VI SKA VARA BÄST PÅ DET VI GÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI SKA VARA BÄST PÅ DET VI GÖR"

Transkript

1 VI SKA VARA BÄST PÅ DET VI GÖR Det här är EuroMaint Rail

2 VD HAR ORDET Tiden går fort. De senaste åren har det gått väldigt fort inom tågbranschen. Förr i tiden hette allt SJ, oavsett om det gällde ostmackor på tåget, stationer eller tågunderhåll. Och från att ha varit ett bolag utan konkurrens har Euromaint nu fått sällskap av andra bolag som vill underhålla samma tåg som vi. Konkurrensen är bra. Konkurrens innebär att vi varje dag måste göra vårt yttersta och leverera högsta säkerhet och kvalitet till rätt pris. Och vi måste göra det bättre än våra konkurrenter. Vi måste helt enkelt vara bäst på det vi gör, oavsett var vi jobbar inom Euromaint. Som medarbetare ska du kunna lita på att du har tydliga krav på dig och en aktiv chef som bidrar till den gemensamma dialogen och samarbetet. Du som jobbar på Euromaint ska känna dig utmanad, varje dag. För att vi ska kunna vara kundens förstahandsval, även i framtiden, måste Euromaint vara ett stabilt, lönsamt bolag med nöjda kunder och medarbetare, samtidigt som det växer. Det kräver att vi alla hjälper till, att vi agerar på ett bra sätt och arbetar på ett smart sätt. Det kräver också att vi samarbetar, inom gruppen såväl som med övriga delar av verksamheten. Vi är beroende av varandra för att kunna leverera och det innebär att vi måste arbeta tillsammans. Och sist, men inte minst, att vi alla engagerar oss och på ett konstruktivt sätt säger vad vi tycker. På så sätt kan vi skapa ett ännu bättre företag. Vi har höga ambitioner. Vi ska bli den ledande, oberoende leverantören av underhållstjänster på tågunderhåll. Vi ska dessutom bidra till att göra tåg till framtidens miljövänliga transportslag. Vi kan påverka resenärernas val av ressätt genom att göra vårt yttersta för att tågen ska komma ut i tid. Ett försenat tåg under vargavintern innebär hundratals genomfrusna resenärer på de svenska perrongerna. Några av passagerarna kanske väljer flyget eller bilen nästa gång de ska resa, och godset kanske styrs om till lastbil. Det ska vi göra vårt yttersta för att förhindra och det gör vi genom att vara bäst på det vi gör, vad vi än gör. Den här broschyren sammanfattar vad som krävs av oss för att vi ska kunna nå våra mål. Den beskriver vad som krävs för att vi ska bli det vi vill vara bäst på det vi gör. Trevlig läsning Ove Bergkvist, VD Euromaint Rail 2

3 TÅGUNDERHÅLL Underhåll A och O för tillförlitliga och säkra tåg Det är viktigt att tågen är säkra, hållbara och tillgängliga när de behövs. För att tågen ska fungera krävs regelbundet underhåll. Generellt underhåll Tåget underhålls enligt den underhållsplan som hör till tågen. Det kan också göras för att förbättra tågens prestanda. Underhållet anpassas till de tider då behovet av vagnar i trafik är som lägst. Brister åtgärdas enligt plan och i dialog med kunden. Komfort Det ska vara bekvämt att åka tåg. Passagerarvagnarna kontrolleras och underhålls regelbundet. Bland annat repareras innerdörrar, säten, glödlampor, toaletter och luftkonditionering. Kompetens Det är av yttersta vikt att de tåg som rullar på rälsen är säkra. Underhåll utförs av skickliga reparatörer och tekniker. Vissa arbetsmoment kräver att den som utför arbetet är certifierad. Motorer, boggier och hjul De bärande och drivande delarna av tåget utsätts för mycket slitage. Renovering och underhåll genomförs därför regelbundet. Underhåll i verkstad Största delen av underhållet görs vid en verkstad. Där görs även större renoveringsarbeten, både av kompletta tåg och av specifika delar. Vid verkstäderna finns även lager med reservdelar. Underhåll på plats Ibland krävs underhåll på annan plats än vid en verkstad. Då kommer mobila serviceteam dit fordonet befinner sig. I fält kan både enklare och mer avancerat underhåll genomföras. 3

4 OM OSS Kort om EuroMaint Rail Från att ha varit en del av statliga SJ till att bli ett privatägt bolag. Euromaint har gjort en fantastisk resa de senaste åren och vi ska fortsätta att utvecklas för att bli ännu bättre på det vi gör. Vår målsättning är att bli den ledande oberoende leverantören av underhållstjänster inom spårtrafikbranschen i Europa. Euromaint bedriver sin verksamhet genom dotterbolaget Euromaint Rail och ägs av investmentbolaget Ratos. Fakta om EuroMaint Rail Euromaint bildades år 2001 Bolaget har sitt ursprung i SJ Ägs av Ratos som är ett av Europas största börsnoterade ägarföretag Verksamhet i fem länder Cirka anställda varav cirka reparatörer och tekniker Euromaint omsätter cirka MSEK (2011) VD: Ove Bergkvist Här finns vi Euromaint Rail är ett europeiskt underhållsbolag som har sin bas i Sverige och Tyskland. Men verksamheten har ett nät av verkstäder och finns sammanlagt i fem länder: Sverige, Belgien, Lettland, Nederländerna och Tyskland. 4

5 ORGANISATION Vår organisation Euromaint Rail bedriver sin verksamhet i fyra affärsområden: Passagerare, Gods (Tyskland), Arbetsmaskiner och Komponenter. Oavsett affärsområde är vårt grundläggande erbjudande detsamma; kompletta underhållslösningar som maximerar kundernas investeringar i spårburna fordon. EuroMaint Rail Ekonomi och Finans Kommunikation HR Affärsutveckling IT QMS Inköp Passagerare Gods (Tyskland) Arbetsmaskiner Arbetsmaskiner Komponeter Komponenter Affärsområde Passagerare erbjuder främst ett komplett underhållskoncept till tågoperatörer som kör persontrafik på den svenska marknaden. Det handlar om allt från trafiknära underhåll till omfattande underhållsåtgärder, så kallade revisioner. Målet är att kundens fordon ska vara i trafik så stor del av tiden som möjligt. Affärsområdeschef: Ove Bergkvist (tf) Affärsområde Gods (Tyskland) har främst hand om underhåll av godsfordon på den tyska marknaden. Det handlar både om regelbunden service samt hjälp vid akuta skador. Affärsområdeschef: Josef Berker = representerad i bolagsledningen Affärsområde Arbetsmaskiner fokuserar på underhåll av arbetsmaskiner. Affärsområdet har främst verksamhet i Sverige men är i viss utsträckning även verksamma på den norska marknaden. Affärsområdeschef: Gustav Jansson Affärsområde Komponenter verkar främst i Sverige men har även kunder i Norge och Danmark. Affärsområdet arbetar med upparbetning och lagerhållning av komponenter, men också med materialförsörjning till alla typer av kunder. Affärsområdeschef: Ingela Erlinghult 5

6 STRATEGISK INRIKTNING Vår vision Många företag formulerar en vision som en del av sin affärsplan. Visionen är företagets långsiktiga målsättning. Den ska helt enkelt ge en bild av vad man vill att företaget ska vara i framtiden. Euromaint är Europas ledande oberoende leverantör av underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen. Vår mission Under senare år har miljöfrågan fått en allt större betydelse i samhället. Idag känner de flesta till att utsläppen från framförallt bil-, lastbils- och flygtrafiken har en negativ inverkan på klimatet. Och den spårburna trafiken är nästan helt utsläppsfri. Därför vill Euromaint arbeta för ökad spårtrafik i de länder vi verkar i. Euromaint ska bidra till att göra tåg till det självklara transportslaget för att möta framtida miljöutmaningar. 6

7 Det här vill vi vara Euromaint vill växa i både Sverige och övriga delar av Europa. För att vi ska kunna bli den ledande oberoende aktören inom tågunderhåll måste vi visa god lönsamhet så att vi kan växa av oss själva såväl som genom att köpa andra bolag. För att vi ska lyckas måste vi vara ett stabilt, lönsamt bolag med hög image och tillväxt. Stabilitet Tågen ut i tid varje dag Stabilitet innebär att vi är ett tydligt företag med tydliga roller. Vi håller en hög leveranssäkerhet och kvalitet. Som medarbetare har du goda möjligheter att utvecklas inom bolaget. Lönsamhet Vi kan utveckla vår verksamhet God lönsamhet innebär att vi både minskar våra kostnader och ökar våra intäkter. Vi har kontroll över våra avtal och gör därför inga förlustaffärer och tar inga överdrivna risker. Vi går med vinst vilket leder till att vi både har råd med investeringar och kan minska våra lån. Image Vi åtnjuter högt förtroende En god image får vi genom att stå för kvalitet, leverans och nytänkande oavsett om den som tittar på oss är kund eller leverantör, jobbar hos oss eller är en potentiell medarbetare. Kunderna känner ett högt förtroende för oss och vill ha oss som en partner. Tillväxt Vi växer i Norden och Europa Genom att vara ett stabilt bolag som har förutsättningar att utvecklas och som kunderna litar på kan vi växa från den starka marknadsposition vi har i Sverige och i Tyskland. Därigenom når vi vårt mål: att bli den ledande oberoende underhållsaktören i Europa. 7

8 FRÅN LÖFTE TILL LEVERANS EuroMaint Rail marknadens förstahandsval Att vara ledande innebär att vara marknadens förstahandsval. Det är en position som måste förtjänas. Det gör vi genom att lova och leverera kvalitet, leverans och nytänkande. Det löftet ska vi hålla. Varje dag. Våra kunder ska alltid kunna lita på oss. De ska veta att vi är bäst på det vi gör. Att låta Euromaint underhålla tågen innebär att man som kund alltid får hög kvalitet till ett attraktivt pris. Det Euromaint levererar ska skapa effektivitet, tillgänglighet och tillförlitlighet för våra kunder. Genom att vi håller det vi lovar växer kundernas förtroende för oss. Om vi dessutom är proaktiva och kommer med förslag på hur vi ytterligare kan förbättra livslängden och tillgängligheten på kundens fordon ökar vår konkurrenskraft och kunderna kan vara förvissade om att deras fordon är i trygga händer. Att hålla vad vi lovar bygger på att vi som arbetar inom Euromaint samarbetar och tar ansvar, både för vår egen del och för helheten. Kanske ser du en förbättringsmöjlighet, kanske ser du att en leverans håller på att missas och behöver räddas. Då är det inte bara din rättighet utan faktiskt även din skyldighet att komma till undsättning och förslag på hur vi kan förbättra vår verksamhet eller våra processer. Genom att vi alla står för kvalitet, leverans och nytänkande kan vi bygga långsiktiga relationer med våra kunder, där vi får förtroendet att fortsätta underhålla deras fordon. Våra kundlöften Kvalitet Leverans Nytänkande 8

9 Det här står vi för För att utveckla ett stabilt, växande och lönsamt företag med nöjda kunder och medarbetare krävs det att alla strävar mot samma mål. Samarbete och engagemang är av yttersta vikt och krävs för en lyckad leverans. Som medarbetare ska du veta vad som förväntas av dig. Du ska ha tydliga mål och krav på dig. Vi ska vara ett stabilt och lönsamt bolag med nöjda kunder och medarbetare samt en stadig tillväxt. Ett aktivt ledarskap, väl fungerande processer och rutiner genom öppen, ärlig och gemensam dialog ska förena vad vi vill vara och vad vi står för. Samarbete Jag förstår att helheten är viktigare än delarna och agerar utifrån detta. Jag bidrar till helhetens utveckling. Ansvarstagande Jag tar ansvar för mitt och mina kollegors arbete samt ser till att alla har rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Jag rättar till fel som uppstår. Bidragande Jag strävar efter att göra nytta och jag ser till att följa med i utvecklingen för att kunna göra ett bra jobb. Jag medverkar till ständiga förbättringar av verksamheten. Pålitlig För mig är ett löfte heligt. Mitt agerande påverkar både mina kollegor och våra kunder. Genom att hålla mina löften kan vi leverera det som förväntas av oss. Tåg ut i tid skapar förutsättningar för fler resenärer och mer gods på järnvägarna. På samma sätt kan uteblivna tåg innebära frusna resenärer och försenat gods vilket i sin tur kan leda till att resenärerna väljer ett annat färdsätt nästa gång de ska resa och att gods styrs om till exempelvis lastbil. Nu är det ditt uppdrag som medarbetare att bestämma dig för om du vill anta utmaningen som bolaget ger att vi ska vara bäst på det vi gör. Varje dag. Hög kvalitet och hög säkerhet Skulle du sätta dig i ett flygplan om du visste att en larmlampa lyste? Förmodligen inte. Som passagerare förlitar vi oss på att flygplansteknikerna gör ett bra jobb och ser till att det plan vi flyger med är säkert. Det samma gäller de tusentals tågresenärer som färdas med svenska tåg varje dag. Om en flygplanstekniker slarvar med sitt jobb kan det få ödesdigra konsekvenser. Det samma gäller vid underhåll av tåg. Därför släpper vi aldrig någonsin ut tåg som brister i säkerheten. Vi tummar aldrig på säkerheten. 7

10 MARKNAD Tåg en framtidsbransch När andra transportslag kämpar för att få ner sina utsläpp kan tågbranschen skryta med nästintill obefintlig inverkan på klimatet. Det lovar gott inför framtiden, när behovet av effektiva transporter med låg miljöpåverkan kommer att öka. Tåget är ett energieffektivt transportmedel. Trots dess stora vikt är friktionen mot rälsen liten, vilket innebär att det krävs relativt lite energi för att förflytta det. Dessutom drivs de flesta tåg av el vilket innebär minimala utsläpp av koldioxid. Förutom låg miljöpåverkan har spårburen trafik många andra fördelar: den är bekväm, säker och kan förflytta både många människor och stora mängder gods på kort tid. Därför är det inte så konstigt att den spårburna trafiken ökar i popularitet, år efter år. Som exempel har regional- och lokaltrafiken runt de svenska storstäderna ökat med över sex procent årligen de senaste 45 åren, och mer trafik betyder mer underhållsarbete. Den här utvecklingen innebär att Euromaint har goda förutsättningar att växa som företag. KONKURRENTER Avreglerad marknad gynnar EuroMaint Den spårburna godstrafiken inom EU är helt avreglerad och persontrafiken är långsamt på väg i samma riktning. Avregleringen innebär fri konkurrens, vilket gynnar Euromaint. En avreglerad gods- och passagerartrafik i Europa betyder att Euromaint kan slå sig in på närliggande marknader och få nya kunder. Konkurrensen som uppstår är bra för oss eftersom den tvingar vårt företag att hela tiden bli bättre. I Sverige har avregleringen kommit längst i Europa och vi kan konstatera att konkurrensen på den svenska marknaden för tågunderhåll har ökat. Ett exempel är att det norska underhållsbolaget Mantena, som ägs av statliga NSB, har etablerat verksamhet i Sverige. En annan tydlig trend är att tågtillverkarna i högre grad än tidigare konkurrerar om underhållet av tågen. Euromaint ska vara kundens förstahandsval, både vid garantiunderhåll av nya fordon och vid underhåll av äldre. Det blir vi genom att alltid vara bäst på det vi gör, och hålla det vi lovar kvalitet, leverans och nytänkande. 10

11 KUNDER Olika kunder men samma krav Euromaints verksamhet är uppdelad i affärsområdena Passagerare, Gods (Tyskland), Arbetsmaskiner och Komponenter. Oavsett kundernas behov är deras krav på service, kvalitet och tillgänglighet desamma. Inom Arbetmaskiner återfinns kunder som Infranord och Jernbaneverket. Tack vare en djup systemkunskap om maskiner kan Euromaint snabbt avgöra vilken typ av fel som uppstått vid akuta driftstopp. Komponenter erbjuder bland annat upparbetning och lagerhållning av komponenter till kunder som Alstom och Green Cargo. På passagerarsidan sköts underhållet för tågoperatörer som SJ och Veolia. För godstrafikkunder, exempelvis Green Cargo, Necco och DB, erbjuder Euromaint bland annat mobilt underhåll direkt på plats. Oavsett om det är en godsvagnskund eller personvagnskund ska vi hålla våra kundlöften. De ska alltid vara säkra på att vagnar och lok håller hög säkerhet och är tillgängliga som avtalat, säger Henrik Dagberg, strategichef på Euromaint. 11

12 KUND: TÅGKOMPANIET AFFÄRSOMRÅDE: PASSAGERARE Fjärrövervakning sparar pengar Tågkompaniet bedriver passagerartrafik i Bergslagen. Med hjälp av ett fjärrövervakningssystem från Euromaint effektiviseras underhållet av tågen. Det är ett av de mest kostnadseffektiva system av denna typ som jag har sett, säger trafikchefen Håkan Jarl. Snabb och smidig service är ett måste för Tågkompaniet. Det får företaget tack vare Euromaints duktiga reparatörer på verkstaden i Gävle. Våra fordon är till för att frakta människor och inte för att stå på verkstad. Det har Euromaint förstått. Numera fjärrövervakar Tågkompaniet sina tåg och kan på så sätt i förtid se vilka fordon som är i störst behov av underhåll. Vår uppdragsgivare Tåg i Bergslagen sparar mycket pengar på detta eftersom det går att köra mer trafik med ett mindre antal fordon. Jag hoppas att systemet kommer att förbättra tillförlitligheten på fordonen och därmed kan driftstörningarna minska ytterligare, säger Håkan Jarl. KUND: SL AFFÄRSOMRÅDE: ARBETSMASKINER Ökad driftsäkerhet för SL Sedan Euromaint tog över underhållet av Stockholm Lokaltrafiks arbetsmaskiner har de blivit mer tillförlitliga och driftsäkra. Vi har fått upp standarden rejält på våra fordon så Euromaint har gjort ett bra jobb, berättar Jan Söderberg, affärsförvaltare på SL. Stockholm Lokaltrafik (SL) har en äldre maskinpark som omfattar ungefär 120 olika maskiner som alla ser olika ut. Underhållet sker på SL:s tre verkstäder i Stockholmsområdet där Euromaint Rail huserar sedan Vi uppfattar Euromaint som en välorganiserad samarbetspartner. De har ordning och reda, både administrativt men även med det praktiska arbetet. Euromaints ambition är att vara ett nytänkande företag och det märks i praktiken. Ja, Euromaint har ambitioner och kommer med idéer. De är framförallt inte bakåtsträvande, säger Jan Söderberg. 12

13 KUND: JERNBANEVERKET AFFÄRSOMRÅDE: KOMPONENTER Jernbaneverket får vad de vill ha Euromaint moderniserar Jernbaneverkets tågdriftsomformare på verkstaden i Åmål. Euromaint har hög kompetens och lång erfarenhet av den här typen av arbete, säger Sigbjørn Røstad, projektledare på Bane Energi inom Jernbaneverket. Att köpa nya tågdriftsomformare, som används för att förse tågens kontaktledningar med ström, är en stor investering. Det är betydligt mer lönsamt och miljövänligt för Jernbaneverket, som är norska motsvarigheten till Trafikverket, att låta Euromaint bygga om de gamla omformarna. Euromaints servicetekniker jobbar dessutom på plats i Norge med felsökning, avhjälpande underhåll och driftsättning av omformare. De är professionella och yrkesmässigt duktiga. De är också ärliga med vad de kan och inte kan göra, och de tillmötesgår våra önskemål. Jag har bara goda erfarenheter av deras arbete, säger Sigbjørn Røstad. KUND: NACCO AFFÄRSOMRÅDE: GODS Snabb feedback med Euromaint Vagnoperatören Nacco hyr ut tankvagnar till olika stora internationella företag. Underhållet av vagnarna sker på Euromaints verkstad i Landskrona. Euromaint är både snabba, håller en hög servicenivå och står för det de lovar, säger Bo Engdahl, säljare på Nacco. Franskägda Nacco är inte så kända i Skandinavien, men stora på den europeiska godsmarknaden. Företagets tankvagnar fraktar bland annat propan, ammoniak och kemikalier. Det kräver extra noggrannhet och kunskaper vid underhållsarbetet. Man måste ha lite mer känsla när man jobbar med tankvagnar, och Euromaint har folk som kan detta. Nacco är mycket nöjd med Euromaint som samarbetspartner. Vi har en smidig kommunikation och får snabbt feedback. Det är mycket bra, säger Bo Engdahl. 13

14 ARBETA PÅ EUROMAINT EuroMaint bjuder på utmaningar Euromaint Rail är ett företag med högt i tak och som erbjuder medarbetarna både möjlighet att påverka sin arbetssituation och gå vidare till nya arbetsuppgifter. Alla ska känna sig utmanade i jobbet. Utmaningar går hand i hand med delaktighet, menar Euromaints HR-chef Lena Gellerhed. Vi vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i både sin egen arbetssituation och i det som händer Euromaint i stort. Vi vill också försöka skapa förutsättningar för att medarbetarna kan bidra till att nå både sina egna och företagets mål. Arbetsmiljön på Euromaint ska präglas av frihet under ansvar. Den ska präglas av en öppen, ärlig och gemensam dialog. Den som har en god idé ska alltid kunna föra fram den. Vi chefer ska alltid uppmuntra medarbetarna aktivt att komma med egna förslag, säger Lena Gellerhed. För att känna sig utmanad i jobbet ska medarbetarna kunna gå vidare till nya arbetsuppgifter om de vill. Därför har HR prioriterat att tydliggöra karriärmöjligheter inom företaget. Det ska vara tydliga karriärvägar både uppåt och åt sidan. En reparatör ska i samråd med sin chef kunna skapa en målbild att inom en viss tid exempelvis kunna bli lagledare eller verkstadschef. Euromaint är sammanfattningsvis ett bra ställe att arbeta på och som hela tiden lockar nya medarbetare. Många vill arbeta med tåg. Det är framtidens transportmedel och ligger helt rätt i tiden ur en miljöaspekt. Framöver kommer Euromaint behöva anställa fler duktiga reparatörer, ingenjörer med både bred teknisk kunskap och spetskompetens, samt skickliga affärsmän. Vi är mycket nöjda med den personal vi har idag men vi vill också fortsätta rekrytera medarbetare som bidrar till att vi når våra mål, säger Lena Gellerhed. Bernt rycker ut och hjälper kunderna Bernt Årehult jobbar som reparatör och servicetekniker inom affärsområde Arbetsmaskiner på Euromaints verkstad i Åmål. Bernt växlar mellan att arbeta på verkstaden och rycka ut för att hjälpa kunder i hela Skandinavien när deras maskiner krånglar. Han tycker att utmaningen i jobbet är att det hela tiden kommer nya maskiner och ny teknik som han måste lära sig. Man blir aldrig fullärd, konstaterar han. 14

15 Reparatören som blev kvalitetschef Från reparatör till kvalitetschef inom Euromaint. Men John Abbate har aldrig haft någon medveten karriärsträvan. Jag har snarare sett utmaningar och greppat tag i dem när de har dykt upp, berättar han. Direkt efter gymnasiet 1986, fick John Abbate jobb på verkstaden i Hagalund. Han började som reparatör och blev sedan även instruktör. I slutet av 1990-talet, när SJ delades upp i olika företag, hade han planer på att sluta som reparatör och vidareutbilda sig istället. Men innan jag kom så långt dök det upp ett erbjudande om att bli produktionstekniker i Hagalund som verkade intressant, och jag tackade ja. Sedan dess har John haft många olika roller inom företaget. Alltifrån projektledare och verkstadschef till sin nuvarande roll som kvalitetschef. Förändringsarbete har gått som en röd tråd genom hans arbetsliv. Det handlar hela tiden om att förändra till exempel beteenden och arbetssätt, och det är en stor utmaning. Människor är ofta trygga i det som de känner igen. Mikaela bytte lastbilar mot tåg Civilingenjör Mikaela Sundin är nybliven chef på avdelningen Produktionsteknik och Beredning inom affärsområde Passagerare vid Euromaints verkstad i Örebro. Mikaela kommer ursprungligen från lastbilsindustrin. Sedan ett par år tillbaka är det tågunderhåll som gäller. Först jobbade hon som produktionstekniker, nu är Men min utgångspunkt är att förbättringar kräver förändringar. Vad har du för tips att ge till den som skulle vilja gå vidare till andra arbetsuppgifter? Mitt tips är att man inte ska vara rädd för att anta utmaningar. Det finns ofta många fördelar med att gå vidare och bita tag i nya arbetsuppgifter. Förändringar berikar, säger John Abbate. hon chef på avdelningen Produktionsteknik och Beredning. För mig som chef är det en utmaning att få min grupp att fungera trots att alla har olika arbetsuppgifter, säger hon. 15

16 KOMMUNIKATION Kommunikation varför då? Allt kommunicerar. Det vi gör och det vi säger. Euromaints kommunikation ska stödja företagets mål och stärka företagets varumärke. En affärsmässig, ansvarstagande och tydlig kommunikation bidrar till att skapa en enhetlig bild av företaget. Det är viktigt att förmedla en tydlig och konsekvent bild av sin verksamhet. Många företag är duktiga på att kommunicera och skapar sig på det sättet ett försprång eftersom de lyckas lyfta fram sin verksamhet på ett positivt sätt. Men god kommunikation förpliktigar och kräver att man lyckas leva upp till förväntningarna och att medarbetarna lever som bolaget lär. Om vi säger att vi står för hög kvalitet och säkerhet så kräver det att vi alla, oavsett var vi jobbar, lever upp till detta. Om du använder dig av ett företag som i sin kommunikation påstår att kunden alltid är i centrum så förväntar du dig som kund att du kommer att vara det, säger Anne-Catherine Worth, kommunikationschef på Euromaint. När vi inte lever upp till de löften som kommunikationen förmedlar kan det skada bolaget och dess varumärke. För att nå framgång och bli Europas ledande leverantör av underhållstjänster måste vi vara duktiga på att lyfta fram vår kompetens och visa vad vi kan och på så sätt skapa ett starkt varumärke. Men det är viktigt att kommunikationen är rättvisande och konsekvent och det är kommunikationsavdelningens ansvar att säkra den. Kommunikation är viktig för att peka ut riktningen för bolaget, för respektive enhet och för medarbetaren. Så gott som alla vill bidra och göra nytta men då är det viktigt att man förstår vad man bidrar till och på vilket sätt man är en länk i den långa kedja som vår verksamhet består av. Där är chefen vår viktigaste kommunikatör. För att säkra att kommunikationen håller en tydlig linje har Euromaint en kommunikationspolicy som innehåller ramar och riktlinjer för all kommunikation, intern såväl som extern. Den gäller alla medarbetare på bolaget. En del i kommunikationspolicyn rör vår logtyp. Euromaints grafiska profil beskriver hur vi ska använda vår logotyp, våra färger och bilder. Bildspråk är väldigt starkt och skapar lätt känslor. Euromaint ska förknippas med kvalitet, leverans och nytänkande. Det måste gå igen i allt vi gör, från hela och rena uniformer till hur det ser ut i verkstäderna och från hur våra fakturor ser ut till vad vi säger i media, säger Anne-Catherine Worth. 16

17 Press och media Med press och media menas digitala, såväl som traditionella kanaler så som tidningar, radio och tv. Om du är aktiv på nätet eller har kontakt med journalister finns det lite du bör tänka på. Många människor är idag aktiva på nätet är det något man bör tänka på, som anställd på Euromaint, om man är aktiv på exempelvis sociala medier? Du ska alltid vara försiktig med det du skriver på internet. Det försvinner aldrig. Det du skriver där och i sociala media gör du i egenskap av privatperson, inte som medarbetare på Euromaint. Många skriver in i sin profil på exempelvis Facebook var de arbetar. Det är kul eftersom det signalerar att de är stolta över att vara en del av företaget. Men när de är aktiva och till exempel kommenterar en artikel på Aftonbladet så syns den informationen och läsaren förknippar skribenten med bolaget. Då blir denne automatiskt en företrädare för bolaget och måste rätta sig efter de riktlinjer vi har och den tystnads- och lojalitetsplikt som omfattar alla anställda på Euromaint. Vad ska jag göra om en journalist ringer mig och börjar ställa frågor om Euromaint? Om media tar kontakt med dig ska du be om journalistens namn och telefonnummer, vilken tidning/radio/tv de representerar och i vilket ärende de tar kontakt. Därefter ber du om att få återkomma till personen. Sedan tar du kontakt med kommunikationsavdelningen. Kommunikationsavdelningen utser talespersoner som uttalar sig för Euromaints räkning. Du kan ringa när som helst på dygnet i detta ärende. Telefonnummer till presskontakt hittar du under På jobbet, Kommunikation på intranätet. 17

18 I KORTHET EuroMaint Rail från A-Ö Adresser Adressuppgifter till alla orter på Euromaint hittar du på intranätet under Om EuroMaint. Agda Web Agda Web är det system vi använder vid tidregistrering samt för reseräkningar/ utlägg på Euromaint. Detta används av både verkstadspersonal och tjänstemän. Agda hittar du under Verktyg på intranätet. Användarmanual till Agda finns under På jobbet, Anställning och Lön. Betalkort Medarbetare kan ansöka om betalkort via företaget som ska användas för utlägg i arbetet eller under resor. Ansökan för Visa Business Card finns på intranätet under På jobbet, Resor och Planering. Man står själv som betalningsansvarig, företaget betalar årsavgiften. Ansökan lämnas till din chef. Chefsportalen Chefsportalen är ett verktyg för chefer. Den förser chefer med all praktisk information kring Euromaints HR-processer och riktlinjer. Chefsportalen ligger under Verktyg på intranätet. Conisio Här hanteras våra redovisande dokument. Läs mer om redovisande dokument i Dokumenthantering (A ) som du hittar via intranätet. Behörighet till Conisio får du av IT Servicedesk. Dator Ny dator beställs via din chef och enligt den rutin som IT-avdelningen tagit fram. Rutinen för detta hittar du under På jobbet och IT på intranätet. Digital företagspresentation Euromaint har en digital företagspresentation som du kan använda i olika sammanhang om du ska presentera bolaget. Presentationen ligger under Om Euromaint på intranätet och är uppdelad i olika avsnitt. Drogtester Euromaint drogtestar all nyanställd personal. Dessutom görs slumpmässiga drogtester på alla personalgrupper. Testerna sker utan förvarning men utan att kränka den personliga integriteten. EM News EM News är Euromaint Rails personaltidning. Den är utformad som en väggtidning och kommer ut en gång per månad. Som medarbetare kan du hitta den i lunchrummet, vid fikabordet, vid kaffeapparaten eller på intranätet. E-postsignatur Använder du din e-post i ditt arbete så har Euromaint ett enhetligt utseende på e-postsignaturen. Exempel på hur den ska se ut hittar du i Euromaints grafiska guide under Verktyg på intranätet. Fakturaadress Den är Euromaint Rail, Att: Ekonomiavdelningen, Box 1555, Solna. Ange ditt kostnadsställe, ditt namn och eventuellt inköpsordernummer som referens. 18

19 Fackliga organisationer Euromaint är medlem i Almega (bransch Spårtrafik) med gällande kollektivavtal med SEKO, TJ/SACO och ST. Medlemskapet innebär att man omfattas av de avtal som arbetsgivaren slutit med facken i frågor som rör exempelvis pensioner och arbetsskadeförsäkring. Flygresor Vid bokning av flygresor kontakta vår resebyrå American Express Business Travel i Malmö på När du ringer uppger du Euromaint Rail och ditt kostnadsställe. Om du är en frekvent resenär är det bra att fylla i en resenärsprofil hos resebyrån så att de har dina uppgifter. Du kan även få tillgång till en onlinebokning för att, via internet, själv boka flygresor och hotell. Kontakta Anna Eriksson för behörighet. Friskvård Euromaint tillämpar Skatteverkets regler gällande skattefri motion och bidrar med max 1000 kr per anställd och år till friskvårdsinsatser. Ersättning för friskvård registreras i Agda Web och attesteras därefter av din chef. Företagshälsovård Previa (Kinnekullehälsan för Åmål) används vid arbetsrelaterad vård och rehabilitering, bland annat hälsokontroller samt drogtester. Vid annan sjukdom ska ordinarie vårdcentral kontaktas. Hälsokontroller genomförs för personal som arbetar med trafiksäkerhet i verkstad. Kontakt med företagshälsovården går via närmaste chef eller HR. Försäkringar Anställda omfattas av följande försäkringar: eller SAF-LO planen) Föräldraledighet Vid föräldraledighet ska blanketten Ledighetsansökan (EM ) fyllas i och lämnas till närmaste chef. Föräldraledigheten är semesterlönegrundande i högst 180 dagar per förälder. Föräldralön Alla anställda inom Euromaint har rätt till föräldralön om denne är föräldraledig med rätt till föräldrapenning eller får havandeskapspenning. En förutsättning är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd. Lön utbetalas under högst fyra månader. Föräldralönen motsvarar tio procent av månadslönen. Grafisk guide Euromaints grafiska guide omfattar bland annat hur vi använder vårt märke, färger och bilder. Guiden finns tillgänglig digitalt och nås via Verktyg på intranätet. Hotell Hotell bokar du själv alternativt via resebyrån. Euromaint Rail har avtal med Elite, Scandic samt Maudes hotell i Solna. Du betalar hotellet själv med ditt företagskort, kontant eller eget privat kort. Sen får du ersättning via din reseräkning i Agda Web som du fyller i när du kommer hem. Man behöver inte använda sig av avtalshotellen. Om vi blir erbjudna andra alternativ som är billigare, kan dessa erbjudanden nyttjas. HRM-portalen HRM-portalen är en kompetensportal för medarbetare och chefer. Den stödjer bland annat utvecklingssamtal. Man kan även uppdatera personuppgifter. 19

20 Huvudkontoret Euromaints huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm. Här finns bland annat lönekontoret och ekonomiavdelningen. Hyrbil Vi har avtal med Europcar, hyrbil bokas antingen direkt hos Europcar eller hos vår resebyrå American Express Business Travel. Telefon till Europcar: Uppge kundnummer: Intranät Euromaints intranät dyker automatiskt upp när du startar din dator på morgonen. På intranätet hittar du både centrala och lokala nyheter, information om företaget, verksamhetsledningssystemet och mycket mer. IT Servicedesk Vid felanmälan på din dator eller på intranätet ring till IT Servicedesk på telefon: eller skicka e-post till: Kontorslandskap Vissa av oss arbetar i kontorslandskap vilket gör att vi måste visa hänsyn till varandra. Det är viktigt att alla tänker på hur vi agerar i ett kontorslandskap för allas trevnad. Kommunikationspolicy Euromaint har en kommunikationspolicy. Den innehåller ramar och riktlinjer vid intern och extern kommunikation. Kommunikationspolicy för EuroMaint (A ) hittar du i Styrande dokument på intranätet. Kostnadsställe Alla anställda har ett kostnadsställe. Detta används exempelvis om du bokar en resa eller beställer en ny dator. Ditt kostnadsställe hittar du under Styrande dokument, Ledning och Administration och sen Ekonomi. Ledighet Ansökan om ledighet kan göras både skriftligt eller muntligt efter överenskommelse med din chef. Din ledighet ska alltid registreras i Agda. Om du lämnar in en skriftlig ledighetsansökan använd då blanketten Ledighetsansökan (EM ). Blanketten hittar du bland Mallar och blanketter på intranätet. Läkarvård och läkemedel ersättning Medarbetare som varit anställd under minst sex månaders sammanhängande tid kan få ersättning för sjukvård med max 900 kr per kalenderår efter uppvisande av sjukvårdskvitto. Medarbetare som intagits för sjukhusvård erhåller ersättning med 70 kr per vårddygn efter uppvisande av kvitto. Kostnader för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskydd ersätts av Euromaint Rail med max 1800 kr per kalenderår. Ersättning betalas ut mot uppvisande av receptspecifikation. Eventuell ersättning för sjukvård och läkemedel registreras i Agda Web och attesteras därefter av din chef. Lön Lönen betalas ut innevarande månad. Avdrag och tillägg kommer månaden efter att de är rapporterade. Vid frågor kring lön kan du kontakta löneadministratör Ingalill Brinck, eller lönechef Johan Wallgren, Mobiltelefoner Mobiltelefon bekostad av Euromaint är avsedd för tjänstesamtal. 20

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

EuroMaint förenar nytänkande med lång

EuroMaint förenar nytänkande med lång euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Strategi och vision 3 SJ i samhället 10 SJ och Miljö 14 SJs medarbetare 22 Att skapa kundnytta 28 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2010

EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

NSB vill inte ha ett priskrig

NSB vill inte ha ett priskrig 8/2009 PERSONALTIDNING FÖR OSS I SJ AB SVERIGES BÄSTA PERSONAL TIDNING RIM 2007 En av SJs tuffaste konkurrenter i stor intervju: Vi vill bli en nordisk tågoperatör NSB vill inte ha ett priskrig KONKURRENS.

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett SJ AB ÅRSREDOVISNING 2005 Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett par studiekamrater som öppnat

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer