Beväring Guide för dig som ska rycka in

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beväring 2010. Guide för dig som ska rycka in"

Transkript

1 Beväring 2010 Guide för dig som ska rycka in

2 2

3 Beväring 2010 Guide för dig som ska rycka in 3

4 ISBN Edita Prima Ab, Helsingfors

5 Beväring 2010 Ryck in utan fördomar...6 Blivande beväring Finlands säkerhet och det militära försvarets områdesindelning Försvarsmaktens uppgifter Finlands försvarslösning Varje man är värnpliktig Före beväringstjänsten Först till uppbådet Hälsoundersökningar Frågeformulär Uppbådet Inryckningstider Val av tjänstgöringsplats De allmänna inrycknings- och.. hemförlovningsdagarna Beslut som fattas utgående från ansökan Ändring av tidpunkten för inryckning Frivillig militärtjänst för kvinnor Flerfaldigt medborgarskap Vapenfri tjänst Civiltjänst Jehovas vittnen Andra specialfall Personer med åländsk hembygdsrätt...17 Tål din kondition beväringstjänstens utmaningar?.. 18 Beväringstjänsten Till tjänstgöringen Rekrytens vardag Permissioner och fritid Soldatens beklädnad Förplägnaden Inkvarteringen Medicinalvården Det kyrkliga arbetet Beväringskommittén Initiativ Ledarutbildningen en unik möjlighet Du blir väl omhändertagen Att byta tidpunkten eller platsen för.. inledandet av beväringstjänsten Militärunderstöd Studier Räntor på studielån Övrigt utkomststöd, socialservice och.. socialskyddsförmåner Arbets- och tjänsteförhållande Företagare Lantbruksföretagare Arbetslöshet Beskattning Pension Lån och skuldsättning Körkort Pass och hinderslöshet Tjänstgöringssäkerhet Olycksfall Dagspenning och övriga ersättningar Permissioner och fritid Permissionsresor Från utlandet till tjänstgöringen Faderskapsledighet och faderskapspenning Militär rättsvård Rättshjälp Förbered dig för övergången till reserven Yrkesfrågor och tjänstgöringsintyg Efter beväringstjänsten Repetitionsövningar och frivillig.. försvarsverksamhet Försvarsgrenarna och vapenslagen Armén Infanteriet Fältartilleriet Luftvärnet Förbindelsetjänsten Pionjär Skyddstjänsten Militärpolis Underhållet Förarutbildning Marinen Flygvapnet Gränsbevakningsväsendet Specialtrupper och områden Fallskärmsjägare Dykare Finlands Internationella Beredskapstrupper Utbildning inom elektronisk krigföring Helikopterhjälpmekaniker Specialkurser inom flygvapnet Flygreservofficerskursen Flygvapnets reservofficerskurs Flygvapnets underofficerskurs Flygtekniska underofficerskursen Militärmusiker Idrottsskolan Specialgränsjägare Specialuppgifter Läkare, tandläkare, veterinärer och provisorer Juristaspiranter Kyrkliga tjänsten Uppgifter inom nymedia webbmästare webbgrafiker webbprogrammerare Grafiker Ruotuväki Frivillig militärtjänst för kvinnor Kontaktuppgifter Efter beväringstjänsten Utbildning som ges av Försvarsutbildnings.-. föreningen De militära yrkena Specialjägare Civila uppgifter inom försvarsmakten Ordinarie arbete vid gränsen Med ansökan till krishanteringsuppgifter Försvarsmaktens gradbeteckningar

6 Ryck in utan fördomar Det finns något att göra varje dag och stämni - Jag måste medge att det har varit lättare än vad jag hade kunnat vänta mig utgående från vad de andra har berättat. 6

7 ngen är på topp! Officerselev Iain Airaksinen ryckte in vid Gardesjägarregementet i Sandhamn. Från Underofficersskolan i Sandhamn kommenderades han att fortsätta sina studier vid reservofficerskursen i Fredrikshamn. Mitt under reservofficerskursen fick han höra att han hade kommit in vid Flygvapnets beväringspilotkurs. Fredrikshamn är en fin stad och uppgifterna som eldledare är intressanta, men jag ville ändå från första början bli militärpilot, anger Airaksinen som orsak till varför han valde att avbryta kursen. Nu tjänstgör han vid Flygreservofficerskursen vid Flygvapnets reservofficersskola vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski. Även om tjänstgöringstiden för Airaksinens del drog ut till 18 månader, verkar han ännu vara entusiastisk: Av kompisarna hade jag hört väldigt varierande historier om milin, men själv hade jag en positiv inställning till den. Jag var från första början redo för ett års tjänstgöring, och att tiden har överskridits stör mig inte det minsta. Det finns något att göra varje dag och stämningen är på topp, säger Airaksinen. Airaksinen berömmer försvarsmakten både för den goda andan och för de idrottsmöjligheter som erbjuds: På fritiden kan man hålla på med många olika slags idrottsformer från simning till beachvolley, och om man utövar någon idrottsgren på en högre nivå har man möjlighet att få idrottspermission. Utbildningen är ibland tuff och tung, men ändå inte så tung att man inte skulle orka ta sig en joggingtur efter dagens slut, säger Airaksinen. Den fysiska utbildningen är resultatinriktad och man behöver inte ha en toppidrottsmans kondition för att klara av tjänstgöringen, men det är nog till hjälp både i utbildningen och i det civila om man har sysslat med motionsidrott tidigare, fortsätter Airaksinen. Även om de övriga erfarenheterna av milin skulle fördunklas en aning med tiden, så har Airaksinen den första väckningen i gott minne. Undersergeanten hade föregående dag förberett oss på en tidig väckning, men jag hade inte väntat mig att den skulle ske redan klockan fem. Handduken och tandborsten måste snabbt letas fram, och efter det gick vi till morgontvätten enligt undersergeantens anvisningar, minns Airaksinen. Hos en god ledare värdesätter Airaksinen bland annat entusiasm och förtroende. Ledaren bör kunna vara krävande gentemot sina underlydande, men samtidigt värdesätta dem som individer, tillägger Airaksinen. Airaksinen anser att milin har gett honom stor. 7

8 Jag har haft mycket nytta av tjänstgöringsplatsen och valet av fortsatta studier under tjänstgöringen. behållning och goda minnen. Framtiden är för hans del redan utstakad: Nog måste man söka till kadettkursen, säger Airaksinen avslutningsvis. Flygvapnets verksamhet har intresserat mig allt sedan unga år Undersergeant Lauri Sivusuo ryckte in vid Luftkrigsskolan i januari Sivusuo hade inte alltför stora förväntningar före inryckningen på grund av kompisarnas stöd. Jag hade hela tiden fått höra av kompisarna om antalet morgnar och om hur tungt det kunde kännas men jag åkte ändå iväg med öppet sinne för att se hurdan plats milin egentligen är, berättar Sivusuo om sin inryckning vid Tikkakoski. Om sin första natt och väckning i milin berättar Sivusuo följande: Den första natten kunde jag inte sova ordentligt. Väckningen på morgonen kändes väldigt häftig. Efter väckningen undrade jag storögt vad i all välden som pågår vuxna människor leds nästan vid handen till tvättrummet för att utföra sina morgonsysslor! Nog började det sedan löpa när man fattade vad den ledda morgonverksamheten gick ut på. Undersergeant Sivusuo tjänstgör som hjälputbildare vid underofficerskursens signallinje vid Underofficersskolan vid Luftkrigsskolan. Min önskan om tjänstgöringsplats gick i uppfyllelse när jag kom in vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski. Flygvapnets verksamhet har intresserat mig allt sedan unga år och härifrån Tikkakoski har jag kort väg hem, berättar Sivusuo. Önskan om att göra militärtjänst har blivit starkare hos Sivusuo under tjänstgöringstidens gång. Mín motivation att tjänstgöra är för närvarande mycket god efter den knaggliga starten. Min tjänstgöringsmotivation har hela tiden ökat i takt med att mängden arbete och ansvar ökat. Jag har haft mycket nytta av tjänstgöringsplatsen och valet av fortsatta studier under tjänstgöringen. Undersergeant Sivusuo berättar att han redan har sökt en tjänst som avtalsbunden soldat vid Luftkrigsskolan efter militärtjänsten. En god ledare definierar Sivusuo på följande sätt: En god ledare är yrkeskunnig, ett föredöme i allt vad han eller hon gör, krävande, men samtidigt också inspirerande gentemot sina underlydande. Sin fysiska kondition har Sivusuo skött redan före militärtjänstgöringen genom att spela ishockey och numera går han på gym. Vikten har minskat med över tio kilo här i milin, men samtidigt har min uthållighetskondition blivit betydligt bättre, säger Sivusuo. 8

9 Jag valdes till B-förare för lätta fordon och jag har därför varit mycket motiverad under hela min tjänstgöring Inte är det här så hemskt som det sägs! När jag ryckte in förväntade jag mig framför allt att själv få uppleva hurdan tiden i militären är. Mycket om hur den här platsen är och hur det är att vara här hade jag hört av kompisar och storebröder, och nu har jag redan delvis själv fått uppleva det. Jag måste medge att det har varit lättare än vad jag hade kunnat vänta mig utgående från vad de andra har berättat. Så berättar flygsoldat Harri Kalliokoski om sina erfarenheter och fortsätter: Inte är det här så hemskt som det sägs! Den första morgonen hör till ett av Kalliokoski starkaste minnen. Hemma var han inte van vid en lika snabb väckning och efterföljande morgonsysslor. När man dessutom lägger till ett litet förundrat Var är jag nu egentligen... ja, då började milin verkligen! Varje morgon efter det har sedan gått enligt nästan samma invanda mönster, säger Kalliokoski. Sin tjänstgöringsplats Luftkrigsskolan har flygsoldat. Kalliokoski varit mycket nöjd med och hans önskan om att få göra militärtjänsten på ett halvt år har infriats. Jag hoppades på en sex månaders tjänstgöringstid och det förverkligades. Jag valdes till B-förare för lätta fordon och jag har därför varit mycket motiverad under hela min tjänstgöring. Kalliokoskis beväringstid har varit full av fina erfarenheter. Han har väntat på milin ända sedan han var en liten pojke. Som ett gott exempel på hur man kan motivera andra under tjänstgöringen berättar Kalliokoski om sin gruppchef: Det som speciellt motiverade mig själv var gruppchefens löfte: om jag gör ett gott jobb och får fina poäng, så kommer han att göra sitt yttersta för att jag ska få komma in vid den vidareutbildning som jag önskar efter grund utbildningsperioden. Och det lyckades! Det här har gett mig motivation att utföra tjänstgöringen på bästa möjliga sätt! Kalliokoski förväntade sig att grundutbildningsperioden skulle vara fysiskt tyngre än vad den i verkligheten var. Han hade hållit på med motionsidrott redan innan han ryckte in. Då jag ryckte in var jag enligt min mening inte i något uruselt skick, och jag tror att det har inverkat mycket på hur jag har klarat av tjänstgöringen. Man kan ju alltid förbättra sin kondition och jag tycker att jag har lyckats med det under tjänstgöringen. Jag anser att ett mycket bra sätt att tillbringa fritiden på här i milin är att hålla på med motionsidrott. Har du god kondition blir du till och med belönad med duglighetspermission, säger Kalliokoski. Beväring 2010 är en god informationskälla Läs noggrant igenom den här broschyren före uppbådet. Ta med broschyren när du rycker in och spara den även när du överförs till reserven. Gå gärna in på försvarsmaktens nätsidor på adressen. 9

10 Blivande beväring Finlands säkerhet och det militära försvarets områdesindelning Du är den bästa personen att försvara vårt land. Finland behöver även din insats, eftersom du är den bästa personen att försvara vårt land, vår nationella självständighet och vår territoriella integritet. Det militära försvaret som baserar sig på allmän värnplikt och din egen verksamhet garanterar, att varken dina eller andra i Finland boendes rättigheter kränks och att vårt liv i Finland inte kan hotas av någon. Finland som inte hör till någon militärallians upprätthåller och utvecklar det nationella försvaret och en trovärdig militär prestationsförmåga. Detta stöder det nuvarande militärpolitiskt stabila läget i Nordeuropa. Finlands mål är att hålla sig utanför internationella konflikter och att bidra till att konflikterna får en fredlig lösning. Samtidigt måste man dock påvisa, att Finland är i stånd att försvara sig. Självständigheten måste bevaras och medborgarnas säkerhet tryggas, för detta har finländarna kämpat för i tidigare krig. Som beväring utgör du således en viktig del av försvaret. Under din värnpliktstid får du utbildning med vars hjälp du effektivt kan försvara Finland och på bästa sätt skydda dina anhöriga och dig själv. Under sin tjänstgöringstid utbildas beväringarna för försvarsmaktens sammansättning för de krigstida uppgifter som behövs. Genom att genomföra din beväringstjänst efter förmåga, påvisar du bästa sätt din vilja att trygga vårt lands framtid. På dig litar även de, som inte själva kan trygga sitt land och dess rättigheter. ÅBO Huvudstaben Arméstaben Staben för militärlänet Regionalbyrå Flygstaben Flygflottilj Marinstaben Staben för marinkommandot ULEÅBORG Truppförband TIKKAKOSKI JYVÄSKYLÄ KUOREVESI NIINISALO SÄKYLÄ KEURU TAMMERFORS Gemensam gräns med Sverige: 596 km Teckenförklaring Södra Finlands Militärlän Västra Finlands Militärlän Östra Finlands Militärlän Norra Finlands Militärlän Militärlänets gräns Ort Territorialvattengräns TAVASTEHUS HATTULA VASA Territorialvattengräns 1250 km KAUHAVA EKENÄS OBBNÄS Det militära försvarets områdesindelning. Gemensam gräns med Norge: 722 km HELSINGFORS TUSBY RIIHIMÄKI Gemensam gräns med Ryssland: 1324 km LAHTIS UTTIS KOUVOLA FREDRIKSHAMN SODANKYLÄ ROVANIEMI KAJANA S:T MICHEL VEKARANJÄRVI VILLMANSTRAND KUOPIO KONTIOLAHTI 10

11 Försvarsmaktens uppgifter Försvarsmakten ska stå till statsmaktens förfogande för att säkra vårt lands självständighet med vapen i den händelse att alla andra medel förbrukats. Försvarsmaktens viktigaste uppgift är att genom sin blotta existens förhind-. ra att vårt land indras i krig. Till försvarsmaktens uppgifter hör: 1). det militära försvaret av Finland, vilket innefattar a. övervakning av landområdena, vattenområdena och luftrummet samt tryggande av den territoriella integriteten, b. tryggande av befolkningens livsbetingelser, de grundläggande fri- och rättigheterna och statsledningens handlingsfrihet samt försvar av den lagliga samhällsordningen, c. givande av militär utbildning och styrning av den frivilliga försvarsutbildningen samt stärkande av försvarsviljan, 2) stödjande av andra myndigheter, vilket innefattar a. handräckning för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, för förhindrande och avbrytande av terroristbrott samt för skyddande av samhället i övrigt, b. deltagande i räddningsverksamheten genom att tillhandahålla utrustning, personalresurser och sakkunnigtjänster som behövs i räddningsverksamheten, c. deltagande i lämnande av bistånd till en annan stat till följd av en terroristattack, en naturkatastrof, en storolycka eller någon annan motsvarande händelse, samt 3). deltagande i internationell militär krishantering. Finlands försvarslösning Finlands militära försvar genomförs enligt principerna för det territoriella försvaret. I det territoriella försvaret tryggas samhällets vitala funktioner, och mål och funktioner som är viktiga för den militära verksamheten skyddas i samarbete med de övriga myndigheterna. Man förhindrar att inkräktare tar sig in på områden som är viktiga för rikets funktioner och påverkar samhällets vitala funktioner. Områden som är viktiga för den egna verksamheten hålls i alla förhållanden. Anfall avvärjs och vid behov slås inkräktaren med operationer som är gemensamma för armén, marinen och flygvapnet samt med försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor. Genom försvaret fördröjer och utnöter man fienden samt avvärjer och slår tillbaka anfall till lands på utvalda platser. Med stöd av luftförsvaret hindrar man fienden från att ta luftherraväldet. Man skyddar även för samhället vitala funktioner och de egna trupperna. Sjöförsvaret.avvärjer anfall på havsområdet och tryggar rikets sjö.-. förbindelser. Alla försvarsgrenar, gränsbevakningsväsendet och de civila myndigheterna deltar i lands-, sjö- och luftförsvaret. En viktig del av det här systemet är beväringarna som gör sin militärtjänstgöring. 11

12 Varje man är värnpliktig Denna medborgerliga plikt, som stadgas i 2 i värnpliktslagen gäller från början av det år mannen fyller 18 år till utgången av det år han fyller 60 år. Den värnpliktige tjänstgör eller hör till reserven eller den ersättande reserven. Beväringstjänsten genomförs i regel vid 19 eller 20 års ålder. I särskilda fall rycker man in i åldern år. Tjänstgöringstiden är antingen 180, 270 eller 362 dagar. De som utbildas till officerare, underofficerare eller manskapets mest krävande specialuppgifter tjänstgör 362 dagar. Beväringar som utbildas för manskapsuppgifter som kräver speciella färdigheter och yrkeskunnighet tjänstgör 270 dagar. Personer som gör vapenfri tjänst tjänstgör 270 eller 362 dagar. Tjänstgöringstiden för dem som utbildas för övriga manskapsuppgifter är 180 dagar. Enligt de urval som görs vid truppförbandet avgörs den uppgift till vilken beväringen utbildas samt tjänstgöringstidens längd enligt uppgift. När du rycker in bör du därför alltid förbereda dig för den längsta tjänstgöringstiden, dvs. 362 dagar. Närmare uppgifter om tjänstgöringstiderna får du bl.a. vid uppbådet och genom att kontakta det utbildande truppförbandet. Adressuppgifter finns på sidan 60. Beväringsutbildningens mål är att utbilda personal med god prestationsförmåga att överföras till försvarsmaktens krigstida förband. Genom utbildning upprätthålls därtill en nödvändig grundberedskap och förmåga att höja denna beredskap efter behov. Värnpliktstiden i Finland är 43 år. KONTINGENT I/xxxx ÅLDER jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Grundutbildningsperiod 8 veckor 180 dgr UPPBÅDEN 270 dgr 362 dgr BEVÄRINGS- TJÄNSTEN DEN ERSÄTTANDE RESERVEN ÅLDER 18 Krigsmännens specialutbildningsperiod 9 veckor Underofficerskurs I 7 veckor Trupputbildningsperiod 9 veckor Underofficerskurs II 9 veckor Utbildningsperioderna ( dgr) 180 dgr Specialutbildning av specialmän veckor veckor Reservofficerskurs 14 veckor MANSKAPET I RESERVEN Repetitionsövningar max 40 dgr eller 75 dgr KONTINGENT II/xxxx OFFICERARE OCH UNDEROFFICERARE I RESERVEN Repetitionsövningar max 100 dgr Res.off. chefsperiod och underoff. chefsperiod veckor Grundutbildningsperiod 8 veckor DEN ERSÄTTANDE RESERVEN Underofficerskurs I 7 veckor 270 dgr Krigsmännens specialutbildningsperiod 9 veckor Trupputbildningsperiod 9 veckor Trupputbildningsperiod 9 veckor Underofficerskurs II 9 veckor 362 dgr 180 dgr Specialutbildning av specialmän veckor veckor Reservofficerskurs 14 veckor KRIGSTIDA TRUPP DEN ERSÄTTANDE RESERVEN Res.off. chefsperiod och underoff. chefsperiod veckor 270 dgr T n 12

13 Före beväringstjänsten Vid uppbådet ges information och handledning, kontrolleras personuppgifterna och hälsotillståndet, hörs den värnpliktiges önskemål och fattas beslut om ärenden som berör den värnpliktige; beslut om den värnpliktiges duglighet till militärtjänst, avgörande om tjänstgöringstid och -ort samt ärenden som berör befriande från tjänstgöring och avgörande om alla ansökningar. Först till uppbådet Uppbåden (i Sverige brukas termen mönstring för uppbåd) förrättas årligen i augusti-december. De berör ynglingar med finskt medborgarskap vilka det året fyller 18 år. Därtill deltar i uppbåden de som blivit beordrade att under ifrågavarande år granskas på nytt samt under 30-åringar, som uteblivit från föregående uppbåd och inte genomgått separat granskning. Under hemadress skickas till varje uppbådsskyldig bl.a. denna broschyr, frågeformulären och kungörelsen om uppbådsförrättningen, varav framgår hur uppbåden ordnats i olika kommuner. Att du inte får försändelsen p.g.a. exempelvis adressförändring, berättigar dig inte till att utebli från uppbådet. Kungörelsen om uppbåd finns till påseende även på försvarsmaktens internetsidor på adressen samt på kommunens officiella anslagstavla. Uteblivande från uppbådet utan laga förfall är enligt värnpliktslagen en straffbar handling. Om du flyttar till en annan kommun före uppbådet, ta kontakt med regionalbyrån på din nya boningsort i god tid före uppbådet. Uppbådsdagen är en oavlönad ledig dag, om inte annat nämns i arbetsavtalet. Kom ihåg att flyttningsanmälan bör inlämnas till. magistraten då du flyttar permanent från en bostad till en annan eller när en tillfällig flyttning tar mer än tre månader. Flyttningsanmälan bör göras senast en vecka efter flyttningen. Hälsoundersökningar Hälsoundersökningarna för dem som uppnått uppbådsåldern genomförs på lagstadgat sätt före höstens uppbåd. Denna granskning befriar inte från själva uppbådet. Ett hälsointyg för ungdom befriar dig inte från den första hälsoundersökningen. Om du har ett läkarintyg av specialist, ta med det till den första hälsoundersökningen och uppbådet. Regionalbyråerna har enligt värnpliktslagen rätt att få information om den uppbådspliktiges tjänstduglighet eller information som berör tjänstgöringsarrangemang eller -placering av övriga myndigheter, samfund och privatpersoner. Resekostnaderna till hälsocentralerna och till uppbådet ersätts inte. Eventuella intyg utfärdade av specialist ersätts heller inte. Frågeformulär De svar de värnpliktiga ger i förhandsförfrågningen inverkar till en del på bestämmande av tjänstdugligheten, tjänstgöringsorten och utbildningsgrenen. Det är därför viktigt att du fyller i formulären omsorgsfullt och returnerar dem enligt anvisningarna. Myndigheterna som behandlar uppgifterna har tystnadsplikt. I fråga om tjänstgöringsort och -tid försöker man i mån av möjlighet att beakta de önskemål du framfört i dina svar. Beväringar blir inte beordrade till specialtrupperna och specialområdena direkt vid uppbådet, utan antagningen sker efter ansökan och urvalsprov. Vid uppbådet utses dessa beväringar en reservplats. Närmare information om specialförbanden och -områden, se s

14 Uppbådet Till uppbådet behöver du ta med dig körkort, pass eller annat officiellt identitetsbevis samt läkar- och studieintyg. Om du bor tillfälligt på främmande ort kan du även besöka uppbådsmyndigheterna där eller närmast möjliga uppbådsplats. Du bör dock meddela detta i förväg till den regionalbyrå du underlyder. De som bor utomlands behöver inte personligen infinna sig i Finland för uppbådet. De kan sköta sina uppbådsärenden med en fullmakt via ombud i Finland. De som bor utomlands kan även skicka handlingarna till det närmaste finska konsulatet, som sänder uppbådshandlingarna till Finland. Vid uppbådet ges information och handledning kontrolleras personuppgifterna kontrolleras hälsotillståndet hörs den värnpliktiges önskemål fattas beslut om ärenden som berör den.. värnpliktige:.. beslut om den värnpliktiges duglighet till... militärtjänst.. avgörande om tjänstgöringstid och -ort samt... ärenden som gäller befriande från tjänstgöring Inryckningstider Vid uppdelningen av årsklassen på olika kontingenter försöker man bl.a. ta hänsyn till de önskemål som de värnpliktiga har framfört. De som tar studenten på våren efter uppbådet rekommenderas att söka till januarikontingenten följande år. Om studier/skola inte utgör hinder, rekommenderas den på uppbådet följande januarikontingenten. Vinterkontingenten ger dig också möjlighet att förbättra dina vitsord på hösten eller att förbättra din ekonomiska situation genom att arbeta. De allmänna inryckningsdagarna är två per år i januari och i juli. De avvikande inryckningsdagarna gäller Idrottsskolan. Meddela klart och tydligt dina önskemål för uppbådsnämnden! Val av tjänstgöringsplats En allmän princip är att de värnpliktiga placeras i truppförband som ligger nära deras hemort samt i en sådan militär utbildning och i en sådan uppgift som bäst motsvarar deras skolbildning, yrke, framtidsplaner, färdigheter och intressen. Truppförbandens läge, utbildningsmöjligheterna och antalet värnpliktiga gör dock att alla inte alltid ryms i de närmast liggande truppförbanden. De svenskspråkiga utbildas huvudsakligen vid Nylands Brigad i Ekenäs. Till detta truppförband antas också finskspråkiga värnpliktiga som behärskar svenska, på basis av egen anhållan och ifall det finns utrymme. Försök klarlägga dina önskemål om vapenslag och utbildningsgren i förväg. I vilka uppgifter kunde du utnyttja dina civila kunskaper och färdigheter? Vilken utbildning inom försvarsmakten kunde du för din del ha nytta av i dina studier eller i arbetslivet? Observera att likartade uppgifter även förekommer i olika vapenslag. Sålunda behövs och utbildas till exempel signalmän även på andra platser än i Signalregementet. Meddela klart och tydligt dina önskemål för uppbådsnämnden! 14

15 De allmänna inrycknings- och hemförlovningsdagarna Armén, marinen, flygvapnet och gränsbevakningsväsendet Inryckningsdagarna Hemförlovningsdagarna 180 dgr 270 dgr 362 dgr I/ II/ I/ II/ I/ II/ Inryckningen ska ske före kl på utsedd dag Inryckningsdagarna till Idrottsskolan finns på s. 57. Beslut som fattas utgående från ansökan Ändring av tidpunkten för inryckning Det rekommenderas att du fullgör din beväringstjänst snarast möjligt efter att du slutat skolan innan du bildar familj, inleder mångåriga studier, flyttar till utlandet eller t.ex. blir självständig företagare. När man är äldre kan ekonomiska orsaker eller familjeskäl göra att det känns tungt att fullgöra beväringstjänsten. Tidpunkten för inryckningen kan på ansökan ändras om det anses synnerligen nödvändigt av följande orsaker: för yrkesutbildning eller för studier, för att ordna upp ekonomiska angelägenheter, av övriga härmed jämförbara särskilda personliga skäl. Skriftlig ansökan lämnas in till regionalbyrån. Ansökan ska motiveras och till den ska bifogas intyg om att det är nödvändigt att ändra tidpunkten för inryckningen, t.ex. ett intyg från en läroanstalt om den tid studierna tar i anspråk. Ansökningsblanketter och tilläggsinformation får du från regionalbyråerna, servicepunkterna, på försvarsmaktens internetsidor och uppbådsplatsen. Frivillig militärtjänst för kvinnor En förutsättning för att bli antagen till frivillig militärtjänst för kvinnor är finskt medborgarskap, en ålder av minst 18 och högst 29 år samt att hälsotillstånd och övriga egenskaper är lämpliga för militärutbildning. En kvinna som fått inryckningsorder (eller -förständigande) kan skriftligen meddela, att hon inte inleder tjänstgöringen. På motsvarande sätt kan en kvinna som gör militärtjänst inom 45 dagar beräknat från inryckningsdagen meddela, att hon inte fortsätter tjänstgöringen. Truppförbandets kommendör kan inom 45 dagar annullera ordern gällande kvinnans militärtjänstgöring på grund av skada, sjukdom, uppenbar olämplighet eller motsvarande annan orsak. En kvinna som beordrats till militärtjänst lyder under samma bestämmelser som de som gäller värnpliktiga. Efter tjänstgöringen överförs kvinnorna till reserven och beordras till repetitionsövningar på samma grunder som 15

16 männen. En kvinna som fullgjort sin militärtjänst lyder under värnpliktslagen till slutet av det år hon fyller 60 år. Få specialarrangemang Militärtjänstgöring för kvinnor genomförs i alla försvarsgrenar och vapenslag. Militäruppgifterna uppdelas således inte efter kön. Hur man blir beordrad till olika uppgifter beror på vilka krav dessa ställer och hur man lämpar sig för dem. Innehållet i kvinnornas utbildning är detsamma som i de andra beväringarnas. Inträdeskraven till specialförband och -områden är desamma som för männen, liksom även möjligheten att söka sig till ledarutbildning och senare till den militära banan. Kvinnornas fysiska kondition upprätthålls enligt samma principer som männens. Militärtjänsten för kvinnor genomförs med så få specialarrangemang som möjligt och genom lösningar som är ekonomiskt fördelaktiga för försvarsmakten. Vid garnisonerna har kvinnorna egna stugor. På läger, under krigs-. övningar och på marinens krigsfartyg ordnas däremot ingen skild inkvartering. Graviditet är ett skäl att avbryta tjänstgöringen. Efter avbrottet avgörs för vart fall hur tjänstgöringen ska fortsätta. Hur du söker till tjänstgöringen Försvarsmaktens 19 regionalbyråer sköter om behandlingen av ansökningarna, urvalen och beordrar tjänstgöringen i anslutning till frivillig militärtjänst för kvinnor. Vid specialförbanden handhar ifrågavarande truppförband urvalet. Anvisningar och ansökningsblanketter får du från regionalbyråerna och försvarsmaktens övriga verksamhetsställen samt på försvarsmaktens internetsidor. En värnpliktig är inte skyldig att infinna sig till uppbåd eller beväringstjänst om han har medborgarskap också i en annan stat och om hans boningsort under de senaste sju åren inte är eller har varit i Finland. Värnpliktig som faller under denna s.k. sju års regel behöver inte ansöka skilt om befrielse. En värnpliktig som har flerfaldigt medborgarskap och som fått befrielse kan beordras till beväringstjänst om han flyttar till Finland före utgången av det år under vilket han fyller 30 år. Beslut om befrielse liksom avtalstolkningar grundar sig på uppgifter om adress och medborgarskap i befolkningsdatasystemet. Därför lönar det sig att kontrollera med. befolkningsbokföraren eller beskickningen att de är korrekta. Dessutom bör 21-åriga eller äldre personer med. flerfaldigt medborgarskap som träder i tjänst från utlandet kontrollera att de inte förlorar eller har förlorat sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder. Närmare information på adresserna: Beskickningarnas kontaktinformation finns på adressen Närmare information och ansökningsförfarande, se sidan 59 Flerfaldigt medborgarskap Utländska medborgare som erhållit finskt medborgarskap och som i sitt forna hemland fullgjort sin fredstida värnplikt eller en del av den (minst 4 månader) kan på basis av ansökan befrias från beväringstjänst under fredstid. Beslutet om befrielse fattas av regionalbyrån. Regionalbyrån kan på basis av ansökan av specifika skäl befria finsk medborgare, som också har medborgarskap i ett annat land, från beväringstjänst under fredstid, om denna person inte har sin egentliga bostad och sitt hem i Finland och inte har några egentliga band till Finland. Om finsk medborgare också har norskt, svenskt eller danskt medborgarskap, gäller för hans värnplikt dessutom det som bestäms i överenskommelsen mellan avtalsländerna (FördrS 44/68). Därtill har Förenta staterna och Finland (FördrS 25/39) ingått motsvarande överenskommelse som gäller värnplikt. Finsk medborgare, på vilken ovannämnda överenskommelser tillämpas, är inte uppbådspliktig och han behöver inte göra sin värnpliktstjänstgöring i Finland under den tid som han anses bo permanent i ett avtalsland som är i enlighet med hans medborgarskap. Personer med flerfaldigt medborgarskap som bor i avtalsländerna behöver inte anhålla separat om befrielse, utan ovannämnda avtal tillämpas på dem. Personer med flerfaldigt medborgarskap som bor i avtalsländerna uppmanas att utreda sin egen ställning när det gäller värnplikt vid en finsk beskickning eller med den egna regionalbyrån i Finland. Att klara av militärutbildningen är inte på något sätt övermäktigt för 16

Beväring 2013 Guide för dig som ska rycka in

Beväring 2013 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2013 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2013 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2013 är en god informationskälla Läs noggrant igenom den här broschyren före uppbådet. Gå gärna in på

Läs mer

Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in

Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in Broschyren Beväring 2014 är en god informationskälla Läs noggrant igenom den här broschyren före uppbådet. Gå gärna

Läs mer

Beväring 2015. Guide för dig som ska rycka in. Broschyren Beväring är en god informationskälla

Beväring 2015. Guide för dig som ska rycka in. Broschyren Beväring är en god informationskälla Beväring 2015 Guide för dig som ska rycka in Broschyren Beväring är en god informationskälla Läs noggrant igenom den här broschyren före uppbådet. Gå gärna in på försvarsmaktens nätsidor på adressen www.puolustusvoimat.fi

Läs mer

Nylands brigad Beväringsinfo KONTINGENT 2/15

Nylands brigad Beväringsinfo KONTINGENT 2/15 Nylands brigad Beväringsinfo KONTINGENT 2/15 1 Beväringsinfo 2/15 är utgiven av beväringskommittén vid Nylands brigad Adress: Beväringskommittén Nylands brigad 10640 Dragsvik tfn 0299 33 9101 uudpr@vmtk.fi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN

VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN ALLMÄNT OM CIVILTJÄNST... 5 Dagpenning... 32 Tjänstgöringstid... 5 Mat och matpenning... 32 FÖRE CIVILTJÄNSTGÖRINGEN... 6 Militärunderstöd... 33 Varifrån tjänstgöringsplats?...

Läs mer

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst ANVISNING TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Gäller från 1.2.2014 och tills vidare Innehåll 1 Inledande

Läs mer

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV I Arbetshäftet du fått finns frågor du ska besvara. Frågorna i Uppdrag 1 är personliga och därmed frivilliga. Du behöver

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet...

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet... Handbok för Folkhälsans kosthåll och konferens DEL I Vad Folkhälsan står för DEL II Kapitel 1 Verksamhet... 3 Kapitel 2 Personal och utveckling... 5 Kapitel 3 Samarbete och ekonomi... 15 Kapitel 4 Verksamhetens

Läs mer

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 4 2009 n Hälsan Hur sitter elit idrottens idéer i vanligt arbete? s. 6 7 n Hem&Familj För Iina-Marja har FPA-förmånerna spelat en viktig roll sedan hon föddes.

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA www.aivovammaliitto.fi Innehåll 3 Till läsaren 4 VAD ÄR EN HJÄRNSKADA? 6 Hjärnskadans svårighetsgrader 9 Medvetslöshet och minneslucka 10

Läs mer

Goda kort i arbetslivet. En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet

Goda kort i arbetslivet. En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Goda kort i arbetslivet En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Goda kort i arbetslivet - En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Författare: Vesa Malinen, Mikko

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Mitt i allt. Tillbaka på jobb. FPA stöd. Kela Benefits. Tuija fick stöd tillbaka till arbetet när hon var sjuk.

Mitt i allt. Tillbaka på jobb. FPA stöd. Kela Benefits. Tuija fick stöd tillbaka till arbetet när hon var sjuk. Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 1 2012 Aktuellt Det lönar sig att reagera genast på kravbrev. s. 5 n Hälsan Sjukdagpenningens ansökningstid halveras. s. 8 9 n Studier&Jobb Bra att kunna kalkylera

Läs mer

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten Vägen in Så börjar din resa i Försvarsmakten Vill du göra skillnad? här börjar resan! sid 3-5 Om GMU teori och praktik sid 6-19 Vad händer efter GMU? sid 20-33 Hur och när kan jag söka? sid 34-35 2 Vill

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Mitt i allt. Inte en droppe mjölk. FPA stöd. Kela Benefits

Mitt i allt. Inte en droppe mjölk. FPA stöd. Kela Benefits Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 2 2012 Aktuellt Att lura FPA är bedrägeri. s. 4 Hem&Familj Äkta eller oäkta spelar det någon roll? s. 8 n Studier&Jobb E-meddelandet om arbetslöshetstid fungerar

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

FINLANDS MILITÄRA FÖRSVAR GRUNDERNA FÖR VÅR SÄKERHETSPOLITIK FÖRSVARETS ALLMÄNNA ARRANGEMANG

FINLANDS MILITÄRA FÖRSVAR GRUNDERNA FÖR VÅR SÄKERHETSPOLITIK FÖRSVARETS ALLMÄNNA ARRANGEMANG FINLANDS MILITÄRA FÖRSVAR GRUNDERNA FÖR VÅR SÄKERHETSPOLITIK FÖRSVARETS ALLMÄNNA ARRANGEMANG 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 04 Finland och finländarna 06 Grunder för säkerhetspolitiken 08 Försvarets ledning

Läs mer

Jennimaria arbetar grönt Framtidens jobb här finns de Studieliv på fem orter. J b Dax. Löntagarens bilaga för yrkesstuderande mars 2010

Jennimaria arbetar grönt Framtidens jobb här finns de Studieliv på fem orter. J b Dax. Löntagarens bilaga för yrkesstuderande mars 2010 Jennimaria arbetar grönt Framtidens jobb här finns de Studieliv på fem orter J b Dax o Löntagarens bilaga för yrkesstuderande mars 2010 2 JobDax innehåll 3 4 6 8 10 12 CV-guide 13 14 En arbetsplats i tiden

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer