Det viktigaste valet (Del 1 av 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det viktigaste valet (Del 1 av 3)"

Transkript

1 Det viktigaste valet (Del 1 av 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. April 26

2 2 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. (Del 1 av 3) Syftet med undersökningen Inför valet i september är det stort fokus på rikspolitiken i Sverige. De kommunala frågorna hamnar ofta i skymundan. SKTF vill lyfta fram kommunvalet som ligger närmare människors vardag. Med vår undersökning vill vi utforska medborgarnas syn på den lokala demokratin och hur intresset är för den lokala demokratiska processen i Sverige. Hur viktiga är de kommunala välfärdsfrågorna för dem som varje dag berörs av de beslut som fattas i landets alla kommuner? Vi vill veta hur medborgarnas förtroende för kommunpolitiken är och om det finns en vilja att engagera sig för att kunna påverka de frågor man tycker är viktiga. Vi har valt att förlägga undersökningen till de 15 största kommunerna eftersom dessa representerar en tredjedel av den röstberättigade befolkningen. Rapport i tre delar Vi redovisar resultaten av undersökningen i tre rapporter med olika perspektiv av kommunpolitiken: 1. Partisympatier, röstbenägenhet och vikten av kommunpolitik. Här har vi bland annat ställt frågor om hur man ser på kommunpolitikernas insats för samhället, om man tänker rösta i kommunvalet och om man i så fall tänker rösta på samma parti som i riksdagsvalet liksom vilket parti man tror att man kommer att rösta på. 2. Förtroendet för demokrati och politik i kommunerna. I denna del av undersökningen har vi bland annat ställt frågor om förtroendet för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på, hur viktigt det är för demokratin att människor engagerar sig som lokala politiker och intresset för att själv engagera sig i lokalpolitiken. Vi har också frågat om inställningen till att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om jämfört med regering och riksdag och hur man vill komma i kontakt med sina lokala politiker 3. Vilka frågor medborgarna anser vara viktigast bland de kommunala välfärdsfrågorna, samt hur nöjda medborgarna är med den kommunala servicen. Här har de svarande fått ta ställning till hur viktiga var och en av alla de kommunala välfärdsfrågorna är och hur nöjd man är med hur den egna kommunen sköter dessa frågor. Denna rapport presenterar del ett av undersökningen. Inom kort presenteras del två respektive tre. Samtliga resultat kommer att presenteras sammanställda på såväl riks- som kommunnivå.

3 3 Metod Undersökningen genomfördes under perioden 14 februari till 8 mars. 4 5 röstberättigade personer i höstens kommunval har telefonintervjuats av InfoOne i Gävle. Urvalet är obundet och slumpmässigt och den som ingått i undersökningen är den i det uppringda hushållet som är röstberättigad och står närmast i tur att fylla år. Antalet genomförda intervjuer i de olika kommunerna varierar beroende på kommunstorlek. De 15 kommuner som ingår i undersökningen är: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Sundsvall och Gävle. Alla tabeller och diagram presenteras på sktf.se. Den statistiska felmarginalen (konfidensintervallet) varierar beroende av urvalsstorlek och hur stor andel i urvalet som valt ett speciellt svarsalternativ. Om man exempelvis har ett urval på 2 individer (som det är i 11 kommuner i denna undersökning) och 8 procent har valt ett speciellt svarsalternativ, kan man med statistisk säkerhet säga att den faktiska andelen (i den population varur urvalet dragits) som valt just det svarsalternativet är procent (se Bilaga tabell B). Felmarginalen är alltså ± 6 procentenheter. Hade urvalet varit 1 individer skulle felmarginalen i detta exempel ha varit ± 2 procentenheter.

4 4 Sammanfattning resultat 92 procent av de svarande anser att kommunpolitikerna helt eller delvis gör en viktig insats för samhället. 53 procent instämmer helt och 39 procent instämmer delvis, endast 8 procent instämmer inte alls. Var fjärde väljare (24 procent), uppger att de definitivt inte (7 procent) eller troligen inte (17 procent) kommer att rösta i höstens kommunval. 51 procent säger att de absolut kommer att rösta och procent att de troligen kommer att rösta. De unga, under 3 år, är de som uppger lägst benägenhet att rösta i höstens kommunval. 66 procent säger att de absolut eller troligen kommer att rösta. Motsvarande siffra i gruppen 6+ är över 8 procent. Av de unga, under 3 år, säger 4 procent att de absolut ska rösta, medan bland de äldsta (6+) uppger nära 6 procent att de absolut ska rösta. Drygt 54 procent av dem som uppger att de absolut eller troligen kommer att rösta har ännu inte bestämt sig för hur de tänker rösta i sitt kommunval. De yngre väljarna är mest osäkra 58 procent för de som är under 3 och 63 procent för de som är mellan 3 och 39 år. Röstspridningen är stor. 41 procent uppger att de tänker rösta på ett annat parti i riksdagsvalet än i kommunvalet. Moderaterna är sammantaget det största partiet i de 15 undersökta kommunerna. Nästan var tredje, 31,3 procent, av dem som svarat på frågan vilket parti de tänker rösta på i kommunvalet svarar att de ska rösta på Moderaterna. 29,8 procent uppger att de ska rösta på Socialdemokraterna, 1,5 procent på Folkpartiet, 9,4 procent på Vänsterpartiet och 7 procent på Miljöpartiet. Av de svarande uppger 3,8 procent att de ska rösta på Kristdemokraterna, och 2,2 procent att de ska rösta på Centerpartiet. Övriga partier får knappa 6 procent av rösterna (av1823 svarande). När vi jämför de olika kommunerna kan man bland annat notera följande skillnader: Röstbenägenheten är högst i Stockholm (87 procent) och lägst i Linköping (61 procent). I Helsingborg säger nästan 19 procent av de tillfrågade att de definitivt inte tänker rösta i kommunvalet i september. I Malmö har 54 procent bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i höstens kommunval, medan bara knappa 36 procent av Gävleborna och Linköpingsborna har bestämt sig för val av parti i kommunvalet. Örebro har den högsta andelen väljare som i kommunvalet tänker rösta på samma sätt som i riksdagsvalet, (69 procent). I Umeå är denna andel 5 procent. Röstspridningen är störst i Umeå (5 procent), Sundsvall (48 procent) och Lund (47 procent).

5 5 SKTFs slutsatser Det finns två politiska verkligheter i Sverige idag. Vi matas dagligen av rikspolitiken som trummar ut sina vallöften och teoretiska resonemang i media. Det är de stora svepande dragen och avståndet till mig som medborgare är stort. Parallellt finns kommunpolitiken som ligger närmare människors vardag. Det är här de frågor som ligger medborgarna närmast om hjärtat avgörs; till exempel skolan och omsorgen om barn och gamla. - För väljarna i till exempel Umeå eller Jönköping är kommunalråden Lennart Holmlund och Ann- Mari Nilsson av större betydelse än vad Göran Persson eller Fredrik Reinfeldt är, säger SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark. Den kommunala politiken berör och engagerar människor. Det visar sig med stor tydlighet i vår undersökning om kommunpolitiken i de 15 största kommunerna. Hela 92 procent av medborgarna instämmer helt eller delvis i påståendet att kommunpolitikerna gör en viktig insats för samhället. Det kan jämföras med det låga och sjunkande förtroendet för våra politiker i regering och riksdag som SOM-institutet redovisat i sina rapporter under en lång följd av år. SKTF vill med hjälp av resultaten i undersökningen Det viktigaste valet lyfta fram kommunens politiker och de kommunala frågorna som så ofta hamnar i skymundan i diskussioner och debatter under en valrörelse. Det är kommunpolitiken som är viktigast för utvecklingen av välfärden i kommunerna. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Det betyder inte att vi tycker det är oviktigt med kommunpolitik. Vi vill ha tydliga och utvecklingsinriktade politiker på plats i kommunerna efter valet i höst. Vår undersökning med 45 tillfrågade i de 15 största kommunerna visar på att frågan om hur man kommer att rösta fortfarande är en öppen fråga för nästan två tredjedelar av medborgarna ett halvår före valet. Det är främst de unga, under 3 år, som är osäkra och bestämmer sig sent. 76 procent av medborgarna uppger att de absolut eller troligen kommer att rösta och hela 41 procent av dem säger att de tänker rösta på ett annat parti i riksdagsvalet än i kommunvalet. Eva Nordmark, SKTFs förbundsordförande konstaterar; - Det finns en medvetenhet och ett engagemang för kommunpolitiken. Osäkerheten och röstspridningen mellan riksdags- och kommunval i kombination med att medborgarna tycker att kommunpolitiken är viktig tyder på att folk gör medvetna val. Ingen vill köpa grisen i säcken. - Därför har landets kommunpolitiker en viktig uppgift framöver och det är att bli tydligare och ta ordentlig plats i valrörelsen för att visa var de står. De har alla möjligheter att fånga medborgarnas intresse och engagemang. Att lyfta fram kommunpolitiken är något även media, rikstäckande som lokal, borde fundera på. - Oavsett vilka som vinner valet är det SKTFs medlemmar som kommer att arbeta med att omsätta de politiska ambitionerna i konkret och praktisk verklighet eftersom det är de som planerar, utvecklar och administrerar välfärdstjänsterna. Våra medlemmars arbete blir betydligt lättare att genomföra ju tydligare mål och politiska inriktningar partiernas lokala företrädare har satt upp. Och ju bättre jobb våra medlemmar kan göra, desto bättre välfärd får medborgarna.

6 Bilaga 6 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. (Del 1 av 3). Undersökningen genomfördes under perioden 14 februari till 8 mars. 4 5 röstberättigade personer i höstens kommunval har telefonintervjuats av InfoOne i Gävle. Urvalet är obundet och slumpmässigt och den som ingått i undersökningen är den i det uppringda hushållet som är röstberättigad och står närmast i tur att fylla år. Antalet genomförda intervjuer i de olika kommunerna varierar beroende på kommunstorlek. De kommuner som ingår i undersökningen och det antal intervjuer som är genomförda i respektive kommun framgår av Tabell A. Kommun Urval Stockholm 1 Göteborg 65 Malmö 4 Uppsala Linköping 22 Västerås 196 Örebro 21 Norrköping 198 Helsingborg 22 Jönköping 191 Umeå 29 Lund 21 Borås 2 Sundsvall 2 Gävle 187 Tabell A visar vilka kommuner som ingår i undersökningen och hur stort antal intervjuer som genomförts i respektive kommun.

7 7 Konfidensintervallet Den statistiska felmarginalen (konfidensintervallet) varierar beroende av urvalsstorlek och hur stor andel i urvalet som valt ett speciellt svarsalternativ. Om man exempelvis har ett urval på 2 individer (som det är i 11 kommuner i denna undersökning) och 8 procent har valt ett speciellt svarsalternativ, kan man med statistisk säkerhet säga att den faktiska andelen (i den population varur urvalet dragits) som valt just det svarsalternativet är procent (se tabell B). Felmarginalen är alltså ± 6%. Hade urvalet varit 1 individer skulle felmarginalen i detta exempel ha varit ± 2%. Tabell B Statistiskt konfidensintervall för olika procenttal vid olika urvalsstorlekar. Procent Urval Tabell B visar hur felmarginalen ser ut vid olika urval och frekvenser. Det procenttal man vill ha den rekommenderade felmarginalen för avläses kolumnvis (röda siffror), varefter man går till den rad som har det aktuella urvalet angivet längst till vänster (blå siffror). En procentsiffra som i rapporten anges till 8 står alltså att finna i nionde kolumnen. Om urvalet för siffran i rapporten anges till 2 går man till andra raden i den nyss uppsökta kolumnen. Siffran 6 står där angiven, vilket betyder att siffran i rapporten skall ses med en felmarginal om -6 till +6 procentenheter, d.v.s procent.

8 Lund Borås 8 Bild 1: Jag tycker att kommunpolitikerna gör en viktig insats för samhället fördelat på bostadsort (urval för respektive kommun enligt tabell A). SKTFs kommunundersökning 26 - de 15 största kommunerna Kommunpolitikerna gör en viktig insats Instämmer helt Instämmer delvis % (Kommunpolitikerna gör en viktig insats) ,1% 57,9% 62,2% 53,1% 52,2% 36,2% 43,6% 45,2% 33,7% 33,3% 58,9% 61,7% 5,5% 43,4% 4,6% 47,5% 47,% 38,2% 39,7% 4,8% 4,% 42,% 58,1% 56,% 52,2% 5,5% 5,5% 47,6% 41,2% 1 5 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Linköping Västerås Örebro Umeå Norrköping Jönköping Helsingborg Sundsval Gävle Autobase On Bostadsort SKTF är ett 26 fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 1 Bild 2: Tänker du rösta i kommunalvalet i höst fördelat på åldersintervall (urval: 45 (total), 718 (under 3 år), 97 (3-39 år), 733 (4-49 år), 714 (5-59 år) och 1365 (6 år och äldre)). 1 SKTFs kommunundersökning 26 - de 15 största kommunerna Tänker du rösta i kommunalvalet i höst Ja absolut Ja troligen 1 24,6% 27,4% 27,% 2,2% 23,2% % 5,5% 5 51,4% 4,5% 47,7% 48,2% 55,9% 59,3% Under 3 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder SKTF är ett 26 fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 1

9 9 Bild 3: Har du redan nu bestämt vilket parti du tänker rösta på fördelat på åldersintervall (urval: 3423 (total), 474 (under 3 år), 729 (3-39 år), 551 (4-49 år), 543 (5-59 år) och 1126 (6 år och äldre)). SKTFs kommunundersökning 26 - de 15 största kommunerna Har du bestämt dig för parti Nej 5 5 % 54,4% 58,% 63,% 56,4% 54,1% 46,4% Autobase On Under 3 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder SKTF är ett 26 fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 4 Bild 4: Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunvalet som i riksdagsvalet fördelat på åldersintervall (urval: 3423 (total), 474 (under 3 år), 729 (3-39 år), 551 (4-49 år), 543 (5-59 år) och 1126 (6 år och äldre)). SKTFs kommunundersökning 26 - de 15 största kommunerna Röstar du på samma parti i de olika valen Ja 5 5 % 59,2% 61,4% 59,7% 55,5% 57,6% 6,6% Autobase On Under 3 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder SKTF är ett 26 fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 3

10 1 Bild 5: Vilket parti tror du att du kommer att rösta på i kommunvalet i höst (urval: 1823). 5 SKTFs kommunundersökning 26 - de 15 största kommunerna % ,8% 31,3% 1 1 9,4% 7,% 3,8% 1,5% 5,9% Vänsterpartiet Miljöpartiet Folkpartiet Socialdemokraterna Kristdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Annat parti Autobase On Vilket parti röstar du på lokalt 26 SKTF är ett 26 fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 4 Bild 6 a: Tänker du rösta i kommunalvalet i höst fördelat på bostadsort (urval för respektive kommun enligt tabell A). 1 SKTFs kommunundersökning 26 - de 15 största kommunerna Tänker du rösta i kommunalvalet i höst Ja absolut Ja troligen 1 2,6% % 5 24,6% 28,6% 24,5% 26,% 27,7% 16,8% 19,4% 22,2% 21,3% 26,7% 34,% 24,9% 29,5% 31,5% 22,5% 5 66,4% 51,5% 5,8% 55,8% 47,6% 5,% 53,2% 43,4% 42,1% 45,% 39,7% 54,7% 44,5% 41,% 42,2% 33,7% Göteborg Stockholm Malmö Västerås Örebro Sundsval Gävle Lund Borås Uppsala Linköping Norrköping Jönköping Helsingborg Umeå Autobase On Bostadsort SKTF är ett 26 fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 5

11 Lund Borås 11 Bild 6 b: Tänker du rösta i kommunalvalet i höst fördelat på bostadsort (urval för respektive kommun enligt tabell A). SKTFs kommunundersökning 26 - de 15 största kommunerna Tänker du rösta i kommunalvalet i höst Nej definitivt inte % 1 18,8% 1 5 7,% 5,4% 6,6% 8,% 9,6% 6,4% 5,6% 6,% 6,1% 5,8% 3,8% 5,5% 7,% 8,5% 8,6% 5 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Linköping Västerås Örebro Umeå Norrköping Jönköping Helsingborg Gävle Sundsvall Autobase On Bostadsort SKTF är ett 26 fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 6 Bild 7: Har du redan nu bestämt vilket parti du tänker rösta på fördelat på bostadsort (urval för respektive kommun enligt tabell A). SKTFs kommunundersökning 26 - de 15 största kommunerna Har du bestämt dig för parti Ja 5 5 % 45,6% 45,6% 45,7% 54,2% 51,6% 35,5% 53,4% 47,9% 41,5% 49,2% 4,1% 44,8% 41,9% 38,5% 43,4% 35,5% Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Örebro Lund Borås Linköping Västerås Norrköping Jönköping Helsingborg Umeå Gävle Sundsvall Autobase On Bostadsort SKTF är ett 26 fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 7

12 Lund Borås 12 Bild 8: Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunvalet som i riksdagsvalet fördelat på bostadsort (urval för respektive kommun enligt tabell A). SKTFs kommunundersökning 26 - de 15 största kommunerna Röstar du på samma parti i de olika valen Ja 5 5 % 59,3% 59,1% 6,9% 66,4% 6,9% 54,% 64,1% 69,2% 55,4% 59,4% 57,7% 5,% 53,1% 58,1% 51,7% 57,% Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Linköping Västerås Örebro Norrköping Jönköping Helsingborg Umeå Gävle Sundsvall Autobase On Bostadsort SKTF är ett 26 fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 8

13 13 Tabell 1: Jag tycker att kommunpolitikerna gör en viktig insats för samhället fördelat på bostadsort Bostadsort (Autobase) Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls (Autobase) % 1,% 53,1% 38,5% 8,4% Stockholm % 1,% 57,9% 32,2% 9,9% Göteborg % 1,% 62,2% 31,1% 6,8% Malmö % 1,% 36,2% 52,2% 11,5% Uppsala % 1,% 45,2% 43,6% 11,2% Linköping % 1,% 58,9% 33,7% 7,4% Västerås % 1,% 5,5% 45,9% 3,6% Örebro % 1,% 61,7% 33,3% 5,% Norrköping % 1,% 47,5% 43,4% 9,1% Helsingborg % 1,% 47,% 4,6% 12,4% Jönköping % 1,% 58,1% 38,2% 3,7% Umeå % 1,% 56,% 39,7% 4,3% Lund % 1,% 52,2% 4,8% 7,% Borås % 1,% 5,5% 4,% 9,5% Sundsvall % 1,% 5,5% 42,% 7,5% Gävle % 1,% 41,2% 47,6% 11,2%

14 14 Tabell 2: Tänker du rösta i kommunvalet i höst fördelat på åldersintervall Tänker du rösta i kommunalvalet i höst Under 3 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Row % 1,% 16,% 21,6% 16,3% 15,9% 3,3% Ja absolut % 51,4% 4,5% 47,7% 48,2% 55,9% 59,3% Ja troligen % 24,6%,5% 27,4% 27,% 2,2% 23,2% Nej troligen inte % 16,9% 22,% 18,6% 19,1% 18,8% 1,8% Nej definitivt inte % 7,% 12,% 6,3% 5,7% 5,2% 6,7% Tabell 3: Har du redan nu bestämt vilket parti du tänker rösta på fördelat på åldersintervall Har du bestämt dig för parti (Autobase) Under 3 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre (Autobase) Row % 1,% 13,8% 21,3% 16,1% 15,9% 32,9% Ja % 45,6% 42,% 37,% 43,6% 45,9% 53,6% Nej % 54,4% 58,% 63,% 56,4% 54,1% 46,4% Tabell 4: Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunvalet som i riksdagsvalet fördelat på åldersintervall Röstar du på samma parti i de olika valen (Autobase) Under 3 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre (Autobase) Row % 1,% 13,8% 21,3% 16,1% 15,9% 32,9% Ja % 59,2% 61,4% 59,7% 55,5% 57,6% 6,6% Nej % 4,8% 38,6% 4,3% 44,5% 42,4% 39,4%

15 15 Tabell 5: Vilket parti tror du att du kommer att rösta på i kommunvalet i höst Vilket parti röstar du på lokalt 26 (Autobase) Row % 1,% Vänsterpartiet 171 % 9,4% Miljöpartiet 128 % 7,% Socialdemokraterna 544 % 29,8% Kristdemokraterna 7 % 3,8% Folkpartiet 191 % 1,5% Centerpartiet 4 % 2,2% Moderaterna 571 % 31,3% Annat parti 18 % 5,9%

16 16 Tabell 6: Tänker du rösta i kommunvalet i höst fördelat på bostadsort Bostadsort (Autobase) Ja absolut Ja troligen Nej troligen inte Nej definitivt inte (Autobase) % 1,% 51,5% 24,6% 16,8% 7,% Stockholm % 1,% 66,4% 2,6% 7,6% 5,4% Göteborg % 1,% 5,8% 28,6% 14,% 6,6% Malmö % 1,% 55,8% 24,5% 11,8% 8,% Uppsala % 1,% 47,6% 26,% 16,8% 9,6% Linköping % 1,% 33,7% 27,7% 32,2% 6,4% Västerås % 1,% 5,% 16,8% 27,6% 5,6% Örebro % 1,% 53,2% 19,4% 21,4% 6,% Norrköping % 1,% 43,4% 22,2% 28,3% 6,1% Helsingborg % 1,% 42,1% 21,3% 17,8% 18,8% Jönköping % 1,% 45,% 26,7% 22,5% 5,8% Umeå % 1,% 39,7% 34,% 22,5% 3,8% Lund % 1,% 54,7% 24,9% 14,9% 5,5% Borås % 1,% 44,5% 29,5% 19,% 7,% Sundsvall % 1,% 41,% 31,5% 19,% 8,5% Gävle % 1,% 42,2% 22,5% 26,7% 8,6%

17 17 Tabell 7: Har du redan nu bestämt vilket parti du tänker rösta på fördelat på bostadsort Bostadsort (Autobase) Ja Nej (Autobase) % 1,% 45,6% 54,4% Stockholm % 1,% 45,6% 54,4% Göteborg % 1,% 45,7% 54,3% Malmö % 1,% 54,2% 45,8% Uppsala % 1,% 51,6% 48,4% Linköping % 1,% 35,5% 64,5% Västerås % 1,% 53,4% 46,6% Örebro % 1,% 47,9% 52,1% Norrköping % 1,% 41,5% 58,5% Helsingborg % 1,% 49,2% 5,8% Jönköping % 1,% 4,1% 59,9% Umeå % 1,% 44,8% 55,2% Lund % 1,% 41,9% 58,1% Borås % 1,% 38,5% 61,5% Sundsvall % 1,% 43,4% 56,6% Gävle % 1,% 35,5% 64,5%

18 18 Tabell 8: Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunvalet som i riksdagsvalet fördelat på bostadsort Bostadsort (Autobase) Ja Nej (Autobase) % 1,% 59,3% 4,7% Stockholm % 1,% 59,1% 4,9% Göteborg % 1,% 6,9% 39,1% Malmö % 1,% 66,4% 33,6% Uppsala % 1,% 6,9% 39,1% Linköping % 1,% 54,% 46,% Västerås % 1,% 64,1% 35,9% Örebro % 1,% 69,2% 3,8% Norrköping % 1,% 55,4% 44,6% Helsingborg % 1,% 59,4% 4,6% Jönköping % 1,% 57,7% 42,3% Umeå % 1,% 5,% 5,% Lund % 1,% 53,1% 46,9% Borås % 1,% 58,1% 41,9% Sundsvall % 1,% 51,7% 48,3% Gävle % 1,% 57,% 43,%

19 19 Tabell 9: Vilket parti tror du att du kommer att rösta på i kommunvalet i höst fördelat på bostadsort Bostadsort (Autobase) M Fp C Kd Mp S V Annat (Autobase) % 1,% 31,4% 1,5% 2,2% 3,8% 7,% 29,7% 9,4% 5,9% Stockholm % 1,% 44,6% 1,3% 1,1% 3,4% 9,6% 18,5% 6,4% 6,2% Göteborg % 1,% 27,9% 13,1%,7% 3,5% 8,1% 32,2% 9,2% 5,3% Malmö % 1,% 32,6% 7,8%,7% 3,5% 6,4% 24,8% 17,% 7,1% Uppsala % 1,% 37,5% 12,5% 4,5% 2,7% 7,1% 23,2% 7,1% 5,4% Linköping % 1,%,3% 1,8% 4,8% 6,% 3,6% 34,9% 12,% 2,4% Västerås % 1,% 18,9% 8,9% 1,1% 4,4% 3,3% 52,2% 7,8% 3,3% Örebro % 1,% 22,4% 1,3%,% 5,2%,% 46,6% 12,1% 3,4% Norrköping % 1,% 21,7% 4,3% 1,4% 1,4% 8,7% 3,4% 7,2% 24,6% Helsingborg % 1,% 38,3% 18,5% 2,5% 3,7% 8,6% 23,5% 2,5% 2,5% Jönköping % 1,% 16,2% 8,8% 5,% 1,% 8,8% 32,5% 12,5% 6,2% Umeå % 1,% 22,7% 8,2% 5,2% 2,1% 5,2% 39,2% 16,5% 1,% Lund % 1,% 34,8% 1,1% 2,2% 4,5% 4,5% 2,2% 13,5% 1,1% Borås % 1,% 26,2% 3,1% 4,6% 3,1% 6,2% 44,6% 12,3%,% Sundsvall % 1,%,6% 12,2% 1,2% 6,1% 3,7% 4,2% 2,4% 8,5% Gävle % 1,% 13,7% 13,7% 7,8%,% 7,8% 41,2% 11,8% 3,9% Observera att antalet svarande är få varför resultaten måste tolkas med försiktighet. För de flesta kommuner är antalet svarande runt 1 individer eller färre varför svarsfrekvensernas felmarginaler hamnar runt ± 4-8 procentenheter. Felmarginalerna i Stockholm och Göteborg ligger kring ± 2-6 procentenheter. För kommuner med mycket låg svarsfrekvens på denna fråga ska resultaten tolkas med stor försiktighet.

20 2 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi drygt 17 medlemmar. Rapporten Det viktigaste valet med samtliga resultat, kommun för kommun, finns presenterad på För frågor kring undersökningens genomförande kontakta Gerry Andersson, För kommentarer kontakta SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark, Presskontakter Maria Martinsson, , Karin Ottosson, , SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 2. Telefon e-post

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Juni 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Göteborg Maj 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal?

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal? SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen Vågar man bli gammal? Maj 2008 2 Inledning Huvudinriktningen för regeringens äldrepolitiska satsningar är att äldre personer och deras närstående

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Oktober 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Oktober 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Oktober 2011 Efter Ohly kommer väljarna Vänsterpartiet är det parti som går mest framåt i YouGov/Metros mätning i oktober och ligger för första gången över valresultatet

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2011! Ohly näste till rakning Opinionen har ännu inte påverkats av de fruktansvärda händelserna i Norge denna mätperiod är dock bara en femtedel genomförd efter

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Oktober 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Oktober 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Oktober Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2015 Stockholm, 25 augusti 2015. Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2015 Stockholm, 25 augusti 2015. Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer augusti Stockholm, 25 augusti Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer augusti: SDs starka trend

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015. Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015. Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer januari: Rödgröna övertaget ökar DN/Ipsos

Läs mer

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013 -research Scantech om politikers makt SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 26 mars och 8 april 2013 intervjuades drygt 1.000 personer på

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro April 2011 Spännande mellan valen i Sverige Denna månad har varit speciell i svensk politik. Mona Sahlin har avgått och Håkan Juholt har tagit över rollen som oppositionsledare.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Mars 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Mars 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro SD och FP framåt Det är tydligt att denna mandatperiods mest framgångsrika parti är SD. Partiet har mer än fördubblats sedan valet 2010 och vinner mer än förlorar på

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 26,9% 26, 21,0% 20, 22, 21, 0% 6,8% 7, 7, 4,9% 6, 4, 5,1% 5, 2,8% 3, 2, 2, 1, M C L

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Maj 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. Maj 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med april 22,1% 23, 22, 23, 22,9% 23, 0% 7,9% 7, 7,8% 6, 5, 4, 5, 2,8% 2,8% 3, 2, 2,1% 1, M C L KD MP S

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. April 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. April 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med mars 23, 24, 23, 23, 24,9% 21,9% 0% 7,8% 6, 5, 7, 5, 3, 5,0% 3, 2, 3, 2,1% 2, 1,0% M C L KD MP S V

Läs mer

Skolan avgörande valfråga del II

Skolan avgörande valfråga del II Skolan avgörande valfråga del II rörelser i opinionen i skolfrågan inför valet 2010 Rapport från Lärarförbundet 2010-08-26 Väljarna har bestämt sig skolfrågan är viktigast! Under sommaren har en allt tydligare

Läs mer

Friskoleurval med segregation som resultat

Friskoleurval med segregation som resultat Friskoleurval med segregation som resultat Rapport februari 2016 Sammanfattning och slutsatser Denna undersökning har tagits fram som en del av projektet Ge alla elever samma chans som är ett samarbete

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Åtta av tio riksdagsledamöter säger ja till blodgivning på betald arbetstid

Åtta av tio riksdagsledamöter säger ja till blodgivning på betald arbetstid Pressmeddelande den 8 december 2011 Åtta av tio riksdagsledamöter säger ja till blodgivning på betald arbetstid Åtta av tio riksdagsledamöter, 82 procent, tycker att offentliganställda ska få ge blod på

Läs mer

Kännedomsundersökning 2015

Kännedomsundersökning 2015 1 Om undersökningen Genomförande Bakgrund TNS Sifo har i flera år genomfört en kännedomsundersökning på uppdrag av KRAV. Undersökningen genomfördes i år på samma sätt som 11-14, förutom att några extra

Läs mer

En förskola med barnen i centrum

En förskola med barnen i centrum Örebro Örebro 2011-05-04 En förskola med barnen i centrum Fler platser, mindre grupper och ökad flexibilitet 2 (8) Innehållsförteckning 1000 nya förskoleplatser.... 3 Flexibla tider på förskolan... 4 Investera

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Mångfald på jobbet MÅNGFALD PÅ JOBBET Mångfald diskuteras ständigt i media, men hur ser det egentligen ut på Sveriges arbetsplatser? Hur ser svenska

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 28 maj 2015 Kontakt på Novus: Freja Blomdahl +46 76 262 04 53 freja.blomdahl@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LINKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LINKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LINKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Resultat av enkät till assistansberättigade

Resultat av enkät till assistansberättigade Bilaga 6 Resultat av enkät till assistansberättigade Resultaten i tabellerna i denna bilaga baseras på resultaten från den enkätundersökning Assistanskommittén låtit Statistiska Centralbyrån göra. Frågorna

Läs mer

PARTIDEBATT. Material:

PARTIDEBATT. Material: PARTIDEBATT Ni kommer att delta i skolvalet 2014 och era röster kommer att räknas och skickas in centralt. Detta betyder att alla skolor och elever i Sverige som deltar i skolvalet 2014 kommer få sina

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige 29 november 2001 Arne Modig T22502 Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företag i Sverige Svenskt Näringsliv

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 FEBRUARI 2002 T-22588 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 4 2005. Folkets röst om E22. Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län

Handelskammarens rapport nr 4 2005. Folkets röst om E22. Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län Handelskammarens rapport nr 4 2005 Folkets röst om E22 Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län Inledning Frågan om väg E22:s utbyggnad och betydelse för den sydsvenska tillväxten

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Om undersökningen Ämne: Omega - 3 Projektnummer: 3806620 Uppdragsgivare: Pronova healthcare AS Kontaktperson: Ingrid Lindmark Tid för fältarbete:

Läs mer

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Under 2011 har en undersökning genomförts hos personer med inom Alingsås kommun. Sammantaget har 526 enkäter skickats ut och totalt har 337 äldre personer med svarat på

Läs mer

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare I boken får vi följa hur barn tillsammans med sina lärare gör spännande matematikupptäckter - i rutinsituationer - i leken

Läs mer

Bilaga till Äldre i samhället. Tabell- och figurmaterialet har framtagits med hjälp av Mette Anthonsen, Rudolf Antoni och Christina Ribbhagen

Bilaga till Äldre i samhället. Tabell- och figurmaterialet har framtagits med hjälp av Mette Anthonsen, Rudolf Antoni och Christina Ribbhagen Bilaga till Äldre i samhället Tabell- och figurmaterialet har framtagits med hjälp av Mette Anthonsen, Rudolf Antoni och Christina Ribbhagen 3 Bilaga till Äldre i samhället SOU 3:91 4 SOU 3:91 Bilaga till

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Trygg på arbetsmarknaden?

Trygg på arbetsmarknaden? Trygg på arbetsmarknaden? En jämförelse av svenska och danska ungdomars syn på arbetsmarknaden och framtiden Stefan Persson September 2009 Rapport framtagen av: RHETIKFABRIKEN Stefan Persson Verksamhetsansvarig

Läs mer

Energi & Miljötema Inrikting So - Kravmärkt

Energi & Miljötema Inrikting So - Kravmärkt Energi & Miljötema Inrikting So - Kravmärkt 21/5 2010 Sofie Roxå 9b Handledare Torgny Roxå Mentor Fredrik Alven 1 Innehållsförteckning Inledning s. 3 Bakgrund s. 3 Syfte s. 3 Hypotes s. 3 Metod s. 4 Resultat

Läs mer

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv?

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv? Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Vad tror svenskarna kommer att definiera framtidens arbete och liv? Hur kommer arbetslivet och privatlivet förändras de kommande 15 åren?

Läs mer

Statistiska synpunkter på politiska opinionsundersökningar

Statistiska synpunkter på politiska opinionsundersökningar Demokratidagen, SCB, 2012-09-27 Statistiska synpunkter på politiska opinionsundersökningar Jan Wretman 1 Bakgrund Allmänheten har inflytande genom allmänna val vart fjärde år. Vad anser allmänheten för

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 FEBRUARI 2001 T-20963 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Delrapport 1 Om diskrimineringens omfattning och karaktär

Delrapport 1 Om diskrimineringens omfattning och karaktär Stockholm 7 maj 2004 Delrapport 1 Om diskrimineringens omfattning och karaktär 1 Syftet med undersökning Syftet med att påbörja enkätundersökningen var att undersöka diskrimineringens omfattning och karaktär.

Läs mer

Brister i kunskap vid gymnasieval

Brister i kunskap vid gymnasieval Brister i kunskap vid gymnasieval En undersökning om hur niondeklassarna tänker inför sitt val av skola och program Gymnasium.se Hovslagargatan 3 SE 103 88 STOCKHOLM 08-50 91 06 00 1 Bakgrund och metod

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄSTERVIK 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄSTERVIK 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄSTERVIK 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen

Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen 2005-03 - T - 111342 Kontaktpersoner: TEMO: Arne Modig 073 950 3005, David Ahlin 073 950 3016 TEMO AB, P.O. BOX

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

DN/Ipsos Betyget på regeringen och oppositionen 27 oktober 2014

DN/Ipsos Betyget på regeringen och oppositionen 27 oktober 2014 DN/Ipsos Betyget på regeringen och oppositionen 27 oktober 14 Kontakt: David.Ahlin@ipsos.com, Henrik.Karlsson@ipsos.com 14 Ipsos. All rights reserved Regeringen Löfven tillträder med negativ förtroendebalans

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredningen skulle utreda och lämna förslag i vissa frågor som handlar om svenskt medborgarskap. Svenskt medborgarskap i dag Vissa personer blir svenska medborgare när

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LIDKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LIDKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LIDKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Säkert att förvara kärnavfall i berggrunden

Säkert att förvara kärnavfall i berggrunden Sifo Research & Consulting Sid Säkert att förvara kärnavfall i berggrunden Det är ungefär lika många som tror att det är säkert att förvara avfall i berggrunden som tror att det inte är säkert. Skillnaderna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012 Kvalitet i äldreomsorgen Resultat av en brukarundersökning Februari 2013 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av den femte brukarundersökningen inom äldreomsorgen, som genomfördes under september-oktober.

Läs mer

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln Höjd arbetsgivaravgift för unga Konsekvenser för detaljhandeln Om undersökningen 1 Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av digitala enkäter, distribuerade via e-post. Mottagare var butikschefer

Läs mer

En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader för följande län och drömmar:

En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 2 Visby, 23 november 2011 Drömbarometern 2011 Svenska folkets drömmar län för län Drömbarometern kartlägger inte bara svenska folkets livsdrömmar nationellt. Undersökningen bygger

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant

Utvärdering APL frågor till praktikant Utvärdering APL frågor till praktikant Jag studerar på A. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0 ungdomar åk 1 B. Vård och Omsorgsprogrammet för 1 1,9 ungdomar åk 2 C. Vård och Omsorgsprogrammet för 8 15,4

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Pressmeddelande 7 september 2016 Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Kvinnor som driver företag pensionssparar inte i lika hög utsträckning som män som driver företag, 56 respektive

Läs mer

På jobbet är vi ansvarstagande, hjälpsamma och ambitiösa

På jobbet är vi ansvarstagande, hjälpsamma och ambitiösa Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Vilka egenskaper förknippar vi oss med professionellt och vilka egenskaper tror vi efterfrågas på arbetsplatsen? Manpower Work Life har i

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Rapport: EU-undersökning april 2014

Rapport: EU-undersökning april 2014 Rapport: EU-undersökning april 2014 Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 under perioden 16-23 april 2014. Nedan följer en

Läs mer

Lättläst svenska. Så styrs Västerås

Lättläst svenska. Så styrs Västerås Lättläst svenska Så styrs Västerås mars 2015 Det kommunala uppdraget Kommuner styrs enligt lokalt självstyre. Det betyder att kommunen bestämmer över sådant som finns nära de som bor i kommunen. Det är

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Partisympati- undersökningen (PSU)

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Partisympati- undersökningen (PSU) Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Partisympati- undersökningen (PSU) November 2012 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2012 Statistiska centralbyrån 2012 The Party Preference Survey in

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelseförvaltningen 2015 Principer för dialogen i Söderhamns kommun Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling

Läs mer

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska Ungefär en tredjedel av de som bor i de fyra nordligaste länen (34 procent) vill ha någon form av nya regioner (figur

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008

FINLAND I EUROPA 2008 Intervju- och undersökningstjänster A FINLAND I EUROPA 2008 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV Intervju- och undersökningstjänster B FINLAND I EUROPA 2008 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV GS1. Här beskrivs kortfattat

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

chefen och konjunkturen

chefen och konjunkturen chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2013 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Jan Strid. Radiolyssnandet i Värmland 2010

Jan Strid. Radiolyssnandet i Värmland 2010 Radiolyssnandet i Värmland 2010 Radiolyssnandet i Värmland 2010 Jan Strid S yftet med detta kapitel är att belysa den värmländska radiopublikens vanor. Tanken är att dessa i stor utsträckning illustrerar

Läs mer

DEMOKRATI 3 DEMOKRATINS VILLKOR

DEMOKRATI 3 DEMOKRATINS VILLKOR SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: DEMOKRATI LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Utbildningsstatistik 1 (8) Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg

Läs mer

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist Moralfrågor Undersökning: Moralfrågor Projektnummer: 3251970 Uppdragsgivare: Vår Bostad Tid för fältarbete: 24 april - 7 maj 1996 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Män och kvinnor 15 år och äldre

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. November 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. November 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro November Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med oktober 26, 20, 21,8% 21, 23,2% 24,8% 10% 0% 7, 6, 5,1% 5, 7,0% 6,2% 4, 3, 4,9% 3,9% 2, 2,

Läs mer

Tycker du att Sverige utvecklas åt rätt eller fel håll? Apr 2014 Jun 2014 Nov 2014 Feb mar 2015. Rätt håll Fel håll Nettotal

Tycker du att Sverige utvecklas åt rätt eller fel håll? Apr 2014 Jun 2014 Nov 2014 Feb mar 2015. Rätt håll Fel håll Nettotal Ekonomi-SKOP? - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - En majoritet (64 procent) anser att Sverige utvecklas åt fel håll - Starkaste pessimismen sedan riksdagsvalet - Minskad framtidstro bland rödgröna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Mark Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Lastbilsförares bältesanvändning - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Resultat av intervjuer med lastbilsförare... 4 Resultat av bältesobservationer...

Läs mer

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 EXECUTIVE SUMMARY Hållbarhet i svenska företag Demoskop En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Sweden Tel

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

En gemensam bild av verkligheten

En gemensam bild av verkligheten En gemensam bild av verkligheten En meningsfull diskussion om Sveriges framtid förutsätter en gemensam bild av var vi står i dag. Hur ser verkligheten egentligen ut och vilka fakta beskriver den bäst?

Läs mer

Om undersökningen. Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 10 april 2014. Sammantaget har 3300 intervjuer genomförts.

Om undersökningen. Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 10 april 2014. Sammantaget har 3300 intervjuer genomförts. Om undersökningen Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 1 april 14. Sammantaget har 33 intervjuer genomförts. intervjuer har genomförts i Sifo:s telefonbuss, en omnibusundersökning där frågorna

Läs mer

HT 2011 FK2004 Tenta Lärare delen 4 problem 6 poäng / problem

HT 2011 FK2004 Tenta Lärare delen 4 problem 6 poäng / problem HT 2011 FK2004 Tenta Lärare delen 4 problem 6 poäng / problem Problem 1 (6p) En undersökning utfördes med målet att besvara frågan Hur stor andel av den vuxna befolkningen i Sverige äger ett skjutvapen?.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola. - En undersökning från Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv

Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola. - En undersökning från Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola - En undersökning från Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv December 2001 Förord Det sker en spännande utveckling på skolområdet i Sverige. I och med

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11 Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11 Inledning Under hösten 2015 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning där syftet har varit

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer