Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?"

Transkript

1 Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner

2 Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag som är otillräckliga och med en för kort eller en för lång beslutsprocess. Konsekvenserna av felaktiga beslut kostar idag svenska företag och myndigheter många miljarder per år

3 Vår närvaro och kapacitet Bildades 2000 Ca 50 medarbetare (juni 2009) Ägarna bland medarbetarna Omsättning 2008, ~50 miljoner Omsättning 2009, >60 miljoner Expectations. Exceeded. Lidköping Göteborg (huvudkontor) Växjö Stockholm Västerås Linköping

4 Varför arbeta aktivt med säkerhet?

5 De klassiska argumenten för säkerhetsarbete Säkerställa affärskontinuitet med katastrofskydd; Ökad motståndskraft för olika incidenter; Efterleva externa krav (Lag, förordning, föreskrifter, branschkrav. etc.); Möjliggöra certifiering mot ISO 9001, 14001, 20000, 27001, 28000; Förbättra affärsmöjligheter och marknadsposition, stärka varumärket; Möjliggöra mätbarhet och mätning inom området; Minska kostnader för säkerhetsåtgärder; Skydda de tillgångar som är av strategiskt värde; Skapa en god miljö för internkontroll med effektiva säkerhetsåtgärder Varje framgångsrikt företag eller framstående myndighet har tillgång till värdefull information - sin egen, eller någon annans

6 Nyttor inom säkerhetsområdet, finns det?

7 Enkel nyttovärdering Del i hållbarhet och socialt ansvarstagande, anseende/rykte Bättre internkontroll, effektiv mätning, högt säkerhetsmedvetande Stoppat intrång, förhindrad stöld, snabb återstart, minskad premie En nytta är ett resultat av en förändring som upplevs som positivt av en intressent

8 Nyttopotentialen för olika säkerhetskrävande lösningar Potentiellt värdeskapande WWW Komplexitet

9 Från värdering till realisering Projekt och aktivitets leaning Business Case Ett Business Case är ett beslutsstöds- och planeringsverktyg som beskriver resultatet av en investering eller ett beslut i både ekonomiska och andra mått. Eliminera resursslöseri och bra att ha funktionalitet genom att koppla projektets aktiviteter eller systemets funktionalitet till den nytta man planerat att uppnå. Nyttorealisering En process för att styra och följa upp så att en investerings planerade nyttor verkligen realiseras.

10 Utmana det traditionella tankesättet Avhåll Motverka Motverka eller Upptäck Åtgärda Återhämta Tillåt

11 Traditionellt tankesätt IT-säkerhetsprojekt = Installation av ett IDS/IDP-system Handhållna PC s till incident samordnare System för analys av intrång System för övervakning av nätverk Projektet ska leverera funktionalitet enligt kravspecifikation + viss utbildning av användare. Databas med tillåten eller oönskad trafik

12 Effektivt tankesätt Möjliggörare Verksamhetsförändringar Nyttor Mål Handhållna PC s till incident samordnare Utbilda incident samordnare Samma fakta vid incidentplatsen Analysera fakta från incidentplatsen Ökad kunskap om hot och hotagenter Rätt åtgärd vid rätt tid Reducerat antal återhämtande aktiviteter System för analys av intrång System för övervakning av nätverk Utbilda system- och nätverksadministratörer Genomför åtgärder mot kända brister Analysera resultatet av genomförda åtgärder Effektiva och anpassade åtgärder Reducerade kostnader för återhämtning Databas på tillåten eller oönskad trafik

13 Anpassning till verklighet och strategiska mål Övergripande mål Minskad kostnad för skydd av tillgångar Ökad kostnadskontroll Minskade kostnader Strategiskt mål Reducerat antal anställda eller konsulter Ökad försäljning till kunder Ökad produktion Ökad kundnöjdhet/lojalitet Attrahera nya kundgrupper Reducerade kostnader för återhämtning Ökad lönsamhet Reducerat antal eller inga tvister/ stämningar Reducerade kostnader för försäkringar Ökade intäkter

14 Jämför, vikta och prioritera rätt mål Minskade kostnader 60% Ökad försäljning till befintliga kunder 15% Ökad lönsamhet 100% Ökad försäljning till nya kunder 25%

15 Designa alla säkerhetsåtgärder för att stödja effektiv/modern verksamhetsstyrning Fastigheter/ Servicefunktioner Skydd av övriga tillgångar Nödberedskap/ Krisledning Operativ säkerhet/ Incidenthantering Hur går det just nu? Styrkort & Dashboards Varför? Analys & Rapportering Intellektuella tillgångar (Patent-, varumärkes-, design- och upphovsrätt) IS/IT Vad borde vi göra? Budget, Planering & Prognostisering Personalsäkerhet/ Personskydd

16 Frigör kapital genom att minska antalet säkerhetsinvesteringar till förmån för operativa kostnader. Kapital som bättre kan användas till att utveckla och expandera kärnverksamhet

17 Se helheten, öka omfattningen och ta kommandot över framtiden

18 Se helheten SOX/ Euro-SOX Internkontroll/ERM SBK/ Organisatorisk elasticitet ISO/PAS Samhällssäkerhet FISK 2007:603 ISO/IEC 9001, 14001, 18001, 20000, 27001, Kod för bolagsstyrning BS PCI DSS FKHB 2006:942

19 Öka omfattningen Risker, externa/ verksamhetskrav Lokaler, servicefunktioner Idéer Information Relationer Varumärke Fasta tillgångar, logistikflöden Processer, arbetssätt Medarbetare Produkter/tjänster Nätverk/ infrastruktur IS/IT Kunder, leverantörer, myndigheter Naturtillgångar Klimat Rätt och styrd säkerhet, beredskap och kontinuitet

20 Tydiggör och sätt prioriteringar 1. Liv och hälsa; 2. Skydd av tillgångar; 3. Förebygg fortsatt spridning av störande incidenter; 4. Minska längden på störande incidenter för verksamheten; 5. Återställ kontinutet för kritisk verksamhet; 6. Återställ normal verksamhet (inklusive utvärdering av förbättringar), och 7. Skydda anseende och rykte (inklusive hantering av media och relationer med intressenter)

21 Värdet av en välgenomtänkt strategi är noll om den inte kan förverkligas effektivt

22 Frågor och svar Kungsgatan 56, Stockholm

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Appendix 3 - Riskanalys

Appendix 3 - Riskanalys Appendix3 Riskanalys Inledning Riskanalysen ska identifiera allt som kan gå snett i ett företag och hur stor sannolikheten är att det ska inträffa, vilka konsekvenser och om möjligt en kostnadskalkyl.

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Bygg ett starkt immunförsvar mot förtroenderisker

Bygg ett starkt immunförsvar mot förtroenderisker Bygg ett starkt immunförsvar mot förtroenderisker Företag kan köpa försäkringar mot materiella risker. Förtroenderisker, som kan gälla värden motsvarande merparten av bolagsvärdet kan man däremot inte

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer