Diskussionsfrågor - Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diskussionsfrågor - Sammanfattning"

Transkript

1 Diskussionsfrågor - Sammanfattning Under fyra kvällar diskuterades många frågor på årets höstmöten. Här kommer som utlovat en presentation av hur diskussionerna gick på respektive höstmöte. Utifrån det som framfördes har vi också sammanfattat vad som ligger framför oss inom några områden. Vår plan presenteras på kommande sida Sven 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

2 Vår plan efter diskussionerna vid höstmötena så här tänker vi om framtiden Nu satsar vi för framtiden, Vi skall ha bästa teknik från potatisintag och fram till kund. Vi skall optimera allt från rådgivning till utsädesfrågor. Vi är övertygade om att odlingen i området är och kommer att vara bäst i Europa. Så här tänker vi när det gäller vår hemsida Hemsidan har en klar förbättringspotential. Vår ambition är att göra det lättare att hämta och lämna information och satsningar kommer att göras för att förbättra detta. Vi avser att ordna en enkel handelsplats för andelar på hemsidan. Så här ser vi på arrende av andelar En bättre uppföljning av utarrenderade andelar är nödvändig för att följa strukturrationaliseringen, vi kommer att ta fram verktyg för detta. Vi måste också underlätta för nya odlare att odla och äga. Så här arbetar vi med kräfta Problematiken kring kräfta är allvarlig. Vi lägger nu stort fokus och resurser på att lösa situationen och de orosmoln som finns. Många svar saknas ännu i frågan men vi ser ändå att vi genom teknik och förädling kommer att kunna hantera situationen framöver för en fortsatt långsiktig odling i området. Så här tänker vi när det gäller förädling av hela potatisen Vid lönsamhet ska hela potatisen förädlas i form av protein, biogas och råvara till foderindustrin. Vi har nu de första investeringsförslagen framme för ytterligare förädling av biprodukterna. Så här tänker vi när det gäller fabriksstruktur Lönsamhet kommer att styra fabriksstrukturen. För att kunna förädla hela potatisen kommer en annan fabriksstruktur att krävas och vi är nu nära ett beslut om den framtida strukturen. God Jul och Gott Nytt År, Lycka till med nästa års odling

3 Diskussionsfrågor - Medlemsöverlåtelser Varför ser antalet överlåtelse av andelar ut som det gör i din krets? Förklaring till aktuell trend? Är nuvarande förändringstakt bra/dålig? Fungerar marknaden för överlåtelse av andelar? Ska vi skapa en öppen marknadsplats hos en extern part? Ska vi underlätta handel och informera internt (hemsidan)? 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

4 Diskussionsfrågor Vad krävs av framtidens stärkelseodlare? Skördenivå? Minimiareal? GMO, är ni beredda att odla? Vilka insatsmedel? Frekvens, timing, kostnader? Vattentillgång / dränering? Vad kommer klimatförändringarna att kräva av odlingen? Maskinkapacitet/samverkan? Upptagningskostnad? X öre/kg. Kan vi samordna? Egen utsädesproduktion? 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

5 Diskussionsfrågor Vad kräver ägarna av SSF som industri? Om odlarna når upp till mål X & X, vad kan då industrin göra? Vilka biprodukter behövs/krävs? Att förädla hela potatisen och bli mer effektiva kommer att kräva en annan struktur än idag. Fler produkter kräver strukturrationalisering. 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

6 Östra: Förening /Andelar 1 Kraftigare strukturförändring, billigare. Marknaden fungerar alltid. Fördel om vi har en kanal, kunskap om utbud och efterfrågan, marknadsplatsen får inte vara prisdrivande. Hemsida (betodlarna har motsvarande). Extern= oberoende. Anonym med lösenord. 2 Överlåtelser: Lönsamhet, generation, genomsnittsskörd, jordars lämplighet. Öppen marknadsplats:extern dyr?, hemsida blocket LS personal 3 Andelar: Sämre ek= större omsättning. Ofrånkomlig förändring. Negativ med flytt västerut. Positiv till öppen marknadsplats HS 4 Andelar: Intern sida. Förflyttning: Teknik, nya jordar lönsamma. Arrendeförändringar: Större än ägarbyte mao inte bra bild. Andelar i flera fabriker? 5 Andelar: onödigt med marknadsplats: Hemsida! 6 Andelar: Lägre medelareal i östra. Sämre förutsättningar. Finansiering av andelar till låg ränta? Matpotatisodlare går över till stärkelse Minskad betodling flyttar till Öland. Behåll andelar, marginaljordar? 7 Andelshandel: Rykten, Maj/Gunnel fungerade bra, förenkla nu :hemsida. Mindre odlare i Östra, högre kostnad:flytt. Speglar inte värdet, olycklig flytt söderut 8 Andelar: + öppen marknadsplats internt! Rädd för flytt, och för ökade priser, dock attraktivare odling

7 Östra: Odling 1 Arealen spelar ingen roll, leveransen avgör. Börja med logistikoptimering Östras område. Dyr odling, skördeutv har gått för långsamt 5,5/8 har bevattning. 10 bekämpningar i år att jfr med 7. Stensträngläggning, utan personal, Upptagning Alla i gruppen odlar eget utsäde, bästa grödan! Odlingen kommer inte att minska totalt sett till östra, Ramdala, styv jord minskar. Priserna avgör, Prissignalen måste ske nu, som är aktuellt. Valutahandel kommer att avgöra mer. Bara spannmål är kortsiktigt. De som tröttnar : Styv jord som ger bra spannmålsskörd. Hur blir det med animalieproduktionen? Majs/vall kan konkurrera. Östra vill ha Seresta! 2 Skördenivå 20 ton stärkelse, rasar priset? 40 ton ggr 20 %= 8 ton. Areal: ha. GMO: ja vid rätt pris. Hänga med i utvecklingen. Insatsmedel: timing, prestige, ej snik Vatten: Lucker jord, vårplöjning, djupa diken. Maskinkapacitet, upptagningskostnad. Samordning 3 Odling GMO + Skördenivå: fokus på st halt, grupprådgivning. Vattentillgång, fokus på packning

8 Östra: Odling forts 4 Odling: 103 % = säker på att få lev 106%. Överlagringsmodell a la Danisco. Större osäkerhet i skörd i östra. Lägre kost viktigare än högre intäkter. Mer teknisk rådgivning= högre st halter 5 Odling: Ensam i byn,kritisk massa. Klimatförändring, dränering eftersatt. Högre avräkningspris kan motivera investering och positiv spiral. GMO, bra affär, kör på, Arla?, bladmögelresistens! Minimiareal, området avgör, inte gården. Plocka och leverera direkt. Skördenivå: Högre, insatser skall jämföras 6 Skördenivå: Stärkelsehalt viktigare. Minimiareal:? GMO: Positiv. Insatsvaror: Hellre GMO än bek. Klimat: Bevattning, dränering viktig. Maskinsamverkan: Kostnad modern teknik, fältförh? 7 Odling: Minimiareal/förutsättningar ej minimi, maskinsamverkan:dyrt i m-station. Sjukdomsspridning vid maskinsamverkan. GMO: Pos/neg ber på syfte,försiktig. Insatsmedel: LS rådgivning bra, LS strategi i klimatfrågan: försäkring? Sortprovning/klimat. Långsiktig lönsamhet för dålig, hög risk = hög betalning 8 Odling: Betor försvunnit, ny möjl för st pot. OK med GMO, viktigt med lägre instatser/högre. betalning skita ner gården. Bev. Teknik: Energi för dyr för konv bev. Sorter:Viktig, det har hänt för lite. Maskinkost stiger, mer kap behövs, ny areal

9 Östra: Industri 1 Fruktsaftindunstning. Öka kapacitet, rationalisera, 2 Industrin: Rationella flöden, produktutveckling, aktiv m-föring 3 Produktion: Biprodukter: Lönsamt= Ja. Pulpa: Marknad fungerar inte, prissättning 4 Industri: Högvärdiga biprod? Kan vi hitta nya marknader? Är LS effektiv, saknar konkurrens. Kassaflöde inte optimalt för odlaren, extrastämma! 5 Industrin: Protein: självklart fiskfoder. Andra krav på företaget: Generell rådgivning, marknadsstyrd. Pengar till potatis, del av värdestegring, kap.behov. Pulpa: Medlem= förtur, incitament. Tydligare med betalning 6 Industrin: FoU, förädling av biprod, Fördela råvara opt 7 Industri:Utveckling, Bra bemötande 8 Industri: Mer bet för pulpa, energi från FS, förädla FS mer gynnar långt trp avstånd,röta pulpa, torka pulpa? Odlar ett år till, nöjda med året, priset OK. Positivt med signal för 2008

10 Lister: Förening /Andelar 1 Del av fastighet, Struktur, Kräfta?, Aktiva? Intern M-plats, Bank, uthyrning mer än 3 år 2 Låg strukturhastighet,gen.skift 3 Utökad uthyrning! Kräfta? 4 Kontraktsuppfylln.premie= hög oms. Nu rätt, M-plats: Intern/extern, hur skall andelar flytta? 5 Liten fråga, OK med intern lista, hemsida. Struktur fast 6 Få överlåtelser- Långsiktigt/ symbios djur/pot. Finns säljare? Finns köpare? Hemsida OK! Aktiva odlare 7 God föruts= svag omsättn, Ser högt värde: Placering, broms struktur. Börs bra för omsättningen.pris redovisas 8 M-plats oviktig, Lönsam odling nr 1, Säkerhet/ buffert, prod varierar

11 Lister: Odling 1 Bra odl intresse, utsäde avgör, Maskinkedjan/samarbete avgör Kräfta? GMO OK? Timing/Betning. Topp bev/drän Alla har bev. Utsädesodling intressant! 2 45 ton 20% Areal? GMO = OK, industri 3 GMO OK, bladmögelres, tidigare premie OK, >40 ton, Maskinkedjan styr arealbehov Konkurrenskrafiga sorter! Allt på frilev! 4 Skörd /Kräfta? Nivå skall upp, areal/växtföljd/djur. GMO =OK sköter sig själv. Dräneringar gamla/svåra regler 5 45 ton 20%, Areal ej intressant, samarbete avgör, GMO = OK Dränering/bevattning viktig, Klimat kommer svänga, Utsäde svårt/ mkt arbete/svårt med kvalitet 6 40 runt bordet, vilka ligger på 30, hur? Maskinstruktur, vattendom, huvudavvattning avgörande, Maskinsamverkan/kräfta? Jordtrp från Bromölla? 7 Skörd/Pris/kostn. Areal?/ GMO=OK,Dränering: Reglerad!, h- avvattning! Vattendom? Maskinsamverkan nödvändig. Upptagningskost/föruts. Hög risk att odla eget utsäde 8 Priset viktigt, Mkt att välja mellan, Kräfta/Sorter=Marginal saknas?

12 Lister: Industri 1 Prod/sälj/FoU, Varför lim som belastar, Fiber av all pulpa! Proteinutvinning. Reducera 1 fabrik? Kvotökning? Areal för ökning finns inte. 2 Lönsamhet! Biprod opt/ lönsamhet, Kräfta:Spridning? 3 K i fruktsaft intressant, spridn regler svåra, energiprod/sälj= OK om lönsamt 4 Högt förtroende, Hög bet förmåga/lönsamhet FoU = Bet förmåga Gödselprodukter: ändliga resurser? Rådgivning OK 5 Färre fabriker 1!? Effektivisera mera, Priset avgör 6 Biprodukter viktiga, Fruktsaft: N-innehåll? Vid proteinutv. Ekonomi avgör. 7 FoU viktig fortsätt satsa, Lönsam fabriksstruktur= OK, fraktkostn 8 FoU viktig, tidigare kritik nu högt värderat

13 Kristianstad: Andelar/handel 1 Andelspris/lönsamhet: pot/andra grödor. Binder kapital, Tjäna/risker. Potatisodling viktig del i bygden. Andelar finns, priset styr. Vad är andelarna värda? Intern hemsida a la Danisco, gärna finansiering 2 Storleksrationalisering viktig här. Nödvändigt. Intern hemsida, säljes/uthyres, 3 Annan pot.odl minskat= hög omsättn. Koppl till annan strukturförändring. Hemsida med offentlig prisbild eller? 4 Tydl. Strukturförändring,Hemsida som Danisco,Specialisering viktig. 5 Hemsida kan bara bli bättre 6 Struktur/ålderstruktur!, Typ av ägande/3 års regel: Aktiva/ Lev M-plats 7 Extern lista/öppen hemsida 8 Marknad fungerar, dålig info om finans 9 Handelssida på hemsidan,för högt andelspris, hur förändra?/ 3 års regel.odla/äga?? 10Andelsoms/pris/ 3 års regel, OK med intern lista, förbättra hemsida, 11 Strukturrationalisering. Naturlig förändring. Marknad : Intern förmedling= bättre i Lyckebys regi.

14 Kristianstad: Odling ton stärkelse (god utv.): Prestige, Sorter, GMO= normal växtförädling (ej bekmedelsres) Konsumentkrav. Vatten skall användas! 2 St halt viktigare än skörd. 45/20? Areal saknar bet. GMO? Kundkrav. Vatten/dränering vikigt. Maskinkap. Samverkan. Industrirensning. 3 Sorter viktigt. Areal inte viktigt. GMO kommer, köparen avgör. Kostnader går upp. Bev. blir begränsad, hur? Stort drän. Behov. Maskinsamarbete/ växtsjukdomar? Utsäde /virus/ områdesberoende. 4 GMO= OK Bekämpning:analys/prognos viktigt. Klimat: Hot/möjl. Dikesföreningar: Gamla ej dimensionerade, ek har bromsat, Lagra stärkelse 5 Minst 40/20, areal ej viktig GMO=OK. Insatsmedel/ sortbehov/restriktioner.vattenbrist. 6 Föreningen kan styra rationalisering. Börja med transporter. GMO= OK över lag. Mervärde är ett måste. Hög risk måste ge goda möjl. 7 Högre skördar= Mer FoU från Lyckeby. Areal inte viktigt. GMO: Måste på sikt. 8 Dikningsföretag?! Maskinsamverkan på gårdsnivå, skall inte styras. Utsädesproduktion hos 2/3. 7/11 säger ja till GMO 9 Sorter: Det måste hända något. GMO= OK. Vid förtroende för ledn. Då kommer potatisen SEK/ha! Areal ointressant, Grupp på 100 ha?! GMO= mer tillgång än hot. Beslutsunderlag för bekämpning! Vatten/samhällets krav! 11 Skörd/kostn/Pris hänger samman. Minimiareal?: Maskinsamverkan GMO: OK oundvikligt

15 Kristianstad: Industri 1 Mjölka marknaden, FOU viktig, Inte i Kina om inte hög intjäning, förädla alla biprod. Resten till fält. Företagsekonomi avgör allt. 2 Betala för stärkelsehalt. Protein OK, Teknikutv viktig. Strukturrationalisera FOU 3 Hög bet. Förmåga. Kort kampanj. Utv fruktsaft. Biogas. 4 Soliditet/ leverar till ägare, hållbar utv på priset. Hälsa, gluten, viktigt. 5 Högt pris!/ positivt med premier. Fruktsaft: Ind. Allt till vårspr. Strukturrationalisering ett måste. 6 Fruktsaft/pulpa = biprod. Rationalisera om lönsamt. Osäkerhet/ snabba förändringarna. Odlare långt borta bör sluta 7 Utv viktigt. Effektivisera Biprod: Fruktsaft fiber och resten av pot. Kräver ny struktur. Färre fabriker 8 Strukturrationalisering OK men bättre mottagning. Kampanjlängd/ersättning 9 Strukturrationalisering : Det måste hända något, ta ut allt som är lönsamt ur biprod. Soliditeten kan sänkas. 10 Utv biprodukter. Riskgröda Pot måste betala bättre än spm. 11 Resultat skall ut till lev. Satsa på FoU, Satsa på 1 el 2 fabriker

16 Villand: Ägande/andelar 1 Aktiva andelar, Prisskillnad mellan områden? Danisco hemsida! 2 Marknadsplats 20% har handlat- Finansiering viktig Ägare tvekar att sälja Odling/totalt värde? Hemsida. Dela på andelar pga substansvärde. Culinar AB 3 Hög prisbild för nystart/ låg jfr. med substansvärde, fungerar marknaden Odl kommer till opt mark. Öppen börs 4 Lägre omsättning( mkt pot i området) Daniscomodell på hemsida. 5 Egen hemsida! Köp/säljpris? Odling/värde. Prisvariation? 1 år högt, Soliditet kan sänkas >30? Gamla vinster till dagens odling 6 Hög soliditet/lågt pris på andelar= låg omsättning. Vi behöver pengarna tidigare. 7 Marknaden fungerar Dyra andelar. 3 års regel begränsar 8 Långsammare strukturförändring, Mötesplats på hemsida! Vinstfördelning: Ränta/efterlikvid Viktigt hur pengar flyttas från Culinar till Odlare. 9 Generationsskifte/långsiktig odling= låg omsättn. Annons/lista/Kommunikation bättre! Bättre hemsida

17 Villand: Odling 1 Bladmögelres/ nya sorter, Normalt socialt liv! Bättre kem prep. GMO= Oundvikligt, GMO fri nisch för oss! 2 Areal ej viktig, Samverkan GMO=marknadsfråga, alla kunder avgör. Eget utsäde! 3 TB viktigare än skörd GMO (8/8) ej Roundup. Prestige, fruktsaftindunstning.avdunstningsmätn/klimatspjut. Slut på hetsbev. 4 Skördenivå 45, areal oviktig GMO=OK (Mjölk?) Bevattn/Drän! Samverkan pga höga mask.kostn. Egen uts.prod ton GMO kommer, bladmögelres. Viktig. Enklare att odla?, bev kapacitet finns/tillgång? Dränering? Samarbete!? Utsäde bättre än stärkelse! 6 Odl måste anpassas till lämplig areal. 7 Kräftan hinder för maskinsamverkan, växtföljd, maskinstatus GMO=OK Högre skördar högre pris pga hög risk 8 40/20 Omkostnader viktiga/alt grödor 9 Nya sorter, bättre teknik,gmo/ bladmögelres. Bättre betalt. Eget utsäde kan vara mkt bra. Dammar. Dränering

18 Villand: Industri 1 Industri hand i hand med odlare. Nya marknader, Om det är lönsamt för odlaren skall fabriksrationalisering fortsätta. Kampanjlängd/driftsekonomi? 2 Förädla mer, Fortsätt rationalisera antal fabriker 3 Utb >100% högre smutsavdrag mm. FoU, biprod: Fiber Biogas. Strukturförändring OK om vi tjänar pengar på det (Villand el Lister) 4 Struktur/ trp avstånd. Kampanjlängd, 5 Biproduktsförädling: Vårsprid fruktsaft! 6 Förädla hela pot vid lönsamhet. Höj internpris! 7 Villand skall vara kvar Fruktsaft Lister??, Proteinutvinning intressant 8 Industristruktur driver struktur på gårdsnivå. Indunsta fruktsaft, lägre trp. Lägga ner fabrik: Går miste om trpersättning. Biogas av fruktsaft? Energiutvinning, Behåll förädling hela vägen. 9 Lönsam Biproduktutveckling viktig. Fabriksstruktur: Lönsamhet avgör, känslor får inte avgöra

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning

Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning Enligt intervjusvaren har konkurrensen på den svenska köttmarknaden skärpts i hela livsmedelskedjan de senaste åren. har dålig lönsamhet lett till en ohållbar

Läs mer

Konkurrensen på fodermarknaden

Konkurrensen på fodermarknaden Konkurrensen på fodermarknaden Fodermarknaden är starkt koncentrerad, i synnerhet på lokal nivå där det ofta bara marknadsförs foder från två eller tre tillverkare. Under perioden 2006 till 2010 ökade

Läs mer

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5 Ett magasin för svensk lantbruksnäring nr 2 2008 Invigning Trollenäs sid 18 Störst, bäst och vackrast... sid 6 Bengts Hästsport i nya lokaler sid 12 Länsförsäkringar ger sig in i matchen sid 10 Svenska

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Konsumenten. är dagens logistikchef. E-handeln är en bekvämlighetsbransch, menar. E-handel

Konsumenten. är dagens logistikchef. E-handeln är en bekvämlighetsbransch, menar. E-handel Sveriges e-handel är på tillväxt. Nya e-butiker dyker upp och för etablerade butikskedjor ses egna webbshoppar som näst intill nödvändigt. Samtidigt blir konsumenterna vana vid gratis frakt och fria returer,

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING Framtidens IT-jobb Kista, Budapest, Bangalore, Peking? Post 105 32 Stockholm E-post postmottagaresu@sif.se Telefon 08-508 970 00 Fax 08-508 970 01 Besök Olof Palmes

Läs mer

Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år

Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år Efter en valhänt inledning har nu allt fler företag på allvar börjat arbeta med sitt ekologiska sortiment. Framför

Läs mer

Innehåll. ordinarie föreningsstämma hålls på svenskt näringsliv, storgatan 19, i stockholm tisdagen den 18 maj 2004, kl. 10.00

Innehåll. ordinarie föreningsstämma hålls på svenskt näringsliv, storgatan 19, i stockholm tisdagen den 18 maj 2004, kl. 10.00 Innehåll Ordföranden har ordet 2 VD har ordet 5 Styrelse och revisorer 10 Inflytande och delaktighet 12 Helheten ger mervärde 14 Organisationen 15 Gemensamma funktioner 16 Att äga Lantmännen 17 Tre år

Läs mer

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer.

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Glasscompagniet hör till den grupp av företag som börjat utmana marknadsledaren på allvar. Dessa företag har alla mellan 5 och 10% marknadsandel.

Läs mer

Motion. VD bör vara en grupp på 3 personer, samt personer i styrelsen som inte retar upp bönderna, ex beslutet att stänga av BM Agri AB.

Motion. VD bör vara en grupp på 3 personer, samt personer i styrelsen som inte retar upp bönderna, ex beslutet att stänga av BM Agri AB. Motion. VD bör vara en grupp på 3 personer, samt personer i styrelsen som inte retar upp bönderna, ex beslutet att stänga av BM Agri AB. Till Föreningsstämma 2012 på Clarion Hotell i Stockholm den 2 maj.

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Medeltalet anställda 28 25 25 30 32 Omsättning per anställd (Mkr) 16,7 18,7 15,1 8,5 7,4 Antal medlemmar 576 634 711 718 725

Medeltalet anställda 28 25 25 30 32 Omsättning per anställd (Mkr) 16,7 18,7 15,1 8,5 7,4 Antal medlemmar 576 634 711 718 725 å r s r e d o v i s n i n g 2009 K a l l e l s e Medlemmarna i Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för. hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma med efterföljande middag (OBS! Anmälan), som

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer