Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC Hans Dahlquist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC 27001 2009-05-25 Hans Dahlquist"

Transkript

1 Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC Hans Dahlquist

2 å äå ä åä å!ä "ä #!$ä!!%!% öä%!!& Ö&&'($ä!'ä $ ä)ä!&!% öö&!!!* +!ä$ #)$!('ö&!!$!%* + ö$)%",-

3 Kort om ROTE Medarbetare VD Företaget har cirka 100 medarbetare Kjell Larsson Ägare Privatägt Utbud Lokalkontor Verksamhetskonsulter inom säkerhet och strategiskt teknikstöd Boden, Göteborg och Kristianstad Bildades Rote startade sin verksamhet 1989

4 Våra kompetensområden Verksamhetsutveckling Systemutveckling Risk Management IT Styrning Säkerhet Studier och utredningar

5 Rote kompetensområden Verksamhetsutveckling Systemutveckling IT styrning Verksamhetsutveckling Offentlig Privat Samverkan Exportstöd Metodutveckling Systemsäkerhet Auktorisation och Ackreditering IT optimering IT Revison Informationsstyrning

6 Vad är EIM? Enterprise information management (EIM) is an integrative discipline for structuring, describing and governing information assets, regardless of organizational and technological boundaries, to improve operational efficiency, promote transparency and enable business insight. Source: Gartner - Definition Clarifies the Role of Enterprise Information Management - ID Number: G

7 Verksamhetskrav Fem nivåer Affärs- och vsh processer Leverans Information (CIO?) Applikationer IT Nätverk mm

8 Source: MIKE2.0

9 Varför informationsstyrning nu? Information är en av de viktigaste strategiska tillgångarna för en organisation/företag, lika viktig tillgång som varumärke och personal För att kunna styra och skydda informationen måste man veta vilken information man har, vart och hur den lagras, transporteras, processas, görs åtkomlig och raderas och vem som är ansvarig. Group consolidation of data means moving from individual black box systems which are in silos to integrated, enterprise and open platforms (MIKE2.0: The Case for an Open Source IM Framework) Enhetlig definition av informationsobjekten ger lägre utvecklings- och underhållskostnader samt högre datakvalitet och informationssäkerhet CIO är i dag oftast lika med IT-chef- vem ansvarar för informationen? Misslyckade eller alltför kostsamma införanden av ERP system EIM is hot, very hot (Gartner) Teknikutvecklingen: Integrerade affärssytem (ec SAP, Oracle), Service Oriented Architechture (SOA), Virtualisering, Cloud Computing etc. Vid införande av ISO/IEC krävs strukturerad kunskap om vilken information som finns i organisationen/företaget

10 Informationsstyrning och ISO/IEC Varför behöver informationstillgångarna vara beskrivna och strukturerade (informationslandskap)? 1. Klassning av information vilken och var finns den etc? 2. Krav på skydd, tillgänglighet, integritet och spårbarhet för vad? 3. Informationsägare vilken information är jag ansvarig för? 4. Riskhantering vilka informationstillgångar? 5. Åtkomst till information åtkomst till vad och var? 6. Incidenthantering - ställer krav på spårbarhet/logghantering och ev men/skadebedömning kräver kunskap om vilken information som finns och vilka informationsobjekt som är känsliga/förlorade

11 Exempel på ISO krav och koppling till EIM 1. Krav på att all informationen skall klassas medför att all information måste vara känd och strukturerad 2. Informationsägare skall utses vilket kräver en struktur och tydlig uppdelning av informationsobjekten 3. Behörighet och befogenhet för åtkomst till information är beroende av struktur på informationen, hur den lagras, klassning, attribut och vilka applikationer som kan komma åt denna 4. Incidenthantering ställer krav på spårbarhet/logghantering och menbedömning kräver kunskap om vilken information som förlorats eller röjts och vilka informationsobjekt som är känsliga

12 Nyttan med EIM Datakvalitet Förbättrad noggrannhet och riktighet av den information som förmedlas både inom och utanför organisationen Informationsanvändning Ökad effektivitet vid nyttjande av data som används för planering och i utförande av verksamheten Enhetlig hantering och definition av informationsobjekt (master och meta data) Processeffektivitet Konsoliderad data-arkitektur som är optimerade för leverans av företagsinformation minskar den tid som åtgår att försöka få fram data till verksamheten och införa nya applikationer Säkerhet Organisationens data skyddas från felaktig användning och obehörig åtkomst Standardiserade riktlinjer för hantering och utlämnande av information som överensstämmer med etablerade standarder (ISO27000) Organisatorisk förmåga Flexibilitet och smidighet för att möta marknadens dynamiska krav

13 Informationsstyrning i praktiken Begreppet omfattar såväl strategisk som operativ syrning av organisationens övergripande hantering av information, digital såväl som i pappersform. Exempel på aktiviteter inom Informationsstyrning är: 1. Enhetligt, definierat och överskådligt informationslandskap 2. Rollerna chef/ansvarig för informationsstyrning/eim och informationsägare definierade 3. Koordinerade beslut angående skapande, behandling, transport, lagring, arkivering, radering, spårbarhet och klassificering av information dvs informationens livscykel 4. Enhetliga strategier för åtkomst till information (när, var, hur och vem) 5. Koordinering av gemensam: masterdata (definition på beteckning av dataobjekt) metadata (data om data) loggdata källdata (datahierarkier mellan databaser mm) datakvalitet

14 Informationens livscykel Information är ett rörligt mål och därför måste alla stadier i informationens livscykel beaktas vid dess hantering D isposal C apture S torage P rocessing P resentation Transm ission Inform ation lifecycle

15 Varför "Information Management" och inte "Data Management" Enbart data har inte mycket värde i sig Metadata gör data begriplig genom att sätta det i ett sammanhang Information = Data (innehåll) + Metadata (sammanhang)

16 Hur hänger det ihop?

17 Hur gör man? 1. Genomför en förstudie i en översyn/review eller GAP-analys (åtgärder, resurser, tid och kostnad) 2. Ta fram ert mål och vision med EIM Mål och vision för EIM med S M A R T (Short Measurable Achivable Realistic Time) 3. Förankra mål och vision för ett strategiskt EIM-ramverk i organisationen 4. Utarbeta ledningsstruktur och roller (Information Governance) Informationsarkitekt, Informationsägare, Informationsförvaltare, Utvecklare etc 5. Etablera organisationen för EIM EN övergripande ansvarig, operativa processer, rollbeskrivningar mm 6. Definiera och inventera EIM infrastruktur Etablera taxonomi, datamodellering, klassningsmodeller mm Genomför inventering av informationstillgångarna Genomför master- och metadataanalys 7. Beskriv nuvarande och kommande arkitektur som stöder mål och vision

18 Exempel på begrepp och modeller för informationsstyrning Definierade begrepp språket Begreppsmodell innebörd och relationer Informationsmodell objekt och dess attribut Datamodell Definition hur lagring sker i informationssystemen Databasmodell realisering av en databas Fysisk databas

19 Roller för informationsstyrning Informationsarkitekt (GIA, CIO motsvarande) Informationsägare Informationsförvaltare Utvecklare Informationsanvändare

20 Rollmatris för förvaltning och utveckling hur brukar det se ut? Process Information System Owner OK Saknas OK Manager OK Saknas OK Developer OK Ibland OK

21 Sammanfattning Intresset för EIM är starkt ökande pga: 1. Integrerade affärssystem (ERP) 2. Teknikutvecklingen (SOA, Cloud etc) 3. Införande av LIS (ISO 27001) Standard saknas anpassa EIM till verksamhetens behov Styrning/ledning viktigaste framgångsfaktor Börja med mål och vision i en GAP-analys

22 SAMMANFATTANDE TREND: Från IT till IT

23 Frågor och kommentarer?

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Cloudstrategins roll och betydelse

Cloudstrategins roll och betydelse 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-relaterade arkitektroller i Sverige

IT-relaterade arkitektroller i Sverige IT-relaterade arkitektroller i Sverige 2012 Executive summary IT-relaterade arkitektroller i Sverige 2012 Syftet med detta dokument är att uppdatera den tidigare utgivna Arkitektroller inom IT i Sverige

Läs mer

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform Ett Top Management Perspektiv Significant Factors for an Investment in an Integration Platform A Top Management Perspective Mathias Karlsson

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Vad är informationsförvaltning

Vad är informationsförvaltning 2013-03-23 Vad är informationsförvaltning Arkivmyndighetsuppgifter (ledningsfunktion) Dokumentation- Dokumenthantering Registratur INFORMATIONSFÖRVALTNING Arkivförvaltning Arkivering Informationssäkerhet

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 Förord En väl fungerande elförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett modernt samhälle. Företag

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Integrate to Innovate. Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015

Integrate to Innovate. Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015 Integrate to Innovate Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015 Sida 2 av 9 Inledning Allt eftersom komplexiteten i vår befintliga IT miljö ökar så ökar kravet på en väl fungerande plattform

Läs mer