Frågor och svar på inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006"

Transkript

1 Frågor och svar på inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 BETALNING För hur lång tid tillbaka finns information om skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut? Betalda skattebeslut finns kvar på Mina skattebeslut" i 45 dagar räknat från skattebeslutsdatum. Vilka betalningsmöjligheter finns? Det enklaste sättet att betala är via autogiro, genom att kostnadsfritt låna en elektronisk fordonsdosa, s k transponder, av Vägverket. Sedan gäller det att se till att det finns pengar på det konto som är kopplat till bilens transponder. Den som inte har autogiro måste själv hålla reda på sin trängselskatt och betala över disk på Pressbyrån och 7-Eleven i hela landet, med kort via Internet samt på internetbanker, via bankernas kuverttjänster och på bankkontor Hur lång är betalningstiden? Trängselskatt för passager från och med den 1 juni 2006 ska vara Vägverkets konto för trängselskatt tillhanda senast den fjortonde dagen efter passage av en betalstation. Om den fjortonde dagen är en lördag eller helgdag får skatten vara Vägverket tillhanda nästföljande vardag. Kommer man att få en faktura på trängselskatten? Nej, betalning ska ske utan anmaning. Hur vet jag hur mycket trängselskatt jag ska betala? Den skatt som gäller vid aktuellt passagetillfälle skyltas vid betalstationen. Senast kl på morgonen dagen efter passage finns skattebeslutet (dvs en dags sammanlagda skattepliktiga passager) publicerat under sidan "Mina skattebeslut", (se länk ovan till höger). Där syns status för fordonsägarens skattebeslut, både betalda och obetalda. För att logga in används bilens registreringsnummer och den femsiffriga behörighetskoden på registreringsbeviset. Var hittar jag behörighetskoden? Det går också att få information om skattebeloppet från Kundtjänst och i samband med betalning på Pressbyrån och 7-Eleven i hela landet. Då uppger man bilens registreringsnummer. 1(17)

2 Vad krävs för att jag ska kunna betala via autogiro? För att kunna betala din trängselskatt via autogiro krävs att du förbinder dig i ett kontrakt med Vägverket att använda dig av en transponder då du passerar en betalstation. Du måste också ha ett bankkonto, som kopplas till autogirotjänsten, där pengar finns tillgängliga för kreditering då trängselskatteskuld uppstår. Transpondern lånas kostnadsfritt av Vägverket. En transponder är en elektronisk fordonsdosa som fästs på insidan av fordonets framruta (vindruta). Transpondern är en kombinerad sändare och mottagare som vid passage av en betalstation aktiveras av en signal från utrustning som är placerad på portalen. Transpondern skickar därefter en signal till mottagaren på portalen som talar om för systemet vilket fordon transpondern tillhör. Hur betalar man trängselskatt om man är på väg till en utomlandsresa (t.ex. flyg eller båt)? Det enklaste sättet att betala är via autogiro genom att kostnadsfritt låna en transponder (elektronisk fordonsdosa att fästa i framrutan). Det är viktigt att det finns pengar på det konto som är kopplat till bilens transponder. Observera att det tar upp till en vecka från det att du får ditt autogiromedgivande från Bankgirocentralen innan autogirot är aktiverat och transpondern fungerar. Fram till dess krävs manuell betalning på Pressbyrån eller 7-Eleven, bank, internetbank, Plusgiro, Bankgiro eller Svensk Kassaservice. Vill du vara säker på att autogirot fungerar kan du kontakta Kundtjänst eller din bank. Trängselskatt kan också betalas med kredit- och betalkort på Internet. Betalningen utförs från en betalsida som nås via länk från Stockholmsförsökets webbplats och från Pressbyrån och 7-Elevens webbplatser. Internetbetalning med kort är ett enkelt sätt att betala för den som reser utomlands. Betalning kan göras var som helst under resan där det finns en internetuppkoppling. Ingen e-legitimation, bankdosa eller liknande krävs för att utföra betalningen. Det är går även betala trängselskatt redan på passagedagen på Pressbyrån och 7- Eleven. Det går däremot inte att betala dagen före. Det går också att betala på bankkontor och internetbank. Eftersom inget skattebeslut ännu är fattat, måste fordonsägaren själv veta vilket belopp som ska betalas. Vilket Plusgiro-nummer respektive Bankgiro-nummer ska användas vid inbetalning av trängselskatt? Betalning görs till Plusgiro eller till Bankgiro Observera att Vägverkets konton för trängselskatt inte är desamma som Vägverkets konto för fordonsskatt. 2(17)

3 Vid betalning anges fordonets registreringsnummer samt det passagedatum betalningen gäller. Vad ska man ange för referensnummer vid betalning av trängselskatt via Bankgiro eller Plusgiro? Vid betalning av skattebeslut via Bankgiro eller Plusgiro ska alltid bilens registreringsnummer samt det passagedatum betalningen gäller skrivas på inbetalningskortet eller noteras i meddelandefältet till mottagaren vid betalning via internetbank. Varje skattebeslut/varje dags resande hanteras separat och ska därför betalas in för sig. Vid betalning efter påminnelse ska det referensnummer som finns på inbetalningsavin anges. Hur loggar jag in på Mina skattebeslut? Under försöket med trängselskatt kan fordonsägare få information om sina skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut" (se länk ovan till höger). För att se informationen loggar du in med registreringsnumret och behörighetskoden på fordonets registreringsbevis. Behörighetskoden, som också används vid transponderbeställning på webben, består av fem siffror och finns på alla registreringsbevis, se bilder nedan. Om du har e- legitimation kan du se din behörighetskod direkt på Vägverkets webbplats, länk finns i menyn till höger. Gamla registreringsbeviset Nya registreringsbeviset 3(17)

4 Registreringsbeviset är en värdehandling. Om du saknar ditt registreringsbevis kan du beställa ett nytt på Vägverkets webbplats, (länk finns i menyn till höger) eller genom att ringa Vägverkets Servicetelefon tel Observera att om du beställer ett nytt registreringsbevis så får du även en ny behörighetskod. Den gamla koden blir då ogiltig, och kan inte användas för att logga in. Information om varje dags skattebeslut kommer att finnas tillgänglig på sidan "Mina skattebeslut" kl dagen efter passage. När visas skattebeslutet som betalt på sidan Mina skattebeslut? För plus-, bank och autogirobetalningar visas skattebeslutet normalt som betalt på Mina skattebeslut dagen efter att pengarna finns på Vägverkets konto. Runt veckoslut och helgdagar kan uppdateringen av sidan ta någon dag extra. Trängselskatt anses dock betald den dag när skatten finns på Vägverkets konto. Vid betalning på Pressbyrån och 7-Eleven eller via Vägverkets internetbetalning visas skattebeslutet som betalt tidigast dagen efter betalning Vid plus- och bankgirobetalning visas skattebeslutet som betalt tidigast andra bankdagen efter betalning. Vid autogirobetalning visas skattebeslutet som betalt normalt från den 11:e till den 13:e bankdagen efter passagedag. Den exakta dagen varierar beroende på när pengarna har dragits från kontot. Observera att överföringstiden kan variera mellan olika banker. Information om skattebeslut finns tillgänglig på Mina skattebeslut senast kl dagen efter passage av en betalstation. Där syns status för fordonsägarens skattebeslut, både betalda och obetalda. För att logga in används bilens registreringsnummer och den femsiffriga behörighetskoden på registreringsbeviset. Var hittar jag behörighetskoden? Det går också att få information om skattebeloppet från Kundtjänst och i samband med betalning på Pressbyrån och 7-Eleven i hela landet. Då uppger man bilens registreringsnummer. Vad händer om man inte betalar trängselskatt i tid? Trängselskatt för passager som görs fr o m den 1 juni 2006 ska utan uppmaning vara Vägverkets konto för trängselskatt tillhanda senast den 14:e dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt (d v s dag för passage). Man måste alltid själv se till att skatten betalas. Vid betalning ska man alltid uppge bilens registreringsnummer och vilket datum som betalstationen passerats. Betalningen ska vara bokförd på Vägverkets konto för trängselskatt senast den 14:e 4(17)

5 dagen efter den dag som bilen passerade betalstationen. Om trängselskatten inte finns tillgänglig på Vägverkets konto för trängselskatt den 14:e dagen kommer en expeditionsavgift på 70 kr att påföras och man kommer att få ett inbetalningskort på skatten och expeditionsavgiften. Skatten och expeditionsavgiften måste finnas på Vägverkets konto för trängselskatt senast fyra veckor efter det datum som bilen passerade betalstationen. Betalas inte skatten och expeditionsavgiften i rätt tid tas en tilläggsavgift ut på 500 kr. Obetald skatt, obetald expeditionsavgift och tilläggsavgiften ska vara bokförd på Vägverkets konto för trängselskatt senast en månad från dagen för beslut om tilläggsavgift. Om inte ovanstående skatter och avgifter har betalats inom viss tid kommer beloppet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten. En grundavgift på 500 kr läggs då till skulden. Vilket kontonummer ska man använda vid betalning av expeditionsavgift och tilläggsavgift? Expeditionsavgiften och tilläggsavgiften ska betalas in till ett speciellt konto. Varje expeditionsavgift och tilläggsavgift är unik och har ett specifikt OCR-nummer. Därför är det viktigt att pengarna kommer in på rätt konto. PlusGirokontot är TRANSPONDER Vad gör man med transpondern efter försöket? Privatpersoner ska lämna tillbaka transpondern på Pressbyråns och 7-Elevens butiker i Stockholms län, med undantag för några butiker. Utanför Stockholms län kan vissa butiker ta emot transpondern. Vilka butiker i Stockholms län tar inte emot transponder? Pressbyrån, Västerlånggatan 19, Stockholm Pressbyrån, Blasieholmen, Strömkajen, Stockholm Pressbyrån, Arlanda terminal 2 7-Eleven, Götgatan 25, Stockholm 7-Eleven, Rådmansgatan 75 Vilka Pressbyråbutiker utanför Stockholms län tar emot transponder? Uppsala, Jvg Uppsala Stora torget Uppsala Svala Gallerian 5(17)

6 Uppsala Skolgatan Uppsala St Per Gnesta Eskilstuna Kungsgatan Eskilstuna Fristadstorget Eskilstuna Centralstation Eskilstuna Tuna Park Vagnhärad Nyköping C Nyköping Teatergatan Västerås C Örebro C Hur lämnar man tillbaka transpondern om man inte bor i närheten av butikerna som tar emot transponder? Om man har svårt att komma till någon av butikerna som tillhandahåller denna tjänst ber vi er kontakta kundtjänst på tfn för att få information om hur transpondern kan återlämnas. När är sista datumet för att återlämna transponder på Pressbyrån och 7-Eleven butiker? Fram till och med den 31 december 2006 kan butikerna ta emot inlämnade transpondrar. Vad händer med autogirot och mina obetalda skattebeslut när jag lämnar tillbaka transpondern? När transpondern har registrerats som återlämnad avslutas betalningar via autogiro för det aktuella fordonet automatiskt. Observera att fordonets alla obetalda skattebeslut till och med återlämningsdagen dras från bankkontot i samband med att autogirobetalningarna avslutas. Det är därför viktigt att det finns pengar på kontot när autogirot avslutas, annars krävs att återstående skattebeslut betalas manuellt. Hur tar man bort transpondern, transponderhållaren och eventuella klisterrester utan att skada vindrutan? Dra bort transpondern ur hållaren som sitter på vindrutan. Transponderhållaren behöver inte lämnas tillbaka vid återlämnandet av transpondern. Önskar du ta bort transponderhållaren, fatta tag i hållarens vingar med båda händerna. Vrid varsamt hållaren samtidigt som den dras från vindrutan till dess att den lossnar. Bänd och skär ej med föremål som kan repa eller skada vindrutan. Tejprester kan gnuggas bort med fuktad trasa. Vissa vindrutor kan vara försedda med en tunn plastfilm på rutans insida. Gnid försiktigt på en annan del av rutan först. 6(17)

7 Demontering av transponder sker under eget ansvar. Vid osäkerhet avseende användning av eventuella lösningsmedel eller andra föremål - följ biltillverkarens rekommendationer. Måste transponderhållaren lämnas tillbaka vid återlämnandet av transpondern? Nej, transponderhållaren (fästet) behöver inte lämnas tillbaka. Vad händer med transpondrarna efter försöket? Efter den 31 juli 2006 ska transpondrarna lämnas tillbaka till Vägverket. Återlämnade transpondrar kommer att återanvändas eller återvinnas på bästa möjliga sätt. Vad händer om man inte lämnar tillbaka transpondern? Vägverket har lånat ut transpondern kostnadsfritt under försöksperioden. Den ska lämnas tillbaka när försöket är slut, vilket också framgår av avtalet. Vägverket kommer dock inte att kräva ersättning för en transponder som inte lämnas in. Vad är en transponder och hur fungerar den? En transponder är en elektronisk fordonsdosa som fästs på insidan av fordonets framruta (vindruta). Transpondern är en kombinerad sändare och mottagare som vid passage av en betalstation aktiveras av en signal från utrustning som är placerad på portalen. Transpondern skickar därefter en signal till mottagaren på portalen som talar om för systemet vilket fordon transpondern tillhör. Transpondern är alltså endast aktiv vid själva passagen. Den går inte att stänga av och den kommer inte att ge någon ljudsignal vid passage. Om transpondern ger ljudsignal så är det ett tekniskt fel på den och den skall bytas ut. I försöket med trängselskatt kan en transponder användas för att förenkla betalningen för fordonsägaren. Med ett autogiro kopplat till bilens transponder betalas trängselskatt automatiskt. Transpondern kan lånas utan kostnad av Vägverket. Kostar transpondern pengar? Nej. Transpondern kan lånas utan kostnad av Vägverket. Hur går man till väga för att beställa en transponder? Transponder med autogiro kan beställas på Vägverkets webbplats, (se länk i menyn till höger), hos Kundtjänst på telefon eller på Pressbyrån eller 7- Eleven i Stockholmsområdet. Genom att uppge personnummer eller organisationsnummer och fordonets registreringsnummer får man ett avtal för transponder samt ett autogiro-medgivande 7(17)

8 hemskickat. Den som beställer på Pressbyrån eller 7-Eleven fyller i avtalet i butiken, lämnar in det i kassan och får transpondern i handen. I vilka butiker kan jag beställa en transponder? Med några undantag kan man beställa transponder på Pressbyråns och 7-Elevens butiker i Stockholms län. Undantag Pressbyrån, Västerlånggatan 19, Stockholm Pressbyrån, Blasieholmen, Strömkajen, Stockholm (öppnar 1 april) Pressbyrån, Arlanda terminal 2 7-Eleven, Götgatan 25, Stockholm Man kan även beställa transponder på följande Pressbyrå-butiker utanför Stockholms län: Uppsala, Jvg Uppsala Stora torget Uppsala Svala Gallerian Uppsala Skolgatan Uppsala St Per Gnesta Eskilstuna Kungsgatan Eskilstuna Fristadstorget Eskilstuna Centralstation Eskilstuna Tuna Park Vagnhärad Nyköping C Nyköping Teatergatan Västerås C Örebro C Den som beställer på Pressbyrån eller 7-Eleven fyller i avtalet i butiken, lämnar in det i kassan och får transpondern i handen. Observera att det tar cirka två veckor innan autogirot är igång och att man till dess måste betala in manuellt. När distribueras transpondrarna? Du som har anmält intresse för att få en transponder får avtal för transponder med autogiro med posten. När du har fått handlingarna, börja med att läsa igenom avtalsvillkoren. Fyll i uppgifter om önskat bankkonto för autogiro, och skriv under avtalet. Skicka avtalet till Vägverket i det bifogade svarskuvertet. Transpondern levereras per post inom en vecka efter att Vägverket tagit emot ditt avtal. Snart kommer också ett besked från din bank om att ett medgivande för autogiro är upplagt. Därefter tar det i normala fall cirka ytterligare en vecka innan autogirot är aktiverat. Tills autogirot är aktiverat måste du själv komma ihåg att betala trängselskatten på Pressbyrån eller 7-Eleven, bank, internetbank, Plusgiro, Bankgiro eller Svensk Kassaservice. Är du osäker på om autogirot fungerar kan du kontakta din bank. 8(17)

9 Vilka kan använda en transponder? Alla fordonsägare kan använda en transponder. Transpondern kommer att kunna lånas utan kostnad av Vägverket. Hör transpondern till fordonet eller föraren? Transpondern är kopplad till fordonet och det är fordonsägaren som är skattskyldig. Då fordonet byter ägare och detta anmäls till trafikregistret kommer transpondern att avaktiveras och den nye ägaren har möjlighet att registrera en ny transponder med sina uppgifter. Är transpondern kopplad till registreringsnumret? Ja, transpondern är kopplad till fordonet genom registreringsnumret. Kan samma transponder användas i mer än ett fordon? Nej, transpondern är kopplad till registreringsnumret och kan därför bara användas i ett fordon. TIDER OCH BELOPP När tas trängselskatt ut och hur varierar beloppet över dygnet? Skatt tas ut på vardagar kl (ej dag före sön- och helgdag) med varierande belopp enligt nedan. Varje gång ett fordon passerar en betalstation registreras det för trängselskatt, dvs. både när man åker in i och ut ur Stockholms innerstad. Kvällar, nätter, lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdag tas ingen trängselskatt ut. 9(17)

10 Finns det någon maxtaxa? Den sammanlagda skatten kan uppgå till högst 60 kronor per dag och fordon. Kommer bilister som kör regelbundet att få mängdrabatt? Nej, ingen mängdrabatt ges men den sammanlagda skatten per kalenderdygn kan uppgå till högst 60 kronor per dag och fordon. Kan man köpa månadskort eller årskort? Nej. Vilka vardagar tas inte trängselskatt ut? Enligt lagen om trängselskatt ska skatt inte tas ut dag före helgdag. I samband med flera helger och klämdagar under våren och försommaren 2006 ska man därför inte betala trängselskatt. Undantaget är fredagen den 26 maj, en klämdag som inte är dag före helgdag. Den dagen ska alltså trängselskatt betalas i vanlig ordning. Torsdag 13 april Ingen trängselskatt Onsdag 24 maj Ingen trängselskatt Fredag 26 maj Trängselskatt Måndag 5 juni Ingen trängselskatt Fredag 23 juni Ingen trängselskatt BETALSTATIONER Var ligger betalstationerna geografiskt? Betalstationerna finns vid infarterna till Stockholms innerstad, enligt ovanstående 10(17)

11 bild. Betalstationerna är markerade med punkter. Med Stockholms innerstad avses området innanför Ålkistan, Nortull, Ropsten, Danvikstull, Skanstull, Hornstull, samt Kungsholmen och Stora och Lilla Essingen. Större karta och detaljkartor finns i menyn till höger. Hur sker registreringen vid betalstationerna? Fordonet registreras genom att nummerskyltarna fotograferas. Fordonet kan också ha en elektronisk fordonsdosa, en s. k. transponder, monterad i framrutan. Transpondern kan lånas utan kostnad av Vägverket. Identifieringen av fordonet påverkar inte trafikflödet. Är betalstationerna bemannade? Nej, eftersom fordonen identifieras automatiskt, kommer betalstationerna inte att vara bemannade. Är Essingeleden undantagen från trängselskatt? Ja. Essingeleden är en nationell trafikled och är bland annat till för trafik som ska passera förbi Stockholms innerstad. Den är därför undantagen från trängselskatt. Hur påverkas de som bor på Essingeöarna av försöket med trängselskatt? Essingeöarna ligger inom området för trängselskatt. Passage utifrån detta område till och från Essingeöarna under vardagar (ej dag före sön- och helgdag) mellan klockan och är belagd med trängselskatt. Vad gäller för resor till eller från Lidingö? Eftersom Lidingös enda landförbindelse går igenom Stockholms innerstad behövs en särskild lösning för resor till och från Lidingö. Om man ska åka till eller från Lidingö från det nationella vägnätet, exempelvis Essingeleden, behöver man inte betala om man passerar någon av betalstationerna vid Ropsten och ytterligare en betalstation inom 30 minuter. För resor mellan Lidingö och Stockholms innerstad tas trängselskatt ut. Finns några frizoner för t ex varutransporter? Nej, det finns inga frizoner. SÄKERHET OCH PERSONLIG INTEGRITET Blir jag fotograferad när jag passerar betalstationen? Registreringsskylten och ett område kring skylten av bilen kommer att bli fotograferat. Människor eller föremål inne i bilen finns inte med på fotot. 11(17)

12 Vilka uppgifter, till exempel skattebeslut och tidpunkten för passage, är sekretessbelagda? Enligt sekretesslag (1980:100) 9 kap. 1 är uppgifter om vilken betalstation fordonet passerat och tidpunkten för passage sekretessbelagda. De sekretessbelagda uppgifterna om ett fordons passager kan begäras ut av fordonets ägare och skickas då per post till dennes folkbokföringsadress. Hur länge lagras detaljerad information om fordonspassager? Uppgifter om tid och plats för passage, liksom foton, lagras hos Vägverket så länge de behövs för beslut. Det innebär att om skatten betalts och omprövning inte begärs så tas uppgifterna bort. Om omprövning begärs skrivs de uppgifter som är relevanta för ärendet ut och arkiveras i pappersform hos Skatteverket under sex år. Om ett skattebeslut överklagas lagras uppgifter relevanta för ärendet hos den instans som behandlar ärendet (t.ex. Skatteverket, Länsrättten eller annan domstol). Sekretessen kring detaljerade uppgifter om passager gäller även vid behandling hos andra myndigheter än Vägverket, vid t ex omprövning eller överklagan. SKATTSKYLDIGHET OCH UNDANTAG FRÅN SKATTSKYLDIGHET Är det fordonsägaren eller föraren som är skattskyldig? Det är fordonsägaren som är skattskyldig. Vad är det för skillnad mellan skattskyldighet och skattebeslut? Skattskyldighet inträder vid passage av en betalstation. Skattebeslutet tas efter kl samma dag som skattskyldighet inträtt. Vad är det för skillnad mellan skatteplikt och skattskyldighet? Fordonet är skattepliktigt. Fordonsägaren är skattskyldig. Vilka fordon är undantagna från trängselskatt? Följande fordon är undantagna trängselskatt: Utryckningsfordon* Bussar med totalvikt av minst 14 ton* Diplomatregistrerade bilar* Taxibilar* Motorcyklar* Utlandsregistrerade fordon* Militära fordon* 12(17)

13 Färdtjänstbil med totalvikt under 14 ton (efter ansökan från ägare hos Skatteverket) Bil som undantagits från skatteplikt efter ansökan hos Skatteverket från den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Undantaget gäller inte om bilen används i yrkestrafik Bil som är utrustad med teknik för drift a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, och som är registrerad som sådan hos Vägverket*. Det finns även undantag från skattskyldigheten om en bil vid passage till eller från Lidingö kommun passerar två skilda betalstationer, varav den ena utgörs av någon av betalstationerna vid Ropsten, och tiden mellan passagerna inte överstiger 30 minuter. För resor mellan Lidingö och Stockholms innerstad tas trängselskatt ut. *Som bilägare behöver man inte ansöka om undantag från trängselskatt för dessa fordon eftersom undantaget sker automatiskt. Så kallade miljöbilar är undantagna trängselskatt, men vad är egentligen en miljöbil? Det finns ingen entydig definition av vad en miljöbil är. Begreppet används av många, med olika innebörd. När det gäller fordon som är undantagna trängselskatt är definitionen, enligt lagen (2004:629) om trängselskatt: Bil som är utrustad med teknik för drift a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol." Som bilägare behöver man inte ansöka om undantag från trängselskatt för miljöbil. I vägtrafikregistret finns det för varje bil uppgift om drivmedel, och befrielse från trängselskatt sker alltså automatiskt i registret. På Vägverkets webbplats kan du, genom att ange fordonets registreringsnummer, se vilket eller vilka drivmedel som finns registrerat på fordonet. Länk finns i menyn till höger Det finns ingen fastställd lista över de bilmärken och bilmodeller som kommer att undantas, eftersom det kontinuerligt tillkommer nya bilar som omfattas av undantaget. Det som gäller är själva lagtexten. Ska motorcyklar och mopeder betala trängselskatt? Nej, motorcyklar och mopeder ska inte betala trängselskatt. Varför är taxibilar undantagna från trängselskatt? I 5 lagen (2004:629) om trängselskatt står att bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret används i taxitrafik inte är skattepliktig. I förarbetena till lagen om trängselskatt har frågan om undantag från trängselskatt diskuterats och varit föremål 13(17)

14 för remissbehandling. I diskussionen kring undantag för taxibilar har skäl framförts både för och emot. Regeringen gör dock bedömningen (i propositionen om trängselskatt 2003/04:145) att taxibilar kan anses som en del av kollektivtrafiken och att de därför ska undantas från trängselskatt. Hur kommer trängselskatten att påverka företag som t ex budfirmor? Budbilar är inte undantagna trängselskatt. Trängselskatt gäller såväl privatbilar som företagsbilar enligt lagen om trängselskatt (4-7 ). Fordonsägaren är ansvarig och är den som ska betala trängselskatten oavsett om det är ett företag eller en privatperson. Vilka regler gäller för ansökan om undantag från trängselskatt för personer med beviljat parkeringstillstånd för rörelsehindrade? Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan efter ansökan hos Skatteverket få beslut om undantag från skatteplikt som avser en viss bil. Ansökan görs på Skatteverkets blankett Ansökan Trängselskatt (SKV 5010 W). (Länk till blanketten finns i menyn till höger). Inget läkarintyg krävs vid ansökan, däremot en kopia på framsidan av parkeringstillståndet. Personen får vid ansökan bestämma sig för vilken bil som ska vara undantagen. Vid färd i någon annan bil tas trängselskatt ut. Man kan alltså endast ansöka om undantag för ett fordon per parkeringstillstånd. Även om den rörelsehindrade inte själv vid passage till/från innerstaden skulle färdas i den bil som undantagits enligt beslut utgår ändå ingen trängselskatt för detta fordon. Det finns inget krav på att den rörelsehindrade själv ska äga bilen i fråga. Är det ett brott att manipulera sin registreringsskylt så att registreringsnumret inte kan avläsas? Ja, det är ett brott. Bestämmelser om registreringsskyltar finns i Förordning (2001:650) om vägtrafikregister. Vägverket ska tillhandahålla registreringsskyltar. (7 kap. 5.) Registreringsskyltarna (även särskilda fordonsskyltar och saluvagnsskyltar i tillämpliga fall) ska placeras såväl framtill som baktill på en bil (personbil, lastbil, buss). (7 kap. 6.) Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i ett sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras sa att skyltarna inte går att avläsa. På en registreringsskylt får, förutom kontrollmärke, inte något annat tecken eller märke sättas än ett sådant som har satts på skylten vid tillverkningen. (/ kap.8.) 14(17)

15 Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid med bestämmelserna om registreringsskyltar. (17 kap 1 ) Får företag göra avdrag för kostnaden för trängselskatt för tjänstebil? Nej, trängselskatt är inte avdragsgill för företagare. OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGAN Vad är skillnaden mellan omprövning och överklagan? Anser man som fordonsägare att ett skattebeslut har fattats felaktigt så kan man begära att Skatteverket omprövar skattebeslutet. Beslut som fattats av Skatteverket i specifika ärenden kan överklagas, t.ex. beslut som fattats då Skatteverket omprövat ett skattebeslut eller beslut om befrielse från trängselskatt för bil som används av person med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Läs mer om vilka beslut som kan överklagas. Hur går man tillväga för att begära omprövning av skattebeslut? Vilka regler gäller? Begäran om omprövning måste komma in skriftligen: via e-post, fax eller brev till Skatteverket. I begäran ska anges vilken dag beslutet avser som man begär omprövning av, fordonets registreringsnummer samt namn och adress. I skrivelsen måste man också ange vad det är i beslutet som man anser ska ändras. Påförd skatt och eventuella avgifter ska betalas även om man begär omprövning av ett skattebeslut. Tidsfrist för omprövning Om trängselskatten har betalats utan föregående påminnelse ska en begäran om omprövning ha kommit in till Skatteverket senast tre veckor efter det att betalningen gjordes. I annat fall ska begäran om omprövning ha kommit in till Skatteverket senast två månader efter det att beslut om expeditionsavgift eller tilläggsavgift har fattats. Begäran om omprövning skickas till följande adress: Skatteverket Trängselskattesektionen Örebro Fax: E-post: 15(17)

16 Hur går man tillväga för att överklaga ett beslut? Vilka regler gäller? När man får ett beslut i ett ärende från Skatteverket framgår det av beslutet hur man går till väga om man vill överklaga och vilka uppgifter som måste lämnas. Överklagan skickas till Skatteverket i form av ett undertecknat brev. Vilka beslut kan överklagas? Följande beslut kan överklagas av den sökande: Beslut om: befrielse från trängselskatt avseende färdtjänstbil (efter ansökan från ägare) befrielse från trängselskatt för bil som används av person med parkeringstillstånd för rörelsehindrade omprövning av beslut om trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift anstånd med betalning av trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift återbetalning av trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift Om Skatteverket inte ändrar sitt beslut kommer ärendet att prövas av Länsrätten i Stockholm. Länsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Till Kammarrätten krävs prövningstillstånd. UPPHANDLINGSPROCESS Hur har upphandlingsprocessen sett ut? Stockholms stad påbörjade under 2003 en upphandling av det tekniska systemet. Ett avtal slöts mellan Stockholms stad och Vägverket den 5 juli 2004 där Vägverket tog över den av staden påbörjade upphandlingen. Vägverket gjorde en självständig bedömning av inkomna anbud. Den 9 juli 2004 blev upphandlingen klar och IBM Svenska AB valdes som leverantör av det tekniska systemet med trängselskatt i Stockholm. Beslutet att utse IBM Svenska AB som leverantör överklagades och prövades av länsrätten i Falun. Länsrätten fann att upphandlingen skulle göras om. Domen överklagades till kammarrätten som genom beslut den 9 september 2004 dock fann att det mellan IBM Svenska AB och Vägverket villkorade kontraktet redan trätt i kraft den 24 augusti Målet avskrevs därför från vidare handläggning och någon prövning enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) var därmed inte möjlig. Kammarrättens beslut överklagades till regeringsrätten. Den 4 februari undanröjde regeringsrätten kammarrättens beslut och återförvisade målet till kammarrätten för prövning i sak. Vägverkets tolkning av regeringsrättens 16(17)

17 dom var att verket inte kunde fortsätta att verkställa kontraktet med IBM Svenska AB. Därför meddelade Vägverket IBM den 8 februari att inga kontraktsarbeten kunde utföras under den tid som ärendet prövades av kammarrätten. Kammarrätten kom i sin dom den 2 mars fram till att upphandlingen genomförts på ett riktigt sätt. Den 10 mars överklagade Combitech kammarrättens beslut till regeringsrätten som den 11 mars fattade beslut om ett interimistiskt förbud för upphandlingen av det tekniska systemet för trängselskatt. Det innebar att inga kontraktsarbeten fick utföras tills regeringsrätten beslutat annat. Regeringsrätten beslutade den 30 mars att inte lämna prövningstillstånd samt att upphäva det interimistiska förbudet för upphandlingen av det tekniska systemet för trängselskatt. Det innebar att upphandlingen var avslutad i och med kammarrättens dom den 2 mars 2005 samt att kontraktsarbetena med IBM Svenska AB kunde återupptas. Vägverket redovisade den 30 mars till regeringen bedömningen att försöket kunde starta den 3 januari Den 7 april uppdrog regeringen åt Vägverket att tillse att verket tillförsäkras den utrustning verket behöver för att utföra sina uppgifter i Stockholms kommun enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Den 28 april beslutade regeringen att försöket ska genomföras och med den 3 januari 2006 som startdatum. Har Vägverket tagit ställning till att införa trängselskatt på försök i och med att Vägverket har tagit över upphandlingen? Vägverket tar inte ställning till trängselskatt. Vägverket har fått i uppdrag av regeringen att handla upp, bygga och driva systemet för att ta upp trängselskatt 17(17)

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 Att betala tillbaka studielån lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 2007 Innehåll Studielån 3 Återbetalning 4 Nedsatt årsbelopp 8 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav 14 Övriga upplysningar

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8065 Uppdat. 2015-04-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 8999_VBC_140507 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar 1. Allmänna frågor...sid 2 2. Däck... 2 3. Förmånsvärde... 3 4. Försäljning... 4 5. Hyrbil... 5 6. Kontrollbesiktning och skatt... 6 7. Kort... 6 8. Körjournal... 7 9. Mätarställning...

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer