Testarens roll i en förunderlig NFI Testforum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Testarens roll i en förunderlig NFI Testforum 2013-04-16"

Transkript

1 Testarens roll i en förunderlig föränderlig värld NFI Testforum

2 AGENDA The man behind the mask Vem är jag? En historisk tillbakablick Testning, silver bullets och testyrkets utveckling Olika sätt att se på test Testskolor Kunskap är viktigt Med vad är kunskap och erfarenhet? Idag och imorgon Dagens och morgondagens utmaningar och hur vi tar oss an dem En fallstudie Framgångsfaktorer i en föränderlig värld Mina budord Låt mig få frälsa er från ondo

3 VEM ÄR JAG? Magister i programvaruteknik BTH Yes, jag kan programmera C++! Teknologie doktor i programvaruteknik LTH Controlling Fault-Prone Components for Software Evolution Konsult hos SAAB Combitech Systems Allt mellan himmel och test Chef för testavdelningen på Obigo (Teleca) Test och kvalitetssäkring av mobiltelefonapplikationer Sektionschef på ST-Ericsson Test av signaleringen mellan mobil och fasta nätet Teststrateg och kvalitetsspecialist hos System Verification Processförbättring, teststrategier, kurser, mentorskap osv.

4

5 EN TILLBAKABLICK

6 DET HISTORISKA PERSPEKTIVET Test är vad programmerare gör för att visa att deras program fungerar (1950) Test är processen att exekvera program eller system i avsikt att hitta fel (1979) Test är varje aktivitet som syftar till att utvärdera egenskaper och kapacitet hos ett program eller system och att avgöra om det möter uppsatta krav (1985) Test är en process som omfattar alla livscykelaktiviteter för en programvaruprodukt, både statiska och dynamiska, samt behandlar planering, förberedelse och utvärdering av programvaruprodukter för att avgöra om de uppfyller specificerade krav, för att demonstrera att de är klara för användning och för att hitta fel (2013)

7 SILVER BULLETS Programmeringsspråk Fortran, C++ och Java Formella metoder Z, Esterel och VDM Verktyg CASE, PL/I och BPStruct Utvecklingsmetoder Spiral, XP och Scrum Processramverk CMMI, TPI och CTP Experience factories Search-based testing

8 FEL DET SENASTE ÅRET Systemfel hos Systembolaget (maj 2012). En oplanerad uppdatering skickas ut till kassaterminalerna mitt under rusningstid kvällen före Kristi himmelsfärdshelgen. 75% av terminalerna var utslagna mellan 10 och 30 minuter. Trafikverket tappade signalen från spåren (juli 2012). Ledningscentralen var tvungen att stoppa tågtrafiken i Västsverige. Sammanlagt 35 tåg stod stilla under flera timmar. Många passagerare måste evakueras. En man i Trondheim lånade ut sin iphone till sitt barn. Barnet slog in fel siffror i telefonens kodlås upprepade gånger, vilket låste telefonen för 42 år(!) framåt (september 2012). Kungsbacka kommun upptäckte ett säkerhetsfel i sitt diarium på webbplatsen (oktober 2012) som gjorde att besökare själva kunde lägga till och ta bort dokument. Kommunen stängde ned diariet i avvaktan på en lösning.

9 VART SKALL VI BÖRJA?

10 KOMPLEXITETEN HOS TESTYRKET Kvalitet Ickefunktionell testning Funktionell testning Utveckling

11 TESTROLLER Testare Avancerad testdesigner Testledare Teststrateg Automatiseringsarkitekt Testarkitekt Prestandatestare Säkerhetstestare Användbarhetsspecialist Förbättringsspecialist

12 TESTSKOLOR Styrande/tvingande arbetssätt CMMI, TPI och ISO Analytiska Kvalitet Akademiskt Rigoröst Specifikationer Kontextdrivna Hitta viktiga problem Arbetssättet beror på sammanhanget Standard Processer Mätbart Certifieringar Automatiserade enhetstester Leveranser XP, Scrum och TDD Agila

13 INDIVIDENS FÖRMÅGA Modeller Tillämpning Produkt Vision Strategier Processer Planer Organisation Q-system Skapa Använd Förmåga Skapa Använd Arkitektur Design Mjukvara Hårdvara

14 KUNSKAPSTYPER Explicit kunskap (påståendekunskap) Teoretisk, objektiv kunskap, lätt att förstå, samla in och dokumentera Det som man lär ut på en kurs eller en föreläsning Implicit kunskap (färdighets- och förtrogenhetskunskap) Tyst eller outtalad kunskap, t.ex. knyta skorna eller cykla Inte kunna förklara hur det ska gå till utan måste visa Den är praktisk och erhålls genom övning

15 DREYFUS STEGE Novis Följer strikt givna regler för varje typ av uppgift Avancerad nybörjare Samlar fakta och börjar lära sig rätt saker samt är igenkännande Kompetent Sammanvägande av olika aspekter i situationen till en helhet Gör saker systematiskt och målinriktat Ser på sammanhangen vad som krävs Professionell Helhetsstyrt upplevande av situationer Viktigt och oviktigt direkt skiljs ut från varandra, dvs. man är insatt i området Fattar beslut efter medveten överläggning med sig själv om effekter av olika åtgärder Expert Intuitiv uppfattning med mängder av samtidiga överväganden och bedömningar Inga medvetna överläggningar med sig själv utan förstår direkt Om det inte fungerar som tänkt löser man problemet som Professionell

16 IDAG OCH IMORGON

17 DAGSLÄGET Kundnytta Leverera kundnytta och så tidigt som möjligt Kvalitetsaspekter och icke-funktionella krav Situationsanpassat Hitta de problem som intressenterna bryr sig om Ökad feltolerans Personlig skicklighet kombinera utforskande tester och klassisk testdesign Agila arbetssätt Processerna påverkar både arbetssätt och projektorganisationens utformning Lokalisera och rätta fel samt implementera viss funktionalitet Tvärvetenskapligt krav, arkitektur, programmering, test och verksamhetskunskap Beställande organisationer Kravställer, integrerar, testar och rullar ut Distribuerad utveckling hos olika leverantörer Standardisering av komponenter, plattformar och system

18 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV Testaren Lyfta frågor om krav tidigt Efterfråga testbarhet Möjlighet att testa under utvecklingen Möjlighet att pröva olika lösningar test ger snabb återkoppling Närma sig utveckling Teamwork minskat oberoende Testledaren Definiera övergripande teststrategi Se till att olika testtyper och områden täcks Ansvara för övergripande styrning och rapportering Främja bra arbetssätt i teamen Samla erfarenheter (t.ex. Scrum of Scrums ur ett testperspektiv) Testprocessförbättring

19 VÄRLDEN BLIR ALLT MER KOMPLEX Nya krav, nya teknologier och ökad komplexitet Mer och mer fokus på icke-funktionella krav Allt högre grad av integration Webb- och molnbaserade tjänster Trådlös och mobil teknologi Something as a Service (SaaS, IaaS, PaaS...) Affärsfall skall demonstrera nyttan med testning Test måste bli bättre på att stödja verksamhetsmålen Krav att tillhandahålla fler och mer definierade mätetal Mer effektivt testarbete Sänkta kostnader Hur möter vi den här utmaningen som kravställare, utvecklare och testare?

20 TEAMWORK PÅ RIKTIGT Hitta och involvera alla intressenter så tidigt som möjligt Närmare samarbete mellan krav, utveckling och test Rollerna smälter samman Kvalitet är allas ansvar Virtuella team arbetar tillsammans på distans Utnyttjar teknikens möjligheter HD-video nättelefoni och 3D-video virtuell desktop Crowd sourcing blir allt vanligare Utveckling Krav Test

21 ETT EXEMPELSCENARIO COACHNING Vårt arbete handlar om att identifiera fel och brister samt informera människor om risker Testning är inte en aktivitet eller en avdelning alternativt ett team Det är en rollaspekt och inte en jobbtitel Hjälpa andra fokusera på detaljerna Fokus på att förbättra servicen till kunderna istället för testningen samt att hjälpa andra förbättra sig istället för att öka behovet av vår egen inblandning Fokusera vår passion på helhetsbilden och hjälpa andra fokusera på detaljerna

22 ETT EXEMPELSCENARIO COACHNING Kunder (uppgiftsbaserad test och kravgranskningar) Utvecklare (designgranskningar och teknisk test) Managers (QP och mätdef.) Mätningar behöver vi denna roll? Support (kravgranskningar, teknisk test och OAT) Användare (beta test och PIR )

23 BEHOV AV HÖG KOMPETENS Alla inblandade behöver hög kompetens Allmänna kunskaper Domänkunskaper Specialistkunskaper Testare behöver förstå både tekniken och användarna Vi kommer att möta ökad konkurrens Nå framgång genom att sticka ut från mängden

24 RESULTAT FRÅN EN FALLSTUDIE

25 FRAMGÅNGSFAKTORERNA Lång erfarenhet Testkunskap Kunskapsutbyte (t.ex. demos och dokumentation av koden) Minimera antalet varianter Teststrategi /testplan Kombination av olika testangreppssätt (t.ex. automatiserade och utforskande tester) Kodgranskningar Utökade integrationskriterier samt kriterier för underhåll Aktiva chefer med uppsatta mål Släpper ingenting om man inte känner att kvaliteten är tillräckligt bra Accepterar inga snabbfixar och är beslutna att leverera hög kvalitet Man arbetar proaktivt med kvalitet

26 HUR LÄR NI ER NYA SAKER?

27 FÖR ATT KOMMA VIDARE KRÄVS Kunskap Att känna till fakta och metoder Erfarenhet Att lära av misstag och framgång Gott omdöme Att kunna urskilja och bedöma Färdigheter Att kunna göra och hantera Kontakter Att ha kontaktnät och social förmåga Självförtroende Att tro på sin förmåga Engagemang och motivation Att ha lust och vilja, att ha fysisk och psykisk energi Lär-aktiv Att vilja och kunna vidareutvecklas

28 STEGET VIDARE Deltaga på kurser Grunden för att få grundläggande kunskap att arbeta vidare med Lärgrupper Kan jämföras med studiecirkeln Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt av varje grupp Lärande sker i planerade studier över tid med utgångspunkt från ett lärande material som alla deltagare har tillgång till Konferenspresentationer Sammanställa den erfarenhet man samlat på sig och få den nedskriven Frågor från konferensdeltagare ger möjlighet till djupare reflektion Standarder och forum Genom diskussion med andra erfarna personer inom området lär man sig mer och man tvingas argumentera för sina ståndpunkter

29 STEGET VIDARE Mentorskap En mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling Svara på mentorns frågor, eller beakta mentorn som föredöme, för att komma fram till vad som är rätt och fel Därmed utvecklas till en mer framgångsrik individ, både i det personligen och i yrkeslivet Coachning En stödjande verksamhet som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att nå vissa mål Vanligt inom idrotten men numera även yrkeslivet Kan utövas på många olika sätt t.ex. att sätta upp delmål, uppmuntra och ställa frågor

30 I DET STORA HELA

31 MINA BUDORD 1. Kvalitetssäkring är situationsanpassat 2. Hög kvalitet är resultatet av ett målinriktat arbete 3. En variation av olika sätt att testa är nyckeln till framgång 4. Kvalitetssäkring måste utföras genom ett systems hela livscykel 5. Ett fruktsamt samarbete kräver en öppen och tydlig kommunikation 6. Alla personer kan bidra till att öka kvaliteten oavsett tidigare erfarenhet men på olika sätt 7. Kvalitetssäkring är ett hantverk med en bas i teoretiska kunskaper 8. Vägen till erfarenhet går genom praktisk tillämpning och reflektion 9. Utmaningen ligger i att utmana konventionerna och att tillse att affärsvärde och kundnytta levereras 10. Kontinuerlig förbättring är av största vikt men bara en sak åt gången

32 SUMMERING

33

34 SUMMERING Alla dessa lessons learned och retrospectives men man missar individens förmåga! Många omogna företag och fler skall den vägen vandra det finns många som behöver vår hjälp och kunskap! Du ser flisan i din broders öga rannsaka dig själv först vart du och ditt företag befinner sig! Det handlar om att lära sig dansa argentinsk tango att vara lättrörlig och anpassningsbar!

35 SIST MEN INTE MINST

36 KONTAKTINFORMATION

37 KONTAKTINFORMATION (OLD SCHOOL) Magnus C. Ohlsson System Verification Sweden AB Hyllie Stationstorg 13 SE Malmö, Sweden PS. Ni vet väl att det är en ny teststandard på gång, ISO/IEC DS.

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram

Resan till framgång Utbildningprogram Resan till framgång Utbildningprogram Training Brochure rev D E.indd 1 2010-08-23 13:22:04 Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Kunskap föder framgång Genom att utbilda

Läs mer

Testarbete inom utveckling och förändring av integrationsplattformar

Testarbete inom utveckling och förändring av integrationsplattformar Testarbete inom utveckling och förändring av integrationsplattformar Testing activities at the stages of development and change regarding integration brokers Andreij Abréu Erik Öhman Kandidatuppsats i

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

Traditionell projektledning och Scrum

Traditionell projektledning och Scrum Institutionen för informatik Jämförelse av roller inom olika projekt: Traditionell projektledning och Scrum Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: juni 2009 Författare: Johan

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Mikael Lundgren Introduktion Lean och Agile är populära begrepp idag, då många verksamheter inspireras av Toyotas framgångar och effektiva

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer