Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor"

Transkript

1 Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Våren 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor

2 Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion: Monica Eriksson, Camilla Liljedahl, Katarina Rissler och Anna Rozmaryn Repro och tryck: Edita Västra Aros 2014

3 För en skola i världsklass Här kommer återigen en katalog full av erbjudanden för er att använda. De tjänster, kurser och seminarier som erbjuds är tänkta att bidra till att ytterligare stärka utvecklingen mot en skola i världsklass och strategiskt framtagna och valda utifrån analys av resultat. Syftet är att dessa insatser ska bidra till en utveckling av undervisningskvalitén genom bland annat inspiration till ett mer varierat arbetssätt och ett bättre användande av digitala verktyg. Att ge lärare och annan personal i skolan verktyg och strategier för att arbeta inkluderande är ett annat. Vi vill denna termin också slå ett särskilt slag för det stöd som finns för att utveckla skolbiblioteksverksamheten. Det finns till exempel särskilda kurser för att på ett bra sätt utveckla elevernas förmåga att söka och värdera information som är en allt viktigare kompetens i dagens och framtidens samhälle. För att stärka olika yrkesgruppers professionsutveckling inom skolan finns det också flera nätverk. Här ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning, inspiration och erfarenhetsutbyte. Vi hoppas att ni hittar något som kan bidra till er skolas fortsatta utveckling i en öppen kultur där kollegialt lärande och ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt utifrån aktuell forskning är en självklarhet! Håkan Edman Grundskoledirektör Foto: Helene Grynfarb

4 4 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN 2015

5 Centralt finansierat stöd Läs- och språkutveckling Kurser, föreläsningar och coachning på temat Läs- och språkutveckling...7 Läslust och språkglädje genom författarbesök Läsning pågår!...7 Författarkväll...7 Skriv och läs med digitala verktyg på lågstadiet... 8 Skriv och läs med digitala verktyg på mellanstadiet... 8 Att skriva sig till läsning ASL... 9 Talböcker utvecklar läsningen Talböcker och digitala resurser Tävlingen En bok i världsklass Cirkulationsbiblioteket Mångspråksbiblioteket drar igång! Skolbibliotek gör skillnad WinBib Stockholms grundskolors bibliotekssystem WinBib grundkurs i 2 delar Att arbeta i skolbibliotek Gallra böcker i skolbiblioteket Presentation av vårens nya böcker MIK Medie- och informationskunnighet Databaser, tidningsarkiv och uppslagsverk en guldgruva av information Grundkurs i informationssökning och källkritik Skolverket och Medioteket ger lärarstöd i MIK Lärande med digitala verktyg Geocacha med dina elever modern skattjakt Varierad undervisning med SMART Board Formativ bedömning, digitala verktyg och nya arbetssätt Bosko grundkurs Novaschem grundkurs Bosko-Novaschem-Integration Bosko workshop Ämnesvisningar med fokus på digital teknik Skoldatateket Öppet hus på Skoldatateket Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter, F åk Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter Uppföljning Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter, åk Arbetslagsvisning Kompensera mera! Tid, struktur och lustfyllt lärande Kultur KUL1415 Elevernas Stockholm KUL1415 Final Stockholmskällan Stockholmskällans pedagoger kommer till din skola NTA NTA Naturvetenskap och teknik för alla Kemisäkerhet Kemisäkerhet i grundskolan Nätverk Nätverk för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande Pedagogiskt café Vårens Pedagogiska caféer FoU Forskning och Utveckling Mer Forskning och Utveckling i Skolan! Fler erbjudanden Lärande med digitala verktyg Att skriva sig till läsning processtöd till arbetslag...41 Får jag visa på mitt sätt? en lärplattas möjligheter...42 En tillgänglig lärmiljö i praktiken att hitta verktyg för livet...42 IT-pedagogisk coachning på din skola...42 Jobba smartare...42 Visning av alternativa verktyg för hela skolan Stöd och särskilt stöd Se, förklara, stödja...44 Att planera för alla elever från början...44 Att anpassa lärmiljön för elever inom AST...45 Dokumentation, delaktighet och dialog...45 Pedagogisk utredning...45 Handledning Stöd till skolans trygghetsteam...46 Övning för skolans krisgrupp...46 Grupphandledning för speciallärare och specialpedagoger...46 Handledning för skolans personal...46 MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa Film i undervisningen Film som kulturform och lärande i skolan...48 Utnyttja alla möjligheter lär dig använda sli.se/medioteket...49 Skolbio Stockholm våren Filmbuffé mat, mingel, förhandsvisningar, föreläsningar, samtal Filmverkstäder för pedagoger Filmverkstäder för elever Filmuppdrag Anlita Mediotekets filmteam UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN

6 Läs- och språkutveckling Läs- och språkutveckling är alltid ett högprioriterat område för våra grundskolor. Även denna vår erbjuder grundskoleavdelningen en rad insatser som stöd för skolorna. Medioteket och Skolstöd bidrar med kompetensutveckling och inspiration för ett språkutvecklande arbetssätt. Varierade arbetssätt, inkluderande lärmiljöer och digitala verktyg är ledord i arbetet. Skolbiblioteket har en central funktion i skolornas läsfrämjande arbete. Mediotekets skolbibliotekskonsulenter erbjuder stöd för att bygga upp och vidareutveckla arbetet i skolbiblioteken. Via Cirkulationsbiblioteket får skolorna tillgång till klassuppsättningar av noggrant utvald litteratur. Nytt för i år är att Medioteket även bygger upp ett Mångspråksbibliotek med böcker på en rad andra språk. 6 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN 2015

7 Kurser, föreläsningar och coachning på temat läs- och språkutveckling Under våren 2015 ger Medioteket ett antal kurser inom läs- och språkutveckling som till exempel: Att undervisa i läsförståelsestrategier Cirkelledarutbildning för dig som själv vill leda en grupp i att undervisa i läsförståelse Kurser i bedömning av elevers läs- och skrivutveckling med stöd av två olika verktyg dels Nya språket lyfter, dels LUS. Att utveckla elevers skrivande med quadblogging (4 olika klasser som bloggar tillsammans) Särskilda kurser för nätverksgrupper. Läs mer om nätverket på sidan 35. Vi kan också komma till din skola för att föreläsa, leda kurser samt fungera som bollplank och stöd för planering av utvecklingsarbeten inom språk-, läs- och skrivområdet samt coacha lärare. Detta sker i mån av tid och planeras tillsammans med rektor. Allt är kostnadsfritt och öppet för lärare i stadens kommunala grundskolor. Läs mer på Mediotekets webbplats och Pedagog Stockholm. Det går att anmäla sig från och med januari. Information: Toura Hägnesten Tel: E-post: Läs även på: stockholm.se/medioteket och på pedagogstockholm.se Läslust och språkglädje genom författarbesök Läsning Pågår Läsning Pågår erbjuder alla elever i årskurs 5 i Stockholms stad subventionerade författarbesök. Lärare och elever kan välja mellan ett tjugotal aktuella författare. På Författarcentrums webbplats finns filmade författarpresentationer med flera av de författare som deltar i Läsning Pågår. Genom dessa möten mellan författare och elever vill Läsning Pågår väcka elevernas läslust och inspirera till eget skrivande. Inför besöket förser Mediotekets Cirkulationsbibliotek klassen med minst 10 exemplar av den bokade författarens böcker. Målgrupp: Lärare åk 5, Kulturombud och skolbibliotekarier Datum: Veckorna 19, 20, 21 och 22 Kostnad: Skolan betalar 800 kronor per klass (ordinarie pris är kronor) Plats: På din skola Anmälan: Lista på deltagande författare och anmälningsblankett finns på forfattarcentrum.se och stockholm.se/medioteket Information: Clarisa Rolandi Ronge Tel: E-post: Författarkväll Möt författarna som medverkar i Läsning Pågår för årskurs 5. Vi bjuder på goda smörgåsar och gott fika! Du kan också bläddra i författarnas böcker som finns på Cirkulationsbiblioteket och ställa frågor till dem innan du bestämmer dig för vem du vill ska komma till din skola. Målgrupp: Lärare åk 5, Kulturombud och skolbibliotekarier Tid: 2 timmar Datum: 18/2 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Finansieras av Läsning Pågår. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Clarisa Rolandi Ronge Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Fredrik Lagerqvist, Författarcentrum Öst Tel: E-post: UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN

8 Skriv och läs med digitala verktyg på lågstadiet Använd digitala verktyg i språk- och skrivinlärningen. Låt eleverna skapa multimodala texter, där text, ljud och bild samspelar. Dokumentera digitalt och ha roligt tillsammans! Kursen vänder sig till pedagoger som vill ha kunskap i de digitala redskapen i skriv- och läsundervisningen för de yngre åldrarna. Kursen förbereder dig som pedagog att praktiskt använda digitala verktyg och andra medier i den första skriv- och läsundervisningen. Att undervisa på nytt sätt är en process och behöver prövas mellan kurstillfällena. Kursen är därför uppdelad på tre tillfällen med ett par veckors mellanrum. Du kommer att få en uppgift mellan kurstillfällena. När vi ses igen reflekterar vi tillsammans kring de erfarenheter gruppen gjort. Du ska vara beredd på att vara aktiv och dela med dig av dina uppgifter från klassrummet. De digitala verktyg som används är Ipad och dator. Det är bra om du kan ta med dig en Ipad till kursen. Kursen omfattar: Digitalt skrivande direkt från skolstart Skapa och formge digitala berättelser och böcker med text, bild och ljud Dela och publicera Dokumentera digitalt Omvärldsbevakning hur gör andra Forskning omkring skriv- och läsinlärning Målgrupp: Pedagoger som undervisar i den första skriv- och läsinlärningen på lågstadiet. Tid: 9 timmar Information: Carola Rehn-Lindberg Tel: E-post: Läs mer på: stockholm.se/medioteket På Medioteket Datum: 2/2, 18/2 och 9/3 kl Max 3 pedagoger/grundskola Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Anmälan: stockholm.se/medioteket På din skola Datum: Enligt överenskommelse Kostnad: Vi kan erbjuda ett mindre antal kurser kostnadsfritt på din skola där grundskoleavdelningen finansierar. Därefter erbjuds kursen men skolan står för kostnaden. Plats: På din skola Anmälan: Carola Rehn-Lindberg Tel: E-post: Skriv och läs med digitala verktyg på mellanstadiet Låt elevernas skriv- och berättarglädje komma till sin rätt med digitala verktyg. Låt dem skapa texter där ljud, bild och text samspelar när de skriver, berättar eller redovisar. Kursen vänder sig till pedagoger som vill ha mer kunskap om vilka möjligheter som digitala redskap skapar vid skriv- och läsundervisningen. Kursen förbereder dig som pedagog för att praktiskt använda digitala verktyg och andra medier i undervisningen. Att undervisa på nytt sätt är en process och behöver prövas mellan kurstillfällena. Kursen är därför uppdelad på tre tillfällen med ett par veckors mellanrum. Du kommer att få en uppgift mellan kurstillfällena. När vi ses igen reflekterar vi tillsammans kring de erfarenheter gruppen gjort. Du ska vara beredd på att vara aktiv och dela med dig av dina uppgifter från klassrummet. De digitala verktyg som används är Ipad och dator. Det är bra om du kan ta med dig en Ipad till kursen. Kursen omfattar: Skapa och formge digitala multimodala berättelser Bildspel med egna bilder, berättarröst samt musik. Digitala presentationer Digitala verktyg för läraren Dela och publicera Omvärldsbevakning hur gör andra Forskning omkring skriv- och läsutveckling Målgrupp: Pedagoger som undervisar i åk 3 6 Tid: 9 timmar Information: Carola Rehn-Lindberg Tel: E-post: Läs mer på: stockholm.se/medioteket På Medioteket Datum: 16/3, 30/3 och 21/4 kl Max 3 pedagoger/grundskola Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Anmälan: stockholm.se/medioteket På din skola Datum: Enligt överenskommelse Kostnad: Vi kan erbjuda ett mindre antal kurser kostnadsfritt på din skola där grundskoleavdelningen finansierar. Därefter erbjuds kursen men skolan står för kostnaden. Plats: På din skola Anmälan: Carola Rehn-Lindberg Tel: E-post: Kurserna ges även som inspirationsföreläsningar. Kontakta Carola Rehn-Lindberg för information och pris. 8 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN 2015

9 Föreläsning Att skriva sig till läsning ASL Föreläsning för dig som arbetar med skriv- och läsinlärning i förskoleklass och årskurs 1. Arbetssättet passar också för förberedelseklass och små undervisningsgrupper. Metoden utgår från att elever skriver sig till läsning med hjälp av dator och/eller andra digitala verktyg istället för att ägna mycket tid till det formella bokstavsformandet under sitt första skolår. Det är en strukturerad undervisning utifrån läroplanen med syfte att ge möjlighet till en högre måluppfyllelse för samtliga elever. ASL i arbetslaget Din skola kanske har börjat använda arbetssättet eller funderar på att göra det. Vi kan då erbjuda föreläsning och handledning på din skola. Läs mer om processtöd till arbetslag på sidan 41. Målgrupp: Pedagoger F åk 3 Tid: 3 timmar Datum: 10/3 kl eller 4/5 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Anna Engström Tel: E-post: Carola Rehn-Lindberg Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN

10 10 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN 2015

11 Talböcker utvecklar läsningen Alla barn vill läsa och lära, känna gemenskap och utvecklas. Böckerna i skolbiblioteket ska locka alla elever till mer läsning. Det ger också ett större ordförråd och ökad läsförståelse. Den som läser bra hänger lättare med i alla ämnen. Elever med läsnedsättning, som har svårt att läsa tryckt text, har rätt att kostnadsfritt låna talböcker på skolbiblioteket. Att läsa med öronen är en förutsättning för dem att kunna hålla sig kvar i sin läsålder, att uppfatta läsningen som meningsfull och rolig och inte komma efter i skolan. När de slipper kämpa med ordavkodning läser de lika bra som andra och lär sig tycka om att läsa. På Medioteket arbetar vi på olika sätt för att försöka få skolorna att via sina skolbibliotek använda talböcker. Vi erbjuder: - kurser för att ge de kunskaper som behövs - information om talböcker för hela eller delar av kollegiet på skolan - stöd med det praktiska på plats - kontakt med Skoldatateket vid val av läsverktyg - planeringssamtal med personal och skolledning Långsiktiga rutiner med personal som bidrar med olika kompetenser gör arbetet med talböcker lättare och mer beständigt. Vi kan under en period göra en satsning med flera kompletterande insatser. Information: Margareta Ekström Tel: E-post: Talböcker och digitala resurser En kombination av text och ljud är ett bra stöd när det gäller språk- och läsutveckling. Vad gäller för talböcker? Hur får eleven tillgång till talböcker och hur kan de läsa dem? Hur kan skolan skapa långsiktiga rutiner för talböcker så att alla elever med läsnedsättning får tillgång till dem? Denna kurs, i tre steg, ger teoretisk och praktisk kunskap kring dessa frågor. Vid den första träffen får du kunskap om vad en talbok är och vilka regler som gäller när skolbiblioteket laddar ner den. Vi går igenom hur eleven kan läsa talböcker, med daisyspelare, surfplatta, mobiltelefon eller med läsprogrammet AMIS i datorn. Du har möjlighet att låna med dig talböcker och daisyspelare för att testa på skolan. Vid det andra tillfället tittar vi på det digitala biblioteket Legimus.se, hur man hittar böcker där och hur webbplatsen fungerar. Du får också på egen hand söka efter talböcker på Legimus.se och även testa att läsa en talbok med läsprogrammet AMIS. Vi besöker olika webbresurser som kan användas i undervisningen av elever med läsnedsättning. Den tredje träffen arbetar vi praktiskt med talböcker. Du som arbetar på skolbibliotek ges tillfälle att under handledning ladda ner en talbok och föra över den till en fysisk bärare, t.ex. ett usb-minne. Du får också kunskap om hur du lånar ut talboken i bibliotekssystemet WinBib. Pedagogerna ges tillfälle att arbeta med överföring av talboksfiler till dator, daisyspelare, mp3-spelare, appar på surfplatta eller mobil. Målgrupp: Skolbibliotekspersonal inom grundskolan tillsammans med högst två lärare/specialpedagoger per skola Tid: 6 timmar Datum: Omgång 1: 29/1, 12/2 och 19/2 kl Omgång 2: 15/4, 29/4 och 6/5 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Margareta Ekström Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Besök oss även på: pedagogstockholmblogg.se/ skolbiblioteksbloggen Följ oss på pedagogstockholmblogg.se/skolbiblioteksbloggen UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN

12 Tävlingen En bok i världsklass Varmt välkommen att delta i tävlingen En bok i världsklass som Utbildningsförvaltningen anordnar tillsammans med Stiftelsen Skansen, Stockholms stadsbibliotek och ALMA Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Tävlingen är en del av grundskoleavdelningens satsning på läsoch språkutveckling och vänder sig till Stockholms stads elever i årskurs F 6 med syfte att locka barn till läsning av litteratur från olika delar av världen. Tema för läsåret 2014/2015 Tema för läsåret 2014/2015 är Envishet och mod. Mer information finns på Pedagog Stockholm. Du anmäler dig på den anmälningslänk som finns i texten om tävlingen där och på Mediotekets webbplats. Tävlingen är uppdelad i fyra kategorier, anpassade efter årskurser. Är du lärare för en särskild undervisningsgrupp väljer du själv kategori i samband med att du gör din anmälan. Bidraget skall bestå av text och bild skapad utifrån årets tema. Varje klass/grupp deltar med ett bidrag, som kan vara ett gemensamt alster, ett collage av elevernas bidrag eller ett bidrag som väljs ut från klassen/gruppen. Läs mer om tävlingsreglerna på Pedagog Stockholm. I samband med att du anmäler din klass får du som ansvarig pedagog ett exemplar av boken Berättarverkstad med barn, skriven av Kerstin Hahn Lundberg. Vi hoppas att den kan fungera som inspiration och handledning i ditt arbete med litteratur och berättande. Cirkulationsbiblioteket hjälper dig med böcker Behöver du tips och idéer? Prata med Cirkulationsbiblioteket som har köpt in böcker speciellt för tävlingen. Se också tips på litteratur på Barn och böckers sida på Pedagog Stockholm. Bok After Work I samband med tävlingen erbjuder vi dig som pedagog möjlighet att gå på inspirationsseminarier/bok-after Work. Information om detta kommer att skickas till skolornas läsutvecklare samt läggas ut på Pedagog Stockholm. Vi ser fram emot alla fantastiska bidrag. Varmt välkommen att anmäla din klass till tävlingen! Sista anmälningsdag är den 30 januari Programdagar på Skansen Den maj 2015 är alla pedagoger i årskurs F 6 välkomna med sina klasser till aktivitetsdagar på Skansen, där delar vi ut priser och ställer ut de vinnande bidragen. Eleverna kan också delta i olika evenemang och aktiviteter kring litteratur, bland annat lyssna på engagerande berättelser, gå spännande vandringar, skapa sagor, byta böcker och delta i lekar från förr. Anmälan och information om tävlingen: pedagogstockholm.se och stockholm.se/medioteket Kontaktperson: Lena Fontin Tel: E-post: Cirkulationsbiblioteket Stockholms kommunala grundskolor har tillgång till en helt unik resurs: Ett helt bibliotek med klassuppsättningar! Här finns skönlitteratur som du kan arbeta med i helklass eller i grupper, noggrant utvald litteratur för barn och unga. Vi har både nyutkomna titlar och klassiker och mycket där emellan. Söker du böcker för arbetet med lässtrategier? Vi kan ge råd! Vill du ta upp genusperspektiv eller mänskliga rättigheter i klassen? Vi har böcker som kan ge ingångar till diskussionen. Behöver du resonera med klassen om relationer och värdegrundsfrågor? Vi har titlar för olika åldrar. Söker du litteratur till tävlingen En bok i världsklass? Vi har böcker särskilt inköpta för tävlingen. Vill du stärka den så viktiga läslusten? Tänk på allt det roliga, omtumlande och spännande vi kan uppleva i berättelsernas vida värld och vilka givande litteratursamtal det kan leda till. Vill du och dina kollegor få rådgivning och bläddra bland våra böcker? Hör av er till oss för att boka ett besök på Cirkulationsbiblioteket! Telefontider för litteraturrådgivning och beställning: Måndag tisdag onsdag torsdag Tel: E-post: Information: Ingalill Åkesson Hedqvist Tel: E-post: Läs om våra böcker på cirkbloggen.se titlar i mer än exemplar 12 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN 2015

13 Det talas över 100 olika språk i våra skolor! Mångspråksbiblioteket drar igång! Det talas över 100 olika språk i våra skolor! Nu startar vi Mångspråksbiblioteket så att alla Stockholms stads skolbibliotek på ett enkelt sätt ska kunna erbjuda böcker på olika modersmål. Skolbiblioteken ska främja språkutveckling och stimulera alla elever att läsa mer, och uppdraget att erbjuda litteratur på olika språk är tydligt i den nya bibliotekslagen. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bl.a. genom att erbjuda litteratur på: 1. de nationella minoritetsspråken 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska (Ur Bibliotekslagen 2013:801, 5 ) Mångspråksbiblioteket är en depå med barn- och ungdomslitteratur på olika språk. Härifrån kan skolbibliotekarien låna böcker för att sedan låna ut dem till elever på skolan. Det blir ett komplement till skolbibliotekets egna inköpta mångspråksböcker och vår ambition är att erbjuda böcker på så många språk som möjligt. Vi bygger Mångspråksbiblioteket i samarbete med skolbibliotekarier, modersmålslärare och elever. Skolbibliotekspersonal kan vända sig till oss för rådgivning och beställning via Mediotekets webb eller på e-post: UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN

14 Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek enligt skollagen. Elever som blir goda läsare får nyckel till kunskap och ges förutsättning att nå längre i alla ämnen. 14 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN 2015

15 Skolbibliotek gör skillnad I skolbiblioteket får eleverna hjälp att hitta rätt bok, den som väcker nyfikenhet och läslust och utmanar till att ta ett steg framåt i läsningen. Här kan eleverna öva sig i effektiv och källkritisk användning av tryckt och digital information. Här samarbetar skolbibliotekarie och lärare så att eleverna utvecklar förmåga att navigera i kunskapssamhället. Välkommen att kontakta oss skolbibliotekskonsulenter! Margareta Ekström Tel: E-post: margareta. Vi hjälper dig att utveckla skolbiblioteket På uppdrag av grundskoleavdelningen stödjer och fortbildar vi skolans personal. Vi erbjuder handledning på plats, samtal, studiedagar, kurser, nätverk och speciella satsningar för att utveckla biblioteket. Vi kan bistå skolledningen i arbetet med att ta fram en handlingsplan för utveckling mot ett skolbibliotek som gör skillnad. Aktuellt 2015 Nu öppnas Mångspråksbiblioteket böcker på många olika språk! Du som arbetar i skolbiblioteket får stöd i att främja alla elevers läsning. Läs mer på sidan /2015 testar 18 grund- och gymnasieskolor tillsammans e-bokstjänsten ElibU i pilotprojektet E-böcker i skolan. Vi ser fram emot nya insikter om e-boken som en integrerad del i undervisningen och skolbiblioteksverksamheten. Tillsammans med ett antal grundskolor i staden arbetar vi just nu fram undervisningsförslag med syfte att utveckla våra elevers medie- och informationskunnighet (MIK) via sina skolbibliotek. Grundkursen i informationssökning och källkritik ger dig en bas för arbetet med MIK. Läs mer på sidan 19. Elever med läsnedsättning har rätt att låna talböcker i skolbiblioteket. På våra talbokskurser finns den information man behöver för att sätta igång. En skola som vill komma längre och bygga upp långsiktiga rutiner för talböcker kan vända sig till oss för mer stöd. Läs mer på sidan 11. Magnus Åberg Tel: E-post: Emma Rolander Tel: E-post: Linda Spolén Tel: E-post: Ingalill Åkesson Hedqvist Tel: E-post: Clarisa Rolandi Ronge Tel: E-post: Elin Hirschfeldt Tel: E-post: Följ oss på: pedagogstockholmblogg.se/ skolbiblioteksbloggen och skolbiblioteksverktyg.wikispaces.com UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN

16 WinBib Stockholms grundskolors bibliotekssystem Ett digitalt bibliotekssystem är en självklarhet i dagens skolbibliotek och en förutsättning för att enkelt och effektivt hålla reda på skolans medier och lån. I Stockholms stads kommunala grundskolor används bibliotekssystemet WinBib. Med WinBib är det lätt att söka medier i skolbiblioteket och via webben. Skolbibliotekspersonalen kan enkelt administrera skolbibliotekets medier, låntagare och lån. WinBib kan även användas för att registrera annat material man vill kunna låna ut på skolan som kameror, surfplattor m.m. Varje skola ansvarar själv för sin katalog, Medioteket står för support, utbildning och katalogisering. Grundkurs i WinBib krävs för att få tillgång till WinBibs administrativa del. WinBib grundkurs i 2 delar Kursen ger en grundlig genomgång i bibliotekssystemet WinBib för dig som är ny i skolbiblioteket. Genomgången kurs ger behörighet att administrera skolans egen katalog. Du lär dig både grundläggande funktioner för att kunna hantera det dagliga arbetet med medier och låntagare och mer avancerade funktioner som bland annat ger möjlighet att arbeta med statistik. Mellan kurstillfällena förväntas du använda WinBib i ditt eget skolbibliotek. Målgrupp: Skolbibliotekspersonal F åk 9 Tid: 6 timmar Datum: 27/1 och 3/2 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Emma Rolander Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Att arbeta i skolbibliotek baskurs För dig som är ny i skolbiblioteket ger den här kursen baskunskaper för att kunna bedriva en fungerande verksamhet. Varför skolbibliotek? Arbetsuppgifter i ett skolbibliotek Hur ett skolbibliotek organiseras Medier som bör finnas och hur man köper in dem Ett inkluderande skolbibliotek Läsfrämjande via skolbiblioteket Informationssökning via skolbiblioteket Målgrupp: Alla som är nya i skolbiblioteket Tid: 12 timmar Datum: 12/2, 19/2, 5/3 och 12/3 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Elin Hirschfeldt Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket 16 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN 2015

17 Gallra böcker i skolbiblioteket En kurs som vänder sig till skolbibliotekspersonal och lärare som vill fräscha upp beståndet i sitt skolbibliotek och locka elever till mer läsning. När de aktuella böckerna får mer plats i hyllorna och blir lättare att hitta väcker de elevernas nyfikenhet, intresse och lust att låna. Vi besöker ett skolbibliotek som vill ha hjälp med gallring och diskuterar vad man ska plocka bort och varför. Kursen ger också tips på skyltning, utrustning och andra sätt att göra skolbiblioteket attraktivt för elever och lärare. Målgrupp: Skolbibliotekspersonal F åk 9 Tid: 3 timmar Datum: 21/5 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Lämpligt skolbibliotek Information: Margareta Ekström Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Presentation av vårens nya böcker Barn- och ungdomslitteratur ges ut i stor mängd varje år. För att du som köper böcker till skolbiblioteket ska få hjälp att välja, läser vi bibliotekarier på Medioteket så mycket vi hinner. Vi presenterar det bästa ur vårens utgivning och tipsar om vad du inte får missa att köpa in. Böckerna ställs fram och du får tillfälle att titta och bläddra i dem före och efter presentationen. Vi bjuder på goda smörgåsar och gott fika! Målgrupp: Skolbibliotekspersonal och övriga intresserade Tid: 2 timmar Datum: 13/4 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Ingalill Åkesson Hedqvist Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN

18 MIK Medie- och informationskunnighet Databaser, tidningsarkiv och uppslagsverk en guldgruva av information Elever och lärare i Stockholms kommunala grundskolor har fri tillgång till ett antal centralt uppköpta uppslagsverk, databaser och tidningsarkiv i digital form både i och utanför skolan. De utgör en guldgruva av fakta och information från källor som inte är fritt sökbara på nätet. Ingång till databaserna finns t.ex. i Skolwebben. Landguiden Landguiden är ett mellanting mellan en nyhetstjänst och ett uppslagsverk från Utrikespolitiska institutet med fokus på länder där man också enkelt jämför länder med varandra utifrån ett flertal olika parametrar. Betoningen ligger på att skildra den grundläggande utvecklingen i ett land. Här finns information om regeringsskiften, partiombildningar, författningsändringar, stora politiska förändringar, kriser och reformer m.m. Mediearkivet Mediearkivet är ett digitalt nyhetsarkiv som ger tillgång till tryckt material från dagstidningar, landsortstidningar och tidskrifter som annars inte finns att tillgå på webben. Här finns också möjlighet att söka material från bl.a. webbtidningar och bloggar. Nationalencyklopedin, NE NE är ett stort svenskt uppslagsverk. Här finns ett omfattande illustrationsmaterial med fotografier, teckningar, kartor och animationer. För skolan finns särskilt framtagna tjänster, bland annat temapaket, läxhjälpen och pedagogiska reportage. I NE ingår även ordböcker och lexikon på flera olika språk. Uppslagsverket finns också tillgängligt som app. Ett halvt ark papper På webbplatsen finns Strindbergs novell, Ett halvt ark papper, översatt och inläst på mer än 40 språk av stadens modersmålslärare. Dessutom finns det filmer, bilder, fakta och pedagogiska planeringar för att arbeta med novellen och med August Strindberg. Det finns även en sida där man kan ta del av hur skolorna arbetat med novellen. 18 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN 2015

19 Grundkurs i informationssökning och källkritik Förmågan att kunna söka och värdera information är viktig i dagens samhälle och poängteras på många ställen i Lgr11. Denna kurs har skolbiblioteket och dess resurser som utgångspunkt. Medie- och informationskunnighet och Lgr11 Informationssökningsprocessen: forskning och tillämpning via skolbiblioteket Att välja sökord och sökverktyg Att använda sökmotorer Att söka i NE och andra databaser Att ha ett källkritiskt förhållningssätt Upphovsrätt och fria resurser Att arbeta med dessa frågor via skolbiblioteket Målgrupp: Skolbibliotekspersonal F åk 9 tillsammans med 1 2 IT-pedagoger/lärare per skola Tid: 6 timmar Datum: 24/3, 31/3 och 21/4 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 kr. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Linda Spolén Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Skolverket och Medioteket ger lärarstöd i MIK Anette Holmqvist och Katarina Lycken Rüter från Skolverket presenterar ett utvecklingspaket om källkritik i yngre åldrar. Utöver detta talar föreläsarna om responsiva verktyg, arbetet med Lärarspindeln (Skolverkets plattform för digitala lärresurser) och användbara resurser från European Schoolnet. Vad innebär medie- och informationskunnighet och hur kan vi synliggöra och arbeta med detta i klassrum och skolbibliotek? Medioteket presenterar UNESCOS ramverk för MIK och en ny lärgång i informationskunnighet för F åk 9. Målgrupp: Lärare och skolbibliotekarier, alla årskurser Tid: 3 timmar Datum: 2/3 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 kr. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Linda Spolén Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN

20 Lärande med digitala verktyg Digitala verktyg gör lärandet både roligare och mer lättillgängligt. Alla elever får möjlighet att välja de verktyg som passar dem bäst. Lärarna kan hitta nya sätt att konkretisera och fördjupa undervisningen. Medioteket kan bidra med både inspiration, utbildning och stöd i processen. Skoldatateket tar emot arbetslag och anordnar workshops med fokus på elever i behov av stöd. Du får se och prova olika sätt att tillgängliggöra lärmiljön för fler elever. Från Skoldatateket kan din skola även låna alternativa verktyg för att prova i klassrummet. I Studion på Eriksdalsskolan kan du delta i ämnesvisningar och få tips om vilka verktyg som kan hjälpa dina elever att nå målen. 20 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN VÅREN 2015

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT!

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER NYTT PROJEKT för läsförståelse MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! Kurskatalog för vårterminen 2015 AV-MEDIA KRONOBERG/ REGION KRONOBERG

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 5+6-7 maj 2015 #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 Framtidens lärande är ett perfekt tillfälle för utvecklande möten för kommunens och skolans medarbetarteam, där varje person bör kunna hitta

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö SSU20U Skolbiblioteket - skolans pedagogiska centrum 2011-03-25 Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 1.2.1 Målformulering... 3 2. Nuläget...

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013. YBC Young Business Creatives Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013. YBC Young Business Creatives Nacka Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013 YBC Young Business Creatives Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 OBSERVATIONENS METOD 6 SAMMANFATTNING 6 Sammanfattande

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö Beskrivning av en grundskolas satsning FÖRFATTARE: LENA EKERMO OCH KIRSTEN SUNNERUD ARTIKEL

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

IT-utrustning på skolor och förskolor

IT-utrustning på skolor och förskolor Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 4-2012 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn - använder modern teknik i sitt lärande IT-utrustning på skolor och förskolor görs i kvartal

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

LÄRA. Uppdrag: undervisa #3/2014 STOCKHOLM

LÄRA. Uppdrag: undervisa #3/2014 STOCKHOLM VINNARE AV SVENSKA PUBLISHINGPRISET 2013 LÄRA #3/2014 STOCKHOLM Uppdrag: undervisa Så många böcker lånar eleverna Hur kan skolan stötta elever med adhd? Extremism, demokrati och skolans värdegrund Vägen

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer