Avdelningen för juridik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelningen för juridik"

Transkript

1 Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2014 SAMMANSTÄLLNING Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 1 Apladalens Byggservice AB, Värnamo 2 Stockholms Lackcenter AB, Sundbyberg Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns längst bak i sammanställningen. Utfört byggnadsarbete med risk för fall över två meter utan att ha en arbetsmiljöplan anpassad till arbetet. Inte gjort någon riskbedömning av explosionsfarlig miljö (pulverlackering) och heller inte upprättat något explosionsskyddsdokument. Företagsbot kr AM AM / / Jim Larsson Entreprenad AB, Hagfors Använt en grävmaskin trots att den inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM / Bjurholms Bilkompani AB, Bjurholm Företaget använder primer och lim som innehåller härdplastkomponenten diisocyanat. Företaget har inte innan arbetet med härdplastkomponenterna påbörjades, och inte heller därefter, sett till att berörda arbetstagare genomgått föreskriven läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning för det aktuella arbetet AM / Umeå Energi Elnät AB I november 2012 påbörjades byggandet av en ny elledning på 145 kv mellan Dåva och Holmsund. Trots att det totala antalet persondagar beräknades överstiga 500 gjordes ingen förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket AM INU 2013/ Gävle Hamn AB framkallande av fara för annnan En terminaltruck med trailer välte vid ett fartgupp i hamnen. Föraren kastades ut och hamnade under fordonet, men klarade sig undan med lindriga skador. Bolaget hölls ansvarigt för att man inte gjort någon riskbedömning, bland annat för att avgöra fordonskombinationens lämplighet och säkerhet med hänsyn till det arbete som skulle utföras och transportvägens beskaffenhet. Företagsbot kr. Gävle tingsrätt Mål nr B INF 2010/

2 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 7 1) Olofströms kommun 2) Olofströms Ridklubb 8 1) Umeå kommun 2) Medley AB, Solna En sommaranställd 16-åring skadades när en hästhage skulle stängslas av. En anställd hos ridklubben tryckte med en skopa på en traktor ner stolpar i marken. Stolparna hölls fast av 16-åringen. Av misstag var inte skopan låst på traktorn och gled vid ett tillfälle av från sitt fäste och föll mot 16-åringen. Med hjärnskakning, sår på huvud och överkropp, bula på huvudet och känselbortfall på vänster kind som följd. Olofströms kommun äger ridsportsanläggningen med hästhagar och 16- åringen, som var anställd av kommunen, hade placerats för arbete vid ridklubben. Enligt åklagaren är både Olofströms kommun och Olofströms Ridklubb från arbetsmiljörättslig synpunkt att anse som arbetsgivare och företrädare för bägge verksamheterna har därmed haft ett skyddsansvar för den unge enligt arbetsmiljölagen. Skyddsansvarig på kommunen såväl som på ridklubben hade brustit i sitt ansvar och därigenom av oaktsamhet orsakat 16-åringens skada hävdade åklagaren. Umeå kommun äger utomhusbadet Umelagun, medan driften av badet sköts av Medley AB. När anläggningen i september 2010 skulle förberedas för vintern (vintring) anlitade Medley personal från Umeå kommun för vissa delar av arbetet. När en av de kommunanställda skulle lossa en plugg till en så kallad bärvattenpump fick han klorlösning i ansiktet, på kläderna och i andningsvägarna. Till följd av olyckan tvingades han till tre dagars sjukhusvistelse, och därefter fortsatt medicinering. Kommunen hålls ansvarig som arbetsgivare och den som använder sig av tryckbärande anordningar eller som ägare av anläggningen. Medley AB hålls ansvarig i egenskap av den som använder sig av tryckbärande anordningar eller den som anlitar inhyrd arbetskraft. Enligt åklagaren hade kommunen och Medley AB bland annat inte gjort någon riskbedömning; vare sig av bärvattenpumpen, av arbetssättet och metoderna som används vid vintring eller av de farliga kemikalier som använts. 1) Företagsbot kr. 2) Företagsbot kr (jämkat belopp) AM AM ) Företagsbot kr. 2) Företagsbot kr AM AM ISV 2012/34251 INU 2010/

3 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 9 AB Strängbetong, Stockholm 10 Krokoms kommun annans död, grovt brott 1) Socialchef 2) Enhetschef Under byggandet av ett äldreboende i Norrköping föll en betongarbetare genom ett hål i golvet. I fallet på drygt 3 meter ådrog han sig fraktur på vänster nyckelben och vänstra överarmsbenet. Åklagaren höll företrädare för bolaget ansvarig för att belysningen var dålig, för att det inte fanns fasta skydd vid hålet i golvet, för att inte personligt fallskydd använts och för att man brustit i instruktioner. Tingsrätten ansåg dock att företrädaren inte haft anledning att räkna med att betongarbetaren skulle visats på den del av övervåningen där olyckan inträffade, inte heller med att arbete skulle utföras i bristfällig belysning eller att personligt fallskydd inte skulle användas. Därför ogillades talan om företagsbot. I juni 2010 tog en socialsekreterare i Krokoms kommun sitt liv. Han arbetade inom individ- och familjeomsorgen, IFO, och hade på våren 2009 fått en ny, vikarierande, arbetsledare. Hon var känd för att vara en mycket god administratör, men hade också en auktoritär ledarstil. Det ledde till en konfrontation mellan henne och socialsekreteraren, där hon anklagade honom för att göra fel i arbetet. Han hade svårt att värja sig, blev rädd, fick ont i magen och hade svårt att sova. Han bad flera gånger enhetschefen på IFO om att få en ny arbetsledare, eller att bli omplacerad. På begäran av facket inleddes en utredning om mobbning. Utredningen gjordes av enhetschefen som inte hade någon erfarenhet av sådana utredningar. På ett möte i april 2010 fick socialsekreteraren resultatet av utredningen han hade inte utsatts för kränkande särbehandling eller trakasserier. På mötet fick han också en lista med fel som arbetsledaren ansåg att han gjort sig skyldig till, och besked om att han skulle få en varning. När han några veckor senare skulle delges varningen fick han veta att han skulle avskedas istället. Den 10 juni skulle förhandlingar om varslet inledas. Samma dag hittades han död i hemmet. Han hade tagit sitt liv. Två av hans chefer, enhetschefen på IFO och socialchefen, åtalades för arbetsmiljöbrott genom annans död. Efter en unik rättegång meddelade Östersunds tingsrätt en lika unik dom båda cheferna dömdes för grovt arbetsmiljöbrott. Talan om företagsbot Norrköpings tingsrätt Mål nr B ) Villkorlig dom och 100 dagsböter à 500 kr. 2) Villkorlig dom och 100 dagsböter à 230 kr. Östersunds tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 2011/ Lisjö Produktion AB, Surahammar Utan giltigt skäl tagit bort eller satt skyddsanordningar ur bruk på en CNC-svarv och en fleroperationsmaskin AM IRM 2012/3693 3

4 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 12 Copenhagen Malmö Port AB, Malmö Den 28 februari 2011 inträffade en arbetsolycka på M/S Clipper Hunter som låg vid kaj i Malmö. Anställda vid Copenhagen Malmö Port AB (CMP) lossade plåtrullar från fartygets lastrum med hjälp av kran och ett lyftredskap med pik. Vid ett tillfälle kom piken i svängning och träffade en av de anställda så att han klämdes mellan pik och plåtrullar. Han fick frakturer i underkäken, på höger nyckelben, bröstbenet och flera revben. Företagsbot kr. Malmö tingsrätt Mål nr B ISM 2011/ Enskild firma, jordbruk, Blentarp 14 Värmdö Schaktmaskiner AB, Järfälla Den enskilde näringsidkaren hade anlitats för att montera ned julbelysningen i en gång på Nova köpcenter i Lund. Arbetet gjordes från en motorförsedd pelarlift. Vid ett tillfälle då han flyttade liften körde han över foten på en kund, som föll. Kunden ådrog sig tre frakturer i höger fot och två i vänster handled. Åklagaren hävdade att näringsidkaren inte tillräckligt undersökt och bedömt riskerna och inte genomfört arbetet så att farliga situationer förhindrats. Brottet var i första hand att bedöma som arbetsmiljöbrott genom vållande till, i andra hand som. Tingsrätten bedömde inte brottet som arbetsmiljöbrott utan som "vanligt". Vid tippning av sprängsten rasade en bergstruck nedför en 5-7 meter hög slänt och hamnade upp och ned. Olyckan inträffade strax efter klockan tio på kvällen den 30 mars 2011 under anläggningsarbete vid Hede- Älvängen i Ale kommun. Truckföraren fick punkterad lungsäck, brott på tolv revben på vänster sida och sårskador i ansiktet och på armarna. Åklagaren höll bolaget ansvarigt för att inte ha sett till att det fanns en barriär vid tippstället eller att annan metod för att arbeta säkert användes. Dessutom hade man inte gett tillräckliga instruktioner om hur arbetet vid bergtippen skulle utföras. Tingsrätten ansåg dock att olyckan berodde på att föraren tippat för nära kanten, inte på försummelser av arbetsgivaren, och ogillade talan om företagsbot. Lunds tingsrätt Mål nr B Talan om företagsbot Alingsås tingsrätt Mål nr B / Ivar Kjellberg Byggnads AB, Göteborg Befattningshavare hos bolaget har i egenskap av byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U) försummat att i arbetsmiljöplanen ange de särskilda åtgärder som skulle vidtas med hänsyn till förekomsten av asbest AM /

5 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 16 AB Hägglunds Last & Schakt, Lycksele Efter en dödsolycka 2005 beslutade Arbetsmiljöverket om användningsförbud för en dumper, på grund av brister i maskinens ventilpaket. Bolaget reparerade ventilpaketet, men inte bättre än att felet (och därmed användningsförbudet) kvarstod. Trots det användes dumpern. Dessutom hade ett allvarligt tillbud inte anmälts till Arbetsmiljöverket. Bolaget dömdes därför för brott mot arbetsmiljölagen i två fall. Företagsbot kr. Ångermanlands tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 2008/ Grand Hotell Palace AB, Ystad Inte gjort någon förhandsanmälan av byggnadsarbete till Arbetsmiljöverket trots att arbetet beräknades pågå under längre tid än 30 dagar och mer än 20 personer vid något tillfälle skulle vara sysselsatta samtidigt. Företagsbot kr AM / Privatperson, byggherre, Öjersjö 19 Svanberg & Sjögren Bygg AB, Jordbro Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer. Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer. 20 Lycksele kommun Använt en telfer med lyftkapacitet om kg i avloppsreninsgverkets lokaler trots att telfern inte montagebesiktigats efter installationen dagsböter à 350 kr AM Företagsbot kr. Rema Växjö AM Företagsbot kr. Rema Jönköping AM ISG 2012/18022 ISV 2012/ / Skärstad Byggnads AB, Huskvarna Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer, och hantering av asbesthaltigt material. Inte sett till att anställda som arbetade med asbest fått särskild utbildning för detta och genomgått föreskriven medicinsk kontroll. Företagsbot kr. Rema Jönköping AM / Henfridssons Åkeri AB, Vindeln I samband med lastning av timmer med lastbilskran gick kranpelaren av. Kran och kranhytt gick i backen och chauffören/åkeriägaren skadade nacken illa. Haveriet berodde på materialutmattning i kranfästet. Kranhytten bidrog inte på något sätt till olyckan men den hade inte genomgått föreskriven besiktning, och därför väcktes talan om företagsbot. Åklagaren yrkade på kronor i företagsbot, men såväl tingsrätt som hovrätt ansåg att det fanns förmildrande omständigheter. Företagsbot kr. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Företagsbot kr. Umeå tingsrätt Mål nr B / Privatperson, byggherre, Vännäsby Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer. 24 K-Rauta AB, Kista Använt en kombination av truck och arbetskorg trots att kombinationen inte genomgått föreskriven besiktning. 30 dagsböter à 250 kr AM AM / /

6 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 25 Vida Vislanda AB, Vislanda 26 Trä och Bygg i Lockne AB, Brunflo annans död 1) VD 2) AB En 24-årig sågverksoperatör skulle reda ut ett virkesstopp mellan våningsplan 2 och 3 i den så kallade råsorteringen. Han tog sig över skyddsräcket och klättrade ut i ett riskområde för fall, och utan fallskyddsutrustning. Operatören föll sedan elva meter och skadades så svårt att han avled. I verksamheten fanns brister i fråga om bland annat uppföljning av att säkerhetsföreskrifter följdes, fördelning av arbetsuppgifter, skriftliga instruktioner och utbildning av operatörer och arbetsledare om användning av fallskyddsutrustning. Den åtalade VDn dömdes för arbetsmiljöbrott, men slapp påföljd. Han ansågs ha drabbats så hårt av olyckan (den omkomne var hans son) att det vore oskäligt att döma ut ett straff. Domen överklagades, men hovrätten kom till samma resultat som tingsrätten. En anställd skulle justera linjalen på en hyvel medan maskinen var i drift. Han kom då i kontakt med den roterande och oskyddade kuttern, och fick en djup skada över vänster hand. Olyckan inträffade den 7 juni 2011, och resulterade i två månaders sjukskrivning för den anställde. Hyvelmaskinen hade nyligen installerats, och använts endast en kortare tid. Maskinen, tillverkad år 1973 och inte CE-märkt, saknade skydd för kuttern. Det hade inte gjorts någon dokumenterad riskbedömning av maskinen innan den togs i bruk. 1) Tingsrättens dom fastställs. 2) Tingsrättens dom fastställs. Göta hovrätt Mål nr B ) Påföljd efterges. 2) Företagsbot 1 miljon kr. Växjö tingsrätt Mål nr B Företagsbot kr AM IRS 2010/ / Bygg & Anläggningsteknik i Ö-vik AB, Arnäsvall Bolagets anställda hade i samband med ett gjutningsarbete på en byggarbetsplats monterat bort ett skyddsräcke på våningsplan 3, och sedan glömt att sätta tillbaka räcket. Med följd att en anställd på ett annat bolag senare samma dag höll på att ramla 7-8 meter till marken AM / Bröderna Anderssons Grus AB, Burträsk Använt en grävmaskin och en lastmaskin med kranarm som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM /

7 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 29 Sten Olofssons Åkeri AB, Delsbo Åkeriet som dömts att betala Hovrättens dom fastställs. kronor i företagsbot överklagade och Högsta domstolen. begärde med hänvisning till sin ekonomiska situation att företagsboten skulle sättas ned till Mål nr B kronor. Hovrätten fastställde dock Tingsrättens dom tingsrättens dom. Åkeriet överklagade fastställs. igen och påpekade att det endast i Hovrätten för nedre ringa mån fanns praxis på området. Norrland. Högsta domstolen, HD, borde därför pröva vad som är en rimlig nivå på Mål nr B företagsboten vid oaktsamhetsbrott i ett mindre företag. Företagsbot kr. HD tar i domen upp flera principiellt Hudiksvalls tingsrätt. viktiga frågor som företagsbotens belopp och möjligheterna till jämkning av olika skäl. HD påpekar särskilt Mål nr B att de riktlinjer åklagarmyndigheten (riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål) tagit fram för bestämmande av företagsbotens storlek vid arbetsmiljöbrott kan fungera som utgångspunkt vid bedömningen. Och enligt HD är omständigheterna i det aktuella fallet sådana att företagsboten borde sättas högre än vad hovrätten bestämt. Åkeriet hade som skäl för jämkning åberopat sin ansträngda ekonomi och att den skadade varit medvållande. HD avvisar bådadera. Företagsboten borde ha bestämts till kronor, men eftersom endast åkeriet överklagat kan inte beloppet höjas. Därför fastställs hovrättens dom. IRM 2008/ Göteborgs Fryshus Service AB, Göteborg Bolaget dömdes av tingsrätten att betala företagsbot på kronor sedan en sommararbetande lagerarbetare den 24 juli 2006 fallit cirka fyra meter från ett pallställ och ådragit sig livshotande skador. Där fanns stora brister i företagets arbetsmiljöarbete, och ett lågt säkerhetsmedvetande. Domen överklagades av både Göteborgs Fryshus Service AB och åklagaren. Åklagaren yrkade liksom i tingsrätten på kronor i företagsbot. Hovrätten ansåg att en rimlig företagsbot skulle vara kronor, men på grund av den långa tid som gått sedan olyckstillfället jämkades boten, till samma belopp som tingsrätten dömt ut. Bolaget överklagade till Högsta domstolen, HD, och begärde att åtalet skulle ogillas, i andra hand att företagsboten skulle efterges eller jämkas kraftigt. HD gör dock i skuldfrågan ingen annan bedömning än hovrätten. Beträffande påföljden anser HD precis som hovrätten att sen lagföring och långsam handläggning är skäl att sätta ned företagsboten, men endast med kronor. Företagsboten borde ha bestämts till kronor, men eftersom endast bolaget har överklagat kan inte beloppet höjas. Därför fastställs hovrättens dom. Hovrättens dom fastställs. Högsta domstolen Mål nr B Tingsrättens dom fastställs. Hovrätten för västra Sverige Mål nr B Företagsbot kr. Göteborgs tingsrätt Mål nr B /

8 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 31 Öresundschark AB, Malmö En reparatör fick ett finger kapat i en förpackningsmaskin i samband med felsökning. Förreglingen på maskinen hade, reparatören ovetandes, tillfälligt kopplats bort. Tingsrätten friade med motiveringen att det inte var klarlagt att olyckan berodde på den bortkopplade förreglingen. Hovrätten höll med tingsrätten om att det inte var utrett varför maskinen betedde sig som den gjorde. Men, förklarade hovrätten, det framstår som i hög grad sannolikt att reparatörens skada inte hade uppkommit om bolagets företrädare sett till att maskinens förregling varit i bruk och maskinen varit säkrad. Bolagets påstående om att reparatören varit medvållande, något som skulle kunna påverka straffansvaret, avvisades helt. Hovrätten bestämde företagsboten till kronor i enlighet med vad åklagaren begärt. Öresundschark överklagade hovrättsdomen och begärde att företagsboten skulle bestämmas till högst kronor. Högsta domstolen konstaterade dock att omständigheterna sammantaget var sådana att företagsboten ska vara av den storleksordning som hovrätten kommit fram till. Hovrättens dom fastställs. Högsta domstolen Mål nr B Företagsbot kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Talan om företagsbot Malmö tingsrätt Mål nr B IRS 2008/ Enskild firma, maskinstation, Vinslöv Inte upprättat arbetsmiljöplan. Maskinstationsägaren/byggherren hade brutit mot en bestämmelse i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. Såväl tingsrätt som hovrätt friade. De hävdade att arbetsmiljölagens straffbestämmelse bara gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter, inte föreskrifter som föregångaren Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat. Högsta domstolen var av annan mening, och återvisade målet till hovrätten för förnyad behandling. Hovrätten ändrade då tingsrättens dom på så sätt att byggherren dömdes att betala en i sammanhanget normal företagsbot. Även denna hovrättsdom överklagades, men Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd. Prövningstillstånd beviljas ej. Högsta domstolen Mål nr B Företagsbot kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Målet återvisas till hovrätten. Högsta domstolen Mål nr B Åtalet Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Åtalet Hässleholms tingsrätt Mål nr B IRS 2008/

9 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 33 Stockholms Analytiska Laboratorium AB, Gustavsberg Målet rörde i två fall. I det första fastnade en anställd med armen i en inplastningsmaskin som saknade skydd. När hon försökte ta sig loss fastnade hennes huvud. Kvinnan ådrog sig en svullnad i huvudet, kraftig rodnad och sårskada på underarmen och begränsad rörlighet i handleden. I det andra fallet fick en anställd fingertoppen avsliten vid rengöring av en pump. Bolaget överklagade, men hovrätten fastställde tingsrättens dom utan ändringar. Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd. Prövningstillstånd beviljas ej. Högsta domstolen Mål nr B Tingsrättens dom fastställs. Svea hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Nacka tingsrätt Mål nr B IMS 2011/ Göteborgskooperativet för Independent Living, ekonomisk förening Lät en minderårig utföra arbete som personlig assistent åt en person med psykiskt funktionshinder trots att detta är förbjudet AM / Globen Tak & Fastighetsvård AB, Enskede annans död 36 Crane AB, Tumba 1) Företrädare för AB 2) AB Globen Tak & Fastighetsvård AB utförde takarbete på en villa i Värmdö. En av bolaget inhyrd byggnadsarbetare föll sex meter från taket och skadades så allvarligt att han dog. Fasta fallskydd fanns inte och personlig fallskyddsutrustning användes inte, men olyckan orsakades inte av brister i bolagets arbetsmiljöarbete hävdade tingsrätten. Det hade getts instruktioner att använda livlina, men av okänd anledning gjorde inte byggnadsarbetarna det. Till syvende och sist måste det ankomma på den enskilde arbetstagaren att följa gällande säkerhetsinstruktioner påpekade tingsrätten och ogillade åtalet mot bolagets företrädare. Rättens ordförande och en nämndeman var skiljaktiga och ville döma företrädaren till villkorlig dom och 80 dagsböter för arbetsmiljöbrott, och till det ålägga bolaget en företagsbot på 1 miljon kronor. Under arbete i en så kallad buntmaskin fastnade en anställd med ett finger mellan ett drivhjul och en drivrem och fick hela fingertoppen avskuren. En skyddskåpa på maskinen hade under en längre tid varit borttagen. 1) Åtalet 2) Talan om företagsbot Nacka tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. Företagsbot kr AM / / Olert Holding AB (tidigare Björneborgs Bilservice AB), Sundsvall Föreläggandet avser två brott mot arbetsmiljölagen. Bolaget har använt en fordonslyft som inte montagebesiktats innan den togs i bruk. Dessutom har man använt en produkt som innehåller isocyanater utan att de anställda läkarundersökts innan arbetet med produkten påbörjades, och sedan inte sett till att de genomgått periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning. Företagsbot kr AM /24921 och 2012/

10 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 38 1) NVS Installation AB (numera Imtech VS-teknik AB), Malmö 2) Jonsson Byggteam i Bullmark AB, Umeå En montör från NVS trampade genom wellpapp som täckte ett hål i bjälklaget till en villa som Jonsson Byggteam höll på att bygga. Han föll tre meter och skadade ena knäet. Enligt tingsrätten borde Jonsson Byggteam som byggarbetsmiljösamordnare ha sett till att det monterats skyddsräcken runt trapphålet eller att hålet täckts på ett betryggande sätt. NVS, i egenskap av arbetsgivare, hade brustit i sitt arbetsmiljöansvar bland annat genom att man inte undersökt och riskbedömt arbetsförhållandena. Hovrätten tog inte ställning till arbetsmiljöbristerna utan konstaterade bara att den skada montören fått var att anse som ringa. Därmed föreligger inget straffbart vållande och därför ogillades åklagarens talan om företagsbot. 1) Talan om företagsbot 2) Talan om företagsbot Hovrätten för övre Norrland Mål nr B ) Företagsbot kr. 2) Företagsbot kr. Umeå tingsrätt Mål nr B INU 2011/ Foria AB, Södertälje annans död 1) VD 2) Platschef 3) AB Två anställda inom Forias avdelning Materialhantering höll natten den 14 juli 2010 på att ta reda på överskottsjärn som gjutits i en grop (så kallat galtjärn) på SSAB i Oxelösund. Det stelnade järnet bröts sönder med hjälp av en kran med tung stålkula som släpptes ned på järnet i galtgropen, och det kördes sedan med lastmaskin till ett upplag. En kilo tung järnklump flög rakt genom säkerhetsglaset på lastmaskinens förarhytt och träffade föraren, som troligen dog omedelbart. Platschefen åtalades för att inte ha riskbedömt och utfärdat tydliga och skriftliga instruktioner för arbetet. Forias VD åtalades för att inte på ett tydligt sätt ha fördelat arbetsmiljöuppgifterna inom avdelningen, och därigenom av oaktsamhet ha vållat lastmaskinförarens död. För bolagets del yrkades företagsbot på 2 miljoner kronor. Tingsrätten ogillade åtalen, och talan om företagsbot. Åklagaren överklagade domen, och hovrätten gav i alla väsentliga delar åklagaren rätt i fråga om platschefen. Vad beträffar Forias VD gjorde hovrätten samma bedömning som tingsrätten, och fastställde därför tingsrättens friande dom. Platschefen och Foria har överklagat domen. 1) Tingsrättens dom fastställs. 2) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 470 kr. 3) Företagsbot 1 miljon kr. Svea hovrätt Mål nr B ) Åtalet 2) Åtalet 3) Yrkandet om företagsbot Nyköpings tingsrätt Mål nr B Hovrättsdomen är överklagad. 2011/

11 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 40 Lovikka Träförädling AB, Lovikka Bolaget med tre-fyra anställda tillverkar timmerhus. För att göra knutarna på timret använde man sig av en maskin av egen konstruktion. Då en anställd skulle justera maskinen startade den plötsligt och tre fingrar på ena handen kapades helt och de två andra skadades. Maskinen saknade i stort sett varje form av skydd, och företagets arbetsmiljöarbete var enligt tingsrätten i princip obefintligt. Bolaget överklagade, men hovrätten ändrade tingsrättens dom endast på så sätt att företagsboten sattes ned. Som skäl angavs bland annat att det rörde sig om ett mindre bolag. Bolaget överklagade till HD för att få företagsboten än mer nedsatt, men beviljades inte prövningstillstånd. Prövningstillstånd beviljas ej. Högsta domstolen Mål nr B Företagsbot kr. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Företagsbot kr. Haparanda tingsrätt Mål nr B INL 2010/ AB Strängbetong, Stockholm framkallande av fara för annan Strängbetong och Peab hade anlitats som underentreprenörer för byggandet av ett flervåningshus vid Umeå universitet. Till Strängbetongs uppgifter hörde också att montera fallskyddsräcken. Den 25 januari 2011 höll personal från Peab på att montera ytterväggsblock då ett skyddsräcke släppte. Bara tillfälligheter gjorde att en snickare inte föll från tredje våningen. Strängbetong hölls ansvarigt för att räcket inte satts fast ordentligt och varit rätt dimensionerat. Enligt åklagaren hade man också, i strid mot givna anvisningar, använt expanderbult istället för betongskruv. Bulten var dessutom så kort att den inte fått tillräckligt fäste. Strängbetong överklagade och utifrån den kompletterande utredning som gjorts ansåg hovrätten att den använda expanderbulten fått tillräckligt fäste i betongbjälklaget. Infästningen av skyddsräcket hade gjorts så att räcket varit dimensionerat för den belastning det kunnat utsättas för. Talan om företagsbot ogillades. 42 Lycksele kommun Använt en bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 43 Patrik Anderssons Bygg i Perstorp AB 44 Viceri AB, Hisings Backa Miljöbalken Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer. Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer, och rivning av asbesthaltigt material. Transporterat 500 kilo asbesthaltigt material (farligt avfall) utan nödvändigt tillstånd från tillsynsmyndigheten. Talan om företagsbot Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Företagsbot kr. Umeå tingsrätt Mål nr B Företagsbot kr AM Företagsbot kr (jämkat belopp) AM Företagsbot kr AM INU 2011/ /7388 IRS 2012/ /

12 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 45 Volvo Lastvagnar AB, Umeå En anställd skadade 10 november 2011 sin högra hand vid arbete med en press för att falsa plåt. När pressen startades av en arbetskamrat hade han sin hand inne i maskinen för att justera några styrpinnar. Två fingrar klämdes av och ett annat finger skadades. Den skadade mannen var vid tillfället under upplärning på pressen. Åklagaren hävdade att om maskinen varit försedd med förregling, om bara en person tillåtits att arbeta vid maskinen även vid upplärning eller om säkerhetszoner funnits så hade inte fingrarna kunnat skadas. Tingsrätten ansåg dock att pressen hade de säkerhetsarrangemang som kan krävas och att det fanns tydliga och väl kända instruktioner om gällande säkerhetszoner, och om att sådana zoner skulle respekteras. Talan om företagsbot Umeå tingsrätt Mål nr B Enskild firma, restaurangverksamhet, Söråker Anlitade vid ett tiotal tillfällen två minderåriga att arbeta efter klockan 22 på en restaurang i Sundsvall sommaren dagsböter à 330 kr AM / JämtFlytt AB, Östersund Använt en bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsboten jämkad med hänsyn till den tid (närmare tre år) som gått sedan gärningen. Företagsbot kr. Östersunds tingsrätt Mål nr B / Sörlins Sport AB, Rättvik Bolaget lät som byggherre utföra arbeten på sin fastighet i Rättvik. Bland annat revs en bärande vägg. Trots att väggen stämpats upp slutade det med att hela taket rasade in. Alla lyckades dock ta sig ut ur byggnaden utan att skadas. Någon arbetsmiljöplan för arbetet, med beskrivning av de särskilda åtgärder som med anledning av rivning av bärande konstruktioner skulle vidtas, hade inte upprättats. Företagsbot kr AM IRM 2014/ Enercon Energy Converter AB, Malmö annans död 1) Vice VD (verksamhets/arbetsmiljöansvarig) 2) AB Natten till den 26 maj 2011 dog en 31- årig inhyrd montör efter ett fall på elva meter från en stege i ett vindkraftverk som Enercon Energy Converter AB höll på att bygga. Bolagets dåvarande vice VD åtalades och för Enercon yrkade åklagaren på en företagsbot om minst 2 miljoner kronor. Enligt åklagaren var bygget en arbetsplats som inte tillförts tillräcklig kunskap, tillräckliga medel och tillräcklig arbetstid för att möjliggöra ett tillräckligt skyddsarbete. Arbetsplatsen hade varit präglad av dålig säkerhetskultur, stress och tävlingsmentalitet vilket i sig har medfört faror. Tingsrätten ansåg dock att åklagaren inte lyckats styrka sina påståenden, och lade istället ansvaret för olyckan på den omkomne montören. Han ansågs mot bättre vetande ha brutit mot väl kända instruktioner och säkerhetsregler. 1) Åtalet 2) Talan om företagsbot Östersunds tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 2011/

13 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 50 Smederna Sverige AB, Tumba 51 Arlanda Snickerifabrik AB, Märsta 52 Rysseviken AB, Haninge En hiss rasade sju meter rakt ner till botten av hisschaktet. En man som utförde städuppdrag i bolagets lokaler befann sig då i hissen, och fick brott på ett vadben och brutna ben i höger ögonhåla. Hissen hade inte besiktats på tio år. Drivanordningen var helt sliten, och den så kallade säkerhetsmuttern hade inte några gängor kvar. Bolaget ansåg att företagsboten var för hög och överklagade. Hovrätten hänvisade till Högsta domstolens dom i mål B (ovan) och konstaterade att med hänsyn till vad som är känt om hissen måste det ha funnits en beaktansvärd risk för att skadorna skulle bli betydligt allvarligare än vad de faktiskt blev. Därför bör företagsboten inte understiga kronor, och därför ändras inte tingsrättens dom. Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer. Rysseviken är ett inackorderingshem för personer med missbruk och/eller psykiatriska problem. Den 17 januari 2013 stack en anställd sig på en kanyl. Ägaren till kanylen hade hepatit C varför risk för blodsmitta förelåg. Först 16 september anmäldes händelsen till Arbetsmiljöverket. Tingsrättens dom fastställs. Svea hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Södertörns tingsrätt Mål nr B AM AM / / / Autoteknik Övik AB, Arnäsvall 54 Svensk Arbetshygien AB, Katrineholm Använt en fyrpelarlyft som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Bolaget har i sin verksamhet under längre tid analyserat asbest trots att man saknat föreskrivet tillstånd. 55 Ragunda kommun Jämtlands läns landsting skulle under sommaren 2011 handikappanpassa receptionen på Hälsovårdscentralen i Hammarstrand, i lokaler som landstinget hyr av Ragunda kommun. Kommunen åtog sig att utföra ombyggnationen genom en av de entreprenörer som man hade ramavtal med. I samband med ombyggnaden skulle tre-fyra takplattor av eternit (asbest) plockas ned. Under arbetets gång kom receptionens utformning att ändras. Därför togs ytterligare en eternitskiva ned, sågades av och sattes tillbaka. Någon arbetsmiljöplan för arbetet upprättades inte, något som åklagaren höll Ragunda kommun ansvarig för. Tingsrätten konstaterade att arbetet som innefattat åverkan på en asbestplatta varit oplanerat och att kommunen inte informerats om saken. Det var inte styrkt att kommunen av oaktsamhet underlåtit att upprätta arbetsmiljöplan, och därför ogillades åklagarens yrkande om företagsbot. Företagsbot kr AM Företagsbot kr AM Talan om företagsbot Östersunds tingsrätt Mål nr B / / /

14 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 56 KB Hwassgatan, Vårgårda 57 Farson AB, Hultsfred Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer. En operatör fastnade med sin högra jackärm i ett roterande oskyddat kedjedrev i en robotcell. Jackan slets sönder men en del drogs åt kring hans hals så att han blev medvetslös och höll på att strypas. Enligt tingsrätten hade bolaget inte någon arbetsmiljöpolicy eller rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöverket ska bedrivas. Det fanns inga skriftliga instruktioner för hur arbetet ska utföras för att undvika olyckor. Det hade inte genomförts regelbundna undersökningar och riskbedömningar i verksamheten. Bolaget överklagade och yrkade att talan om företagsbot skulle ogillas, eller att företagsboten skulle sättas ned ordentligt. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning av vad som orsakat operatörens skador. Hovrätten instämde också, med hänvisning till Högsta domstolens dom i mål (Sten Olofssons Åkeri AB), i tingsrättens bedömning av företagsbotens storlek. Företagsbot kr AM Tingsrättens dom fastställs. Göta hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Kalmar tingsrätt Mål nr B /5380 IRS 2010/ Flötningen Skog AB, Boliden annans död och framkallande av fara för annan 1) Företrädare för AB 2) AB En 19-åring anställd hos Flötningen Skog höll 4 januari 2012 tillsammans med en 17-årig kamrat på att trampa vinterväg i ett myrområde i norra Dalarna när deras skotare gick igenom isen på en tjärn. Det var mörkt och snöade och de hade kommit några meter vid sidan av den planerade vägen. Den 19-årige föraren lyckades ta sig ut, men 17- årigen blev kvar i hytten och drunknade. Enligt åklagaren hade företrädaren för bolaget försummat att undersöka och bedöma riskerna med arbetet, för att därefter vidta nödvändiga åtgärder. Som att se till att vägens dragning var utmärkt och att det fanns en karta över området inlagd i skotarens GPSnavigationsutrustning. Tingsrätten avfärdade åklagarens påståenden. Det framstår inte som i hög grad sannolikt att skotaren inte skulle ha hamnat på tjärnen om vintervägens dragning varit utmärkt, eller en karta varit inlagd i GPS-en. 1) Åtalet 2) Talan om företagsbot Mora tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. INF 2012/ Sjuhärads Plåt AB, Borås Bearbetat asbesthaltigt material (skruvat genom takskivor som innehöll asbest) utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM /

15 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 60 Tibnor AB, Solna 61 1) Viby Maskintjänst AB, Vretstorp 2) Enskild firma, jordbruksverksamhet, Vretstorp 62 Pågen Färskbröd AB, Malmö 63 Topiro Entreprenad AB, Jönköping 64 Punto Auto AB, Skogås annans död En anställd på bolagets anläggning i Köping skadade ena benet i samband med underhåll av ett programstyrt borraggregat. Maskinen var vid tillfället stoppad på grund av att den anställde befann sig inne i riskområdet för att göra en felsökning. Då startades maskinen av en annan anställd, och mannen som höll på att felsöka klämdes mellan en H-balk och en utmatningstransportör. Det fanns brister i fråga om riskundersökning, det saknades instruktioner för att säkert stänga av och låsa maskinen vid underhåll och man hade inte sett till att de anställda var medvetna om riskerna med arbetet. En in- och uthyrd man skadades allvarligt när han vid ett takarbete föll närmare tre meter. Där fanns ingen arbetsmiljöplan och inga fallskydd. En 54-årig man, som var företrädare för såväl det uthyrande aktiebolaget som den inhyrande enskilda firman, hölls ansvarig för bristerna. Uthyraren dömdes att betala företagsbot för själva olyckan (arbetsmiljöbrott) och inhyraren för avsaknaden av arbetsmiljöplan (brott mot arbetsmiljölagen). Tingsrätten ansåg att det i detta fall fanns sådana särskilda skäl för jämkning av den företagsbot för arbetsmiljöbrottet som annars skulle ha ålagts den enskilda firman, att den företagsboten ska efterges. Den 21 juni 2011 skadades en chaufför i samband med lastningsarbete vid lastkajen på Pågens Färskbröd AB i Varberg. Chauffören, anställd på Pågens, hade lastat klart och stängt liften bak på bilen. När han gått ner från lastkajen till markplan, där lastbilen stod parkerad, trampade han snett och föll handlöst cirka 2,5 meter ner i en container som stod på garageinfarten nedanför. I fallet bröt han vänster arm, spräckte ett par revben och fick ett svullet knä. Mellan lastbilarnas uppställningsplats vid lastkajen och garageinfarten saknades räcke eller fallskydd på en sträcka närmast lastkajen. En 26-årig betongarbetare klämdes till döds då flera uppställda, cirka 4 ton tunga, väggelement tippade och föll över honom. Väggelementen var inte säkrade på något sätt, och det brast i riskbedömning och instruktioner till de anställda. Topiro Entreprenad AB medgav att man brustit på sätt som åklagaren påstått och accepterade att betala den yrkade företagsboten. En fordonslyft visade sig vid en besiktning ha sådana brister att fortsatt användning utan ombesiktning var förbjuden. Bolaget åtgärdade bristerna, och använde lyften trots att ombesiktning ännu inte skett. Företagsbot kr AM ) Företagsbot kr. 2) Örebro tingsrätt Mål nr B Företagsbot kr AM Företagsbot 1 miljon kr. Jönköpings tingsrätt Mål nr B Företagsbot kr. Södertörns tingsrätt Mål nr B IMÖ 2013/11221 IRM 2011/ /32849 ISV 2012/ /

16 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 65 Umeå kommun Påbörjade byggnads- och anläggningsarbete vid Kajen, Västra Strandgatan i Umeå, utan att föreskriven arbetsmiljöplan upprättats. Vid arbetena förelåg drunkningsrisk och hanterades tunga byggnadselement (båtbrygga) AM INU 2013/ Umgransele Transport AB, Lycksele Använt en bakgavellyft trots att den inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM INU 2013/ Retail House Stockholm AB (ICA Maxi vid Lindhagen), Stockholm Inte utan dröjsmål anmält ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. En anställd fick en elstöt genom kroppen av en trasig kabel 28 augusti 2012, men Arbetsmiljöverket fick kännedom om händelsen först genom att en brottsanmälan upprättad 19 december 2013 skickades dit AM / Strukton Rail AB, Nacka annans död En 58-årig snöröjare påkördes och dödades i början av år 2010 av ett X2000-tåg vid en spårväxel vid Linghems station. Enligt Statens Haverikommission var den direkta orsaken till olyckan att det inte fanns någon ledare för skydds- och säkerhetsplanering utsedd som kunde göra en riskbedömning av arbetet för att därefter upprätta ett korrekt skydd. Som bakomliggande orsaker angavs brister i styrning, ledning och uppföljning av skydd vid spårarbete. Strukton medgav direkt att man brustit i sitt arbetsmiljöansvar och motsatte sig inte den av åklagaren yrkade företagsboten. Företagsbot 3 miljoner kr. Linköpings tingsrätt Mål nr B / Bathso Maskin AB, Perstorp 1) VD 2) AB En borrigg skulle skrotas, och för att få ut det sista av innehållet i hydrauloljetanken skars ett hål med skärbrännare. Oljan antändes och exploderade och en anställd fick brännskador i ansiktet och på halsen. 1) Villkorlig dom och 40 dagsböter à 350 kr. 2) Företagsbot kr. Helsingborgs tingsrätt Mål nr B IRS 2013/ Karlssons Bilservice i Sorsele AB Företaget använder primer och lim till glasrutor. Produkterna innehåller härdplastkomponenter (isocyanater). Företaget hade inte innan arbetet med härdplastkomponenterna påbörjades, och inte heller därefter, sett till att berörda arbetstagare genomgått föreskriven läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning för det aktuella arbetet. Företagsbot kr. Lycksele tingsrätt Mål nr B INU 2013/

17 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 71 Scandic Hotels AB, Malmö En kaffebryggare på Scandic Hotel Segevång i Malmö hade krånglat en längre tid. Överhettningsskyddet löste ut. Dåvarande restaurangchefen tog därför bort skruvarna till bryggarens lock så att personalen enkelt med handen skulle kunna återställa överhettningsskyddet. Vid ett sådant tillfälle fick en frukostvärdinna en elektrisk stöt av bryggarens värmeelement. Hon drog reflexmässigt tillbaka handen och skar sig då på insidan av locket. Två av pekfingrets sträcksenor genomskars. Eftersom locket är ett fast skydd för att förhindra tillträde till farliga delar har restaurangchefen härigenom, utan giltigt skäl, tagit bort en skyddsanordning och anvisat en farlig arbetsmetod att återställa överhettningsskyddet påpekade åklagaren. Restaurangchefen hade heller inte riskbedömt arbetsmetoden, inte informerat om riskerna eller tillhandahållit manual till bryggaren. Dessutom anmäldes olyckan alldeles för sent till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM IRS 2012/ Vesterlunds Skyltmontage AB, Helgum Använt en bakgavellyft trots att den inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM / Holmen Paper AB (Bravikens pappersbruk). annans död Sektionschef Vid en olycka 18 augusti 2011 på Holmens pappersbruk i Braviken klämdes en 47-årig operatör ihjäl. En stock hade fastnat i inloppet till vedhuggen. För att få loss stocken hade operatören satt fast en timmersax kopplad till en travers via en lina. Vid lyftet fastnade traverskroken i en av de stålbalkar som höll uppe det löstagbara innertaket av betongplattor. Takbalken lyftes till den släppte från sitt fäste på väggen, varpå balken och delar av taket föll över mannen som avled av de skador han då fick. Enligt åklagaren hade det inte gjorts en tillräckligt noggrann riskbedömning av arbetet vid huggmaskinen, det saknades skriftliga instruktioner till arbetstagarna om hur de på ett säkert sätt skulle arbeta vid maskinen, och man hade inte förvissat sig om att arbetstagarna hade den utbildning och information som de behövde för att de skulle veta vad de hade att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Villkorlig dom och 60 dagsböter à 570 kr. Rema Jönköping AM IML 2012/ Enskild firma, entreprenadverksamhet, Klippan. Utförde byggnadsarbete åt en privatperson som självständig uppdragstagare (konsumententreprenad). Arbetet innebar risk för fall över två meter. Trots det hade inte någon arbetsmiljöplan upprättats. Företagsbot kr (jämkat belopp) AM IRS 2014/

18 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 75 EuroMaint AB, Solna Den 10 juli 2012 inträffade en olycka i bolagets verkstad på rangerbangården i Malmö. Det skulle utföras takarbete på en av SJ:s personvagnar, något som lokalen inte var anpassad för. Det fanns ingen infästning för säkerhetssele, tillträdesled till taket var en för kort stege utan förankring. När en reparatör skulle gå ner från taket var han tvungen att glida ner från takkanten och kom då åt stegen som välte. Reparatören föll ner mot betonggolvet och ådrog sig i fallet frakturer i höften och höger hand. Enligt åklagaren fanns det brister i fråga om riskbedömning, förebyggande åtgärder och instruktioner om säker arbetsmetod. Företagsbot kr AM ISM 2012/ Panatha AB, Stockholm Inte utan dröjsmål anmält ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket AM / Johanssons Taxi i Bjurholm AB, Bjurholm Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer. (Beloppet har, med beaktande av hur det sanktionsavgiftssystem som infördes 1 juli utformats, jämkats från kr). Företagsbot kr (jämkat belopp) AM / Värnamo Taktjänst AB, Värnamo Två av bolagets anställda, unga män utan någon formell utbildning eller erfarenhet av byggnadsbranschen, höll på med takarbete på en fritidsbyggnad i Värnamo. En av dem föll drygt 2 meter från takkanten och bröt handleden. Takarbetet bedrevs utan fallskydd, och utan ordentliga säkerhetsinstruktioner. Bolaget överklagade, men hovrätten fann inga skäl att frångå tingsrättens bedömning. Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd och hovrättens dom står därmed fast. Prövningstillstånd beviljas ej. Högsta domstolen Mål nr B Tingsrättens dom fastställs. Göta hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Jönköpings tingsrätt Mål nr B IRS 2011/

19 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 79 IKEA Industry Lycksele AB (tidigare Hedlunda Industri AB), Lycksele annans död 1) VD 2) Tjänsteman med arbetsmiljöuppgifter 3) AB Den 18 november 2011 inträffade en olycka i en maskinlinje för bearbetning av limträskivor. En 41-årig anställd klämdes ihjäl mellan vacuumlyften på en portalrobot och en lastpall med arbetsstycken. Han befann sig då inom maskinlinjens säkerhetsbur, med produktionen i gång. Linjen omgavs av skyddsanordningar i form av stängsel med förreglade grindar, och ljusbommar vid olika rullbanor för in- och uttransport av arbetsstycken. Några sektioner av stängslet var dock bortplockade och i vissa grindar var säkerhetsbrytarna manipulerade och därmed satta ur funktion. Det fanns därför många olika sätt att ta sig in i riskområdet utan att farliga maskinfunktioner stoppades. Åklagaren hävdade att den åtalade VD:n på olika sätt brustit i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och att tjänstemannen inte sett till att det gjorts någon riskbedömning och att det fanns rutiner och instruktioner. Tingsrätten var av annan åsikt. 1) Åtalet 2) Åtalet 3) Talan om företagsbot Lycksele tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 2011/ Enskild firma, vandrarhemsverksamhet, Ljungbyhed Utfört byggnads- och anläggningsarbete men inte upprättat arbetsmiljöplan trots risk för fall två meter eller mer. Företagsbot kr (jämkat belopp) AM ISM 2013/ Ultraljud Klinik i Lund Läkarkonsult AB, Lund Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer. Företagsbot kr (jämkat belopp) AM IRS 2012/ Hallberg-Sekrom Fabriks AB, Täby En operatör fastnade med höger arm i en CNC-svarv då hon skulle plocka upp ett föremål som tappats i spåntransportören, och ådrog sig en fraktur. "Händelsen möjliggjordes av att svarven saknade en skyddsanordning som hindrade åtkomsten till maskinens rörliga delar", påpekade åklagaren. Företagsbot kr AM IMS 2013/ SCA Obbola AB, Obbola Benbrott, sju revbensfrakturer, punkterad lungsäck och kotkompressioner. Det blev följden för en 65-årig operatör efter ett fall på fem meter genom en trappa på pappersbruket i Obbola. Orsaken var att en gallerdurk i trappan glidit i sidled och lossnat. Trappan hade varit avstängd en längre tid i samband med rivningen av en sodapanna och en tegelvägg. Vad man inte uppmärksammat i samband med rivningen var att tegelväggen hindrade gallerdurken att glida åt sidan. SCA hölls ansvarigt för att man inte undersökt och kontrollerat riskerna med användandet av trappan efter det omfattande rivningsarbetet. Företagsbot kr. Umeå tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 2012/ Bussgods i Västernorrland AB, Sundsvall Använt en bakgavellyft trots att den inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM /

20 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr 85 Göteborgs Orienthus AB, Göteborg En 30-årig lagerarbetare skulle hämta en kartong med kaffe från tredje våningen i ett pallställ. En av de andra anställda hissade upp honom stående på en trucks gafflar. Kartongen han skulle ta ned stod på en plastad pall. Plasten var seg och under försöken att få loss kartongen tappade lagerarbetaren fotfästet och föll och slog i betonggolvet 6-7 meter nedanför. Han ådrog sig brott på skallbasen som var livshotande. Dessutom fick han brott på ögonhålornas ben och tryckskada på synnerven och blev blind på höger öga. En företrädare för bolaget hölls bland annat ansvarig för att ha åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen genom att förevisa och understödja den förbjudna metoden att hissa upp någon stående på en trucks gafflar för att hämta varor från pallstället. Företagsbot kr. Göteborgs tingsrätt Mål nr B / Fagersta kommun, socialnämnden Inom en av kommunens arbetsmarknadsenheter arbetade man med produktion och försäljning av ved. En man, anställd som fordonsförare, skulle tillfälligt hjälpa till med vedklyvningen. En bit ved fastnade i klyven, och mär han försökte få loss den fick han handen för långt in i maskinen och samtliga fingrar på höger hand kapades. Åklagaren ansåg att det brustit i fråga om systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och instruktioner. Vedklyven saknade skydd. Brottet hade begåtts i näringsverksamhet. Kommunen hävdade att man inte brustit i arbetsmiljöarbetet och att det inte begåtts något brott. Och vedproduktionen hade inte utgjort näringsverksamhet. Tingsrätten gick dock på åklagarens linje och dömde kommunen att betala företagsbot. Hovrätten ogillade talan om företagsbot på grund av att vedhanteringen inte ansågs ha utgjort näringsverksamhet. Talan om företagsbot Svea hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Västmanlands tingsrätt Mål nr B Perstorps Bostäder AB, Perstorp Inte upprättat arbetsmiljöplan trots risk för fall två meter eller mer. Företagsbot kr AM IRS 2012/ Skåne-Möllan AB, Tågarp En säsongsanställd höll på att stapla pallar på en lagerplats med hjälp av ledstaplare. Flera pallar rasade ner över trucken, som saknade skyddstak, och fällde kvinnan till golvet. Hon ådrog sig blödning mellan de olika hjärnhinnorna samt benbrott i huvudets skelett och näsans bihålor. Företrädare för Skåne-Möllan hölls ansvarig för att inte ha undersökt och bedömt riskerna, och för att inte ha vidtagit erforderliga säkerhetsåtgärder som val av säker arbetsmetod och säker arbetsutrustning. Företagsbot kr AM IRS 2012/

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador.

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador. ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 Avdelningen juridiska frågor strafelägganden i arbetsmiljömål 2004 1. Platschef att ebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar till byggställning saknades. Anställd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 248-12 KLAGANDE Göteborgs Fryshus Service AB, 556337-7687 Slakthusområdet 415 02 Göteborg Ombud: Advokat MvL MOTPART Riksåklagaren

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Lunchseminarium den 17 januari 2013 Pia Pehrson Anna Lundberg Foyen Advokatfirma Vad krävs för en giltig delegering? - Det ska finnas ett behov

Läs mer

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014 Expertkommentar - Entreprenadrätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014 I maj månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Karl-Oscar Dalin om grov vårdslöshet i entreprenadsammanhang.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

underlåtit att se till att upprättats innan byggnads- och anläggningsarbete påbörjades. genomföra anpassningar

underlåtit att se till att upprättats innan byggnads- och anläggningsarbete påbörjades. genomföra anpassningar ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 1. Företrädare Av oaktsamhet underlåtit att se till att arbetsmiljöplan upprättats innan byggnads- och anläggningsarbete påbörjades. Dagsböter 30 à 300 kr 2007-0-19

Läs mer

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Sanktionsavgiftsutredningen Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Olika sanktioner inom arbetsmiljöområdet Straffsanktionerade handlingar t.ex. BrB 3 kap 10

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2005:98 Diarienr: 2005/2483 P-cirknr: 2005-2:36 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2005-11-07 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen i Skåne respektive

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen.

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Att yrkat vite jämkats innebär att vissa krav

Läs mer

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning Ansvarsregler och Ansvarsfördelning SveMin-seminarium i Luleå 2015-11-18 Maria Hagberg Forss Hagberg Forss Juridik AB 1 Arbetsmiljölagens regler om ansvar - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2014-03-10 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2013. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Sanktionsavgifter, arbetsmiljö, straffsanktion, påföljd, arbetsmiljöbrott, arbetsmiljöarbete Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

NÄR KAN EN ARBETSMILJÖANSVARIG CHEF BLI DÖMD FÖR ARBETSMILJÖBROTT?

NÄR KAN EN ARBETSMILJÖANSVARIG CHEF BLI DÖMD FÖR ARBETSMILJÖBROTT? NÄR KAN EN ARBETSMILJÖANSVARIG CHEF BLI DÖMD FÖR ARBETSMILJÖBROTT? 2017-05-19 Upplägget Arbetsmiljöansvar och straffansvar två olika saker Arbetsgivarens ansvar enligt AML och föreskrifter De straffrättsliga

Läs mer

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta om Arbetsmiljölagen (AML) Förstå rollen av alla aktörer på byggarbetsplatsen Förstå hur arbetsmiljön påverkar arbetet på

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 mars 2012 B 3361-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ST Offentlig försvarare: Advokat OL SAKEN Brott mot arbetsmiljölagen

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöverket 2016 Texter: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Marianne

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2012. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter - Bygg 2014-09-10 1 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial (Idag

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1395-12 KLAGANDE KM Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Företagsbot

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2011 SAMMANSTÄLLNING 2012-03-07 (reviderad 2014-10-07, revidering markerad med gult). Förklaringar till förkortningar, begrepp

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar 2014 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. SAMMANSTÄLLNING 2015-02-26 Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Fallolycka vid rivning av tak i Hudiksvall, 2009

Fallolycka vid rivning av tak i Hudiksvall, 2009 Rapport djupstudie Fallolycka vid rivning av tak i Hudiksvall, 2009 Dnr: REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att de ska

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Arbetsmiljöansvar och straffansvar Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Fjärde upplagan Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg Redaktör: Annika Hellberg Grafisk

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2010 SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 (reviderad 2012-02-08 och 2014-10-07, revideringar markerade med gult). Förklaringar till

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 Datum 2009-08-21 1 (10) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 1 (5) Husums fabrik Lokala föreskrifter Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 2 (5) Husums fabrik LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR MOBILA ARBETSPLATTFORMAR Med

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter April 2014 8 Stoppmöbelindustriavtalet Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1 April 2014 Träindustriavtalet Nytt från 1 juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter Den 1juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare var flera

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista längst bak i sammanställningen.

Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista längst bak i sammanställningen. Avdelningen för juridik Domar 2013 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. SAMMANSTÄLLNING 2014-02-14 (reviderad 2014-10-07, revidering markerad med gult). Domarna har vunnit laga kraft om inget annat

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2009. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter 2014-03-16 1 2 2015-06-01 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial

Läs mer

Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009

Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009 Datum 2009-10-27 1 (12) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2008. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet Nr 1 / Januari 2012 Innehållet i korthet Från Arbetsdomstolen AD 2011 nr 90 Avskedande av chef som brutit mot ersättningsregler godtogs AD 2011 nr 92 Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren

Läs mer

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Hovslagargatan 5B Box 5421 114 84 Stockholm Telefon: 08 505 646 00 Telefax: 08 505 646 99 www.kilpatricktownsend.se Stockholm den 25 november 2013 Direktnr: 08-505

Läs mer

Truckolycka vid godsterminal, Göteborg, 2011

Truckolycka vid godsterminal, Göteborg, 2011 Rapport - djupstudie Truckolycka vid godsterminal, Göteborg, 2011 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att de ska ge svar

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Sammanfattning Skaderisken per tusen sysselsatt har ökat mer för unga i åldrarna 16-25 år jämfört med sysselsatta i åldrarna 26-64 år under de senaste åren. Det finns skillnader

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING

ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 1. Kommun Utdömande av vite Åtgärder när det gäller att och brister i arbetsmiljön. 2. Kommun Utdömande av vite Rutiner för att regelbundet 3. Kommun Utdömande av vite

Läs mer

Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011

Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011 Rapport - djupstudie Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att de ska ge svar

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer