Diskussionsfrågor - Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diskussionsfrågor - Sammanfattning"

Transkript

1 Diskussionsfrågor - Sammanfattning Under fyra kvällar diskuterades många frågor på årets höstmöten. Här kommer som utlovat en presentation av hur diskussionerna gick på respektive höstmöte. Utifrån det som framfördes har vi också sammanfattat vad som ligger framför oss inom några områden. Vår plan presenteras på kommande sida Sven 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

2 Vår plan efter diskussionerna vid höstmötena så här tänker vi om framtiden Nu satsar vi för framtiden, Vi skall ha bästa teknik från potatisintag och fram till kund. Vi skall optimera allt från rådgivning till utsädesfrågor. Vi är övertygade om att odlingen i området är och kommer att vara bäst i Europa. Så här tänker vi när det gäller vår hemsida Hemsidan har en klar förbättringspotential. Vår ambition är att göra det lättare att hämta och lämna information och satsningar kommer att göras för att förbättra detta. Vi avser att ordna en enkel handelsplats för andelar på hemsidan. Så här ser vi på arrende av andelar En bättre uppföljning av utarrenderade andelar är nödvändig för att följa strukturrationaliseringen, vi kommer att ta fram verktyg för detta. Vi måste också underlätta för nya odlare att odla och äga. Så här arbetar vi med kräfta Problematiken kring kräfta är allvarlig. Vi lägger nu stort fokus och resurser på att lösa situationen och de orosmoln som finns. Många svar saknas ännu i frågan men vi ser ändå att vi genom teknik och förädling kommer att kunna hantera situationen framöver för en fortsatt långsiktig odling i området. Så här tänker vi när det gäller förädling av hela potatisen Vid lönsamhet ska hela potatisen förädlas i form av protein, biogas och råvara till foderindustrin. Vi har nu de första investeringsförslagen framme för ytterligare förädling av biprodukterna. Så här tänker vi när det gäller fabriksstruktur Lönsamhet kommer att styra fabriksstrukturen. För att kunna förädla hela potatisen kommer en annan fabriksstruktur att krävas och vi är nu nära ett beslut om den framtida strukturen. God Jul och Gott Nytt År, Lycka till med nästa års odling

3 Diskussionsfrågor - Medlemsöverlåtelser Varför ser antalet överlåtelse av andelar ut som det gör i din krets? Förklaring till aktuell trend? Är nuvarande förändringstakt bra/dålig? Fungerar marknaden för överlåtelse av andelar? Ska vi skapa en öppen marknadsplats hos en extern part? Ska vi underlätta handel och informera internt (hemsidan)? 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

4 Diskussionsfrågor Vad krävs av framtidens stärkelseodlare? Skördenivå? Minimiareal? GMO, är ni beredda att odla? Vilka insatsmedel? Frekvens, timing, kostnader? Vattentillgång / dränering? Vad kommer klimatförändringarna att kräva av odlingen? Maskinkapacitet/samverkan? Upptagningskostnad? X öre/kg. Kan vi samordna? Egen utsädesproduktion? 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

5 Diskussionsfrågor Vad kräver ägarna av SSF som industri? Om odlarna når upp till mål X & X, vad kan då industrin göra? Vilka biprodukter behövs/krävs? Att förädla hela potatisen och bli mer effektiva kommer att kräva en annan struktur än idag. Fler produkter kräver strukturrationalisering. 3 Lyckeby/Höstmöte 2007

6 Östra: Förening /Andelar 1 Kraftigare strukturförändring, billigare. Marknaden fungerar alltid. Fördel om vi har en kanal, kunskap om utbud och efterfrågan, marknadsplatsen får inte vara prisdrivande. Hemsida (betodlarna har motsvarande). Extern= oberoende. Anonym med lösenord. 2 Överlåtelser: Lönsamhet, generation, genomsnittsskörd, jordars lämplighet. Öppen marknadsplats:extern dyr?, hemsida blocket LS personal 3 Andelar: Sämre ek= större omsättning. Ofrånkomlig förändring. Negativ med flytt västerut. Positiv till öppen marknadsplats HS 4 Andelar: Intern sida. Förflyttning: Teknik, nya jordar lönsamma. Arrendeförändringar: Större än ägarbyte mao inte bra bild. Andelar i flera fabriker? 5 Andelar: onödigt med marknadsplats: Hemsida! 6 Andelar: Lägre medelareal i östra. Sämre förutsättningar. Finansiering av andelar till låg ränta? Matpotatisodlare går över till stärkelse Minskad betodling flyttar till Öland. Behåll andelar, marginaljordar? 7 Andelshandel: Rykten, Maj/Gunnel fungerade bra, förenkla nu :hemsida. Mindre odlare i Östra, högre kostnad:flytt. Speglar inte värdet, olycklig flytt söderut 8 Andelar: + öppen marknadsplats internt! Rädd för flytt, och för ökade priser, dock attraktivare odling

7 Östra: Odling 1 Arealen spelar ingen roll, leveransen avgör. Börja med logistikoptimering Östras område. Dyr odling, skördeutv har gått för långsamt 5,5/8 har bevattning. 10 bekämpningar i år att jfr med 7. Stensträngläggning, utan personal, Upptagning Alla i gruppen odlar eget utsäde, bästa grödan! Odlingen kommer inte att minska totalt sett till östra, Ramdala, styv jord minskar. Priserna avgör, Prissignalen måste ske nu, som är aktuellt. Valutahandel kommer att avgöra mer. Bara spannmål är kortsiktigt. De som tröttnar : Styv jord som ger bra spannmålsskörd. Hur blir det med animalieproduktionen? Majs/vall kan konkurrera. Östra vill ha Seresta! 2 Skördenivå 20 ton stärkelse, rasar priset? 40 ton ggr 20 %= 8 ton. Areal: ha. GMO: ja vid rätt pris. Hänga med i utvecklingen. Insatsmedel: timing, prestige, ej snik Vatten: Lucker jord, vårplöjning, djupa diken. Maskinkapacitet, upptagningskostnad. Samordning 3 Odling GMO + Skördenivå: fokus på st halt, grupprådgivning. Vattentillgång, fokus på packning

8 Östra: Odling forts 4 Odling: 103 % = säker på att få lev 106%. Överlagringsmodell a la Danisco. Större osäkerhet i skörd i östra. Lägre kost viktigare än högre intäkter. Mer teknisk rådgivning= högre st halter 5 Odling: Ensam i byn,kritisk massa. Klimatförändring, dränering eftersatt. Högre avräkningspris kan motivera investering och positiv spiral. GMO, bra affär, kör på, Arla?, bladmögelresistens! Minimiareal, området avgör, inte gården. Plocka och leverera direkt. Skördenivå: Högre, insatser skall jämföras 6 Skördenivå: Stärkelsehalt viktigare. Minimiareal:? GMO: Positiv. Insatsvaror: Hellre GMO än bek. Klimat: Bevattning, dränering viktig. Maskinsamverkan: Kostnad modern teknik, fältförh? 7 Odling: Minimiareal/förutsättningar ej minimi, maskinsamverkan:dyrt i m-station. Sjukdomsspridning vid maskinsamverkan. GMO: Pos/neg ber på syfte,försiktig. Insatsmedel: LS rådgivning bra, LS strategi i klimatfrågan: försäkring? Sortprovning/klimat. Långsiktig lönsamhet för dålig, hög risk = hög betalning 8 Odling: Betor försvunnit, ny möjl för st pot. OK med GMO, viktigt med lägre instatser/högre. betalning skita ner gården. Bev. Teknik: Energi för dyr för konv bev. Sorter:Viktig, det har hänt för lite. Maskinkost stiger, mer kap behövs, ny areal

9 Östra: Industri 1 Fruktsaftindunstning. Öka kapacitet, rationalisera, 2 Industrin: Rationella flöden, produktutveckling, aktiv m-föring 3 Produktion: Biprodukter: Lönsamt= Ja. Pulpa: Marknad fungerar inte, prissättning 4 Industri: Högvärdiga biprod? Kan vi hitta nya marknader? Är LS effektiv, saknar konkurrens. Kassaflöde inte optimalt för odlaren, extrastämma! 5 Industrin: Protein: självklart fiskfoder. Andra krav på företaget: Generell rådgivning, marknadsstyrd. Pengar till potatis, del av värdestegring, kap.behov. Pulpa: Medlem= förtur, incitament. Tydligare med betalning 6 Industrin: FoU, förädling av biprod, Fördela råvara opt 7 Industri:Utveckling, Bra bemötande 8 Industri: Mer bet för pulpa, energi från FS, förädla FS mer gynnar långt trp avstånd,röta pulpa, torka pulpa? Odlar ett år till, nöjda med året, priset OK. Positivt med signal för 2008

10 Lister: Förening /Andelar 1 Del av fastighet, Struktur, Kräfta?, Aktiva? Intern M-plats, Bank, uthyrning mer än 3 år 2 Låg strukturhastighet,gen.skift 3 Utökad uthyrning! Kräfta? 4 Kontraktsuppfylln.premie= hög oms. Nu rätt, M-plats: Intern/extern, hur skall andelar flytta? 5 Liten fråga, OK med intern lista, hemsida. Struktur fast 6 Få överlåtelser- Långsiktigt/ symbios djur/pot. Finns säljare? Finns köpare? Hemsida OK! Aktiva odlare 7 God föruts= svag omsättn, Ser högt värde: Placering, broms struktur. Börs bra för omsättningen.pris redovisas 8 M-plats oviktig, Lönsam odling nr 1, Säkerhet/ buffert, prod varierar

11 Lister: Odling 1 Bra odl intresse, utsäde avgör, Maskinkedjan/samarbete avgör Kräfta? GMO OK? Timing/Betning. Topp bev/drän Alla har bev. Utsädesodling intressant! 2 45 ton 20% Areal? GMO = OK, industri 3 GMO OK, bladmögelres, tidigare premie OK, >40 ton, Maskinkedjan styr arealbehov Konkurrenskrafiga sorter! Allt på frilev! 4 Skörd /Kräfta? Nivå skall upp, areal/växtföljd/djur. GMO =OK sköter sig själv. Dräneringar gamla/svåra regler 5 45 ton 20%, Areal ej intressant, samarbete avgör, GMO = OK Dränering/bevattning viktig, Klimat kommer svänga, Utsäde svårt/ mkt arbete/svårt med kvalitet 6 40 runt bordet, vilka ligger på 30, hur? Maskinstruktur, vattendom, huvudavvattning avgörande, Maskinsamverkan/kräfta? Jordtrp från Bromölla? 7 Skörd/Pris/kostn. Areal?/ GMO=OK,Dränering: Reglerad!, h- avvattning! Vattendom? Maskinsamverkan nödvändig. Upptagningskost/föruts. Hög risk att odla eget utsäde 8 Priset viktigt, Mkt att välja mellan, Kräfta/Sorter=Marginal saknas?

12 Lister: Industri 1 Prod/sälj/FoU, Varför lim som belastar, Fiber av all pulpa! Proteinutvinning. Reducera 1 fabrik? Kvotökning? Areal för ökning finns inte. 2 Lönsamhet! Biprod opt/ lönsamhet, Kräfta:Spridning? 3 K i fruktsaft intressant, spridn regler svåra, energiprod/sälj= OK om lönsamt 4 Högt förtroende, Hög bet förmåga/lönsamhet FoU = Bet förmåga Gödselprodukter: ändliga resurser? Rådgivning OK 5 Färre fabriker 1!? Effektivisera mera, Priset avgör 6 Biprodukter viktiga, Fruktsaft: N-innehåll? Vid proteinutv. Ekonomi avgör. 7 FoU viktig fortsätt satsa, Lönsam fabriksstruktur= OK, fraktkostn 8 FoU viktig, tidigare kritik nu högt värderat

13 Kristianstad: Andelar/handel 1 Andelspris/lönsamhet: pot/andra grödor. Binder kapital, Tjäna/risker. Potatisodling viktig del i bygden. Andelar finns, priset styr. Vad är andelarna värda? Intern hemsida a la Danisco, gärna finansiering 2 Storleksrationalisering viktig här. Nödvändigt. Intern hemsida, säljes/uthyres, 3 Annan pot.odl minskat= hög omsättn. Koppl till annan strukturförändring. Hemsida med offentlig prisbild eller? 4 Tydl. Strukturförändring,Hemsida som Danisco,Specialisering viktig. 5 Hemsida kan bara bli bättre 6 Struktur/ålderstruktur!, Typ av ägande/3 års regel: Aktiva/ Lev M-plats 7 Extern lista/öppen hemsida 8 Marknad fungerar, dålig info om finans 9 Handelssida på hemsidan,för högt andelspris, hur förändra?/ 3 års regel.odla/äga?? 10Andelsoms/pris/ 3 års regel, OK med intern lista, förbättra hemsida, 11 Strukturrationalisering. Naturlig förändring. Marknad : Intern förmedling= bättre i Lyckebys regi.

14 Kristianstad: Odling ton stärkelse (god utv.): Prestige, Sorter, GMO= normal växtförädling (ej bekmedelsres) Konsumentkrav. Vatten skall användas! 2 St halt viktigare än skörd. 45/20? Areal saknar bet. GMO? Kundkrav. Vatten/dränering vikigt. Maskinkap. Samverkan. Industrirensning. 3 Sorter viktigt. Areal inte viktigt. GMO kommer, köparen avgör. Kostnader går upp. Bev. blir begränsad, hur? Stort drän. Behov. Maskinsamarbete/ växtsjukdomar? Utsäde /virus/ områdesberoende. 4 GMO= OK Bekämpning:analys/prognos viktigt. Klimat: Hot/möjl. Dikesföreningar: Gamla ej dimensionerade, ek har bromsat, Lagra stärkelse 5 Minst 40/20, areal ej viktig GMO=OK. Insatsmedel/ sortbehov/restriktioner.vattenbrist. 6 Föreningen kan styra rationalisering. Börja med transporter. GMO= OK över lag. Mervärde är ett måste. Hög risk måste ge goda möjl. 7 Högre skördar= Mer FoU från Lyckeby. Areal inte viktigt. GMO: Måste på sikt. 8 Dikningsföretag?! Maskinsamverkan på gårdsnivå, skall inte styras. Utsädesproduktion hos 2/3. 7/11 säger ja till GMO 9 Sorter: Det måste hända något. GMO= OK. Vid förtroende för ledn. Då kommer potatisen SEK/ha! Areal ointressant, Grupp på 100 ha?! GMO= mer tillgång än hot. Beslutsunderlag för bekämpning! Vatten/samhällets krav! 11 Skörd/kostn/Pris hänger samman. Minimiareal?: Maskinsamverkan GMO: OK oundvikligt

15 Kristianstad: Industri 1 Mjölka marknaden, FOU viktig, Inte i Kina om inte hög intjäning, förädla alla biprod. Resten till fält. Företagsekonomi avgör allt. 2 Betala för stärkelsehalt. Protein OK, Teknikutv viktig. Strukturrationalisera FOU 3 Hög bet. Förmåga. Kort kampanj. Utv fruktsaft. Biogas. 4 Soliditet/ leverar till ägare, hållbar utv på priset. Hälsa, gluten, viktigt. 5 Högt pris!/ positivt med premier. Fruktsaft: Ind. Allt till vårspr. Strukturrationalisering ett måste. 6 Fruktsaft/pulpa = biprod. Rationalisera om lönsamt. Osäkerhet/ snabba förändringarna. Odlare långt borta bör sluta 7 Utv viktigt. Effektivisera Biprod: Fruktsaft fiber och resten av pot. Kräver ny struktur. Färre fabriker 8 Strukturrationalisering OK men bättre mottagning. Kampanjlängd/ersättning 9 Strukturrationalisering : Det måste hända något, ta ut allt som är lönsamt ur biprod. Soliditeten kan sänkas. 10 Utv biprodukter. Riskgröda Pot måste betala bättre än spm. 11 Resultat skall ut till lev. Satsa på FoU, Satsa på 1 el 2 fabriker

16 Villand: Ägande/andelar 1 Aktiva andelar, Prisskillnad mellan områden? Danisco hemsida! 2 Marknadsplats 20% har handlat- Finansiering viktig Ägare tvekar att sälja Odling/totalt värde? Hemsida. Dela på andelar pga substansvärde. Culinar AB 3 Hög prisbild för nystart/ låg jfr. med substansvärde, fungerar marknaden Odl kommer till opt mark. Öppen börs 4 Lägre omsättning( mkt pot i området) Daniscomodell på hemsida. 5 Egen hemsida! Köp/säljpris? Odling/värde. Prisvariation? 1 år högt, Soliditet kan sänkas >30? Gamla vinster till dagens odling 6 Hög soliditet/lågt pris på andelar= låg omsättning. Vi behöver pengarna tidigare. 7 Marknaden fungerar Dyra andelar. 3 års regel begränsar 8 Långsammare strukturförändring, Mötesplats på hemsida! Vinstfördelning: Ränta/efterlikvid Viktigt hur pengar flyttas från Culinar till Odlare. 9 Generationsskifte/långsiktig odling= låg omsättn. Annons/lista/Kommunikation bättre! Bättre hemsida

17 Villand: Odling 1 Bladmögelres/ nya sorter, Normalt socialt liv! Bättre kem prep. GMO= Oundvikligt, GMO fri nisch för oss! 2 Areal ej viktig, Samverkan GMO=marknadsfråga, alla kunder avgör. Eget utsäde! 3 TB viktigare än skörd GMO (8/8) ej Roundup. Prestige, fruktsaftindunstning.avdunstningsmätn/klimatspjut. Slut på hetsbev. 4 Skördenivå 45, areal oviktig GMO=OK (Mjölk?) Bevattn/Drän! Samverkan pga höga mask.kostn. Egen uts.prod ton GMO kommer, bladmögelres. Viktig. Enklare att odla?, bev kapacitet finns/tillgång? Dränering? Samarbete!? Utsäde bättre än stärkelse! 6 Odl måste anpassas till lämplig areal. 7 Kräftan hinder för maskinsamverkan, växtföljd, maskinstatus GMO=OK Högre skördar högre pris pga hög risk 8 40/20 Omkostnader viktiga/alt grödor 9 Nya sorter, bättre teknik,gmo/ bladmögelres. Bättre betalt. Eget utsäde kan vara mkt bra. Dammar. Dränering

18 Villand: Industri 1 Industri hand i hand med odlare. Nya marknader, Om det är lönsamt för odlaren skall fabriksrationalisering fortsätta. Kampanjlängd/driftsekonomi? 2 Förädla mer, Fortsätt rationalisera antal fabriker 3 Utb >100% högre smutsavdrag mm. FoU, biprod: Fiber Biogas. Strukturförändring OK om vi tjänar pengar på det (Villand el Lister) 4 Struktur/ trp avstånd. Kampanjlängd, 5 Biproduktsförädling: Vårsprid fruktsaft! 6 Förädla hela pot vid lönsamhet. Höj internpris! 7 Villand skall vara kvar Fruktsaft Lister??, Proteinutvinning intressant 8 Industristruktur driver struktur på gårdsnivå. Indunsta fruktsaft, lägre trp. Lägga ner fabrik: Går miste om trpersättning. Biogas av fruktsaft? Energiutvinning, Behåll förädling hela vägen. 9 Lönsam Biproduktutveckling viktig. Fabriksstruktur: Lönsamhet avgör, känslor får inte avgöra

Är Sverige konkurrenskraftigt inom eko? -helikopterperspektivet. Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult

Är Sverige konkurrenskraftigt inom eko? -helikopterperspektivet. Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult Är Sverige konkurrenskraftigt inom eko? -helikopterperspektivet Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult www.lovanggruppen.se Lovanggruppen Lovang Lantbrukskonsult AB Startades 1981 av Torbjörn Lovang Ulrik

Läs mer

Patrick Petersson Stefan Gustavsson

Patrick Petersson Stefan Gustavsson Ekonomi och konkurrenskraft för växtodling (Skånsk) Patrick Petersson Stefan Gustavsson KONKURRENSKRAFT Summan av nations A:s alla enheters förmåga att generera nyttigheter (inkomster) på en marknad i

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Tillväxthinder och lösningar

Tillväxthinder och lösningar Tillväxthinder och lösningar Anders Krafft VäxtRåd VäxtRåd Tillhör Lantmännen Lantbruk Bedriver oberoende rådgivning i östra Mellansverige sedan början av 8-talet Idag 6 rådgivare med kontor i Uppsala

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Bra management lyfter skördarna och lönsamheten. Anders Krafft VäxtRåd

Bra management lyfter skördarna och lönsamheten. Anders Krafft VäxtRåd Bra management lyfter skördarna och lönsamheten Anders Krafft VäxtRåd VäxtRåd Tillhör Lantmännen Lantbruk Bedriver oberoende rådgivning i östra Mellansverige sedan början av 80-talet Idag 6 rådgivare med

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Alnarp 2014-11-19 1 Finansiär Vilka vi är som genomfört projektet Carl Johan Nilsson, HIR Malmöhus Patrick Petersson, HIR Malmöhus Håkan Rosenqvist 2 Varför

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, bröd & spannmål KF granskar: Den svenska marknaden för bröd och spannmål En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten

Läs mer

Underlag till modul 12 B Bördighet och växtföljd. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Underlag till modul 12 B Bördighet och växtföljd. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Underlag till modul 12 B Bördighet och växtföljd Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne 1. Skapa bra dränering 2. Använd bra växtföljd Struktureffekter Växtskyddsproblem Sex viktiga åtgärder för hög skörd och

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Team 20/20: Beräkning av produktionskostnaderna för socker åren med 2009 års betpris på Team 20/20-gårdarna alla kostnader rörliga

Team 20/20: Beräkning av produktionskostnaderna för socker åren med 2009 års betpris på Team 20/20-gårdarna alla kostnader rörliga Finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och SBU Projektnr 3444 Team 2/2: Beräkning av produktionskostnaderna för socker åren 22 26 med 29 års betpris på Team 2/2-gårdarna alla kostnader rörliga

Läs mer

Lantmännens strategier för proteinförsörjningen

Lantmännens strategier för proteinförsörjningen Lantmännens strategier för proteinförsörjningen Claes Johansson Chef Hållbar Utveckling Lantmännens strategier för hållbar proteinförsörjning Utgångsläge Alternativen på hemmaplan Ansvarstagande för sojaproduktion

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång.

Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång. Så ökar du din förtjänst i matpotatisen! Prova den nya generationens betningsmedel, den ger dina potatisar ett tydligt försprång. Lägg grunden för en bättre avräkning redan i år Bättre etablering, bättre

Läs mer

Trädgårdsgrödor som affärsmöjlighet - arbetsbok

Trädgårdsgrödor som affärsmöjlighet - arbetsbok Trädgårdsgrödor som affärsmöjlighet - arbetsbok Checklista för lantbruksföretag som planerar för grönsaks-/bärodling Se checklistan som ett stöd i processen att komma igång med grönsaks- och bärodling.

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Forskning, innovationer och nya affärer

Forskning, innovationer och nya affärer Forskning, innovationer och nya affärer Pär-Johan Lööf, Lantmännen R&D Innehåll Lantmännen Förväntningar på en svensk livsmedelsstrategi Lantmännens R&D-verksamhet Intressen FoodNexus (KIC) Från idé till

Läs mer

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare.

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare. Marknadsbrev nr 8 MARKNADSÖVERSIKT Efterfrågan håller i sig och uppgången har varit stabil sedan förra marknadsbrevet kom ut våren 1998. Under 1998 förmedlade Skånegårdar fastigheter för ett sammanlagt

Läs mer

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014)

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014) Jämförelse (oktober 2014) Uppgifterna nedan finns på respektive företags hemsida eller kommer från skriftliga eller muntliga svar direkt från factoringonlinemäklarna. OBS: Fintura har enbart sammanställt

Läs mer

Mat till miljarder. - därför kan du vara stolt över att vara lantbrukare i Sverige

Mat till miljarder. - därför kan du vara stolt över att vara lantbrukare i Sverige Mat till miljarder - därför kan du vara stolt över att vara lantbrukare i Sverige VÄXANDE BEFOLKNING 7,3 miljarder människor ÄNDRADE KONSUMTIONSMÖNSTER 9.6 miljarder 2050 KLIMATFÖRÄNDRINGAR Ökad efterfrågan

Läs mer

FAKTABLAD. Så här får vi maten att räcka till alla!

FAKTABLAD. Så här får vi maten att räcka till alla! FAKTABLAD Så här får vi maten att räcka till alla! Så här får vi maten att räcka till alla! sida 2 Så här får vi maten att räcka till alla! Jorden är en blå planet. Endast en knapp tredjedel av jordens

Läs mer

Täckdikning en viktig och lönsam investering

Täckdikning en viktig och lönsam investering Täckdikning en viktig och lönsam investering Jordbrukaredag 2013 Zivko Rasic Simon Månsson Varför dränera åkrarna? Dåliga brukningsförhållanden TID Ojämn upptorkning, surhålorna torkas upp senare Sämre

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Markavvattning och bevattningsbehov i landskapet vid förändrat klimat. Harry Linnér Mark och miljö Sveriges Lantbruksuniversitet

Markavvattning och bevattningsbehov i landskapet vid förändrat klimat. Harry Linnér Mark och miljö Sveriges Lantbruksuniversitet Markavvattning och bevattningsbehov i landskapet vid förändrat klimat Harry Linnér Mark och miljö Sveriges Lantbruksuniversitet Nederbörd Avdunstning = Avrinning 4-500 mm 2-400 mm 6-800 mm = 2-4000 m 3

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster?

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster? 2010-11-23 Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster? Lärdomar från det deltagardrivna forskningsprojektet Klimatsmart Lantbruk Johanna Björklund, CUL, SLU

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89: Jo229 av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket

Motion till riksdagen. 1988/89: Jo229 av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket Motion till riksdagen 1988/89: av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket Lantbruket har en stor betydelse för sysselsättningen i landet såväl direkt i producentledet

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Täckningsbidragkalkyler -begrepp och modeller Krister Hildén, NSL TÄCKNINGSBIDRAGSKALKYLENS UPPBYGGNAD INTÄKTER - RÖRLIGA KOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG A - ARBETSKOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG B - MASKINKOSTNADER

Läs mer

Framgångsfaktorer i stärkelseodlingen. Gårdsreportaget:

Framgångsfaktorer i stärkelseodlingen. Gårdsreportaget: Lyckeby Concept en del i projektet 101215 #2 Gårdsreportaget: Framgångsfaktorer i stärkelseodlingen Spännande kampanj med nya förutsättningar s. 3 Odlingen påverkas av politiska beslut s. 4 Lyckeby satsar

Läs mer

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Annelie Moldin, Lantmännen R&D 2017-05-19 Lantmännen agerar på en global marknad, med basen i norra Europa Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

Anette Skoog 2009 08 26

Anette Skoog 2009 08 26 Anette Skoog 2009 08 26 Nyföretagare i lantbruket KRAVgodkänd ekologisk uppfödning av nöt och lamm Från 250 till 500 tackor på 2 år Från 50 till 80 dikor på 3 år Växtodling Skötsel av betesmarker Skogsbruk

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling

Bibliografiska uppgifter för Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling Bibliografiska uppgifter för Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2007 Författare Ståhl P. Adress Hushållningssällskapens multimedia Hushållningssällskapet

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Ekonomi biogas. Håkan Rosenqvist 2014-06-03

Ekonomi biogas. Håkan Rosenqvist 2014-06-03 Ekonomi biogas Håkan Rosenqvist 2014-06-03 Vem är jag och vem finansierar min presentation Håkan Rosenqvist Arbetar huvudsakligen med forskning, utredning och undervisning som egenföretagare Huvudområden

Läs mer

Utvärdering av de olika odlingssystemens ekonomi

Utvärdering av de olika odlingssystemens ekonomi Utvärdering av de olika odlingssystemens ekonomi Sara Löfvendahl Hushållningssällskapet Kristianstad Seminarium på Kungl Skogs- och Lantbruksakademien 22 april 2008 Rapporten: Bakgrund Ekonomisk utvärdering

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Prissättning och premiering av råvara i Södra

Prissättning och premiering av råvara i Södra Prissättning och premiering av råvara i Södra 2 SÖDRAS PRISSÄTTNINGSMODELL Södra strävar efter att hålla ett pris i prislistorna som speglar efterfrågan och marknaden. Ovanpå prislistan kan man erhålla

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Omläggning till ekologisk svinproduktion

Omläggning till ekologisk svinproduktion Omläggning till ekologisk svinproduktion Ingela Löfquist HS Kristianstad Tel 0708-945351 www.hush.se/l Vilka mål finns inom ekologisk svinproduktion *Växtodling och djurhållning i harmoni, integrerad produktion.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Dagens anförande Lantmännen en jättekoncern och störst på bioenergi

Läs mer

Nötkreatur och grisar, hur många och varför

Nötkreatur och grisar, hur många och varför Miljontal På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10- 24 Nötkreatur och grisar, hur många och varför Svenskt jordbruk blir allt extensivare. Mjölkkrisen har lett till att antalet

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

F7 Faktormarknader Faktormarknader Arbetskraft. Kapital. Utbud av arbetskraft. Efterfrågan på arbetskraft

F7 Faktormarknader Faktormarknader Arbetskraft. Kapital. Utbud av arbetskraft. Efterfrågan på arbetskraft F7 Faktormarknader 2011-11-21 Faktormarknader Arbetskraft Utbud av arbetskraft Individen Samhället Efterfrågan på arbetskraft Kapital Efterfrågan på kapital Investeringsbeslut 2 1 Antaganden Rationalitetsantagandet

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Hur bör odlingslandskapets vattensystem klimatanpassas- nya dimensioneringskriterier för markavvattning och bevattning

Hur bör odlingslandskapets vattensystem klimatanpassas- nya dimensioneringskriterier för markavvattning och bevattning Hur bör odlingslandskapets vattensystem klimatanpassas- nya dimensioneringskriterier för markavvattning och bevattning Moment i dagens föredrag Orientering Klimatinformationsprojektet, en kort återblick

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet Kan elmarknaden hantera den? Efterfrågeflexibilitet i industrin

Efterfrågeflexibilitet Kan elmarknaden hantera den? Efterfrågeflexibilitet i industrin Efterfrågeflexibilitet Kan elmarknaden hantera den? Efterfrågeflexibilitet i industrin SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter Nettoomsättningen 2012 uppgick till

Läs mer

Ekonomi i ekologisk växtodling & mjölkproduktion

Ekonomi i ekologisk växtodling & mjölkproduktion Ekonomi i ekologisk växtodling & mjölkproduktion Omläggningsdag Skövde den 27 jan 2011 Eric Hallqvist, Hushållningssällskapet Skaraborg Växtodling jämförelse av täckningsbidrag mellan konventionell och

Läs mer

VÄXTODLING. Ämnets syfte

VÄXTODLING. Ämnets syfte VÄXTODLING Odling av växter har stor betydelse för produktion av livsmedel, växtmaterial och råvaror av olika slag. Biologiskt kunnande i kombination med användning av modern teknik bidrar till en hög

Läs mer

Hur mycket vatten behöver vi till växtodling?

Hur mycket vatten behöver vi till växtodling? Bevattning i världen Bevattning i Sverige Hur mycket vatten behöver vi till växtodling? Abraham Joel SLU, Institution för mark och miljö Abraham.Joel@slu.se SLU Global Temaledare för klimatanpassning och

Läs mer

SLC strategi

SLC strategi SLC strategi 1 VÅR VISION OCH STRATEGIN VI NÅR DEN MED Genom att studera globala och lokala trender - som vi upplever att påverkar våra jord- och skogsbruk och andra landsbygdsföretag framöver - har vi

Läs mer

Vad är en investering?

Vad är en investering? TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 6 Investeringskalkylering Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi Investeringskalkylering Vad är en

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

Fem odlingssystem i höstvete, LS HIR-rådgivare Nils Yngveson, HIR Malmöhus E-post:

Fem odlingssystem i höstvete, LS HIR-rådgivare Nils Yngveson, HIR Malmöhus E-post: Fem odlingssystem i höstvete, LS3-9009 HIR-rådgivare Nils Yngveson, HIR Malmöhus E-post: nils.yngveson@hush.se Sammanfattning I en försöksserie provas fem odlingsstrategier i två höstvetesorter. Avsikten

Läs mer

Folksam Stefan Killander september 2005 1

Folksam Stefan Killander september 2005 1 Folksam september 2005 1 En spaning september 2005 2 Folksam Vem är jag se min blogg Vad är Folksam, se folksam.se Vad ska vi ha till middag, se tasteline.se Vill du se hela programmet, se svt.se, tv4.se

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Presentation Ljusdals kommun SSE-C

Presentation Ljusdals kommun SSE-C Presentation Ljusdals kommun SSE-C 15 Februari 2017 Ljusdals kommun Stefan Wennerstrand, VD Ljusdals kommuns näringslivspolitiska stiftelse NärLjus På uppdrag från Ljusdals kommun. Innehåll Ljusdals kommun

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla?

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? Lars Medin Agenda: Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? -2- Marknad Vete Sammanfattning 2006 Utbudsöverskott

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Specialmaskiner Ogräsharv Radhacka Vegetationsskärare Arbetssätt, mekanisk

Läs mer

Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om

Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om Ekostödet och oberoendet av insatsmedel jämnar ut intäkterna mellan åren. Det verkar som att lönsamheten är bättre i ekologisk produktion

Läs mer

Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton

Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton Växjö möte 4 december 2012 Christer Nilsson, Agonum Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton 1 Spannmålsarealer (Källa SCB)

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Rörflen och biogas. Håkan Rosenqvist 2014-02-12

Rörflen och biogas. Håkan Rosenqvist 2014-02-12 Rörflen och biogas Håkan Rosenqvist 2014-02-12 Vem är jag och vem finansierar min presentation Håkan Rosenqvist Arbetar huvudsakligen med forskning, utredning och undervisning som egenföretagare Huvudområden

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder

Ekonomi i miljöåtgärder Ekonomi i miljöåtgärder 1. Behovsanpassad kvävegödsling 2. Precision vid spridning av mineral- och stallgödsel 3. Ingen flytgödsel tidig höst - vårspridning 4. Fördelning av stallgödsel 5. Snabb nedbrukning

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

Infomöten via LRF-lokalavdelningar

Infomöten via LRF-lokalavdelningar www.vattenkartan.se Infomöten via LRF-lokalavdelningar Finansierad via NV s våtmarksstrategi/havsmiljöpengar 2008, 2009 Vattendirektivet Greppa Näringen Våtmarker 64 åtgärder inom jordbruket för god vattenstatus

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi Utbud och efterfrågan 1 Exempeluppgift 1: Elasticiteter När inkomsterna ökade med 7 % ökade efterfrågan på bussresor med

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Förbättrad miljö och ekonomi går att förena i potatis- och grönsaksodling

Bibliografiska uppgifter för Förbättrad miljö och ekonomi går att förena i potatis- och grönsaksodling Bibliografiska uppgifter för Förbättrad miljö och ekonomi går att förena i potatis- och grönsaksodling Författare Rosenqvist H. Utgivningsår Tidskrift/serie Praktiska råd från Greppa Näringen Nr/avsnitt

Läs mer

A changing climate för Findus Grönsaker

A changing climate för Findus Grönsaker A changing climate för Findus Grönsaker Klimatet Fram till visar klimatmodelleringar på att temperaturen stiger i Skåne, under alla årstider. Såväl årsmedelvärdet som vår, sommar och hösttemperaturer beräknas

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Lantmännen Energi. Alarik Sandrup, näringspolitisk chef

Lantmännen Energi. Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen Energi Alarik Sandrup, näringspolitisk chef 1 Lantmännen i dag Vd och koncernchef: Per Olof Nyman Ordförande: Bengt-Olov Gunnarsson Omsättning 2011 (SEK): 38 miljarder Resultat efter finansnetto

Läs mer