Avdelningen för juridik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelningen för juridik"

Transkript

1 Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2011 SAMMANSTÄLLNING (reviderad , revidering markerad med gult). Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns längst bak i sammanställningen. Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 1 MGT i Gällivare Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande 2 Enkidos Krog i Visby Använt en degblandare där skyddet, utan giltigt skäl, var borttaget AM Företagsbot kr. Rema Stockholm AM Lidl Sverige KB Den 26 april 2008 fick en anställd på Lidls butik vid Rådhusgatan i Östersund varor från en lastpall över sig. Trots att den anställde skadades svårt (hon blev rullstolsbunden) anmäldes inte olyckan till Arbetsmiljöverket. Först i samband med en inspektion 21 januari 2010 fick verket kännedom om olyckan. Företagsbot kr AM Mondi Dynäs Vid en olycka 16 mars 2009 klämdes en anställd mellan en pappersrulle på 3,2 ton och en rullmaskin. En truckförare anklagades av företaget för att ha varit grovt vårdslös, och avskedades. Avskedandet ogiltigförklarades senare i AD. AD konstaterade, liksom Arbetsmiljöverket, att det brustit i företagets riskanalys. Företagsbot kr AM Stora Enso Timber (Ala sågverk) annans död En kedjetransportör vid intaget till plankjusterverket hade 29 januari 2008 fastnat i sitt övre läge. Under felsökning kopplade en mekaniker bort drivkedjan. Direkt när mekanikern lösgjorde kedjelåset kom den ett ton tunga transportören nedrasande och träffade honom i huvudet. Han avled av de skador han fick. Företagsbot kr. Hudiksvalls tingsrätt Mål nr B

2 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 6 Michael Gilbertssons Bygg (MG-bygg) Vid uppförandet av ett svinhus skulle prefabricerade betongblock (väggdelar) monteras. De anställda hade inte fått ordentliga instruktioner och monteringen av väggelementen följde inte leverantörens anvisningar. 30 november 2006 välte därför ett kilo tungt betongblock. En anställd fick foten i kläm och skadades så svårt att benet senare måste amputeras strax under knäet. Företagsbot kr (jämkat belopp) A Gotlands Kalkstensfabrik Ett kalkstensblock välte från en sågvagn och skadade en arbetstagare. Företagsbot kr (jämkat belopp). Rema Stockholm AM Mittmedia Print Efter reparation av en tryckpress sattes inte skyddsplåten tillbaka. En anställd klämde vänster hand mellan pressens valsar och ådrog sig allvarliga skador. Olyckan anmäldes aldrig till Arbetsmiljöverket AM Hammerdals Betonggjuteri Påbörjat drift av mobil betongstation där kvartshaltigt material hanteras utan att anmäla uppställningen till Arbetsmiljöverket AM Stadsfastigheter (inom Serviceförvaltningen, Malmö kommun) Inte upprättat arbetsmiljöplan AM Älvdalsbygg Inte gjort någon riskbedömning av explosionsfarlig miljö (träpelletstillverkning). Det saknades också explosionsskyddsdokument med uppgifter om att explosionsrisker fastställts och bedömts. 12 Enskild firma, jordbruk Uppfört en ny ladugård utan att upprätta arbetsmiljöplan, trots att arbetet medförde risk för fall över två meter och innefattade hantering av tunga byggelement. 13 Sydskiffer Utfört arbete på hög höjd (kyrka) utan att ta upp det, och vilka särskilda skyddsåtgärder detta krävde, i arbetsmiljöplanen. Använt byggnadsställning med stora brister. Rema Stockholm AM Halmstads tingsrätt Mål nr B Halmstads tingsrätt Mål nr B Pulverlack och Smide i Malmö Inte upprättat arbetsmiljöplan AM

3 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 15 SD-Hus Produktion Inte upprättat arbetsmiljöplan Företagsbot kr (jämkat belopp). Rema Växjö AM Partbyggen i Kalix (Partab) Vid en olycka 4 september 2009 skadades en anställd i samband med bockning av plåt i en press. Det ljusridåskydd som tidigare funnits vid maskinen var borttaget. Den anställde fick tre fingrar avklippta med mellan 10 och 20 mm. Företagsbot kr. Haparanda tingsrätt Mål nr B SRS Personal Lät anställd arbeta med asbest trots att denne saknade giltigt tjänstbarhetsintyg AM Br Axelsson i Kungshamn El Bearbetat asbest (håltagning i eternit) utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr (jämkat belopp) AM Nya Engströms Express&Flyttservice Använt bakgavellyft som inte AM Grim Livs (ICA Nära) 1) Butiksföreståndare och företrädare för. 2). En 22-årig anställd malde köttfärs. Köttkvarnen var gammal och det skydd som en gång funnits för inmatningshålet hade tagits bort. När de sista köttbitarna skulle malas stack 22- åringen ned handen i kvarnen och pressade på med fingrarna. Matarskruven grep tag i ett finger och hela handen drogs med. Handen och en del av underarmen måste amputeras. 1) Villkorlig dom och 100 dagsböter á 200 kr. 2) Företagsbot kr. Attunda tingsrätt Mål nr B Ulf Sandströms Åkeri Använt bakgavellyft som inte AM Guldhaven Fiske i Kalix Använt bakgavellyft som inte AM Bussgods i Norrbotten Använt bakgavellyft som inte AM Tarkett En processoperatör klämdes fast med ena armen när han skulle rengöra en maskin för tillverkning av mattor. Företagsbot kr AM Hellgrens Färghus Använt bakgavellyft som inte AM

4 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 26 Enskild firma, åkeri Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande AM Indexator Ett rullband transporterade automatiskt pallar från en plats utanför lagret in i lagerlokalen. När en pall hamnade fel, och bandet stannade, manipulerade en anställd (helt enligt instruktionerna) fotocellerna som styrde bandet genom att föra in vänster hand och bryta ljusstrålen. Bandet startade igen, men den anställde hann inte dra undan handen utan klämdes fast. Han ådrog sig svåra och bestående skador. Företagsbot kr. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Talan om företagsbot ogillas. Umeå tingsrätt Mål nr B Hovrättsdomen är överklagad. 28 Berg&Brykt TF Inte upprättat arbetsmiljöplan 29 Sävsjö Träbränsle Inte utfört och dokumenterat föreskriven riskbedömning av explosiv atmosfär. Inte upprättat explosionsskyddsdokument. 30 NILA Hus Inte upprättat arbetsmiljöplan 31 Lysekils kommun Rektor Den 30 september 2009 skadades en elev vid en olycka på Gullmarsgymnasiet. Först två månader senare, 1 december, anmäldes olyckan till Arbetsmiljöverket. 32 KG Nilssons Åkeri KB Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande Rema Stockholm AM Rema Växjö AM AM dagsböter á 340 kr AM AM Hyab Magneter Två brott: 1) En operatör skadade 20 februari 2009 ett finger i en monteringspress som i strid med gällande regler saknade skydd vid pressverktyget. 2) Inte låtit läkarundersöka arbetstagare i föreskriven ordning, eller gjort någon exponeringsmätning trots att man hanterat härdplaster. Företagsbot kr. Rema Stockholm AM Fredells Trävaru Saknade komplett riskbedömning för explosionsfarlig miljö. Anläggningens explosionssäkerhet inte bekräftad efter ombyggnad. Explosionsskyddsdokument saknades. Rema Stockholm AM

5 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 35 Atlas Copco Kompressor På Anundsjö Trä i Långsele ersattes sommaren 2006 gammal sågverksutrustning med ny. Många entreprenörer var inblandade. En kompressor hade beställts av en fristående försäljare. Den installerades av en VVS-firma, elinstallationen gjordes av en elfirma. Atlas Copco skulle starta upp och provköra kompressorn. Vid provkörningen släppte en slang som VVS-firman kopplat in och slog till en elektriker i huvudet med omfattande skador som följd. Atlas Copco hölls ansvarigt för att installationen inte kontrollerats eller åtgärdats och för att riskområdet inte spärrats av. Företagsbot kr. Ångermanlands tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 36 Enskild firma, trädgårdsarbete 1) Företrädare 2) Enskild firma En 19-årig anställd skadade sig 25 september 2007 då han stod på en stege och skulle kapa en björk. Motorsågen fick ett kast och träffade vänster hand. Åklagaren hävdade grovt brott. Överklagandet återkallades. Hovrätten avskriver målet. Tingsrättens dom står därför fast. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B ) 60 dagsböter á 100 kr. 2) Företagsbot kr. Ystads tingsrätt Mål nr B ) Skanska Sverige 2) Construction Software Center Europé 3) Örnsköldsviks Takstolstillverkning grovt vållande till annans död, grovt och sjukdom och framkallande av fara för annan 1a) Produktionschef 1b) Arbetsledare/ tf produktionschef 2a) Projektör 3a) Företrädare för 1) 2) 3) Som en del av projekt Ådalsbanan lät Banverket bygga en 770 meter lång järnvägsbro över Älandsfjärden. Farbanan av betong göts i en träform. Under gjutning 21 maj 2008 rasade formens ena sida. Fem byggnadsarbetare störtade 20 meter ner. Två omkom, två skadades svårt och en fick lindrigare skador. 1a) Villkorlig dom med samhällstjänst 240 timmar. 1b) Åtalet ogillas. 2a) Villkorlig dom och 60 dagsböter á 350 kr. 3a) Villkorlig dom och 60 dagsböter á 150 kr. 1) Företagsbot 6 miljoner kr. 2) Företagsbot 1 miljon kr. 3) Företagsbot 1 miljon kr. Ångermanlands tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 38 Vida Energi Inte utfört föreskriven riskbedömning av explosiv atmosfär innan pelletsanläggning togs i drift. Inte upprättat explosionsskyddsdokument. Rema Jönköping AM Neova /Ljusne Pelletsfabrik Inte gjort någon förnyad riskbedömning efter ombyggnad av pelletsfabriken i Ljusne, och heller inte upprättat ett explosionsskyddsdokument AM

6 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 40 Söderhamn Nära Inte gjort någon fullständig riskbedömning enligt föreskrifterna om arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3) vid en hetvattencentral. Hade heller inte upprättat något explosionsskyddsdokument. Företagsbot kr AM Carl Byggare Inte upprättat arbetsmiljöplan AM Banverkets industridivision Elarbetsansvarig Två arbetslag höll på att byta kontaktledningar på sträckan Brattheden-Fagersta. Ledningen spänningssattes med volt trots att monteringsarbetena inte var klara. Två montörer skadades svårt av strömgenomgång. Tingsrättens dom fastställs. Svea Hovrätt Mål nr B dagsböter à 390 kr. Västmanlands tingsrätt Mål nr B K Jurlestam Använt bakgavellyft som inte 44 Willy:s Använt lastbryggor som inte besiktats. En anställd hos en leverantör bröt båda underbenen då en lastbrygga gav vika AM Företagsbot kr AM Silikon Extrudering i Laxå Selab Vid blandning av silikongummi i en oskyddad maskin fastnade en anställd med vänster hand mellan maskinens valsar. Han fick kläm- och sårskador, och bröt pek- och långfingret. Företagsbot kr. Örebro tingsrätt Mål nr B ByggXpert i Torslanda Trots arbete med risk för fall över två meter och rivning av bärande konstruktion hade inte arbetsmiljöplanen anpassats så att de särskilda åtgärder som skulle vidtas vid riskarbetena beskrivits AM Långsele Skomakeri&Service Center Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande Företagsbot kr (jämkat belopp) AM Gällivare Budtjänst Använt en bakgavellyft som inte var besiktad och godkänd av ackrediterat kontrollorgan AM SQS Security Qube System Förreglingen till en grind hade kopplats bort så att skyddsanordningen till en maskin satts ur bruk. Företagsbot kr AM Molybon Industriplast Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket AM

7 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 51 VVS & Industrirör i Trelleborg En arbetstagare fick jordmassor över sig vid ett grävningsarbete. Trots att tillbudet var allvarligt anmäldes det inte utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket AM SH Schakt i Kungshamn Inte anpassat arbetsmiljöplan till aktuellt arbete (sprängning) AM Sten Olofssons Åkeri Åkeriet hade anlitats för att tömma och göra rent tre så kallade mesacisterner på Vallviks Bruk. Mesan innehöll svaglut, som är frätande. De anställda hade varken fått instruktioner eller skyddsutrustning för att kunna arbeta säkert. En anställd fick svåra kembrännskador sedan han översköljts av svaglut. Tingsrättens dom fastställs. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B Företagsbot kr. Hudiksvalls tingsrätt Mål nr B Hovrättsdomen är överklagad. 54 Lödde Plåt En 17-årig praktikant miste delar av bägge tummarna i en kantpress. Operatörsskyddet, tvåhandsmanöverdonet, var inte inkopplat. Pressen kördes med enbart fotpedal. Kantpressen hade heller inte genomgått den kontroll som krävs för dess användande. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr Ö Överklagat beslut: Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Företagsbot kr. Lunds tingsrätt Mål nr B Färdig Betong Inte genomfört föreskriven expositionsmätning av kvartshaltigt damm under tiden 17 maj januari AM Sundolitt annans död Förregling till servicedörr var trasig. En operatör lutade sig, medan maskinen var i gång, in genom den öppnade servicedörren för att åtgärda eller kontrollera något i processen. Han klämde då bröstkorgen mellan en rörlig maskindel och dörrkarmen och skadades så svårt att han avled. Arbetsmiljöarbetet på företaget kraftigt eftersatt under många år. Företagsbot 2 miljoner kr. Alingsås tingsrätt Mål nr B Kjell Berglund Bygg Inte upprättat arbetsmiljöplan AM

8 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 58 Advocera Företrädare för En 17-årig lärling fastnade med en hand i en geringssåg som han använde för att kapa foder. Han förlorade delar av tre fingrar på vänster hand. Tingsrättens dom fastställs. Svea hovrätt Mål nr B Åtalet ogillas. Solna tingsrätt Mål nr B BRJ Entreprenad Inte upprättat arbetsmiljöplan 60 Tommy Byggare Arbetsmiljöplanen beskrev inte de särskilda åtgärder som skulle vidtas vid arbete med risk för fall på två meter eller mer, och vid arbete med tunga byggelement AM AM Byggnadsarbetare framkallande av fara för annan Byggnadsställning var inte tillräckligt stabiliserad och blåste omkull. Två personer som kom gående längs gatan fick ställningen över sig och skadades lindrigt. 30 dagsböter á 200 kr (jämkat belopp). Rema Jönköping AM Mikael Hansson Åkeri Använt en lastbilskran som inte Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Företagsbot kr. Lycksele tingsrätt Mål nr B Pajala kommun Teknisk chef Använt bakgavellyft som inte 30 dagsböter á 350 kr AM Perstorp Speciality Chemicals En processoperatör (semestervikarie) skadade ena handen vid rensning av en säckningsmaskin. Det hade inte gjorts någon riskbedömning av maskinen, som saknade skydd för rörliga delar. Det brast i instruktion för rensningsarbetet, och operatören hade heller inte informerats om riskerna vid arbete med säckningsmaskinen. Företagsbot kr AM Profilgruppen Extrusions Företaget tillverkar bland annat strängpressade aluminiumprofiler. Tidigt på morgonen den 1 februari 2008 skulle en anställd ta bort en felaktig, krokig och mycket het nypressad profil som fastnat i ett par styrrullar. Han ramlade och kom i kontakt med profilen och fick svåra brännskador på bland annat höft och ben, och penis och pung. Företagsbot kr. Rema Växjö AM

9 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 66 Ytteknik i Örebro Lät arbetstagare hantera härdplastkomponenter utan att de genomgått föreskriven läkarundersökning AM SMG Glava Under arbete vid en nyinstallerad maskinrobot i november 2007 skadades en operatör. Han skulle avlägsna en solcell som hamnat fel då maskinen startade, och högra handen klämdes mellan maskinens fasta och rörliga delar. Skyddsfunktionen, en förreglad dörr, var bortkopplad. Operatören fick sårskador samt muskel- och nervskador som medfört nedsatt känsel i handen. Företagsbot kr AM Svevia Flyttat mobilt krossverk och inte anmält detta till Arbetsmiljöverket innan det togs i drift AM Enskild firma, tolktjänster Anlitat minderårig i strid mot bestämmelserna i. Den minderåriga hade vid cirka 15 tillfällen inte haft sammanhängande ledighet för nattvila om minst 14 timmar. Företagsbot kr AM Jämtö Trafik Personhiss/lyft till lastbilskran var inte besiktad. Lastbilskranen, som inte behövde besiktas, kunde manövreras både från hytten och från marken. Åklagaren kunde inte visa att personhissen faktiskt använts, varför talan om företagsbot ogillas. 71 Eddies Bilexpo Inte upprättat arbetsmiljöplan 72 L Entreprenad Använt en lastbilskran som inte 73 Sorsele kommun Använt bakgavellyft som inte 74 Lunds kommun Rektor Inte anmält allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Oklar fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom skolförvaltningen ledde tingsrätten till slutsatsen att förutsättningarna för straffrättsligt ansvar inte är uppfyllda. Rektorn frias. Talan om företagsbot ogillas. Haparanda tingsrätt Mål nr B AM AM AM Åtalet ogillas. Lunds tingsrätt Mål nr B

10 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 75 Bilvårdsspecialisten i Umeå Inte sett till att två anställda genomgått föreskriven läkarundersökning innan arbete med härdplastkomponent utförts. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr Ö Överklagat beslut: Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Umeå tingsrätt Mål nr B Eson Pac I samband med arbete i en plastmaskin fastnade en anställd under en svetsbalk och brännskadade höger hand. Maskinens skydd var satt ur funktion. Olyckan anmäldes inte till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr. Rema Stockholm AM NCC Roads Använt härdplaster innan arbetstagarna genomgått föreskriven läkarundersökning AM Rolfstorps Svets&Smide Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket AM PLB i Östersund Ett block med fyra prefabricerade väggelement välte över en 24-årig snickare. Hon klämdes fast med höft och bäcken mot marken och ådrog sig krosskador, frakturer på bäckenet, en spricka på korsbenet och skada på levern. Det brast i fråga om instruktioner, arbetsmiljöplan och skyddsronder bland annat. Företagsbot kr. Östersunds tingsrätt Mål nr B Pite Havsbad Inte gjort någon förhandsanmälan av byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket AM Mitt Norden Biståndscenter Erikshjälpen Använt bakgavellyft som inte Företagsbot kr (jämkat belopp) AM Svanlövs Renhållnings Använt bakgavellyft som inte AM

11 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 83 Benzlers Kullager monterades på en kuggaxel med hjälp av en tryckluftsdriven press. Då presskolven efter utförd pressrörelse automatiskt återgick till ursprungsläget klämde en anställd tumme och pekfinger. Företagsbot kr AM Norrlands Trä En semestervikarie klämdes flera gånger mellan en maskindel och ett transportband när han skulle åtgärda en driftstörning. Det brast bland annat i fråga om maskinskydd och instruktioner. Olyckan anmäldes inte till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr (jämkat belopp) AM WM Press Bolaget tillverkar plåtdetaljer. Den 23 juni 2010 höll en provanställd på att stansa plåtringar i en excenterpress. Vänstra handen fastnade i pressen, vilket ledde till klämoch sårskador och senare amputation av pekfingret och kraftigt nedsatt rörlighet på långfingret. Excenterpressen kördes utan föreskrivet skydd, och pressverktygets öppning översteg 6 mm. Företagsbot kr AM Scandi Baker 1) VD 2) I samband med rengöring av kavlingsmaskin fastnade arbetstagare med handen mellan två valsar och ådrog sig klämskada. Skyddsgaller var satt ur funktion. I tingsrätten dömdes år 2010 VD:n och en produktionsansvarig till villkorlig dom och 100 dagsböter, och bolaget att betala företagsbot. Domen överklagades av bolagets VD och av bolaget. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr B Tingsrättens dom fastställs. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B ) Villkorlig dom och 100 dagsböter à 350 kr. 2) Företagsbot kr. Malmö tingsrätt Mål nr B NCC Construction Sverige annans död Under byggandet av en ny kaj i Umeå hamn brister en ingjuten vajer och en lyftkätting och en 20-årig betonglärling kläms ihjäl av ett tio ton tungt betongelement. Tingsrätten fann att det brast i fråga om riskbedömning och arbetsmiljöplan. Vajer och kätting var dessutom underdimensionerade. Företagsbot 2 miljoner kr. Umeå tingsrätt Mål nr B

12 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 88 Enskild firma, byggverksamhet 1) Företrädare för firma 2) Firma Vid borttagning av eternitplattor från ett stalltak steg en anställd på en takplatta. Plattan brast och mannen föll cirka 4 meter och ådrog sig en ryggfraktur. Åklagaren hävdade bland annat att arbetsgivaren inte gjort någon riskbedömning och brutit mot AFS 1981:14 och 1999:3 beträffande fallskydd. Brottet var att betrakta som grovt. För firman yrkades företagsbot om kronor. 1) Åtalet ogillas (preskription, skyldig till arbetsmiljöbrott, men ej grovt). 2) Företagsbot kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B ) Åtalet ogillas (preskription, skyldig till arbetsmiljöbrott, men ej grovt). 2) Företagsbot kr. Ystads tingsrätt Mål nr B Tunagården annans död 1) Institutionschef 2) Biträdande institutionschef En kvinnlig behandlingsassistent knivskars till döds av en intagen. 1) Villkorlig dom och 80 dagsböter à 390 kr. 2) Villkorlig dom och 80 dagsböter à 250 kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B ) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 300 kr. 2) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 250 kr. Malmö tingsrätt Mål nr B Hovrättsdomen är överklagad. 90 Ardagh Glass Limmared En telfer skulle monteras på en järnbalk i taket. En anställd lyftes upp i en arbetskorg med hjälp av en truck. Truckföraren lämnade förarplatsen, och en stund därefter kom en annan anställd av misstag åt truckens gaspedal och trucken rörde sig framåt. Mannen i arbetskorgen klämdes mellan korgen och en järnbalk, och bröt armen och nyckelbenet och fick en krosskada i höger axel. En säkerhetsanordning som skulle bryta truckens körfunktion om inte föraren satt på förarsätet var trasig. Kombinationen truck och arbetskorg var heller inte besiktad. Företagsbot kr (jämkat belopp) AM Vollsjö Industri Lät ett 20-tal anställda arbeta med härdplastkomponent (isocyanat) utan att de genomgått föreskriven läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning. Blekinge tingsrätt Mål nr B Kran-Riv och Bygg i Stockholm Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr. Solna tingsrätt Mål nr B

13 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 93 BPM Transport Använt bakgavellyft som inte AM Villaägare/byggherrar 1) (arbetsmiljöbrott) 2) (ej arbetsmiljöbrott) 1) Delägare i villa 2) Delägare i villa Utbyggnaden av en befintlig villa avbröts på grund av den ene delägarens sjukdom. Valvet till bottenvåningen var då gjutet. En öppning för trappen ned till källarvåningen täcktes med frigolit och en presenning. När arbetet återupptogs skulle en betongarbetare husägarna anlitat göra en del mätningar. Han gick då ut över öppningen till källarvåningen. Underlaget gav omedelbart vika och han störtade ner i hålet. Han ådrog sig svåra skador i på ben och muskler i bäckenet. Arbetsmiljöplan saknades för bygget. Prövningstillstånd beviljas inte. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B ) 80 dagsböter á 200 kr. 2) 100 dagsböter á 50 kr. Umeå tingsrätt Mål B (Delägare 2 accepterade tingsrättsdomen. Delägare 1 överklagade i påföljdsfrågan och yrkade att dagsbotsbeloppet skulle sänkas från 200 till 120 kr.) 95 Såthes Snickeri Inte sett till att arbetstagare som arbetade med härdplastkomponenter genomgått föreskriven läkarundersökning och tjänstbarhetsbedömning. Företagsboten jämkad med hänsyn till verksamhetens storlek. 96 Arjeplogs kommun Kommunen äger, genom tekniska kontoret, busstationen i Arjeplog. Där finns en saxlift för utjämning av nivåskillnader mellan lastfordon och lastkaj. Saxliften användes trots att den inte genomgått föreskriven återkommande Företagsbot kr AM AM Jonny Andersson Bil i Stenstorp Påbörjat byggnadsarbete (takläggning) med risk för fall mer än två meter utan att ha upprättat arbetsmiljöplan AM Bostadsrättsföreningen Yxan Bostadsrättsföreningen lät utföra byggnadsarbete (takmålning) utan att ha gjort förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Företagsboten jämkad från kr med hänsyn till förmildrande omständigheter. Företagsbot kr AM Byggarvid Företaget var utsett till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U), och som sådan ansvarig för alla anpassningar av arbetsmiljöplanen som kunde behövas. Asbestrivning utfördes dock utan att de särskilda skyddsåtgärder som skulle vidtas vid detta riskarbete fanns beskrivna i arbetsmiljöplanen AM Lötens Samfällighetsförening Ordförande Lät utföra takläggningsarbete med cirka fem meters fallhöjd utan att ha upprättat någon arbetsmiljöplan. 30 dagsböter á 420 kr. Rema Stockholm AM

14 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 101 Sydåtervinning annans död 1) VD 2) arbetsledare 3) En 37-årig inhyrd elektriker påkördes och dödades av en backande hjullastare. Där fanns brister i fråga om bland annat riskbedömning och samordning, men bristerna ansågs av tingsrätten inte ha orsakat olyckan. Åklagaren har överklagat domen. 1) Åtalet ogillas. 2) Åtalet ogillas. 3) Talan om företagsbot lämnas utan bifall. Malmö tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 102 Hökerum Bygg En snickare skulle kapa en träbit i en bordscirkelsåg. Sågen saknade klingskydd som hindrade tillträde till rörliga och farliga delar. Snickaren kom åt sågklingan med höger hand och miste tre fingrar. Företagsbot kr AM Sala Heby Energi Inte gjort någon riskbedömning enligt föreskrifterna om arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3) vid tre panncentraler. Hade heller inte upprättat explosionsskyddsdokument för någon av anläggningarna. Företagsbot kr AM Ragunda kommun Teknisk chef Arbetstagare välte med sexhjuligt terrängfordon i slalombacke, och ådrog sig bland annat brott på fyra revben och skulderblad. Den tekniske chefen hålls ansvarig för att inte arbetet med terrängfordonet riskbedömts, och för bristande instruktioner till arbetstagaren. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr Ö Överklagat beslut: Prövningstillstånd beviljas inte. Tingsrättens dom står fast. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B dagsböter à 390 kr. Östersund tingsrätt Mål nr B Roslagsgjuteriet I gjuteriets kärnmakeri inträffade i oktober 2010 en olycka. En anställd fastnade med vänster hand i en maskin och bröt samtliga fingrar. Olyckan var en följd av att maskinen saknade fungerande skydd i form av manöveranordning utanför riskområdet eller avskärmningsskydd. Företagsbot kr. Rema Stockholm AM Radhusen i Kvarnsveden samfällighetsförening Ordförande Hösten 2010 bytte föreningen avloppsrör inomhus. För detta arbete fanns arbetsmiljöplan upprättad. Arbetet utsträcktes sedan till byte av avloppsrör även utomhus. En anställd vid ett entreprenadföretag befann sig i schaktet och klämdes svårt då ett asfaltsjok rasade ner. Det hade inte upprättats någon arbetsmiljöplan för det yttre arbetet. 30 dagsböter á 340 kr. Rema Stockholm AM

15 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 107 L Lagefjäll Inte upprättat arbetsmiljöplan Rema Jönköping AM Track Real Estate Inte upprättat arbetsmiljöplan Ångermanlands tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 109 Enskild firma, skogsbruk Företrädare för firma Satt en säkerhetsbrytare i en dörr till en skördare ur funktion. 40 dagsböter á 100 kr. Rema Jönköping AM KB Roynat 6 Inte upprättat arbetsmiljöplan AM JO-BE Fastighetsförvaltning i Iggesund Använt en skylift trots att den inte genomgått föreskriven återkommande Företagsbot kr. Hudiksvalls tingsrätt Mål nr B Tysslinge Åkeri I oktober 2010 körde en av åkeriets lastbilar in i broräcket på Vårbybron, söder om Stockholm. Trolig orsak däckexplosion på vänster framdäck. Först en månad senare anmäldes olyckan till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr. Södertälje tingsrätt Mål nr B Peab Sverige En person, anställd av en underentreprenör till Peab, föll fem meter genom en provisoriskt täckt öppning i yttertaket. Han ådrog sig bland annat frakturer på underarmarna och tandskador. Peab, i egenskap av byggarbetsmiljösamordnare BAS-U, hålls ansvarigt för att inte taköppningen försetts med tillräckligt skydd. Företagsbot kr AM Göta Kontor & Fastighetsservice En man höll att putsa glasrutorna på gångbron över Örgrytevägen och Mässans gata i Göteborg med hjälp av en så kallad bomlift. Liften blev påkörd av en lastbil och mannen kastades då ut ur liftkorgen. Han föll via lastbilens tak cirka 4,5 meter ned till marken och ådrog sig i fallet svåra fotfrakturer. Företaget överklagade tingsrättsdomen. Prövningstillstånd beviljas inte. Hovrätten för västra Sverige Mål nr B Företagsbot kr. Göteborgs tingsrätt Mål nr B

16 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 115 Hultsfreds Kross annans död I samband med tippning av så kallade avtäckningsmassor välte en bergtruck och föll åtta meter nerför en brant slänt. Föraren slungades ur och skadades så svårt att han avled. Olyckan inträffade 9 januari Företaget överklagade först tingsrättsdomen, men återkallade överklagandet Målet avskrivs, tingsrättens dom står därför fast. Göta hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Kalmar tingsrätt Mål nr B Taktjänst i Huskvarna Inte upprättat arbetsmiljöplan Rema Jönköping AM ) Elinstallationer i Karlshamn 2) John Svensson Byggnadsfirma 1a) VD 1b) 2a) Platschef 2b) Vid bygget av COOP Stormarknad i Karlshamn körde en elektriker med en saxlift i upphöjt läge ned i ett hål i golvet. Saxliften välte och elektrikern föll fem meter. Han bröt båda handlederna och fick svåra skador i ansiktet och huvudet. De åtalade hålls ansvariga för att arbetsmiljöplanen inte anpassats och för bristande riskbedömning. Tingsrättens dom fastställs utan några ändringar. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B a) 60 dagsböter à 600 kr. 1b) Företagsbot kr. 2a) 60 dagsböter à 400 kr. 2b) Företagsbot kr. Blekinge tingsrätt Mål nr B CHD Snickeri Inte upprättat arbetsmiljöplan 119 KJ Byggnads i Håby Rivit asbest utan att i arbetsmiljöplanen beskriva de särskilda åtgärder som behövde vidtas för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och föreskrifter AM AM Ingemar Erikssons Rörledningsfirma Vid arbete med avloppsventilation föll en anställd genom ett innertak och skadade rygg och nacke. Olyckan anmäldes först efter en månad, sedan Arbetsmiljöverket kontaktat bolaget. Rema Stockholm AM Roger Åströms Åkeri Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande (Åklagaren lade ner åtalet under den skriftliga handläggningen av målet. Lyften visade sig vara utbytt ett år senare än vad som tidigare uppgetts. Därmed hade inte kravet på besiktning uppstått, och inget brott begåtts). Talan om företagsbot ogillas. Luleå tingsrätt Mål nr B

17 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 122 GF Lindberg & Co Den 19 mars 2007 klämde en kvinnlig maskinoperatör ansiktet i en maskin för screentryckning. En skyddsanordning till maskinen hade, kvinnan ovetande, tagits bort flera månader tidigare av en kollega. Hon blev blåslagen i ansiktet, en tand föll ut och tre andra tänder pressades upp. Hon fick sys med 14 stygn i munnen. Besvär med att äta i flera år efter olyckan. Åklagaren överklagade den friande tingsrättsdomen. Prövningstillstånd beviljas inte. Göta hovrätt Mål nr B Talan om företagsbot ogillas. Växjö tingsrätt Mål nr B Skuntamåla Entreprenad Flyttat mobilt krossverk och inte anmält detta till Arbetsmiljöverket innan det togs i drift. Rema Jönköping AM Hudiksvalls kommun I samband med ett rivningsarbete på varvsområdet i Hudiksvall trampade en 27-årig man genom taket. Han föll sex meter och skadades så svårt att han avled. Det fanns inte någon arbetsmiljöplan upprättad för arbetet AM ATA Timber Eneryda 126 Lovikka Träförädling Vid en olycka på sågverket i december 2006 skadades en operatör svårt i fötter och ben. När han skulle lyfta bort en timmerstock som hamnat fel startade timmerbanan plötsligt och han klämdes fast. Det saknades skydd eller förregling som automatiskt bröt strömmen när någon begav sig in i riskområdet. Företaget, som har fyra anställda och tillverkar timmerhus, använde sig av maskin av egen konstruktion för att göra knutarna på timret. Då en anställd skulle justera maskinen startade den plötsligt och tre fingrar på ena handen kapades helt och de två andra skadades. Maskinen saknade i stort sett varje form av skydd, och företagets arbetsmiljöarbete var enligt tingsrätten obefintligt. Företagsbot kr. Växjö tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. Företagsbot kr. Haparanda tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad ) BL Godstransport 2) PNO Sverige 1) 2) Använt, respektive hyrt ut, trailer med bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande 1) 2) Haparanda tingsrätt Mål nr B

18 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 128 Region Skåne, Centralsjukhuset i Kristianstad sjukdom Verksamhetschef En sjuksköterska på infektionskliniken blev i november 2008 smittad med tuberkulos av en patient. Orsaken till smittan var att andningsskydd för engångsbruk återanvändes. Enligt tingsrätten stred förfarandet inte mot de vårdrutiner som Region Skåne utarbetat, inte heller mot någon allmänt etablerad praxis eller erfarenhet i landet, varför verksamhetschefen friades. Åtalet ogillas. Kristianstads tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 129 Höglunda Schakt & Åkeri Inte anmält två trafikolyckor (tillbud), där lastbilar/personal från åkeriet varit inblandade, till Arbetsmiljöverket. Västmanlands tingsrätt Mål nr B Cleanosol Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket. 131 Oskarshamns kommun Inte upprättat arbetsmiljöplan AM Rema Växjö AM NCC Construction Sverige annans död 1) Platschef 2) Den 5 februari 2009 dödades en 26-årig snickare under byggandet av en ny vård- och bassängavdelning vid Centrallasarettet i Västerås. En lyftögla brast och en betongpelare på 1,9 ton föll över mannen som skadades så svårt att han avled. 1) Tingsrättens dom fastställs. 2) Företagsbot 1 miljon kr. Svea hovrätt Mål nr B och B ) Villkorlig dom och 80 dagsböter á 320 kr. 2) Företagsbot kr. Västmanlands tingsrätt Mål nr B ) Sandvik Heating Technology 2) Nea Installation 1) 2) Takbelysningen i varmvalsverket skulle bytas ut och utökas. En del av arbetet skulle göras med hjälp av en bomlift. Golvhällarna av gjutjärn höll inte för liftens tyngd. Liften föll delvis igenom golvet, och en elektriker som körde liften från liftkorgen slungades ur och skadade sig svårt. 1) Talan om företagsbot ogillas. 2) Talan om företagsbot ogillas. Västmanlands tingsrätt Mål nr B Enskild firma, byggverksamhet Inte upprättat arbetsmiljöplan AM Bengt Hedman Åkeri Använt en lastmaskin med kranarm monterad i redskapsfästet trots att kranen inte genomgått föreskrivna besiktningar. Företagsboten jämkad då kranarmen använts i mycket begränsad omfattning. Företagsbot kr AM

19 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 136 1) HSB-fastigheter i Y- län HB 2) Tre Jonsson Bygg 3) OC i Sundsvall 1) HB 2) 3) Ett innertak rasade ner över en byggnadsarbetare anställd hos Tre Jonsson Bygg. Mannen ådrog sig halsdiskbråck. 1) Som byggherre och samordningsansvarig inte tillräckligt beaktat arbetsmiljösynpunkter vid planering, projektering och beställning av arbetet med att riva innerväggar. Hade heller inte riskbedömt arbetet. 2) Inte tillräckligt bedömt riskerna efter de rivningsarbeten som utförts, och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. 3) Rivit innerväggar som varit bärande utan att tillräckligt ha kontrollerat konstruktionen och utan att personal med tillräcklig kompetens deltagit i planerandet av arbetet. De tre företagen ansågs av oaktsamhet tillsammans och i samråd och vart och ett för sig ha orsakat arbetarens skada. 1) Företagsbot kr. 2) Företagsbot kr. 3) Företagsbot kr AM Privatperson/byggherre Inte upprättat arbetsmiljöplan 138 Z-Signaler Använt bakgavellyft som inte 30 dagsböter á 200 kr (antalet dagsböter jämkat från 40) AM AM Boliden Mineral, Aitikgruvan Tre feriearbetande ungdomar i 15-årsåldern sattes att utföra målningsarbeten på en gaffeltruck, och inuti en container. En av ungdomarna drabbades då av svåra andningsbesvär. En av de produkter som användes vid arbetet visade sig innehålla isocyanater. Företagsbot kr AM Niro Använt en bakgavellyft som inte var besiktad AM Skellefteå Entreprenad Använt en bandgrävmaskin trots att den inte genomgått återkommande besiktning inom föreskriven tid, och trots att två brister som påtalats vid senaste besiktning inte åtgärdats AM Franklin Fastigheter Inte upprättat arbetsmiljöplan AM

20 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelse Dom 143 Eije Bjuhr Inte sett till att arbetstagare som arbetar med härdplastkompononter genomgått föreskriven läkarunderökning. Företagsboten jämkad från normala kr då det endast funnits en anställd, som tillika är ensam ägare till företaget. Företagsbot kr AM Systemglas Produktion i Burträsk Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande AM Svenska Fönster En anställd sågade av två fingrar i en så kallad dubbeltappmaskin. Maskinen saknade skyddsanordning. Företagsbot kr. Rema Jönköping AM Peab Sverige Lät under försommaren 2010 utföra byggnads- och anläggningsarbete på Claesborgsvägen i Skövde utan att göra någon förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket AM Enskild firma, pelletstillverkning Hade inte gjort någon riskbedömning av explosionsfarlig miljö. Anläggningens explosionssäkerhet var inte bekräftad. Explosionsskyddsdokument saknades. Umeå tingsrätt Mål nr B Bjurholm Pellets Hade inte gjort någon riskbedömning av explosionsfarlig miljö. 149 AL Fastigheter Inte gjort någon förhandsanmälan av byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr. Umeå tingsrätt Mål nr B AM Komsta Food 151 Sapa Heat Transfer I samband med tömning av en blandningsmaskin klämde en kvinnlig operatör höger pekfinger så svårt att en del fick amputeras. Blandningsmaskinen saknade skydd och förregling. Rådmannen var skiljaktig och ville bestämma företagsboten till det av åklagaren yrkade beloppet kr. En person, inhyrd av Sapa, fick en krosskada på ena benet när en vals kom i rörelse under transport. Arbetet med att flytta valsen hade varken riskbedömts eller planlagts. Arbetsmetod och utrustning som valdes för uppgiften var fel för att den skulle kunna utföras på ett säkert sätt. Den inhyrde mannen saknade utbildning och erfarenhet, och Sapa hade inte gett instruktioner för arbetet. Företagsbot kr. Ystads tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. Företagsbot kr. Rema Jönköping AM

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador.

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador. ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 Avdelningen juridiska frågor strafelägganden i arbetsmiljömål 2004 1. Platschef att ebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar till byggställning saknades. Anställd

Läs mer

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Lunchseminarium den 17 januari 2013 Pia Pehrson Anna Lundberg Foyen Advokatfirma Vad krävs för en giltig delegering? - Det ska finnas ett behov

Läs mer

underlåtit att se till att upprättats innan byggnads- och anläggningsarbete påbörjades. genomföra anpassningar

underlåtit att se till att upprättats innan byggnads- och anläggningsarbete påbörjades. genomföra anpassningar ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 1. Företrädare Av oaktsamhet underlåtit att se till att arbetsmiljöplan upprättats innan byggnads- och anläggningsarbete påbörjades. Dagsböter 30 à 300 kr 2007-0-19

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2010 SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 (reviderad 2012-02-08 och 2014-10-07, revideringar markerade med gult). Förklaringar till

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2012. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2009. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 248-12 KLAGANDE Göteborgs Fryshus Service AB, 556337-7687 Slakthusområdet 415 02 Göteborg Ombud: Advokat MvL MOTPART Riksåklagaren

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2008. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2014-03-10 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2013. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter - Bygg 2014-09-10 1 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial (Idag

Läs mer

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Sanktionsavgiftsutredningen Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Olika sanktioner inom arbetsmiljöområdet Straffsanktionerade handlingar t.ex. BrB 3 kap 10

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1395-12 KLAGANDE KM Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Företagsbot

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Sanktionsavgifter, arbetsmiljö, straffsanktion, påföljd, arbetsmiljöbrott, arbetsmiljöarbete Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta om Arbetsmiljölagen (AML) Förstå rollen av alla aktörer på byggarbetsplatsen Förstå hur arbetsmiljön påverkar arbetet på

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista längst bak i sammanställningen.

Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista längst bak i sammanställningen. Avdelningen för juridik Domar 2013 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. SAMMANSTÄLLNING 2014-02-14 (reviderad 2014-10-07, revidering markerad med gult). Domarna har vunnit laga kraft om inget annat

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet Nr 1 / Januari 2012 Innehållet i korthet Från Arbetsdomstolen AD 2011 nr 90 Avskedande av chef som brutit mot ersättningsregler godtogs AD 2011 nr 92 Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2014 SAMMANSTÄLLNING 2015-02-26 Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter 2014-03-16 1 2 2015-06-01 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2005:98 Diarienr: 2005/2483 P-cirknr: 2005-2:36 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2005-11-07 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen i Skåne respektive

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning Ansvarsregler och Ansvarsfördelning SveMin-seminarium i Luleå 2015-11-18 Maria Hagberg Forss Hagberg Forss Juridik AB 1 Arbetsmiljölagens regler om ansvar - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 mars 2012 B 3361-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ST Offentlig försvarare: Advokat OL SAKEN Brott mot arbetsmiljölagen

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter April 2014 8 Stoppmöbelindustriavtalet Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare

Läs mer

Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009

Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009 Datum 2009-09-29 1 (8) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014 Expertkommentar - Entreprenadrätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014 I maj månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Karl-Oscar Dalin om grov vårdslöshet i entreprenadsammanhang.

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöverket 2016 Texter: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Marianne

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen.

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Att yrkat vite jämkats innebär att vissa krav

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1 April 2014 Träindustriavtalet Nytt från 1 juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter Den 1juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare var flera

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Gudrun Skoglund Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Tel. 08/730 95 40 E-post: gudrun.skoglund@av.se Arbetsmiljöverkets olika distrikt Luleå Umeå Härnösand Falun Stockholm

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13

SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13 Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13 Domar 2012 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista

Läs mer

Tema Arbetsmiljö. Arbetsgivaren vållade av oaktsamhet anställds död frias ändå från ansvar

Tema Arbetsmiljö. Arbetsgivaren vållade av oaktsamhet anställds död frias ändå från ansvar Tema Arbetsmiljö Nr 1 2012 Årgång 5 Arbetsgivaren vållade av oaktsamhet anställds död frias ändå från ansvar En anställd på Transformator Service i Hässleholm dödades när en transformator som tagits in

Läs mer

NÄR KAN EN ARBETSMILJÖANSVARIG CHEF BLI DÖMD FÖR ARBETSMILJÖBROTT?

NÄR KAN EN ARBETSMILJÖANSVARIG CHEF BLI DÖMD FÖR ARBETSMILJÖBROTT? NÄR KAN EN ARBETSMILJÖANSVARIG CHEF BLI DÖMD FÖR ARBETSMILJÖBROTT? 2017-05-19 Upplägget Arbetsmiljöansvar och straffansvar två olika saker Arbetsgivarens ansvar enligt AML och föreskrifter De straffrättsliga

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar 2014 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. SAMMANSTÄLLNING 2015-02-26 Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Anders Gustafsson. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

Anders Gustafsson. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Anders Gustafsson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Västmanland Inga domar hittills 2012 Tingsrätten 7 december 2011, B 1355-11, miljöbrott genom eldning av träavfall, 50x220 En person häktad för

Läs mer

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Hovslagargatan 5B Box 5421 114 84 Stockholm Telefon: 08 505 646 00 Telefax: 08 505 646 99 www.kilpatricktownsend.se Stockholm den 25 november 2013 Direktnr: 08-505

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009

Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009 Datum 2009-10-27 1 (12) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Kiruna KUV 1365. Motala Norrköping Nyköping. Sala. Välkommen! Sundsvall Söderhamn. Umeå Uppsala

Kiruna KUV 1365. Motala Norrköping Nyköping. Sala. Välkommen! Sundsvall Söderhamn. Umeå Uppsala TrackingCode EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. TrackingCode EN UNIK Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallstahammar

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 Datum 2009-08-21 1 (10) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson Välkomna Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson 031-786 1136 0705-640457 annhild.larsson@gu.se Arbetsmiljö är lokaler, maskiner och utrustning farliga ämnen arbetets organisation arbetsuppgifternas

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Sammanfattning Skaderisken per tusen sysselsatt har ökat mer för unga i åldrarna 16-25 år jämfört med sysselsatta i åldrarna 26-64 år under de senaste åren. Det finns skillnader

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer