Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!"

Transkript

1 Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Arvika Karlstad Torsby E-post: Internet: Intranät: interna.liv.se/sjukhusbibliotek

2 Jämställd vård Lästips från sjukhusbiblioteket OO Sjukhusbiblioteken i Värmland 2010

3

4 Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv Av Eva Magnusson (2003) Boken belyser hur psykologin hanterar genusfrågor, hur frågor om kön har behandlats under den moderna psykologins framväxt, samt om hur existerande könsföreställningar ser ut inom psykologins huvudområden. Stöd för framtiden om förutsättningar för jämställdhetsintegrering Slutbetänkande från JämStöd, Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten, SOU 2007:15 Tvättsäcksprojektet genusskillnader in på bara skinnet. Olika behandling för män och kvinnor vid några vanliga hudsjukdomar. Av Ingrid Osika mfl. Läkartidningen 2005;102(40): Varsågod och var stark : om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet Av Annika Forssén & Gunilla Carlstedt (2003) Utifrån 20 kvinnors berättelser lyfter författarna fram uppgifter i kvinnors vardagsliv som vanligen inte räknas som arbete och visar på vad som är bra för hälsan och vad som plågar många kvinnor men inte betraktas som ohälsa

5 Kvinnors hälsa fakta och myter Redaktörer: Gunilla Jarlbro & Charlotte Erlanson- Albertsson (2009) Bakgrunden till denna bok är den mediala debatt som väcktes efter tv-dramat Om ett hjärta, som handlade om ojämnlikhet i vården. I debatten ansåg bl.a. hjärtspecialister att serien spred myten om att kvinnor får sämre hjärtsjukvård än män. I denna antologi med tvärvetenskaplig bredd avlivar författarna många myter om kvinnans hälsa. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälsooch sjukvården SOSFS 2005:12(M) Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken Redaktörer: Gunnel Forsberg & Gerd Lindgren (2010) Boken berättar hur det gick till när det regionala tillväxtprogrammet i Värmland utarbetades, med fokus på vilkas nätverk som var inflytelserika och vilka som hamnade utanför. (O)jämställdhet i hälsa och vård : en genusmedicinsk kunskapsöversikt Av Goldina Smirthwaite (2007) En kunskapsöversikt som belyser kvinnors och mäns olika tillgång till vård och analyserar skillnaderna mot bakgrund av genusmedicinsk forskning. Andra frågor som tas upp i översikten är bland annat kvinnors och mäns hälsa samt könsperspektiv på vårdens kvalitet.

6 Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsen (2010) Rapporten belyser situationen för personer med funktionsnedsättning ur ett handikappolitiskt perspektiv och resonerar kring uppfyllandet av de handikappolitiska målen om jämlika livsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Att göra kön Av Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson (2003) Författarna diskuterar människors agerande i olika sammanhang och hävdar att våra aktiva - mer eller mindre medvetna - handlingar bidrar till att reproducera traditionell förståelse och gamla könsmönster. Det är i den sociala konstruktionen, i mötet med andra som kön ges specifik betydelse. Den ojämlika hälsan Av Berit Nygård (2007) Alla har inte samma möjlighet att leva ett friskt liv i social trygghet. Vad beror det på? Vad kan samhället göra för att minska skillnaderna i hälsa, vad kan individen göra? Ett samhälle med stora välfärdsklyftor bär också på en stor ohälsobörda. Det omöjliga samspelet : debattbok om landsting och jämställdhet Av Britt-Marie Rönnbäck (2005) Författarens analys ur ett uppifrånperspektiv av hur det är att vara ensam kvinnlig chef i en enkönad mansdominerad organisation (ex landstinget i Sörmland) är ovanlig och tankeväckande. På ett tydligt sätt visar hon hur konflikter i vården påverkas av ett kvinnligt golv och en mansdominerad administration.

7 Det ordnar sig : teorier om organisation och kön Av Anna Wahl m fl (2001) Boken behandlar dels kunskapsfältet kön generellt, dels organisationsteorier med könspersepktiv. Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv : arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld Av Anne Hammarström & Gunnel Hensing (2008) Vad kan det innebära att ha ett könsperspektiv på folkhälsa? Skriften lyfter fram fyra väsentliga folkhälsoområden (se titeln) och visar på hur stor betydelse ett genusperspektiv har för vår förståelse av ojämlikhet i hälsa. Genus och medicin : ett växande kunskapsområde (2010) Utkommer hösten 2010 Genusperspektiv på medicinen : två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik Av Anne Hammarström (2004) Att ha ett genusperspektiv på medicin kan t.ex. innebära att ställa nya frågor om hur kvinnors och mäns olika villkor i samhället påverkar deras hälsa, att analysera genusrelaterade maktrelationer i mötet mellan patienter och vården eller att utveckla förklaringsmodeller till varför kvinnors symtom bedöms vara mer diffusa än männens symtom. Finns även tillgänglig som pdf-fil på Högskoleverkets webbplats:

8 Genusperspektiv på vård och omvårdnad Redaktörer: Helén Strömberg & Henrik Eriksson (2006) Syftet med boken är att synliggöra den genusdynamik och den könsstrukturerande kraft som finns i olika vårdande handlingar och processer. I bokens fyra delar är genus, vård, yrke, utbildning och sjukvård genomgående teman. Det centrala temat är framförallt att ur dessa olika perspektiv belysa och försöka reda ut en del av föreställningarna och komplexiteten inom omvårdnadsområdet, i ett såväl nationellt och internationellt som historiskt perspektiv. Jämställdhetens pris Redaktörer: Anne Grönlund & Björn Hallerud (2008) Vad händer i verkligheten när vi söker jämlikhet både i arbetet och i familjen? När våra ideal krockar med föreställningar om kärlek och tvåsamhet? Enligt boken behöver vi mer kunskap om jämställdhetens pris för att friare kunna välja hur vi vill leva våra liv. Jämställd vård? : könsperspektiv på hälso- och sjukvården Socialstyrelsen ( 2004) I denna rapport ligger fokus på analyser av skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vårdens kvalitet, kostnader och tillgänglighet. Kropp och genus i medicinen Av Birgitta Hovelius & Eva E. Johansson (2004) Omfattande, ambitiöst och mångfacetterat skrivet om genus på svenska, inte bara inom det medicinska området. I 44 kapitel fördelade på fem delar tecknar författarna (varav den övervägande delen är läkare) en fascinerande bild av den aktuella medicinskt orienterade genusforskningen och, inte minst, genusvardagen.

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

Våld i nära relationer. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket

Våld i nära relationer. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket Våld i nära relationer - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2013 Almqvist, Kjerstin & Janson, Staffan Barn som bevittnat våld. 2004 Barn som blir vittne till

Läs mer

(O)jämställdhet i hälsa och vård. reviderad upplaga 2014

(O)jämställdhet i hälsa och vård. reviderad upplaga 2014 (O)jämställdhet i hälsa och vård reviderad upplaga 2014 (O)jämställdhet i hälsa och vård Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, magnus.jacobson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN/Bestnr:

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Kopp, Svenny (1998) Studie över nybesök på barnpsykiatrisk mottagning 1992-1996. Sahlgrenska sjukhuset. Fortsättning på sidan 54

Kopp, Svenny (1998) Studie över nybesök på barnpsykiatrisk mottagning 1992-1996. Sahlgrenska sjukhuset. Fortsättning på sidan 54 Kvinnor och män Ett bra bemötande är lika viktigt för både kvinnor och män med funktionshinder, och många frågor som gäller bemötande är gemensamma för båda könen. Men kvinnor och män bemöts ofta olika.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva 2008/2009 JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för riksorganisationen Hela Sverige ska leva Jämställda Bygder Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7 SE - 111 29 Stockholm Tfn: 08-24 13 50 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra...

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra... Strategi för jämställdhetsintegrering Gävleborgs län 2014-2016 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning... 5 Sammanfattning av strategin... 6 Inledning... 8 Vad innebär jämställdhet... 8 Genus

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Genusperspektiv på medicinen

Genusperspektiv på medicinen Genusperspektiv på medicinen två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik av Anne Hammarström Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 Expertgruppen för Genusforskning Ämnesbeskrivning och rekommendationer Förord Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Pengar nu! En handbok i gender budgeting

Pengar nu! En handbok i gender budgeting Pengar nu! En handbok i gender budgeting Innehåll Förord 3 Inledning 4 Vad innehåller handboken? 5 Att budgetera för jämställdhet och kvinnors rättigheter 6 De jämställdhetspolitiska målen 6 FN:s Kvinnokonvention

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Att göra skillnad. STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3. -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar. Ingrid Claezon

Att göra skillnad. STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3. -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar. Ingrid Claezon Att göra skillnad -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar Ingrid Claezon STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3 Att göra skillnad könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar Ingrid

Läs mer

När någon tar sitt liv. Om självmord och självmordsprevention

När någon tar sitt liv. Om självmord och självmordsprevention När någon tar sitt liv Om självmord och självmordsprevention Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Att vara eller inte - : en bok om självmord (2012) Av Bo Andersson Författaren visar hur olika tider och

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län

Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län Våld i nära relationer Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer 2011-2014 1 INNEHÅLL DEL I INLEDNING...

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor i elva utbildningar

Läs mer

Ledarskap. Lästips från sjukhusbiblioteket

Ledarskap. Lästips från sjukhusbiblioteket Ledarskap Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Att kunna vara chef (5. uppl. 2008) Av Tommy Iseskog Ledarskap i arbetslivet har sin utgångspunkt i relationen mellan arbetsgivare

Läs mer

därför misslyckas med att ge kvinnor rätt dos. kvinnor, utan på hur kön konstrueras att det börjar redan med det nyfödda barnet.

därför misslyckas med att ge kvinnor rätt dos. kvinnor, utan på hur kön konstrueras att det börjar redan med det nyfödda barnet. Tema. Redaktör Maria Ejd Genusmedicin. En balansakt för att ge rätt vård Män och kvinnor behandlas ofta olika. Fast likadan vård kan också vara fel. Hur ska man göra rätt? Kunskap om genusmedicin kan hjälpa.

Läs mer

Jämställda läkare. ett program från Sveriges läkarförbund

Jämställda läkare. ett program från Sveriges läkarförbund Jämställda läkare ett program från Sveriges läkarförbund 1 Innehåll Förord... 3 Jämställdhet och genusperspektiv... 4 Jämställdhetslagen... 4 Jämställdhet inom läkarkåren... 5 Kultur och värderingar...

Läs mer

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020)

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020) Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Länsstyrelsen Skåne Helene

Läs mer

JMG. Organisation och kön. Arbetsrapport nr. 4

JMG. Organisation och kön. Arbetsrapport nr. 4 JMG Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Arbetsrapport nr. 4 Organisation och kön En strategisk litteraturöversikt av ämnesområdena organisation och kön applicerat på forskningsprojektet

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer