Diskussionsfrågor - Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diskussionsfrågor - Sammanfattning"

Transkript

1 Diskussionsfrågor - Sammanfattning Under fyra kvällar diskuterades många frågor på årets höstmöten. Här kommer som utlovat en presentation av hur diskussionerna gick på respektive höstmöte. Utifrån det som framfördes har vi också sammanfattat vad som ligger framför oss inom några områden. Vår plan presenteras på kommande sida Sven 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

2 Vår plan efter diskussionerna vid höstmötena så här tänker vi om framtiden Nu satsar vi för framtiden, Vi skall ha bästa teknik från potatisintag och fram till kund. Vi skall optimera allt från rådgivning till utsädesfrågor. Vi är övertygade om att odlingen i området är och kommer att vara bäst i Europa. Så här tänker vi när det gäller vår hemsida Hemsidan har en klar förbättringspotential. Vår ambition är att göra det lättare att hämta och lämna information och satsningar kommer att göras för att förbättra detta. Vi avser att ordna en enkel handelsplats för andelar på hemsidan. Så här ser vi på arrende av andelar En bättre uppföljning av utarrenderade andelar är nödvändig för att följa strukturrationaliseringen, vi kommer att ta fram verktyg för detta. Vi måste också underlätta för nya odlare att odla och äga. Så här arbetar vi med kräfta Problematiken kring kräfta är allvarlig. Vi lägger nu stort fokus och resurser på att lösa situationen och de orosmoln som finns. Många svar saknas ännu i frågan men vi ser ändå att vi genom teknik och förädling kommer att kunna hantera situationen framöver för en fortsatt långsiktig odling i området. Så här tänker vi när det gäller förädling av hela potatisen Vid lönsamhet ska hela potatisen förädlas i form av protein, biogas och råvara till foderindustrin. Vi har nu de första investeringsförslagen framme för ytterligare förädling av biprodukterna. Så här tänker vi när det gäller fabriksstruktur Lönsamhet kommer att styra fabriksstrukturen. För att kunna förädla hela potatisen kommer en annan fabriksstruktur att krävas och vi är nu nära ett beslut om den framtida strukturen. God Jul och Gott Nytt År, Lycka till med nästa års odling

3 Diskussionsfrågor - Medlemsöverlåtelser Varför ser antalet överlåtelse av andelar ut som det gör i din krets? Förklaring till aktuell trend? Är nuvarande förändringstakt bra/dålig? Fungerar marknaden för överlåtelse av andelar? Ska vi skapa en öppen marknadsplats hos en extern part? Ska vi underlätta handel och informera internt (hemsidan)? 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

4 Diskussionsfrågor Vad krävs av framtidens stärkelseodlare? Skördenivå? Minimiareal? GMO, är ni beredda att odla? Vilka insatsmedel? Frekvens, timing, kostnader? Vattentillgång / dränering? Vad kommer klimatförändringarna att kräva av odlingen? Maskinkapacitet/samverkan? Upptagningskostnad? X öre/kg. Kan vi samordna? Egen utsädesproduktion? 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

5 Diskussionsfrågor Vad kräver ägarna av SSF som industri? Om odlarna når upp till mål X & X, vad kan då industrin göra? Vilka biprodukter behövs/krävs? Att förädla hela potatisen och bli mer effektiva kommer att kräva en annan struktur än idag. Fler produkter kräver strukturrationalisering. 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

6 Östra: Förening /Andelar 1 Kraftigare strukturförändring, billigare. Marknaden fungerar alltid. Fördel om vi har en kanal, kunskap om utbud och efterfrågan, marknadsplatsen får inte vara prisdrivande. Hemsida (betodlarna har motsvarande). Extern= oberoende. Anonym med lösenord. 2 Överlåtelser: Lönsamhet, generation, genomsnittsskörd, jordars lämplighet. Öppen marknadsplats:extern dyr?, hemsida blocket LS personal 3 Andelar: Sämre ek= större omsättning. Ofrånkomlig förändring. Negativ med flytt västerut. Positiv till öppen marknadsplats HS 4 Andelar: Intern sida. Förflyttning: Teknik, nya jordar lönsamma. Arrendeförändringar: Större än ägarbyte mao inte bra bild. Andelar i flera fabriker? 5 Andelar: onödigt med marknadsplats: Hemsida! 6 Andelar: Lägre medelareal i östra. Sämre förutsättningar. Finansiering av andelar till låg ränta? Matpotatisodlare går över till stärkelse Minskad betodling flyttar till Öland. Behåll andelar, marginaljordar? 7 Andelshandel: Rykten, Maj/Gunnel fungerade bra, förenkla nu :hemsida. Mindre odlare i Östra, högre kostnad:flytt. Speglar inte värdet, olycklig flytt söderut 8 Andelar: + öppen marknadsplats internt! Rädd för flytt, och för ökade priser, dock attraktivare odling

7 Östra: Odling 1 Arealen spelar ingen roll, leveransen avgör. Börja med logistikoptimering Östras område. Dyr odling, skördeutv har gått för långsamt 5,5/8 har bevattning. 10 bekämpningar i år att jfr med 7. Stensträngläggning, utan personal, Upptagning Alla i gruppen odlar eget utsäde, bästa grödan! Odlingen kommer inte att minska totalt sett till östra, Ramdala, styv jord minskar. Priserna avgör, Prissignalen måste ske nu, som är aktuellt. Valutahandel kommer att avgöra mer. Bara spannmål är kortsiktigt. De som tröttnar : Styv jord som ger bra spannmålsskörd. Hur blir det med animalieproduktionen? Majs/vall kan konkurrera. Östra vill ha Seresta! 2 Skördenivå 20 ton stärkelse, rasar priset? 40 ton ggr 20 %= 8 ton. Areal: ha. GMO: ja vid rätt pris. Hänga med i utvecklingen. Insatsmedel: timing, prestige, ej snik Vatten: Lucker jord, vårplöjning, djupa diken. Maskinkapacitet, upptagningskostnad. Samordning 3 Odling GMO + Skördenivå: fokus på st halt, grupprådgivning. Vattentillgång, fokus på packning

8 Östra: Odling forts 4 Odling: 103 % = säker på att få lev 106%. Överlagringsmodell a la Danisco. Större osäkerhet i skörd i östra. Lägre kost viktigare än högre intäkter. Mer teknisk rådgivning= högre st halter 5 Odling: Ensam i byn,kritisk massa. Klimatförändring, dränering eftersatt. Högre avräkningspris kan motivera investering och positiv spiral. GMO, bra affär, kör på, Arla?, bladmögelresistens! Minimiareal, området avgör, inte gården. Plocka och leverera direkt. Skördenivå: Högre, insatser skall jämföras 6 Skördenivå: Stärkelsehalt viktigare. Minimiareal:? GMO: Positiv. Insatsvaror: Hellre GMO än bek. Klimat: Bevattning, dränering viktig. Maskinsamverkan: Kostnad modern teknik, fältförh? 7 Odling: Minimiareal/förutsättningar ej minimi, maskinsamverkan:dyrt i m-station. Sjukdomsspridning vid maskinsamverkan. GMO: Pos/neg ber på syfte,försiktig. Insatsmedel: LS rådgivning bra, LS strategi i klimatfrågan: försäkring? Sortprovning/klimat. Långsiktig lönsamhet för dålig, hög risk = hög betalning 8 Odling: Betor försvunnit, ny möjl för st pot. OK med GMO, viktigt med lägre instatser/högre. betalning skita ner gården. Bev. Teknik: Energi för dyr för konv bev. Sorter:Viktig, det har hänt för lite. Maskinkost stiger, mer kap behövs, ny areal

9 Östra: Industri 1 Fruktsaftindunstning. Öka kapacitet, rationalisera, 2 Industrin: Rationella flöden, produktutveckling, aktiv m-föring 3 Produktion: Biprodukter: Lönsamt= Ja. Pulpa: Marknad fungerar inte, prissättning 4 Industri: Högvärdiga biprod? Kan vi hitta nya marknader? Är LS effektiv, saknar konkurrens. Kassaflöde inte optimalt för odlaren, extrastämma! 5 Industrin: Protein: självklart fiskfoder. Andra krav på företaget: Generell rådgivning, marknadsstyrd. Pengar till potatis, del av värdestegring, kap.behov. Pulpa: Medlem= förtur, incitament. Tydligare med betalning 6 Industrin: FoU, förädling av biprod, Fördela råvara opt 7 Industri:Utveckling, Bra bemötande 8 Industri: Mer bet för pulpa, energi från FS, förädla FS mer gynnar långt trp avstånd,röta pulpa, torka pulpa? Odlar ett år till, nöjda med året, priset OK. Positivt med signal för 2008

10 Lister: Förening /Andelar 1 Del av fastighet, Struktur, Kräfta?, Aktiva? Intern M-plats, Bank, uthyrning mer än 3 år 2 Låg strukturhastighet,gen.skift 3 Utökad uthyrning! Kräfta? 4 Kontraktsuppfylln.premie= hög oms. Nu rätt, M-plats: Intern/extern, hur skall andelar flytta? 5 Liten fråga, OK med intern lista, hemsida. Struktur fast 6 Få överlåtelser- Långsiktigt/ symbios djur/pot. Finns säljare? Finns köpare? Hemsida OK! Aktiva odlare 7 God föruts= svag omsättn, Ser högt värde: Placering, broms struktur. Börs bra för omsättningen.pris redovisas 8 M-plats oviktig, Lönsam odling nr 1, Säkerhet/ buffert, prod varierar

11 Lister: Odling 1 Bra odl intresse, utsäde avgör, Maskinkedjan/samarbete avgör Kräfta? GMO OK? Timing/Betning. Topp bev/drän Alla har bev. Utsädesodling intressant! 2 45 ton 20% Areal? GMO = OK, industri 3 GMO OK, bladmögelres, tidigare premie OK, >40 ton, Maskinkedjan styr arealbehov Konkurrenskrafiga sorter! Allt på frilev! 4 Skörd /Kräfta? Nivå skall upp, areal/växtföljd/djur. GMO =OK sköter sig själv. Dräneringar gamla/svåra regler 5 45 ton 20%, Areal ej intressant, samarbete avgör, GMO = OK Dränering/bevattning viktig, Klimat kommer svänga, Utsäde svårt/ mkt arbete/svårt med kvalitet 6 40 runt bordet, vilka ligger på 30, hur? Maskinstruktur, vattendom, huvudavvattning avgörande, Maskinsamverkan/kräfta? Jordtrp från Bromölla? 7 Skörd/Pris/kostn. Areal?/ GMO=OK,Dränering: Reglerad!, h- avvattning! Vattendom? Maskinsamverkan nödvändig. Upptagningskost/föruts. Hög risk att odla eget utsäde 8 Priset viktigt, Mkt att välja mellan, Kräfta/Sorter=Marginal saknas?

12 Lister: Industri 1 Prod/sälj/FoU, Varför lim som belastar, Fiber av all pulpa! Proteinutvinning. Reducera 1 fabrik? Kvotökning? Areal för ökning finns inte. 2 Lönsamhet! Biprod opt/ lönsamhet, Kräfta:Spridning? 3 K i fruktsaft intressant, spridn regler svåra, energiprod/sälj= OK om lönsamt 4 Högt förtroende, Hög bet förmåga/lönsamhet FoU = Bet förmåga Gödselprodukter: ändliga resurser? Rådgivning OK 5 Färre fabriker 1!? Effektivisera mera, Priset avgör 6 Biprodukter viktiga, Fruktsaft: N-innehåll? Vid proteinutv. Ekonomi avgör. 7 FoU viktig fortsätt satsa, Lönsam fabriksstruktur= OK, fraktkostn 8 FoU viktig, tidigare kritik nu högt värderat

13 Kristianstad: Andelar/handel 1 Andelspris/lönsamhet: pot/andra grödor. Binder kapital, Tjäna/risker. Potatisodling viktig del i bygden. Andelar finns, priset styr. Vad är andelarna värda? Intern hemsida a la Danisco, gärna finansiering 2 Storleksrationalisering viktig här. Nödvändigt. Intern hemsida, säljes/uthyres, 3 Annan pot.odl minskat= hög omsättn. Koppl till annan strukturförändring. Hemsida med offentlig prisbild eller? 4 Tydl. Strukturförändring,Hemsida som Danisco,Specialisering viktig. 5 Hemsida kan bara bli bättre 6 Struktur/ålderstruktur!, Typ av ägande/3 års regel: Aktiva/ Lev M-plats 7 Extern lista/öppen hemsida 8 Marknad fungerar, dålig info om finans 9 Handelssida på hemsidan,för högt andelspris, hur förändra?/ 3 års regel.odla/äga?? 10Andelsoms/pris/ 3 års regel, OK med intern lista, förbättra hemsida, 11 Strukturrationalisering. Naturlig förändring. Marknad : Intern förmedling= bättre i Lyckebys regi.

14 Kristianstad: Odling ton stärkelse (god utv.): Prestige, Sorter, GMO= normal växtförädling (ej bekmedelsres) Konsumentkrav. Vatten skall användas! 2 St halt viktigare än skörd. 45/20? Areal saknar bet. GMO? Kundkrav. Vatten/dränering vikigt. Maskinkap. Samverkan. Industrirensning. 3 Sorter viktigt. Areal inte viktigt. GMO kommer, köparen avgör. Kostnader går upp. Bev. blir begränsad, hur? Stort drän. Behov. Maskinsamarbete/ växtsjukdomar? Utsäde /virus/ områdesberoende. 4 GMO= OK Bekämpning:analys/prognos viktigt. Klimat: Hot/möjl. Dikesföreningar: Gamla ej dimensionerade, ek har bromsat, Lagra stärkelse 5 Minst 40/20, areal ej viktig GMO=OK. Insatsmedel/ sortbehov/restriktioner.vattenbrist. 6 Föreningen kan styra rationalisering. Börja med transporter. GMO= OK över lag. Mervärde är ett måste. Hög risk måste ge goda möjl. 7 Högre skördar= Mer FoU från Lyckeby. Areal inte viktigt. GMO: Måste på sikt. 8 Dikningsföretag?! Maskinsamverkan på gårdsnivå, skall inte styras. Utsädesproduktion hos 2/3. 7/11 säger ja till GMO 9 Sorter: Det måste hända något. GMO= OK. Vid förtroende för ledn. Då kommer potatisen SEK/ha! Areal ointressant, Grupp på 100 ha?! GMO= mer tillgång än hot. Beslutsunderlag för bekämpning! Vatten/samhällets krav! 11 Skörd/kostn/Pris hänger samman. Minimiareal?: Maskinsamverkan GMO: OK oundvikligt

15 Kristianstad: Industri 1 Mjölka marknaden, FOU viktig, Inte i Kina om inte hög intjäning, förädla alla biprod. Resten till fält. Företagsekonomi avgör allt. 2 Betala för stärkelsehalt. Protein OK, Teknikutv viktig. Strukturrationalisera FOU 3 Hög bet. Förmåga. Kort kampanj. Utv fruktsaft. Biogas. 4 Soliditet/ leverar till ägare, hållbar utv på priset. Hälsa, gluten, viktigt. 5 Högt pris!/ positivt med premier. Fruktsaft: Ind. Allt till vårspr. Strukturrationalisering ett måste. 6 Fruktsaft/pulpa = biprod. Rationalisera om lönsamt. Osäkerhet/ snabba förändringarna. Odlare långt borta bör sluta 7 Utv viktigt. Effektivisera Biprod: Fruktsaft fiber och resten av pot. Kräver ny struktur. Färre fabriker 8 Strukturrationalisering OK men bättre mottagning. Kampanjlängd/ersättning 9 Strukturrationalisering : Det måste hända något, ta ut allt som är lönsamt ur biprod. Soliditeten kan sänkas. 10 Utv biprodukter. Riskgröda Pot måste betala bättre än spm. 11 Resultat skall ut till lev. Satsa på FoU, Satsa på 1 el 2 fabriker

16 Villand: Ägande/andelar 1 Aktiva andelar, Prisskillnad mellan områden? Danisco hemsida! 2 Marknadsplats 20% har handlat- Finansiering viktig Ägare tvekar att sälja Odling/totalt värde? Hemsida. Dela på andelar pga substansvärde. Culinar AB 3 Hög prisbild för nystart/ låg jfr. med substansvärde, fungerar marknaden Odl kommer till opt mark. Öppen börs 4 Lägre omsättning( mkt pot i området) Daniscomodell på hemsida. 5 Egen hemsida! Köp/säljpris? Odling/värde. Prisvariation? 1 år högt, Soliditet kan sänkas >30? Gamla vinster till dagens odling 6 Hög soliditet/lågt pris på andelar= låg omsättning. Vi behöver pengarna tidigare. 7 Marknaden fungerar Dyra andelar. 3 års regel begränsar 8 Långsammare strukturförändring, Mötesplats på hemsida! Vinstfördelning: Ränta/efterlikvid Viktigt hur pengar flyttas från Culinar till Odlare. 9 Generationsskifte/långsiktig odling= låg omsättn. Annons/lista/Kommunikation bättre! Bättre hemsida

17 Villand: Odling 1 Bladmögelres/ nya sorter, Normalt socialt liv! Bättre kem prep. GMO= Oundvikligt, GMO fri nisch för oss! 2 Areal ej viktig, Samverkan GMO=marknadsfråga, alla kunder avgör. Eget utsäde! 3 TB viktigare än skörd GMO (8/8) ej Roundup. Prestige, fruktsaftindunstning.avdunstningsmätn/klimatspjut. Slut på hetsbev. 4 Skördenivå 45, areal oviktig GMO=OK (Mjölk?) Bevattn/Drän! Samverkan pga höga mask.kostn. Egen uts.prod ton GMO kommer, bladmögelres. Viktig. Enklare att odla?, bev kapacitet finns/tillgång? Dränering? Samarbete!? Utsäde bättre än stärkelse! 6 Odl måste anpassas till lämplig areal. 7 Kräftan hinder för maskinsamverkan, växtföljd, maskinstatus GMO=OK Högre skördar högre pris pga hög risk 8 40/20 Omkostnader viktiga/alt grödor 9 Nya sorter, bättre teknik,gmo/ bladmögelres. Bättre betalt. Eget utsäde kan vara mkt bra. Dammar. Dränering

18 Villand: Industri 1 Industri hand i hand med odlare. Nya marknader, Om det är lönsamt för odlaren skall fabriksrationalisering fortsätta. Kampanjlängd/driftsekonomi? 2 Förädla mer, Fortsätt rationalisera antal fabriker 3 Utb >100% högre smutsavdrag mm. FoU, biprod: Fiber Biogas. Strukturförändring OK om vi tjänar pengar på det (Villand el Lister) 4 Struktur/ trp avstånd. Kampanjlängd, 5 Biproduktsförädling: Vårsprid fruktsaft! 6 Förädla hela pot vid lönsamhet. Höj internpris! 7 Villand skall vara kvar Fruktsaft Lister??, Proteinutvinning intressant 8 Industristruktur driver struktur på gårdsnivå. Indunsta fruktsaft, lägre trp. Lägga ner fabrik: Går miste om trpersättning. Biogas av fruktsaft? Energiutvinning, Behåll förädling hela vägen. 9 Lönsam Biproduktutveckling viktig. Fabriksstruktur: Lönsamhet avgör, känslor får inte avgöra

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Underlag till modul 12 B Bördighet och växtföljd. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Underlag till modul 12 B Bördighet och växtföljd. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Underlag till modul 12 B Bördighet och växtföljd Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne 1. Skapa bra dränering 2. Använd bra växtföljd Struktureffekter Växtskyddsproblem Sex viktiga åtgärder för hög skörd och

Läs mer

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Alnarp 2014-11-19 1 Finansiär Vilka vi är som genomfört projektet Carl Johan Nilsson, HIR Malmöhus Patrick Petersson, HIR Malmöhus Håkan Rosenqvist 2 Varför

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Trädgårdsgrödor som affärsmöjlighet - arbetsbok

Trädgårdsgrödor som affärsmöjlighet - arbetsbok Trädgårdsgrödor som affärsmöjlighet - arbetsbok Checklista för lantbruksföretag som planerar för grönsaks-/bärodling Se checklistan som ett stöd i processen att komma igång med grönsaks- och bärodling.

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Täckningsbidragkalkyler -begrepp och modeller Krister Hildén, NSL TÄCKNINGSBIDRAGSKALKYLENS UPPBYGGNAD INTÄKTER - RÖRLIGA KOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG A - ARBETSKOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG B - MASKINKOSTNADER

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Täckdikning en viktig och lönsam investering

Täckdikning en viktig och lönsam investering Täckdikning en viktig och lönsam investering Jordbrukaredag 2013 Zivko Rasic Simon Månsson Varför dränera åkrarna? Dåliga brukningsförhållanden TID Ojämn upptorkning, surhålorna torkas upp senare Sämre

Läs mer

Lantmännen Energi. Alarik Sandrup, näringspolitisk chef

Lantmännen Energi. Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen Energi Alarik Sandrup, näringspolitisk chef 1 Lantmännen i dag Vd och koncernchef: Per Olof Nyman Ordförande: Bengt-Olov Gunnarsson Omsättning 2011 (SEK): 38 miljarder Resultat efter finansnetto

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014)

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014) Jämförelse (oktober 2014) Uppgifterna nedan finns på respektive företags hemsida eller kommer från skriftliga eller muntliga svar direkt från factoringonlinemäklarna. OBS: Fintura har enbart sammanställt

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga?

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Janne Rundqvist DLA Agro Member structure DLA Agro 2007 Nätverk runt Östersjön Vartåt lutar det med spannmålspriserna? Frågor som man kan

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET!

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Maxim representerar morgondagens betningsmedel mot svampsjukdomar!

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Dränering Från missväxt till tillväxt

Dränering Från missväxt till tillväxt Dränering Från missväxt till tillväxt En dränerad jord ger mer Det främsta målet med dränering av jordbruksmark i Sverige är att leda bort ett överskott av vatten. Med en väldränerad jord ökar möjligheten

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Differensen mellan EU:s import och export i areal 39 M Ha

Differensen mellan EU:s import och export i areal 39 M Ha Differensen mellan EU:s import och export i areal 39 M Ha Differensen består av Fodergrödor m.a.o soja Här tröskas soja Soja-importen till EU Är värd 200 Miljarder kr per år vilket är en kostnad för jordbruket

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

A changing climate för Findus Grönsaker

A changing climate för Findus Grönsaker A changing climate för Findus Grönsaker Klimatet Fram till visar klimatmodelleringar på att temperaturen stiger i Skåne, under alla årstider. Såväl årsmedelvärdet som vår, sommar och hösttemperaturer beräknas

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet SLAKTGRIS produktion och lönsamhet Slaktgriskalkylen Vilka kostnader är påverkbara? För en företagare är det viktigt att se över de kostnader som finns i företaget. Nyckeln till ökad lönsamhet är inte

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Föredraget avgränsas till Hävd av betesmark Öppet variationsrikt landskap i skogsbygder Variation i slättbygdslandskapet

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Lärarhandledning Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Bra att veta Målsättningen är att eleverna ska: - förstå hur marken som

Läs mer

Energieffektivisering i växtodling

Energieffektivisering i växtodling Energieffektivisering i växtodling Temadag Odling i Balans 21 januari 2009, Nässjö Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Energiflöden i svensk växtodling idag Energy input Bioenergy

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter Med en massa löften om hur bra den ska vara för vår hälsa, med obevisade hälsopåståenden

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET:

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET: INFORMATION VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? M A P KVALITET? M A P PRISER? HUR LÖSA PROBLEM MED BRISTANDE INFORMATION? LÖNAR DET SIG ATT BEGRÄNSA INFORMATION? I så fall när och för vem?

Läs mer

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

Folksam Stefan Killander september 2005 1

Folksam Stefan Killander september 2005 1 Folksam september 2005 1 En spaning september 2005 2 Folksam Vem är jag se min blogg Vad är Folksam, se folksam.se Vad ska vi ha till middag, se tasteline.se Vill du se hela programmet, se svt.se, tv4.se

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Den strategiska, taktiska och operativa utmaningen för ledarskapet

Den strategiska, taktiska och operativa utmaningen för ledarskapet Den strategiska, taktiska och operativa utmaningen för ledarskapet (Keep it simple!) Ove Karlsson Hushållningssällskapet Halland Jordbruks- och trädgårdskonferensen Alnarp 2013 Vilken är den vanligaste

Läs mer

BRA NSCHENS STÖRSTA OBEROENDE TIDNING Ö KAR I G EN! TS-UPPLAGA 16 700. Grilltrender ULRIK LINDELÖV GRILLAR I SMOKER

BRA NSCHENS STÖRSTA OBEROENDE TIDNING Ö KAR I G EN! TS-UPPLAGA 16 700. Grilltrender ULRIK LINDELÖV GRILLAR I SMOKER BRA NSCHENS STÖRSTA OBEROENDE TIDNING Ö KAR I G EN! TS-UPPLAGA 16 700 NR 4 JUNI 2011 ÅRGÅNG 6 &restaurang Drinkar Inspireras av trendiga Tikidrinkar ROTISSERIET ett väldoftande kök Kockarna om sina FAVORITKNIVAR

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Varför fosforgödslingen måste anpassas bättre Merskördar för fosforgödsling varierar mycket Grödornas fosforbehovet varierar Markernas

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Energigrödor/restprodukter från jordbruket

Energigrödor/restprodukter från jordbruket Energigrödor/restprodukter från jordbruket Bränsleprogrammet Tillförsel Susanne Paulrud SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Området energigrödor/restprodukter Odlade grödor, rörflen och salix Restprodukter

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Samspel stad och land - avgörande för en hållbar samhällsutveckling? Magnus Ljung SLU i Skara 2014-10-16 Framtiden? Vill vi ta ledartröjan och

Läs mer

Att tänka på vid uppstart av vattenbruksföretag (RAS-odling) eller från:

Att tänka på vid uppstart av vattenbruksföretag (RAS-odling) eller från: Att tänka på vid uppstart av vattenbruksföretag (RAS-odling) eller från: Första funderingarna för blivande vattenbruksföretagare Idé och drivkraft, vad vill jag uppnå? Förkunskaper om vattenbruk? Bakgrund,

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Bioenergikombinat Status och Framtid

Bioenergikombinat Status och Framtid Bioenergikombinat Status och Framtid Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter Ingrid Nohlgren El Värme Värme- och Kraftkonferensen 2010-11-10

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort allt

Läs mer

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter El Värme Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat?

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat? Hur påverkas lantbruket av ett förändrat klimat? Hur påverkas ditt företag av ett förändrat klimat? Syfte:Rusta svenska lantbrukare med kunskap, så att de kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Hög tid att dra åt samma håll! Svenska Köttföretagen AB Unika möjligheter att producera högkvalitativa livsmedel men kurvorna visar på motsatsen 400 Svenska grismarknaden

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Gödslingsrekommendationer 2015

Gödslingsrekommendationer 2015 Februari 2015 Gödslingsrekommendationer 2015 Kväve (N) Nedan följer generella rekommendationer för stärkelsepotatis samt vilka justeringar som kan vara aktuella att göra i din odling beroende på bland

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer