HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET BO UTOMLANDS FOTO: DREAMSTIME

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET BO UTOMLANDS FOTO: DREAMSTIME"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BO UTOMLANDS NOVEMBER 2006 FOTO: AMELIE WESTERBERG MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI NOVEMBER 2006 d MALTA För Malta, Europas sydligaste land, är klimatet, livsstilen och engelskspråkigheten de största tillgångarna. ANNONS FOTO: INGER SÖDERLUND Sid 6 FOTO: KJELL SÖDERLUND ÅLANDS TURISTFÖRBUND ÅLAND Ditt drömboende kan ligga närmare än vad du tror. Sid 7 CYPERN Cypern är inte bara sol och stränder, utan även ett lågskatteland som är på väg in i EMU. SEB har lång erfarenhet av att hjälpa utlandssvenskar. Nu har vi ett nytt, förmånligt finansieringskoncept att erbjuda dig som köper bostad i södra Frankrike. Våra specialister tar fram den bästa lösningen och du får en personlig rådgivare som finns med hela vägen snabbt och enkelt. Vill du veta mer? Välkommen att ringa eller mejla Besök oss gärna på Sid 8 THAILAND Thailand vackert, varmt och billigt, men hur köper man hus där som utlänning? Sid FOTO: ISTOCKPHOTO SPANIEN Från att ha varit en diktatur för 30 år sedan, har Spanien idag en av Sydeuropas mest dynamiska ekonomi. Sid 12 FOTO: d TURKIET För Turkiet landet med två ansikten kan framtiden avgöras av närmandet mot Europa. Sid 14 ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Svenskar utomlands - en mångtusenårig tradition Vi svenskar har en väldigt lång tradition av att flytta till andra länder. Och även om det idag sker under betydligt fredligare former än för tusen år sedan kan man inte komma från att längtan ut är en del av den svenska kulturen. Just varför vi svenskar, som ändå är så hemkära, är så öppna inför tanken på att prova på helt främmande länder och kulturer är svårt att svara på. Att den långa vintern, som vi just nu står inför, har något att göra med saken råder det nog inte mycket tvivel om. Kanske har det faktum att vi är litet land i norra Europas periferi gjort oss tvungna att vara öppna för omvärlden och att själva söka upp den istället för att vänta på att den ska komma hit. Den stolta svenska traditionen att söka sig ut i världen är idag mer levande än någonsin. Vart än du reser i världen kommer du att stöta på åtminstone någon svensk som bor där, och på vissa ställen kan du till och med träffa fler svenskar än utlänningar. London, New York, Paris, Barcelona, Marbella, Hong Kong har alla gott om svenskar som bor och arbetar där vissa alldeles i början på sitt arbetsliv, andra i slutet. Sammanlagt bor svenskar utomlands, fler än hela Islands befolkning, och den här tidningen är skriven för alla er som kanske funderar på att sälla er till dessa. Vissa av länderna som ni kommer att läsa om till exempel Frankrike, Spanien och Thailand är sedan länge upptäckta, medan andra som Bulgarien, Malta och till och med närbelägna Åland inte alls är lika självklara destinationer. Tanken är inte att ni ska läsa lättsmälta artiklar om fina stränder och lustiga paraplydrinkar, utan snarare om både en helhetsbild och matnyttiga fakta för att ni ska få konkret och relevant information om länderna ifråga. Och denna information kommer förhoppningsvis att underlätta för er att ta beslutet om ni också ska bli en del av den ursvenska traditionen att flytta utomlands. Jakob Lagerkranser INFO: Allt fler svenskar flyttar utomlands på grund av arbete eller förverkligandet av drömmen av ett alternativt boende utomlands. Målet med tematidningen Bo Utomlands är att belysa och svara på de frågor och problem som uppkommmer i dessa sammanhang. INNEHÅLL Skatteavtal viktiga att ta i beaktande sid 4 Medelhavets underskattade pärla sid 6 Åland - svensktalande och bara två timmar bort sid 7 Sol och låga skatter på Cypern sid 8 Thailand - inte bara för turister sid Bo och arbeta i Spanien sid 12 MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS BO UTOMLANDS - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Natalie Montanari, Mediaplanet, Layout: Henrica Dieden, Mediaplanet Produktionsansvarig: Amelie Westerberg, Mediaplanet Produktionsassistent: Anna von der Groeben Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags-och kvällspress. För information, kontakta: Gustaf Ryding, Mediaplanet: Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på Mediaplanets tematidningar: Bulgarien - vacker öststat på väg mot Europa sid 13 På gränsen mellan Europa och Asien sid 14 Gott vin och låg skatt i Frankrike sid 16 STOCKHOLM GÖTEBORG YSTAD KARLSTAD

3 No phones. No interruptions. No . No meetings. No wonder your best ideas happen outside the office. Our commitment to making your ideas a reality has helped us grow steadily for eight years, with operations now in ten coutries and assets under management of over 15bn. To find out more call , or visit www. kaupthing.lu

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Du får hyra, men inte köpa Eftersom endast thailändska medborgare får äga mark i Thailand är det svårt för utlänningar att köpa hus där, men att köpa lägenhet är tillåtet förutsatt att man har ett Tor Tor Sam. Tor Tor Sam är ett bankcertifikat som man är berättigad till om man för över minst motsvarande dollar i utländsk valuta till en thailändsk bank. (Källa: FOTO: INGER SÖDERLUND Förening för utlandssvenskar Den religiöst och politiskt obundna föreningen Svenskar i Världen (Sviv) har funnits i drygt sextio år. Den är officiell remissinstans i frågor som rör utlandssvenskar och ger råd vid ut- och hemflyttning samt anordnar seminarier och kurser. Fram till 1988 gick den under namnet Utlandssvenskarnas förening. (Källa: Skatteavtal viktiga att ta i beaktande vid flytt utomlands En inte alldeles ovanlig anledning till att svenskar flyttar utomlands är att de vill komma undan det höga svenska skattetrycket, men en utlandsflytt innebär inte nödvändigtvis att man helt slipper svensk beskattning. TEXT AV: JAKOB LAGERKRANSER Lågskattelandet Schweitz. Om en svensk medborgare flyttar utomlands görs en samlad bedömning av hur stor dennes anknytning till Sverige fortfarande är, säger Tommy Wallén som arbetar som skatteexpert på Skatteverket. Har personen fortfarande ett företag som den har ett väsentligt inflytande i kvar i Sverige eller en permanent bostad eller familj räknas han eller hon fortfarande som obegränsat skattskyldig i landet. Personen beskattas därmed fortfarande av svenska staten enligt samma regler som för i landet bosatta personer, enligt Wallén. Saknas denna anknytning räknas dock personen som begränsat skattskyldig och betalar endast svensk skatt på inkomster som härrör från Sverige. Det innebär att en svensk medborgare som bor utomlands och som endast är begränsat skattskyldig dock fortfarande betalar skatt till svenska staten på inkomster av exempelvis arbete i Sverige. I dessa fall betalar man Särskild Inkomstskatt för Utomlands FOTO: ISTOCKPHOTO Bosatta (SINK), berättar Tommy Wallén. Skattesatsen för SINK är 25 procent. Denna räknas sedan av mot skatten i det nya bosättningslandet, förklarar han vidare. När en person är skattskyldig i källstaten (landet som den är medborgare i) likväl som landet den bor i på grund av att länderna använder olika beskattningsprinciper uppstår vad som kallas för internationell dubbelskattning. En sådan situation kan innebära ett stort hinder för rörligheten av kapital och arbetskraft mellan olika länder och ligger därför i alla parters intresse att undvika. För att undvika internationell dubbelbeskattning har länderna därför upprättat skatteavtal med varandra. Dessa avtal träffas bilateralt mellan länderna och klargör hur dubbelbeskattning ska undvikas, säger Tommy Wallén. I allmänhet är det en av två metoder som tillämpas i skatteavtal för att undvika dubbelbeskattning: undantagandemetoden (exemptmetoden) och avräkningsmetoden (creditmetoden). Exemptmetoden innebär att inkomsten undantas från beskattning i ett av länderna, det vill säga att skatt endast betalas till en av staterna. Vilken av dem man betalar till regleras i avtalet mellan länderna. Om Sveriges rätt att beskatta en inkomst inte begränsas av ett skatteavtal gör vi det enligt vad som följer av intern rätt, det vill säga antingen enligt SINK (begränsat skattskyldig) eller enligt reglerna för obegränsat skattskyldiga personer. Används creditmetoden räknas den skatt som man betalar i källstaten av från skatten man betalar i hemviststaten. Skatten som en svensk bosatt utomlands betalar i Sverige räknas alltså av från skatten som han eller hon betalar i hemviststaten. Om hemviststatens skattesats är högre än den svenska betalas det överskjutande beloppet till hemviststaten, vilket innebär att man i praktiken betalar den skattesats som landet med högst skattesats av de två har, berättar Wallén. För svenskar bosatta utomlands innebär därmed användandet av creditmetoden att de betalar högre skatt än om de betalat SINK, som ju ligger på endast 25 procent. För den som vill flytta ifrån Sverige av skatteskäl är det därför en bra idé att först ta reda på hur Sveriges eventuella skatteavtal med det land han eller hon vill flytta till ser ut. PRINCIPER FÖR INTERNATIONELL BESKATTNING Normalt grundar stater sin beskattning på en eller flera av dessa tre principer: º Hemvistprincipen: Enligt hemvistprincipen beskattar den stat där en person är skatterättsligt bosatt all inkomst som personen i fråga uppbär inom eller utom denna stat. Det är denna princip som den svenska beskattningen bygger på. º Källstatsprincipen: Enligt källstatsprincipen beskattar den stat som en inkomst härrör från inkomsten oavsett var inkomsttagaren är skatterättsligt bosatt. º Nationalitets-principen: Enligt nationalitetsprincipen beskattas en person av den stat som denne är medborgare i, oavsett var han eller hon befinner sig och oavsett varifrån hans eller hennes inkomster härrör. (Källa:www.skatteverket.se) Planera din utlandsflytt innan du flyttar Flytta utomlandsmässorna i Stockholm och Göteborg visar att det finns ett stort intresse av att flytta utomlands. Många lockas av allt fler intressanta köpobjekt i allt fler länder, men ett bostadsköp utomlands kräver planering. En bra rådgivning kan då vara mycket värd. Lika viktigt som att få en boendekalkyl inför ett bostadsköp i Sverige är det att göra en analys av hur din plånbok påverkas av att flytta utomlands innan du tar steget att flytta, säger Richard Chindt, VD för View Abroad Lika viktigt som att få en boendekalkyl inför ett bostadsköp i Sverige är det att göra en analys av hur din plånbok påverkas av att flytta utomlands innan du tar steget att flytta, säger Richard Chindt, VD för View Abroad, ett företag som arbetar med skatteinformation och ekonomiska analyser vid utlandsflytt. Det finns mycket att belysa, hur beskattas inkomster och pensioner i olika länder, arvoch gåvoskatt, förmögenhetsskatt mm. Det är först efter att ha genomgått en analys av din privatekonomi och hur den påverkas av att flytta till ett annat land som du vet hur mycket du får kvar efter skatt och därmed kanske även hur mycket din nya utlandsbostad får kosta. Många tror att arvskatten är borta bara för att den inte längre finns i Sverige, men du kan ändå omfattas av spansk eller fransk arvsskatt på din utlandsbostad även om du är skattskriven i Sverige säger Richard Chindt och tillägger att arvsskatten i dessa länder är progressiv och kan uppgå till 40% inom familjen men kan reduceras genom planering. En annan viktig fråga är hur bostaden skall ägas, kan den ägas av företag istället för av privatpersonen och vilka fördelar kan det ha. View arbetar med både svensk och internationell beskattning, bildar bolag i länder med fördelaktigt skatteklimat och erbjuder juridisk och praktisk hjälp efter fastighetsköpet. View Abroad AB Gamla Brogatan 32, Box Stockholm Tel Fax e-post:

5 Consulco Cyperns ledande skatterådgivare med kontor i Stockholm och Göteborg

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MALTA ÅLAND CYPERN THAILAND SPANIEN BULGARIEN TURKIET FRANKRIKE KORT OM MALTA: º Pensionsvillkor: En källskatt på 25 procent utgår på vanlig svensk pension º Arvskatt: Ingen º Äganderätt: Inga hinder för utländskt ägande º Inkomstskatt: Progressiv skatteskala som sträcker sig från 0 till 35 procent º Bolagsskatt: Från 5 till 35 procent beroende på bolagsform och ägarförhållanden (Källa: Den mångfaldig prisbelönta Marina Portomaso. Medelhavets underskattade ögrupp Inbäddad mellan Europa och Nordafrika, exakt i mitten av Medelhavet ligger Malta, ögruppen som förutom huvudön Malta även består av öarna Gozo och Comino. Maltas vinnande kort är inte bara dess underbara sol och hav men även en 7000 år gammal historia och kultur efterlämnat av talrika civilisationer runt Medelhavet. TEXT AV: DOMINIC MICALLEF Befolkning och kultur Folket på Malta kan beskrivas med två ord: Gästvänliga och hjälpsamma. Malteserna är stolta över sin härkomst och historia; Riddarna som hade Malta som huvudsäte och den långa samhörighet med Storbritannien är något som invånarna gärna påpekar. Även närheten till Italien synes tydligt: Över 99 procent av befolkningen på ca ( på Malta och på Gozo) är katoliker. Kulturlivet på Malta uppvisar en vibrerande blandning av gammalt och nytt: Traditionella festivaler där lokala skyddshelgon hedras med ständiga fyrverkerier under sommarhalvåret blandar sig friskt med moderna jazz-, konst- och FOTO: INGER SÖDERLUND modeevenemang i dagens Malta. Likadant uppvisar matkulturen något av det bästa som Medelhavet kan erbjuda. Ekonomi och företagsklimat Turismen är den största ekonomiska aktiviteten på öarna. Malta och Gozo välkomnar ca 1.2 miljoner besökande per år och därutöver kommer ca passagerare med kryssningsfartyg till Malta. Över 90 procent av turisterna kommer från EU-området och primärt från Storbritannien, Tyskland, Italien och Frankrike. Ett av de största och mest lukrativa områden inom turismen på Malta är konferens- och incentiveresor. Maltas mångfall av 4- och 5- stjärniga hotell med alla tänkbara faciliteter erbjuder expertisen och faciliteterna för att tillmötesgå alla behov och önskemål. Befolkningen, kulturen och det milda Medelhavsklimatet har även gjort att Hollywood har upptäckt Malta som en ideal plats för filmindustri; flera av senare års storfilmer som t.ex. Ridley Scott s Gladiator, Stephen Spielberg s München, FOTO: INGER SÖDERLUND Huvudstaden Valetta. Troja och U571 har alla spelats in på Malta. Malta kanske ser ut som en droppe i havet, men storleken på utländska investeringar i kombination med Maltas affärsmöjligheter visar raka motsatsen: långt över 250 större utländska företag är aktiva på öarna och nya tillkommer i stadigt stigande takt. Det finns många goda skäl till att investera på Malta. Malta har ett stabilt politiskt klimat och är - jämfört med övriga delar av EU- ett prisvärt land och detta gäller även kostnad för arbetskraft. Den engelsk-baserade lagstiftningen samt ett antal skattefördelar i kombination med en högt utvecklat infrastruktur och välutbildat flerspråkig arbetsstyrka gör det enkelt för företag att etablera sig. Och på liknande vis ger ett stort nätverk med dubbelbeskattnings-avtal klara konkurrensfördelar i jämförelse med andra länder in EU-området. Utländska investeringar på Malta har, från att tidigare ha varit riktat mot arbetsintensiv och lågteknologisk verksamhet såsom tillverkning av textil och liknande, numera inriktat sig på högteknologi i kombination med finansiella tjänster och produkter. Exempel på detta är IT-verksamhet såsom igaming, support- och callcenters samt tillverkning av farmaceutiska produkter. Senaste tillskottet är den planerade Smart- City på södra delen av Malta där ca nya arbetsplatser inom IT kommer att etableras. Svenskar på Malta Sverige upprättade diplomatiska förbindelser med Malta 1969, fem år efter dess självständighet från Storbritannien, och har ambassadören i Rom som närmaste ansvarig. Sverige har präglat Malta på ett ganska påtagligt sätt genom att SKANSKA har stått bakom byggnationen av nya centralsjukhuset på Malta. Detta tillsammans med en IT-boom som har bidragit till att det finns en stadigt växande grupp av svenskar bosatta på Malta.

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 DETTA ÄR EN FÖRETAGSPRESENTATION FRÅN K&I: K&I Malta hjälper svenskar att bosätta sig på Medelhavets pärla Bara tre och en halv timmes direktflyg från Stockholm ligger det vackra öriket Malta, Europas sydligaste land. Men allt för få svenskar vet tyvärr hur mycket denna utsökta ö har att erbjuda, säger Inger Söderlund, vd för den maltesiska mäklarbyrån K&I Malta. K&I Malta är den enda Maltaspecialisten i Sverige, och har kontor både på Malta och i Sverige. Det gör att vi har en lokal förankring här i Sverige, samtidigt som vår närvaro på Malta gör att vi kan erbjuda våra klienter en direktkontakt dit. Genom vår partner Dahlia, Maltas största och mest välrenommerade mäklarbyrå, har vi dessutom tillgång till en enorm kompetensbas och ett stort kontaktnät på ön. Vårt koncept är att genom vår samarbetspartner EMD kunna erbjuda våra klienter juridisk hjälp i Sverige såväl som på Malta, säger Inger Söderlund när vi träffas på K&I Maltas kontor i centrala Stockholm. Men trots den breda juridiska kompetensen och den goda kännedom om bostadsmarknaden på Malta som K&I Malta kan erbjuda sina klienter är det ändå bara en del av utbudet, berättar hon. Vi hjälper våra klienter med alla aspekter av flytten, inte bara själva bostadsköpet. Det kan även gälla sådant som att hjälp med att skaffa en bra skola åt barnen eller med att inreda bostaden, tjänster som ofta är väldigt uppskattade. För att när man väl har etablerat sig på Malta är Inger övertygad om att man kommer att trivas där. Med sin blandning av brittiskt och Sydeuropeiskt påbrå är Malta ett perfekt ställe att kombinera affärer och nöje på. Förutom att vädret är fint året om är kostnadsläget väldigt lågt och skattelagstiftningen fördelaktig för både företag och privatpersoner. Dessutom är livsstilen på Malta väldigt skön, med god mat och dryck och underbara människor. Bara en sådan sak som de välbildade och oerhört tillmötesgående taxichaufförerna gör att man älskar Malta, säger Inger. En annan sak som hon uppskattar med ön är dess fina, välbevarade byggnader och att även nya hus byggs i klassisk stil. På Malta känner man hela tiden historiens vingslag, både i gamla och nya byggnader. Till exempel så har det byggts alldeles nya bostäder i 1700-talsfortet Fort Chambray. På vilka andra ställen kan man bo i ett nybyggt hus i en vacker gammal fästning med fantastisk utsikt? frågar hon retoriskt. Stureplan 4C Stockholm Sweden Tel:+46 (0) MALTA ÅLAND CYPERN THAILAND SPANIEN BULGARIEN TURKIET FRANKRIKE Åland - svensktalande och bara två timmar bort Vill man flytta utomlands behöver man inte söka sig längre bort än vad man kommer på en två timmars färjetur från Grisslehamn eller Kapellskär. Så pass nära ligger Åland, det självstyrda öriket där alla har svenska som modersmål. TEXT AV: JAKOB LAGERKRANSER Vill man flytta utomlands behöver man inte söka sig längre bort än vad man kommer på en två timmars färjetur från Grisslehamn eller Kapellskär. Så pass nära ligger Åland, det självstyrda öriket där alla har svenska som modersmål. Men tyvärr tror många svenskar att det är svårare att etablera sig på Åland än vad det egentligen är. Till exempel har många hakat upp sig på regeln om att varje aktiebolagsstyrelse måste utgöras till två tredjedelar av ålänningar för att få näringsrätt, men det är lätt att få en tillfällig näringsrätt tills man fått en hembygdsrätt och kan kalla sig ålänning. Vi välkomnar utländska företag här och strävar efter att göra det så lätt som möjligt för dem, säger Johan Eriksson, vd för Ålands Handelskammare. Hembygdsrätt måste man också ha för att få köpa mark på Åland. Men inte heller det är något större hinder menar entreprenören Sven-Erik Holmberg, som nyligen färdigställt bostads AB Slottssundet II vid Kastelholms golfbana. Hembygdsrätt får man när man bott här i fem år, med möjlighet till dispens efter redan tre år. Utländska medborgare kan dock FOTO: ROBERT JANSSON FOTO: KJELL SÖDERLUND FOTO: PETER KARLSSON ÅLANDS TURISTFÖRBUND ÅLANDS TURISTFÖRBUND ÅLANDS TURISTFÖRBUND köpa bostadsaktielägenhet eller bostadsaktiehus på Åland även om man inte bor här, och vid flytt hit är det i princip fritt att köpa hus på planerat område. Dessutom är det ingen eller marginell fastighetsskatt här. Men Johan Eriksson ser ändå en tydlig trend med att allt fler svenskar bosätter sig på Åland. Förbindelserna, med båtar och flyg som går till och från Stockholm flera gånger per dag, är så pass bra att det är lätt att behålla sina kontakter med Sverige om man flyttar hit. Dessutom lockas många av att det är så lugnt och tryggt här, och av det rika kultur- och friluftslivet. Och eftersom det råder brist på arbetskraft på Åland, framförallt i IT-industrin, är det också väldigt välkommet för Åland att svenskar flyttar hit, säger han. KORT OM ÅLAND: º Pensionsvillkor: En källskatt på 25 procent utgår på vanlig svensk pension º Arvskatt: Progressiv skatteskala som sträcker sig från 10 till 16 procent º Äganderätt: Åländsk hembygdsrätt krävs för att få köpa/äga mark, men utländska medborgare kan dock köpa lägenhet och hus på Åland (se nedan) º Inkomstskatt: Progressiv skatteskala som sträcker sig från 0 till 32,5 procent º Bolagsskatt: 28 procent (Källor: Ålands Handelskammare)

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MALTA ÅLAND CYPERN THAILAND SPANIEN BULGARIEN TURKIET FRANKRIKE KORT OM CYPERN: º Pensionsvillkor: En källskatt på 25 procent utgår på vanlig svensk pension º Arvskatt: Ingen º Äganderätt: Inga hinder för utländskt ägande º Inkomstskatt: Progressiv skatteskala som sträcker sig från 0 till 35 procent º Bolagsskatt: 10 procent (Källa: Sol och låga skatter på Cypern Cypern är för många känt för politisk instabilitet och behagligt Medelhavsklimat, men i och med öns inträde i EU 2004 har det på grund av sitt låga skattetryck blivit allt mer intressant även för företag och investerare. TEXT AV: JAKOB LAGERKRANSER Cypern har under de senaste 30 åren varit en av de mer turbulenta och instabila regionerna i Europa. Ända sedan turkiska trupper invaderade Cypern 1974 har ön varit uppdelad i en turkcypriotisk del på norra sidan och en grekcypriotisk på södra. Konflikten mellan de båda sidorna har flammat upp igen vid några tillfällen och FN-trupper är fortfarande stationerade på ön. De senaste åren tycks dock situationen ha lugnat ned sig. Politisk och ekonomisk situation i dagsläget Det senaste decenniet har den största utrikespolitiska frågan för Cypern (det vill säga den grekcypriotiska delen) varit medlemskap i EU, vilket man fick Nästa planerade steg är att träda in i EMU under 2008 eller Redan idag är valutan, det cypriotiska pundet, knutet till euron. Detta närmande till Europa kommer förmodligen att innebära att närvaron av utländska företag, vilken redan är relativt stor, kommer att öka ännu mer. Överlag har Cypern en mer utvecklad ekonomi än de flesta av EU:s nya medlemmar. Även om turismen utgör en viktig del har Cypern även en modern industri och ett utvecklat jordbruk. Enligt Exportrådet anser dock de flesta stora svenska företag att den cypriotiska marknaden är för begränsad för att de ska vilja etablera sig där. Eftersom Cyperns läge gör ön användbar som en språngbräda mot Mellanöstern anses det ändå finnas förutsättningar för ett ökat handels- och tjänsteutbyte mellan länderna framöver. Skatteläge Det som framförallt lockar företag till Cypern är dock dess väldigt låga skattetryck. Bolagsskatten är endast 10 procent, den lägsta i Europa, och även inkomstskatten är betydligt lägre än i Sverige. Grundavdraget för inkomstskatten är motsvarande svenska kronor och därefter skattar man 20 procent upp till kronor, 25 procent mellan och kronor och 30 procent på det man tjänar över En person som inte tidigare varit anställd på Cypern kan dock göra ett avdrag på 20 procent, på max kronor, under de tre första åren han eller hon jobbar där. När det gäller beskattning på pension som utbetalas från Sverige betalar man idag en källskatt på 25 procent. Situationer som faller inom EU:s moder/dotterbolagsdirektiv samt ränte- och royaltydirektiv är dock undantagna från källskatt redan i dagsläget. Det gäller bland annat utdelningar från ett svenskt dotterbolag till dess cypriotiska moderbolag. Dessa inkomster är helt undantagna från beskattning på Cypern om vissa förutsättningar är uppfyllda, säger Patrick Richter, internationell skatterådgivare på skattekonsultfirman Consulco International. När det gäller kapitalvinster som skall beskattas på Cypern så är dessa helt undantagna från beskattning så länge det inte berör fastigheter belägna på Cypern. Till exempel är kapitalvinst om uppstår när ett helägt svenskt dotterbolag säljs av ett cypriotiskt moderbolag helt undantaget från skatt, infogar Mattias Forsenberg, även han skatterådgivare på Consulco. Socialförsäkringssystem Som oftast är fallet med länder med låga skatter så har inte heller Cypern ett särskilt utbyggt socialförsäkringsskydd enligt svenska mått mätt. Eftersom landet är med i EU har man som svensk dock tillgång till det som finns. Personer med anställning har rätt till både sjuk- och arbetslöshetsersättning. Sjukersättningen har dock tre karensdagar innan den infaller och för längre sjukskrivning utgår den bara 156 dagar åt gången. När det gäller den statliga sjukvården är den endast gratis för personer med mycket låg inkomst. Alla övriga får antingen betala höga avgifter eller annars vända sig till den privata vården. Dock utgår någon form av sjukförsäkring till personer med anställning, antingen från fackförbundet man är ansluten till eller från ens arbetsgivare. Seminarie - Bo utomlands Legala och skattemässiga aspekter vid utlandsflytt Cypern - England - Malta - Spanien För dig som funderar på att själv flytta utomlands eller som jobbar professionellt med rådgivning i relation till utlandsflytt.

9 Consulco hjälper svenska företagare in på Europas hetaste marknad Patrick Richter och Mattias Forsenberg Cypern är kanske framförallt känt för vackra stränder och soligt Medelhavsklimat, men sedan inträdet i EU 2004 håller landet även på att utvecklas till ett av Europas nya finanscentrum. Just hur populärt Cypern blivit för svenska företag och affärsmän visas av att den ledande cypriotiska konsultfirman Consulco redan är på väg att öppna sitt andra kontor här i Sverige. Cyperns inträde i EU har gjort att väldigt många utländska företag har börjat söka sig hit. Och med vårt breda sortiment av tjänster och stora kunskap om Cyperns lagar och regelverk kan vi på Consulco erbjuda rådgivning och service av allra högsta klass åt företag och affärsmän som vill etablera sig här, berättar Marios Hajiroussos, en av Consulcos delägare. Consulco International Ltd är en av Cyperns största och mest välrenommerade företag inom sin bransch. Sedan det bildades 1993 har Consulco expanderat långt utanför Nicosia på Cypern, där huvudkontoret ligger. Idag har man kontor i mer än åtta länder och är representerade i bland annat Moskva, Amsterdam och London. Företaget har sammanlagt 170 anställda, var av 100 jobbar på huvudkontoret i Nicosia. Consulcos anställda har lång erfarenhet av internationell skatteplanering och bildande av internationella företag, och behärskar dessutom ett stort antal språk, allt ifrån engelska, grekiska och spanska till svenska, ryska och kinesiska. Men framförallt besitter de anställda på Consulco en väldigt stora kompetensbredd, vilket gör att man kan erbjuda sina klienter ett fullständigt spektrum av tjänster. Den väldigt breda kompetens som våra anställda har är vår största tillgång. Den innebär att vi kan erbjuda våra klienter service inom skatterådgivning, bokföring och revision samt juridiska tjänster och investeringsrådgivning. Kombinerat med den lokala närvaro vi har ute i Europa gör det att vi kan hjälpa våra klienter att lätt och snabbt etablera sig här på Cypern, säger Marios. Consulco i Sverige För att skaffa sig en lokal förankring även i Sverige, och därmed kunna ge en god service till svenska klienter, öppnade Consulco ett kontor i Stockholm i februari förra året. Vi började sondera terrängen här uppe efter att Cypern fick sitt EU-medlemskap Medlemskapet i EU gjorde att svenska företags intresse för Cypern ökade väldigt mycket och ungefär ett år efter inträdet öppnade vi kontoret här, berättar Patrick Richter, internationell skatterådgivare på Consulco i Stockholm, när vi träffas på deras kontor på Sibyllegatan på Östermalm. En stor del av intresset för Cypern beror självklart på den låga bolagsskatten, som endast är 10 procent och därmed den lägsta i Europa. Men bolagsskatten är inte det viktigaste. Det viktigaste är att åstadkomma flexibilitet i sitt ägande och hantera sitt kapital på ett mer skatteeffektivt vis. Och det besitter vi den rätta kompetensen för att hjälpa våra klienter med, säger Mattias Forsberg som är skatterådgivare på Stockholmskontoret. Consulco har idag lite drygt 600 svenska klienter, till större delen små och medelstora företag. Genom kontoret i Stockholm har man en lokal närvaro samtidigt som huvudkontoret i Nicosia innebär att man kan erbjuda sina klienter en direkt länk till Cypern. Genom oss kan klienterna använda sig av den kompetens som finns samlad på huvudkontoret för att kunna etablera sig på Cypern så snabbt och lätt som möjligt, säger Julia Buchar, Consulcos kundsansvarige i Stockholm. Och att det är allt fler som söker sig till Cypern råder det inget tvivel om. Antalet svenska kunder hos Consulco International har fördubblats det senaste året, berättar hon. Cypern, det nya finanscentrat Marios Hajiroussos förklarar att det är framförallt två faktorer som ligger bakom det ökade intresset för Cypern. Den ena är inträdet i EU och den andra är att Cypern förändrade sitt skattesystem inför inträdet just för att bli attraktivare för utländska företag. Eftersom Cypern är en så liten ekonomi är det viktigt för dem att locka utländska företag dit. Därför har man jobbat mycket med att skapa ett attraktivt skattesystem för att kunna utnyttja medlemskapet maximalt, säger han. Marios säger sig också ha märkt en stor ökning av intresset för Cypern efter EU-inträdet. Under de senaste åren har Cypern växt fram som ett av de populäraste länderna i Europa att investera i, berättar han. Något som han självklart välkomnar. Consulco växer På Consulcos kontor i Stockholm har Cyperns växande popularitet också märkts av, och inte bara genom det ökande antalet kunder utan även genom det stora intresset för deras skatteseminarier. Samtliga våra seminarier har varit väldigt välbesökta och populära, med mellan 80 och 100 deltagare varje gång. Vi har arrangerat åtta seminarier hittills i år och ska hålla två till i november, säger Julia Buchar. I oktober öppnades ett nytt kontor i Göteborg, berättar Marios. Det finns även planer på att öppna kontor i Malmö i början av nästa år. Hela den skandinaviska marknaden kommer att skötas från kontoren i Sverige tills vidare, men självklart med förhoppningen att på sikt kunna finnas närvarande även i de andra skandinaviska länderna. Marios har därför all anledning att se positivt på framtiden. Hans förhoppning är att Cypern till och med ska gå om länder som Schweiz, Holland och Luxemburg och träda fram som det mest attraktiva landet i Europa för företag och investerare. Cypern har ju helt klart minst en stor fördel gentemot dessa länder: vädret, säger han och skrattar. FAKTA Consulco har ca 170 anställda med kompetens inom internationell skatteplanering, bildande av internationella bolag, samt ekonomi, juridik och finansiella tjänster. Consulco International Ltd bildades Huvudkontoret är beläget i Nicosia på Cypern. Dessutom har bolaget kontor i Stockholm, Bukarest, Kiev, London, Moskva, Sofia, St: Petersburg och Valetta. Consulco strävar efter att kontinuerligt utveckla internationella bolagsstrukturer som erbjuder skattefördelar i ett flertal länder, inkluderande bl a Cypern, Malta, Holland och England. För mer information kontakta Consulco enligt nedan. CONSULCO SCANDINAVIA Stockholm: Sibyllegatan 7, 1tr Stockholm Tel: Fax: Göteborg: Drottninggatan 69, Göteborg Tel: Fax: DETTA ÄR EN FÖRETAGSPRESENTATION

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MALTA ÅLAND CYPERN THAILAND SPANIEN BULGARIEN TURKIET FRANKRIKE Thailand - inte bara för turister Thailand har under de senaste decennierna blivit ett populärt turistmål för många svenskar, men det behagliga klimatet kombinerat med billiga priser, låg kriminalitet och ett lågt skattetryck gör att det är ett land som också är attraktivt att bosätta sig i. TEXT AV: JAKOB LAGERKRANSER Thailand är ett av en handfull asiatiska länder som utvecklat både en relativt stabil demokrati och en hög ekonomisk tillväxt under efterkrigstiden. Den fantastiska tillväxten under 70-, 80- och 90-talet avbröts av en djup ekonomisk kris under 1997 och 1998, men ekonomin har sedan dess återhämtat sig och växer nu ungefär lika snabbt som den gjorde innan krisen. Den politiska situationen är dock oklarare efter att den demokratiskt valda regeringen avsattes i en militärkupp i september. Kuppen var förvisso oblodig och har hittills inte orsakat några egentliga oroligheter i landet. UD anser inte heller att situationen är tillräckligt oroande för att avråda svenskar från att resa dit, men rekommenderar att man håller sig borta från större folksamlingar och från demonstrationer. De varnar också för att resa i de fyra södra regionerna i Thailand på grund av rådande oroligheter där. Köp av hus och mark Ett problem som kan uppstå för utlänningar som bosätter sig i Thailand är att det är svårt för dem att köpa hus där eftersom de inte är tillåtna att äga mark. Det finns dock ett fåtal sätt att komma runt detta hinder. Startar man till exempel ett företag kan man köpa mark genom det. Man kan även hyra mark under ett 30-årskontrakt med en option på ytterligare 30 år, eller skriva ett lånekontrakt där betalningen av marken registreras som ett lån till säljaren från den registrerade ägaren. Värdet av lånet är då lika med det registrerade värdet på marken plus kostnaden för eventuella byggnader på den. Arbete och företagande För att få arbetstillstånd i Thailand krävs det att du har ett Non- Immigrant Visa som man kan ansöka om på Thailands ambassad i Stockholm. Första gången kan man endast bli beviljad det för tre månader, men sedan kan man söka Non-Immigrant Visa på ettårsbasis. Efter att ha förlängt detta i tre år kan man till slut söka ett Immigrant/Resident Visa som berättigar en permanent vistelse i landet. Vill man starta företag i Thailand krävs det att företaget har sju delägare och att minst 51 procent av företaget ägs av thailändare. Om man anlitar en advokat eller liknade för att få hjälp med att starta företaget kostar det vanligtvis motsvarande SEK. Att starta ett företag brukar ta dagar. Beskattning och socialförsäkringsvillkor Även om Thailand inte har det lägsta skattetrycket i regionen är framförallt inkomstskatterna betydligt lägre än i Sverige och resten av Västeuropa (bolagsskatterna ligger dock ungefär på nivå med de svenska). Kapitalskattesatserna är, med några undantag, desamma som inkomstskattesatserna. Grundavdraget för inkomstskatten (och därmed även kapitalskatten) är motsvarande SEK. Därefter är skattesatsen 10 procent upp till kronor, 20 procent mellan och kronor, 30 procent mellan och kronor och 37 procent på det man tjänar över kronor. Gynnsamt med det thailänd-

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 MALTA ÅLAND CYPERN THAILAND SPANIEN BULGARIEN TURKIET FRANKRIKE Krabi ska skattesystemet är också att utländska inkomster som tas in tidigast året efter att de förvärvats är undantagna från skatt. Svenskar som bor i Thailand kan alltså erhålla helt skattefria vinster från aktier i icke-svenska bolag förutsatt att vinsterna förs in minst ett år efter att de uppburits. Men även om skattesystemet är gynnsammare är socialförsäkringssystemet också mindre generöst än i Sverige. Och eftersom svenskar som bor en längre tid i Thailand inte omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet blir de tvungna att använda sig av framförallt privata försäkringar för till exempel sjukvård. De låga inkomstskatterna sammantaget med de billiga priserna gör förvisso att de allra flesta borde ha råd med det. FOTO: THAILÄNDSKA TURISTBYRÅN KORT OM THAILAND: º Pensionsvillkor: En källskatt på 25 procent utgår på vanlig svensk pension º Arvskatt: Ingen º Äganderätt: Utlänningar får inte äga mark i Thailand º Inkomstskatt: Progressiv skatteskala som sträcker sig från 0 till 37 procent º Bolagsskatt: Progressiv skatteskala som sträcker sig från 15 till 30 procent (Källor: Skatteverket Krabiprovinsen är ett välbesökt område i Thailand. Området präglas av branta kalkstensklippor och kritvita sandstränder. Platser som Poda Island, Chicken Island, James Bond Island och Phi Phi Island får många svenskar att entusiastiskt gestikulera och ivrigt berätta om den gången de var där och simmade tillsammans med Andamanhavets fiskar. Största staden med alla tänkbara bekvämligheter är provinshuvudstaden Krabi Town, en stad med ca invånare. Svensk skola i Thailand På Koh Lanta i Thailand ligger Lanta Sanuk School (LSS), den första svenska skolan i Thailand och en av de största svenska utlandsskolorna i världen. Skolan har sedan starten läsåret 04/05 utvecklats till en professionell helårs- och semesterskola för elever som är på Koh Lanta en till nio månader eller för flera år. Förutom en svenskanpassad skolplan och erfarna, svenska lärare finns även fina sandstränder alldeles i närheten.

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MALTA ÅLAND CYPERN THAILAND SPANIEN BULGARIEN TURKIET FRANKRIKE Bo och arbeta i Spanien Spanien är ett av våra mest populära utländska turistmål, men också ett land som många väljer att bosätta sig i. Idag bor svenskar mer eller mindre permanent i landet. Ett land på frammarsch Långa kuststräckor, behagligt väder, god mat och avslappnad mentalitet lockar besökare till Spanien varje år. Men ekonomiska och sociala reformer har också gjort Spanien till ett eftertraktat land att bo, arbeta och driva företag i. TEXT AV: JOHANNA LAGERKRANSER TEXT AV: JOHANNA LAGERKRANSER KORT OM SPANIEN: En svensk medborgare kan, som EU-medlem, bo i Spanien utan arbetseller uppehållstillstånd, men vill man stanna längre än 90 dagar kan det vara bra att söka ett förlängt uppehållstillstånd som gäller 182 dagar. Därefter kan man söka permanent uppehållstillstånd, Residencia, och man får då ett så kallat NIE-nummer som behövs vid olika ärenden, exempelvis köp av bostad. När man arbetar i Spanien ingår man automatiskt i det nationella socialförsäkringssystemet, vilket ger tillgång till gratis sjukvård. Arbetsgivaren ansvarar då för att den anställdes socialförsäkringsavgifter betalas, vilka sedan dras av från lönen. Men innan man träder in i socialförsäkringssystemet är det viktigt att ha med sig det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) från Försäkringskassan i Sverige, vilket är ett intyg på att man har rätt till vård inom EU. FOTO: ISTOCKPHOTO Även arbetslöshetsförsäkringssystemet ingår man automatiskt i då man arbetar och betalar sociala avgifter i Spanien. Blir man arbetslös men vill bo kvar har man rätt till arbetslöshetsersättning förutsatt att man arbetat minst tolv månader i landet under de senaste sex åren. De senaste tjugo åren har inneburit stora förändringar för Spanien, som har utvecklats från att vara ett av de fattigaste länderna i Europa till att bli en av dess mest dynamiska ekonomier. Spanien är idag den nionde största ekonomin i världen, med ett BNP som 2007 beräknas överstiga 1 biljard euro. Stora satsningar görs i landet på utveckling och innovation. Spanien har exempelvis avancerad kunskap inom flera miljö- och teknikområden. Fordonsindustrin, verkstadsindustrin, turism och livsmedel utgör viktiga sektorer inom den spanska ekonomin, men också IT och Telecom har fått flera nya operatörer efter avregleringen av telecommarknaden Men även stora sociala sats-ningar görs. Spanien har idag ett effektivt socialförsäkringssystem och avancerad offentlig och privat sjukvård, på vissa håll mer kunskapsmässigt avancerad än i Sverige. Levnadsstandarden kan också jämföras med den svenska när det gäller områden som bostäder och livsmedelsprodukter. Samtidigt har Spanien, trots rekordlåg arbetslöshet och många nya arbetstillfällen, problem med låg sysselsättning och hög inflation. Samhället har inte utvecklats i takt med ekonomin, och utbildningsnivån är relativt låg liksom yrkesverksamheten bland kvinnor. Det nya budgetförslaget innebär därför storsatsningar på utbildning, FoU och innovation för att klara tillväxten på längre sikt. En ljuspunkt är också att nya siffror visar att inflationen nu håller på att sjunka. º Pensionsvillkor: Bosatta i Spanien med vanlig svensk pension betalar SINK-skatt på 25 procent i Sverige samt progressiv inkomstskatt i Spanien (se nedan), men är den svenska skatten högre än den spanska betalar man endast mellanskillnaden i Sverige. º Arvsskatt: Ingen º Äganderätt: Fastighetsköp kräver ett NIE-nummer, vilket man får när man söker permanent uppehållstillstånd. º Inkomstskatt: Progressiv skatteskala som sträcker sig från 15 till 45 procent. º Bolagsskatt: 35 procent för stora företag, 30 procent för små företag. (Källa: Slottsundet på natursköna Åland Fritids, alternativt fast boende Exklusivt boende intill Kastelholms golfanläggning Egen strand med båtplats Tillgång till fantastiskt fiske Betydande skattefördelar med bl.a. låg skatt på pensionsinkomster Vy från balkongen Bostadsaktielokaler på Åland kan fritt förvärvas och ägas av svenska medborgare. En bostadsaktie berättigar till eget innehav av ett specifikt radhus jämförbart med en bostadsrätt. Det finns inget krav att vara fast bosatt på Åland utan man kan fritt bo kvar i Sverige. Slottsbanan och Kungsbanan 36 hål Vy från balkongen På Åland gäller: Enspråkigt svenskt Ingen eller marginell fastighetsskatt Ingen förmögenhetsskatt 25 % skatt på pensionsinkomster för svenska medborgare som skriver sig på Åland Många färjförbindelser till mycket förmånliga biljettpriser (tax free och kortaste färjeresan 2 tim) Slottsundet i Kastelholm på Åland erbjuder ett naturnära boende i en kulturhistorisk bygd med t.ex. Kastelholms slott och Jan-Karlsgårdens hembygdsgård. Här finns tillgång till golf på 18-hålsbanorna Slottsbanan" och Kungsbanan, sportfiske och naturpromenader. Vid Slottsundet, med golfbanan i blickfånget mot norr och natursköna Slottsundet mot söder, har nyuppförts 8 gedigna kedjehus/radhus vilka kan användas för såväl åretruntboende som för fritidsboende. Husen har en lägenhetsyta om ca 95 m² och bostadsytan är ca 80,6 m². De har en öppen planlösning med vardagsrum, sovrum, kök, wc/duschrum och hall i nedre våningsplanet. Dessutom finns en inglasad veranda mot söder vilken utgör naturlig förstoring av vardagsrummet. Övre våningsplanet inrymmer allrum alt. sovrum, sovrum och wc. Generösa balkonger med såväl söder- som norrlägen. I anslutning till entrén finns ett varmbonat lägenhetsförråd. Genomgående hög standard med välutrustat kök, oljade parkettgolv i alla bostadsrum, klinker- och kakelklädda våtrum, elgolvvärme och plattlagd uteplats. Alla lokaler har eget varmbonat bilgarage med lyftport. Vid stranden finns barnvänlig badplats och alla lokaler har rätt till båtplats vid brygga. Ägandet av husen sker i form av köp av bostadsaktier i Bostads AB Slottsundet II. Driftskostnaden är beräknad till 1,50 euro/m² /mån och finansieringskostnaden till 370 euro/mån. Husen övertas i samband med köpslut. Radhusens utgångspris är euro jämte låneandelen euro. Förevisning sker enligt överenskommelse. Projekt- och finansansvarig: Sven-Erik Holmberg, / Förfrågningar: Roger Karlsson, / FastighetsKonsult RFM Strandgatan 10, Box 2, AX MARIEHAMN Prata med Nordea i Mariehamn om finansiering i Euro eller SEK Kontakta Bo Helenius tel eller

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 MALTA ÅLAND CYPERN THAILAND SPANIEN BULGARIEN TURKIET FRANKRIKE Bulgarien vacker öststat på väg mot Europa Från att länge ha befunnit sig utkanten av Europa har Bulgarien öppnat sin ekonomi allt mer och kommer dessutom att bli medlem i EU efter årsskiftet. Men problem med korruption och en trögrörlig byråkrati är dock till landets nackdel. TEXT AV: JAKOB LAGERKRANSER Bulgarien har under det senaste årtiondet på allvar börjar röra sig ur skuggan av sitt kommunistiska förflutna, men trots att det snabbt växt fram som ett populärt turistmål för svenskar de senaste åren är det ekonomiska samarbetet fortfarande relativt begränsat. De svenska företag som har etablerat sig i Bulgarien är nästan uteslutande multinationella företag som Ericsson och SKF, och fortfarande bor enligt Exportrådet endast 45 svenskar permanent i landet. Att utbytet inte är större med tanke på Bulgariens låga skatter och dess billiga men välutbildade arbetskraft beror till stor del på att landet brottas med en trögrörlig byråkrati och utbredd korruption, framförallt i den offentliga sektorn. Enligt Exportrådet är korruptionen dessutom ofta kopplad till organiserad brottslighet, som utgör ett annat stort problem. Överlag tycks Bulgariens företagsklimat idag framförallt vara anpassat för stora multinationella företag, medan det är svårare för små och medelstora företag att etablera sig i landet. Förhoppningsvis kommer denna situation gradvis att förändras i och med EU-medlemskapet och den ökade öppenhet som följer med det. Bulgarien har annars lagt en stor del av den politiska och ekonomiska instabilitet som präglade 1990-talet bakom sig, och har haft en stark tillväxt och stabil ekonomi hittills under 2000-talet. Förmodligen beror detta till stor del på det nära förestående EU-medlemskapet, som bland annat har inneburit en stor ökning av utländska direktinvesteringar de senaste åren. EU-medlemskapet borde innebära att Bulgarien fortsätter på vägen mot modernisering och större öppenhet. Med Bulgarien i EU kommer det även bli lättare för svenskar att bosätta sig där och med tanke på landets attraktiva kust vid Svarta Havet, låga skattetryck och höga utvecklingspotential kommer förmodligen många att göra det. KORT OM BULGARIEN: º Pensionsvillkor: En källskatt på 25 procent utgår på svensk pension º Arvskatt: Ja, men endast en symbolisk summa º Äganderätt: Förvärv av mark måste idag ske genom bulgarisk juridisk person, men i och inträdet i EU kommer detta hinder snart att tas bort (efter en kort anpassningsperiod) º Inkomstskatt: Progressiv skatteskala som sträcker sig från 20 till 24 procent º Bolagsskatt:15 procent (Källor: Skatteverket Bulgarien sätts i hjälpklass av EU EU-kommissionen har rekommenderat att Bulgarien ska få medlemskap i EU efter årsskiftet. Men eftersom Bulgarien fortfarande anses brista i sin offentliga förvaltning och i sitt rättsystem är medlemskapet omgärdat av övergångsregler och skyddsmekanismer. Det kommer förmodligen innebära att övriga EU behåller sina gränskontroller och restriktioner för varor och personer från Bulgarien för lång tid framöver. (Källa: Kindstrand Residence - lägenheter i Alanya med fantastisk panoramautsikt över havet. Projektet är beläget i Oba 7 km från Alanyas stadskärna. Till Oba centrum är det ett par hundra meter. Där finns restauranger, barer, nattliv, shopping, banker mm. I Kindstrands-området kommer det även att finnas minigolf, tennisplan och lekplats. Med sin upphöjda belägenhet har alla lägenheterna en härlig panoramautsikt över havet, Alanya och Taurusbergen. Området ligger inlindat i en lummig grönska av apelsin- och citronträd och med bara 500m till stranden. Välkomna att kontakta oss på Skandia Mäklarna Turkiet för mer information. Tel

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MALTA ÅLAND CYPERN THAILAND SPANIEN BULGARIEN TURKIET FRANKRIKE På gränsen mellan Europa och Asien Turkiet är ett land med två ansikten. Å ena sidan är det en auktoritär centralregim som dras med islamistiska terrorrörelser, men å andra sidan är det ett progressivt land som blickar mot Europa, har en god ekonomisk utveckling och ett väldigt behagligt klimat. TEXT AV: JAKOB LAGERKRANSER Saklikent, minuter med bil norr om Antalaya. FOTO: TURKISKA TURISTBYRÅN KORT OM TURKIET: º Pensionsvillkor: Progressiv skatteskala som sträcker sig från 15 till 35 procent º Arvskatt: Ingen º Äganderätt: Det finns inga hinder för svenskar att köpa fastighet i Turkiet º Inkomstskatt: Samma som för pensionsbeskattning º Bolagsskatt: 20 procent (Källor: Skatteverket Just inträdet i EU har varit Turkiets störst utrikespolitiska prioritet de senaste åren. För att uppfylla EU: s krav för medlemskap har Turkiet genomfört omfattande reformer, till exempel förbättrad rättsäkerhet, ökad demokratisering samt ekonomisk modernisering. Som ett led i strävan att bli en modern europeisk ekonomi har Turkiet infört en stramare budgetdisciplin och genomfört stora skattesänkningar. En förändring som är på väg är att turkiska banker ska kunna ge lån i euro, och räntesatsen för dessa lån kommer i så fall endast att ligga strax över den europeiska. Det berättar Ekrem Dölen, vice vd för Skandia Mäklarna Turkiet. Det skulle i så fall vara bra för svenskar som vill köpa hus i Turkiet eftersom svenska banker inte accepterar fastigheter där som säkerhet. Och de turkiska räntesatserna ligger idag långt över de svenska, säger Ekrem Dölen. Det finns dock anledning att tro att de turkiska räntorna gradvis kommer att sjunka framöver. De ekonomiska reformer som genomförts de senaste åren har nämligen inte bara inneburit en väldigt hög tillväxt utan även att inflationen för första gången tycks ha stabiliserats på en nivå under 10 procent. Den politiska utvecklingen är dessvärre oklarare. Förutom de terrordåd som emellanåt skakar landet har även länder som Frankrike börjat visa en växande ovilja mot att släppa in Turkiet i EU. Eftersom det hägrande EU-medlemskapet är drivkraften för Turkiets reformarbete kan utvecklingen på den fronten vara avgörande för vilken av landets två sidor vi kommer att få se mest av i framtiden. Istanbul. FOTO: TURKISKA TURISTBYRÅN FOTO: TURKISKA TURISTBYRÅN Området Bella Village-utbyggnadsfas 3, 6 nya villor under uppförande, klart för inflyttning i september 2007, är beläget ca 800 meter från havet och i nära anslutning till Nick Faldos nya bana Cornelia Golf Course som invigs i november En kort bilresa till övriga golfbanor. Living area: 180 kvm, 3 sovrum, 2 badrum, pool. Pris: euro (inkl. pool). Penelope Villas består av 14 villor i högsta standard, klara i oktober Området ligger ca 500 meter från havet och med gångavstånd till en av de nya golfbanorna. Övriga golfbanor nås med bil på ca 10 minuter. Living area: 225 kvm, 4 sovrum, 3 badrum, pool (egen eller gemensam) Pris: euro. Området Helios Villas består av 12 villor under uppförande. Färdigställda september I nära anslutning till Nick Faldos nya bana Cornelia Golf Course som invigs i november En kort bilresa till övriga golfbanor. Living area: 250 kvm, 4/5 sovrum, 3 badrum, pool. Pris: euro. Lägenheter i Belek under uppförande, klara i mars Living area: 115 kvm, 3 sovrum, 2 badrum, terass och balkong, gemensam pool, puttinggreen. Fyra hus i tre våningar med 6 lägenheter i varje plan. Pris: euro. Lägenheter i Belek under uppförande, klara i juli Living area: kvm, 2-3 sovrum, 1-2 badrum, balkong/terass, gemensam pool och puttinggreen. Pris: euro. För mer information om ovanstående samt många övriga villor, parhus och lägenheter, inspektionsresa, köpevillkor m.m. kontakta

15 Consulco din Cypernspecialist med kontor i Stockholm och Göteborg

16 16 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MALTA ÅLAND CYPERN THAILAND SPANIEN BULGARIEN TURKIET FRANKRIKE Gott vin och låg skatt i Frankrike Att flytta till Frankrike är en tanke som lockar många. För förutom den attraktiva kultur och livsstil vi förknippar med Frankrike kan det även finnas betydande skattemässiga fördelar med att flytta dit. KORT OM FRANKRIKE: º Pensionsvillkor: Progressiv skatteskala som sträcker sig från 10 till 40 procent (betydande avdrag kan dock göras) º Arvskatt: Progressiv skatteskala som sträcker sig från 5 till 40 procent för nära anhöriga och 35 till 60 procent för övriga º Äganderätt: Det finns inga hinder för svenskar att köpa fastighet i Frankrike º Inkomstskatt: Samma som för pensionsbeskattning º Bolagsskatt: 33,33 procent FOTO: AMELIE WESTERBERG FOTO: AMELIE WESTERBERG FOTO: ISTOCKPHOTO FOTO: ISTOCKPHOTO (Källor: När man tänker på Frankrike tänker man oftast på romantiska, slingrande gränder i Paris, vackert rustika vingårdar i Provence eller glassigt jetset-liv på Franska Rivieran. Det är förmodligen mindre känt att det, framförallt för familjer, även kan vara väldigt fördelaktigt skattemässigt med en flytt till Frankrike, trots att det franska socialförsäkringssystemet är relativt väl utbyggt. Beskattning i Frankrike Även om skattesatserna i Frankrike är nominellt höga, är de mycket lägre i realiteten. Detta beror både på generösa avdrag som kan göras och på förmånlig beskattning av familjer. Vid jämförelse med svensk beskattning framstår till exempel den franska pensionsbeskattningen som mycket förmånlig för svenskar som är skattskrivna i Frankrike. För skatt på vanliga pensioner, såväl som på vanlig inkomst, kan man först göra ett grundavdrag på 10 procent och sedan ytterligare ett avdrag på 20 procent. Det innebär att skatten på vanliga pensioner i praktiken hamnar på mellan 10 till 15 procent, säger Nils Schirren på mäklarfirman Schirren & Partners som är specialiserade på Franska Rivieran. Det faktum att familjen beskattas som en person i Frankrike kan dessutom ge ytterligare fördelar. Skatten på de gemensamma inkomsterna beräknas nämligen inte bara utifrån beloppet utan även utifrån familjestatusen och hur många personer som ingår i hushållet. Det innebär att marginalskatten för till exempel en tvåbarnsfamilj blir mycket lägre än för en ensamstående med samma inkomst. En nackdel gentemot Sverige är dock att Frankrike fortfarande har arvsskatt. Dock undantas euro av arvgodset, plus ytterligare för änkan/änklingen och för barn och föräldrar till den avlidne, från skatt. Gåvobeskattning sker enligt överlag samma principer. Frankrikes socialförsäkringssystem Trots det relativt förmånliga skatteklimatet har Frankrike ett relativt omfattande socialförsäkringssystem. Kostnaderna för sjukvård täcks till exempel helt och hållet av staten om det gäller allvarliga sjukdomar och till 80 procent i övriga fall. Läkemedelskostnader täcks till 80 procent när medicinen i fråga fyller viktiga medicinska behov och till 40 procent när behovet anses vara mindre allvarligt. Precis som i Sverige får man barnbidrag även i Frankrike. Fram till och med barnets födsel får föräldrarna euros som utbetalas i sammanlagt tre omgångar och sedan utgår ett månatligt bidrag som uppgår till 100 euro per barn för familjer som har två eller fler barn. Att köpa fastighet i Frankrike En fördel för den som vill bosätta sig i Frankrike är även det breda utbudet av aktörer på finansmarknaden. Förutom de klassiska franska bankerna kan man även vända sig till banker i utlandet och utländska banker som är registrerade i Frankrike när man vill ta lån. Det skapar en konkurrens som gör att man kan hitta många bra finansieringsalternativ för sitt husköp, säger Nils Schirren. Men det finns även annat än finansiering att tänka på när man köper fastighet i Frankrike, berättar Nils Schirren vidare. Köpprocessen är mer invecklad och juridiken skiljer sig på flera punkter. Exempelvis görs i princip ingen rättslig skillnad mellan lägenheter, radhus och villor. Dessutom saknar en del mäklare legitimation (Carte Professionnelle) och utsätter därmed sina kunder för stora risker. Men detta tycks inte påverka efterfrågan negativt. Enligt Nils Schirren visar flera oberoende undersökningar att strömmen av nordeuropéer som söker sig till Medelhavet och Franska Rivieran kommer att öka på sikt. Så om du funderar på att köpa hus eller lägenhet på Rivieran är det rätt tid nu, säger han. Nu gör vi det möjligt för ännu fler att bo på Scandinavian Village då vi har sänkt minimiåldern till 50 år. I och med detta kan vi nu erbjuda alla skandinaver som nått de femtio ett exklusivt medlemsboende i våra fantastiska terrasslägenheter med en fullserviceanläggning i absolut världklass som ligger i den oexploaterade kuststaden Bangsaen, åtta mil sydost om Bangkok. Anläggningen har en 115 m lång pool, tennis- och boulebanor, gym, bastu, restaurang, bar, skräddare, massage, resebyrå, sjuksköterska samt reception som är bemannad dygnet runt. Konceptets ledstjärnor är trygghet, kvalitet och service och boendet på Scandinavian Village är bekymmerfritt, även när du inte är på plats. Upptäck Scandinavian Village genom att åka på visningsresa. Vi skräddarsyr en resa efter dina behov och önskemål. Kontakta oss för mer information, eller Välkomna till en skandinavisk oas i Thailand!

17 UTBUDSANNONSERING Är golf Din passion? Spanien har klimatet och banorna! Som medlem hos Polaris World har du tillgång till 9 (!) banor design Jack Nicklaus till mycket låga avgifter. Unikt! Men Polaris koncept innebär mycket mer än golf t.ex områdesbevakning, gym, tennis, pooler, spa, barer/restauranger, vårdcentraler/sjukhus(!), apotek, catering, städning/underhåll, biluthyrning, egen resebyrå mm. Tre nya områden Mar Menor, exklusiva lägenheter med stora terrasser priser från euro, Terrazas de La Torre, penthouselägenheter med utsikt över golfbana från euro samt Jardines de Alhama, 3 rok med egen solaltan från euro alt. marklägenhet 4 rok från euro. Ring för information och katalog. Kummelbyvägen 37, Sollentuna

18 UTLAND Ditt drömhus i Thailand Innan du köper hus i Thailand måste du se vår village. Vi det är Ingemar och Phailin. Vi har uppfyllt vår dröm och flyttat till Thailand. Våra hus byggs i Ban Phe, en liten fiskeby 18 mil sydost om Bangkok. Strax utanför ligger paradisön Kho Samet. Efter 7 månaders letande i hela Thailand hittade vi Ban Phe och det här läget som vi tycker är perfekt. Vi vill nu ha trevliga grannar, är du en av dem? Därför ska du köpa av oss: - Vi bor på området själv - Alla hus vid poolside - Småskalighet - Nära till stranden - Hus med högsta kvalitet - Läget och orten Fina stränder och bad - Levande by - Närhet till Bangkok UTBUDSANNONSERING Tel Spånga/Kista Vi finns tillsammans med våra samarbetspartners representerade längs hela medelhavskusten alla orter med sina unika förutsättningar. Vi har kunskap, mångårig erfarenhet och värdefull information som du behöver för en säker investering i Turkiet. Vi är din guide och förlängda arm genom hela köpprocessen. Självklart finns vi även tillhands efter köpet. Vi kan hjälpa dig med försäkringar, sjukvård, bilköp, bankkontakter, möbler mm. Vi hittar ditt unika objekt! Nära golfbanan, vid stranden, i bergen, mitt i stan, med havsutsikt allt utifrån dina önskemål. Vi erbjuder besiktning av fastigheten/lägenheten före köp. Just nu! Vi söker investerare för ett spännande skandinaviskt projekt. Kontakta oss för mer information. Belek Marmaris Dalyan Istanbul Snart färdiga hus Marknad i Ban Phe Skymning i Phailin Safir Village Kontakta oss via hemsidan eller på tel Svenskt kontor Thailand - Phuket Bodrum Side Alanya Antalya Havsutsikt Magnifik villa med saltvattenpool och havsutsikt. Bå Trädgården är belyst och planterad med tropiska växter. Fyra sovrum, fyra badrum, kök, matsal, vardagsrum med utgång till en härlig uteplats under tak och trädgård. Carport för 2 bilar. Friköpt. Lugnt, exklusivt villaområde. Nära fina badstränder, service och flygplats. Säljes fullt inrett med exklusiva möbler. Pris: ca :- För mer information: Lea Martinez. Tel ERA STOCKHOLMS MÄKLARBYRÅ Tel

19 SPANIEN Köp ett hus på solnedgångens ö FUNDERAR DU PÅ ATT KÖPA BOSTAD I SPANIEN? Då ska du ta kontakt med oss på Skandia Mäklarna.Vi har specialiserat oss på att erbjuda de mest köpvärda bostäderna på den spanska sydöstkusten där vi själva finns på plats med eget kontor. Vill du ha ett bekvämt boende vid havet med kort gångavstånd till affärer, restauranger och sköna sandstränder eller drömmer du om att bo vid en vacker golfbana med spelrätt till vettiga villkor. Oavsett dina önskemål så kan vi personligen hjälpa dig hitta rätt. Kontakta oss eller besök vår hemsida, där du kan läsa mer om vårt utbud. Pris från euro för en 3:a med stor terrass. Vi bygger just nu ett 20-tal vackra bungalows och lägenheter precis intill strandkanten på ön Koh Lanta i södra Thailand. Det nybyggda området kommer vara omgivet av tropiska växter, lotusblommor och anlagda mjuka gräsmattor. Pool, beachbar och en salas för massage kommer även finnas. Välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi mer om solnedgångens ö och Lanta Sunset Residence. SKANDIA MÄKLARNA SPANIEN Tel , UTBUDSANNONSERING

20 Boende finansiering i Frankrike. Även i Spanien från När du hittat ditt nya hem kan du luta dig tillbaka och överlåta resten till oss. Vi löser ditt fi nansieringsbehov snabbt, enkelt och till en förmånlig ränta. Redan vid vår första kontakt utser vi en personlig rådgivare som följer dig i hela affären genom alla utländska regelverk. Vill du veta mer? Välkommen att ringa eller mejla Besök oss gärna på

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Harald Starke Bästa stället att bo på i Europa

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Harald Starke Bästa stället att bo på i Europa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Att flytta till varmare breddgrader är en dröm för många. Vi berättar om hur du kan förverkliga din dröm.

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Att flytta till varmare breddgrader är en dröm för många. Vi berättar om hur du kan förverkliga din dröm. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BO UTOMLANDS. CYPERN 340 soldagar förstås, men också det ekonomiska

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BO UTOMLANDS. CYPERN 340 soldagar förstås, men också det ekonomiska BO UTOMLANDS MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2006 ANNONS THAILAND Alla vänner vill veta mer om husköpet i Thailand, säger Ingvor Farinotte, mitt inne i sitt livs husäventyr. sid. 12 FRANKRIKE

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HELLAND CONSULTING. Steget ut. Swedbank korsar Framgångar för svenska företag utomlands

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HELLAND CONSULTING. Steget ut. Swedbank korsar Framgångar för svenska företag utomlands HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING EN TIDNING FÖR DIG SOM VILL ETABLERA DITT FÖRETAG UTOMLANDS OKTOBER 2007 TEMA LETTLAND: Störst tillväxt hög inflation Polen behöver fler svenska småföretag

Läs mer

Pensionera dig utomlands. vi ger dig råd att förverkliga drömmen

Pensionera dig utomlands. vi ger dig råd att förverkliga drömmen Pensionera dig utomlands vi ger dig råd att förverkliga drömmen 1 2 Många svenskar drömmer om att tillbringa delar av året utomlands. Ett land där klimatet är behagligt och pensionen räcker längre är de

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

ÖSTEUROPA. Störst på öst! SEB spanar på grannarna i öst AFFÄRER MED. Ketchupeffekten i Ukraina. Ryssen från hot till möjlighet

ÖSTEUROPA. Störst på öst! SEB spanar på grannarna i öst AFFÄRER MED. Ketchupeffekten i Ukraina. Ryssen från hot till möjlighet ANNONS HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HELLAND CONSULTING ANNONS AFFÄRER MED ÖSTEUROPA EN TIDNING FÖR DIG SOM VILL ETABLERA DITT FÖRETAG I ÖSTEUROPA MARS 2006 Ketchupeffekten i Ukraina Medföljer som

Läs mer

ägarskifte Nyckeln till ett lyckat En tidning om effektivt företagande Maj 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL

ägarskifte Nyckeln till ett lyckat En tidning om effektivt företagande Maj 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL En tidning om effektivt företagande 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL Nyckeln till ett lyckat ägarskifte STATEN INFÖR ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING UTLAGD LÖNEHANTERING KAN LÖNA SIG FILIAL

Läs mer

Nr 21. Svenskars bostadsköp i Thailand

Nr 21. Svenskars bostadsköp i Thailand Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) Nr 21 Svenskars bostadsköp i Thailand Författare: Gunnar Larsson Ludvig Samuelsson Stockholm 2010 Handledare: Hans Lind Sammanfattning Titel:

Läs mer

Advice. Viva España! Aldrig har det varit enklare att köpa bostad i Spanien. Här får du flyttråden.

Advice. Viva España! Aldrig har det varit enklare att köpa bostad i Spanien. Här får du flyttråden. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2012 Så är skatteläget i Portugal 3 Här finns alla utlandssvenskar 8 lasse Holm skapar musik i Marbella Viva España! Aldrig har det

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

Advice. Ett rum med egen utsikt. Fokus: Teamwork på kontoret

Advice. Ett rum med egen utsikt. Fokus: Teamwork på kontoret Advice En tidning från Swedbank i Luxemburg l Nr 1 2014 2 FASTIG HETSBYRÅN ÖPPNAR I PORTUGAL 7 KRISHÄRDAR OROAR MARKNADEN 8 MED ENKEL BILJETT TILL SHANGHAI Ett rum med egen utsikt Frida Ivarsson förverkligade

Läs mer

UTFLYTT. Kina. Skatter, bostäder, checklistor & tips. Thailand. Temanummer: Översikt: jobb, sjukvård och mycket mer

UTFLYTT. Kina. Skatter, bostäder, checklistor & tips. Thailand. Temanummer: Översikt: jobb, sjukvård och mycket mer FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 nummer 01 år 2012 I www.sviv.se Temanummer: UTFLYTT Skatter, bostäder, checklistor & tips Thailand Så räcker pensionen längre Kina Snart svenskarnas favoritland Världen Översikt:

Läs mer

NUMMER 4 2005 MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN PRIS 45 KRONOR WWW.SVIV.SE 40-TALISTERNAS PENSIONSDRÖMMAR: En plats i stolen

NUMMER 4 2005 MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN PRIS 45 KRONOR WWW.SVIV.SE 40-TALISTERNAS PENSIONSDRÖMMAR: En plats i stolen NUMMER 4 2005 MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN PRIS 45 KRONOR WWW.SVIV.SE 40-TALISTERNAS PENSIONSDRÖMMAR: En plats i stolen bara det är utomlands sid 8 Franska ståhlet biter än sid 12 Så blir du frisk

Läs mer

EN FANTASTISK PARTNER

EN FANTASTISK PARTNER Ålandsbanken Private Banking EN FANTASTISK PARTNER för entreprenörer och förmögna privatpersoner SNARAN DRAS ÅT Skatteverket jagar oredovisade tillgångar i utlandet och nätet blir alltmer finmaskigt RÄTTA

Läs mer

Vimmel från Sviv i världen

Vimmel från Sviv i världen FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 nummer 01 år 2011 I www.sviv.se Vimmel från Sviv i världen UNGA SVIV: Ung konstnär slår London med häpnad Ny SVIV-satsning: Stor utredning om utlandssvenskar Att lyckas utomlands:

Läs mer

Advice. Drömträffen! Analys: Hur länge kan vi rida på den perfekta placeringsvågen? sid 7

Advice. Drömträffen! Analys: Hur länge kan vi rida på den perfekta placeringsvågen? sid 7 Advice 3 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2013 Peter Forsbergs goda gärning 7 råd vid husköp i frankrike 8 victoria silvstedt om placeringar Drömträffen! Golfbanan Los Naranjos

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 1 Banque Carnegie Luxembourg Vision och tradition Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv, oberoende privat bank med få kunder per portföljförvaltare.

Läs mer

FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING

FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING ANNONS Hela denna TEMATIDNING är en annons om KAPITAl från Mediaplanet ANNONS KAPITAL FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING Tänk efter före när du ska låna Oavsett vad du lånar till, bostad, båt,

Läs mer

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Möt en sid 4 personlig bankman Finansiera sid 21 båten rätt Sambo, sid 22 glöm inte

Läs mer

UP 2011. Årets Svensk i Världen prisas. Årsmötet. Sveriges nya röst i Georgien. Ny ordförande i FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938

UP 2011. Årets Svensk i Världen prisas. Årsmötet. Sveriges nya röst i Georgien. Ny ordförande i FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 nummer 03 år 2011 I www.sviv.se Årsmötet UP 2011 Rapport från Utlandssvenskarnas Parlament Ny ordförande i SVIV:s styrelse Sveriges nya röst i Georgien Årets Svensk i Världen

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Ny trend jobben Berlin Svensk entreprenör i Tyskland FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV

nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Ny trend jobben Berlin Svensk entreprenör i Tyskland FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Hemflytt Ny trend Här finns jobben utomlands FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV Ung i Berlin Svensk entreprenör i Tyskland TIPS FÖR

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz 32013 Allt är bättre än på min förra bank Det säger författaren Rose Lagercrantz Entreprenören Filip Grufman: Balans i livet viktigare än pengar Gör en hälsokontroll på din portfölj Marknadsutsikter Entreprenörskap

Läs mer

Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig

Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Leasing Frigör kapital och tid Rätt lösning för kontor och bilpark hjälper dig att fokusera på kärnverksamheten läs mer

Läs mer