Länsbibliotek. Sörmland VERKSAMHET Böcker på recept Språkhjälp för barn. Sörmlands Taltidning För människor med synnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsbibliotek. Sörmland VERKSAMHET 2014. Böcker på recept Språkhjälp för barn. Sörmlands Taltidning För människor med synnedsättning"

Transkript

1 Länsbibliotek Sörmland VERKSAMHET 2014 Böcker på recept Språkhjälp för barn Sörmlands Taltidning För människor med synnedsättning Livskvalitet för äldre Läsombud ger meningsfull vardag inom omsorgen Minska den digitala klyftan Viktigt både för individen och samhället Läsglädje för barn & unga Lässtimulans förbättrar skolresultat Utan språk är du körd! Rapparen Petter om sina läs- & skrivsvårigheter

2 10 Hur programmerar man en hallonpaj? Innehåll! 2 Förord 2 Böcker på recept Språkhjälp för barn 3 Möt din favoritförfattare! 10 författare turnerar i länet 5 Bookworms Bokcirklar för unga 5 På språkresa genom världen Internationella biblioteket om mångspråkiga skolbibliotek 5 Bubblan - Berättelser på väg Vår lilla husvagn rullar vidare! 6 Skrivlust! Stimulans för barn och ungas skrivande 6 Ordkonst Kunskapsutbyte med finländskt projekt 6 Berättarministeriet Fantasieggande plats för skrivarverkstäder 8 Berätta, Leka, Läsa Läsglädje för de små 9 Dela & Lär Konferenser där biblioteken delar med sig av sina erfarenheter till varandra 12 Utan språk är du körd! Rapparen Petter om sina läs- & skrivsvårigheter 13 Upptäck världen i datorn! Minska den digitala klyftan. Viktigt både för individen och samhället 14 Omvärldsbevakning Om IT och teknik 15 Sörmlands Taltidning För människor med synnedsättning 16 Bättre bemötande Hjälper människor med osynliga funktionsnedsättningar 17 Livskvalitet för äldre Läsombud bidrar till meningsfull vardag inom omsorgen 17 Ny e-boksportal i Sörmland! 17 Talböcker 18 Aktiviteter Genomförda kurser, konferenser och nätverksmöten för biblioteken i länet Förord Samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet! Böcker på recept Språkhjälp för barn 12 Utan språk är du körd! Rapparen Petter om sina läs- & skrivsvårigheter Foto: Pete Slater Foto: Adam Falk Länsbibliotek Sörmland gör skillnad i människors liv. Genom vårt nära samarbete med alla sörmländska kommuner bidrar vi till 180 biblioteksmedarbetares samarbete, fortbildning och inspiration. I näringslivet har större företag egna forsknings- och utvecklingsavdelningar som omvärldsbevakar, utvecklar och kvalitetssäkrar företagets tjänster och produkter. Länsbiblioteken är den enda biblioteksverksamhet i landet som har samma funktion. Forskningen visar tydligt att barns läsning för nöjes skull har ett starkare inflytande på hur de utvecklar kognitiva färdigheter än föräldrarnas utbildningsnivå. Läslust banar en väg ut ur social utsatthet och lägger grunden till en god hälsa. Under året har de yngsta sörmlänningarnas läslust väckts genom våra projekt Bokrecept och Berätta, leka, läsa. Berättelsevagnen Bubblan har rullat under sommaren. Under hösten har vi satsat extra på barn och ungas egna skrivande genom Bookworms. Sörmlands Taltidning ger människor med synnedsättning tillgång till viktig samhällsinformation som ökar deras känsla av delaktighet i samhället. För att äldre sörmlänningar och personer med olika funktionsnedsättningar ska få sina rättigheter till kultur och läsning tillgodosedda samarbetar vi med omsorg och äldreomsorg i kommunerna. Dela & Lär ett framgångsrikt koncept för kunskapsdelning mellan biblioteken i Sörmland, Västmanland och Örebro län. Utan Språk är du körd! är en annan satsning som vi vidareutvecklar tillsammans med flera andra regionala aktörer. Satsningarna på att öka sörmlänningarnas digitala delaktighet har fortsatt genom Upptäck världen i datorn och Formatdagen. Ett länsövergripande e-boksavtal ger nu alla sörmlänningar tillgång till gratis e-böcker via biblioteken. Tillfället gör läsaren. Bidrar länsbiblioteket till att en enda människa hittar sin läslust och känner sig delaktig så har vi gjort skillnad! Mellan 5-8 % av förskolebarnen i Sörmland har någon typ av språkstörning. Nu kan logopeder och specialpedagoger skriva ut bokrecept när de möter barn som har en språkstörning. Bibliotekarierna plockar sedan ihop ett lämpligt bokpaket utifrån vilken typ av färdighet som barnet behöver förstärka enligt utskrivet bokrecept. En fungerande samverkan med länsövergripande rutiner är en förutsättning för att barnen ska kunna få rätt stöd och där har Länsbiblioteket en nyckelroll. Bokrecept delas snart ut i hela Sörmland. Tal- och språkstörningar hos barn innebär att barnet har en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Orsaken är ofta okänd, men man vet att ärftliga faktorer har betydelse. Svårigheterna hos barnen kan se olika ut och variera under tiden barnet utvecklas, men växer inte bort av sig själv. En del barn börjar tala sent, en del har svårt att utveckla ordförråd och grammatik, andra har svårt med uttal eller att förstå talat språk. En tal- och språkstörning medför ofta svårigheter i kommunikation och samspel med andra. Bokrecept kan ses som ett komplement till det mer traditionella träningsmaterialet som barn och föräldrar vanligtvis får ta del av. Familjerna erbjuds en mer varierad träning och som en ytterligare vinst etableras en tidig kontakt mellan familjerna och biblioteken samt mellan barn och bokläsning. Länsbibliotek Sörmland har tillsammans med biblioteken, logopederna och specialpedagogerna sökt och fått läsfrämjande medel från Kulturrådet och under 2015 kommer vi jobba med att utveckla och befästa arbetet kring Bokrecept. Avsikten är att i framtiden även jobba mot äldre barn. Vi hoppas nå ännu fler föräldrar och barn och få dem att hitta till biblioteken. Med samlade resurser kan vi nå längre, stötta barnen och förebygga framtida läs- och skrivsvårigheter. 6 Ida Leijon från Eskilstuna stadsbibliotek på studiebesök i Alien Supermarket, hemlig täckmantel för Berättarministeriet. Ann Catrine Eriksson Tf verksamhetschef Länsbibliotek Sörmland 1

3 Möt din favoritförfattare! Varför inte toppa en fantastisk läsupplevelse med att träffa författaren i verkligheten? Att få höra berättelsen bakom, ta del av tankar kring författarskapet och få sina frågor besvarade ger läsningen en ny dimension. Vad som egentligen hände med Ingenjör Andrés polarexpedition har facinerat Bea Uusma under många år. Hennes forskning på ämnet redovisar hon i sin Augustprisvinnande faktabok Expeditionen: min kärlekshistoria. Denna säsong har man kunnat möta henne på biblioteken i Gnesta, Katrineholm, Mariefred, Vingåker, Vagnhärad och Flen. Bea Uusma är en av de tio populära författare som turnerat i Sörmland. Litterära cafeer brukar vara ett välbesökt arrangemang. Det är inte ovanligt att det blir slutsålt när de riktigt stora namnen kommer. Majgull Axelsson drog till exempel fulla hus i både Eskilstuna och Nyköping. Publiken varierar men alla kommer med samma mål: att få möta och lyssna till sina favoritförfattare. Länsbibliotek Sörmland planerar och turnélägger Litterära Caféer varje år. Arrangemanget sker i samarbete med Länsbildningsförbundet, studieförbundens länsorganisationer i Sörmland och kommunbiblioteken. Den kommande säsongen är den artonde i ordningen. Planeringsarbetet inför varje turné startar ett år i förväg. Det är mycket som ska stämma och många trådar att dra i säger Susanna Frisk som sköter om turnéläggningen och alla kontakter med författarna. Är du intresserad av att gå finns fortfarande möjlighet. Carin Gerhardsen, Amanda Svensson och Lena Andersson, är de författare som i skrivande stund återstår under våren Programmet hittar du på vår webbplats: landstingetsormland.se/lansbiblioteket. 3 Foto: Anna-Lena Ahlström

4 5 Illustration: Hue Huyhn Bokcirklar för unga Att skriva är ett sätt att uttrycka sig. Att uttrycka sig är en mänsklig rättighet. Mänskliga rättigheter är barn och ungas rättigheter. Barn och ungas rättigheter är ett viktigt område för biblioteksutveckling. Så här säger Barnkonventionen: Barn och unga har rätt att fritt och till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet (artikel 31). Barn och unga har också rätt till yttrandefrihet - att söka, motta och sprida information och tankar av alla slag - i tal, skrift eller tryck - i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel (artikel 13). Uttrycker sina tankar och upplevelser gör många läs- och skrivsugna barn och unga när de deltar i bibliotekens BOOKwormsklubbar. De populära klubbarna leds av folkbibliotekens barn- och ungdomsbibliotekarier. Man träffas en gång i månaden på biblioteket, pratar, fikar och gör en massa roliga saker tillsammans. Barn och ungas rättigheter och delaktighet är viktigt i BOOKworms. Alla barn och unga som deltar i klubbarna påverkar träffarnas innehåll och aktiviteter. På vårens bokkollo i Strängnäs möttes barn och unga från BOOKwormsklubbar i hela länet. En höjdpunkt var mötet med författaren Niklas Krog som skriver böcker om basket och fantasy. På språkresa genom världen Skol- och gymnasiebiblioteken spelar en viktig roll för ungas tillgång till mångspråkiga medier och information. Som stöd för gymnasiebibliotekens kompetensutveckling bjöd länsbiblioteken i Sörmland, Örebro och Västmanland in till en dag där Internationella biblioteket kom och berättade om varför skolbibliotek ska arbeta mångspråkigt och vad de kan få hjälp med från Internationella biblioteket. Ett trettiotal barn- och ungdomsbibliotekarier hade kommit till Västerås den här dagen för att följa med på en språkresa genom världen. Resan gick över Mellanöstern till Afrika och vidare till de spanskspråkiga länder som finns både i Europa och i Sydamerika. Dagen gav inspiration kring flerspråkighet, barnlitteratur, författare och inköpskällor på många språk. Maktabaddu waxa ay haysaa kutub ku qoran Af-Somali -Betyder biblioteket har böcker på somali Foto: Margareta Söderlund Bubblan Berättelser på väg Den fantasieggande berättelsehusvagnen Bubblan rullar vidare på vägarna i Sörmland, Västmanland och Örebro län. Gnesta och Torshälla är de kommuner och kommundelsbibliotek som använt Bubblan under förra säsongen i sitt uppsökande arbete för att nå fler barn och unga och tillsammans med dem skapa berättelser. Under våren arrangerades en praktisk prova-på-dag för biblioteken som förberedelse inför sommaren med Bubblan. Skrivlust! Att intresset är stort för att arbeta med barn och ungas skrivande på biblioteken gick inte att ta miste på under tvådagarskonferensen Skrivlust! på sagoslottet Wik utanför Uppsala. Närmare sextio barn- och ungdomsbibliotekarier samlades för att lära sig mer och nätverka med andra med samma intresse. Konferensen arrangerades i samarbete med flera andra mellansvenska läns- och regionbibliotek. Ordkonst Wiks slott utanför Uppsala. Foto: Ann Catrine Eriksson Finalen på höstens fortbildningssatsning gick i Stockholm med studiebesök på Kulturhusets tre spännande profilbibliotek för barn och unga; Rum för barn, TioTretton och LAVA. Studiebesöken gav många exempel på hur biblioteken i dialog med de unga kan ordna verksamhetsinnehåll och biblioteksrum på sätt som sätter de ungas behov i fokus. Studiebesöken toppades med en introduktion till det tvärvetenskapliga begreppet ordkonst. I Finland är ordkonst en egen konstform med status och deltagarna från de sörmländska biblioteken fick praktisera ordkonst genom en fantasifull workshop. Workshopen leddes av Sydkustens ordkonstskola och den finlandssvenska läsambassadören från Finland, med vilka ett fortsatt landsöverskridande samarbete planeras. Berättarministeriet Vid första anblicken ser det ut som vilken butik som helst men Alien Supermarket i Södertälje är jordens första affär för utomjordingar Här hittar du grön utan sol, dragningskraft på burk, kläder för varelser med sex armar och mycket mer. Men mest spännande är det bakom den hemliga dörren. Här ligger nämligen Berättarministeriet, en stiftelse som driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. För att stödja bibliotekens kunskaps- och metodutveckling satsade länsbiblioteket under hösten på att erbjuda flera inspirerande studiebesök och studiedagar kring kreativ skrivverksamhet med barn och unga. En eftermiddag i november tog flera barn- och ungdomsbibliotekarier tåget till Södertälje och Berättarministeriet där de fyllde på sina verktygslådor med metoder som på ett lekfyllt sätt inspirerar till skrivande och berättande. Kan man låna ett svart hål? Ida Leijon från Eskilstuna stadsbibliotek på studiebesök i Alien Supermarket, hemlig täckmantel för Berättarministeriet.

5 Berätta, Leka, Läsa Läsglädje för de små De tre första åren av en människas liv är de allra viktigaste. Forskning visar att så små barn som ett- till treåringar har en förmåga att se på sig själva som läsare. Det enda som behövs är tillgång till böcker och berättelser och någon som visar vägen. Barn som tidigt identifierar sig som läsande människor blir det också när de växer upp. Berätta, Leka, Läsa är ett unikt projekt som når barn och dubbelt så många föräldrar. Att kunna läsa är viktigt, inte minst för att kunna tillägna sig kunskaper inom alla ämnen i skolan och ta makt över sitt liv. Forskning visar också att läsande människor mår bättre än människor som inte läser. Projektet Berätta, Leka, Läsa vill hjälpa små barn att upptäcka den källa till glädje, inspiration och identifikation som bilderböcker är. Men det måste finnas stödjande vuxna kring barnen. Därför vänder sig projektet också till vuxna; föräldrar, förskolepersonal och bibliotekspersonal. Förskolorna erbjuds att välja en av tre bilderböcker som man arbetar med genom närläsning under en hel termin. Den valda boken delas ut som gåva till barnen att ta hem. Det är också ett sätt att uppmuntra föräldrar att läsa för barnen och få föräldrarna att förstå att de är unika och allra bäst på högläsning för just sina barn. Föräldrarna får också en pedagogisk skrift som handlar om varför det är så viktigt att läsa tillsammans med sitt barn och vilken skillnad det kan göra i barnets liv! Förskolepersonal och bibliotekspersonal får fortbildning där olika föreläsare inspirerar och visar hur rörelse, bild, drama, sång och musik på olika sätt kan vara ett stöd när man vill upptäcka nya lekfulla metoder för dialog och berättande med små barn. De små barnens kompetens och litteracitet är centrala begrepp i projektet. Litteracitet syftar på de yngsta barnens litterära göranden; de hanterar böcker, tuggar på dem, samtalar med dem, tittar på bilderna, pekar, gestikulerar och leker berättelserna med alla sina sinnen och hela sin kropp. Berätta, leka, läsa är ett tvåårigt projekt som drivs av stiftelsen Läsrörelsen i samarbete med folkbibliotek och länsbibliotek i Sörmland, Västmanland och Örebro län. Under 2014 har de sörmländska deltagarna i projektet bestått av medarbetare från bibliotek och förskolor i Flen, Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker. När pro- jektet är över kommer verksamheter från samtliga nio sörmländska kommuner att ha deltagit och över barn har då fått böcker samt en god start på sina liv som läsare. Dubbelt så många föräldrar har nåtts. Förskolor och bibliotek har fått stöd i att utveckla sina verksamheter. Berätta, Leka, Läsa är ett unikt projekt. En liknande satsning på närläsning riktad till så små barn i så stor skala som 31 kommuner har aldrig tidigare gjorts i Sverige. Under hösten har två etnologer startat sin följeforskning av projektet för att se vilka effekterna blivit på kort och längre sikt. Vi hoppas att Berätta, Leka, Läsa kommer att inspirera många fler till ökad läsglädje! De allra yngsta läser på sitt alldeles egna sätt. De tuggar på böcker, de samtalar med dem, de upptäcker och läser bilderna. De pekar, gestikulerar och leker berättelsen med alla sina sinnen och hela sin kropp. 8

6 Dela & Lär Konceptet Dela & Lär har skapats för att biblioteksmedarbetarna i Sörmlands, Örebro och Västmanlands län ska kunna dela med sig av kunskap till varandra och lära sig nya saker. Samtliga aktiviteter som länsbiblioteken i de tre länen arrangerar gemensamt ingår i Dela & Lär konceptet. Under 2014 arrangerades två seminariedagar som helt bygger på biblioteksmedarbetarnas egen medverkan. De deltar antingen som presentatörer, diskussionsledare eller som nyfikna och aktiva åhörare. Dessa dagar har vi valt att kalla för Dela & Lär. I Dela & Lär försöker vi på länsbiblioteken skapa en god lärmiljö. Lärmiljön är grundbulten för att överhuvudtaget lära sig saker. Det måste vara har högt i tak och man ska inte behöva vara rädd för att misslyckas. Att våga prova är att lyckas! Fru Krokodil av konstnären Eric Langert. Foto: Truls Olin Tema: Barn och unga 29 april i Örebro KONSTiga djur Är ett projekt som riktar sig till Katrineholms förskolebarn. Att genomföra åldersanpassade konstpromenader där berättelser och sånger kompletterar den konstnärliga upplevelsen är ett pedagogiskt grepp som bland annat främjar språklust. Varje förskola får en mapp med arbetsmaterial innan de sedan gör konstvandringar med barnen i stadens parker. Karolina Rochling och Annika Elmhag, Katrineholms bibliotek och Anette Hellgren, Norrgårdens förskola i Katrineholm berättade. Linje 500 Busslinje 500 går genom Västmanland och många ungdomar långpendlar med den till skolor och fritidsintressen. Sedan några år tillbaka ingår busslinjen i ett läsfrämjande projekt där biblioteken längs linjens rutt samarbetar kring att inspirera till läsning genom att se till att det finns böcker där ungdomarna vistas. På bussen finns korgar med pocketböcker utplacerade med uppmaningen att läsa och lämna vidare. Projektet är ett samarbete mellan fem kommuner. Pia Carlsson, Norberg och Helena Lindström, Köping, berättade om projektet. Källan Är ett upplevelse och möjligheternas rum som lätt kan anpassas till olika aktiviteter, sagoläsning med rekvisita är ett exempel. Målgruppen är förskolebarn till årskurs tre. Christina Jonsson och Gunilla Falk, Surahammars bibliotek, berättade mer. Fan fiction på bibliotek? Det finns ett stort utbud av Fan fiction på nätet idag. Fanfiction innebär att vem som helst utan upphovsmannens tillstånd kan skriva egna berättelser om kända karaktärer såsom exempelvis Harry Potter eller Bilbo och sedan sprida berättelsen på nätet. Karolina Löfstedt berättade mer om hur de jobbar med detta fenomen på Ljusnarsbergs bibliotek. Läsmatchen SISU Idrottsutbildarna driver projektet, Läsmatchen, som syftar till att inspirera idrottande barn och ungdomar att läsa mer. Projektet inriktar sig på både tjejer och killar och genomförs med stöd från Kulturrådet. Målet är att läsfärdighet och ordförråd ska öka och att det ska ge en större rikedom av kunskap och insikt. Kristin Stenman och Ida Josefsson från SISU idrottsutbildarna i Örebro län, berättade om projektet. Tema: Läsfrämjande 7 oktober Västerås Språkväskan I Gnesta arbetar man med att främja en god språkutveckling och förebygga läs- och skrivsvårigheter redan hos små barn. Projektgruppen har satt ihop väskor med stimulerande böcker för högläsning, motorik och rörelser. Väskorna finns att låna på biblioteket. Projektet är ett smarbete mellan elevhälsan, biblioteket och BVC. Lotta Gustafsson Kankaanpää språkpedagog, Birgitta Dellrud BVC sköterska och Tina Björkas talpedagog berättade om sitt arbete. Ipads för äldre Isabel Borras från Västerås stadsbibliotek berättade hur man gett äldre som börjar se dåligt möjlighet att läsa på Ipads. Ipaden underlättar läsningen genom att man kan ställa in storleken på texten, kontrast och ljus på skärmen. De har fått lära sig ladda ner böcker via webben och får på så vis tillgång till ett större utbud än de storstilsböcker de tidigare varit hänvisade till. Projektet ledde dessutom till att en och annan åldring dessutom skaffat Facebook och börjat surfa på Internet. Läsfrämjande bokcafé Marinette Öinert Gustafsson från Kungsörs bibliotek berättar om hur hon jobbar med läsfrämjande för Boken Kommer låntagare. Boken Kommer är en tjänst som biblioteken erbjuder där de skickar hem böcker till den som inte själv kan ta sig till biblioteket. Marinette kände att det var många av de äldre hon levererade böcker till som hade behov av att prata om det de läst men visste samtidigt att tiden att stanna hos var och en av dem inte fanns. Hon gjorde istället slag i saken och bjöd in dem till gemensamma pratstunder om litteratur, ditt och datt samt fika och boktips. Deltagarna är mellan 85 och 95 år gamla och tar sig till biblioteket med hjälp av färdtjänst vid två tillfällen per termin. Initiativet är mycket uppskattat. Programmera en hallonpaj Den digitala klyftan växer i Sverige idag. I bibliotekslagen står att bibliotkeken ska verka för att ge medborgarna bättre möjligheter att lära sig använda digital teknik. Susan Pour från Fagersta bibliotek berättade hur man börjat med ITverkstäder för allmänheten. Där kan man lära sig allt från hur man skaffar en e-postadress till enklare programmering. Raspberry Pi, hallonpaj, är en liten dator som du själv kan programmera att utföra olika uppgifter, till exempel att ha koll på hemmets elanvändning, som medieserver till tv:n, eller spela Minecraft med. Gnestas språkväska. Foto: Lotta Gustafsson Kankaanpää Från Katrineholm kom Karolina Rochling, Anette Hellgren och Annika Elmhag för att dela med sig om projektet KONSTiga djur. Galago av konstnären Hanna Beling. Foto: Truls Olin Raspberry Pi eller hallonpaj som de skämtsamt kallas, i läckert hallonrosa skal. Foto: Pete Slater 9 10

7 Utan språk är du körd! Foto: Linn Hall Rapparen Petter växte upp med läs- och skrivsvårigheter. Att inte ha knäckt läskoden gjorde det svårt för honom att hänga med i undervisningen. Det var först på Komvux som en engagerad lärare väckte hans intresse för att läsa och genom litteraturen hittade han och utvecklade sitt eget unika språk. Foto: Adam Falk/Winter Projects Den 11 februari samlades drygt 170 personer från bibliotek, skola och olika organisationer i Nyköping. Temat för dagen var barn och ungdomars läsning. Det var en dag med späckat schema där många intressanta föreläsningar från olika perspektiv bjöds. Rapparen Petter gjorde ett uppskattat framträdande i rap tempo med utgångspunkt i sin bok 16 rader. Med den turnerar han i landet med förhoppningen att det ska hjälpa ungdomar med läs- och skrivsvårigheter att öppna en bok och börja läsa och att själva skriva rap-texter. Ju svårare ord jag lärde mig och ju mer jag läste desto bättre blev mina texter, säger han. Läs- och skrivsvårig heter till trots blev Petter låtskrivare och musiker. Det som var mitt stora handikapp är det jag jobbar med i dag, konstaterar han. Andra intressanta föreläsningar denna dag var t.ex. Lässtrategier i rörelse - Christina Olin-Scheller, forskare vid Karlstads Universitet berättade om ungas läsande och skrivande i dagens medielandskap och om effekter av läsundervisning. Högläsning av en historisk ungdomsroman - Britta Stensson, lärare i svenska och mottagare av Svenska Akademiens Svensklärarpris 2011, delade med sig av sina erfarenheter kring läsprojekt och hur det kan se ut när en klass möter en historisk ungdomsroman. Två sörmländska fotbollsklubbar, Flen IF och Värmbols FC berättade om sina läsprojekt för sina aktiva ungdomar. Satsningen Utan språk är du körd! är ett samarbete mellan Länsbibliotek Sörmland, Folkhälsocentrum, LBF Sörmland, ABF Sörmland, SISU Idrottsutbildarna och IF Metall Mälardalen 12

8 Upptäck världen i datorn! Omvärldsbevakning om IT och teknik Den digitala klyftan växer i Sverige idag. I bibliotekslagen står att biblioteken ska verka för att ge alla medborgare bättre möjligheter att lära sig använda digital teknik. Därför gör biblioteken och studieförbunden gemensamma satsningar på datakurser för allmänheten. På bibliotekens kurser kan vem som helst gratis lära sig det mest grundläggande som behövs för att kunna bli mer delaktig i samhället. Det kan handla om hur man skaffar en e-postadress, betalar räkningar, använder nättjänster, söker och värderar information. Vill man sedan gå vidare och lära sig mer erbjuder Studieförbunden fortsättningskurser till subventionerat pris. Under 2014 har samarbetet med Länsbildningsförbundet, studieförbund och bibliotek i länet fortsatt, med syftet att försöka minska den digitala klyftan. Det hela möjliggörs av att Länsbildningsförbundet har avsatt medel för gemensamma marknadsföringsinsatser och för gratiscirklar. Upptäck världen i datorn, kallas datakurserna som vill uppmana människor att våga prova. Många som inte kan, törs inte ens försöka av rädsla för att inte förstå eller kunna lära sig hur datorer används. Under 2014 har vi genomfört satsningar vecka 13 samt veckorna På Eskilstuna stadsbibliotek, Culturum i Nyköping samt på Kulturhuset Ängeln i Katrineholm erbjöds dessutom gratis föreläsningar med Martin Appel från PC för alla, Sveriges största och mest lästa datortidning. Våra Formatdagar är studiedagar där syftet är att omvärldsbevaka fenomen inom IT och teknik och varje gång djupdyka i ett nytt aktuellt tema. Den senaste Formatdagen hade temat Do It Yorself (D.I.Y) och handlade om skapandet i den digitala världen och bibliotek som IT verkstad. Formatdagarna riktar sig främst till kommunbibliotekens personal för att stödja deras kompetensutveckling och ge inblickar i IT och teknikområdet på den nationella och internationella biblioteksarenan. Denna dag ingår numer i lärkonceptet Dela & Lär och arrangeras således i första hand för bibliotekspersonalen i Västmanland, Örebro och Sörmland men drar folk från hela Sverige instiftades två priser, Axiells Nytänkarpris och CS Library Innovationspris, med syfte att premiera nytänkande och innovationsförmåga hos bibliotekspersonal i Norden. Priserna delas ut i samband med Formatdagarna. I år tilldelades Hassan Alavi från Kista bibliotek Axiells Nytänkarpris och Ahmet Kurt från Götabiblioteken i Norrköping fick motta CS Library Innovationspris. Den 18 november hölls årets andra Formatdag. Här är några av ämnena som presenterades: Att förstå är att kunna ha en åsikt Att ha en grundläggande förståelse för vad programmering är och hur datorer fungerar är en viktig demokratisk färdighet. Journalisten Anders Thoresson höll en föreläsning och workshop kring detta. Under workshopen fick samtliga deltagare prova på att bygga ett eget datorspel i Scratch. Glädjen var total när man fick spelet att fungera! Att skriva ut framtiden Utvecklingen av tekniken med 3D-skrivare går framåt i rasande fart. Snart kan vi skriva ut allt från kroppsdelar och hus till vår egen middag. Torill Kornfeldt, reporter och programledare på Sveriges Radio och en mycket uppskattad föreläsare avslutade dagen. En övning i att bygga ett eget dataspel i programmeringsverktyget Scratch. Foto: Susanna Frisk 3D-skrivare Foto: Salvador Ferré Benedicto Foto: Susanna Frisk 14

9 15 Sörmlands Taltidning För människor med synnedsättning Sörmlands Taltidning är en talad informationstidning som främst riktar sig till personer med synnedsättning. Genom oss kan våra prenumeranter hänga med i samhällslivet på samma villkor som seende. Med sitt skräddarsydda innehåll gör tidningen skillnad i människors liv. Tidningen innehåller allt ifrån politiska beslut som berör personer med synnedsättning, nyheter om nya hjälpmedel, snöröjning, vaccinationsinformation, nyheter från Landstinget Sörmland till reportage om intressanta människor och händelser. Vi förmedlar även information om vad som är på gång inom synskadevärlden och i synnerhet synskadeföreningarnas aktiviteter. Statistiken visar att ohälsotalet är högre hos människor med synnedsättning än hos övriga befolkningen. Samtidigt är det lätt att hamna i isolering när synnedsättningar utgör ett hinder i det dagliga livet. Därför ser vi som en viktig uppgift att bryta isolering och skapa en känsla av samhörighet bland våra läsare. Tips på läsvärda talböcker och aktuella evenemang i närområdet är exempel på ämnen som kan berika tillvaron. Sörmlands Taltidning finns att läsa på vår hemsida: sormlandstaltidning.se. Förutom den länstäckande tidningen som kommer ut en gång i veckan har vi även under året producerat kommunala taltidningar för Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs. Dessa utkommer på Daisy och CD varannan vecka. För att omvärldsbevaka den verklighet vi jobbar i och vara med där det händer åker vi med jämna mellanrum ut i länet för att träffa våra läsare och göra reportage. När tillfälle ges besöker vi också intressanta mässor och gör studiebesök. I år har vi varit på Funka.nu:s konferens, Bokmässan och studiebesök på två andra taltidningar i landet. Sörmlands Taltidning är en del av Länsbibliotek Sörmland. Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) prövar på hur det är att ledas av en ledarhund. Magnus Leivik (M) iakttar och förevigar. David Lüning intervjuar årets talboksprisvinnare Carol Rifka Brunt på Bokmässan i Göteborg Bättre bemötande Hjälper människor med osynliga funktionsnedsättningar Hur bemöter man användare med psykisk ohälsa, låg stresströskel och sensorisk överkänslighet? På vilket sätt kan biblioteken anpassa sitt tilltal för att kunna ge den bästa servicen? Länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland och Örebro samarrangerade under hösten en dag kring bemötande. Nästan 100 personer från biblioteken i de tre länen samlades i Västerås för att få ta del av flera talare med olika perspektiv kring bibliotek, möten och bemötande. Biblioteken ska bland annat prioritera personer med någon form av funktionsnedsättning. Men är det alltid så? Vad händer när olika intressen och behov krockar? Mikael Borg, bibliotekarie vid Lunds universitet, berättade utifrån sin masteruppsats Den osynlige användaren: hur kan bibliotek förbättra servicen för användare med osynliga funktionsnedsättningar? Borg pratade bland annat om hur dessa personer kan uppleva dagens bibliotek och att det moderna biblioteksrummet inte alltid passar personer med låg stresströskel och sensorisk överkänslighet. (H)järnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa och motorerna i kampanjen är de över 340 språkrör/ambassadörer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. En av dessa ambassadörer berättade, med utgångspunkt i just sina personliga svårigheter, om hur viktigt biblioteket har varit för hennes välbefinnande. Birgitta Hjerpe, bibliotekschef i Norrköping, pratade om hur man tacklat bemötandefrågan där och hur man lyckats vända något svårt och frustrerande till något positivt. I Norrköping startade man 2011 bokcirkeln Människor mellan raderna där missbrukare läser böcker och samtalar. Tone Försund, dramapedagog och psykosyntesledare gav under eftermid- dagen metoder för hur man kan upprätthålla ett professionellt bemötande i situationer som känns svåra och frustrerande och där konflikten är närvarande. En lyckad dag är dock bara början! Många deltog i dagen men de som inte kunde delta kunde se filmade föreläsningar i efterhand via Dela & Lärs blogg: https://delaochlar.wordpress.com/. Alla deltagare fick även med sig material hem för fortsatta diskussioner. Logga för den nationella kampanjen (H)järnkoll som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. 16

10 Läsombud bidrar till livskvalitet för äldre aktiviteter 2014 Genomförda kurser, konferenser och nätverksmöten för biblioteken i länet. 17 För att äldre och personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska få tillgång till bibliotekens utbud och service finns kultur- och läsombud inom omsorgen. Kultur- och läsombud är den i personalen som tar lite extra ansvar för att hålla kontakten med biblioteket, anordna evenemang och göra plats för kulturen i vardagen. Länsbibliotek Sörmland är ett viktigt stöd för länets kulturoch läsombud. Med jämna mellanrum anordnas träffar för delning av kunskap och erfarenheter och årligen anordnas en större kompetensutvecklings- och inspirationskonferens. Årets konferens hölls i Katrineholm och samlade över 120 kultur- och läsombud från hela länet. Under konferensen kunde man på förmiddagen välja på att lyssna på forskaren Margareta Rämgård berätta om platsens betydelse för personer med demens eller på Cristina Olofsdotter Gustafsson som berättade om sin bok Min bror har Downs syndrom. Samtliga fick höra när personal från Sörmlands Museum berättade om Minnesutställningar och på Maud Husberg från Centrum för lättläst som presenterade många bra böcker. ABF Sörmland berättade om sitt lyckade samarbete med äldreomsorgen/handikappomsorgen i Katrineholm och föreläsaren och skådespelerskan Eva Granlund avslutade dagen genom att med en stor dos humor prata om hur vi med vårt kroppsspråk säger mer än vi tror. Några boktips från Centrum för lättläst Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Foto: Johanna Berglind Lättläst e Foto: Mathieu Despont -böcker Ny gemensam portal i länet Länsbiblioteket stödjer de små kommunerna i Sörmland så att alla Sörmlänningarna ska få tillgång till e-böcker. Tillsamman med 8 av de sörmländska kommunerna har vi tecknat ett gemensamt abonnemang med en ny webbplats. Åtta av de nio kommunbiblioteken har nu gått samman och tecknat ett gemensamt avtal. Det gemensamma abonnemanget innebär att det nu finns en ny gemensam e-boksportal tillgänglig för sörmlänningarna där de får tillgång till gratis e-böcker via biblioteken. Efterfrågan på att låna e-böcker är stor i länet och under året har antalet lån ökat. Den nya gemensamma hemsidan för e-boksportalen heter Biblioteken i Sörmland och har adressen: sormland.elib.se Talböcker Rättighet för alla med läsnedsättning En talbok är en inläst bok. Alla som har svårt att läsa vanliga böcker med skriven text har rätt att låna talböcker gratis på biblioteket. Man kan också ladda ner talböcker och få dem upplästa direkt i datorn eller i telefonen. Talböcker gör att barn och unga klarar sina studier. Talböcker ger äldre och andra personer med läs- eller synnedsättning berikande läsupplevelser. Talböcker är en unik tjänst som bara finns på biblioteken. Talböcker ska inte förväxlas med kommersiella ljudböcker som också kan lånas på biblioteken eller köpas i bokhandeln. Datum Aktivitet Plats 21 JAN Bibliotekschefsmöte STRÄNGNÄS 23 JAN Gymnasiebibliotek VÄSTERÅS - nätverksträff 28 JAN Bokreceptmöte NYKÖPING 5 FEB Berätta, leka, läsa - konferens ESKILSTUNA 6 FEB Internationella biblioteket VÄSTERÅS - informationsmöte 11 FEB Utan språk är du körd! - konferens NYKÖPING 24 FEB Bookworms - nätverksträff STRÄNGNÄS 26 FEB Kompostenmöte ÖREBRO 26 FEB E-boksleverantörer informerar WEBBMÖTE 18 MAR E-boksseminarium ESKILSTUNA MAR Våga Prova - kampanjvecka SÖRMLAND 29 MAR Bookworms - dagkollo STRÄNGNÄS 9 APR Berätta, leka, läsa - konferens ESKILSTUNA 24 APR Bubblan - Kick Off ESKILSTUNA 29 APR E-libinformation för de WEBBMÖTE ansvariga i Sörmland 29 APR Dela & Lär - seminarium ÖREBRO 30 APR Bibliotekstingsplanering ESKILSTUNA 2 MAJ Workshopplanering för ESKILSTUNA bibliotekschefer 13 MAJ Berätta, leka, läsa - konferens ARBOGA 13 MAJ Workshop för bibliotekspersonal FLEN 27 MAJ Kompostenmöte ESKILSTUNA 28 MAJ Kulturombudsansvariga VAGNHÄRAD - nätverksträff 10 JUN Bibliotekschefsmöte ESKILSTUNA 12 JUN Bokreceptmöte ESKILSTUNA 22 AUG Kulturombudsansvariga ESKILSTUNA - nätverksträff 25 AUG Bokreceptmöte NYKÖPING 27 AUG E-libmöte WEBBMÖTE 9 SEP Kulturombudsansvariga ESKILSTUNA - nätverksträff 10 SEP Kontaktbiblioteksmöte OXELÖSUND SEP Upptäck världen i datorn SÖRMLAND - kampanjvecka 23 SEP Bokreceptmöte ESKILSTUNA 30 SEP E-libmöte med bibliotekschefer WEBBMÖTE 1 OKT Bookworms - nätverksträff ESKILSTUNA 3 OKT Kompostenmöte VÄSTERÅS Datum Aktivitet Plats 7 OKT Dela & Lär seminarium VÄSTERÅS 8 OKT Läsombud - nätverksträff ESKILSTUNA 9 OKT Berätta, leka, läsa - konferens ÖREBRO 13 OKT Bibliotekschefsmöte KATRINEHOLM 13 OKT Bokreceptmöte FLEN 14 OKT Bookworms - nätverksträff WEBBMÖTE 16 OKT Bemötandedag VÄSTERÅS 5 NOV Kultur- och läsombudsdag KATRINEHOLM 5 NOV Berätta, leka, läsa - konferens ÖREBRO 6 NOV Berättarministeriet - studiebesök SÖDERTÄLJE 18 NOV Formatdagen - seminarium VÄSTERÅS NOV Skrivlust! - kurs UPPSALA 25 NOV Workshop för bibliotekspersonal VINGÅKER 25 NOV Berätta, leka, läsa - chefsmöte ARBOGA 1 DEC Studiebesök Kulturhusets STOCKHOLM bibliotek & Ordkonst-workshop 4-5 DEC Chefsinternat KUNGSÖR 11 DEC Kompostenmöte ÖREBRO 18

11 B OKRECEPT Namn: Ålder: Logoped: Lånekortsnr: Övrigt: Datum: Logoped: Pragmatik Substantiv Verb Fonologi/ljudstimulering Rim Adjektiv Komparation Prepositioner Negationer Detaljrika bilder Sagor med TAKK Maria Norkvist Meningsbyggnad Bokreceptet lämnas/hämtas ut på ditt närmaste bibliotek i Sörmlands län. Kom gärna tillbaka och låna fler böcker på samma recept! I samarbete med

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Version 3.0. KompoBib 2020 2012-05-22. Datum för fortbildningarna

Version 3.0. KompoBib 2020 2012-05-22. Datum för fortbildningarna HANDLINGSPLAN FÖR GENOMFÖRANDEFASEN för arna 1 TIDSPLANERING FÖR FORTBILDNINGARNA 2011 09 09 Startseminarium Örebro Alla 420 Kvalitet 2011 10 06 Filmworkshop Lokalt på de olika biblioteken i Sörmland Specialintresserade

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Länsbibliotek Sörmland

Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmland VERKSAMHET 2013 Foto: Anna-Lena Ahlström 05 Pojkar och unga män läser allt mindre 09 En berättelsevagn för de allra minsta 16 Möt din favoritförfattare vid Litterära caféer Länsbibliotek

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015 Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Tisdagen den 4 mars samlades företrädare för bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Hitta till punktskriften

Hitta till punktskriften MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till punktskriften Om barn och punktskrift för föräldrar och lärare Innan barnet kan läsa Högläsning stimulerar barns språkutveckling och det gäller förstås även barn med

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia

Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia Arbetsplatsbaserat lärande Göra nytt Göra Testa nya idéer, ändra rutiner Ny kunskap, föreläsning, workshop Konkreta upplevelser

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

2. Vad skulle kunna rymmas inom Värmland läser som kanske inte just jag/vi kan göra?

2. Vad skulle kunna rymmas inom Värmland läser som kanske inte just jag/vi kan göra? REGION VÄRMLAND VÄRMLAND LÄSER - DIALOGMÖTEN 12-13 NOVEMBER 2014 2. Vad skulle kunna rymmas inom Värmland läser som kanske inte just jag/vi kan göra? Inledning Värmland läser skulle kunna vara paraplynamn

Läs mer

Förstudie: Drömspel på flera plan

Förstudie: Drömspel på flera plan Förstudie: Drömspel på flera plan Arbetet med denna förstudie pågick under oktober december 2013 Syfte och mål Som en del av det läsfrämjande arbetet vill Enköpings bibliotek och Håbo bibliotek jobba mer

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Give me five barn, böcker, berättelser

Give me five barn, böcker, berättelser För bibliotek och förskolor: Give me five barn, böcker, berättelser Give me five är ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus. Tillsammans gör barn, bibliotekarier,

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Konferens 22 oktober 2015 På Segragymnasiet Östra Ljungby. Hund i skolan. Arrangör: Bokhunden, Segragymnasiet, Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar

Konferens 22 oktober 2015 På Segragymnasiet Östra Ljungby. Hund i skolan. Arrangör: Bokhunden, Segragymnasiet, Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar Kunskap förändrar Konferens 22 oktober 2015 På Segragymnasiet Östra Ljungby Hund i skolan Arrangör: Bokhunden, Segragymnasiet, Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar Bokhunden en fortbildning för lärare

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek Att arbeta med AudioIndex på bibliotek INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Surfplatta i förskolan

Surfplatta i förskolan Bakgrund I vår förskola så arbetar vi utifrån läroplanen som är vår lag. All personal som jobbar inom förskola i Sverige har skyldighet att följa dessa när man arbetar. Därför så utformar vi även vårt

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer