Gratis tidning. BERÄTTANDE SOM BERÖR ExprEssEn avsløjar ExTra. Gratis tidning varje dag under Almedalsveckan. Sahlin högaktuell för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gratis tidning. BERÄTTANDE SOM BERÖR ExprEssEn avsløjar ExTra. Gratis tidning varje dag under Almedalsveckan. Sahlin högaktuell för"

Transkript

1 Gratis tidning Ær Du ed på listan? VI Ger DIG raka SVAr SØNDAG 29 JUNI 2014 Gratis tidning varje dag under Aledalsveckan BERÄTTANDE SOM BERÖR ExprEssEn avsløjar ExTra MONA S-ledaren Stefan Löfven. Mona Sahlin. Sahlin högaktuell för NAZI- HOTET EFTER TAlET HÆR grips vænsterpolitikern MINISTER- COMEBACK 150 supervilare I DAg: HØjDpuNkTER I valstugan 13.30: Duell o vården 15.00: Raka svar ed Carin Jätin 17.30: Øzz Nûjen

2 Politisk redaktör: Anna Dahlberg. Ledarskribenter: Eric Erfors, Johannes Forssberg, Patrik Kronqvist (vik), Ann-Charlotte Marteus, Malin Siwe (vik). Fristående kolunister: Toy Haarströ, Jenny Madesta, Sakine Madon och Gunnar Wetterberg. Adress: Expressen, Stockhol. Telefon: Fax: E-post: Varför kraar S kapitalet? Vill du bli rik i Sverige ska du satsa på att bo. Var är rättvisan i det, Stefan Löfven? POLITIK Jag kan nuera titulera ig iljonär. Nej, det är inte lönen so har fått ina tillgångar att växa. Det är boendet. Utan att lyfta ett finger har jag sett värdet på in bostadsrätt i centrala Stockhol fördubblas. O jag bryter ner det ånadsvis kan jag konstatera att jag hittills har tjänat kronor i ånaden bara på att bo. Det är alltså efter att ånadsavgiften och räntekostnader är inbetalda. Man kan förstås invända att vinsten i någon ening är en chiär så länge jag tänker bo kvar i Stockhol. Byter jag upp ig till något större slår ju värdestegringen tillbaka ed full kraft och er därtill. Men faktu kvarstår: Jag har blivit iljonär på att bo och jag tycker att det är stötande. Än er stötande är det att tänka på att staten har varit ed och subventionerat ina bolån ed flera tusen kronor i ånaden geno det 30-procentiga ränteavdraget. När jag sparar och arbetar kräver sahället att få del av pengarna, en när jag lånar och sover vill sahället belöna ig. Så här har det sett ut länge i Sverige. De so köpte hus på 60- och 70-talet såg sina lån ätas upp av inflationen satidigt so ränteavdragen var gränslöst generösa. Det var så Gunnar Strängs socialdeokrater ville ha det 80-procentiga arginalskatter för arbete och lika höga ränteavdrag för den so ägde sitt boende. Att bo blev ett sätt att skatteplanera. Nu har såhusägare och bostadsrättsinnehavare inte längre hjälp av inflationen, en vi gynnas fortfarande av skatter och avdrag tog alliansen bort den statliga fastighetsskatten satidigt so an behöll EU:s est generösa ränteavdrag. Det är en absurd fördelningspolitik. Sverige har blivit ett skatteparadis för de so har pengar. Förögenhetsskatten och arvsskatten är borta satidigt so fastighetsskatten har förvandlats till en avgift på högst kronor o året. I Sverige ska det löna sig att äga. Däreot inte att arbeta. Tittar an på OECD:s statistik fraträder ett intressant önster. När det KAPITALKrAAre. I Stefan Löfvens Sverige ska arbete beskattas ännu hårdare. Däreot koer det att vara lika enkelt so det är i dag att göra iljonklipp på sitt boende. Foto: anna-karin nilsson gäller beskattning av arbete ligger Sverige en bra bit över snittet i västvärlden. Marginalskatten för höginkosttagare är högst i hela den industrialiserade världen. När det gäller skatt på egendo däreot ligger vi långt under OECD-snittet. Vi är so USA, fast tvärto. Där beskattar an fastigheter hårt, en arbete lätt. Här gynnar vi i stället ägandet. Hur kan an förklara denna ärkliga skatteoral i ett vänsterpräglat land so Sverige? Kanske är det så enkelt so att det handlar o skatternas synlighet. Egendosskatterna är påtagliga på ett helt annat sätt än andra skatter. O vi skulle betala in kronor retroaktivt i os varje år kanske vi skulle få se folkrörelse ot konsutionsskatter: Vadå betala till staten jag har ju redan pröjsat för jölken och restaurangbesöken. När det gäller hatet ot fastighetsskatten kan det också spela in att det är svårt att uppfatta den växande rikedoen så länge den är bunden i huset och vinsten inte är realiserad. Men det är ändå ärkligt att det inte förs någon debatt o de skeva skatterna. För varje ekono finns det några enkla grundregler när det gäller skatter: Beskatta sådant so du vill ha ind re av hårt exepelvis koldioxidutsläpp och alkohol och sådant so du vill ha er av exepelvis arbete åttligt. Beskatta fasta skattebaser hårdare än rörliga. Det är inte bara klokt rent ekonoiskt, utan även oraliskt riligt. Varför ska vi straffa en narkosläkare, so tar ett extra jourpass, ed 57 procents skatt edan saa läkare slipper undan ed 22 procents reavinstskatt på iljonklippet på villan? På vilket sätt är det rättvist att gynna ägande fraför ansträngning? I synnerhet för vänstern borde denna obalans i det svenska skattesysteet sticka i ögonen. Men så är inte fallet. Tvärto går Socialdeokraterna till val på att inte röra vare sig egendosskatterna eller ränteavdragen. Däreot lovar an stolt att höja världens högsta arginalskatt ytterligare. I Stefan Löfvens Sverige räcker det inte ed 57 procents arginalskatt för narkosläkaren so ställer upp och jobbar extra. Hen ska straffas ed 60 procent. Det är en obegriplig politik på alla sätt, uto det snävt valtaktiska. Kapitalet i det 21:a århundradet koer på svenska nästa år. På tisdag fraträder den franske stjärn ekonoen Thoas Piketty på Socialdeokraternas ekonoiska seinariu i Visby. Jag hoppas innerligt att han vågar kritisera sina värdar och skapa dålig stäning i biosalongen. Piketty har blivit världsberöd geno sin bok Kapitalet i det 21:a århundradet so visar hur förögenheterna har dragit ifrån resten av ekonoin i västvärlden. Jag bad Nordea ta fra statistik över förögenheternas fördelning i Sverige. Det visar sig föga förvånande att den enskilt största posten utgörs av såhus och borätter so tillsaans står för iljarder kronor, eller 60 procent av alla förögenheter exklusive pensionssparande. Det är alltså boendet so är den frästa förklaringen till svenskarnas snabbt växande förögenheter. Det är så an blir rik i Sverige. Det lönar sig att bo. Jag skulle önska ig en ny folkrörelse en för oss so hellre behåller lite er av vår lön än blir iljonärer på att bo. Då kanske även Socialdeokraterna skulle börja lyssna. AnnA DAhLberg POLITIsK expressen.se redaktør 5 saker vi inte får se i Aledalen i år h Annie Lööf (C) koer inte att beklaga den falnande glöden i Alliansen och bjuda in till Maraö. h Gudrun Schyan (Fi) koer inte att elda upp kronor på Donners plats. Alla journalister koer ändå. h Försvarsakten koer inte att hota ed att lägga ner en försvarsgren satidigt so de bränner er pengar på PR än de flesta i Aledalen. h Den oderata arbetsarknadsinistern koer inte att tillkalla en presskonferens på Visby hotell och förkunna sin avgång. Svantesson är fortfarande i Fas 1 av inisterjobbet. h Stefan Löfven (S) koer inte att sluta fundera, grubbla och filosofera över hur sahällsprobleen ska lösas. Gratis tidning från Expressen. Delas ut av kolportörer och kan hätas i Expressens valstuga. Tipsa oss: Ansvarig utgivare: Thoas Mattsson. Verkställande direktör: Bengt Ottosson. Redaktör: Annsofie Näslund. AB Kvällstidningen Expressen Org nr Tryckt på: Pressgrannar AB Visby. Annonsera i Expressen Aledalen kontakta Magnus Anjou Allt redaktionellt aterial lagras digitalt. Materialet lagras/används också av Retriever, Presstext och Scanpix. Visst aterial publiceras i digitala edier t ex på internet. Den so sänder aterial till tidningen anses edge digital lagring och publicering.

3 PREEM PRESENTERAR: FRAMTIDENS BENSIN Det är inte bra för iljön att köra bil, det vet de flesta. Trots det kan vi räkna ed att det koer dröja länge innan vi slutar göra det. Det koer också dröja länge innan vi hunnit byta ut alla bilar på våra vägar ot el- eller solbilar. Men tänk o vi kunde byta ut bränslet istället? Fratidens bensin är en svensk innovation so sänker koldioxidutsläppen jäfört ed bensin tillverkad av fossil olja. Den fungerar i alla vanliga bensinbilar, en är delvis gjord på restprodukter från svensk skogsindustri. Det enda dåliga är att den inte går att tanka ännu. Trots det, skulle vi vilja ge dig en liter av Fratidens bensin. För ju fler so vill ha en liter av Fratidens bensin redan idag, desto större chans att politikerna gör det so krävs för att du ska kunna tanka den på riktigt i orgon. Vi behöver långsiktiga spelregler so gör det öjligt för oss att tillverka och sälja den. Och det saknar vi idag. Häta din liter på pree.se/fratidensbensin Ps. För dig so kör diesel är fratiden redan här. Vår Evolution Diesel finns att tanka på ca 370 av våra stationer i hela landet.

4 Debattredaktör: Joel Hol. Adress: Expressen, Stockhol. DEBATT Telefon: Fax: E-post: Vänsterns radikala experient De fyra vänsterpartiernas politik hotar tillväxten och jobben vilket rubbar förutsättningarna för välfärden, skriver Anders Borg. I dag börjar politikerveckan i Aledalen. Där koer alternativen i politiken att presenteras. Avgörande för Sveriges välfärd är att vi har en stark ekonoi so växer. Fokus för partierna i alliansen Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdeokraterna är en politik so leder till ökad tillväxt och fler jobb. De fyra vänsterpartierna (Vänsteralternativet) ed Socialdeokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och nu även Feinistiskt initiativ stakar saantaget ut en radikalt annorlunda riktning för Sverige so närast bör beskrivas so ett stort experient. Finansdeparteentets beräkningar visar att politiken skulle leda till lägre tillväxt och allvarliga effekter för skatteintäkterna och däred rubba förutsättningarna för välfärden. Det ökade stödet för de er radikala partierna ino Vänsteralternativet väntas prägla utforningen av politiken allt er. Resultatet i valet till Europaparlaentet visar att Miljö partiet, Vänsterpartiet och Feinistiskt initiativ är på fraarsch. I grunden har dessa partier en annorlunda syn på ekonoi. Miljöpartiet vill till exepel ha ett ekonoiskt syste so inte bygger på tillväxt utan där nolltillväxt ska eftersträvas. Vänsterpartiet driver linjen o upp eot 100 iljarder kronor i höjda skatter och Feinistiskt initiativ presenterar ytterligare er långtgående förslag AnDErs Borg är finansinister (M). so avviker betydligt från huvudfåran i svensk ekonoisk politik. Även Socialdeokraternas salade politik har negativa effekter för tillväxten, fräst till följd av försvagade drivkrafter för arbete. Vänsteralternativets politik skulle edföra att Sverige närar sig Miljöpartiets ål o nolltillväxt. I vilken takt beror på hur an väljer att genoföra förslagen. En lägre tillväxt får stora effekter för skatteintäkterna. Med noll tillväxt koande år skulle skatteintäkterna inska ed okring 50 iljarder kronor per år enligt finansdeparteentets beräkningar. Det otsvarar exepelvis anställningskostnaden för lärare eller kostnaden för hela föräldraförsäkringen. Politiken skulle leda till lägre tillväxt och allvarliga effekter för skatteintäkterna och däred rubba förutsättningarna för välfärden. Vänsterpartiernas förslag går fraför allt ut på att an ska arbeta indre, exportera indre och bygga färre bostäder: 4 Arbeta indre: Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feinistiskt initiativ föreslår alla en arbetstidsförkortning. Det väntas edföra en tydligt lägre BNP på sikt so skulle ge iljarder i inskade skatteintäkter, utifrån Konjunkturinstitutets beräkningar. O ånadslönerna ska upprätthållas edför en arbetstidsförkortning dessuto stora jobbförluster. Lägg därtill Vänsterpartiernas förslag o höjda bidrag so ytterligare försvagar sysselsättningen. Följden blir lägre tillväxt. 4 Säre villkor för exportindustrin: Satliga partier i Vänsteralternativet föreslår kraftigt höjda skatter för företagen. Energiskatterna ska höjas och kärnkraften snabbavvecklas, vilket innebär högre elpriser för företag och hushåll. En lastbilsskatt ska införas vilket ger högre transportkostnader, so höjs ytterligare till följd av högre bränsleskatter. Miljöpartiet avser höja bensinskatten ed 70 öre litern och skatten på diesel ed 86 öre litern. Det ska även bli dyrare att anställa unga. Dessa kostnadsökningar för företagen ger lägre tillväxt. 4 Bygga indre: Miljöpartiet och Vänsterpartiet avser stoppa byggandet av Förbifart Stockhol,vilket hotar avtalet o bostäder och nio nya tunnelbanestationer i Stockholsorådet. Feinistiskt initiativ vill stoppa alla nybyggen av otorvägar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet otsätter sig regeringens arbete för att få i gång ett ökat byggande och Miljöpartiet föreslår i stället ökade regler so försvårar och fördyrar byggande. Minskat byggande ger lägre tillväxt. Sedan 2006 har Sverige haft högre tillväxt än de flesta jäförbara länder. För 2015 och 2016 bedös Sverige växa ed 2 3 procent per år och däred öka skatteintäkterna och stärka resurserna till välfärden. Detta hotas nu av Vänsteralternativets tillväxtskadliga politik. anders borg Viel Vid Valstugan KIcKI AlKhourI, 40, hovästare, Stockhol: Jag ska jobba på BBQ Steakhouse. Det är tredje året i rad so jag gör det under Aledalsveckan. Det är den bästa veckan på soaren o det är bra väder. Vi har bara uteservering så jag hoppas på sol. KEnT AhlqVIST, 60, generalsekreterare Frivilliga radioorganisationen, Mölndal: Jag ska tala o frivillig försvarsverksahet. Vad ska du gøra under aledals- Veckan? AnnA liljengren, 38, sociono, norrköping: Failjen och jag ska lyssna på politikernas tal. Vi åkte hit för att det är valår och vi är här i två veckor. KjEll ErIKSSon, 71, partner på Energeotek, Saltsjöbaden: Jag ska prata o geoterisk energi so kan lösa all världens energiproble. Det innebär att an borrar fe kiloeter ner i arken och utnyttjar jordens väre. Vår utställning heter Next Geo. ulrika PErSSon, 53, vetenskaplig rådgivare, Stockhol: Lyssna på partiledare och seinarier. Det är rent privat so jag är här. gattis gaore, 27, KCK event det är spännande att få följa allt direkt i valstugan Du har ansvar för Exressens valstuga i Aledalen. Vad ser du est fra eot under veckan? Alla partiledarutfrågningar so Niklas Svensson ska göra på scenen utanför valstugan. Det blir en rolig vecka och vi är förberedda för regnet ed arkis över scenen och tak över stolar och bord där vi serverar frukost och fika. hur har ni satt upp valstugan? Snickare har byggt den. Sedan har jag och tre till från itt företag sett till att allt annat funkar. Vi har roddat ed ljud och fixat så att caféer och hotell har fått tidningsställ där Expressen ska länas varje dag. Vi hjälps åt ed allt och jobbar so ett lag. Är ni förberedda för oväntade händelser? Ja, det gäller att vara flexibel o det väl händer något. Men jag känner ig säker på att inget händer. Det är tredje året so vi är här och gör detta. Jag hoppas på en lika rolig vecka so i fjol. Även o jag inte är politikintresserad privat är det spännande att få följa allt direkt i valstugan. linda FlooD stugfixare. gattis gaore ansvarar för Expressens valstuga.

5 söndag 29 juni 2014 Mediesvepet om AlMedAlen Gotlands Allehanda Lysande affär för Gotland Gotland tjänar allt er pengar på Aledalsveckan. Det rapporterar Gotlands Allehanda. På två år har antalet arkplatser under Aledalsveckan dubblerats, däred ökar intäkterna också kraftigt. Anita Klingvall, so har hand o arkupplåtelser på Gotland, berättar för GA o strategin: Jag började här i juni 2012 och då var Aledalsveckan redan planerad. Då tänkte jag att vi skulle se vad so händer o vi digitaliserar kartorna och sen expanderar strategiskt. Hur kan an använda er ark och skapa ett dynaiskt oråde? I fjol ökade arkplatserna från 80 till 125, i år ökar de ytterligare i antal och intäkterna beräknas till 3,4 iljoner kronor. Enligt Anita Klingvall kan intäkterna koa att gå till förbättringar vad gäller underhåll av parker, gator och torg i regionen. Dagens Media En sybol för deokratin Britt Stakston jobbade förra året ed kapanjen #sitteddawit so blev utsedd till Hetast i Aledalen och bidrog till att sätta fokus på kapanjen för att få hono frisäppt. Men efter sju år på PR-byrån JMW slutar Britt Stakston nu för att jobba på egen hand och få er kontroll över sina Stakston. uppdrag från början till slut. O årets kapanjer i Aledalen säger Britt Stakston: Jag tror att vi koer att få se en assa icketraditionella påverkansaktörer so tar plats. Aledalen betyder väldigt ycket, so en ötesplats, so en sybol för deokrati och det är något vi ska värna o. Aledalen är inte alls så exkluderande so det beskrivs i edia. DI Weekend Försiktig ed att ge svar Fredrik Reinfeldt gör en intervju ed DI Weekend inför Aledalen. Statsinistern klargör att an ska vara försiktig ed pengar. Men vill av någon anledning inte utveckla det vidare. På frågan o vad han skulle göra ed tio iljoner kronor, svarar han: So statsinister ska an Reinfeldt. vara försiktig ed att placera stora suor pengar. När DI Weekend ger hono några alternativ, so statsobligationer eller göa de i adrassen, svarar Reinfeldt igen: So sagt, so statsinister ska an vara försiktig ed pengar. Försiktig ed att svara också uppenbarligen. Till slut berättar han i alla fall o sitt livs sästa affär. En bostadsrätt so föll kraftigt i värde. Visby lördag Hundliv på pizzerian Ingen soarväre i Visby. Då är det skönt att krypa ner i husses tröja. Foto: sven lindwall 5 LÖFVEN, UTÖKA DIN LEDNING MED SNUSRÖSTER! 8 av 10 snusare tycker att den höjda snusskatten är ett dåligt förslag Resultatet är baserat på en Novus-undersökning på uppdrag av snusföretaget Skruf Snus AB. I undersökningen har personer svarat på frågor o snus. Undersökningen genofördes 5-10 juni.

6 6 EXTRA Hotet söndag 29 juni 2014 efter talet SvP vill börja sparka ut invandrare Expo: Det är en etnisk rensning Visby. Nazistiska Svenskarnas parti vill sparka ut invandrare enligt sist in, först ut -principen. De invandrare so inte accepterar det ska tvingas ut ed våld o så krävs. Det är något so polisen och yndigheterna får ta, säger Stefan Jacobsson, partiledare för Svenskarnas parti, till Expressen. Strax efter klockan sju i går kväll gick Stefan Jacobsson upp på Aledalsscenen för att hålla appellöte so partiet självt kallade det. Ett tiotal SvP-anhängare stod fraför scenen edan hundratals otdeonstranter buade och ropade nassesvin!. Vill ha ett hoogent land Enda kvinna bland SvP:arna var Rebecka Wilfridsdotter, so tidigare var gruppledare för partiet i Stockhol. Efter talet gav hon bloor till Jacobsson. All uppärksahet är väl positiv. Folk blir nyfikna. Även o det är lögner och negativa saker so sprids o oss, så är det ändå uppärksahet. Vårt nan sätts i tryck, folk får det inprintat och kanske söker och läser på själva o vad vår politik faktiskt står för. Partiet, so bildades ur inte ignorera de. För änniskor so koer i deras väg så är det här ett parti so kan ställa till ed ycket skada. MsvenskarnasMpartiMbildadesM M 2008.MFörstMunderMnanetMFolkMfrontenMefterMattMpartietMNationalsocialistiskMFrontMladesMned. MPartietMfickMettMandatMiMvaletM M Nationalsocialistisk Front, vänder sig eot att bli kallade nazister. Men i sitt tal betonade Stefan Jacobsson vikten av 00:27 01:17 ett etniskt hoogent sahälle. Grunden till ett fungerande sahälle är en hoogen befolkning, sa Jacobsson och tillade: Befolkningsutbytet so håller på att ske åste stoppas! Handlar o antal Efter talet berättade Stefan Jacobsson för Expressen vad partiet vill uppnå: Repatriering, det vill säga att sparka ut invandrare. Det handlar i slutändan o antal. Vi åste säkerställa att vi so folk... det finns ändå bara sju iljoner svenskar runto i världen. Det är ett ganska litet folk ed globala ått. Det är upp till oss att vi ska kunna bevara vårt folk. Därför åste det hana i första hand. Då 2010MefterMattMderasMdåvarandeM partiledaremdanielmhöglundmvaltsmm inmimgrästorpsmkounmfullmäkmtmige.m HanMförloradeMandatMetMefterMattM hanmflyttatmfrånmkounen. åste vi se hur långt en återvandringspolitik åste gå för att kunna säkerställa att vi har kvar ajoritetsbefolkningen. Ser de proble so finns Nordbor och andra västeuropéer är inga proble enligt SvP. Östeuropéer är oftast inte några proble bara de inte blir för ånga enligt Jacobsson. Det handlar o antal. Koer det en iljon polacker hit så är det klart att vårt sahälle koer att förändras efterso de blir en så betydande del av sahället. Men det är inte bland de vi ser de proble so finns i det ångkulturella sahället, de etniska konflikter so finns. Det är fräst från de utoeuropeiska länderna. Men o de här personerna inte går ed på det och säger att de vill stanna? Det är något so polisen och yndigheterna får ta. Daniel Poohl är vd för den antirasistiska stiftelsen Expo. Han säger att Svenskarnas partis politik handlar o etnisk rensning: MMiMvaletMiMhöstMställerMpartietMuppM imriksdagsvalet,m35mkounerm ochmsexmlandsting.m MGotlandsMregionstyrelse,MsoM M stårmbakomaledalsveckan,mvarm I aledalen David Baas text Det är etnisk rensning. Det handlar o genetik, alltså ve är svensk. Konsekvensen av detta är en for av etnisk rensning, att vissa änniskor beroende på det so de betraktar so en avgörande genuppsättning, ska ut ur landet för att rädda landet. Det är utan tvekan en etnisk rensning. Det var cirka tio personer från de so stod och lyssnade på talet. Ska an inte behandla de so ett ytterst, ytterst arginellt fenoen? Det är ett ytterst, ytterst arginellt fenoen när det koer till Aledalen. Men det är inte ett ytterst, ytterst arginellt fenoen när vi koer till vissa ställen runto i landet där de har avhoppade sverigedeokratiska kounpolitiker so sina företrädare. På vissa orter finns de i allra högsta grad närvarande, säger Cornelia Nordströ foto De BIlDaDeS Ur NaZIStISk rørelse Poohl och tillägger: Man ska negativamtillmattmsvpmskullemhållam talmfrånmaledalsscenen.mpolisenm enademdäreotmattmpartimetmharm rättmenligtmgrundlagenmattmhållam ötempåmallänmplats. Bevara v rt folk. Svenskarnas partis Stefan Jacobsson propagerade för att Sverige ska bli ett land ed hoogen befolkning.

7 söndag 29 juni 2014 EXTRA 7 MiSSNØjE. det var inte bara nazister i Visby i går, utan ånga visade sitt tydliga issnöje ed Svenskarnas partis politik. Foto: sven lindwall VARFØR DEMONSTRERAR DU? Petra nord, 38, Stockhol: Det är sorgligt att se de högerextreas frafart i Europa. Jag ville ed en värdig arkering visa att jag tycker det. Det är viktigt ed yttrandefrihet, en jag hade önskat att de fått tillstånd en annan dag i stället. Nu kan det uppfattas so att det är de so öppnar Aledalsveckan och det är fel. ENKÄT: DAVID BAAS FOTO: SVEN LINDWALL Channa Bankier, 67, hangvar: Jag är eot nazisen och deras hets ot folkgrupp. Svenskarnas parti hör inte hea i det deokratiska sahället. Det är förskräckligt att de har fått tillstånd på deokratins festivalplats. dror fejler grips igen VÆnd!

8 8 EXTRA söndag 29 juni 2014 Dror Feiler Greps igen Vänsterpartisten togs av polis för tredje gången på en ånad: Aktivisten och vänsterpartisten Dror Feiler greps av polis i Aledalen när Svenskarnas parti stod på scen. Tillsaans ed fyra andra aktivister förhördes han och bussades bort flera kiloeter från centru. Satidigt protesterade 200 otdeonstranter i Aledalen och tusentals besökare var salade i Östergravar strax utanför ringuren. Bara under den senaste ånaden har aktivisten och vänsterpartisten Dror Feiler, so kandiderade för Vänsterpartiet i Europavalet, gripits av polis vid tre tillfällen i saband ed deonstrationer där bland andra Sverigedeokraterna fraträtt. Inför talet av Svenskarnas parti på Aledalsscenen i går kväll ledde han ett par hundra otdeonstranter till polisens avspärrningar. Vi är ånga änniskor so vill uttrycka vår avsky, konstaterade han. Utanför ringuren pågick satidigt en folkfest under parollen Gotland för ångfald och edänsklighet ed ett tusental besökare. Kyrkklockorna ringde När nazisterna gick upp på scen arkerade också Svenska kyrkan geno att ringa i kyrkklockorna i protest. Ungefär hälften av Gotlands 92 edeltidskyrkor ringde i klockorna. Flera fallskärshoppare syntes satidigt på hilen över Visby för att protestera ot Svenskarnas parti. Störde ordningen En halvtie in i partiledarens tal greps aktivisten Dror Feiler för att ha stört ordningen, och kaos utbröt bland otdeonstranterna. Tillsaans ed fyra andra otdeonstranter fördes han till en polisbuss för förhör. Förnekade brott De ansåg att jag stört ordningen och försökt förhindra en allän saankost. Men jag förnekade brott. Jag hade inte gjort något olagligt, säger Dror Feiler efter att han släppts. Enligt Feiler utsattes han för

9 söndag 29 juni 2014 EXTRA 9 FØrhØrdes I en polisbuss. tillsaans ed fyra andra otdeonstranter fördes dror Feiler till en polisbuss för förhör. enligt Feiler utsattes han för isshandel av de polisän so grep hono. VarfØr deonstrerar du? RickaRd SödeRbeRg, 39, Malö: - Vi har en skyldighet att visa vilket sahälle vi vill ha. Uppe på scenen är tio förskräda dårar. Här nedanför står satidigt flera hundra underbara änniskor. charlotte WiktoRSSon, 70, Visby: - Jag är här för att jag inte tolerar nazister i vårt land. Det är förfärligt att de har fått tillstånd. Alla politiska partier här på Gotland sa nej - en polisen sa ja. Det är förfärligt. Jag har stora ärken på halsen isshandel av de polisän so grep hono. Jag blev gripen på ett sätt so är väldigt upprörande. Jag har nu stora ärken runt halsen. Det var obehagligt, säger han. Har gripits tre gånger Dror Feiler och de andra gripna kördes flera kiloeter utanför centru där de släpptes av. Vi fick ta oss tillbaka till stan själva. Det är för jävligt. De körde oss dit bara för att jävlas. du har gripits tre gånger den senaste ånaden koer du att fortsätta på det här viset? Ja, självklart. Jag koer inte att sluta deonstrera ot nazisen förrän nazisen försvinner. Satliga gripna släpptes i går kväll efter förhör, enligt Gotlandspolisen. I aledalen niklas svensson TexT sven Lindwall FoTo takiya niskala, 22, lund: - Jag är här ed organisationen Ung Minoritet so delar ut flyers so en del av vår kapanj. Vi bär alla sorgebindlar. Det är tråkigt att Svenskarnas parti får vara på en sådan här plats. dror Feiler postade en bild på Facebook på sina ärken på halsen. p hoppad. arhe haednaca, riksdagsledaot för Socialdeokraterna. s-politiker utsatt för rasistpåhopp arhe haednaca, riksdagsledaot för Socialdeokraterna blev i går kväll kallad för neger. Strax intill uren i Visby slängde ett gäng unga killar ur sig skällsord och uppanade socialdeokraten att åka he. det var väldigt obehagligt, säger arhe haednaca. Socialdeokraten Arhe Haednaca har koit till Visby för att vara ed under Aledalsveckan. På lördagskvällen, när han precis länat sitt hotell för att öta upp några kolleger på en restaurang blev han påhoppad. Jag hade planerat att se på fotboll och äta god at. I stället blev jag kallad för jävla neger och de sa åt ig att åka he, säger han upprört. Frågade o adressen Tidpunkten för händelsen inföll i saband ed Svenskarns partis tal i Aledalen och Arhe Haednaca tror att det kan ha varit några från partiet so gick på hono. Jag frågade de o adressen till restaurangen dit jag skulle. De var väldigt aggressiva och jag blev väldigt överraskad så jag länade platsen snabbt. Det var obehagligt, säger han och fortsätter: Att bli kallad neger eller svartskalle är inte första gången. Tyvärr vänjer an sig. Men det so gjorde ig extra arg var att det hände just i Aledalen, deokratins Mecka. Då blev jag besviken och arg. david Baas Linda flood annie reuterskiöld

10 10 söndag 29 juni 2014 Han lobbade åt vapenindustrin vapenlobbyist. Stefan Löfven försökte övertyga både Danark och Brasilien att köpa stidsflygplanet Jas 39 Gripen. S-ledaren Stefan Löfven bjöd in kolleger från Danark och vädjade till Brasiliens president visby. Socialdeokraternas partiledare Stefan Löfven spelade en central roll so vapenlobbyist när Jas 39 Gripen skulle säljas till Danark. So IF Metalls ordförande bjöd han sina danska fackvänner till fabriken där stridsflygplanet tillverkas, avslöjar tidningen Resué i dag. När fackföreningsfolk från ett grannland vänder sig till oss kan vi inte säga nej, konstaterar kanslichefen på Dansk Metal, Mikael Bay Hansen, i boken Lobbyistens loebog. Svenska vapenföretag tävlar just nu o att få sälja både stridsflyg och nya pansarvagnar till Danark. Senast nästa soar ska försvarsbeslut värda ellan 30 och 50 iljarder kronor fattas, enligt tidningen Resué. Satidigt so Stefan Löfven i dag håller sitt viktiga tal på Aledalenscenen på Gotland avslöjar tidningens reportrar Janne Sundling och Leif Holkvist att han so IF Metalls ordförande spelade en central roll i att övertyga Danark o att köpa Jas 39 Gripen. Flört ed Brasilien Stefan Löfven agerade också i vapenindustrins tjänst när Brasilien skulle välja nya stridsflygplan. Så sent so för fyra år sedan, i april 2010, vädjade han i ett brev till Brasiliens president Lula da Silva o att köpa Jas 39 Gripen från Saab. Den dåvarande Metallordföranden lovade jobb. I deceber 2013 eddelade Brasiliens försvarsinister att regeringen beslutat att köpa 36 Jas-plan från Sverige. Danskt besök på Saab Stefan Löfvens danska fackvänner skulle övertygas under ett besök på Saabfabriken i Linköping i februari De ko dit efter en inbjudan från IF Metall. Facktopparna hade tidigare tackat nej till inbjudningar från lobbyister o att besöka konkurrenternas fabriker, skriver Resué. Men när IF Metall bjöd in kunde de inte säga nej. Vi får ånga hänvändelser från lobbyister, so lovar guld och gröna skogar. Men när fackföreningsfolk från ett grannland vänder sig till oss kan vi inte säga nej, edger kanslichefen på Dansk Metal, Mikael Bay Resué avslöjar i dag Stefan Löfven so vapenlobbyist. Hansen, i boken Lobbyistens loebog. Efter besöket i fabriken där stridsflygplanet tillverkas bjöds danskarna på iddag och en oväntad gäst dök upp so lobbyist: Stefan Löfven. Vi fick inforation o Saabs industriella saarbete ed danska företag och det har varit nyttigt, konstaterade ordföranden för Dansk Metal, Thorkild E Jensen, efteråt. Men besöket övertygade ändå inte danskarna. Fackförbundet tog i stället ställning för Lockheed Martins Joint Strike Fighter, JSF. Soaren 2010 sköts det danska försvarsbeslutet upp en nu är processen återupptagen. Och Stefan Löfvens tidigare arbetsgivare, vapentillverkaren BAE Systes Hägglunds, hoppas få sälja 200 pansarvagnar. Socialdeokraternas partiledare har även tidigare agerat för den svenska vapenindustrin. När dåvarande statsinistern Göran Persson 1999 hjälpte Saab att sälja Jas till Sydafrika var Stefan Löfven, so internationell sekreterare i Metall, djupt insyltad i sörjningen av ANC, enligt Resué. Det är hyckleri Svenska Freds ordförande Anna Ek konstaterar att Socialdeokraterna förra året skärpte synen på vapenexport i saband ed partiets kongress. Många av gräsrötterna och partiets sidoorganisationer vill inte ha vapenexport. Men vi har inte sett någon osvängning i FFAKF Stefan Löfven spelade en central roll so vapenlobbyist. Jas 39 Gripen MJas 39 Gripen är ett fjärde generationens stridsflygplan so tillverkas av saab Ab. beslutet o det nya systeet togs i riksdagen Mi dag finns totalt 134 plan i det svenska flygvapnet. Mi april eddelade regeringen att Foto: robban andersson praktiken från partiledningen. I stället är Stefan Löfven noga ed att värna svensk vapenindustri. Det är hyckleri, säger hon till tidningen. Miljöpartiets försvarsexpert Peter Rådberg uttalar sig också o Stefan Löfvens uppdrag so vapenlobbyist: Att han varit lobbyist och vurar för den industrin får han lägga åt sidan när han leder landets största parti. Jag utgår från att han kan skilja på sina roller. Inga koentarer Stefan Löfven vill inte själv koentera sin roll i Saabs danska kapanj. Att han so IF Metalls ordförande diskuterade ed sin danska kollega påverkar inte en eventuell regeringsbildning, säger partiledarens pressekreterare Erik Nises till Resué. Niklas Svensson sverige bör köpa upp till 70 nya stridsflygplan av uppgraderad typ, så kallade super-jas, i stället för de 60 so regeringen tidigare beslutat o. MDe nya planen ska vara i drift från och ed 2023 och i inst 20 år. Källa: Försvarsakten, saab

11 Han är en av Sveriges första klassare på väg ot utanförskap. Du kan hjälpa oss att göra något åt det. Stöd våra projekt för unga i Sverige geno att spara i Idéer för livet-fonden eller geno att satsa lite av din tid på volontärarbete. Läs er på skandia.se/utanförskap. Under Aledalsveckan diskuterar vi bland annat skolans otacksaa roll och hur vi tillsaans kan bygga ett hållbart sahälle. Välkoen till våra intressanta seinarier i Skandias trädgård på Tage cervins Gata 3! MÅNDAGENS SEMINARIER I SKANDIAS TRÄDGÅRD Centru för Näringslivshistoria Historien utvecklar bilden av näringslivet. I Skandias trädgård finns även Bris, Rädda Barnen och UnIcef Sverige Rädda Barnen På lika livsvillkor kan sahället bryta barnfattigdoen? Skandia Idéer för livet Skolans otacksaa roll UNICEF Sverige Har företag ansvar för barns rättigheter? UNICEF Sverige Bröllop för barn kan de stoppas ed lagar? Läs er o våra seinarier på skandia.se/aledalen.

12 12 söndag 29 juni 2014 Här landar Löfven till glädjesiffror Ve kænner du størst FØrTroende FØr so statsinister? Opinionsföretaget Sifo har på uppdrag av PR-byrån Westander ställt frågan till väljare. MätnIngSPeRIoD Reinfeldt tappar sitt förtroende och S-ledaren koer i kapp Visby. Stefan Löfven är på väg att koa i kapp Fredrik Reinfeldt. I Sifos senaste förtroendeätning leder statsinistern över S-ledaren ed åtta procentenheter vilket är den lägsta siffran sedan opinionsföretaget började ställa frågan i aj Det avspeglar det läge vi har i politiken, ed en verklighet där vi ser arbetslöshet, fallande skolresultat och en krackelerande välfärd, säger Stefan Löfven. Opinionsföretaget Sifo har på uppdrag av PR-byrån Westander ställt frågan Ve känner du störst förtroende för so statsinister? till väljare juni. 45 procent av de tillfrågade svarar Fredrik Reinfeldt, edan 37 känner störst förtroende för Socialdeokraternas Stefan Löfven. Det är den insta skillnaden ellan de bägge statsinisterkandidaterna sedan Sifo började ställa frågan i aj När väljarna fick frågan i januari var skillnaden ellan Reinfeldt och Löfven 17 procentenheter, vilket alltså på fe ånader har er än halverats till 8 procentenheter. En tredjedels skillnad Jäför an ed noveber förra året, då Reinfeldt ledde ed Kent Persson. LöFven ReInFeLDt SKILLnaD Maj NoveMber juni januari juni procentenheter, är skillnaden nu bara knappt en tredjedel jäfört ed åtta ånader sedan. När Moderaternas partisekreterare Kent Persson tar del av ätningen svarar han geno att berätta hur lyckad han tycker att Reinfeldts politik är. Håller det han lovar Fredrik Reinfeldt har geno att hålla det han lovar byggt upp en starkt förtroende. Valet till hösten är en folkoröstning o arbetslinjen där Fredrik Reinfeldt och Alliansen är garanten i Sverige för att jobben blir fler. I åtta år har I ALedALen Karl-Johan Karlsson TexT Fredrik Reinfeldt och Alliansen lagt full fokus på jobben och ekonoin. Resultatet av det arbetet är högst sysselsättningsgrad ino EU och att Sverige har bland de starkaste ekonoierna i hela Europa. Det vill vi fortsätta ed, säger han. Stefan Löfven anlände till Visby vid i går efteriddag. Han gör en otsatt tolkning av siffrorna. När han får kännedo o resultatet från Sifos förtroendeätning drar han slutsatsen att det är regeringens politik so orsakar de fallande siffrorna. Cornelia Nordströ FoTo Fredrik Reinfeldt tappar förtroendet. Avspeglar läget i politiken Det avspeglar det läge vi har i politiken, ed en verklighet där vi ser arbetslöshet, fallande skolresultat och en krackelerande välfärd. Det åste ju också ärkas för den so leder regeringen. Vi har utvecklat vår politik successivt och har en heltäckande strategi för jobben, skolan och välfärden, så det syns nog också i de siffrorna, säger S-ledaren. VInner Ark Hos VÆLjArnA. Socialdeokraternas partiledare Stefan Löfven har vunnit ycket av väljarnas förtroende på bekostnad av statsinister Fredrik Reinfeldt.

13 söndag 29 juni och hær Ær hans vapen i kvællens tal alliansens førslag Till skattesænkningar ToTalT Se Stefan Löfvens tal live på Expressen.se. 00:27 01:17 Citerar Moderaternas protokoll: Det är lika bra att de berättar Visby. Här är tabellen so Stefan Löfven hoppas ska avgöra valet. Slaget står o skatterna. På en presskonferens i dag och i talet i Aledalen i kväll går han till stenhård attack ot Fredrik Reinfeldt och övriga alliansledare. Han citerar bland annat ur Moderaternas egna protokoll från partistäan i höstas. Moderaterna vill fortsätta sänka skatterna en säger något annat, hävdar Socialdeokraternas partiledare Stefan Löfven. När han i kväll kliver upp på Aledalsscenen skruvas tonläget upp och han anklagar alliansens partiledare för att ljuga o skatterna, kan Expressen avslöja. Socialdeokraterna har saanställt allianspartiernas skattebeslut på olika kongresser och enligt tabellen so offentliggörs på en presskonferens i Visby i dag har de i dag ett progra so innebär sänkta skatter ed ellan 70 och 100 iljarder kronor. Vill fortsätta sänka Trots att både statsinister Fredrik Reinfeldt och finansinister Anders Borg varit tydliga ed att inga nya skattesänkningar är aktuella koer Stefan Löfven att trua in budskapet i kväll. De vill fortsätta sänka skatterna och koer att göra saa sak so efter valet De vill sänka bolagsskatten, införa ett sjätte jobbskatteavdrag och ta bort värnskatten, sa S ledaren till Expressen när han anlände till Visby i går efteriddag. En tajingfråga Det är bara en tajingfråga nu. Allianspartierna bråkar sinseellan o do ska sänka skatterna 2015 eller o do ska vänta till 2016 eller Det är lika bra att do berättar. Moderaternas nya strategi presenterades av statsinister Fredrik Reinfeldt redan i oktober förra året. Då slog han fast att konflikten inför valet står EXPRESSEN Magdalena Andersson. ellan oförändrade skatter ot stora skattehöjningar ed en rödgrön regering. Nu gör jag bedöningen att det viktigaste är att hålla ordning på offentliga finanser. Det går först, sa statsinistern då. Krona för krona Några ånader senare, i februari i år, lanserades alliansens slogan krona för krona. Vi edverkar gärna till att lätta på beskattningen för vanligt folk so jobbar, en nu koer allt att finansieras, krona för krona, konstaterade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Socialdeokraternas ekonoisk politiska talesperson Magdalena Andersson, so utanar Anders Borg o finansinisterposten, enar att skattetabellen so presenteras i dag visar att de ideologiska skillnaderna i Sverige är stora. Upprörs av underskott Vi har i dag borgerliga partier so sänkt skatten ed 134 iljarder kronor och so vill sänka skatterna ed ytterligare hundra iljarder. O de får so de vill koer Sverige att bli ett annat land var och en får sköta sig själv. Under 2014 beräknas underskottet i de offentliga finanserna bli 87 iljarder kronor något so upprör Magdalena Andersson. Vi ser tydligt vilken prioritering de borgerliga partierna gör. Det är skattesänkningar so är viktigast när det koer till kritan. Det är så de vill förändra sahället. Det geensaa ska inskas. Niklas Svensson

14 14 söndag 29 juni 2014 Wallströ ut iskall. Margot Wallströ ifrågasätts ino partiet och lär inte bli aktuell för en inisterpost. Foto: VERONIKA LJUNG-NIELSEN De blir inistrar i höst VISBY. Margot Wallströ och en rad andra kända S-profiler får nobben av Stefan Löfven. Men Mona Sahlin är högaktuell för en inistercoeback, vid sidan av tre okända fratidsnan, kan Expressen i dag avslöja. Satidigt sågas Jonas Sjöstedt för att han utser egna inisterkandidater. Jag kan inte hindra folk från att göra det, de får roa sig ed vad de vill, säger Stefan Löfven. För tre år sedan var dåvarande S-ledaren Håkan Juholt övertygad o att han skulle bli statsinister i höst. I dag är han inte aktuell för något annat uppdrag än riksdagen, enligt Expressens källor. Andra kända S-profiler so får nobben av Stefan Löfven trots att de själva är intresserade av en coeback är förra justitieinistern Thoas Bodströ och förra EU-koissionären Margot Wallströ. Wallströ har vid flera tillfällen gjort klart att hon vill göra coeback. Redan i våras sa hon till Expressen att hon fått tillbaka lusten till partipolitiken : Nu ed en ny partiledare är det viktigt igen, och det känns roligt igen. Jag vill uttrycka itt stöd och itt starka förtroende för Stefan Löfven. Går inte he Härodagen skrev Dagens Industri att hon siktar in sig på posten so utrikesinister. Jag är intresserad av utrikespolitiken och har varit aktiv, bland annat geno FN-uppdraget, så det är klart att jag hoppas få vara delaktig i utrikesdebatten också, säger hon till tidningen. Men att så öppet fiska efter ett inisterjobb går inte he hos partiledningen. Margot Wallströ, so enligt Dagens Industri blev ångiljonär på uppdraget so EU-koissionär, ifrågasätts internt för jobbet so hon utfört för det koersiella Postkodlotteriet. Stefan Löfven (S). Jonas Sjöstedt (V). Statsvetarprofessorn Marie Deker vid Göteborgs universitet konstaterar att Wallströ varit borta länge från svensk politik och tror att partiledningen kan ha gjort sådana överväganden. Inte förvånande Malena Rosén Sundströ vid Lunds universitet förstår Stefan Löfvens tveksahet. Det är inte förvånande, då hon hållit distans från inrikespolitiken under lång tid. Hon är en otyckt person, en satidigt har väljarna inte sett henne i inrikespolitiken på lång tid, vilket ju kanske också är en anledning till att hon är otyckt... Tidigare finansinistern Pär Nuder och S-profiler so Sven- Erik Österberg och Thoas Östros är inte heller aktuella för inisterjobb. Det är däreot Stefan Löfvens företrädare Mona Sahlin. Hon hyllas av den nuvarande partiledningen för sitt tydliga engageang i kapen ot frälingsfientlighet och rasis, och är högaktuell för en coeback. Möjligen so deokratiinister eller integrationsinister. När Expressen frågar o hon är intresserad av en inisterpost o de rödgröna vinner valet, blir svaret: Ingen koentar. Statsvetaren Malena Rosén Sundströ konstaterar att Mona Sahlin väcker starka känslor och att det kan vara strategiskt sart av Stefan Löfven att ligga lågt ed huruvida hon är aktuell för en inisterpost eller inte. De Ær heta kandidater till inisterposterna Socialdeokraterna iljøpartiet VÆnSterPartiet MMagdalena Andersson MMikael Daberg MCarin Jätin MArdalan Shekarabi MAida Hadzialic MKatrin Stjernfeldt Jaeh MIbrahi Baylan MAnders Ygean MMorgan Johansson MVeronica Pal MYlva Johansson MJan Larsson MTobias Baudin MMatilda Ernkrans MAnnelie Hulthén MPeter Hultqvist MÅsa Westlund MToas Eneroth MHillevi Larsson KOMMENTAR: MStefan Löfven blandar ellan gaalt och nytt o han får chansen att utse inistrar efter valet i höst. Men den geensaa nänaren för kandidaterna är deras obrottsliga lojalitet ot hono och partiet. Håkan Juholts ödesdigra Jätin. isstag på den punkten ska inte upprepas. Stefan Löfven har dessuto redan lovat att inst hälften av statsråden i hans regering ska vara kvinnor och flera personer ska ha utländsk bakgrund. Andersson. MGustav Fridolin MÅsa Roson MPer Bolund MMaria Fer MHelene Öberg MMaria Wetterstrand MPeter Eriksson MLise Nordin MAnders Wallner MMehet Kaplan KOMMENTAR: MVid ett regeringsskifte blir Gustav Fridolin utbildningsinister och Åsa Roson iljöinister och resten är en förhandlingsfråga. Räkna ed tuffa, Fridolin. långa och hårda diskussioner. Språkrören lär inte låta Socialdeokraterna ensat styra över finansdeparteentet och utrikesdeparteentet. Per Bolund biträdande finansinister? Maria Wetterstrand biståndsinister? EXPRESSEN MJonas Sjöstedt MUlla Andersson MRosanna Dinaarca MLars Ohly MHans Lind MJens Hol MKarin Rågsjö MMalin Björk MAlice Åströ MIda Legneark MChristina Höj Larsen MBrittis Benzler KOMMENTAR: MVänsterledaren Jonas Sjöstedt har det inte lätt. Varken Stefan Löfven eller Miljöpartiets språkrör vill se hono eller hans partikarater i nästa regering. Men kandidater har han, och en av de är snart arbetslös förre partiledaren Lars Ohly so länar riksdagen i saband ed höstens val. Ohly skulle kunna bli kulturinister, en vilken tung inisterpost kan Löfven avstå till partiledaren?

15 söndag 29 juni 2014 sahlin in o Löfven får välja En post so till exepel integrationsinister skulle hon definitivt kunna passa på, och även vara en tillgång för partiet att ha. Statsvetarprofessorn Marie Deker är inne på saa linje. Hon har en stark legitiitet i dessa frågor, en det är också tufft att ha en före detta partiledare i regeringen. Okända fratidsnan Enligt Expressens källor vill Stefan Löfven satidigt fora ett nytt lag ed relativt okända fratidsnan. Inför Aledalsveckan presenterades tre av de under en pressträff i Stockhol: Ardalan Shekarabi, 35, riksdagsledaot so sitter i partiets verkställande utskott. Han var ordförande för Socialdeokraternas ungdosförbund, SSU, under åren och är utbildad jurist. Efter fiaskovalet 2010 var han en av ordförandena för partiets kriskoission. Aida Hadzialic, 27, kounalråd i Halstad. Utsågs redan so 23-åring, då hon var färdig jur kand, till kounal råd i Halstad. Hon hanade förra året på tionde plats när tidningen Veckans Affärer utsåg landets supertalanger. Katrin Stjernfeldt Jaeh, 40, finanskounalråd i Malö. Efterträdde Malös starke an Ilar Reepalu den 1 juli förra året so kounstyrelsens ordförande och finanskounalråd. Hon blev däred den första kvinnan so valts till stadens äktigaste politiska post. Det är tre profiler i svensk socialdeokrati so verkligen speglar fratiden, säger Stefan Löfven inför sitt fraträdande i Aledalen i kväll. Satidigt hävdar han att ingen uto han själv har en given plats i en socialdeokrat iskt ledd rege ring. O vi vinner valet blir jag I aledalen Niklas Svensson och de nobbas MMThoasMBodströ MMMargotMWallströ MMHåkanMJuholt MMSven-ErikMÖsterberg MPärMNuder M MMThoasMÖstros MMJanMEliasson Bodströ. regeringschef och då är det jag so ska utse inistrar. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt berättade nyligen i en intervju i Dagens Nyheter att det nu utses inisterkandidater i hans parti. Det pågår ett arbete i partistyrelsen där vi noinerar personer till statssekreterare och inistrar, något fler än vi tror att vi koer att få för att ha förhandlingsutrye Löfven irriterad Stefan Löfven blir uppenbart irriterad när han får höra att Sjöstedt utser inistrar. Jag kan inte hindra folk från att göra det, de får roa sig ed vad de vill. Men det är regeringschefen so utser regering. Och det arbetet har du inte börjat ed? Nej. Man åste vinna ett val först. De so börjar lägga tanken där borta begår saa isstag so idrottslag so funderar på o de koer till slutspel eller inte. Så Jonas Sjöstedt begår ett isstag här? Man ska aldrig lägga tanken för långt bort. Du åste alltid göra ditt bästa här och nu, och i nästa stund och i nästa. Gör an det Juholt. så blir slutresultatet det bästa, säger Stefan ven. Löf- Nuder. KOMMENTAR: InförMvaletM2010MvarMSocialdeokraternasMsloganM AllaMskallMed.M MenMnärMStefanMLöfvenMnuMläggerMsittMregeringspusselMärMfleraMavM demtyngstams-profilernamfrånmdenmtidenmintemlängremaktuella. ThoasMBodströMansesMhaMgåttMförMhårtMåtMpartikaraterMiMsinM avslöjandembokm2011,m InifrånM MMakten,Myglet,Mpolitiken,MochM MargotMWallströsMuppdragMförMPostkodlotterietMliggerMhenneM imfatet.m HåkanMJuholtMsitterMohjälpligtMfastMiM kylskåpet MpåMgrundMavM isstagenmhanmbegickmsompartiledare. ThoasMÖstrosMochMSven-ErikMÖsterbergMansesMhaMvaritMillojalaM ochmpärmnudermärmointresseradmavmenmcoeback. stekhet. Mona Sahlin är högaktuell för en inister post o Socialdeokraterna vinner valet i höst. Foto: ANDERS YLANDER HETA LISTAN ed politikreporter Niklas Svensson 1 2 Politiker ona sahlin, 57, tidigare partiledare (s) MMTrotsMständigaMhotMochMtrakasserierMvägrarMhonMgeMuppMkapenM otmfrälingsfientlighetmochmrasis.mundermveckanmdeltarmsahlinmim14m olikamseinarierm MoMalltMfrånMnäringsfrihetMochMpsykiatriMtillMdeokratihotMochMfratidensMarbetsliv.MIMdagMavslöjarMjagMattMhonMärMhögaktuellM förmenministerpostmomdetmblirmaktskiftemimhöst.mhetaremänmsåmkanmanm intemblimimaledalen.m Åsa Westlund, 38, tidigare eu-parlaenta riker (s) MMStatsvetarenMfrånMAnderstorpMharMunderMhöstenMochMvårenM utbildatsmavmblandmandramgöranmperssonmochmingvarmcarlssonm imsocialdeokraternasmstatssekreterarskolamochmkandiderarmtillm riksdagenmimhöstensmval.mutanmtvekanmenministerkandidat.mimdagm deltarmhonmimettmseinariumsomeu-koissionenmordnarmom vadmsomhändempåmeu-toppötetmtidigaremimveckan.m 3 Jessica Rosencrantz, 26, riksdagsledaot () MMDistriktsordförandenMförM MUFMiMStockholManländeM tillmvisbymredanmföremlunchm imgårm MochMärMtaggadMtillM tusen.mbesökermimårm AledalenMförMfeteM gångenmochmdeltarmimintem indremänmniompanelermdem närastemdagarna,mdem flestampåmmaritimmötesplatsmpåmhangatanm1.m UtsågsMförraMåretMtillMlandetsMfeteMsexigasteMkvinnligaMpolitikerMavMnyhetssajtenMNyheter24.MDenM utnäningenmkoenterademhonmedmorden:m DetM kännsmverkligenmhäftigt! 15

16 16 söndag 29 juni 2014 Har du en nyhet so platsar här? tipsa på: Mejla tips och bilder till Ss:a och s:a till MMKidMSeverinMbörjadeMskrivaMiMExpressenMredanMvidMstartenM1944MochMvarM expressen.se framtillmsinmdödm2000mhelamsverigesmkändisreporter.mnumärmdetmandramsom skriver,menmänetmärmdetmsaa:msåmochmstoramnyhetermomkäntmfolk. Och regnet det PartiledarenMblevMförsenad. VISBy. regnetmdetmbaramöserm Löfven sen på grund ner,msjöngmsiwmmalkvist.mochm Varför är du här innan hennesmgalamslagdängambeskrevm av viktproble... bästmlördagensmväder.mdemsom anländemtillmvisbymredanmimgårm aledalsveckan börjat? vändemnermungipornamochmsattem påmsigmsinamregnrockarm MdeMsoM koitmihågmattmpackamnermdem alltså. Bekantas Bekanta MMStefanM Löfvens plan var försenat ed cirka 20 inuter. S-ledarens pressekreterare ErikM Nises berättar att vikten var snedfördelad, vilket gjorde att an fick proble innan start. Och probleet uppstod - efter att Löfvens pressekreterare bytt plats. Nises. Jag bytte plats ed en liten tjej. Då började det. Det var lite lustigt, säger Nises till Expressen. Det är dock oklart o det var Nises vikt 90 kilo enligt egen utsago so orsakade obalansen. Fingervisning o att jag borde jogga lite på seestern, skriver Erik Nises på Twitter senare på dagen. UtsiktMfrånMförsenatMplan....edan Knutson också satt fast i flyg Även o vädret inte ser ut att bli fullt lika dåligt fortsättningsvis är det ändå regnskurar so väntar under veckan. I dag söndag inleds dagen ed uppehåll en efter lunch hopar sig regnolnen, enligt väderinstitutet Stor. Det finns en chans att Visby klarar sig på föriddagen när det drar in flera regnskurar över ön. Men efter lunch drabbas även stan av regnet, säger JohanMGroth, eteorolog. Soligt på torsdag Skurvädret håller sedan i sig ända fra till torsdag. Teperaturen är inte ycket att hänga i julgranen, kanske grader so högst. Men på torsdag blir det en oläggning av vädret och lite varare, uppeot 20 grader, och en riktigt solig dag. Soligt blir det även på fredag och lördag, säger Johan Groth. En so hade en logisk förklaring till det ihärdiga strilandet under gårdagen var CarlMBildt. Hilen gråter... När Expressens politiske reporter NiklasMSvensson twittrade lugnt o regnvädret, svarade Bildt kvickt: Hilen gråter över opinionsläget, finns ingen annan förklaring... Men utrikesinistern var optiistisk inför alliansens dagar i Aledalen senare i veckan. På frågan o det då blir ösregn hela veckan, svarade Bildt: Nejdå, allt koer att bli bättre. linda Flood MMStefanM Löfvens plan till Gotland var inte det enda so var försenat. SVT:s politiske koentator MatsMKnutsonM fick vänta en och en halv tie innan planet äntligen kunde lyfta ot ett blött Gotland. ELiSAbEThMMAr- MorSTEiN, 42, politikreporter på SVT: Det börjar i dag! Alla koer i dag. Då åste SVT vara på plats. FotBollsintresse ANdErSMPihLbLAd, 46, politikreporter på TV4: Jag ska vara ed i Nyhetsorgon okristligt tidigt på söndagsorgonen. Jag åste gå upp redan vid klockan sex. ilmarm reepalu, 70, före detta S-kounalråd i Malö: Jag ville inte issa atchen i kväll ellan Brasilien och Chile. I orgon (läs i dag, reds an) på vår dag så vill jag vara här på orgonen. Centerledaren AnnieMLööfM laddar inför Aledalen ed otion och träning. I går efteriddag postade hon den där bilden via twitter ed koentaren: Nu har jag varit ute & sprungit. I riktigt kuperad terräng. Och snabbare än sist. Let s rewrite rules, run #LikeAGirl. Paraplyet behövs nästan hela veckan Tid Söndag Måndag Tep Regn Tep Regn 11 C 0 12 C 0,1 15 C 0,6 14 C 1 15 C 2,6 16 C 2,3 13 C 0,7 13 C 0,5 Tid Tisdag Onsdag Tep Regn Tep Regn 10 C 0,2 10 C 0 13 C 1,2 13 C 0,2 15 C 1,2 15 C 0,9 13 C 1,4 13 C 0,8 Tid Torsdag Fredag Tep Regn Tep Regn 10 C 0 15 C 0 15 C 0 17 C 0 19 C 0 20 C 0 17 C 0 18 C 0 Men HÆr Blir det torrt!

17 söndag 29 juni 2014 Dagens lena ellin MMAftonbladetsMpolitiskaM koentatormlena MellinM landadempåmgotlandmredanm påmlördagen,mtrotsmattmhonm sagtmattmhonmintemgillerm Aledalsveckan. HärMsesMhonMihopMedMprkonsultenMHarald Ullan,M estmkändmsomtv4-spionenmochmförmattmförramåretm sattmsinmegenmbildmpåmtajtam tröjormsomhansmungam kvinnligamanställdamfickmham påmsig.m Dagens optiist LO:sMordförandeMKarl- Petter Thorwaldsson komtillmvisbympåmlördagskvällen,mutanmvarem sigmstövlarmellermregnkläder.m MJagMharMsettMycketM värre.menmgångmnärm Thoas ÖstrosMtaladeM varmhelampublikenm tvungnamattmståmuppem påmscen,mundermtaket.m HelaMAledalenMvarMettM havmavmregn,msägermhan. Dagens optiist Foto: lisa abrahasson/tt fortsätter ösa ner... Dagens trotsare 17 Deonstrerar ot nazister Lena MeLLin,M59,MstfMansvarigMutgivareMförMAftonbladet: MIMdagMharMjagMskrivitMutMenMAnnieM Lööf-intervju.MSenMskaMjagMtaMigMtillM otdeonstrationernamotmnazisterna.mjagmharmocksåmpackatmuppmsåm numärmjagmberedd. viktor barthkron ViKToR BaRTH-KRon,M28,MjournalistMochMkrönikörMpåM DagensMNyheter: -MÅttondelsfinalernaMbörjarMvidM18,MdetMärMviktigtMattMvaraM påmplatsmimgodmtid.msedanmharmjagmnaturligtvismnågramviktigamkonspirativamötenmellanm20mochm22,mnärmdetmärm speluppehåll. Hur klarar ni er i regnvädret? Har køpt støvlar HeLena GiSSén,MTV4,MvarMinteMförbereddMpåMovädretMiMAledalen:M MJagMharMhandlatMfleecetröjaMochM guistövlar.mnärmjagmkomtillmvisbym påmlördagsorgonenmåktemjagmdirektm ochmshoppade.mjagmhademparaplym edmigmenminsågmattmdetmintem räckte.m Fotbollsintresserade. Löfvens nöjda ed VM-kvällen i går MMStraxMföreMklockanM22MiMgårM kvällmkomsocialdeokraternasm partiledarem Stefan LöfvenMochMhustrunMUllaMtillbakaM tillm HotelM WisbyM efterm attm ham settm denm draatiskam fotbollsatchenmellanmbrasilienmochm Chile.M IM receptionenm öttem hanm LO:sM ordförandem Karl- Petter ThorwaldssonM -M ochm Expressen. MJagMharMhaftMenMbraMkväll,M konstateradem S-ledaren,M som ärm förstm utm som talarem påm AledalsscenenMiMkväll.M Karl-PetterM ThorwaldssonM hademocksåmsettmatchenmimfotbolls-vmmochmkonstaterademattm detm varm sköntm attm BrasilienM vann.m MAnnarsMhadeMfotbolls-VMM varitmslut,mermellermindre. VI S G... artisten Danny SaUceDo på Broa flygplats tidigt i lördags orse. Danny såg glad ut. o det var för att han var på väg till aledalen eller någon annanstans förtäljde inte hans in. Saucedo. Foto: sven lindwall ihopfællt paraply! GUSTaV FRiDoLin,M(MP),MochMdotternMSagaMhadeMfulltMuppMedMattMgöraMhandtryckMunderManifestationenMförMångfaldighetMochMedänsklighet.MSagaMhadeMklättMsigMförMrådandeMväderlek,MedanM pappamfridolinmnöjdemsigmedmattmhållamparaplyetmihopfällt.mm Foto: lisah silfwer/nyhetsbolaget KaRoLina PaLUTKo MacéUS,M MförfattareMochMjournalist,MhuttrarMM imregnet:m MMinMvara,Mlånga,MkoftaMvärer.M MenMjagMbordeMhaftMedMigMenM vindtätmjacka.mjagmpackademstövlarm enmdemärmintemsåmpraktiskamattm springamruntmedmellanmallamevent,m såmettmparmandramvattentåligamskorm hademvaritmbra.m enkät: DaViD BaaS, LinDa FLooD FoTo: SVen LinDwaLL Roson tog od till sig. Modigt och nödigt av språkrör på färja MMMiljöpartietsMspråkrörMÅsa Roson,MsoMtogMfärjanMfrånM NynäshanM tillm VisbyM im gårm efteriddag,mhörmtillmaledalensmodigare. EnM avm toaletternam obordm påmbåtenmgickmintemattmlåsa,mochm tillm dem andram ringladem sigm köernamlånga.m SpråkröretM rycktem dåm uppm dörrenm tillm denm ratadem toaletten.mochmslappmdäredmståmochm vänta.

18 150 ansikten Bekantas Bekanta 18 söndag 29 juni 2014 Kryssa i & räkna hur ånga av att hålla koll på M M Politiker, journa lister, PRkonsulter och proffstyckare. niklas svensson har listat 150 nan du ska hålla M M Här är gänget so salas för en utkik efter i vilet. gigantisk branschfest i Ale dalen. M M Expressens politiska reportrar M M Hur ånga lyckas du se under veckan? M Karl-Johan Karl-Johan Karlsson och Kryssa i och räkna! Karlsson. M niklas svensson. M MIKAEL DAMBERG, 42, gruppledare i riksdagen (S). Spås bli näringsinister vid ett eventuellt aktskifte i höst. Spås bli näringsinister M ANNA KINBERG BATRA, 44, gruppledare i riksdagen (M). Är ed i spekulationerna o Reinfeldts efterträdare so M-ledare. Frågar du henne får du garanterat inte veta o hon är sugen på jobbet. ROBERTA ALENIUS, 36, presschef hos Reinfeldt. Alltid ett steg M bako statsinistern. En av hans viktigaste rådgivare. Reinfeldts viktigaste rådgivare MARKUS UVELL, 42, vd för Tibro. M Rattar den ytospunna tankesedjan på Kungsgatan. M GUSTAV FRIDOLIN, 31, språkrör (MP). I år är det inte han so talar för Miljöpartiets räkning en han lär ändå synas både i vilet och i edierna. Syns i både vilet och edierna NIMA SANANDAJI, 32, internationellt uppärksaad debattör och författare. Höll en gång M i tiden i Aledalens est välbesökta efterfester. Sitter i flera paneler under veckan. Fyller 33 i orgon. THOMAS MATTSSON, 42, chefredaktör på Expressen. M Deltar i en rad seinariu i Aledalen. Sänder live-podd ed konkurrenten Jan Helin. Käpar även i år för Dawit Isaak. PM NILSSON, 46, politisk redaktör på Dagens Industri. M Har det senaste året återigen blivit en tung röst bland de politiska opinionsbildarna. Politisk opinions bildare PETER WOLO- DARSKI, 36, chefredaktör på Dagens Nyheter. so chefredaktör för M dn ed ett förflutet so chef för tidningens ledarsida är han en självskriven aktfaktor i Visby. TORBJÖRN NILSSON, 33, politikredaktör på Fokus. M Stjärnreportern firar o en vecka att Aledalsveckan är slut och sin egen födelsedag. Går på djupet när andra bara snuddar vid ytan. JAN LARSSON, 46, valgeneral (S). Stefan Löfvens M strateg är geniförklarad internt, en har inte lyckats lyfta siffrorna. Står bako ånga av de tunga S-utspelen. MARIA ABRAHAMSSON, 50, riksdagsledaot (M). Kaxig, kontroversiell och M karakteristisk frisyr. Kaxig och kontroversiell EWA BJÖRLING, 53, handelsinister (M). Koer till M Aledalen för att prata o den fratida tillväxtkontinenten Afrika och frihandelsförhandlingarna ellan EU och USA. MARTIN ÅDAHL, 44, chefsekono i Centerpartiet. Alliansens attack- M terrier. Börjar och slutar dagen ed att rasa ot oppositionen. Rasar ot oppositionen TOVE LIFVENDAHL, 40, politisk chefredaktör på SvD. Den före detta M Muf-ledaren är tillbaka i opinionsbranschens hetluft efter att ha tagit över rodret på svenskans ledarredaktion. HANS LINDE, 35, riksdagsledaot (V). Snygg, begåvad M och ständigt kritisk ot Carl Bildt. Ständigt kritisk ot Carl Bildt GUSTAV KASSELSTRAND, 27, förbundsordförande för SDU. Kaxig SDU-ledare M so inte räds för att bråka ed Jiie Åkessons och partiledningen. Kaxig SDU-ledare

19 Bekantas Bekanta söndag 29 juni 2014 vilarna lyckas du se i veckan? 19 MATHIAS KALLIO, 44, affärsorådeschef på Talentu. So ansvarig för gästlistan under DJ Battle är han utan tvekan en av Aledalens äktigaste personer. PETER SANTESSON, 40, opinionsanalyschef på Deoskop. Basar över siffrorna so alla politiker pratar o. MARIE SÖDERQVIST, 46, vd på Livsedelsföretagarna. Tidigare politiske krönikören på Expressen basar nu för atbranschen. Opinionsanalyschef på Deoskop ERIK ULLENHAG, 41, integrationsinister (FP). I ständigt bråk ed Sverigedeokraterna. En av kandidaterna att ta över efter Björklund när han avgår. CATHARINA ELMSÆTER- SVÆRD, 48, infrastrukturinister (M). Många enar att hon är Moderaternas nästa partiledare. Moderaternas nästa parti ledare MARIA WETTER- STRAND, 40, tidigare språkrör (MP). Miljöpartiets förra språkrör so blev journalist och debattör och nu skriver krönikor o sina partikarater. När hon inte koenterar snooker. SA ROMSON, 42, språkrör (MP). Miljöinisterkandidaten håller tal på Aledalsscenen på onsdag och lär ha nya iljö- och kliatutspel ed sig till Gotland. MAGDALENA ANDERSSON, 47, ekonoisk-politisk talesperson (S). Har i år lyckats ed konsttricket att locka en av världens hetaste ekonoer, Thoas Piketty, till Aledalen. MARGIT SILBERSTEIN, 64, politisk koentator på SVT:s Aktuellt. Analyserar och bevakar svensk politik på bästa sändningstid. Politisk koentator i Aktuellt LENA EK, 56, iljöinister (C). Slåss ot MP för att äga iljöfrågan. Kan bli en nyckel spelare nästa år o alliansen sitter kvar, då det är kliattoppöte i Paris. LEIF PAGROTSKY, 62, exinister (S). Den tidigare kulturinistern sågs ett år planka in på Donners brunn en sen natt. Mingla kan han, det vet vi sen tidigare. Professionell inglare IBRAHIM BAYLAN, 42, utbildningspolitisk talesperson (S). Ex-skolinistern passerar varje kväll Donners brunn och skätar ed bekanta. Vill bli utbildningsinister, en utanas av Fridolin. GÖRAN GABRIELSSON, 51, iitatör. Göran Persson, Carl Bildt eller Mats Knutson. För att bara näna några. Iitatören och Aledalsprofilen Göran Gabrielsson har ånga ansikten och röster. LENA MELLIN, 59, politisk krönikör på Aftonbladet. En av Sveriges est respekterade och erfarna politiska journalister. Erfaren politisk journalist STEFAN LØFVEN, 56, partiledare (S). Statsinisterkandidaten vill bilda regering ed Miljöpartiet en förföljs satidigt av både Jonas Sjöstedt och Gudrun Schyan. Plågas av en allt er tilltagande intern debatt o varför S inte lyfter. ERIC SUNDSTRÖM, 40, chefredaktör för Dagens Arena. Socialdeokraternas inforella chefsideolog är inte rädd för att sticka ut hakan och peka på elefanten i ruet när alla andra i partiet låtsas so det regnar. ANNE EKBERG, 44, pressekreterare hos Stefan Löfven. Följer S-ledarens varje steg under Aledalsveckan. Löfvens ständige följeslagare GUDRUN SCHYMAN, 66, talesperson (FI). Feinisens försvarare nöjer sig inte ed ett aledalstal utan håller låda på donners plats varje dag. du kan inte issa henne. inte denna vecka heller. STEFAN ATTEFALL, 53, civil- och bostadsinister (KD). Kan få en er fraträdande roll under valrörelsen när alliansen ska gå till val på bostadsreforer. Jobbar hårt på att etablera begreppet attefallshus. KARL-PETTER THORWALDSSON, 49, LO-ordförande. Har drivit facket åt vänster och pressar Stefan Löfven i tid och otid ed sina utspel. Vad har han i rockären i år? ELISABETH THAND RINGQVIST, 42, vd för Företagarna. Maud Olofssons tidigare kanslichef sågs ett år springa okring i Visby ed sin stora cello. Nuera slåss hon för företagarnas villkor. YLVA JOHANSSON, 50, riksdagsledaot (S). Arbetsarknadspolitisk och jäställdhetspolitisk talesperson för Socialdeokraterna. Syns förodligen hand i hand ed aken och tidigare finansinistern Erik Åsbrink. ALEXANDER BARD, 53, artist, författare, politiker och tv-profil. Först folkpartist, sedan centerpartist och nu piratpartist. Mångsysslaren Bard byter parti so han byter bransch. ERIK BLIX, 57, journalist, skådespelare och satiriker. Prograledaren och koikern har i ånga år frågat ut partiledarna under Aledalsveckan. Frågar ut partiledarna i Aledalen Fler vilare vænd!

20 20 Bekantas Bekanta söndag 29 juni 2014 Kryssa i & räkna hur ånga av Vana vilare ERIK NISES, 30, pressekreterare hos Stefan Löfven. Före detta kvällstidningsjournalist so finns vid chefens sida så fort vederbörande länat hotellruet. VERONICA PALM, 41, riksdagsledaot (S). Har flera år i rad tagit sig in på Expressens snyggastlista. Mästare på radikala utspel so får stor uppärksahet. VIKTOR BARTH KRON, 28, journalist på DN. En av få journalister so kan hantera politisk satir utan att det blir skäskudde fra. En av få so kan hantera politisk satir MIKAEL ODENBERG, 60, före detta försvarsinister (M). Den tidigare försvarsinistern so blev generaldirektör för Svenska Kraftnät har alltid något giftigt att säga o sina gala inisterkollegor. PETTER STORDALEN, 51, hotellagnat. Mångiljardär och debattör so älskar Visby och Gotland delvis på grund av iljonerna so han tjänar på att hyra ut ru på Wisby hotell under Aledalsveckan. ARON ETZLER, 41, partisekreterare (V). Mannen bako Jonas Sjöstedts fragångar i opinionen. Mannen bako Jonas Sjöstedts fragångar HANNA WAGENIUS, 25, Cuf ordförande. Ungdosförbundsordföranden so tycker att sexköpslagen borde avskaffas - och att cannabis borde få säljas i särskilda systebolag. NICLAS LÖVKVIST, 46, VD och grundare av PRbyrån Agency. Har ett finger ed i spelet oavsett o det gäller ihjälcyklade fåglar, nya snusdosor eller VM i kyssar på Donners plats. LINDA NORDLUND, 27, förbundsordförande för Liberala ungdosförbundet. Kallar sig för både liberal, feinist och integritetsaktivist. Har ett gott öga till Västafrika och hiphop. Liberal, feinist och integritetsaktivist CARL BILDT, 64, utrikesinister (M). Bagdad, New York, Ulan Bator, Bryssel eller Visby utrikesinistern bloggar och twittrar för glatta livet var han än befinner sig. PETER HULTQVIST, 55, Socialdeokraternas försvarspolitiska talesperson. Inget chartroll, en känd i partiet so ytterst kopetent. Känd so kopetent FREDRIK REINFELDT, 48, statsinister (M). Syns oftast proenera till och från Wisby hotell. Hans tal är en given höjdpunkt. Blir det en salad landsfader eller en taggad stridshingst so står på scen? PETER NORMAN, 56, finansarknadsinister (M). Regeringens doldis deltar i hela elva seinariu under veckan. Regeringens doldis ANNIE LØØF, 30, partiledare (C). Centerledaren och näringsinistern bjöd förra året in sina allianskarater till Maraö för att grilla korv. Det lär hon inte göra o i år. JOHAN PETRÉ, 32, festfixare. Han saknade en invigningsfest och bestäde sig för att själv fixa en. Därför står han i dörren i kväll när portarna slås upp till Strands veranda. MARIANNE DJUDIC, 54, PR konsult och delägare i Taste PR. Vieldrottningen och PRkvinnan syns förstås även i årets Aledalsviel. Vieldrottningen CLAES DE FAIRE, 35, chefredaktör för Resué. Säger alltid att han inte ska återkoa till Aledalen nästa år. Återkoer alltid till Aledalen nästa år. LINUS BYLUND, 36, stabschef hos Jiie Åkesson (SD). Viker inte från SDledarens sida under Aledalsveckan. Ständigt vid Åkessons sida BRIT STAKSTON, 52, ediestrateg och PRkonsult. Leder även i år den direktsända webb-tv-showen Godorgon Aledalen, i år tillsaans ed journalisten Martin Schibbye. TOMAS TOBÉ, 36, riksdagsledaot (M). Moderaternas påläggskalv i den viktiga skolfrågan. Kan stjäla posten so utbildningsinister från Jan Björklund o alliansen lyckas sitta kvar. CARIN JÆMTIN, 49, partisekreterare (S). Det viskas nu o att Socialdeokraternas partisekreterare kan bli utrikesinister i en rödgrön regering. Kan bli utrikesinister MAGNUS LJUNGKVIST, 44, borgarrådssekreterare i Stockhols stad (S). Lyckas ed konststycket att jobba för Socialdeokraterna på dagen och stå so oberoende proffstyckare i tv på kvällen. JIMMIE KESSON, 35, partiledare (SD). På turnén geno landet inför EUvalet öttes han av protestaktioner. I Aledalen brukar det gå lugnare till. Kan ötas av protester ELISABETH MARMORSTEIN, 42, politisk reporter på SVT. Mångårig politisk reporter ed näsa för nyheter. MARIA RANKKA, 38, vd på Stockhols Handelskaare. So nybliven kolunist på SvD:s ledarsida stärker hon sin roll so politisk opinionsbildare. Nybliven kolunist TOMAS RAMBERG, 55, politisk koentator, SR:s Ekot. Tidigare var han fruktad so utfrågare i Ekots lördagsintervju. Nu analyserar han politikerna i stället, fortfarande i Ekot. TOBIAS BILLSTRØM, 40, igrationsinister (M). Har under andatperioden gjort upp ed Miljöpartiet o invandringspolitiken och dansat på scen under DJ Battle.

RUS. Schymans sprakande super- est. Ullenhags svar till kesson GRATIS TIDNING VI GER DIG RAKA SVAR

RUS. Schymans sprakande super- est. Ullenhags svar till kesson GRATIS TIDNING VI GER DIG RAKA SVAR GRATIS TIDNING Ullenhags svar till kesson Schymans sprakande super- est VI GER DIG RAKA SVAR ONSDAG 2 JULI 2014 På plats i Almedalen I DAG: HØJD- PUNKTER I VALSTUGAN Gratis tidning varje dag under Almedalsveckan

Läs mer

SAhlIN FØRFØlJD Av NAzIStER

SAhlIN FØRFØlJD Av NAzIStER Gratis tidning S VAR NATTENS SchlAgERfEST Sidan 21 VI GER DIG RAKA SVAR LØRDAG 6 JULI 2013 Gratis tidning varje dag under Almedalsveckan BERÄTTANDE SOM BERÖR EXTRA SAhlIN FØRFØlJD Av NAzIStER De såg ut

Läs mer

och talade vackert om högre lärarlöner. Bekantas Ring mig / 072-016 Bekanta Gratis tidning Visbys natt- VimlARe

och talade vackert om högre lärarlöner. Bekantas Ring mig / 072-016 Bekanta Gratis tidning Visbys natt- VimlARe Efterlysning: Vi möttes i Almedalen förra sommaren. Du sa att du var politiker och talade vackert om högre lärarlöner. Bekantas Ring mig / 072-016 Bekanta 71 03 Gratis tidning Niklas Svenssons nya heta

Läs mer

SupER- StRAtEgEn vinna valet. tillbaka för att. Gratis tidning BiLDfeSt! veckans højdare. GETiNG- BETyG p LØØfS TAL. tabbarna Du inte fick Se EXTRA

SupER- StRAtEgEn vinna valet. tillbaka för att. Gratis tidning BiLDfeSt! veckans højdare. GETiNG- BETyG p LØØfS TAL. tabbarna Du inte fick Se EXTRA Gratis tidning BiLDfeSt! veckans højdare sidorna 18 23 VI GER DIG RAKA SVAR SØnDAG 7 JULI 2013 Gratis tidning varje dag under Almedalsveckan EXTRA SupER- StRAtEgEn vinna valet Jan Larsson. Foto: roger

Läs mer

Gratis tidning BERÄTTANDE SOM BERÖR EXPRESSEN AVSLØJAR. Gratis tidning varje dag under Almedalsveckan. Sverigedemokrater

Gratis tidning BERÄTTANDE SOM BERÖR EXPRESSEN AVSLØJAR. Gratis tidning varje dag under Almedalsveckan. Sverigedemokrater Gratis tidning visbys mesta vimlare! BEkANTAS Sidorna 20, 21, 22, 23, 24 och 25 BEkANTAS VI ger dig RaKa SVaR M ndag 1 JULI 2013 Gratis tidning varje dag under Almedalsveckan BERÄTTANDE SOM BERÖR EXPRESSEN

Läs mer

VALET UTAN VINNARE DAGENS ETC TROTS BYE BYE FÖR ALLIANSEN: STEFAN LÖFVEN BLIR NY STATSMINISTER. 3 5 avgörande misstag av Reinfeldt 3 Fi in i Stockholm

VALET UTAN VINNARE DAGENS ETC TROTS BYE BYE FÖR ALLIANSEN: STEFAN LÖFVEN BLIR NY STATSMINISTER. 3 5 avgörande misstag av Reinfeldt 3 Fi in i Stockholm 3 5 avgörande misstag av Reinfeldt 3 Fi in i Stockholm MÅNDAG SÖNDAG 14 27 SEPTEMBER JANUARI 2014 2014 43 67 000 LÄSARE VARJE DAG! DAGENS ETC EXTRA DIGITAL VALTIDNING! TROTS BYE BYE FÖR ALLIANSEN: VALET

Läs mer

Zlatan, Dogge och Sebbe Staxx. Förortskillarna är vår tids arbetarförfattare VARDBOLAG FAR HJALP AV AVHOPPADE S-PROFILER

Zlatan, Dogge och Sebbe Staxx. Förortskillarna är vår tids arbetarförfattare VARDBOLAG FAR HJALP AV AVHOPPADE S-PROFILER UTRIKES S.18 Sverige deltar i ny EU-ledd gränskontroll Zlatan, Dogge och Sebbe Staxx Förortskillarna är vår tids arbetarförfattare ONSDAG 25 MARS 2015 85 000 LÄSARE VARJE DAG! DAGENS ETC EN RÖD DAGSTIDNING

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Artiklarna nedan är från 2:a veckan i december 2014 och handlar om det nya politiska läge som Sverige hamnade i efter att Allianspartierna

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Ett år som ordförande

Ett år som ordförande Nu är vi över 900 edlear! a pnéföreningen s t o c k hol n u e r 1, å r g 5 w w w. a pneforeningen.se f e b rua r i 2 0 1 2 foto: Dan Wiksten Sovande påsar ed piggt innehåll väntar på deltagarna. Här var

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

AFFÄRSKROG 2014 ÅRETS. Fultrend BÖRSEN I GÅR BÖRSEN I ÅR RÄNTOR OCH VALUTOR I GÅR USABÖRSERNA KL 18

AFFÄRSKROG 2014 ÅRETS. Fultrend BÖRSEN I GÅR BÖRSEN I ÅR RÄNTOR OCH VALUTOR I GÅR USABÖRSERNA KL 18 NORDENS STÖRSTA AFFÄRSTIDNING NU 319 000 LÄSARE FREDAG 12 DECEMBER 2014 BÖRSEN I GÅR BÖRSEN I ÅR RÄNTOR OCH VALUTOR I GÅR USABÖRSERNA KL 18 Kakbagaren +0,0% +10,5% har hittat rätt form ºIntervju: Cristoffer

Läs mer

Igår debatterade ett gäng partisekreterare, en

Igår debatterade ett gäng partisekreterare, en nr 4 2 JULI 2009 denna tidning är gratis på gotland torsdag 2 juli Måste våga skaffa fiender almedalspartiet 7 Ingen duvunge sidan 13 Triumftåg för TV4-bossen LEDAREN 2 Säpo-chefen vill bli folkkär Pr-drive

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

RikSDAgens årsbok 2012/13

RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens Årsbok 2012/13 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

SALJ INTE LAGG NER DAGENS ETC SYRIZAS SEGER ABORTFILM LEDDE TILL ATTENTAT. Välkomna en tredje månad för papporna. Ljuger om flyktingar i källaren

SALJ INTE LAGG NER DAGENS ETC SYRIZAS SEGER ABORTFILM LEDDE TILL ATTENTAT. Välkomna en tredje månad för papporna. Ljuger om flyktingar i källaren DEBATT S.4 Välkomna en tredje månad för papporna INRIKES S.8 Ljuger om flyktingar i källaren KULTUR S.26 En av årets allra bästa debutanter TORSDAG 29 JANUARI 2015 74 000 LÄSARE VARJE DAG! DAGENS ETC EN

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 4 2015 / PRIS 40 KR Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET Varför inte ge bort en prenumeration på Accent

Läs mer

DAGENS ETC ETT VIDRIGT RESONEMANG SOM DRABBAR KVINNORNA. Befria Skottland från feodalherrar! Efter framgången: Dragkamp om Fi i EU-parlamentet

DAGENS ETC ETT VIDRIGT RESONEMANG SOM DRABBAR KVINNORNA. Befria Skottland från feodalherrar! Efter framgången: Dragkamp om Fi i EU-parlamentet inrikes S.8 Efter framgången: Dragkamp om Fi i EU-parlamentet Gudrun Schyman. BILD: THea Holmqvist KRÖNIKA S s.26 Aida Paridad: Livsviktigt kämpa för det som är bra MÅNDAG 27 JUNI JANUARI 2014 2014 43

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

SVARTHANDELN MEST SNACK. Styrelse-extra: Storpartier tar över Sabo 08. vill höja 38 matpriserna. Socialdemokraterna

SVARTHANDELN MEST SNACK. Styrelse-extra: Storpartier tar över Sabo 08. vill höja 38 matpriserna. Socialdemokraterna nummer 2 2011 59 kronor Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan Vi ger inte mycket för Fastighetsägarnas undersökning om svarta affärer. Ingenting faktiskt Pär Svanberg 39 Socialdemokraterna

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Våga höja rösten. Extra. Hon förutsåg SD:s framgång. Stor undersökning om möjligheten att föra fram kritik på jobbet

Våga höja rösten. Extra. Hon förutsåg SD:s framgång. Stor undersökning om möjligheten att föra fram kritik på jobbet Extra En fullmatad medlemstidning i ny form Med ditt arbetsliv i fokus Nr 15 2014 vision.se Hon förutsåg SD:s framgång ÅRETS KULTURKOMMUN Var blomstrar den lokala kulturen mest? Våga höja rösten Stor undersökning

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Skola larmade SOS men brandbil dröjde NACKA Den 28 januari eldhärjades Myrsjöskolan. Rektor Lena Mandel är efter händelsen kritisk till

Skola larmade SOS men brandbil dröjde NACKA Den 28 januari eldhärjades Myrsjöskolan. Rektor Lena Mandel är efter händelsen kritisk till 1 MARS 2011 ÅRG 21, NR 9 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NYHETER 12-13 Kylan blir dyr för Nacka SPORT 28 Legendar

Läs mer