Myter Möjligheter Handlingskraft Hållbart ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myter Möjligheter Handlingskraft Hållbart ledarskap"

Transkript

1 Myter Möjligheter Handlingskraft Hållbart ledarskap - ledarskap för en hållbar utveckling och ett framgångsrikt företag

2 Tre myter om hållbarhet Det är trist! När miljövänligt papper kom på 80-talet var det brunaktigt. Miljömärkta kläder är av grötfärgat lin. Hållbart är trist. Det här är en ren missuppfattning. Visst, under några få år kunde industrin inte göra vitt papper på ett miljömässigt sätt, men man lärde sig snabbt. När det gäller kläder handlar det inte om att man inte kan färga sitt ekolin, utan om att man vill signalera ett miljömedvetet val genom användandet av naturfärger. Det handlar med andra ord om exakt det som allt mode handlar om. Att signalera grupptillhörighet, livsval och ställningstaganden. Synthare var inte svartklädda för att de inte kunde köpa andra färger! Hållbarhet i sig är alltså inte trist, eller ens något som tvingar oss att bli trista. Tvärtom kan hållbarhet förvandlas till ett mervärde. Ett ställningstagande, ett tillhörande som stärker vårt varumärke. Ännu en pålaga Hållbarhet är ännu en sak som vi tvingas göra utöver det vi redan gör. Nu har byråkraterna hittat på ännu ett område där vi måste ha en massa planer. Om hållbarhet blir en pålaga, kan vi tala om rent handhavandefel. Hållbarhet handlar i grunden om att vi skall göra affärer i morgon också. Genom att minska resursförbrukningen sänker vi kostnader, samtidigt som vi minskar vår känslighet för börsens eller politikernas stundtals nyckfulla prissättning på dessa resurser. Genom att ha människor med olika erfarenheter och utgångspunkter anställda ökar vi möjligheterna att undvika tabbar och istället hitta bra lösningar för våra kunder och oss själva. Genom att tänka igenom hur vi vill uppfattas på marknaden och vilka ställningstaganden vi vill förknippas med, minskar vi risken för att hamna i Uppdrag granskning. Om vi förmår integrera hållbarhetsarbetet i vår dagliga verksamhet blir vi bättre på alla plan, och om det ses som en pålaga, så visst

3 Det kostar pengar Det blir dyrt om vi skall ha folk som håller på med hållbarhet och om vi skall köpa en massa konstiga miljömärkta saker. Helt feltänkt! I grunden handlar hållbarhet om att få ut så mycket som möjligt ur våra resurser. Och det är ju det som lönsamhet alltid har hängt samman med. Ta en titt på IKEAs omvittnade resurssmarthet eller Toyotas Lean production Båda har en lönsamhet över snittet, inte trots, utan tack vare sitt hållbarhetstänk. Lite enkelt: Social hållbarhet - Håll dina medarbetare friska och ge dem förutsättningar så att de förmår och vill ge dig så mycket som möjligt i arbetsrelationen. Det är sjukfrånvaron som kostar pengar, inte frisknärvaron. Vårda dina kunder så att de vårdar dig. Det kostar pengar att leta efter nya kunder. Leta efter kompetens där den finns, oavsett förpackning. Om vi vill hitta den bästa, bör vi inte ställa stora grupper som kvinnor, män, invandrare eller golfspelare utanför vårt sökområde. Ekologisk hållbarhet Gör inte i onödan av med resurser som du måste betala för! Låt inte datorer och lampor dra el på natten, om du inte jobbar då. Bränn inte dina pengar på bensin om du inte måste. Köp inte saker som gör att din framtida marknad i Indien dör av industrigifter. Ekonomisk hållbarhet - Ditt goda rykte som affärsman eller företag är en av dina viktigaste tillgångar. Vårda den. Riskera inte år av varumärkesbygge genom att använda en skum leverantör som riskerar att sätta ditt varumärke i en skandalartikel i tidningen. Förbruka inte dina medarbetares tillit och entusiasm genom att göra något som strider mot de värderingar ni kommit överens om. Du har väl inte aktier i Kinesisk mjölkersättning?

4 Från problem till möjlighet Historien om livet på jorden har visat oss att förändringar kommer och går. Den har också visat att vissa arter kan dra nytta av nya förutsättningar medan andra inte kan det. De som inte kan dra nytta av förändringar försvinner. De kallas dinosaurier och var kända för att ha små hjärnor. När höga oljepriser, spekulationer om att oljeproduktionen kan nå sin topp och debatten om växthuseffekten långsamt började tränga sig in i mänsklighetens medvetande, hände det saker. Toyota tillverkade förhållandevis bränslesnåla bilar. Tidigt tog de fram Hybridbilen Prius, som ekonomiskt förmodligen hade störst värde som symbol, ungefär som grötfärgat lin vid försäljningen av ekokläder. Toyota växte till att bli världens största personbilstillverkare. USAs bilindustri bildade en lobbygrupp som stämde den kaliforniska staten för att denna lagstiftat om låga utsläpp från personbilar. Både GM och Ford är ofta omskrivna i Dagens Industri, för sina neddragningar, företagsförsäljningar och lönsamhetsproblem. Stora jättar som har svårt att anpassa sig till förändringar Vi behöver inte önska oss förändringar, men historien visar att det är en dålig strategi att försöka stoppa dem. Hållbarhet har seglat upp som en förändring. Vi har att förhålla oss till den. Om vi ser den som ett problem blir den det! Ser vi den som en möjlighet att växa och utvecklas, gör vi det! Hemligheten är att göra hållbarhet till sitt eget tänk. Så länge vi låter hållbarhet bli något som andra tvingar på oss, ger det oss skavsår. Men om vi tänker igenom hur vår verksamhet skall utvecklas och skapar oss en gemensam integrerad bild av vad hållbarhet betyder för oss och vår verksamhet, då är det en möjlighet. Hållbarhet i enkelhet Vad är då detta med hållbarhet? Redan 1987 definierade Brundtlandkommissionen hållbar utveckling som ett sätt att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Om du nu får en känsla av att ha hamnat på lunchdate med Thomas DiLeva, så kan vi gratulera dig och hoppas att du får trevligt. Hör du till dem som tycker att det här är att ta för stora steg och att kommande generationer låter lite väl präktigt och ambitiöst, frukta icke! Det finns en instegsmodell för pragmatiker: Hållbarhet är att fixa innevarande kvartalsbokslut utan att äventyra framtida kvartalsbokslut. Hållbarhet handlar i grunden om att sträcka ut tidsbegreppen en aning. Toyota är ett företag som valt att gå ut med sin företagsfilosofi för att inspirera andra. I olika skrifter och föredrag pratar de om The Toyota Way som vilar på fjorton grundläggande principer, där den första är: Basera beslut på långsiktigt tänkande. Att agera långsiktigt är naturligtvis ett högriskbeteende i vår kvartalsstyrda värld och något som bör undvikas Om man inte råkar tro att det finns ett samband mellan Toyotas långsiktighet och deras ihållande framgångar.

5 Bli hållbar i tre enkla steg Red ut vad hållbarhet innebär för dig vad du vill vara bra på Ta reda på hur bra du är på det Bli bättre Den gemensamma bilden Red ut vad du vill vara bra på Det första steget mot hållbarhet brukar vara riktigt roligt. Det handlar helt enkelt om att reda ut vad man vill vara bra på! Och finns det något som är roligare att prata om än den egna nära förestående framgången! Låt inte hållbarhet bli en påtvingad norm. Gör det till din egen målbild! Låt oss ta ett exempel. Om vi säljer coola kläder till ungdomar så måste vi vara bra på att ta reda på vad ungdomarna tycker är coolt. Vi måste också vara bra på att skapa det som är coolt. Med största sannolikhet kommer vi att komma fram till att slitstarkt tyg och extra starka sömmar inte gör tricket. Vi kommer säkert också att inse att vi blir framgångsrika när vi har den bästa designen. Problemet är att den bästa designen är en fråga om smak och kanske åsikt! Här skulle tanken kunna dyka upp, att vi för att lyckas behöver några ungdomar anställda. Kanske rent av ungdomar med samma erfarenheter som de ungdomar vi vill sälja till. Om vi säljer till ungdomar i storstäder kan vi räkna med att hitta flera olika etniciteter i vår kundgrupp. Alltså kanske vi behöver olika etniciteter i vårt företag. Den djärve kan här se en koppling till social hållbarhet Men inte ens de mest väldesignade kläder kommer att räcka för att trygga vår framgång. Det finns rätt mycket snygga kläder För att bli det mest eftertraktade valet måste vi framstå som coolare än konkurrenterna. Vi måste sälja våra kläder i de rätta butikerna och vi måste synas ihop med de rätta människorna. Det är ungefär här som de flesta organisationer inser att de behöver se över sina värderingar och sin organisationskultur. Det coola måste liksom sitta i alla delar av företaget. Vi måste uppfattas som trovärdiga om vi skall ta marknadsandelar från våra konkurrenter. Hållbarhet är i sig mycket av en värdering. Det är en attitydfråga. Ingen naturlag kräver att mitt jobb skall finnas kvar i morgon, eller att mitt företag skall överleva innevarande månad. Det är upp till mig att välja om jag tycker att det är viktigt - det är ett ställningstagande. Vi måste utforma våra budskap så att våra drömkunder vill vara en del av vår värld eller gör oss till en del av deras Det är därför som vår bild av hållbarhet bör vävas samman med diskussionen om vår organisationskultur och våra värderingar. Vill du ha konkreta tips på hur du jobbar med värderingar och företagskultur, hör av dig till oss på Värdeskaparna. Vi betraktar kunskap som en oändlig resurs som vi gärna delar med oss av. Och värderingar kan vi! Ta reda på hur bra du är på det Låt oss nu anta att du och ditt företag har skapat en gemensam bild av vad ni vill vara bra på. Ni vet vad ni menar med framgång, ni vet hur ni vill uppfattas och vad ni gemensamt står för. Då är det dags för nästa spännande steg i hållbarhetsarbetet: ta reda på hur bra ni är! Social hållbarhet - människors behov, rättigheter och välbefinnande i centrum. Global rättvisa är viktigt för en hållbar värld i fred och säkerhet, där olika jämlikhetsfrågor står i centrum bl.a. kön, ålder, kultur religion. En god fysisk och psykisk folkhälsa förutsätter både jämställdhet, en grundläggande fördelning av resurser till alla liksom inflytande och kontroll över sitt eget liv och arbete. Det i sin tur påverkar både effektivitet i företag och organisationer liksom nationer och regioners utveckling eller avveckling. Att olika kulturer och erfarenheter möts på lika villkor, samverkar och berikar varandra i det socialt hållbara samhället ger alla möjlighet till det goda livet.

6 Ekonomisk hållbarhet - överenskommelser och ramar för ekonomisk utveckling i samhället. Den ekonomiska arenan är både lokalt, nationellt och globalt en överenskommelse mellan företag och näringsliv, staten och internationella samfund. Här sätts ramarna för hur det sociala ansvaret för arbetstagare fördelas mellan företag och samhälle (omtalas ibland som företagens samhällsansvar CSR Corporate Social Responsibility): regler för näringslivets nyttjande av naturresurser och belastning av ekosystem samt skatt och subventioner kring arbete, teknik, forskning och utveckling. Nu byter vi exempel. Vi kastar oss in i en kunskapsindustri som ständigt hyllas i media. Låt oss för ett ögonblick ta plats som ledare i en svensk skola. Vår värderingsdiskussion har landat i en värdering som handlar om lustfyllt lärande. Vi har kommit fram till att om vi skall göra vårt lärande lustfyllt kan ett konkret beteende vara att bryta slentrianen. Nu tittar vi oss omkring; vem kan ge oss feedback? Vi själva? Ja, vi gör en enkel enkät och riktar ett påstående till våra lärare: Jag söker nya vägar med svar från instämmer inte till instämmer helt. En glidande skala där vi får ett värde på våra lärares uppfattning om sitt eget sätt att undervisa. Eleverna! Ja, de borde ju veta. Vi riktar ett påstående till dem: Skolarbetet är omväxlande, instämmer inte till instämmer helt. På det här sättet får vi två indikationer på om våra värderingar är sanna. Vi kan jämföra vår egen bild med våra kunders bild av oss. Om vi dessutom ser till att vi kan särredovisa kvinnor och män, kan vi se om vi har skillnader i upplevelse vilket ger oss en möjlig mätpunkt med bäring på social hållbarhet där jämställdhet är ett viktigt område. Hållbarhet är ett ställningstagande där vi vill vara framgångsrika imorgon också! Ett annat sätt att få en indikation på om vårt lärande är lustfyllt, kan kanske vara att studera den ogiltiga frånvaron. Är det mer intressant att komma till skolan än att hänga på internetcaféet? Skall vår skola vara långsiktigt framgångsrik, måste eleverna gilla vår skola. Annars går de någon annanstans. Vad vi än vill vara bra på, gäller det att skaffa feedback från olika källor och sammanställa dem till styrinformation. Ju snabbare vi upptäcker att vi inte är så bra som vi vill vara, ju fortare kan vi bli bättre. Bli bättre Det tredje steget i hållbarhetsarbetet är lika enkelt som svårt. Det gäller bara att se till att bli bättre på alla de områden du vill vara bra på. En kort checklista: Genomför de enkla förbättringarna genast. Gärna många små. Engagera alla i förbättringsarbetet Korta genomloppstiden för idéer Följ upp att förbättringarna ger resultat Fira framgång Kontrollpunkt: Har du svårt att motstå kraften att bara göra som förr? Om ja, släng då denna text och slå följe med dinosaurierna. Annars: läs vidare! Handlingskraft! Förmodligen helt oförtjänt, har dinosaurierna i den här texten fått symbolisera oförmågan att hantera förändringar och därmed överleva. Men poängen kvarstår; förmågan att anpassa sig till förändringar är helt utslagsgivande över tid - det gäller att agera. Hållbarhet riskerar lätt att bli en besvärande insikt. Vi borde göra si eller så borde vi göra så, men det

7 1948 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 1979 FN:s kvinnokonvention mänskliga rättigheter till alla 1987 Bruntlandkommissionen 1992 Rioavtalet Agenda Kyotoavtalet 2004 Svensk kod för bolagsstyrning är svårt att veta säkert. Om vi inte vet säkert att Hormoslyr dödar människor bör vi avvakta innan vi fattar förhastade beslut om förbud. Eftersom det inte är helt bevisat att förbränning av fossila bränslen skapar en växthuseffekt, borde vi invänta ytterligare forskning innan vi vidtar åtgärder. Tänk om de åtgärder vi vidtar visar sig felaktiga När det gäller hållbarhet dyker det ibland upp ett slags omvänd försiktighetsprincip; om vi inte vet säkert att det går åt skogen, så bör vi vara försiktiga med att ändra Hål i huvudet? Minsta misstanke om att det går åt skogen borde vara tillräcklig för att få oss att undersöka andra vägar. Det spelar ingen roll vad vi vet, eller tror oss veta, om vi inte gör något av det! Ekologisk hållbarhet - hur vi utnyttjar naturresurserna och samspelar med ekosystemet omkring oss. Några av de aktuella frågorna rör: kretslopp och effektiv användning av ändliga resurser, avfall och restprodukter av vår moderna industri- och matproduktion, energiutnyttjande och energiteknik, jordbruk, skogsbruk och fiske i balans med bestånd och återväxt, biologisk mångfald och klimat. och öka vår chans till överlevnad? Hade det gått att förutspå SUVens dalande popularitet? Vill du vara hållbar, gäller det att agera. Har vi en hög handlingskraft kan vi uträtta nästan vad som helst. Vi kan till och med snabbt hitta nya åtgärder om de vi påbörjat visat sig vara felaktiga eller mindre verkningsfulla. Inrätta ett fjärde fokusområde i ditt hållbarhetsstyrkort: Handlingskraft! Hållbarhetens främsta tumregel: Låt inte det bästa bli det godas fiende agera! Hur har vi förvaltat den här tiden? Vilka konkreta steg har vi tagit för att dra nytta av kunskaperna

8 Verksamhetsstyrning Styrkort Mätning Mål Värderingar Hållbarhet Jämställdhet Ledarskap Nygatan Gävle

Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet

Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet En hållbar linje? Hållbarhet innebär en livsföring som tillgodoser våra behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

TEMA: Human Knowledge. Varför har en del så svårt att lära sig? TA HJÄLP AV KUNSKAPSTRAPPAN. Säljarens viktigaste uppdrag: BYGGA FÖRTROENDE

TEMA: Human Knowledge. Varför har en del så svårt att lära sig? TA HJÄLP AV KUNSKAPSTRAPPAN. Säljarens viktigaste uppdrag: BYGGA FÖRTROENDE ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 1 Varför har en del så svårt att lära sig? TA HJÄLP AV KUNSKAPSTRAPPAN Säljarens viktigaste uppdrag: BYGGA FÖRTROENDE TEMA: Human Knowledge

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 223 Blue Ocean Strategy av W Chan Kim och Renée Mauborgne 3/2006 Din bästa möjlighet att besegra konkurrenterna ligger i

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

En fallstudie i tre Blekingekommuner

En fallstudie i tre Blekingekommuner LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp VARFÖR SYNS INTE ARBETET MED HÅLLBAR UTVECKLING I SKOLAN?- En fallstudie i tre Blekingekommuner Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi Författare:

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

www.futerra.se Köpfesten 3

www.futerra.se Köpfesten 3 www.futerra.se Köpfesten 3 Köpfest pågår! Trots finans- och Euro-kris, klimatförändringar och peak everything, köper vi mer och mer varje år. Det är helt ok. Det kan till och med vara helt rätt. Den privata

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer