Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs"

Transkript

1 Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs De första skattebesluten för försöket med trängselskatt förföll till betalning den 9 januari Vägverket kommer dock att avvakta några dagar med att skicka ut påminnelser. Skälet till detta är det har varit ett stort antal helgdagar kring försöksstarten och att Vägverket vill vara säker på att ingen som har betalat i tid felaktigt får en påminnelse. Man vill också ge de fordonsägare som inte varit varse att de påförts trängselskatt under försökets första dagar den 3 och 4 januari, en möjlighet att betala. Vägverket skickar därför brev idag till fordonsägare som har trängselskatt att betala för dessa dagar. Skatten måste betalas snarast. Brevet skickas på basis av läget den 9 januari Det kan pga. eftersläpning i betalsystemen hända att brevet även går till personer som redan har betalat. Information om fordonsägarens status för betald och obetald trängselskatt finns på Stockholmsförsökets webbplats, under sidan Mina skattebeslut. Skattebesluten finns tillgängliga senast kl dagen efter det att fordonet passerat en betalstation. På Mina skattebeslut visas skattebeslutet som betalt tidigast dagen efter betalning på Pressbyrån eller 7-Eleven tidigast andra bankdagen efter plus- och bankgirobetalningar normalt tredje bankdagen efter passage för autogirobetalningar Överföringstiden kan variera mellan olika banker. Runt veckoslut och helgdagar kan uppdateringen av sidan ta någon dag extra. Det går också att få information om skattebeslutet från Kundtjänst och i samband med betalning på Pressbyrån och 7-Eleven i hela landet. Under några dagar har informationen om att skatten är betald inte kunnat uppdateras fullt ut i takt med att skatten har kommit in på Vägverkets konto. Några fordonsägare som har betalat trängselskatt med internetbank, Bankgiro eller Plusgiro har därför inte kunnat få en uppdaterad betalstatus från Kundtjänst eller på webbplatsen.

2 Försöket med trängselskatt i Stockholm Fakta om betalningen Tid och dag På vardagar kl registreras fordon automatiskt genom att registreringsskyltarna fotograferas vid betalstationerna runt Stockholms innerstad. Trängselskatt gäller både in till och ut ur innerstaden. Ingen trängselskatt tas ut på kvällar, nätter, lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdag. Belopp Trängselskatten är 10, 15 eller 20 kronor beroende på när på dagen passage sker. Maximal trängselskatt per dag är 60 kronor. Beloppet skyltas vid betalstationen. Lidingöregeln och Essingeleden Fordon som inom 30 minuter kör till eller från Lidingö, genom Stockholms innerstad och passerar någon av betalstationerna vid Ropsten och ytterligare en betalstation, ska inte betala trängselskatt. Den som kör förbi Stockholm på Essingeleden ska inte heller betala skatt. Betaltid och betalningsansvarig Trängselskatt ska vara inbetald på Vägverkets konto för trängselskatt inom fem dagar efter passage. Det innebär att den som betalar den femte dagen betalar för sent. Om den femte dagen är en lördag, söndag eller helgdag får skatten vara Vägverket tillhanda nästföljande vardag. Fordonsägaren ansvarar för betalningen och det kommer ingen räkning. Trängselskatt gäller svenskregistrerade bilar med vissa undantag. Betalsätt Trängselskatt betalas enklast med autogiro. Då dras skatten automatiskt från det konto dit autogirot är anslutet. För autogirobetalning krävs en transponder, som kostnadsfritt lånas av Vägverket. Det tar cirka två veckor från det att avtalet sänds in till dess att autogirot är igång. Trängselskatt kan också betalas över disk på Pressbyrån och 7-Eleven i hela landet, samt på bankkontor, via bankernas kuverttjänster och via internetbank. 1

3 Betaldag För att trängselskatten ska vara inbetald i tid måste man betala: senast dagen efter passage med Bank- eller Plusgiro på bankkontor eller via bankernas kuverttjänster senast fjärde dagen efter passage på Pressbyrån och 7-Eleven senast fjärde dagen efter passage via internetbank För den som betalar med autogiro dras pengarna tidigt den andra dagen efter passage, varför pengar måste finnas på kontot redan dagen efter passage. Trängselskatt anses som betald när skatten finns på Vägverkets konto för trängselskatt. Läs mer om betalningen under rubriken Ytterligare information om... Skattebeslut Varje dags sammanlagda skattepliktiga passager ger ett skattebeslut. Detta skattebeslut hanteras separat. Den som kör varje dag i veckan under den skattepliktiga tiden får således fem enskilda skattebeslut. Extra avgifter Det är viktigt att komma ihåg när skattebesluten ska betalas och att varje skattebeslut hanteras för sig. Försenade betalningar och obetalda skattebeslut kan snabbt innebära betydande skulder och få tråkiga följder för fordonsägaren. Om trängselskatt inte betalas i tid kommer en påminnelse per post där en expeditionsavgift på 70 kronor påförts. Om skatt och expeditionsavgift inte betalas inom fyra veckor efter passage påförs en tilläggsavgift på 500 kronor. Skatt, tillsammans med expeditionsavgift och tilläggsavgift måste vara bokförda på Vägverkets konto för trängselskatt senast fyra veckor efter dag för beslut om expeditionsavgift/tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter (dag 115) till Kronofogdemyndigheten, som också debiterar 500 kronor. Rutinerna för sen betalning gäller även den som betalar via autogiro och som inte har täckning på det anslutna bankkontot när trängselskatt ska dras. 2

4 Expeditionsavgift och tilläggsavgift läggs på varje obetalt skattebeslut. Den som inte betalar i tid för passager under flera dagar samma vecka, får alltså extra avgifter påförda för varje dags resande. Information om trängselskatt Senast kl dagen efter passage finns skattebeslutet tillgängligt. Information om den skatt som ska betalas finns på under sidan "Mina skattebeslut". Den kan också fås hos Kundtjänst eller i samband med betalning på Pressbyrån och 7-Eleven. Då uppger man bilens registreringsnummer. Under sidan "Mina skattebeslut" på webbplatsen kan fordonsägare se status för sina skattebeslut, både betalda och obetalda. För att logga in används bilens registreringsnummer och den femsiffriga behörighetskoden på registreringsbeviset. På "Mina skattebeslut" visas skattebeslutets status som betalt: tidigast dagen efter betalning på Pressbyrån och 7-Eleven tidigast andra bankdagen efter betalning för plus- och bankgirobetalningar normalt tredje bankdagen efter passage för autogirobetalningar Överföringstiden varierar mellan de olika bankerna. Runt veckoslut och helgdagar kan uppdateringen av sidan ta någon dag extra. Betalning vid utlandsresa Den som inte har autogirobetalning måste tänka lite extra på betalningen av eventuell trängselskatt vid utlandsresa. Det gäller att komma ihåg att betala skatt för passage genom huvudstaden mot en färjeterminal eller flygplats. För att undvika förseningsavgifter är det möjligt att betala trängselskatt redan på passagedagen på Pressbyrån och 7-Eleven. Det går däremot inte att betala dagen före. Det går också att betala på bankkontor och internetbank. Eftersom inget skattebeslut ännu är fattat, måste fordonsägaren själv veta vilket belopp som ska betalas. Aktuell trängselskatt skyltas vid betalstationen, men det går också att se i tabellen över trängselskatt vid olika tidpunkter och ta reda på vilket belopp som gäller vid den tidpunkt då passage sker. Detta är speciellt viktigt för den som måste betala före passage av en betalstation. Vid betalning på Pressbyrån och 7-Eleven uppges fordonets registreringsnummer, aktuell passagedag och belopp. Vid betalning på bank och internetbank noteras, registreringsnummer och aktuell passagedag på meddelandefältet. Vägverkets konto för trängselskatt är Plusgiro , Bankgiro Den som passerar en betalstation i Stockholm på väg mot en färjeterminal i Värtahamnen, Frihamnen, Stadsgården, Nynäshamn, Grisslehamn eller Kapellskär måste betala före ankomst till terminalerna. Det finns inga Pressbyrå- eller 7-Eleven-butiker i själva terminalbyggnaderna. På Arlanda och Bromma flygplatser finns det däremot möjlighet att 3

5 betala. Arlanda flygplats har totalt fem butiker. Det finns tre i Terminal 5 och en i Terminal 4, men det bör observeras att alla ligger i avrese- och ankomsthallarna, innan säkerhetskontrollen passeras. Dessutom finns en Pressbyrå-butik i Sky City. På Bromma flygplats finns en Pressbyrå-butik, men på Skavsta Flygplats finns inga butiker alls, varför fordonsägare måste betala före ankomst till flygplatsen. Om det blir fel Om trängselskatt felaktigt debiterats kan omprövning begäras skriftligen hos Skatteverket. Det ska göras senast inom tre veckor efter det att skatten inbetalts. Skatten ska betalas även om omprövning begärs. Begäran om omprövning av trängselskatt som påförts expeditionsavgift och/eller tilläggsavgift ska göras senast inom två månader efter beslut om expeditionsavgift/tilläggsavgift har fattats. Om för mycket trängselskatt betalas in, betalas överskottet automatiskt tillbaka förutsatt att summan överstiger 25 kronor. Har pengar betalas in utan att passagedatum anges, samtidigt som det finns tidigare skatteskulder, placeras inbetalningarna för att täcka dessa skulder. Återbetalning av skatt sker med plusgiroavi eller, för den som har autogiro, direkt till kontot. Det vanligaste är att bankerna kostnadsfritt sätter in belopp från plusgiroavier på konton i den egna banken. I övriga fall medför inlösen av plusgiroavier avgifter, vilket varierar mellan bankerna. Ytterligare information - om autogirobetalning Med ett autogiro dras trängselskatt automatiskt från det bankkonto som autogirot är anslutet till. Pengar ska finnas tillgängliga på kontot senast dagen efter passage. Dragning från kontot sker tidigt andra bankdagen, exakt när på dygnets första timmar varierar mellan de olika bankerna. Det görs endast ett försök att dra pengar från bankkontot. Om det då saknas pengar måste fordonsägaren själv betala in skatten via internetbanker, bankernas kuverttjänst, bankkontor eller på Pressbyrån och 7-Eleven. Inga extra avgifter tillkommer vid betalning via autogiro. Kontoutdraget utgör kvitto på betalningen och på kontoutdraget kommer trängselskatt att anges med passagedatum, belopp och Vägverket som mottagare (t ex Vägverket 60:-). En transponder är knuten till ett specifikt fordon. Om en bil med transponder säljs eller byts, måste transpondern lämnas tillbaka, respektive bytas på någon av Pressbyråns eller 7-Elevens butiker i stockholmsområdet. Det går också att göra detta genom Kundtjänst och på vissa Pressbyråoch 7-Eleven-butiker i Eskilstuna, Gnesta, Nyköping, Uppsala, Vagnhärad, Västerås och Örebro. När bytet är registrerat i vägtrafikregistret stängs autogirot automatiskt av. - om betalning på Pressbyrån och 7-Eleven Trängselskatt kan också betalas med kontanter eller kort över disk på Pressbyrån och 7-Elevens försäljningsställen runt om i Sverige. I datorn på Pressbyrån och 7-Eleven ser personalen skattebesluten och det går lätt att få information om den skatt som ska betalas. 4

6 Inga inbetalningskort behöver fyllas i och inga extra avgifter påförs när skatt betalas på Pressbyrån och 7-Eleven. Den som väljer att betala på Pressbyrån och 7-Eleven måste betala senast fjärde dagen efter aktuell passage. På kassakvittot syns inbetald skatt och passagedatum. På Pressbyrån och 7-Eleven i stockholmsområdet och i vissa butiker i Eskilstuna, Gnesta, Nyköping, Uppsala, Vagnhärad, Västerås och Örebro kan man även beställa transponder med autogiro och byta/lämna tillbaka transponder vid fordonsförsäljning/fordonsbyte. Det går också beställa transponder/autogiro genom Kundtjänst. Ett fåtal butiker i landet kan ännu inte erbjuda hantering av trängselskatt. Dessa är: Pressbyrån i/på: Arlanda Terminal 2, Gällivare, Högsby, Blasieholmen (Stockholm), Vaxholm (Stockholm), Västerlånggatan 19 (Stockholm), Spånga Stn (Stockholm), Sundbyberg Järnvägsstn, samt 7-Eleven på Götgatan 25 (Stockholm). - om betalning på internetbank Betalning via internetbank ska ske senast fjärde dagen efter passage. Det är viktigt att tänka på att bankernas s k bryttider varierar. Var och en måste därför själv kontrollera när på dygnet man senast kan registrera en betalning för att den ska bli utförd nästa dag. Vid betalning via internetbank ska passagedatum och fordonets registreringsnummer noteras i meddelandefältet till mottagaren. Fordonsägaren måste själv veta det belopp som ska betalas in. Information finns på webbplatsen/mina skattebeslut och hos Kundtjänst. Varje skattebeslut ska betalas in för sig. Kontoutdrag eller utskrift av genomförd transaktion gäller som kvitto. Inga extra avgifter påförs. - om betalning på bank eller med bankernas kuverttjänster Den som väljer att betala på bankkontor eller med bankernas kuverttjänster måste själv ta reda på det belopp som ska betalas och fylla i ett inbetalningskort. Information om skattebeslut finns senast kl dagen efter passage på webbplatsens sida Mina skattebeslut eller hos Kundtjänst Betalning på bankkontor till Vägverkets Plus- eller Bankgiro ska göras senast dagen efter passage. Samma betaldag gäller för den som använder kuverttjänsten, där inbetalningskort postas till banken. Kuvertet med inbetalningskort för trängselskatt ska postas senast dagen efter passage. Att betalningen ska göras redan dagen efter passage beror på att det tar ett par dagar för pengarna att överföras till Vägverkets konto för trängselskatt. Vid betalning till Vägverkets Bank- eller Plusgiro ska ett inbetalningskort per skattebeslut fyllas i. Eftersom varje skattebeslut hanteras separat är det viktigt att aktuellt passagedatum och fordonets registreringsnummer alltid noggrant noteras på inbetalningskortet. 5

7 Vägverkets konton för trängselskatt är PG och BG (Dessa konton är inte desamma som Vägverkets konto för fordonsskatt.) Vid inbetalning på bankkontor och Svensk Kassaservice, till Plus- och Bankgiro, erhålls ett kassakvitto. När trängselskatt betalas på bankkontor till Plus och Bankgiro påförs extra avgift. Avgiften varierar mellan bankerna, men uppgår till kronor per inbetalning. Vid betalning via bankernas kuverttjänster, då inbetalningskorten postas till banken, bestäms avgiften genom avtal med respektive bank. För att slippa obehagliga överraskningar är det bäst att i förväg kolla upp sitt avtal. 6

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 BETALNING För hur lång tid tillbaka finns information om skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut?

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 Att betala tillbaka studielån lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 2007 Innehåll Studielån 3 Återbetalning 4 Nedsatt årsbelopp 8 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav 14 Övriga upplysningar

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

ParkOnOff Användarhandbok. För Android, iphone & Windows Phone 8

ParkOnOff Användarhandbok. För Android, iphone & Windows Phone 8 ParkOnOff Användarhandbok För Android, iphone & Windows Phone 8 1. Att komma igång Innehåll 2. Registrera dina personuppgifter 3. Registrera dina kontokort 4. Registrera dina fordon 5. Oklarheter vid registreringen

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Innehåll. 65 Ränta... 1

Innehåll. 65 Ränta... 1 Innehåll 65 Ränta... 1 65.1 Innehåll...1 65.2 Grunder för ränteberäkningen...2 65.2.1 Basränta...2 65.2.2 Kostnadsränta...3 65.3 Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt...4 65.4 Kostnadsränta

Läs mer

När du handlar på distans

När du handlar på distans När du handlar på distans Distanshandel så fungerar det I Sverige har distanshandel en lång tradition. Sedan de första beställningarna gjordes på 1800-talet har distanshandel med varor nått en omsättning

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer