Länsbibliotek. Sörmland VERKSAMHET Böcker på recept Språkhjälp för barn. Sörmlands Taltidning För människor med synnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsbibliotek. Sörmland VERKSAMHET 2014. Böcker på recept Språkhjälp för barn. Sörmlands Taltidning För människor med synnedsättning"

Transkript

1 Länsbibliotek Sörmland VERKSAMHET 2014 Böcker på recept Språkhjälp för barn Sörmlands Taltidning För människor med synnedsättning Livskvalitet för äldre Läsombud ger meningsfull vardag inom omsorgen Minska den digitala klyftan Viktigt både för individen och samhället Läsglädje för barn & unga Lässtimulans förbättrar skolresultat Utan språk är du körd! Rapparen Petter om sina läs- & skrivsvårigheter

2 10 Hur programmerar man en hallonpaj? Innehåll! 2 Förord 2 Böcker på recept Språkhjälp för barn 3 Möt din favoritförfattare! 10 författare turnerar i länet 5 Bookworms Bokcirklar för unga 5 På språkresa genom världen Internationella biblioteket om mångspråkiga skolbibliotek 5 Bubblan - Berättelser på väg Vår lilla husvagn rullar vidare! 6 Skrivlust! Stimulans för barn och ungas skrivande 6 Ordkonst Kunskapsutbyte med finländskt projekt 6 Berättarministeriet Fantasieggande plats för skrivarverkstäder 8 Berätta, Leka, Läsa Läsglädje för de små 9 Dela & Lär Konferenser där biblioteken delar med sig av sina erfarenheter till varandra 12 Utan språk är du körd! Rapparen Petter om sina läs- & skrivsvårigheter 13 Upptäck världen i datorn! Minska den digitala klyftan. Viktigt både för individen och samhället 14 Omvärldsbevakning Om IT och teknik 15 Sörmlands Taltidning För människor med synnedsättning 16 Bättre bemötande Hjälper människor med osynliga funktionsnedsättningar 17 Livskvalitet för äldre Läsombud bidrar till meningsfull vardag inom omsorgen 17 Ny e-boksportal i Sörmland! 17 Talböcker 18 Aktiviteter Genomförda kurser, konferenser och nätverksmöten för biblioteken i länet Förord Samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet! Böcker på recept Språkhjälp för barn 12 Utan språk är du körd! Rapparen Petter om sina läs- & skrivsvårigheter Foto: Pete Slater Foto: Adam Falk Länsbibliotek Sörmland gör skillnad i människors liv. Genom vårt nära samarbete med alla sörmländska kommuner bidrar vi till 180 biblioteksmedarbetares samarbete, fortbildning och inspiration. I näringslivet har större företag egna forsknings- och utvecklingsavdelningar som omvärldsbevakar, utvecklar och kvalitetssäkrar företagets tjänster och produkter. Länsbiblioteken är den enda biblioteksverksamhet i landet som har samma funktion. Forskningen visar tydligt att barns läsning för nöjes skull har ett starkare inflytande på hur de utvecklar kognitiva färdigheter än föräldrarnas utbildningsnivå. Läslust banar en väg ut ur social utsatthet och lägger grunden till en god hälsa. Under året har de yngsta sörmlänningarnas läslust väckts genom våra projekt Bokrecept och Berätta, leka, läsa. Berättelsevagnen Bubblan har rullat under sommaren. Under hösten har vi satsat extra på barn och ungas egna skrivande genom Bookworms. Sörmlands Taltidning ger människor med synnedsättning tillgång till viktig samhällsinformation som ökar deras känsla av delaktighet i samhället. För att äldre sörmlänningar och personer med olika funktionsnedsättningar ska få sina rättigheter till kultur och läsning tillgodosedda samarbetar vi med omsorg och äldreomsorg i kommunerna. Dela & Lär ett framgångsrikt koncept för kunskapsdelning mellan biblioteken i Sörmland, Västmanland och Örebro län. Utan Språk är du körd! är en annan satsning som vi vidareutvecklar tillsammans med flera andra regionala aktörer. Satsningarna på att öka sörmlänningarnas digitala delaktighet har fortsatt genom Upptäck världen i datorn och Formatdagen. Ett länsövergripande e-boksavtal ger nu alla sörmlänningar tillgång till gratis e-böcker via biblioteken. Tillfället gör läsaren. Bidrar länsbiblioteket till att en enda människa hittar sin läslust och känner sig delaktig så har vi gjort skillnad! Mellan 5-8 % av förskolebarnen i Sörmland har någon typ av språkstörning. Nu kan logopeder och specialpedagoger skriva ut bokrecept när de möter barn som har en språkstörning. Bibliotekarierna plockar sedan ihop ett lämpligt bokpaket utifrån vilken typ av färdighet som barnet behöver förstärka enligt utskrivet bokrecept. En fungerande samverkan med länsövergripande rutiner är en förutsättning för att barnen ska kunna få rätt stöd och där har Länsbiblioteket en nyckelroll. Bokrecept delas snart ut i hela Sörmland. Tal- och språkstörningar hos barn innebär att barnet har en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Orsaken är ofta okänd, men man vet att ärftliga faktorer har betydelse. Svårigheterna hos barnen kan se olika ut och variera under tiden barnet utvecklas, men växer inte bort av sig själv. En del barn börjar tala sent, en del har svårt att utveckla ordförråd och grammatik, andra har svårt med uttal eller att förstå talat språk. En tal- och språkstörning medför ofta svårigheter i kommunikation och samspel med andra. Bokrecept kan ses som ett komplement till det mer traditionella träningsmaterialet som barn och föräldrar vanligtvis får ta del av. Familjerna erbjuds en mer varierad träning och som en ytterligare vinst etableras en tidig kontakt mellan familjerna och biblioteken samt mellan barn och bokläsning. Länsbibliotek Sörmland har tillsammans med biblioteken, logopederna och specialpedagogerna sökt och fått läsfrämjande medel från Kulturrådet och under 2015 kommer vi jobba med att utveckla och befästa arbetet kring Bokrecept. Avsikten är att i framtiden även jobba mot äldre barn. Vi hoppas nå ännu fler föräldrar och barn och få dem att hitta till biblioteken. Med samlade resurser kan vi nå längre, stötta barnen och förebygga framtida läs- och skrivsvårigheter. 6 Ida Leijon från Eskilstuna stadsbibliotek på studiebesök i Alien Supermarket, hemlig täckmantel för Berättarministeriet. Ann Catrine Eriksson Tf verksamhetschef Länsbibliotek Sörmland 1

3 Möt din favoritförfattare! Varför inte toppa en fantastisk läsupplevelse med att träffa författaren i verkligheten? Att få höra berättelsen bakom, ta del av tankar kring författarskapet och få sina frågor besvarade ger läsningen en ny dimension. Vad som egentligen hände med Ingenjör Andrés polarexpedition har facinerat Bea Uusma under många år. Hennes forskning på ämnet redovisar hon i sin Augustprisvinnande faktabok Expeditionen: min kärlekshistoria. Denna säsong har man kunnat möta henne på biblioteken i Gnesta, Katrineholm, Mariefred, Vingåker, Vagnhärad och Flen. Bea Uusma är en av de tio populära författare som turnerat i Sörmland. Litterära cafeer brukar vara ett välbesökt arrangemang. Det är inte ovanligt att det blir slutsålt när de riktigt stora namnen kommer. Majgull Axelsson drog till exempel fulla hus i både Eskilstuna och Nyköping. Publiken varierar men alla kommer med samma mål: att få möta och lyssna till sina favoritförfattare. Länsbibliotek Sörmland planerar och turnélägger Litterära Caféer varje år. Arrangemanget sker i samarbete med Länsbildningsförbundet, studieförbundens länsorganisationer i Sörmland och kommunbiblioteken. Den kommande säsongen är den artonde i ordningen. Planeringsarbetet inför varje turné startar ett år i förväg. Det är mycket som ska stämma och många trådar att dra i säger Susanna Frisk som sköter om turnéläggningen och alla kontakter med författarna. Är du intresserad av att gå finns fortfarande möjlighet. Carin Gerhardsen, Amanda Svensson och Lena Andersson, är de författare som i skrivande stund återstår under våren Programmet hittar du på vår webbplats: landstingetsormland.se/lansbiblioteket. 3 Foto: Anna-Lena Ahlström

4 5 Illustration: Hue Huyhn Bokcirklar för unga Att skriva är ett sätt att uttrycka sig. Att uttrycka sig är en mänsklig rättighet. Mänskliga rättigheter är barn och ungas rättigheter. Barn och ungas rättigheter är ett viktigt område för biblioteksutveckling. Så här säger Barnkonventionen: Barn och unga har rätt att fritt och till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet (artikel 31). Barn och unga har också rätt till yttrandefrihet - att söka, motta och sprida information och tankar av alla slag - i tal, skrift eller tryck - i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel (artikel 13). Uttrycker sina tankar och upplevelser gör många läs- och skrivsugna barn och unga när de deltar i bibliotekens BOOKwormsklubbar. De populära klubbarna leds av folkbibliotekens barn- och ungdomsbibliotekarier. Man träffas en gång i månaden på biblioteket, pratar, fikar och gör en massa roliga saker tillsammans. Barn och ungas rättigheter och delaktighet är viktigt i BOOKworms. Alla barn och unga som deltar i klubbarna påverkar träffarnas innehåll och aktiviteter. På vårens bokkollo i Strängnäs möttes barn och unga från BOOKwormsklubbar i hela länet. En höjdpunkt var mötet med författaren Niklas Krog som skriver böcker om basket och fantasy. På språkresa genom världen Skol- och gymnasiebiblioteken spelar en viktig roll för ungas tillgång till mångspråkiga medier och information. Som stöd för gymnasiebibliotekens kompetensutveckling bjöd länsbiblioteken i Sörmland, Örebro och Västmanland in till en dag där Internationella biblioteket kom och berättade om varför skolbibliotek ska arbeta mångspråkigt och vad de kan få hjälp med från Internationella biblioteket. Ett trettiotal barn- och ungdomsbibliotekarier hade kommit till Västerås den här dagen för att följa med på en språkresa genom världen. Resan gick över Mellanöstern till Afrika och vidare till de spanskspråkiga länder som finns både i Europa och i Sydamerika. Dagen gav inspiration kring flerspråkighet, barnlitteratur, författare och inköpskällor på många språk. Maktabaddu waxa ay haysaa kutub ku qoran Af-Somali -Betyder biblioteket har böcker på somali Foto: Margareta Söderlund Bubblan Berättelser på väg Den fantasieggande berättelsehusvagnen Bubblan rullar vidare på vägarna i Sörmland, Västmanland och Örebro län. Gnesta och Torshälla är de kommuner och kommundelsbibliotek som använt Bubblan under förra säsongen i sitt uppsökande arbete för att nå fler barn och unga och tillsammans med dem skapa berättelser. Under våren arrangerades en praktisk prova-på-dag för biblioteken som förberedelse inför sommaren med Bubblan. Skrivlust! Att intresset är stort för att arbeta med barn och ungas skrivande på biblioteken gick inte att ta miste på under tvådagarskonferensen Skrivlust! på sagoslottet Wik utanför Uppsala. Närmare sextio barn- och ungdomsbibliotekarier samlades för att lära sig mer och nätverka med andra med samma intresse. Konferensen arrangerades i samarbete med flera andra mellansvenska läns- och regionbibliotek. Ordkonst Wiks slott utanför Uppsala. Foto: Ann Catrine Eriksson Finalen på höstens fortbildningssatsning gick i Stockholm med studiebesök på Kulturhusets tre spännande profilbibliotek för barn och unga; Rum för barn, TioTretton och LAVA. Studiebesöken gav många exempel på hur biblioteken i dialog med de unga kan ordna verksamhetsinnehåll och biblioteksrum på sätt som sätter de ungas behov i fokus. Studiebesöken toppades med en introduktion till det tvärvetenskapliga begreppet ordkonst. I Finland är ordkonst en egen konstform med status och deltagarna från de sörmländska biblioteken fick praktisera ordkonst genom en fantasifull workshop. Workshopen leddes av Sydkustens ordkonstskola och den finlandssvenska läsambassadören från Finland, med vilka ett fortsatt landsöverskridande samarbete planeras. Berättarministeriet Vid första anblicken ser det ut som vilken butik som helst men Alien Supermarket i Södertälje är jordens första affär för utomjordingar Här hittar du grön utan sol, dragningskraft på burk, kläder för varelser med sex armar och mycket mer. Men mest spännande är det bakom den hemliga dörren. Här ligger nämligen Berättarministeriet, en stiftelse som driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. För att stödja bibliotekens kunskaps- och metodutveckling satsade länsbiblioteket under hösten på att erbjuda flera inspirerande studiebesök och studiedagar kring kreativ skrivverksamhet med barn och unga. En eftermiddag i november tog flera barn- och ungdomsbibliotekarier tåget till Södertälje och Berättarministeriet där de fyllde på sina verktygslådor med metoder som på ett lekfyllt sätt inspirerar till skrivande och berättande. Kan man låna ett svart hål? Ida Leijon från Eskilstuna stadsbibliotek på studiebesök i Alien Supermarket, hemlig täckmantel för Berättarministeriet.

5 Berätta, Leka, Läsa Läsglädje för de små De tre första åren av en människas liv är de allra viktigaste. Forskning visar att så små barn som ett- till treåringar har en förmåga att se på sig själva som läsare. Det enda som behövs är tillgång till böcker och berättelser och någon som visar vägen. Barn som tidigt identifierar sig som läsande människor blir det också när de växer upp. Berätta, Leka, Läsa är ett unikt projekt som når barn och dubbelt så många föräldrar. Att kunna läsa är viktigt, inte minst för att kunna tillägna sig kunskaper inom alla ämnen i skolan och ta makt över sitt liv. Forskning visar också att läsande människor mår bättre än människor som inte läser. Projektet Berätta, Leka, Läsa vill hjälpa små barn att upptäcka den källa till glädje, inspiration och identifikation som bilderböcker är. Men det måste finnas stödjande vuxna kring barnen. Därför vänder sig projektet också till vuxna; föräldrar, förskolepersonal och bibliotekspersonal. Förskolorna erbjuds att välja en av tre bilderböcker som man arbetar med genom närläsning under en hel termin. Den valda boken delas ut som gåva till barnen att ta hem. Det är också ett sätt att uppmuntra föräldrar att läsa för barnen och få föräldrarna att förstå att de är unika och allra bäst på högläsning för just sina barn. Föräldrarna får också en pedagogisk skrift som handlar om varför det är så viktigt att läsa tillsammans med sitt barn och vilken skillnad det kan göra i barnets liv! Förskolepersonal och bibliotekspersonal får fortbildning där olika föreläsare inspirerar och visar hur rörelse, bild, drama, sång och musik på olika sätt kan vara ett stöd när man vill upptäcka nya lekfulla metoder för dialog och berättande med små barn. De små barnens kompetens och litteracitet är centrala begrepp i projektet. Litteracitet syftar på de yngsta barnens litterära göranden; de hanterar böcker, tuggar på dem, samtalar med dem, tittar på bilderna, pekar, gestikulerar och leker berättelserna med alla sina sinnen och hela sin kropp. Berätta, leka, läsa är ett tvåårigt projekt som drivs av stiftelsen Läsrörelsen i samarbete med folkbibliotek och länsbibliotek i Sörmland, Västmanland och Örebro län. Under 2014 har de sörmländska deltagarna i projektet bestått av medarbetare från bibliotek och förskolor i Flen, Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker. När pro- jektet är över kommer verksamheter från samtliga nio sörmländska kommuner att ha deltagit och över barn har då fått böcker samt en god start på sina liv som läsare. Dubbelt så många föräldrar har nåtts. Förskolor och bibliotek har fått stöd i att utveckla sina verksamheter. Berätta, Leka, Läsa är ett unikt projekt. En liknande satsning på närläsning riktad till så små barn i så stor skala som 31 kommuner har aldrig tidigare gjorts i Sverige. Under hösten har två etnologer startat sin följeforskning av projektet för att se vilka effekterna blivit på kort och längre sikt. Vi hoppas att Berätta, Leka, Läsa kommer att inspirera många fler till ökad läsglädje! De allra yngsta läser på sitt alldeles egna sätt. De tuggar på böcker, de samtalar med dem, de upptäcker och läser bilderna. De pekar, gestikulerar och leker berättelsen med alla sina sinnen och hela sin kropp. 8

6 Dela & Lär Konceptet Dela & Lär har skapats för att biblioteksmedarbetarna i Sörmlands, Örebro och Västmanlands län ska kunna dela med sig av kunskap till varandra och lära sig nya saker. Samtliga aktiviteter som länsbiblioteken i de tre länen arrangerar gemensamt ingår i Dela & Lär konceptet. Under 2014 arrangerades två seminariedagar som helt bygger på biblioteksmedarbetarnas egen medverkan. De deltar antingen som presentatörer, diskussionsledare eller som nyfikna och aktiva åhörare. Dessa dagar har vi valt att kalla för Dela & Lär. I Dela & Lär försöker vi på länsbiblioteken skapa en god lärmiljö. Lärmiljön är grundbulten för att överhuvudtaget lära sig saker. Det måste vara har högt i tak och man ska inte behöva vara rädd för att misslyckas. Att våga prova är att lyckas! Fru Krokodil av konstnären Eric Langert. Foto: Truls Olin Tema: Barn och unga 29 april i Örebro KONSTiga djur Är ett projekt som riktar sig till Katrineholms förskolebarn. Att genomföra åldersanpassade konstpromenader där berättelser och sånger kompletterar den konstnärliga upplevelsen är ett pedagogiskt grepp som bland annat främjar språklust. Varje förskola får en mapp med arbetsmaterial innan de sedan gör konstvandringar med barnen i stadens parker. Karolina Rochling och Annika Elmhag, Katrineholms bibliotek och Anette Hellgren, Norrgårdens förskola i Katrineholm berättade. Linje 500 Busslinje 500 går genom Västmanland och många ungdomar långpendlar med den till skolor och fritidsintressen. Sedan några år tillbaka ingår busslinjen i ett läsfrämjande projekt där biblioteken längs linjens rutt samarbetar kring att inspirera till läsning genom att se till att det finns böcker där ungdomarna vistas. På bussen finns korgar med pocketböcker utplacerade med uppmaningen att läsa och lämna vidare. Projektet är ett samarbete mellan fem kommuner. Pia Carlsson, Norberg och Helena Lindström, Köping, berättade om projektet. Källan Är ett upplevelse och möjligheternas rum som lätt kan anpassas till olika aktiviteter, sagoläsning med rekvisita är ett exempel. Målgruppen är förskolebarn till årskurs tre. Christina Jonsson och Gunilla Falk, Surahammars bibliotek, berättade mer. Fan fiction på bibliotek? Det finns ett stort utbud av Fan fiction på nätet idag. Fanfiction innebär att vem som helst utan upphovsmannens tillstånd kan skriva egna berättelser om kända karaktärer såsom exempelvis Harry Potter eller Bilbo och sedan sprida berättelsen på nätet. Karolina Löfstedt berättade mer om hur de jobbar med detta fenomen på Ljusnarsbergs bibliotek. Läsmatchen SISU Idrottsutbildarna driver projektet, Läsmatchen, som syftar till att inspirera idrottande barn och ungdomar att läsa mer. Projektet inriktar sig på både tjejer och killar och genomförs med stöd från Kulturrådet. Målet är att läsfärdighet och ordförråd ska öka och att det ska ge en större rikedom av kunskap och insikt. Kristin Stenman och Ida Josefsson från SISU idrottsutbildarna i Örebro län, berättade om projektet. Tema: Läsfrämjande 7 oktober Västerås Språkväskan I Gnesta arbetar man med att främja en god språkutveckling och förebygga läs- och skrivsvårigheter redan hos små barn. Projektgruppen har satt ihop väskor med stimulerande böcker för högläsning, motorik och rörelser. Väskorna finns att låna på biblioteket. Projektet är ett smarbete mellan elevhälsan, biblioteket och BVC. Lotta Gustafsson Kankaanpää språkpedagog, Birgitta Dellrud BVC sköterska och Tina Björkas talpedagog berättade om sitt arbete. Ipads för äldre Isabel Borras från Västerås stadsbibliotek berättade hur man gett äldre som börjar se dåligt möjlighet att läsa på Ipads. Ipaden underlättar läsningen genom att man kan ställa in storleken på texten, kontrast och ljus på skärmen. De har fått lära sig ladda ner böcker via webben och får på så vis tillgång till ett större utbud än de storstilsböcker de tidigare varit hänvisade till. Projektet ledde dessutom till att en och annan åldring dessutom skaffat Facebook och börjat surfa på Internet. Läsfrämjande bokcafé Marinette Öinert Gustafsson från Kungsörs bibliotek berättar om hur hon jobbar med läsfrämjande för Boken Kommer låntagare. Boken Kommer är en tjänst som biblioteken erbjuder där de skickar hem böcker till den som inte själv kan ta sig till biblioteket. Marinette kände att det var många av de äldre hon levererade böcker till som hade behov av att prata om det de läst men visste samtidigt att tiden att stanna hos var och en av dem inte fanns. Hon gjorde istället slag i saken och bjöd in dem till gemensamma pratstunder om litteratur, ditt och datt samt fika och boktips. Deltagarna är mellan 85 och 95 år gamla och tar sig till biblioteket med hjälp av färdtjänst vid två tillfällen per termin. Initiativet är mycket uppskattat. Programmera en hallonpaj Den digitala klyftan växer i Sverige idag. I bibliotekslagen står att bibliotkeken ska verka för att ge medborgarna bättre möjligheter att lära sig använda digital teknik. Susan Pour från Fagersta bibliotek berättade hur man börjat med ITverkstäder för allmänheten. Där kan man lära sig allt från hur man skaffar en e-postadress till enklare programmering. Raspberry Pi, hallonpaj, är en liten dator som du själv kan programmera att utföra olika uppgifter, till exempel att ha koll på hemmets elanvändning, som medieserver till tv:n, eller spela Minecraft med. Gnestas språkväska. Foto: Lotta Gustafsson Kankaanpää Från Katrineholm kom Karolina Rochling, Anette Hellgren och Annika Elmhag för att dela med sig om projektet KONSTiga djur. Galago av konstnären Hanna Beling. Foto: Truls Olin Raspberry Pi eller hallonpaj som de skämtsamt kallas, i läckert hallonrosa skal. Foto: Pete Slater 9 10

7 Utan språk är du körd! Foto: Linn Hall Rapparen Petter växte upp med läs- och skrivsvårigheter. Att inte ha knäckt läskoden gjorde det svårt för honom att hänga med i undervisningen. Det var först på Komvux som en engagerad lärare väckte hans intresse för att läsa och genom litteraturen hittade han och utvecklade sitt eget unika språk. Foto: Adam Falk/Winter Projects Den 11 februari samlades drygt 170 personer från bibliotek, skola och olika organisationer i Nyköping. Temat för dagen var barn och ungdomars läsning. Det var en dag med späckat schema där många intressanta föreläsningar från olika perspektiv bjöds. Rapparen Petter gjorde ett uppskattat framträdande i rap tempo med utgångspunkt i sin bok 16 rader. Med den turnerar han i landet med förhoppningen att det ska hjälpa ungdomar med läs- och skrivsvårigheter att öppna en bok och börja läsa och att själva skriva rap-texter. Ju svårare ord jag lärde mig och ju mer jag läste desto bättre blev mina texter, säger han. Läs- och skrivsvårig heter till trots blev Petter låtskrivare och musiker. Det som var mitt stora handikapp är det jag jobbar med i dag, konstaterar han. Andra intressanta föreläsningar denna dag var t.ex. Lässtrategier i rörelse - Christina Olin-Scheller, forskare vid Karlstads Universitet berättade om ungas läsande och skrivande i dagens medielandskap och om effekter av läsundervisning. Högläsning av en historisk ungdomsroman - Britta Stensson, lärare i svenska och mottagare av Svenska Akademiens Svensklärarpris 2011, delade med sig av sina erfarenheter kring läsprojekt och hur det kan se ut när en klass möter en historisk ungdomsroman. Två sörmländska fotbollsklubbar, Flen IF och Värmbols FC berättade om sina läsprojekt för sina aktiva ungdomar. Satsningen Utan språk är du körd! är ett samarbete mellan Länsbibliotek Sörmland, Folkhälsocentrum, LBF Sörmland, ABF Sörmland, SISU Idrottsutbildarna och IF Metall Mälardalen 12

8 Upptäck världen i datorn! Omvärldsbevakning om IT och teknik Den digitala klyftan växer i Sverige idag. I bibliotekslagen står att biblioteken ska verka för att ge alla medborgare bättre möjligheter att lära sig använda digital teknik. Därför gör biblioteken och studieförbunden gemensamma satsningar på datakurser för allmänheten. På bibliotekens kurser kan vem som helst gratis lära sig det mest grundläggande som behövs för att kunna bli mer delaktig i samhället. Det kan handla om hur man skaffar en e-postadress, betalar räkningar, använder nättjänster, söker och värderar information. Vill man sedan gå vidare och lära sig mer erbjuder Studieförbunden fortsättningskurser till subventionerat pris. Under 2014 har samarbetet med Länsbildningsförbundet, studieförbund och bibliotek i länet fortsatt, med syftet att försöka minska den digitala klyftan. Det hela möjliggörs av att Länsbildningsförbundet har avsatt medel för gemensamma marknadsföringsinsatser och för gratiscirklar. Upptäck världen i datorn, kallas datakurserna som vill uppmana människor att våga prova. Många som inte kan, törs inte ens försöka av rädsla för att inte förstå eller kunna lära sig hur datorer används. Under 2014 har vi genomfört satsningar vecka 13 samt veckorna På Eskilstuna stadsbibliotek, Culturum i Nyköping samt på Kulturhuset Ängeln i Katrineholm erbjöds dessutom gratis föreläsningar med Martin Appel från PC för alla, Sveriges största och mest lästa datortidning. Våra Formatdagar är studiedagar där syftet är att omvärldsbevaka fenomen inom IT och teknik och varje gång djupdyka i ett nytt aktuellt tema. Den senaste Formatdagen hade temat Do It Yorself (D.I.Y) och handlade om skapandet i den digitala världen och bibliotek som IT verkstad. Formatdagarna riktar sig främst till kommunbibliotekens personal för att stödja deras kompetensutveckling och ge inblickar i IT och teknikområdet på den nationella och internationella biblioteksarenan. Denna dag ingår numer i lärkonceptet Dela & Lär och arrangeras således i första hand för bibliotekspersonalen i Västmanland, Örebro och Sörmland men drar folk från hela Sverige instiftades två priser, Axiells Nytänkarpris och CS Library Innovationspris, med syfte att premiera nytänkande och innovationsförmåga hos bibliotekspersonal i Norden. Priserna delas ut i samband med Formatdagarna. I år tilldelades Hassan Alavi från Kista bibliotek Axiells Nytänkarpris och Ahmet Kurt från Götabiblioteken i Norrköping fick motta CS Library Innovationspris. Den 18 november hölls årets andra Formatdag. Här är några av ämnena som presenterades: Att förstå är att kunna ha en åsikt Att ha en grundläggande förståelse för vad programmering är och hur datorer fungerar är en viktig demokratisk färdighet. Journalisten Anders Thoresson höll en föreläsning och workshop kring detta. Under workshopen fick samtliga deltagare prova på att bygga ett eget datorspel i Scratch. Glädjen var total när man fick spelet att fungera! Att skriva ut framtiden Utvecklingen av tekniken med 3D-skrivare går framåt i rasande fart. Snart kan vi skriva ut allt från kroppsdelar och hus till vår egen middag. Torill Kornfeldt, reporter och programledare på Sveriges Radio och en mycket uppskattad föreläsare avslutade dagen. En övning i att bygga ett eget dataspel i programmeringsverktyget Scratch. Foto: Susanna Frisk 3D-skrivare Foto: Salvador Ferré Benedicto Foto: Susanna Frisk 14

9 15 Sörmlands Taltidning För människor med synnedsättning Sörmlands Taltidning är en talad informationstidning som främst riktar sig till personer med synnedsättning. Genom oss kan våra prenumeranter hänga med i samhällslivet på samma villkor som seende. Med sitt skräddarsydda innehåll gör tidningen skillnad i människors liv. Tidningen innehåller allt ifrån politiska beslut som berör personer med synnedsättning, nyheter om nya hjälpmedel, snöröjning, vaccinationsinformation, nyheter från Landstinget Sörmland till reportage om intressanta människor och händelser. Vi förmedlar även information om vad som är på gång inom synskadevärlden och i synnerhet synskadeföreningarnas aktiviteter. Statistiken visar att ohälsotalet är högre hos människor med synnedsättning än hos övriga befolkningen. Samtidigt är det lätt att hamna i isolering när synnedsättningar utgör ett hinder i det dagliga livet. Därför ser vi som en viktig uppgift att bryta isolering och skapa en känsla av samhörighet bland våra läsare. Tips på läsvärda talböcker och aktuella evenemang i närområdet är exempel på ämnen som kan berika tillvaron. Sörmlands Taltidning finns att läsa på vår hemsida: sormlandstaltidning.se. Förutom den länstäckande tidningen som kommer ut en gång i veckan har vi även under året producerat kommunala taltidningar för Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs. Dessa utkommer på Daisy och CD varannan vecka. För att omvärldsbevaka den verklighet vi jobbar i och vara med där det händer åker vi med jämna mellanrum ut i länet för att träffa våra läsare och göra reportage. När tillfälle ges besöker vi också intressanta mässor och gör studiebesök. I år har vi varit på Funka.nu:s konferens, Bokmässan och studiebesök på två andra taltidningar i landet. Sörmlands Taltidning är en del av Länsbibliotek Sörmland. Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) prövar på hur det är att ledas av en ledarhund. Magnus Leivik (M) iakttar och förevigar. David Lüning intervjuar årets talboksprisvinnare Carol Rifka Brunt på Bokmässan i Göteborg Bättre bemötande Hjälper människor med osynliga funktionsnedsättningar Hur bemöter man användare med psykisk ohälsa, låg stresströskel och sensorisk överkänslighet? På vilket sätt kan biblioteken anpassa sitt tilltal för att kunna ge den bästa servicen? Länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland och Örebro samarrangerade under hösten en dag kring bemötande. Nästan 100 personer från biblioteken i de tre länen samlades i Västerås för att få ta del av flera talare med olika perspektiv kring bibliotek, möten och bemötande. Biblioteken ska bland annat prioritera personer med någon form av funktionsnedsättning. Men är det alltid så? Vad händer när olika intressen och behov krockar? Mikael Borg, bibliotekarie vid Lunds universitet, berättade utifrån sin masteruppsats Den osynlige användaren: hur kan bibliotek förbättra servicen för användare med osynliga funktionsnedsättningar? Borg pratade bland annat om hur dessa personer kan uppleva dagens bibliotek och att det moderna biblioteksrummet inte alltid passar personer med låg stresströskel och sensorisk överkänslighet. (H)järnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa och motorerna i kampanjen är de över 340 språkrör/ambassadörer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. En av dessa ambassadörer berättade, med utgångspunkt i just sina personliga svårigheter, om hur viktigt biblioteket har varit för hennes välbefinnande. Birgitta Hjerpe, bibliotekschef i Norrköping, pratade om hur man tacklat bemötandefrågan där och hur man lyckats vända något svårt och frustrerande till något positivt. I Norrköping startade man 2011 bokcirkeln Människor mellan raderna där missbrukare läser böcker och samtalar. Tone Försund, dramapedagog och psykosyntesledare gav under eftermid- dagen metoder för hur man kan upprätthålla ett professionellt bemötande i situationer som känns svåra och frustrerande och där konflikten är närvarande. En lyckad dag är dock bara början! Många deltog i dagen men de som inte kunde delta kunde se filmade föreläsningar i efterhand via Dela & Lärs blogg: https://delaochlar.wordpress.com/. Alla deltagare fick även med sig material hem för fortsatta diskussioner. Logga för den nationella kampanjen (H)järnkoll som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. 16

10 Läsombud bidrar till livskvalitet för äldre aktiviteter 2014 Genomförda kurser, konferenser och nätverksmöten för biblioteken i länet. 17 För att äldre och personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska få tillgång till bibliotekens utbud och service finns kultur- och läsombud inom omsorgen. Kultur- och läsombud är den i personalen som tar lite extra ansvar för att hålla kontakten med biblioteket, anordna evenemang och göra plats för kulturen i vardagen. Länsbibliotek Sörmland är ett viktigt stöd för länets kulturoch läsombud. Med jämna mellanrum anordnas träffar för delning av kunskap och erfarenheter och årligen anordnas en större kompetensutvecklings- och inspirationskonferens. Årets konferens hölls i Katrineholm och samlade över 120 kultur- och läsombud från hela länet. Under konferensen kunde man på förmiddagen välja på att lyssna på forskaren Margareta Rämgård berätta om platsens betydelse för personer med demens eller på Cristina Olofsdotter Gustafsson som berättade om sin bok Min bror har Downs syndrom. Samtliga fick höra när personal från Sörmlands Museum berättade om Minnesutställningar och på Maud Husberg från Centrum för lättläst som presenterade många bra böcker. ABF Sörmland berättade om sitt lyckade samarbete med äldreomsorgen/handikappomsorgen i Katrineholm och föreläsaren och skådespelerskan Eva Granlund avslutade dagen genom att med en stor dos humor prata om hur vi med vårt kroppsspråk säger mer än vi tror. Några boktips från Centrum för lättläst Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Foto: Johanna Berglind Lättläst e Foto: Mathieu Despont -böcker Ny gemensam portal i länet Länsbiblioteket stödjer de små kommunerna i Sörmland så att alla Sörmlänningarna ska få tillgång till e-böcker. Tillsamman med 8 av de sörmländska kommunerna har vi tecknat ett gemensamt abonnemang med en ny webbplats. Åtta av de nio kommunbiblioteken har nu gått samman och tecknat ett gemensamt avtal. Det gemensamma abonnemanget innebär att det nu finns en ny gemensam e-boksportal tillgänglig för sörmlänningarna där de får tillgång till gratis e-böcker via biblioteken. Efterfrågan på att låna e-böcker är stor i länet och under året har antalet lån ökat. Den nya gemensamma hemsidan för e-boksportalen heter Biblioteken i Sörmland och har adressen: sormland.elib.se Talböcker Rättighet för alla med läsnedsättning En talbok är en inläst bok. Alla som har svårt att läsa vanliga böcker med skriven text har rätt att låna talböcker gratis på biblioteket. Man kan också ladda ner talböcker och få dem upplästa direkt i datorn eller i telefonen. Talböcker gör att barn och unga klarar sina studier. Talböcker ger äldre och andra personer med läs- eller synnedsättning berikande läsupplevelser. Talböcker är en unik tjänst som bara finns på biblioteken. Talböcker ska inte förväxlas med kommersiella ljudböcker som också kan lånas på biblioteken eller köpas i bokhandeln. Datum Aktivitet Plats 21 JAN Bibliotekschefsmöte STRÄNGNÄS 23 JAN Gymnasiebibliotek VÄSTERÅS - nätverksträff 28 JAN Bokreceptmöte NYKÖPING 5 FEB Berätta, leka, läsa - konferens ESKILSTUNA 6 FEB Internationella biblioteket VÄSTERÅS - informationsmöte 11 FEB Utan språk är du körd! - konferens NYKÖPING 24 FEB Bookworms - nätverksträff STRÄNGNÄS 26 FEB Kompostenmöte ÖREBRO 26 FEB E-boksleverantörer informerar WEBBMÖTE 18 MAR E-boksseminarium ESKILSTUNA MAR Våga Prova - kampanjvecka SÖRMLAND 29 MAR Bookworms - dagkollo STRÄNGNÄS 9 APR Berätta, leka, läsa - konferens ESKILSTUNA 24 APR Bubblan - Kick Off ESKILSTUNA 29 APR E-libinformation för de WEBBMÖTE ansvariga i Sörmland 29 APR Dela & Lär - seminarium ÖREBRO 30 APR Bibliotekstingsplanering ESKILSTUNA 2 MAJ Workshopplanering för ESKILSTUNA bibliotekschefer 13 MAJ Berätta, leka, läsa - konferens ARBOGA 13 MAJ Workshop för bibliotekspersonal FLEN 27 MAJ Kompostenmöte ESKILSTUNA 28 MAJ Kulturombudsansvariga VAGNHÄRAD - nätverksträff 10 JUN Bibliotekschefsmöte ESKILSTUNA 12 JUN Bokreceptmöte ESKILSTUNA 22 AUG Kulturombudsansvariga ESKILSTUNA - nätverksträff 25 AUG Bokreceptmöte NYKÖPING 27 AUG E-libmöte WEBBMÖTE 9 SEP Kulturombudsansvariga ESKILSTUNA - nätverksträff 10 SEP Kontaktbiblioteksmöte OXELÖSUND SEP Upptäck världen i datorn SÖRMLAND - kampanjvecka 23 SEP Bokreceptmöte ESKILSTUNA 30 SEP E-libmöte med bibliotekschefer WEBBMÖTE 1 OKT Bookworms - nätverksträff ESKILSTUNA 3 OKT Kompostenmöte VÄSTERÅS Datum Aktivitet Plats 7 OKT Dela & Lär seminarium VÄSTERÅS 8 OKT Läsombud - nätverksträff ESKILSTUNA 9 OKT Berätta, leka, läsa - konferens ÖREBRO 13 OKT Bibliotekschefsmöte KATRINEHOLM 13 OKT Bokreceptmöte FLEN 14 OKT Bookworms - nätverksträff WEBBMÖTE 16 OKT Bemötandedag VÄSTERÅS 5 NOV Kultur- och läsombudsdag KATRINEHOLM 5 NOV Berätta, leka, läsa - konferens ÖREBRO 6 NOV Berättarministeriet - studiebesök SÖDERTÄLJE 18 NOV Formatdagen - seminarium VÄSTERÅS NOV Skrivlust! - kurs UPPSALA 25 NOV Workshop för bibliotekspersonal VINGÅKER 25 NOV Berätta, leka, läsa - chefsmöte ARBOGA 1 DEC Studiebesök Kulturhusets STOCKHOLM bibliotek & Ordkonst-workshop 4-5 DEC Chefsinternat KUNGSÖR 11 DEC Kompostenmöte ÖREBRO 18

11 B OKRECEPT Namn: Ålder: Logoped: Lånekortsnr: Övrigt: Datum: Logoped: Pragmatik Substantiv Verb Fonologi/ljudstimulering Rim Adjektiv Komparation Prepositioner Negationer Detaljrika bilder Sagor med TAKK Maria Norkvist Meningsbyggnad Bokreceptet lämnas/hämtas ut på ditt närmaste bibliotek i Sörmlands län. Kom gärna tillbaka och låna fler böcker på samma recept! I samarbete med

Länsbibliotek Sörmland

Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmland VERKSAMHET 2013 Foto: Anna-Lena Ahlström 05 Pojkar och unga män läser allt mindre 09 En berättelsevagn för de allra minsta 16 Möt din favoritförfattare vid Litterära caféer Länsbibliotek

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Det finns forskning som säger att vi ägnar alldeles för lite tid åt att prata med våra barn

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

Projektredovisning Allt är möjligt

Projektredovisning Allt är möjligt Projektredovisning Allt är möjligt Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Projektmål... 4 Metod... 5 Marknadsföring... 5 Projektåret... 6 Hösten 2013... 6 Illustration av dikter... 6 Poetryslam med Louise

Läs mer

Ständigt denna Bubbla

Ständigt denna Bubbla Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015 Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets

Läs mer

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus nr 4 2010 Innehåll nummer 4:2010 Var är östgötarna födda? 12 Om KB, visioner, kulturmöten och snö 3 I Malmö står brukaren i självklart fokus 14 Ministern svarade på öppet brev... 4 Mångfald i Garaget 15

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

BESÖK bibliotekspersonal i utveckling

BESÖK bibliotekspersonal i utveckling BESÖK bibliotekspersonal i utveckling ISBN 978-91-981516-1-9 Länsbibliotek Östergötland, 2014 Redaktör: Lena Udd Grafisk form: Rolf A Olsson Tryckeri: Exaktaprinting AB Skribenter: Niclas Siljedahl Annika

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Stereotyper, typ. Makerspaces på bibliotek. KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! nummer01-022013. tema

Stereotyper, typ. Makerspaces på bibliotek. KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! nummer01-022013. tema Ett magasin från länsbibliotek Uppsala nummer01-022013 KUB-samarbete Möt Anna Söderbäck Knäck kreativitetskoden! Stereotyper, typ MOOC och TED vad är det? Makerspaces på bibliotek tema medarbetare ledare

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Innehåll. Foto omslag:lennart Lundwall

Innehåll. Foto omslag:lennart Lundwall Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning och förslag... 4 Bibliotekens besökare... 6 Bibliotek och integration... 9 Digital delaktighet... 12 Digitala klyftor i Östergötland... 14 Användarundersökning på

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Att möta världen Ett ljus i vardagen Verktyg för mångfald Ett modigt bibliotek www.framsidan.net Översättningens utmaningar Norrbotten

Läs mer

DIGITAL. delaktighet. En rapport om hur bibliotek och studieförbund samarbetar 2011 2012. Skriftserie 2012:3

DIGITAL. delaktighet. En rapport om hur bibliotek och studieförbund samarbetar 2011 2012. Skriftserie 2012:3 DIGITAL delaktighet En rapport om hur bibliotek och studieförbund samarbetar 2011 2012 Skriftserie 2012:3 Kultur i Väst skriftserie nr 3 2012. Producerad av Kultur i Väst 2012. Citera oss gärna och ange

Läs mer

Så skapar vi digital delaktighet idag

Så skapar vi digital delaktighet idag Så skapar vi digital delaktighet idag Om att ta de första stegen in på nätet En exempelsamling på lyckade Digidel Projekt ISBN: 978-91-87427-43-5 Foto: 2 Helena E:son Alm, Erik Cronberg, Birgitta Ehn,

Läs mer

Barn, böcker och bibliotek

Barn, böcker och bibliotek AKTUELLT FRÅN REGIONBIBLIOTEK VÄSTRA GÖTALAND 1999:3 Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och

Läs mer

Flemingsbergs bibliotek

Flemingsbergs bibliotek Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6 Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek

Läs mer