VI SKA VARA BÄST PÅ DET VI GÖR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI SKA VARA BÄST PÅ DET VI GÖR"

Transkript

1 VI SKA VARA BÄST PÅ DET VI GÖR Det här är EuroMaint Rail

2 VD HAR ORDET Tiden går fort. De senaste åren har det gått väldigt fort inom tågbranschen. Förr i tiden hette allt SJ, oavsett om det gällde ostmackor på tåget, stationer eller tågunderhåll. Och från att ha varit ett bolag utan konkurrens har Euromaint nu fått sällskap av andra bolag som vill underhålla samma tåg som vi. Konkurrensen är bra. Konkurrens innebär att vi varje dag måste göra vårt yttersta och leverera högsta säkerhet och kvalitet till rätt pris. Och vi måste göra det bättre än våra konkurrenter. Vi måste helt enkelt vara bäst på det vi gör, oavsett var vi jobbar inom Euromaint. Som medarbetare ska du kunna lita på att du har tydliga krav på dig och en aktiv chef som bidrar till den gemensamma dialogen och samarbetet. Du som jobbar på Euromaint ska känna dig utmanad, varje dag. För att vi ska kunna vara kundens förstahandsval, även i framtiden, måste Euromaint vara ett stabilt, lönsamt bolag med nöjda kunder och medarbetare, samtidigt som det växer. Det kräver att vi alla hjälper till, att vi agerar på ett bra sätt och arbetar på ett smart sätt. Det kräver också att vi samarbetar, inom gruppen såväl som med övriga delar av verksamheten. Vi är beroende av varandra för att kunna leverera och det innebär att vi måste arbeta tillsammans. Och sist, men inte minst, att vi alla engagerar oss och på ett konstruktivt sätt säger vad vi tycker. På så sätt kan vi skapa ett ännu bättre företag. Vi har höga ambitioner. Vi ska bli den ledande, oberoende leverantören av underhållstjänster på tågunderhåll. Vi ska dessutom bidra till att göra tåg till framtidens miljövänliga transportslag. Vi kan påverka resenärernas val av ressätt genom att göra vårt yttersta för att tågen ska komma ut i tid. Ett försenat tåg under vargavintern innebär hundratals genomfrusna resenärer på de svenska perrongerna. Några av passagerarna kanske väljer flyget eller bilen nästa gång de ska resa, och godset kanske styrs om till lastbil. Det ska vi göra vårt yttersta för att förhindra och det gör vi genom att vara bäst på det vi gör, vad vi än gör. Den här broschyren sammanfattar vad som krävs av oss för att vi ska kunna nå våra mål. Den beskriver vad som krävs för att vi ska bli det vi vill vara bäst på det vi gör. Trevlig läsning Ove Bergkvist, VD Euromaint Rail 2

3 TÅGUNDERHÅLL Underhåll A och O för tillförlitliga och säkra tåg Det är viktigt att tågen är säkra, hållbara och tillgängliga när de behövs. För att tågen ska fungera krävs regelbundet underhåll. Generellt underhåll Tåget underhålls enligt den underhållsplan som hör till tågen. Det kan också göras för att förbättra tågens prestanda. Underhållet anpassas till de tider då behovet av vagnar i trafik är som lägst. Brister åtgärdas enligt plan och i dialog med kunden. Komfort Det ska vara bekvämt att åka tåg. Passagerarvagnarna kontrolleras och underhålls regelbundet. Bland annat repareras innerdörrar, säten, glödlampor, toaletter och luftkonditionering. Kompetens Det är av yttersta vikt att de tåg som rullar på rälsen är säkra. Underhåll utförs av skickliga reparatörer och tekniker. Vissa arbetsmoment kräver att den som utför arbetet är certifierad. Motorer, boggier och hjul De bärande och drivande delarna av tåget utsätts för mycket slitage. Renovering och underhåll genomförs därför regelbundet. Underhåll i verkstad Största delen av underhållet görs vid en verkstad. Där görs även större renoveringsarbeten, både av kompletta tåg och av specifika delar. Vid verkstäderna finns även lager med reservdelar. Underhåll på plats Ibland krävs underhåll på annan plats än vid en verkstad. Då kommer mobila serviceteam dit fordonet befinner sig. I fält kan både enklare och mer avancerat underhåll genomföras. 3

4 OM OSS Kort om EuroMaint Rail Från att ha varit en del av statliga SJ till att bli ett privatägt bolag. Euromaint har gjort en fantastisk resa de senaste åren och vi ska fortsätta att utvecklas för att bli ännu bättre på det vi gör. Vår målsättning är att bli den ledande oberoende leverantören av underhållstjänster inom spårtrafikbranschen i Europa. Euromaint bedriver sin verksamhet genom dotterbolaget Euromaint Rail och ägs av investmentbolaget Ratos. Fakta om EuroMaint Rail Euromaint bildades år 2001 Bolaget har sitt ursprung i SJ Ägs av Ratos som är ett av Europas största börsnoterade ägarföretag Verksamhet i fem länder Cirka anställda varav cirka reparatörer och tekniker Euromaint omsätter cirka MSEK (2011) VD: Ove Bergkvist Här finns vi Euromaint Rail är ett europeiskt underhållsbolag som har sin bas i Sverige och Tyskland. Men verksamheten har ett nät av verkstäder och finns sammanlagt i fem länder: Sverige, Belgien, Lettland, Nederländerna och Tyskland. 4

5 ORGANISATION Vår organisation Euromaint Rail bedriver sin verksamhet i fyra affärsområden: Passagerare, Gods (Tyskland), Arbetsmaskiner och Komponenter. Oavsett affärsområde är vårt grundläggande erbjudande detsamma; kompletta underhållslösningar som maximerar kundernas investeringar i spårburna fordon. EuroMaint Rail Ekonomi och Finans Kommunikation HR Affärsutveckling IT QMS Inköp Passagerare Gods (Tyskland) Arbetsmaskiner Arbetsmaskiner Komponeter Komponenter Affärsområde Passagerare erbjuder främst ett komplett underhållskoncept till tågoperatörer som kör persontrafik på den svenska marknaden. Det handlar om allt från trafiknära underhåll till omfattande underhållsåtgärder, så kallade revisioner. Målet är att kundens fordon ska vara i trafik så stor del av tiden som möjligt. Affärsområdeschef: Ove Bergkvist (tf) Affärsområde Gods (Tyskland) har främst hand om underhåll av godsfordon på den tyska marknaden. Det handlar både om regelbunden service samt hjälp vid akuta skador. Affärsområdeschef: Josef Berker = representerad i bolagsledningen Affärsområde Arbetsmaskiner fokuserar på underhåll av arbetsmaskiner. Affärsområdet har främst verksamhet i Sverige men är i viss utsträckning även verksamma på den norska marknaden. Affärsområdeschef: Gustav Jansson Affärsområde Komponenter verkar främst i Sverige men har även kunder i Norge och Danmark. Affärsområdet arbetar med upparbetning och lagerhållning av komponenter, men också med materialförsörjning till alla typer av kunder. Affärsområdeschef: Ingela Erlinghult 5

6 STRATEGISK INRIKTNING Vår vision Många företag formulerar en vision som en del av sin affärsplan. Visionen är företagets långsiktiga målsättning. Den ska helt enkelt ge en bild av vad man vill att företaget ska vara i framtiden. Euromaint är Europas ledande oberoende leverantör av underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen. Vår mission Under senare år har miljöfrågan fått en allt större betydelse i samhället. Idag känner de flesta till att utsläppen från framförallt bil-, lastbils- och flygtrafiken har en negativ inverkan på klimatet. Och den spårburna trafiken är nästan helt utsläppsfri. Därför vill Euromaint arbeta för ökad spårtrafik i de länder vi verkar i. Euromaint ska bidra till att göra tåg till det självklara transportslaget för att möta framtida miljöutmaningar. 6

7 Det här vill vi vara Euromaint vill växa i både Sverige och övriga delar av Europa. För att vi ska kunna bli den ledande oberoende aktören inom tågunderhåll måste vi visa god lönsamhet så att vi kan växa av oss själva såväl som genom att köpa andra bolag. För att vi ska lyckas måste vi vara ett stabilt, lönsamt bolag med hög image och tillväxt. Stabilitet Tågen ut i tid varje dag Stabilitet innebär att vi är ett tydligt företag med tydliga roller. Vi håller en hög leveranssäkerhet och kvalitet. Som medarbetare har du goda möjligheter att utvecklas inom bolaget. Lönsamhet Vi kan utveckla vår verksamhet God lönsamhet innebär att vi både minskar våra kostnader och ökar våra intäkter. Vi har kontroll över våra avtal och gör därför inga förlustaffärer och tar inga överdrivna risker. Vi går med vinst vilket leder till att vi både har råd med investeringar och kan minska våra lån. Image Vi åtnjuter högt förtroende En god image får vi genom att stå för kvalitet, leverans och nytänkande oavsett om den som tittar på oss är kund eller leverantör, jobbar hos oss eller är en potentiell medarbetare. Kunderna känner ett högt förtroende för oss och vill ha oss som en partner. Tillväxt Vi växer i Norden och Europa Genom att vara ett stabilt bolag som har förutsättningar att utvecklas och som kunderna litar på kan vi växa från den starka marknadsposition vi har i Sverige och i Tyskland. Därigenom når vi vårt mål: att bli den ledande oberoende underhållsaktören i Europa. 7

8 FRÅN LÖFTE TILL LEVERANS EuroMaint Rail marknadens förstahandsval Att vara ledande innebär att vara marknadens förstahandsval. Det är en position som måste förtjänas. Det gör vi genom att lova och leverera kvalitet, leverans och nytänkande. Det löftet ska vi hålla. Varje dag. Våra kunder ska alltid kunna lita på oss. De ska veta att vi är bäst på det vi gör. Att låta Euromaint underhålla tågen innebär att man som kund alltid får hög kvalitet till ett attraktivt pris. Det Euromaint levererar ska skapa effektivitet, tillgänglighet och tillförlitlighet för våra kunder. Genom att vi håller det vi lovar växer kundernas förtroende för oss. Om vi dessutom är proaktiva och kommer med förslag på hur vi ytterligare kan förbättra livslängden och tillgängligheten på kundens fordon ökar vår konkurrenskraft och kunderna kan vara förvissade om att deras fordon är i trygga händer. Att hålla vad vi lovar bygger på att vi som arbetar inom Euromaint samarbetar och tar ansvar, både för vår egen del och för helheten. Kanske ser du en förbättringsmöjlighet, kanske ser du att en leverans håller på att missas och behöver räddas. Då är det inte bara din rättighet utan faktiskt även din skyldighet att komma till undsättning och förslag på hur vi kan förbättra vår verksamhet eller våra processer. Genom att vi alla står för kvalitet, leverans och nytänkande kan vi bygga långsiktiga relationer med våra kunder, där vi får förtroendet att fortsätta underhålla deras fordon. Våra kundlöften Kvalitet Leverans Nytänkande 8

9 Det här står vi för För att utveckla ett stabilt, växande och lönsamt företag med nöjda kunder och medarbetare krävs det att alla strävar mot samma mål. Samarbete och engagemang är av yttersta vikt och krävs för en lyckad leverans. Som medarbetare ska du veta vad som förväntas av dig. Du ska ha tydliga mål och krav på dig. Vi ska vara ett stabilt och lönsamt bolag med nöjda kunder och medarbetare samt en stadig tillväxt. Ett aktivt ledarskap, väl fungerande processer och rutiner genom öppen, ärlig och gemensam dialog ska förena vad vi vill vara och vad vi står för. Samarbete Jag förstår att helheten är viktigare än delarna och agerar utifrån detta. Jag bidrar till helhetens utveckling. Ansvarstagande Jag tar ansvar för mitt och mina kollegors arbete samt ser till att alla har rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Jag rättar till fel som uppstår. Bidragande Jag strävar efter att göra nytta och jag ser till att följa med i utvecklingen för att kunna göra ett bra jobb. Jag medverkar till ständiga förbättringar av verksamheten. Pålitlig För mig är ett löfte heligt. Mitt agerande påverkar både mina kollegor och våra kunder. Genom att hålla mina löften kan vi leverera det som förväntas av oss. Tåg ut i tid skapar förutsättningar för fler resenärer och mer gods på järnvägarna. På samma sätt kan uteblivna tåg innebära frusna resenärer och försenat gods vilket i sin tur kan leda till att resenärerna väljer ett annat färdsätt nästa gång de ska resa och att gods styrs om till exempelvis lastbil. Nu är det ditt uppdrag som medarbetare att bestämma dig för om du vill anta utmaningen som bolaget ger att vi ska vara bäst på det vi gör. Varje dag. Hög kvalitet och hög säkerhet Skulle du sätta dig i ett flygplan om du visste att en larmlampa lyste? Förmodligen inte. Som passagerare förlitar vi oss på att flygplansteknikerna gör ett bra jobb och ser till att det plan vi flyger med är säkert. Det samma gäller de tusentals tågresenärer som färdas med svenska tåg varje dag. Om en flygplanstekniker slarvar med sitt jobb kan det få ödesdigra konsekvenser. Det samma gäller vid underhåll av tåg. Därför släpper vi aldrig någonsin ut tåg som brister i säkerheten. Vi tummar aldrig på säkerheten. 7

10 MARKNAD Tåg en framtidsbransch När andra transportslag kämpar för att få ner sina utsläpp kan tågbranschen skryta med nästintill obefintlig inverkan på klimatet. Det lovar gott inför framtiden, när behovet av effektiva transporter med låg miljöpåverkan kommer att öka. Tåget är ett energieffektivt transportmedel. Trots dess stora vikt är friktionen mot rälsen liten, vilket innebär att det krävs relativt lite energi för att förflytta det. Dessutom drivs de flesta tåg av el vilket innebär minimala utsläpp av koldioxid. Förutom låg miljöpåverkan har spårburen trafik många andra fördelar: den är bekväm, säker och kan förflytta både många människor och stora mängder gods på kort tid. Därför är det inte så konstigt att den spårburna trafiken ökar i popularitet, år efter år. Som exempel har regional- och lokaltrafiken runt de svenska storstäderna ökat med över sex procent årligen de senaste 45 åren, och mer trafik betyder mer underhållsarbete. Den här utvecklingen innebär att Euromaint har goda förutsättningar att växa som företag. KONKURRENTER Avreglerad marknad gynnar EuroMaint Den spårburna godstrafiken inom EU är helt avreglerad och persontrafiken är långsamt på väg i samma riktning. Avregleringen innebär fri konkurrens, vilket gynnar Euromaint. En avreglerad gods- och passagerartrafik i Europa betyder att Euromaint kan slå sig in på närliggande marknader och få nya kunder. Konkurrensen som uppstår är bra för oss eftersom den tvingar vårt företag att hela tiden bli bättre. I Sverige har avregleringen kommit längst i Europa och vi kan konstatera att konkurrensen på den svenska marknaden för tågunderhåll har ökat. Ett exempel är att det norska underhållsbolaget Mantena, som ägs av statliga NSB, har etablerat verksamhet i Sverige. En annan tydlig trend är att tågtillverkarna i högre grad än tidigare konkurrerar om underhållet av tågen. Euromaint ska vara kundens förstahandsval, både vid garantiunderhåll av nya fordon och vid underhåll av äldre. Det blir vi genom att alltid vara bäst på det vi gör, och hålla det vi lovar kvalitet, leverans och nytänkande. 10

11 KUNDER Olika kunder men samma krav Euromaints verksamhet är uppdelad i affärsområdena Passagerare, Gods (Tyskland), Arbetsmaskiner och Komponenter. Oavsett kundernas behov är deras krav på service, kvalitet och tillgänglighet desamma. Inom Arbetmaskiner återfinns kunder som Infranord och Jernbaneverket. Tack vare en djup systemkunskap om maskiner kan Euromaint snabbt avgöra vilken typ av fel som uppstått vid akuta driftstopp. Komponenter erbjuder bland annat upparbetning och lagerhållning av komponenter till kunder som Alstom och Green Cargo. På passagerarsidan sköts underhållet för tågoperatörer som SJ och Veolia. För godstrafikkunder, exempelvis Green Cargo, Necco och DB, erbjuder Euromaint bland annat mobilt underhåll direkt på plats. Oavsett om det är en godsvagnskund eller personvagnskund ska vi hålla våra kundlöften. De ska alltid vara säkra på att vagnar och lok håller hög säkerhet och är tillgängliga som avtalat, säger Henrik Dagberg, strategichef på Euromaint. 11

12 KUND: TÅGKOMPANIET AFFÄRSOMRÅDE: PASSAGERARE Fjärrövervakning sparar pengar Tågkompaniet bedriver passagerartrafik i Bergslagen. Med hjälp av ett fjärrövervakningssystem från Euromaint effektiviseras underhållet av tågen. Det är ett av de mest kostnadseffektiva system av denna typ som jag har sett, säger trafikchefen Håkan Jarl. Snabb och smidig service är ett måste för Tågkompaniet. Det får företaget tack vare Euromaints duktiga reparatörer på verkstaden i Gävle. Våra fordon är till för att frakta människor och inte för att stå på verkstad. Det har Euromaint förstått. Numera fjärrövervakar Tågkompaniet sina tåg och kan på så sätt i förtid se vilka fordon som är i störst behov av underhåll. Vår uppdragsgivare Tåg i Bergslagen sparar mycket pengar på detta eftersom det går att köra mer trafik med ett mindre antal fordon. Jag hoppas att systemet kommer att förbättra tillförlitligheten på fordonen och därmed kan driftstörningarna minska ytterligare, säger Håkan Jarl. KUND: SL AFFÄRSOMRÅDE: ARBETSMASKINER Ökad driftsäkerhet för SL Sedan Euromaint tog över underhållet av Stockholm Lokaltrafiks arbetsmaskiner har de blivit mer tillförlitliga och driftsäkra. Vi har fått upp standarden rejält på våra fordon så Euromaint har gjort ett bra jobb, berättar Jan Söderberg, affärsförvaltare på SL. Stockholm Lokaltrafik (SL) har en äldre maskinpark som omfattar ungefär 120 olika maskiner som alla ser olika ut. Underhållet sker på SL:s tre verkstäder i Stockholmsområdet där Euromaint Rail huserar sedan Vi uppfattar Euromaint som en välorganiserad samarbetspartner. De har ordning och reda, både administrativt men även med det praktiska arbetet. Euromaints ambition är att vara ett nytänkande företag och det märks i praktiken. Ja, Euromaint har ambitioner och kommer med idéer. De är framförallt inte bakåtsträvande, säger Jan Söderberg. 12

13 KUND: JERNBANEVERKET AFFÄRSOMRÅDE: KOMPONENTER Jernbaneverket får vad de vill ha Euromaint moderniserar Jernbaneverkets tågdriftsomformare på verkstaden i Åmål. Euromaint har hög kompetens och lång erfarenhet av den här typen av arbete, säger Sigbjørn Røstad, projektledare på Bane Energi inom Jernbaneverket. Att köpa nya tågdriftsomformare, som används för att förse tågens kontaktledningar med ström, är en stor investering. Det är betydligt mer lönsamt och miljövänligt för Jernbaneverket, som är norska motsvarigheten till Trafikverket, att låta Euromaint bygga om de gamla omformarna. Euromaints servicetekniker jobbar dessutom på plats i Norge med felsökning, avhjälpande underhåll och driftsättning av omformare. De är professionella och yrkesmässigt duktiga. De är också ärliga med vad de kan och inte kan göra, och de tillmötesgår våra önskemål. Jag har bara goda erfarenheter av deras arbete, säger Sigbjørn Røstad. KUND: NACCO AFFÄRSOMRÅDE: GODS Snabb feedback med Euromaint Vagnoperatören Nacco hyr ut tankvagnar till olika stora internationella företag. Underhållet av vagnarna sker på Euromaints verkstad i Landskrona. Euromaint är både snabba, håller en hög servicenivå och står för det de lovar, säger Bo Engdahl, säljare på Nacco. Franskägda Nacco är inte så kända i Skandinavien, men stora på den europeiska godsmarknaden. Företagets tankvagnar fraktar bland annat propan, ammoniak och kemikalier. Det kräver extra noggrannhet och kunskaper vid underhållsarbetet. Man måste ha lite mer känsla när man jobbar med tankvagnar, och Euromaint har folk som kan detta. Nacco är mycket nöjd med Euromaint som samarbetspartner. Vi har en smidig kommunikation och får snabbt feedback. Det är mycket bra, säger Bo Engdahl. 13

14 ARBETA PÅ EUROMAINT EuroMaint bjuder på utmaningar Euromaint Rail är ett företag med högt i tak och som erbjuder medarbetarna både möjlighet att påverka sin arbetssituation och gå vidare till nya arbetsuppgifter. Alla ska känna sig utmanade i jobbet. Utmaningar går hand i hand med delaktighet, menar Euromaints HR-chef Lena Gellerhed. Vi vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i både sin egen arbetssituation och i det som händer Euromaint i stort. Vi vill också försöka skapa förutsättningar för att medarbetarna kan bidra till att nå både sina egna och företagets mål. Arbetsmiljön på Euromaint ska präglas av frihet under ansvar. Den ska präglas av en öppen, ärlig och gemensam dialog. Den som har en god idé ska alltid kunna föra fram den. Vi chefer ska alltid uppmuntra medarbetarna aktivt att komma med egna förslag, säger Lena Gellerhed. För att känna sig utmanad i jobbet ska medarbetarna kunna gå vidare till nya arbetsuppgifter om de vill. Därför har HR prioriterat att tydliggöra karriärmöjligheter inom företaget. Det ska vara tydliga karriärvägar både uppåt och åt sidan. En reparatör ska i samråd med sin chef kunna skapa en målbild att inom en viss tid exempelvis kunna bli lagledare eller verkstadschef. Euromaint är sammanfattningsvis ett bra ställe att arbeta på och som hela tiden lockar nya medarbetare. Många vill arbeta med tåg. Det är framtidens transportmedel och ligger helt rätt i tiden ur en miljöaspekt. Framöver kommer Euromaint behöva anställa fler duktiga reparatörer, ingenjörer med både bred teknisk kunskap och spetskompetens, samt skickliga affärsmän. Vi är mycket nöjda med den personal vi har idag men vi vill också fortsätta rekrytera medarbetare som bidrar till att vi når våra mål, säger Lena Gellerhed. Bernt rycker ut och hjälper kunderna Bernt Årehult jobbar som reparatör och servicetekniker inom affärsområde Arbetsmaskiner på Euromaints verkstad i Åmål. Bernt växlar mellan att arbeta på verkstaden och rycka ut för att hjälpa kunder i hela Skandinavien när deras maskiner krånglar. Han tycker att utmaningen i jobbet är att det hela tiden kommer nya maskiner och ny teknik som han måste lära sig. Man blir aldrig fullärd, konstaterar han. 14

15 Reparatören som blev kvalitetschef Från reparatör till kvalitetschef inom Euromaint. Men John Abbate har aldrig haft någon medveten karriärsträvan. Jag har snarare sett utmaningar och greppat tag i dem när de har dykt upp, berättar han. Direkt efter gymnasiet 1986, fick John Abbate jobb på verkstaden i Hagalund. Han började som reparatör och blev sedan även instruktör. I slutet av 1990-talet, när SJ delades upp i olika företag, hade han planer på att sluta som reparatör och vidareutbilda sig istället. Men innan jag kom så långt dök det upp ett erbjudande om att bli produktionstekniker i Hagalund som verkade intressant, och jag tackade ja. Sedan dess har John haft många olika roller inom företaget. Alltifrån projektledare och verkstadschef till sin nuvarande roll som kvalitetschef. Förändringsarbete har gått som en röd tråd genom hans arbetsliv. Det handlar hela tiden om att förändra till exempel beteenden och arbetssätt, och det är en stor utmaning. Människor är ofta trygga i det som de känner igen. Mikaela bytte lastbilar mot tåg Civilingenjör Mikaela Sundin är nybliven chef på avdelningen Produktionsteknik och Beredning inom affärsområde Passagerare vid Euromaints verkstad i Örebro. Mikaela kommer ursprungligen från lastbilsindustrin. Sedan ett par år tillbaka är det tågunderhåll som gäller. Först jobbade hon som produktionstekniker, nu är Men min utgångspunkt är att förbättringar kräver förändringar. Vad har du för tips att ge till den som skulle vilja gå vidare till andra arbetsuppgifter? Mitt tips är att man inte ska vara rädd för att anta utmaningar. Det finns ofta många fördelar med att gå vidare och bita tag i nya arbetsuppgifter. Förändringar berikar, säger John Abbate. hon chef på avdelningen Produktionsteknik och Beredning. För mig som chef är det en utmaning att få min grupp att fungera trots att alla har olika arbetsuppgifter, säger hon. 15

16 KOMMUNIKATION Kommunikation varför då? Allt kommunicerar. Det vi gör och det vi säger. Euromaints kommunikation ska stödja företagets mål och stärka företagets varumärke. En affärsmässig, ansvarstagande och tydlig kommunikation bidrar till att skapa en enhetlig bild av företaget. Det är viktigt att förmedla en tydlig och konsekvent bild av sin verksamhet. Många företag är duktiga på att kommunicera och skapar sig på det sättet ett försprång eftersom de lyckas lyfta fram sin verksamhet på ett positivt sätt. Men god kommunikation förpliktigar och kräver att man lyckas leva upp till förväntningarna och att medarbetarna lever som bolaget lär. Om vi säger att vi står för hög kvalitet och säkerhet så kräver det att vi alla, oavsett var vi jobbar, lever upp till detta. Om du använder dig av ett företag som i sin kommunikation påstår att kunden alltid är i centrum så förväntar du dig som kund att du kommer att vara det, säger Anne-Catherine Worth, kommunikationschef på Euromaint. När vi inte lever upp till de löften som kommunikationen förmedlar kan det skada bolaget och dess varumärke. För att nå framgång och bli Europas ledande leverantör av underhållstjänster måste vi vara duktiga på att lyfta fram vår kompetens och visa vad vi kan och på så sätt skapa ett starkt varumärke. Men det är viktigt att kommunikationen är rättvisande och konsekvent och det är kommunikationsavdelningens ansvar att säkra den. Kommunikation är viktig för att peka ut riktningen för bolaget, för respektive enhet och för medarbetaren. Så gott som alla vill bidra och göra nytta men då är det viktigt att man förstår vad man bidrar till och på vilket sätt man är en länk i den långa kedja som vår verksamhet består av. Där är chefen vår viktigaste kommunikatör. För att säkra att kommunikationen håller en tydlig linje har Euromaint en kommunikationspolicy som innehåller ramar och riktlinjer för all kommunikation, intern såväl som extern. Den gäller alla medarbetare på bolaget. En del i kommunikationspolicyn rör vår logtyp. Euromaints grafiska profil beskriver hur vi ska använda vår logotyp, våra färger och bilder. Bildspråk är väldigt starkt och skapar lätt känslor. Euromaint ska förknippas med kvalitet, leverans och nytänkande. Det måste gå igen i allt vi gör, från hela och rena uniformer till hur det ser ut i verkstäderna och från hur våra fakturor ser ut till vad vi säger i media, säger Anne-Catherine Worth. 16

17 Press och media Med press och media menas digitala, såväl som traditionella kanaler så som tidningar, radio och tv. Om du är aktiv på nätet eller har kontakt med journalister finns det lite du bör tänka på. Många människor är idag aktiva på nätet är det något man bör tänka på, som anställd på Euromaint, om man är aktiv på exempelvis sociala medier? Du ska alltid vara försiktig med det du skriver på internet. Det försvinner aldrig. Det du skriver där och i sociala media gör du i egenskap av privatperson, inte som medarbetare på Euromaint. Många skriver in i sin profil på exempelvis Facebook var de arbetar. Det är kul eftersom det signalerar att de är stolta över att vara en del av företaget. Men när de är aktiva och till exempel kommenterar en artikel på Aftonbladet så syns den informationen och läsaren förknippar skribenten med bolaget. Då blir denne automatiskt en företrädare för bolaget och måste rätta sig efter de riktlinjer vi har och den tystnads- och lojalitetsplikt som omfattar alla anställda på Euromaint. Vad ska jag göra om en journalist ringer mig och börjar ställa frågor om Euromaint? Om media tar kontakt med dig ska du be om journalistens namn och telefonnummer, vilken tidning/radio/tv de representerar och i vilket ärende de tar kontakt. Därefter ber du om att få återkomma till personen. Sedan tar du kontakt med kommunikationsavdelningen. Kommunikationsavdelningen utser talespersoner som uttalar sig för Euromaints räkning. Du kan ringa när som helst på dygnet i detta ärende. Telefonnummer till presskontakt hittar du under På jobbet, Kommunikation på intranätet. 17

18 I KORTHET EuroMaint Rail från A-Ö Adresser Adressuppgifter till alla orter på Euromaint hittar du på intranätet under Om EuroMaint. Agda Web Agda Web är det system vi använder vid tidregistrering samt för reseräkningar/ utlägg på Euromaint. Detta används av både verkstadspersonal och tjänstemän. Agda hittar du under Verktyg på intranätet. Användarmanual till Agda finns under På jobbet, Anställning och Lön. Betalkort Medarbetare kan ansöka om betalkort via företaget som ska användas för utlägg i arbetet eller under resor. Ansökan för Visa Business Card finns på intranätet under På jobbet, Resor och Planering. Man står själv som betalningsansvarig, företaget betalar årsavgiften. Ansökan lämnas till din chef. Chefsportalen Chefsportalen är ett verktyg för chefer. Den förser chefer med all praktisk information kring Euromaints HR-processer och riktlinjer. Chefsportalen ligger under Verktyg på intranätet. Conisio Här hanteras våra redovisande dokument. Läs mer om redovisande dokument i Dokumenthantering (A ) som du hittar via intranätet. Behörighet till Conisio får du av IT Servicedesk. Dator Ny dator beställs via din chef och enligt den rutin som IT-avdelningen tagit fram. Rutinen för detta hittar du under På jobbet och IT på intranätet. Digital företagspresentation Euromaint har en digital företagspresentation som du kan använda i olika sammanhang om du ska presentera bolaget. Presentationen ligger under Om Euromaint på intranätet och är uppdelad i olika avsnitt. Drogtester Euromaint drogtestar all nyanställd personal. Dessutom görs slumpmässiga drogtester på alla personalgrupper. Testerna sker utan förvarning men utan att kränka den personliga integriteten. EM News EM News är Euromaint Rails personaltidning. Den är utformad som en väggtidning och kommer ut en gång per månad. Som medarbetare kan du hitta den i lunchrummet, vid fikabordet, vid kaffeapparaten eller på intranätet. E-postsignatur Använder du din e-post i ditt arbete så har Euromaint ett enhetligt utseende på e-postsignaturen. Exempel på hur den ska se ut hittar du i Euromaints grafiska guide under Verktyg på intranätet. Fakturaadress Den är Euromaint Rail, Att: Ekonomiavdelningen, Box 1555, Solna. Ange ditt kostnadsställe, ditt namn och eventuellt inköpsordernummer som referens. 18

19 Fackliga organisationer Euromaint är medlem i Almega (bransch Spårtrafik) med gällande kollektivavtal med SEKO, TJ/SACO och ST. Medlemskapet innebär att man omfattas av de avtal som arbetsgivaren slutit med facken i frågor som rör exempelvis pensioner och arbetsskadeförsäkring. Flygresor Vid bokning av flygresor kontakta vår resebyrå American Express Business Travel i Malmö på När du ringer uppger du Euromaint Rail och ditt kostnadsställe. Om du är en frekvent resenär är det bra att fylla i en resenärsprofil hos resebyrån så att de har dina uppgifter. Du kan även få tillgång till en onlinebokning för att, via internet, själv boka flygresor och hotell. Kontakta Anna Eriksson för behörighet. Friskvård Euromaint tillämpar Skatteverkets regler gällande skattefri motion och bidrar med max 1000 kr per anställd och år till friskvårdsinsatser. Ersättning för friskvård registreras i Agda Web och attesteras därefter av din chef. Företagshälsovård Previa (Kinnekullehälsan för Åmål) används vid arbetsrelaterad vård och rehabilitering, bland annat hälsokontroller samt drogtester. Vid annan sjukdom ska ordinarie vårdcentral kontaktas. Hälsokontroller genomförs för personal som arbetar med trafiksäkerhet i verkstad. Kontakt med företagshälsovården går via närmaste chef eller HR. Försäkringar Anställda omfattas av följande försäkringar: eller SAF-LO planen) Föräldraledighet Vid föräldraledighet ska blanketten Ledighetsansökan (EM ) fyllas i och lämnas till närmaste chef. Föräldraledigheten är semesterlönegrundande i högst 180 dagar per förälder. Föräldralön Alla anställda inom Euromaint har rätt till föräldralön om denne är föräldraledig med rätt till föräldrapenning eller får havandeskapspenning. En förutsättning är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd. Lön utbetalas under högst fyra månader. Föräldralönen motsvarar tio procent av månadslönen. Grafisk guide Euromaints grafiska guide omfattar bland annat hur vi använder vårt märke, färger och bilder. Guiden finns tillgänglig digitalt och nås via Verktyg på intranätet. Hotell Hotell bokar du själv alternativt via resebyrån. Euromaint Rail har avtal med Elite, Scandic samt Maudes hotell i Solna. Du betalar hotellet själv med ditt företagskort, kontant eller eget privat kort. Sen får du ersättning via din reseräkning i Agda Web som du fyller i när du kommer hem. Man behöver inte använda sig av avtalshotellen. Om vi blir erbjudna andra alternativ som är billigare, kan dessa erbjudanden nyttjas. HRM-portalen HRM-portalen är en kompetensportal för medarbetare och chefer. Den stödjer bland annat utvecklingssamtal. Man kan även uppdatera personuppgifter. 19

20 Huvudkontoret Euromaints huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm. Här finns bland annat lönekontoret och ekonomiavdelningen. Hyrbil Vi har avtal med Europcar, hyrbil bokas antingen direkt hos Europcar eller hos vår resebyrå American Express Business Travel. Telefon till Europcar: Uppge kundnummer: Intranät Euromaints intranät dyker automatiskt upp när du startar din dator på morgonen. På intranätet hittar du både centrala och lokala nyheter, information om företaget, verksamhetsledningssystemet och mycket mer. IT Servicedesk Vid felanmälan på din dator eller på intranätet ring till IT Servicedesk på telefon: eller skicka e-post till: Kontorslandskap Vissa av oss arbetar i kontorslandskap vilket gör att vi måste visa hänsyn till varandra. Det är viktigt att alla tänker på hur vi agerar i ett kontorslandskap för allas trevnad. Kommunikationspolicy Euromaint har en kommunikationspolicy. Den innehåller ramar och riktlinjer vid intern och extern kommunikation. Kommunikationspolicy för EuroMaint (A ) hittar du i Styrande dokument på intranätet. Kostnadsställe Alla anställda har ett kostnadsställe. Detta används exempelvis om du bokar en resa eller beställer en ny dator. Ditt kostnadsställe hittar du under Styrande dokument, Ledning och Administration och sen Ekonomi. Ledighet Ansökan om ledighet kan göras både skriftligt eller muntligt efter överenskommelse med din chef. Din ledighet ska alltid registreras i Agda. Om du lämnar in en skriftlig ledighetsansökan använd då blanketten Ledighetsansökan (EM ). Blanketten hittar du bland Mallar och blanketter på intranätet. Läkarvård och läkemedel ersättning Medarbetare som varit anställd under minst sex månaders sammanhängande tid kan få ersättning för sjukvård med max 900 kr per kalenderår efter uppvisande av sjukvårdskvitto. Medarbetare som intagits för sjukhusvård erhåller ersättning med 70 kr per vårddygn efter uppvisande av kvitto. Kostnader för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskydd ersätts av Euromaint Rail med max 1800 kr per kalenderår. Ersättning betalas ut mot uppvisande av receptspecifikation. Eventuell ersättning för sjukvård och läkemedel registreras i Agda Web och attesteras därefter av din chef. Lön Lönen betalas ut innevarande månad. Avdrag och tillägg kommer månaden efter att de är rapporterade. Vid frågor kring lön kan du kontakta löneadministratör Ingalill Brinck, eller lönechef Johan Wallgren, Mobiltelefoner Mobiltelefon bekostad av Euromaint är avsedd för tjänstesamtal. 20

Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå

Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail stärker kundernas konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden

Läs mer

Svensk. EuroMaint Rail

Svensk. EuroMaint Rail Svensk EuroMaint Rail Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail stärker kundernas konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten

Läs mer

EuroMaints policyer. Arbetsmiljöpolicy Fastställdes 2014-09-18. Drogpolicy Fastställdes 2014-06-04. Bakgrund och syfte. Bakgrund och syfte

EuroMaints policyer. Arbetsmiljöpolicy Fastställdes 2014-09-18. Drogpolicy Fastställdes 2014-06-04. Bakgrund och syfte. Bakgrund och syfte Arbetsmiljöpolicy och syfte Det ska vara tryggt att vistas på arbetsplatsen. Arbetsmiljöpolicyn innehåller principerna för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i koncernen och visar på Euromaints övergripande

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2011

EuroMaint Årsredovisning 2011 EuroMaint Årsredovisning EuroMaint Årsredovisning 1 2 EuroMaint Årsredovisning Innehåll Verksamhet Koncernöversikt 4 Året som gått 6 VD har ordet 8 Strategisk inriktning 11 Optimala underhållslösningar

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Högt onlineanvändande. Så lyckades vi med vår implementation. Innehåll. Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom

Högt onlineanvändande. Så lyckades vi med vår implementation. Innehåll. Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom Högt onlineanvändande Så lyckades vi med vår implementation Jenny Westerlund HR Controller / Travel Manager Relacom 10/05/2011 Page 1 Innehåll Jenny Westerlund, Travel Manager och HR Controller på Relacom

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kollektivtrafik I dag lever merparten av alla bolag med ständiga effektiviseringsbehov. En förutsättning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kemtvätt och klädvård Att bedriva ett trovärdigt och kvalitativt företag inom kem- och vittvättsbranschen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Välkommen. Praktisk information

Välkommen. Praktisk information Välkommen Praktisk information Vid anställning på SSAB EMEA Borlänge Tillsammans med våra kunder kommer vi gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Vi ser till att din verksamhet rullar

Vi ser till att din verksamhet rullar Vi ser till att din verksamhet rullar Team Verkstadscenter vet att det är viktigt för dig att ditt fordon mår bra och lever länge, för när bussen eller lastbilen rullar så gör även din verksamhet det.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

HANDBOK FÖR MEDARBETARE

HANDBOK FÖR MEDARBETARE HANDBOK FÖR MEDARBETARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 3 Förväntningar

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2012

EuroMaint Årsredovisning 2012 EuroMaint Årsredovisning EuroMaint Årsredovisning 1 Avisningsanläggning på Euromaints verkstad Svartön, Luleå. 2 EuroMaint Årsredovisning Innehåll Verksamhet Koncernöversikt 4 Året som gått 6 VD har ordet

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion för medarbetare och chefer Innehåll Förvaltningsövergripande introduktion Arbetsplatsförlagd introduktion Uppföljning av introduktion Program för chefsintroduktion Introduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

Innehållsförteckning. Vers. 1.0

Innehållsförteckning. Vers. 1.0 HANDBOK SVERIGE Innehållsförteckning VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö... 2 Jourtelefon efter kontorstid... 3 FÖRHÅLLANDE

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten Fastställd av: Rektor 2013-06-25. 1 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Övriga riktlinjer, detaljerad information 3 2 Definitioner 3 3 Planering 4 3.1 Telefon-,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö...

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

Järnvägens framtid - Vad betyder liberaliseringen för utvecklingen? Ole Kjörrefjord KTH, 2013-05-30

Järnvägens framtid - Vad betyder liberaliseringen för utvecklingen? Ole Kjörrefjord KTH, 2013-05-30 Järnvägens framtid - Vad betyder liberaliseringen för utvecklingen? Ole Kjörrefjord KTH, 2013-05-30 Järnvägens framtid På väg in i järnvägens andra storhetstid Liberaliseringen bidrar till utvecklingen

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå Tillsammans är man starkare LULEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ 2 Välkommen till din starkaste maskinpartner Tillsammans är man starkare därför har

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer