Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien"

Transkript

1 Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien

2 De tre nya standarderna SS_ISO 5500x SS-ISO Ledningssystem för tillgångar - Översikt, principer och terminologi SS-ISO Ledningssystem för tillgångar - Kravspecifikation SS-ISO Ledningssystem för tillgångar - Vägledning för uppfyllande av ISO

3 Vår överenskomna tidsplan 36 månaders projekttid Melbourne Mar 2011 Arlington Oct 2011 Pretoria Feb 2012 Prag Jun 2012 Calgary April 2013 Feb 2014 Month Stage Working Drafts Cttee Drafts DIS Comments Resolution FDIS May 2011 Distribute WD2 Sep 2011 WD2 Comment s RCVD CD2 For Ballot DIS FDIS CD1 For Comment

4 SIS TK552 december 2013 Mikael Miglis, ABB AB Sven Jansson, Elforsk AB (ordförande TK552) Matti Tuikkanen, SAMS AB Erik Eriksson, Midroc Per Forsberg, SIS (sekreteraretk552) Brian Nsamba, SIS Peter Sivengård, Svensk Fjärrvärme Johan Paulsson, Tetrapak Ulla Ericson, Trafikverket Vivianne Karlsson, Trafikverket Bo-Anders Persson, UTEK Jan Frånlund, UTEK Mattias Androls, Vattenfall AB

5 Viktiga definitioner Asset - Tillgång Sak, enhet eller utgiftspost som har potentiellt eller aktuellt värde för en organisation. Asset Management Aktivitet som reducerar osäkerheten, associerad med att nå företagsmålen, genom användandet av företagets tillgångar. Asset Management system En uppsättning av relaterade eller samverkande funktioner i en organisation som etablerar policys, målsättningar och processer för att nå målsättningarna

6 Omfattning av ledningssystem för tillgångar

7 Fördelning av tillgångar i några olika typer av verksamheter Kapitalintensiv industri Exempel: Sandvik AB mar Immateriella anläggningstillgångar 11% Materiella anläggningstillgångar 25% Varulager 24% Kapital (Likvida, kortfristiga & långfristiga) tillgångar 41% Infrastruktur Exempel: Trafikverket dec Immateriella anläggningstillgångar 0,1% Materiella anläggningstillgångar 97% Varulager 0,2% Kapital (Likvida, kortfristiga & långfristiga) tillgångar 3% Teknik Exempel: Apple Inc. dec Immateriella anläggningstillgångar 3% Materiella anläggningstillgångar 8% Varulager 6% Kapital (Likvida, kortfristiga & långfristiga) tillgångar 79% Andra tillgångar 4% Konsultverksamhet Exempel: SWECO AB dec Immateriella anläggningstillgångar 33% Materiella anläggningstillgångar 6% Varulager 0% Kapital (Likvida, kortfristiga & långfristiga) tillgångar 60%

8 Förväntade fördelar med Asset Management System Förbättrad finansiell prestanda förbättrad avkastning på tillgångarna minskade kostnader uppfyllelse av lång- och kortsiktiga mål

9 Förväntade fördelar med Asset Management System Välgrundade investeringar i nya tillgångar bättre beslutsprocesser bättre balans mellan kostnader, risker, möjligheter och prestanda

10 Förväntade fördelar med Asset Management System Kontrollerade risker minskade finansiella kostnader förbättrad hälsa, säkerhet, goodwill och rykte. minskad miljömässig och social påverkan ger lägre försäkringskostnader

11 Förväntade fördelar med Asset Management System Förbättrad service och leverabler ger bättre service och varor som möter eller överträffar kundkraven

12 Förväntade fördelar med Asset Management System Visar på socialt ansvarstagande visar på organisationens vilja och förmåga att leva upp till miljökraven som ställs visar på val av etiska och ansvarsfulla affärsplaner och handlar därefter

13 Förväntade fördelar med Asset Management System Visar på efterlevnad visar på att företaget följer regler, lagar, förordningar och standarder. samt att företagets policys och processer också visar på efterlevnaden

14 Förväntade fördelar med Asset Management System Förbättrat rykte genom att det skapar nöjdare kunder och intressenter

15 Förväntade fördelar med Asset Management System Förbättrad organisatorisk uthållighet effektiv hantering av kortsiktiga och långsiktiga effekter vad gäller kostnader och leverabler kan förbättra uthålligheten i driften av verksamheten och även organisationen

16 Förväntade fördelar med Asset Management System Förbättrad organisatorisk effektivitet översyn och ständig förbättring av processer, arbetssätt och prestanda ger bättre effektivitet ger bättre måluppfyllnad

17 Vilka har nytta av standarden? för alla företagstyper, stora som små gäller främst fysiska tillgångar, men avser även andra tillgångar inom företagen att ge en best practice att stärka värdeskapandet i förvaltningsinriktade företag

18 På vilket sätt kan SSG-företagen använda standarden? Stora anläggningstillgångar. Ledningssystemstandard, verktyg för företagsledningen Processer för uppföljningar av mål och prestanda Fortsatt underhåll Reinvestering - Nyinvestering? Behovet av Riskanalys språket mellan exekutiva och operativa funktioner i företaget Process för ständiga förbättringar. Ingår i samma serie som ISO 9001 och ISO samt andra ledningssystemstandarder

19 Hur börjar man? ISO är vägvisaren för hur ni ska gå tillväga. Organisationens kontext är viktig att klargöra Ledarskapets beslutsamhet i policys och rollfördelningar Planeringen av mål, samt risker och möjligheter Stödet i organisationen behövs inifrån och utifrån Drivandet av företaget och utveckla dess förändringsvillighet, svårt. Verksamhetsutvärdering behövs utifrån mätningar och studier Ständiga förbättringar är den röda tråden som ska fortgå

20 Hur börjar man? Många organisationer behöver hjälp med att börja sitt arbete. Förändring av människors attityder är svårt, kanske det svåraste. Börja med att titta på En extern kvalificerad mentor / konsult behövs troligen i början. Kontakta sedan ett ackrediterings- eller certifieringsföretag ex SWEDAC

21 Slutligen Standarden översätts nu till svenska. Ledningssystem för tillgångar är vår översättning av Asset Management System Vi behåller även begreppet på engelska? Leverans av de tre standarderna efter sommaren

22 Blir Energiforsk i höst

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Konferensprogram. Asset Management Expo & Conference 16 17 oktober 2013 2013.09.25

Konferensprogram. Asset Management Expo & Conference 16 17 oktober 2013 2013.09.25 Konferensprogram Asset Management Expo & Conference 16 17 oktober 2013 Konferensprogram AMEC 2013 Asset Management Expo & Conference Dag 1 onsdag den 16/10 09.00 God morgon / Registrering / Kaffe 10:00

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Europeisk standard för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Europeisk standard för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Europeisk standard för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad Europastandard

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing

Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing MIIT WHITEPAPER Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing Mattias Axelson, Ek Dr, Handelshögskolan i Stockholm Anders S Nilsson, Ek Lic, Handelshögskolan i Stockholm Jon Rognes, Ek Dr, Civ Ing, Handelshögskolan

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll Höstens nyhetsbrev innehåller många punkter. Vi upplever att nästan allt i vår bransch är under förändring och för oss på Swedac gäller det att vi håller oss uppdaterade på det mesta. Det är även en utmaning

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

ATT ARBETA I UPPDRAG

ATT ARBETA I UPPDRAG ATT ARBETA I UPPDRAG WSPs VERKSAMHETSSYSTEM WSPs värderingar är viktiga grundpelare som präglar all verksamhet och styr hur vi uppträder mot våra kunder, i våra uppdrag och gentemot varandra. Värderingarna

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och erfaren samarbetspartner Försäkringsföretag står inför omvälvande förändringar framöver.

Läs mer

Trender inom dokumenthantering.

Trender inom dokumenthantering. Dokumenthantering Lön & personal Patent Säkerhet Telefoni Trender inom dokumenthantering. Hinder mot effektiva och säkra dokumentflöden i svenska bolag I svenska bolag hanteras stora mänger information

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer