Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor"

Transkript

1 Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Hösten 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor

2 Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion: Monica Eriksson, Camilla Liljedahl, Katarina Rissler och Anna Rozmaryn Fotograf omslag: Pär Olsson Repro och tryck: Edita Västra Aros 2015

3 Tillsammans gör vi en bra skola ännu bättre Här kommer återigen en katalog full av erbjudanden för er att använda. De tjänster, kurser och seminarier som erbjuds är tänkta att bidra till att ytterligare stärka utvecklingen mot en skola i framkant och strategiskt framtagna och valda utifrån analys av resultat. Syftet är att dessa insatser ska bidra till en utveckling av undervisningskvalitén genom bland annat inspiration till ett mer varierat arbetssätt och ett bättre användande av digitala verktyg. Att ge lärare och annan personal i skolan verktyg och strategier för att arbeta inkluderande är ett annat. Vi vill detta år också slå ett särskilt slag för det stöd som finns för att utveckla skolbiblioteksverksamheten bland annat genom särskilda kurser för att på ett bra sätt utveckla elevernas förmåga att söka och värdera information som är en allt viktigare kompetens i dagens och framtidens samhälle. För att stärka olika yrkesgruppers professionsutveckling inom skolan finns det också flera nätverk. Här ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning, inspiration och erfarenhetsutbyte. Målsättningen är att detta stöd ska hjälpa till att ytterligare stärka en öppen kultur där kollegialt lärande och ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt utifrån aktuell forskning är en självklarhet! Vi hoppas att ni hittar något som känns inspirerande och kan bidra till er skolas fortsatta utveckling! Håkan Edman Grundskoledirektör

4 4 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2015

5 Centralt finansierat stöd Läs- och språkutveckling Kurser, föreläsningar och coachning inom språk-, läs- och skrivutveckling... 6 Läslust och språkglädje genom författarbesök Läsning pågår!... 6 Att skriva sig till läsning ASL... 8 Skriv och läs med Ipad på lågstadiet... 9 Skriv och läs med Ipad på mellanstadiet... 9 Talböcker utvecklar läsningen Talboksteam ett hållbart arbetssätt Talböcker och digitala resurser Böcker på många språk till skolbiblioteket! Tävlingen En bok i världsklass Cirkulationsbiblioteket Skolbibliotek gör skillnad WinBib Stockholms grundskolors bibliotekssystem WinBib grundkurs i 2 delar Att arbeta i skolbibliotek Gallra böcker i skolbiblioteket Presentation av höstens nya böcker Presentation av Cirkulationsbibliotekets bästa böcker MIK Medie- och informationskunnighet Databaser, tidningsarkiv och uppslagsverk en guldgruva av information NE i undervisningen Landguiden i undervisningen Grundkurs i informationssökning och källkritik Lärande med digitala verktyg Formativ bedömning, digitala verktyg och nya arbetssätt Varierad undervisning med SMART Board Bosko grundkurs Novaschem grundkurs Bosko workshop Bosko-Novaschem-Integration Skoldatateket Skoldatateket Öppet hus på Skoldatateket Temabesök Tid, struktur och lustfyllt lärande Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter, F åk Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter, åk Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter Uppföljning Kompensera mera! Kultur Kulan Kultur i skolan Kulturombudsträff för F åk Kulturombudsträff för åk Kulturombudsträff för åk Stockholmskällan Hur kan vi veta något om det förflutna genom historiska källmaterial? NTA NTA Naturvetenskap och teknik för alla Introduktionsutbildning Kemisäkerhet Kemisäkerhet i grundskolan Nätverk Nätverk för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande Pedagogiskt café Höstens Pedagogiska caféer FoU Forskning och Utveckling Mer Forskning och Utveckling i Skolan! Fler erbjudanden Lärande med digitala verktyg Ipad grundkurs...40 Utomhus med Ipad...40 Visning av alternativa verktyg för hela skolan Får jag visa på mitt sätt? en lärplattas möjligheter Kreativa appar i klassrummet En tillgänglig lärmiljö i praktiken att hitta verktyg för livet Stöd och särskilt stöd Se, förklara, stödja...44 Att planera för alla elever från början...44 Att anpassa lärmiljön för elever inom AST...45 Dokumentation, delaktighet och dialog...45 Pedagogisk utredning...45 Handledning MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa...46 Övning för skolans krisgrupp Stöd till skolans trygghetsteam Grupphandledning för speciallärare och specialpedagoger Handledning för skolans personal Film i undervisningen Film som kulturform och lärande i skolan...48 Utnyttja alla möjligheter lär dig använda sli.se/medioteket...49 Skolbio Stockholm hösten Filmkvällar för pedagoger Fortbildningsdag för pedagoger Filmverkstäder för pedagoger Filmverkstäder för elever Filmuppdrag Anlita Mediotekets filmteam Anmälan till kurser och seminarier UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN

6 Läs- och språkutveckling Läs- och språkutveckling är alltid ett högprioriterat område för våra grundskolor. Även denna höst erbjuder grundskoleavdelningen en rad insatser som stöd för skolorna. Medioteket och Skolstöd bidrar med kompetensutveckling och inspiration för ett språkutvecklande arbetssätt. Varierade arbetssätt, inkluderande lärmiljöer och digitala verktyg är ledord i arbetet. Skolbiblioteket har en central funktion i skolornas läsfrämjande arbete. Mediotekets skolbibliotekskonsulenter erbjuder stöd för att bygga upp och vidareutveckla arbetet i skolbiblioteken. Via Cirkulationsbiblioteket får skolorna tillgång till klassuppsättningar av noggrant utvald litteratur. Nytt för i år är att Medioteket även bygger upp ett Mångspråksbibliotek med böcker på en rad andra språk. Kurser, föreläsningar och coachning inom språk-, läsoch skrivutveckling Under hösten 2015 ger Medioteket ett antal kurser inom språk-, läs- och skrivutveckling som till exempel: Att undervisa i läsförståelsestrategier Cirkelledarutbildning för dig som själv vill leda en grupp i att undervisa i läsförståelse Kurser i bedömning av elevers språk-, läs- och skrivutveckling med stöd av två olika verktyg dels Nya språket lyfter, dels LUS Att utveckla elevers skrivande med quadblogging (4 olika klasser som bloggar tillsammans) Särskilda kurser för nätverksgrupper. Läs mer om nätverket på sidan 35 Vi kan också komma till din skola för att föreläsa, leda kurser samt fungera som bollplank och stöd för planering av utvecklingsarbeten inom språk-, läs- och skrivområdet samt coacha lärare. Detta sker i mån av tid och planeras tillsammans med rektor. Allt är kostnadsfritt och öppet för lärare i stadens kommunala grundskolor. Läs mer på Mediotekets webbplats och Pedagog Stockholm. Det går att anmäla sig från och med augusti. Information: Toura Hägnesten Tel: E-post: Läs även på: stockholm.se/medioteket och på pedagogstockholm.se Läslust och språkglädje genom författarbesök Läsning Pågår Läsning Pågår erbjuder alla elever i årskurs 8 i Stockholms stad subventionerade författarbesök. Lärare och elever kan välja mellan ett tjugotal aktuella författare. Inför besöket förser Mediotekets Cirkulationsbibliotek klassen med 10 exemplar av någon eller några av den bokade författarens böcker. Målgrupp: Lärare i skolår 8, kulturombud och skolbibliotekarier Datum: Veckorna 45, 46 och 47 Kostnad: Skolan betalar 800 kronor per klass (ordinarie pris är kronor) Plats: På din skola Anmälan: Lista på deltagande författare och anmälningsblankett finns på forfattarcentrum.se och stockholm.se/medioteket Information: Clarisa Rolandi Ronge Tel: E-post: Fredrik Lagerqvist, Författarcentrum Öst Tel: E-post: 6 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2015

7 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN

8 Föreläsning Att skriva sig till läsning ASL Föreläsning för dig som arbetar med skriv- och läsinlärning i de lägre åldrarna. Arbetssättet passar också för förberedelseklass och små undervisningsgrupper. Metoden utgår från att elever skriver sig till läsning med hjälp av dator och/eller andra digitala verktyg istället för att ägna mycket tid åt det formella bokstavsformandet under sitt första skolår. Det är en strukturerad undervisning utifrån läroplanen med syfte att ge möjlighet till en högre måluppfyllelse för samtliga elever. ASL i arbetslaget Din skola kanske har börjat använda arbetssättet eller funderar på att göra det. Vi kan då erbjuda föreläsning och handledning på din skola. Målgrupp: Pedagoger F åk 3 Tid: 3 timmar Datum: 1/10 kl eller 9/11 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Anna Engström Tel: E-post: Carola Rehn-Lindberg Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket 8 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2015

9 Skriv och läs med Ipad på lågstadiet Använd digitala verktyg i språk- och skrivinlärningen. Låt eleverna skapa multimodala texter, där text, ljud och bild samspelar. Dokumentera digitalt och ha roligt tillsammans! Kursen vänder sig till pedagoger som vill ha kunskap i vilka möjligheter en Ipad ger i skriv- och läsundervisningen för de yngre åldrarna. Kursen förbereder dig som pedagog att praktiskt användanda detta kraftfulla digitala verktyg i den första skrivoch läsundervisningen. Att undervisa på nytt sätt är en process och behöver prövas mellan kurstillfällena. Kursen är därför uppdelad på tre tillfällen med ett par veckors mellanrum. Du kommer att få en uppgift mellan kurstillfällena. När vi ses igen reflekterar vi tillsammans kring de erfarenheter gruppen gjort. Du ska vara beredd på att vara aktiv och dela med dig av dina uppgifter från klassrummet. Kursen omfattar: Digitalt skrivande direkt från skolstart Skapa och formge digitala berättelser och böcker med text, bild och ljud Dela och publicera Dokumentera digitalt Omvärldsbevakning hur gör andra Forskning omkring skriv- och läsinlärning Det är bra om du kan ta med dig en egen Ipad till kursen. Målgrupp: Pedagoger som undervisar i den första skriv- och läsinlärningen på lågstadiet. Tid: 9 timmar, 3 tillfällen á 3 timmar Information: Carola Rehn-Lindberg Tel: E-post: Läs mer på: stockholm.se/medioteket På Medioteket Datum: 16/9, 29/9 och 12/10 kl Max 3 4 pedagoger/grundskola Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Anmälan: stockholm.se/medioteket På din skola Datum: Enligt överenskommelse Kostnad: Kostnadsfritt. Vi kan erbjuda ett mindre antal kurser kostnadsfritt på din skola där grundskoleavdelningen finansierar. Därefter erbjuds kursen men skolan står för kostnaden. Plats: På din skola Anmälan: Carola Rehn-Lindberg Tel: E-post: Skriv och läs med Ipad på mellanstadiet Låt elevernas skriv- och berättarglädje komma till sin rätt med digitala verktyg, låt dem skapa texter där ljud, bild och text samspelar när de skriver, berättar eller redovisar. Kursen vänder sig till pedagoger som vill ha mer kunskap i vilka möjligheter en Ipad ger vid skriv- och läsundervisningen. Kursen förbereder dig som pedagog att praktiskt använda digitala verktyg och andra medier i undervisningen. Att undervisa på nytt sätt är en process och behöver prövas mellan kurstillfällena. Kursen är därför uppdelad på tre tillfällen med ett par veckors mellanrum. Du kommer att få en uppgift mellan kurstillfällena. När vi ses igen reflekterar vi tillsammans kring de erfarenheter gruppen gjort. Du ska vara beredd på att vara aktiv och dela med dig av dina uppgifter från klassrummet. Kursen omfattar: Skapa och formge digitala multimodala berättelser Bildspel med egna bilder, berättarröst samt ljudeffekter Digitala presentationer Digitala verktyg för läraren Dela och publicera Omvärldsbevakning hur gör andra Lite forskning omkring skriv- och läsutveckling Det är bra om du kan ta med dig en egen Ipad till kursen. Målgrupp: Pedagoger som undervisar i åk 3 6 Tid: 9 timmar, 3 tillfällen á 3 timmar Information: Carola Rehn-Lindberg Tel: E-post: Läs mer på: stockholm.se/medioteket På Medioteket Datum: 15/10, 10/11 och 25/11 kl Max 3 4 pedagoger/grundskola Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Anmälan: stockholm.se/medioteket På din skola Datum: Enligt överenskommelse Kostnad: Kostnadsfritt. Vi kan erbjuda ett mindre antal kurser kostnadsfritt på din skola där grundskoleavdelningen finansierar. Därefter erbjuds kursen men skolan står för kostnaden. Plats: På din skola Anmälan: Carola Rehn-Lindberg Tel: E-post: UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN

10 Talböcker utvecklar läsningen Alla barn vill läsa och lära, känna gemenskap och utvecklas. Böckerna i skolbiblioteket ska locka alla elever till mer läsning. Det ger också ett större ordförråd och ökad läsförståelse. Den som läser bra hänger lättare med i alla ämnen. Elever med läsnedsättning, som har svårt att läsa tryckt text, har rätt att kostnadsfritt låna talböcker på skolbiblioteket. Att läsa med öronen är en förutsättning för dem att kunna hålla sig kvar i sin läsålder, att uppfatta läsningen som meningsfull och rolig och inte komma efter i skolan. När de slipper kämpa med ordavkodning läser de lika bra som andra och lär sig tycka om att läsa. På Medioteket arbetar vi på olika sätt för att försöka få skolorna att via sina skolbibliotek använda talböcker. Vi erbjuder: kurser för att ge de kunskaper som behövs information om talböcker för hela eller delar av kollegiet på skolan stöd med det praktiska på plats kontakt med Skoldatateket vid val av läsverktyg planeringssamtal med personal och skolledning filmen Talböcker i skolan och arbetsmaterial i samband med visningen Långsiktiga rutiner med personal som bidrar med olika kompetenser gör arbetet med talböcker lättare och mer beständigt. Vi kan under en period göra en satsning med flera kompletterande insatser på en skola. Talboksteam ett hållbart arbetssätt Erfarenheten visar att utveckling sker då ett nära samarbete mellan pedagoger och bibliotek byggs upp. När fler engagerar sig, kommunicerar, delar med sig, informerar och bygger rutiner gagnar det eleverna. De får lättare hjälp med sina frågor om hur de ska läsa, vem de ska vända sig till och var böckerna finns. Att bilda ett talboksteam efter lokala förutsättningar är ett bra arbetssätt. På seminariet får du ta del av Mediotekets satsning Satsa på talböcker och några deltagare berättar om hur de arbetade på sina skolor. Vi visar också filmen Talböcker i skolan. Målgrupp: Skolbiblioteksansvariga, specialpedagoger/ lärare, skolledare Tid: 2 timmar Datum: 19/11 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Margareta Ekström Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Besök oss även på: pedagogstockholmblogg.se/ skolbiblioteksbloggen Här kan du se filmen Talböcker i skolan Information: Margareta Ekström Tel: E-post: 10 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2015

11 Talböcker och digitala resurser En kombination av text och ljud är ett bra stöd när det gäller språk- och läsutveckling. Vad gäller för talböcker? Hur får eleverna tillgång till talböcker och hur kan de läsa dem? Hur kan skolan skapa långsiktiga rutiner för talböcker så att alla elever med läsnedsättning får tillgång till dem? Denna kurs, i tre steg, ger teoretisk och praktisk kunskap kring dessa frågor. Vid den första träffen får du kunskap om vad en talbok är och vilka regler som gäller när skolbiblioteket laddar ner den. Vi går igenom hur eleven kan läsa talböcker, med daisyspelare, surfplatta, mobiltelefon eller med läsprogrammet AMIS i datorn. Du har möjlighet att låna med dig talböcker och daisyspelare för att testa på skolan. Vid det andra tillfället tittar vi på det digitala biblioteket legimus.se, hur man hittar böcker där och hur webbplatsen fungerar. Du får också på egen hand söka efter talböcker på legimus.se och även testa att läsa en talbok med läsprogrammet AMIS. Vi besöker olika webbresurser som kan användas i undervisningen av elever med läsnedsättning. Den tredje träffen arbetar vi praktiskt med talböcker. Du som arbetar på skolbibliotek ges tillfälle att under handledning ladda ner en talbok och föra över den till en fysisk bärare, t.ex. ett usb-minne. Du får också kunskap om hur du lånar ut talboken i bibliotekssystemet WinBib. Du som är pedagog får tillfälle att arbeta med överföring av talboksfiler till dator, daisyspelare, mp3-spelare, appar på surfplatta eller mobil. Vi ser tillsammans filmen Talböcker i skolan. Målgrupp: Skolbibliotekspersonal tillsammans med högst två lärare/specialpedagoger per skola Tid: 6 timmar Datum: Omgång 1: 17/9, 1/10 och 8/10 kl Omgång 2: 11/11, 25/11 och 2/12 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Margareta Ekström Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Besök oss även på: pedagogstockholmblogg.se/ skolbiblioteksbloggen Följ oss på pedagogstockholmblogg.se/skolbiblioteksbloggen UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN

12 Det talas över 100 olika språk i våra skolor! Böcker på många språk till skolbiblioteket! Finns det elever med annat modersmål än svenska på din skola? Då bör det finnas böcker på deras språk i skolbiblioteket. Detta är Mångspråksbiblioteket Mångspråksbiblioteket är skolbibliotekens bibliotek. Skolans skolbibliotekarie lånar böcker för att sedan låna ut dem till elever och modersmålslärare. Detta finns i Mångspråksbiblioteket Mångspråksbiblioteket har barn- och ungdomslitteratur på många olika språk. Det är främst skönlitteratur, men även en del faktaböcker. Vår ambition är att erbjuda böcker på så många språk som möjligt. Gör så här! Du som är skolbiblioteksansvarig kan få råd och stöd från Medioteket när det gäller böcker på olika språk. Vill du låna från Mångspråksbiblioteket väljer du enstaka titlar eller ber oss plocka ihop böcker på de språk du önskar. Modersmålslärare kan vända sig till skolans skolbibliotek. Här vill vi gärna uppmuntra till gott samarbete och vi kan hjälpa till om det behövs. Rådgivning och beställning: via Mediotekets webb eller e-post: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bl.a. genom att erbjuda litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken, 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska. (Ur Bibliotekslagen 2013:801, 5 ) 12 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2015

13 Tävlingen En bok i världsklass Varmt välkommen att delta i tävlingen En bok i världsklass som Utbildningsförvaltningen anordnar tillsammans med Stiftelsen Skansen, Stockholms stadsbibliotek och ALMA Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Tävlingen är en del av grundskoleavdelningens satsning på läs- och språkutveckling och vänder sig till Stockholms stads elever i årskurs F 6. Syftet är att locka barn till läsning av litteratur från olika delar av världen. Tema för läsåret 2015/2016 Tema för läsåret 2015/2016 är inte fastställt ännu. Information kommer på Pedagog Stockholm och via andra kanaler till hösten. Tävlingen är uppdelad i fyra kategorier, anpassade efter årskurser. Är du lärare för en särskild undervisningsgrupp väljer du själv kategori i samband med att du gör din anmälan. Bidraget skall bestå av text och bild skapad utifrån årets tema. Varje klass/grupp deltar med ett bidrag, som kan vara ett gemensamt alster, ett collage av elevernas bidrag eller ett bidrag som väljs ut från klassen/gruppen. I samband med att du anmäler din klass får du som ansvarig pedagog ett exemplar av en bok som vi hoppas kan fungera som inspiration och handledning i ditt arbete med litteratur och berättande. Cirkulationsbiblioteket hjälper dig med böcker Behöver du tips och idéer? Prata med Cirkulationsbiblioteket som har köpt in böcker speciellt för tävlingen. Se också tips på litteratur på Barn och böckers sida på Pedagog Stockholm. Bok afterwork I samband med tävlingen erbjuder vi dig som pedagog möjlighet att gå på inspirationsseminarier/bok afterwork. Information om detta kommer att skickas till skolornas läsutvecklare samt finnas på Pedagog Stockholm. Programdagar på Skansen I slutet av maj 2016 är alla pedagoger i årskurs F 6 välkomna med sina klasser till aktivitetsdagar på Skansen. Där delar vi ut priser och ställer ut de vinnande bidragen. Eleverna kan också delta i olika evenemang och aktiviteter kring litteratur, bland annat lyssna på engagerande berättelser, gå spännande vandringar, skapa sagor, byta böcker och delta i lekar från förr. Cirkulationsbiblioteket Stockholms kommunala grundskolor har tillgång till en helt unik resurs: Ett helt bibliotek med klassuppsättningar! Här finns skönlitteratur som du kan arbeta med i helklass eller i grupper, noggrant utvald litteratur för barn och unga. Vi har både nyutkomna titlar och klassiker och mycket där emellan. Söker du böcker för arbetet med lässtrategier? Vi kan ge råd! Vill du ta upp genusperspektiv eller mänskliga rättigheter i klassen? Vi har böcker som kan ge ingångar till diskussionen. Behöver du resonera med klassen om relationer och värdegrundsfrågor? Vi har titlar för olika åldrar. Söker du litteratur till tävlingen En bok i världsklass? Vi har böcker särskilt inköpta för tävlingen. Vill du stärka den så viktiga läslusten? Tänk på allt det roliga, omtumlande och spännande vi kan uppleva i berättelsernas vida värld och vilka givande litteratursamtal det kan leda till. Vill du och dina kollegor få rådgivning och bläddra bland våra böcker? Hör av er till oss för att boka ett besök på Cirkulationsbiblioteket! Telefontider för litteraturrådgivning och beställning: Måndag tisdag onsdag torsdag Tel: E-post: Information: Ingalill Åkesson Hedqvist Tel: E-post: Vi ser fram emot alla fantastiska bidrag. Varmt välkommen att anmäla din klass till tävlingen! Sista anmälningsdag är i slutet av januari Läs om våra böcker på cirkbloggen.se Anmälan och mer information om tävlingen: pedagogstockholm.se och stockholm.se/medioteket Kontaktperson: Lena Fontin E-post: UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN

14 Elever som blir goda läsare får nyckel till kunskap och ges förutsättning att nå längre i alla ämnen. Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek enligt skollagen. 14 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2015

15 Skolbibliotek gör skillnad I skolbiblioteket får eleverna hjälp att hitta rätt bok, den som väcker nyfikenhet och läslust och utmanar till att ta ett steg framåt i läsningen. Här kan eleverna öva sig i effektiv och källkritisk användning av tryckt och digital information. Här samarbetar skolbibliotekarie och lärare så att eleverna utvecklar förmåga att navigera i kunskapssamhället. Välkommen att kontakta oss skolbibliotekskonsulenter! Korta frågor besvaras direkt. Rådgivning slussas vidare och vi kontaktar dig. E-post: Telefon: Margareta Ekström Tel: E-post: stockholm.se Vi hjälper dig att utveckla skolbiblioteket På uppdrag av grundskoleavdelningen stödjer och fortbildar vi skolans personal. Vi erbjuder handledning på plats, samtal, studiedagar, kurser, nätverk och speciella satsningar för att utveckla biblioteket. Vi kan bistå skolledningen i arbetet med att ta fram en handlingsplan för utveckling mot ett skolbibliotek som gör skillnad. Aktuellt 2015 Mångspråksbiblioteket växer och har allt fler böcker på många olika språk! Du som arbetar i skolbiblioteket får stöd i att främja alla elevers läsning. Läs mer på sidan /2015 testar 18 grund- och gymnasieskolor tillsammans e-bokstjänsten ElibU i pilotprojektet E-böcker i skolan. Vi ser fram emot nya insikter om e-boken som en integrerad del i undervisningen och skolbiblioteksverksamheten. Tillsammans med ett antal grundskolor i staden arbetar vi just nu fram undervisningsförslag med syfte att utveckla våra elevers medie- och informationskunnighet (MIK) via sina skolbibliotek. Grundkursen i informationssökning och källkritik ger dig en bas för arbetet med MIK. Läs mer på sidan 19. Elever med läsnedsättning har rätt att låna talböcker i skolbiblioteket. På våra talbokskurser finns den information man behöver för att sätta igång. En skola som vill komma längre och bygga upp långsiktiga rutiner för talböcker kan vända sig till oss för mer stöd. Filmen Talböcker i skolan visar hur man har arbetat på Snösätraskolan. Läs mer på sidan 10. Följ oss på: pedagogstockholmblogg.se/ skolbiblioteksbloggen och skolbiblioteksverktyg.wikispaces.com Maria Ronnås Tel: E-post: stockholm.se Emma Rolander Tel: E-post: stockholm.se Linda Spolén Tel: E-post: stockholm.se Ingalill Åkesson Hedqvist Tel: E-post: stockholm.se Clarisa Rolandi Ronge Tel: E-post: stockholm.se Elin Hirschfeldt Tel: E-post: stockholm.se Lotta Metcalfe Tel: E-post: stockholm.se UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN

16 WinBib Stockholms grundskolors bibliotekssystem Ett digitalt bibliotekssystem är en självklarhet i dagens skolbibliotek och en förutsättning för att enkelt och effektivt hålla reda på skolans medier och lån. I Stockholms stads kommunala grundskolor används bibliotekssystemet WinBib. Med WinBib är det lätt att söka medier i skolbiblioteket och via webben. Skolbibliotekspersonalen kan enkelt administrera skolbibliotekets medier, låntagare och lån. WinBib kan även användas för att registrera annat material man vill kunna låna ut på skolan som kameror, surfplattor m.m. Varje skola ansvarar själv för sin katalog, Medioteket står för support, utbildning och katalogisering. Grundkurs i WinBib krävs för att få tillgång till WinBibs administrativa del. WinBib grundkurs i 2 delar Kursen ger en grundlig genomgång i bibliotekssystemet WinBib för dig som är ny i skolbiblioteket. Genomgången kurs ger behörighet att administrera skolans egen katalog. Du lär dig både grundläggande funktioner för att kunna hantera det dagliga arbetet med medier och låntagare och mer avancerade funktioner som bland annat ger möjlighet att arbeta med statistik. Mellan kurstillfällena förväntas du använda WinBib i ditt eget skolbibliotek. Målgrupp: Skolbibliotekspersonal F åk 9 Tid: 6 timmar Datum: 2/9 och 9/9 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Emma Rolander Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Att arbeta i skolbibliotek baskurs För dig som är ny i skolbiblioteket ger den här kursen baskunskaper för att kunna bedriva en fungerande verksamhet. Varför skolbibliotek? Arbetsuppgifter i ett skolbibliotek Hur ett skolbibliotek organiseras Medier som bör finnas och hur man köper in dem Ett inkluderande skolbibliotek Läsfrämjande via skolbiblioteket Informationssökning via skolbiblioteket Målgrupp: Alla som är nya i skolbiblioteket Tid: 12 timmar Datum: 8/9, 15/9, 1/10 och 8/10 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Lotta Metcalfe Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Gallra böcker i skolbiblioteket En kurs som vänder sig till skolbibliotekspersonal och lärare som vill fräscha upp beståndet i sitt skolbibliotek och locka elever till mer läsning. När de aktuella böckerna får mer plats i hyllorna och blir lättare att hitta väcker de elevernas nyfikenhet, intresse och lust att låna. Vi besöker ett skolbibliotek som vill ha hjälp med gallring och diskuterar vad man ska plocka bort och varför. Kursen ger också tips på skyltning, utrustning och andra sätt att göra skolbiblioteket attraktivt för elever och lärare. Målgrupp: Skolbibliotekspersonal F åk 9 Tid: 3 timmar Datum: 5/11 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Lämpligt skolbibliotek Information: Margareta Ekström Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket 16 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2015

17 Presentation av höstens nya böcker Varje år ges det ut en stor mängd nya barn- och ungdomsböcker. Mediotekets bibliotekarier läser och väljer sina favoriter. Välkommen att lyssna på vår presentation av det nya och aktuella. Du får också ett tillfälle att se Bibliotekstjänsts Godbitar-utställning som finns på Medioteket. Vi tar paus så att du hinner titta och bläddra i böckerna. Målgrupp: Skolbibliotekspersonal och lärare Tid: 3,5 timmar Datum: 6/10 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Ingalill Åkesson Hedqvist Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Presentation av Cirkulationsbibliotekets bästa böcker Cirkulationsbiblioteket köper varje år många nya titlar som lånas ut i klassuppsättningar till Stockholms grundskolor. Kom och lyssna när vi berättar om våra bästa böcker. Vi gör också en utställning så att ni kan titta och bläddra i böckerna. Målgrupp: Lärare och skolbibliotekspersonal Tid: 2 timmar Datum: 15/9 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Ingalill Åkesson Hedqvist Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN

18 MIK Medie- och informationskunnighet Databaser, tidningsarkiv och uppslagsverk en guldgruva av information Elever och lärare i Stockholms kommunala grundskolor har fri tillgång till ett antal centralt uppköpta uppslagsverk, databaser och tidningsarkiv i digital form både i och utanför skolan. De utgör en guldgruva av fakta och information från källor som inte är fritt sökbara på nätet. Ingång till databaserna finns t.ex. i Skolwebben. Landguiden Landguiden är ett mellanting mellan en nyhetstjänst och ett uppslagsverk från Utrikespolitiska institutet med fokus på länder där man också enkelt jämför länder med varandra utifrån ett flertal olika parametrar. Betoningen ligger på att skildra den grundläggande utvecklingen i ett land. Här finns information om regeringsskiften, partiombildningar, författningsändringar, stora politiska förändringar, kriser och reformer m.m. Mediearkivet Mediearkivet är ett digitalt nyhetsarkiv som ger tillgång till tryckt material från dagstidningar, landsortstidningar och tidskrifter som annars inte finns att tillgå på webben. Här finns också möjlighet att söka material från bl.a. webbtidningar och bloggar. Nationalencyklopedin, NE NE är ett stort svenskt uppslagsverk. Här finns ett omfattande illustrationsmaterial med fotografier, teckningar, kartor och animationer. För skolan finns särskilt framtagna tjänster, bland annat temapaket, läxhjälpen och pedagogiska reportage. I NE ingår även ordböcker och lexikon på flera olika språk. Uppslagsverket finns också tillgängligt som app. Ett halvt ark papper På webbplatsen finns Strindbergs novell, Ett halvt ark papper, översatt och inläst på mer än 40 språk av stadens modersmålslärare. Dessutom finns det filmer, bilder, fakta och pedagogiska planeringar för att arbeta med novellen och med August Strindberg. Det finns även en sida där man kan ta del av hur skolorna arbetat med novellen. World Book Under hösten 2015 kan alla grundskolor använda det engelskspråkiga uppslagsverket World Book. Här finns resurser för elever i åldrar. För yngre grundskoleelever finns World Book Kids som bland annat innehåller enklare artiklar, interaktiva kartor, bilder samt ett antal aktiviteter och spel. För grundskolan passar också World Book Student och World Book Discover som innehåller artiklar med enklare språk 18 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2015

19 Upptäck möjligheterna med att använda databaser i undervisningen Alla våra centralt inköpta databaser är fyllda av information och mycket användbara i undervisningen. I höst får du möjlighet att utforska några av dem djupare med hjälp av deras egna experter. NE i undervisningen NE är mer än bara ett uppslagsverk, här finns också ordböcker, interaktiva språkövningar m.m. Du får en genomgång av vilken information som finns i NE och hur den kan användas. Fokus är praktisk användning i undervisning samt hur du kan handleda eleverna för att de ska få ut så mycket som möjligt när de använder NE på egen hand. Målgrupp: Lärare och skolbibliotekspersonal F åk 6 Datum: 14/9 kl Målgrupp: Lärare och skolbibliotekspersonal åk 7 9 Datum: 14/9 kl Tid: 1,5 timmar Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 kr. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Emma Rolander Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Landguiden i undervisningen Landguiden är en guldgruva när du behöver information om länder och internationell politik. Under denna workshop kommer projektledaren och redaktören för Landguiden att beskriva hur tjänsten är uppbyggd, hur man hittar i den och vilka källorna är. Steg för steg går vi igenom hur man kan söka information om ett specifikt land, en organisation eller hur man jämföra länder för att ha som underlag i en egen analys. Målgrupp: Lärare och skolbibliotekspersonal åk 6 9 Datum: 13/10 kl eller 13/10 kl Tid: 1 timme Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 kr. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Emma Rolander Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket Grundkurs i informationssökning och källkritik Förmågan att kunna söka och värdera information är viktig i dagens samhälle och poängteras på många ställen i Lgr11. Denna kurs har skolbiblioteket och dess resurser som utgångspunkt. Medie- och informationskunnighet och Lgr11 Informationssökningsprocessen: forskning och tillämpning via skolbiblioteket Att välja sökord och sökverktyg Att använda sökmotorer Att söka i NE och andra databaser Att ha ett källkritiskt förhållningssätt Upphovsrätt och fria resurser Att arbeta med dessa frågor via skolbiblioteket Målgrupp: Skolbibliotekspersonal F åk 9 tillsammans med 1 2 IT-pedagoger/lärare per skola Tid: 6 timmar Datum: 3/11, 12/11 och 17/11 kl Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 kr. Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen Information: Linda Spolén Tel: E-post: Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN

20 20 UTBUD FÖR GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2015

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Våren 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT!

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER NYTT PROJEKT för läsförståelse MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! Kurskatalog för vårterminen 2015 AV-MEDIA KRONOBERG/ REGION KRONOBERG

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek Liselott Drejstam mars 2011 Skolbiblioteket skolans pedagogiska centrum Högskolan i Kristianstad Handledare Mary Ingemansson Innehåll Inledning... 3 1.

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar

Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar En inblick i Stockholms stads läs- och språksatsning med fokus på årskurs 5 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2011 Produktion: Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Förskolan Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Innehållsförteckning Kvalitetsdokument 2014 1 Inledande frågor... 3 1.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel... 5 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö SSU20U Skolbiblioteket - skolans pedagogiska centrum 2011-03-25 Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 1.2.1 Målformulering... 3 2. Nuläget...

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013. YBC Young Business Creatives Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013. YBC Young Business Creatives Nacka Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013 YBC Young Business Creatives Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 OBSERVATIONENS METOD 6 SAMMANFATTNING 6 Sammanfattande

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö Beskrivning av en grundskolas satsning FÖRFATTARE: LENA EKERMO OCH KIRSTEN SUNNERUD ARTIKEL

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 5+6-7 maj 2015 #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 Framtidens lärande är ett perfekt tillfälle för utvecklande möten för kommunens och skolans medarbetarteam, där varje person bör kunna hitta

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer