Gratis tidning. BERÄTTANDE SOM BERÖR ExprEssEn avsløjar ExTra. Gratis tidning varje dag under Almedalsveckan. Sahlin högaktuell för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gratis tidning. BERÄTTANDE SOM BERÖR ExprEssEn avsløjar ExTra. Gratis tidning varje dag under Almedalsveckan. Sahlin högaktuell för"

Transkript

1 Gratis tidning Ær Du ed på listan? VI Ger DIG raka SVAr SØNDAG 29 JUNI 2014 Gratis tidning varje dag under Aledalsveckan BERÄTTANDE SOM BERÖR ExprEssEn avsløjar ExTra MONA S-ledaren Stefan Löfven. Mona Sahlin. Sahlin högaktuell för NAZI- HOTET EFTER TAlET HÆR grips vænsterpolitikern MINISTER- COMEBACK 150 supervilare I DAg: HØjDpuNkTER I valstugan 13.30: Duell o vården 15.00: Raka svar ed Carin Jätin 17.30: Øzz Nûjen

2 Politisk redaktör: Anna Dahlberg. Ledarskribenter: Eric Erfors, Johannes Forssberg, Patrik Kronqvist (vik), Ann-Charlotte Marteus, Malin Siwe (vik). Fristående kolunister: Toy Haarströ, Jenny Madesta, Sakine Madon och Gunnar Wetterberg. Adress: Expressen, Stockhol. Telefon: Fax: E-post: Varför kraar S kapitalet? Vill du bli rik i Sverige ska du satsa på att bo. Var är rättvisan i det, Stefan Löfven? POLITIK Jag kan nuera titulera ig iljonär. Nej, det är inte lönen so har fått ina tillgångar att växa. Det är boendet. Utan att lyfta ett finger har jag sett värdet på in bostadsrätt i centrala Stockhol fördubblas. O jag bryter ner det ånadsvis kan jag konstatera att jag hittills har tjänat kronor i ånaden bara på att bo. Det är alltså efter att ånadsavgiften och räntekostnader är inbetalda. Man kan förstås invända att vinsten i någon ening är en chiär så länge jag tänker bo kvar i Stockhol. Byter jag upp ig till något större slår ju värdestegringen tillbaka ed full kraft och er därtill. Men faktu kvarstår: Jag har blivit iljonär på att bo och jag tycker att det är stötande. Än er stötande är det att tänka på att staten har varit ed och subventionerat ina bolån ed flera tusen kronor i ånaden geno det 30-procentiga ränteavdraget. När jag sparar och arbetar kräver sahället att få del av pengarna, en när jag lånar och sover vill sahället belöna ig. Så här har det sett ut länge i Sverige. De so köpte hus på 60- och 70-talet såg sina lån ätas upp av inflationen satidigt so ränteavdragen var gränslöst generösa. Det var så Gunnar Strängs socialdeokrater ville ha det 80-procentiga arginalskatter för arbete och lika höga ränteavdrag för den so ägde sitt boende. Att bo blev ett sätt att skatteplanera. Nu har såhusägare och bostadsrättsinnehavare inte längre hjälp av inflationen, en vi gynnas fortfarande av skatter och avdrag tog alliansen bort den statliga fastighetsskatten satidigt so an behöll EU:s est generösa ränteavdrag. Det är en absurd fördelningspolitik. Sverige har blivit ett skatteparadis för de so har pengar. Förögenhetsskatten och arvsskatten är borta satidigt so fastighetsskatten har förvandlats till en avgift på högst kronor o året. I Sverige ska det löna sig att äga. Däreot inte att arbeta. Tittar an på OECD:s statistik fraträder ett intressant önster. När det KAPITALKrAAre. I Stefan Löfvens Sverige ska arbete beskattas ännu hårdare. Däreot koer det att vara lika enkelt so det är i dag att göra iljonklipp på sitt boende. Foto: anna-karin nilsson gäller beskattning av arbete ligger Sverige en bra bit över snittet i västvärlden. Marginalskatten för höginkosttagare är högst i hela den industrialiserade världen. När det gäller skatt på egendo däreot ligger vi långt under OECD-snittet. Vi är so USA, fast tvärto. Där beskattar an fastigheter hårt, en arbete lätt. Här gynnar vi i stället ägandet. Hur kan an förklara denna ärkliga skatteoral i ett vänsterpräglat land so Sverige? Kanske är det så enkelt so att det handlar o skatternas synlighet. Egendosskatterna är påtagliga på ett helt annat sätt än andra skatter. O vi skulle betala in kronor retroaktivt i os varje år kanske vi skulle få se folkrörelse ot konsutionsskatter: Vadå betala till staten jag har ju redan pröjsat för jölken och restaurangbesöken. När det gäller hatet ot fastighetsskatten kan det också spela in att det är svårt att uppfatta den växande rikedoen så länge den är bunden i huset och vinsten inte är realiserad. Men det är ändå ärkligt att det inte förs någon debatt o de skeva skatterna. För varje ekono finns det några enkla grundregler när det gäller skatter: Beskatta sådant so du vill ha ind re av hårt exepelvis koldioxidutsläpp och alkohol och sådant so du vill ha er av exepelvis arbete åttligt. Beskatta fasta skattebaser hårdare än rörliga. Det är inte bara klokt rent ekonoiskt, utan även oraliskt riligt. Varför ska vi straffa en narkosläkare, so tar ett extra jourpass, ed 57 procents skatt edan saa läkare slipper undan ed 22 procents reavinstskatt på iljonklippet på villan? På vilket sätt är det rättvist att gynna ägande fraför ansträngning? I synnerhet för vänstern borde denna obalans i det svenska skattesysteet sticka i ögonen. Men så är inte fallet. Tvärto går Socialdeokraterna till val på att inte röra vare sig egendosskatterna eller ränteavdragen. Däreot lovar an stolt att höja världens högsta arginalskatt ytterligare. I Stefan Löfvens Sverige räcker det inte ed 57 procents arginalskatt för narkosläkaren so ställer upp och jobbar extra. Hen ska straffas ed 60 procent. Det är en obegriplig politik på alla sätt, uto det snävt valtaktiska. Kapitalet i det 21:a århundradet koer på svenska nästa år. På tisdag fraträder den franske stjärn ekonoen Thoas Piketty på Socialdeokraternas ekonoiska seinariu i Visby. Jag hoppas innerligt att han vågar kritisera sina värdar och skapa dålig stäning i biosalongen. Piketty har blivit världsberöd geno sin bok Kapitalet i det 21:a århundradet so visar hur förögenheterna har dragit ifrån resten av ekonoin i västvärlden. Jag bad Nordea ta fra statistik över förögenheternas fördelning i Sverige. Det visar sig föga förvånande att den enskilt största posten utgörs av såhus och borätter so tillsaans står för iljarder kronor, eller 60 procent av alla förögenheter exklusive pensionssparande. Det är alltså boendet so är den frästa förklaringen till svenskarnas snabbt växande förögenheter. Det är så an blir rik i Sverige. Det lönar sig att bo. Jag skulle önska ig en ny folkrörelse en för oss so hellre behåller lite er av vår lön än blir iljonärer på att bo. Då kanske även Socialdeokraterna skulle börja lyssna. AnnA DAhLberg POLITIsK expressen.se redaktør 5 saker vi inte får se i Aledalen i år h Annie Lööf (C) koer inte att beklaga den falnande glöden i Alliansen och bjuda in till Maraö. h Gudrun Schyan (Fi) koer inte att elda upp kronor på Donners plats. Alla journalister koer ändå. h Försvarsakten koer inte att hota ed att lägga ner en försvarsgren satidigt so de bränner er pengar på PR än de flesta i Aledalen. h Den oderata arbetsarknadsinistern koer inte att tillkalla en presskonferens på Visby hotell och förkunna sin avgång. Svantesson är fortfarande i Fas 1 av inisterjobbet. h Stefan Löfven (S) koer inte att sluta fundera, grubbla och filosofera över hur sahällsprobleen ska lösas. Gratis tidning från Expressen. Delas ut av kolportörer och kan hätas i Expressens valstuga. Tipsa oss: Ansvarig utgivare: Thoas Mattsson. Verkställande direktör: Bengt Ottosson. Redaktör: Annsofie Näslund. AB Kvällstidningen Expressen Org nr Tryckt på: Pressgrannar AB Visby. Annonsera i Expressen Aledalen kontakta Magnus Anjou Allt redaktionellt aterial lagras digitalt. Materialet lagras/används också av Retriever, Presstext och Scanpix. Visst aterial publiceras i digitala edier t ex på internet. Den so sänder aterial till tidningen anses edge digital lagring och publicering.

3 PREEM PRESENTERAR: FRAMTIDENS BENSIN Det är inte bra för iljön att köra bil, det vet de flesta. Trots det kan vi räkna ed att det koer dröja länge innan vi slutar göra det. Det koer också dröja länge innan vi hunnit byta ut alla bilar på våra vägar ot el- eller solbilar. Men tänk o vi kunde byta ut bränslet istället? Fratidens bensin är en svensk innovation so sänker koldioxidutsläppen jäfört ed bensin tillverkad av fossil olja. Den fungerar i alla vanliga bensinbilar, en är delvis gjord på restprodukter från svensk skogsindustri. Det enda dåliga är att den inte går att tanka ännu. Trots det, skulle vi vilja ge dig en liter av Fratidens bensin. För ju fler so vill ha en liter av Fratidens bensin redan idag, desto större chans att politikerna gör det so krävs för att du ska kunna tanka den på riktigt i orgon. Vi behöver långsiktiga spelregler so gör det öjligt för oss att tillverka och sälja den. Och det saknar vi idag. Häta din liter på pree.se/fratidensbensin Ps. För dig so kör diesel är fratiden redan här. Vår Evolution Diesel finns att tanka på ca 370 av våra stationer i hela landet.

4 Debattredaktör: Joel Hol. Adress: Expressen, Stockhol. DEBATT Telefon: Fax: E-post: Vänsterns radikala experient De fyra vänsterpartiernas politik hotar tillväxten och jobben vilket rubbar förutsättningarna för välfärden, skriver Anders Borg. I dag börjar politikerveckan i Aledalen. Där koer alternativen i politiken att presenteras. Avgörande för Sveriges välfärd är att vi har en stark ekonoi so växer. Fokus för partierna i alliansen Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdeokraterna är en politik so leder till ökad tillväxt och fler jobb. De fyra vänsterpartierna (Vänsteralternativet) ed Socialdeokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och nu även Feinistiskt initiativ stakar saantaget ut en radikalt annorlunda riktning för Sverige so närast bör beskrivas so ett stort experient. Finansdeparteentets beräkningar visar att politiken skulle leda till lägre tillväxt och allvarliga effekter för skatteintäkterna och däred rubba förutsättningarna för välfärden. Det ökade stödet för de er radikala partierna ino Vänsteralternativet väntas prägla utforningen av politiken allt er. Resultatet i valet till Europaparlaentet visar att Miljö partiet, Vänsterpartiet och Feinistiskt initiativ är på fraarsch. I grunden har dessa partier en annorlunda syn på ekonoi. Miljöpartiet vill till exepel ha ett ekonoiskt syste so inte bygger på tillväxt utan där nolltillväxt ska eftersträvas. Vänsterpartiet driver linjen o upp eot 100 iljarder kronor i höjda skatter och Feinistiskt initiativ presenterar ytterligare er långtgående förslag AnDErs Borg är finansinister (M). so avviker betydligt från huvudfåran i svensk ekonoisk politik. Även Socialdeokraternas salade politik har negativa effekter för tillväxten, fräst till följd av försvagade drivkrafter för arbete. Vänsteralternativets politik skulle edföra att Sverige närar sig Miljöpartiets ål o nolltillväxt. I vilken takt beror på hur an väljer att genoföra förslagen. En lägre tillväxt får stora effekter för skatteintäkterna. Med noll tillväxt koande år skulle skatteintäkterna inska ed okring 50 iljarder kronor per år enligt finansdeparteentets beräkningar. Det otsvarar exepelvis anställningskostnaden för lärare eller kostnaden för hela föräldraförsäkringen. Politiken skulle leda till lägre tillväxt och allvarliga effekter för skatteintäkterna och däred rubba förutsättningarna för välfärden. Vänsterpartiernas förslag går fraför allt ut på att an ska arbeta indre, exportera indre och bygga färre bostäder: 4 Arbeta indre: Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feinistiskt initiativ föreslår alla en arbetstidsförkortning. Det väntas edföra en tydligt lägre BNP på sikt so skulle ge iljarder i inskade skatteintäkter, utifrån Konjunkturinstitutets beräkningar. O ånadslönerna ska upprätthållas edför en arbetstidsförkortning dessuto stora jobbförluster. Lägg därtill Vänsterpartiernas förslag o höjda bidrag so ytterligare försvagar sysselsättningen. Följden blir lägre tillväxt. 4 Säre villkor för exportindustrin: Satliga partier i Vänsteralternativet föreslår kraftigt höjda skatter för företagen. Energiskatterna ska höjas och kärnkraften snabbavvecklas, vilket innebär högre elpriser för företag och hushåll. En lastbilsskatt ska införas vilket ger högre transportkostnader, so höjs ytterligare till följd av högre bränsleskatter. Miljöpartiet avser höja bensinskatten ed 70 öre litern och skatten på diesel ed 86 öre litern. Det ska även bli dyrare att anställa unga. Dessa kostnadsökningar för företagen ger lägre tillväxt. 4 Bygga indre: Miljöpartiet och Vänsterpartiet avser stoppa byggandet av Förbifart Stockhol,vilket hotar avtalet o bostäder och nio nya tunnelbanestationer i Stockholsorådet. Feinistiskt initiativ vill stoppa alla nybyggen av otorvägar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet otsätter sig regeringens arbete för att få i gång ett ökat byggande och Miljöpartiet föreslår i stället ökade regler so försvårar och fördyrar byggande. Minskat byggande ger lägre tillväxt. Sedan 2006 har Sverige haft högre tillväxt än de flesta jäförbara länder. För 2015 och 2016 bedös Sverige växa ed 2 3 procent per år och däred öka skatteintäkterna och stärka resurserna till välfärden. Detta hotas nu av Vänsteralternativets tillväxtskadliga politik. anders borg Viel Vid Valstugan KIcKI AlKhourI, 40, hovästare, Stockhol: Jag ska jobba på BBQ Steakhouse. Det är tredje året i rad so jag gör det under Aledalsveckan. Det är den bästa veckan på soaren o det är bra väder. Vi har bara uteservering så jag hoppas på sol. KEnT AhlqVIST, 60, generalsekreterare Frivilliga radioorganisationen, Mölndal: Jag ska tala o frivillig försvarsverksahet. Vad ska du gøra under aledals- Veckan? AnnA liljengren, 38, sociono, norrköping: Failjen och jag ska lyssna på politikernas tal. Vi åkte hit för att det är valår och vi är här i två veckor. KjEll ErIKSSon, 71, partner på Energeotek, Saltsjöbaden: Jag ska prata o geoterisk energi so kan lösa all världens energiproble. Det innebär att an borrar fe kiloeter ner i arken och utnyttjar jordens väre. Vår utställning heter Next Geo. ulrika PErSSon, 53, vetenskaplig rådgivare, Stockhol: Lyssna på partiledare och seinarier. Det är rent privat so jag är här. gattis gaore, 27, KCK event det är spännande att få följa allt direkt i valstugan Du har ansvar för Exressens valstuga i Aledalen. Vad ser du est fra eot under veckan? Alla partiledarutfrågningar so Niklas Svensson ska göra på scenen utanför valstugan. Det blir en rolig vecka och vi är förberedda för regnet ed arkis över scenen och tak över stolar och bord där vi serverar frukost och fika. hur har ni satt upp valstugan? Snickare har byggt den. Sedan har jag och tre till från itt företag sett till att allt annat funkar. Vi har roddat ed ljud och fixat så att caféer och hotell har fått tidningsställ där Expressen ska länas varje dag. Vi hjälps åt ed allt och jobbar so ett lag. Är ni förberedda för oväntade händelser? Ja, det gäller att vara flexibel o det väl händer något. Men jag känner ig säker på att inget händer. Det är tredje året so vi är här och gör detta. Jag hoppas på en lika rolig vecka so i fjol. Även o jag inte är politikintresserad privat är det spännande att få följa allt direkt i valstugan. linda FlooD stugfixare. gattis gaore ansvarar för Expressens valstuga.

5 söndag 29 juni 2014 Mediesvepet om AlMedAlen Gotlands Allehanda Lysande affär för Gotland Gotland tjänar allt er pengar på Aledalsveckan. Det rapporterar Gotlands Allehanda. På två år har antalet arkplatser under Aledalsveckan dubblerats, däred ökar intäkterna också kraftigt. Anita Klingvall, so har hand o arkupplåtelser på Gotland, berättar för GA o strategin: Jag började här i juni 2012 och då var Aledalsveckan redan planerad. Då tänkte jag att vi skulle se vad so händer o vi digitaliserar kartorna och sen expanderar strategiskt. Hur kan an använda er ark och skapa ett dynaiskt oråde? I fjol ökade arkplatserna från 80 till 125, i år ökar de ytterligare i antal och intäkterna beräknas till 3,4 iljoner kronor. Enligt Anita Klingvall kan intäkterna koa att gå till förbättringar vad gäller underhåll av parker, gator och torg i regionen. Dagens Media En sybol för deokratin Britt Stakston jobbade förra året ed kapanjen #sitteddawit so blev utsedd till Hetast i Aledalen och bidrog till att sätta fokus på kapanjen för att få hono frisäppt. Men efter sju år på PR-byrån JMW slutar Britt Stakston nu för att jobba på egen hand och få er kontroll över sina Stakston. uppdrag från början till slut. O årets kapanjer i Aledalen säger Britt Stakston: Jag tror att vi koer att få se en assa icketraditionella påverkansaktörer so tar plats. Aledalen betyder väldigt ycket, so en ötesplats, so en sybol för deokrati och det är något vi ska värna o. Aledalen är inte alls så exkluderande so det beskrivs i edia. DI Weekend Försiktig ed att ge svar Fredrik Reinfeldt gör en intervju ed DI Weekend inför Aledalen. Statsinistern klargör att an ska vara försiktig ed pengar. Men vill av någon anledning inte utveckla det vidare. På frågan o vad han skulle göra ed tio iljoner kronor, svarar han: So statsinister ska an Reinfeldt. vara försiktig ed att placera stora suor pengar. När DI Weekend ger hono några alternativ, so statsobligationer eller göa de i adrassen, svarar Reinfeldt igen: So sagt, so statsinister ska an vara försiktig ed pengar. Försiktig ed att svara också uppenbarligen. Till slut berättar han i alla fall o sitt livs sästa affär. En bostadsrätt so föll kraftigt i värde. Visby lördag Hundliv på pizzerian Ingen soarväre i Visby. Då är det skönt att krypa ner i husses tröja. Foto: sven lindwall 5 LÖFVEN, UTÖKA DIN LEDNING MED SNUSRÖSTER! 8 av 10 snusare tycker att den höjda snusskatten är ett dåligt förslag Resultatet är baserat på en Novus-undersökning på uppdrag av snusföretaget Skruf Snus AB. I undersökningen har personer svarat på frågor o snus. Undersökningen genofördes 5-10 juni.

6 6 EXTRA Hotet söndag 29 juni 2014 efter talet SvP vill börja sparka ut invandrare Expo: Det är en etnisk rensning Visby. Nazistiska Svenskarnas parti vill sparka ut invandrare enligt sist in, först ut -principen. De invandrare so inte accepterar det ska tvingas ut ed våld o så krävs. Det är något so polisen och yndigheterna får ta, säger Stefan Jacobsson, partiledare för Svenskarnas parti, till Expressen. Strax efter klockan sju i går kväll gick Stefan Jacobsson upp på Aledalsscenen för att hålla appellöte so partiet självt kallade det. Ett tiotal SvP-anhängare stod fraför scenen edan hundratals otdeonstranter buade och ropade nassesvin!. Vill ha ett hoogent land Enda kvinna bland SvP:arna var Rebecka Wilfridsdotter, so tidigare var gruppledare för partiet i Stockhol. Efter talet gav hon bloor till Jacobsson. All uppärksahet är väl positiv. Folk blir nyfikna. Även o det är lögner och negativa saker so sprids o oss, så är det ändå uppärksahet. Vårt nan sätts i tryck, folk får det inprintat och kanske söker och läser på själva o vad vår politik faktiskt står för. Partiet, so bildades ur inte ignorera de. För änniskor so koer i deras väg så är det här ett parti so kan ställa till ed ycket skada. MsvenskarnasMpartiMbildadesM M 2008.MFörstMunderMnanetMFolkMfrontenMefterMattMpartietMNationalsocialistiskMFrontMladesMned. MPartietMfickMettMandatMiMvaletM M Nationalsocialistisk Front, vänder sig eot att bli kallade nazister. Men i sitt tal betonade Stefan Jacobsson vikten av 00:27 01:17 ett etniskt hoogent sahälle. Grunden till ett fungerande sahälle är en hoogen befolkning, sa Jacobsson och tillade: Befolkningsutbytet so håller på att ske åste stoppas! Handlar o antal Efter talet berättade Stefan Jacobsson för Expressen vad partiet vill uppnå: Repatriering, det vill säga att sparka ut invandrare. Det handlar i slutändan o antal. Vi åste säkerställa att vi so folk... det finns ändå bara sju iljoner svenskar runto i världen. Det är ett ganska litet folk ed globala ått. Det är upp till oss att vi ska kunna bevara vårt folk. Därför åste det hana i första hand. Då 2010MefterMattMderasMdåvarandeM partiledaremdanielmhöglundmvaltsmm inmimgrästorpsmkounmfullmäkmtmige.m HanMförloradeMandatMetMefterMattM hanmflyttatmfrånmkounen. åste vi se hur långt en återvandringspolitik åste gå för att kunna säkerställa att vi har kvar ajoritetsbefolkningen. Ser de proble so finns Nordbor och andra västeuropéer är inga proble enligt SvP. Östeuropéer är oftast inte några proble bara de inte blir för ånga enligt Jacobsson. Det handlar o antal. Koer det en iljon polacker hit så är det klart att vårt sahälle koer att förändras efterso de blir en så betydande del av sahället. Men det är inte bland de vi ser de proble so finns i det ångkulturella sahället, de etniska konflikter so finns. Det är fräst från de utoeuropeiska länderna. Men o de här personerna inte går ed på det och säger att de vill stanna? Det är något so polisen och yndigheterna får ta. Daniel Poohl är vd för den antirasistiska stiftelsen Expo. Han säger att Svenskarnas partis politik handlar o etnisk rensning: MMiMvaletMiMhöstMställerMpartietMuppM imriksdagsvalet,m35mkounerm ochmsexmlandsting.m MGotlandsMregionstyrelse,MsoM M stårmbakomaledalsveckan,mvarm I aledalen David Baas text Det är etnisk rensning. Det handlar o genetik, alltså ve är svensk. Konsekvensen av detta är en for av etnisk rensning, att vissa änniskor beroende på det so de betraktar so en avgörande genuppsättning, ska ut ur landet för att rädda landet. Det är utan tvekan en etnisk rensning. Det var cirka tio personer från de so stod och lyssnade på talet. Ska an inte behandla de so ett ytterst, ytterst arginellt fenoen? Det är ett ytterst, ytterst arginellt fenoen när det koer till Aledalen. Men det är inte ett ytterst, ytterst arginellt fenoen när vi koer till vissa ställen runto i landet där de har avhoppade sverigedeokratiska kounpolitiker so sina företrädare. På vissa orter finns de i allra högsta grad närvarande, säger Cornelia Nordströ foto De BIlDaDeS Ur NaZIStISk rørelse Poohl och tillägger: Man ska negativamtillmattmsvpmskullemhållam talmfrånmaledalsscenen.mpolisenm enademdäreotmattmpartimetmharm rättmenligtmgrundlagenmattmhållam ötempåmallänmplats. Bevara v rt folk. Svenskarnas partis Stefan Jacobsson propagerade för att Sverige ska bli ett land ed hoogen befolkning.

7 söndag 29 juni 2014 EXTRA 7 MiSSNØjE. det var inte bara nazister i Visby i går, utan ånga visade sitt tydliga issnöje ed Svenskarnas partis politik. Foto: sven lindwall VARFØR DEMONSTRERAR DU? Petra nord, 38, Stockhol: Det är sorgligt att se de högerextreas frafart i Europa. Jag ville ed en värdig arkering visa att jag tycker det. Det är viktigt ed yttrandefrihet, en jag hade önskat att de fått tillstånd en annan dag i stället. Nu kan det uppfattas so att det är de so öppnar Aledalsveckan och det är fel. ENKÄT: DAVID BAAS FOTO: SVEN LINDWALL Channa Bankier, 67, hangvar: Jag är eot nazisen och deras hets ot folkgrupp. Svenskarnas parti hör inte hea i det deokratiska sahället. Det är förskräckligt att de har fått tillstånd på deokratins festivalplats. dror fejler grips igen VÆnd!

8 8 EXTRA söndag 29 juni 2014 Dror Feiler Greps igen Vänsterpartisten togs av polis för tredje gången på en ånad: Aktivisten och vänsterpartisten Dror Feiler greps av polis i Aledalen när Svenskarnas parti stod på scen. Tillsaans ed fyra andra aktivister förhördes han och bussades bort flera kiloeter från centru. Satidigt protesterade 200 otdeonstranter i Aledalen och tusentals besökare var salade i Östergravar strax utanför ringuren. Bara under den senaste ånaden har aktivisten och vänsterpartisten Dror Feiler, so kandiderade för Vänsterpartiet i Europavalet, gripits av polis vid tre tillfällen i saband ed deonstrationer där bland andra Sverigedeokraterna fraträtt. Inför talet av Svenskarnas parti på Aledalsscenen i går kväll ledde han ett par hundra otdeonstranter till polisens avspärrningar. Vi är ånga änniskor so vill uttrycka vår avsky, konstaterade han. Utanför ringuren pågick satidigt en folkfest under parollen Gotland för ångfald och edänsklighet ed ett tusental besökare. Kyrkklockorna ringde När nazisterna gick upp på scen arkerade också Svenska kyrkan geno att ringa i kyrkklockorna i protest. Ungefär hälften av Gotlands 92 edeltidskyrkor ringde i klockorna. Flera fallskärshoppare syntes satidigt på hilen över Visby för att protestera ot Svenskarnas parti. Störde ordningen En halvtie in i partiledarens tal greps aktivisten Dror Feiler för att ha stört ordningen, och kaos utbröt bland otdeonstranterna. Tillsaans ed fyra andra otdeonstranter fördes han till en polisbuss för förhör. Förnekade brott De ansåg att jag stört ordningen och försökt förhindra en allän saankost. Men jag förnekade brott. Jag hade inte gjort något olagligt, säger Dror Feiler efter att han släppts. Enligt Feiler utsattes han för

9 söndag 29 juni 2014 EXTRA 9 FØrhØrdes I en polisbuss. tillsaans ed fyra andra otdeonstranter fördes dror Feiler till en polisbuss för förhör. enligt Feiler utsattes han för isshandel av de polisän so grep hono. VarfØr deonstrerar du? RickaRd SödeRbeRg, 39, Malö: - Vi har en skyldighet att visa vilket sahälle vi vill ha. Uppe på scenen är tio förskräda dårar. Här nedanför står satidigt flera hundra underbara änniskor. charlotte WiktoRSSon, 70, Visby: - Jag är här för att jag inte tolerar nazister i vårt land. Det är förfärligt att de har fått tillstånd. Alla politiska partier här på Gotland sa nej - en polisen sa ja. Det är förfärligt. Jag har stora ärken på halsen isshandel av de polisän so grep hono. Jag blev gripen på ett sätt so är väldigt upprörande. Jag har nu stora ärken runt halsen. Det var obehagligt, säger han. Har gripits tre gånger Dror Feiler och de andra gripna kördes flera kiloeter utanför centru där de släpptes av. Vi fick ta oss tillbaka till stan själva. Det är för jävligt. De körde oss dit bara för att jävlas. du har gripits tre gånger den senaste ånaden koer du att fortsätta på det här viset? Ja, självklart. Jag koer inte att sluta deonstrera ot nazisen förrän nazisen försvinner. Satliga gripna släpptes i går kväll efter förhör, enligt Gotlandspolisen. I aledalen niklas svensson TexT sven Lindwall FoTo takiya niskala, 22, lund: - Jag är här ed organisationen Ung Minoritet so delar ut flyers so en del av vår kapanj. Vi bär alla sorgebindlar. Det är tråkigt att Svenskarnas parti får vara på en sådan här plats. dror Feiler postade en bild på Facebook på sina ärken på halsen. p hoppad. arhe haednaca, riksdagsledaot för Socialdeokraterna. s-politiker utsatt för rasistpåhopp arhe haednaca, riksdagsledaot för Socialdeokraterna blev i går kväll kallad för neger. Strax intill uren i Visby slängde ett gäng unga killar ur sig skällsord och uppanade socialdeokraten att åka he. det var väldigt obehagligt, säger arhe haednaca. Socialdeokraten Arhe Haednaca har koit till Visby för att vara ed under Aledalsveckan. På lördagskvällen, när han precis länat sitt hotell för att öta upp några kolleger på en restaurang blev han påhoppad. Jag hade planerat att se på fotboll och äta god at. I stället blev jag kallad för jävla neger och de sa åt ig att åka he, säger han upprört. Frågade o adressen Tidpunkten för händelsen inföll i saband ed Svenskarns partis tal i Aledalen och Arhe Haednaca tror att det kan ha varit några från partiet so gick på hono. Jag frågade de o adressen till restaurangen dit jag skulle. De var väldigt aggressiva och jag blev väldigt överraskad så jag länade platsen snabbt. Det var obehagligt, säger han och fortsätter: Att bli kallad neger eller svartskalle är inte första gången. Tyvärr vänjer an sig. Men det so gjorde ig extra arg var att det hände just i Aledalen, deokratins Mecka. Då blev jag besviken och arg. david Baas Linda flood annie reuterskiöld

10 10 söndag 29 juni 2014 Han lobbade åt vapenindustrin vapenlobbyist. Stefan Löfven försökte övertyga både Danark och Brasilien att köpa stidsflygplanet Jas 39 Gripen. S-ledaren Stefan Löfven bjöd in kolleger från Danark och vädjade till Brasiliens president visby. Socialdeokraternas partiledare Stefan Löfven spelade en central roll so vapenlobbyist när Jas 39 Gripen skulle säljas till Danark. So IF Metalls ordförande bjöd han sina danska fackvänner till fabriken där stridsflygplanet tillverkas, avslöjar tidningen Resué i dag. När fackföreningsfolk från ett grannland vänder sig till oss kan vi inte säga nej, konstaterar kanslichefen på Dansk Metal, Mikael Bay Hansen, i boken Lobbyistens loebog. Svenska vapenföretag tävlar just nu o att få sälja både stridsflyg och nya pansarvagnar till Danark. Senast nästa soar ska försvarsbeslut värda ellan 30 och 50 iljarder kronor fattas, enligt tidningen Resué. Satidigt so Stefan Löfven i dag håller sitt viktiga tal på Aledalenscenen på Gotland avslöjar tidningens reportrar Janne Sundling och Leif Holkvist att han so IF Metalls ordförande spelade en central roll i att övertyga Danark o att köpa Jas 39 Gripen. Flört ed Brasilien Stefan Löfven agerade också i vapenindustrins tjänst när Brasilien skulle välja nya stridsflygplan. Så sent so för fyra år sedan, i april 2010, vädjade han i ett brev till Brasiliens president Lula da Silva o att köpa Jas 39 Gripen från Saab. Den dåvarande Metallordföranden lovade jobb. I deceber 2013 eddelade Brasiliens försvarsinister att regeringen beslutat att köpa 36 Jas-plan från Sverige. Danskt besök på Saab Stefan Löfvens danska fackvänner skulle övertygas under ett besök på Saabfabriken i Linköping i februari De ko dit efter en inbjudan från IF Metall. Facktopparna hade tidigare tackat nej till inbjudningar från lobbyister o att besöka konkurrenternas fabriker, skriver Resué. Men när IF Metall bjöd in kunde de inte säga nej. Vi får ånga hänvändelser från lobbyister, so lovar guld och gröna skogar. Men när fackföreningsfolk från ett grannland vänder sig till oss kan vi inte säga nej, edger kanslichefen på Dansk Metal, Mikael Bay Resué avslöjar i dag Stefan Löfven so vapenlobbyist. Hansen, i boken Lobbyistens loebog. Efter besöket i fabriken där stridsflygplanet tillverkas bjöds danskarna på iddag och en oväntad gäst dök upp so lobbyist: Stefan Löfven. Vi fick inforation o Saabs industriella saarbete ed danska företag och det har varit nyttigt, konstaterade ordföranden för Dansk Metal, Thorkild E Jensen, efteråt. Men besöket övertygade ändå inte danskarna. Fackförbundet tog i stället ställning för Lockheed Martins Joint Strike Fighter, JSF. Soaren 2010 sköts det danska försvarsbeslutet upp en nu är processen återupptagen. Och Stefan Löfvens tidigare arbetsgivare, vapentillverkaren BAE Systes Hägglunds, hoppas få sälja 200 pansarvagnar. Socialdeokraternas partiledare har även tidigare agerat för den svenska vapenindustrin. När dåvarande statsinistern Göran Persson 1999 hjälpte Saab att sälja Jas till Sydafrika var Stefan Löfven, so internationell sekreterare i Metall, djupt insyltad i sörjningen av ANC, enligt Resué. Det är hyckleri Svenska Freds ordförande Anna Ek konstaterar att Socialdeokraterna förra året skärpte synen på vapenexport i saband ed partiets kongress. Många av gräsrötterna och partiets sidoorganisationer vill inte ha vapenexport. Men vi har inte sett någon osvängning i FFAKF Stefan Löfven spelade en central roll so vapenlobbyist. Jas 39 Gripen MJas 39 Gripen är ett fjärde generationens stridsflygplan so tillverkas av saab Ab. beslutet o det nya systeet togs i riksdagen Mi dag finns totalt 134 plan i det svenska flygvapnet. Mi april eddelade regeringen att Foto: robban andersson praktiken från partiledningen. I stället är Stefan Löfven noga ed att värna svensk vapenindustri. Det är hyckleri, säger hon till tidningen. Miljöpartiets försvarsexpert Peter Rådberg uttalar sig också o Stefan Löfvens uppdrag so vapenlobbyist: Att han varit lobbyist och vurar för den industrin får han lägga åt sidan när han leder landets största parti. Jag utgår från att han kan skilja på sina roller. Inga koentarer Stefan Löfven vill inte själv koentera sin roll i Saabs danska kapanj. Att han so IF Metalls ordförande diskuterade ed sin danska kollega påverkar inte en eventuell regeringsbildning, säger partiledarens pressekreterare Erik Nises till Resué. Niklas Svensson sverige bör köpa upp till 70 nya stridsflygplan av uppgraderad typ, så kallade super-jas, i stället för de 60 so regeringen tidigare beslutat o. MDe nya planen ska vara i drift från och ed 2023 och i inst 20 år. Källa: Försvarsakten, saab

11 Han är en av Sveriges första klassare på väg ot utanförskap. Du kan hjälpa oss att göra något åt det. Stöd våra projekt för unga i Sverige geno att spara i Idéer för livet-fonden eller geno att satsa lite av din tid på volontärarbete. Läs er på skandia.se/utanförskap. Under Aledalsveckan diskuterar vi bland annat skolans otacksaa roll och hur vi tillsaans kan bygga ett hållbart sahälle. Välkoen till våra intressanta seinarier i Skandias trädgård på Tage cervins Gata 3! MÅNDAGENS SEMINARIER I SKANDIAS TRÄDGÅRD Centru för Näringslivshistoria Historien utvecklar bilden av näringslivet. I Skandias trädgård finns även Bris, Rädda Barnen och UnIcef Sverige Rädda Barnen På lika livsvillkor kan sahället bryta barnfattigdoen? Skandia Idéer för livet Skolans otacksaa roll UNICEF Sverige Har företag ansvar för barns rättigheter? UNICEF Sverige Bröllop för barn kan de stoppas ed lagar? Läs er o våra seinarier på skandia.se/aledalen.

12 12 söndag 29 juni 2014 Här landar Löfven till glädjesiffror Ve kænner du størst FØrTroende FØr so statsinister? Opinionsföretaget Sifo har på uppdrag av PR-byrån Westander ställt frågan till väljare. MätnIngSPeRIoD Reinfeldt tappar sitt förtroende och S-ledaren koer i kapp Visby. Stefan Löfven är på väg att koa i kapp Fredrik Reinfeldt. I Sifos senaste förtroendeätning leder statsinistern över S-ledaren ed åtta procentenheter vilket är den lägsta siffran sedan opinionsföretaget började ställa frågan i aj Det avspeglar det läge vi har i politiken, ed en verklighet där vi ser arbetslöshet, fallande skolresultat och en krackelerande välfärd, säger Stefan Löfven. Opinionsföretaget Sifo har på uppdrag av PR-byrån Westander ställt frågan Ve känner du störst förtroende för so statsinister? till väljare juni. 45 procent av de tillfrågade svarar Fredrik Reinfeldt, edan 37 känner störst förtroende för Socialdeokraternas Stefan Löfven. Det är den insta skillnaden ellan de bägge statsinisterkandidaterna sedan Sifo började ställa frågan i aj När väljarna fick frågan i januari var skillnaden ellan Reinfeldt och Löfven 17 procentenheter, vilket alltså på fe ånader har er än halverats till 8 procentenheter. En tredjedels skillnad Jäför an ed noveber förra året, då Reinfeldt ledde ed Kent Persson. LöFven ReInFeLDt SKILLnaD Maj NoveMber juni januari juni procentenheter, är skillnaden nu bara knappt en tredjedel jäfört ed åtta ånader sedan. När Moderaternas partisekreterare Kent Persson tar del av ätningen svarar han geno att berätta hur lyckad han tycker att Reinfeldts politik är. Håller det han lovar Fredrik Reinfeldt har geno att hålla det han lovar byggt upp en starkt förtroende. Valet till hösten är en folkoröstning o arbetslinjen där Fredrik Reinfeldt och Alliansen är garanten i Sverige för att jobben blir fler. I åtta år har I ALedALen Karl-Johan Karlsson TexT Fredrik Reinfeldt och Alliansen lagt full fokus på jobben och ekonoin. Resultatet av det arbetet är högst sysselsättningsgrad ino EU och att Sverige har bland de starkaste ekonoierna i hela Europa. Det vill vi fortsätta ed, säger han. Stefan Löfven anlände till Visby vid i går efteriddag. Han gör en otsatt tolkning av siffrorna. När han får kännedo o resultatet från Sifos förtroendeätning drar han slutsatsen att det är regeringens politik so orsakar de fallande siffrorna. Cornelia Nordströ FoTo Fredrik Reinfeldt tappar förtroendet. Avspeglar läget i politiken Det avspeglar det läge vi har i politiken, ed en verklighet där vi ser arbetslöshet, fallande skolresultat och en krackelerande välfärd. Det åste ju också ärkas för den so leder regeringen. Vi har utvecklat vår politik successivt och har en heltäckande strategi för jobben, skolan och välfärden, så det syns nog också i de siffrorna, säger S-ledaren. VInner Ark Hos VÆLjArnA. Socialdeokraternas partiledare Stefan Löfven har vunnit ycket av väljarnas förtroende på bekostnad av statsinister Fredrik Reinfeldt.

13 söndag 29 juni och hær Ær hans vapen i kvællens tal alliansens førslag Till skattesænkningar ToTalT Se Stefan Löfvens tal live på Expressen.se. 00:27 01:17 Citerar Moderaternas protokoll: Det är lika bra att de berättar Visby. Här är tabellen so Stefan Löfven hoppas ska avgöra valet. Slaget står o skatterna. På en presskonferens i dag och i talet i Aledalen i kväll går han till stenhård attack ot Fredrik Reinfeldt och övriga alliansledare. Han citerar bland annat ur Moderaternas egna protokoll från partistäan i höstas. Moderaterna vill fortsätta sänka skatterna en säger något annat, hävdar Socialdeokraternas partiledare Stefan Löfven. När han i kväll kliver upp på Aledalsscenen skruvas tonläget upp och han anklagar alliansens partiledare för att ljuga o skatterna, kan Expressen avslöja. Socialdeokraterna har saanställt allianspartiernas skattebeslut på olika kongresser och enligt tabellen so offentliggörs på en presskonferens i Visby i dag har de i dag ett progra so innebär sänkta skatter ed ellan 70 och 100 iljarder kronor. Vill fortsätta sänka Trots att både statsinister Fredrik Reinfeldt och finansinister Anders Borg varit tydliga ed att inga nya skattesänkningar är aktuella koer Stefan Löfven att trua in budskapet i kväll. De vill fortsätta sänka skatterna och koer att göra saa sak so efter valet De vill sänka bolagsskatten, införa ett sjätte jobbskatteavdrag och ta bort värnskatten, sa S ledaren till Expressen när han anlände till Visby i går efteriddag. En tajingfråga Det är bara en tajingfråga nu. Allianspartierna bråkar sinseellan o do ska sänka skatterna 2015 eller o do ska vänta till 2016 eller Det är lika bra att do berättar. Moderaternas nya strategi presenterades av statsinister Fredrik Reinfeldt redan i oktober förra året. Då slog han fast att konflikten inför valet står EXPRESSEN Magdalena Andersson. ellan oförändrade skatter ot stora skattehöjningar ed en rödgrön regering. Nu gör jag bedöningen att det viktigaste är att hålla ordning på offentliga finanser. Det går först, sa statsinistern då. Krona för krona Några ånader senare, i februari i år, lanserades alliansens slogan krona för krona. Vi edverkar gärna till att lätta på beskattningen för vanligt folk so jobbar, en nu koer allt att finansieras, krona för krona, konstaterade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Socialdeokraternas ekonoisk politiska talesperson Magdalena Andersson, so utanar Anders Borg o finansinisterposten, enar att skattetabellen so presenteras i dag visar att de ideologiska skillnaderna i Sverige är stora. Upprörs av underskott Vi har i dag borgerliga partier so sänkt skatten ed 134 iljarder kronor och so vill sänka skatterna ed ytterligare hundra iljarder. O de får so de vill koer Sverige att bli ett annat land var och en får sköta sig själv. Under 2014 beräknas underskottet i de offentliga finanserna bli 87 iljarder kronor något so upprör Magdalena Andersson. Vi ser tydligt vilken prioritering de borgerliga partierna gör. Det är skattesänkningar so är viktigast när det koer till kritan. Det är så de vill förändra sahället. Det geensaa ska inskas. Niklas Svensson

14 14 söndag 29 juni 2014 Wallströ ut iskall. Margot Wallströ ifrågasätts ino partiet och lär inte bli aktuell för en inisterpost. Foto: VERONIKA LJUNG-NIELSEN De blir inistrar i höst VISBY. Margot Wallströ och en rad andra kända S-profiler får nobben av Stefan Löfven. Men Mona Sahlin är högaktuell för en inistercoeback, vid sidan av tre okända fratidsnan, kan Expressen i dag avslöja. Satidigt sågas Jonas Sjöstedt för att han utser egna inisterkandidater. Jag kan inte hindra folk från att göra det, de får roa sig ed vad de vill, säger Stefan Löfven. För tre år sedan var dåvarande S-ledaren Håkan Juholt övertygad o att han skulle bli statsinister i höst. I dag är han inte aktuell för något annat uppdrag än riksdagen, enligt Expressens källor. Andra kända S-profiler so får nobben av Stefan Löfven trots att de själva är intresserade av en coeback är förra justitieinistern Thoas Bodströ och förra EU-koissionären Margot Wallströ. Wallströ har vid flera tillfällen gjort klart att hon vill göra coeback. Redan i våras sa hon till Expressen att hon fått tillbaka lusten till partipolitiken : Nu ed en ny partiledare är det viktigt igen, och det känns roligt igen. Jag vill uttrycka itt stöd och itt starka förtroende för Stefan Löfven. Går inte he Härodagen skrev Dagens Industri att hon siktar in sig på posten so utrikesinister. Jag är intresserad av utrikespolitiken och har varit aktiv, bland annat geno FN-uppdraget, så det är klart att jag hoppas få vara delaktig i utrikesdebatten också, säger hon till tidningen. Men att så öppet fiska efter ett inisterjobb går inte he hos partiledningen. Margot Wallströ, so enligt Dagens Industri blev ångiljonär på uppdraget so EU-koissionär, ifrågasätts internt för jobbet so hon utfört för det koersiella Postkodlotteriet. Stefan Löfven (S). Jonas Sjöstedt (V). Statsvetarprofessorn Marie Deker vid Göteborgs universitet konstaterar att Wallströ varit borta länge från svensk politik och tror att partiledningen kan ha gjort sådana överväganden. Inte förvånande Malena Rosén Sundströ vid Lunds universitet förstår Stefan Löfvens tveksahet. Det är inte förvånande, då hon hållit distans från inrikespolitiken under lång tid. Hon är en otyckt person, en satidigt har väljarna inte sett henne i inrikespolitiken på lång tid, vilket ju kanske också är en anledning till att hon är otyckt... Tidigare finansinistern Pär Nuder och S-profiler so Sven- Erik Österberg och Thoas Östros är inte heller aktuella för inisterjobb. Det är däreot Stefan Löfvens företrädare Mona Sahlin. Hon hyllas av den nuvarande partiledningen för sitt tydliga engageang i kapen ot frälingsfientlighet och rasis, och är högaktuell för en coeback. Möjligen so deokratiinister eller integrationsinister. När Expressen frågar o hon är intresserad av en inisterpost o de rödgröna vinner valet, blir svaret: Ingen koentar. Statsvetaren Malena Rosén Sundströ konstaterar att Mona Sahlin väcker starka känslor och att det kan vara strategiskt sart av Stefan Löfven att ligga lågt ed huruvida hon är aktuell för en inisterpost eller inte. De Ær heta kandidater till inisterposterna Socialdeokraterna iljøpartiet VÆnSterPartiet MMagdalena Andersson MMikael Daberg MCarin Jätin MArdalan Shekarabi MAida Hadzialic MKatrin Stjernfeldt Jaeh MIbrahi Baylan MAnders Ygean MMorgan Johansson MVeronica Pal MYlva Johansson MJan Larsson MTobias Baudin MMatilda Ernkrans MAnnelie Hulthén MPeter Hultqvist MÅsa Westlund MToas Eneroth MHillevi Larsson KOMMENTAR: MStefan Löfven blandar ellan gaalt och nytt o han får chansen att utse inistrar efter valet i höst. Men den geensaa nänaren för kandidaterna är deras obrottsliga lojalitet ot hono och partiet. Håkan Juholts ödesdigra Jätin. isstag på den punkten ska inte upprepas. Stefan Löfven har dessuto redan lovat att inst hälften av statsråden i hans regering ska vara kvinnor och flera personer ska ha utländsk bakgrund. Andersson. MGustav Fridolin MÅsa Roson MPer Bolund MMaria Fer MHelene Öberg MMaria Wetterstrand MPeter Eriksson MLise Nordin MAnders Wallner MMehet Kaplan KOMMENTAR: MVid ett regeringsskifte blir Gustav Fridolin utbildningsinister och Åsa Roson iljöinister och resten är en förhandlingsfråga. Räkna ed tuffa, Fridolin. långa och hårda diskussioner. Språkrören lär inte låta Socialdeokraterna ensat styra över finansdeparteentet och utrikesdeparteentet. Per Bolund biträdande finansinister? Maria Wetterstrand biståndsinister? EXPRESSEN MJonas Sjöstedt MUlla Andersson MRosanna Dinaarca MLars Ohly MHans Lind MJens Hol MKarin Rågsjö MMalin Björk MAlice Åströ MIda Legneark MChristina Höj Larsen MBrittis Benzler KOMMENTAR: MVänsterledaren Jonas Sjöstedt har det inte lätt. Varken Stefan Löfven eller Miljöpartiets språkrör vill se hono eller hans partikarater i nästa regering. Men kandidater har han, och en av de är snart arbetslös förre partiledaren Lars Ohly so länar riksdagen i saband ed höstens val. Ohly skulle kunna bli kulturinister, en vilken tung inisterpost kan Löfven avstå till partiledaren?

15 söndag 29 juni 2014 sahlin in o Löfven får välja En post so till exepel integrationsinister skulle hon definitivt kunna passa på, och även vara en tillgång för partiet att ha. Statsvetarprofessorn Marie Deker är inne på saa linje. Hon har en stark legitiitet i dessa frågor, en det är också tufft att ha en före detta partiledare i regeringen. Okända fratidsnan Enligt Expressens källor vill Stefan Löfven satidigt fora ett nytt lag ed relativt okända fratidsnan. Inför Aledalsveckan presenterades tre av de under en pressträff i Stockhol: Ardalan Shekarabi, 35, riksdagsledaot so sitter i partiets verkställande utskott. Han var ordförande för Socialdeokraternas ungdosförbund, SSU, under åren och är utbildad jurist. Efter fiaskovalet 2010 var han en av ordförandena för partiets kriskoission. Aida Hadzialic, 27, kounalråd i Halstad. Utsågs redan so 23-åring, då hon var färdig jur kand, till kounal råd i Halstad. Hon hanade förra året på tionde plats när tidningen Veckans Affärer utsåg landets supertalanger. Katrin Stjernfeldt Jaeh, 40, finanskounalråd i Malö. Efterträdde Malös starke an Ilar Reepalu den 1 juli förra året so kounstyrelsens ordförande och finanskounalråd. Hon blev däred den första kvinnan so valts till stadens äktigaste politiska post. Det är tre profiler i svensk socialdeokrati so verkligen speglar fratiden, säger Stefan Löfven inför sitt fraträdande i Aledalen i kväll. Satidigt hävdar han att ingen uto han själv har en given plats i en socialdeokrat iskt ledd rege ring. O vi vinner valet blir jag I aledalen Niklas Svensson och de nobbas MMThoasMBodströ MMMargotMWallströ MMHåkanMJuholt MMSven-ErikMÖsterberg MPärMNuder M MMThoasMÖstros MMJanMEliasson Bodströ. regeringschef och då är det jag so ska utse inistrar. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt berättade nyligen i en intervju i Dagens Nyheter att det nu utses inisterkandidater i hans parti. Det pågår ett arbete i partistyrelsen där vi noinerar personer till statssekreterare och inistrar, något fler än vi tror att vi koer att få för att ha förhandlingsutrye Löfven irriterad Stefan Löfven blir uppenbart irriterad när han får höra att Sjöstedt utser inistrar. Jag kan inte hindra folk från att göra det, de får roa sig ed vad de vill. Men det är regeringschefen so utser regering. Och det arbetet har du inte börjat ed? Nej. Man åste vinna ett val först. De so börjar lägga tanken där borta begår saa isstag so idrottslag so funderar på o de koer till slutspel eller inte. Så Jonas Sjöstedt begår ett isstag här? Man ska aldrig lägga tanken för långt bort. Du åste alltid göra ditt bästa här och nu, och i nästa stund och i nästa. Gör an det Juholt. så blir slutresultatet det bästa, säger Stefan ven. Löf- Nuder. KOMMENTAR: InförMvaletM2010MvarMSocialdeokraternasMsloganM AllaMskallMed.M MenMnärMStefanMLöfvenMnuMläggerMsittMregeringspusselMärMfleraMavM demtyngstams-profilernamfrånmdenmtidenmintemlängremaktuella. ThoasMBodströMansesMhaMgåttMförMhårtMåtMpartikaraterMiMsinM avslöjandembokm2011,m InifrånM MMakten,Myglet,Mpolitiken,MochM MargotMWallströsMuppdragMförMPostkodlotterietMliggerMhenneM imfatet.m HåkanMJuholtMsitterMohjälpligtMfastMiM kylskåpet MpåMgrundMavM isstagenmhanmbegickmsompartiledare. ThoasMÖstrosMochMSven-ErikMÖsterbergMansesMhaMvaritMillojalaM ochmpärmnudermärmointresseradmavmenmcoeback. stekhet. Mona Sahlin är högaktuell för en inister post o Socialdeokraterna vinner valet i höst. Foto: ANDERS YLANDER HETA LISTAN ed politikreporter Niklas Svensson 1 2 Politiker ona sahlin, 57, tidigare partiledare (s) MMTrotsMständigaMhotMochMtrakasserierMvägrarMhonMgeMuppMkapenM otmfrälingsfientlighetmochmrasis.mundermveckanmdeltarmsahlinmim14m olikamseinarierm MoMalltMfrånMnäringsfrihetMochMpsykiatriMtillMdeokratihotMochMfratidensMarbetsliv.MIMdagMavslöjarMjagMattMhonMärMhögaktuellM förmenministerpostmomdetmblirmaktskiftemimhöst.mhetaremänmsåmkanmanm intemblimimaledalen.m Åsa Westlund, 38, tidigare eu-parlaenta riker (s) MMStatsvetarenMfrånMAnderstorpMharMunderMhöstenMochMvårenM utbildatsmavmblandmandramgöranmperssonmochmingvarmcarlssonm imsocialdeokraternasmstatssekreterarskolamochmkandiderarmtillm riksdagenmimhöstensmval.mutanmtvekanmenministerkandidat.mimdagm deltarmhonmimettmseinariumsomeu-koissionenmordnarmom vadmsomhändempåmeu-toppötetmtidigaremimveckan.m 3 Jessica Rosencrantz, 26, riksdagsledaot () MMDistriktsordförandenMförM MUFMiMStockholManländeM tillmvisbymredanmföremlunchm imgårm MochMärMtaggadMtillM tusen.mbesökermimårm AledalenMförMfeteM gångenmochmdeltarmimintem indremänmniompanelermdem närastemdagarna,mdem flestampåmmaritimmötesplatsmpåmhangatanm1.m UtsågsMförraMåretMtillMlandetsMfeteMsexigasteMkvinnligaMpolitikerMavMnyhetssajtenMNyheter24.MDenM utnäningenmkoenterademhonmedmorden:m DetM kännsmverkligenmhäftigt! 15

16 16 söndag 29 juni 2014 Har du en nyhet so platsar här? tipsa på: Mejla tips och bilder till Ss:a och s:a till MMKidMSeverinMbörjadeMskrivaMiMExpressenMredanMvidMstartenM1944MochMvarM expressen.se framtillmsinmdödm2000mhelamsverigesmkändisreporter.mnumärmdetmandramsom skriver,menmänetmärmdetmsaa:msåmochmstoramnyhetermomkäntmfolk. Och regnet det PartiledarenMblevMförsenad. VISBy. regnetmdetmbaramöserm Löfven sen på grund ner,msjöngmsiwmmalkvist.mochm Varför är du här innan hennesmgalamslagdängambeskrevm av viktproble... bästmlördagensmväder.mdemsom anländemtillmvisbymredanmimgårm aledalsveckan börjat? vändemnermungipornamochmsattem påmsigmsinamregnrockarm MdeMsoM koitmihågmattmpackamnermdem alltså. Bekantas Bekanta MMStefanM Löfvens plan var försenat ed cirka 20 inuter. S-ledarens pressekreterare ErikM Nises berättar att vikten var snedfördelad, vilket gjorde att an fick proble innan start. Och probleet uppstod - efter att Löfvens pressekreterare bytt plats. Nises. Jag bytte plats ed en liten tjej. Då började det. Det var lite lustigt, säger Nises till Expressen. Det är dock oklart o det var Nises vikt 90 kilo enligt egen utsago so orsakade obalansen. Fingervisning o att jag borde jogga lite på seestern, skriver Erik Nises på Twitter senare på dagen. UtsiktMfrånMförsenatMplan....edan Knutson också satt fast i flyg Även o vädret inte ser ut att bli fullt lika dåligt fortsättningsvis är det ändå regnskurar so väntar under veckan. I dag söndag inleds dagen ed uppehåll en efter lunch hopar sig regnolnen, enligt väderinstitutet Stor. Det finns en chans att Visby klarar sig på föriddagen när det drar in flera regnskurar över ön. Men efter lunch drabbas även stan av regnet, säger JohanMGroth, eteorolog. Soligt på torsdag Skurvädret håller sedan i sig ända fra till torsdag. Teperaturen är inte ycket att hänga i julgranen, kanske grader so högst. Men på torsdag blir det en oläggning av vädret och lite varare, uppeot 20 grader, och en riktigt solig dag. Soligt blir det även på fredag och lördag, säger Johan Groth. En so hade en logisk förklaring till det ihärdiga strilandet under gårdagen var CarlMBildt. Hilen gråter... När Expressens politiske reporter NiklasMSvensson twittrade lugnt o regnvädret, svarade Bildt kvickt: Hilen gråter över opinionsläget, finns ingen annan förklaring... Men utrikesinistern var optiistisk inför alliansens dagar i Aledalen senare i veckan. På frågan o det då blir ösregn hela veckan, svarade Bildt: Nejdå, allt koer att bli bättre. linda Flood MMStefanM Löfvens plan till Gotland var inte det enda so var försenat. SVT:s politiske koentator MatsMKnutsonM fick vänta en och en halv tie innan planet äntligen kunde lyfta ot ett blött Gotland. ELiSAbEThMMAr- MorSTEiN, 42, politikreporter på SVT: Det börjar i dag! Alla koer i dag. Då åste SVT vara på plats. FotBollsintresse ANdErSMPihLbLAd, 46, politikreporter på TV4: Jag ska vara ed i Nyhetsorgon okristligt tidigt på söndagsorgonen. Jag åste gå upp redan vid klockan sex. ilmarm reepalu, 70, före detta S-kounalråd i Malö: Jag ville inte issa atchen i kväll ellan Brasilien och Chile. I orgon (läs i dag, reds an) på vår dag så vill jag vara här på orgonen. Centerledaren AnnieMLööfM laddar inför Aledalen ed otion och träning. I går efteriddag postade hon den där bilden via twitter ed koentaren: Nu har jag varit ute & sprungit. I riktigt kuperad terräng. Och snabbare än sist. Let s rewrite rules, run #LikeAGirl. Paraplyet behövs nästan hela veckan Tid Söndag Måndag Tep Regn Tep Regn 11 C 0 12 C 0,1 15 C 0,6 14 C 1 15 C 2,6 16 C 2,3 13 C 0,7 13 C 0,5 Tid Tisdag Onsdag Tep Regn Tep Regn 10 C 0,2 10 C 0 13 C 1,2 13 C 0,2 15 C 1,2 15 C 0,9 13 C 1,4 13 C 0,8 Tid Torsdag Fredag Tep Regn Tep Regn 10 C 0 15 C 0 15 C 0 17 C 0 19 C 0 20 C 0 17 C 0 18 C 0 Men HÆr Blir det torrt!

17 söndag 29 juni 2014 Dagens lena ellin MMAftonbladetsMpolitiskaM koentatormlena MellinM landadempåmgotlandmredanm påmlördagen,mtrotsmattmhonm sagtmattmhonmintemgillerm Aledalsveckan. HärMsesMhonMihopMedMprkonsultenMHarald Ullan,M estmkändmsomtv4-spionenmochmförmattmförramåretm sattmsinmegenmbildmpåmtajtam tröjormsomhansmungam kvinnligamanställdamfickmham påmsig.m Dagens optiist LO:sMordförandeMKarl- Petter Thorwaldsson komtillmvisbympåmlördagskvällen,mutanmvarem sigmstövlarmellermregnkläder.m MJagMharMsettMycketM värre.menmgångmnärm Thoas ÖstrosMtaladeM varmhelampublikenm tvungnamattmståmuppem påmscen,mundermtaket.m HelaMAledalenMvarMettM havmavmregn,msägermhan. Dagens optiist Foto: lisa abrahasson/tt fortsätter ösa ner... Dagens trotsare 17 Deonstrerar ot nazister Lena MeLLin,M59,MstfMansvarigMutgivareMförMAftonbladet: MIMdagMharMjagMskrivitMutMenMAnnieM Lööf-intervju.MSenMskaMjagMtaMigMtillM otdeonstrationernamotmnazisterna.mjagmharmocksåmpackatmuppmsåm numärmjagmberedd. viktor barthkron ViKToR BaRTH-KRon,M28,MjournalistMochMkrönikörMpåM DagensMNyheter: -MÅttondelsfinalernaMbörjarMvidM18,MdetMärMviktigtMattMvaraM påmplatsmimgodmtid.msedanmharmjagmnaturligtvismnågramviktigamkonspirativamötenmellanm20mochm22,mnärmdetmärm speluppehåll. Hur klarar ni er i regnvädret? Har køpt støvlar HeLena GiSSén,MTV4,MvarMinteMförbereddMpåMovädretMiMAledalen:M MJagMharMhandlatMfleecetröjaMochM guistövlar.mnärmjagmkomtillmvisbym påmlördagsorgonenmåktemjagmdirektm ochmshoppade.mjagmhademparaplym edmigmenminsågmattmdetmintem räckte.m Fotbollsintresserade. Löfvens nöjda ed VM-kvällen i går MMStraxMföreMklockanM22MiMgårM kvällmkomsocialdeokraternasm partiledarem Stefan LöfvenMochMhustrunMUllaMtillbakaM tillm HotelM WisbyM efterm attm ham settm denm draatiskam fotbollsatchenmellanmbrasilienmochm Chile.M IM receptionenm öttem hanm LO:sM ordförandem Karl- Petter ThorwaldssonM -M ochm Expressen. MJagMharMhaftMenMbraMkväll,M konstateradem S-ledaren,M som ärm förstm utm som talarem påm AledalsscenenMiMkväll.M Karl-PetterM ThorwaldssonM hademocksåmsettmatchenmimfotbolls-vmmochmkonstaterademattm detm varm sköntm attm BrasilienM vann.m MAnnarsMhadeMfotbolls-VMM varitmslut,mermellermindre. VI S G... artisten Danny SaUceDo på Broa flygplats tidigt i lördags orse. Danny såg glad ut. o det var för att han var på väg till aledalen eller någon annanstans förtäljde inte hans in. Saucedo. Foto: sven lindwall ihopfællt paraply! GUSTaV FRiDoLin,M(MP),MochMdotternMSagaMhadeMfulltMuppMedMattMgöraMhandtryckMunderManifestationenMförMångfaldighetMochMedänsklighet.MSagaMhadeMklättMsigMförMrådandeMväderlek,MedanM pappamfridolinmnöjdemsigmedmattmhållamparaplyetmihopfällt.mm Foto: lisah silfwer/nyhetsbolaget KaRoLina PaLUTKo MacéUS,M MförfattareMochMjournalist,MhuttrarMM imregnet:m MMinMvara,Mlånga,MkoftaMvärer.M MenMjagMbordeMhaftMedMigMenM vindtätmjacka.mjagmpackademstövlarm enmdemärmintemsåmpraktiskamattm springamruntmedmellanmallamevent,m såmettmparmandramvattentåligamskorm hademvaritmbra.m enkät: DaViD BaaS, LinDa FLooD FoTo: SVen LinDwaLL Roson tog od till sig. Modigt och nödigt av språkrör på färja MMMiljöpartietsMspråkrörMÅsa Roson,MsoMtogMfärjanMfrånM NynäshanM tillm VisbyM im gårm efteriddag,mhörmtillmaledalensmodigare. EnM avm toaletternam obordm påmbåtenmgickmintemattmlåsa,mochm tillm dem andram ringladem sigm köernamlånga.m SpråkröretM rycktem dåm uppm dörrenm tillm denm ratadem toaletten.mochmslappmdäredmståmochm vänta.

18 150 ansikten Bekantas Bekanta 18 söndag 29 juni 2014 Kryssa i & räkna hur ånga av att hålla koll på M M Politiker, journa lister, PRkonsulter och proffstyckare. niklas svensson har listat 150 nan du ska hålla M M Här är gänget so salas för en utkik efter i vilet. gigantisk branschfest i Ale dalen. M M Expressens politiska reportrar M M Hur ånga lyckas du se under veckan? M Karl-Johan Karl-Johan Karlsson och Kryssa i och räkna! Karlsson. M niklas svensson. M MIKAEL DAMBERG, 42, gruppledare i riksdagen (S). Spås bli näringsinister vid ett eventuellt aktskifte i höst. Spås bli näringsinister M ANNA KINBERG BATRA, 44, gruppledare i riksdagen (M). Är ed i spekulationerna o Reinfeldts efterträdare so M-ledare. Frågar du henne får du garanterat inte veta o hon är sugen på jobbet. ROBERTA ALENIUS, 36, presschef hos Reinfeldt. Alltid ett steg M bako statsinistern. En av hans viktigaste rådgivare. Reinfeldts viktigaste rådgivare MARKUS UVELL, 42, vd för Tibro. M Rattar den ytospunna tankesedjan på Kungsgatan. M GUSTAV FRIDOLIN, 31, språkrör (MP). I år är det inte han so talar för Miljöpartiets räkning en han lär ändå synas både i vilet och i edierna. Syns i både vilet och edierna NIMA SANANDAJI, 32, internationellt uppärksaad debattör och författare. Höll en gång M i tiden i Aledalens est välbesökta efterfester. Sitter i flera paneler under veckan. Fyller 33 i orgon. THOMAS MATTSSON, 42, chefredaktör på Expressen. M Deltar i en rad seinariu i Aledalen. Sänder live-podd ed konkurrenten Jan Helin. Käpar även i år för Dawit Isaak. PM NILSSON, 46, politisk redaktör på Dagens Industri. M Har det senaste året återigen blivit en tung röst bland de politiska opinionsbildarna. Politisk opinions bildare PETER WOLO- DARSKI, 36, chefredaktör på Dagens Nyheter. so chefredaktör för M dn ed ett förflutet so chef för tidningens ledarsida är han en självskriven aktfaktor i Visby. TORBJÖRN NILSSON, 33, politikredaktör på Fokus. M Stjärnreportern firar o en vecka att Aledalsveckan är slut och sin egen födelsedag. Går på djupet när andra bara snuddar vid ytan. JAN LARSSON, 46, valgeneral (S). Stefan Löfvens M strateg är geniförklarad internt, en har inte lyckats lyfta siffrorna. Står bako ånga av de tunga S-utspelen. MARIA ABRAHAMSSON, 50, riksdagsledaot (M). Kaxig, kontroversiell och M karakteristisk frisyr. Kaxig och kontroversiell EWA BJÖRLING, 53, handelsinister (M). Koer till M Aledalen för att prata o den fratida tillväxtkontinenten Afrika och frihandelsförhandlingarna ellan EU och USA. MARTIN ÅDAHL, 44, chefsekono i Centerpartiet. Alliansens attack- M terrier. Börjar och slutar dagen ed att rasa ot oppositionen. Rasar ot oppositionen TOVE LIFVENDAHL, 40, politisk chefredaktör på SvD. Den före detta M Muf-ledaren är tillbaka i opinionsbranschens hetluft efter att ha tagit över rodret på svenskans ledarredaktion. HANS LINDE, 35, riksdagsledaot (V). Snygg, begåvad M och ständigt kritisk ot Carl Bildt. Ständigt kritisk ot Carl Bildt GUSTAV KASSELSTRAND, 27, förbundsordförande för SDU. Kaxig SDU-ledare M so inte räds för att bråka ed Jiie Åkessons och partiledningen. Kaxig SDU-ledare

19 Bekantas Bekanta söndag 29 juni 2014 vilarna lyckas du se i veckan? 19 MATHIAS KALLIO, 44, affärsorådeschef på Talentu. So ansvarig för gästlistan under DJ Battle är han utan tvekan en av Aledalens äktigaste personer. PETER SANTESSON, 40, opinionsanalyschef på Deoskop. Basar över siffrorna so alla politiker pratar o. MARIE SÖDERQVIST, 46, vd på Livsedelsföretagarna. Tidigare politiske krönikören på Expressen basar nu för atbranschen. Opinionsanalyschef på Deoskop ERIK ULLENHAG, 41, integrationsinister (FP). I ständigt bråk ed Sverigedeokraterna. En av kandidaterna att ta över efter Björklund när han avgår. CATHARINA ELMSÆTER- SVÆRD, 48, infrastrukturinister (M). Många enar att hon är Moderaternas nästa partiledare. Moderaternas nästa parti ledare MARIA WETTER- STRAND, 40, tidigare språkrör (MP). Miljöpartiets förra språkrör so blev journalist och debattör och nu skriver krönikor o sina partikarater. När hon inte koenterar snooker. SA ROMSON, 42, språkrör (MP). Miljöinisterkandidaten håller tal på Aledalsscenen på onsdag och lär ha nya iljö- och kliatutspel ed sig till Gotland. MAGDALENA ANDERSSON, 47, ekonoisk-politisk talesperson (S). Har i år lyckats ed konsttricket att locka en av världens hetaste ekonoer, Thoas Piketty, till Aledalen. MARGIT SILBERSTEIN, 64, politisk koentator på SVT:s Aktuellt. Analyserar och bevakar svensk politik på bästa sändningstid. Politisk koentator i Aktuellt LENA EK, 56, iljöinister (C). Slåss ot MP för att äga iljöfrågan. Kan bli en nyckel spelare nästa år o alliansen sitter kvar, då det är kliattoppöte i Paris. LEIF PAGROTSKY, 62, exinister (S). Den tidigare kulturinistern sågs ett år planka in på Donners brunn en sen natt. Mingla kan han, det vet vi sen tidigare. Professionell inglare IBRAHIM BAYLAN, 42, utbildningspolitisk talesperson (S). Ex-skolinistern passerar varje kväll Donners brunn och skätar ed bekanta. Vill bli utbildningsinister, en utanas av Fridolin. GÖRAN GABRIELSSON, 51, iitatör. Göran Persson, Carl Bildt eller Mats Knutson. För att bara näna några. Iitatören och Aledalsprofilen Göran Gabrielsson har ånga ansikten och röster. LENA MELLIN, 59, politisk krönikör på Aftonbladet. En av Sveriges est respekterade och erfarna politiska journalister. Erfaren politisk journalist STEFAN LØFVEN, 56, partiledare (S). Statsinisterkandidaten vill bilda regering ed Miljöpartiet en förföljs satidigt av både Jonas Sjöstedt och Gudrun Schyan. Plågas av en allt er tilltagande intern debatt o varför S inte lyfter. ERIC SUNDSTRÖM, 40, chefredaktör för Dagens Arena. Socialdeokraternas inforella chefsideolog är inte rädd för att sticka ut hakan och peka på elefanten i ruet när alla andra i partiet låtsas so det regnar. ANNE EKBERG, 44, pressekreterare hos Stefan Löfven. Följer S-ledarens varje steg under Aledalsveckan. Löfvens ständige följeslagare GUDRUN SCHYMAN, 66, talesperson (FI). Feinisens försvarare nöjer sig inte ed ett aledalstal utan håller låda på donners plats varje dag. du kan inte issa henne. inte denna vecka heller. STEFAN ATTEFALL, 53, civil- och bostadsinister (KD). Kan få en er fraträdande roll under valrörelsen när alliansen ska gå till val på bostadsreforer. Jobbar hårt på att etablera begreppet attefallshus. KARL-PETTER THORWALDSSON, 49, LO-ordförande. Har drivit facket åt vänster och pressar Stefan Löfven i tid och otid ed sina utspel. Vad har han i rockären i år? ELISABETH THAND RINGQVIST, 42, vd för Företagarna. Maud Olofssons tidigare kanslichef sågs ett år springa okring i Visby ed sin stora cello. Nuera slåss hon för företagarnas villkor. YLVA JOHANSSON, 50, riksdagsledaot (S). Arbetsarknadspolitisk och jäställdhetspolitisk talesperson för Socialdeokraterna. Syns förodligen hand i hand ed aken och tidigare finansinistern Erik Åsbrink. ALEXANDER BARD, 53, artist, författare, politiker och tv-profil. Först folkpartist, sedan centerpartist och nu piratpartist. Mångsysslaren Bard byter parti so han byter bransch. ERIK BLIX, 57, journalist, skådespelare och satiriker. Prograledaren och koikern har i ånga år frågat ut partiledarna under Aledalsveckan. Frågar ut partiledarna i Aledalen Fler vilare vænd!

20 20 Bekantas Bekanta söndag 29 juni 2014 Kryssa i & räkna hur ånga av Vana vilare ERIK NISES, 30, pressekreterare hos Stefan Löfven. Före detta kvällstidningsjournalist so finns vid chefens sida så fort vederbörande länat hotellruet. VERONICA PALM, 41, riksdagsledaot (S). Har flera år i rad tagit sig in på Expressens snyggastlista. Mästare på radikala utspel so får stor uppärksahet. VIKTOR BARTH KRON, 28, journalist på DN. En av få journalister so kan hantera politisk satir utan att det blir skäskudde fra. En av få so kan hantera politisk satir MIKAEL ODENBERG, 60, före detta försvarsinister (M). Den tidigare försvarsinistern so blev generaldirektör för Svenska Kraftnät har alltid något giftigt att säga o sina gala inisterkollegor. PETTER STORDALEN, 51, hotellagnat. Mångiljardär och debattör so älskar Visby och Gotland delvis på grund av iljonerna so han tjänar på att hyra ut ru på Wisby hotell under Aledalsveckan. ARON ETZLER, 41, partisekreterare (V). Mannen bako Jonas Sjöstedts fragångar i opinionen. Mannen bako Jonas Sjöstedts fragångar HANNA WAGENIUS, 25, Cuf ordförande. Ungdosförbundsordföranden so tycker att sexköpslagen borde avskaffas - och att cannabis borde få säljas i särskilda systebolag. NICLAS LÖVKVIST, 46, VD och grundare av PRbyrån Agency. Har ett finger ed i spelet oavsett o det gäller ihjälcyklade fåglar, nya snusdosor eller VM i kyssar på Donners plats. LINDA NORDLUND, 27, förbundsordförande för Liberala ungdosförbundet. Kallar sig för både liberal, feinist och integritetsaktivist. Har ett gott öga till Västafrika och hiphop. Liberal, feinist och integritetsaktivist CARL BILDT, 64, utrikesinister (M). Bagdad, New York, Ulan Bator, Bryssel eller Visby utrikesinistern bloggar och twittrar för glatta livet var han än befinner sig. PETER HULTQVIST, 55, Socialdeokraternas försvarspolitiska talesperson. Inget chartroll, en känd i partiet so ytterst kopetent. Känd so kopetent FREDRIK REINFELDT, 48, statsinister (M). Syns oftast proenera till och från Wisby hotell. Hans tal är en given höjdpunkt. Blir det en salad landsfader eller en taggad stridshingst so står på scen? PETER NORMAN, 56, finansarknadsinister (M). Regeringens doldis deltar i hela elva seinariu under veckan. Regeringens doldis ANNIE LØØF, 30, partiledare (C). Centerledaren och näringsinistern bjöd förra året in sina allianskarater till Maraö för att grilla korv. Det lär hon inte göra o i år. JOHAN PETRÉ, 32, festfixare. Han saknade en invigningsfest och bestäde sig för att själv fixa en. Därför står han i dörren i kväll när portarna slås upp till Strands veranda. MARIANNE DJUDIC, 54, PR konsult och delägare i Taste PR. Vieldrottningen och PRkvinnan syns förstås även i årets Aledalsviel. Vieldrottningen CLAES DE FAIRE, 35, chefredaktör för Resué. Säger alltid att han inte ska återkoa till Aledalen nästa år. Återkoer alltid till Aledalen nästa år. LINUS BYLUND, 36, stabschef hos Jiie Åkesson (SD). Viker inte från SDledarens sida under Aledalsveckan. Ständigt vid Åkessons sida BRIT STAKSTON, 52, ediestrateg och PRkonsult. Leder även i år den direktsända webb-tv-showen Godorgon Aledalen, i år tillsaans ed journalisten Martin Schibbye. TOMAS TOBÉ, 36, riksdagsledaot (M). Moderaternas påläggskalv i den viktiga skolfrågan. Kan stjäla posten so utbildningsinister från Jan Björklund o alliansen lyckas sitta kvar. CARIN JÆMTIN, 49, partisekreterare (S). Det viskas nu o att Socialdeokraternas partisekreterare kan bli utrikesinister i en rödgrön regering. Kan bli utrikesinister MAGNUS LJUNGKVIST, 44, borgarrådssekreterare i Stockhols stad (S). Lyckas ed konststycket att jobba för Socialdeokraterna på dagen och stå so oberoende proffstyckare i tv på kvällen. JIMMIE KESSON, 35, partiledare (SD). På turnén geno landet inför EUvalet öttes han av protestaktioner. I Aledalen brukar det gå lugnare till. Kan ötas av protester ELISABETH MARMORSTEIN, 42, politisk reporter på SVT. Mångårig politisk reporter ed näsa för nyheter. MARIA RANKKA, 38, vd på Stockhols Handelskaare. So nybliven kolunist på SvD:s ledarsida stärker hon sin roll so politisk opinionsbildare. Nybliven kolunist TOMAS RAMBERG, 55, politisk koentator, SR:s Ekot. Tidigare var han fruktad so utfrågare i Ekots lördagsintervju. Nu analyserar han politikerna i stället, fortfarande i Ekot. TOBIAS BILLSTRØM, 40, igrationsinister (M). Har under andatperioden gjort upp ed Miljöpartiet o invandringspolitiken och dansat på scen under DJ Battle.

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Äntligen mötesplatsen för oss chefer är tillbaka!

Äntligen mötesplatsen för oss chefer är tillbaka! Foru för fragång Äntligen ötesplatsen för oss chefer är tillbaka! Välkoen att inspireras, stiuleras, reflektera och våga er... Vi ses den 8-9 septeber! DRIVANDE MÄNNISKOR OCH ENGAGERADE INNOVATÖRER Välkoen

Läs mer

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden 2006-04-18 Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Det digitala valet juni 2014 Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

Almedalsopinion. Maj 2013

Almedalsopinion. Maj 2013 Almedalsopinion Maj 2013 3. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Almedalsopinion 2013 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2013? För en intresseorganisation 45% Politiskt förtroendevald

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Stockholm. vid vägs ände?

Stockholm. vid vägs ände? Stockhol vid vägs ände? (/l )> s: l av Peter Egardt Stockhol kan bli centru i världens est dynaiska tillväxtregion. Men inte o de so vill bygga urar runt staden får so de vill. Tyvärr är den ivrigaste

Läs mer

Bakgrund. Mattias Rådström Vice President Global Social Media & PR

Bakgrund. Mattias Rådström Vice President Global Social Media & PR #Matprat i Almedalen Electrolux sociala mediebarometer om matprat under Almedalsveckan Datum: 1 juli 2014 Mattias Rådström, VP Global Social Media & PR Bakgrund Vi är glada att presentera Electrolux barometer

Läs mer

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan!

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan! Tänkvärt Vedträn och brinnande hjärtan! En av änsklighetens största och viktigaste bedrifter var att uppfinna effektiva sätt att göra upp eld och att hålla elden vid liv. Men Gud väntar fortfarande på

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten

Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten Båt ed dubbla slag och sal planande botten ed liten bottenresning Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten Här presenteras ett banbrytande otorbåtskoncept

Läs mer

Svensk Energi 1(7) Fastställd av Svensk Energis Markgrupp 2014-08-27, att tillämpas senast fr o m 2014-11-15 POLICY MARKÅTKOMST

Svensk Energi 1(7) Fastställd av Svensk Energis Markgrupp 2014-08-27, att tillämpas senast fr o m 2014-11-15 POLICY MARKÅTKOMST Svensk Energi 1(7) Fastställd av Svensk Energis Markgrupp 14-08-27, att tilläpas senast fr o 14-11- POLICY MARKÅTKOMST Historik I ars 01 förnyades det raavtal Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svensk

Läs mer

Bakgrund. Mattias Rådström Vice President Global Social Media & PR

Bakgrund. Mattias Rådström Vice President Global Social Media & PR #Matprat i Almedalen Electrolux sociala mediebarometer om matprat under Almedalsveckan Datum: 30 juni - 4 juli 2014 Mattias Rådström, VP Global Social Media & PR Bakgrund Vår matprats-baromenter ger dig

Läs mer

Har du under dagen ändrat, lagt till eller tagit bort information från hårddisken bör du göra en säkerhetskopiering. Samma sak gäller för disketter.

Har du under dagen ändrat, lagt till eller tagit bort information från hårddisken bör du göra en säkerhetskopiering. Samma sak gäller för disketter. 32 Kapitel 2 Allän IT-Kunskap 8 Säkerhetskopiering Det priära när det gäller säkerheten för den inforation so är lagrad i datorn är säkerhetskopiering. Det innebär att du tar en exakt kopia av den lagrade

Läs mer

Globalt experiment under KEMINS ÅR. Saltvatten

Globalt experiment under KEMINS ÅR. Saltvatten Globalt experient under KEMINS ÅR Saltvatten I det här dokuentet finns en beskrivning av Saltvattenuppgiften, so är en del av det globala experientet so genoförs under KEMINS ÅR 2011. Nästan allt vatten

Läs mer

Almedalsopinion. April 2011

Almedalsopinion. April 2011 Almedalsopinion April 2011 1. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Bas: 388 svar Almedalsopinion 2011 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2011? Bas: 388 svar För en organisation

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44 REPORT Author Mia Lindros Phone +46 10 5 25 44 Mobile +467036889 E-ail ia.lindros@afconsult.co Date 01/07/2015 Project ID 709533 Client Östra Göinge Koun, Linnea Widing Trafikbullerutredning Hanaskog ÅF

Läs mer

Frågeformulär angående din hälsa

Frågeformulär angående din hälsa Frågeforulär angående din hälsa Dagens datu: Aktuella sypto Sjukhistoria Personuppgifter Nan: Personnuer: - Arbete/Sysselsättning: Vikt: kg Längd: c Har Du under de seneste 5 åren kontrollerats eller behandlats

Läs mer

NUTIDSTEST JANUARI 2012

NUTIDSTEST JANUARI 2012 NUTIDSTEST JANUARI 2012 Block 1 Fråga 1 Den 21 januari var det tio år sedan det mest uppmärksammade hedersmordet i Sverige begicks. Vad hette flickan som mördades? 1 Fadime Sahindal x Abbas Rezai 2 Pela

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Din Individuella Graviditetsplan. Barnmorskegruppen Öresund

Din Individuella Graviditetsplan. Barnmorskegruppen Öresund Din Individuella Graviditetsplan Barnorskegruppen Öresund BASUTBUDET För er inforation se vår hesida Rutinbesök Vecka 6-9 Hälsosatal Vecka 9-12 Inskrivning Vecka 11+0 -> 13+6 CUB ( 33) Vecka 18 Rutin ultraljud

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datu Diarienuer Marie Öberg 2015-02-25 OSN-2015-0092 Osorgsnänden Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut jl SoL och LSS Förslag till beslut Osorgsförvaltningen

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler.

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler. Stockhol 2014-02-27 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2014-007 PM1 Buller och vibrationer vid 2 Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras ett nytt kontorshus. En ny detaljplan håller på att tas fra för orådet

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 23 23 april, noveber, 2010 2009 Plats och tid Folketshus i Halden, 23 april, 2010 kl. 09.00 12.30 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun Siv

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN TRÅKIGASTE

Läs mer

Stanford University 2009/2010. Palm Drive

Stanford University 2009/2010. Palm Drive Stanford University se kth @ ng lia ky Pal Drive K uo -Y un Li an. g 2009/2010 Redan från början när jag började på KTH tänkte jag på utlandsstudier so utbytesstudent, en riktigt vart visste jag inte riktigt.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser ANSÖKAN o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser 1(5) Ansökan avser 1 Nytt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

www.stockholm2070.se Hur framtidssäkrar vi vårt Stockholm? Visionsstudie för stockholm år 2070

www.stockholm2070.se Hur framtidssäkrar vi vårt Stockholm? Visionsstudie för stockholm år 2070 2 7 www.stockhol27.se Hur fratidssäkrar vi vårt tockhol? Visionsstudie för stockhol år 27 3.2 TOCKHOLM BefOLKning i MiLjOner 1. 2.1 +1.1 195 198 21 24 27 Befolkningen koer att öka ed drygt en iljon invånare

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

LABORATION 5 Aberrationer

LABORATION 5 Aberrationer LABORATION 5 Aberrationer Personnuer Nan Laborationen godkänd Datu Assistent Kungliga Tekniska högskolan BIOX 1 (5) LABORATION 5: ABERRATIONER Att läsa i kursboken: sid. 233-248, 257-261, 470-472, 480-485,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA TT-Lines årliga trendrapport: SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA Tema: Bilsemester med barnen, Polen som resmål & mat under semestern Tredje årgången Rapport 2014 Presenteras av TT-Line i samarbete med

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Det är gott att äta, roligt att röra på sig och skönt att sova!

Det är gott att äta, roligt att röra på sig och skönt att sova! Folkhälsans rapporter 3/2012 i Österbotten och Åboland 2009 2011 Det är gott att äta, roligt att röra på sig och skönt att sova! Slutrapport, 2012 Projektledare Erika Fogelberg Innehåll Utgivare: Folkhälsans

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

2013-05-21. Begäran om planbesked för del av kv Ormen. Dnr KS 2012-444 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

2013-05-21. Begäran om planbesked för del av kv Ormen. Dnr KS 2012-444 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Utdrag ur protokoll fört vid saanträde ed kounstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 173 Begäran o planbesked för del av kv Oren. Dnr KS 2012-444 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Jubileumsdagen Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Program 12.00-13.00 Inledning med invigningstal av Mona Sahlin och Mikael Damberg 13.00-14.15 Storstadsseminarium

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

(S)veket mot industrin

(S)veket mot industrin (S)veket mot industrin Inledning Sverige har byggts starkt genom en framgångsrik industri och produktion som skapat arbetstillfällen runt om i hela landet. Nu utmanas detta av en allt hårdare internationell

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

Hållbarhets redovisning 29 62

Hållbarhets redovisning 29 62 Hållbarhets redovisning 29 62 Hållbar utveckling för Svenska Spel 30 Övergripande strategier 32 Geensaa värderingar 32 Exepel på spelansvarsåtgärder 34 Intressentanalysen 36 Ekonoiskt ansvar 38 Affärsetik

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

By ggfelsrapporten Q2 2014

By ggfelsrapporten Q2 2014 B y g g fe ls r ap po rt en Q 2 2 0 14 Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie. I genomsnitt

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Blanketten skickas till: RÄDDNINGSNÄMNDEN adshuset, 261 80 Landskrona Tfn. 0418-470 700 Ansökan o förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Reseguide till London

Reseguide till London Reseguide till London Alla nödvändigheter för din London resa Nicholas Harrison Vill du åka till London utan att spendera allt för mycket pengar? Denna guide hjälper dig boka alla nödvändigheter för en

Läs mer

RFSU I ALMEDALEN 2015

RFSU I ALMEDALEN 2015 #fampol RFSU I ALMEDALEN 2015 Foto: Purple Sherbet Photography/Flickr Temat under veckan är familjepolitik. Vad är en familj? Hur påverkar lagar/regler reproduktion och relationer? Vad är dina erfarenheter

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012 Budgetförhandlingar Skattesänkningar för pensionärer förhandlas Som ni förmodligen noterat så skriver DN i dag om att kd släpper kravet på pensionärsskattesänkningar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun PM 1 (5) Eik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.co Datu 2014-02-25 Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103,

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 5 mars 2010 NORRBOTTEN Nya IT-jobb till Luleå Ungefär 2 000 personer arbetar idag vid olika IT-företag i Luleå. IT-företag arbetar med datorer, internet och mobil-telefoner.

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-11-12 Plats: Parken, Kårallen Närvarande: Thea Almgren, Erik Arvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller,

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer