Frågor och svar på inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006"

Transkript

1 Frågor och svar på inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 BETALNING För hur lång tid tillbaka finns information om skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut? Betalda skattebeslut finns kvar på Mina skattebeslut" i 45 dagar räknat från skattebeslutsdatum. Vilka betalningsmöjligheter finns? Det enklaste sättet att betala är via autogiro, genom att kostnadsfritt låna en elektronisk fordonsdosa, s k transponder, av Vägverket. Sedan gäller det att se till att det finns pengar på det konto som är kopplat till bilens transponder. Den som inte har autogiro måste själv hålla reda på sin trängselskatt och betala över disk på Pressbyrån och 7-Eleven i hela landet, med kort via Internet samt på internetbanker, via bankernas kuverttjänster och på bankkontor Hur lång är betalningstiden? Trängselskatt för passager från och med den 1 juni 2006 ska vara Vägverkets konto för trängselskatt tillhanda senast den fjortonde dagen efter passage av en betalstation. Om den fjortonde dagen är en lördag eller helgdag får skatten vara Vägverket tillhanda nästföljande vardag. Kommer man att få en faktura på trängselskatten? Nej, betalning ska ske utan anmaning. Hur vet jag hur mycket trängselskatt jag ska betala? Den skatt som gäller vid aktuellt passagetillfälle skyltas vid betalstationen. Senast kl på morgonen dagen efter passage finns skattebeslutet (dvs en dags sammanlagda skattepliktiga passager) publicerat under sidan "Mina skattebeslut", (se länk ovan till höger). Där syns status för fordonsägarens skattebeslut, både betalda och obetalda. För att logga in används bilens registreringsnummer och den femsiffriga behörighetskoden på registreringsbeviset. Var hittar jag behörighetskoden? Det går också att få information om skattebeloppet från Kundtjänst och i samband med betalning på Pressbyrån och 7-Eleven i hela landet. Då uppger man bilens registreringsnummer. 1(17)

2 Vad krävs för att jag ska kunna betala via autogiro? För att kunna betala din trängselskatt via autogiro krävs att du förbinder dig i ett kontrakt med Vägverket att använda dig av en transponder då du passerar en betalstation. Du måste också ha ett bankkonto, som kopplas till autogirotjänsten, där pengar finns tillgängliga för kreditering då trängselskatteskuld uppstår. Transpondern lånas kostnadsfritt av Vägverket. En transponder är en elektronisk fordonsdosa som fästs på insidan av fordonets framruta (vindruta). Transpondern är en kombinerad sändare och mottagare som vid passage av en betalstation aktiveras av en signal från utrustning som är placerad på portalen. Transpondern skickar därefter en signal till mottagaren på portalen som talar om för systemet vilket fordon transpondern tillhör. Hur betalar man trängselskatt om man är på väg till en utomlandsresa (t.ex. flyg eller båt)? Det enklaste sättet att betala är via autogiro genom att kostnadsfritt låna en transponder (elektronisk fordonsdosa att fästa i framrutan). Det är viktigt att det finns pengar på det konto som är kopplat till bilens transponder. Observera att det tar upp till en vecka från det att du får ditt autogiromedgivande från Bankgirocentralen innan autogirot är aktiverat och transpondern fungerar. Fram till dess krävs manuell betalning på Pressbyrån eller 7-Eleven, bank, internetbank, Plusgiro, Bankgiro eller Svensk Kassaservice. Vill du vara säker på att autogirot fungerar kan du kontakta Kundtjänst eller din bank. Trängselskatt kan också betalas med kredit- och betalkort på Internet. Betalningen utförs från en betalsida som nås via länk från Stockholmsförsökets webbplats och från Pressbyrån och 7-Elevens webbplatser. Internetbetalning med kort är ett enkelt sätt att betala för den som reser utomlands. Betalning kan göras var som helst under resan där det finns en internetuppkoppling. Ingen e-legitimation, bankdosa eller liknande krävs för att utföra betalningen. Det är går även betala trängselskatt redan på passagedagen på Pressbyrån och 7- Eleven. Det går däremot inte att betala dagen före. Det går också att betala på bankkontor och internetbank. Eftersom inget skattebeslut ännu är fattat, måste fordonsägaren själv veta vilket belopp som ska betalas. Vilket Plusgiro-nummer respektive Bankgiro-nummer ska användas vid inbetalning av trängselskatt? Betalning görs till Plusgiro eller till Bankgiro Observera att Vägverkets konton för trängselskatt inte är desamma som Vägverkets konto för fordonsskatt. 2(17)

3 Vid betalning anges fordonets registreringsnummer samt det passagedatum betalningen gäller. Vad ska man ange för referensnummer vid betalning av trängselskatt via Bankgiro eller Plusgiro? Vid betalning av skattebeslut via Bankgiro eller Plusgiro ska alltid bilens registreringsnummer samt det passagedatum betalningen gäller skrivas på inbetalningskortet eller noteras i meddelandefältet till mottagaren vid betalning via internetbank. Varje skattebeslut/varje dags resande hanteras separat och ska därför betalas in för sig. Vid betalning efter påminnelse ska det referensnummer som finns på inbetalningsavin anges. Hur loggar jag in på Mina skattebeslut? Under försöket med trängselskatt kan fordonsägare få information om sina skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut" (se länk ovan till höger). För att se informationen loggar du in med registreringsnumret och behörighetskoden på fordonets registreringsbevis. Behörighetskoden, som också används vid transponderbeställning på webben, består av fem siffror och finns på alla registreringsbevis, se bilder nedan. Om du har e- legitimation kan du se din behörighetskod direkt på Vägverkets webbplats, länk finns i menyn till höger. Gamla registreringsbeviset Nya registreringsbeviset 3(17)

4 Registreringsbeviset är en värdehandling. Om du saknar ditt registreringsbevis kan du beställa ett nytt på Vägverkets webbplats, (länk finns i menyn till höger) eller genom att ringa Vägverkets Servicetelefon tel Observera att om du beställer ett nytt registreringsbevis så får du även en ny behörighetskod. Den gamla koden blir då ogiltig, och kan inte användas för att logga in. Information om varje dags skattebeslut kommer att finnas tillgänglig på sidan "Mina skattebeslut" kl dagen efter passage. När visas skattebeslutet som betalt på sidan Mina skattebeslut? För plus-, bank och autogirobetalningar visas skattebeslutet normalt som betalt på Mina skattebeslut dagen efter att pengarna finns på Vägverkets konto. Runt veckoslut och helgdagar kan uppdateringen av sidan ta någon dag extra. Trängselskatt anses dock betald den dag när skatten finns på Vägverkets konto. Vid betalning på Pressbyrån och 7-Eleven eller via Vägverkets internetbetalning visas skattebeslutet som betalt tidigast dagen efter betalning Vid plus- och bankgirobetalning visas skattebeslutet som betalt tidigast andra bankdagen efter betalning. Vid autogirobetalning visas skattebeslutet som betalt normalt från den 11:e till den 13:e bankdagen efter passagedag. Den exakta dagen varierar beroende på när pengarna har dragits från kontot. Observera att överföringstiden kan variera mellan olika banker. Information om skattebeslut finns tillgänglig på Mina skattebeslut senast kl dagen efter passage av en betalstation. Där syns status för fordonsägarens skattebeslut, både betalda och obetalda. För att logga in används bilens registreringsnummer och den femsiffriga behörighetskoden på registreringsbeviset. Var hittar jag behörighetskoden? Det går också att få information om skattebeloppet från Kundtjänst och i samband med betalning på Pressbyrån och 7-Eleven i hela landet. Då uppger man bilens registreringsnummer. Vad händer om man inte betalar trängselskatt i tid? Trängselskatt för passager som görs fr o m den 1 juni 2006 ska utan uppmaning vara Vägverkets konto för trängselskatt tillhanda senast den 14:e dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt (d v s dag för passage). Man måste alltid själv se till att skatten betalas. Vid betalning ska man alltid uppge bilens registreringsnummer och vilket datum som betalstationen passerats. Betalningen ska vara bokförd på Vägverkets konto för trängselskatt senast den 14:e 4(17)

5 dagen efter den dag som bilen passerade betalstationen. Om trängselskatten inte finns tillgänglig på Vägverkets konto för trängselskatt den 14:e dagen kommer en expeditionsavgift på 70 kr att påföras och man kommer att få ett inbetalningskort på skatten och expeditionsavgiften. Skatten och expeditionsavgiften måste finnas på Vägverkets konto för trängselskatt senast fyra veckor efter det datum som bilen passerade betalstationen. Betalas inte skatten och expeditionsavgiften i rätt tid tas en tilläggsavgift ut på 500 kr. Obetald skatt, obetald expeditionsavgift och tilläggsavgiften ska vara bokförd på Vägverkets konto för trängselskatt senast en månad från dagen för beslut om tilläggsavgift. Om inte ovanstående skatter och avgifter har betalats inom viss tid kommer beloppet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten. En grundavgift på 500 kr läggs då till skulden. Vilket kontonummer ska man använda vid betalning av expeditionsavgift och tilläggsavgift? Expeditionsavgiften och tilläggsavgiften ska betalas in till ett speciellt konto. Varje expeditionsavgift och tilläggsavgift är unik och har ett specifikt OCR-nummer. Därför är det viktigt att pengarna kommer in på rätt konto. PlusGirokontot är TRANSPONDER Vad gör man med transpondern efter försöket? Privatpersoner ska lämna tillbaka transpondern på Pressbyråns och 7-Elevens butiker i Stockholms län, med undantag för några butiker. Utanför Stockholms län kan vissa butiker ta emot transpondern. Vilka butiker i Stockholms län tar inte emot transponder? Pressbyrån, Västerlånggatan 19, Stockholm Pressbyrån, Blasieholmen, Strömkajen, Stockholm Pressbyrån, Arlanda terminal 2 7-Eleven, Götgatan 25, Stockholm 7-Eleven, Rådmansgatan 75 Vilka Pressbyråbutiker utanför Stockholms län tar emot transponder? Uppsala, Jvg Uppsala Stora torget Uppsala Svala Gallerian 5(17)

6 Uppsala Skolgatan Uppsala St Per Gnesta Eskilstuna Kungsgatan Eskilstuna Fristadstorget Eskilstuna Centralstation Eskilstuna Tuna Park Vagnhärad Nyköping C Nyköping Teatergatan Västerås C Örebro C Hur lämnar man tillbaka transpondern om man inte bor i närheten av butikerna som tar emot transponder? Om man har svårt att komma till någon av butikerna som tillhandahåller denna tjänst ber vi er kontakta kundtjänst på tfn för att få information om hur transpondern kan återlämnas. När är sista datumet för att återlämna transponder på Pressbyrån och 7-Eleven butiker? Fram till och med den 31 december 2006 kan butikerna ta emot inlämnade transpondrar. Vad händer med autogirot och mina obetalda skattebeslut när jag lämnar tillbaka transpondern? När transpondern har registrerats som återlämnad avslutas betalningar via autogiro för det aktuella fordonet automatiskt. Observera att fordonets alla obetalda skattebeslut till och med återlämningsdagen dras från bankkontot i samband med att autogirobetalningarna avslutas. Det är därför viktigt att det finns pengar på kontot när autogirot avslutas, annars krävs att återstående skattebeslut betalas manuellt. Hur tar man bort transpondern, transponderhållaren och eventuella klisterrester utan att skada vindrutan? Dra bort transpondern ur hållaren som sitter på vindrutan. Transponderhållaren behöver inte lämnas tillbaka vid återlämnandet av transpondern. Önskar du ta bort transponderhållaren, fatta tag i hållarens vingar med båda händerna. Vrid varsamt hållaren samtidigt som den dras från vindrutan till dess att den lossnar. Bänd och skär ej med föremål som kan repa eller skada vindrutan. Tejprester kan gnuggas bort med fuktad trasa. Vissa vindrutor kan vara försedda med en tunn plastfilm på rutans insida. Gnid försiktigt på en annan del av rutan först. 6(17)

7 Demontering av transponder sker under eget ansvar. Vid osäkerhet avseende användning av eventuella lösningsmedel eller andra föremål - följ biltillverkarens rekommendationer. Måste transponderhållaren lämnas tillbaka vid återlämnandet av transpondern? Nej, transponderhållaren (fästet) behöver inte lämnas tillbaka. Vad händer med transpondrarna efter försöket? Efter den 31 juli 2006 ska transpondrarna lämnas tillbaka till Vägverket. Återlämnade transpondrar kommer att återanvändas eller återvinnas på bästa möjliga sätt. Vad händer om man inte lämnar tillbaka transpondern? Vägverket har lånat ut transpondern kostnadsfritt under försöksperioden. Den ska lämnas tillbaka när försöket är slut, vilket också framgår av avtalet. Vägverket kommer dock inte att kräva ersättning för en transponder som inte lämnas in. Vad är en transponder och hur fungerar den? En transponder är en elektronisk fordonsdosa som fästs på insidan av fordonets framruta (vindruta). Transpondern är en kombinerad sändare och mottagare som vid passage av en betalstation aktiveras av en signal från utrustning som är placerad på portalen. Transpondern skickar därefter en signal till mottagaren på portalen som talar om för systemet vilket fordon transpondern tillhör. Transpondern är alltså endast aktiv vid själva passagen. Den går inte att stänga av och den kommer inte att ge någon ljudsignal vid passage. Om transpondern ger ljudsignal så är det ett tekniskt fel på den och den skall bytas ut. I försöket med trängselskatt kan en transponder användas för att förenkla betalningen för fordonsägaren. Med ett autogiro kopplat till bilens transponder betalas trängselskatt automatiskt. Transpondern kan lånas utan kostnad av Vägverket. Kostar transpondern pengar? Nej. Transpondern kan lånas utan kostnad av Vägverket. Hur går man till väga för att beställa en transponder? Transponder med autogiro kan beställas på Vägverkets webbplats, (se länk i menyn till höger), hos Kundtjänst på telefon eller på Pressbyrån eller 7- Eleven i Stockholmsområdet. Genom att uppge personnummer eller organisationsnummer och fordonets registreringsnummer får man ett avtal för transponder samt ett autogiro-medgivande 7(17)

8 hemskickat. Den som beställer på Pressbyrån eller 7-Eleven fyller i avtalet i butiken, lämnar in det i kassan och får transpondern i handen. I vilka butiker kan jag beställa en transponder? Med några undantag kan man beställa transponder på Pressbyråns och 7-Elevens butiker i Stockholms län. Undantag Pressbyrån, Västerlånggatan 19, Stockholm Pressbyrån, Blasieholmen, Strömkajen, Stockholm (öppnar 1 april) Pressbyrån, Arlanda terminal 2 7-Eleven, Götgatan 25, Stockholm Man kan även beställa transponder på följande Pressbyrå-butiker utanför Stockholms län: Uppsala, Jvg Uppsala Stora torget Uppsala Svala Gallerian Uppsala Skolgatan Uppsala St Per Gnesta Eskilstuna Kungsgatan Eskilstuna Fristadstorget Eskilstuna Centralstation Eskilstuna Tuna Park Vagnhärad Nyköping C Nyköping Teatergatan Västerås C Örebro C Den som beställer på Pressbyrån eller 7-Eleven fyller i avtalet i butiken, lämnar in det i kassan och får transpondern i handen. Observera att det tar cirka två veckor innan autogirot är igång och att man till dess måste betala in manuellt. När distribueras transpondrarna? Du som har anmält intresse för att få en transponder får avtal för transponder med autogiro med posten. När du har fått handlingarna, börja med att läsa igenom avtalsvillkoren. Fyll i uppgifter om önskat bankkonto för autogiro, och skriv under avtalet. Skicka avtalet till Vägverket i det bifogade svarskuvertet. Transpondern levereras per post inom en vecka efter att Vägverket tagit emot ditt avtal. Snart kommer också ett besked från din bank om att ett medgivande för autogiro är upplagt. Därefter tar det i normala fall cirka ytterligare en vecka innan autogirot är aktiverat. Tills autogirot är aktiverat måste du själv komma ihåg att betala trängselskatten på Pressbyrån eller 7-Eleven, bank, internetbank, Plusgiro, Bankgiro eller Svensk Kassaservice. Är du osäker på om autogirot fungerar kan du kontakta din bank. 8(17)

9 Vilka kan använda en transponder? Alla fordonsägare kan använda en transponder. Transpondern kommer att kunna lånas utan kostnad av Vägverket. Hör transpondern till fordonet eller föraren? Transpondern är kopplad till fordonet och det är fordonsägaren som är skattskyldig. Då fordonet byter ägare och detta anmäls till trafikregistret kommer transpondern att avaktiveras och den nye ägaren har möjlighet att registrera en ny transponder med sina uppgifter. Är transpondern kopplad till registreringsnumret? Ja, transpondern är kopplad till fordonet genom registreringsnumret. Kan samma transponder användas i mer än ett fordon? Nej, transpondern är kopplad till registreringsnumret och kan därför bara användas i ett fordon. TIDER OCH BELOPP När tas trängselskatt ut och hur varierar beloppet över dygnet? Skatt tas ut på vardagar kl (ej dag före sön- och helgdag) med varierande belopp enligt nedan. Varje gång ett fordon passerar en betalstation registreras det för trängselskatt, dvs. både när man åker in i och ut ur Stockholms innerstad. Kvällar, nätter, lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdag tas ingen trängselskatt ut. 9(17)

10 Finns det någon maxtaxa? Den sammanlagda skatten kan uppgå till högst 60 kronor per dag och fordon. Kommer bilister som kör regelbundet att få mängdrabatt? Nej, ingen mängdrabatt ges men den sammanlagda skatten per kalenderdygn kan uppgå till högst 60 kronor per dag och fordon. Kan man köpa månadskort eller årskort? Nej. Vilka vardagar tas inte trängselskatt ut? Enligt lagen om trängselskatt ska skatt inte tas ut dag före helgdag. I samband med flera helger och klämdagar under våren och försommaren 2006 ska man därför inte betala trängselskatt. Undantaget är fredagen den 26 maj, en klämdag som inte är dag före helgdag. Den dagen ska alltså trängselskatt betalas i vanlig ordning. Torsdag 13 april Ingen trängselskatt Onsdag 24 maj Ingen trängselskatt Fredag 26 maj Trängselskatt Måndag 5 juni Ingen trängselskatt Fredag 23 juni Ingen trängselskatt BETALSTATIONER Var ligger betalstationerna geografiskt? Betalstationerna finns vid infarterna till Stockholms innerstad, enligt ovanstående 10(17)

11 bild. Betalstationerna är markerade med punkter. Med Stockholms innerstad avses området innanför Ålkistan, Nortull, Ropsten, Danvikstull, Skanstull, Hornstull, samt Kungsholmen och Stora och Lilla Essingen. Större karta och detaljkartor finns i menyn till höger. Hur sker registreringen vid betalstationerna? Fordonet registreras genom att nummerskyltarna fotograferas. Fordonet kan också ha en elektronisk fordonsdosa, en s. k. transponder, monterad i framrutan. Transpondern kan lånas utan kostnad av Vägverket. Identifieringen av fordonet påverkar inte trafikflödet. Är betalstationerna bemannade? Nej, eftersom fordonen identifieras automatiskt, kommer betalstationerna inte att vara bemannade. Är Essingeleden undantagen från trängselskatt? Ja. Essingeleden är en nationell trafikled och är bland annat till för trafik som ska passera förbi Stockholms innerstad. Den är därför undantagen från trängselskatt. Hur påverkas de som bor på Essingeöarna av försöket med trängselskatt? Essingeöarna ligger inom området för trängselskatt. Passage utifrån detta område till och från Essingeöarna under vardagar (ej dag före sön- och helgdag) mellan klockan och är belagd med trängselskatt. Vad gäller för resor till eller från Lidingö? Eftersom Lidingös enda landförbindelse går igenom Stockholms innerstad behövs en särskild lösning för resor till och från Lidingö. Om man ska åka till eller från Lidingö från det nationella vägnätet, exempelvis Essingeleden, behöver man inte betala om man passerar någon av betalstationerna vid Ropsten och ytterligare en betalstation inom 30 minuter. För resor mellan Lidingö och Stockholms innerstad tas trängselskatt ut. Finns några frizoner för t ex varutransporter? Nej, det finns inga frizoner. SÄKERHET OCH PERSONLIG INTEGRITET Blir jag fotograferad när jag passerar betalstationen? Registreringsskylten och ett område kring skylten av bilen kommer att bli fotograferat. Människor eller föremål inne i bilen finns inte med på fotot. 11(17)

12 Vilka uppgifter, till exempel skattebeslut och tidpunkten för passage, är sekretessbelagda? Enligt sekretesslag (1980:100) 9 kap. 1 är uppgifter om vilken betalstation fordonet passerat och tidpunkten för passage sekretessbelagda. De sekretessbelagda uppgifterna om ett fordons passager kan begäras ut av fordonets ägare och skickas då per post till dennes folkbokföringsadress. Hur länge lagras detaljerad information om fordonspassager? Uppgifter om tid och plats för passage, liksom foton, lagras hos Vägverket så länge de behövs för beslut. Det innebär att om skatten betalts och omprövning inte begärs så tas uppgifterna bort. Om omprövning begärs skrivs de uppgifter som är relevanta för ärendet ut och arkiveras i pappersform hos Skatteverket under sex år. Om ett skattebeslut överklagas lagras uppgifter relevanta för ärendet hos den instans som behandlar ärendet (t.ex. Skatteverket, Länsrättten eller annan domstol). Sekretessen kring detaljerade uppgifter om passager gäller även vid behandling hos andra myndigheter än Vägverket, vid t ex omprövning eller överklagan. SKATTSKYLDIGHET OCH UNDANTAG FRÅN SKATTSKYLDIGHET Är det fordonsägaren eller föraren som är skattskyldig? Det är fordonsägaren som är skattskyldig. Vad är det för skillnad mellan skattskyldighet och skattebeslut? Skattskyldighet inträder vid passage av en betalstation. Skattebeslutet tas efter kl samma dag som skattskyldighet inträtt. Vad är det för skillnad mellan skatteplikt och skattskyldighet? Fordonet är skattepliktigt. Fordonsägaren är skattskyldig. Vilka fordon är undantagna från trängselskatt? Följande fordon är undantagna trängselskatt: Utryckningsfordon* Bussar med totalvikt av minst 14 ton* Diplomatregistrerade bilar* Taxibilar* Motorcyklar* Utlandsregistrerade fordon* Militära fordon* 12(17)

13 Färdtjänstbil med totalvikt under 14 ton (efter ansökan från ägare hos Skatteverket) Bil som undantagits från skatteplikt efter ansökan hos Skatteverket från den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Undantaget gäller inte om bilen används i yrkestrafik Bil som är utrustad med teknik för drift a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, och som är registrerad som sådan hos Vägverket*. Det finns även undantag från skattskyldigheten om en bil vid passage till eller från Lidingö kommun passerar två skilda betalstationer, varav den ena utgörs av någon av betalstationerna vid Ropsten, och tiden mellan passagerna inte överstiger 30 minuter. För resor mellan Lidingö och Stockholms innerstad tas trängselskatt ut. *Som bilägare behöver man inte ansöka om undantag från trängselskatt för dessa fordon eftersom undantaget sker automatiskt. Så kallade miljöbilar är undantagna trängselskatt, men vad är egentligen en miljöbil? Det finns ingen entydig definition av vad en miljöbil är. Begreppet används av många, med olika innebörd. När det gäller fordon som är undantagna trängselskatt är definitionen, enligt lagen (2004:629) om trängselskatt: Bil som är utrustad med teknik för drift a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol." Som bilägare behöver man inte ansöka om undantag från trängselskatt för miljöbil. I vägtrafikregistret finns det för varje bil uppgift om drivmedel, och befrielse från trängselskatt sker alltså automatiskt i registret. På Vägverkets webbplats kan du, genom att ange fordonets registreringsnummer, se vilket eller vilka drivmedel som finns registrerat på fordonet. Länk finns i menyn till höger Det finns ingen fastställd lista över de bilmärken och bilmodeller som kommer att undantas, eftersom det kontinuerligt tillkommer nya bilar som omfattas av undantaget. Det som gäller är själva lagtexten. Ska motorcyklar och mopeder betala trängselskatt? Nej, motorcyklar och mopeder ska inte betala trängselskatt. Varför är taxibilar undantagna från trängselskatt? I 5 lagen (2004:629) om trängselskatt står att bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret används i taxitrafik inte är skattepliktig. I förarbetena till lagen om trängselskatt har frågan om undantag från trängselskatt diskuterats och varit föremål 13(17)

14 för remissbehandling. I diskussionen kring undantag för taxibilar har skäl framförts både för och emot. Regeringen gör dock bedömningen (i propositionen om trängselskatt 2003/04:145) att taxibilar kan anses som en del av kollektivtrafiken och att de därför ska undantas från trängselskatt. Hur kommer trängselskatten att påverka företag som t ex budfirmor? Budbilar är inte undantagna trängselskatt. Trängselskatt gäller såväl privatbilar som företagsbilar enligt lagen om trängselskatt (4-7 ). Fordonsägaren är ansvarig och är den som ska betala trängselskatten oavsett om det är ett företag eller en privatperson. Vilka regler gäller för ansökan om undantag från trängselskatt för personer med beviljat parkeringstillstånd för rörelsehindrade? Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan efter ansökan hos Skatteverket få beslut om undantag från skatteplikt som avser en viss bil. Ansökan görs på Skatteverkets blankett Ansökan Trängselskatt (SKV 5010 W). (Länk till blanketten finns i menyn till höger). Inget läkarintyg krävs vid ansökan, däremot en kopia på framsidan av parkeringstillståndet. Personen får vid ansökan bestämma sig för vilken bil som ska vara undantagen. Vid färd i någon annan bil tas trängselskatt ut. Man kan alltså endast ansöka om undantag för ett fordon per parkeringstillstånd. Även om den rörelsehindrade inte själv vid passage till/från innerstaden skulle färdas i den bil som undantagits enligt beslut utgår ändå ingen trängselskatt för detta fordon. Det finns inget krav på att den rörelsehindrade själv ska äga bilen i fråga. Är det ett brott att manipulera sin registreringsskylt så att registreringsnumret inte kan avläsas? Ja, det är ett brott. Bestämmelser om registreringsskyltar finns i Förordning (2001:650) om vägtrafikregister. Vägverket ska tillhandahålla registreringsskyltar. (7 kap. 5.) Registreringsskyltarna (även särskilda fordonsskyltar och saluvagnsskyltar i tillämpliga fall) ska placeras såväl framtill som baktill på en bil (personbil, lastbil, buss). (7 kap. 6.) Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i ett sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras sa att skyltarna inte går att avläsa. På en registreringsskylt får, förutom kontrollmärke, inte något annat tecken eller märke sättas än ett sådant som har satts på skylten vid tillverkningen. (/ kap.8.) 14(17)

15 Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid med bestämmelserna om registreringsskyltar. (17 kap 1 ) Får företag göra avdrag för kostnaden för trängselskatt för tjänstebil? Nej, trängselskatt är inte avdragsgill för företagare. OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGAN Vad är skillnaden mellan omprövning och överklagan? Anser man som fordonsägare att ett skattebeslut har fattats felaktigt så kan man begära att Skatteverket omprövar skattebeslutet. Beslut som fattats av Skatteverket i specifika ärenden kan överklagas, t.ex. beslut som fattats då Skatteverket omprövat ett skattebeslut eller beslut om befrielse från trängselskatt för bil som används av person med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Läs mer om vilka beslut som kan överklagas. Hur går man tillväga för att begära omprövning av skattebeslut? Vilka regler gäller? Begäran om omprövning måste komma in skriftligen: via e-post, fax eller brev till Skatteverket. I begäran ska anges vilken dag beslutet avser som man begär omprövning av, fordonets registreringsnummer samt namn och adress. I skrivelsen måste man också ange vad det är i beslutet som man anser ska ändras. Påförd skatt och eventuella avgifter ska betalas även om man begär omprövning av ett skattebeslut. Tidsfrist för omprövning Om trängselskatten har betalats utan föregående påminnelse ska en begäran om omprövning ha kommit in till Skatteverket senast tre veckor efter det att betalningen gjordes. I annat fall ska begäran om omprövning ha kommit in till Skatteverket senast två månader efter det att beslut om expeditionsavgift eller tilläggsavgift har fattats. Begäran om omprövning skickas till följande adress: Skatteverket Trängselskattesektionen Örebro Fax: E-post: 15(17)

16 Hur går man tillväga för att överklaga ett beslut? Vilka regler gäller? När man får ett beslut i ett ärende från Skatteverket framgår det av beslutet hur man går till väga om man vill överklaga och vilka uppgifter som måste lämnas. Överklagan skickas till Skatteverket i form av ett undertecknat brev. Vilka beslut kan överklagas? Följande beslut kan överklagas av den sökande: Beslut om: befrielse från trängselskatt avseende färdtjänstbil (efter ansökan från ägare) befrielse från trängselskatt för bil som används av person med parkeringstillstånd för rörelsehindrade omprövning av beslut om trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift anstånd med betalning av trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift återbetalning av trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift Om Skatteverket inte ändrar sitt beslut kommer ärendet att prövas av Länsrätten i Stockholm. Länsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Till Kammarrätten krävs prövningstillstånd. UPPHANDLINGSPROCESS Hur har upphandlingsprocessen sett ut? Stockholms stad påbörjade under 2003 en upphandling av det tekniska systemet. Ett avtal slöts mellan Stockholms stad och Vägverket den 5 juli 2004 där Vägverket tog över den av staden påbörjade upphandlingen. Vägverket gjorde en självständig bedömning av inkomna anbud. Den 9 juli 2004 blev upphandlingen klar och IBM Svenska AB valdes som leverantör av det tekniska systemet med trängselskatt i Stockholm. Beslutet att utse IBM Svenska AB som leverantör överklagades och prövades av länsrätten i Falun. Länsrätten fann att upphandlingen skulle göras om. Domen överklagades till kammarrätten som genom beslut den 9 september 2004 dock fann att det mellan IBM Svenska AB och Vägverket villkorade kontraktet redan trätt i kraft den 24 augusti Målet avskrevs därför från vidare handläggning och någon prövning enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) var därmed inte möjlig. Kammarrättens beslut överklagades till regeringsrätten. Den 4 februari undanröjde regeringsrätten kammarrättens beslut och återförvisade målet till kammarrätten för prövning i sak. Vägverkets tolkning av regeringsrättens 16(17)

17 dom var att verket inte kunde fortsätta att verkställa kontraktet med IBM Svenska AB. Därför meddelade Vägverket IBM den 8 februari att inga kontraktsarbeten kunde utföras under den tid som ärendet prövades av kammarrätten. Kammarrätten kom i sin dom den 2 mars fram till att upphandlingen genomförts på ett riktigt sätt. Den 10 mars överklagade Combitech kammarrättens beslut till regeringsrätten som den 11 mars fattade beslut om ett interimistiskt förbud för upphandlingen av det tekniska systemet för trängselskatt. Det innebar att inga kontraktsarbeten fick utföras tills regeringsrätten beslutat annat. Regeringsrätten beslutade den 30 mars att inte lämna prövningstillstånd samt att upphäva det interimistiska förbudet för upphandlingen av det tekniska systemet för trängselskatt. Det innebar att upphandlingen var avslutad i och med kammarrättens dom den 2 mars 2005 samt att kontraktsarbetena med IBM Svenska AB kunde återupptas. Vägverket redovisade den 30 mars till regeringen bedömningen att försöket kunde starta den 3 januari Den 7 april uppdrog regeringen åt Vägverket att tillse att verket tillförsäkras den utrustning verket behöver för att utföra sina uppgifter i Stockholms kommun enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Den 28 april beslutade regeringen att försöket ska genomföras och med den 3 januari 2006 som startdatum. Har Vägverket tagit ställning till att införa trängselskatt på försök i och med att Vägverket har tagit över upphandlingen? Vägverket tar inte ställning till trängselskatt. Vägverket har fått i uppdrag av regeringen att handla upp, bygga och driva systemet för att ta upp trängselskatt 17(17)

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs 2006-01-12 Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs De första skattebesluten för försöket med trängselskatt förföll till betalning den 9 januari 2006. Vägverket kommer dock att avvakta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om trängselskatt; SFS 2004:629 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Trängselskatt

Läs mer

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-13 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-008 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Innehåll. Trängselskatt del i Stockholmsförsöket 5

Innehåll. Trängselskatt del i Stockholmsförsöket 5 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari 31 juli 2006 Innehåll Trängselskatt del i Stockholmsförsöket 5 Försöket med trängselskatt en överblick 7 Lag om trängselskatt 8 Rättslig prövning 8 Organisation

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:109

Regeringens proposition 2006/07:109 Regeringens proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm Prop. 2006/07:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik Reinfeldt Anders

Läs mer

skyltar, transpondrar och tullkepor

skyltar, transpondrar och tullkepor skyltar, transpondrar och tullkepor Stockholmsförsöket i Stadsmuseets samlingar 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Skyltar som numera finns i Stadsmuseets samlingar. Foto: Ramón Maldonado, 2008,

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare Transportstyrelsen Trafikregistret 701 88 Örebro www.transportstyrelsen.se. kontakt@transportstyrelsen.se. Telefon: 0771-503 503. Fax: 019-26 26 12. 8 Instruktion Servicetelefon för yrkesmässiga användare

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ]

VÄGTRAFIKSKATT. Innehållsförteckning [ ] VÄGTRAFIKSKATT Allm. anm. Om vägtrafikbestämmelser, se [8001] o.f. Innehållsförteckning [ ] Vägtrafikskattelag (2006:227)... 7001 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)... 7101 Lag (1997:1137) om vägavgift

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-16 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM I centrala Nora tillåts parkering på gatumark normalt i högst 2 tim under dagtid vardagar. För boende inom området kan i vissa fall behov uppstå att kunna

Läs mer

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010

Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2010 ISBN 9789186525088 SKV 507 utgåva 14 Edita i Västerås 2010 Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket. Förutom författningar

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 User charge Vägavgift Droit d usage Benutzungsgebühr Gebruiksrecht Vejbenyttelseafgift Frågor och svar om nya vägavgiften Den 1 februari 1998 införs

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga. Jag

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2014/2227 Författningsförslag avseende förslaget i hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg September

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Skattefullmakt Användarmanual

Skattefullmakt Användarmanual September 2014 Skattefullmakt Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången Jag söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd Sökande Sökandes namn Personnummer

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 Målnummer: 6003-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-23 Rubrik: Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Trängselskatten ETT UTMANANDE PROJEKT! Av Projektchef Birger Höök, Vägverket

Trängselskatten ETT UTMANANDE PROJEKT! Av Projektchef Birger Höök, Vägverket Att få vara med i samhällsbyggandet är både spännande och roligt. Alltsedan min utbildning på KTH har jag haft möjlighet att delta i arbetet med att forma framtiden. Senast som projektchef för byggandet

Läs mer

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 Att betala tillbaka studielån lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 2007 Innehåll Studielån 3 Återbetalning 4 Nedsatt årsbelopp 8 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav 14 Övriga upplysningar

Läs mer

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Till kunder i Statens internbank 2012-04-16 Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Den 21 maj 2012 går Riksgälden med i Bankgirots dataclearing. Det är ett led i vårt arbete med

Läs mer

Att söka ombudskap. 0771-41 43 00 vasttrafik.se

Att söka ombudskap. 0771-41 43 00 vasttrafik.se Att söka ombudskap Hur behandlas en ansökan? Varje ansökan är unik och det görs en objektiv bedömning av Västtrafiks behov av ett försäljningsombud i det område ansökan avser. Vi använder oss av ett antal

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer