TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro"

Transkript

1 TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer (inkl riktnr) Bankgirokonto nummer Licensnummer Önskat högsta laddningsbelopp Posten (Betalningsmottagaren) Fullständig firmabeteckning Posten AB (publ) Gata, box e d Verksamhetsservice, Kund, Franko Postnummer och postort Stockholm Organisationsnummer Telefonnummer (inkl riktnr) Bankgirokonto nummer Kundnummer hos Bankgirocentralen BGC AB V-kod 0 Leverantör Detta avtal gäller som tilläggsavtal till licensavtal avseende frankeringsmaskin som ingåtts mellan Posten och Kunden och förutsätter för sin giltighet att det föreligger ett gällande licensavtal mellan parterna. 1. Laddning av frankeringsmaskin 1.1 Under den tid som medgivandet enligt punkt 2 nedan gäller äger Kunden med undantag från Postens allmänna villkor för nyttjande av frankeringsmaskin punkt 7 och 8 rätt att när som helst hos Leverantören begära och erhålla ny laddning upp till en i avtalet bestämd limit vid varje laddningstillfälle under förutsättning att tillräckligt belopp finns tillgängligt på Kundens konto vid laddningstillfället. Kunden äger dock inte rätt att erhålla ny laddning förrän full betalning erlagts till Posten för tidigare laddningar. 1.2 Med förfallodagen i punkt 2.1 nedan menas i detta avtal att Posten får beordra uttag omedelbart efter det att laddning skett med ett belopp som motsvarar det laddade beloppet med avdrag för Kundens eventuella tillgodo- havande hos Posten.Uttaget belopp framgår av inbetalningskvitto med momsuppgift som utfärdas av Posten. 1.3 Finns inte tillräckligt belopp tillgängligt på Kundens konto då Kunden erhåller laddning är Kunden skyldig att omedebart betala det felande beloppet till Posten. Posten har då även rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. Därefter äger kunden rätt till laddning på de betalningsvillkor som gäller enligt villkoren i licensavtalet. 1.4 Leverantören ansvarar gentemot Kund för att laddning sker på rätt sätt och till avropat belopp. 1.5 Part har rätt att säga upp detta tilläggsavtal till upphörande med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid. För de fall Kunden återkallat sitt medgivande enligt punkt 2.6 nedan upphör detta tilläggsavtal att gälla samtidigt med medgivandet. De personuppgifter som angivits på blanketten kommer att registreras på IT-media av Posten AB (publ) för administrationsändamål, dels i en avtalsdatabas, dels i ett licensregister. Frågor om registreringen kan ställas till Verksamhetsservice på telefon Kundens medgivande till betalning för frankostämpling genom Bankgirots autogiro Bl E (mar 05) Del 1 Postens exemplar 2.1 Undertecknat företag ("Betalaren") medger härmed, att uttag får göras från det bankkonto, som är anslutet till ovan angivna bankgironummer, på begäran av ovan nämnda Betalningsmottagare för överföring till denne på viss dag (förfallodagen). Den kontoförande banken är inte skyldig pröva behörigheten av begärda uttag eller att särskilt avisera Betalaren om gjorda uttag. 2.2 Som förutsättning för medgivandet gäller att Betalningsmottagaren svarar för riktigheten av betalningarna och vid anfordran återbetalar vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan bli belastat Betalarens bankkonto. 2.3 Betalaren förbinder sig, om inte annat överenskommits med Betalarens Bank, att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast bankdagen före förfallodagen. Om täckning saknas på kontot är Betalaren medveten om att det kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har Betalarens Bank rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår. Insättning på Betalningsmottagaren konto görs samma dag som dragning skett. Om täckning saknas på Betalarens konto vid dragningstidpunkten men medel senare inflyter kan - efter överenskommelse mellan Betalningsmottagaren och dennes bank - överföring göras senare inom fem (5) bankdagar, under förutsättning att beloppet då finns tillgängligt. 2.4 Betalarens Bank äger avsluta Autogiroanslutning till bankkonto som enligt bankens bedömande på grund av upprepade övertrasseringar eller av annan anledning inte bör deltaga i Autogiro. 2.5 Bankgirocentralen BGC AB handhar Autogirorutinen för bankernas räkning. 2.6 Medgivandet gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) arbetsdagar efter det att Betalaren återkallat det. Om betalaren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt meddelande till Betalningsmottagaren, Betalarens Bank eller Bankgirot. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Ort och datum Posten AB (publ) Namnförtydligande

2 TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer (inkl riktnr) Bankgirokonto nummer Licensnummer Önskat högsta laddningsbelopp Posten (Betalningsmottagaren) Fullständig firmabeteckning Posten AB (publ) Gata, box e d Verksamhetsservice, Kund, Franko Postnummer och postort Stockholm Organisationsnummer Telefonnummer (inkl riktnr) Bankgirokonto nummer Kundnummer hos Bankgirocentralen BGC AB V-kod 0 Leverantör Detta avtal gäller som tilläggsavtal till licensavtal avseende frankeringsmaskin som ingåtts mellan Posten och Kunden och förutsätter för sin giltighet att det föreligger ett gällande licensavtal mellan parterna. 1. Laddning av frankeringsmaskin 1.1 Under den tid som medgivandet enligt punkt 2 nedan gäller äger Kunden med undantag från Postens allmänna villkor för nyttjande av frankeringsmaskin punkt 7 och 8 rätt att när som helst hos Leverantören begära och erhålla ny laddning upp till en i avtalet bestämd limit vid varje laddningstillfälle under förutsättning att tillräckligt belopp finns tillgängligt på Kundens konto vid laddningstillfället. Kunden äger dock inte rätt att erhålla ny laddning förrän full betalning erlagts till Posten för tidigare laddningar. 1.2 Med förfallodagen i punkt 2.1 nedan menas i detta avtal att Posten får beordra uttag omedelbart efter det att laddning skett med ett belopp som motsvarar det laddade beloppet med avdrag för Kundens eventuella tillgodo- havande hos Posten.Uttaget belopp framgår av inbetalningskvitto med momsuppgift som utfärdas av Posten. 1.3 Finns inte tillräckligt belopp tillgängligt på Kundens konto då Kunden erhåller laddning är Kunden skyldig att omedebart betala det felande beloppet till Posten. Posten har då även rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. Därefter äger kunden rätt till laddning på de betalningsvillkor som gäller enligt villkoren i licensavtalet. 1.4 Leverantören ansvarar gentemot Kund för att laddning sker på rätt sätt och till avropat belopp. 1.5 Part har rätt att säga upp detta tilläggsavtal till upphörande med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid. För de fall Kunden återkallat sitt medgivande enligt punkt 2.6 nedan upphör detta tilläggsavtal att gälla samtidigt med medgivandet. De personuppgifter som angivits på blanketten kommer att registreras på IT-media av Posten AB (publ) för administrationsändamål, dels i en avtalsdatabas, dels i ett licensregister. Frågor om registreringen kan ställas till Verksamhetsservice på telefon Kundens medgivande till betalning för frankostämpling genom Bankgirots autogiro Bl E (mar 05) Del 2 Kundens exemplar 2.1 Undertecknat företag ("Betalaren") medger härmed, att uttag får göras från det bankkonto, som är anslutet till ovan angivna bankgironummer, på begäran av ovan nämnda Betalningsmottagare för överföring till denne på viss dag (förfallodagen). Den kontoförande banken är inte skyldig pröva behörigheten av begärda uttag eller att särskilt avisera Betalaren om gjorda uttag. 2.2 Som förutsättning för medgivandet gäller att Betalningsmottagaren svarar för riktigheten av betalningarna och vid anfordran återbetalar vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan bli belastat Betalarens bankkonto. 2.3 Betalaren förbinder sig, om inte annat överenskommits med Betalarens Bank, att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast bankdagen före förfallodagen. Om täckning saknas på kontot är Betalaren medveten om att det kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har Betalarens Bank rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår. Insättning på Betalningsmottagaren konto görs samma dag som dragning skett. Om täckning saknas på Betalarens konto vid dragningstidpunkten men medel senare inflyter kan - efter överenskommelse mellan Betalningsmottagaren och dennes bank - överföring göras senare inom fem (5) bankdagar, under förutsättning att beloppet då finns tillgängligt. 2.4 Betalarens Bank äger avsluta Autogiroanslutning till bankkonto som enligt bankens bedömande på grund av upprepade övertrasseringar eller av annan anledning inte bör deltaga i Autogiro. 2.5 Bankgirocentralen BGC AB handhar Autogirorutinen för bankernas räkning. 2.6 Medgivandet gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) arbetsdagar efter det att Betalaren återkallat det. Om betalaren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt meddelande till Betalningsmottagaren, Betalarens Bank eller Bankgirot. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Ort och datum Posten AB (publ) Namnförtydligande

3 TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer (inkl riktnr) Bankgirokonto nummer Licensnummer Önskat högsta laddningsbelopp Posten (Betalningsmottagaren) Fullständig firmabeteckning Posten AB (publ) Gata, box e d Verksamhetsservice, Kund, Franko Postnummer och postort Stockholm Organisationsnummer Telefonnummer (inkl riktnr) Bankgirokonto nummer Kundnummer hos Bankgirocentralen BGC AB V-kod 0 Leverantör Bl E (mar 05) Del 3 Leverantörens exemplar Ort och datum Posten AB (publ) Namnförtydligande

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer