Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning"

Transkript

1 Internal Governance System Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning

2 IT-stödet för effektiv regelefterlevnad Regelbördan som finansiella företag möter blir alltmer omfattande och komplex. Samtidigt ställer hård konkurrens höga krav på effektivitet och fokus. IGS (Internal Governance System) skapades för att möta just dessa utmaningar. IGS är ett IT-baserat verktyg för effektiv regelefterlevnad, riskhantering, kontroll och styrning i finansiella företag. IGS skapar struktur och underlättar såväl dokumentation som planering och uppföljning. Verktyget gör det även enkelt för kontrollfunktioner, ledning och styrelse att överblicka verksamheten. Med IGS minskar den administrativa bördan. IGS är utvecklat av experter inom finansiell riskhantering och regelefterlevnad experter med gedigen praktisk erfarenhet av finansbranschen och av finansiell reglering. IGS består av moduler med olika syften. Förutom basmodulerna som presenteras i detta produktblad finns verktyg för bl.a. incidenthantering, operativ risk och andra ändamål. Kontakta oss om du önskar mer information om dessa och vad IGS kan göra för ditt företag.

3 Real Time Compliance Ett regelregister och signalsystem som kopplar samman regelförändringar med interna styrdokument och aktiviteter. Internal Documents En samlingsplats för interna styrdokument som skapar struktur och spårbarhet. Activities Ett verktyg för planering och uppföljning av aktiviteter relaterade till kontroll och styrning. Reporting Ett rapporteringsverktyg som gör det lätt att följa och dokumentera intern och extern rapportering. Board View Genom tilläggsmodulen Board View kan styrelse och ledning snabbt få en överblick av företagets compliance- och risksituation och se om det är något som kräver deras uppmärksamhet. (Se Tilläggsmoduler i slutet av produktbladet).

4

5 Real Time Compliance Real Time Compliance kallar vi de funktioner som underlättar regelefterlevnad vid varje tidpunkt. Huvudsakligen åstadkoms detta genom tre funktioner: Legal Framework, Compliance Signals och Compliance Updates. Legal Framework Genom Legal Framework får du på ett samlat och strukturerat sätt tillgång till samtliga regler som är tillämpliga för företaget: EU-direktiv, lagar och Finans- inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS). Genom Legal Framework kopplas tillämpliga regler samman med företagets styrdokument och aktiviteter. Compliance Signals Compliance Signals är ett signalsystem som ser till att du har löpande kontroll över vilka interna styrdokument som behöver ses över. Compliance Signals tar hänsyn till både externa faktorer, som förändringar i regelverken, och interna faktorer, som att det är dags för årlig revidering av styrdokumentation. Compliance Updates FCG uppdaterar löpande IGS med Compliance Updates, det vill säga de senaste omvärldsförändringarna som är relevanta för ditt företags regelefterlevnad, till exempel förändringar i regler eller praxis. Compliance Updates anpassas efter vad som är relevant för just ditt företag. I samband med varje Update kan du dessutom se vilka av dina styrdokument och aktiviteter som påverkas av förändringen. Ditt företag får även ta del av FCG:s expertkompetens genom skräddarsydda kommentarer och råd.

6 Internal Documents Internal Documents kan liknas vid en digital pärm där företagets styrdokument finns samlade på ett strukturerat och lättillgängligt sätt. Du kan enkelt se när varje dokument senast fastställdes, vem som är ansvarig, status och övrig information. Dokumenten kan filtreras på olika sätt, till exempel med avseende på ägare eller kategori. Du kan även söka efter nyckelord för att hitta specifika dokument. I en hierarkivy kan du se hur dokumenten relaterar till varandra. Till varje dokument anges de regler som det är baserat på, vilket utgör grunden för signalering vid regelförändringar. Signalering sker även när ett dokument behöver uppdateras av interna orsaker. Genom en historikfunktion är det möjligt att se vad som har skett tidigare i hanteringen av respektive dokument, det vill säga vem som har gjort vad och när. Du har även tillgång till tidigare versioner av dokumenten.

7 Internal Governance System E ektiviserar compliance, kontroll och styrning i finansiella företag

8

9 Activities Activities fungerar som en aktivitetsplan som underlättar både planering och uppföljning av arbetet med styrning och kontroll. Du registrerar vilka aktiviteter som ska ske, tidpunkten för genomförande, vem som ansvarar för utförande, status på aktiviteten och annan information. Därefter kan du löpande uppdatera planen när aktiviteter tillkommer eller blir utförda. Ett flaggningssystem signalerar prioriterade aktiviteter för att inget ska falla mellan stolarna. Slutförda aktiviteter flyttas från planen till en separat lista. Det blir i efterhand enkelt att se till exempel tidpunkten för genomförandet och resultatet. Modulen erbjuder även en kalendervy som ger en överblick av när aktiviteterna är inplanerade under året. Här kan du till exempel snabbt se hur arbetsbördan varierar under året. På samma sätt som i modulen Internal Documents kan du filtrera efter olika kriterier och söka efter nyckelord.

10 Reporting Reporting är ett användarvänligt ärendehanteringssystem som gör det lätt att följa kommunikationen internt såväl som externt. Det kan till exempel gälla kommunikation mellan styrelse, kontrollfunktioner, revisorer och Finansinspektionen. Ärenden och tillhörande rapporter registreras och det framgår tydligt till och från vem kommunikation har skett, vad den har inkluderat och när den har skett. Det blir därmed enkelt att följa tidigare och pågående ärenden och status i respektive ärende. Tilläggsmoduler Utöver basmodulerna som presenterats ovan utgörs IGS av fristående tilläggsmoduler med ett större fokus på mer företagsspecifika behov. Exempel på sådana moduler är: Incidenthantering: Förenklar rapportering och uppföljning av incidenter. Hantering på olika behörighetsnivåer förtydligar ansvar och minskar risken för att en incident faller mellan stolarna. Det blir dessutom enkelt för kontrollfunktioner att få en överblick, utföra analyser och sammanställa statistik. Operativ risk: Underlättar identifiering, utvärdering och rapportering av operativa risker. (Under utveckling). Egna affärer: Administrerar rapportering och sammanställning av anställdas egna affärer. (Under utveckling). Board View: Ger styrelse och ledning en överblick av compliance- och risksituationen genom att sammanställa den väsentligaste informationen från varje modul. Styrelse och ledning kan snabbt se om det är något som kräver deras uppmärksamhet. FCG utvecklar också moduler som är helt anpassade efter ditt företags behov. Kontakta oss gärna för en diskussion.

11

12 Om FCG FCG är en av de ledande aktörerna inom finansiell riskhantering och regelefterlevnad i Sverige. FCG:s medarbetare har praktisk erfarenhet både från Finansinspektionen och av arbete med riskhantering och regelefterlevnad i finansiella verksamheter. Detta ger FCG en unik kompetens och förståelse för de utmaningar och problemställningar som finansiella företag möter. Kontakt Mattias Ullsten Michaela Hamberg

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Version 1, 02. 2011. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu

Version 1, 02. 2011. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu Version 1, 02. 2011 copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu 1 Informationsguide om HeadCom Solutions Talent Management Program Vision, strategi,

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Version 1, 03. 2013. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu

Version 1, 03. 2013. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu Version 1, 03. 2013 copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu 1 Informationsguide om HeadCom Solutions Talent Management Program Vision, strategi,

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer