ett erfarenhetsutbyte. Det blev en rolig och lärorik dag där upplevelser och lärdomar i stort och smått varvades med bildvisning och framtida planer kring nya äventyr med Bubblan. En mycket uppskattad dag för alla inblandade. Det går inte att ta miste på att Bubblan är populär och omtyckt av alla! Att kunna läsa är viktigt. Det ger en känsla av frihet och självständighet att kunna läsa en berättelse eller text på egen hand. Projektet Berätta Leka Läsa vill hjälpa barnen att upptäcka språket och orden. Redan de allra minsta barnen, de som är 0-3 år läser böcker på sitt alldeles egna sätt men de kan behöva hjälp att hitta till flera sätt, och där är vi vuxna viktiga förebilder. Projektet Berätta Leka Läsa (BLL) vill hjälpa små barn att tillägna sig språket och upptäcka den källa till glädje, inspiration och identifikation som bilderböcker är. Men det måste finnas stödjande vuxna kring barnen. Därför vänder sig projektet till föräldrar, förskolepersonal och bibliotekspersonal. Projektet är ett samarbete mellan förskolorna och biblioteken i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län samt Föreningen Läsrörelsen. Allt sedan starten på Bok & Biblioteksmässan 2000 har den ideella Föreningen Läsrörelsen samverkat med över 150 institutioner och organisationer och länsbiblioteken och folkbiblioteken är bland de viktigaste. Projektet är en vidareutveckling av det pilotprojekt som Läsrörelsen genomförde 2009 i Strängnäs kommun och vänder sin nu till länens samtliga 31 kommuner. Under 2013 har 12 kommuner från de tre länen varit pionjärer i projektet och från Sörmland var det Nyköping och Oxelösund som var först ut. I projektet erbjuds förskolorna att välja en av de tre bilderböckerna: Här dansar Herr Gurka av Lennart Hellsing och Poul Ströyer, Kanel och Kanin - Dikter om kroppen av Ulf Stark och Charlotte Ramel samt Gummi-Lisa hittar hem av Anna Bengtsson. När arbetslaget på förskolan enats om vilken av titlarna som de vill arbeta med, delas denna bok ut som gåva till barnen som deltar i projektet. En av grundtankarna är att arbeta med närläsning, dvs fördjupat arbete med en bok under en längre tid. För att närläsningen ska bli så lyckad som möjligt är det angeläget att barnen får tillgång till samma bok, både i förskolan och i hemmet. Det är också ett sätt att uppmuntra föräldrar att läsa för barnen och få föräldrarna att förstå att de är unika och allra Kaoskalaset med Heta stolen, en del av utställningen Ordboet (foto: Ann Catrine Eriksson) bäst på högläsning för just sina barn. Förhoppningen är att högläsningsstunderna kommer att bli små guldkorn som de kommer att fortsätter med långt upp i åldrarna. Närmare 600 barn i 0-3årsåldern från ett 20-tal förskolor har varit först ut i projektet. Förskolepersonal och bibliotekspersonal har erbjudits fortbildning i form av två halvdagskonferenser med fokus på små barn, böcker och läsning. Olika föreläsare har inspirerat till hur man kan vidareutveckla de pedagogiska modeller som fungerar bra och visat på hur rörelse, bild, drama, sång och musik på olika sätt kan vara ett stöd när man vill upptäcka nya lekfulla metoder för dialog och berättande med barn. Biblioteken har också fått ett bidrag på kr. för att kunna erbjuda något extra för barn, pedagoger och föräldrar i sin kommun. Hur pengarna har använts har sett olika ut i olika kommuner. I år har medlen använts till gemensam fortbildning för föräldrar, pedagoger och bibliotekarier. Under våren 2014 representeras Sörmland av Eskilstuna samt Flen och under hösten tar förskolor och bibliotek från Katrineholm och Vingåker vid. År 2015 avrundas projektet med ytterligare deltagare från Eskilstuna samt Gnesta, Strängnäs och Trosa. Vi hoppas att Berätta Leka Läsa kommer inspirera många till ökad Läsglädje! 9 10

7 Formatdag nummer XVI Förstärkt verklighet! Formatdagarna har studiedagar där syftet är att omvärldsbevaka fenomen inom IT och teknik, och varje gång djupdyka i ett aktuellt tema. Formatdagarna är främst för kommunbibliotekens personal i syfte att stödja kompetensutveckling och ge inblickar i IT- och teknikområdet på den nationellaoch internationella biblioteksarenan instiftades två priser, Axiells Nytänkarpris och CS Library Innovationspris, med syfte att premiera nytänkande och innovationsförmåga hos bibliotekspersonal i Norden. Priserna delas ut i samband med formatdagarna. Årets Nytänkarpris gick till Lo Claesson, bibliotekschef på Vaggeryds kommunbibliotek. Kristin Olofsson, bibliotekarie på Chalmers universitetsbibliotek blev årets innovatör. Formatdagen ingår numer i lärkonceptet Dela & Lär och arrangeras således i första hand för bibliotekspersonalen i Västmanland, Örebro och Sörmland men drar folk från hela Sverige. I november var det dags för Formatdag XVI som i år hade som tema: Förstärkt verklighet, Augmented reality på engelska. Först ut var Torill Kornfeldt från Vetenskapsradion med Att ta steget in i den förstärkta vekligheten vilket hon förklarade är att koppla ett digitalt innehåll till en plats eller föremål i verkligheten. Man kan alltså ladda sin omgivning med fördjupad information. För att kunna se eller uppleva den förstärkta verkligheten behöver man en smartphone eller surfplatta där man laddat ner speciella appar för ändamålet, det finns också speciella glasögon som kan användas. Än så länge är det främst inom reklambranschen som förstärkt verklighet används men mer seriös användning växer. Inom spelbranchen, i undervisningen, i guidning i vardagen och för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att uppleva något extra eller att hitta till platser. Användningsområdena är egentligen obegränsade. Den som besökte dagen fick också bland annat höra Linda Vidlund, Mimmi Sundin och Cecilia Pettersson som berättade om hur man arbetar med förstärkt verklighet på Uppsala universitetsbibliotek. Startpunkten för deras arbete med Augmented reality var att e-böckerna var för osynliga för studenterna och de letade efter sätt att göra de digitala böckerna uppmärksammade och bli använda. De började med qr-koder som ledde direkt till boken, och sen har de använt förstärkt verklighet genom att ladda hyllor och affischer med berättelser och information som man sedan hittar med speciella appar i sin smartphone eller surfplatta. I realtid bjöd Formatdagen på föreläsare digitalt från Emporia State University i Kansas. Det var Ashley Todd-Diaz och Earl Givens som berättade om sina försök med förstärkt verklighet. Det påminner om Uppsala universitets, att ladda sin omgivning med berättelser och information som kan få studenter att upptäcka e-böcker och virtuella källor. Om man riktar sin mobil med rätt app nerladdad, mot till exempel en broschyr, så kommer personen på bilden till liv och berättar om innehållet! Taltidningskonferens Sveriges taltidningar träffas Taltidningarna i Sverige har en gemensam förening som heter TTF, Taltidningsproducenternas förening. Det är en förening där man bevakar taltidningarnas intresse och ger varandra tips, råd och allmän stöttning. En gång om året har TTF en konferens. Den arrangeras av någon av medlemsredaktionerna tillsammans med TTF:s styrelse. I år var Sörmlands Taltidning värd för konferensen som hölls november på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Under dessa dagar fick vi oss mycket intressant till livs. Jesper Klein från Myndigheten för Tillgänglig Media (MTM), berättade om utvecklingen med Taltidning 2.0. Mikael Wenger känd från lokalradion, Fojo och Södra Vätterbygdens journalistutbildning, höll i en halvdag där han tipsade om hur man kan göra sina reportage bättre och så fick diverse utställare berätta om och visa sina tekniska nyheter. Ett stående inslag vid den årliga konferensen är Årets inspiratör, en person som berättar om sitt arbete och hur han/hon tänker. I år var det Måns Mosesson, reporter på Sveriges Radio som gästade. Han gav ett mycket intressant föredrag. Bl.a. berättade han om sitt arbete med en reportageserie om Biblioteksrummet.se Caroline Gollungberg från Läns och riksnytt här som stolt pristagare av Guldkasetten 2013, för årets bästa taltidningsreportage. Årets hedersomnämnande gick till Dodo Parikas, Skåne Taltidning. Foto: David Lüning sverigedemokrater. Han gav även en hel del tips på vad man kan tänka på när man gör reportage. En av de viktigaste punkterna på konferensen är årsmötet. Det fortlöpte utan några problem och vi kan därmed se tillbaka på en mycket lyckad konferens. Nästa år är det Stockholms tur att stå för värdskapet. F.v. Syns Ashley Tosdd-Diaz och Earl Givens, här iklädda sina Formatdagar T-shirts de fick efter sin medverkan. Det här var några smakprov från en mycket intressant och givande dag som satte igång tankarna på alla oändliga möjligheter som man kan använda förstärkt verklighet, på biblioteken. Endast fantasin sätter gränser. Men en sak är säker, förstärkt verklighet kommer vi att få se mycket mer av i alla möjliga sammanhang framöver. Håll utkik! Biblioteksrummet.se är ett av resultaten från projektet KompoBib 2020 och presenterades första gången på fortbildningen om hur man utvecklar biblioteket som plats. Biblioteksrummet.se är precis som namnet antyder en hemsida med de senaste trenderna och nytänkandet som finns inom konsten att utforma biblioteksrum. Foto: Susanna Frisk 11 12

8 Våga prova - digital delaktighet Jag läser talböcker till alla som behöver Under 2013 har samarbetet med Länsbildningsförbundet Sörmland, studieförbund och bibliotek i länet fortsatt, med syftet att minska den digitala klyftan. Det hela möjliggörs av att Länsbildningsförbundet Sörmland har avsatt medel i sin budget för gemensamma marknadsföringsinsatser och för gratiscirklar. Under året har den regionala satsningen haft gott stöd i Digidel, den nationella kampanjen med mål att med gemensamma krafter få ytterligare minst svenskar att börja använda Internet innan utgången av år Våga Prova! Har genomfört två satsningar under 2013: Under vecka 12, som i Europa också gick under namnet Get Online Week, satsade bibliotek och studieförbund extra för att nå fler att bli digitalt delaktiga. En liknande gemensam satsning gjordes under hösten, vecka 42. Medier av alla slag Under 2013 har debatten om e-böcker varit livlig. Bibliotekens kostnader ökar då efterfrågan från läsarna ökar, en naturlig konsekvens. Kritiken mot e-böcker för folkbibliotek handlar dock mycket om att marknaden domineras av en leverantör samt att kostnaderna och innehållet vilka titlar som är tillgängliga inte kan påverkas. Ett antal nya aktörer har tillkommit och kommer med säkerhet att påverka folkbibliotekens e-boksutlåning i framtiden. I Sörmland har Länsbibliotek Sörmland tecknat ett gemensamt avtal för de nio kommunbiblioteken och för sjukhusbiblioteket. Under året har länsbiblioteket subventionerat en mindre del, främst för att de små biblioteken ska komma igång, resten debiteras kommunerna. Under året har antalet lån ökat. Länsbiblioteket bidrar till värdbiblioteket (Eskilstuna stadsbibliotek) till inköp av böcker på de vanliga in- Bibliotek och mösteplatser genomförde visningar för intresserade och föreläsaningar om digital delaktighet. Samtidigt bjöd studieförbunden in till gratis studiecirkel, 3 x 3 timmar, vilket var populärt. Aktivitet /- Fjärrlån ansökningar % Fjärrlån utskickade % Depositioner invandrarspråk % Talböcker fjärrlån % Talböcker depositioner % vandrarspråken i länet. Biblioteken lånar små depositioner, skräddarsydda för den enskilde läsaren och enskilda lån, för att ge alla samma möjlighet att välja vad de vill läsa. Antalet fjärrlån som länsbiblioteket sköter fortsätter att minska. I dialog med kommunbiblioteken sker ett större antal lån mellan de olika biblioteken samtidigt som varje bibliotek utvecklar inköpen i förhållande till efterfrågan och det lokala behovet. En regional medieförsörjningsplan för alla typer av medier som lånas mellan biblioteken är framtagen. Länsbibliotek Sörmland arbetar vidare för att alla med problem att läsa vanliga texter ska ha tillgång till information och litteratur. Ett populärt alternativt format är talboken. Alla med någon typ av läsnedsättning kan registrera sig för talbokslån på sitt bibliotek. Idag kan låntagare låna talböcker på skivor från biblioteket, men också ladda ner och bränna skivor hemma eller lyssna från strömmande filer i sin mobil eller läsplatta. Många av dagens talbokslåntagare är äldre, medan Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) menar att huvuddelen av talbokslåntagarna skulle vara yngre personer med lässvårigheter om talböckerna nådde alla som behöver dem. Äppelhyllor är hyllor med specialmedier för barn med olika läshandikapp. Enhetens konsulent för tillgänglighet ingår i en nationell arbetsgrupp, Kärnhusgruppen. Gruppen har, med utgångspunkt i tidigare enkätundersökningar, genomfört en kvalitativ studie utifrån delarna: Äppelhyllan som plats, Äppelhyllan förvarande, lärande och görande samt barnbibliotekariens roll. Studien har genomförts genom intervjuer med utvalda bibliotek i landet. Skriften som sammanställts av enhetens konsulent i samarbete med MTM, presenteras i MTM:s skriftserie i början av Det är möjligt! Det är möjligt! 37 recept på samverkan kom ut i höst. Det är en projektrapport full av idéer, tips och erfarenheter presenterade som en receptbok med metoder och aktiviteter att använda eller inspireras av vid samarbete för en gemensam målgrupp. Projektreceptrapporten är en av slutsatserna efter projektet Prosit! - Må det gagna. I projektet har bibliotek och omsorg i tretton kommuner, däribland Oxelösund i Sörmland, samarbetat för att ge äldre och personer med funktionsnedsättningar bättre tillgång till kultur och stimulans. För att bibliotek ska nå ut med talböcker till de som behöver måste bibliotekspersonalen kunna hantera både tekniken kring talböckerna och veta hur de ska nå rätt målgrupper. Kompetensstödet och inspirationen som Länsbibliotek Sörmland erbjuder biblioteken ger dem en bra grund för att lyckas i sitt arbete med tillgängliga medier. I rapporten bjuder deltagare och projektledning på sina succéer och lärdomar. Bläddra och läs om mötestips, riktad information, mingelkväll, handlingsplaner, taxonomi, högläsning, musikcafé, filmklubb, temalådor, sinnesutställning, datorresa, parcykel och mycket, mycket mer. Rapporten ingår i Regionbibliotek Stockholms Skriftserie 11 och finns i fulltext. Projektägare för projektet Prosit! - Må det gagna var regionbibliotek Stockholm. Övriga län som ingick i samarbetet var Gotland, Västmanland, Värmland och Sörmland

9 Sörmlands Taltidning Taltidningen klarar vardagen! Sörmlands Taltidning är en informationstaltidning som kommer ut en gång i veckan. Tidningen riktar sig främst till synskadade i länet men även till människor med olika läshandikapp. I tidningen får man kommuninformation, evenemangsguide, talbokstips och reportage som kan intressera målgruppen Innehållet försöker vi få så blandat som möjligt. Allt från snöröjning, vaccinationsinformation och nyheter från Landstinget Sörmland, till reportage om intressanta människor och händelser. Innehållet skiftar beroende på säsong. Tidningen innehåller även nyheter om politiska beslut inom landsting och kommuner i länet. Den förmedlar information om vad som är aktuellt inom synskaderörelsen och i synnerhet synskadeföreningarnas aktiviteter. Det finns siffror som visar att synskadade har ett högre ohälsotal än övriga befolkningen, därför ser vi som en av våra viktigaste uppgifter att bryta isoleringen och se till att skapa en gemensamhetskänsla hos våra läsare. Att skapa gott humör och ge tips om saker som kan berika tillvaron är viktigt och det hoppas vi att bl. a evenemangsguide och talbokstips bidrar till. På hemsidan, sormlandstaltidning.se, kan man varje vecka läsa veckans tidning. Antingen läser du den strömmande eller så laddar du hem hela tidningen. Förutom den länstäckande tidningen som kommer ut en gång i veckan så produceras här också kommunala taltidningar för Nyköping, Eskilstuna och Strängnäs. Dessa utkommer på Daisy och CD varannan vecka. För att få influenser och skaffa oss mer kunskap försöker vi åka på studiebesök och mässor. Under 2013 har vi bl. a besökt Synmässan i Stockholm och Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Vi försöker också åka ut i länet för att träffa våra läsare och göra reportage från möten, träffar och andra tillställningar. Möt din favoritförfattare! 10 författare besöker sörmländska bibliotek Litterära cafeer i Sörmland är ett sedan många år välbesökt arrangemang där människor kan möta och lyssna till sina favoritförfattare. Den sjuttonde omgången har bjudit på möten med tio olika författare på många olika platser i länet. Länsbibliotek Sörmland planerar och turnélägger Litterära Caféer varje år. Arrangemanget sker i samarbete med Länsbildningsförbundet, studieförbundens länsorganisationer i Sörmland och kommunbiblioteken. Är du intresserad av att gå finns fortfarande möjlighet. Av den turnéplan som lades förra året återstår fortfarande ett antal författarbesök. Arne Dahl, Moa Herngren, Karin Brunk Holmqvist och Tove Alsterdal är de författare som besöker sörmländska bibliotek under våren Programmet hittar du på vår webbplats: landstingetsormland.se/lansbiblioteket. För biljetter och mer information om tid och plats kontakta ditt kommunbibliotek. I höstas åkte redaktionen till Stockholm för att där besöka den årliga Synmässan. Foto: Linn Hall Redaktör Linn Hall redigerar veckans tidning innan den kopieras och skickas ut till lyssnarna. Moa Herngren talar om författarlivet, skrivprocessen och sina böcker och kanske lite om marathonlöpning. Foto: Helén Karlsson Foto: Sara Arnald Foto: Anneli Nygårds Kom och lyssna till Jan Arnald som på Litterära caféer kommer tala om deckarförfattaren Arne Dahl. Möt journalisten och författaren Maria Sveland som skapar debatt genom att skriva personligt och politiskt

10 Internet Librarian International Till konferensen Internet Librarian International i London åkte Ulla Solsmo från Länsbibliotek Sörmland tillsammans med Elisabet Brynge, Länsbiblioteket i Örebro län och Ulf Hölke, Länsbibliotek Västmanland för att berätta om lärkonceptet Dela & Lär (se sid. 7-8 ). Inom lärkonceptet berättade de framförallt om försök som de gjort med möten och bokcirklar digitalt. Dessutom bjöd de in till att vara med och starta upp en ny virtuell internationell bokcirkel Read with me Den 17 december hölls ett introduktionsmöte och datum för nästa träff i vår är satt. Förutom att ta del av konferensen som bjöd på många intressanta möten med människor och föredrag om bland annat Moocs, Augmented reality, hur man använder sociala medier på en mängd sätt etc, hann man med ett studiebesök på det nyöppnade Idea Store vid Watney Market, en integrerad One Stop Shop. På de tre våningarna erbjuds de boende i området allt från biblioteksservice, service gällande hälsa och vård, medborgarkontor, till ett stort utbud kurser och evenemang. Idea Store Watney Market ligger i östra London och är det senaste tillskottet av de fem Idea Stores som finns i London idag. Foto: Elisabet Brynge aktiviteter 2013 Genomförda kurser, konferenser och nätverksmöten för biblioteken i länet. Datum Aktivitet Plats 9 JAN Bokcirkel: Handledande ADOBE CONNECT förhållningssätt 14 jan Arbetsplatsbaserat lärande TROSA workshop, tema: Bibl.rummet 16 JAN Arbetsplatsbaserat lärande VINGÅKER workshop, tema: Medarbetarskap 21 JAN Arbetsplatsbaserat lärande GNESTA workshop, tema: Arbetsmetoder 23 JAN Lärseminarium Bubblan ÖREBRO 25 JAN Arbetsplatsbaserat lärande STRÄNGNÄS workshop, tema: sociala Medier och teknik 29 JAN Arbetsplatsbaserat lärande Eskilstuna workshop: Kommunikation JAN Skolbibliotekskonferens deltagande med kontaktbibliotek GÖTEBORG 4 FEB Arbetsplatsbaserat lärande FLEN workshop. Medarbetarskap 12 FEB Konferens: Unga pojkar läser ESKILSTUNA för lite 15 FEB Arbetsplatsbaserat lärande NYKÖPING workshop: Biblioteksrummet 18 & 20 FEB Arbetsplatsbaserat lärande KATRINEHOLM workshop, tema: Läsfrämjande för vuxna 21 FEB Bibliotekschefsmöte FLEN 25 FEB Arbetsplatsbaserat lärande GNESTA workshop del II: arbetsmetoder 25 FEB Dela & Lär, bibliotekspersonal om ADOBE CONNECT tillgänglighetsfrågor 27 FEB Arbetsplatsbaserat NYKÖPING lärande workshop, tema: Biblioteksrummet 5 MARS BOOKworms nätverksmöte NYKÖPING 7 MARS Nätverksträff STRÄNGNÄS kulturombudsansvariga 11 MARS Kvalitetsnätverk KB STOCKHOLM Datum Aktivitet Plats 25 APRIL Utbildningsdag för Bubblan ESKILSTUNA 25 APRIL Nätverk Kultur & Funktionshinder MALMKÖPING 29 APRIL Dela och Lär: Boksamtal på ADOBE CONNECT webben 17 MAJ Seminarium på Biblioteksdagarna ÖREBRO Tre år med Bubblan 22 MAJ Boksamtalskurs med Katarina ESKILSTUNA Kuick 30 MAJ BLL information för höstens ARBOGA deltagare 10 JUNI Bibliotekschefsmöte VAGNHÄRAD 18 AUG BLL konferens för höstens NYKÖPING deltagare 22 AUG Bokcirkel om Pamela Schulz ADOBE CONNECT Nybackas bok 27 AUG BLL konferens för chefer VÄSTERÅS 4 SEP E - boksseminarie ÖREBRO 12 SEP Biblioteksting ESKILSTUNA 13 SEP Kvalitetsarbete med KB Stockholm 18 SEP BLL Inledande konferens för NYKÖPING höstens deltagare 9 OKT Inspirationsdag för bibliotek inom VÄSTERÅS Berätta Leka Läsa 10 OKT BOOKworms nätverksträff VAGNHÄRAD OKT Våga Prova! Datorer och Internet RUNT OM I SÖRMLAND 22 OKT MIK-dagen, Medierådet VÄSTERÅS OKT Bibliotekschefsinternat RAMNÄS 29 OKT Dela & Lär seminarium ESKILSTUNA 6 NOV Locka till läsning ESKILSTUNA 13 NOV BLL Avslutande konferens för NYKÖPING höstens deltagare 19 NOV BLL Informationsdag för ARBOGA deltagare NOV Kvalitetsarbete med KB STOCKHOLM 22 NOV Deckarseminarium ESKILSTUNA 28 NOV Bubblan Erfarenhetsutbyte ÖREBRO Invigningen skedde i våras och byggnaden erbjuder bland annat ett bibliotek för barn, ungdomar och vuxna. Foto: Elisabet Bryng 13 MARS Avslutning KompoBib 2020 VÄSTERÅS Get Online week + Våga Prova RUNT OM i MARS SÖRMLAND 26 MARS Bubblan samt BVC-samarbete och BLL ESKILSTUNA 3 DEC Kompostmöte VÄSTERÅS 9 DEC BOOKworms nätverksträff STALLARHOLMEN 10 DEC Inspirationsdag för bibliotek ÖREBRO inom BLL

11 landstingetsormland.se/lansbiblioteket Susanna Frisk

Ständigt denna Bubbla

Ständigt denna Bubbla Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus nr 4 2010 Innehåll nummer 4:2010 Var är östgötarna födda? 12 Om KB, visioner, kulturmöten och snö 3 I Malmö står brukaren i självklart fokus 14 Ministern svarade på öppet brev... 4 Mångfald i Garaget 15

Läs mer

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Sid 1 (37) Projektnamn KUB Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Rapportering av mobiliseringsfasen Vilken verksamhet har bedrivits under projektets mobiliseringsfas? Länsbiblioteken beslöt

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

Stereotyper, typ. Makerspaces på bibliotek. KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! nummer01-022013. tema

Stereotyper, typ. Makerspaces på bibliotek. KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! nummer01-022013. tema Ett magasin från länsbibliotek Uppsala nummer01-022013 KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! Stereotyper, typ MOOC och TED vad är det? Makerspaces på bibliotek tema medarbetare ledare

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Projektnr: 99/0094 Projekttid: 1999-09-01 2001-07-31 1 Sammanfattning... 4 Projekt om teknik och information...

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl 16.00 Lund Layout:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

I läsningens landskap

I läsningens landskap Framsidan Fram Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 3 I läsningens landskap Naturen ökar läskunnigheten I huvudet på en läsambassadör Maja Lundgren om sitt bibliotek www.framsidan.net

Läs mer

Biblioteksbladet 02:2014

Biblioteksbladet 02:2014 FORSKNINGSBIBLIOTEKEN: NYA ROLLER OCH RISKER FOKUSBIBLIOTEK: STRATEGISK SATSNING PÅ SKOLBIBLIOTEK MALMÖ: VITALITETEN FRODAS LÄSINLÄRNING: HINDER OCH MÖJLIGHETER 02:2014 Biblioteksbladet FÖRORD Henriette

Läs mer

Lärande i biblioteket

Lärande i biblioteket Lärande i biblioteket Utvärdering av KUB-projektet Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall 2014 Författarna och Region Värmland Innehåll Kapitel 1 Utvärdering genom följeforskning 2 Kapitel 2 KUB-projektets

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

Flemingsbergs bibliotek

Flemingsbergs bibliotek Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6 Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Det finns forskning som säger att vi ägnar alldeles för lite tid åt att prata med våra barn

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Så skapar vi digital delaktighet idag

Så skapar vi digital delaktighet idag Så skapar vi digital delaktighet idag Om att ta de första stegen in på nätet En exempelsamling på lyckade Digidel Projekt ISBN: 978-91-87427-43-5 Foto: 2 Helena E:son Alm, Erik Cronberg, Birgitta Ehn,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Projektredovisning Allt är möjligt

Projektredovisning Allt är möjligt Projektredovisning Allt är möjligt Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Projektmål... 4 Metod... 5 Marknadsföring... 5 Projektåret... 6 Hösten 2013... 6 Illustration av dikter... 6 Poetryslam med Louise

Läs mer