Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad"

Transkript

1 Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef Risk, Säkerhet och Kris i Rote Consulting AB Fem år som Koncernsäkerhetschef (CSO) på LM Ericsson. Informationssäkerhet Fysisk säkerhet Personalsäkerhet Risk Management och Krishanering Försäkringar och Captives Överste vid MUST (Militära Underrättelse och Säkerhetstjänsten) och ansvarig för Försvarsmaktens informations- och kommunikationssäkerhet till 00

2 Kort om ROTE Medarbetare VD Ägare Företaget har cirka 0 anställda Kjell Larsson Privatägt Utbud Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Lokalkontor Boden, Göteborg och Kristianstad Bildades Rote startade sin verksamhet 989 Våra kompetensområden Verksamhetsutveckling Systemutveckling Risk Management IT Styrning Säkerhet

3 Rote kompetensområden Säkerhet Risk - Kris Risk Management Säkerhet Business Continuity Management Informationssäkerhet Krishantering Incidenthantering Ledningssystem (LIS) IT- säkerhet Säkerhetsrevisioner Definition på Risk ISO 3000 definition of Risk Management: The effects of uncertainty on objectives

4 Standarder för riskhantering ISO 3000 Risk Management Guidelines and principles Publicering i september 008, fastställs i höst Ej för certifiering Generisk och inte industri- eller sektorspecifik Betonar både upp- och nersida av risk ISO/IEC 7005 (Information security risk management) Enterprise Risk Management (Integrerad riskhantering) enligt COSO/ERM Helhetssyn på riskexponering för företag och organisationer/myndigheter Tre dimensioner

5 COSO/ERM struktur tre dimensioner Varför Risk Management? ERM's roll i kreditvärderingsprocessen At Standard & Poor's, an analyst's job is to provide prospective opinions when rating credits. Incorporating ERM analysis can provide more structure and consistency to our assessment of a company's risks. It enables analysts to drill deeper into quantitative financials, links risk management to overall corporate strategy, and allows greater prospectiveness in our company analyses. The process of asking top executives at different companies how they manage risk can help us differentiate each company's risk management capabilities more effectively. Also, we consider a favorable ERM evaluation to be a competitive advantage that can positively impact a rating.

6 Riskhantering på alla nivåer Corporate Governance/Bolagsstyrning SOX/Euro-SOX, Intern Styrning och Kontroll (ISK) COSO/ERM ISO 900 ISO 700/7005 ISO 0000 (BITS, Common Criteria, TR, PCI-DSS etc) Svenska lagar och förordningar om riskhantering. Förordning (007:603) om intern styrning och kontroll (ISK) Entrerprise Risk Management (ERM). Förordning (006:94) om krisberedskap och höjd beredskap 3. Förordning (995:300) om statliga myndigheters riskhantering 4. VERVAFS 007: Föreskrift om statliga myndigheters arbete med säker elektroniskt informationsutbyte enligt LIS (SS-ISO/IEC 700) Informationssäkerhetsrisker Föreskriftsrätten nu hos MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

7 Risk Management, grunder som utsätts för fara av Hot som utnyttjar Tillgång Brister/Svagheter som skyddar som resulterar i Skyddsåtgärder Exponering som mildras av Risk som är Riskhanteringsprocessen FASTSTÄLL SAMMANHANG KOMMUNIKATION BEDÖMNING ANALYS BESLUTSPUNKT Bedömning tillfredsställande? IDENTIFIERA TILLGÅNGAR IDENTIFIERING UPPSKATTNING UTVÄRDERING Ja Nej UPPFÖLJING OCH OMPRÖVNING HANTERING BESLUTPUNKT Acceptera risker Nej Ja ACCEPTANS SLUT PÅ FÖRSTA ITERATION

8 Riskhantering, våra metoder BEDÖMNING BEDÖMNING Resultat, Resultat, t t ex ex ingående ingående risk risk Är risken Är risken acceptabel? acceptabel? Ja Nej HANTERING HANTERING UNDVIK UNDVIK FLYTTA FLYTTA REDUCERA REDUCERA Kvarstående Kvarstående risk risk ACCEPTANS ACCEPTANS Antal risker utplacerade i respektive riskzon K O N S E K V E N S SANNOLIKHET Riskgrupp A (låg) 6 Riskgrupp B (medel) 7 Riskgrupp C (hög) 0 Totalt 43 risker

9 Tekniska och administrativa/externa risker/riskbehandlingar Administrativ behandling 6 9 Inget åtgärdsförslag 4 3 T/A behandling 5 Teknisk behandling 5 3 Teknisk risk Administrativ risk/extern risk 30 6 T/A = Teknisk & Administrativ Svagheter med riskhanteringsprocessen. Konsekvens i allmänhet lättare att uppskatta rätt än sannolikhet. Sannolikhetsbedömningarna styrs mycket av: Hearding (man följer andras bedömningar) Egen erfarenhet (kan vara specifik och påverkad av särskilda händelser) 3. Risk på risk på risk osv utelämnas eller är för komplicerat (finansiella krisen) 4. Risk Management består av två viktiga delar Riskstyrning (Risk Governance) Riskhantering (strategiskt och operativt) Utan båda liten effekt.

10 Hur kommer man igång med riskhantering? VISION. Tydlig och förankrad VISION I ledningen. Vad vill man uppnå? STRATEGI. Strategi och syfte med RM. Hur skall man nå målen? LEDNING ORGANISATION 3. Definition av och processer för styrning och RM i organisationen PROCESSER 4. RM-processen, riskhantering VERKTYG, KONTROLLER mm 5. Stöd och kontroller Sammanfattning Standardisering, lagstiftning och kreditvärdering driver RM i dag COSO/ERM och ISO 3000 Lagstiftning som SOX, EuroSOX och nationell lagstiftning Ledningssystem (kontroller, processer och organisation) och stödverktyg allt viktigare RM Integration med Security tydlig trend (Risk Based Security, RSO Risk and Security Officer) Svagheterna i RM underskattade för mycket teknik och för lite styrning, organisation, roller, ansvar, ledarskap och kultur Riskhantering BCM Kris och säkerhet, allt hänger ihop Vid införande börja rätt med mål och vision, avsluta med verktyg Risk kan också innebära också positiva möjligheter utan risktagande inget företagande!

11 Frågor och kommentarer? Stockholm - Boden Göteborg - Kristianstad +46 (0)

Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC 27001 2009-05-25 Hans Dahlquist

Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC 27001 2009-05-25 Hans Dahlquist Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC 27001 2009-05-25 Hans Dahlquist å äå ä åä å!ä "ä #!$ä!!%!% öä%!!& Ö&&'($ä!'ä $ ä)ä!&!% öö&!!!* +!ä$ #)$!('ö&!!$!%* + ö$)%",- Kort

Läs mer

SOX och ISO-IEC Standarder

SOX och ISO-IEC Standarder SOX och ISO-IEC Standarder Agenda Intro SOX (COSO) och ISO Standarder SOX (COSO) och ISO 27000 Familjen SOX (COSO) och införande samt verifiering av tekniska kontroller Sammanfattning Anders Carlstedt

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 2 2013

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 2 2013 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 2 2013 Ur detta nummer: Förväntningar på riskhantering: Åtta måsten för styrelse och ledning BEPS hårdnande attityder till internationell skatteplanering

Läs mer

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar JONAS HARALDSSON, NINA LEWAU, SUSANNA NILSSON, HELENA GRANLUND, NIKLAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster

Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster - en studie för att möjliggöra konkurrensutsättning av Saab Supports tjänsteutbud. Författare Jenny Nilsson Lise Tormod Handledare

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 6 SEPTEMBER 2013 I SAMARBETE MED: RISK MANAGEMENT 4 FRÅGOR OM KONTRAKTUELLA RISKER Innehåll SCA UTMANAR Vilka krav ställer en global

Läs mer

Svensk översättning bearbetad av Torbjörn Wikland och accepterad av styrelsen för IIA Sweden för att skickas till COSO för godkännande 2007-01-25

Svensk översättning bearbetad av Torbjörn Wikland och accepterad av styrelsen för IIA Sweden för att skickas till COSO för godkännande 2007-01-25 Enterprise Risk Management Executive Summary September 2004 Integrated Framework Svensk översättning bearbetad av Torbjörn Wikland och accepterad av styrelsen för IIA Sweden för att skickas till COSO för

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

2015:17. Forskning. Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet. Roland Akselsson. Författare:

2015:17. Forskning. Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet. Roland Akselsson. Författare: Författare: Roland Akselsson Forskning 2015:17 Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet Rapportnummer: 2015:17 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Läs mer

Utbildning för biståndsverksamhet (UBV)

Utbildning för biståndsverksamhet (UBV) APRIL 2005 EO-ENHETEN Systemrevision av Utbildning för biståndsverksamhet (UBV) Executive summary Systems audit of the UBV organisation Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) has been assigned by Sida

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

EXAMENSARBETE. Riskhantering och legitimering i icke revisionspliktiga aktiebolag. Nicklas Larsson Robin Söderlund 2014. Civilekonomexamen Civilekonom

EXAMENSARBETE. Riskhantering och legitimering i icke revisionspliktiga aktiebolag. Nicklas Larsson Robin Söderlund 2014. Civilekonomexamen Civilekonom EXAMENSARBETE Riskhantering och legitimering i icke revisionspliktiga aktiebolag Nicklas Larsson Robin Söderlund 2014 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

Kostnadsfria seminarier inom IT-säkerhet

Kostnadsfria seminarier inom IT-säkerhet Kostnadsfria seminarier inom IT-säkerhet IT-säkerhet specialavdelning på SKYDD 2008 Monter A21:30 Nordens största säkerhetsmässa 30 sept 3 okt 2008 Stockholmsmässan I regi av bl.a. Dataföreningen, SIG

Läs mer

Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur

Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur Forskningsrapport 2 av 3 inom projektet Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning ur ett operatörsperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum INTERN STYRNING OCH KONTROLL CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum COSO s ramverk Skapades under 1990-talet Syftar till att öka effektiviteten, minska oönskade händelser,

Läs mer